merge translations from master, update .pot
authorDaniel Albers <daniel@lbers.com>
Wed, 11 Aug 2010 21:36:10 +0000 (23:36 +0200)
committerDaniel Albers <daniel@lbers.com>
Wed, 11 Aug 2010 21:36:10 +0000 (23:36 +0200)
po/LINGUAS
po/cs.po
po/el.po [new file with mode: 0644]
po/es.po
po/it.po
po/ja.po
po/quassel.pot
po/ru.po
po/tr.po

index 7615a32..a679079 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
 cs
 da
 de
+el
 en_GB
 es
 fi
index 9c3c18f..f12b94b 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,9 +7,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-25 00:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-25 13:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-06-21 14:24+0200\n"
 "Last-Translator: Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>\n"
 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -17,11 +18,13 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 "X-Language: cs\n"
 
-#: AboutDlg#1
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
 msgid "About Quassel"
 msgstr "O aplikaci Quassel"
 
-#: AboutDlg#2
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
 msgid ""
 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
@@ -29,7 +32,8 @@ msgid ""
 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
 
-#: AboutDlg#3
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
 msgid ""
 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
@@ -37,233 +41,468 @@ msgid ""
 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Verze 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
 
-#: AboutDlg#4
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
 msgid "&About"
 msgstr "O &aplikaci"
 
-#: AboutDlg#5
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
 msgid "A&uthors"
 msgstr "A&utoři"
 
-#: AboutDlg#6
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
 msgid "&Contributors"
 msgstr "Přispěva&telé"
 
-#: AboutDlg#7
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
 msgid "&Thanks To"
 msgstr "Podě&kování"
 
-#: AboutDlg#8
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32
 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
 msgstr "<b>Verze:</b> %1<br><b>Verze protokolu:</b> %2<br><b>Složení:</b> %3"
 
-#: AboutDlg#9
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46
 msgid "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2010 by the Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
 msgstr "<b>A Moderní, distribuovaný IRC Client</b><br><br>Vytvořený &copy;2005-2010 Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> na <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC je duálně-licencován pod <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> a <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Většina ikon náleží &copy; <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a>u pod licencí <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Prosíme použijte <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> pro hlášení chyb."
 
-#: AboutDlg#10
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62
 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
 msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:"
 
-#: AboutDlg#11
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77
 msgid "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:"
 msgstr "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapomněli:"
 
-#: AboutDlg#12
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135
 msgid "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
 msgstr "Zvláště bychom rádi poděkovali:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>Johnu \"nox\" Handovi</b></dt><dd>pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a></b></dt><dd>pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software (dříve znám jako Trolltech)</a></b></dt><dd>za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších</dd><dt><b><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810</dd>"
 
-#: AbstractSqlStorage#1
+#. ts-context AbstractSqlStorage
+#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112
 msgid "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
 msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..."
 
-#: AbstractSqlStorage#2
+#. ts-context AbstractSqlStorage
+#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114
 msgid "Upgrade failed..."
 msgstr "Aktualizace selhala..."
 
-#: AliasesModel#1
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55
 msgid "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
 msgstr "<b>Zkratka pro alternativu</b><br />Lze ji použít jako běžný lomítkový příkaz.<br /><br /><b>Příklad:</b> \"foo\" lze zavolat pomocí /foo"
 
-#: AliasesModel#2
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59
 msgid "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
 msgstr "<b>Text na jaký bude převedena zkratka</b><br /><b>Speciální hodnoty:</b><br /> - <b>$i</b> reprezentuje i-tý parametr.<br /> - <b>$i..j</b> reprezentuje i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.<br /> - <b>$i..</b> reprezentuje všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.<br /> - <b>$i:hostname</b> reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo * pokud je neznámý.<br /> - <b>$0</b> celý text.<br /> - <b>$nick</b> vaše současná přezdívka<br /> - <b>$channel</b> název vybraného kanálu<br /><br />Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku<br /><br /><b>Příklad:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
 
-#: AliasesModel#3
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170
 msgid "Alias"
 msgstr "Alternativa"
 
-#: AliasesModel#4
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171
 msgid "Expansion"
 msgstr "Rozšířený výraz"
 
-#: AliasesSettingsPage#1
-msgctxt "AliasesSettingsPage#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14
 msgid "Form"
 msgstr "Form"
 
-#: AliasesSettingsPage#2
-msgctxt "AliasesSettingsPage#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
 
-#: AliasesSettingsPage#3
-msgctxt "AliasesSettingsPage#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: AliasesSettingsPage#4
-msgctxt "AliasesSettingsPage#4"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
 msgid "IRC"
 msgstr "IRC"
 
-#: AliasesSettingsPage#5
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
 msgid "Aliases"
 msgstr "Alternativy"
 
-#: AppearanceSettingsPage#1
-msgctxt "AppearanceSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: AppearanceSettingsPage#2
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
 msgid "Client style:"
 msgstr "Styl klienta:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#3
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
 msgid "Set application style"
 msgstr "Zvolte styl aplikace"
 
-#: AppearanceSettingsPage#4
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
 msgid "Language:"
 msgstr "Jazyk:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#5
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
 msgid "Set the application language. Requires restart!"
 msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!"
 
-#: AppearanceSettingsPage#6
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
 msgid "<Untranslated>"
 msgstr "<Nepřeloženo>"
 
-#: AppearanceSettingsPage#7
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74
 msgid "<System Default>"
 msgstr "<Systémové výchozí>"
 
-#: AppearanceSettingsPage#8
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
 msgid "Use custom stylesheet"
 msgstr "Používat vlastní soubor stylu"
 
-#: AppearanceSettingsPage#9
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
 msgid "Path:"
 msgstr "Cesta:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#10
-msgctxt "AppearanceSettingsPage#10"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:152
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:176
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:200
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:237
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:261
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:292
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:316
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:340
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:364
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:381
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:421
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:438
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:455
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:472
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:489
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:506
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:523
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:540
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:557
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:574
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:591
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:608
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:625
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:642
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:659
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:676
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:704
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: AppearanceSettingsPage#11
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
 msgid "Show system tray icon"
 msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu"
 
-#: AppearanceSettingsPage#12
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
 msgid "Hide to tray on close button"
 msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu"
 
-#: AppearanceSettingsPage#13
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216
+msgid "Enable animations"
+msgstr "Povolit animace"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231
 msgid "Message Redirection"
 msgstr "Přesměrování zpráv"
 
-#: AppearanceSettingsPage#14
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237
 msgid "User Notices:"
 msgstr "Uživatelská oznámení:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#15
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280
 msgid "Server Notices:"
 msgstr "Oznámení serveru:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#16
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294
 msgid "Default Target"
 msgstr "Výchozí cíl"
 
-#: AppearanceSettingsPage#17
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301
 msgid "Status Window"
 msgstr "Okno stavu"
 
-#: AppearanceSettingsPage#18
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308
 msgid "Current Chat"
 msgstr "Aktuální rozhovor"
 
-#: AppearanceSettingsPage#19
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315
 msgid "Errors:"
 msgstr "Chyby:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#20
-msgctxt "AppearanceSettingsPage#20"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
+#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
 msgid "Interface"
 msgstr "Rozhraní"
 
-#: AppearanceSettingsPage#21
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:223
 msgid "Please choose a stylesheet file"
 msgstr "Prosím vyberte soubor stylu"
 
-#: AwayLogView#1
+#. ts-context AwayLogView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
 msgid "Away Log"
 msgstr "Logovaní při nastavení pryč"
 
-#: AwayLogView#2
-msgctxt "AwayLogView#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AwayLogView
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59
 msgid "Show Network Name"
 msgstr "Zobrazit název sítě"
 
-#: AwayLogView#3
-msgctxt "AwayLogView#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AwayLogView
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64
 msgid "Show Buffer Name"
 msgstr "Zobrazit název záložky"
 
-#: BacklogSettingsPage#1
-msgctxt "BacklogSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: BacklogSettingsPage#2
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
 msgid "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view."
 msgstr "Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce."
 
-#: BacklogSettingsPage#3
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
 msgid "Dynamic backlog amount:"
 msgstr "Dynamická velikost získávané historie:"
 
-#: BacklogSettingsPage#4
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
 msgid "Backlog request method:"
 msgstr "Metoda požadování historie:"
 
-#: BacklogSettingsPage#5
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
 msgid "Fixed amount per chat"
 msgstr "Pevné množství za záložku"
 
-#: BacklogSettingsPage#6
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
 msgid "Unread messages per chat"
 msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku"
 
-#: BacklogSettingsPage#7
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
 msgid "Globally unread messages"
 msgstr "Celkově nepřečtené zprávy"
 
-#: BacklogSettingsPage#8
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
 msgid "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog."
 msgstr "Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z historie."
 
-#: BacklogSettingsPage#9
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
 msgid "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established."
 msgstr "množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s jádrem."
 
-#: BacklogSettingsPage#10
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
 msgid "Initial backlog amount:"
 msgstr "Výchozí množství historie:"
 
-#: BacklogSettingsPage#11
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
 msgid ""
 "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
 "\n"
@@ -273,28 +512,48 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro lepší srozumitelnost."
 
-#: BacklogSettingsPage#12
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
 msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku."
 
-#: BacklogSettingsPage#13
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
 msgid "Limit:"
 msgstr "Omezení:"
 
-#: BacklogSettingsPage#14
-msgctxt "BacklogSettingsPage#14"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Neomezeně"
 
-#: BacklogSettingsPage#15
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
 msgid "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here."
 msgstr "Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde neplatí."
 
-#: BacklogSettingsPage#16
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
 msgid "Additional Messages:"
 msgstr "Dodatečné zprávy:"
 
-#: BacklogSettingsPage#17
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
 msgid ""
 "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
 "\n"
@@ -310,28 +569,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu."
 
-#: BacklogSettingsPage#18
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
 msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky."
 
-#: BacklogSettingsPage#19
-msgctxt "BacklogSettingsPage#19"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: BacklogSettingsPage#20
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
 msgid "Backlog Fetching"
 msgstr "Stahování historie"
 
-#: BufferItem#1
+#. ts-context BufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:341
 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
 msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
 
-#: BufferView#1
+#. ts-context BufferView
+#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248
 msgid "Merge buffers permanently?"
 msgstr "Sloučit trvale záložky?"
 
-#: BufferView#2
+#. ts-context BufferView
+#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249
 msgid ""
 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
 " This cannot be reversed!"
@@ -339,57 +598,96 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n"
 "Tuto operaci nelze zvrátit!"
 
-#: BufferViewEditDlg#1
-msgctxt "BufferViewEditDlg#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14
 msgid "Dialog"
 msgstr "Dialog"
 
-#: BufferViewEditDlg#2
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
 msgid "Please enter a name for the chat list:"
 msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:"
 
-#: BufferViewEditDlg#3
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520
 msgid "Add Chat List"
 msgstr "Přidat seznam pokeců"
 
-#: BufferViewFilter#1
+#. ts-context BufferViewFilter
+#: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52
 msgid "Show / Hide Chats"
 msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory"
 
-#: BufferViewSettingsPage#1
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: BufferViewSettingsPage#2
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48
 msgid "Re&name..."
 msgstr "Přejme&novat..."
 
-#: BufferViewSettingsPage#3
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119
 msgid "&Add..."
 msgstr "Přid&at..."
 
-#: BufferViewSettingsPage#4
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#4"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139
 msgid "De&lete"
 msgstr "&Smazat"
 
-#: BufferViewSettingsPage#5
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
 msgid "Chat List Settings"
 msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů"
 
-#: BufferViewSettingsPage#6
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#6"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487
 msgid "Network:"
 msgstr "Síť:"
 
-#: BufferViewSettingsPage#7
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117
 msgid "All"
 msgstr "Vše"
 
-#: BufferViewSettingsPage#8
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
 msgid ""
 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
 "In this mode no separate status buffer is displayed."
@@ -397,139 +695,173 @@ msgstr ""
 "Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n"
 "V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu."
 
-#: BufferViewSettingsPage#9
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
 msgid "Show status window"
 msgstr "Zobrazit okno statusu"
 
-#: BufferViewSettingsPage#10
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
 msgid "Show channels"
 msgstr "Zobrazit kanály"
 
-#: BufferViewSettingsPage#11
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
 msgid "Show queries"
 msgstr "Zobrazit rozhovory"
 
-#: BufferViewSettingsPage#12
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
 msgid "Hide inactive chats"
 msgstr "Skrýt neaktivní"
 
-#: BufferViewSettingsPage#13
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
 msgid "Add new chats automatically"
 msgstr "Přidávat nové automaticky"
 
-#: BufferViewSettingsPage#14
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
 msgid "Sort alphabetically"
 msgstr "Seřadit abecedně"
 
-#: BufferViewSettingsPage#15
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
 msgid "Minimum Activity:"
 msgstr "Minimální aktivita:"
 
-#: BufferViewSettingsPage#16
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
 msgid "No Activity"
 msgstr "Žádná aktivita"
 
-#: BufferViewSettingsPage#17
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
 msgid "Other Activity"
 msgstr "Další aktivity"
 
-#: BufferViewSettingsPage#18
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
 msgid "New Message"
 msgstr "Nová zpráva"
 
-#: BufferViewSettingsPage#19
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#19"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
 msgid "Highlight"
 msgstr "Zvýraznění"
 
-#: BufferViewSettingsPage#20
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
 msgid "Preview:"
 msgstr "Náhled:"
 
-#: BufferViewSettingsPage#21
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#21"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: BufferViewSettingsPage#22
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
 msgid "Custom Chat Lists"
 msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů"
 
-#: BufferViewSettingsPage#23
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342
 msgid "Delete Chat List?"
 msgstr "Smazat seznam rozhovorů?"
 
-#: BufferViewSettingsPage#24
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343
 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?"
 
-#: BufferViewWidget#1
+#. ts-context BufferViewWidget
+#: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
 msgid "BufferView"
 msgstr "Pohled na záložky"
 
-#: BufferWidget#1
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:76
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Přiblížit"
 
-#: BufferWidget#2
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:82
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Oddálit"
 
-#: BufferWidget#3
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:87
 msgid "Actual Size"
 msgstr "Současná velikost"
 
-#: ChannelBufferItem#1
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:498
 msgid "<b>Channel %1</b>"
 msgstr "<b>Kanál %1</b>"
 
-#: ChannelBufferItem#2
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:501
 msgid "<b>Users:</b> %1"
 msgstr "<b>uživatelé:</b> %1"
 
-#: ChannelBufferItem#3
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:505
 msgid "<b>Mode:</b> %1"
 msgstr "<b>Mód:</b> %1"
 
-#: ChannelBufferItem#4
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:516
 msgid "<b>Topic:</b> %1"
 msgstr "<b>Téma:</b> %1"
 
-#: ChannelBufferItem#5
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:520
 msgid "Not active <br /> Double-click to join"
 msgstr "Neaktivní <br /> Dvojklikem vstupte"
 
-#: ChannelBufferItem#6
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:523
 msgid "<p> %1 </p>"
 msgstr "<p> %1 </p>"
 
-#: ChannelListDlg#1
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14
 msgid "Channel List"
 msgstr "Seznam Kanálů"
 
-#: ChannelListDlg#2
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38
 msgid "Search Pattern:"
 msgstr "Vyhledávaný text:"
 
-#: ChannelListDlg#3
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48
 msgid ""
 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
 msgstr "Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru."
 
-#: ChannelListDlg#4
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
 msgid "Show Channels"
 msgstr "Zobrazit kanály"
 
-#: ChannelListDlg#5
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86
 msgid "Filter:"
 msgstr "Filtr:"
 
-#: ChannelListDlg#6
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98
 msgid "Errors Occured:"
 msgstr "Nastalé chyby:"
 
-#: ChannelListDlg#7
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
 msgid ""
 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
@@ -545,16 +877,13 @@ msgstr ""
 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">ZOMG POLARNI LEDY OPRAVDU ROZTALY, TOHLE QUASSEL NEUSTOJI!!11</span></p>\n"
 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#1
-msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#2
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
 msgid "Operation Mode:"
 msgstr "Operační režim:"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#3
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
 msgid ""
 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
@@ -572,444 +901,527 @@ msgstr ""
 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé straně.</span></p>\n"
 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span>Monitor pokecu ignoruje záložky na pravé straně.</p></body></html>"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#4
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
 msgid "Available:"
 msgstr "Dostupné:"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#5
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
 msgid "Move selected buffers to the left"
 msgstr "Přesune vybrané záložky doleva"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#6
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102
 msgid "Move selected buffers to the right"
 msgstr "Přesune vybrané záložky doprava"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#7
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236
 msgid "Show:"
 msgstr "Zobrazit:"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#8
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147
 msgid "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
 msgstr "Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#9
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
 msgid "Always show highlighted messages"
 msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#10
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157
 msgid "Show own messages"
 msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#11
-msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#11"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#12
-msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#12"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:575
 msgid "Chat Monitor"
 msgstr "Monitor pokecu"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#13
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58
 msgid "Opt In"
 msgstr "Opt In"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#14
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59
 msgid "Opt Out"
 msgstr "Opt Out"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#15
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239
 msgid "Ignore:"
 msgstr "Ignorovat:"
 
-#: ChatMonitorView#1
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52
 msgid "Show Own Messages"
 msgstr "Zobrazit vlastní zprávy"
 
-#: ChatMonitorView#2
-msgctxt "ChatMonitorView#2"
-msgid "Show Network Name"
-msgstr "Zobrazit název sítě"
-
-#: ChatMonitorView#3
-msgctxt "ChatMonitorView#3"
-msgid "Show Buffer Name"
-msgstr "Zobrazit název záložky"
-
-#: ChatMonitorView#4
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71
 msgid "Configure..."
 msgstr "Nastavit..."
 
-#: ChatScene#1
+#. ts-context ChatScene
+#: ../src/qtui/chatscene.cpp:600
 msgid "Copy Selection"
 msgstr "Kopírovat označené"
 
-#: ChatViewSearchBar#1
-msgctxt "ChatViewSearchBar#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: ChatViewSearchBar#2
-msgctxt "ChatViewSearchBar#2"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: ChatViewSearchBar#3
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55
 msgid "case sensitive"
 msgstr "citlivost na velikost"
 
-#: ChatViewSearchBar#4
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
 msgid "search nick"
 msgstr "hledat přezdívku"
 
-#: ChatViewSearchBar#5
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
 msgid "search message"
 msgstr "hledat zprávu"
 
-#: ChatViewSearchBar#6
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
 msgid "ignore joins, parts, etc."
 msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd."
 
-#: ChatViewSettingsPage#1
-msgctxt "ChatViewSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: ChatViewSettingsPage#2
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
 msgid "Timestamp format:"
 msgstr "Formát času:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#3
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32
 msgid "[hh:mm:ss]"
 msgstr "[hh:mm:ss]"
 
-#: ChatViewSettingsPage#4
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59
 msgid "Custom chat window font:"
 msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#5
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92
 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
 msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)"
 
-#: ChatViewSettingsPage#6
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:108
 msgid "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
 msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
 
-#: ChatViewSettingsPage#7
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111
 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
 msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
 
-#: ChatViewSettingsPage#8
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:127
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Vlastní barvy"
 
-#: ChatViewSettingsPage#9
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:145
 msgid "Action:"
 msgstr "Akce:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#10
-msgctxt "ChatViewSettingsPage#10"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: ChatViewSettingsPage#11
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:169
 msgid "Timestamp:"
 msgstr "Časová známka:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#12
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:193
 msgid "Channel message:"
 msgstr "Zpráva kanálu:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#13
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:230
 msgid "Highlight foreground:"
 msgstr "Popředí zvýrazněné:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#14
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:254
 msgid "Command message:"
 msgstr "Zprava příkazu:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#15
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:278
 msgid "Highlight background:"
 msgstr "Pozadí zvýrazněné:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#16
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:285
 msgid "Server message:"
 msgstr "Zpráva serveru:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#17
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:309
 msgid "Marker line:"
 msgstr "Značící řádka:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#18
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:333
 msgid "Error message:"
 msgstr "Chybová zpráva:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#19
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:357
 msgid "Background:"
 msgstr "Pozadí:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#20
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:401
 msgid "Use Sender Coloring"
 msgstr "Používat barvy pro odesílatele"
 
-#: ChatViewSettingsPage#21
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:697
 msgid "Own messages:"
 msgstr "Vlastní zprávy:"
 
-#: ChatViewSettingsPage#22
-msgctxt "ChatViewSettingsPage#22"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: ChatViewSettingsPage#23
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
 msgid "Chat View"
 msgstr "Okno rozhovoru"
 
-#: Client#1
+#. ts-context Client
+#: ../src/client/client.cpp:270
 msgid "Identity already exists in client!"
 msgstr "Identita v klientu již existuje!"
 
-#: Client#2
-msgid "All Chats"
-msgstr "Všechny pokecy"
-
-#: ClientBacklogManager#1
+#. ts-context ClientBacklogManager
+#: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:161
 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
 msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin."
 
-#: ConnectionSettingsPage#1
+#. ts-context ClientBufferViewManager
+#: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:52
+msgid "All Chats"
+msgstr "Všechny pokecy"
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
 msgid "Configure the IRC Connection"
 msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru"
 
-#: ConnectionSettingsPage#2
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
 msgid "Enable Ping Timeout Detection"
 msgstr "Povolit detekci Ping Timeout"
 
-#: ConnectionSettingsPage#3
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
 msgid "Ping interval:"
 msgstr "Interval ping:"
 
-#: ConnectionSettingsPage#4
-msgctxt "ConnectionSettingsPage#4"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:79
 msgid " seconds"
 msgstr " vteřin"
 
-#: ConnectionSettingsPage#5
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
 msgid "Disconnect after"
 msgstr "Odpojit po"
 
-#: ConnectionSettingsPage#6
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
 msgid "missed pings"
 msgstr "zmeškaných ping"
 
-#: ConnectionSettingsPage#7
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
 msgid "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users' away status."
 msgstr "Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je uživatel pryč."
 
-#: ConnectionSettingsPage#8
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
 msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)"
 
-#: ConnectionSettingsPage#9
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
 msgid "Update interval:"
 msgstr "Interval aktualizace:"
 
-#: ConnectionSettingsPage#10
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
 msgid "Ignore channels with more than:"
 msgstr "Ignorovat kanály s více než:"
 
-#: ConnectionSettingsPage#11
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
 msgid " users"
 msgstr "uživatelé"
 
-#: ConnectionSettingsPage#12
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
 msgid "Minimum delay between requests:"
 msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:"
 
-#: ConnectionSettingsPage#13
-msgctxt "ConnectionSettingsPage#13"
-msgid "IRC"
-msgstr "IRC"
-
-#: ContentsChatItem#1
+#. ts-context ContentsChatItem
+#: ../src/qtui/chatitem.cpp:644
 msgid "Copy Link Address"
 msgstr "Kopírovat adresu odkazu"
 
-#: ContextMenuActionProvider#1
-msgctxt "ContextMenuActionProvider#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
 msgid "Connect"
 msgstr "Připojit"
 
-#: ContextMenuActionProvider#2
-msgctxt "ContextMenuActionProvider#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojit"
 
-#: ContextMenuActionProvider#3
-msgctxt "ContextMenuActionProvider#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
 msgid "Join"
 msgstr "Vstoupit"
 
-#: ContextMenuActionProvider#4
-msgctxt "ContextMenuActionProvider#4"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
 msgid "Part"
 msgstr "Opustit"
 
-#: ContextMenuActionProvider#5
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
 msgid "Delete Chat(s)..."
 msgstr "Smazat rozhovor(y)..."
 
-#: ContextMenuActionProvider#6
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
 msgid "Go to Chat"
 msgstr "Přejít na rozhovor"
 
-#: ContextMenuActionProvider#7
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46
 msgid "Joins"
 msgstr "Vstupy"
 
-#: ContextMenuActionProvider#8
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
 msgid "Parts"
 msgstr "Opuštění"
 
-#: ContextMenuActionProvider#9
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
 msgid "Quits"
 msgstr "Ukončení"
 
-#: ContextMenuActionProvider#10
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
 msgid "Nick Changes"
 msgstr "Změny přezdívek"
 
-#: ContextMenuActionProvider#11
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
 msgid "Mode Changes"
 msgstr "Změny režimu"
 
-#: ContextMenuActionProvider#12
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
 msgid "Day Changes"
 msgstr "Změny dní"
 
-#: ContextMenuActionProvider#13
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
 msgid "Topic Changes"
 msgstr "Změny tématu"
 
-#: ContextMenuActionProvider#14
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
 msgid "Set as Default..."
 msgstr "Nastavit jako výchozí..."
 
-#: ContextMenuActionProvider#15
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
 msgid "Use Defaults..."
 msgstr "Použít výchozí..."
 
-#: ContextMenuActionProvider#16
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56
 msgid "Join Channel..."
 msgstr "Vstoupit do kanálu..."
 
