9c3c18f36f68f7c8c673239c3c5d059452b0b377
[quassel.git] / po / cs.po
1 # Copyright (C) 2009
2 # This file is distributed under the same license as the Quassel package.
3 #
4 # Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>, 2009, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: \n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-02-25 00:37+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-02-25 13:29+0100\n"
11 "Last-Translator: Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>\n"
12 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
17 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
18 "X-Language: cs\n"
19
20 #: AboutDlg#1
21 msgid "About Quassel"
22 msgstr "O aplikaci Quassel"
23
24 #: AboutDlg#2
25 msgid ""
26 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
27 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
28 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
29 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
30 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
31
32 #: AboutDlg#3
33 msgid ""
34 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
35 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
36 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
37 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
38 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Verze 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
39
40 #: AboutDlg#4
41 msgid "&About"
42 msgstr "O &aplikaci"
43
44 #: AboutDlg#5
45 msgid "A&uthors"
46 msgstr "A&utoři"
47
48 #: AboutDlg#6
49 msgid "&Contributors"
50 msgstr "Přispěva&telé"
51
52 #: AboutDlg#7
53 msgid "&Thanks To"
54 msgstr "Podě&kování"
55
56 #: AboutDlg#8
57 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
58 msgstr "<b>Verze:</b> %1<br><b>Verze protokolu:</b> %2<br><b>Složení:</b> %3"
59
60 #: AboutDlg#9
61 msgid "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2010 by the Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
62 msgstr "<b>A Moderní, distribuovaný IRC Client</b><br><br>Vytvořený &copy;2005-2010 Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> na <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC je duálně-licencován pod <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> a <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Většina ikon náleží &copy; <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a>u pod licencí <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Prosíme použijte <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> pro hlášení chyb."
63
64 #: AboutDlg#10
65 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
66 msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:"
67
68 #: AboutDlg#11
69 msgid "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:"
70 msgstr "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapomněli:"
71
72 #: AboutDlg#12
73 msgid "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
74 msgstr "Zvláště bychom rádi poděkovali:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>Johnu \"nox\" Handovi</b></dt><dd>pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a></b></dt><dd>pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software (dříve znám jako Trolltech)</a></b></dt><dd>za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších</dd><dt><b><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810</dd>"
75
76 #: AbstractSqlStorage#1
77 msgid "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
78 msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..."
79
80 #: AbstractSqlStorage#2
81 msgid "Upgrade failed..."
82 msgstr "Aktualizace selhala..."
83
84 #: AliasesModel#1
85 msgid "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
86 msgstr "<b>Zkratka pro alternativu</b><br />Lze ji použít jako běžný lomítkový příkaz.<br /><br /><b>Příklad:</b> \"foo\" lze zavolat pomocí /foo"
87
88 #: AliasesModel#2
89 msgid "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
90 msgstr "<b>Text na jaký bude převedena zkratka</b><br /><b>Speciální hodnoty:</b><br /> - <b>$i</b> reprezentuje i-tý parametr.<br /> - <b>$i..j</b> reprezentuje i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.<br /> - <b>$i..</b> reprezentuje všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.<br /> - <b>$i:hostname</b> reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo * pokud je neznámý.<br /> - <b>$0</b> celý text.<br /> - <b>$nick</b> vaše současná přezdívka<br /> - <b>$channel</b> název vybraného kanálu<br /><br />Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku<br /><br /><b>Příklad:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
91
92 #: AliasesModel#3
93 msgid "Alias"
94 msgstr "Alternativa"
95
96 #: AliasesModel#4
97 msgid "Expansion"
98 msgstr "Rozšířený výraz"
99
100 #: AliasesSettingsPage#1
101 msgctxt "AliasesSettingsPage#1"
102 msgid "Form"
103 msgstr "Form"
104
105 #: AliasesSettingsPage#2
106 msgctxt "AliasesSettingsPage#2"
107 msgid "New"
108 msgstr "Nová"
109
110 #: AliasesSettingsPage#3
111 msgctxt "AliasesSettingsPage#3"
112 msgid "Delete"
113 msgstr "Smazat"
114
115 #: AliasesSettingsPage#4
116 msgctxt "AliasesSettingsPage#4"
117 msgid "IRC"
118 msgstr "IRC"
119
120 #: AliasesSettingsPage#5
121 msgid "Aliases"
122 msgstr "Alternativy"
123
124 #: AppearanceSettingsPage#1
125 msgctxt "AppearanceSettingsPage#1"
126 msgid "Form"
127 msgstr "Form"
128
129 #: AppearanceSettingsPage#2
130 msgid "Client style:"
131 msgstr "Styl klienta:"
132
133 #: AppearanceSettingsPage#3
134 msgid "Set application style"
135 msgstr "Zvolte styl aplikace"
136
137 #: AppearanceSettingsPage#4
138 msgid "Language:"
139 msgstr "Jazyk:"
140
141 #: AppearanceSettingsPage#5
142 msgid "Set the application language. Requires restart!"
143 msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!"
144
145 #: AppearanceSettingsPage#6
146 msgid "<Untranslated>"
147 msgstr "<Nepřeloženo>"
148
149 #: AppearanceSettingsPage#7
150 msgid "<System Default>"
151 msgstr "<Systémové výchozí>"
152
153 #: AppearanceSettingsPage#8
154 msgid "Use custom stylesheet"
155 msgstr "Používat vlastní soubor stylu"
156
157 #: AppearanceSettingsPage#9
158 msgid "Path:"
159 msgstr "Cesta:"
160
161 #: AppearanceSettingsPage#10
162 msgctxt "AppearanceSettingsPage#10"
163 msgid "..."
164 msgstr "..."
165
166 #: AppearanceSettingsPage#11
167 msgid "Show system tray icon"
168 msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu"
169
170 #: AppearanceSettingsPage#12
171 msgid "Hide to tray on close button"
172 msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu"
173
174 #: AppearanceSettingsPage#13
175 msgid "Message Redirection"
176 msgstr "Přesměrování zpráv"
177
178 #: AppearanceSettingsPage#14
179 msgid "User Notices:"
180 msgstr "Uživatelská oznámení:"
181
182 #: AppearanceSettingsPage#15
183 msgid "Server Notices:"
184 msgstr "Oznámení serveru:"
185
186 #: AppearanceSettingsPage#16
187 msgid "Default Target"
188 msgstr "Výchozí cíl"
189
190 #: AppearanceSettingsPage#17
191 msgid "Status Window"
192 msgstr "Okno stavu"
193
194 #: AppearanceSettingsPage#18
195 msgid "Current Chat"
196 msgstr "Aktuální rozhovor"
197
198 #: AppearanceSettingsPage#19
199 msgid "Errors:"
200 msgstr "Chyby:"
201
202 #: AppearanceSettingsPage#20
203 msgctxt "AppearanceSettingsPage#20"
204 msgid "Interface"
205 msgstr "Rozhraní"
206
207 #: AppearanceSettingsPage#21
208 msgid "Please choose a stylesheet file"
209 msgstr "Prosím vyberte soubor stylu"
210
211 #: AwayLogView#1
212 msgid "Away Log"
213 msgstr "Logovaní při nastavení pryč"
214
215 #: AwayLogView#2
216 msgctxt "AwayLogView#2"
217 msgid "Show Network Name"
218 msgstr "Zobrazit název sítě"
219
220 #: AwayLogView#3
221 msgctxt "AwayLogView#3"
222 msgid "Show Buffer Name"
223 msgstr "Zobrazit název záložky"
224
225 #: BacklogSettingsPage#1
226 msgctxt "BacklogSettingsPage#1"
227 msgid "Form"
228 msgstr "Form"
229
230 #: BacklogSettingsPage#2
231 msgid "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view."
232 msgstr "Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce."
233
234 #: BacklogSettingsPage#3
235 msgid "Dynamic backlog amount:"
236 msgstr "Dynamická velikost získávané historie:"
237
238 #: BacklogSettingsPage#4
239 msgid "Backlog request method:"
240 msgstr "Metoda požadování historie:"
241
242 #: BacklogSettingsPage#5
243 msgid "Fixed amount per chat"
244 msgstr "Pevné množství za záložku"
245
246 #: BacklogSettingsPage#6
247 msgid "Unread messages per chat"
248 msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku"
249
250 #: BacklogSettingsPage#7
251 msgid "Globally unread messages"
252 msgstr "Celkově nepřečtené zprávy"
253
254 #: BacklogSettingsPage#8
255 msgid "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog."
256 msgstr "Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z historie."
257
258 #: BacklogSettingsPage#9
259 msgid "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established."
260 msgstr "množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s jádrem."
261
262 #: BacklogSettingsPage#10
263 msgid "Initial backlog amount:"
264 msgstr "Výchozí množství historie:"
265
266 #: BacklogSettingsPage#11
267 msgid ""
268 "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
269 "\n"
270 "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
271 msgstr ""
272 "Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n"
273 "\n"
274 "Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro lepší srozumitelnost."
275
276 #: BacklogSettingsPage#12
277 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
278 msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku."
279
280 #: BacklogSettingsPage#13
281 msgid "Limit:"
282 msgstr "Omezení:"
283
284 #: BacklogSettingsPage#14
285 msgctxt "BacklogSettingsPage#14"
286 msgid "Unlimited"
287 msgstr "Neomezeně"
288
289 #: BacklogSettingsPage#15
290 msgid "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here."
291 msgstr "Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde neplatí."
292
293 #: BacklogSettingsPage#16
294 msgid "Additional Messages:"
295 msgstr "Dodatečné zprávy:"
296
297 #: BacklogSettingsPage#17
298 msgid ""
299 "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
300 "\n"
301 "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
302 "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
303 "\n"
304 "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
305 msgstr ""
306 "Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené zprávy pro všechny záložky.\n"
307 "\n"
308 "Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)\n"
309 "Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně nejrychlejší.\n"
310 "\n"
311 "Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu."
312
313 #: BacklogSettingsPage#18
314 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
315 msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky."
316
317 #: BacklogSettingsPage#19
318 msgctxt "BacklogSettingsPage#19"
319 msgid "Interface"
320 msgstr "Rozhraní"
321
322 #: BacklogSettingsPage#20
323 msgid "Backlog Fetching"
324 msgstr "Stahování historie"
325
326 #: BufferItem#1
327 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
328 msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
329
330 #: BufferView#1
331 msgid "Merge buffers permanently?"
332 msgstr "Sloučit trvale záložky?"
333
334 #: BufferView#2
335 msgid ""
336 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
337 " This cannot be reversed!"
338 msgstr ""
339 "Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n"
340 "Tuto operaci nelze zvrátit!"
341
342 #: BufferViewEditDlg#1
343 msgctxt "BufferViewEditDlg#1"
344 msgid "Dialog"
345 msgstr "Dialog"
346
347 #: BufferViewEditDlg#2
348 msgid "Please enter a name for the chat list:"
349 msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:"
350
351 #: BufferViewEditDlg#3
352 msgid "Add Chat List"
353 msgstr "Přidat seznam pokeců"
354
355 #: BufferViewFilter#1
356 msgid "Show / Hide Chats"
357 msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory"
358
359 #: BufferViewSettingsPage#1
360 msgctxt "BufferViewSettingsPage#1"
361 msgid "Form"
362 msgstr "Form"
363
364 #: BufferViewSettingsPage#2
365 msgctxt "BufferViewSettingsPage#2"
366 msgid "Re&name..."
367 msgstr "Přejme&novat..."
368
369 #: BufferViewSettingsPage#3
370 msgctxt "BufferViewSettingsPage#3"
371 msgid "&Add..."
372 msgstr "Přid&at..."
373
374 #: BufferViewSettingsPage#4
375 msgctxt "BufferViewSettingsPage#4"
376 msgid "De&lete"
377 msgstr "&Smazat"
378
379 #: BufferViewSettingsPage#5
380 msgid "Chat List Settings"
381 msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů"
382
383 #: BufferViewSettingsPage#6
384 msgctxt "BufferViewSettingsPage#6"
385 msgid "Network:"
386 msgstr "Síť:"
387
388 #: BufferViewSettingsPage#7
389 msgid "All"
390 msgstr "Vše"
391
392 #: BufferViewSettingsPage#8
393 msgid ""
394 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
395 "In this mode no separate status buffer is displayed."
396 msgstr ""
397 "Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n"
398 "V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu."
399
400 #: BufferViewSettingsPage#9
401 msgid "Show status window"
402 msgstr "Zobrazit okno statusu"
403
404 #: BufferViewSettingsPage#10
405 msgid "Show channels"
406 msgstr "Zobrazit kanály"
407
408 #: BufferViewSettingsPage#11
409 msgid "Show queries"
410 msgstr "Zobrazit rozhovory"
411
412 #: BufferViewSettingsPage#12
413 msgid "Hide inactive chats"
414 msgstr "Skrýt neaktivní"
415
416 #: BufferViewSettingsPage#13
417 msgid "Add new chats automatically"
418 msgstr "Přidávat nové automaticky"
419
420 #: BufferViewSettingsPage#14
421 msgid "Sort alphabetically"
422 msgstr "Seřadit abecedně"
423
424 #: BufferViewSettingsPage#15
425 msgid "Minimum Activity:"
426 msgstr "Minimální aktivita:"
427
428 #: BufferViewSettingsPage#16
429 msgid "No Activity"
430 msgstr "Žádná aktivita"
431
432 #: BufferViewSettingsPage#17
433 msgid "Other Activity"
434 msgstr "Další aktivity"
435
436 #: BufferViewSettingsPage#18
437 msgid "New Message"
438 msgstr "Nová zpráva"
439
440 #: BufferViewSettingsPage#19
441 msgctxt "BufferViewSettingsPage#19"
442 msgid "Highlight"
443 msgstr "Zvýraznění"
444
445 #: BufferViewSettingsPage#20
446 msgid "Preview:"
447 msgstr "Náhled:"
448
449 #: BufferViewSettingsPage#21
450 msgctxt "BufferViewSettingsPage#21"
451 msgid "Interface"
452 msgstr "Rozhraní"
453
454 #: BufferViewSettingsPage#22
455 msgid "Custom Chat Lists"
456 msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů"
457
458 #: BufferViewSettingsPage#23
459 msgid "Delete Chat List?"
460 msgstr "Smazat seznam rozhovorů?"
461
462 #: BufferViewSettingsPage#24
463 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
464 msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?"
465
466 #: BufferViewWidget#1
467 msgid "BufferView"
468 msgstr "Pohled na záložky"
469
470 #: BufferWidget#1
471 msgid "Zoom In"
472 msgstr "Přiblížit"
473
474 #: BufferWidget#2
475 msgid "Zoom Out"
476 msgstr "Oddálit"
477
478 #: BufferWidget#3
479 msgid "Actual Size"
480 msgstr "Současná velikost"
481
482 #: ChannelBufferItem#1
483 msgid "<b>Channel %1</b>"
484 msgstr "<b>Kanál %1</b>"
485
486 #: ChannelBufferItem#2
487 msgid "<b>Users:</b> %1"
488 msgstr "<b>uživatelé:</b> %1"
489
490 #: ChannelBufferItem#3
491 msgid "<b>Mode:</b> %1"
492 msgstr "<b>Mód:</b> %1"
493
494 #: ChannelBufferItem#4
495 msgid "<b>Topic:</b> %1"
496 msgstr "<b>Téma:</b> %1"
497
498 #: ChannelBufferItem#5
499 msgid "Not active <br /> Double-click to join"
500 msgstr "Neaktivní <br /> Dvojklikem vstupte"
501
502 #: ChannelBufferItem#6
503 msgid "<p> %1 </p>"
504 msgstr "<p> %1 </p>"
505
506 #: ChannelListDlg#1
507 msgid "Channel List"
508 msgstr "Seznam Kanálů"
509
510 #: ChannelListDlg#2
511 msgid "Search Pattern:"
512 msgstr "Vyhledávaný text:"
513
514 #: ChannelListDlg#3
515 msgid ""
516 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
517 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
518 msgstr "Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru."
519
520 #: ChannelListDlg#4
521 msgid "Show Channels"
522 msgstr "Zobrazit kanály"
523
524 #: ChannelListDlg#5
525 msgid "Filter:"
526 msgstr "Filtr:"
527
528 #: ChannelListDlg#6
529 msgid "Errors Occured:"
530 msgstr "Nastalé chyby:"
531
532 #: ChannelListDlg#7
533 msgid ""
534 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
535 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
536 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
537 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
538 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
539 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
540 msgstr ""
541 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
542 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
543 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
544 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
545 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">ZOMG POLARNI LEDY OPRAVDU ROZTALY, TOHLE QUASSEL NEUSTOJI!!11</span></p>\n"
546 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
547
548 #: ChatMonitorSettingsPage#1
549 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#1"
550 msgid "Form"
551 msgstr "Form"
552
553 #: ChatMonitorSettingsPage#2
554 msgid "Operation Mode:"
555 msgstr "Operační režim:"
556
557 #: ChatMonitorSettingsPage#3
558 msgid ""
559 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
560 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
561 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
562 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
563 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
564 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
565 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
566 msgstr ""
567 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
568 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
569 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
570 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
571 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operační režimy:</span></p>\n"
572 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé straně.</span></p>\n"
573 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span>Monitor pokecu ignoruje záložky na pravé straně.</p></body></html>"
574
575 #: ChatMonitorSettingsPage#4
576 msgid "Available:"
577 msgstr "Dostupné:"
578
579 #: ChatMonitorSettingsPage#5
580 msgid "Move selected buffers to the left"
581 msgstr "Přesune vybrané záložky doleva"
582
583 #: ChatMonitorSettingsPage#6
584 msgid "Move selected buffers to the right"
585 msgstr "Přesune vybrané záložky doprava"
586
587 #: ChatMonitorSettingsPage#7
588 msgid "Show:"
589 msgstr "Zobrazit:"
590
591 #: ChatMonitorSettingsPage#8
592 msgid "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
593 msgstr "Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována"
594
595 #: ChatMonitorSettingsPage#9
596 msgid "Always show highlighted messages"
597 msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy"
598
599 #: ChatMonitorSettingsPage#10
600 msgid "Show own messages"
601 msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy"
602
603 #: ChatMonitorSettingsPage#11
604 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#11"
605 msgid "Interface"
606 msgstr "Rozhraní"
607
608 #: ChatMonitorSettingsPage#12
609 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#12"
610 msgid "Chat Monitor"
611 msgstr "Monitor pokecu"
612
613 #: ChatMonitorSettingsPage#13
614 msgid "Opt In"
615 msgstr "Opt In"
616
617 #: ChatMonitorSettingsPage#14
618 msgid "Opt Out"
619 msgstr "Opt Out"
620
621 #: ChatMonitorSettingsPage#15
622 msgid "Ignore:"
623 msgstr "Ignorovat:"
624
625 #: ChatMonitorView#1
626 msgid "Show Own Messages"
627 msgstr "Zobrazit vlastní zprávy"
628
629 #: ChatMonitorView#2
630 msgctxt "ChatMonitorView#2"
631 msgid "Show Network Name"
632 msgstr "Zobrazit název sítě"
633
634 #: ChatMonitorView#3
635 msgctxt "ChatMonitorView#3"
636 msgid "Show Buffer Name"
637 msgstr "Zobrazit název záložky"
638
639 #: ChatMonitorView#4
640 msgid "Configure..."
