update translation template - adds 15 new strings
authorDaniel Albers <daniel@lbe.rs>
Mon, 15 Apr 2013 23:46:56 +0000 (01:46 +0200)
committerManuel Nickschas <sputnick@quassel-irc.org>
Tue, 16 Apr 2013 20:49:05 +0000 (22:49 +0200)
32 files changed:
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/en_GB.po
po/en_US.po
po/eo.po
po/es.po
po/fi.po
po/fr.po
po/gl.po
po/hu.po
po/it.po
po/ja.po
po/ko.po
po/lt.po
po/nb.po
po/nl.po
po/oc.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/quassel.pot
po/ro.po
po/ru.po
po/sl.po
po/sq.po
po/sr.po
po/sv.po
po/tr.po
po/uk.po
po/zh_CN.po

index 6c25dfd..1260bd2 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # 
 # Translators:
 # Daniel Albers <daniel@lbers.com>, 2011.
-# Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>, 20092010.
+# Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>, 2009-2010.
 # Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2012.
 # Vit Pelcak <vit@pelcak.org>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Quassel IRC\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-02 12:03+0000\n"
-"Last-Translator: Vit Pelcak <vit@pelcak.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-15 23:53+0000\n"
+"Last-Translator: Daniel Albers <daniel@lbe.rs>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "<b>Verze:</b> %1<br><b>Verze protokolu:</b> %2<br><b>Složení:</b> %3"
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2012 by the "
+"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2013 by the "
 "Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
 "irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a"
 " href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
@@ -95,7 +95,7 @@ msgid ""
 "and everybody we forgot to mention here:"
 msgstr "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapomněli:"
 
-#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:167
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:185
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
 "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
@@ -1112,6 +1112,11 @@ msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "Minimum delay between requests:"
 msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:"
 
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250
+msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
+msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior"
+msgstr ""
+
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "IRC"
@@ -1337,12 +1342,12 @@ msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
 msgid "Existing Rules"
 msgstr "Existující pravidla"
 
-#: ../src/core/core.cpp:188
+#: ../src/core/core.cpp:190
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
 msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..."
 
-#: ../src/core/core.cpp:189
+#: ../src/core/core.cpp:191
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
@@ -1350,83 +1355,83 @@ msgid ""
 "to work."
 msgstr "V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit vaši\nQt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\nmohlo fungovat."
 
-#: ../src/core/core.cpp:247
+#: ../src/core/core.cpp:249
 msgctxt "Core|"
 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
 msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:293
+#: ../src/core/core.cpp:295
 msgctxt "Core|"
 msgid "Admin user or password not set."
 msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno."
 
-#: ../src/core/core.cpp:296
+#: ../src/core/core.cpp:298
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not setup storage!"
 msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:300
+#: ../src/core/core.cpp:302
 msgctxt "Core|"
 msgid "Creating admin user..."
 msgstr "Vytvářím účet administrátora..."
 
-#: ../src/core/core.cpp:432
+#: ../src/core/core.cpp:434
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1"
 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech"
 
-#: ../src/core/core.cpp:441
+#: ../src/core/core.cpp:443
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:450
+#: ../src/core/core.cpp:452
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:458
+#: ../src/core/core.cpp:460
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:469
+#: ../src/core/core.cpp:471
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:477
+#: ../src/core/core.cpp:479
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol"
 
-#: ../src/core/core.cpp:486
+#: ../src/core/core.cpp:488
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
 msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:524
+#: ../src/core/core.cpp:527
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client connected from"
 msgstr "Klient připojen od"
 
-#: ../src/core/core.cpp:527
+#: ../src/core/core.cpp:530
 msgctxt "Core|"
 msgid "Closing server for basic setup."
 msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení."
 
-#: ../src/core/core.cpp:550
+#: ../src/core/core.cpp:547
 msgctxt "Core|"
 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
 msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení."
 
-#: ../src/core/core.cpp:562
+#: ../src/core/core.cpp:560
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
@@ -1434,68 +1439,63 @@ msgid ""
 "client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
 msgstr "<b>Váš Quassel Klient je příliš starý!</b><br>Toto jádro potřebuje klienta s protokolem alespoň verze %1.<br>Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta."
 
-#: ../src/core/core.cpp:566 ../src/core/core.cpp:657 ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:564 ../src/core/core.cpp:656 ../src/core/core.cpp:682
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
 
-#: ../src/core/core.cpp:566
+#: ../src/core/core.cpp:564
 msgctxt "Core|"
 msgid "too old, rejecting."
 msgstr "příliš staré, odmítám."
 
-#: ../src/core/core.cpp:583
+#: ../src/core/core.cpp:582
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
 msgstr "<b>Verze jádra %1</b><br>Sestavení: %2<br>Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)"
 
-#: ../src/core/core.cpp:637
+#: ../src/core/core.cpp:636
 msgctxt "Core|"
 msgid "Starting TLS for Client:"
 msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:"
 
-#: ../src/core/core.cpp:655
+#: ../src/core/core.cpp:654
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
 "trying to login."
 msgstr "<b>Klient není inicializován!</b><br>Musíte poslat inicializační zprávu před pokusem o přihlášení."
 
-#: ../src/core/core.cpp:657
+#: ../src/core/core.cpp:656
 msgctxt "Core|"
 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
 msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám."
 
-#: ../src/core/core.cpp:677
+#: ../src/core/core.cpp:676
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
 "you supplied could not be found in the database."
 msgstr "<b>Neplatné uživatelské jméno či heslo!</b><br>Kombinace uživatelského jména a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi."
 
-#: ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
 msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)."
 
-#: ../src/core/core.cpp:696
+#: ../src/core/core.cpp:695
 msgctxt "Core|"
 msgid "Non-authed client disconnected."
 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen."
 
-#: ../src/core/core.cpp:703
-msgctxt "Core|"
-msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
-msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)"
-
-#: ../src/core/core.cpp:755
+#: ../src/core/core.cpp:724
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize session for client:"
 msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:"
 
-#: ../src/core/core.cpp:781
+#: ../src/core/core.cpp:750
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not find a session for client:"
 msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:"
@@ -1840,69 +1840,69 @@ msgctxt "CoreConnectDlg|"
 msgid "Connect to Core"
 msgstr "Připojit k jádru"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:189
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:190
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Network is down"
 msgstr "Síť je mimo provoz"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:229 ../src/client/coreconnection.cpp:369
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:225 ../src/client/coreconnection.cpp:365
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojeno"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:232
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:228
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Looking up %1..."
 msgstr "Vyhledávám %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:235 ../src/client/coreconnection.cpp:507
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:231 ../src/client/coreconnection.cpp:518
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connecting to %1..."
 msgstr "Připojuji se k %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:238 ../src/client/coreconnection.cpp:641
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:234 ../src/client/coreconnection.cpp:658
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connected to %1"
 msgstr "Připojeno k %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:241
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:237
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnecting from %1..."
 msgstr "Odpojeno od %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:309
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:303
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
 "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider "
 "upgrading."
 msgstr "Jádro Quasselu, ke kterému se snazíte připojit, je příliš staré! Prosíme zvažte jeho aktualizaci."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:344
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:340
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Invalid data received from core"
 msgstr "Přijata neplatná data od jádra"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:399
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:403
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected from core."
 msgstr "Odpojit od jádra."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:484 ../src/client/coreconnection.cpp:573
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:622
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:496 ../src/client/coreconnection.cpp:590
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:639
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Unencrypted connection canceled"
 msgstr "Nešifrované spojení zrušeno"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:516
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:533
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to core..."
 msgstr "Synchronizace s jádrem..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:539
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:556
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
@@ -1910,33 +1910,33 @@ msgid ""
 "least core/client protocol v%1 to connect."
 msgstr "<b>Jádro Quasselu, ke kterému se snažíte připojit, je příliš staré!</b><br> Požadovaný je protokol verze %1 pro spojení."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:665
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:682
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Probíhá přihlášení..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:670
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:687
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Login canceled"
 msgstr "Přihlášení zrušeno"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:699
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:716
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving session state"
 msgstr "Příjem stavu sezení"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:701
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:718
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to %1..."
 msgstr "Synchronizace s %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:731
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:744
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving network states"
 msgstr "Příjem stavů sítí"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:785
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:798
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronized to %1"
@@ -2139,30 +2139,30 @@ msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Core Shutdown"
 msgstr "Vypnutí jádra"
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:396
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:409
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
 msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)"
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:398
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:411
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Connection failure: %1"
 msgstr "Chyba spojení: %1"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "disconnected (UserId: %1)."
 msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)."
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:497
+#: ../src/core/coresession.cpp:491
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
@@ -2170,20 +2170,41 @@ msgid ""
 " create network %1!"
 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:529
+#: ../src/core/coresession.cpp:523
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
 "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
 "exists, updating instead!"
 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!"
 
-#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:71
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:75
 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
 msgid ""
 "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to "
 "continue"
 msgstr "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použijte: /nick <jiná_přezdívka>"
 
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:447
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Unable to perform key exchange."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:458
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:462
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:470
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Your key is set and messages will be encrypted."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:472
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed."
+msgstr ""
+
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "away"
@@ -2195,28 +2216,28 @@ msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
 msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1"
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:198
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:199
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /delkey <nick|channel> deletes the encryption key for nick or "
 "channel or just /delkey when in a channel or query."
 msgstr "[použití] /delkey <kanál|přezdívka> smaže šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /delkey, když je na popředí."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:205
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:206
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:648
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "No key has been set for %1."
 msgstr "Pro %1 není nastavena žádná klávesa."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:218
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:211
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "The key for %1 has been deleted."
 msgstr "Klíč pro %1 byl smazán."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:222
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:614
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:215
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:656
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
@@ -2225,13 +2246,42 @@ msgid ""
 "with QCA2 present."
 msgstr "Chyba: Nastavení šifrovacího klíče vyžaduje sestavení Quasselu s podporou pro knihovnu Qt Kryptografické Architektury (QCA). Kontaktujte svého distributora pro získání baličku Quassel s podporou QCA2, nebo znovu sestavte Quassel s dostupnou QCA2."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:499
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:367
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid ""
+"[usage] /keyx [<nick|channel>] Initiates a DH1080 key exchange with the "
+"target."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:379
+#, qt-format
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid "Failed to initiate key exchange with %1."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:384
+#, qt-format
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid "Initiated key exchange with %1."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid ""
+"Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
+"support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your "
+"distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel "
+"with QCA present."
+msgstr "Chyba: Nastavení šifrovacího klíče vyžaduje sestavení Quasselu s podporou pro knihovnu Qt Kryptografické Architektury (QCA). Kontaktujte svého distributora pro získání baličku Quassel s podporou QCA, nebo znovu sestavte Quassel s dostupnou QCA."
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:546
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "Starting query with %1"
 msgstr "Zahajuji rozhovor s %1"
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:604
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
@@ -2239,35 +2289,26 @@ msgid ""
 "it."
 msgstr "[použití] /setkey <kanál|přezdívka> <klíč> nastaví šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /setkey <klíč>, když je na popředí."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:571
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:613
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "The key for %1 has been set."
 msgstr "Klíč pro %1 byl nastaven."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:574
-msgctxt "CoreUserInputHandler|"
-msgid ""
-"Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
-"support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your "
-"distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel "
-"with QCA present."
-msgstr "Chyba: Nastavení šifrovacího klíče vyžaduje sestavení Quasselu s podporou pro knihovnu Qt Kryptografické Architektury (QCA). Kontaktujte svého distributora pro získání baličku Quassel s podporou QCA, nebo znovu sestavte Quassel s dostupnou QCA."
-
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:598
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:640
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel"
 " or just /showkey when in a channel or query."
 msgstr "[použití] /delkey <kanál|přezdívka> smaže šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /delkey, když je na popředí."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:610
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:652
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "The key for %1 is %2"
 msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2"
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:738
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:780
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1"
@@ -2383,7 +2424,12 @@ msgctxt "DebugLogWidget|"
 msgid "Close"
 msgstr "Zavřít"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:360
+#: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184
+msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|"
+msgid "Mark dockmanager entry"
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:365
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] "
 msgstr "[Whois] %1"
@@ -2400,207 +2446,213 @@ msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
 msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:345
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:342
+#, qt-format
+msgctxt "EventStringifier|"
+msgid "[Operwall] %1: %2"
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:350
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid ""
 "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
 "behavior!"
 msgstr "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:374
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:379
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 is away: \"%2\""
 msgstr "%1 je fuč: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:381
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:386
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "You are no longer marked as being away"
 msgstr "Již nejste označen jako nedostupný"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:389
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:394
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "You have been marked as being away"
 msgstr "Byl jste označen jako nedostupný"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:411
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:416
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
 msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:427
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:432
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)"
 msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:429
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:434
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)"
 msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:439
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:444
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)"
 msgstr "[Whowas] %1 byl %2@%3 (%4)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:448
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:453
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
 msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:460
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:465
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
 msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:462
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:469
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)"
 msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:471
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:479
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] End of /WHOIS list"
 msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:494
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:502
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:496
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:504
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:498
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:506
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:519
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:527
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\""
 msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:527
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:535
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "End of channel list"
 msgstr "Konec seznamu s kanály"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:545
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:553
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Homepage for %1 is %2"
 msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:562
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:570
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Channel %1 created on %2"
 msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:574
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:584
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is authed as %2"
 msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:577
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:587
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was authed as %2"
 msgstr "[Whowas] %1 byl ověřen jako %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:586
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:596
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "No topic is set for %1."
 msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma."
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:594
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:604
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
 msgstr "Téma pro %1 je \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:605
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:616
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Topic set by %1 on %2"
 msgstr "Téma nastavil %1 v %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:617
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:629
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 has been invited to %2"
 msgstr "%1 byl pozván do %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:625
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:637
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Who] %1"
 msgstr "[Who] %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:632
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:644
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "End of /WHOWAS"
 msgstr "Konec /WHOWAS"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:642
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:654
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
 msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:652
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:664
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick already in use: %1"
 msgstr "Přezdívka se již používá: %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:662
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:674
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
 msgstr "Přezdívka/kanál je dočasně nedostupná: %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:685
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:697
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
 msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1"
 
 #. Optional "unknown" in "Received unknown CTCP-FOO request by bar"
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:700
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:712
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:701
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:713
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3"
 msgstr "Obdržen %1CTCP-%2 požadavek od %3"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:704
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:716
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3"
 msgstr "Obdržena CTCP-%1 odpověď od %2: %3"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:719
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:731
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
@@ -2734,7 +2786,7 @@ msgid "highlight rule"
 msgstr "Pravidla zvýraznění"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:364
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:369
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Rename Identity"
 msgstr "Přejmenovat identitu"
@@ -2770,55 +2822,55 @@ msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Identities"
 msgstr "Identity"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:199
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
 msgstr "<b>Následující problémy je třeba opravit pro uložení změn:</b><ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:200
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
 msgstr "<li>Všechny identity potřebují název</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:201
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
 msgstr "<li>Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:202
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
 msgstr "<li>Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:203
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
 msgstr "<li>Musíte specifikovat ident pro každou identitu</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "</ul>"
 msgstr "</ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "One or more identities are invalid"
 msgstr "Jedna (či více) identita není validní"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:350
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:355
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Delete Identity?"
 msgstr "Smazat Identitu?"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:351
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356
 #, qt-format
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:365
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370
 #, qt-format
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
@@ -2988,7 +3040,7 @@ msgid "minutes of being idle"
 msgstr "minut nicnedělání"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:236
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:237
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokročilé"
@@ -3054,16 +3106,16 @@ msgid "Key Type:"
 msgstr "Typ klíče:"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:350
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "No Key loaded"
 msgstr "Nebyl načten žádný klíč"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:352
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load"
 msgstr "Načíst"
@@ -3080,8 +3132,8 @@ msgstr "Organizace:"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:403
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:404
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "No Certificate loaded"
 msgstr "Nebyl načten žádný certifikát"
@@ -3091,28 +3143,28 @@ msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "CommonName:"
 msgstr "Běžné jméno:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:319
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:320
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load a Key"
 msgstr "Načíst klíč"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:356
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:357
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "RSA"
 msgstr "RSA"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:360
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "DSA"
 msgstr "DSA"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:410
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:411
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Clear"
 msgstr "Vyčistit"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:376
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:377
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load a Certificate"
 msgstr "Načíst certifikát"
@@ -3576,6 +3628,11 @@ msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
 msgid "Input Widget"
 msgstr "Vstupní řádka"
 
+#: ../src/common/internalpeer.cpp:58
+msgctxt "InternalPeer|"
+msgid "internal connection"
+msgstr ""
+
 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49
 msgctxt "IrcConnectionWizard|"
 msgid "Save && Connect"
@@ -3833,379 +3890,379 @@ msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid "Reassign"
 msgstr "Přeřadit"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:332
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:334
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:352
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Connect to Core..."
 msgstr "Přip&ojit k jádru..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:336
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Disconnect from Core"
 msgstr "O&dpojit od jádra"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:338
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Core &Info..."
 msgstr "&Informace jádra..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:340
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Configure &Networks..."
 msgstr "Nastavit &sítě..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:343
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Quit"
 msgstr "&Ukončit"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:347
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:365
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Configure Chat Lists..."
 msgstr "&Nastavit seznam místností..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:368
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Lock Layout"
 msgstr "U&zamknout rozvržení"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:372
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show &Search Bar"
 msgstr "Zobrazit vy&hledávání"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Away Log"
 msgstr "Zobrazit Log pro Pryč"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:376
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show &Menubar"
 msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:379
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Status &Bar"
 msgstr "Zo&brazit stavový řádek"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:367
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:385
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Full Screen Mode"
 msgstr "Režim &celé obrazovky"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:392
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Configure &Shortcuts..."
 msgstr "Nastavit zk&ratky..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 ../src/qtui/mainwin.cpp:384
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:398 ../src/qtui/mainwin.cpp:402
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Configure Quassel..."
 msgstr "&Nastavit Quassel..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:390
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:408
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&About Quassel"
 msgstr "O progr&amu Quassel"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:395
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:413
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "About &Qt"
 msgstr "O &Qt"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:399
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:417
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &NetworkModel"
 msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:401
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:419
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
 msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:403
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:421
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &MessageModel"
 msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:405
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:423
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &HotList"
 msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:407
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:425
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &Log"
 msgstr "Ladící &Log"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:409
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:427
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Reload Stylesheet"
 msgstr "Pře-načíst styl"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:412
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Hide Current Buffer"
 msgstr "Skrýt současnou záložku"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:416
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigace"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:418
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:436
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Jump to hot chat"
 msgstr "Přejít na další aktivní záložku"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:448
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #0"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #0"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:432
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:450
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #1"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #1"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:452
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #2"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #2"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:436
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:454
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #3"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #3"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:438
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:456
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #4"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #4"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:440
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:458
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #5"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup 5"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:442
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:460
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #6"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #6"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:444
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:462
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #7"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #7"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:446
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:464
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #8"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #8"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:448
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:466
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #9"
 msgstr "Nastavit rychlý přístup #9"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:451
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #0"
 msgstr "Rychlý přístup #0"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:453
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:471
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #1"
 msgstr "Rychlý přístup #1"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:455
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:473
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #2"
 msgstr "Rychlý přístup #2"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:457
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:475
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #3"
 msgstr "Rychlý přístup #3"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:459
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #4"
 msgstr "Rychlý přístup #4"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:461
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:479
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #5"
 msgstr "Rychlý přístup #5"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:463
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:481
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #6"
 msgstr "Rychlý přístup #6"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:465
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:483
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #7"
 msgstr "Rychlý přístup #7"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:467
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:485
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #8"
 msgstr "Rychlý přístup #8"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:487
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #9"
 msgstr "Rychlý přístup #9"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:473
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:491
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Activate Next Chat List"
 msgstr "Aktivovat další rozhovor"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:475
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:493
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Activate Previous Chat List"
 msgstr "Aktivovat předchozí rozhovor"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:495
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Go to Next Chat"
 msgstr "Přejít na další rozhovor"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:479
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:497
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Go to Previous Chat"
 msgstr "Přejít na předchozí rozhovor"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:488
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:506
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&File"
 msgstr "S&oubor"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:501
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:519
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Networks"
 msgstr "&Sítě"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:507
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:525
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&View"
 msgstr "&Záložky"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:508
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:526
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Chat Lists"
 msgstr "&Seznam místností"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:510
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:528
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Toolbars"
 msgstr "Liš&ty"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:524
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:542
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Settings"
 msgstr "Na&stavení"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:533
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:551
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Help"
 msgstr "&Nápověda"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:541
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:559
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug"
 msgstr "Debug"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:817
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:835
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Nicks"
 msgstr "Přezdívky"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:826
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:844
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Nick List"
 msgstr "Zobrazit seznam přezdívek"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:839
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:857
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Chat Monitor"
 msgstr "Monitor místností"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:851
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:869
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Chat Monitor"
 msgstr "Zobrazí monitor místností"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:857
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:875
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Inputline"
 msgstr "Vstupní řádka"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:866
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:884
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Input Line"
 msgstr "Zobrazit řádku se vstupem"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:881
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:899
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Topic"
 msgstr "Téma"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:893
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:911
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Topic Line"
 msgstr "Zobrazit řádek s tématem"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:987
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1005
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Main Toolbar"
 msgstr "Hlavní nástrojová lišta"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1030
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1048
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Connected to core."
 msgstr "Připojen k jádru."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1129
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Not connected to core."
 msgstr "Nepřipojen k jádru."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147 ../src/qtui/mainwin.cpp:1157
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165 ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Unencrypted Connection"
 msgstr "Nešifrované spojení"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
 msgstr "<b>Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1149 ../src/qtui/mainwin.cpp:1159
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1167 ../src/qtui/mainwin.cpp:1177
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your "
 "Quassel core."
 msgstr "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití šifrování."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1157
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
 msgstr "<b>Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 ../src/qtui/mainwin.cpp:1196
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1193 ../src/qtui/mainwin.cpp:1214
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Untrusted Security Certificate"
 msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1176
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1194
 #, qt-format
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
@@ -4213,33 +4270,33 @@ msgid ""
 "following reasons:</b>"
 msgstr "<b>SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících důvodů:</b>"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1179
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Continue"
 msgstr "Pokračovat"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1180
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1198
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Certificate"
 msgstr "Zobrazit certifikát"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1215
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
 msgstr "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému schvalování?"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1199
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1217
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Current Session Only"
 msgstr "Pouze současné sezení"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1200
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1218
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Forever"
 msgstr "Navždy"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1211
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1229
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Core Connection Error"
 msgstr "Chyba spojení s jádrem"
@@ -4329,7 +4386,7 @@ msgctxt "NetworkEditDlg|"
 msgid "Please enter a network name:"
 msgstr "Prosím zadejte název sítě:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:792
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:840
 msgctxt "NetworkEditDlg|"
 msgid "Add Network"
 msgstr "Přidat síť"
@@ -4589,63 +4646,71 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Account:"
 msgstr "Účet:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:635
+msgctxt "NetworksSettingsPage|"
+msgid ""
+"<html><head/><body><p><span style=\" font-weight:600;\">Note:</span> because"
+" the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be "
+"used.</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Encodings"
 msgstr "Kódování"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:662
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Configure advanced settings such as message encodings and automatic "
 "reconnect"
 msgstr "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:671
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
 msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:674
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Use Custom Encodings"
 msgstr "Používat různá kódování"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:685
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:705
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
 msgstr "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\nUTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí."
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:689
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Send messages in:"
 msgstr "Odesílat zprávy v:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:716
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:736
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
 msgstr "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\nToto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8."
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:720
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Receive fallback:"
 msgstr "Záložní kódování:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:747
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:761
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
 msgstr "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a názvy serverů.\nPokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Server encoding:"
 msgstr "Kódování serveru:"
@@ -4660,34 +4725,34 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Networks"
 msgstr "Sítě"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:176
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:184
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
 msgstr "<b>Následující problémy je třeba opravit pro uložení změn:</b><ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:177
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:185
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
 msgstr "<li>Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:178
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:186
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "</ul>"
 msgstr "</ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:179
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:187
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Invalid Network Settings"
 msgstr "Špatné nastavení sítě"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:602
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:650
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Delete Network?"
 msgstr "Smazat síť?"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:603
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:651
 #, qt-format
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
@@ -4712,7 +4777,7 @@ msgid ""
 "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
 msgstr "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -."
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:474
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:479
 msgctxt "NickEditDlg|"
 msgid "Add Nickname"
 msgstr "Přidat přezdívku"
@@ -4727,7 +4792,7 @@ msgctxt "NotificationsSettingsPage|"
 msgid "Notifications"
 msgstr "Oznámení"
 