-#: ContextMenuActionProvider#17
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58
 msgid "Start Query"
 msgstr "Zahájit pokec"
 
-#: ContextMenuActionProvider#18
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
 msgid "Show Query"
 msgstr "Zobrazit pokec"
 
-#: ContextMenuActionProvider#19
-msgctxt "ContextMenuActionProvider#19"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
 msgid "Whois"
 msgstr "Kdo je"
 
-#: ContextMenuActionProvider#20
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62
 msgid "Version"
 msgstr "Verze"
 
-#: ContextMenuActionProvider#21
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
-#: ContextMenuActionProvider#22
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
 msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
 
-#: ContextMenuActionProvider#23
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
 msgid "Finger"
 msgstr "Finger"
 
-#: ContextMenuActionProvider#24
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
 msgid "Custom..."
 msgstr "Vlastní..."
 
-#: ContextMenuActionProvider#25
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78
 msgid "Give Operator Status"
 msgstr "Přidat práva dozorce"
 
-#: ContextMenuActionProvider#26
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
 msgid "Take Operator Status"
 msgstr "Odebrat status dozorce"
 
-#: ContextMenuActionProvider#27
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
 msgid "Give Voice"
 msgstr "Rozkecat"
 
-#: ContextMenuActionProvider#28
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
 msgid "Take Voice"
 msgstr "Umlčet"
 
-#: ContextMenuActionProvider#29
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
 msgid "Kick From Channel"
 msgstr "Vyhodit z kanálu"
 
-#: ContextMenuActionProvider#30
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
 msgid "Ban From Channel"
 msgstr "Zablokovat pro kanál"
 
-#: ContextMenuActionProvider#31
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
 msgid "Kick && Ban"
 msgstr "Vyhodit && Zablokovat"
 
-#: ContextMenuActionProvider#32
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
 msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
 msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)"
 
-#: ContextMenuActionProvider#33
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
 msgid "Hide Chat(s) Permanently"
 msgstr "Trvale skrýt záložku(y)"
 
-#: ContextMenuActionProvider#34
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88
 msgid "Show Channel List"
 msgstr "Zobrazit seznam kanálů"
 
-#: ContextMenuActionProvider#35
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
 msgid "Show Ignore List"
 msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných"
 
-#: ContextMenuActionProvider#36
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102
 msgid "Hide Events"
 msgstr "Skrýt události"
 
-#: ContextMenuActionProvider#37
-msgctxt "ContextMenuActionProvider#37"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86
 msgid "CTCP"
 msgstr "CTCP"
 
-#: ContextMenuActionProvider#38
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122
 msgid "Actions"
 msgstr "Akce"
 
-#: ContextMenuActionProvider#39
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovat"
 
-#: ContextMenuActionProvider#40
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131
 msgid "Add Ignore Rule"
 msgstr "Přidat pravidlo ignorování"
 
-#: ContextMenuActionProvider#41
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
 msgid "Existing Rules"
 msgstr "Existující pravidla"
 
-#: Core#1
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:182
 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
 msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..."
 
-#: Core#2
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:183
 msgid ""
 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
 "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
@@ -1019,272 +1431,375 @@ msgstr ""
 "Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n"
 "mohlo fungovat."
 
-#: Core#3
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:232
 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
 msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!"
 
-#: Core#4
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:273
 msgid "Admin user or password not set."
 msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno."
 
-#: Core#5
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:277
 msgid "Could not setup storage!"
 msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!"
 
-#: Core#6
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:281
 msgid "Creating admin user..."
 msgstr "Vytvářím účet administrátora..."
 
-#: Core#7
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:394
 msgid "Invalid listen address %1"
 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech"
 
-#: Core#8
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:402
 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
 
-#: Core#9
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:410
 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3"
 
-#: Core#10
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:418
 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
 
-#: Core#11
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:429
 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3"
 
-#: Core#12
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:437
 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol"
 
-#: Core#13
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:446
 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
 msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!"
 
-#: Core#14
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:480
 msgid "Client connected from"
 msgstr "Klient připojen od"
 
-#: Core#15
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:483
 msgid "Closing server for basic setup."
 msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení."
 
-#: Core#16
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:502
 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
 msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení."
 
-#: Core#17
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:514
 msgid "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
 msgstr "<b>Váš Quassel Klient je příliš starý!</b><br>Toto jádro potřebuje klienta s protokolem alespoň verze %1.<br>Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta."
 
-#: Core#18
-msgctxt "Core#18"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context Core
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/core.cpp:518
+#: ../src/core/core.cpp:608
+#: ../src/core/core.cpp:632
+#: ../src/core/coresession.cpp:195
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
 
-#: Core#19
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:518
 msgid "too old, rejecting."
 msgstr "příliš staré, odmítám."
 
-#: Core#20
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:535
 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
 msgstr "<b>Verze jádra %1</b><br>Sestavení: %2<br>Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)"
 
-#: Core#21
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:588
 msgid "Starting TLS for Client:"
 msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:"
 
-#: Core#22
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:606
 msgid "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before trying to login."
 msgstr "<b>Klient není inicializován!</b><br>Musíte poslat inicializační zprávu před pokusem o přihlášení."
 
-#: Core#23
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:608
 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
 msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám."
 
-#: Core#24
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:626
 msgid "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination you supplied could not be found in the database."
 msgstr "<b>Neplatné uživatelské jméno či heslo!</b><br>Kombinace uživatelského jména a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi."
 
-#: Core#25
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:632
 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
 msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)."
 
-#: Core#26
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:643
 msgid "Non-authed client disconnected."
 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen."
 
-#: Core#27
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:649
 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)"
 
-#: Core#28
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:697
 msgid "Could not initialize session for client:"
 msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:"
 
-#: Core#29
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:719
 msgid "Could not find a session for client:"
 msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:"
 
-#: CoreAccount#1
-msgctxt "CoreAccount#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccount
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountModel
+#: ../src/client/coreaccount.h:39
+#: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:64
 msgid "Internal Core"
 msgstr "Interní jádro"
 
-#: CoreAccountEditDlg#1
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229
 msgid "Edit Core Account"
 msgstr "Upravit účet jádra"
 
-#: CoreAccountEditDlg#2
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20
 msgid "Account Details"
 msgstr "Detaily účtu"
 
-#: CoreAccountEditDlg#3
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26
 msgid "Account Name:"
 msgstr "Název účtu:"
 
-#: CoreAccountEditDlg#4
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33
 msgid "Local Core"
 msgstr "Lokální jádro"
 
-#: CoreAccountEditDlg#5
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173
 msgid "Hostname:"
 msgstr "Název počítače:"
 
-#: CoreAccountEditDlg#6
-msgctxt "CoreAccountEditDlg#6"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220
 msgid "localhost"
 msgstr "tento počítač (localhost)"
 
-#: CoreAccountEditDlg#7
-msgctxt "CoreAccountEditDlg#7"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: CoreAccountEditDlg#8
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226
 msgid "User:"
 msgstr "Uživatel:"
 
-#: CoreAccountEditDlg#9
-msgctxt "CoreAccountEditDlg#9"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:491
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: CoreAccountEditDlg#10
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117
 msgid "Remember"
 msgstr "Pamatovat"
 
-#: CoreAccountEditDlg#11
-msgctxt "CoreAccountEditDlg#11"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171
 msgid "Use a Proxy"
 msgstr "Používat proxy"
 
-#: CoreAccountEditDlg#12
-msgctxt "CoreAccountEditDlg#12"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188
 msgid "Proxy Type:"
 msgstr "Typ proxy:"
 
-#: CoreAccountEditDlg#13
-msgctxt "CoreAccountEditDlg#13"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196
 msgid "Socks 5"
 msgstr "Socks 5"
 
-#: CoreAccountEditDlg#14
-msgctxt "CoreAccountEditDlg#14"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
-#: CoreAccountEditDlg#15
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231
 msgid "Add Core Account"
 msgstr "Přidat účet jádra"
 
-#: CoreAccountModel#1
-msgctxt "CoreAccountModel#1"
-msgid "Internal Core"
-msgstr "Interní jádro"
-
-#: CoreAccountSettingsPage#1
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20
 msgid "Connect to Quassel Core"
 msgstr "Připojit k jádru Quassel"
 
-#: CoreAccountSettingsPage#2
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30
 msgid "Core Accounts"
 msgstr "Účty jádra"
 
-#: CoreAccountSettingsPage#3
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45
 msgid "Edit..."
 msgstr "Editovat..."
 
-#: CoreAccountSettingsPage#4
-msgctxt "CoreAccountSettingsPage#4"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54
 msgid "Add..."
 msgstr "Přidat..."
 
-#: CoreAccountSettingsPage#5
-msgctxt "CoreAccountSettingsPage#5"
-msgid "Delete"
-msgstr "Smazat"
-
-#: CoreAccountSettingsPage#6
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96
 msgid "Automatically connect on startup"
 msgstr "Automaticky připojit při spuštění"
 
-#: CoreAccountSettingsPage#7
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136
 msgid "Connect to last account used"
 msgstr "Připojit k naposledy použitému účtu"
 
-#: CoreAccountSettingsPage#8
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148
 msgid "Always connect to"
 msgstr "Vždy připojit k"
 
-#: CoreAccountSettingsPage#9
-msgctxt "CoreAccountSettingsPage#9"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
 msgid "Remote Cores"
 msgstr "Vzdálená jádra"
 
-#: CoreConfigWizard#1
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69
 msgid "Core Configuration Wizard"
 msgstr "Průvodce nastavením jádra"
 
-#: CoreConfigWizard#2
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97
 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
 msgstr "Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se..."
 
-#: CoreConfigWizard#3
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104
 msgid "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
 msgstr "Nastavení jádra selhalo:<br><b>%1</b><br>Stiskněte <em>Další</em> pro opakování."
 
-#: CoreConfigWizard#4
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119
 msgid "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please remember to configure your identities and networks now."
 msgstr "Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!<br>Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity."
 
-#: CoreConfigWizardAdminUserPage#1
-msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: CoreConfigWizardAdminUserPage#2
-msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49
 msgid "Username:"
 msgstr "Uživatelské jméno:"
 
-#: CoreConfigWizardAdminUserPage#3
-msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#3"
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: CoreConfigWizardAdminUserPage#4
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46
 msgid "Repeat password:"
 msgstr "Heslo znovu:"
 
-#: CoreConfigWizardAdminUserPage#5
-msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#5"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58
 msgid "Remember password"
 msgstr "Pamatovat heslo"
 
-#: CoreConfigWizardAdminUserPage#6
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
 msgid ""
 "<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
 "If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
@@ -1292,889 +1807,960 @@ msgstr ""
 "<b>Poznámka:</b> Přidávání více uživatelů a změny uživatelského jména a hesla prozatím nejsou proveditelné skrze grafické rozhraní Quassel klienta.\n"
 "Pokud dané operace potřebujete provést, prosíme spusťte \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
 
-#: CoreConfigWizardIntroPage#1
-msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: CoreConfigWizardIntroPage#2
+#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
 msgstr "Tento průvodce vás provede skrze nastavení jádra Quassel."
 
-#: CoreConfigWizardPages::AdminUserPage#1
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150
 msgid "Create Admin User"
 msgstr "Vytvořit účet administrátora"
 
-#: CoreConfigWizardPages::AdminUserPage#2
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151
 msgid "First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges."
 msgstr "Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva."
 
-#: CoreConfigWizardPages::IntroPage#1
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135
 msgid "Introduction"
 msgstr "Úvod"
 
-#: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#1
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182
 msgid "Select Storage Backend"
 msgstr "Zvolte skladovací rozhraní"
 
-#: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#2
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183
 msgid "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in."
 msgstr "Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra."
 
-#: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#3
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277
 msgid "Connection Properties"
 msgstr "Možnosti spojení"
 
-#: CoreConfigWizardPages::SyncPage#1
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317
 msgid "Storing Your Settings"
 msgstr "Ukládám Vaše nastavení"
 
-#: CoreConfigWizardPages::SyncPage#2
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318
 msgid "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically."
 msgstr "Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni."
 
-#: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#1
-msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#2
-msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55
 msgid "Storage Backend:"
 msgstr "Skladovací rozhraní:"
 
-#: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#3
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#4
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62
 msgid "Foobar"
 msgstr "Foobar"
 
-#: CoreConfigWizardSyncPage#1
-msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: CoreConfigWizardSyncPage#2
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19
 msgid "Your Choices"
 msgstr "Vaše volby"
 
-#: CoreConfigWizardSyncPage#3
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35
 msgid "Admin User:"
 msgstr "Administrátor:"
 
-#: CoreConfigWizardSyncPage#4
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42
 msgid "foo"
 msgstr "foo"
 
-#: CoreConfigWizardSyncPage#5
-msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#5"
-msgid "Storage Backend:"
-msgstr "Skladovací rozhraní:"
-
-#: CoreConfigWizardSyncPage#6
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62
 msgid "bar"
 msgstr "bar"
 
-#: CoreConfigWizardSyncPage#7
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
 msgstr "Prosím vyčkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru..."
 
-#: CoreConnectAuthDlg#1
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14
 msgid "Authentication Required"
 msgstr "Autenifikace vyžadována"
 
-#: CoreConnectAuthDlg#2
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20
 msgid "Please enter your account data:"
 msgstr "Prosím zadejte údaje vašeho účtu:"
 
-#: CoreConnectAuthDlg#3
-msgctxt "CoreConnectAuthDlg#3"
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: CoreConnectAuthDlg#4
-msgctxt "CoreConnectAuthDlg#4"
-msgid "Username:"
-msgstr "Uživatelské jméno:"
-
-#: CoreConnectAuthDlg#5
-msgctxt "CoreConnectAuthDlg#5"
-msgid "Remember password"
-msgstr "Pamatovat heslo"
-
-#: CoreConnectAuthDlg#6
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75
 msgid "Please enter your credentials for %1:"
 msgstr "Prosím zadejte vaše pověření pro %1:"
 
-#: CoreConnectDlg#1
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40
 msgid "Connect to Core"
 msgstr "Připojit k jádru"
 
-#: CoreConnection#1
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:166
 msgid "Network is down"
 msgstr "Síť je mimo provoz"
 
-#: CoreConnection#2
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:200
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:315
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojeno"
 
-#: CoreConnection#3
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:203
 msgid "Looking up %1..."
 msgstr "Vyhledávám %1..."
 
-#: CoreConnection#4
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:206
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:443
 msgid "Connecting to %1..."
 msgstr "Připojuji se k %1..."
 
-#: CoreConnection#5
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:209
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:566
 msgid "Connected to %1"
 msgstr "Připojeno k %1..."
 
-#: CoreConnection#6
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:212
 msgid "Disconnecting from %1..."
 msgstr "Odpojeno od %1..."
 
-#: CoreConnection#7
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:269
 msgid "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
 msgstr "Jádro Quasselu, ke kterému se snazíte připojit, je příliš staré! Prosíme zvažte jeho aktualizaci."
 
-#: CoreConnection#8
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:297
 msgid "Invalid data received from core"
 msgstr "Přijata neplatná data od jádra"
 
-#: CoreConnection#9
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:342
 msgid "Disconnected from core."
 msgstr "Odpojit od jádra."
 
-#: CoreConnection#10
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:420
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:504
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:549
 msgid "Unencrypted connection canceled"
 msgstr "Nešifrované spojení zrušeno"
 
-#: CoreConnection#11
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:450
 msgid "Synchronizing to core..."
 msgstr "Synchronizace s jádrem..."
 
-#: CoreConnection#12
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:471
 msgid "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at least core/client protocol v%1 to connect."
 msgstr "<b>Jádro Quasselu, ke kterému se snažíte připojit, je příliš staré!</b><br> Požadovaný je protokol verze %1 pro spojení."
 
-#: CoreConnection#13
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:585
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Probíhá přihlášení..."
 
-#: CoreConnection#14
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:590
 msgid "Login canceled"
 msgstr "Přihlášení zrušeno"
 
-#: CoreConnection#15
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:615
 msgid "Receiving session state"
 msgstr "Příjem stavu sezení"
 
-#: CoreConnection#16
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:617
 msgid "Synchronizing to %1..."
 msgstr "Synchronizace s %1..."
 
-#: CoreConnection#17
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:641
 msgid "Receiving network states"
 msgstr "Příjem stavů sítí"
 
-#: CoreConnection#18
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:691
 msgid "Synchronized to %1"
 msgstr "Synchronizováno s %1"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#1
-msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: CoreConnectionSettingsPage#2
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20
 msgid "Network Status Detection"
 msgstr "Detekce stavu sítě"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#3
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
 msgid "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most KDE users"
 msgstr "Při detekci stavu spoléhat na hardwarovou vrstvu KDE. Doporučeno pro většinu KDE uživatelů"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#4
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)"
 msgstr "Použít detekci stavu sítě KDE (skrze Solid)"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#5
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154
 msgid "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after a certain time"
 msgstr "Aktivně pinkat vzdálené jádro a odpojit pokud neobdržíme odpověď po určitém časovém intervalu"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#6
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
 msgid "Ping timeout after"
 msgstr "Vypršení časového limitu po"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#7
-msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#7"
-msgid " seconds"
-msgstr " vteřin"
-
-#: CoreConnectionSettingsPage#8
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100
 msgid "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. This may take a long time after actually losing connectivity"
 msgstr "Odpojit pouze pokud bude síťový socket uzavřen operačním systémem. Může trvat poněkud déle nežli uzavře spojení po ztracení připojení"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#9
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
 msgid "Never time out actively"
 msgstr "Aktivně neodpojovat"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#10
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113
 msgid "Automatically reconnect on network failures"
 msgstr "Automaticky připojit při síťových výpadcích"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#11
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147
 msgid "Retry every"
 msgstr "Zkusit vše"
 
-#: CoreConnectionSettingsPage#12
-msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#12"
-msgid "Remote Cores"
-msgstr "Vzdálená jádra"
-
-#: CoreConnectionSettingsPage#13
-msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#13"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374
 msgid "Connection"
 msgstr "Spojení"
 
-#: CoreConnectionStatusWidget#1
-msgctxt "CoreConnectionStatusWidget#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: CoreConnectionStatusWidget#2
-msgctxt "CoreConnectionStatusWidget#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79
 msgid "Message"
 msgstr "Zpráva"
 
-#: CoreConnectionStatusWidget#3
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61
+msgctxt "seconds"
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: CoreConnectionStatusWidget#4
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61
+msgctxt "milliseconds"
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: CoreConnectionStatusWidget#5
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62
 msgid "(Lag: %1 %2)"
 msgstr "(Zpoždění: %1 %2)"
 
-#: CoreConnectionStatusWidget#6
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75
 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL."
-msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované pomocí SSL."
+msgstr "Spojení k vašemu jádru je šifrované pomocí SSL."
 
-#: CoreConnectionStatusWidget#7
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78
 msgid "The connection to your core is not encrypted."
 msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované."
 
-#: CoreInfoDlg#1
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13
 msgid "Core Information"
 msgstr "Informace o jádru"
 
-#: CoreInfoDlg#2
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21
 msgid "Version:"
 msgstr "Verze:"
 
-#: CoreInfoDlg#3
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28
 msgid "<core version>"
 msgstr "<verze jádra>"
 
-#: CoreInfoDlg#4
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35
 msgid "Uptime:"
 msgstr "Doba běhu:"
 
-#: CoreInfoDlg#5
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42
 msgid "Connected Clients:"
 msgstr "Připojení klienti:"
 
-#: CoreInfoDlg#6
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49
 msgid "<connected clients>"
 msgstr "<připojení klienti>"
 
-#: CoreInfoDlg#7
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56
 msgid "<core uptime>"
 msgstr "<doba běhu jádra>"
 
-#: CoreInfoDlg#8
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63
 msgid "Build date:"
 msgstr "Datum sestavení:"
 
-#: CoreInfoDlg#9
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70
 msgid "<build date>"
 msgstr "<datum sestavení>"
 
-#: CoreInfoDlg#10
-msgctxt "CoreInfoDlg#10"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context DebugLogWidget
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81
+#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: CoreInfoDlg#11
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53
 msgid "%n Day(s)"
-msgstr "%n Den"
+msgid_plural "%n Day(s)"
+msgstr[0] "%n Den"
+msgstr[1] "%n Dny"
+msgstr[2] "%n Dní"
 
-#: CoreInfoDlg#12
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54
 msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
 msgstr " %1:%2:%3 (od %4)"
 
-#: CoreNetwork#1
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:153
 msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
 msgstr "Spojení selhalo. Zkouším další server"
 
-#: CoreNetwork#2
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:161
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:162
 msgid "Connecting to %1:%2..."
 msgstr "Připojuji se k %1:%2..."
 
-#: CoreNetwork#3
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:210
 msgid "Disconnecting. (%1)"
 msgstr "Odpojuji. (%1)"
 
-#: CoreNetwork#4
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:210
 msgid "Core Shutdown"
 msgstr "Vypnutí jádra"
 
-#: CoreNetwork#5
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:306
 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
 msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)"
 
-#: CoreNetwork#6
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:308
 msgid "Connection failure: %1"
 msgstr "Chyba spojení: %1"
 
-#: CoreSession#1
-msgctxt "CoreSession#1"
-msgid "Client"
-msgstr "Klient"
-
-#: CoreSession#2
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:195
 msgid "disconnected (UserId: %1)."
 msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)."
 
-#: CoreSession#3
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:413
 msgid "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!"
 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!"
 
-#: CoreSession#4
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:444
 msgid "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!"
 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!"
 
-#: CoreUserInputHandler#1
+#. ts-context CoreUserInputHandler
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:63
 msgid "away"
 msgstr "pryč"
 
-#: CoreUserInputHandler#2
+#. ts-context CoreUserInputHandler
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:132
 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
 msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1"
 
-#: CreateIdentityDlg#1
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17
 msgid "Create New Identity"
 msgstr "Vytvořit novou identitu"
 
-#: CreateIdentityDlg#2
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25
 msgid "Identity name:"
 msgstr "Název identity:"
 
-#: CreateIdentityDlg#3
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37
 msgid "Create blank identity"
 msgstr "Vytvořit prázdnou identitu"
 
-#: CreateIdentityDlg#4
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49
 msgid "Duplicate:"
 msgstr "Duplikovat:"
 
-#: CtcpHandler#1
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:197
 msgid "Received CTCP PING request from %1"
 msgstr "Obdržen CTCP PING požadavek od %1"
 
-#: CtcpHandler#2
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:202
 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
 msgstr "Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem"
 
-#: CtcpHandler#3
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:215
 msgid "Received CTCP VERSION request by %1"
 msgstr "Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1"
 
-#: CtcpHandler#4
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:218
 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2"
 msgstr "Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2"
 
-#: CtcpHandler#5
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:229
 msgid "Received CTCP TIME request by %1"
 msgstr "Obdržen CTCP TIME požadavek od %1"
 
-#: CtcpHandler#6
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:232
 msgid "Received CTCP TIME answer from %1: %2"
 msgstr "Obdržena CTCP TIME odpověď od %1: %2"
 
-#: CtcpHandler#7
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:241
 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2"
 msgstr "Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2"
 
-#: CtcpHandler#8
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:243
 msgid " with arguments: %1"
 msgstr "s argumenty: %1"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#1
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13
 msgid "Debug BufferView Overlay"
 msgstr "Ladící vrstva záložek"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#2
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26
 msgid "Overlay View"
 msgstr "Pohled vrstvy"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#3
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39
 msgid "Overlay Properties"
 msgstr "Nastavení vrstvy"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#4
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50
 msgid "BufferViews:"
 msgstr "Pohledy na záložky:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#5
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51
 msgid "All Networks:"
 msgstr "Všechny sítě:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#6
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52
 msgid "Networks:"
 msgstr "Sítě:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#7
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53
 msgid "Buffers:"
 msgstr "Záložky:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#8
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54
 msgid "Removed buffers:"
 msgstr "Odstraněné záložky:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#9
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55
 msgid "Temp. removed buffers:"
 msgstr "Dočasně odstraněné záložky:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#10
-msgid "Add Buffers Automatically:"
-msgstr "Přidávat záložky automaticky:"
-
-#: DebugBufferViewOverlay#11
-msgid "Hide inactive buffers:"
-msgstr "Skrýt neaktivní záložky:"
-
-#: DebugBufferViewOverlay#12
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57
 msgid "Allowed buffer types:"
 msgstr "Povolené typy záložek:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#13
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58
 msgid "Minimum activity:"
 msgstr "Minimální aktivita:"
 
-#: DebugBufferViewOverlay#14
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60
 msgid "Is initialized:"
 msgstr "Je inicializován:"
 
-#: DebugConsole#1
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14
 msgid "Debug Console"
 msgstr "Ladící konzole"
 
-#: DebugConsole#2
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44
 msgid "local"
 msgstr "lokální"
 
-#: DebugConsole#3
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54
 msgid "core"
 msgstr "jádro"
 
-#: DebugConsole#4
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82
 msgid "Evaluate!"
 msgstr "Posoudit!"
 