641 msgstr "Nastavit..."
642
643 #: ChatScene#1
644 msgid "Copy Selection"
645 msgstr "Kopírovat označené"
646
647 #: ChatViewSearchBar#1
648 msgctxt "ChatViewSearchBar#1"
649 msgid "Form"
650 msgstr "Form"
651
652 #: ChatViewSearchBar#2
653 msgctxt "ChatViewSearchBar#2"
654 msgid "..."
655 msgstr "..."
656
657 #: ChatViewSearchBar#3
658 msgid "case sensitive"
659 msgstr "citlivost na velikost"
660
661 #: ChatViewSearchBar#4
662 msgid "search nick"
663 msgstr "hledat přezdívku"
664
665 #: ChatViewSearchBar#5
666 msgid "search message"
667 msgstr "hledat zprávu"
668
669 #: ChatViewSearchBar#6
670 msgid "ignore joins, parts, etc."
671 msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd."
672
673 #: ChatViewSettingsPage#1
674 msgctxt "ChatViewSettingsPage#1"
675 msgid "Form"
676 msgstr "Form"
677
678 #: ChatViewSettingsPage#2
679 msgid "Timestamp format:"
680 msgstr "Formát času:"
681
682 #: ChatViewSettingsPage#3
683 msgid "[hh:mm:ss]"
684 msgstr "[hh:mm:ss]"
685
686 #: ChatViewSettingsPage#4
687 msgid "Custom chat window font:"
688 msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:"
689
690 #: ChatViewSettingsPage#5
691 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
692 msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)"
693
694 #: ChatViewSettingsPage#6
695 msgid "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
696 msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
697
698 #: ChatViewSettingsPage#7
699 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
700 msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
701
702 #: ChatViewSettingsPage#8
703 msgid "Custom Colors"
704 msgstr "Vlastní barvy"
705
706 #: ChatViewSettingsPage#9
707 msgid "Action:"
708 msgstr "Akce:"
709
710 #: ChatViewSettingsPage#10
711 msgctxt "ChatViewSettingsPage#10"
712 msgid "..."
713 msgstr "..."
714
715 #: ChatViewSettingsPage#11
716 msgid "Timestamp:"
717 msgstr "Časová známka:"
718
719 #: ChatViewSettingsPage#12
720 msgid "Channel message:"
721 msgstr "Zpráva kanálu:"
722
723 #: ChatViewSettingsPage#13
724 msgid "Highlight foreground:"
725 msgstr "Popředí zvýrazněné:"
726
727 #: ChatViewSettingsPage#14
728 msgid "Command message:"
729 msgstr "Zprava příkazu:"
730
731 #: ChatViewSettingsPage#15
732 msgid "Highlight background:"
733 msgstr "Pozadí zvýrazněné:"
734
735 #: ChatViewSettingsPage#16
736 msgid "Server message:"
737 msgstr "Zpráva serveru:"
738
739 #: ChatViewSettingsPage#17
740 msgid "Marker line:"
741 msgstr "Značící řádka:"
742
743 #: ChatViewSettingsPage#18
744 msgid "Error message:"
745 msgstr "Chybová zpráva:"
746
747 #: ChatViewSettingsPage#19
748 msgid "Background:"
749 msgstr "Pozadí:"
750
751 #: ChatViewSettingsPage#20
752 msgid "Use Sender Coloring"
753 msgstr "Používat barvy pro odesílatele"
754
755 #: ChatViewSettingsPage#21
756 msgid "Own messages:"
757 msgstr "Vlastní zprávy:"
758
759 #: ChatViewSettingsPage#22
760 msgctxt "ChatViewSettingsPage#22"
761 msgid "Interface"
762 msgstr "Rozhraní"
763
764 #: ChatViewSettingsPage#23
765 msgid "Chat View"
766 msgstr "Okno rozhovoru"
767
768 #: Client#1
769 msgid "Identity already exists in client!"
770 msgstr "Identita v klientu již existuje!"
771
772 #: Client#2
773 msgid "All Chats"
774 msgstr "Všechny pokecy"
775
776 #: ClientBacklogManager#1
777 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
778 msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin."
779
780 #: ConnectionSettingsPage#1
781 msgid "Configure the IRC Connection"
782 msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru"
783
784 #: ConnectionSettingsPage#2
785 msgid "Enable Ping Timeout Detection"
786 msgstr "Povolit detekci Ping Timeout"
787
788 #: ConnectionSettingsPage#3
789 msgid "Ping interval:"
790 msgstr "Interval ping:"
791
792 #: ConnectionSettingsPage#4
793 msgctxt "ConnectionSettingsPage#4"
794 msgid " seconds"
795 msgstr " vteřin"
796
797 #: ConnectionSettingsPage#5
798 msgid "Disconnect after"
799 msgstr "Odpojit po"
800
801 #: ConnectionSettingsPage#6
802 msgid "missed pings"
803 msgstr "zmeškaných ping"
804
805 #: ConnectionSettingsPage#7
806 msgid "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users' away status."
807 msgstr "Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je uživatel pryč."
808
809 #: ConnectionSettingsPage#8
810 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
811 msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)"
812
813 #: ConnectionSettingsPage#9
814 msgid "Update interval:"
815 msgstr "Interval aktualizace:"
816
817 #: ConnectionSettingsPage#10
818 msgid "Ignore channels with more than:"
819 msgstr "Ignorovat kanály s více než:"
820
821 #: ConnectionSettingsPage#11
822 msgid " users"
823 msgstr "uživatelé"
824
825 #: ConnectionSettingsPage#12
826 msgid "Minimum delay between requests:"
827 msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:"
828
829 #: ConnectionSettingsPage#13
830 msgctxt "ConnectionSettingsPage#13"
831 msgid "IRC"
832 msgstr "IRC"
833
834 #: ContentsChatItem#1
835 msgid "Copy Link Address"
836 msgstr "Kopírovat adresu odkazu"
837
838 #: ContextMenuActionProvider#1
839 msgctxt "ContextMenuActionProvider#1"
840 msgid "Connect"
841 msgstr "Připojit"
842
843 #: ContextMenuActionProvider#2
844 msgctxt "ContextMenuActionProvider#2"
845 msgid "Disconnect"
846 msgstr "Odpojit"
847
848 #: ContextMenuActionProvider#3
849 msgctxt "ContextMenuActionProvider#3"
850 msgid "Join"
851 msgstr "Vstoupit"
852
853 #: ContextMenuActionProvider#4
854 msgctxt "ContextMenuActionProvider#4"
855 msgid "Part"
856 msgstr "Opustit"
857
858 #: ContextMenuActionProvider#5
859 msgid "Delete Chat(s)..."
860 msgstr "Smazat rozhovor(y)..."
861
862 #: ContextMenuActionProvider#6
863 msgid "Go to Chat"
864 msgstr "Přejít na rozhovor"
865
866 #: ContextMenuActionProvider#7
867 msgid "Joins"
868 msgstr "Vstupy"
869
870 #: ContextMenuActionProvider#8
871 msgid "Parts"
872 msgstr "Opuštění"
873
874 #: ContextMenuActionProvider#9
875 msgid "Quits"
876 msgstr "Ukončení"
877
878 #: ContextMenuActionProvider#10
879 msgid "Nick Changes"
880 msgstr "Změny přezdívek"
881
882 #: ContextMenuActionProvider#11
883 msgid "Mode Changes"
884 msgstr "Změny režimu"
885
886 #: ContextMenuActionProvider#12
887 msgid "Day Changes"
888 msgstr "Změny dní"
889
890 #: ContextMenuActionProvider#13
891 msgid "Topic Changes"
892 msgstr "Změny tématu"
893
894 #: ContextMenuActionProvider#14
895 msgid "Set as Default..."
896 msgstr "Nastavit jako výchozí..."
897
898 #: ContextMenuActionProvider#15
899 msgid "Use Defaults..."
900 msgstr "Použít výchozí..."
901
902 #: ContextMenuActionProvider#16
903 msgid "Join Channel..."
904 msgstr "Vstoupit do kanálu..."
905
906 #: ContextMenuActionProvider#17
907 msgid "Start Query"
908 msgstr "Zahájit pokec"
909
910 #: ContextMenuActionProvider#18
911 msgid "Show Query"
912 msgstr "Zobrazit pokec"
913
914 #: ContextMenuActionProvider#19
915 msgctxt "ContextMenuActionProvider#19"
916 msgid "Whois"
917 msgstr "Kdo je"
918
919 #: ContextMenuActionProvider#20
920 msgid "Version"
921 msgstr "Verze"
922
923 #: ContextMenuActionProvider#21
924 msgid "Time"
925 msgstr "Čas"
926
927 #: ContextMenuActionProvider#22
928 msgid "Ping"
929 msgstr "Ping"
930
931 #: ContextMenuActionProvider#23
932 msgid "Finger"
933 msgstr "Finger"
934
935 #: ContextMenuActionProvider#24
936 msgid "Custom..."
937 msgstr "Vlastní..."
938
939 #: ContextMenuActionProvider#25
940 msgid "Give Operator Status"
941 msgstr "Přidat práva dozorce"
942
943 #: ContextMenuActionProvider#26
944 msgid "Take Operator Status"
945 msgstr "Odebrat status dozorce"
946
947 #: ContextMenuActionProvider#27
948 msgid "Give Voice"
949 msgstr "Rozkecat"
950
951 #: ContextMenuActionProvider#28
952 msgid "Take Voice"
953 msgstr "Umlčet"
954
955 #: ContextMenuActionProvider#29
956 msgid "Kick From Channel"
957 msgstr "Vyhodit z kanálu"
958
959 #: ContextMenuActionProvider#30
960 msgid "Ban From Channel"
961 msgstr "Zablokovat pro kanál"
962
963 #: ContextMenuActionProvider#31
964 msgid "Kick && Ban"
965 msgstr "Vyhodit && Zablokovat"
966
967 #: ContextMenuActionProvider#32
968 msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
969 msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)"
970
971 #: ContextMenuActionProvider#33
972 msgid "Hide Chat(s) Permanently"
973 msgstr "Trvale skrýt záložku(y)"
974
975 #: ContextMenuActionProvider#34
976 msgid "Show Channel List"
977 msgstr "Zobrazit seznam kanálů"
978
979 #: ContextMenuActionProvider#35
980 msgid "Show Ignore List"
981 msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných"
982
983 #: ContextMenuActionProvider#36
984 msgid "Hide Events"
985 msgstr "Skrýt události"
986
987 #: ContextMenuActionProvider#37
988 msgctxt "ContextMenuActionProvider#37"
989 msgid "CTCP"
990 msgstr "CTCP"
991
992 #: ContextMenuActionProvider#38
993 msgid "Actions"
994 msgstr "Akce"
995
996 #: ContextMenuActionProvider#39
997 msgid "Ignore"
998 msgstr "Ignorovat"
999
1000 #: ContextMenuActionProvider#40
1001 msgid "Add Ignore Rule"
1002 msgstr "Přidat pravidlo ignorování"
1003
1004 #: ContextMenuActionProvider#41
1005 msgid "Existing Rules"
1006 msgstr "Existující pravidla"
1007
1008 #: Core#1
1009 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
1010 msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..."
1011
1012 #: Core#2
1013 msgid ""
1014 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
1015 "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
1016 "to work."
1017 msgstr ""
1018 "V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit vaši\n"
1019 "Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n"
1020 "mohlo fungovat."
1021
1022 #: Core#3
1023 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
1024 msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!"
1025
1026 #: Core#4
1027 msgid "Admin user or password not set."
1028 msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno."
1029
1030 #: Core#5
1031 msgid "Could not setup storage!"
1032 msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!"
1033
1034 #: Core#6
1035 msgid "Creating admin user..."
1036 msgstr "Vytvářím účet administrátora..."
1037
1038 #: Core#7
1039 msgid "Invalid listen address %1"
1040 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech"
1041
1042 #: Core#8
1043 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
1044 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1045
1046 #: Core#9
1047 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
1048 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3"
1049
1050 #: Core#10
1051 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
1052 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1053
1054 #: Core#11
1055 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
1056 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3"
1057
1058 #: Core#12
1059 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
1060 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol"
1061
1062 #: Core#13
1063 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
1064 msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!"
1065
1066 #: Core#14
1067 msgid "Client connected from"
1068 msgstr "Klient připojen od"
1069
1070 #: Core#15
1071 msgid "Closing server for basic setup."
1072 msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení."
1073
1074 #: Core#16
1075 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
1076 msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení."
1077
1078 #: Core#17
1079 msgid "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
1080 msgstr "<b>Váš Quassel Klient je příliš starý!</b><br>Toto jádro potřebuje klienta s protokolem alespoň verze %1.<br>Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta."
1081
1082 #: Core#18
1083 msgctxt "Core#18"
1084 msgid "Client"
1085 msgstr "Klient"
1086
1087 #: Core#19
1088 msgid "too old, rejecting."
1089 msgstr "příliš staré, odmítám."
1090
1091 #: Core#20
1092 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
1093 msgstr "<b>Verze jádra %1</b><br>Sestavení: %2<br>Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)"
1094
1095 #: Core#21
1096 msgid "Starting TLS for Client:"
1097 msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:"
1098
1099 #: Core#22
1100 msgid "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before trying to login."
1101 msgstr "<b>Klient není inicializován!</b><br>Musíte poslat inicializační zprávu před pokusem o přihlášení."
1102
1103 #: Core#23
1104 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
1105 msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám."
1106
1107 #: Core#24
1108 msgid "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination you supplied could not be found in the database."
1109 msgstr "<b>Neplatné uživatelské jméno či heslo!</b><br>Kombinace uživatelského jména a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi."
1110
1111 #: Core#25
1112 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
1113 msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)."
1114
1115 #: Core#26
1116 msgid "Non-authed client disconnected."
1117 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen."
1118
1119 #: Core#27
1120 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
1121 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)"
1122
1123 #: Core#28
1124 msgid "Could not initialize session for client:"
1125 msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:"
1126
1127 #: Core#29
1128 msgid "Could not find a session for client:"
1129 msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:"
1130
1131 #: CoreAccount#1
1132 msgctxt "CoreAccount#1"
1133 msgid "Internal Core"
1134 msgstr "Interní jádro"
1135
1136 #: CoreAccountEditDlg#1
1137 msgid "Edit Core Account"
1138 msgstr "Upravit účet jádra"
1139
1140 #: CoreAccountEditDlg#2
1141 msgid "Account Details"
1142 msgstr "Detaily účtu"
1143
1144 #: CoreAccountEditDlg#3
1145 msgid "Account Name:"
1146 msgstr "Název účtu:"
1147
1148 #: CoreAccountEditDlg#4
1149 msgid "Local Core"
1150 msgstr "Lokální jádro"
1151
1152 #: CoreAccountEditDlg#5
1153 msgid "Hostname:"
1154 msgstr "Název počítače:"
1155
1156 #: CoreAccountEditDlg#6
1157 msgctxt "CoreAccountEditDlg#6"
1158 msgid "localhost"
1159 msgstr "tento počítač (localhost)"
1160
1161 #: CoreAccountEditDlg#7
1162 msgctxt "CoreAccountEditDlg#7"
1163 msgid "Port:"
1164 msgstr "Port:"
1165
1166 #: CoreAccountEditDlg#8
1167 msgid "User:"
1168 msgstr "Uživatel:"
1169
1170 #: CoreAccountEditDlg#9
1171 msgctxt "CoreAccountEditDlg#9"
1172 msgid "Password:"
1173 msgstr "Heslo:"
1174
1175 #: CoreAccountEditDlg#10
1176 msgid "Remember"
1177 msgstr "Pamatovat"
1178
1179 #: CoreAccountEditDlg#11
1180 msgctxt "CoreAccountEditDlg#11"
1181 msgid "Use a Proxy"
1182 msgstr "Používat proxy"
1183
1184 #: CoreAccountEditDlg#12
1185 msgctxt "CoreAccountEditDlg#12"
1186 msgid "Proxy Type:"
1187 msgstr "Typ proxy:"
1188
1189 #: CoreAccountEditDlg#13
1190 msgctxt "CoreAccountEditDlg#13"
1191 msgid "Socks 5"
1192 msgstr "Socks 5"
1193
1194 #: CoreAccountEditDlg#14
1195 msgctxt "CoreAccountEditDlg#14"
1196 msgid "HTTP"
1197 msgstr "HTTP"
1198
1199 #: CoreAccountEditDlg#15
1200 msgid "Add Core Account"
1201 msgstr "Přidat účet jádra"
1202
1203 #: CoreAccountModel#1
1204 msgctxt "CoreAccountModel#1"
1205 msgid "Internal Core"
1206 msgstr "Interní jádro"
1207
1208 #: CoreAccountSettingsPage#1
1209 msgid "Connect to Quassel Core"
1210 msgstr "Připojit k jádru Quassel"
1211
1212 #: CoreAccountSettingsPage#2
1213 msgid "Core Accounts"
1214 msgstr "Účty jádra"
1215
1216 #: CoreAccountSettingsPage#3
1217 msgid "Edit..."