-#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:172
+#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:186
 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|"
 msgid "Select Audio File"
 msgstr "Vyberte zvukový soubor"
@@ -4948,27 +5013,27 @@ msgctxt "QssParser|"
 msgid "Invalid font size specification: %1"
 msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1"
 
-#: ../src/common/util.cpp:162
+#: ../src/common/util.cpp:169
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "year"
 msgstr "rok"
 
-#: ../src/common/util.cpp:163
+#: ../src/common/util.cpp:170
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "day"
 msgstr "den"
 
-#: ../src/common/util.cpp:164
+#: ../src/common/util.cpp:171
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "h"
 msgstr "h"
 
-#: ../src/common/util.cpp:165
+#: ../src/common/util.cpp:172
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "min"
 msgstr "min"
 
-#: ../src/common/util.cpp:166
+#: ../src/common/util.cpp:173
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "sec"
 msgstr "sec"
@@ -5252,27 +5317,7 @@ msgctxt "ShortcutsSettingsPage|"
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Zkratky"
 
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:981
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
-msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček větší než je maximální povolená velikost!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:986
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
-msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček s nulovou velikostí!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1003
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
-msgstr "Peer odeslal porušená komprimovaná data!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1019
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
-msgstr "Peer odeslal porušená data: nezdařilo se načítaní QVariant!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1168
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:736
 msgctxt "SignalProxy|"
 msgid "Disconnecting"
 msgstr "Odpojuji"
@@ -5730,108 +5775,108 @@ msgstr "Rozhraní Tématu"
 #. Topic Message
 #. ----------
 #. Invite Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:638 ../src/uisupport/uistyle.cpp:641
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:682 ../src/uisupport/uistyle.cpp:685
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:688 ../src/uisupport/uistyle.cpp:695
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:666 ../src/uisupport/uistyle.cpp:669
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:710 ../src/uisupport/uistyle.cpp:713
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:716 ../src/uisupport/uistyle.cpp:725
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:759
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%1"
 msgstr "%1"
 
 #. Action Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:644
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:672
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %2"
 msgstr "%DN%1%DN %2"
 
 #. Nick Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:648
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:676
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "You are now known as %DN%1%DN"
 msgstr "Nyní jste znám jako %DN%1%DN"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:649
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:677
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
 msgstr "%DN%1%DN je nyní znám jako %DN%2%DN"
 
 #. Mode Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:653
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:681
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "User mode: %DM%1%DM"
 msgstr "Uživatelský režim: %DM%1%DM"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:654
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
 msgstr "Režim %DM%1%DM od %DN%2%DN"
 
 #. Join Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:658
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:686
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se připojil do %DC%4%DC"
 
 #. Part Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:661
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:689
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH opustil %DC%4%DC"
 
 #. Quit Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:666
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:694
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se odpojil"
 
 #. Kick Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:674
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:702
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
 msgstr "%DN%1%DN vykopnul %DN%2%DN z %DC%3%DC"
 
 #. Day Change Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:691
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:720
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "{Day changed to %1}"
 msgstr "{Den: %1}"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:704
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:734
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH skončil. Vrátili se: "
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:708 ../src/uisupport/uistyle.cpp:724
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:738 ../src/uisupport/uistyle.cpp:754
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
 msgstr "%DN%1%DN (%2 více)"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:749
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH. Opustili nás: "
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:731 ../src/uisupport/uistyle.cpp:779
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:761 ../src/uisupport/uistyle.cpp:809
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "[%1]"
 msgstr "[%1]"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:777
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:807
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "<%1>"
index 2b17fc9..70993e0 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Quassel IRC\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-24 20:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-15 23:53+0000\n"
 "Last-Translator: Daniel Albers <daniel@lbe.rs>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "<b>Version:</b> %1<br><b>Protokol version:</b> %2<br><b>Bygget:</b> %3"
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2012 by the "
+"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2013 by the "
 "Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
 "irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a"
 " href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
@@ -95,7 +95,7 @@ msgid ""
 "and everybody we forgot to mention here:"
 msgstr "Vi vil gerne takke de følgende bidragsydere (i alfabetisk rækkefølge) og alle dem vi har glemt at nævne her:"
 
-#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:167
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:185
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
 "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
@@ -1112,6 +1112,11 @@ msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "Minimum delay between requests:"
 msgstr ""
 
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250
+msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
+msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior"
+msgstr ""
+
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "IRC"
@@ -1337,12 +1342,12 @@ msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
 msgid "Existing Rules"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:188
+#: ../src/core/core.cpp:190
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:189
+#: ../src/core/core.cpp:191
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
@@ -1350,83 +1355,83 @@ msgid ""
 "to work."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:247
+#: ../src/core/core.cpp:249
 msgctxt "Core|"
 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:293
+#: ../src/core/core.cpp:295
 msgctxt "Core|"
 msgid "Admin user or password not set."
 msgstr "Administratorbruger eller -password ikke angivet."
 
-#: ../src/core/core.cpp:296
+#: ../src/core/core.cpp:298
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not setup storage!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:300
+#: ../src/core/core.cpp:302
 msgctxt "Core|"
 msgid "Creating admin user..."
 msgstr "Operetter administrator bruger..."
 
-#: ../src/core/core.cpp:432
+#: ../src/core/core.cpp:434
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:441
+#: ../src/core/core.cpp:443
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:450
+#: ../src/core/core.cpp:452
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:458
+#: ../src/core/core.cpp:460
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:469
+#: ../src/core/core.cpp:471
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:477
+#: ../src/core/core.cpp:479
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:486
+#: ../src/core/core.cpp:488
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:524
+#: ../src/core/core.cpp:527
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client connected from"
 msgstr "Af&bryd fra server"
 
-#: ../src/core/core.cpp:527
+#: ../src/core/core.cpp:530
 msgctxt "Core|"
 msgid "Closing server for basic setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:550
+#: ../src/core/core.cpp:547
 msgctxt "Core|"
 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
 msgstr "Antik klient prøver at forbinde... nægter."
 
-#: ../src/core/core.cpp:562
+#: ../src/core/core.cpp:560
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
@@ -1434,68 +1439,63 @@ msgid ""
 "client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:566 ../src/core/core.cpp:657 ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:564 ../src/core/core.cpp:656 ../src/core/core.cpp:682
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client"
 msgstr "Klient stil:"
 
-#: ../src/core/core.cpp:566
+#: ../src/core/core.cpp:564
 msgctxt "Core|"
 msgid "too old, rejecting."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:583
+#: ../src/core/core.cpp:582
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:637
+#: ../src/core/core.cpp:636
 msgctxt "Core|"
 msgid "Starting TLS for Client:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:655
+#: ../src/core/core.cpp:654
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
 "trying to login."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:657
+#: ../src/core/core.cpp:656
 msgctxt "Core|"
 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:677
+#: ../src/core/core.cpp:676
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
 "you supplied could not be found in the database."
 msgstr "<b>Ugyldigt brugernavn eller kodeord!</b><br>Brugernavn/password-kombinationen du indtastede kunne ikke findes i databasen."
 
-#: ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:696
+#: ../src/core/core.cpp:695
 msgctxt "Core|"
 msgid "Non-authed client disconnected."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:703
-msgctxt "Core|"
-msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/core/core.cpp:755
+#: ../src/core/core.cpp:724
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize session for client:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/core.cpp:781
+#: ../src/core/core.cpp:750
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not find a session for client:"
 msgstr ""
@@ -1840,69 +1840,69 @@ msgctxt "CoreConnectDlg|"
 msgid "Connect to Core"
 msgstr "F&orbind til server..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:189
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:190
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Network is down"
 msgstr "Netværk"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:229 ../src/client/coreconnection.cpp:369
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:225 ../src/client/coreconnection.cpp:365
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Af&bryd fra server"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:232
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:228
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Looking up %1..."
 msgstr "Forbinder til %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:235 ../src/client/coreconnection.cpp:507
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:231 ../src/client/coreconnection.cpp:518
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connecting to %1..."
 msgstr "Forbinder til %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:238 ../src/client/coreconnection.cpp:641
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:234 ../src/client/coreconnection.cpp:658
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connected to %1"
 msgstr "Forbundet til %1"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:241
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:237
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnecting from %1..."
 msgstr "Forbinder til %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:309
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:303
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
 "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider "
 "upgrading."
 msgstr "Quassel serveren du prøver at forbinde til er for gammel! Overvej at upgradere den."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:344
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:340
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Invalid data received from core"
 msgstr ""
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:399
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:403
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected from core."
 msgstr "Af&bryd fra server"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:484 ../src/client/coreconnection.cpp:573
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:622
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:496 ../src/client/coreconnection.cpp:590
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:639
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Unencrypted connection canceled"
 msgstr ""
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:516
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:533
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to core..."
 msgstr "F&orbind til server..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:539
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:556
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
@@ -1910,33 +1910,33 @@ msgid ""
 "least core/client protocol v%1 to connect."
 msgstr "<b>Quassel-serveren du er ved at forbinde til er for gammel!</b><br>Klient/server-protokol version %1 er krævet for at forbinde."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:665
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:682
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Logger på..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:670
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:687
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Login canceled"
 msgstr ""
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:699
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:716
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving session state"
 msgstr ""
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:701
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:718
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to %1..."
 msgstr "Forbinder til %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:731
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:744
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving network states"
 msgstr ""
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:785
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:798
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronized to %1"
@@ -2138,30 +2138,30 @@ msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Core Shutdown"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:396
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:409
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
 msgstr "Kunne ikke forbinde til %1 (%2)"
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:398
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:411
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Connection failure: %1"
 msgstr "Forbindelsesfejl: %1"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "Client"
 msgstr "Klient stil:"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "disconnected (UserId: %1)."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:497
+#: ../src/core/coresession.cpp:491
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
@@ -2169,20 +2169,41 @@ msgid ""
 " create network %1!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:529
+#: ../src/core/coresession.cpp:523
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
 "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
 "exists, updating instead!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:71
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:75
 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
 msgid ""
 "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to "
 "continue"
 msgstr ""
 
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:447
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Unable to perform key exchange."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:458
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:462
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:470
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Your key is set and messages will be encrypted."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:472
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed."
+msgstr ""
+
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "away"
@@ -2194,28 +2215,28 @@ msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:198
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:199
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /delkey <nick|channel> deletes the encryption key for nick or "
 "channel or just /delkey when in a channel or query."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:205
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:206
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:648
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "No key has been set for %1."
 msgstr "Intet emne er sat for %1."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:218
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:211
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "The key for %1 has been deleted."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:222
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:614
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:215
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:656
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
@@ -2224,27 +2245,27 @@ msgid ""
 "with QCA2 present."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:499
-#, qt-format
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:367
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
-msgid "Starting query with %1"
+msgid ""
+"[usage] /keyx [<nick|channel>] Initiates a DH1080 key exchange with the "
+"target."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:379
+#, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
-msgid ""
-"[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
-"channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for "
-"it."
+msgid "Failed to initiate key exchange with %1."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:571
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:384
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
-msgid "The key for %1 has been set."
+msgid "Initiated key exchange with %1."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:574
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
@@ -2253,20 +2274,40 @@ msgid ""
 "with QCA present."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:598
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:546
+#, qt-format
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid "Starting query with %1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:604
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid ""
+"[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
+"channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for "
+"it."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:613
+#, qt-format
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid "The key for %1 has been set."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:640
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel"
 " or just /showkey when in a channel or query."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:610
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:652
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "The key for %1 is %2"
 msgstr "Emne for %1 er \"%2\""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:738
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:780
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1"
@@ -2382,7 +2423,12 @@ msgctxt "DebugLogWidget|"
 msgid "Close"
 msgstr "Luk"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:360
+#: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184
+msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|"
+msgid "Mark dockmanager entry"
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:365
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] "
 msgstr "[Whois] %1"
@@ -2399,207 +2445,213 @@ msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
 msgstr "%1 har skiftet emne for %2 til: \"%3\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:345
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:342
+#, qt-format
+msgctxt "EventStringifier|"
+msgid "[Operwall] %1: %2"
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:350
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid ""
 "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
 "behavior!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:374
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:379
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 is away: \"%2\""
 msgstr "%1 er ikke tilstede: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:381
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:386
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "You are no longer marked as being away"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:389
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:394
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "You have been marked as being away"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:411
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:416
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:427
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:432
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:429
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:434
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:439
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:444
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:448
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:453
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:460
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:465
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
 msgstr "[Whois] %1 er ikke tilstede: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:462
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:469
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:471
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:479
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] End of /WHOIS list"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:494
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:502
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 er ikke tilstede: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:496
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:504
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 er ikke tilstede: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:498
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:506
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
 msgstr "[Whois] %1 er ikke tilstede: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:519
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:527
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\""
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:527
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:535
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "End of channel list"
 msgstr "Vis kanal-liste"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:545
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:553
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Homepage for %1 is %2"
 msgstr "Emne for %1 er \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:562
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:570
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Channel %1 created on %2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:574
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:584
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is authed as %2"
 msgstr "[Whois] %1 er ikke tilstede: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:577
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:587
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was authed as %2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:586
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:596
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "No topic is set for %1."
 msgstr "Intet emne er sat for %1."
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:594
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:604
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
 msgstr "Emne for %1 er \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:605
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:616
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Topic set by %1 on %2"
 msgstr "Emne valg af %1 på %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:617
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:629
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 has been invited to %2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:625
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:637
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Who] %1"
 msgstr "[Whois] %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:632
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:644
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "End of /WHOWAS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:642
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:654
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:652
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:664
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick already in use: %1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:662
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:674
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:685
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:697
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
 msgstr ""
 
 #. Optional "unknown" in "Received unknown CTCP-FOO request by bar"
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:700
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:712
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "unknown"
 msgstr "ukendt"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:701
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:713
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:704
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:716
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:719
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:731
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
@@ -2733,7 +2785,7 @@ msgid "highlight rule"
 msgstr "Fremhævnings regel"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:364
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:369
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Rename Identity"
 msgstr "Fjern identitet"
@@ -2769,55 +2821,55 @@ msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Identities"
 msgstr "Identiteter"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:199
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:200
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
 msgstr "<li>Alle identiteter skal have et sæt af nicks</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:201
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
 msgstr "<li>Alle identiteter skal have mindst et nick</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:202
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
 msgstr "<li>Du skal angive et fuldt navn for alle identitet</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:203
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
 msgstr "<li>Du skal angive en ident for alle identiteter</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "</ul>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "One or more identities are invalid"
 msgstr "En eller flere identiteter er ugyldige"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:350
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:355
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Delete Identity?"
 msgstr "Slet identitet?"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:351
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356
 #, qt-format
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
 msgstr "Vil du virkeligt slette identiteten \"%1\"?"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:365
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370
 #, qt-format
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
@@ -2987,7 +3039,7 @@ msgid "minutes of being idle"
 msgstr "minutters inaktivitet"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:236
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:237
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Advanced"
 msgstr ""
@@ -3053,16 +3105,16 @@ msgid "Key Type:"
 msgstr ""
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:350
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "No Key loaded"
 msgstr ""
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:352
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load"
 msgstr ""
@@ -3079,8 +3131,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:403
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:404
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "No Certificate loaded"
 msgstr ""
@@ -3090,28 +3142,28 @@ msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "CommonName:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:319
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:320
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load a Key"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:356
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:357
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "RSA"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:360
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "DSA"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:410
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:411
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Clear"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:376
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:377
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load a Certificate"
 msgstr ""
@@ -3575,6 +3627,11 @@ msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
 msgid "Input Widget"
 msgstr "Input felt"
 