-#: DebugLogWidget#1
+#. ts-context DebugLogWidget
+#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13
 msgid "Debug Log"
 msgstr "Ladící log"
 
-#: DebugLogWidget#2
-msgctxt "DebugLogWidget#2"
-msgid "Close"
-msgstr "Zavřít"
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#1
-msgctxt "DesktopNotificationConfigWidget#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#2
-msgid "Desktop Notification (via D-Bus)"
-msgstr "Oznamovaní (skrze D-Bus)"
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#3
-msgid "Timeout:"
-msgstr "Časová prodleva:"
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#4
-msgctxt "DesktopNotificationConfigWidget#4"
-msgid " s"
-msgstr " s"
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#5
-msgid "Position hint:"
-msgstr "Pozice oznámení:"
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#6
-msgid " px"
-msgstr " px"
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#7
-msgid "X: "
-msgstr "X: "
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#8
-msgid "Y: "
-msgstr "Y: "
-
-#: DesktopNotificationConfigWidget#9
-msgid "Queue unread notifications"
-msgstr "Řadit nepřečtená oznámení"
-
-#: ExecWrapper#1
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:45
 msgid "Invalid command string for /exec: %1"
 msgstr "Neplatný příkaz pro /exec: %1"
 
-#: ExecWrapper#2
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:53
 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
 msgstr "Název \"%1\" není platný: ../ nebo ..\\ nejsou povoleny!"
 
-#: ExecWrapper#3
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:64
 msgid "Could not find script \"%1\""
 msgstr "Nemohu najít skript \"%1\""
 
-#: ExecWrapper#4
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:82
 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
 msgstr "Skript \"%1\" se zbořil s výstupním kódem %2."
 
-#: ExecWrapper#5
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:98
 msgid "Script \"%1\" could not start."
 msgstr "Skript \"%1\" se nepodařilo spustit."
 
-#: ExecWrapper#6
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:100
 msgid "Script \"%1\" caused error %2."
 msgstr "Skript \"%1\" způsobil chybu %2."
 
-#: FontSelector#1
+#. ts-context FontSelector
+#: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31
 msgid "Choose..."
 msgstr "Vybrat..."
 
-#: HighlightSettingsPage#1
-msgctxt "HighlightSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: HighlightSettingsPage#2
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19
 msgid "Custom Highlights"
 msgstr "Uživatelská zvýraznění"
 
-#: HighlightSettingsPage#3
-msgctxt "HighlightSettingsPage#3"
-msgid "Highlight"
-msgstr "Zvýraznění"
-
-#: HighlightSettingsPage#4
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37
 msgid "RegEx"
 msgstr "Regulérní výraz"
 
-#: HighlightSettingsPage#5
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42
 msgid "CS"
 msgstr "CV"
 
-#: HighlightSettingsPage#6
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47
 msgid "Enable"
 msgstr "Povolit"
 
-#: HighlightSettingsPage#7
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55
 msgid "Add"
 msgstr "Přidat"
 
-#: HighlightSettingsPage#8
-msgctxt "HighlightSettingsPage#8"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119
 msgid "Remove"
 msgstr "Odebrat"
 
-#: HighlightSettingsPage#9
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85
 msgid "Highlight Nicks"
 msgstr "Zvýrazňované přezdívky"
 
-#: HighlightSettingsPage#10
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91
 msgid "All nicks from identity"
 msgstr "Všechny přezdívky z identity"
 
-#: HighlightSettingsPage#11
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98
 msgid "Current nick"
 msgstr "Současnou"
 
-#: HighlightSettingsPage#12
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108
 msgid "None"
 msgstr "Žádnou"
 
-#: HighlightSettingsPage#13
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115
 msgid "Case sensitive"
 msgstr "Citlivý na velikost písma"
 
-#: HighlightSettingsPage#14
-msgctxt "HighlightSettingsPage#14"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: HighlightSettingsPage#15
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159
 msgid "this shouldn't be empty"
 msgstr "toto by nemělo být prázdné"
 
-#: HighlightSettingsPage#16
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45
 msgid "highlight rule"
 msgstr "Pravidla zvýraznění"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#1
-msgctxt "IdentitiesSettingsPage#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136
 msgid "Rename Identity"
 msgstr "Přejmenovat identitu"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#2
-msgctxt "IdentitiesSettingsPage#2"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: IdentitiesSettingsPage#3
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51
 msgid "Add Identity"
 msgstr "Přidat identitu"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#4
-msgctxt "IdentitiesSettingsPage#4"
-msgid "Add..."
-msgstr "Přidat..."
-
-#: IdentitiesSettingsPage#5
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74
 msgid "Remove Identity"
 msgstr "Odstranit identitu"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#6
-msgctxt "IdentitiesSettingsPage#6"
-msgid "IRC"
-msgstr "IRC"
-
-#: IdentitiesSettingsPage#7
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
 msgid "Identities"
 msgstr "Identity"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#8
-msgctxt "IdentitiesSettingsPage#8"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:167
 msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
-msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
+msgstr "<b>Následující problémy je třeba opravit pro uložení změn:</b><ul>"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#9
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179
 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
 msgstr "<li>Všechny identity potřebují název</li>"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#10
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180
 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
 msgstr "<li>Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku</li>"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#11
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181
 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
 msgstr "<li>Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno</li>"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#12
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182
 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
 msgstr "<li>Musíte specifikovat ident pro každou identitu</li>"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#13
-msgctxt "IdentitiesSettingsPage#13"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:169
 msgid "</ul>"
 msgstr "</ul>"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#14
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184
 msgid "One or more identities are invalid"
 msgstr "Jedna (či více) identita není validní"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#15
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310
 msgid "Delete Identity?"
 msgstr "Smazat Identitu?"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#16
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311
 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?"
 
-#: IdentitiesSettingsPage#17
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323
 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
 msgstr "Prosím zadejte nový název pro identitu \"%1\"!"
 
-#: Identity#1
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:134
 msgid "Quassel IRC User"
 msgstr "Uživatel Quassel IRC"
 
-#: Identity#2
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:162
 msgid "<empty>"
 msgstr "<prázdné>"
 
-#: Identity#3
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:168
 msgid "Gone fishing."
 msgstr "Šel jsem rybařit."
 
-#: Identity#4
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:172
 msgid "Not here. No, really. not here!"
 msgstr "Nejsem tu. Vážně tu nejsem!"
 
-#: Identity#5
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:175
 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
 msgstr "Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země..."
 
-#: Identity#6
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:178
 msgid "Kindergarten is elsewhere!"
 msgstr "Tady opravdu není školka!"
 
-#: Identity#7
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:179
+#: ../src/common/identity.cpp:180
 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
 msgstr "http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv."
 
-#: IdentityEditWidget#1
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: IdentityEditWidget#2
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38
 msgid "Real Name:"
 msgstr "Skutečné jméno:"
 
-#: IdentityEditWidget#3
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45
 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
 msgstr "\"Skutečné jméno\" je zobrazeno při volání příkazu /whois."
 
-#: IdentityEditWidget#4
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54
 msgid "Nicknames"
 msgstr "Přezdívky"
 
-#: IdentityEditWidget#5
-msgctxt "IdentityEditWidget#5"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420
 msgid "Add Nickname"
 msgstr "Přidat přezdívku"
 
-#: IdentityEditWidget#6
-msgctxt "IdentityEditWidget#6"
-msgid "&Add..."
-msgstr "Přid&at..."
-
-#: IdentityEditWidget#7
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116
 msgid "Remove Nickname"
 msgstr "Odstranit přezdívku"
 
-#: IdentityEditWidget#8
-msgctxt "IdentityEditWidget#8"
-msgid "Remove"
-msgstr "Odebrat"
-
-#: IdentityEditWidget#9
-msgctxt "IdentityEditWidget#9"
-msgid "Rename Identity"
-msgstr "Přejmenovat identitu"
-
-#: IdentityEditWidget#10
-msgctxt "IdentityEditWidget#10"
-msgid "Re&name..."
-msgstr "Přejme&novat..."
-
-#: IdentityEditWidget#11
-msgctxt "IdentityEditWidget#11"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165
 msgid "Move upwards in list"
 msgstr "Posunout výš v seznamu"
 
-#: IdentityEditWidget#12
-msgctxt "IdentityEditWidget#12"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: IdentityEditWidget#13
-msgctxt "IdentityEditWidget#13"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179
 msgid "Move downwards in list"
 msgstr "Posunout níž v seznamu"
 
-#: IdentityEditWidget#14
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227
 msgid "A&way"
 msgstr "V&zdálen"
 
-#: IdentityEditWidget#15
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233
 msgid "Default Away Settings"
 msgstr "Výchozí nastavení Vzdálení"
 
-#: IdentityEditWidget#16
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244
 msgid "Nick to be used when being away"
 msgstr "Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni"
 
-#: IdentityEditWidget#17
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254
 msgid "Default away reason"
 msgstr "Výchozí důvod proč jste vzdáleni"
 
-#: IdentityEditWidget#18
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261
 msgid "Away Nick:"
 msgstr "Přezdívka při vzdálení:"
 
-#: IdentityEditWidget#19
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366
 msgid "Away Reason:"
 msgstr "Důvod vzdálení:"
 
-#: IdentityEditWidget#20
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280
 msgid "Set away when all clients have detached from the core"
 msgstr "Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra"
 
-#: IdentityEditWidget#21
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283
 msgid "Away On Detach"
 msgstr "Vzdálen při odpojení"
 
-#: IdentityEditWidget#22
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315
 msgid "Not implemented yet"
 msgstr "Ještě jsme to neimplementovali ;]"
 
-#: IdentityEditWidget#23
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318
 msgid "Away On Idle"
 msgstr "Nastavit vzdálen při nicnedělání"
 
-#: IdentityEditWidget#24
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332
 msgid "Set away after"
 msgstr "Nastavit vzdálen po"
 
-#: IdentityEditWidget#25
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342
 msgid "minutes of being idle"
 msgstr "minut nicnedělání"
 
-#: IdentityEditWidget#26
-msgctxt "IdentityEditWidget#26"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
 
-#: IdentityEditWidget#27
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407
 msgid "Ident:"
 msgstr "Identifikace:"
 
-#: IdentityEditWidget#28
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414
 msgid "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network."
 msgstr "\"Ident\" je částí vaší masky a spolu s názvem vašeho počítače vás unikátně označuje pro IRC síť."
 
-#: IdentityEditWidget#29
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423
 msgid "Messages"
 msgstr "Zprávy"
 
-#: IdentityEditWidget#30
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431
 msgid "Part Reason:"
 msgstr "Důvod pro opuštění:"
 
-#: IdentityEditWidget#31
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444
 msgid "Quit Reason:"
 msgstr "Důvod pro ukončení:"
 
-#: IdentityEditWidget#32
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454
 msgid "Kick Reason:"
 msgstr "Důvod pro vyhození:"
 
-#: IdentityEditWidget#33
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488
 msgid "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
 msgstr "Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL"
 
-#: IdentityEditWidget#34
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517
 msgid ""
 "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
 "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
@@ -2182,76 +2768,106 @@ msgstr ""
 "Varování: nejste připojeni k jádru zabezpečeným spojením!\n"
 "Pokračování povede k nešifrovanému přenosu vašeho SSL klíče a SSL certifikátu!"
 
-#: IdentityEditWidget#35
-msgctxt "IdentityEditWidget#35"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:854
 msgid "Continue"
 msgstr "Pokračovat"
 
-#: IdentityEditWidget#36
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584
 msgid "Use SSL Key"
 msgstr "Použít SSL Klíč"
 
-#: IdentityEditWidget#37
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598
 msgid "Key Type:"
 msgstr "Typ klíče:"
 
-#: IdentityEditWidget#38
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328
 msgid "No Key loaded"
 msgstr "Nebyl načten žádný klíč"
 
-#: IdentityEditWidget#39
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
 msgid "Load"
 msgstr "Načíst"
 
-#: IdentityEditWidget#40
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637
 msgid "Use SSL Certificate"
 msgstr "Použít SSL Certifikát"
 
-#: IdentityEditWidget#41
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656
 msgid "Organisation:"
 msgstr "Organizace:"
 
-#: IdentityEditWidget#42
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
 msgid "No Certificate loaded"
 msgstr "Nebyl načten žádný certifikát"
 
-#: IdentityEditWidget#43
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690
 msgid "CommonName:"
 msgstr "Běžné jméno:"
 
-#: IdentityEditWidget#44
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290
 msgid "Load a Key"
 msgstr "Načíst klíč"
 
-#: IdentityEditWidget#45
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322
 msgid "RSA"
 msgstr "RSA"
 
-#: IdentityEditWidget#46
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325
 msgid "DSA"
 msgstr "DSA"
 
-#: IdentityEditWidget#47
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369
 msgid "Clear"
 msgstr "Vyčistit"
 
-#: IdentityEditWidget#48
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340
 msgid "Load a Certificate"
 msgstr "Načíst certifikát"
 
-#: IdentityPage#1
+#. ts-context IdentityPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107
 msgid "Setup Identity"
 msgstr "Nastavení identity"
 
-#: IdentityPage#2
+#. ts-context IdentityPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112
 msgid "Default Identity"
 msgstr "Výchozí Identita"
 
-#: IgnoreListEditDlg#1
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15
 msgid "Configure Ignore Rule"
 msgstr "Nastavit pravidlo ignorování"
 
-#: IgnoreListEditDlg#2
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27
 msgid ""
 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
@@ -2267,19 +2883,23 @@ msgstr ""
 "<p><u>Permanentní:</u></p>\n"
 "<p>Zprávy jsou filtrovány ještě před uložením do databáze.</p>"
 
-#: IgnoreListEditDlg#3
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
 msgid "Strictness"
 msgstr "Přísnost"
 
-#: IgnoreListEditDlg#4
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41
 msgid "Dynamic"
 msgstr "Dynamická"
 
-#: IgnoreListEditDlg#5
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48
 msgid "Permanent"
 msgstr "Trvalá"
 
-#: IgnoreListEditDlg#6
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58
 msgid ""
 "<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
 "<p><u>Sender:</u></p>\n"
@@ -2295,25 +2915,18 @@ msgstr ""
 "<p><u>Zpráva:</u></p>\n"
 "<p>Pravidlo je porovnáváno vůči obsahu dané zprávy</p>"
 
-#: IgnoreListEditDlg#7
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
 msgid "Rule Type"
 msgstr "Typ pravidla"
 
-#: IgnoreListEditDlg#8
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72
 msgid "Sender"
 msgstr "Odesílatel"
 
-#: IgnoreListEditDlg#9
-msgctxt "IgnoreListEditDlg#9"
-msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
-
-#: IgnoreListEditDlg#10
-msgctxt "IgnoreListEditDlg#10"
-msgid "CTCP"
-msgstr "CTCP"
-
-#: IgnoreListEditDlg#11
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98
 msgid ""
 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
 "<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
@@ -2341,12 +2954,17 @@ msgstr ""
 "<br />\n"
 "- <i>hlupec!.+</i> (RegEx) platí pro každého uživatele s přezdívkou <i>hlupec</i>, který se může připojovat z libovolného počítače</p>"
 
-#: IgnoreListEditDlg#12
-msgctxt "IgnoreListEditDlg#12"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195
 msgid "Ignore Rule"
 msgstr "Pravidlo ignorance"
 
-#: IgnoreListEditDlg#13
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123
 msgid ""
 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
@@ -2362,11 +2980,13 @@ msgstr ""
 "<br />\n"
 "?: reprezentuje \"právě jeden znak\"</p>"
 
-#: IgnoreListEditDlg#14
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131
 msgid "Regular expression"
 msgstr "Regulární výrazy"
 
-#: IgnoreListEditDlg#15
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143
 msgid ""
 "<p><b>Scope:</b></p>\n"
 "<p><u>Global:</u></p>\n"
@@ -2384,25 +3004,36 @@ msgstr ""
 "<p><u>Kanál:</u></p>\n"
 "<p>Seznam je interpretován jako seznam kanálů, kde je pravidlo platné</p>"
 
-#: IgnoreListEditDlg#16
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152
 msgid "Scope"
 msgstr "Rozsah"
 
-#: IgnoreListEditDlg#17
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160
 msgid "Global"
 msgstr "Globální"
 
-#: IgnoreListEditDlg#18
-msgctxt "IgnoreListEditDlg#18"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
-#: IgnoreListEditDlg#19
-msgctxt "IgnoreListEditDlg#19"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:59
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanál"
 
-#: IgnoreListEditDlg#20
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183
 msgid ""
 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
 "<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
@@ -2420,7 +3051,8 @@ msgstr ""
 "<br />\n"
 "bude platit na #foobar a na každý kanál začínající <i>#quassel</i></p>"
 
-#: IgnoreListEditDlg#21
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214
 msgid ""
 "<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
 "<p>Only enabled rules are filtered.\n"
@@ -2432,72 +3064,58 @@ msgstr ""
 "<br />\n"
 "Pro dynamická pravidla vypnutí opětovně zobrazí dříve filtrované zprávy.</p>"
 
-#: IgnoreListEditDlg#22
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220
 msgid "Rule is enabled"
 msgstr "Povolit pravidlo"
 
-#: IgnoreListModel#1
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69
 msgid "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
 msgstr "<b>Povolit / Zakázat:</b><br />Pouze povolená pravidla jsou filtrována.<br />Pro dynamická pravidla jsou jejich vypnutím filtrované zprávy znovu zobrazeny"
 
-#: IgnoreListModel#2
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73
 msgid "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br /><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word \"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    \"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any host<br />"
 msgstr "<b>Pravidlo ignorance:</b><br />Podle typu pravidla text je porovnáván vůči:<br /><br />- <u>obsahu zprávy:</u><br /><i>Příklad:<i><br />    \"*foobar*\" bude platit na jakýkoliv text obsahující \"foobar\"<br /><br />- <u>odesílateli <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Příklad:</i><br />    \"*@foobar.com\" platí na všechny odesílatele z domény foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) bude platit na kohokoliv s přezdívkou \"stupid\" a z libovolné adresy<br />"
 
-#: IgnoreListModel#3
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89
 msgid "By Sender"
 msgstr "Dle odesílatele"
 
-#: IgnoreListModel#4
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
 msgid "By Message"
 msgstr "Dle zprávy"
 
-#: IgnoreListModel#5
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193
 msgid "Enabled"
 msgstr "Povoleno"
 
-#: IgnoreListModel#6
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: IgnoreListModel#7
-msgctxt "IgnoreListModel#7"
-msgid "Ignore Rule"
-msgstr "Pravidlo ignorance"
-
-#: IgnoreListSettingsPage#1
-msgctxt "IgnoreListSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: IgnoreListSettingsPage#2
-msgctxt "IgnoreListSettingsPage#2"
-msgid "New"
-msgstr "Nová"
-
-#: IgnoreListSettingsPage#3
-msgctxt "IgnoreListSettingsPage#3"
-msgid "Delete"
-msgstr "Smazat"
-
-#: IgnoreListSettingsPage#4
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56
 msgid "&Edit"
 msgstr "&Editovat"
 
-#: IgnoreListSettingsPage#5
-msgctxt "IgnoreListSettingsPage#5"
-msgid "IRC"
-msgstr "IRC"
-
-#: IgnoreListSettingsPage#6
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
 msgid "Ignore List"
 msgstr "Seznam Ignorovaných"
 
-#: IgnoreListSettingsPage#7
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128
 msgid "Rule already exists"
 msgstr "Pravidlo již existuje"
 
-#: IgnoreListSettingsPage#8
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129
 msgid ""
 "There is already a rule\n"
 "\"%1\"\n"
@@ -2507,849 +3125,977 @@ msgstr ""
 "\"%1\"\n"
 "Prosím vyberte jiné pravidlo."
 
-#: IndicatorNotificationConfigWidget#1
-msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: IndicatorNotificationConfigWidget#2
-msgid "Show messages in indicator"
-msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru"
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20
+msgid "This enables support for the Ayatana Project's application indicator (libindicate)."
+msgstr "Povoluje podporu aplikačního indikátoru projektu Ayatana (libindicate)."
 
-#: InputWidget#1
-msgctxt "InputWidget#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23
+msgid "Show messages in application indicator"
+msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru aplikace"
 
-#: InputWidget#2
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "White"
 msgstr "Bílá"
 
-#: InputWidget#3
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "Black"
 msgstr "Černá"
 
-#: InputWidget#4
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "Dark blue"
 msgstr "Tmavě modrá"
 
-#: InputWidget#5
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "Dark green"
 msgstr "Tmavě zelená"
 
-#: InputWidget#6
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: InputWidget#7
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "Dark red"
 msgstr "Tmavě červená"
 
-#: InputWidget#8
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "Dark magenta"
 msgstr "Tmavě fuchsová"
 
-#: InputWidget#9
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
 msgid "Orange"
 msgstr "Orange"
 
-#: InputWidget#10
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Yellow"
 msgstr "Žlutá"
 
-#: InputWidget#11
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: InputWidget#12
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Dark cyan"
 msgstr "Tmavě modrozelená"
 
-#: InputWidget#13
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Cyan"
 msgstr "Azurová"
 
-#: InputWidget#14
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: InputWidget#15
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Magenta"
 msgstr "Purpurová"
 
-#: InputWidget#16
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Dark gray"
 msgstr "Tmavě šedá"
 
-#: InputWidget#17
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
 msgid "Light gray"
 msgstr "Světle šedá"
 
-#: InputWidget#18
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:86
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:87
 msgid "Clear Color"
 msgstr "Smazat barvu"
 
-#: InputWidget#19
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:131
 msgid "Focus Input Line"
 msgstr "Přepnout na vstupní řádku"
 
-#: InputWidget#20
-msgid "Ctrl+L"
-msgstr "Ctrl+L"
-
-#: InputWidgetSettingsPage#1
-msgctxt "InputWidgetSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: InputWidgetSettingsPage#2
-msgctxt "InputWidgetSettingsPage#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22
 msgid "Custom font:"
 msgstr "Vlastní font:"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#3
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50
 msgid "Enable spell check"
 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#4
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63
+msgid "Enable per chat history"
+msgstr "Povolit historii za rozhovor"
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79
 msgid "Show nick selector"
 msgstr "Zobrazit výběr přezdívek"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#5
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95
 msgid "Show style buttons"
 msgstr "Zobrazovat tlačítka stylu"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#6
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111
 msgid "Multi-Line Editing"
 msgstr "Víceřádková editace"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#7
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:128
 msgid "Show at most"
 msgstr "Ukázat nejvíce"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#8
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:154
 msgid "lines"
 msgstr "řádků"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#9
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:176
 msgid "Enable scrollbars"
 msgstr "Povolit rolovací proužek"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#10
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:195
 msgid "Tab Completion"
 msgstr "Doplňování tabulátorem"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#11
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:203
 msgid "Completion suffix:"
 msgstr "Zakončení doplňování:"
 
-#: InputWidgetSettingsPage#12
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219
 msgid ": "
 msgstr ": "
 
-#: InputWidgetSettingsPage#13
-msgctxt "InputWidgetSettingsPage#13"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: InputWidgetSettingsPage#14
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
 msgid "Input Widget"
 msgstr "Vstupní řádka"
 
-#: IrcConnectionWizard#1
+#. ts-context IrcConnectionWizard
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51
 msgid "Save && Connect"
 msgstr "Uložit && Připojit"
 
-#: IrcListModel#1
-msgctxt "IrcListModel#1"
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanál"
-
-#: IrcListModel#2
+#. ts-context IrcListModel
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:60
 msgid "Users"
 msgstr "Uživatelé"
 
-#: IrcListModel#3
-msgctxt "IrcListModel#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcListModel
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MainWin
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:61
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:613
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:847
 msgid "Topic"
 msgstr "Téma"
 
-#: IrcServerHandler#1
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:557
 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
 msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\""
 
-#: IrcServerHandler#2
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:607
 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!"
 msgstr "Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!"
 
-#: IrcServerHandler#3
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:615
 msgid "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!"
 msgstr "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!"
 
-#: IrcServerHandler#4
-msgctxt "IrcServerHandler#4"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcServerHandler
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. Plain Message
+#. ----------
+#. Notice Message
+#. ----------
+#. Server Message
+#. ----------
+#. Info Message
+#. ----------
+#. Error Message
+#. ----------
+#. Topic Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:635
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:642
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:649
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:656
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:575
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:578
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:618
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:621
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:624
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:631
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:732
 msgid "%1"
 msgstr "%1"
 
-#: IrcServerHandler#5
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:691
 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\""
 msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\""
 
-#: IrcServerHandler#6
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:697
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:702
 msgid "%1 is away: \"%2\""
 msgstr "%1 je fuč: \"%2\""
 
-#: IrcServerHandler#7
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:746
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:760
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:794
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:810
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:871
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:903
 msgid "[Whois] %1"
 msgstr "[Whois] %1"
 
-#: IrcServerHandler#8
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:775
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:777
 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
 msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)"
 
-#: IrcServerHandler#9
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:792
 msgid "%1 is online via %2 (%3)"
 msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)"
 
-#: IrcServerHandler#10
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:796
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1074
 msgid "[Whowas] %1"
 msgstr "[Whowas] %1"
 
-#: IrcServerHandler#11
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:822
 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)"
 msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)"
 
-#: IrcServerHandler#12
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:836
 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
 msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1"
 
-#: IrcServerHandler#13
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:856
 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
 msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2"
 
-#: IrcServerHandler#14
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:858
 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)"
 msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)"
 
-#: IrcServerHandler#15
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:861
 msgid "[Whois] idle message: %1"
 msgstr "[Whois] důvod nečinnosti: %1"
 
-#: IrcServerHandler#16
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:893
 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2"
 
-#: IrcServerHandler#17
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:895
 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2"
 
-#: IrcServerHandler#18
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:897
 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2"
 
-#: IrcServerHandler#19
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:925
 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3"
 msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3"
 
-#: IrcServerHandler#20
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:934
 msgid "End of channel list"
 msgstr "Konec seznamu s kanály"
 
-#: IrcServerHandler#21
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:952
 msgid "Homepage for %1 is %2"
 msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2"
 
-#: IrcServerHandler#22
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:970
 msgid "Channel %1 created on %2"
 msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2"
 
-#: IrcServerHandler#23
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:984
 msgid "No topic is set for %1."
 msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma."
 