1218 msgstr "Editovat..."
1219
1220 #: CoreAccountSettingsPage#4
1221 msgctxt "CoreAccountSettingsPage#4"
1222 msgid "Add..."
1223 msgstr "Přidat..."
1224
1225 #: CoreAccountSettingsPage#5
1226 msgctxt "CoreAccountSettingsPage#5"
1227 msgid "Delete"
1228 msgstr "Smazat"
1229
1230 #: CoreAccountSettingsPage#6
1231 msgid "Automatically connect on startup"
1232 msgstr "Automaticky připojit při spuštění"
1233
1234 #: CoreAccountSettingsPage#7
1235 msgid "Connect to last account used"
1236 msgstr "Připojit k naposledy použitému účtu"
1237
1238 #: CoreAccountSettingsPage#8
1239 msgid "Always connect to"
1240 msgstr "Vždy připojit k"
1241
1242 #: CoreAccountSettingsPage#9
1243 msgctxt "CoreAccountSettingsPage#9"
1244 msgid "Remote Cores"
1245 msgstr "Vzdálená jádra"
1246
1247 #: CoreConfigWizard#1
1248 msgid "Core Configuration Wizard"
1249 msgstr "Průvodce nastavením jádra"
1250
1251 #: CoreConfigWizard#2
1252 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
1253 msgstr "Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se..."
1254
1255 #: CoreConfigWizard#3
1256 msgid "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
1257 msgstr "Nastavení jádra selhalo:<br><b>%1</b><br>Stiskněte <em>Další</em> pro opakování."
1258
1259 #: CoreConfigWizard#4
1260 msgid "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please remember to configure your identities and networks now."
1261 msgstr "Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!<br>Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity."
1262
1263 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#1
1264 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#1"
1265 msgid "Form"
1266 msgstr "Form"
1267
1268 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#2
1269 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#2"
1270 msgid "Username:"
1271 msgstr "Uživatelské jméno:"
1272
1273 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#3
1274 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#3"
1275 msgid "Password:"
1276 msgstr "Heslo:"
1277
1278 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#4
1279 msgid "Repeat password:"
1280 msgstr "Heslo znovu:"
1281
1282 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#5
1283 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#5"
1284 msgid "Remember password"
1285 msgstr "Pamatovat heslo"
1286
1287 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#6
1288 msgid ""
1289 "<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
1290 "If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1291 msgstr ""
1292 "<b>Poznámka:</b> Přidávání více uživatelů a změny uživatelského jména a hesla prozatím nejsou proveditelné skrze grafické rozhraní Quassel klienta.\n"
1293 "Pokud dané operace potřebujete provést, prosíme spusťte \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1294
1295 #: CoreConfigWizardIntroPage#1
1296 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage#1"
1297 msgid "Form"
1298 msgstr "Form"
1299
1300 #: CoreConfigWizardIntroPage#2
1301 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
1302 msgstr "Tento průvodce vás provede skrze nastavení jádra Quassel."
1303
1304 #: CoreConfigWizardPages::AdminUserPage#1
1305 msgid "Create Admin User"
1306 msgstr "Vytvořit účet administrátora"
1307
1308 #: CoreConfigWizardPages::AdminUserPage#2
1309 msgid "First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges."
1310 msgstr "Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva."
1311
1312 #: CoreConfigWizardPages::IntroPage#1
1313 msgid "Introduction"
1314 msgstr "Úvod"
1315
1316 #: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#1
1317 msgid "Select Storage Backend"
1318 msgstr "Zvolte skladovací rozhraní"
1319
1320 #: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#2
1321 msgid "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in."
1322 msgstr "Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra."
1323
1324 #: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#3
1325 msgid "Connection Properties"
1326 msgstr "Možnosti spojení"
1327
1328 #: CoreConfigWizardPages::SyncPage#1
1329 msgid "Storing Your Settings"
1330 msgstr "Ukládám Vaše nastavení"
1331
1332 #: CoreConfigWizardPages::SyncPage#2
1333 msgid "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically."
1334 msgstr "Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni."
1335
1336 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#1
1337 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage#1"
1338 msgid "Form"
1339 msgstr "Form"
1340
1341 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#2
1342 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage#2"
1343 msgid "Storage Backend:"
1344 msgstr "Skladovací rozhraní:"
1345
1346 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#3
1347 msgid "Description"
1348 msgstr "Popis"
1349
1350 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#4
1351 msgid "Foobar"
1352 msgstr "Foobar"
1353
1354 #: CoreConfigWizardSyncPage#1
1355 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#1"
1356 msgid "Form"
1357 msgstr "Form"
1358
1359 #: CoreConfigWizardSyncPage#2
1360 msgid "Your Choices"
1361 msgstr "Vaše volby"
1362
1363 #: CoreConfigWizardSyncPage#3
1364 msgid "Admin User:"
1365 msgstr "Administrátor:"
1366
1367 #: CoreConfigWizardSyncPage#4
1368 msgid "foo"
1369 msgstr "foo"
1370
1371 #: CoreConfigWizardSyncPage#5
1372 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#5"
1373 msgid "Storage Backend:"
1374 msgstr "Skladovací rozhraní:"
1375
1376 #: CoreConfigWizardSyncPage#6
1377 msgid "bar"
1378 msgstr "bar"
1379
1380 #: CoreConfigWizardSyncPage#7
1381 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
1382 msgstr "Prosím vyčkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru..."
1383
1384 #: CoreConnectAuthDlg#1
1385 msgid "Authentication Required"
1386 msgstr "Autenifikace vyžadována"
1387
1388 #: CoreConnectAuthDlg#2
1389 msgid "Please enter your account data:"
1390 msgstr "Prosím zadejte údaje vašeho účtu:"
1391
1392 #: CoreConnectAuthDlg#3
1393 msgctxt "CoreConnectAuthDlg#3"
1394 msgid "Password:"
1395 msgstr "Heslo:"
1396
1397 #: CoreConnectAuthDlg#4
1398 msgctxt "CoreConnectAuthDlg#4"
1399 msgid "Username:"
1400 msgstr "Uživatelské jméno:"
1401
1402 #: CoreConnectAuthDlg#5
1403 msgctxt "CoreConnectAuthDlg#5"
1404 msgid "Remember password"
1405 msgstr "Pamatovat heslo"
1406
1407 #: CoreConnectAuthDlg#6
1408 msgid "Please enter your credentials for %1:"
1409 msgstr "Prosím zadejte vaše pověření pro %1:"
1410
1411 #: CoreConnectDlg#1
1412 msgid "Connect to Core"
1413 msgstr "Připojit k jádru"
1414
1415 #: CoreConnection#1
1416 msgid "Network is down"
1417 msgstr "Síť je mimo provoz"
1418
1419 #: CoreConnection#2
1420 msgid "Disconnected"
1421 msgstr "Odpojeno"
1422
1423 #: CoreConnection#3
1424 msgid "Looking up %1..."
1425 msgstr "Vyhledávám %1..."
1426
1427 #: CoreConnection#4
1428 msgid "Connecting to %1..."
1429 msgstr "Připojuji se k %1..."
1430
1431 #: CoreConnection#5
1432 msgid "Connected to %1"
1433 msgstr "Připojeno k %1..."
1434
1435 #: CoreConnection#6
1436 msgid "Disconnecting from %1..."
1437 msgstr "Odpojeno od %1..."
1438
1439 #: CoreConnection#7
1440 msgid "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
1441 msgstr "Jádro Quasselu, ke kterému se snazíte připojit, je příliš staré! Prosíme zvažte jeho aktualizaci."
1442
1443 #: CoreConnection#8
1444 msgid "Invalid data received from core"
1445 msgstr "Přijata neplatná data od jádra"
1446
1447 #: CoreConnection#9
1448 msgid "Disconnected from core."
1449 msgstr "Odpojit od jádra."
1450
1451 #: CoreConnection#10
1452 msgid "Unencrypted connection canceled"
1453 msgstr "Nešifrované spojení zrušeno"
1454
1455 #: CoreConnection#11
1456 msgid "Synchronizing to core..."
1457 msgstr "Synchronizace s jádrem..."
1458
1459 #: CoreConnection#12
1460 msgid "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at least core/client protocol v%1 to connect."
1461 msgstr "<b>Jádro Quasselu, ke kterému se snažíte připojit, je příliš staré!</b><br> Požadovaný je protokol verze %1 pro spojení."
1462
1463 #: CoreConnection#13
1464 msgid "Logging in..."
1465 msgstr "Probíhá přihlášení..."
1466
1467 #: CoreConnection#14
1468 msgid "Login canceled"
1469 msgstr "Přihlášení zrušeno"
1470
1471 #: CoreConnection#15
1472 msgid "Receiving session state"
1473 msgstr "Příjem stavu sezení"
1474
1475 #: CoreConnection#16
1476 msgid "Synchronizing to %1..."
1477 msgstr "Synchronizace s %1..."
1478
1479 #: CoreConnection#17
1480 msgid "Receiving network states"
1481 msgstr "Příjem stavů sítí"
1482
1483 #: CoreConnection#18
1484 msgid "Synchronized to %1"
1485 msgstr "Synchronizováno s %1"
1486
1487 #: CoreConnectionSettingsPage#1
1488 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#1"
1489 msgid "Form"
1490 msgstr "Form"
1491
1492 #: CoreConnectionSettingsPage#2
1493 msgid "Network Status Detection"
1494 msgstr "Detekce stavu sítě"
1495
1496 #: CoreConnectionSettingsPage#3
1497 msgid "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most KDE users"
1498 msgstr "Při detekci stavu spoléhat na hardwarovou vrstvu KDE. Doporučeno pro většinu KDE uživatelů"
1499
1500 #: CoreConnectionSettingsPage#4
1501 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)"
1502 msgstr "Použít detekci stavu sítě KDE (skrze Solid)"
1503
1504 #: CoreConnectionSettingsPage#5
1505 msgid "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after a certain time"
1506 msgstr "Aktivně pinkat vzdálené jádro a odpojit pokud neobdržíme odpověď po určitém časovém intervalu"
1507
1508 #: CoreConnectionSettingsPage#6
1509 msgid "Ping timeout after"
1510 msgstr "Vypršení časového limitu po"
1511
1512 #: CoreConnectionSettingsPage#7
1513 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#7"
1514 msgid " seconds"
1515 msgstr " vteřin"
1516
1517 #: CoreConnectionSettingsPage#8
1518 msgid "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. This may take a long time after actually losing connectivity"
1519 msgstr "Odpojit pouze pokud bude síťový socket uzavřen operačním systémem. Může trvat poněkud déle nežli uzavře spojení po ztracení připojení"
1520
1521 #: CoreConnectionSettingsPage#9
1522 msgid "Never time out actively"
1523 msgstr "Aktivně neodpojovat"
1524
1525 #: CoreConnectionSettingsPage#10
1526 msgid "Automatically reconnect on network failures"
1527 msgstr "Automaticky připojit při síťových výpadcích"
1528
1529 #: CoreConnectionSettingsPage#11
1530 msgid "Retry every"
1531 msgstr "Zkusit vše"
1532
1533 #: CoreConnectionSettingsPage#12
1534 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#12"
1535 msgid "Remote Cores"
1536 msgstr "Vzdálená jádra"
1537
1538 #: CoreConnectionSettingsPage#13
1539 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#13"
1540 msgid "Connection"
1541 msgstr "Spojení"
1542
1543 #: CoreConnectionStatusWidget#1
1544 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget#1"
1545 msgid "Form"
1546 msgstr "Form"
1547
1548 #: CoreConnectionStatusWidget#2
1549 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget#2"
1550 msgid "Message"
1551 msgstr "Zpráva"
1552
1553 #: CoreConnectionStatusWidget#3
1554 msgid "s"
1555 msgstr "s"
1556
1557 #: CoreConnectionStatusWidget#4
1558 msgid "ms"
1559 msgstr "ms"
1560
1561 #: CoreConnectionStatusWidget#5
1562 msgid "(Lag: %1 %2)"
1563 msgstr "(Zpoždění: %1 %2)"
1564
1565 #: CoreConnectionStatusWidget#6
1566 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL."
1567 msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované pomocí SSL."
1568
1569 #: CoreConnectionStatusWidget#7
1570 msgid "The connection to your core is not encrypted."
1571 msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované."
1572
1573 #: CoreInfoDlg#1
1574 msgid "Core Information"
1575 msgstr "Informace o jádru"
1576
1577 #: CoreInfoDlg#2
1578 msgid "Version:"
1579 msgstr "Verze:"
1580
1581 #: CoreInfoDlg#3
1582 msgid "<core version>"
1583 msgstr "<verze jádra>"
1584
1585 #: CoreInfoDlg#4
1586 msgid "Uptime:"
1587 msgstr "Doba běhu:"
1588
1589 #: CoreInfoDlg#5
1590 msgid "Connected Clients:"
1591 msgstr "Připojení klienti:"
1592
1593 #: CoreInfoDlg#6
1594 msgid "<connected clients>"
1595 msgstr "<připojení klienti>"
1596
1597 #: CoreInfoDlg#7
1598 msgid "<core uptime>"
1599 msgstr "<doba běhu jádra>"
1600
1601 #: CoreInfoDlg#8
1602 msgid "Build date:"
1603 msgstr "Datum sestavení:"
1604
1605 #: CoreInfoDlg#9
1606 msgid "<build date>"
1607 msgstr "<datum sestavení>"
1608
1609 #: CoreInfoDlg#10
1610 msgctxt "CoreInfoDlg#10"
1611 msgid "Close"
1612 msgstr "Zavřít"
1613
1614 #: CoreInfoDlg#11
1615 msgid "%n Day(s)"
1616 msgstr "%n Den"
1617
1618 #: CoreInfoDlg#12
1619 msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
1620 msgstr " %1:%2:%3 (od %4)"
1621
1622 #: CoreNetwork#1
1623 msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
1624 msgstr "Spojení selhalo. Zkouším další server"
1625
1626 #: CoreNetwork#2
1627 msgid "Connecting to %1:%2..."
1628 msgstr "Připojuji se k %1:%2..."
1629
1630 #: CoreNetwork#3
1631 msgid "Disconnecting. (%1)"
1632 msgstr "Odpojuji. (%1)"
1633
1634 #: CoreNetwork#4
1635 msgid "Core Shutdown"
1636 msgstr "Vypnutí jádra"
1637
1638 #: CoreNetwork#5
1639 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
1640 msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)"
1641
1642 #: CoreNetwork#6
1643 msgid "Connection failure: %1"
1644 msgstr "Chyba spojení: %1"
1645
1646 #: CoreSession#1
1647 msgctxt "CoreSession#1"
1648 msgid "Client"
1649 msgstr "Klient"
1650
1651 #: CoreSession#2
1652 msgid "disconnected (UserId: %1)."
1653 msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)."
1654
1655 #: CoreSession#3
1656 msgid "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!"
1657 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!"
1658
1659 #: CoreSession#4
1660 msgid "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!"
1661 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!"
1662
1663 #: CoreUserInputHandler#1
1664 msgid "away"
1665 msgstr "pryč"
1666
1667 #: CoreUserInputHandler#2
1668 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
1669 msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1"
1670
1671 #: CreateIdentityDlg#1
1672 msgid "Create New Identity"
1673 msgstr "Vytvořit novou identitu"
1674
1675 #: CreateIdentityDlg#2
1676 msgid "Identity name:"
1677 msgstr "Název identity:"
1678
1679 #: CreateIdentityDlg#3
1680 msgid "Create blank identity"
1681 msgstr "Vytvořit prázdnou identitu"
1682
1683 #: CreateIdentityDlg#4
1684 msgid "Duplicate:"
1685 msgstr "Duplikovat:"
1686
1687 #: CtcpHandler#1
1688 msgid "Received CTCP PING request from %1"
1689 msgstr "Obdržen CTCP PING požadavek od %1"
1690
1691 #: CtcpHandler#2
1692 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
1693 msgstr "Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem"
1694
1695 #: CtcpHandler#3
1696 msgid "Received CTCP VERSION request by %1"
1697 msgstr "Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1"
1698
1699 #: CtcpHandler#4
1700 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2"
1701 msgstr "Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2"
1702
1703 #: CtcpHandler#5
1704 msgid "Received CTCP TIME request by %1"
1705 msgstr "Obdržen CTCP TIME požadavek od %1"
1706
1707 #: CtcpHandler#6
1708 msgid "Received CTCP TIME answer from %1: %2"
1709 msgstr "Obdržena CTCP TIME odpověď od %1: %2"
1710
1711 #: CtcpHandler#7
1712 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2"
1713 msgstr "Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2"
1714
1715 #: CtcpHandler#8
1716 msgid " with arguments: %1"
1717 msgstr "s argumenty: %1"
1718
1719 #: DebugBufferViewOverlay#1
1720 msgid "Debug BufferView Overlay"
1721 msgstr "Ladící vrstva záložek"
1722
1723 #: DebugBufferViewOverlay#2
1724 msgid "Overlay View"
1725 msgstr "Pohled vrstvy"
1726
1727 #: DebugBufferViewOverlay#3
1728 msgid "Overlay Properties"
1729 msgstr "Nastavení vrstvy"
1730
1731 #: DebugBufferViewOverlay#4
1732 msgid "BufferViews:"
1733 msgstr "Pohledy na záložky:"
1734
1735 #: DebugBufferViewOverlay#5
1736 msgid "All Networks:"
1737 msgstr "Všechny sítě:"
1738
1739 #: DebugBufferViewOverlay#6
1740 msgid "Networks:"
1741 msgstr "Sítě:"
1742
1743 #: DebugBufferViewOverlay#7
1744 msgid "Buffers:"
1745 msgstr "Záložky:"
1746
1747 #: DebugBufferViewOverlay#8
1748 msgid "Removed buffers:"
1749 msgstr "Odstraněné záložky:"
1750
1751 #: DebugBufferViewOverlay#9
1752 msgid "Temp. removed buffers:"
1753 msgstr "Dočasně odstraněné záložky:"
1754
1755 #: DebugBufferViewOverlay#10
1756 msgid "Add Buffers Automatically:"
1757 msgstr "Přidávat záložky automaticky:"
1758
1759 #: DebugBufferViewOverlay#11
1760 msgid "Hide inactive buffers:"
1761 msgstr "Skrýt neaktivní záložky:"
1762
1763 #: DebugBufferViewOverlay#12
1764 msgid "Allowed buffer types:"
1765 msgstr "Povolené typy záložek:"
1766
1767 #: DebugBufferViewOverlay#13
1768 msgid "Minimum activity:"
1769 msgstr "Minimální aktivita:"
1770
1771 #: DebugBufferViewOverlay#14
1772 msgid "Is initialized:"
1773 msgstr "Je inicializován:"
1774
1775 #: DebugConsole#1
1776 msgid "Debug Console"
1777 msgstr "Ladící konzole"
1778
1779 #: DebugConsole#2
1780 msgid "local"
1781 msgstr "lokální"
1782
1783 #: DebugConsole#3
1784 msgid "core"
1785 msgstr "jádro"
1786
1787 #: DebugConsole#4
1788 msgid "Evaluate!"