+#: ../src/common/internalpeer.cpp:58
+msgctxt "InternalPeer|"
+msgid "internal connection"
+msgstr ""
+
 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49
 msgctxt "IrcConnectionWizard|"
 msgid "Save && Connect"
@@ -3831,379 +3888,379 @@ msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid "Reassign"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:332
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:334
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:352
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Connect to Core..."
 msgstr "F&orbind til server..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:336
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Disconnect from Core"
 msgstr "Af&bryd fra server"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:338
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Core &Info..."
 msgstr "Server &information..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:340
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Configure &Networks..."
-msgstr ""
+msgstr "&Konfigurer Quassel..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:343
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Quit"
 msgstr "&Afslut"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:347
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:365
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Configure Chat Lists..."
-msgstr ""
+msgstr "&Konfigurer Quassel..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:368
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Lock Layout"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:372
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show &Search Bar"
 msgstr "Vis &søgelinje"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Away Log"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:376
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show &Menubar"
 msgstr "Vis &søgelinje"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:379
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Status &Bar"
 msgstr "Vis s&tatuslinje"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:367
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:385
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Full Screen Mode"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:392
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Configure &Shortcuts..."
-msgstr ""
+msgstr "&Konfigurer Quassel..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 ../src/qtui/mainwin.cpp:384
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:398 ../src/qtui/mainwin.cpp:402
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Configure Quassel..."
 msgstr "&Konfigurer Quassel..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:390
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:408
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&About Quassel"
 msgstr "Om Quassel"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:395
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:413
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "About &Qt"
 msgstr "&Om"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:399
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:417
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &NetworkModel"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:401
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:419
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:403
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:421
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &MessageModel"
 msgstr "Ny besked"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:405
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:423
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &HotList"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:407
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:425
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &Log"
 msgstr "Debug konsol"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:409
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:427
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Reload Stylesheet"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:412
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Hide Current Buffer"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:416
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Navigation"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:418
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:436
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Jump to hot chat"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:448
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #0"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:432
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:450
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:452
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:436
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:454
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:438
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:456
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #4"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:440
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:458
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #5"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:442
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:460
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #6"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:444
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:462
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #7"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:446
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:464
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #8"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:448
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:466
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #9"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:451
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #0"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:453
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:471
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:455
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:473
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:457
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:475
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #3"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:459
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #4"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:461
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:479
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #5"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:463
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:481
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #6"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:465
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:483
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #7"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:467
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:485
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #8"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:487
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #9"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:473
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:491
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Activate Next Chat List"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:475
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:493
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Activate Previous Chat List"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:495
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Go to Next Chat"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:479
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:497
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Go to Previous Chat"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:488
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:506
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&File"
 msgstr "&Fil"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:501
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:519
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Networks"
 msgstr "&Netværk"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:507
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:525
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&View"
 msgstr "&Vis"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:508
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:526
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Chat Lists"
 msgstr "Kanal-liste"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:510
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:528
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Toolbars"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:524
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:542
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Settings"
 msgstr "&Indstillinger"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:533
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:551
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Help"
 msgstr "&Hjælp"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:541
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:559
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:817
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:835
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Nicks"
 msgstr "Navneliste"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:826
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:844
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Nick List"
 msgstr "Vis navneliste"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:839
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:857
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Chat Monitor"
 msgstr "Vis chat monitor"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:851
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:869
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Chat Monitor"
 msgstr "Vis chat monitor"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:857
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:875
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Inputline"
 msgstr "Input felt"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:866
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:884
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Input Line"
 msgstr "Vis input felt"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:881
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:899
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Topic"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:893
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:911
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Topic Line"
 msgstr "Vis emne felt"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:987
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1005
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Main Toolbar"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1030
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1048
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Connected to core."
 msgstr "Forbundet til server."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1129
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Not connected to core."
 msgstr "Ikke forbundet til serveren."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147 ../src/qtui/mainwin.cpp:1157
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165 ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Unencrypted Connection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1149 ../src/qtui/mainwin.cpp:1159
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1167 ../src/qtui/mainwin.cpp:1177
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your "
 "Quassel core."
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1157
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 ../src/qtui/mainwin.cpp:1196
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1193 ../src/qtui/mainwin.cpp:1214
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Untrusted Security Certificate"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1176
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1194
 #, qt-format
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
@@ -4211,33 +4268,33 @@ msgid ""
 "following reasons:</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1179
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Continue"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1180
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1198
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Certificate"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1215
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1199
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1217
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Current Session Only"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1200
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1218
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Forever"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1211
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1229
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Core Connection Error"
 msgstr "Server opsætnings guide"
@@ -4326,7 +4383,7 @@ msgctxt "NetworkEditDlg|"
 msgid "Please enter a network name:"
 msgstr "Indtast et netværksnavn:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:792
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:840
 msgctxt "NetworkEditDlg|"
 msgid "Add Network"
 msgstr "Netværk"
@@ -4585,63 +4642,71 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto navn:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:635
+msgctxt "NetworksSettingsPage|"
+msgid ""
+"<html><head/><body><p><span style=\" font-weight:600;\">Note:</span> because"
+" the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be "
+"used.</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Encodings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:662
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Configure advanced settings such as message encodings and automatic "
 "reconnect"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:671
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:674
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Use Custom Encodings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:685
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:705
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:689
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Send messages in:"
 msgstr "Send beskeder i:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:716
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:736
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:720
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Receive fallback:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:747
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:761
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Server encoding:"
 msgstr ""
@@ -4656,34 +4721,34 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Networks"
 msgstr "Netværk"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:176
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:184
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:177
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:185
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
 msgstr "<li>Hvert netværk skal mindst have en server defineret</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:178
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:186
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "</ul>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:179
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:187
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Invalid Network Settings"
 msgstr "Ugyldige netværksindstillinger"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:602
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:650
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Delete Network?"
 msgstr "Slet netværk?"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:603
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:651
 #, qt-format
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
@@ -4708,7 +4773,7 @@ msgid ""
 "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:474
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:479
 msgctxt "NickEditDlg|"
 msgid "Add Nickname"
 msgstr "Rediger nick"
@@ -4723,7 +4788,7 @@ msgctxt "NotificationsSettingsPage|"
 msgid "Notifications"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:172
+#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:186
 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|"
 msgid "Select Audio File"
 msgstr ""
@@ -4944,27 +5009,27 @@ msgctxt "QssParser|"
 msgid "Invalid font size specification: %1"
 msgstr ""
 
-#: ../src/common/util.cpp:162
+#: ../src/common/util.cpp:169
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "year"
 msgstr "år"
 
-#: ../src/common/util.cpp:163
+#: ../src/common/util.cpp:170
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "day"
 msgstr "dag"
 
-#: ../src/common/util.cpp:164
+#: ../src/common/util.cpp:171
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "h"
 msgstr "t"
 
-#: ../src/common/util.cpp:165
+#: ../src/common/util.cpp:172
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "min"
 msgstr "min"
 
-#: ../src/common/util.cpp:166
+#: ../src/common/util.cpp:173
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "sec"
 msgstr "sek"
@@ -5248,27 +5313,7 @@ msgctxt "ShortcutsSettingsPage|"
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Genveje"
 
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:981
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:986
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1003
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1019
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1168
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:736
 msgctxt "SignalProxy|"
 msgid "Disconnecting"
 msgstr ""
@@ -5725,108 +5770,108 @@ msgstr ""
 #. Topic Message
 #. ----------
 #. Invite Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:638 ../src/uisupport/uistyle.cpp:641
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:682 ../src/uisupport/uistyle.cpp:685
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:688 ../src/uisupport/uistyle.cpp:695
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:666 ../src/uisupport/uistyle.cpp:669
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:710 ../src/uisupport/uistyle.cpp:713
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:716 ../src/uisupport/uistyle.cpp:725
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:759
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%1"
 msgstr ""
 
 #. Action Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:644
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:672
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %2"
 msgstr ""
 
 #. Nick Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:648
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:676
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "You are now known as %DN%1%DN"
 msgstr ""
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:649
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:677
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
 msgstr ""
 
 #. Mode Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:653
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:681
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "User mode: %DM%1%DM"
 msgstr ""
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:654
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
 msgstr ""
 
 #. Join Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:658
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:686
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
 msgstr ""
 
 #. Part Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:661
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:689
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
 msgstr ""
 
 #. Quit Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:666
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:694
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
 msgstr ""
 
 #. Kick Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:674
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:702
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
 msgstr ""
 
 #. Day Change Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:691
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:720
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "{Day changed to %1}"
 msgstr ""
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:704
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:734
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:708 ../src/uisupport/uistyle.cpp:724
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:738 ../src/uisupport/uistyle.cpp:754
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:749
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:731 ../src/uisupport/uistyle.cpp:779
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:761 ../src/uisupport/uistyle.cpp:809
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "[%1]"
 msgstr "[%1]"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:777
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:807
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "<%1>"
index f8881ec..0ebbdb3 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -1,4 +1,4 @@
-#
+# 
 # Translators:
 # Daniel Albers <daniel@lbe.rs>, 2012.
 # Daniel Albers <daniel@lbers.com>, 2011-2012.
@@ -9,10 +9,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Quassel IRC\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-16 00:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-16 00:14+0000\n"
 "Last-Translator: Daniel Albers <daniel@lbe.rs>\n"
-"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/quassel/language/"
-"de/)\n"
+"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/quassel/language/de/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -28,44 +27,20 @@ msgstr "Über Quassel"
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
-"html>"
-msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
-"html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
+msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
-"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
-msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
-"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
 msgctxt "AboutDlg|"
@@ -91,34 +66,23 @@ msgstr "&Dank an"
 #, qt-format
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
-msgstr ""
-"<b>Version:</b> %1<br><b>Protokollversion:</b> %2<br><b>Kompiliert:</b> %3"
+msgstr "<b>Version:</b> %1<br><b>Protokollversion:</b> %2<br><b>Kompiliert:</b> %3"
 
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2012 by the "
-"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc."
-"org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
-"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
-"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> "
-"and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
-"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</"
-"a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html"
-"\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org"
-"\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
-msgstr ""
-"<b>Ein moderner, dezentralisierter IRC-Client</b><br><br>&copy;2005-2012 "
-"durch das Quassel Projekt<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://"
-"quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</"
-"a> auf <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC "
-"ist dual-lizenziert <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt"
-"\">GPLv2</a> und <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</"
-"a>.<br>Die meisten der Icons sind &copy; durch das <a href=\"http://www."
-"oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> und werden unter der <a href=\"http://www."
-"gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a> benutzt.<br><br>Bitte benutzen Sie <a "
-"href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> um "
-"Fehler zu melden."
+"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2013 by the "
+"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
+"irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a"
+" href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
+"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a>"
+" and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
+"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen "
+"Team</a> and used under the <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use "
+"<a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to "
+"report bugs."
+msgstr "<b>Ein moderner, dezentralisierter IRC-Client</b><br><br>&copy;2005-2012 durch das Quassel Projekt<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> auf <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC ist dual-lizenziert <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> und <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Die meisten der Icons sind &copy; durch das <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> und werden unter der <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a> benutzt.<br><br>Bitte benutzen Sie <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> um Fehler zu melden."
 
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67
 msgctxt "AboutDlg|"
@@ -130,45 +94,31 @@ msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
 "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
 "and everybody we forgot to mention here:"
-msgstr ""
-"Wir danken hier den folgenden Mitwirkenden (in alphabetischer Reihenfolge) "
-"und all jenen, die wir vergessen haben zu erwähnen:"
+msgstr "Wir danken hier den folgenden Mitwirkenden (in alphabetischer Reihenfolge) und all jenen, die wir vergessen haben zu erwähnen:"
 
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:185
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;"
-"<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-"
-"Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://"
-"www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the "
-"artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png"
-"\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known "
-"as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
-"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href="
-"\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for "
-"keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with "
-"N810s</dd>"
-msgstr ""
-"Besonderer Dank geht an:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png"
-"\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>für großartige künstlerische "
-"Leistung und das Quassel Icon</dt><dt><b><a href=\"http://www.oxygen-icons."
-"org\">Dem Oxygen Team</a></b></dt><dd>für die meisten anderen Icons die in "
-"Quassel zu sehen sind</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
-"href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software (früher: Trolltech)</a></b></"
-"dt><dd>für Qt und Qtopia, und für die Unterstützung der Entwicklung von "
-"QuasselTopia auf Greenphones und mehr</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com"
-"\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>für die Aufnahme von Qt "
-"und für die Unterstützung der Entwicklung von Quassel Mobile für das N810</"
-"dd>"
+"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
+"eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel "
+"icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a"
+" href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
+"creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img "
+"src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
+"href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as "
+"Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
+"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a "
+"href=\"http://www.nokia.com\"><img "
+"src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for "
+"sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
+msgstr "Besonderer Dank geht an:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>für großartige künstlerische Leistung und das Quassel Icon</dt><dt><b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Dem Oxygen Team</a></b></dt><dd>für die meisten anderen Icons die in Quassel zu sehen sind</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software (früher: Trolltech)</a></b></dt><dd>für Qt und Qtopia, und für die Unterstützung der Entwicklung von QuasselTopia auf Greenphones und mehr</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>für die Aufnahme von Qt und für die Unterstützung der Entwicklung von Quassel Mobile für das N810</dd>"
 
 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:124
 #, qt-format
 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
 msgid ""
 "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
-msgstr ""
-"Installiertes Datenbankschema (Version %1) is nicht aktuell. Aktualisiere "
-"auf Version %2..."
+msgstr "Installiertes Datenbankschema (Version %1) is nicht aktuell. Aktualisiere auf Version %2..."
 
 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:126
 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
@@ -180,39 +130,23 @@ msgctxt "AliasesModel|"
 msgid ""
 "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
 "command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
-msgstr ""
-"<b>Kurzbefehl des Alias</b><br />Kann als normaler Slash-Befehl verwendet "
-"werden.<br /><br /><b>Beispiel:</b> Der Alias \"foo\" wird mit /foo "
-"ausgeführt."
+msgstr "<b>Kurzbefehl des Alias</b><br />Kann als normaler Slash-Befehl verwendet werden.<br /><br /><b>Beispiel:</b> Der Alias \"foo\" wird mit /foo ausgeführt."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61
 msgctxt "AliasesModel|"
 msgid ""
-"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:"
-"</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> "
-"represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</"
-"b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:"
-"hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th "
-"parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>"
-"$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the "
-"selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
-"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will "
-"be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
-"1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
-msgstr ""
-"<b>Der Befehl, zudem der Alias erweitert wird</b><br /><b> Besondere "
-"Variablen:</b><br /> - <b>$i</b> steht für den i-ten Parameter.<br /> - <b>"
-"$i..j</b> steht für den i-ten bis zum j-ten Parameter, mit Leerzeichen "
-"getrennt.<br /> - <b>$i..</b> steht für alle Parameter ab dem i-ten, mit "
-"Leerzeichen getrennt.<br /> - <b>$i:hostname</b> steht für den Hostnamen des "
-"Bentuzers, der im i-ten Parameter übergeben wird oder * falls es unbekannt "
-"ist.<br /> - <b>$0</b> steht für die gesamte Zeichenkette.<br /> - <b>$nick</"
-"b> steht für Ihren momentanen Spitznamen.<br /> - <b>$channel</b> steht für "
-"den Namen des momentan ausgewählten Chats.<br /><br />Mehrere Befehle können "
-"mit Strichkommata getrennt werden.<br /><br /><b>Beispiel:</b> \"Test $1; "
-"Test $2; Test All $0\" wird erweitert zu den drei getrennten Meldungen "
-"\"Test 1\", \"Test 2\" und \"Test All 1 2 3\", wenn /test 1 2 3 aufgerufen "
-"wird."
+"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
+"variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
+"<b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br "
+"/> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br"
+" /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by "
+"the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br"
+" /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of"
+" the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
+"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will"
+" be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test "
+"All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
+msgstr "<b>Der Befehl, zudem der Alias erweitert wird</b><br /><b> Besondere Variablen:</b><br /> - <b>$i</b> steht für den i-ten Parameter.<br /> - <b>$i..j</b> steht für den i-ten bis zum j-ten Parameter, mit Leerzeichen getrennt.<br /> - <b>$i..</b> steht für alle Parameter ab dem i-ten, mit Leerzeichen getrennt.<br /> - <b>$i:hostname</b> steht für den Hostnamen des Bentuzers, der im i-ten Parameter übergeben wird oder * falls es unbekannt ist.<br /> - <b>$0</b> steht für die gesamte Zeichenkette.<br /> - <b>$nick</b> steht für Ihren momentanen Spitznamen.<br /> - <b>$channel</b> steht für den Namen des momentan ausgewählten Chats.<br /><br />Mehrere Befehle können mit Strichkommata getrennt werden.<br /><br /><b>Beispiel:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" wird erweitert zu den drei getrennten Meldungen \"Test 1\", \"Test 2\" und \"Test All 1 2 3\", wenn /test 1 2 3 aufgerufen wird."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185
 msgctxt "AliasesModel|"
@@ -417,18 +351,14 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
 "window from the backlog."
-msgstr ""
-"Die einfachste Methode: Eine feste Anzahl Zeilen wird für jeden Chat "
-"angefordert."
+msgstr "Die einfachste Methode: Eine feste Anzahl Zeilen wird für jeden Chat angefordert."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
 "has been established."
-msgstr ""
-"Anzahl der Nachrichten pro Fenster, die nach dem Core-Verbindungsaufbau "
-"angefordert werden."
+msgstr "Anzahl der Nachrichten pro Fenster, die nach dem Core-Verbindungsaufbau angefordert werden."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -438,16 +368,10 @@ msgstr "Anfängliche Verlaufsgröße:"
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
-"This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
-"The amount of lines can be limited per chat.\n"
-"\n"
-"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
-msgstr ""
-"Diese Methode fordert ungelesene Nachrichten für jeden Chat individuell an. "
-"Die Anzahl der Zeilen kann für jeden Chat einzeln begrenzt werden.\n"
+"This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
 "\n"
-"Sie können außerdem weitere ältere Chatzeilen anfordern."
+"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr "Diese Methode fordert ungelesene Nachrichten für jeden Chat individuell an. Die Anzahl der Zeilen kann für jeden Chat einzeln begrenzt werden.\n\nSie können außerdem weitere ältere Chatzeilen anfordern."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
@@ -476,9 +400,7 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
 "Limit does not apply here."
-msgstr ""
-"Anzahl der Nachrichten die zusätzlich zu den ungelesenen angefordert werden. "
-"Das Limit wird hier nicht angewandt."
+msgstr "Anzahl der Nachrichten die zusätzlich zu den ungelesenen angefordert werden. Das Limit wird hier nicht angewandt."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
@@ -489,33 +411,18 @@ msgstr "Zusätzliche Nachrichten:"
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
-"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
-"all chats.\n"
-"\n"
-"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or "
-"have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
-"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
-"fastest.\n"
-"\n"
-"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
-msgstr ""
-"Diese Methode holt alle Nachrichten, die neuer als die älteste ungelesene "
-"Nachricht sind.\n"
+"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
 "\n"
-"Info: Diese Methode ist nicht empfehlenswert, wenn Sie versteckte Fenster "
-"benutzen oder inaktive Fenster haben (z.B. ältere Dialoge oder Chats).\n"
-"Es ist hilfreich die Gesamtanzahl der Nachrichten im Verlauf zu limitieren. "
-"Diese Methode ist vermutlich die Schnellste.\n"
+"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
+"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
 "\n"
-"Sie können außerdem weitere (ältere) Verlaufszeilen anfordern um den Kontext "
-"zu wahren."
+"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr "Diese Methode holt alle Nachrichten, die neuer als die älteste ungelesene Nachricht sind.\n\nInfo: Diese Methode ist nicht empfehlenswert, wenn Sie versteckte Fenster benutzen oder inaktive Fenster haben (z.B. ältere Dialoge oder Chats).\nEs ist hilfreich die Gesamtanzahl der Nachrichten im Verlauf zu limitieren. Diese Methode ist vermutlich die Schnellste.\n\nSie können außerdem weitere (ältere) Verlaufszeilen anfordern um den Kontext zu wahren."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
-msgstr ""
-"Maximale Anzahl der Nachrichten die für alle Fenster angefordert werden."
+msgstr "Maximale Anzahl der Nachrichten die für alle Fenster angefordert werden."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -544,9 +451,7 @@ msgctxt "BufferView|"
 msgid ""
 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
 " This cannot be reversed!"
-msgstr ""
-"Wollen Sie den Chat \"%1\" permanent mit dem Chat \"%2\" zusammenfügen?\n"
-"Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!"
+msgstr "Wollen Sie den Chat \"%1\" permanent mit dem Chat \"%2\" zusammenfügen?\nDiese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
@@ -609,9 +514,7 @@ msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
 "In this mode no separate status buffer is displayed."
-msgstr ""
-"Diese Option ist nicht verfügbar wenn alle Netzwerke sichtbar sind.\n"
-"Keine separaten Statusfenster werden in diesem Modus angezeigt."
+msgstr "Diese Option ist nicht verfügbar wenn alle Netzwerke sichtbar sind.\nKeine separaten Statusfenster werden in diesem Modus angezeigt."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
@@ -774,10 +677,7 @@ msgctxt "ChannelListDlg|"
 msgid ""
 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
-msgstr ""
-"Zwischen einfachem und erweitertem Modus umschalten.\n"
-"Der erweiterte Modus ermöglicht es, Suchbegriffe an den IRC-Server "
-"weiterzureichen."
+msgstr "Zwischen einfachem und erweitertem Modus umschalten.\nDer erweiterte Modus ermöglicht es, Suchbegriffe an den IRC-Server weiterzureichen."
 