-#: IrcServerHandler#24
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:999
 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
 msgstr "Téma pro %1 je \"%2\""
 
-#: IrcServerHandler#25
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1010
 msgid "Topic set by %1 on %2"
 msgstr "Téma nastavil %1 v %2"
 
-#: IrcServerHandler#26
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1033
 msgid "[Who] %1"
 msgstr "[Who] %1"
 
-#: IrcServerHandler#27
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1092
 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
 msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky"
 
-#: IrcServerHandler#28
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1103
 msgid "Nick already in use: %1"
 msgstr "Přezdívka se již používá: %1"
 
-#: IrcServerHandler#29
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1120
 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
 msgstr "Přezdívka/kanál je dočasně nedostupná: %1"
 
-#: IrcServerHandler#30
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1213
 msgid "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použijte: /nick <jiná_přezdívka>"
 
-#: IrcUserItem#1
-msgctxt "IrcUserItem#1"
+#. ts-context IrcUserItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:801
+msgid " is away"
+msgstr " je fuč"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcUserItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:816
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:442
 msgid "idling since %1"
 msgstr "nic nedělá od %1"
 
-#: IrcUserItem#2
-msgctxt "IrcUserItem#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcUserItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:819
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:445
 msgid "login time: %1"
 msgstr "čas přihlášení: %1"
 
-#: IrcUserItem#3
-msgctxt "IrcUserItem#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcUserItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:822
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:448
 msgid "server: %1"
 msgstr "server: %1"
 
-#: ItemViewSettingsPage#1
-msgctxt "ItemViewSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: ItemViewSettingsPage#2
-msgctxt "ItemViewSettingsPage#2"
-msgid "Custom font:"
-msgstr "Vlastní font:"
-
-#: ItemViewSettingsPage#3
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50
 msgid "Show icons"
 msgstr "Zobrazit ikonky"
 
-#: ItemViewSettingsPage#4
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66
 msgid "Chat List"
 msgstr "Seznam pokeců"
 
 # WORD TRANSLATION :D
-#: ItemViewSettingsPage#5
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72
 msgid "Display topic in tooltip"
 msgstr "Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))"
 
-#: ItemViewSettingsPage#6
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85
 msgid "Mouse wheel changes selected chat"
 msgstr "Kolečko myši mění vybraný pokec"
 
-#: ItemViewSettingsPage#7
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101
 msgid "Use Custom Colors"
 msgstr "Použít vlastní barvy"
 
-#: ItemViewSettingsPage#8
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118
 msgid "Standard:"
 msgstr "Standardní:"
 
-#: ItemViewSettingsPage#9
-msgctxt "ItemViewSettingsPage#9"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: ItemViewSettingsPage#10
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142
 msgid "Inactive:"
 msgstr "Neaktivní:"
 
-#: ItemViewSettingsPage#11
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166
 msgid "Unread messages:"
 msgstr "Nepřečtené zprávy:"
 
-#: ItemViewSettingsPage#12
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190
 msgid "Highlight:"
 msgstr "Zvýraznění:"
 
-#: ItemViewSettingsPage#13
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214
 msgid "Other activity:"
 msgstr "Jiné činnosti:"
 
-#: ItemViewSettingsPage#14
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
-#: ItemViewSettingsPage#15
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286
 msgid "Custom Nick List Colors"
 msgstr "Vlastní barvy v seznamu přezdívek"
 
-#: ItemViewSettingsPage#16
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301
 msgid "Online:"
 msgstr "Přítomen:"
 
-#: ItemViewSettingsPage#17
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338
 msgid "Away:"
 msgstr "Pryč:"
 
-#: ItemViewSettingsPage#18
-msgctxt "ItemViewSettingsPage#18"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: ItemViewSettingsPage#19
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
 msgid "Chat & Nick Lists"
 msgstr "Pokec & Seznam přezdívek"
 
-#: ItemViewSettingsPage#20
-msgctxt "ItemViewSettingsPage#20"
-msgid "Network"
-msgstr "Síť"
-
-#: ItemViewSettingsPage#21
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36
 msgid "Inactive"
 msgstr "Neaktivní"
 
-#: ItemViewSettingsPage#22
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální"
 
-#: ItemViewSettingsPage#23
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38
 msgid "Unread messages"
 msgstr "Nepřečtené zprávy"
 
-#: ItemViewSettingsPage#24
-msgctxt "ItemViewSettingsPage#24"
-msgid "Highlight"
-msgstr "Zvýraznění"
-
-#: ItemViewSettingsPage#25
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40
 msgid "Other activity"
 msgstr "Jiné činnosti"
 
-#: KNotificationBackend#1
-msgctxt "KNotificationBackend#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context KNotificationBackend
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SystrayNotificationBackend
+#: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:115
+#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125
 msgid "%n pending highlights"
-msgstr "%n zbývajících zvýraznění"
+msgid_plural "%n pending highlights"
+msgstr[0] "%n zbývající zvýraznění"
+msgstr[1] "%n zbývající zvýraznění"
+msgstr[2] "%n zbývajících zvýraznění"
 
-#: MainWin#1
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:311
 msgid "&Connect to Core..."
 msgstr "Přip&ojit k jádru..."
 
-#: MainWin#2
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:313
 msgid "&Disconnect from Core"
 msgstr "O&dpojit od jádra"
 
-#: MainWin#3
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:315
 msgid "Core &Info..."
 msgstr "&Informace jádra..."
 
-#: MainWin#4
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:317
 msgid "Configure &Networks..."
 msgstr "Nastavit &sítě..."
 
-#: MainWin#5
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:320
 msgid "&Quit"
 msgstr "&Ukončit"
 
-#: MainWin#6
-msgid "Ctrl+Q"
-msgstr "Ctrl+Q"
-
-#: MainWin#7
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:324
 msgid "&Configure Chat Lists..."
 msgstr "&Nastavit seznam pokeců..."
 
-#: MainWin#8
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:327
 msgid "&Lock Layout"
 msgstr "U&zamknout rozvržení"
 
-#: MainWin#9
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:331
 msgid "Show &Search Bar"
 msgstr "Zobrazit vy&hledávání"
 
-#: MainWin#10
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:333
 msgid "Show Away Log"
 msgstr "Zobrazit Log pro Pryč"
 
-#: MainWin#11
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:335
 msgid "Show &Menubar"
 msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku"
 
-#: MainWin#12
-msgid "Ctrl+M"
-msgstr "Ctrl+M"
-
-#: MainWin#13
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:338
 msgid "Show Status &Bar"
 msgstr "Zo&brazit stavový řádek"
 
-#: MainWin#14
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:342
 msgid "&Configure Quassel..."
 msgstr "&Nastavit Quassel..."
 
-#: MainWin#15
-msgid "F7"
-msgstr "F7"
-
-#: MainWin#16
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:346
 msgid "&About Quassel"
 msgstr "O progr&amu Quassel"
 
-#: MainWin#17
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:348
 msgid "About &Qt"
 msgstr "O &Qt"
 
-#: MainWin#18
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
 msgid "Debug &NetworkModel"
 msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu"
 
-#: MainWin#19
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:352
 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
 msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky"
 
-#: MainWin#20
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
 msgid "Debug &MessageModel"
 msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv"
 
-#: MainWin#21
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
 msgid "Debug &HotList"
 msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů"
 
-#: MainWin#22
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
 msgid "Debug &Log"
 msgstr "Ladící &Log"
 
-#: MainWin#23
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:360
 msgid "Reload Stylesheet"
 msgstr "Pře-načíst styl"
 
-#: MainWin#24
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:364
 msgid "Jump to hot chat"
 msgstr "Přejít na další aktivní záložku"
 
-#: MainWin#25
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:371
 msgid "&File"
 msgstr "S&oubor"
 
-#: MainWin#26
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:384
 msgid "&Networks"
 msgstr "&Sítě"
 
-#: MainWin#27
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:390
 msgid "&View"
 msgstr "&Záložky"
 
-#: MainWin#28
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:391
 msgid "&Chat Lists"
 msgstr "&Seznam pokeců"
 
-#: MainWin#29
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:393
 msgid "&Toolbars"
 msgstr "Liš&ty"
 
-#: MainWin#30
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:407
 msgid "&Settings"
 msgstr "Na&stavení"
 
-#: MainWin#31
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:414
 msgid "&Help"
 msgstr "&Nápověda"
 
-#: MainWin#32
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:422
 msgid "Debug"
 msgstr "Debug"
 
-#: MainWin#33
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:555
 msgid "Nicks"
 msgstr "Přezdívky"
 
-#: MainWin#34
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:564
 msgid "Show Nick List"
 msgstr "Zobrazit seznam přezdívek"
 
-#: MainWin#35
-msgctxt "MainWin#35"
-msgid "Chat Monitor"
-msgstr "Monitor pokecu"
-
-#: MainWin#36
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:587
 msgid "Show Chat Monitor"
 msgstr "Zobrazí monitor pokecu"
 
-#: MainWin#37
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:591
 msgid "Inputline"
 msgstr "Vstupní řádka"
 
-#: MainWin#38
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:600
 msgid "Show Input Line"
 msgstr "Zobrazit řádku se vstupem"
 
-#: MainWin#39
-msgctxt "MainWin#39"
-msgid "Topic"
-msgstr "Téma"
-
-#: MainWin#40
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:625
 msgid "Show Topic Line"
 msgstr "Zobrazit řádek s tématem"
 
-#: MainWin#41
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:698
 msgid "Main Toolbar"
 msgstr "Hlavní nástrojová lišta"
 
-#: MainWin#42
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:737
 msgid "Connected to core."
 msgstr "Připojen k jádru."
 
-#: MainWin#43
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:811
 msgid "Not connected to core."
 msgstr "Nepřipojen k jádru."
 
-#: MainWin#44
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:825
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:833
 msgid "Unencrypted Connection"
 msgstr "Nešifrované spojení"
 
-#: MainWin#45
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:825
 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
 msgstr "<b>Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
 
-#: MainWin#46
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:827
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:835
 msgid "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your Quassel core."
 msgstr "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití šifrování."
 
-#: MainWin#47
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:833
 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
 msgstr "<b>Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
 
-#: MainWin#48
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:850
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:870
 msgid "Untrusted Security Certificate"
 msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát"
 
-#: MainWin#49
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:851
 msgid "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the following reasons:</b>"
 msgstr "<b>SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících důvodů:</b>"
 
-#: MainWin#50
-msgctxt "MainWin#50"
-msgid "Continue"
-msgstr "Pokračovat"
-
-#: MainWin#51
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:855
 msgid "Show Certificate"
 msgstr "Zobrazit certifikát"
 
-#: MainWin#52
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:871
 msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
 msgstr "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému schvalování?"
 
-#: MainWin#53
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:873
 msgid "Current Session Only"
 msgstr "Pouze současné sezení"
 
-#: MainWin#54
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:874
 msgid "Forever"
 msgstr "Navždy"
 
-#: MainWin#55
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:883
 msgid "Core Connection Error"
 msgstr "Chyba spojení s jádrem"
 
-#: MessageModel#1
+#. ts-context MessageModel
+#: ../src/client/messagemodel.cpp:375
 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
 msgstr "Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3"
 
-#: MsgProcessorStatusWidget#1
-msgctxt "MsgProcessorStatusWidget#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: MsgProcessorStatusWidget#2
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34
 msgid "Receiving Backlog"
 msgstr "Získávám historii"
 
-#: MultiLineEdit#1
+#. ts-context MultiLineEdit
+#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:547
 msgid "Do you really want to paste %n lines?"
-msgstr "Opravdu chcete vložit %n řádku?"
+msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?"
+msgstr[0] "Opravdu chcete vložit %n řádek?"
+msgstr[1] "Opravdu chcete vložit %n řádky?"
+msgstr[2] "Opravdu chcete vložit %n řádků?"
 
-#: MultiLineEdit#2
+#. ts-context MultiLineEdit
+#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:556
 msgid "Paste Protection"
 msgstr "Ochrana proti náhodnému vložení"
 
-#: NetworkAddDlg#1
-msgctxt "NetworkAddDlg#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:705
 msgid "Add Network"
 msgstr "Přidat síť"
 
-#: NetworkAddDlg#2
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22
 msgid "Use preset:"
 msgstr "Použít přednastavené:"
 
-#: NetworkAddDlg#3
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57
 msgid "Manually specify network settings"
 msgstr "Ručně zvolit nastavení sítě"
 
-#: NetworkAddDlg#4
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67
 msgid "Manual Settings"
 msgstr "Ruční nastavení"
 
-#: NetworkAddDlg#5
-msgctxt "NetworkAddDlg#5"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28
 msgid "Network name:"
 msgstr "Název sítě:"
 
-#: NetworkAddDlg#6
-msgctxt "NetworkAddDlg#6"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38
 msgid "Server address:"
 msgstr "Adresa serveru:"
 
-#: NetworkAddDlg#7
-msgctxt "NetworkAddDlg#7"
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
-
-#: NetworkAddDlg#8
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115
 msgid "Server password:"
 msgstr "Heslo serveru:"
 
-#: NetworkAddDlg#9
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131
 msgid "Use secure connection"
 msgstr "Použít zabezpečené spojení"
 
-#: NetworkEditDlg#1
-msgctxt "NetworkEditDlg#1"
-msgid "Dialog"
-msgstr "Dialog"
-
-#: NetworkEditDlg#2
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21
 msgid "Please enter a network name:"
 msgstr "Prosím zadejte název sítě:"
 
-#: NetworkEditDlg#3
-msgctxt "NetworkEditDlg#3"
-msgid "Add Network"
-msgstr "Přidat síť"
-
-#: NetworkItem#1
+#. ts-context NetworkItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:195
 msgid "Server: %1"
 msgstr "Server: %1"
 
-#: NetworkItem#2
-msgctxt "NetworkItem#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:196
+#: ../src/qtui/topicwidget.cpp:106
 msgid "Users: %1"
 msgstr "Uživatelé: %1"
 
-#: NetworkItem#3
-msgctxt "NetworkItem#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:199
+#: ../src/qtui/topicwidget.cpp:107
 msgid "Lag: %1 msecs"
 msgstr "Zpoždění: %1 msecs"
 
-#: NetworkModel#1
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:847
 msgid "Chat"
 msgstr "Pokec"
 
-#: NetworkModel#2
-msgctxt "NetworkModel#2"
-msgid "Topic"
-msgstr "Téma"
-
-#: NetworkModel#3
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:847
 msgid "Nick Count"
 msgstr "Počet přezdívek"
 
-#: NetworkModelController#1
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154
 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
-msgstr "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
-
-#: NetworkModelController#2
+msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
+msgstr[0] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
+msgstr[1] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
+msgstr[2] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
+
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:167
+msgid "...and <b>%1</b> more<br><br>"
+msgstr "...a <b>%1</b> více<br><br>"
+
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:168
 msgid "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, from the core's database and cannot be undone."
 msgstr "<b>Poznámka:</b> Tento krok smaže všechna relevantní data, včetně historie, z databáze jádra a nelze jej zvrátit."
 
-#: NetworkModelController#3
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:170
 msgid "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
 msgstr "<br>Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit."
 
-#: NetworkModelController#4
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:172
 msgid "Remove buffers permanently?"
 msgstr "Odstranit trvale záložky?"
 
-#: NetworkModelController::JoinDlg#1
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:484
 msgid "Join Channel"
 msgstr "Vstoupit do kanálu"
 
-#: NetworkModelController::JoinDlg#2
-msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg#2"
-msgid "Network:"
-msgstr "Síť:"
-
-#: NetworkModelController::JoinDlg#3
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:489
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanál:"
 
-#: NetworkPage#1
+#. ts-context NetworkPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148
 msgid "Setup Network Connection"
 msgstr "Nastavit připojení k síti"
 
-#: NetworksSettingsPage#1
-msgctxt "NetworksSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: NetworksSettingsPage#2
-msgctxt "NetworksSettingsPage#2"
-msgid "Re&name..."
-msgstr "Přejme&novat..."
-
-#: NetworksSettingsPage#3
-msgctxt "NetworksSettingsPage#3"
-msgid "&Add..."
-msgstr "Přid&at..."
-
-#: NetworksSettingsPage#4
-msgctxt "NetworksSettingsPage#4"
-msgid "De&lete"
-msgstr "&Smazat"
-
-#: NetworksSettingsPage#5
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124
 msgid "Network Details"
 msgstr "Detaily sítě"
 
-#: NetworksSettingsPage#6
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132
 msgid "Identity:"
 msgstr "Identita:"
 
-#: NetworksSettingsPage#7
-msgctxt "NetworksSettingsPage#7"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: NetworksSettingsPage#8
-msgctxt "NetworksSettingsPage#8"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63
 msgid "Servers"
 msgstr "Servery"
 
-#: NetworksSettingsPage#9
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193
 msgid "Manage servers for this network"
 msgstr "Spravovat servery pro tuto síť"
 
-#: NetworksSettingsPage#10
-msgctxt "NetworksSettingsPage#10"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99
 msgid "&Edit..."
 msgstr "&Editovat..."
 
-#: NetworksSettingsPage#11
-msgctxt "NetworksSettingsPage#11"
-msgid "Move upwards in list"
-msgstr "Posunout výš v seznamu"
-
-#: NetworksSettingsPage#12
-msgctxt "NetworksSettingsPage#12"
-msgid "Move downwards in list"
-msgstr "Posunout níž v seznamu"
-
-#: NetworksSettingsPage#13
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337
 msgid "Commands"
 msgstr "Příkazy"
 
-#: NetworksSettingsPage#14
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340
 msgid "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server"
 msgstr "Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštění, po připojení k serveru"
 
-#: NetworksSettingsPage#15
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346
 msgid "Commands to execute on connect:"
 msgstr "Příkazy, které se spustí při připojení:"
 
-#: NetworksSettingsPage#16
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362
 msgid ""
 "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
 "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!"
@@ -3357,83 +4103,90 @@ msgstr ""
 "Seznam IRC příkazů, které se spustí při připojení.\n"
 "Quassel se automaticky připojuje ke kanálům, tedy /join zde s vysokou pravděpodobností nebude třeba!"
 
-#: NetworksSettingsPage#17
-msgctxt "NetworksSettingsPage#17"
-msgid "Connection"
-msgstr "Spojení"
-
-#: NetworksSettingsPage#18
-msgid "Control automatic reconnect to the network"
-msgstr "Nastavení automatického opětovného připojování k síti"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383
+msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures"
+msgstr "Automaticky připojit k IRC síti při síťových výpadcích"
 
-#: NetworksSettingsPage#19
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386
 msgid "Automatic Reconnect"
 msgstr "Automaticky znovu připojit"
 
-#: NetworksSettingsPage#20
-msgid "Interval:"
-msgstr "Interval:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397
+msgid "Wait"
+msgstr "Čekání"
 
-#: NetworksSettingsPage#21
-msgctxt "NetworksSettingsPage#21"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404
 msgid " s"
 msgstr " s"
 
-#: NetworksSettingsPage#22
-msgid "Retries:"
-msgstr "Opakování:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420
+msgid "between retries"
+msgstr "mezi pokusy"
 
-#: NetworksSettingsPage#23
-msgctxt "NetworksSettingsPage#23"
-msgid "Unlimited"
-msgstr "Neomezeně"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444
+msgid "Number of retries:"
+msgstr "Počet pokusů:"
 
-#: NetworksSettingsPage#24
-msgid "Rejoin all channels on reconnect"
-msgstr "Znovu vstoupit do kanálů při opakovaném spojení"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489
+msgid "Rejoin all channels after reconnect"
+msgstr "Znovu vstoupit do všech kanálů při opakovaném spojení"
 
-#: NetworksSettingsPage#25
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525
 msgid "Auto Identify"
 msgstr "Automaticky identifikovat"
 
-#: NetworksSettingsPage#26
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540
 msgid "NickServ"
 msgstr "NickServ"
 
-#: NetworksSettingsPage#27
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557
 msgid "Service:"
 msgstr "Služba:"
 
-#: NetworksSettingsPage#28
-msgctxt "NetworksSettingsPage#28"
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: NetworksSettingsPage#29
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580
 msgid "Use SASL Authentication"
 msgstr "Použít autentizaci SASL"
 
-#: NetworksSettingsPage#30
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625
 msgid "Account:"
 msgstr "Účet:"
 
-#: NetworksSettingsPage#31
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kódování"
 
-#: NetworksSettingsPage#32
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652
 msgid "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
 msgstr "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení"
 
-#: NetworksSettingsPage#33
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661
 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
 msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy"
 
-#: NetworksSettingsPage#34
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664
 msgid "Use Custom Encodings"
 msgstr "Používat různá kódování"
 
-#: NetworksSettingsPage#35
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695
 msgid ""
 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
@@ -3441,11 +4194,14 @@ msgstr ""
 "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\n"
 "UTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí."
 
-#: NetworksSettingsPage#36
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679
 msgid "Send messages in:"
 msgstr "Odesílat zprávy v:"
 
-#: NetworksSettingsPage#37
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726
 msgid ""
 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
@@ -3453,11 +4209,14 @@ msgstr ""
 "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\n"
 "Toto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8."
 
-#: NetworksSettingsPage#38
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710
 msgid "Receive fallback:"
 msgstr "Záložní kódování:"
 
-#: NetworksSettingsPage#39
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
 msgid ""
 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
@@ -3465,970 +4224,1115 @@ msgstr ""
 "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a názvy serverů.\n"
 "Pokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!"
 
-#: NetworksSettingsPage#40
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741
 msgid "Server encoding:"
 msgstr "Kódování serveru:"
 
-#: NetworksSettingsPage#41
-msgctxt "NetworksSettingsPage#41"
-msgid "IRC"
-msgstr "IRC"
-
-#: NetworksSettingsPage#42
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
 msgid "Networks"
 msgstr "Sítě"
 
-#: NetworksSettingsPage#43
-msgctxt "NetworksSettingsPage#43"
-msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
-msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
-
-#: NetworksSettingsPage#44
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:168
 msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
 msgstr "<li>Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server</li>"
 
-#: NetworksSettingsPage#45
-msgctxt "NetworksSettingsPage#45"
-msgid "</ul>"
-msgstr "</ul>"
-
-#: NetworksSettingsPage#46
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:170
 msgid "Invalid Network Settings"
 msgstr "Špatné nastavení sítě"
 
-#: NetworksSettingsPage#47
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:542
 msgid "Delete Network?"
 msgstr "Smazat síť?"
 
-#: NetworksSettingsPage#48
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:543
 msgid "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, including the backlog?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat síť \"%1\" a veškeré její nastavení, včetně historie?"
 
-#: NickEditDlg#1
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13
 msgid "Edit Nickname"
 msgstr "Upravit přezdívku"
 
-#: NickEditDlg#2
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19
 msgid "Please enter a valid nickname:"
 msgstr "Prosím vložte validní přezdívku:"
 
-#: NickEditDlg#3
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32
 msgid "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
 msgstr "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -."
 
-#: NickEditDlg#4
-msgctxt "NickEditDlg#4"
-msgid "Add Nickname"
-msgstr "Přidat přezdívku"
-
-#: NotificationsSettingsPage#1
-msgctxt "NotificationsSettingsPage#1"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: NotificationsSettingsPage#2
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
 msgid "Notifications"
 msgstr "Oznámení"
 
-#: PhononNotificationBackend::ConfigWidget#1
+#. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:143
 msgid "Select Audio File"
 msgstr "Vyberte zvukový soubor"
 
-#: PhononNotificationConfigWidget#1
-msgctxt "PhononNotificationConfigWidget#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20
+msgid "Play a sound"
+msgstr "Přehrát zvuk"
 
-#: PhononNotificationConfigWidget#2
-msgid "Audio Notification (via Phonon)"
-msgstr "Zvuková oznámení (skrz Phonon)"
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46
+msgid "Prelisten to the selected sound"
+msgstr "Přehrát vybraný zvuk"
 
-#: PhononNotificationConfigWidget#3
-msgid "Play File:"
-msgstr "Přehrát soubor:"
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69
+msgid "Select the sound file to play"
+msgstr "Vyberte zvukový soubor pro přehrání"
 
-#: PostgreSqlStorage#1
+#. ts-context PostgreSqlStorage
+#: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62
 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
 msgstr "PostgreSQL Proste labůžo!"
 