1789 msgstr "Posoudit!"
1790
1791 #: DebugLogWidget#1
1792 msgid "Debug Log"
1793 msgstr "Ladící log"
1794
1795 #: DebugLogWidget#2
1796 msgctxt "DebugLogWidget#2"
1797 msgid "Close"
1798 msgstr "Zavřít"
1799
1800 #: DesktopNotificationConfigWidget#1
1801 msgctxt "DesktopNotificationConfigWidget#1"
1802 msgid "Form"
1803 msgstr "Form"
1804
1805 #: DesktopNotificationConfigWidget#2
1806 msgid "Desktop Notification (via D-Bus)"
1807 msgstr "Oznamovaní (skrze D-Bus)"
1808
1809 #: DesktopNotificationConfigWidget#3
1810 msgid "Timeout:"
1811 msgstr "Časová prodleva:"
1812
1813 #: DesktopNotificationConfigWidget#4
1814 msgctxt "DesktopNotificationConfigWidget#4"
1815 msgid " s"
1816 msgstr " s"
1817
1818 #: DesktopNotificationConfigWidget#5
1819 msgid "Position hint:"
1820 msgstr "Pozice oznámení:"
1821
1822 #: DesktopNotificationConfigWidget#6
1823 msgid " px"
1824 msgstr " px"
1825
1826 #: DesktopNotificationConfigWidget#7
1827 msgid "X: "
1828 msgstr "X: "
1829
1830 #: DesktopNotificationConfigWidget#8
1831 msgid "Y: "
1832 msgstr "Y: "
1833
1834 #: DesktopNotificationConfigWidget#9
1835 msgid "Queue unread notifications"
1836 msgstr "Řadit nepřečtená oznámení"
1837
1838 #: ExecWrapper#1
1839 msgid "Invalid command string for /exec: %1"
1840 msgstr "Neplatný příkaz pro /exec: %1"
1841
1842 #: ExecWrapper#2
1843 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
1844 msgstr "Název \"%1\" není platný: ../ nebo ..\\ nejsou povoleny!"
1845
1846 #: ExecWrapper#3
1847 msgid "Could not find script \"%1\""
1848 msgstr "Nemohu najít skript \"%1\""
1849
1850 #: ExecWrapper#4
1851 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
1852 msgstr "Skript \"%1\" se zbořil s výstupním kódem %2."
1853
1854 #: ExecWrapper#5
1855 msgid "Script \"%1\" could not start."
1856 msgstr "Skript \"%1\" se nepodařilo spustit."
1857
1858 #: ExecWrapper#6
1859 msgid "Script \"%1\" caused error %2."
1860 msgstr "Skript \"%1\" způsobil chybu %2."
1861
1862 #: FontSelector#1
1863 msgid "Choose..."
1864 msgstr "Vybrat..."
1865
1866 #: HighlightSettingsPage#1
1867 msgctxt "HighlightSettingsPage#1"
1868 msgid "Form"
1869 msgstr "Form"
1870
1871 #: HighlightSettingsPage#2
1872 msgid "Custom Highlights"
1873 msgstr "Uživatelská zvýraznění"
1874
1875 #: HighlightSettingsPage#3
1876 msgctxt "HighlightSettingsPage#3"
1877 msgid "Highlight"
1878 msgstr "Zvýraznění"
1879
1880 #: HighlightSettingsPage#4
1881 msgid "RegEx"
1882 msgstr "Regulérní výraz"
1883
1884 #: HighlightSettingsPage#5
1885 msgid "CS"
1886 msgstr "CV"
1887
1888 #: HighlightSettingsPage#6
1889 msgid "Enable"
1890 msgstr "Povolit"
1891
1892 #: HighlightSettingsPage#7
1893 msgid "Add"
1894 msgstr "Přidat"
1895
1896 #: HighlightSettingsPage#8
1897 msgctxt "HighlightSettingsPage#8"
1898 msgid "Remove"
1899 msgstr "Odebrat"
1900
1901 #: HighlightSettingsPage#9
1902 msgid "Highlight Nicks"
1903 msgstr "Zvýrazňované přezdívky"
1904
1905 #: HighlightSettingsPage#10
1906 msgid "All nicks from identity"
1907 msgstr "Všechny přezdívky z identity"
1908
1909 #: HighlightSettingsPage#11
1910 msgid "Current nick"
1911 msgstr "Současnou"
1912
1913 #: HighlightSettingsPage#12
1914 msgid "None"
1915 msgstr "Žádnou"
1916
1917 #: HighlightSettingsPage#13
1918 msgid "Case sensitive"
1919 msgstr "Citlivý na velikost písma"
1920
1921 #: HighlightSettingsPage#14
1922 msgctxt "HighlightSettingsPage#14"
1923 msgid "Interface"
1924 msgstr "Rozhraní"
1925
1926 #: HighlightSettingsPage#15
1927 msgid "this shouldn't be empty"
1928 msgstr "toto by nemělo být prázdné"
1929
1930 #: HighlightSettingsPage#16
1931 msgid "highlight rule"
1932 msgstr "Pravidla zvýraznění"
1933
1934 #: IdentitiesSettingsPage#1
1935 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#1"
1936 msgid "Rename Identity"
1937 msgstr "Přejmenovat identitu"
1938
1939 #: IdentitiesSettingsPage#2
1940 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#2"
1941 msgid "..."
1942 msgstr "..."
1943
1944 #: IdentitiesSettingsPage#3
1945 msgid "Add Identity"
1946 msgstr "Přidat identitu"
1947
1948 #: IdentitiesSettingsPage#4
1949 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#4"
1950 msgid "Add..."
1951 msgstr "Přidat..."
1952
1953 #: IdentitiesSettingsPage#5
1954 msgid "Remove Identity"
1955 msgstr "Odstranit identitu"
1956
1957 #: IdentitiesSettingsPage#6
1958 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#6"
1959 msgid "IRC"
1960 msgstr "IRC"
1961
1962 #: IdentitiesSettingsPage#7
1963 msgid "Identities"
1964 msgstr "Identity"
1965
1966 #: IdentitiesSettingsPage#8
1967 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#8"
1968 msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
1969 msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
1970
1971 #: IdentitiesSettingsPage#9
1972 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
1973 msgstr "<li>Všechny identity potřebují název</li>"
1974
1975 #: IdentitiesSettingsPage#10
1976 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
1977 msgstr "<li>Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku</li>"
1978
1979 #: IdentitiesSettingsPage#11
1980 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
1981 msgstr "<li>Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno</li>"
1982
1983 #: IdentitiesSettingsPage#12
1984 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
1985 msgstr "<li>Musíte specifikovat ident pro každou identitu</li>"
1986
1987 #: IdentitiesSettingsPage#13
1988 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#13"
1989 msgid "</ul>"
1990 msgstr "</ul>"
1991
1992 #: IdentitiesSettingsPage#14
1993 msgid "One or more identities are invalid"
1994 msgstr "Jedna (či více) identita není validní"
1995
1996 #: IdentitiesSettingsPage#15
1997 msgid "Delete Identity?"
1998 msgstr "Smazat Identitu?"
1999
2000 #: IdentitiesSettingsPage#16
2001 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
2002 msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?"
2003
2004 #: IdentitiesSettingsPage#17
2005 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
2006 msgstr "Prosím zadejte nový název pro identitu \"%1\"!"
2007
2008 #: Identity#1
2009 msgid "Quassel IRC User"
2010 msgstr "Uživatel Quassel IRC"
2011
2012 #: Identity#2
2013 msgid "<empty>"
2014 msgstr "<prázdné>"
2015
2016 #: Identity#3
2017 msgid "Gone fishing."
2018 msgstr "Šel jsem rybařit."
2019
2020 #: Identity#4
2021 msgid "Not here. No, really. not here!"
2022 msgstr "Nejsem tu. Vážně tu nejsem!"
2023
2024 #: Identity#5
2025 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
2026 msgstr "Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země..."
2027
2028 #: Identity#6
2029 msgid "Kindergarten is elsewhere!"
2030 msgstr "Tady opravdu není školka!"
2031
2032 #: Identity#7
2033 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
2034 msgstr "http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv."
2035
2036 #: IdentityEditWidget#1
2037 msgid "General"
2038 msgstr "Obecné"
2039
2040 #: IdentityEditWidget#2
2041 msgid "Real Name:"
2042 msgstr "Skutečné jméno:"
2043
2044 #: IdentityEditWidget#3
2045 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
2046 msgstr "\"Skutečné jméno\" je zobrazeno při volání příkazu /whois."
2047
2048 #: IdentityEditWidget#4
2049 msgid "Nicknames"
2050 msgstr "Přezdívky"
2051
2052 #: IdentityEditWidget#5
2053 msgctxt "IdentityEditWidget#5"
2054 msgid "Add Nickname"
2055 msgstr "Přidat přezdívku"
2056
2057 #: IdentityEditWidget#6
2058 msgctxt "IdentityEditWidget#6"
2059 msgid "&Add..."
2060 msgstr "Přid&at..."
2061
2062 #: IdentityEditWidget#7
2063 msgid "Remove Nickname"
2064 msgstr "Odstranit přezdívku"
2065
2066 #: IdentityEditWidget#8
2067 msgctxt "IdentityEditWidget#8"
2068 msgid "Remove"
2069 msgstr "Odebrat"
2070
2071 #: IdentityEditWidget#9
2072 msgctxt "IdentityEditWidget#9"
2073 msgid "Rename Identity"
2074 msgstr "Přejmenovat identitu"
2075
2076 #: IdentityEditWidget#10
2077 msgctxt "IdentityEditWidget#10"
2078 msgid "Re&name..."
2079 msgstr "Přejme&novat..."
2080
2081 #: IdentityEditWidget#11
2082 msgctxt "IdentityEditWidget#11"
2083 msgid "Move upwards in list"
2084 msgstr "Posunout výš v seznamu"
2085
2086 #: IdentityEditWidget#12
2087 msgctxt "IdentityEditWidget#12"
2088 msgid "..."
2089 msgstr "..."
2090
2091 #: IdentityEditWidget#13
2092 msgctxt "IdentityEditWidget#13"
2093 msgid "Move downwards in list"
2094 msgstr "Posunout níž v seznamu"
2095
2096 #: IdentityEditWidget#14
2097 msgid "A&way"
2098 msgstr "V&zdálen"
2099
2100 #: IdentityEditWidget#15
2101 msgid "Default Away Settings"
2102 msgstr "Výchozí nastavení Vzdálení"
2103
2104 #: IdentityEditWidget#16
2105 msgid "Nick to be used when being away"
2106 msgstr "Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni"
2107
2108 #: IdentityEditWidget#17
2109 msgid "Default away reason"
2110 msgstr "Výchozí důvod proč jste vzdáleni"
2111
2112 #: IdentityEditWidget#18
2113 msgid "Away Nick:"
2114 msgstr "Přezdívka při vzdálení:"
2115
2116 #: IdentityEditWidget#19
2117 msgid "Away Reason:"
2118 msgstr "Důvod vzdálení:"
2119
2120 #: IdentityEditWidget#20
2121 msgid "Set away when all clients have detached from the core"
2122 msgstr "Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra"
2123
2124 #: IdentityEditWidget#21
2125 msgid "Away On Detach"
2126 msgstr "Vzdálen při odpojení"
2127
2128 #: IdentityEditWidget#22
2129 msgid "Not implemented yet"
2130 msgstr "Ještě jsme to neimplementovali ;]"
2131
2132 #: IdentityEditWidget#23
2133 msgid "Away On Idle"
2134 msgstr "Nastavit vzdálen při nicnedělání"
2135
2136 #: IdentityEditWidget#24
2137 msgid "Set away after"
2138 msgstr "Nastavit vzdálen po"
2139
2140 #: IdentityEditWidget#25
2141 msgid "minutes of being idle"
2142 msgstr "minut nicnedělání"
2143
2144 #: IdentityEditWidget#26
2145 msgctxt "IdentityEditWidget#26"
2146 msgid "Advanced"
2147 msgstr "Pokročilé"
2148
2149 #: IdentityEditWidget#27
2150 msgid "Ident:"
2151 msgstr "Identifikace:"
2152
2153 #: IdentityEditWidget#28
2154 msgid "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network."
2155 msgstr "\"Ident\" je částí vaší masky a spolu s názvem vašeho počítače vás unikátně označuje pro IRC síť."
2156
2157 #: IdentityEditWidget#29
2158 msgid "Messages"
2159 msgstr "Zprávy"
2160
2161 #: IdentityEditWidget#30
2162 msgid "Part Reason:"
2163 msgstr "Důvod pro opuštění:"
2164
2165 #: IdentityEditWidget#31
2166 msgid "Quit Reason:"
2167 msgstr "Důvod pro ukončení:"
2168
2169 #: IdentityEditWidget#32
2170 msgid "Kick Reason:"
2171 msgstr "Důvod pro vyhození:"
2172
2173 #: IdentityEditWidget#33
2174 msgid "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
2175 msgstr "Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL"
2176
2177 #: IdentityEditWidget#34
2178 msgid ""
2179 "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
2180 "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
2181 msgstr ""
2182 "Varování: nejste připojeni k jádru zabezpečeným spojením!\n"
2183 "Pokračování povede k nešifrovanému přenosu vašeho SSL klíče a SSL certifikátu!"