 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
 msgctxt "ChannelListDlg|"
@@ -797,35 +697,13 @@ msgstr "Aufgetretene Fehler:"
 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
 msgctxt "ChannelListDlg|"
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</"
-"span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
-msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</"
-"span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
+"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -840,42 +718,14 @@ msgstr "Funktionsweise:"
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
-"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
-"style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in "
-"chatmonitor</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
-"decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be "
-"ignored in chatmonitor</p></body></html>"
-msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\"><html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /"
-"><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></"
-"head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-"
-"bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-"
-"indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Funktionsweise:</span></p><p "
-"style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
-"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Ausgewählte zulassen:"
-"</span> <span style=\" font-weight:400;\">Lediglich Fenster auf der rechten "
-"Seite werden im Chatmonitor angezeigt</span></p><p style=\" margin-top:0px; "
-"margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; "
-"text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Ausgewählte "
-"ignorieren:</span> Fenster auf der rechten Seite werden im Chatmonitor "
-"ignoriert</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\"><html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Funktionsweise:</span></p><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Ausgewählte zulassen:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Lediglich Fenster auf der rechten Seite werden im Chatmonitor angezeigt</span></p><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Ausgewählte ignorieren:</span> Fenster auf der rechten Seite werden im Chatmonitor ignoriert</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -902,9 +752,7 @@ msgstr "Anzeigen:"
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
 msgid ""
 "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
-msgstr ""
-"Highlights im Verlaufsfenster auch wenn das entsprechende Fenster ignoriert "
-"zeigen"
+msgstr "Highlights im Verlaufsfenster auch wenn das entsprechende Fenster ignoriert zeigen"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -1019,12 +867,7 @@ msgid ""
 "<tr><td>h:m:s ap</td><td>2:13:9 pm</td></tr>\n"
 "</table>\n"
 "</body></html>"
-msgstr ""
-"<html><head/><body><p>Anwendungsbeispiele:</p>⏎ <table cellpadding=\"2\">⏎ "
-"<tr><td>dd.MM.yyyy</td><td>21.05.2001</td></tr>⏎ <tr><td>ddd MMMM d yy</"
-"td><td>Tue May 21 01</td></tr>⏎ <tr><td>hh:mm:ss.zzz</td><td>14:13:09.042</"
-"td></tr>⏎ <tr><td>h:m:s ap</td><td>2:13:9 pm</td></tr>⏎ </table>⏎ </body></"
-"html>"
+msgstr "<html><head/><body><p>Anwendungsbeispiele:</p>⏎ <table cellpadding=\"2\">⏎ <tr><td>dd.MM.yyyy</td><td>21.05.2001</td></tr>⏎ <tr><td>ddd MMMM d yy</td><td>Tue May 21 01</td></tr>⏎ <tr><td>hh:mm:ss.zzz</td><td>14:13:09.042</td></tr>⏎ <tr><td>h:m:s ap</td><td>2:13:9 pm</td></tr>⏎ </table>⏎ </body></html>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:42
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
@@ -1062,9 +905,7 @@ msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting "
 "another channel"
-msgstr ""
-"Setze die Markierungslinie auf das Ende des aktuellen Chats beim Wechsel zu "
-"einem anderen Kanal"
+msgstr "Setze die Markierungslinie auf das Ende des aktuellen Chats beim Wechsel zu einem anderen Kanal"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
@@ -1180,8 +1021,7 @@ msgstr "Chat-Ansicht"
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature"
-msgstr ""
-"Sie benötigen quasselcore mit Version 0.6 um dieses Feature nutzen zu können"
+msgstr "Sie benötigen quasselcore mit Version 0.6 um dieses Feature nutzen zu können"
 
 #: ../src/client/client.cpp:318
 msgctxt "Client|"
@@ -1244,12 +1084,9 @@ msgstr "verpassten Pings"
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
-"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
-"interesting for tracking users' away status."
-msgstr ""
-"Hiermit wird das periodische Holen von Benutzerinformationen mit dem /WHO-"
-"Kommando aktiviert. Dies ist besonders interessant für das Verfolgen des "
-"Abwesenheitsstatus von Benutzern."
+"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly"
+" interesting for tracking users' away status."
+msgstr "Hiermit wird das periodische Holen von Benutzerinformationen mit dem /WHO-Kommando aktiviert. Dies ist besonders interessant für das Verfolgen des Abwesenheitsstatus von Benutzern."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
@@ -1515,13 +1352,9 @@ msgstr "Konnte keinen Speichermechanismus initialisieren! Beende..."
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
-"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for "
-"quasselcore\n"
+"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
 "to work."
-msgstr ""
-"Quassel unterstützt momentan SQLite3 und PostgreSQL. Die Qt-Bibliothek\n"
-"muss das sqlite oder postgres Plugin aktiviert haben, damit der Quasselcore\n"
-"lauffähig ist."
+msgstr "Quassel unterstützt momentan SQLite3 und PostgreSQL. Die Qt-Bibliothek\nmuss das sqlite oder postgres Plugin aktiviert haben, damit der Quasselcore\nlauffähig ist."
 
 #: ../src/core/core.cpp:249
 msgctxt "Core|"
@@ -1603,12 +1436,9 @@ msgstr "Antiquierter Client versucht zu verbinden... lehne ab."
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
-"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/"
-"core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
-msgstr ""
-"<b>Ihr Quassel-Client ist zu alt!</b><br>Dieser Core benötigt mindestens "
-"Client-/Core-Protokollversion %1.<br>Bitte ziehen Sie in Erwägung, Ihren "
-"Client zu aktualisieren."
+"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least "
+"client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
+msgstr "<b>Ihr Quassel-Client ist zu alt!</b><br>Dieser Core benötigt mindestens Client-/Core-Protokollversion %1.<br>Bitte ziehen Sie in Erwägung, Ihren Client zu aktualisieren."
 
 #: ../src/core/core.cpp:564 ../src/core/core.cpp:656 ../src/core/core.cpp:682
 msgctxt "Core|"
@@ -1624,9 +1454,7 @@ msgstr "zu alt, lehne ab."
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
-msgstr ""
-"<b>Quassel-Core Version %1</b><br>Erstellungsdatum: %2<br>Betriebsdauer: %3T"
-"%4S%5M (seit %6)"
+msgstr "<b>Quassel-Core Version %1</b><br>Erstellungsdatum: %2<br>Betriebsdauer: %3T%4S%5M (seit %6)"
 
 #: ../src/core/core.cpp:636
 msgctxt "Core|"
@@ -1638,9 +1466,7 @@ msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
 "trying to login."
-msgstr ""
-"<b>Client nicht initialisiert!</b><br>Sie müssen vor dem Anmeldungsversuch "
-"eine init-Meldung senden."
+msgstr "<b>Client nicht initialisiert!</b><br>Sie müssen vor dem Anmeldungsversuch eine init-Meldung senden."
 
 #: ../src/core/core.cpp:656
 msgctxt "Core|"
@@ -1652,16 +1478,13 @@ msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
 "you supplied could not be found in the database."
-msgstr ""
-"<b>Ungültiger Benutzername oder Passwort!</b><br>Die angegebene Benutzername/"
-"Passwort-Kombination konnte in der Datenbank nicht gefunden werden."
+msgstr "<b>Ungültiger Benutzername oder Passwort!</b><br>Die angegebene Benutzername/Passwort-Kombination konnte in der Datenbank nicht gefunden werden."
 
 #: ../src/core/core.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
-msgstr ""
-"initialisiert und erfolgreich als \"%1\" (BenutzerId: %2) authentifziert."
+msgstr "initialisiert und erfolgreich als \"%1\" (BenutzerId: %2) authentifziert."
 
 #: ../src/core/core.cpp:695
 msgctxt "Core|"
@@ -1828,19 +1651,16 @@ msgstr "Ihr Core wurde erfolgreich konfiguriert. Melde an..."
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConfigWizard|"
 msgid ""
-"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
-msgstr ""
-"Core-Konfiguration fehlgeschlagen:<br><b>%1</b><br>Zum Neustarten "
-"<em>Weiter</em> wählen."
+"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start "
+"over."
+msgstr "Core-Konfiguration fehlgeschlagen:<br><b>%1</b><br>Zum Neustarten <em>Weiter</em> wählen."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:131
 msgctxt "CoreConfigWizard|"
 msgid ""
 "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
 "remember to configure your identities and networks now."
-msgstr ""
-"Sie sind jetzt bei Ihrem frisch konfigurierten Quassel-Core angemeldet!"
-"<br>Bitte denken Sie daran, jetzt Identitäten und Netzwerke zu konfigurieren."
+msgstr "Sie sind jetzt bei Ihrem frisch konfigurierten Quassel-Core angemeldet!<br>Bitte denken Sie daran, jetzt Identitäten und Netzwerke zu konfigurieren."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
@@ -1870,15 +1690,9 @@ msgstr "Passwort merken"
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
 msgid ""
-"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not "
-"possible via Quassel's client interface yet.\n"
-"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</"
-"nobr></tt>\"."
-msgstr ""
-"<b>Anmerkung:</b> Das Hinzufügen von Benutzern und das Ändern des "
-"Benutzernamens/Passwortes ist noch nicht in die Benutzeroberfläche "
-"integriert. Um dies zu tun \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\" "
-"ausführen."
+"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
+"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
+msgstr "<b>Anmerkung:</b> Das Hinzufügen von Benutzern und das Ändern des Benutzernamens/Passwortes ist noch nicht in die Benutzeroberfläche integriert. Um dies zu tun \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\" ausführen."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
@@ -1888,8 +1702,7 @@ msgstr "Formular"
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
-msgstr ""
-"Dieser Helfer wird Sie durch die Einrichtung Ihres Quassel-Core führen."
+msgstr "Dieser Helfer wird Sie durch die Einrichtung Ihres Quassel-Core führen."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:167
 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
@@ -1901,9 +1714,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
 msgid ""
 "First, we will create a user on the core. This first user will have "
 "administrator privileges."
-msgstr ""
-"Zuerst werden wir einen Benutzer im Quassel-Core anlegen. Der erste Benutzer "
-"wird administrative Privilegien besitzen."
+msgstr "Zuerst werden wir einen Benutzer im Quassel-Core anlegen. Der erste Benutzer wird administrative Privilegien besitzen."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150
 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|"
@@ -1920,9 +1731,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
 msgid ""
 "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
 "backlog and other data in."
-msgstr ""
-"Bitte wählen Sie einen Datenbankmechanismus für den Quassel-Core-Speicher, "
-"der zum Speichern des Verlaufs und anderen Daten verwendet wird."
+msgstr "Bitte wählen Sie einen Datenbankmechanismus für den Quassel-Core-Speicher, der zum Speichern des Verlaufs und anderen Daten verwendet wird."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:305
 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
@@ -1939,9 +1748,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|"
 msgid ""
 "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
 "automatically."
-msgstr ""
-"Ihre Einstellungen sind jetzt im Core gespeichert, Sie werden automatisch "
-"angemeldet."
+msgstr "Ihre Einstellungen sind jetzt im Core gespeichert, Sie werden automatisch angemeldet."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
@@ -1996,8 +1803,7 @@ msgstr "bar"
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|"
 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
-msgstr ""
-"Bitte warten Sie, bis Ihre Einstellungen zum Core übermittelt wurden..."
+msgstr "Bitte warten Sie, bis Ihre Einstellungen zum Core übermittelt wurden..."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14
 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|"
@@ -2072,10 +1878,9 @@ msgstr "Getrennt von %1..."
 #: ../src/client/coreconnection.cpp:303
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
-"The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
-msgstr ""
-"Der Quassel-Core, zu dem Sie verbinden möchten, ist veraltet! Bitte ziehen "
-"Sie eine Aktualisierung in Betracht."
+"The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider "
+"upgrading."
+msgstr "Der Quassel-Core, zu dem Sie verbinden möchten, ist veraltet! Bitte ziehen Sie eine Aktualisierung in Betracht."
 
 #: ../src/client/coreconnection.cpp:340
 msgctxt "CoreConnection|"
@@ -2104,9 +1909,7 @@ msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
 "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at "
 "least core/client protocol v%1 to connect."
-msgstr ""
-"<b>Der Quassel-Core, zu dem Sie verbinden möchten, ist veraltet!</"
-"b><br>Benötige mindestens Core/Client-Protokoll v%1 zum Verbinden."
+msgstr "<b>Der Quassel-Core, zu dem Sie verbinden möchten, ist veraltet!</b><br>Benötige mindestens Core/Client-Protokoll v%1 zum Verbinden."
 
 #: ../src/client/coreconnection.cpp:682
 msgctxt "CoreConnection|"
@@ -2153,11 +1956,9 @@ msgstr "Erkennen der Netzwerkverbindung"
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
-"Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most "
-"KDE users"
-msgstr ""
-"Die KDE Hardwareschnittstelle (Solid) verwenden um den Status der "
-"Netzwerkverbindung festzustellen. Empfohlen für die meisten KDE-Nnutzer"
+"Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most"
+" KDE users"
+msgstr "Die KDE Hardwareschnittstelle (Solid) verwenden um den Status der Netzwerkverbindung festzustellen. Empfohlen für die meisten KDE-Nnutzer"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2171,9 +1972,7 @@ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
 "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after "
 "a certain time"
-msgstr ""
-"Den Remote Core pingen und die Verbindung trennen, nachdem nach einer "
-"festgelegten Zeit keine Antwort kam"
+msgstr "Den Remote Core pingen und die Verbindung trennen, nachdem nach einer festgelegten Zeit keine Antwort kam"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2191,9 +1990,7 @@ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
 "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. "
 "This may take a long time after actually losing connectivity"
-msgstr ""
-"Die Verbindung nur trennen, wenn der Netzwerk-Socket vom Betriebssystem "
-"geschlossen wird. Das kann erst lange nach dem Verbindungsverlust passieren"
+msgstr "Die Verbindung nur trennen, wenn der Netzwerk-Socket vom Betriebssystem geschlossen wird. Das kann erst lange nach dem Verbindungsverlust passieren"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2369,28 +2166,23 @@ msgstr "getrennt (UserId: %1)."
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
-"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to "
-"create network %1!"
-msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): Ungültige networkId vom Core erhalten beim "
-"Versuch Netzwerk %1 anzulegen!"
+"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to"
+" create network %1!"
+msgstr "CoreSession::createNetwork(): Ungültige networkId vom Core erhalten beim Versuch Netzwerk %1 anzulegen!"
 
 #: ../src/core/coresession.cpp:523
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
 "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
 "exists, updating instead!"
-msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): Versuche ein Netzwerk anzulegen, das bereits "
-"existiert, aktualisiere stattdessen!"
+msgstr "CoreSession::createNetwork(): Versuche ein Netzwerk anzulegen, das bereits existiert, aktualisiere stattdessen!"
 
 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:75
 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
 msgid ""
-"No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
-msgstr ""
-"Keine freien und gültigen Spitznamen in Spitznamensliste gefunden. Benutze: /"
-"nick <andererSpitzname> zum Fortfahren"
+"No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to "
+"continue"
+msgstr "Keine freien und gültigen Spitznamen in Spitznamensliste gefunden. Benutze: /nick <andererSpitzname> zum Fortfahren"
 
 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:447
 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
@@ -2429,10 +2221,7 @@ msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /delkey <nick|channel> deletes the encryption key for nick or "
 "channel or just /delkey when in a channel or query."
-msgstr ""
-"[Benutzung] /delkey <nick|channel> löscht den Schlüssel für die "
-"Verschlüsselung des Nicks oder Channels oder nur /delkey in einem aktiven "
-"Raum/Dialog"
+msgstr "[Benutzung] /delkey <nick|channel> löscht den Schlüssel für die Verschlüsselung des Nicks oder Channels oder nur /delkey in einem aktiven Raum/Dialog"
 
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:206
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:648
@@ -2455,12 +2244,7 @@ msgid ""
 "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your "
 "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel "
 "with QCA2 present."
-msgstr ""
-"Fehler: Wenn eine Verschlüsselung genutzt werden soll muss Quassel mit "
-"Unterstützung für die \"Qt Cryptographic Architecture\" (QCA2) Bibliothek "
-"kompiliert worden sein. Kontaktieren Sie ihren Distributor, dass Quassel mit "
-"Unterstützung für QCA2 kompiliert wird, oder kompilieren Sie Quassel selber "
-"mit QCA2."
+msgstr "Fehler: Wenn eine Verschlüsselung genutzt werden soll muss Quassel mit Unterstützung für die \"Qt Cryptographic Architecture\" (QCA2) Bibliothek kompiliert worden sein. Kontaktieren Sie ihren Distributor, dass Quassel mit Unterstützung für QCA2 kompiliert wird, oder kompilieren Sie Quassel selber mit QCA2."
 
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:367
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
@@ -2489,12 +2273,7 @@ msgid ""
 "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your "
 "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel "
 "with QCA present."
-msgstr ""
-"Fehler: Die Nutzung der Verschlüsselung setzt vorraus, dass Quassel mit "
-"Unterstützung für die \"Qt Cryptographic Architecture\" (QCA2) Bibliothek "
-"kompiliert worden ist. Kontaktieren Sie ihren Distributor, dass Quassel mit "
-"Unterstützung für QCA2 kompiliert wird, oder kompilieren Sie Quassel selber "
-"mit QCA2."
+msgstr "Fehler: Die Nutzung der Verschlüsselung setzt vorraus, dass Quassel mit Unterstützung für die \"Qt Cryptographic Architecture\" (QCA2) Bibliothek kompiliert worden ist. Kontaktieren Sie ihren Distributor, dass Quassel mit Unterstützung für QCA2 kompiliert wird, oder kompilieren Sie Quassel selber mit QCA2."
 
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:546
 #, qt-format
@@ -2506,11 +2285,9 @@ msgstr "Dialog mit %1 starten"
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
-"channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for it."
-msgstr ""
-"[Benutzung] /setkey <nick|channel> <key> setzt den Schlüssel für die "
-"Verschlüsselung des Dialogs oder des Raums; oder ohne Argument für den "
-"derzeit aktiven Raum oder Dialog"
+"channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for "
+"it."
+msgstr "[Benutzung] /setkey <nick|channel> <key> setzt den Schlüssel für die Verschlüsselung des Dialogs oder des Raums; oder ohne Argument für den derzeit aktiven Raum oder Dialog"
 
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:613
 #, qt-format
@@ -2521,12 +2298,9 @@ msgstr "Der Schlüssel für %1 wurde gesetzt."
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:640
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
-"[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel "
-"or just /showkey when in a channel or query."
-msgstr ""
-"[Benutzung] /delkey <nick|channel> löscht den Schlüssel für die "
-"Verschlüsselung des Nicks oder Channels oder nur /delkey in einem aktiven "
-"Raum/Dialog"
+"[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel"
+" or just /showkey when in a channel or query."
+msgstr "[Benutzung] /delkey <nick|channel> löscht den Schlüssel für die Verschlüsselung des Nicks oder Channels oder nur /delkey in einem aktiven Raum/Dialog"
 
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:652
 #, qt-format
@@ -2683,9 +2457,7 @@ msgctxt "EventStringifier|"
 msgid ""
 "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
 "behavior!"
-msgstr ""
-"nicht RFC-konformes RPL_ISUPPORT erhalten: Dies kann unerwartete "
-"Auswirkungen haben!"
+msgstr "nicht RFC-konformes RPL_ISUPPORT erhalten: Dies kann unerwartete Auswirkungen haben!"
 