-#: QObject#1
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:82
 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers"
 msgstr "Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky"
 
-#: QObject#2
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:106
 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)"
 
-#: QObject#3
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:123
 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek"
 
-#: QObject#4
+#. ts-context QObject
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56
 msgid "Welcome to Quassel IRC"
 msgstr "Vítejte v IRC klientu Quassel"
 
-#: QObject#5
+#. ts-context QObject
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58
 msgid "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
 msgstr "Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC síti.<br>Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny."
 
-#: QssParser#1
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:166
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:314
 msgid "Invalid block declaration: %1"
 msgstr "Neplatná deklarace bloku: %1"
 
-#: QssParser#2
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140
 msgid "Invalid palette role assignment: %1"
 msgstr "Neplatné přiřazení role palety: %1"
 
-#: QssParser#3
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156
 msgid "Unknown palette role name: %1"
 msgstr "Neznámý název role palety: %1"
 
-#: QssParser#4
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192
 msgid "Invalid subelement name in %1"
 msgstr "Neplatný název pod-elementu v %1"
 
-#: QssParser#5
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:234
 msgid "Invalid message type in %1"
 msgstr "Neplatný typ zprávy v %1"
 
-#: QssParser#6
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:243
 msgid "Invalid condition %1"
 msgstr "Neplatný stav: %1"
 
-#: QssParser#7
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:255
 msgid "Invalid message label: %1"
 msgstr "Neplatný popisek zprávy: %1"
 
-#: QssParser#8
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:266
 msgid "Invalid senderhash specification: %1"
 msgstr "Neplatná specifikace hash odesílatele: %1"
 
-#: QssParser#9
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270
 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!"
 msgstr "Hash odesílatele může být maximálně \"0x0f\"!"
 
-#: QssParser#10
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285
 msgid "Invalid format name: %1"
 msgstr "Neplatný název formátu: %1"
 
-#: QssParser#11
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:292
 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
 msgstr "Neplatná specifikace IRC barvy (musí být mezi 00 a 0f): %1"
 
-#: QssParser#12
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:300
 msgid "Unhandled condition: %1"
 msgstr "Neobsloužený stav: %1"
 
-#: QssParser#13
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:329
 msgid "Invalid proplist %1"
 msgstr "Neplatný seznam vlastností: %1"
 
-#: QssParser#14
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:348
 msgid "Invalid chatlist item type %1"
 msgstr "Neplatný typ položky seznamu rozhovorů: %1"
 
-#: QssParser#15
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:364
 msgid "Invalid chatlist state %1"
 msgstr "Neplatný stav seznamu pokeců %1"
 
-#: QssParser#16
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:390
 msgid "Invalid property declaration: %1"
 msgstr "Neplatná deklarace vlastnosti: %1"
 
-#: QssParser#17
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414
 msgid "Invalid font property: %1"
 msgstr "Neplatná vlastnost písma: %1"
 
-#: QssParser#18
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:420
 msgid "Unknown ChatLine property: %1"
 msgstr "Neznámá vlastnost ChatLine: %1"
 
-#: QssParser#19
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:442
 msgid "Invalid palette color role specification: %1"
 msgstr "Neplatná specifikace role barevné palety: %1"
 
-#: QssParser#20
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:449
 msgid "Unknown palette color role: %1"
 msgstr "Neznámá role barevné palety: %1"
 
-#: QssParser#21
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:456
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:478
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:499
 msgid "Invalid gradient declaration: %1"
 msgstr "Neplatná deklarace gradientu: %1"
 
-#: QssParser#22
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:465
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:486
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:509
 msgid "Invalid gradient stops list: %1"
 msgstr "Neplatný seznam zastavení gradientu: %1"
 
-#: QssParser#23
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:605
 msgid "Invalid font specification: %1"
 msgstr "Neplatná specifikace písma: %1"
 
-#: QssParser#24
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:644
 msgid "Invalid font style specification: %1"
 msgstr "Neplatná specifikace stylu písma: %1"
 
-#: QssParser#25
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:657
 msgid "Invalid font weight specification: %1"
 msgstr "Neplatná specifikace proporcí písma: %1"
 
-#: QssParser#26
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:667
 msgid "Invalid font size specification: %1"
 msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1"
 
-#: Quassel::secondsToString()#1
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:129
 msgid "year"
 msgstr "rok"
 
-#: Quassel::secondsToString()#2
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:130
 msgid "day"
 msgstr "den"
 
-#: Quassel::secondsToString()#3
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:131
 msgid "h"
 msgstr "h"
 
-#: Quassel::secondsToString()#4
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:132
 msgid "min"
 msgstr "min"
 
-#: Quassel::secondsToString()#5
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:133
 msgid "sec"
 msgstr "sec"
 
-#: QueryBufferItem#1
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:424
 msgid "<b>Query with %1</b>"
 msgstr "<b>Pokec s %1</b>"
 
-#: QueryBufferItem#2
-msgctxt "QueryBufferItem#2"
-msgid "idling since %1"
-msgstr "nic nedělá od %1"
-
-#: QueryBufferItem#3
-msgctxt "QueryBufferItem#3"
-msgid "login time: %1"
-msgstr "čas přihlášení: %1"
-
-#: QueryBufferItem#4
-msgctxt "QueryBufferItem#4"
-msgid "server: %1"
-msgstr "server: %1"
-
-#: SaveIdentitiesDlg#1
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13
 msgid "Sync With Core"
 msgstr "Synchronizovat s Jádrem"
 
-#: SaveIdentitiesDlg#2
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21
 msgid "Syncing data with core, please wait..."
 msgstr "Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení..."
 
-#: SaveIdentitiesDlg#3
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81
 msgid "Abort"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: ServerEditDlg#1
-msgctxt "ServerEditDlg#1"
-msgid "Dialog"
-msgstr "Dialog"
-
-#: ServerEditDlg#2
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30
 msgid "Server Info"
 msgstr "Informace o serveru"
 
-#: ServerEditDlg#3
-msgctxt "ServerEditDlg#3"
-msgid "Server address:"
-msgstr "Adresa serveru:"
-
-#: ServerEditDlg#4
-msgctxt "ServerEditDlg#4"
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
-
-#: ServerEditDlg#5
-msgctxt "ServerEditDlg#5"
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: ServerEditDlg#6
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94
 msgid "Use SSL"
 msgstr "Použít SSL"
 
-#: ServerEditDlg#7
-msgctxt "ServerEditDlg#7"
-msgid "Advanced"
-msgstr "Pokročilé"
-
-#: ServerEditDlg#8
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140
 msgid "SSL Version:"
 msgstr "Verze SSL:"
 
-#: ServerEditDlg#9
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147
 msgid "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting SSLv3!"
 msgstr "Tuto hodnotu měňte pouze za předpokladu, že se připojujete k serveru nepodporujícímu SSLv3!"
 
-#: ServerEditDlg#10
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151
 msgid "SSLv3 (default)"
 msgstr "SSLv3 (výchozí)"
 
-#: ServerEditDlg#11
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156
 msgid "SSLv2"
 msgstr "SSLv2"
 
-#: ServerEditDlg#12
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161
 msgid "TLSv1"
 msgstr "TLSv1"
 
-#: ServerEditDlg#13
-msgctxt "ServerEditDlg#13"
-msgid "Use a Proxy"
-msgstr "Používat proxy"
-
-#: ServerEditDlg#14
-msgctxt "ServerEditDlg#14"
-msgid "Proxy Type:"
-msgstr "Typ proxy:"
-
-#: ServerEditDlg#15
-msgctxt "ServerEditDlg#15"
-msgid "Socks 5"
-msgstr "Socks 5"
-
-#: ServerEditDlg#16
-msgctxt "ServerEditDlg#16"
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
-#: ServerEditDlg#17
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213
 msgid "Proxy Host:"
 msgstr "Počítač:"
 
-#: ServerEditDlg#18
-msgctxt "ServerEditDlg#18"
-msgid "localhost"
-msgstr "tento počítač (localhost)"
-
-#: ServerEditDlg#19
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251
 msgid "Proxy Username:"
 msgstr "Proxy - Uživatelské jméno:"
 
-#: ServerEditDlg#20
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261
 msgid "Proxy Password:"
 msgstr "Proxy - Heslo:"
 
-#: SettingsDlg#1
-msgctxt "SettingsDlg#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14
 msgid "Configure Quassel"
 msgstr "Nastavit Quassel"
 
-#: SettingsDlg#2
-msgctxt "SettingsDlg#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99
+#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavení"
 
-#: SettingsDlg#3
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109
 msgid "Save changes"
 msgstr "Uložit změny"
 
-#: SettingsDlg#4
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110
 msgid "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?"
 msgstr "Na této konfigurační stránce jsou neuložené změny. Přejete si je uložit?"
 
-#: SettingsDlg#5
-msgctxt "SettingsDlg#5"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36
 msgid "Configure %1"
 msgstr "Nastavit %1"
 
-#: SettingsDlg#6
-msgctxt "SettingsDlg#6"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
 msgid "Reload Settings"
 msgstr "Znovu načíst nastavení"
 
-#: SettingsDlg#7
-msgctxt "SettingsDlg#7"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního uložení)?"
-
-#: SettingsDlg#8
-msgctxt "SettingsDlg#8"
+msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení, odstraní všechny změny na této stránce?"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
 msgid "Restore Defaults"
 msgstr "Obnovit výchozí"
 
-#: SettingsDlg#9
-msgctxt "SettingsDlg#9"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
 msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
 msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?"
 
-#: SettingsPageDlg#1
-msgctxt "SettingsPageDlg#1"
-msgid "Configure Quassel"
-msgstr "Nastavit Quassel"
-
-#: SettingsPageDlg#2
-msgctxt "SettingsPageDlg#2"
-msgid "Settings"
-msgstr "Nastavení"
-
-#: SettingsPageDlg#3
-msgctxt "SettingsPageDlg#3"
-msgid "Configure %1"
-msgstr "Nastavit %1"
-
-#: SettingsPageDlg#4
-msgctxt "SettingsPageDlg#4"
-msgid "Reload Settings"
-msgstr "Znovu načíst nastavení"
-
-#: SettingsPageDlg#5
-msgctxt "SettingsPageDlg#5"
-msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního uložení)?"
-
-#: SettingsPageDlg#6
-msgctxt "SettingsPageDlg#6"
-msgid "Restore Defaults"
-msgstr "Obnovit výchozí"
-
-#: SettingsPageDlg#7
-msgctxt "SettingsPageDlg#7"
-msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
-msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?"
-
-#: SignalProxy#1
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:880
 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček větší než je maximální povolená velikost!"
 
-#: SignalProxy#2
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:885
 msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček s nulovou velikostí!"
 
-#: SignalProxy#3
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:902
 msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
 msgstr "Peer odeslal porušená komprimovaná data!"
 
-#: SignalProxy#4
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:917
 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
 msgstr "Peer odeslal porušená data: nezdařilo se načítaní QVariant!"
 
-#: SignalProxy#5
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:1050
 msgid "Disconnecting"
 msgstr "Odpojuji"
 
-#: SimpleNetworkEditor#1
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#1"
-msgid "Network name:"
-msgstr "Název sítě:"
-
-#: SimpleNetworkEditor#2
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35
 msgid "The name of the IRC network you are configuring"
 msgstr "Název IRC sítě kterou nastavujete"
 
-#: SimpleNetworkEditor#3
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#3"
-msgid "Servers"
-msgstr "Servery"
-
-#: SimpleNetworkEditor#4
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81
 msgid "A list of IRC servers belonging to this network"
 msgstr "Seznam IRC serverů patřících do zvolené sítě"
 
-#: SimpleNetworkEditor#5
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96
 msgid "Edit this server entry"
 msgstr "Upravit nastavení zvoleného serveru"
 
-#: SimpleNetworkEditor#6
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#6"
-msgid "&Edit..."
-msgstr "&Editovat..."
-
-#: SimpleNetworkEditor#7
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116
 msgid "Add another IRC server"
 msgstr "Přidá další IRC server"
 
-#: SimpleNetworkEditor#8
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#8"
-msgid "&Add..."
-msgstr "Přid&at..."
-
-#: SimpleNetworkEditor#9
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136
 msgid "Remove this server entry from the list"
 msgstr "Smaže vybraný server ze seznamu"
 
-#: SimpleNetworkEditor#10
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#10"
-msgid "De&lete"
-msgstr "&Smazat"
-
-#: SimpleNetworkEditor#11
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#11"
-msgid "Move upwards in list"
-msgstr "Posunout výš v seznamu"
-
-#: SimpleNetworkEditor#12
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#12"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: SimpleNetworkEditor#13
-msgctxt "SimpleNetworkEditor#13"
-msgid "Move downwards in list"
-msgstr "Posunout níž v seznamu"
-
-#: SimpleNetworkEditor#14
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226
 msgid "Join Channels Automatically"
 msgstr "Automaticky vstoupit do"
 
-#: SimpleNetworkEditor#15
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250
 msgid "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the network"
 msgstr "Seznam IRC kanálů ke kterým se automaticky připojíte po připojení do dané sítě"
 
-#: SqliteStorage#1
+#. ts-context SqliteStorage
+#: ../src/core/sqlitestorage.cpp:52
 msgid "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core."
 msgstr "SQLite je souborově založený databázový server, který nevyžaduje nastavování. Je vhodný pro malé a střední databáze, které nepotřebují být přístupné přes síť. Použijte jej pokud vaše Quassel jádro ukládá data na stejném stroji na kterém běží a pokud očekáváte pouze pár připojujících se uživatelů k tomuto jádru."
 
-#: SslInfoDlg#1
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14
 msgid "Security Information"
 msgstr "Bezpečnostní informace"
 
-#: SslInfoDlg#2
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22
 msgid "<b>Hostname:</b>"
 msgstr "<b>Název počítače</b>"
 
-#: SslInfoDlg#3
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39
 msgid "<b>IP address:</b>"
 msgstr "<b>IP adresa:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#4
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56
 msgid "<b>Encryption:</b>"
 msgstr "<b>Šifra:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#5
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73
 msgid "<b>Protocol:</b>"
 msgstr "<b>Protokol:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#6
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90
 msgid "<b>Certificate chain:</b>"
 msgstr "<b>Certifikační řetězec:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#7
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120
 msgid "Subject"
 msgstr "Objekt"
 
-#: SslInfoDlg#8
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248
 msgid "<b>Common name:</b>"
 msgstr "<b>Jméno:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#9
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265
 msgid "<b>Organization:</b>"
 msgstr "<b>Organizace:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#10
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282
 msgid "<b>Organizational unit:</b>"
 msgstr "<b>Organizační jednotka:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#11
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299
 msgid "<b>Country:</b>"
 msgstr "<b>Země:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#12
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316
 msgid "<b>State or province:</b>"
 msgstr "<b>Stát či provincie:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#13
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353
 msgid "<b>Locality:</b>"
 msgstr "<b>Lokalita:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#14
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242
 msgid "Issuer"
 msgstr "Vydavatel"
 
-#: SslInfoDlg#15
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367
 msgid "<b>Validity period:</b>"
 msgstr "<b>Doba platnosti:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#16
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384
 msgid "<b>MD5 digest:</b>"
 msgstr "<b>MD5 přehled:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#17
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401
 msgid "<b>SHA1 digest:</b>"
 msgstr "<b>SHA1 přehled:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#18
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431
 msgid "<b>Trusted:</b>"
 msgstr "<b>Důvěryhodný:</b>"
 
-#: SslInfoDlg#19
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:69
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: SslInfoDlg#20
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71
 msgid "No, for the following reasons:<ul>"
 msgstr "Ne, z následujících důvodů:<ul>"
 
-#: SslInfoDlg#21
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:78
 msgid "%1 to %2"
 msgstr "%1 k %2"
 
-#: StatusBufferItem#1
+#. ts-context StatusBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.h:144
 msgid "Status Buffer"
 msgstr "Záložka stavu"
 
-#: SystemTray#1
+#. ts-context SystemTray
+#: ../src/qtui/systemtray.cpp:61
+#: ../src/qtui/systemtray.cpp:92
 msgid "&Minimize"
 msgstr "&Minimalizovat"
 
-#: SystemTray#2
+#. ts-context SystemTray
+#: ../src/qtui/systemtray.cpp:94
 msgid "&Restore"
 msgstr "&Obnovit"
 
-#: SystrayNotificationBackend#1
-msgctxt "SystrayNotificationBackend#1"
-msgid "%n pending highlights"
-msgstr "%n zbývajících zvýraznění"
-
-#: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#1
-msgid "System Tray Icon"
-msgstr "Ikonka v systémovém panelu"
-
-#: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#2
-msgid "Animate"
-msgstr "Animovat"
-
-#: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#3
-msgid "Show bubble"
-msgstr "Zobrazovat bublinu"
+#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:135
+msgid "Show a message in a popup"
+msgstr "Zobrazit zprávu ve vyskakovacím okně"
 
-#: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#1
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:68
 msgid "Activate dock entry, timeout:"
 msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:"
 
-#: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#2
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:70
 msgid "Mark taskbar entry, timeout:"
 msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:"
 
-#: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#3
-msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#3"
-msgid "Unlimited"
-msgstr "Neomezeně"
-
-#: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#4
-msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#4"
-msgid " s"
-msgstr " s"
-
-#: ToolBarActionProvider#1
-msgctxt "ToolBarActionProvider#1"
-msgid "Connect"
-msgstr "Připojit"
-
-#: ToolBarActionProvider#2
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
 msgid "Connect to IRC"
 msgstr "Připojí k IRC"
 
-#: ToolBarActionProvider#3
-msgctxt "ToolBarActionProvider#3"
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Odpojit"
-
-#: ToolBarActionProvider#4
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
 msgid "Disconnect from IRC"
 msgstr "Odpojí od IRC"
 
-#: ToolBarActionProvider#5
-msgctxt "ToolBarActionProvider#5"
-msgid "Part"
-msgstr "Opustit"
-
-#: ToolBarActionProvider#6
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
 msgid "Leave currently selected channel"
 msgstr "Opustí zvýrazněný kanál"
 
-#: ToolBarActionProvider#7
-msgctxt "ToolBarActionProvider#7"
-msgid "Join"
-msgstr "Vstoupit"
-
-#: ToolBarActionProvider#8
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
 msgid "Join a channel"
 msgstr "Vstoupí na kanál"
 
-#: ToolBarActionProvider#9
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
 msgid "Query"
 msgstr "Vykecávat"
 
-#: ToolBarActionProvider#10
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
 msgid "Start a private conversation"
 msgstr "Zahájí soukromou konverzaci"
 
-#: ToolBarActionProvider#11
-msgctxt "ToolBarActionProvider#11"
-msgid "Whois"
-msgstr "Kdo je"
-
-#: ToolBarActionProvider#12
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
 msgid "Request user information"
 msgstr "Vyžádá uživatelské informace"
 
-#: ToolBarActionProvider#13
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
 msgid "Op"
 msgstr "Op"
 
-#: ToolBarActionProvider#14
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
 msgid "Give operator privileges to user"
 msgstr "Přidá práva dozorce uživateli"
 
-#: ToolBarActionProvider#15
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
 msgid "Deop"
 msgstr "Deop"
 
-#: ToolBarActionProvider#16
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
 msgid "Take operator privileges from user"
 msgstr "Odebere práva dozorce uživateli"
 
-#: ToolBarActionProvider#17
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
 msgid "Voice"
 msgstr "Rozkecat"
 
-#: ToolBarActionProvider#18
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
 msgid "Give voice to user"
 msgstr "Nastaví stav mluvky na uživatele"
 
-#: ToolBarActionProvider#19
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
 msgid "Devoice"
 msgstr "Umlčet"
 
-#: ToolBarActionProvider#20
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
 msgid "Take voice from user"
 msgstr "Odebere stav mluvky od uživatele"
 
-#: ToolBarActionProvider#21
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
 msgid "Kick"
 msgstr "Vykopnout"
 
-#: ToolBarActionProvider#22
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
 msgid "Remove user from channel"
 msgstr "Odstraní uživatele z kanálu"
 
-#: ToolBarActionProvider#23
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
 msgid "Ban"
 msgstr "Zablokovat"
 
-#: ToolBarActionProvider#24
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
 msgid "Ban user from channel"
 msgstr "Zabrání uživateli v přístupu ke kanálu"
 
-#: ToolBarActionProvider#25
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
 msgid "Kick/Ban"
 msgstr "Vyhodit/Zablokovat"
 
-#: ToolBarActionProvider#26
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
 msgid "Remove and ban user from channel"
 msgstr "Odstraní uživatele a zablokuje opětovný přístup uživateli na kanál"
 
-#: ToolBarActionProvider#27
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51
 msgid "Connect to all"
 msgstr "Připojit ke všemu"
 
-#: ToolBarActionProvider#28
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58
 msgid "Disconnect from all"
 msgstr "Odpojit ze všeho"
 
-#: TopicWidget#1
-msgctxt "TopicWidget#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: TopicWidget#2
-msgctxt "TopicWidget#2"
-msgid "..."
-msgstr "..."
-
-#: TopicWidget#3
-msgctxt "TopicWidget#3"
-msgid "Users: %1"
-msgstr "Uživatelé: %1"
-
-#: TopicWidget#4
-msgctxt "TopicWidget#4"
-msgid "Lag: %1 msecs"
-msgstr "Zpoždění: %1 msecs"
-
-#: TopicWidgetSettingsPage#1
-msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#1"
-msgid "Form"
-msgstr "Form"
-
-#: TopicWidgetSettingsPage#2
-msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#2"
-msgid "Custom font:"
-msgstr "Vlastní font:"
-
-#: TopicWidgetSettingsPage#3
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50
 msgid "Resize dynamically to fit contents"
 msgstr "Měnit velikost podle obsahu"
 
-#: TopicWidgetSettingsPage#4
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84
 msgid "On hover only"
 msgstr "Pouze při podržení myši nad tématem"
 
-#: TopicWidgetSettingsPage#5
-msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#5"
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhraní"
-
-#: TopicWidgetSettingsPage#6
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
 msgid "Topic Widget"
 msgstr "Rozhraní Tématu"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#1
-msgctxt "UiStyle::StyledMessage#1"
-msgid "%1"
-msgstr "%1"
-
-#: UiStyle::StyledMessage#2
+#. Action Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:581
 msgid "%DN%1%DN %2"
 msgstr "%DN%1%DN %2"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#3
+#. Nick Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:585
 msgid "You are now known as %DN%1%DN"
 msgstr "Nyní jste znám jako %DN%1%DN"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#4
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:586
 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
 msgstr "%DN%1%DN je nyní znám jako %DN%2%DN"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#5
+#. Mode Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:590
 msgid "User mode: %DM%1%DM"
 msgstr "Uživatelský režim: %DM%1%DM"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#6
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:591
 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
 msgstr "Režim %DM%1%DM od %DN%2%DN"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#7
+#. Join Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:595
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH vlezl do %DC%4%DC"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#8
+#. Part Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:598
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH opustil %DC%4%DC"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#9
+#. Quit Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:603
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH to zabalil"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#10
+#. Kick Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:610
 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
 msgstr "%DN%1%DN vykopnul %DN%2%DN z %DC%3%DC"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#11
+#. Day Change Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:627
 msgid "{Day changed to %1}"
 msgstr "{Den: %1}"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#12
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:639
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH skončil. Vrátili se: "
 
-#: UiStyle::StyledMessage#13
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:643
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:658
 msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
 msgstr "%DN%1%DN (%2 více)"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#14
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:653
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH. Opustili nás: "
 
-#: UiStyle::StyledMessage#15
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:662
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:700
 msgid "[%1]"
 msgstr "[%1]"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#16
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:698
 msgid "<%1>"
 msgstr "<%1>"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#17
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:702
 msgid "-*-"
 msgstr "-*-"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#18
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:704
 msgid "<->"
 msgstr "<->"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#19
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:706
 msgid "***"
 msgstr "***"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#20
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:708
 msgid "-->"
 msgstr "-->"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#21
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:710
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:712
 msgid "<--"
 msgstr "<--"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#22
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:714
 msgid "<-*"
 msgstr "<-*"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#23
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:716
 msgid "<-x"
 msgstr "<-x"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#24
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:718
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:720
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:722
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:726
 msgid "*"
 msgstr "*"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#25
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:724
 msgid "-"
 msgstr "-"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#26
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:728
 msgid "=>"
 msgstr "=>"
 
-#: UiStyle::StyledMessage#27
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:730
 msgid "<="
 msgstr "<="
 
-#: UserCategoryItem#1
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:692
 msgid "%n Owner(s)"
-msgstr "%n Vlastník"
+msgid_plural "%n Owner(s)"
+msgstr[0] "%n Vlastník"
+msgstr[1] "%n Vlastníci"
+msgstr[2] "%n Vlastníků"
 
-#: UserCategoryItem#2
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:693
 msgid "%n Admin(s)"
-msgstr "%n Správce"
+msgid_plural "%n Admin(s)"
+msgstr[0] "%n Správce"
+msgstr[1] "%n Správci"
+msgstr[2] "%n Správců"
 