2184
2185 #: IdentityEditWidget#35
2186 msgctxt "IdentityEditWidget#35"
2187 msgid "Continue"
2188 msgstr "Pokračovat"
2189
2190 #: IdentityEditWidget#36
2191 msgid "Use SSL Key"
2192 msgstr "Použít SSL Klíč"
2193
2194 #: IdentityEditWidget#37
2195 msgid "Key Type:"
2196 msgstr "Typ klíče:"
2197
2198 #: IdentityEditWidget#38
2199 msgid "No Key loaded"
2200 msgstr "Nebyl načten žádný klíč"
2201
2202 #: IdentityEditWidget#39
2203 msgid "Load"
2204 msgstr "Načíst"
2205
2206 #: IdentityEditWidget#40
2207 msgid "Use SSL Certificate"
2208 msgstr "Použít SSL Certifikát"
2209
2210 #: IdentityEditWidget#41
2211 msgid "Organisation:"
2212 msgstr "Organizace:"
2213
2214 #: IdentityEditWidget#42
2215 msgid "No Certificate loaded"
2216 msgstr "Nebyl načten žádný certifikát"
2217
2218 #: IdentityEditWidget#43
2219 msgid "CommonName:"
2220 msgstr "Běžné jméno:"
2221
2222 #: IdentityEditWidget#44
2223 msgid "Load a Key"
2224 msgstr "Načíst klíč"
2225
2226 #: IdentityEditWidget#45
2227 msgid "RSA"
2228 msgstr "RSA"
2229
2230 #: IdentityEditWidget#46
2231 msgid "DSA"
2232 msgstr "DSA"
2233
2234 #: IdentityEditWidget#47
2235 msgid "Clear"
2236 msgstr "Vyčistit"
2237
2238 #: IdentityEditWidget#48
2239 msgid "Load a Certificate"
2240 msgstr "Načíst certifikát"
2241
2242 #: IdentityPage#1
2243 msgid "Setup Identity"
2244 msgstr "Nastavení identity"
2245
2246 #: IdentityPage#2
2247 msgid "Default Identity"
2248 msgstr "Výchozí Identita"
2249
2250 #: IgnoreListEditDlg#1
2251 msgid "Configure Ignore Rule"
2252 msgstr "Nastavit pravidlo ignorování"
2253
2254 #: IgnoreListEditDlg#2
2255 msgid ""
2256 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
2257 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
2258 "<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
2259 "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
2260 "<p><u>Permanent:</u></p>\n"
2261 "<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
2262 msgstr ""
2263 "<p><b>Přísnost:</b></p>\n"
2264 "<p><u>Dynamická:</u></p>\n"
2265 "<p>Zprávy jsou filtrovány \"za běhu\".\n"
2266 "Pokud je pravidlo zakázáno, zprávy se znovu objeví.</p>\n"
2267 "<p><u>Permanentní:</u></p>\n"
2268 "<p>Zprávy jsou filtrovány ještě před uložením do databáze.</p>"
2269
2270 #: IgnoreListEditDlg#3
2271 msgid "Strictness"
2272 msgstr "Přísnost"
2273
2274 #: IgnoreListEditDlg#4
2275 msgid "Dynamic"
2276 msgstr "Dynamická"
2277
2278 #: IgnoreListEditDlg#5
2279 msgid "Permanent"
2280 msgstr "Trvalá"
2281
2282 #: IgnoreListEditDlg#6
2283 msgid ""
2284 "<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
2285 "<p><u>Sender:</u></p>\n"
2286 "<p>The rule is matched against the sender string\n"
2287 "<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
2288 "<p><u>Message:</u></p>\n"
2289 "<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
2290 msgstr ""
2291 "<p><b>Typ pravidla:</b></p>\n"
2292 "<p><u>Odesílatel:</u></p>\n"
2293 "<p>Pravidlo je porovnáváno vůči odesílateli\n"
2294 "<i>přezdívka!ident@jméno.počítače<i></p>\n"
2295 "<p><u>Zpráva:</u></p>\n"
2296 "<p>Pravidlo je porovnáváno vůči obsahu dané zprávy</p>"
2297
2298 #: IgnoreListEditDlg#7
2299 msgid "Rule Type"
2300 msgstr "Typ pravidla"
2301
2302 #: IgnoreListEditDlg#8
2303 msgid "Sender"
2304 msgstr "Odesílatel"
2305
2306 #: IgnoreListEditDlg#9
2307 msgctxt "IgnoreListEditDlg#9"
2308 msgid "Message"
2309 msgstr "Zpráva"
2310
2311 #: IgnoreListEditDlg#10
2312 msgctxt "IgnoreListEditDlg#10"
2313 msgid "CTCP"
2314 msgstr "CTCP"
2315
2316 #: IgnoreListEditDlg#11
2317 msgid ""
2318 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
2319 "<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
2320 "<p><u>- the message content:</u></p>\n"
2321 "<p><i>Example:</i>\n"
2322 "<br />\n"
2323 "<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
2324 "<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
2325 "<p><i>Examples:</i>\n"
2326 "<br />\n"
2327 "- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
2328 "<br />\n"
2329 "- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
2330 msgstr ""
2331 "<p><b>Pravidlo ignorance:</b></p>\n"
2332 "<p>Podle typu pravidla je text kontrolován proti:</p>\n"
2333 "<p><u>- obsahu zprávy:</u></p>\n"
2334 "<p><i>Příklad:</i>\n"
2335 "<br />\n"
2336 "<i>*foobar*</i> platí pro libovolný text obsahující <i>foobar</i></p>\n"
2337 "<p><u>- textu odesílatele</u>  <i>(přezdívka!ident@název.počítače)</i></p>\n"
2338 "<p><i>Příklad:</i>\n"
2339 "<br />\n"
2340 "- <i>*@foobar.com</i> bude platit pro každý počítač z domény <i>foobar.com</i>\n"
2341 "<br />\n"
2342 "- <i>hlupec!.+</i> (RegEx) platí pro každého uživatele s přezdívkou <i>hlupec</i>, který se může připojovat z libovolného počítače</p>"
2343
2344 #: IgnoreListEditDlg#12
2345 msgctxt "IgnoreListEditDlg#12"
2346 msgid "Ignore Rule"
2347 msgstr "Pravidlo ignorance"
2348
2349 #: IgnoreListEditDlg#13
2350 msgid ""
2351 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
2352 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
2353 "<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
2354 "<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
2355 "<br />\n"
2356 "?: representing \"exactly one character\"</p>"
2357 msgstr ""
2358 "<p><b>Používat regulární výrazy:</b></p>\n"
2359 "<p>Při povolení je pravidlo zpracováno jako regulární výraz.</p>\n"
2360 "<p>V opačném případě pravidla povolují tyto speciální znaky:</p>\n"
2361 "<p> *: reprezentuje \"libovolné množství znaků\"\n"
2362 "<br />\n"
2363 "?: reprezentuje \"právě jeden znak\"</p>"
2364
2365 #: IgnoreListEditDlg#14
2366 msgid "Regular expression"
2367 msgstr "Regulární výrazy"
2368
2369 #: IgnoreListEditDlg#15
2370 msgid ""
2371 "<p><b>Scope:</b></p>\n"
2372 "<p><u>Global:</u></p>\n"
2373 "<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
2374 "<p><u>Network:</u></p>\n"
2375 "<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
2376 "<p><u>Channel:</u></p>\n"
2377 "<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
2378 msgstr ""
2379 "<p><b>Rozsah:</b></p>\n"
2380 "<p><u>Globální:</u></p>\n"
2381 "<p>Pravidlo je platné pro všechny sítě a na všech kanálech</p>\n"
2382 "<p><u>Síť:</u></p>\n"
2383 "<p>Seznam je interpretován jako seznam sítí, kde je pravidlo platné</p>\n"
2384 "<p><u>Kanál:</u></p>\n"
2385 "<p>Seznam je interpretován jako seznam kanálů, kde je pravidlo platné</p>"
2386
2387 #: IgnoreListEditDlg#16
2388 msgid "Scope"
2389 msgstr "Rozsah"
2390
2391 #: IgnoreListEditDlg#17
2392 msgid "Global"
2393 msgstr "Globální"
2394
2395 #: IgnoreListEditDlg#18
2396 msgctxt "IgnoreListEditDlg#18"
2397 msgid "Network"
2398 msgstr "Síť"
2399
2400 #: IgnoreListEditDlg#19
2401 msgctxt "IgnoreListEditDlg#19"
2402 msgid "Channel"
2403 msgstr "Kanál"
2404
2405 #: IgnoreListEditDlg#20
2406 msgid ""
2407 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
2408 "<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
2409 "<p><i>Example:</i>\n"
2410 "<br />\n"
2411 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
2412 "<br />\n"
2413 "would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
2414 msgstr ""
2415 "<p><b>Rozsah pravidla:</b></p>\n"
2416 "<p>Jedná se o seznam středníkem oddělených hodnot obsahujících seznam názvů <i>sítí</i> nebo <i>kanálů</i>.</p>\n"
2417 "<p><i>Příklad:</i>\n"
2418 "<br />\n"
2419 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
2420 "<br />\n"
2421 "bude platit na #foobar a na každý kanál začínající <i>#quassel</i></p>"
2422
2423 #: IgnoreListEditDlg#21
2424 msgid ""
2425 "<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
2426 "<p>Only enabled rules are filtered.\n"
2427 "<br />\n"
2428 "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
2429 msgstr ""
2430 "<p><b>Povolit / Zakázat:</b></p>\n"
2431 "<p>Pouze povolená pravidla jsou filtrována.\n"
2432 "<br />\n"
2433 "Pro dynamická pravidla vypnutí opětovně zobrazí dříve filtrované zprávy.</p>"
2434
2435 #: IgnoreListEditDlg#22
2436 msgid "Rule is enabled"
2437 msgstr "Povolit pravidlo"
2438
2439 #: IgnoreListModel#1
2440 msgid "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
2441 msgstr "<b>Povolit / Zakázat:</b><br />Pouze povolená pravidla jsou filtrována.<br />Pro dynamická pravidla jsou jejich vypnutím filtrované zprávy znovu zobrazeny"
2442
2443 #: IgnoreListModel#2
2444 msgid "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br /><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word \"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    \"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any host<br />"
2445 msgstr "<b>Pravidlo ignorance:</b><br />Podle typu pravidla text je porovnáván vůči:<br /><br />- <u>obsahu zprávy:</u><br /><i>Příklad:<i><br />    \"*foobar*\" bude platit na jakýkoliv text obsahující \"foobar\"<br /><br />- <u>odesílateli <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Příklad:</i><br />    \"*@foobar.com\" platí na všechny odesílatele z domény foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) bude platit na kohokoliv s přezdívkou \"stupid\" a z libovolné adresy<br />"
2446
2447 #: IgnoreListModel#3
2448 msgid "By Sender"
2449 msgstr "Dle odesílatele"
2450
2451 #: IgnoreListModel#4
2452 msgid "By Message"
2453 msgstr "Dle zprávy"
2454
2455 #: IgnoreListModel#5
2456 msgid "Enabled"
2457 msgstr "Povoleno"
2458
2459 #: IgnoreListModel#6
2460 msgid "Type"
2461 msgstr "Typ"
2462
2463 #: IgnoreListModel#7
2464 msgctxt "IgnoreListModel#7"
2465 msgid "Ignore Rule"
2466 msgstr "Pravidlo ignorance"
2467
2468 #: IgnoreListSettingsPage#1
2469 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#1"
2470 msgid "Form"
2471 msgstr "Form"
2472
2473 #: IgnoreListSettingsPage#2
2474 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#2"
2475 msgid "New"
2476 msgstr "Nová"
2477
2478 #: IgnoreListSettingsPage#3
2479 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#3"
2480 msgid "Delete"
2481 msgstr "Smazat"
2482
2483 #: IgnoreListSettingsPage#4
2484 msgid "&Edit"
2485 msgstr "&Editovat"
2486
2487 #: IgnoreListSettingsPage#5
2488 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#5"
2489 msgid "IRC"
2490 msgstr "IRC"
2491
2492 #: IgnoreListSettingsPage#6
2493 msgid "Ignore List"
2494 msgstr "Seznam Ignorovaných"
2495
2496 #: IgnoreListSettingsPage#7
2497 msgid "Rule already exists"
2498 msgstr "Pravidlo již existuje"
2499
2500 #: IgnoreListSettingsPage#8
2501 msgid ""
2502 "There is already a rule\n"
2503 "\"%1\"\n"
2504 "Please choose another rule."
2505 msgstr ""
2506 "Pravidlo již existuje\n"
2507 "\"%1\"\n"
2508 "Prosím vyberte jiné pravidlo."
2509
2510 #: IndicatorNotificationConfigWidget#1
2511 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget#1"
2512 msgid "Form"
2513 msgstr "Form"
2514
2515 #: IndicatorNotificationConfigWidget#2
2516 msgid "Show messages in indicator"
2517 msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru"
2518
2519 #: InputWidget#1
2520 msgctxt "InputWidget#1"
2521 msgid "Form"
2522 msgstr "Form"
2523
2524 #: InputWidget#2
2525 msgid "White"
2526 msgstr "Bílá"
2527
2528 #: InputWidget#3
2529 msgid "Black"
2530 msgstr "Černá"
2531
2532 #: InputWidget#4
2533 msgid "Dark blue"
2534 msgstr "Tmavě modrá"
2535
2536 #: InputWidget#5
2537 msgid "Dark green"
2538 msgstr "Tmavě zelená"
2539
2540 #: InputWidget#6
2541 msgid "Red"
2542 msgstr "Červená"
2543
2544 #: InputWidget#7
2545 msgid "Dark red"
2546 msgstr "Tmavě červená"
2547
2548 #: InputWidget#8
2549 msgid "Dark magenta"
2550 msgstr "Tmavě fuchsová"
2551
2552 #: InputWidget#9
2553 msgid "Orange"
2554 msgstr "Orange"
2555
2556 #: InputWidget#10
2557 msgid "Yellow"
2558 msgstr "Žlutá"
2559
2560 #: InputWidget#11
2561 msgid "Green"
2562 msgstr "Zelená"
2563
2564 #: InputWidget#12
2565 msgid "Dark cyan"
2566 msgstr "Tmavě modrozelená"
2567
2568 #: InputWidget#13
2569 msgid "Cyan"
2570 msgstr "Azurová"
2571
2572 #: InputWidget#14
2573 msgid "Blue"
2574 msgstr "Modrá"
2575
2576 #: InputWidget#15
2577 msgid "Magenta"
2578 msgstr "Purpurová"
2579
2580 #: InputWidget#16
2581 msgid "Dark gray"
2582 msgstr "Tmavě šedá"
2583
2584 #: InputWidget#17
2585 msgid "Light gray"
2586 msgstr "Světle šedá"
2587
2588 #: InputWidget#18
2589 msgid "Clear Color"
2590 msgstr "Smazat barvu"
2591
2592 #: InputWidget#19
2593 msgid "Focus Input Line"
2594 msgstr "Přepnout na vstupní řádku"
2595
2596 #: InputWidget#20
2597 msgid "Ctrl+L"
2598 msgstr "Ctrl+L"
2599
2600 #: InputWidgetSettingsPage#1
2601 msgctxt "InputWidgetSettingsPage#1"
2602 msgid "Form"
2603 msgstr "Form"
2604
2605 #: InputWidgetSettingsPage#2
2606 msgctxt "InputWidgetSettingsPage#2"
2607 msgid "Custom font:"
2608 msgstr "Vlastní font:"
2609
2610 #: InputWidgetSettingsPage#3
2611 msgid "Enable spell check"
2612 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
2613
2614 #: InputWidgetSettingsPage#4
2615 msgid "Show nick selector"
2616 msgstr "Zobrazit výběr přezdívek"
2617
2618 #: InputWidgetSettingsPage#5
2619 msgid "Show style buttons"
2620 msgstr "Zobrazovat tlačítka stylu"
2621
2622 #: InputWidgetSettingsPage#6
2623 msgid "Multi-Line Editing"
2624 msgstr "Víceřádková editace"
2625
2626 #: InputWidgetSettingsPage#7
2627 msgid "Show at most"
2628 msgstr "Ukázat nejvíce"
2629
2630 #: InputWidgetSettingsPage#8
2631 msgid "lines"
2632 msgstr "řádků"
2633
2634 #: InputWidgetSettingsPage#9
2635 msgid "Enable scrollbars"
2636 msgstr "Povolit rolovací proužek"
2637
2638 #: InputWidgetSettingsPage#10
2639 msgid "Tab Completion"
2640 msgstr "Doplňování tabulátorem"
2641
2642 #: InputWidgetSettingsPage#11
2643 msgid "Completion suffix:"
2644 msgstr "Zakončení doplňování:"
2645
2646 #: InputWidgetSettingsPage#12
2647 msgid ": "
2648 msgstr ": "
2649
2650 #: InputWidgetSettingsPage#13
2651 msgctxt "InputWidgetSettingsPage#13"
2652 msgid "Interface"
2653 msgstr "Rozhraní"
2654
2655 #: InputWidgetSettingsPage#14
2656 msgid "Input Widget"
2657 msgstr "Vstupní řádka"
2658
2659 #: IrcConnectionWizard#1
2660 msgid "Save && Connect"
2661 msgstr "Uložit && Připojit"
2662
2663 #: IrcListModel#1
2664 msgctxt "IrcListModel#1"
2665 msgid "Channel"
2666 msgstr "Kanál"
2667
2668 #: IrcListModel#2
2669 msgid "Users"
2670 msgstr "Uživatelé"
2671
2672 #: IrcListModel#3
2673 msgctxt "IrcListModel#3"
2674 msgid "Topic"
2675 msgstr "Téma"
2676
2677 #: IrcServerHandler#1
2678 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
2679 msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\""
2680
2681 #: IrcServerHandler#2
2682 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!"
2683 msgstr "Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!"
2684
2685 #: IrcServerHandler#3
2686 msgid "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!"
2687 msgstr "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!"
2688
2689 #: IrcServerHandler#4
2690 msgctxt "IrcServerHandler#4"
2691 msgid "%1"
2692 msgstr "%1"
2693
2694 #: IrcServerHandler#5
2695 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\""
2696 msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\""
2697
2698 #: IrcServerHandler#6
2699 msgid "%1 is away: \"%2\""
2700 msgstr "%1 je fuč: \"%2\""
2701
2702 #: IrcServerHandler#7
2703 msgid "[Whois] %1"
2704 msgstr "[Whois] %1"
2705
2706 #: IrcServerHandler#8
2707 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
2708 msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)"
2709
2710 #: IrcServerHandler#9
2711 msgid "%1 is online via %2 (%3)"
2712 msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)"
2713
2714 #: IrcServerHandler#10
2715 msgid "[Whowas] %1"
2716 msgstr "[Whowas] %1"
2717
2718 #: IrcServerHandler#11
2719 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)"
2720 msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)"
2721
2722 #: IrcServerHandler#12
2723 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
2724 msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1"
2725
2726 #: IrcServerHandler#13
2727 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
2728 msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2"
2729
2730 #: IrcServerHandler#14
2731 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)"
2732 msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)"
2733
2734 #: IrcServerHandler#15
2735 msgid "[Whois] idle message: %1"
2736 msgstr "[Whois] důvod nečinnosti: %1"
2737
2738 #: IrcServerHandler#16
2739 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
2740 msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2"
2741
2742 #: IrcServerHandler#17
2743 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
2744 msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2"
2745
2746 #: IrcServerHandler#18
2747 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
2748 msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2"
2749
2750 #: IrcServerHandler#19
2751 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3"
2752 msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3"
2753
2754 #: IrcServerHandler#20
2755 msgid "End of channel list"
2756 msgstr "Konec seznamu s kanály"
2757
2758 #: IrcServerHandler#21
2759 msgid "Homepage for %1 is %2"
2760 msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2"
2761
2762 #: IrcServerHandler#22
2763 msgid "Channel %1 created on %2"
2764 msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2"
2765
2766 #: IrcServerHandler#23
2767 msgid "No topic is set for %1."
2768 msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma."