 #: ../src/core/eventstringifier.cpp:379
 #, qt-format
@@ -2884,8 +2656,7 @@ msgstr "CTCP %1-Antwort von %2: %3"
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
-msgstr ""
-"CTCP PING-Antwort von %1 mit einer Verzögerung von %2 Sekunden erhalten"
+msgstr "CTCP PING-Antwort von %1 mit einer Verzögerung von %2 Sekunden erhalten"
 
 #: ../src/client/execwrapper.cpp:49
 #, qt-format
@@ -3056,9 +2827,7 @@ msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
-msgstr ""
-"<b>Die folgenden Probleme müssen behoben werden, bevor Ihre Änderungen "
-"angewendet werden können:</b><ul>"
+msgstr "<b>Die folgenden Probleme müssen behoben werden, bevor Ihre Änderungen angewendet werden können:</b><ul>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
@@ -3068,8 +2837,7 @@ msgstr "<li>Alle Identitäten benötigen einen Identitätsnamen</li>"
 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
-msgstr ""
-"<li>Bei jeder Identität muss mindestens ein Spitzname angegeben werden</li>"
+msgstr "<li>Bei jeder Identität muss mindestens ein Spitzname angegeben werden</li>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
@@ -3287,9 +3055,7 @@ msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid ""
 "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, "
 "uniquely identifies you within the IRC network."
-msgstr ""
-"Der \"Ident\" bildet zusammen mit Ihrer Rechneradresse die Rechnermaske und "
-"identifiziert Sie so eindeutig im IRC-Netzwerk."
+msgstr "Der \"Ident\" bildet zusammen mit Ihrer Rechneradresse die Rechnermaske und identifiziert Sie so eindeutig im IRC-Netzwerk."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
@@ -3315,22 +3081,14 @@ msgstr "Rauswurfsgrund:"
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid ""
 "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
-msgstr ""
-"Sie brauchen einen SSL-fähigen Client um die SSL-Schlüssel und Zertifikate "
-"des Cores zu ändern"
+msgstr "Sie brauchen einen SSL-fähigen Client um die SSL-Schlüssel und Zertifikate des Cores zu ändern"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid ""
-"Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel "
-"Core!\n"
-"Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL "
-"Certificate!"
-msgstr ""
-"Warnung: Sie sind nicht mit einer verschlüsselten Verbindung zum Quassel-"
-"Core verbunden!\n"
-"Fortfahren bedeutet die unverschlüsselte Übertragung Ihres SSL-Schlüssels "
-"und SSL-Zertifikats!"
+"Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
+"Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
+msgstr "Warnung: Sie sind nicht mit einer verschlüsselten Verbindung zum Quassel-Core verbunden!\nFortfahren bedeutet die unverschlüsselte Übertragung Ihres SSL-Schlüssels und SSL-Zertifikats!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
@@ -3432,19 +3190,10 @@ msgid ""
 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
 "<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
-"Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</"
-"p>\n"
+"Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
 "<p><u>Permanent:</u></p>\n"
 "<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
-msgstr ""
-"<p><b>Striktheit:</b></p>\n"
-"<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
-"<p>Meldungen werden reversibel herausgefiltert.\n"
-"Immer wenn eine Regel ausgeschalten/gelöscht wird, werden die Meldungen "
-"wieder angezeigt.</p>\n"
-"<p><u>Permanent:</u></p>\n"
-"<p>Meldungen werden irreversibel herausgefiltert bevor sie in der Datenbank "
-"gespeichert werden.</p>"
+msgstr "<p><b>Striktheit:</b></p>\n<p><u>Dynamic:</u></p>\n<p>Meldungen werden reversibel herausgefiltert.\nImmer wenn eine Regel ausgeschalten/gelöscht wird, werden die Meldungen wieder angezeigt.</p>\n<p><u>Permanent:</u></p>\n<p>Meldungen werden irreversibel herausgefiltert bevor sie in der Datenbank gespeichert werden.</p>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
@@ -3470,13 +3219,7 @@ msgid ""
 "<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
 "<p><u>Message:</u></p>\n"
 "<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
-msgstr ""
-"<p><b>Regeltyp:</b></p>\n"
-"<p><u>Nach Absender:</u></p>\n"
-"<p>Die Regel filtert abhängig vom Absenderstring.\n"
-"<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
-"<p><u>Nach Meldungsinhalt:</u></p>\n"
-"<p>Die Regel filtert abhängig vom Meldungsinhalt.</p>"
+msgstr "<p><b>Regeltyp:</b></p>\n<p><u>Nach Absender:</u></p>\n<p>Die Regel filtert abhängig vom Absenderstring.\n<i>nick!ident@host.name<i></p>\n<p><u>Nach Meldungsinhalt:</u></p>\n<p>Die Regel filtert abhängig vom Meldungsinhalt.</p>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
@@ -3502,8 +3245,7 @@ msgstr "CTCP"
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
 msgid ""
 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
-"<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</"
-"p>\n"
+"<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
 "<p><u>- the message content:</u></p>\n"
 "<p><i>Example:</i>\n"
 "<br />\n"
@@ -3513,24 +3255,8 @@ msgid ""
 "<br />\n"
 "- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
 "<br />\n"
-"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> "
-"from any host</p>"
-msgstr ""
-"<p><b>Ignorier-Regel:</b></p>\n"
-"<p>Abhängig vom Regeltyp wird folgendes gefiltert:</p>\n"
-"<p><u>- Der Meldungsinhalt</u></p>\n"
-"<p><i>Beispiel:</i>\n"
-"<br />\n"
-"<i>*foobar*</i> filtert alle Meldungen, die <i>foobar</i> enthalten, heraus."
-"</p>\n"
-"<p><u>- Der Absenderstring</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
-"<p><i>Beispiel:</i>\n"
-"<br />\n"
-"- <i>*@foobar.com</i> filtert alle Absender mit dem Host <i>foobar.com</i> "
-"heraus.\n"
-"<br />\n"
-"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) filtert alles vom Absender mit dem Spitznamen "
-"<i>stupid</i> unabhängig vom Host heraus.</p>"
+"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
+msgstr "<p><b>Ignorier-Regel:</b></p>\n<p>Abhängig vom Regeltyp wird folgendes gefiltert:</p>\n<p><u>- Der Meldungsinhalt</u></p>\n<p><i>Beispiel:</i>\n<br />\n<i>*foobar*</i> filtert alle Meldungen, die <i>foobar</i> enthalten, heraus.</p>\n<p><u>- Der Absenderstring</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n<p><i>Beispiel:</i>\n<br />\n- <i>*@foobar.com</i> filtert alle Absender mit dem Host <i>foobar.com</i> heraus.\n<br />\n- <i>stupid!.+</i> (RegEx) filtert alles vom Absender mit dem Spitznamen <i>stupid</i> unabhängig vom Host heraus.</p>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
@@ -3542,18 +3268,11 @@ msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
 msgid ""
 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
-"<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special "
-"characters:</p>\n"
+"<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
 "<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
 "<br />\n"
 "?: representing \"exactly one character\"</p>"
-msgstr ""
-"<p><b>Reguläre Ausdrucke (RegEx):</b></p>\n"
-"<p>Falls aktiviert, wird nach dem Syntax regulärer Ausdrücke gefiltert.</p>\n"
-"<p>Ansonsten erlauben Regeln folgende Platzhalter:</p>\n"
-"<p> *: entspricht einer beliebigen Anzahl an Zeichen.\n"
-"<br />\n"
-" ?: entspricht einem oder keinem Zeichen.</p>"
+msgstr "<p><b>Reguläre Ausdrucke (RegEx):</b></p>\n<p>Falls aktiviert, wird nach dem Syntax regulärer Ausdrücke gefiltert.</p>\n<p>Ansonsten erlauben Regeln folgende Platzhalter:</p>\n<p> *: entspricht einer beliebigen Anzahl an Zeichen.\n<br />\n ?: entspricht einem oder keinem Zeichen.</p>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
@@ -3567,19 +3286,10 @@ msgid ""
 "<p><u>Global:</u></p>\n"
 "<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
 "<p><u>Network:</u></p>\n"
-"<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule "
-"should match</p>\n"
+"<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
 "<p><u>Channel:</u></p>\n"
-"<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule "
-"should match</p>"
-msgstr ""
-"<p><b>Bereich:</b></p>\n"
-"<p><u>Global:</u></p>\n"
-"<p>Die Regel gilt für jeden Chat in jedem Netzwerk.</p>\n"
-"<p><u>Netzwerk:</u></p>\n"
-"<p>Die Liste enthält Netzwerke, in denen die Regel filtert.</p>\n"
-"<p><u>Kanal:</u></p>\n"
-"<p>Die Liste enthält Chats, in denen die Regel filtert.</p>"
+"<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
+msgstr "<p><b>Bereich:</b></p>\n<p><u>Global:</u></p>\n<p>Die Regel gilt für jeden Chat in jedem Netzwerk.</p>\n<p><u>Netzwerk:</u></p>\n<p>Die Liste enthält Netzwerke, in denen die Regel filtert.</p>\n<p><u>Kanal:</u></p>\n<p>Die Liste enthält Chats, in denen die Regel filtert.</p>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
@@ -3605,22 +3315,13 @@ msgstr "Raum"
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
 msgid ""
 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
-"<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or "
-"<i>channel</i> names.</p>\n"
+"<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
 "<p><i>Example:</i>\n"
 "<br />\n"
 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
 "<br />\n"
 "would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
-msgstr ""
-"<p><b>Bereichsregel:</b></p>\n"
-"<p>Eine Bereichsregel enthält eine mit Strichkomma getrennte Liste von:"
-"<i>Netzwerk</i> oder <i>Kanal-</i> Namen.</p>\n"
-"<p><i>Beispiel:</i>\n"
-"<br />\n"
-"<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
-"<br />\n"
-"filtert <i>#foobar</i> und alle Kanäle die mit <i>#quassel</i> beginnen.</p>"
+msgstr "<p><b>Bereichsregel:</b></p>\n<p>Eine Bereichsregel enthält eine mit Strichkomma getrennte Liste von:<i>Netzwerk</i> oder <i>Kanal-</i> Namen.</p>\n<p><i>Beispiel:</i>\n<br />\n<i>#quassel*; #foobar</i>\n<br />\nfiltert <i>#foobar</i> und alle Kanäle die mit <i>#quassel</i> beginnen.</p>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
@@ -3629,12 +3330,7 @@ msgid ""
 "<p>Only enabled rules are filtered.\n"
 "<br />\n"
 "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
-msgstr ""
-"<p><b>An-/Ausschalten:</b></p>\n"
-"<p>Nur angeschaltete Regeln werden gefiltert.\n"
-"<br />\n"
-"Bei dynamischen Regeln werden nach dem Ausschalten die gefilterten Meldungen "
-"wieder angezeigt.</p>"
+msgstr "<p><b>An-/Ausschalten:</b></p>\n<p>Nur angeschaltete Regeln werden gefiltert.\n<br />\nBei dynamischen Regeln werden nach dem Ausschalten die gefilterten Meldungen wieder angezeigt.</p>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
@@ -3646,30 +3342,20 @@ msgctxt "IgnoreListModel|"
 msgid ""
 "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For "
 "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
-msgstr ""
-"<b>An- / Ausschalten:</b><br />Nur angeschaltete Regeln werden gefiltert."
-"<br />Bei dynamischen Regeln werden nach dem Ausschalten die gefilterten "
-"Nachrichten wieder angezeigt."
+msgstr "<b>An- / Ausschalten:</b><br />Nur angeschaltete Regeln werden gefiltert.<br />Bei dynamischen Regeln werden nach dem Ausschalten die gefilterten Nachrichten wieder angezeigt."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:75
 msgctxt "IgnoreListModel|"
 msgid ""
 "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is "
-"matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br /"
-"><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
-"\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string <i>nick!ident@host.name<i></"
-"u><br /><i>Example:</i><br />    \"*@foobar.com\" matches any sender from "
-"host foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with "
-"nickname \"stupid\" from any host<br />"
-msgstr ""
-"<b>Ignorier-Regel:</b><br />Abhängig vom Regeltyp wird folgendes gefiltert:"
-"<br /><br />- <u>Der Meldungsinhalt</u><br /><i>Beispiel:<i><br />    "
-"\"*foobar*\" filtert alle Meldungen, die \"foobar\" enthalten, heraus.<br /"
-"><br />- <u>Der Absenderstring <i>nick!ident@host.name<i></u><br /"
-"><i>Beispiel</i><br />- <i>*@foobar.com</i>\" filtert alle Absender mit dem "
-"Host <i>foobar.com</i> heraus<br />- <i>stupid!.+</i> (RegEx) filtert alles "
-"vom Absender mit dem Spitznamen <i>stupid</i> unabhängig vom Host heraus."
-"<br />"
+"matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br "
+"/><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
+"\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string "
+"<i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    "
+"\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    "
+"\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any "
+"host<br />"
+msgstr "<b>Ignorier-Regel:</b><br />Abhängig vom Regeltyp wird folgendes gefiltert:<br /><br />- <u>Der Meldungsinhalt</u><br /><i>Beispiel:<i><br />    \"*foobar*\" filtert alle Meldungen, die \"foobar\" enthalten, heraus.<br /><br />- <u>Der Absenderstring <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Beispiel</i><br />- <i>*@foobar.com</i>\" filtert alle Absender mit dem Host <i>foobar.com</i> heraus<br />- <i>stupid!.+</i> (RegEx) filtert alles vom Absender mit dem Spitznamen <i>stupid</i> unabhängig vom Host heraus.<br />"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
 msgctxt "IgnoreListModel|"
@@ -3738,10 +3424,7 @@ msgid ""
 "There is already a rule\n"
 "\"%1\"\n"
 "Please choose another rule."
-msgstr ""
-"Es gibt bereits eine Regel\n"
-"\"%1\"\n"
-"Bitte wähle eine andere Regel."
+msgstr "Es gibt bereits eine Regel\n\"%1\"\nBitte wähle eine andere Regel."
 
 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
@@ -3753,9 +3436,7 @@ msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
 msgid ""
 "This enables support for the Ayatana Project's application indicator "
 "(libindicate)."
-msgstr ""
-"Unterstützung für den Indikator des Ayatana Projekts aktivieren "
-"(libindicate)."
+msgstr "Unterstützung für den Indikator des Ayatana Projekts aktivieren (libindicate)."
 
 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23
 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
@@ -4144,11 +3825,7 @@ msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid ""
 "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
 "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a."
-msgstr ""
-"Klicken Sie auf den Knopf und drücken Sie dann die Tasten für den Kurzbefehl "
-"auf der Tastatur.\n"
-"Beispielsweise für Strg+A: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken "
-"Sie dann „a“."
+msgstr "Klicken Sie auf den Knopf und drücken Sie dann die Tasten für den Kurzbefehl auf der Tastatur.\nBeispielsweise für Strg+A: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie dann „a“."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274
 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key"
@@ -4193,19 +3870,14 @@ msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid ""
 "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n"
 "Please choose another one."
-msgstr ""
-"Das Tastenkürzel \"%1\" wird bereits benutzt, und kann nicht hier benutzt "
-"werden.\n"
-"Bitte wählen Sie ein anderes Kürzel."
+msgstr "Das Tastenkürzel \"%1\" wird bereits benutzt, und kann nicht hier benutzt werden.\nBitte wählen Sie ein anderes Kürzel."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390
 #, qt-format
 msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid ""
 "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:"
-msgstr ""
-"Das Tastenkürzel \"%1\" ist gleich mit dem Tastenkürzel für die folgende "
-"Aktion:"
+msgstr "Das Tastenkürzel \"%1\" ist gleich mit dem Tastenkürzel für die folgende Aktion:"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:392
 msgctxt "KeySequenceWidget|"
@@ -4577,9 +4249,7 @@ msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your "
 "Quassel core."
-msgstr ""
-"Persönliche Daten, wie Passwörter, werden unverschlüsselt zum Quassel-Core "
-"gesendet."
+msgstr "Persönliche Daten, wie Passwörter, werden unverschlüsselt zum Quassel-Core gesendet."
 
 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
 msgctxt "MainWin|"
@@ -4597,9 +4267,7 @@ msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the "
 "following reasons:</b>"
-msgstr ""
-"<b>Das SSL-Zertifikat des Quassel-Core auf %1 ist nicht vertrauenswürdig, "
-"weil:</b>"
+msgstr "<b>Das SSL-Zertifikat des Quassel-Core auf %1 ist nicht vertrauenswürdig, weil:</b>"
 
 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
 msgctxt "MainWin|"
@@ -4615,8 +4283,7 @@ msgstr "SSL-Zertifikat anzeigen"
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
-msgstr ""
-"Möchten sie das Zertifikat dauerhaft, ohne künftige Nachfragen akzeptieren?"
+msgstr "Möchten sie das Zertifikat dauerhaft, ohne künftige Nachfragen akzeptieren?"
 
 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1217
 msgctxt "MainWin|"
@@ -4773,17 +4440,13 @@ msgctxt "NetworkModelController|"
 msgid ""
 "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, "
 "from the core's database and cannot be undone."
-msgstr ""
-"<b>Achtung:</b> Diese Aktion wird alle betroffenen Daten, einschließlich des "
-"Verlaufes, vom Core entfernen. Kann nicht rückgängig gemacht werden."
+msgstr "<b>Achtung:</b> Diese Aktion wird alle betroffenen Daten, einschließlich des Verlaufes, vom Core entfernen. Kann nicht rückgängig gemacht werden."
 
 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:193
 msgctxt "NetworkModelController|"
 msgid ""
 "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
-msgstr ""
-"<br>Aktive Chats können nicht gelöscht werden. Bitte den Kanal erst "
-"verlassen."
+msgstr "<br>Aktive Chats können nicht gelöscht werden. Bitte den Kanal erst verlassen."
 
 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:195
 msgctxt "NetworkModelController|"
@@ -4889,9 +4552,7 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after "
 "connecting to a server"
-msgstr ""
-"Automatische Identifikation oder verschiedene Befehle zur Ausführung nach "
-"Herstellen der Serververbindung konfigurieren"
+msgstr "Automatische Identifikation oder verschiedene Befehle zur Ausführung nach Herstellen der Serververbindung konfigurieren"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -4902,13 +4563,8 @@ msgstr "Beim Verbinden auszuführende Befehle:"
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
-"Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely "
-"be needed here!"
-msgstr ""
-"Geben Sie eine Liste von IRC-Befehlen an, die beim Verbinden ausgeführt "
-"werden.\n"
-"Berücksichtigen Sie, dass Quassel IRC Kanälen automatisch erneut betritt. /"
-"join wird hier daher selten benötigt!"
+"Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!"
+msgstr "Geben Sie eine Liste von IRC-Befehlen an, die beim Verbinden ausgeführt werden.\nBerücksichtigen Sie, dass Quassel IRC Kanälen automatisch erneut betritt. /join wird hier daher selten benötigt!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -4990,9 +4646,9 @@ msgstr "Kontoname:"
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:635
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
-"<html><head/><body><p><span style=\" font-weight:600;\">Note:</span> because "
-"the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be used.</p></"
-"body></html>"
+"<html><head/><body><p><span style=\" font-weight:600;\">Note:</span> because"
+" the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be "
+"used.</p></body></html>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659
@@ -5003,10 +4659,9 @@ msgstr "Kodierungen"
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:662
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
-"Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
-msgstr ""
-"Erweiterte Einstellungen wie Meldungskodierung und automatisches "
-"Wiederverbinden konfigurieren"
+"Configure advanced settings such as message encodings and automatic "
+"reconnect"
+msgstr "Erweiterte Einstellungen wie Meldungskodierung und automatisches Wiederverbinden konfigurieren"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:671
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -5024,9 +4679,7 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
-msgstr ""
-"Geben Sie an, mit welcher Kodierung Ihre Meldungen gesendet werden sollen.\n"
-"UTF-8 sollte für die meisten Netzwerke eine sinnvolle Wahl sein."
+msgstr "Geben Sie an, mit welcher Kodierung Ihre Meldungen gesendet werden sollen.\nUTF-8 sollte für die meisten Netzwerke eine sinnvolle Wahl sein."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:689
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -5039,10 +4692,7 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
-msgstr ""
-"In UTF-8 kodierte eingehende Meldungen werden immer als solche behandelt.\n"
-"Diese Einstellung bestimmt die Kodierung für Meldungen, die nicht UTF-8-"
-"kodiert sind."
+msgstr "In UTF-8 kodierte eingehende Meldungen werden immer als solche behandelt.\nDiese Einstellung bestimmt die Kodierung für Meldungen, die nicht UTF-8-kodiert sind."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:720
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -5055,11 +4705,7 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
-msgstr ""
-"Dies gibt an, wie Kontrollmeldungen, Spitznamen und Servernamen kodiert "
-"sind.\n"
-"Lassen Sie dies auf ISO-8859-1 gesetzt, falls Sie nicht *wirklich* wissen, "
-"was Sie tun!"
+msgstr "Dies gibt an, wie Kontrollmeldungen, Spitznamen und Servernamen kodiert sind.\nLassen Sie dies auf ISO-8859-1 gesetzt, falls Sie nicht *wirklich* wissen, was Sie tun!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -5081,9 +4727,7 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
-msgstr ""
-"<b>Die folgenden Probleme müssen behoben werden, bevor Ihre Änderungen "
-"angewendet werden können:</b><ul>"
+msgstr "<b>Die folgenden Probleme müssen behoben werden, bevor Ihre Änderungen angewendet werden können:</b><ul>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:185
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -5111,9 +4755,7 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, "
 "including the backlog?"
-msgstr ""
-"Wollen Sie das Netzwerk \"%1\" und alle damit verbundenen Einstellungen "
-"inklusive des Verlaufs wirklich löschen?"
+msgstr "Wollen Sie das Netzwerk \"%1\" und alle damit verbundenen Einstellungen inklusive des Verlaufs wirklich löschen?"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13
 msgctxt "NickEditDlg|"
@@ -5130,9 +4772,7 @@ msgctxt "NickEditDlg|"
 msgid ""
 "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and "
 "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
-msgstr ""
-"Ein gültiger Spitzname darf die Zeichen des englischen Alphabets, Ziffern "
-"und die Sonderzeichen {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ sowie - enthalten."
+msgstr "Ein gültiger Spitzname darf die Zeichen des englischen Alphabets, Ziffern und die Sonderzeichen {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ sowie - enthalten."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:479
 msgctxt "NickEditDlg|"
@@ -5189,7 +4829,8 @@ msgstr "Lade insgesamt %1 Nachrichten vom Verlauf von %2 Fenstern"
 #: ../src/client/backlogrequester.cpp:122
 #, qt-format
 msgctxt "QObject|"
-msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
+msgid ""
+"Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
 msgstr "Lade insgesamt %1 ungelesene Nachrichten (und weitere %2)"
 
 #: ../src/client/backlogrequester.cpp:142
@@ -5209,11 +4850,7 @@ msgid ""
 "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC "
 "network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this "
 "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
-msgstr ""
-"Dieser Dialog wird Ihnen helfen, Ihre Identität und ihre IRC-Verbindungen "
-"auszuwählen.<br>Dies schließt nur die wichtigsten Einstellungen mit ein. Sie "
-"können diesen Dialog jederzeit schließen und in den Einstellungen weitere "
-"Modifikationen vornehmen."
+msgstr "Dieser Dialog wird Ihnen helfen, Ihre Identität und ihre IRC-Verbindungen auszuwählen.<br>Dies schließt nur die wichtigsten Einstellungen mit ein. Sie können diesen Dialog jederzeit schließen und in den Einstellungen weitere Modifikationen vornehmen."
 