-#: UserCategoryItem#3
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:694
 msgid "%n Operator(s)"
-msgstr "%n Dozorce"
+msgid_plural "%n Operator(s)"
+msgstr[0] "%n Dozorce"
+msgstr[1] "%n Dozorci"
+msgstr[2] "%n Dozorců"
 
-#: UserCategoryItem#4
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:695
 msgid "%n Half-Op(s)"
-msgstr "%n Bachař"
+msgid_plural "%n Half-Op(s)"
+msgstr[0] "%n Bachař"
+msgstr[1] "%n Bachaři"
+msgstr[2] "%n Bachařů"
 
-#: UserCategoryItem#5
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:696
 msgid "%n Voiced"
-msgstr "%n Mluvka"
+msgid_plural "%n Voiced"
+msgstr[0] "%n Mluvka"
+msgstr[1] "%n Mluvky"
+msgstr[2] "%n Mluvek"
 
-#: UserCategoryItem#6
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:697
 msgid "%n User(s)"
-msgstr "%n Uživatel"
+msgid_plural "%n User(s)"
+msgstr[0] "%n Uživatel"
+msgstr[1] "%n Uživatelé"
+msgstr[2] "%n Uživatelů"
+
+#~ msgid "Set Marker Line"
+#~ msgstr "Nastavit značící řádku"
+
+#~ msgid "Show colored text in the chat window"
+#~ msgstr "Zobrazit barevný text v okně rozhovoru"
+
+#~ msgid "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting another channel"
+#~ msgstr "Nastavit značící linku na konec současného okna rozhovoru při výběru jiného kanálu"
+
+#~ msgid "Set marker line automatically when switching chats"
+#~ msgstr "Nastavit značící linku automaticky při přepínání rozhovorů"
+
+#~ msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature"
+#~ msgstr "Pro tuto funkci potřebujete alespoň jádro quassel verze 0.6"
+
+#~ msgid "/JOIN expects a channel"
+#~ msgstr "/JOIN očekává kanál"
+
+#~ msgid "/QUERY expects at least a nick"
+#~ msgstr "/QUERY očekává alespoň přezdívku"
+
+#~ msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field."
+#~ msgstr "Povolí (omezené) klávesové zkratky Emacs ve vstupním poli"
+
+#~ msgid "Emacs key bindings"
+#~ msgstr "Klávesové zkratky Emacs"
+
+#~ msgid "The key you just pressed is not supported by Qt."
+#~ msgstr "Právě stisknutá klávesa není podporována v Qt."
+
+#~ msgid "Unsupported Key"
+#~ msgstr "Nepodporovaná klávesa"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
+#~ "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klikněte na tlačítko a poté zadejte zkratku, kterou byste rádi používali.\n"
+#~ "Například pro Ctrl+a držte klávesu Ctrl a stiskněte a."
+
+#~ msgctxt "Meta key"
+#~ msgid "Meta"
+#~ msgstr "Meta"
+
+#~ msgctxt "Ctrl key"
+#~ msgid "Ctrl"
+#~ msgstr "Ctrl"
+
+#~ msgctxt "Alt key"
+#~ msgid "Alt"
+#~ msgstr "Alt"
+
+#~ msgctxt "Shift key"
+#~ msgid "Shift"
+#~ msgstr "Shift"
+
+#~ msgctxt "What the user inputs now will be taken as the new shortcut"
+#~ msgid "Input"
+#~ msgstr "Vstup"
+
+#~ msgctxt "No shortcut defined"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Žádná"
+
+#~ msgid "Shortcut Conflict"
+#~ msgstr "Konflikt zkratek"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n"
+#~ "Please choose another one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zkratka \"%1\" je již používána a tedy nemůže být nastavena.\n"
+#~ "Prosím zvolte jinou."
+
+#~ msgid "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:"
+#~ msgstr "Zkratka \"%1\" má nejednoznačný význam spolu se zkratkou pro následujíc činnost:"
+
+#~ msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?"
+#~ msgstr "Přejete si přeřadit tuto zkratku k vybrané činnosti?"
+
+#~ msgid "Reassign"
+#~ msgstr "Přeřadit"
+
+#~ msgid "Configure &Shortcuts..."
+#~ msgstr "Nastavit zk&ratky..."
+
+#~ msgid "Navigation"
+#~ msgstr "Navigace"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #0"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #0"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #1"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #1"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #2"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #2"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #3"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #3"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #4"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #4"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #5"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup 5"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #6"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #6"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #7"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #7"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #8"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #8"
+
+#~ msgid "Set Quick Access #9"
+#~ msgstr "Nastavit rychlý přístup #9"
+
+#~ msgid "Quick Access #0"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #0"
+
+#~ msgid "Quick Access #1"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #1"
+
+#~ msgid "Quick Access #2"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #2"
+
+#~ msgid "Quick Access #3"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #3"
+
+#~ msgid "Quick Access #4"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #4"
+
+#~ msgid "Quick Access #5"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #5"
+
+#~ msgid "Quick Access #6"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #6"
+
+#~ msgid "Quick Access #7"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #7"
+
+#~ msgid "Quick Access #8"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #8"
+
+#~ msgid "Quick Access #9"
+#~ msgstr "Rychlý přístup #9"
+
+#~ msgid "Action"
+#~ msgstr "Činnost"
+
+#~ msgid "Shortcut"
+#~ msgstr "Zkratka"
+
+#~ msgid "Search:"
+#~ msgstr "Hledat:"
+
+#~ msgid "Shortcut for Selected Action"
+#~ msgstr "Zkratka pro vybranou činnost"
 
-#~ msgid "<Original>"
-#~ msgstr "<Původní>"
+#~ msgid "Default:"
+#~ msgstr "Výchozí:"
 
-#~ msgctxt "InputWidgetSettingsPage#12"
-#~ msgid "Interface"
-#~ msgstr "Rozhraní"
+#~ msgid "Custom:"
+#~ msgstr "Vlastní:"
 
-#~ msgctxt "NetworksSettingsPage#39"
-#~ msgid "IRC"
-#~ msgstr "IRC"
+#~ msgid "Shortcuts"
+#~ msgstr "Zkratky"
 
-#~ msgctxt "NetworksSettingsPage#41"
-#~ msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
-#~ msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
+#~ msgid "Add Buffers Automatically:"
+#~ msgstr "Přidávat záložky automaticky:"
 