2769
2770 #: IrcServerHandler#24
2771 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
2772 msgstr "Téma pro %1 je \"%2\""
2773
2774 #: IrcServerHandler#25
2775 msgid "Topic set by %1 on %2"
2776 msgstr "Téma nastavil %1 v %2"
2777
2778 #: IrcServerHandler#26
2779 msgid "[Who] %1"
2780 msgstr "[Who] %1"
2781
2782 #: IrcServerHandler#27
2783 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
2784 msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky"
2785
2786 #: IrcServerHandler#28
2787 msgid "Nick already in use: %1"
2788 msgstr "Přezdívka se již používá: %1"
2789
2790 #: IrcServerHandler#29
2791 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
2792 msgstr "Přezdívka/kanál je dočasně nedostupná: %1"
2793
2794 #: IrcServerHandler#30
2795 msgid "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
2796 msgstr "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použijte: /nick <jiná_přezdívka>"
2797
2798 #: IrcUserItem#1
2799 msgctxt "IrcUserItem#1"
2800 msgid "idling since %1"
2801 msgstr "nic nedělá od %1"
2802
2803 #: IrcUserItem#2
2804 msgctxt "IrcUserItem#2"
2805 msgid "login time: %1"
2806 msgstr "čas přihlášení: %1"
2807
2808 #: IrcUserItem#3
2809 msgctxt "IrcUserItem#3"
2810 msgid "server: %1"
2811 msgstr "server: %1"
2812
2813 #: ItemViewSettingsPage#1
2814 msgctxt "ItemViewSettingsPage#1"
2815 msgid "Form"
2816 msgstr "Form"
2817
2818 #: ItemViewSettingsPage#2
2819 msgctxt "ItemViewSettingsPage#2"
2820 msgid "Custom font:"
2821 msgstr "Vlastní font:"
2822
2823 #: ItemViewSettingsPage#3
2824 msgid "Show icons"
2825 msgstr "Zobrazit ikonky"
2826
2827 #: ItemViewSettingsPage#4
2828 msgid "Chat List"
2829 msgstr "Seznam pokeců"
2830
2831 # WORD TRANSLATION :D
2832 #: ItemViewSettingsPage#5
2833 msgid "Display topic in tooltip"
2834 msgstr "Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))"
2835
2836 #: ItemViewSettingsPage#6
2837 msgid "Mouse wheel changes selected chat"
2838 msgstr "Kolečko myši mění vybraný pokec"
2839
2840 #: ItemViewSettingsPage#7
2841 msgid "Use Custom Colors"
2842 msgstr "Použít vlastní barvy"
2843
2844 #: ItemViewSettingsPage#8
2845 msgid "Standard:"
2846 msgstr "Standardní:"
2847
2848 #: ItemViewSettingsPage#9
2849 msgctxt "ItemViewSettingsPage#9"
2850 msgid "..."
2851 msgstr "..."
2852
2853 #: ItemViewSettingsPage#10
2854 msgid "Inactive:"
2855 msgstr "Neaktivní:"
2856
2857 #: ItemViewSettingsPage#11
2858 msgid "Unread messages:"
2859 msgstr "Nepřečtené zprávy:"
2860
2861 #: ItemViewSettingsPage#12
2862 msgid "Highlight:"
2863 msgstr "Zvýraznění:"
2864
2865 #: ItemViewSettingsPage#13
2866 msgid "Other activity:"
2867 msgstr "Jiné činnosti:"
2868
2869 #: ItemViewSettingsPage#14
2870 msgid "1"
2871 msgstr "1"
2872
2873 #: ItemViewSettingsPage#15
2874 msgid "Custom Nick List Colors"
2875 msgstr "Vlastní barvy v seznamu přezdívek"
2876
2877 #: ItemViewSettingsPage#16
2878 msgid "Online:"
2879 msgstr "Přítomen:"
2880
2881 #: ItemViewSettingsPage#17
2882 msgid "Away:"
2883 msgstr "Pryč:"
2884
2885 #: ItemViewSettingsPage#18
2886 msgctxt "ItemViewSettingsPage#18"
2887 msgid "Interface"
2888 msgstr "Rozhraní"
2889
2890 #: ItemViewSettingsPage#19
2891 msgid "Chat & Nick Lists"
2892 msgstr "Pokec & Seznam přezdívek"
2893
2894 #: ItemViewSettingsPage#20
2895 msgctxt "ItemViewSettingsPage#20"
2896 msgid "Network"
2897 msgstr "Síť"
2898
2899 #: ItemViewSettingsPage#21
2900 msgid "Inactive"
2901 msgstr "Neaktivní"
2902
2903 #: ItemViewSettingsPage#22
2904 msgid "Normal"
2905 msgstr "Normální"
2906
2907 #: ItemViewSettingsPage#23
2908 msgid "Unread messages"
2909 msgstr "Nepřečtené zprávy"
2910
2911 #: ItemViewSettingsPage#24
2912 msgctxt "ItemViewSettingsPage#24"
2913 msgid "Highlight"
2914 msgstr "Zvýraznění"
2915
2916 #: ItemViewSettingsPage#25
2917 msgid "Other activity"
2918 msgstr "Jiné činnosti"
2919
2920 #: KNotificationBackend#1
2921 msgctxt "KNotificationBackend#1"
2922 msgid "%n pending highlights"
2923 msgstr "%n zbývajících zvýraznění"
2924
2925 #: MainWin#1
2926 msgid "&Connect to Core..."
2927 msgstr "Přip&ojit k jádru..."
2928
2929 #: MainWin#2
2930 msgid "&Disconnect from Core"
2931 msgstr "O&dpojit od jádra"
2932
2933 #: MainWin#3
2934 msgid "Core &Info..."
2935 msgstr "&Informace jádra..."
2936
2937 #: MainWin#4
2938 msgid "Configure &Networks..."
2939 msgstr "Nastavit &sítě..."
2940
2941 #: MainWin#5
2942 msgid "&Quit"
2943 msgstr "&Ukončit"
2944
2945 #: MainWin#6
2946 msgid "Ctrl+Q"
2947 msgstr "Ctrl+Q"
2948
2949 #: MainWin#7
2950 msgid "&Configure Chat Lists..."
2951 msgstr "&Nastavit seznam pokeců..."
2952
2953 #: MainWin#8
2954 msgid "&Lock Layout"
2955 msgstr "U&zamknout rozvržení"
2956
2957 #: MainWin#9
2958 msgid "Show &Search Bar"
2959 msgstr "Zobrazit vy&hledávání"
2960
2961 #: MainWin#10
2962 msgid "Show Away Log"
2963 msgstr "Zobrazit Log pro Pryč"
2964
2965 #: MainWin#11
2966 msgid "Show &Menubar"
2967 msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku"
2968
2969 #: MainWin#12
2970 msgid "Ctrl+M"
2971 msgstr "Ctrl+M"
2972
2973 #: MainWin#13
2974 msgid "Show Status &Bar"
2975 msgstr "Zo&brazit stavový řádek"
2976
2977 #: MainWin#14
2978 msgid "&Configure Quassel..."
2979 msgstr "&Nastavit Quassel..."
2980
2981 #: MainWin#15
2982 msgid "F7"
2983 msgstr "F7"
2984
2985 #: MainWin#16
2986 msgid "&About Quassel"
2987 msgstr "O progr&amu Quassel"
2988
2989 #: MainWin#17
2990 msgid "About &Qt"
2991 msgstr "O &Qt"
2992
2993 #: MainWin#18
2994 msgid "Debug &NetworkModel"
2995 msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu"
2996
2997 #: MainWin#19
2998 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
2999 msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky"
3000
3001 #: MainWin#20
3002 msgid "Debug &MessageModel"
3003 msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv"
3004
3005 #: MainWin#21
3006 msgid "Debug &HotList"
3007 msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů"
3008
3009 #: MainWin#22
3010 msgid "Debug &Log"
3011 msgstr "Ladící &Log"
3012
3013 #: MainWin#23
3014 msgid "Reload Stylesheet"
3015 msgstr "Pře-načíst styl"
3016
3017 #: MainWin#24
3018 msgid "Jump to hot chat"
3019 msgstr "Přejít na další aktivní záložku"
3020
3021 #: MainWin#25
3022 msgid "&File"
3023 msgstr "S&oubor"
3024
3025 #: MainWin#26
3026 msgid "&Networks"
3027 msgstr "&Sítě"
3028
3029 #: MainWin#27
3030 msgid "&View"
3031 msgstr "&Záložky"
3032
3033 #: MainWin#28
3034 msgid "&Chat Lists"
3035 msgstr "&Seznam pokeců"
3036
3037 #: MainWin#29
3038 msgid "&Toolbars"
3039 msgstr "Liš&ty"
3040
3041 #: MainWin#30
3042 msgid "&Settings"
3043 msgstr "Na&stavení"
3044
3045 #: MainWin#31
3046 msgid "&Help"
3047 msgstr "&Nápověda"
3048
3049 #: MainWin#32
3050 msgid "Debug"
3051 msgstr "Debug"
3052
3053 #: MainWin#33
3054 msgid "Nicks"
3055 msgstr "Přezdívky"
3056
3057 #: MainWin#34
3058 msgid "Show Nick List"
3059 msgstr "Zobrazit seznam přezdívek"
3060
3061 #: MainWin#35
3062 msgctxt "MainWin#35"
3063 msgid "Chat Monitor"
3064 msgstr "Monitor pokecu"
3065
3066 #: MainWin#36
3067 msgid "Show Chat Monitor"
3068 msgstr "Zobrazí monitor pokecu"
3069
3070 #: MainWin#37
3071 msgid "Inputline"
3072 msgstr "Vstupní řádka"
3073
3074 #: MainWin#38
3075 msgid "Show Input Line"
3076 msgstr "Zobrazit řádku se vstupem"
3077
3078 #: MainWin#39
3079 msgctxt "MainWin#39"
3080 msgid "Topic"
3081 msgstr "Téma"
3082
3083 #: MainWin#40
3084 msgid "Show Topic Line"
3085 msgstr "Zobrazit řádek s tématem"
3086
3087 #: MainWin#41
3088 msgid "Main Toolbar"
3089 msgstr "Hlavní nástrojová lišta"
3090
3091 #: MainWin#42
3092 msgid "Connected to core."
3093 msgstr "Připojen k jádru."
3094
3095 #: MainWin#43
3096 msgid "Not connected to core."
3097 msgstr "Nepřipojen k jádru."
3098
3099 #: MainWin#44
3100 msgid "Unencrypted Connection"
3101 msgstr "Nešifrované spojení"
3102
3103 #: MainWin#45
3104 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
3105 msgstr "<b>Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
3106
3107 #: MainWin#46
3108 msgid "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your Quassel core."
3109 msgstr "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití šifrování."
3110
3111 #: MainWin#47
3112 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
3113 msgstr "<b>Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
3114
3115 #: MainWin#48
3116 msgid "Untrusted Security Certificate"
3117 msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát"
3118
3119 #: MainWin#49
3120 msgid "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the following reasons:</b>"
3121 msgstr "<b>SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících důvodů:</b>"
3122
3123 #: MainWin#50
3124 msgctxt "MainWin#50"
3125 msgid "Continue"
3126 msgstr "Pokračovat"
3127
3128 #: MainWin#51
3129 msgid "Show Certificate"
3130 msgstr "Zobrazit certifikát"
3131
3132 #: MainWin#52
3133 msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
3134 msgstr "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému schvalování?"
3135
3136 #: MainWin#53
3137 msgid "Current Session Only"
3138 msgstr "Pouze současné sezení"
3139
3140 #: MainWin#54
3141 msgid "Forever"
3142 msgstr "Navždy"
3143
3144 #: MainWin#55
3145 msgid "Core Connection Error"
3146 msgstr "Chyba spojení s jádrem"
3147
3148 #: MessageModel#1
3149 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
3150 msgstr "Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3"
3151
3152 #: MsgProcessorStatusWidget#1
3153 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget#1"
3154 msgid "Form"
3155 msgstr "Form"
3156
3157 #: MsgProcessorStatusWidget#2
3158 msgid "Receiving Backlog"
3159 msgstr "Získávám historii"
3160
3161 #: MultiLineEdit#1
3162 msgid "Do you really want to paste %n lines?"
3163 msgstr "Opravdu chcete vložit %n řádku?"
3164
3165 #: MultiLineEdit#2
3166 msgid "Paste Protection"
3167 msgstr "Ochrana proti náhodnému vložení"
3168
3169 #: NetworkAddDlg#1
3170 msgctxt "NetworkAddDlg#1"
3171 msgid "Add Network"
3172 msgstr "Přidat síť"
3173
3174 #: NetworkAddDlg#2
3175 msgid "Use preset:"
3176 msgstr "Použít přednastavené:"
3177
3178 #: NetworkAddDlg#3
3179 msgid "Manually specify network settings"
3180 msgstr "Ručně zvolit nastavení sítě"
3181
3182 #: NetworkAddDlg#4
3183 msgid "Manual Settings"
3184 msgstr "Ruční nastavení"
3185
3186 #: NetworkAddDlg#5
3187 msgctxt "NetworkAddDlg#5"
3188 msgid "Network name:"
3189 msgstr "Název sítě:"
3190
3191 #: NetworkAddDlg#6
3192 msgctxt "NetworkAddDlg#6"
3193 msgid "Server address:"
3194 msgstr "Adresa serveru:"
3195
3196 #: NetworkAddDlg#7
3197 msgctxt "NetworkAddDlg#7"
3198 msgid "Port:"
3199 msgstr "Port:"
3200
3201 #: NetworkAddDlg#8
3202 msgid "Server password:"
3203 msgstr "Heslo serveru:"
3204
3205 #: NetworkAddDlg#9
3206 msgid "Use secure connection"
3207 msgstr "Použít zabezpečené spojení"
3208
3209 #: NetworkEditDlg#1
3210 msgctxt "NetworkEditDlg#1"
3211 msgid "Dialog"
3212 msgstr "Dialog"
3213
3214 #: NetworkEditDlg#2
3215 msgid "Please enter a network name:"
3216 msgstr "Prosím zadejte název sítě:"
3217
3218 #: NetworkEditDlg#3
3219 msgctxt "NetworkEditDlg#3"
3220 msgid "Add Network"
3221 msgstr "Přidat síť"
3222
3223 #: NetworkItem#1
3224 msgid "Server: %1"
3225 msgstr "Server: %1"
3226
3227 #: NetworkItem#2
3228 msgctxt "NetworkItem#2"
3229 msgid "Users: %1"
3230 msgstr "Uživatelé: %1"
3231
3232 #: NetworkItem#3
3233 msgctxt "NetworkItem#3"
3234 msgid "Lag: %1 msecs"
3235 msgstr "Zpoždění: %1 msecs"
3236
3237 #: NetworkModel#1
3238 msgid "Chat"
3239 msgstr "Pokec"
3240
3241 #: NetworkModel#2
3242 msgctxt "NetworkModel#2"
3243 msgid "Topic"
3244 msgstr "Téma"
3245
3246 #: NetworkModel#3
3247 msgid "Nick Count"
3248 msgstr "Počet přezdívek"
3249
3250 #: NetworkModelController#1
3251 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
3252 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
3253
3254 #: NetworkModelController#2
3255 msgid "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, from the core's database and cannot be undone."
3256 msgstr "<b>Poznámka:</b> Tento krok smaže všechna relevantní data, včetně historie, z databáze jádra a nelze jej zvrátit."
3257
3258 #: NetworkModelController#3
3259 msgid "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
3260 msgstr "<br>Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit."
3261
3262 #: NetworkModelController#4
3263 msgid "Remove buffers permanently?"
3264 msgstr "Odstranit trvale záložky?"
3265
3266 #: NetworkModelController::JoinDlg#1
3267 msgid "Join Channel"
3268 msgstr "Vstoupit do kanálu"
3269
3270 #: NetworkModelController::JoinDlg#2
3271 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg#2"
3272 msgid "Network:"
3273 msgstr "Síť:"
3274
3275 #: NetworkModelController::JoinDlg#3
3276 msgid "Channel:"
3277 msgstr "Kanál:"
3278
3279 #: NetworkPage#1
3280 msgid "Setup Network Connection"
3281 msgstr "Nastavit připojení k síti"
3282
3283 #: NetworksSettingsPage#1
3284 msgctxt "NetworksSettingsPage#1"
3285 msgid "Form"
3286 msgstr "Form"
3287
3288 #: NetworksSettingsPage#2
3289 msgctxt "NetworksSettingsPage#2"
3290 msgid "Re&name..."
3291 msgstr "Přejme&novat..."
3292
3293 #: NetworksSettingsPage#3
3294 msgctxt "NetworksSettingsPage#3"
3295 msgid "&Add..."
3296 msgstr "Přid&at..."
3297
3298 #: NetworksSettingsPage#4
3299 msgctxt "NetworksSettingsPage#4"
3300 msgid "De&lete"
3301 msgstr "&Smazat"
3302
3303 #: NetworksSettingsPage#5
3304 msgid "Network Details"
3305 msgstr "Detaily sítě"
3306
3307 #: NetworksSettingsPage#6
3308 msgid "Identity:"
3309 msgstr "Identita:"
3310
3311 #: NetworksSettingsPage#7
3312 msgctxt "NetworksSettingsPage#7"
3313 msgid "..."
3314 msgstr "..."
3315
3316 #: NetworksSettingsPage#8
3317 msgctxt "NetworksSettingsPage#8"
3318 msgid "Servers"
3319 msgstr "Servery"
3320
3321 #: NetworksSettingsPage#9
3322 msgid "Manage servers for this network"
3323 msgstr "Spravovat servery pro tuto síť"
3324
3325 #: NetworksSettingsPage#10
3326 msgctxt "NetworksSettingsPage#10"
3327 msgid "&Edit..."
3328 msgstr "&Editovat..."
3329
3330 #: NetworksSettingsPage#11
3331 msgctxt "NetworksSettingsPage#11"
3332 msgid "Move upwards in list"
3333 msgstr "Posunout výš v seznamu"
3334
3335 #: NetworksSettingsPage#12
3336 msgctxt "NetworksSettingsPage#12"
3337 msgid "Move downwards in list"
3338 msgstr "Posunout níž v seznamu"
3339
3340 #: NetworksSettingsPage#13
3341 msgid "Commands"
3342 msgstr "Příkazy"
3343
3344 #: NetworksSettingsPage#14
3345 msgid "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server"
3346 msgstr "Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštění, po připojení k serveru"
3347
3348 #: NetworksSettingsPage#15
3349 msgid "Commands to execute on connect:"
3350 msgstr "Příkazy, které se spustí při připojení:"
3351
3352 #: NetworksSettingsPage#16
3353 msgid ""
3354 "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
3355 "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!"
3356 msgstr ""
3357 "Seznam IRC příkazů, které se spustí při připojení.\n"
3358 "Quassel se automaticky připojuje ke kanálům, tedy /join zde s vysokou pravděpodobností nebude třeba!"