 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:129 ../src/uisupport/qssparser.cpp:179
 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:335
@@ -5279,8 +4916,7 @@ msgstr "Ungültiges Format für den Namen: %1"
 #, qt-format
 msgctxt "QssParser|"
 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
-msgstr ""
-"Ungültige IRC-Farbspezifikation (darf nur zwischen 0x00 und 0x0f liegen): %1"
+msgstr "Ungültige IRC-Farbspezifikation (darf nur zwischen 0x00 und 0x0f liegen): %1"
 
 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:319
 #, qt-format
@@ -5484,8 +5120,7 @@ msgctxt "ServerEditDlg|"
 msgid ""
 "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting "
 "SSLv3!"
-msgstr ""
-"Nicht verändern, außer Sie verbinden zu einem nicht-SSLv3-fähigen Server!"
+msgstr "Nicht verändern, außer Sie verbinden zu einem nicht-SSLv3-fähigen Server!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151
 msgctxt "ServerEditDlg|"
@@ -5563,9 +5198,7 @@ msgctxt "SettingsDlg|"
 msgid ""
 "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like "
 "to apply your changes now?"
-msgstr ""
-"Es gibt nicht gespeicherte Änderungen auf der aktuellen Konfigurationsseite. "
-"Möchten Sie diese Änderungen jetzt anwenden?"
+msgstr "Es gibt nicht gespeicherte Änderungen auf der aktuellen Konfigurationsseite. Möchten Sie diese Änderungen jetzt anwenden?"
 
 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:136 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:140
 #, qt-format
@@ -5581,9 +5214,7 @@ msgstr "Einstellungen neu laden"
 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220
 msgctxt "SettingsDlg|"
 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr ""
-"Möchten Sie die Einstellungen neu laden und die Änderungen auf dieser Seite "
-"zurücknehmen?"
+msgstr "Möchten Sie die Einstellungen neu laden und die Änderungen auf dieser Seite zurücknehmen?"
 
 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231
 msgctxt "SettingsDlg|"
@@ -5619,9 +5250,7 @@ msgstr "Einstellungen neu laden"
 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120
 msgctxt "SettingsPageDlg|"
 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr ""
-"Möchten Sie die Einstellungen neu laden und die Änderungen auf dieser Seite "
-"zurücknehmen?"
+msgstr "Möchten Sie die Einstellungen neu laden und die Änderungen auf dieser Seite zurücknehmen?"
 
 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131
 msgctxt "SettingsPageDlg|"
@@ -5766,8 +5395,7 @@ msgctxt "SimpleNetworkEditor|"
 msgid ""
 "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the "
 "network"
-msgstr ""
-"Eine Liste von IRC-Kanälen, die Sie automatischen nach dem Verbinden betreten"
+msgstr "Eine Liste von IRC-Kanälen, die Sie automatischen nach dem Verbinden betreten"
 
 #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:60
 msgctxt "SqliteStorage|"
@@ -5777,12 +5405,7 @@ msgid ""
 "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the "
 "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use "
 "your core."
-msgstr ""
-"SQLite ist ein dateibasiertes Datenbanksystem, das keiner Einrichtung "
-"bedarf. Es ist für kleine bis mittelgroße Datenbanken, die keinen "
-"Netzwerkzugriff benötigen, geeignet. Verwenden Sie SQLite, wenn der Quassel-"
-"Core seine Daten auf dem selben Rechner, auf dem er auch läuft, speichern "
-"soll und Sie nur mit ein paar Benutzern auf Ihrem Core rechnen."
+msgstr "SQLite ist ein dateibasiertes Datenbanksystem, das keiner Einrichtung bedarf. Es ist für kleine bis mittelgroße Datenbanken, die keinen Netzwerkzugriff benötigen, geeignet. Verwenden Sie SQLite, wenn der Quassel-Core seine Daten auf dem selben Rechner, auf dem er auch läuft, speichern soll und Sie nur mit ein paar Benutzern auf Ihrem Core rechnen."
 
 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14
 msgctxt "SslInfoDlg|"
@@ -6229,8 +5852,7 @@ msgstr "{Tageswechsel: %1}"
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
-msgstr ""
-"Netsplit zwischen %DH%1%DH und %DH%2%DH ist vorbei. Hinzugekommene Nutzer: "
+msgstr "Netsplit zwischen %DH%1%DH und %DH%2%DH ist vorbei. Hinzugekommene Nutzer: "
 
 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:738 ../src/uisupport/uistyle.cpp:754
 #, qt-format
index 3820d75..b6fe055 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -1,4 +1,4 @@
-#
+# 
 # Translators:
 # Daniel Albers <daniel@lbers.com>, 2011.
 #   <differentreality@gmail.com>, 2012.
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Quassel IRC\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-24 20:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-16 00:11+0000\n"
 "Last-Translator: Daniel Albers <daniel@lbe.rs>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,44 +28,20 @@ msgstr "Περί του Quassel"
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
-"html>"
-msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
-"html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
+msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
-"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
-msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
-"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
 msgctxt "AboutDlg|"
@@ -91,34 +67,23 @@ msgstr "Ευχαριστίες στους"
 #, qt-format
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
-msgstr ""
-"<b>Έκδοση:</b> %1<br><b>Έκδοση πρωτοκόλλου:</b> %2<br><b>Κατασκευή:</b> %3"
+msgstr "<b>Έκδοση:</b> %1<br><b>Έκδοση πρωτοκόλλου:</b> %2<br><b>Κατασκευή:</b> %3"
 
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2012 by the "
-"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc."
-"org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
-"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
-"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> "
-"and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
-"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</"
-"a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html"
-"\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org"
-"\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
-msgstr ""
-"<b>Μια μοντέρνα διανομή πελάτη IRC</b><br><br>&copy;2005-2012 απο την "
-"εργασία Quassel<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc."
-"org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> στο <a "
-"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Το Quassel IRC είναι "
-"διπλής άδειας κάτω από την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt"
-"\">GPLv2</a> και την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt"
-"\">GPLv3</a>.<br>Οι περισσότερες εικόνες είναι &copy; από την  <a href="
-"\"http://www.oxygen-icons.org\">Ομάδα Oxygen</a> και χρησιμοποιούνται κάτω "
-"από την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>."
-"<br><br>Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org"
-"\">http://bugs.quassel-irc.org</a> για την αναφορά βλαβών."
+"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2013 by the "
+"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
+"irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a"
+" href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
+"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a>"
+" and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
+"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen "
+"Team</a> and used under the <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use "
+"<a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to "
+"report bugs."
+msgstr "<b>Μια μοντέρνα διανομή πελάτη IRC</b><br><br>&copy;2005-2012 απο την εργασία Quassel<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> στο <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Το Quassel IRC είναι διπλής άδειας κάτω από την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> και την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Οι περισσότερες εικόνες είναι &copy; από την  <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Ομάδα Oxygen</a> και χρησιμοποιούνται κάτω από την <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> για την αναφορά βλαβών."
 
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67
 msgctxt "AboutDlg|"
@@ -130,46 +95,31 @@ msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
 "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
 "and everybody we forgot to mention here:"
-msgstr ""
-"Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ακόλουθους συντελεστές (σε αλφαβητική "
-"σειρά) και όλους όσους έχουμε ξεχάσει να αναφέρουμε εδώ:"
+msgstr "Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ακόλουθους συντελεστές (σε αλφαβητική σειρά) και όλους όσους έχουμε ξεχάσει να αναφέρουμε εδώ:"
 
-#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:167
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:185
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;"
-"<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-"
-"Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://"
-"www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the "
-"artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png"
-"\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known "
-"as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
-"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href="
-"\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for "
-"keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with "
-"N810s</dd>"
-msgstr ""
-"Ιδιαίτερες ευχαριστίες πηγαίνουν στους:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
-"eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>για το πρωτότυπο εικονίδιο "
-"του Quassel - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png"
-"\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Στην Ομάδα Oxygen</a></"
-"b></dt><dd>για την δημιουργία όλων των γραφικών που βλέπετε σε όλο το "
-"Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://"
-"www.trolltech.com\">Την Qt Software παλαιότερα γνωστή ως Trolltech</a></b></"
-"dt><dd> για την δημιουργία του Qt και του Qtopia, και για την επιχορήγηση "
-"ανάπτυξης του QuasselTopia με Greenphones και άλλα </dd><dt><a href=\"http://"
-"www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd> που κρατούν "
-"το Qt ζωντανό, και που επιχορηγούν την ανάπτυξη του Quassel Mobile με N810</"
-"dd>"
+"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
+"eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel "
+"icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a"
+" href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
+"creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img "
+"src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
+"href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as "
+"Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
+"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a "
+"href=\"http://www.nokia.com\"><img "
+"src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for "
+"sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
+msgstr "Ιδιαίτερες ευχαριστίες πηγαίνουν στους:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>για το πρωτότυπο εικονίδιο του Quassel - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Στην Ομάδα Oxygen</a></b></dt><dd>για την δημιουργία όλων των γραφικών που βλέπετε σε όλο το Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Την Qt Software παλαιότερα γνωστή ως Trolltech</a></b></dt><dd> για την δημιουργία του Qt και του Qtopia, και για την επιχορήγηση ανάπτυξης του QuasselTopia με Greenphones και άλλα </dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd> που κρατούν το Qt ζωντανό, και που επιχορηγούν την ανάπτυξη του Quassel Mobile με N810</dd>"
 
 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:124
 #, qt-format
 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
 msgid ""
 "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
-msgstr ""
-"Το εγκατεστημένο Schema (έκδοση %1) δεν είναι ανανεωμένο. Αναβαθμίζεται στην "
-"έκδοση version %2..."
+msgstr "Το εγκατεστημένο Schema (έκδοση %1) δεν είναι ανανεωμένο. Αναβαθμίζεται στην έκδοση version %2..."
 
 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:126
 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
@@ -181,38 +131,23 @@ msgctxt "AliasesModel|"
 msgid ""
 "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
 "command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
-msgstr ""
-"<b>Η συντόμευση για το ψευδώνυμο</b><br />Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν "
-"κανονική εντολή slash.<br /><br /><b>Παράδειγμα:</b> \"foo\" μπορεί να "
-"χρησιμοποιηθεί ανά /foo"
+msgstr "<b>Η συντόμευση για το ψευδώνυμο</b><br />Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κανονική εντολή slash.<br /><br /><b>Παράδειγμα:</b> \"foo\" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά /foo"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61
 msgctxt "AliasesModel|"
 msgid ""
-"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:"
-"</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> "
-"represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</"
-"b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:"
-"hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th "
-"parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>"
-"$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the "
-"selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
-"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will "
-"be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
-"1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
-msgstr ""
-"<b>Το αλφαριθμητικό στο οποίο θα αναπτυχθεί η συντόμευση</b><br /><b>ειδικές "
-"μεταβλητές:</b><br /> - <b>$i</b> αναπαριστά την i-οστή παράμετρο.<br /> - "
-"<b>$i..j</b> αναπαριστά τις i-οστή έως j-οστή παραμέτρους χωρισμένες με κενά."
-"<br /> - <b>$i..</b> αναπαριστά όλες τις παραμέτρους από την i και πέρα "
-"χωρισμένες με κενά.<br /> - <b>$i:hostname</b> αναπαριστά το hostname του "
-"χρήστη που προσδιορίζεται από την i-οστή παράμετρο ή ένα * αν είναι άγνωστο."
-"<br /> - <b>$0</b> ολόκληρο το αλφαριθμητικό.<br /> - <b>$nick</b> το τρέχον "
-"ψευδώνυμό σας<br /> - <b>$channel</b> το όνοματου επιλεγμένου καναλιού<br /"
-"><br />Πολλαπλές εντολές μπορούν να διαχωριστούν με τη χρήση "
-"ερωτηματικού<br /><br /><b>Παράδειγμα:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" "
-"θα αναπτυχθεί σε τρία ξεχωριστά μηνύματα \"Test 1\", \"Test 2\" και \"Test "
-"All 1 2 3\" όταν κληθεί ως /test 1 2 3"
+"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
+"variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
+"<b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br "
+"/> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br"
+" /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by "
+"the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br"
+" /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of"
+" the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
+"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will"
+" be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test "
+"All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
+msgstr "<b>Το αλφαριθμητικό στο οποίο θα αναπτυχθεί η συντόμευση</b><br /><b>ειδικές μεταβλητές:</b><br /> - <b>$i</b> αναπαριστά την i-οστή παράμετρο.<br /> - <b>$i..j</b> αναπαριστά τις i-οστή έως j-οστή παραμέτρους χωρισμένες με κενά.<br /> - <b>$i..</b> αναπαριστά όλες τις παραμέτρους από την i και πέρα χωρισμένες με κενά.<br /> - <b>$i:hostname</b> αναπαριστά το hostname του χρήστη που προσδιορίζεται από την i-οστή παράμετρο ή ένα * αν είναι άγνωστο.<br /> - <b>$0</b> ολόκληρο το αλφαριθμητικό.<br /> - <b>$nick</b> το τρέχον ψευδώνυμό σας<br /> - <b>$channel</b> το όνοματου επιλεγμένου καναλιού<br /><br />Πολλαπλές εντολές μπορούν να διαχωριστούν με τη χρήση ερωτηματικού<br /><br /><b>Παράδειγμα:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" θα αναπτυχθεί σε τρία ξεχωριστά μηνύματα \"Test 1\", \"Test 2\" και \"Test All 1 2 3\" όταν κληθεί ως /test 1 2 3"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185
 msgctxt "AliasesModel|"
@@ -385,9 +320,7 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
 "the buffer view."
-msgstr ""
-"Ο αριθμός των μηνυμάτων που θα κληθούν από τον πυρήνα όταν χρησιμοποιηθεί η "
-"κύλιση προς τα πάνω στην προβολή της προσωρινής μνήμης."
+msgstr "Ο αριθμός των μηνυμάτων που θα κληθούν από τον πυρήνα όταν χρησιμοποιηθεί η κύλιση προς τα πάνω στην προβολή της προσωρινής μνήμης."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -419,18 +352,14 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
 "window from the backlog."
-msgstr ""
-"Ο απλούστερος αιτητής. Φέρνει μια σταθερή ποσότητα γραμμών για κάθε παράθυρο "
-"συνομιλίας από το απόθεμα."
+msgstr "Ο απλούστερος αιτητής. Φέρνει μια σταθερή ποσότητα γραμμών για κάθε παράθυρο συνομιλίας από το απόθεμα."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
 "has been established."
-msgstr ""
-"ποσότητα μηνυμάτων ανά προσωρινή μνήμη που αιτούνται μόλις η επικοινωνία με "
-"τον πυρήνα έχει αποκατασταθεί."
+msgstr "ποσότητα μηνυμάτων ανά προσωρινή μνήμη που αιτούνται μόλις η επικοινωνία με τον πυρήνα έχει αποκατασταθεί."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -440,17 +369,10 @@ msgstr "Αρχική ποσότητα αποθέματος:"
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
-"This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
-"The amount of lines can be limited per chat.\n"
+"This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
 "\n"
-"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
-msgstr ""
-"Αυτός ο αιτητής φέρνει αδιάβαστα μηνύματα για κάθε παράθυρο συνομιλίας "
-"ξεχωριστά. Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να οριστεί ανά συνομιλία.\n"
-"\n"
-"Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να φέρει επιπρόσθετα παλιότερες γραμμές "
-"συνομιλιών για να παρέχει ένα καλύτερο γενικό πλαίσιο."
+"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr "Αυτός ο αιτητής φέρνει αδιάβαστα μηνύματα για κάθε παράθυρο συνομιλίας ξεχωριστά. Ο αριθμός των γραμμών μπορεί να οριστεί ανά συνομιλία.\n\nΜπορείτε επίσης να επιλέξετε να φέρει επιπρόσθετα παλιότερες γραμμές συνομιλιών για να παρέχει ένα καλύτερο γενικό πλαίσιο."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
@@ -479,9 +401,7 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
 "Limit does not apply here."
-msgstr ""
-"Ποσότητα μηνυμάτων που θα ανασυρθούν επιπλέον των αναγνωσμένων μηνυμάτων. Το "
-"Όριο δεν εφαρμόζεται εδώ."
+msgstr "Ποσότητα μηνυμάτων που θα ανασυρθούν επιπλέον των αναγνωσμένων μηνυμάτων. Το Όριο δεν εφαρμόζεται εδώ."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
@@ -492,34 +412,18 @@ msgstr "Πρόσθετα Μηνύματα:"
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
-"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
-"all chats.\n"
+"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
 "\n"
-"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or "
-"have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
-"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
-"fastest.\n"
+"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
+"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
 "\n"
-"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
-msgstr ""
-"Αυτός ο αιτητής φέρνει όλα τα μηνύματα που είναι νεότερα από το παλαιότερο "
-"αδιάβαστο μήνυμα όλων των συνομιλιών.\n"
-"\n"
-"Σημείωση: Αυτός ο αιτητής δεν προτείνετε αν χρησιμοποιείτε κρυμμένα παράθυρα "
-"συνομιλιών ή έχετε ανενεργές συνομιλίες (δηλ.: δεν υπάρχουν παλιό ερώτημα ή "
-"κανάλια).\n"
-"Είναι χρήσιμο να θέσετε όριο στην συνολική ποσότητα αποθέματος και είναι "
-"πιθανώς και το πιο γρήγορο.\n"
-"\n"
-"Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να φέρει επιπρόσθετα παλιές γραμμές συνομιλιών "
-"για να παρέχει ένα καλύτερο γενικό πλαίσιο."
+"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr "Αυτός ο αιτητής φέρνει όλα τα μηνύματα που είναι νεότερα από το παλαιότερο αδιάβαστο μήνυμα όλων των συνομιλιών.\n\nΣημείωση: Αυτός ο αιτητής δεν προτείνετε αν χρησιμοποιείτε κρυμμένα παράθυρα συνομιλιών ή έχετε ανενεργές συνομιλίες (δηλ.: δεν υπάρχουν παλιό ερώτημα ή κανάλια).\nΕίναι χρήσιμο να θέσετε όριο στην συνολική ποσότητα αποθέματος και είναι πιθανώς και το πιο γρήγορο.\n\nΜπορείτε επίσης να επιλέξετε να φέρει επιπρόσθετα παλιές γραμμές συνομιλιών για να παρέχει ένα καλύτερο γενικό πλαίσιο."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
-msgstr ""
-"Μέγιστη ποσότητα μηνυμάτων που θα ανασυρθούν σε όλες τις προσωρινές μνήμες."
+msgstr "Μέγιστη ποσότητα μηνυμάτων που θα ανασυρθούν σε όλες τις προσωρινές μνήμες."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -548,10 +452,7 @@ msgctxt "BufferView|"
 msgid ""
 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
 " This cannot be reversed!"
-msgstr ""
-"Θέλετε να συγχωνεύσετε την προσωρινή μνήμη \"%1\" οριστικά με την προσωρινή "
-"μνήμη \"%2\";\n"
-" Αυτό δεν μπορεί να αντιστραφεί."
+msgstr "Θέλετε να συγχωνεύσετε την προσωρινή μνήμη \"%1\" οριστικά με την προσωρινή μνήμη \"%2\";\n Αυτό δεν μπορεί να αντιστραφεί."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
@@ -614,9 +515,7 @@ msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
 "In this mode no separate status buffer is displayed."
-msgstr ""
-"Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν όλα τα Δίκτυα είναι ορατά.\n"
-"Σε αυτή την κατάσταση δεν εμφανίζεται ξεχωριστή προσωρινή μνήμη κατάστασης."
+msgstr "Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν όλα τα Δίκτυα είναι ορατά.\nΣε αυτή την κατάσταση δεν εμφανίζεται ξεχωριστή προσωρινή μνήμη κατάστασης."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
@@ -779,10 +678,7 @@ msgctxt "ChannelListDlg|"
 msgid ""
 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
-msgstr ""
-"Εναλλαγή μεταξύ απλών και προχωρημένων ρυθμίσεων.\n"
-"Οι προχωρημένες ρυθμίσεις επιτρέπουν την εισαγωγή λέξεων προς αναζήτηση στον "
-"διακομιστή IRC."
+msgstr "Εναλλαγή μεταξύ απλών και προχωρημένων ρυθμίσεων.\nΟι προχωρημένες ρυθμίσεις επιτρέπουν την εισαγωγή λέξεων προς αναζήτηση στον διακομιστή IRC."
 