-#~ msgctxt "NetworksSettingsPage#43"
-#~ msgid "</ul>"
-#~ msgstr "</ul>"
+#~ msgid "Hide inactive buffers:"
+#~ msgstr "Skrýt neaktivní záložky:"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..af19ac2
--- /dev/null
+++ b/po/el.po
@@ -0,0 +1,5073 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Quassel\n"
+"POT-Creation-Date: \n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Stefanos Michael Sofroniou <ssofroni@cytanet.com.cy>\n"
+"Language-Team: Stefanos Michael Sofroniou <ssofroni@cytaney.com.cy>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Virgin-Header: remove this line if you change anything in the header.\n"
+"X-Poedit-Language: Greek\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"X-Poedit-Country: CYPRUS\n"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
+msgid "About Quassel"
+msgstr "Περί του Quassel"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
+msgid ""
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
+msgid ""
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
+msgid "&About"
+msgstr "Περί"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
+msgid "A&uthors"
+msgstr "Δημιουργοί"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
+msgid "&Contributors"
+msgstr "Συντελεστές"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
+msgid "&Thanks To"
+msgstr "Ευχαριστίες στους"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32
+msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
+msgstr "<b>Έκδοση:</b> %1<br><b>Έκδοση πρωτοκόλλου:</b> %2<br><b>κατασκευή:</b> %3"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46
+msgid "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2010 by the Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
+msgstr "<b>Μια μοντέρνα διανομή πελάτη IRC</b><br><br>&copy;2005-2010 απο την εργασία Quassel<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> στο <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Το Quassel IRC είναι διπλής άδειας κάτω από την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> και την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Οι περισσότερες εικόνες είναι &copy; από την  <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Ομάδα Oxygen</a> και χρησιμοποιούνται κάτω από την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> για την αναφορά βλαβών."
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62
+msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
+msgstr "Το Quassel IRC αναπτύσσεται κυρίως από:"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77
+msgid "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:"
+msgstr "Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ακόλουθους συντελεστές (σε αλφαβητική σειρά) και όλους όσους έχουμε ξεχάσει να αναφέρουμε εδώ:"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135
+msgid "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
+msgstr "Ιδιαίτερες ευχαριστίες πηγαίνουν στους:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>για την γνήσια εικόνα του Quassel - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>για την δεξιοτεχνική δουλειά που βλέπετε ολωσδιόλου του Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Το Qt πρόγραμμα παλαιώτερα γνωστό ως Trolltech</a></b></dt><dd> για την δημιουργία του Qt και του Qtopia, και για την επιχορήγηση ανάπτυξης του QuasselTopia με Greenphones και άλλα </dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd> που κρατούν το Qt ζωντανό, και που επιχορηγούν την ανάπτυξη του Quassel Mobile με N810s</dd>"
+
+#. ts-context AbstractSqlStorage
+#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112
+msgid "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
+msgstr "Το εγκατεστημένο Schema (έκδοση %1) δεν είναι ανανεωμένο. Αναβαθμίζεται στην έκδοση version %2..."
+
+#. ts-context AbstractSqlStorage
+#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114
+msgid "Upgrade failed..."
+msgstr "Αναβάθμιση απέτυχε..."
+
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55
+msgid "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
+msgstr "<b>Η συντόμευσηι για το ψευδώνυμο</b><br />Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονική εντολή slash.<br /><br /><b>Παράδειγμα:</b> \"foo\" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά /foo"
+
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59
+msgid "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
+msgstr ""
+
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170
+msgid "Alias"
+msgstr "Ψευδώνυμο"
+
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171
+msgid "Expansion"
+msgstr "Διαστολή"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14
+msgid "Form"
+msgstr "Μορφή"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
+msgid "New"
+msgstr "Νέο"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
+msgid "Delete"
+msgstr "Διαγραφή"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
+#, fuzzy
+msgid "IRC"
+msgstr "IRC"
+
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
+msgid "Aliases"
+msgstr "Ψευδώνυμα"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
+msgid "Client style:"
+msgstr "Διαμόρφωση πελάτη:"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
+msgid "Set application style"
+msgstr "Τοποθέτησε διαμόρφωση εντύπου"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
+msgid "Language:"
+msgstr "Γλώσσα:"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
+msgid "Set the application language. Requires restart!"
+msgstr "Τοποθέτησε την γλώσσα εντύπου. Απαιτεί επανέναρξη!"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
+#, fuzzy
+msgid "<Untranslated>"
+msgstr "<Untranslated>"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74
+#, fuzzy
+msgid "<System Default>"
+msgstr "<System Default>"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
+msgid "Use custom stylesheet"
+msgstr "Χρησιμοποίησε ειδικής κατασκευής φύλλο διαμόρφωσης "
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
+msgid "Path:"
+msgstr "Μονοπάτι:"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:152
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:176
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:200
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:237
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:261
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:292
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:316
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:340
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:364
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:381
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:421
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:438
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:455
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:472
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:489
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:506
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:523
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:540
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:557
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:574
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:591
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:608
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:625
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:642
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:659
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:676
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:704
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79
+#, fuzzy
+msgid "..."
+msgstr "..."
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
+msgid "Show system tray icon"
+msgstr "Δείξε την εικόνα του δίσκου συστήματος"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
+msgid "Hide to tray on close button"
+msgstr "Απόκρυψε το δίσκο στο πάτημα του κουμπιού κλεισίματος "
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216
+msgid "Enable animations"
+msgstr "Ενεργοποίηση κινουμένων εικόνων"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231
+msgid "Message Redirection"
+msgstr "Προώθηση μηνύματος"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237
+msgid "User Notices:"
+msgstr "Γνωστοποιήσεις του χρήστη"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280
+msgid "Server Notices:"
+msgstr "Ειδοποιήσεις Server:"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294
+msgid "Default Target"
+msgstr "Στόχος εξ'ορισμού"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301
+msgid "Status Window"
+msgstr "Υπόσταση Παραθύρου"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308
+msgid "Current Chat"
+msgstr "Παρούσα Συνομιλία"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315
+msgid "Errors:"
+msgstr "Λάθοι:"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
+#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Interface"
+msgstr "Διεπιφάνεια"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:223
+msgid "Please choose a stylesheet file"
+msgstr "Παρακαλώ διαλέξετε φύλλο διαμορφώσεως"
+
+#. ts-context AwayLogView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
+#, fuzzy
+msgid "Away Log"
+msgstr "Μακριά Log"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AwayLogView
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59
+msgid "Show Network Name"
+msgstr "Εμφάνιση Ονόματος Δικτύου"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AwayLogView
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64
+msgid "Show Buffer Name"
+msgstr "Εμφάνιση Ονόματος Προσωρινής Μνήμης"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
+msgid "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view."
+msgstr "Αριθμός των μηνυμάτων που θα κληθούν από τον πυρήνα όταν χρησιμοποιηθεί η ανακύλιση στην θέα της προσωρινής μνήμης."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
+msgid "Dynamic backlog amount:"
+msgstr "Δυναμική ποσότητα εκκρεμοτήτων:"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
+msgid "Backlog request method:"
+msgstr "Μέθοδος αίτησης αποθέματος:"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
+msgid "Fixed amount per chat"
+msgstr "Σταθερό ποσό ανά συνομιλία"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
+msgid "Unread messages per chat"
+msgstr "Αδιάβαστα μηνύματα ανά συνομιλία"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
+msgid "Globally unread messages"
+msgstr "Γενικά αδιάβαστα μηνύματα"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
+msgid "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog."
+msgstr "Ο απλούστερος αιτητής. Φέρνει ένα σταθερό ποσό γραμμών για κάθε παράθυρο συνομιλίας από το απόθεμα."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
+#, fuzzy
+msgid "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established."
+msgstr "ποσό των μηνυμάτων ανά μνήμης που ζητούνται μετά από την βασική σύνδεση που έχει δημιουργηθεί."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
+#, fuzzy
+msgid "Initial backlog amount:"
+msgstr "Αρχικό ποσό καθυστέρησης:"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
+"\n"
+"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr ""
+"Αυτός ο αιτητής προσκομίζει μή-αναγνωσμένα μηνύματα για κάθε παράθυρο συνομιλίας ξεχωριστά. Το ποσό των γραμμών μπορεί να περιορίζεται ανά συνομιλία.\n"
+"\n"
+"Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προσκομίσετε επιπλέον παλαιότερες γραμμές συνομιλίας για την παροχή καλύτερου πλαισίου."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
+msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
+msgstr "Μέγιστο ποσό μηνυμάτων που θα αποφέρουν ανά προσωρινή μνήμη."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
+msgid "Limit:"
+msgstr "Όριο:"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Απεριόριστο"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
+#, fuzzy
+msgid "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here."
+msgstr "Το ποσό των μηνυμάτων που θα προσκομιστεί επιπρόσθετα από τα μή-αναγνωσμένα μηνύματα. Το Όριο δεν ισχύει εδώ."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
+#, fuzzy
+msgid "Additional Messages:"
+msgstr "Επιπρόσθετα μηνύματα:"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
+msgid ""
+"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
+"\n"
+"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
+"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
+"\n"
+"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr ""
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
+msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
+msgstr ""
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
+msgid "Backlog Fetching"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:341
+msgid "<p> %1 - %2 </p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferView
+#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248
+msgid "Merge buffers permanently?"
+msgstr "Συχγώνευση προσωρινών μνημών οριστικά;"
+
+#. ts-context BufferView
+#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249
+msgid ""
+"Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
+" This cannot be reversed!"
+msgstr "Θέλετε να συχγωνεύσετε την προσωρινή μνήμη \"%1\" οριστικά μέσα στην προσωρινή μνήμη \"%2\"; Αυτό δεν μπορεί να αντιστραφεί."
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14
+msgid "Dialog"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
+msgid "Please enter a name for the chat list:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520
+msgid "Add Chat List"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewFilter
+#: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52
+msgid "Show / Hide Chats"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48
+msgid "Re&name..."
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119
+msgid "&Add..."
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139
+msgid "De&lete"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
+msgid "Chat List Settings"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487
+msgid "Network:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117
+msgid "All"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
+msgid ""
+"This option is not available when all Networks are visible.\n"
+"In this mode no separate status buffer is displayed."
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
+msgid "Show status window"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
+msgid "Show channels"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
+msgid "Show queries"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
+msgid "Hide inactive chats"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
+msgid "Add new chats automatically"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
+msgid "Sort alphabetically"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
+msgid "Minimum Activity:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
+msgid "No Activity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
+msgid "Other Activity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
+msgid "New Message"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
+msgid "Highlight"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
+msgid "Preview:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
+msgid "Custom Chat Lists"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342
+msgid "Delete Chat List?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343
+msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferViewWidget
+#: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
+msgid "BufferView"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:76
+msgid "Zoom In"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:82
+msgid "Zoom Out"
+msgstr ""
+
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:87
+msgid "Actual Size"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:498
+msgid "<b>Channel %1</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:501
+msgid "<b>Users:</b> %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:505
+msgid "<b>Mode:</b> %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:516
+msgid "<b>Topic:</b> %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:520
+msgid "Not active <br /> Double-click to join"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:523
+msgid "<p> %1 </p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14
+msgid "Channel List"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38
+msgid "Search Pattern:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48
+msgid ""
+"Toggle between simple and advanced mode.\n"
+"Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
+msgid "Show Channels"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86
+msgid "Filter:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98
+msgid "Errors Occured:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
+msgid ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
+"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
+msgid "Operation Mode:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
+msgid ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
+msgid "Available:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
+msgid "Move selected buffers to the left"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102
+msgid "Move selected buffers to the right"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236
+msgid "Show:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147
+msgid "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
+msgid "Always show highlighted messages"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157
+msgid "Show own messages"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:575
+msgid "Chat Monitor"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58
+msgid "Opt In"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59
+msgid "Opt Out"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239
+msgid "Ignore:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52
+msgid "Show Own Messages"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71
+msgid "Configure..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatScene
+#: ../src/qtui/chatscene.cpp:600
+msgid "Copy Selection"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55
+msgid "case sensitive"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
+msgid "search nick"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
+msgid "search message"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
+msgid "ignore joins, parts, etc."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
+msgid "Timestamp format:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32
+msgid "[hh:mm:ss]"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59
+msgid "Custom chat window font:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92
+msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:108
+msgid "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111
+msgid "Show previews of webpages on URL hover"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:127
+msgid "Custom Colors"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:145
+msgid "Action:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:169
+msgid "Timestamp:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:193
+msgid "Channel message:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:230
+msgid "Highlight foreground:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:254
+msgid "Command message:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:278
+msgid "Highlight background:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:285
+msgid "Server message:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:309
+msgid "Marker line:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:333
+msgid "Error message:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:357
+msgid "Background:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:401
+msgid "Use Sender Coloring"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:697
+msgid "Own messages:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
+msgid "Chat View"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Client
+#: ../src/client/client.cpp:270
+msgid "Identity already exists in client!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ClientBacklogManager
+#: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:161
+msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ClientBufferViewManager
+#: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:52
+msgid "All Chats"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
+msgid "Configure the IRC Connection"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
+msgid "Enable Ping Timeout Detection"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
+msgid "Ping interval:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:79
+msgid " seconds"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
+msgid "Disconnect after"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
+msgid "missed pings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
+msgid "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users' away status."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
+msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
+msgid "Update interval:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
+msgid "Ignore channels with more than:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
+msgid " users"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
+msgid "Minimum delay between requests:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContentsChatItem
+#: ../src/qtui/chatitem.cpp:644
+msgid "Copy Link Address"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
+msgid "Connect"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
+msgid "Disconnect"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
+msgid "Join"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
+msgid "Part"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
+msgid "Delete Chat(s)..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
+msgid "Go to Chat"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46
+msgid "Joins"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
+msgid "Parts"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
+msgid "Quits"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
+msgid "Nick Changes"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
+msgid "Mode Changes"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
+msgid "Day Changes"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
+msgid "Topic Changes"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
+msgid "Set as Default..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
+msgid "Use Defaults..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56
+msgid "Join Channel..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58
+msgid "Start Query"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
+msgid "Show Query"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
+msgid "Whois"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62
+msgid "Version"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
+msgid "Time"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
+msgid "Ping"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
+msgid "Finger"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
+msgid "Custom..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78
+msgid "Give Operator Status"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
+msgid "Take Operator Status"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
+msgid "Give Voice"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
+msgid "Take Voice"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
+msgid "Kick From Channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
+msgid "Ban From Channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
+msgid "Kick && Ban"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
+msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
+msgid "Hide Chat(s) Permanently"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88
+msgid "Show Channel List"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
+msgid "Show Ignore List"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102
+msgid "Hide Events"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86
+msgid "CTCP"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122
+msgid "Actions"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126
+msgid "Ignore"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131
+msgid "Add Ignore Rule"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
+msgid "Existing Rules"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:182
+msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:183
+msgid ""
+"Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
+"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
+"to work."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:232
+msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:273
+msgid "Admin user or password not set."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:277
+msgid "Could not setup storage!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:281
+msgid "Creating admin user..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:394
+msgid "Invalid listen address %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:402
+msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:410
+msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:418
+msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:429
+msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:437
+msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:446
+msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:480
+msgid "Client connected from"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:483
+msgid "Closing server for basic setup."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:502
+msgid "Antique client trying to connect... refusing."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:514
+msgid "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context Core
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/core.cpp:518
+#: ../src/core/core.cpp:608
+#: ../src/core/core.cpp:632
+#: ../src/core/coresession.cpp:195
+msgid "Client"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:518
+msgid "too old, rejecting."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:535
+msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:588
+msgid "Starting TLS for Client:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:606
+msgid "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before trying to login."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:608
+msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:626
+msgid "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination you supplied could not be found in the database."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:632
+msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:643
+msgid "Non-authed client disconnected."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:649
+msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:697
+msgid "Could not initialize session for client:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:719
+msgid "Could not find a session for client:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccount
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountModel
+#: ../src/client/coreaccount.h:39
+#: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:64
+msgid "Internal Core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229
+msgid "Edit Core Account"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20
+msgid "Account Details"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26
+msgid "Account Name:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33
+msgid "Local Core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173
+msgid "Hostname:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220
+msgid "localhost"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227
+msgid "Port:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226
+msgid "User:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:491
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72
+msgid "Password:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117
+msgid "Remember"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171
+msgid "Use a Proxy"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188
+msgid "Proxy Type:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196
+msgid "Socks 5"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201
+msgid "HTTP"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231
+msgid "Add Core Account"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20
+msgid "Connect to Quassel Core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30
+msgid "Core Accounts"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45
+msgid "Edit..."
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54
+msgid "Add..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96
+msgid "Automatically connect on startup"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136
+msgid "Connect to last account used"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148
+msgid "Always connect to"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
+msgid "Remote Cores"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69
+msgid "Core Configuration Wizard"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97
+msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104
+msgid "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119
+msgid "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please remember to configure your identities and networks now."
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49
+msgid "Username:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46
+msgid "Repeat password:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58
+msgid "Remember password"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
+"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
+msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150
+msgid "Create Admin User"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151
+msgid "First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135
+msgid "Introduction"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182
+msgid "Select Storage Backend"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183
+msgid "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277
+msgid "Connection Properties"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317
+msgid "Storing Your Settings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318
+msgid "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically."
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55
+msgid "Storage Backend:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56
+msgid "Description"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62
+msgid "Foobar"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19
+msgid "Your Choices"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35
+msgid "Admin User:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42
+msgid "foo"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62
+msgid "bar"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
+msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14
+msgid "Authentication Required"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20
+msgid "Please enter your account data:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectAuthDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75
+msgid "Please enter your credentials for %1:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40
+msgid "Connect to Core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:166
+msgid "Network is down"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:200
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:315
+msgid "Disconnected"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:203
+msgid "Looking up %1..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:206
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:443
+msgid "Connecting to %1..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:209
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:566
+msgid "Connected to %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:212
+msgid "Disconnecting from %1..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:269
+msgid "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:297
+msgid "Invalid data received from core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:342
+msgid "Disconnected from core."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:420
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:504
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:549
+msgid "Unencrypted connection canceled"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:450
+msgid "Synchronizing to core..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:471
+msgid "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at least core/client protocol v%1 to connect."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:585
+msgid "Logging in..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:590
+msgid "Login canceled"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:615
+msgid "Receiving session state"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:617
+msgid "Synchronizing to %1..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:641
+msgid "Receiving network states"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnection
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:691
+msgid "Synchronized to %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20
+msgid "Network Status Detection"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
+msgid "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most KDE users"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
+msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154
+msgid "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after a certain time"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
+msgid "Ping timeout after"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100
+msgid "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. This may take a long time after actually losing connectivity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
+msgid "Never time out actively"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113
+msgid "Automatically reconnect on network failures"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147
+msgid "Retry every"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374
+msgid "Connection"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79
+msgid "Message"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61
+msgctxt "seconds"
+msgid "s"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61
+msgctxt "milliseconds"
+msgid "ms"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62
+msgid "(Lag: %1 %2)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75
+msgid "The connection to your core is encrypted with SSL."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78
+msgid "The connection to your core is not encrypted."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13
+msgid "Core Information"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21
+msgid "Version:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28
+msgid "<core version>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35
+msgid "Uptime:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42
+msgid "Connected Clients:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49
+msgid "<connected clients>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56
+msgid "<core uptime>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63
+msgid "Build date:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70
+msgid "<build date>"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context DebugLogWidget
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81
+#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43
+msgid "Close"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53
+msgid "%n Day(s)"
+msgid_plural "%n Day(s)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54
+msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:153
+msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:161
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:162
+msgid "Connecting to %1:%2..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:210
+msgid "Disconnecting. (%1)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:210
+msgid "Core Shutdown"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:306
+msgid "Could not connect to %1 (%2)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:308
+msgid "Connection failure: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:195
+msgid "disconnected (UserId: %1)."
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:413
+msgid "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:444
+msgid "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreUserInputHandler
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:63
+msgid "away"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CoreUserInputHandler
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:132
+msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17
+msgid "Create New Identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25
+msgid "Identity name:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37
+msgid "Create blank identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49
+msgid "Duplicate:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:197
+msgid "Received CTCP PING request from %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:202
+msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:215
+msgid "Received CTCP VERSION request by %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:218
+msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:229
+msgid "Received CTCP TIME request by %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:232
+msgid "Received CTCP TIME answer from %1: %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:241
+msgid "Received unknown CTCP %1 by %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:243
+msgid " with arguments: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13
+msgid "Debug BufferView Overlay"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26
+msgid "Overlay View"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39
+msgid "Overlay Properties"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50
+msgid "BufferViews:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51
+msgid "All Networks:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52
+msgid "Networks:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53
+msgid "Buffers:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54
+msgid "Removed buffers:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55
+msgid "Temp. removed buffers:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57
+msgid "Allowed buffer types:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58
+msgid "Minimum activity:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60
+msgid "Is initialized:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14
+msgid "Debug Console"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44
+msgid "local"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54
+msgid "core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82
+msgid "Evaluate!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context DebugLogWidget
+#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13
+msgid "Debug Log"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:45
+msgid "Invalid command string for /exec: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:53
+msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:64
+msgid "Could not find script \"%1\""
+msgstr ""
+
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:82
+msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:98
+msgid "Script \"%1\" could not start."
+msgstr ""
+
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:100
+msgid "Script \"%1\" caused error %2."
+msgstr ""
+
+#. ts-context FontSelector
+#: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31
+msgid "Choose..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19
+msgid "Custom Highlights"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37
+msgid "RegEx"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42
+msgid "CS"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47
+msgid "Enable"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55
+msgid "Add"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119
+msgid "Remove"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85
+msgid "Highlight Nicks"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91
+msgid "All nicks from identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98
+msgid "Current nick"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108
+msgid "None"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115
+msgid "Case sensitive"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159
+msgid "this shouldn't be empty"
+msgstr ""
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45
+msgid "highlight rule"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136
+msgid "Rename Identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51
+msgid "Add Identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74
+msgid "Remove Identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
+msgid "Identities"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:167
+msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179
+msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180
+msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181
+msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182
+msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:169
+msgid "</ul>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184
+msgid "One or more identities are invalid"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310
+msgid "Delete Identity?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311
+msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323
+msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:134
+msgid "Quassel IRC User"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:162
+msgid "<empty>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:168
+msgid "Gone fishing."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:172
+msgid "Not here. No, really. not here!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:175
+msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:178
+msgid "Kindergarten is elsewhere!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:179
+#: ../src/common/identity.cpp:180
+msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30
+msgid "General"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38
+msgid "Real Name:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45
+msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54
+msgid "Nicknames"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420
+msgid "Add Nickname"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116
+msgid "Remove Nickname"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165
+msgid "Move upwards in list"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179
+msgid "Move downwards in list"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227
+msgid "A&way"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233
+msgid "Default Away Settings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244
+msgid "Nick to be used when being away"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254
+msgid "Default away reason"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261
+msgid "Away Nick:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366
+msgid "Away Reason:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280
+msgid "Set away when all clients have detached from the core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283
+msgid "Away On Detach"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315
+msgid "Not implemented yet"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318
+msgid "Away On Idle"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332
+msgid "Set away after"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342
+msgid "minutes of being idle"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119
+msgid "Advanced"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407
+msgid "Ident:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414
+msgid "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network."
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423
+msgid "Messages"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431
+msgid "Part Reason:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444
+msgid "Quit Reason:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454
+msgid "Kick Reason:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488
+msgid "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517
+msgid ""
+"Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
+"Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:854
+msgid "Continue"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584
+msgid "Use SSL Key"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598
+msgid "Key Type:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328
+msgid "No Key loaded"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
+msgid "Load"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637
+msgid "Use SSL Certificate"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656
+msgid "Organisation:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
+msgid "No Certificate loaded"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690
+msgid "CommonName:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290
+msgid "Load a Key"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322
+msgid "RSA"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325
+msgid "DSA"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369
+msgid "Clear"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340
+msgid "Load a Certificate"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107
+msgid "Setup Identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IdentityPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112
+msgid "Default Identity"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15
+msgid "Configure Ignore Rule"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27
+msgid ""
+"<p><b>Strictness:</b></p>\n"
+"<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
+"<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
+"Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
+"<p><u>Permanent:</u></p>\n"
+"<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
+msgid "Strictness"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41
+msgid "Dynamic"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48
+msgid "Permanent"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58
+msgid ""
+"<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
+"<p><u>Sender:</u></p>\n"
+"<p>The rule is matched against the sender string\n"
+"<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
+"<p><u>Message:</u></p>\n"
+"<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
+msgid "Rule Type"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72
+msgid "Sender"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98
+msgid ""
+"<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
+"<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
+"<p><u>- the message content:</u></p>\n"
+"<p><i>Example:</i>\n"
+"<br />\n"
+"<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
+"<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
+"<p><i>Examples:</i>\n"
+"<br />\n"
+"- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
+"<br />\n"
+"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195
+msgid "Ignore Rule"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123
+msgid ""
+"<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
+"<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
+"<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
+"<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
+"<br />\n"
+"?: representing \"exactly one character\"</p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131
+msgid "Regular expression"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143
+msgid ""
+"<p><b>Scope:</b></p>\n"
+"<p><u>Global:</u></p>\n"
+"<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
+"<p><u>Network:</u></p>\n"
+"<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
+"<p><u>Channel:</u></p>\n"
+"<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152
+msgid "Scope"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160
+msgid "Global"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33
+msgid "Network"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:59
+msgid "Channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183
+msgid ""
+"<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
+"<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
+"<p><i>Example:</i>\n"
+"<br />\n"
+"<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
+"<br />\n"
+"would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214
+msgid ""
+"<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
+"<p>Only enabled rules are filtered.\n"
+"<br />\n"
+"For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220
+msgid "Rule is enabled"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69
+msgid "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73
+msgid "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br /><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word \"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    \"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any host<br />"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89
+msgid "By Sender"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
+msgid "By Message"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193
+msgid "Enabled"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194
+msgid "Type"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56
+msgid "&Edit"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
+msgid "Ignore List"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128
+msgid "Rule already exists"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129
+msgid ""
+"There is already a rule\n"
+"\"%1\"\n"
+"Please choose another rule."
+msgstr ""
+
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20
+msgid "This enables support for the Ayatana Project's application indicator (libindicate)."
+msgstr ""
+
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23
+msgid "Show messages in application indicator"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "White"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "Black"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "Dark blue"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "Dark green"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "Red"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "Dark red"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "Dark magenta"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75
+msgid "Orange"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Yellow"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Green"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Dark cyan"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Cyan"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Blue"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Magenta"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Dark gray"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:76
+msgid "Light gray"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:86
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:87
+msgid "Clear Color"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:131
+msgid "Focus Input Line"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22
+msgid "Custom font:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50
+msgid "Enable spell check"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63
+msgid "Enable per chat history"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79
+msgid "Show nick selector"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95
+msgid "Show style buttons"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111
+msgid "Multi-Line Editing"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:128
+msgid "Show at most"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:154
+msgid "lines"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:176
+msgid "Enable scrollbars"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:195
+msgid "Tab Completion"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:203
+msgid "Completion suffix:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219
+msgid ": "
+msgstr ""
+
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Input Widget"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcConnectionWizard
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51
+msgid "Save && Connect"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcListModel
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:60
+msgid "Users"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcListModel
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MainWin
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:61
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:613
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:847
+msgid "Topic"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:557
+msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:607
+msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:615
+msgid "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcServerHandler
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. Plain Message
+#. ----------
+#. Notice Message
+#. ----------
+#. Server Message
+#. ----------
+#. Info Message
+#. ----------
+#. Error Message
+#. ----------
+#. Topic Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:635
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:642
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:649
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:656
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:575
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:578
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:618
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:621
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:624
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:631
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:732
+msgid "%1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:691
+msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\""
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:697
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:702
+msgid "%1 is away: \"%2\""
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:746
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:760
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:794
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:810
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:871
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:903
+msgid "[Whois] %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:775
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:777
+msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:792
+msgid "%1 is online via %2 (%3)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:796
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1074
+msgid "[Whowas] %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:822
+msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:836
+msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:856
+msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:858
+msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:861
+msgid "[Whois] idle message: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:893
+msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:895
+msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:897
+msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:925
+msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:934
+msgid "End of channel list"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:952
+msgid "Homepage for %1 is %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:970
+msgid "Channel %1 created on %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:984
+msgid "No topic is set for %1."
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:999
+msgid "Topic for %1 is \"%2\""
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1010
+msgid "Topic set by %1 on %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1033
+msgid "[Who] %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1092
+msgid "Nick %1 contains illegal characters"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1103
+msgid "Nick already in use: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1120
+msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1213
+msgid "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
+msgstr ""
+
+#. ts-context IrcUserItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:801
+msgid " is away"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcUserItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:816
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:442
+msgid "idling since %1"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcUserItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:819
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:445
+msgid "login time: %1"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IrcUserItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:822
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:448
+msgid "server: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50
+msgid "Show icons"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66
+msgid "Chat List"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72
+msgid "Display topic in tooltip"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85
+msgid "Mouse wheel changes selected chat"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101
+msgid "Use Custom Colors"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118
+msgid "Standard:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142
+msgid "Inactive:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166
+msgid "Unread messages:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190
+msgid "Highlight:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214
+msgid "Other activity:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272
+msgid "1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286
+msgid "Custom Nick List Colors"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301
+msgid "Online:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338
+msgid "Away:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
+msgid "Chat & Nick Lists"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36
+msgid "Inactive"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37
+msgid "Normal"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38
+msgid "Unread messages"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40
+msgid "Other activity"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context KNotificationBackend
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SystrayNotificationBackend
+#: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:115
+#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125
+msgid "%n pending highlights"
+msgid_plural "%n pending highlights"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:311
+msgid "&Connect to Core..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:313
+msgid "&Disconnect from Core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:315
+msgid "Core &Info..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:317
+msgid "Configure &Networks..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:320
+msgid "&Quit"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:324
+msgid "&Configure Chat Lists..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:327
+msgid "&Lock Layout"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:331
+msgid "Show &Search Bar"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:333
+msgid "Show Away Log"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:335
+msgid "Show &Menubar"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:338
+msgid "Show Status &Bar"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:342
+msgid "&Configure Quassel..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:346
+msgid "&About Quassel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:348
+msgid "About &Qt"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
+msgid "Debug &NetworkModel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:352
+msgid "Debug &BufferViewOverlay"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
+msgid "Debug &MessageModel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
+msgid "Debug &HotList"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
+msgid "Debug &Log"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:360
+msgid "Reload Stylesheet"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:364
+msgid "Jump to hot chat"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:371
+msgid "&File"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:384
+msgid "&Networks"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:390
+msgid "&View"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:391
+msgid "&Chat Lists"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:393
+msgid "&Toolbars"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:407
+msgid "&Settings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:414
+msgid "&Help"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:422
+msgid "Debug"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:555
+msgid "Nicks"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:564
+msgid "Show Nick List"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:587
+msgid "Show Chat Monitor"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:591
+msgid "Inputline"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:600
+msgid "Show Input Line"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:625
+msgid "Show Topic Line"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:698
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:737
+msgid "Connected to core."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:811
+msgid "Not connected to core."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:825
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:833
+msgid "Unencrypted Connection"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:825
+msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:827
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:835
+msgid "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your Quassel core."
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:833
+msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:850
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:870
+msgid "Untrusted Security Certificate"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:851
+msgid "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the following reasons:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:855
+msgid "Show Certificate"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:871
+msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:873
+msgid "Current Session Only"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:874
+msgid "Forever"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:883
+msgid "Core Connection Error"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MessageModel
+#: ../src/client/messagemodel.cpp:375
+msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34
+msgid "Receiving Backlog"
+msgstr ""
+
+#. ts-context MultiLineEdit
+#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:547
+msgid "Do you really want to paste %n lines?"
+msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context MultiLineEdit
+#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:556
+msgid "Paste Protection"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:705
+msgid "Add Network"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22
+msgid "Use preset:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57
+msgid "Manually specify network settings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67
+msgid "Manual Settings"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28
+msgid "Network name:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38
+msgid "Server address:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115
+msgid "Server password:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131
+msgid "Use secure connection"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21
+msgid "Please enter a network name:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:195
+msgid "Server: %1"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:196
+#: ../src/qtui/topicwidget.cpp:106
+msgid "Users: %1"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkItem
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:199
+#: ../src/qtui/topicwidget.cpp:107
+msgid "Lag: %1 msecs"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:847
+msgid "Chat"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:847
+msgid "Nick Count"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154
+msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
+msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:167
+msgid "...and <b>%1</b> more<br><br>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:168
+msgid "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, from the core's database and cannot be undone."
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:170
+msgid "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:172
+msgid "Remove buffers permanently?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:484
+msgid "Join Channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:489
+msgid "Channel:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworkPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148
+msgid "Setup Network Connection"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124
+msgid "Network Details"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132
+msgid "Identity:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63
+msgid "Servers"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193
+msgid "Manage servers for this network"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99
+msgid "&Edit..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337
+msgid "Commands"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340
+msgid "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346
+msgid "Commands to execute on connect:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362
+msgid ""
+"Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
+"Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383
+msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386
+msgid "Automatic Reconnect"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397
+msgid "Wait"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404
+msgid " s"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420
+msgid "between retries"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444
+msgid "Number of retries:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489
+msgid "Rejoin all channels after reconnect"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525
+msgid "Auto Identify"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540
+msgid "NickServ"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557
+msgid "Service:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580
+msgid "Use SASL Authentication"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625
+msgid "Account:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649
+msgid "Encodings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652
+msgid "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661
+msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664
+msgid "Use Custom Encodings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695
+msgid ""
+"Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
+"UTF-8 should be a sane choice for most networks."
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679
+msgid "Send messages in:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726
+msgid ""
+"Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
+"This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710
+msgid "Receive fallback:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
+msgid ""
+"This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
+"Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741
+msgid "Server encoding:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
+msgid "Networks"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:168
+msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:170
+msgid "Invalid Network Settings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:542
+msgid "Delete Network?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:543
+msgid "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, including the backlog?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13
+msgid "Edit Nickname"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19
+msgid "Please enter a valid nickname:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32
+msgid "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
+msgstr ""
+
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
+msgid "Notifications"
+msgstr ""
+
+#. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:143
+msgid "Select Audio File"
+msgstr ""
+
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20
+msgid "Play a sound"
+msgstr ""
+
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46
+msgid "Prelisten to the selected sound"
+msgstr ""
+
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69
+msgid "Select the sound file to play"
+msgstr ""
+
+#. ts-context PostgreSqlStorage
+#: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62
+msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:82
+msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:106
+msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:123
+msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56
+msgid "Welcome to Quassel IRC"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58
+msgid "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:166
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:314
+msgid "Invalid block declaration: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140
+msgid "Invalid palette role assignment: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156
+msgid "Unknown palette role name: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192
+msgid "Invalid subelement name in %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:234
+msgid "Invalid message type in %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:243
+msgid "Invalid condition %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:255
+msgid "Invalid message label: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:266
+msgid "Invalid senderhash specification: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270
+msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285
+msgid "Invalid format name: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:292
+msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:300
+msgid "Unhandled condition: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:329
+msgid "Invalid proplist %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:348
+msgid "Invalid chatlist item type %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:364
+msgid "Invalid chatlist state %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:390
+msgid "Invalid property declaration: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414
+msgid "Invalid font property: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:420
+msgid "Unknown ChatLine property: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:442
+msgid "Invalid palette color role specification: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:449
+msgid "Unknown palette color role: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:456
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:478
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:499
+msgid "Invalid gradient declaration: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:465
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:486
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:509
+msgid "Invalid gradient stops list: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:605
+msgid "Invalid font specification: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:644
+msgid "Invalid font style specification: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:657
+msgid "Invalid font weight specification: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:667
+msgid "Invalid font size specification: %1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:129
+msgid "year"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:130
+msgid "day"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:131
+msgid "h"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:132
+msgid "min"
+msgstr ""
+
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:133
+msgid "sec"
+msgstr ""
+
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:424
+msgid "<b>Query with %1</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13
+msgid "Sync With Core"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21
+msgid "Syncing data with core, please wait..."
+msgstr ""
+
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81
+msgid "Abort"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30
+msgid "Server Info"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94
+msgid "Use SSL"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140
+msgid "SSL Version:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147
+msgid "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting SSLv3!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151
+msgid "SSLv3 (default)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156
+msgid "SSLv2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161
+msgid "TLSv1"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213
+msgid "Proxy Host:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251
+msgid "Proxy Username:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261
+msgid "Proxy Password:"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14
+msgid "Configure Quassel"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99
+#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30
+msgid "Settings"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109
+msgid "Save changes"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110
+msgid "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36
+msgid "Configure %1"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
+msgid "Reload Settings"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
+msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr ""
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
+msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:880
+msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:885
+msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:902
+msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:917
+msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:1050
+msgid "Disconnecting"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35
+msgid "The name of the IRC network you are configuring"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81
+msgid "A list of IRC servers belonging to this network"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96
+msgid "Edit this server entry"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116
+msgid "Add another IRC server"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136
+msgid "Remove this server entry from the list"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226
+msgid "Join Channels Automatically"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250
+msgid "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the network"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SqliteStorage
+#: ../src/core/sqlitestorage.cpp:52
+msgid "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core."
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14
+msgid "Security Information"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22
+msgid "<b>Hostname:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39
+msgid "<b>IP address:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56
+msgid "<b>Encryption:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73
+msgid "<b>Protocol:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90
+msgid "<b>Certificate chain:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120
+msgid "Subject"
+msgstr "Θέμα"
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248
+msgid "<b>Common name:</b>"
+msgstr "<b>Κοινό όνομα:</b>"
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265
+msgid "<b>Organization:</b>"
+msgstr "<b>Οργανισμός:</b>"
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282
+msgid "<b>Organizational unit:</b>"
+msgstr "<b>Οργανωμένη μονάδα:</b>"
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299
+msgid "<b>Country:</b>"
+msgstr "<b>Χώρα:</b>"
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316
+msgid "<b>State or province:</b>"
+msgstr "<b>Πολιτεία ή επαρχία:</b>"
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353
+msgid "<b>Locality:</b>"
+msgstr "<b>Τοποθεσία:</b>"
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242
+msgid "Issuer"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367
+msgid "<b>Validity period:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384
+msgid "<b>MD5 digest:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401
+msgid "<b>SHA1 digest:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431
+msgid "<b>Trusted:</b>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:69
+msgid "Yes"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71
+msgid "No, for the following reasons:<ul>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SslInfoDlg
+#: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:78
+msgid "%1 to %2"
+msgstr ""
+
+#. ts-context StatusBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.h:144
+msgid "Status Buffer"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SystemTray
+#: ../src/qtui/systemtray.cpp:61
+#: ../src/qtui/systemtray.cpp:92
+msgid "&Minimize"
+msgstr ""
+
+#. ts-context SystemTray
+#: ../src/qtui/systemtray.cpp:94
+msgid "&Restore"
+msgstr "Επαναφορά"
+
+#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:135
+msgid "Show a message in a popup"
+msgstr ""
+
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:68
+msgid "Activate dock entry, timeout:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:70
+msgid "Mark taskbar entry, timeout:"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
+msgid "Connect to IRC"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
+msgid "Disconnect from IRC"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
+msgid "Leave currently selected channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
+msgid "Join a channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
+msgid "Query"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
+msgid "Start a private conversation"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
+msgid "Request user information"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
+msgid "Op"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
+msgid "Give operator privileges to user"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
+msgid "Deop"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
+msgid "Take operator privileges from user"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
+msgid "Voice"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
+msgid "Give voice to user"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
+msgid "Devoice"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
+msgid "Take voice from user"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
+msgid "Kick"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
+msgid "Remove user from channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
+msgid "Ban"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
+msgid "Ban user from channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
+msgid "Kick/Ban"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
+msgid "Remove and ban user from channel"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51
+msgid "Connect to all"
+msgstr ""
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58
+msgid "Disconnect from all"
+msgstr ""
+
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50
+msgid "Resize dynamically to fit contents"
+msgstr ""
+
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84
+msgid "On hover only"
+msgstr ""
+
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Topic Widget"
+msgstr ""
+
+#. Action Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:581
+msgid "%DN%1%DN %2"
+msgstr ""
+
+#. Nick Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:585
+msgid "You are now known as %DN%1%DN"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:586
+msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
+msgstr ""
+
+#. Mode Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:590
+msgid "User mode: %DM%1%DM"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:591
+msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
+msgstr ""
+
+#. Join Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:595
+msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
+msgstr ""
+
+#. Part Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:598
+msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
+msgstr ""
+
+#. Quit Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:603
+msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
+msgstr ""
+
+#. Kick Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:610
+msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
+msgstr ""
+
+#. Day Change Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:627
+msgid "{Day changed to %1}"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:639
+msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:643
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:658
+msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:653
+msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:662
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:700
+msgid "[%1]"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:698
+msgid "<%1>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:702
+msgid "-*-"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:704
+msgid "<->"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:706
+msgid "***"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:708
+msgid "-->"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:710
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:712
+msgid "<--"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:714
+msgid "<-*"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:716
+msgid "<-x"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:718
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:720
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:722
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:726
+msgid "*"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:724
+msgid "-"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:728
+msgid "=>"
+msgstr ""
+
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:730
+msgid "<="
+msgstr ""
+
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:692
+msgid "%n Owner(s)"
+msgid_plural "%n Owner(s)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:693
+msgid "%n Admin(s)"
+msgid_plural "%n Admin(s)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:694
+msgid "%n Operator(s)"
+msgid_plural "%n Operator(s)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:695
+msgid "%n Half-Op(s)"
+msgid_plural "%n Half-Op(s)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:696
+msgid "%n Voiced"
+msgid_plural "%n Voiced"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:697
+msgid "%n User(s)"
+msgid_plural "%n User(s)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
index 6766aaa..a301dd7 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -7,553 +7,696 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-03 10:51+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-28 14:27+0000\n"
-"Last-Translator: Julián Alarcón <alarconj@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-08 06:52+0000\n"
+"Last-Translator: Paco Molinero <paco@byasl.com>\n"
 "Language-Team: Español <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2010-03-28 22:52+0000\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2010-03-10 14:00+0000\n"
 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
 "X-Language: es_ES\n"
 
-#: AboutDlg#1
-msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
-msgstr ""
-"<b>Versión:</b> %1<br><b>Versión de protocolo:</b> %2<br><b>Compilación:</b> "
-"%3"
-
-#: AboutDlg#2
-msgid ""
-"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2010 by the "
-"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
-"irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
-"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
-"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> "
-"and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
-"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen "
-"Team</a> and used under the <a "
-"href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use "
-"<a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to "
-"report bugs."
-msgstr ""
-"<b>Un modero cliente de IRC distribuido</b><br><br>&copy;2005-2010 por el "
-"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
-"irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
-"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC está bajo "
-"la doble licencia <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-"
-"2.0.txt\">GPLv2</a> y <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-"
-"3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>la mayoría de los íconos están &copy; por el <a "
-"href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Equipo Oxygen</a> y usado bajo la <a "
-"href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Por favor "
-"entra a  <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-"
-"irc.org</a> para informar de fallos."
-
-#: AboutDlg#3
-msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
-msgstr "Quassel IRC está principalmente desarrollado por:"
-
-#: AboutDlg#4
-msgid ""
-"We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
-"and everybody we forgot to mention here:"
-msgstr ""
-"Nos gustaría dar las gracias a los siguientes contribuidores (en orden "
-"alfabético) y a todas las personas que olvidamos mencionar aquí:"
-
-#: AboutDlg#5
-msgid ""
-"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
-"eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel "
-"icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a "
-"href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
-"creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img "
-"src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
-"href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as "
-"Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
-"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a "
-"href=\"http://www.nokia.com\"><img "
-"src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for "
-"sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
-msgstr ""
-"Agradecimientos especiales para:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
-"eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>por el icono original de "
-"Quassel - El ojo que todo lo ve</dt><dt><img "
-"src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-"
-"icons.org\">El Equipo de Oxygen</a></b></dt><dd>por crear el trabajo "
-"artístico que ve a lo largo de Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-"
-"32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software, "
-"formalmente conocido como Trolltech</a></b></dt><dd>por crear Qt y Qtopia, y "
-"por apoyar el desarrollo de QuasselTopia con Greenphones y más</dd><dt><a "
-"href=\"http://www.nokia.com\"><img "
-"src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>por mantener Qt vivo, y por apoyar "
-"el desarrollo de Quassel Mobile con N810s</dd>"
-
-#: AboutDlg#6
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
 msgid "About Quassel"
 msgstr "Sobre Quassel"
 
-#: AboutDlg#7
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel "
-"IRC</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
 msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel "
-"IRC</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
 
-#: AboutDlg#8
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
-"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
 msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Versión 0.2.0-pre, "
-"Compilación &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Versión 0.2.0-pre, Compilación &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
 
-#: AboutDlg#9
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
 msgid "&About"
 msgstr "&Acerca de"
 
-#: AboutDlg#10
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
 msgid "A&uthors"
 msgstr "A&utores"
 
-#: AboutDlg#11
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
 msgid "&Contributors"
 msgstr "&Contribuidores"
 
-#: AboutDlg#12
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
 msgid "&Thanks To"
 msgstr "Agradecimien&tos a"
 
-#: AbstractSqlStorage#1
-msgid ""
-"Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32
+msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
+msgstr "<b>Versión:</b> %1<br><b>Versión de protocolo:</b> %2<br><b>Compilación:</b> %3"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46
+msgid "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2010 by the Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
 msgstr ""
-"El esquema instalado (versión %1) no está actualizado. Actualizando a la "
-"versión %2..."
 