3359
3360 #: NetworksSettingsPage#17
3361 msgctxt "NetworksSettingsPage#17"
3362 msgid "Connection"
3363 msgstr "Spojení"
3364
3365 #: NetworksSettingsPage#18
3366 msgid "Control automatic reconnect to the network"
3367 msgstr "Nastavení automatického opětovného připojování k síti"
3368
3369 #: NetworksSettingsPage#19
3370 msgid "Automatic Reconnect"
3371 msgstr "Automaticky znovu připojit"
3372
3373 #: NetworksSettingsPage#20
3374 msgid "Interval:"
3375 msgstr "Interval:"
3376
3377 #: NetworksSettingsPage#21
3378 msgctxt "NetworksSettingsPage#21"
3379 msgid " s"
3380 msgstr " s"
3381
3382 #: NetworksSettingsPage#22
3383 msgid "Retries:"
3384 msgstr "Opakování:"
3385
3386 #: NetworksSettingsPage#23
3387 msgctxt "NetworksSettingsPage#23"
3388 msgid "Unlimited"
3389 msgstr "Neomezeně"
3390
3391 #: NetworksSettingsPage#24
3392 msgid "Rejoin all channels on reconnect"
3393 msgstr "Znovu vstoupit do kanálů při opakovaném spojení"
3394
3395 #: NetworksSettingsPage#25
3396 msgid "Auto Identify"
3397 msgstr "Automaticky identifikovat"
3398
3399 #: NetworksSettingsPage#26
3400 msgid "NickServ"
3401 msgstr "NickServ"
3402
3403 #: NetworksSettingsPage#27
3404 msgid "Service:"
3405 msgstr "Služba:"
3406
3407 #: NetworksSettingsPage#28
3408 msgctxt "NetworksSettingsPage#28"
3409 msgid "Password:"
3410 msgstr "Heslo:"
3411
3412 #: NetworksSettingsPage#29
3413 msgid "Use SASL Authentication"
3414 msgstr "Použít autentizaci SASL"
3415
3416 #: NetworksSettingsPage#30
3417 msgid "Account:"
3418 msgstr "Účet:"
3419
3420 #: NetworksSettingsPage#31
3421 msgid "Encodings"
3422 msgstr "Kódování"
3423
3424 #: NetworksSettingsPage#32
3425 msgid "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
3426 msgstr "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení"
3427
3428 #: NetworksSettingsPage#33
3429 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
3430 msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy"
3431
3432 #: NetworksSettingsPage#34
3433 msgid "Use Custom Encodings"
3434 msgstr "Používat různá kódování"
3435
3436 #: NetworksSettingsPage#35
3437 msgid ""
3438 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
3439 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
3440 msgstr ""
3441 "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\n"
3442 "UTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí."
3443
3444 #: NetworksSettingsPage#36
3445 msgid "Send messages in:"
3446 msgstr "Odesílat zprávy v:"
3447
3448 #: NetworksSettingsPage#37
3449 msgid ""
3450 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
3451 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
3452 msgstr ""
3453 "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\n"
3454 "Toto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8."
3455
3456 #: NetworksSettingsPage#38
3457 msgid "Receive fallback:"
3458 msgstr "Záložní kódování:"
3459
3460 #: NetworksSettingsPage#39
3461 msgid ""
3462 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
3463 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
3464 msgstr ""
3465 "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a názvy serverů.\n"
3466 "Pokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!"
3467
3468 #: NetworksSettingsPage#40
3469 msgid "Server encoding:"
3470 msgstr "Kódování serveru:"
3471
3472 #: NetworksSettingsPage#41
3473 msgctxt "NetworksSettingsPage#41"
3474 msgid "IRC"
3475 msgstr "IRC"
3476
3477 #: NetworksSettingsPage#42
3478 msgid "Networks"
3479 msgstr "Sítě"
3480
3481 #: NetworksSettingsPage#43
3482 msgctxt "NetworksSettingsPage#43"
3483 msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
3484 msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
3485
3486 #: NetworksSettingsPage#44
3487 msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
3488 msgstr "<li>Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server</li>"
3489
3490 #: NetworksSettingsPage#45
3491 msgctxt "NetworksSettingsPage#45"
3492 msgid "</ul>"
3493 msgstr "</ul>"
3494
3495 #: NetworksSettingsPage#46
3496 msgid "Invalid Network Settings"
3497 msgstr "Špatné nastavení sítě"
3498
3499 #: NetworksSettingsPage#47
3500 msgid "Delete Network?"
3501 msgstr "Smazat síť?"
3502
3503 #: NetworksSettingsPage#48
3504 msgid "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, including the backlog?"
3505 msgstr "Opravdu chcete smazat síť \"%1\" a veškeré její nastavení, včetně historie?"
3506
3507 #: NickEditDlg#1
3508 msgid "Edit Nickname"
3509 msgstr "Upravit přezdívku"
3510
3511 #: NickEditDlg#2
3512 msgid "Please enter a valid nickname:"
3513 msgstr "Prosím vložte validní přezdívku:"
3514
3515 #: NickEditDlg#3
3516 msgid "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
3517 msgstr "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -."
3518
3519 #: NickEditDlg#4
3520 msgctxt "NickEditDlg#4"
3521 msgid "Add Nickname"
3522 msgstr "Přidat přezdívku"
3523
3524 #: NotificationsSettingsPage#1
3525 msgctxt "NotificationsSettingsPage#1"
3526 msgid "Interface"
3527 msgstr "Rozhraní"
3528
3529 #: NotificationsSettingsPage#2
3530 msgid "Notifications"
3531 msgstr "Oznámení"
3532
3533 #: PhononNotificationBackend::ConfigWidget#1
3534 msgid "Select Audio File"
3535 msgstr "Vyberte zvukový soubor"
3536
3537 #: PhononNotificationConfigWidget#1
3538 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget#1"
3539 msgid "Form"
3540 msgstr "Form"
3541
3542 #: PhononNotificationConfigWidget#2
3543 msgid "Audio Notification (via Phonon)"
3544 msgstr "Zvuková oznámení (skrz Phonon)"
3545
3546 #: PhononNotificationConfigWidget#3
3547 msgid "Play File:"
3548 msgstr "Přehrát soubor:"
3549
3550 #: PostgreSqlStorage#1
3551 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
3552 msgstr "PostgreSQL Proste labůžo!"
3553
3554 #: QObject#1
3555 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers"
3556 msgstr "Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky"
3557
3558 #: QObject#2
3559 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
3560 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)"
3561
3562 #: QObject#3
3563 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
3564 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek"
3565
3566 #: QObject#4
3567 msgid "Welcome to Quassel IRC"
3568 msgstr "Vítejte v IRC klientu Quassel"
3569
3570 #: QObject#5
3571 msgid "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
3572 msgstr "Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC síti.<br>Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny."
3573
3574 #: QssParser#1
3575 msgid "Invalid block declaration: %1"
3576 msgstr "Neplatná deklarace bloku: %1"
3577
3578 #: QssParser#2
3579 msgid "Invalid palette role assignment: %1"
3580 msgstr "Neplatné přiřazení role palety: %1"
3581
3582 #: QssParser#3
3583 msgid "Unknown palette role name: %1"
3584 msgstr "Neznámý název role palety: %1"
3585
3586 #: QssParser#4
3587 msgid "Invalid subelement name in %1"
3588 msgstr "Neplatný název pod-elementu v %1"
3589
3590 #: QssParser#5
3591 msgid "Invalid message type in %1"
3592 msgstr "Neplatný typ zprávy v %1"
3593
3594 #: QssParser#6
3595 msgid "Invalid condition %1"
3596 msgstr "Neplatný stav: %1"
3597
3598 #: QssParser#7
3599 msgid "Invalid message label: %1"
3600 msgstr "Neplatný popisek zprávy: %1"
3601
3602 #: QssParser#8
3603 msgid "Invalid senderhash specification: %1"
3604 msgstr "Neplatná specifikace hash odesílatele: %1"
3605
3606 #: QssParser#9
3607 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!"
3608 msgstr "Hash odesílatele může být maximálně \"0x0f\"!"
3609
3610 #: QssParser#10
3611 msgid "Invalid format name: %1"
3612 msgstr "Neplatný název formátu: %1"
3613
3614 #: QssParser#11
3615 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
3616 msgstr "Neplatná specifikace IRC barvy (musí být mezi 00 a 0f): %1"
3617
3618 #: QssParser#12
3619 msgid "Unhandled condition: %1"
3620 msgstr "Neobsloužený stav: %1"
3621
3622 #: QssParser#13
3623 msgid "Invalid proplist %1"
3624 msgstr "Neplatný seznam vlastností: %1"
3625
3626 #: QssParser#14
3627 msgid "Invalid chatlist item type %1"
3628 msgstr "Neplatný typ položky seznamu rozhovorů: %1"
3629
3630 #: QssParser#15
3631 msgid "Invalid chatlist state %1"
3632 msgstr "Neplatný stav seznamu pokeců %1"
3633
3634 #: QssParser#16
3635 msgid "Invalid property declaration: %1"
3636 msgstr "Neplatná deklarace vlastnosti: %1"
3637
3638 #: QssParser#17
3639 msgid "Invalid font property: %1"
3640 msgstr "Neplatná vlastnost písma: %1"
3641
3642 #: QssParser#18
3643 msgid "Unknown ChatLine property: %1"
3644 msgstr "Neznámá vlastnost ChatLine: %1"
3645
3646 #: QssParser#19
3647 msgid "Invalid palette color role specification: %1"
3648 msgstr "Neplatná specifikace role barevné palety: %1"
3649
3650 #: QssParser#20
3651 msgid "Unknown palette color role: %1"
3652 msgstr "Neznámá role barevné palety: %1"
3653
3654 #: QssParser#21
3655 msgid "Invalid gradient declaration: %1"
3656 msgstr "Neplatná deklarace gradientu: %1"
3657
3658 #: QssParser#22
3659 msgid "Invalid gradient stops list: %1"
3660 msgstr "Neplatný seznam zastavení gradientu: %1"
3661
3662 #: QssParser#23
3663 msgid "Invalid font specification: %1"
3664 msgstr "Neplatná specifikace písma: %1"
3665
3666 #: QssParser#24
3667 msgid "Invalid font style specification: %1"
3668 msgstr "Neplatná specifikace stylu písma: %1"
3669
3670 #: QssParser#25
3671 msgid "Invalid font weight specification: %1"
3672 msgstr "Neplatná specifikace proporcí písma: %1"
3673
3674 #: QssParser#26
3675 msgid "Invalid font size specification: %1"
3676 msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1"
3677
3678 #: Quassel::secondsToString()#1
3679 msgid "year"
3680 msgstr "rok"
3681
3682 #: Quassel::secondsToString()#2
3683 msgid "day"
3684 msgstr "den"
3685
3686 #: Quassel::secondsToString()#3
3687 msgid "h"
3688 msgstr "h"
3689
3690 #: Quassel::secondsToString()#4
3691 msgid "min"
3692 msgstr "min"
3693
3694 #: Quassel::secondsToString()#5
3695 msgid "sec"
3696 msgstr "sec"
3697
3698 #: QueryBufferItem#1
3699 msgid "<b>Query with %1</b>"
3700 msgstr "<b>Pokec s %1</b>"
3701
3702 #: QueryBufferItem#2
3703 msgctxt "QueryBufferItem#2"
3704 msgid "idling since %1"
3705 msgstr "nic nedělá od %1"
3706
3707 #: QueryBufferItem#3
3708 msgctxt "QueryBufferItem#3"
3709 msgid "login time: %1"
3710 msgstr "čas přihlášení: %1"
3711
3712 #: QueryBufferItem#4
3713 msgctxt "QueryBufferItem#4"
3714 msgid "server: %1"
3715 msgstr "server: %1"
3716
3717 #: SaveIdentitiesDlg#1
3718 msgid "Sync With Core"
3719 msgstr "Synchronizovat s Jádrem"
3720
3721 #: SaveIdentitiesDlg#2
3722 msgid "Syncing data with core, please wait..."
3723 msgstr "Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení..."
3724
3725 #: SaveIdentitiesDlg#3
3726 msgid "Abort"
3727 msgstr "Zrušit"
3728
3729 #: ServerEditDlg#1
3730 msgctxt "ServerEditDlg#1"
3731 msgid "Dialog"
3732 msgstr "Dialog"
3733
3734 #: ServerEditDlg#2
3735 msgid "Server Info"
3736 msgstr "Informace o serveru"
3737
3738 #: ServerEditDlg#3
3739 msgctxt "ServerEditDlg#3"
3740 msgid "Server address:"
3741 msgstr "Adresa serveru:"
3742
3743 #: ServerEditDlg#4
3744 msgctxt "ServerEditDlg#4"
3745 msgid "Port:"
3746 msgstr "Port:"
3747
3748 #: ServerEditDlg#5
3749 msgctxt "ServerEditDlg#5"
3750 msgid "Password:"
3751 msgstr "Heslo:"
3752
3753 #: ServerEditDlg#6
3754 msgid "Use SSL"
3755 msgstr "Použít SSL"
3756
3757 #: ServerEditDlg#7
3758 msgctxt "ServerEditDlg#7"
3759 msgid "Advanced"
3760 msgstr "Pokročilé"
3761
3762 #: ServerEditDlg#8
3763 msgid "SSL Version:"
3764 msgstr "Verze SSL:"
3765
3766 #: ServerEditDlg#9
3767 msgid "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting SSLv3!"
3768 msgstr "Tuto hodnotu měňte pouze za předpokladu, že se připojujete k serveru nepodporujícímu SSLv3!"
3769
3770 #: ServerEditDlg#10
3771 msgid "SSLv3 (default)"
3772 msgstr "SSLv3 (výchozí)"
3773
3774 #: ServerEditDlg#11
3775 msgid "SSLv2"
3776 msgstr "SSLv2"
3777
3778 #: ServerEditDlg#12
3779 msgid "TLSv1"
3780 msgstr "TLSv1"
3781
3782 #: ServerEditDlg#13
3783 msgctxt "ServerEditDlg#13"
3784 msgid "Use a Proxy"
3785 msgstr "Používat proxy"
3786
3787 #: ServerEditDlg#14
3788 msgctxt "ServerEditDlg#14"
3789 msgid "Proxy Type:"
3790 msgstr "Typ proxy:"
3791
3792 #: ServerEditDlg#15
3793 msgctxt "ServerEditDlg#15"
3794 msgid "Socks 5"
3795 msgstr "Socks 5"
3796
3797 #: ServerEditDlg#16
3798 msgctxt "ServerEditDlg#16"
3799 msgid "HTTP"
3800 msgstr "HTTP"
3801
3802 #: ServerEditDlg#17
3803 msgid "Proxy Host:"
3804 msgstr "Počítač:"
3805
3806 #: ServerEditDlg#18
3807 msgctxt "ServerEditDlg#18"
3808 msgid "localhost"
3809 msgstr "tento počítač (localhost)"
3810
3811 #: ServerEditDlg#19
3812 msgid "Proxy Username:"
3813 msgstr "Proxy - Uživatelské jméno:"
3814
3815 #: ServerEditDlg#20
3816 msgid "Proxy Password:"
3817 msgstr "Proxy - Heslo:"
3818
3819 #: SettingsDlg#1
3820 msgctxt "SettingsDlg#1"
3821 msgid "Configure Quassel"
3822 msgstr "Nastavit Quassel"
3823
3824 #: SettingsDlg#2
3825 msgctxt "SettingsDlg#2"
3826 msgid "Settings"
3827 msgstr "Nastavení"
3828
3829 #: SettingsDlg#3
3830 msgid "Save changes"
3831 msgstr "Uložit změny"
3832
3833 #: SettingsDlg#4
3834 msgid "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?"
3835 msgstr "Na této konfigurační stránce jsou neuložené změny. Přejete si je uložit?"
3836
3837 #: SettingsDlg#5
3838 msgctxt "SettingsDlg#5"
3839 msgid "Configure %1"
3840 msgstr "Nastavit %1"
3841
3842 #: SettingsDlg#6
3843 msgctxt "SettingsDlg#6"
3844 msgid "Reload Settings"
3845 msgstr "Znovu načíst nastavení"
3846
3847 #: SettingsDlg#7
3848 msgctxt "SettingsDlg#7"
3849 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
3850 msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního uložení)?"
3851
3852 #: SettingsDlg#8
3853 msgctxt "SettingsDlg#8"
3854 msgid "Restore Defaults"
3855 msgstr "Obnovit výchozí"
3856
3857 #: SettingsDlg#9
3858 msgctxt "SettingsDlg#9"
3859 msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
3860 msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?"
3861
3862 #: SettingsPageDlg#1
3863 msgctxt "SettingsPageDlg#1"
3864 msgid "Configure Quassel"
3865 msgstr "Nastavit Quassel"
3866
3867 #: SettingsPageDlg#2
3868 msgctxt "SettingsPageDlg#2"
3869 msgid "Settings"
3870 msgstr "Nastavení"
3871
3872 #: SettingsPageDlg#3
3873 msgctxt "SettingsPageDlg#3"
3874 msgid "Configure %1"
3875 msgstr "Nastavit %1"
3876
3877 #: SettingsPageDlg#4
3878 msgctxt "SettingsPageDlg#4"
3879 msgid "Reload Settings"
3880 msgstr "Znovu načíst nastavení"
3881
3882 #: SettingsPageDlg#5
3883 msgctxt "SettingsPageDlg#5"
3884 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
3885 msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního uložení)?"
3886
3887 #: SettingsPageDlg#6
3888 msgctxt "SettingsPageDlg#6"
3889 msgid "Restore Defaults"
3890 msgstr "Obnovit výchozí"
3891
3892 #: SettingsPageDlg#7
3893 msgctxt "SettingsPageDlg#7"
3894 msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
3895 msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?"
3896
3897 #: SignalProxy#1
3898 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
3899 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček větší než je maximální povolená velikost!"
3900
3901 #: SignalProxy#2
3902 msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
3903 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček s nulovou velikostí!"
3904
3905 #: SignalProxy#3
3906 msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
3907 msgstr "Peer odeslal porušená komprimovaná data!"