 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
 msgctxt "ChannelListDlg|"
@@ -802,35 +698,13 @@ msgstr "Εμφανίστηκαν Σφάλματα:"
 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
 msgctxt "ChannelListDlg|"
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</"
-"span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
-msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</"
-"span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
+"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -845,45 +719,14 @@ msgstr "Τρόπος Λειτουργίας:"
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
-"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
-"style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in "
-"chatmonitor</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
-"decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be "
-"ignored in chatmonitor</p></body></html>"
-msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
-"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
-"style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in "
-"chatmonitor</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
-"decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be "
-"ignored in chatmonitor</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -910,9 +753,7 @@ msgstr "Εμφάνιση:"
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
 msgid ""
 "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
-msgstr ""
-"Εμφάνιση τονισμών στην παρακολούθηση συνομιλιών ακόμη και αν η συνομιλία από "
-"την οποία προέρχεται ο τονισμός αγνοείται"
+msgstr "Εμφάνιση τονισμών στην παρακολούθηση συνομιλιών ακόμη και αν η συνομιλία από την οποία προέρχεται ο τονισμός αγνοείται"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -1053,31 +894,24 @@ msgstr "Να επιτρέπεται χρωματιστό κείμενο (κωδ
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
-msgstr ""
-"Εμφάνιση παραθύρου προεπισκόπησης μιας ιστοσελίδας όταν το ποντίκι βρίσκεται "
-"πάνω από τον υπερσύνδεσμο"
+msgstr "Εμφάνιση παραθύρου προεπισκόπησης μιας ιστοσελίδας όταν το ποντίκι βρίσκεται πάνω από τον υπερσύνδεσμο"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
-msgstr ""
-"Εμφάνιση προεπισκόπισης ιστοσελίδων όταν το ποντίκι βρεθεί πάνω από τον "
-"υπερσύνδεσμο"
+msgstr "Εμφάνιση προεπισκόπισης ιστοσελίδων όταν το ποντίκι βρεθεί πάνω από τον υπερσύνδεσμο"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:140
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting "
 "another channel"
-msgstr ""
-"Ορισμός της διαχωριστικής γραμμής στο κάτω μέρος του τρέχοντος παραθύρου "
-"όταν επιλέγεται άλλο κανάλι"
+msgstr "Ορισμός της διαχωριστικής γραμμής στο κάτω μέρος του τρέχοντος παραθύρου όταν επιλέγεται άλλο κανάλι"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid "Set marker line automatically when switching chats"
-msgstr ""
-"Αυτόματος ορισμός της διαχωριστικής γραμμής κατά την εναλλαγή συνομιλιών"
+msgstr "Αυτόματος ορισμός της διαχωριστικής γραμμής κατά την εναλλαγή συνομιλιών"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:159
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
@@ -1251,12 +1085,9 @@ msgstr "Μη αναγνωσμένα pings"
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
-"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
-"interesting for tracking users' away status."
-msgstr ""
-"Αυτό ενεργοποιεί την αναζήτηση πληροφοριών χρήστη κατά διαστήματα "
-"χρησιμοποιώντας την εντολή /WHO. Έχει ενδιαφέρον κυρίως για την προβολή του "
-"χρόνου απουσίας των χρηστών"
+"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly"
+" interesting for tracking users' away status."
+msgstr "Αυτό ενεργοποιεί την αναζήτηση πληροφοριών χρήστη κατά διαστήματα χρησιμοποιώντας την εντολή /WHO. Έχει ενδιαφέρον κυρίως για την προβολή του χρόνου απουσίας των χρηστών"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
@@ -1283,6 +1114,11 @@ msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "Minimum delay between requests:"
 msgstr "Ελάχιστη καθυστέρηση μεταξύ αιτημάτων:"
 
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250
+msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
+msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior"
+msgstr ""
+
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "IRC"
@@ -1508,184 +1344,160 @@ msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
 msgid "Existing Rules"
 msgstr "Υπάρχοντες Κανόνες"
 
-#: ../src/core/core.cpp:188
+#: ../src/core/core.cpp:190
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
 msgstr "Αδυναμία εκκίνησης συστήματος αποθήκευσης! Έξοδος..."
 
-#: ../src/core/core.cpp:189
+#: ../src/core/core.cpp:191
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
-"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for "
-"quasselcore\n"
+"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
 "to work."
-msgstr ""
-"Το Quassel υποστηρίζει SQLite3 και PostgreSQL. Χρειάζεται να χτίσετε\n"
-"τη βιβλιοθήκη Qt με ενεργοποιημένο το πρόσθετο sqlite ή postgres\n"
-"ώστε να δουλέψει το quasselcore"
+msgstr "Το Quassel υποστηρίζει SQLite3 και PostgreSQL. Χρειάζεται να χτίσετε\nτη βιβλιοθήκη Qt με ενεργοποιημένο το πρόσθετο sqlite ή postgres\nώστε να δουλέψει το quasselcore"
 
-#: ../src/core/core.cpp:247
+#: ../src/core/core.cpp:249
 msgctxt "Core|"
 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
 msgstr "Κλήση της restoreState() αν και υπάρχουν ενεργές συνεδρίες!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:293
+#: ../src/core/core.cpp:295
 msgctxt "Core|"
 msgid "Admin user or password not set."
 msgstr "Δεν έχει καθοριστεί λογαριασμός διαχειριστή ή κωδικός"
 
-#: ../src/core/core.cpp:296
+#: ../src/core/core.cpp:298
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not setup storage!"
 msgstr "Αδυναμία ρύθμισης χώρου αποθήκευσης!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:300
+#: ../src/core/core.cpp:302
 msgctxt "Core|"
 msgid "Creating admin user..."
 msgstr "Δημιουργία διαχειριστή..."
 
-#: ../src/core/core.cpp:432
+#: ../src/core/core.cpp:434
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1"
 msgstr "Άκυρη διεύθυνση ανταπόκρισης %1"
 
-#: ../src/core/core.cpp:441
+#: ../src/core/core.cpp:443
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
-msgstr ""
-"Αναμονή για πελάτης με γραφικό περιβάλλον σε IPv6 %1 θύρα %2 με χρήση "
-"πρωτοκόλλου έκδοσης %3"
+msgstr "Αναμονή για πελάτης με γραφικό περιβάλλον σε IPv6 %1 θύρα %2 με χρήση πρωτοκόλλου έκδοσης %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:450
+#: ../src/core/core.cpp:452
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Αδυναμία ανοίγματος διεπαφής IPv6 %1:%2: %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:458
+#: ../src/core/core.cpp:460
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
-msgstr ""
-"Αναμονή για πελάτης με γραφικό περιβάλλον σε IPv4 %1 θύρα %2 με χρήση "
-"πρωτοκόλλου έκδοσης %3"
+msgstr "Αναμονή για πελάτης με γραφικό περιβάλλον σε IPv4 %1 θύρα %2 με χρήση πρωτοκόλλου έκδοσης %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:469
+#: ../src/core/core.cpp:471
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Αδυναμία ανοίγματος διεπαφής IPv4 %1:%2: %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:477
+#: ../src/core/core.cpp:479
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
 msgstr "Άκυρφη διεύθυνση ανταπόκρισης %1, άγνωστο πρωτόκολλο δικτύου"
 
-#: ../src/core/core.cpp:486
+#: ../src/core/core.cpp:488
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
 msgstr "Αδυναμία ανοίγματος διεπαφών δικτύου προς λήψη δεδομένων!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:524
+#: ../src/core/core.cpp:527
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client connected from"
 msgstr "Πελάτης συνδεδεμένος από"
 
-#: ../src/core/core.cpp:527
+#: ../src/core/core.cpp:530
 msgctxt "Core|"
 msgid "Closing server for basic setup."
 msgstr "Κλείσιμο εξυπηρετητή για βασική ρύθμιση."
 
-#: ../src/core/core.cpp:550
+#: ../src/core/core.cpp:547
 msgctxt "Core|"
 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
 msgstr "Προσπάθεια σύνδεσης από απαρχαιωμένο πελάτη... απόρριψη."
 
-#: ../src/core/core.cpp:562
+#: ../src/core/core.cpp:560
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
-"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/"
-"core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
-msgstr ""
-"<b>Ο Πελάτης Quassel που έχετε είναι πολύ παλιός!</b><br>Αυτός ο πυρήνας "
-"χρειάζεται για το πρωτόκολλο πελάτη/πυρήνα τουλάχιστον έκδοση %1."
-"<br>Παρακαλώ αναβαθμίστε τον πελάτη."
+"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least "
+"client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
+msgstr "<b>Ο Πελάτης Quassel που έχετε είναι πολύ παλιός!</b><br>Αυτός ο πυρήνας χρειάζεται για το πρωτόκολλο πελάτη/πυρήνα τουλάχιστον έκδοση %1.<br>Παρακαλώ αναβαθμίστε τον πελάτη."
 
-#: ../src/core/core.cpp:566 ../src/core/core.cpp:657 ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:564 ../src/core/core.cpp:656 ../src/core/core.cpp:682
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client"
 msgstr "Πελάτης"
 
-#: ../src/core/core.cpp:566
+#: ../src/core/core.cpp:564
 msgctxt "Core|"
 msgid "too old, rejecting."
 msgstr "πολύ παλιά έκδοση, απόρριψη. "
 
-#: ../src/core/core.cpp:583
+#: ../src/core/core.cpp:582
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
-msgstr ""
-"<b>Έκδοση Πυρήνα Quassel %1</b><br>Χτήσιμο: %2<br>Ενεργό %3d%4h%5m (από %6)"
+msgstr "<b>Έκδοση Πυρήνα Quassel %1</b><br>Χτήσιμο: %2<br>Ενεργό %3d%4h%5m (από %6)"
 
-#: ../src/core/core.cpp:637
+#: ../src/core/core.cpp:636
 msgctxt "Core|"
 msgid "Starting TLS for Client:"
 msgstr "Έναρξη TLS για τον Πελάτη:"
 
-#: ../src/core/core.cpp:655
+#: ../src/core/core.cpp:654
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
 "trying to login."
-msgstr ""
-"<b>Αδυναμία αρχικοποίησης πελάτη!</b><br>Χρειάζεται να στείλετε ένα μήνυμα "
-"αρχικοποίησης πριν προσπαθήσετε να εισέλθετε."
+msgstr "<b>Αδυναμία αρχικοποίησης πελάτη!</b><br>Χρειάζεται να στείλετε ένα μήνυμα αρχικοποίησης πριν προσπαθήσετε να εισέλθετε."
 
-#: ../src/core/core.cpp:657
+#: ../src/core/core.cpp:656
 msgctxt "Core|"
 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
-msgstr ""
-"δε στάλθηκε μήνυμα αρχικοποίησης πριν την προσπάθεια εισόδου, απόρριψη."
+msgstr "δε στάλθηκε μήνυμα αρχικοποίησης πριν την προσπάθεια εισόδου, απόρριψη."
 
-#: ../src/core/core.cpp:677
+#: ../src/core/core.cpp:676
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
 "you supplied could not be found in the database."
-msgstr ""
-"<b>Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικού</b><br>Ο συνδυασμός όνομα χρήστη και κωδικού "
-"που δώσατε δε βρέθηκε στη βάση δεδομένων."
+msgstr "<b>Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικού</b><br>Ο συνδυασμός όνομα χρήστη και κωδικού που δώσατε δε βρέθηκε στη βάση δεδομένων."
 
-#: ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
-msgstr ""
-"Επιτυχημένη αρχικοποίηση και πιστοποίηση ως \"%1\" (Αναγωνριστικό Χρήστη: "
-"%2)."
+msgstr "Επιτυχημένη αρχικοποίηση και πιστοποίηση ως \"%1\" (Αναγωνριστικό Χρήστη: %2)."
 
-#: ../src/core/core.cpp:696
+#: ../src/core/core.cpp:695
 msgctxt "Core|"
 msgid "Non-authed client disconnected."
 msgstr "Αποσύνδεση μη-πιστοποιημένου πελάτη."
 
-#: ../src/core/core.cpp:703
-msgctxt "Core|"
-msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
-msgstr "Αποσύνδεση μη-πιστοποιημένου πελάτη. (Το socket έχει ήδη καταστραφεί)"
-
-#: ../src/core/core.cpp:755
+#: ../src/core/core.cpp:724
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize session for client:"
 msgstr "Αδύνατη η αρχικοποίηση συνεδρίας για τον πελάτη:"
 
-#: ../src/core/core.cpp:781
+#: ../src/core/core.cpp:750
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not find a session for client:"
 msgstr "Αδύνατη η εύρεση συνεδρίας για τον πελάτη:"
@@ -1840,19 +1652,16 @@ msgstr "Ο πυρήνας ρυθμίστηκε επιτυχώς. Γίνεται
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConfigWizard|"
 msgid ""
-"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
-msgstr ""
-"Η ρύθμιση του πυρήνα απέτυχε:<br><b>%1</b><br>Πατήστε<em>Επόμενο</em> to "
-"start over."
+"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start "
+"over."
+msgstr "Η ρύθμιση του πυρήνα απέτυχε:<br><b>%1</b><br>Πατήστε<em>Επόμενο</em> to start over."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:131
 msgctxt "CoreConfigWizard|"
 msgid ""
 "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
 "remember to configure your identities and networks now."
-msgstr ""
-"Έχετε συνδεθεί στον μόλις ρυθμισμένο Πυρήνα Quassel!<br>Θυμηθείτε να "
-"ρυθμίσετε τώρα τις ταυτότητες και τα δίκτυα."
+msgstr "Έχετε συνδεθεί στον μόλις ρυθμισμένο Πυρήνα Quassel!<br>Θυμηθείτε να ρυθμίσετε τώρα τις ταυτότητες και τα δίκτυα."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
@@ -1882,16 +1691,9 @@ msgstr "Να θυμάσαι τον κωδικό"
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
 msgid ""
-"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not "
-"possible via Quassel's client interface yet.\n"
-"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</"
-"nobr></tt>\"."
-msgstr ""
-"<b>Σημείωση:</b> Δεν είναι ακόμα εφικτή η προσθήκη περισσότερων χρηστών και "
-"η αλλαγή του ονόματος χρήστη ή του κωδικού  \n"
-"από τη διεπαφή του πελάτη-Quassel\n"
-"Για να πραγματοποιείσετε τςι παραπάνω ενέργειες, τρέξτε "
-"\"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
+"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
+"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
+msgstr "<b>Σημείωση:</b> Δεν είναι ακόμα εφικτή η προσθήκη περισσότερων χρηστών και η αλλαγή του ονόματος χρήστη ή του κωδικού  \nαπό τη διεπαφή του πελάτη-Quassel\nΓια να πραγματοποιείσετε τςι παραπάνω ενέργειες, τρέξτε \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
@@ -1913,9 +1715,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
 msgid ""
 "First, we will create a user on the core. This first user will have "
 "administrator privileges."
-msgstr ""
-"Κατ' αρχάς, θα δημιουργήσουμε έναν χρήστη στον πυρήνα. Αυτός ο πρώτος "
-"χρήστης θα έχει δικαιώματα διαχειριστή."
+msgstr "Κατ' αρχάς, θα δημιουργήσουμε έναν χρήστη στον πυρήνα. Αυτός ο πρώτος χρήστης θα έχει δικαιώματα διαχειριστή."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150
 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|"
@@ -1932,9 +1732,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
 msgid ""
 "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
 "backlog and other data in."
-msgstr ""
-"Παρακαλώ επιλέξτε μια βάση δεδομένων όπου ο πυρήνας Quassel θα αποθηκεύει "
-"τις συνομιλίες και άλλα δεδομένα."
+msgstr "Παρακαλώ επιλέξτε μια βάση δεδομένων όπου ο πυρήνας Quassel θα αποθηκεύει τις συνομιλίες και άλλα δεδομένα."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:305
 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
@@ -1951,8 +1749,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|"
 msgid ""
 "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
 "automatically."
-msgstr ""
-"Οι ρυθμίσεις σας έχουν αποθηκευτοί στον πυρήνα και θα εισέλθετε αυτόματα."
+msgstr "Οι ρυθμίσεις σας έχουν αποθηκευτοί στον πυρήνα και θα εισέλθετε αυτόματα."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
@@ -2045,106 +1842,103 @@ msgctxt "CoreConnectDlg|"
 msgid "Connect to Core"
 msgstr "Σύνδεση στον Πυρήνα"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:189
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:190
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Network is down"
 msgstr "Δεν υπάρχει δίκτυο"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:229 ../src/client/coreconnection.cpp:369
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:225 ../src/client/coreconnection.cpp:365
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Αποσύνδεση"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:232
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:228
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Looking up %1..."
 msgstr "Αναζήτηση του %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:235 ../src/client/coreconnection.cpp:507
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:231 ../src/client/coreconnection.cpp:518
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connecting to %1..."
 msgstr "Σύνδεση σε %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:238 ../src/client/coreconnection.cpp:641
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:234 ../src/client/coreconnection.cpp:658
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connected to %1"
 msgstr "Συνδέθηκε με %1"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:241
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:237
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnecting from %1..."
 msgstr "Αποσύνδεση από %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:309
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:303
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
-"The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
-msgstr ""
-"Προσπαθείτε να συνδεθείτε σε έναν πολύ παλιό πυρήνα του Quassel! Παρακαλώ "
-"προβείτε σε αναβάθμιση."
+"The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider "
+"upgrading."
+msgstr "Προσπαθείτε να συνδεθείτε σε έναν πολύ παλιό πυρήνα του Quassel! Παρακαλώ προβείτε σε αναβάθμιση."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:344
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:340
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Invalid data received from core"
 msgstr "Έχουν ληφθεί μη έγκυρα δεδομένα από τον πυρήνα"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:399
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:403
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected from core."
 msgstr "Αποσυνδέθηκε από τον πυρήνα."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:484 ../src/client/coreconnection.cpp:573
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:622
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:496 ../src/client/coreconnection.cpp:590
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:639
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Unencrypted connection canceled"
 msgstr "Ακύρωση μη κρυπτογραφημένης σύνδεσης"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:516
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:533
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to core..."
 msgstr "Συγχρονισμός με τον πυρήνα..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:539
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:556
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
 "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at "
 "least core/client protocol v%1 to connect."
-msgstr ""
-"<b>Προσπαθείτε να συνδεθείτε σε πολύ παλιό πυρήνα του Quassel!</b><br>Για να "
-"γίνει σύνδεση χρειάζεται πρωτόκολλο πυρήνα/πελάτη τουλάχιστος έκδοσης %1."
+msgstr "<b>Προσπαθείτε να συνδεθείτε σε πολύ παλιό πυρήνα του Quassel!</b><br>Για να γίνει σύνδεση χρειάζεται πρωτόκολλο πυρήνα/πελάτη τουλάχιστος έκδοσης %1."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:665
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:682
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Είσοδος..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:670
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:687
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Login canceled"
 msgstr "Ακύρωση εισόδου"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:699
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:716
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving session state"
 msgstr "Λήψη κατάστασης συνεδρίας"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:701
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:718
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to %1..."
 msgstr "Συγχρονισμός με %1"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:731
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:744
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving network states"
 msgstr "Λήψη καταστάσεων του δικτύου"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:785
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:798
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronized to %1"
@@ -2163,11 +1957,9 @@ msgstr "Ανίχνευση Κατάστασης Δικτύου"
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
-"Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most "
-"KDE users"
-msgstr ""
-"Εντοπισμός σύνδεσης από το επίπεδο υλικού του KDE. Προτείνεται για τους "
-"περισσότερους χρήστες KDE"
+"Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most"
+" KDE users"
+msgstr "Εντοπισμός σύνδεσης από το επίπεδο υλικού του KDE. Προτείνεται για τους περισσότερους χρήστες KDE"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2181,9 +1973,7 @@ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
 "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after "
 "a certain time"
-msgstr ""
-"Κάνε ping ενεργά στον απομακρυσμένο πυρήνα και αποσυνδέσου αν δεν λάβεις "
-"απάντηση μετά από συγκεκριμένο χρόνο"
+msgstr "Κάνε ping ενεργά στον απομακρυσμένο πυρήνα και αποσυνδέσου αν δεν λάβεις απάντηση μετά από συγκεκριμένο χρόνο"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2201,9 +1991,7 @@ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
 "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. "
 "This may take a long time after actually losing connectivity"
-msgstr ""
-"Αποσύνδεση μόνο αν η υποδοχή δικτύου κλείσει από το λειτουργικό σύστημα. "
-"Αυτό μπορεί να πάρει αρκετή ώρα αφού έχει χαθεί πραγματικά η σύνδεση"
+msgstr "Αποσύνδεση μόνο αν η υποδοχή δικτύου κλείσει από το λειτουργικό σύστημα. Αυτό μπορεί να πάρει αρκετή ώρα αφού έχει χαθεί πραγματικά η σύνδεση"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2352,55 +2140,71 @@ msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Core Shutdown"
 msgstr "Κλείσιμο Πυρήνα"
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:396
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:409
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
 msgstr "Αδυναμία σύνδεση σε %1 (%2)"
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:398
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:411
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Connection failure: %1"
 msgstr "Σφάλμα σύνδεσης: %1"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "Client"
 msgstr "Πελάτης"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "disconnected (UserId: %1)."
 msgstr "αποσυνδέθηκε (ΑναγωνριστικόΧρήστη: %1)."
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:497
+#: ../src/core/coresession.cpp:491
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
-"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to "
-"create network %1!"
-msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): Πήρα εσφαλμένο networkId από τον Πυρήνα κατά "
-"την προσπάθεια δημιουργίας του δικτύου %1!"
+"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to"
+" create network %1!"
+msgstr "CoreSession::createNetwork(): Πήρα εσφαλμένο networkId από τον Πυρήνα κατά την προσπάθεια δημιουργίας του δικτύου %1!"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:529
+#: ../src/core/coresession.cpp:523
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
 "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
 "exists, updating instead!"
-msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): Προσπάθεια δημιουργίας δικτύου που υπάρχει "
-"ήδη, γίνεται ενημέρωση του ήδη υπάρχοντος!"
+msgstr "CoreSession::createNetwork(): Προσπάθεια δημιουργίας δικτύου που υπάρχει ήδη, γίνεται ενημέρωση του ήδη υπάρχοντος!"
 