-#: AbstractSqlStorage#2
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62
+msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
+msgstr "Quassel IRC está principalmente desarrollado por:"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77
+msgid "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:"
+msgstr "Nos gustaría dar las gracias a los siguientes contribuidores (en orden alfabético) y a todas las personas que olvidamos mencionar aquí:"
+
+#. ts-context AboutDlg
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135
+msgid "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
+msgstr "Agradecimientos especiales para:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>por el icono original de Quassel - El ojo que todo lo ve</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">El Equipo de Oxygen</a></b></dt><dd>por crear el trabajo artístico que ve a lo largo de Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software, formalmente conocido como Trolltech</a></b></dt><dd>por crear Qt y Qtopia, y por apoyar el desarrollo de QuasselTopia con Greenphones y más</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>por mantener Qt vivo, y por apoyar el desarrollo de Quassel Mobile con N810s</dd>"
+
+#. ts-context AbstractSqlStorage
+#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112
+msgid "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
+msgstr "El esquema instalado (versión %1) no está actualizado. Actualizando a la versión %2..."
+
+#. ts-context AbstractSqlStorage
+#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114
 msgid "Upgrade failed..."
 msgstr "Actualización fallida..."
 
-#: AliasesModel#1
-msgid ""
-"<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
-"command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
-msgstr ""
-"<b>El atajo para el alias</b><br />Puede ser usado como una orden habitual "
-"de slash.<br /><br /><b>ejemplo:</b> «foo» puede ser usado por /foo"
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55
+msgid "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
+msgstr "<b>El atajo para el alias</b><br />Puede ser usado como una orden habitual de slash.<br /><br /><b>ejemplo:</b> «foo» puede ser usado por /foo"
 
-#: AliasesModel#2
-msgid ""
-"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
-"variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
-"<b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br "
-"/> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br "
-"/> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by "
-"the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br "
-"/> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of "
-"the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
-"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will "
-"be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
-"1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
-msgstr ""
-"<b>El string del atajo será expandido a</b><br /><b>variables "
-"especiales:</b><br /> - <b>$i</b> representa el i-gésimo parámetro.<br /> - "
-"<b>$i..j</b> representa el i-gésimo a j-ésimo parámetro separado por "
-"espacios.<br /> - <b>$i..</b> representa todos los parámetros desde i en los "
-"separados por espacios.<br /> - <b>$i:hostname</b> representa el nombre de "
-"servidor del usuario identificado por el i-gésimo parámetro o un * si es "
-"desconocido.<br /> - <b>$0</b> el string completo.<br /> - <b>$nick</b> su "
-"apodo actual<br /> - <b>$channel</b> el nombre del canal seleccionado<br "
-"/><br />Varios comandos pueden ser separados por punto y coma<br /><br "
-"/><b>Ejemplo:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" será expandido a tres "
-"mensajes separados \"Test 1\", \"Test 2\" y \"Test All 1 2 3\" cuando sea "
-"llamado como /test 1 2 3"
-
-#: AliasesModel#3
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59
+msgid "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
+msgstr "<b>El string del atajo será expandido a</b><br /><b>variables especiales:</b><br /> - <b>$i</b> representa el i-gésimo parámetro.<br /> - <b>$i..j</b> representa el i-gésimo a j-ésimo parámetro separado por espacios.<br /> - <b>$i..</b> representa todos los parámetros desde i en los separados por espacios.<br /> - <b>$i:hostname</b> representa el nombre de servidor del usuario identificado por el i-gésimo parámetro o un * si es desconocido.<br /> - <b>$0</b> el string completo.<br /> - <b>$nick</b> su apodo actual<br /> - <b>$channel</b> el nombre del canal seleccionado<br /><br />Varios comandos pueden ser separados por punto y coma<br /><br /><b>Ejemplo:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" será expandido a tres mensajes separados \"Test 1\", \"Test 2\" y \"Test All 1 2 3\" cuando sea llamado como /test 1 2 3"
+
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170
 msgid "Alias"
 msgstr "Alias"
 
-#: AliasesModel#4
+#. ts-context AliasesModel
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171
 msgid "Expansion"
 msgstr "Expansión"
 
-#: AliasesSettingsPage#1
-msgctxt "AliasesSettingsPage#1"
-msgid "IRC"
-msgstr "IRC"
-
-#: AliasesSettingsPage#2
-msgid "Aliases"
-msgstr "Alias"
-
-#: AliasesSettingsPage#3
-msgctxt "AliasesSettingsPage#3"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreConnectionStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14
 msgid "Form"
 msgstr "Formulario"
 
-#: AliasesSettingsPage#4
-msgctxt "AliasesSettingsPage#4"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
 msgid "New"
 msgstr "Nuevo"
 
-#: AliasesSettingsPage#5
-msgctxt "AliasesSettingsPage#5"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context CoreAccountSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
+#: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
 msgid "Delete"
-msgstr "Borrar"
-
-#: AppearanceSettingsPage#1
-msgctxt "AppearanceSettingsPage#1"
-msgid "Interface"
-msgstr "Interfaz"
-
-#: AppearanceSettingsPage#2
-msgid "<System Default>"
-msgstr "<Predeterminado del sistema>"
+msgstr "Eliminar"
 
-#: AppearanceSettingsPage#3
-msgid "Please choose a stylesheet file"
-msgstr "Elija un archivo de estilo"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
+msgid "IRC"
+msgstr "IRC"
 
-#: AppearanceSettingsPage#4
-msgctxt "AppearanceSettingsPage#4"
-msgid "Form"
-msgstr "Formulario"
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
+msgid "Aliases"
+msgstr "Alias"
 
-#: AppearanceSettingsPage#5
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
 msgid "Client style:"
 msgstr "Estilo de cliente:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#6
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
 msgid "Set application style"
 msgstr "Establezca el estilo de aplicación"
 
-#: AppearanceSettingsPage#7
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
 msgid "Language:"
 msgstr "Lenguaje:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#8
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
 msgid "Set the application language. Requires restart!"
-msgstr ""
-"Establezca el lenguaje de la aplicación. ¡Requiere reiniciar la aplicación!"
+msgstr "Establezca el lenguaje de la aplicación. ¡Requiere reiniciar la aplicación!"
 
-#: AppearanceSettingsPage#9
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
 msgid "<Untranslated>"
 msgstr "<Sin traducir>"
 
-#: AppearanceSettingsPage#10
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74
+msgid "<System Default>"
+msgstr "<Predeterminado del sistema>"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
 msgid "Use custom stylesheet"
 msgstr "Usar estilo de hoja personalizado"
 
-#: AppearanceSettingsPage#11
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
 msgid "Path:"
 msgstr "Ruta:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#12
-msgctxt "AppearanceSettingsPage#12"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSearchBar
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33
+#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:152
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:176
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:200
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:237
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:261
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:292
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:316
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:340
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:364
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:381
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:421
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:438
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:455
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:472
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:489
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:506
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:523
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:540
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:557
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:574
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:591
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:608
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:625
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:642
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:659
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:676
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:704
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: AppearanceSettingsPage#13
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
 msgid "Show system tray icon"
 msgstr "Mostrar icono en bandeja del sistema"
 
-#: AppearanceSettingsPage#14
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
 msgid "Hide to tray on close button"
 msgstr "Minimizar a la bandeja de entrada en el botón de cerrar"
 
-#: AppearanceSettingsPage#15
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216
 msgid "Enable animations"
 msgstr "Activar animaciones"
 
-#: AppearanceSettingsPage#16
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231
 msgid "Message Redirection"
 msgstr "Redirección de mensaje"
 
-#: AppearanceSettingsPage#17
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237
 msgid "User Notices:"
 msgstr "Noticias de usuario:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#18
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280
 msgid "Server Notices:"
 msgstr "Noticias de servidor:"
 
-#: AppearanceSettingsPage#19
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294
 msgid "Default Target"
 msgstr "Objetivo predeterminado"
 
-#: AppearanceSettingsPage#20
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301
 msgid "Status Window"
 msgstr "Ventana de estado"
 
-#: AppearanceSettingsPage#21
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308
 msgid "Current Chat"
 msgstr "Charla actual"
 
-#: AppearanceSettingsPage#22
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315
 msgid "Errors:"
 msgstr "Errores:"
 
-#: AwayLogView#1
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
+#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
+#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Interface"
+msgstr "Interfaz"
+
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:223
+msgid "Please choose a stylesheet file"
+msgstr "Elija un archivo de estilo"
+
+#. ts-context AwayLogView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
 msgid "Away Log"
 msgstr "Registro de ausencias"
 
-#: AwayLogView#2
-msgctxt "AwayLogView#2"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AwayLogView
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59
 msgid "Show Network Name"
-msgstr "Mostrar nombre de red"
-
-#: AwayLogView#3
-msgctxt "AwayLogView#3"
+msgstr "Mostrar el nombre de la red"
+
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context AwayLogView
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ChatMonitorView
+#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49
+#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64
 msgid "Show Buffer Name"
-msgstr "Mostrar nombre del búfer"
-
-#: BacklogSettingsPage#1
-msgctxt "BacklogSettingsPage#1"
-msgid "Interface"
-msgstr "Interfaz"
-
-#: BacklogSettingsPage#2
-msgid "Backlog Fetching"
-msgstr "Obtención del registro"
-
-#: BacklogSettingsPage#3
-msgctxt "BacklogSettingsPage#3"
-msgid "Form"
-msgstr "Formulario"
+msgstr "Mostrar el nombre del área de conversación"
 
-#: BacklogSettingsPage#4
-msgid ""
-"Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
-"the buffer view."
-msgstr ""
-"Número de mensajes a ser solicitados al núcleo cuando se usa el "
-"desplazamiento hacia arriba en el área de mensajes."
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
+msgid "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view."
+msgstr "Número de mensajes a ser solicitados al núcleo cuando se usa el desplazamiento hacia arriba en el área de mensajes."
 
-#: BacklogSettingsPage#5
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
 msgid "Dynamic backlog amount:"
 msgstr "Tamaño para el registro dinámico de mensajes atrasados:"
 
-#: BacklogSettingsPage#6
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
 msgid "Backlog request method:"
 msgstr "Método de solicitud para el registro de mensajes atrasados:"
 
-#: BacklogSettingsPage#7
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
 msgid "Fixed amount per chat"
 msgstr "Cantidad fija por conversación:"
 
-#: BacklogSettingsPage#8
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
 msgid "Unread messages per chat"
 msgstr "Mensajes sin leer por conversación"
 
-#: BacklogSettingsPage#9
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
 msgid "Globally unread messages"
 msgstr "Mensajes sin leer en ámbito global"
 
-#: BacklogSettingsPage#10
-msgid ""
-"The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
-"window from the backlog."
-msgstr ""
-"La solicitud más simple. Obtiene una cantidad fija de lineas para cada "
-"ventana de conversación desde los mensajes atrasados."
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
+msgid "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog."
+msgstr "La solicitud más simple. Obtiene una cantidad fija de lineas para cada ventana de conversación desde los mensajes atrasados."
 
-#: BacklogSettingsPage#11
-msgid ""
-"amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
-"has been established."
-msgstr ""
-"cantidad de mensajes por área de conversación que son solicitados después de "
-"que la conexión con el núcleo haya sido establecida."
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
+msgid "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established."
+msgstr "cantidad de mensajes por área de conversación que son solicitados después de que la conexión con el núcleo haya sido establecida."
 
-#: BacklogSettingsPage#12
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
 msgid "Initial backlog amount:"
 msgstr "Cantidad inicial de los mensajes atrasados:"
 
-#: BacklogSettingsPage#13
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
 msgid ""
-"This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
-"The amount of lines can be limited per chat.\n"
+"This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
 "\n"
-"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
+"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
 msgstr ""
-"Este método de solicitud obtiene mensajes sin leer para cada ventana de "
-"conversación de manera individual. Cantidad de líneas que pueden ser "
-"limitarse por conversación.\n"
+"Este método de solicitud obtiene mensajes sin leer para cada ventana de conversación de manera individual. Cantidad de líneas que pueden ser limitarse por conversación.\n"
 "\n"
-"Usted también puede escoger obtener antiguas líneas de conversación "
-"adicionales para proporcionar un mejor contexto."
+"Usted también puede escoger obtener antiguas líneas de conversación adicionales para proporcionar un mejor contexto."
 
-#: BacklogSettingsPage#14
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
-msgstr ""
-"Cantidad máxima de mensajes a ser obtenidos por área de conversación."
+msgstr "Cantidad máxima de mensajes a ser obtenidos por área de conversación."
 
-#: BacklogSettingsPage#15
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
 msgid "Limit:"
 msgstr "Límite:"
 
-#: BacklogSettingsPage#16
-msgctxt "BacklogSettingsPage#16"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Ilimitado"
 
-#: BacklogSettingsPage#17
-msgid ""
-"Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
-"Limit does not apply here."
-msgstr ""
-"Cantidad de mensajes a ser obtenidos en adición a los mensajes sin leer. El "
-"límite no se aplica aquí."
-
-#: BacklogSettingsPage#18
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
+msgid "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here."
+msgstr "Cantidad de mensajes a ser obtenidos en adición a los mensajes sin leer. El límite no se aplica aquí."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
 msgid "Additional Messages:"
 msgstr "Mensajes adicionales:"
 
-#: BacklogSettingsPage#19
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
 msgid ""
-"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
-"all chats.\n"
+"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
 "\n"
-"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or "
-"have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
-"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
-"fastest.\n"
+"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
+"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
 "\n"
-"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
+"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
 msgstr ""
-"Este método de solicitud obtiene todos los mensajes más nuevos que el "
-"mensaje sin leer más antiguo para todas las conversaciones.\n"
+"Este método de solicitud obtiene todos los mensajes más nuevos que el mensaje sin leer más antiguo para todas las conversaciones.\n"
 "\n"
-"Nota: Éste método de solicitud no es recomendable si usa ventanas de "
-"conversación ocultas o tiene conversaciones inactivas (Ej: no hay dudas o "
-"canales pasados).\n"
-"Es útil para limitar la cantidad total de los mensajes atrasados y "
-"probablemente es el más rápido.\n"
+"Nota: Éste método de solicitud no es recomendable si usa ventanas de conversación ocultas o tiene conversaciones inactivas (Ej: no hay dudas o canales pasados).\n"
+"Es útil para limitar la cantidad total de los mensajes atrasados y probablemente es el más rápido.\n"
 "\n"
-"Usted también puede escoger obtener antiguas líneas de conversación "
-"adicionales para proporcionar un mejor contexto."
+"Usted también puede escoger obtener antiguas líneas de conversación adicionales para proporcionar un mejor contexto."
 
-#: BacklogSettingsPage#20
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
-msgstr ""
-"Máxima cantidad de mensajes a ser obtenidos sobre todas las áreas de "
-"conversación."
+msgstr "Máxima cantidad de mensajes a ser obtenidos sobre todas las áreas de conversación."
 
-#: BufferItem#1
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
+msgid "Backlog Fetching"
+msgstr "Obtención del registro"
+
+#. ts-context BufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:341
 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
 msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
 
-#: BufferView#1
+#. ts-context BufferView
+#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248
 msgid "Merge buffers permanently?"
 msgstr "¿Combinar las conversaciones de manera permanente?"
 
-#: BufferView#2
+#. ts-context BufferView
+#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249
 msgid ""
 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
 " This cannot be reversed!"
 msgstr ""
-"¿Quiere combinar la conversación \"%1\" permanentemente con la conversación "
-"\"%2\"?\n"
+"¿Quiere combinar la conversación \"%1\" permanentemente con la conversación \"%2\"?\n"
 "¡Esta operación es irreversible!"
 
-#: BufferViewEditDlg#1
-msgctxt "BufferViewEditDlg#1"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
+#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14
 msgid "Dialog"
 msgstr "Diálogo"
 
-#: BufferViewEditDlg#2
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
 msgid "Please enter a name for the chat list:"
 msgstr "Por favor, introduzca un nombre para la lista de conversaciones:"
 
-#: BufferViewEditDlg#3
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520
 msgid "Add Chat List"
 msgstr "Añadir lista de conversaciones"
 
-#: BufferViewFilter#1
+#. ts-context BufferViewFilter
+#: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52
 msgid "Show / Hide Chats"
 msgstr "Mostrar / Ocultar conversaciones"
 
-#: BufferViewSettingsPage#1
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#1"
-msgid "Interface"
-msgstr "Interfaz"
-
-#: BufferViewSettingsPage#2
-msgid "Custom Chat Lists"
-msgstr "Listas de conversaciones personalizadas"
-
-#: BufferViewSettingsPage#3
-msgid "All"
-msgstr "Todo"
-
-#: BufferViewSettingsPage#4
-msgid "Delete Chat List?"
-msgstr "¿Eliminar lista de conversaciones?"
-
-#: BufferViewSettingsPage#5
-msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
-msgstr ""
-"¿Está seguro de que quiere eliminar la lista de conversaciones \"%1\"?"
-
-#: BufferViewSettingsPage#6
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#6"
-msgid "Form"
-msgstr "Formulario"
-
-#: BufferViewSettingsPage#7
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#7"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48
 msgid "Re&name..."
 msgstr "Re&nombrar..."
 
-#: BufferViewSettingsPage#8
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#8"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119
 msgid "&Add..."
 msgstr "&Añadir..."
 
-#: BufferViewSettingsPage#9
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#9"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139
 msgid "De&lete"
-msgstr "&Borrar"
+msgstr "E&liminar"
 
-#: BufferViewSettingsPage#10
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
 msgid "Chat List Settings"
 msgstr "Preferencias de la lista de conversaciones"
 
-#: BufferViewSettingsPage#11
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#11"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487
 msgid "Network:"
 msgstr "Red:"
 
-#: BufferViewSettingsPage#12
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117
+msgid "All"
+msgstr "Todo"
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
 msgid ""
 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
 "In this mode no separate status buffer is displayed."
@@ -561,104 +704,151 @@ msgstr ""
 "Esta opción no está disponible cuando todas las redes están visibles.\n"
 "En éste modo, el estado de la conversación no es mostrado por separado."
 
-#: BufferViewSettingsPage#13
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
 msgid "Show status window"
 msgstr "Mostrar ventana de estado"
 
-#: BufferViewSettingsPage#14
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
 msgid "Show channels"
 msgstr "Mostrar canales"
 
-#: BufferViewSettingsPage#15
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
 msgid "Show queries"
 msgstr "Mostrar cuestiones"
 
-#: BufferViewSettingsPage#16
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
 msgid "Hide inactive chats"
 msgstr "Esconder conversaciones inactivas"
 
-#: BufferViewSettingsPage#17
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
 msgid "Add new chats automatically"
 msgstr "Añadir nuevas conversaciones automáticamente."
 
-#: BufferViewSettingsPage#18
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
 msgid "Sort alphabetically"
 msgstr "Ordenar alfabéticamente"
 
-#: BufferViewSettingsPage#19
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
 msgid "Minimum Activity:"
 msgstr "Actividad mínima:"
 
-#: BufferViewSettingsPage#20
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
 msgid "No Activity"
 msgstr "Sin actividad"
 
-#: BufferViewSettingsPage#21
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
 msgid "Other Activity"
 msgstr "Otra actividad"
 
-#: BufferViewSettingsPage#22
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
 msgid "New Message"
 msgstr "Nuevo mensaje"
 
-#: BufferViewSettingsPage#23
-msgctxt "BufferViewSettingsPage#23"
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
 msgid "Highlight"
 msgstr "Resaltar"
 
-#: BufferViewSettingsPage#24
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
 msgid "Preview:"
 msgstr "Previsualizar:"
 
-#: BufferViewWidget#1
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
+msgid "Custom Chat Lists"
+msgstr "Listas de conversaciones personalizadas"
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342
+msgid "Delete Chat List?"
+msgstr "¿Eliminar lista de conversaciones?"
+
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343
+msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
+msgstr "¿Está seguro de que quiere eliminar la lista de conversaciones \"%1\"?"
+
+#. ts-context BufferViewWidget
+#: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
 msgid "BufferView"
 msgstr "Vista del área de conversación"
 
-#: BufferWidget#1
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:76
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Acercar zum"
 
-#: BufferWidget#2
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:82
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Alejar zum"
 
-#: BufferWidget#3
+#. ts-context BufferWidget
+#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:87
 msgid "Actual Size"
 msgstr "Tamaño actual"
 
-#: ChannelBufferItem#1
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:498
 msgid "<b>Channel %1</b>"
 msgstr "<b>Canal %1</b>"
 
-#: ChannelBufferItem#2
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:501
 msgid "<b>Users:</b> %1"
 msgstr "<b>Usuarios:</b> %1"
 
-#: ChannelBufferItem#3
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:505
 msgid "<b>Mode:</b> %1"
 msgstr "<b>Modo:</b> %1"
 
-#: ChannelBufferItem#4
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:516
 msgid "<b>Topic:</b> %1"
 msgstr "<b>Tópico:</b> %1"
 
-#: ChannelBufferItem#5
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:520
 msgid "Not active <br /> Double-click to join"
 msgstr "No activo <br /> Doble click para unirse"
 
-#: ChannelBufferItem#6
+#. ts-context ChannelBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:523
 msgid "<p> %1 </p>"
 msgstr "<p> %1 </p>"
 
-#: ChannelListDlg#1
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14
 msgid "Channel List"
 msgstr "Lista de canales"
 
-#: ChannelListDlg#2
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38
 msgid "Search Pattern:"
 msgstr "Patrón de búsqueda:"
 
-#: ChannelListDlg#3
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48
 msgid ""
 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
@@ -666,1889 +856,2060 @@ msgstr ""
 "Conmutar entre el modo simple y el modo avanzado.\n"
 "El modo avanzado permite pasar cadenas de texto de búsqueda al servidor IRC."
 
-#: ChannelListDlg#4
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
 msgid "Show Channels"
 msgstr "Mostrar canales"
 
-#: ChannelListDlg#5
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86
 msgid "Filter:"
 msgstr "Filtro:"
 
-#: ChannelListDlg#6
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98
 msgid "Errors Occured:"
 msgstr "Han ocurrido errores:"
 
-#: ChannelListDlg#7
+#. ts-context ChannelListDlg
+#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
-"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC "
-"ERROR!!11</span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
+"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
 msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
-"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">ERROR CATASTRÓFICO DEL "
-"INFIERNO!!11</span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#1
-msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#1"
-msgid "Interface"
-msgstr "Interfaz"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#2
-msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#2"
-msgid "Chat Monitor"
-msgstr "Monitor de charla"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#3
-msgid "Opt In"
-msgstr "Opt entrada"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#4
-msgid "Opt Out"
-msgstr "Opt salida"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#5
-msgid "Show:"
-msgstr "Mostrar:"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#6
-msgid "Ignore:"
-msgstr "Ignorar:"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">ERROR CATASTRÓFICO DEL INFIERNO!!11</span></p>\n"
+"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#7
-msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#7"
-msgid "Form"
-msgstr "Formulario"
-
-#: ChatMonitorSettingsPage#8
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
 msgid "Operation Mode:"
 msgstr "Modo de operación:"
 
-#: ChatMonitorSettingsPage#9
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
-"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
-"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
-"style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in "
-"chatmonitor</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
-"decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be "
-"ignored in chatmonitor</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-rig