3908
3909 #: SignalProxy#4
3910 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
3911 msgstr "Peer odeslal porušená data: nezdařilo se načítaní QVariant!"
3912
3913 #: SignalProxy#5
3914 msgid "Disconnecting"
3915 msgstr "Odpojuji"
3916
3917 #: SimpleNetworkEditor#1
3918 msgctxt "SimpleNetworkEditor#1"
3919 msgid "Network name:"
3920 msgstr "Název sítě:"
3921
3922 #: SimpleNetworkEditor#2
3923 msgid "The name of the IRC network you are configuring"
3924 msgstr "Název IRC sítě kterou nastavujete"
3925
3926 #: SimpleNetworkEditor#3
3927 msgctxt "SimpleNetworkEditor#3"
3928 msgid "Servers"
3929 msgstr "Servery"
3930
3931 #: SimpleNetworkEditor#4
3932 msgid "A list of IRC servers belonging to this network"
3933 msgstr "Seznam IRC serverů patřících do zvolené sítě"
3934
3935 #: SimpleNetworkEditor#5
3936 msgid "Edit this server entry"
3937 msgstr "Upravit nastavení zvoleného serveru"
3938
3939 #: SimpleNetworkEditor#6
3940 msgctxt "SimpleNetworkEditor#6"
3941 msgid "&Edit..."
3942 msgstr "&Editovat..."
3943
3944 #: SimpleNetworkEditor#7
3945 msgid "Add another IRC server"
3946 msgstr "Přidá další IRC server"
3947
3948 #: SimpleNetworkEditor#8
3949 msgctxt "SimpleNetworkEditor#8"
3950 msgid "&Add..."
3951 msgstr "Přid&at..."
3952
3953 #: SimpleNetworkEditor#9
3954 msgid "Remove this server entry from the list"
3955 msgstr "Smaže vybraný server ze seznamu"
3956
3957 #: SimpleNetworkEditor#10
3958 msgctxt "SimpleNetworkEditor#10"
3959 msgid "De&lete"
3960 msgstr "&Smazat"
3961
3962 #: SimpleNetworkEditor#11
3963 msgctxt "SimpleNetworkEditor#11"
3964 msgid "Move upwards in list"
3965 msgstr "Posunout výš v seznamu"
3966
3967 #: SimpleNetworkEditor#12
3968 msgctxt "SimpleNetworkEditor#12"
3969 msgid "..."
3970 msgstr "..."
3971
3972 #: SimpleNetworkEditor#13
3973 msgctxt "SimpleNetworkEditor#13"
3974 msgid "Move downwards in list"
3975 msgstr "Posunout níž v seznamu"
3976
3977 #: SimpleNetworkEditor#14
3978 msgid "Join Channels Automatically"
3979 msgstr "Automaticky vstoupit do"
3980
3981 #: SimpleNetworkEditor#15
3982 msgid "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the network"
3983 msgstr "Seznam IRC kanálů ke kterým se automaticky připojíte po připojení do dané sítě"
3984
3985 #: SqliteStorage#1
3986 msgid "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core."
3987 msgstr "SQLite je souborově založený databázový server, který nevyžaduje nastavování. Je vhodný pro malé a střední databáze, které nepotřebují být přístupné přes síť. Použijte jej pokud vaše Quassel jádro ukládá data na stejném stroji na kterém běží a pokud očekáváte pouze pár připojujících se uživatelů k tomuto jádru."
3988
3989 #: SslInfoDlg#1
3990 msgid "Security Information"
3991 msgstr "Bezpečnostní informace"
3992
3993 #: SslInfoDlg#2
3994 msgid "<b>Hostname:</b>"
3995 msgstr "<b>Název počítače</b>"
3996
3997 #: SslInfoDlg#3
3998 msgid "<b>IP address:</b>"
3999 msgstr "<b>IP adresa:</b>"
4000
4001 #: SslInfoDlg#4
4002 msgid "<b>Encryption:</b>"
4003 msgstr "<b>Šifra:</b>"
4004
4005 #: SslInfoDlg#5
4006 msgid "<b>Protocol:</b>"
4007 msgstr "<b>Protokol:</b>"
4008
4009 #: SslInfoDlg#6
4010 msgid "<b>Certificate chain:</b>"
4011 msgstr "<b>Certifikační řetězec:</b>"
4012
4013 #: SslInfoDlg#7
4014 msgid "Subject"
4015 msgstr "Objekt"
4016
4017 #: SslInfoDlg#8
4018 msgid "<b>Common name:</b>"
4019 msgstr "<b>Jméno:</b>"
4020
4021 #: SslInfoDlg#9
4022 msgid "<b>Organization:</b>"
4023 msgstr "<b>Organizace:</b>"
4024
4025 #: SslInfoDlg#10
4026 msgid "<b>Organizational unit:</b>"
4027 msgstr "<b>Organizační jednotka:</b>"
4028
4029 #: SslInfoDlg#11
4030 msgid "<b>Country:</b>"
4031 msgstr "<b>Země:</b>"
4032
4033 #: SslInfoDlg#12
4034 msgid "<b>State or province:</b>"
4035 msgstr "<b>Stát či provincie:</b>"
4036
4037 #: SslInfoDlg#13
4038 msgid "<b>Locality:</b>"
4039 msgstr "<b>Lokalita:</b>"
4040
4041 #: SslInfoDlg#14
4042 msgid "Issuer"
4043 msgstr "Vydavatel"
4044
4045 #: SslInfoDlg#15
4046 msgid "<b>Validity period:</b>"
4047 msgstr "<b>Doba platnosti:</b>"
4048
4049 #: SslInfoDlg#16
4050 msgid "<b>MD5 digest:</b>"
4051 msgstr "<b>MD5 přehled:</b>"
4052
4053 #: SslInfoDlg#17
4054 msgid "<b>SHA1 digest:</b>"
4055 msgstr "<b>SHA1 přehled:</b>"
4056
4057 #: SslInfoDlg#18
4058 msgid "<b>Trusted:</b>"
4059 msgstr "<b>Důvěryhodný:</b>"
4060
4061 #: SslInfoDlg#19
4062 msgid "Yes"
4063 msgstr "Ano"
4064
4065 #: SslInfoDlg#20
4066 msgid "No, for the following reasons:<ul>"
4067 msgstr "Ne, z následujících důvodů:<ul>"
4068
4069 #: SslInfoDlg#21
4070 msgid "%1 to %2"
4071 msgstr "%1 k %2"
4072
4073 #: StatusBufferItem#1
4074 msgid "Status Buffer"
4075 msgstr "Záložka stavu"
4076
4077 #: SystemTray#1
4078 msgid "&Minimize"
4079 msgstr "&Minimalizovat"
4080
4081 #: SystemTray#2
4082 msgid "&Restore"
4083 msgstr "&Obnovit"
4084
4085 #: SystrayNotificationBackend#1
4086 msgctxt "SystrayNotificationBackend#1"
4087 msgid "%n pending highlights"
4088 msgstr "%n zbývajících zvýraznění"
4089
4090 #: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#1
4091 msgid "System Tray Icon"
4092 msgstr "Ikonka v systémovém panelu"
4093
4094 #: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#2
4095 msgid "Animate"
4096 msgstr "Animovat"
4097
4098 #: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#3
4099 msgid "Show bubble"
4100 msgstr "Zobrazovat bublinu"
4101
4102 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#1
4103 msgid "Activate dock entry, timeout:"
4104 msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:"
4105
4106 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#2
4107 msgid "Mark taskbar entry, timeout:"
4108 msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:"
4109
4110 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#3
4111 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#3"
4112 msgid "Unlimited"
4113 msgstr "Neomezeně"
4114
4115 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#4
4116 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#4"
4117 msgid " s"
4118 msgstr " s"
4119
4120 #: ToolBarActionProvider#1
4121 msgctxt "ToolBarActionProvider#1"
4122 msgid "Connect"
4123 msgstr "Připojit"
4124
4125 #: ToolBarActionProvider#2
4126 msgid "Connect to IRC"
4127 msgstr "Připojí k IRC"
4128
4129 #: ToolBarActionProvider#3
4130 msgctxt "ToolBarActionProvider#3"
4131 msgid "Disconnect"
4132 msgstr "Odpojit"
4133
4134 #: ToolBarActionProvider#4
4135 msgid "Disconnect from IRC"
4136 msgstr "Odpojí od IRC"
4137
4138 #: ToolBarActionProvider#5
4139 msgctxt "ToolBarActionProvider#5"
4140 msgid "Part"
4141 msgstr "Opustit"
4142
4143 #: ToolBarActionProvider#6
4144 msgid "Leave currently selected channel"
4145 msgstr "Opustí zvýrazněný kanál"
4146
4147 #: ToolBarActionProvider#7
4148 msgctxt "ToolBarActionProvider#7"
4149 msgid "Join"
4150 msgstr "Vstoupit"
4151
4152 #: ToolBarActionProvider#8
4153 msgid "Join a channel"
4154 msgstr "Vstoupí na kanál"
4155
4156 #: ToolBarActionProvider#9
4157 msgid "Query"
4158 msgstr "Vykecávat"
4159
4160 #: ToolBarActionProvider#10
4161 msgid "Start a private conversation"
4162 msgstr "Zahájí soukromou konverzaci"
4163
4164 #: ToolBarActionProvider#11
4165 msgctxt "ToolBarActionProvider#11"
4166 msgid "Whois"
4167 msgstr "Kdo je"
4168
4169 #: ToolBarActionProvider#12
4170 msgid "Request user information"
4171 msgstr "Vyžádá uživatelské informace"
4172
4173 #: ToolBarActionProvider#13
4174 msgid "Op"
4175 msgstr "Op"
4176
4177 #: ToolBarActionProvider#14
4178 msgid "Give operator privileges to user"
4179 msgstr "Přidá práva dozorce uživateli"
4180
4181 #: ToolBarActionProvider#15
4182 msgid "Deop"
4183 msgstr "Deop"
4184
4185 #: ToolBarActionProvider#16
4186 msgid "Take operator privileges from user"
4187 msgstr "Odebere práva dozorce uživateli"
4188
4189 #: ToolBarActionProvider#17
4190 msgid "Voice"
4191 msgstr "Rozkecat"
4192
4193 #: ToolBarActionProvider#18
4194 msgid "Give voice to user"
4195 msgstr "Nastaví stav mluvky na uživatele"
4196
4197 #: ToolBarActionProvider#19
4198 msgid "Devoice"
4199 msgstr "Umlčet"
4200
4201 #: ToolBarActionProvider#20
4202 msgid "Take voice from user"
4203 msgstr "Odebere stav mluvky od uživatele"
4204
4205 #: ToolBarActionProvider#21
4206 msgid "Kick"
4207 msgstr "Vykopnout"
4208
4209 #: ToolBarActionProvider#22
4210 msgid "Remove user from channel"
4211 msgstr "Odstraní uživatele z kanálu"
4212
4213 #: ToolBarActionProvider#23
4214 msgid "Ban"
4215 msgstr "Zablokovat"
4216
4217 #: ToolBarActionProvider#24
4218 msgid "Ban user from channel"
4219 msgstr "Zabrání uživateli v přístupu ke kanálu"
4220
4221 #: ToolBarActionProvider#25
4222 msgid "Kick/Ban"
4223 msgstr "Vyhodit/Zablokovat"
4224
4225 #: ToolBarActionProvider#26
4226 msgid "Remove and ban user from channel"
4227 msgstr "Odstraní uživatele a zablokuje opětovný přístup uživateli na kanál"
4228
4229 #: ToolBarActionProvider#27
4230 msgid "Connect to all"
4231 msgstr "Připojit ke všemu"
4232
4233 #: ToolBarActionProvider#28
4234 msgid "Disconnect from all"
4235 msgstr "Odpojit ze všeho"
4236
4237 #: TopicWidget#1
4238 msgctxt "TopicWidget#1"
4239 msgid "Form"
4240 msgstr "Form"
4241
4242 #: TopicWidget#2
4243 msgctxt "TopicWidget#2"
4244 msgid "..."
4245 msgstr "..."
4246
4247 #: TopicWidget#3
4248 msgctxt "TopicWidget#3"
4249 msgid "Users: %1"
4250 msgstr "Uživatelé: %1"
4251
4252 #: TopicWidget#4
4253 msgctxt "TopicWidget#4"
4254 msgid "Lag: %1 msecs"
4255 msgstr "Zpoždění: %1 msecs"
4256
4257 #: TopicWidgetSettingsPage#1
4258 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#1"
4259 msgid "Form"
4260 msgstr "Form"
4261
4262 #: TopicWidgetSettingsPage#2
4263 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#2"
4264 msgid "Custom font:"
4265 msgstr "Vlastní font:"
4266
4267 #: TopicWidgetSettingsPage#3
4268 msgid "Resize dynamically to fit contents"
4269 msgstr "Měnit velikost podle obsahu"
4270
4271 #: TopicWidgetSettingsPage#4
4272 msgid "On hover only"
4273 msgstr "Pouze při podržení myši nad tématem"
4274
4275 #: TopicWidgetSettingsPage#5
4276 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#5"
4277 msgid "Interface"
4278 msgstr "Rozhraní"
4279
4280 #: TopicWidgetSettingsPage#6
4281 msgid "Topic Widget"
4282 msgstr "Rozhraní Tématu"
4283
4284 #: UiStyle::StyledMessage#1
4285 msgctxt "UiStyle::StyledMessage#1"
4286 msgid "%1"
4287 msgstr "%1"
4288
4289 #: UiStyle::StyledMessage#2
4290 msgid "%DN%1%DN %2"
4291 msgstr "%DN%1%DN %2"
4292
4293 #: UiStyle::StyledMessage#3
4294 msgid "You are now known as %DN%1%DN"
4295 msgstr "Nyní jste znám jako %DN%1%DN"
4296
4297 #: UiStyle::StyledMessage#4
4298 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
4299 msgstr "%DN%1%DN je nyní znám jako %DN%2%DN"
4300
4301 #: UiStyle::StyledMessage#5
4302 msgid "User mode: %DM%1%DM"
4303 msgstr "Uživatelský režim: %DM%1%DM"
4304
4305 #: UiStyle::StyledMessage#6
4306 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
4307 msgstr "Režim %DM%1%DM od %DN%2%DN"
4308
4309 #: UiStyle::StyledMessage#7
4310 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
4311 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH vlezl do %DC%4%DC"
4312
4313 #: UiStyle::StyledMessage#8
4314 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
4315 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH opustil %DC%4%DC"
4316
4317 #: UiStyle::StyledMessage#9
4318 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
4319 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH to zabalil"
4320
4321 #: UiStyle::StyledMessage#10
4322 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
4323 msgstr "%DN%1%DN vykopnul %DN%2%DN z %DC%3%DC"
4324
4325 #: UiStyle::StyledMessage#11
4326 msgid "{Day changed to %1}"
4327 msgstr "{Den: %1}"
4328
4329 #: UiStyle::StyledMessage#12
4330 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
4331 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH skončil. Vrátili se: "
4332
4333 #: UiStyle::StyledMessage#13
4334 msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
4335 msgstr "%DN%1%DN (%2 více)"
4336
4337 #: UiStyle::StyledMessage#14
4338 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
4339 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH. Opustili nás: "
4340
4341 #: UiStyle::StyledMessage#15
4342 msgid "[%1]"
4343 msgstr "[%1]"
4344
4345 #: UiStyle::StyledMessage#16
4346 msgid "<%1>"
4347 msgstr "<%1>"
4348
4349 #: UiStyle::StyledMessage#17
4350 msgid "-*-"
4351 msgstr "-*-"
4352
4353 #: UiStyle::StyledMessage#18
4354 msgid "<->"
4355 msgstr "<->"
4356
4357 #: UiStyle::StyledMessage#19
4358 msgid "***"
4359 msgstr "***"
4360
4361 #: UiStyle::StyledMessage#20
4362 msgid "-->"
4363 msgstr "-->"
4364
4365 #: UiStyle::StyledMessage#21
4366 msgid "<--"
4367 msgstr "<--"
4368
4369 #: UiStyle::StyledMessage#22
4370 msgid "<-*"
4371 msgstr "<-*"
4372
4373 #: UiStyle::StyledMessage#23
4374 msgid "<-x"
4375 msgstr "<-x"
4376
4377 #: UiStyle::StyledMessage#24
4378 msgid "*"
4379 msgstr "*"
4380
4381 #: UiStyle::StyledMessage#25
4382 msgid "-"
4383 msgstr "-"
4384
4385 #: UiStyle::StyledMessage#26
4386 msgid "=>"
4387 msgstr "=>"
4388
4389 #: UiStyle::StyledMessage#27
4390 msgid "<="
4391 msgstr "<="
4392
4393 #: UserCategoryItem#1
4394 msgid "%n Owner(s)"
4395 msgstr "%n Vlastník"
4396
4397 #: UserCategoryItem#2
4398 msgid "%n Admin(s)"
4399 msgstr "%n Správce"
4400
4401 #: UserCategoryItem#3
4402 msgid "%n Operator(s)"
4403 msgstr "%n Dozorce"
4404
4405 #: UserCategoryItem#4
4406 msgid "%n Half-Op(s)"
4407 msgstr "%n Bachař"
4408
4409 #: UserCategoryItem#5
4410 msgid "%n Voiced"
4411 msgstr "%n Mluvka"
4412
4413 #: UserCategoryItem#6
4414 msgid "%n User(s)"
4415 msgstr "%n Uživatel"
4416
4417 #~ msgid "<Original>"
4418 #~ msgstr "<Původní>"
4419
4420 #~ msgctxt "InputWidgetSettingsPage#12"
4421 #~ msgid "Interface"
4422 #~ msgstr "Rozhraní"
4423
4424 #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#39"
4425 #~ msgid "IRC"
4426 #~ msgstr "IRC"
4427
4428 #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#41"
4429 #~ msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
4430 #~ msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
4431
4432 #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#43"
4433 #~ msgid "</ul>"
4434 #~ msgstr "</ul>"