-#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:71
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:75
 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
 msgid ""
-"No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
+"No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to "
+"continue"
+msgstr "Δε βρέθηκαν ελεύθερα και έγκυρα ψευδώνυμα στη λίστα ψευδώνυμων. χρησειμοποιείστε /nick <άλλο_ψευδώνυμο> για να συνεχίσετε"
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:447
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Unable to perform key exchange."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:458
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:462
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:470
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Your key is set and messages will be encrypted."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:472
+msgctxt "CoreSessionEventProcessor|"
+msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed."
 msgstr ""
-"Δε βρέθηκαν ελεύθερα και έγκυρα ψευδώνυμα στη λίστα ψευδώνυμων. "
-"χρησειμοποιείστε /nick <άλλο_ψευδώνυμο> για να συνεχίσετε"
 
 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
@@ -2413,28 +2217,28 @@ msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
 msgstr "αποστολή αίτησης CTCP-%1 στο %2"
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:198
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:199
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "[usage] /delkey <nick|channel> deletes the encryption key for nick or "
 "channel or just /delkey when in a channel or query."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:205
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:206
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:648
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "No key has been set for %1."
 msgstr "Δεν έχει οριστεί κλειδί για το %1."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:218
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:211
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "The key for %1 has been deleted."
 msgstr "Το κλειδί για το %1 έχει διαγραφεί."
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:222
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:614
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:215
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:656
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
@@ -2443,26 +2247,27 @@ msgid ""
 "with QCA2 present."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:499
-#, qt-format
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:367
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
-msgid "Starting query with %1"
-msgstr "Εκκίνηση προσωπικής συνομιλίας με %1"
+msgid ""
+"[usage] /keyx [<nick|channel>] Initiates a DH1080 key exchange with the "
+"target."
+msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:379
+#, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
-msgid ""
-"[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
-"channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for it."
+msgid "Failed to initiate key exchange with %1."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:571
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:384
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
-msgid "The key for %1 has been set."
-msgstr "Το κλειδί για το %1 έχει οριστεί."
+msgid "Initiated key exchange with %1."
+msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:574
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
 "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with "
@@ -2471,20 +2276,40 @@ msgid ""
 "with QCA present."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:598
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:546
+#, qt-format
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid "Starting query with %1"
+msgstr "Εκκίνηση προσωπικής συνομιλίας με %1"
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:604
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid ""
+"[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or "
+"channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for "
+"it."
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:613
+#, qt-format
+msgctxt "CoreUserInputHandler|"
+msgid "The key for %1 has been set."
+msgstr "Το κλειδί για το %1 έχει οριστεί."
+
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:640
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid ""
-"[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel "
-"or just /showkey when in a channel or query."
+"[usage] /showkey <nick|channel> shows the encryption key for nick or channel"
+" or just /showkey when in a channel or query."
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:610
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:652
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "The key for %1 is %2"
 msgstr "Το κλειδί για το %1 είναι %2"
 
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:738
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:780
 #, qt-format
 msgctxt "CoreUserInputHandler|"
 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1"
@@ -2600,7 +2425,12 @@ msgctxt "DebugLogWidget|"
 msgid "Close"
 msgstr "Κλείσιμο"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:360
+#: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184
+msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|"
+msgid "Mark dockmanager entry"
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:365
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] "
 msgstr "[Whois] "
@@ -2617,207 +2447,213 @@ msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
 msgstr "Ο χρήστης %1 άλλαξε το θέμα του καναλιού %2 σε: \"%3\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:345
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:342
+#, qt-format
+msgctxt "EventStringifier|"
+msgid "[Operwall] %1: %2"
+msgstr ""
+
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:350
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid ""
 "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
 "behavior!"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:374
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:379
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 is away: \"%2\""
 msgstr "Ο χρήστης %1 είναι απών: \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:381
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:386
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "You are no longer marked as being away"
 msgstr "Δεν εμφανίζεστε πια ως απών"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:389
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:394
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "You have been marked as being away"
 msgstr "Εμφανίζεστε πλέον ως απών"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:411
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:416
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
 msgstr "[Whois] Ο χρήστης %1 είναι %2 (%3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:427
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:432
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)"
 msgstr "[Whois] Ο χρήστης %1 είναι συνδεδεμένος μέσω %2 (%3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:429
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:434
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)"
 msgstr "[Whowas] Ο χρήστης %1 ήταν συνδεδεμένος μέσω %2 (%3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:439
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:444
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)"
 msgstr "[Whowas] Ο χρήστης %1 ήταν %2@%3 (%4)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:448
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:453
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
 msgstr "[Who] Τέλος λίστας /WHO για τον χρήστη %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:460
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:465
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
 msgstr "[Whois]Ο %1 έχει εισέλθει από τις %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:462
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:469
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)"
 msgstr "[Whois] Ο %1 είναι ανενεργός για %2 (από %3)"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:471
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:479
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] End of /WHOIS list"
 msgstr "[Whois] Τέλος λίστας /WHOIS"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:494
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:502
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
 msgstr "[Whois] Ο %1 είναι χρήστης στα κανάλια: %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:496
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:504
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
 msgstr "[Whois]Ο %1 έχει φωνή στα κανάλια: %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:498
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:506
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
 msgstr "[Whois] Ο %1 είναι διαχειριστής στα κανάλια: %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:519
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:527
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\""
 msgstr "Το κανάλι %1 έχει %2 χρήστες. Το θέμα του είναι: \"%3\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:527
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:535
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "End of channel list"
 msgstr "Τέλος της λίστας καναλιών"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:545
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:553
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Homepage for %1 is %2"
 msgstr "Αρχική σελίδα του %1 είναι η %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:562
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:570
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Channel %1 created on %2"
 msgstr "Το κανάλι %1 δημιουργήθηκε στις %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:574
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:584
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whois] %1 is authed as %2"
 msgstr "[Whois] Ο %1 έχει πιστοποιηθεί ως %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:577
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:587
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Whowas] %1 was authed as %2"
 msgstr ""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:586
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:596
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "No topic is set for %1."
 msgstr "Δεν υπάρχει θέμα καναλιού για το κανάλι %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:594
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:604
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
 msgstr "Το θέμα του καναλιού %1 είναι \"%2\""
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:605
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:616
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Topic set by %1 on %2"
 msgstr "Το θέμα ορίστηκε από τον χρήστη %1 στο κανάλι %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:617
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:629
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "%1 has been invited to %2"
 msgstr "Καλέσατε τον χρήστη %1 στο κανάλι %2"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:625
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:637
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "[Who] %1"
 msgstr "[Who] %1"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:632
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:644
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "End of /WHOWAS"
 msgstr "Τέλος /WHOWAS"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:642
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:654
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
 msgstr "Το ψευδώνυμο %1 περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:652
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:664
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick already in use: %1"
 msgstr "Το ψευδώνυμο %1 χρησιμοποιείται ήδη"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:662
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:674
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
 msgstr "Το ψευδώνυμο/κανάλι %1 δεν είναι διαθέσιμο προσωρινά"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:685
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:697
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
 msgstr "αποστολή αίτησης CTCP-%1 στον %2"
 
 #. Optional "unknown" in "Received unknown CTCP-FOO request by bar"
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:700
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:712
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "unknown"
 msgstr "άγνωστο"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:701
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:713
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3"
 msgstr "Λήψη αίτησης %1CTCP-%2 από %3"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:704
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:716
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3"
 msgstr "Λήψη απάντησης CTCP-%1 από %2: %3"
 
-#: ../src/core/eventstringifier.cpp:719
+#: ../src/core/eventstringifier.cpp:731
 #, qt-format
 msgctxt "EventStringifier|"
 msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
@@ -2951,7 +2787,7 @@ msgid "highlight rule"
 msgstr "κανόνας υπογράμμισης"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:364
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:369
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Rename Identity"
 msgstr "Μετονομασία Ταυτότητας"
@@ -2987,60 +2823,55 @@ msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Identities"
 msgstr "Ταυτότητες"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:199
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
-msgstr ""
-"<b>Τα ακόλουθα προβλήματα πρέπει να διορθωθούν πριν γίνουν οι αλλαγές σας:</"
-"b><ul>"
+msgstr "<b>Τα ακόλουθα προβλήματα πρέπει να διορθωθούν πριν γίνουν οι αλλαγές σας:</b><ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:200
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
-msgstr ""
-"<li>Όλες οι ταυτότητες χρειάζονται να έχει οριστεί το όνομα ταυτοητας</li>"
+msgstr "<li>Όλες οι ταυτότητες χρειάζονται να έχει οριστεί το όνομα ταυτοητας</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:201
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
-msgstr ""
-"<li>Κάθε ταυτότητα χρειάζεται να έχει οριστεί τουλάχιστον ένα ψευδώνυμο</li>"
+msgstr "<li>Κάθε ταυτότητα χρειάζεται να έχει οριστεί τουλάχιστον ένα ψευδώνυμο</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:202
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
-msgstr ""
-"<li>Χρειάζεται να εισάγετε ένα πραγματικό όνομα για κάθε ταυτότητα</li>"
+msgstr "<li>Χρειάζεται να εισάγετε ένα πραγματικό όνομα για κάθε ταυτότητα</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:203
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
 msgstr "<li>Χρειάζεται να εισάγετε ένα αναγνωριστικό για κάθε ταυτότητα</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "</ul>"
 msgstr "</ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "One or more identities are invalid"
 msgstr "Μία ή περισσότερες ταυτότητες είναι άκυρες"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:350
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:355
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Delete Identity?"
 msgstr "Διαγραφή ταυτότητας;"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:351
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356
 #, qt-format
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
 msgstr "Σίγουρα επιθυμείτε τη διαγραφή της ταυτότητας \"%1\"?"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:365
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370
 #, qt-format
 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|"
 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
@@ -3210,7 +3041,7 @@ msgid "minutes of being idle"
 msgstr "λεπτά που είστε ανενεργός"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:236
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:237
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Advanced"
 msgstr "Προχωρημένες"
@@ -3251,21 +3082,14 @@ msgstr "Αιτία Απομάκρυνσης:"
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid ""
 "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
-msgstr ""
-"Απαιτείται πελάτης με δυνατότητες SSL για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε το "
-"κλειδί και το πιστοποιητικό SSL του πυρήνα σας"
+msgstr "Απαιτείται πελάτης με δυνατότητες SSL για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε το κλειδί και το πιστοποιητικό SSL του πυρήνα σας"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid ""
-"Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel "
-"Core!\n"
-"Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL "
-"Certificate!"
-msgstr ""
-"Προσοχή: δεν είστε συνδεδεμένος μέσω ασφαλής σύνδεσης στο πυρήνα Quassel!\n"
-"Αν συνεχίσετε το κλειδί και το πιστοποιητικό SSL θα μεταδοθούν μη-"
-"κρυπτογραφημένα!"
+"Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
+"Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
+msgstr "Προσοχή: δεν είστε συνδεδεμένος μέσω ασφαλής σύνδεσης στο πυρήνα Quassel!\nΑν συνεχίσετε το κλειδί και το πιστοποιητικό SSL θα μεταδοθούν μη-κρυπτογραφημένα!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
@@ -3283,16 +3107,16 @@ msgid "Key Type:"
 msgstr "Τύπος Κλειδιού:"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:350
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "No Key loaded"
 msgstr "Δε φορτώθηκε Κλειδί"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:352
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load"
 msgstr "Φόρτωση"
@@ -3309,8 +3133,8 @@ msgstr "Οργανισμός:"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:403
 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:404
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "No Certificate loaded"
 msgstr "Δεν έχει φορτωθεί Πιστοποιητικό"
@@ -3320,28 +3144,28 @@ msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "CommonName:"
 msgstr "ΚοινόΌνομα:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:319
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:320
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load a Key"
 msgstr "Φόρτωση κλειδιού"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:356
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:357
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "RSA"
 msgstr "RSA"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:360
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "DSA"
 msgstr "DSA"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:410
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:411
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Clear"
 msgstr "Εκκαθάριση"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:376
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:377
 msgctxt "IdentityEditWidget|"
 msgid "Load a Certificate"
 msgstr "Φόρτωση Πιστοποιητικού"
@@ -3367,8 +3191,7 @@ msgid ""
 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
 "<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
-"Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</"
-"p>\n"
+"Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
 "<p><u>Permanent:</u></p>\n"
 "<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
 msgstr ""
@@ -3423,8 +3246,7 @@ msgstr "CTCP"
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
 msgid ""
 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
-"<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</"
-"p>\n"
+"<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
 "<p><u>- the message content:</u></p>\n"
 "<p><i>Example:</i>\n"
 "<br />\n"
@@ -3434,8 +3256,7 @@ msgid ""
 "<br />\n"
 "- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
 "<br />\n"
-"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> "
-"from any host</p>"
+"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112
@@ -3448,8 +3269,7 @@ msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
 msgid ""
 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
-"<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special "
-"characters:</p>\n"
+"<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
 "<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
 "<br />\n"
 "?: representing \"exactly one character\"</p>"
@@ -3467,11 +3287,9 @@ msgid ""
 "<p><u>Global:</u></p>\n"
 "<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
 "<p><u>Network:</u></p>\n"
-"<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule "
-"should match</p>\n"
+"<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
 "<p><u>Channel:</u></p>\n"
-"<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule "
-"should match</p>"
+"<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152
@@ -3498,8 +3316,7 @@ msgstr "Κανάλι"
 msgctxt "IgnoreListEditDlg|"
 msgid ""
 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
-"<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or "
-"<i>channel</i> names.</p>\n"
+"<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
 "<p><i>Example:</i>\n"
 "<br />\n"
 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
@@ -3532,12 +3349,13 @@ msgstr ""
 msgctxt "IgnoreListModel|"
 msgid ""
 "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is "
-"matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br /"
-"><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
-"\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string <i>nick!ident@host.name<i></"
-"u><br /><i>Example:</i><br />    \"*@foobar.com\" matches any sender from "
-"host foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with "
-"nickname \"stupid\" from any host<br />"
+"matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br "
+"/><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
+"\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string "
+"<i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    "
+"\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    "
+"\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any "
+"host<br />"
 msgstr ""
 
 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
@@ -3607,10 +3425,7 @@ msgid ""
 "There is already a rule\n"
 "\"%1\"\n"
 "Please choose another rule."
-msgstr ""
-"Υπάρχει ήδη ένας κανόνας\n"
-"\"%1\"\n"
-"Παρακαλώ επιλέξτε άλλον κανόνα."
+msgstr "Υπάρχει ήδη ένας κανόνας\n\"%1\"\nΠαρακαλώ επιλέξτε άλλον κανόνα."
 
 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
@@ -3622,9 +3437,7 @@ msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
 msgid ""
 "This enables support for the Ayatana Project's application indicator "
 "(libindicate)."
-msgstr ""
-"Αυτό ενεργοποιεί υποστήριξη για την ένδειξη εφαρμογής του Σχεδίου Ayatana "
-"(libindicate)."
+msgstr "Αυτό ενεργοποιεί υποστήριξη για την ένδειξη εφαρμογής του Σχεδίου Ayatana (libindicate)."
 
 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23
 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|"
@@ -3759,9 +3572,7 @@ msgstr "Εμφάνισε κουμπιά στυλ"
 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111
 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
 msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field."
-msgstr ""
-"Ενεργοποιεί (ορισμένες) αντιστοιχήσεις πλήκτρων του Emacs στο πεδίο "
-"εισαγωγής."
+msgstr "Ενεργοποιεί (ορισμένες) αντιστοιχήσεις πλήκτρων του Emacs στο πεδίο εισαγωγής."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114
 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
@@ -3806,8 +3617,7 @@ msgstr ": "
 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262
 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
 msgid "Add space after nick when completing mid-sentence"
-msgstr ""
-"Προσθήκη κενού μετά το ψευδώνυμο όταν συμπληρώνεται στη μέση της πρότασης"
+msgstr "Προσθήκη κενού μετά το ψευδώνυμο όταν συμπληρώνεται στη μέση της πρότασης"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24
 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
@@ -3819,6 +3629,11 @@ msgctxt "InputWidgetSettingsPage|"
 msgid "Input Widget"
 msgstr "Γραφικό στοιχείο εισαγωγής"
 
+#: ../src/common/internalpeer.cpp:58
+msgctxt "InternalPeer|"
+msgid "internal connection"
+msgstr ""
+
 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49
 msgctxt "IrcConnectionWizard|"
 msgid "Save && Connect"
@@ -4011,10 +3826,7 @@ msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid ""
 "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
 "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a."
-msgstr ""
-"Πατήστε το κουμπί και εισάγετε τη συντόμευση όπως θα το κάνατε στο "
-"πρόγραμμα.\n"
-"Παράδειγμα για Ctrl+α: κρατήστε πατημένο το Ctrl και πατήστε το α."
+msgstr "Πατήστε το κουμπί και εισάγετε τη συντόμευση όπως θα το κάνατε στο πρόγραμμα.\nΠαράδειγμα για Ctrl+α: κρατήστε πατημένο το Ctrl και πατήστε το α."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274
 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key"
@@ -4059,9 +3871,7 @@ msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid ""
 "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n"
 "Please choose another one."
-msgstr ""
-"Η συντόμευση \"%1\" χρησιμοποιείται ήδη.\n"
-"Παρακαλώ επιλέξτε μια διαφορετική συντόμευση."
+msgstr "Η συντόμευση \"%1\" χρησιμοποιείται ήδη.\nΠαρακαλώ επιλέξτε μια διαφορετική συντόμευση."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390
 #, qt-format
@@ -4080,417 +3890,413 @@ msgctxt "KeySequenceWidget|"
 msgid "Reassign"
 msgstr "Επανεκχώρηση"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:332
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "General"
 msgstr "Γενικά"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:334
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:352
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Connect to Core..."
 msgstr "&Σύνδεση στον Πυρήνα..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:336
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Disconnect from Core"
 msgstr "&Αποσύδνεση από τον Πυρήνα"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:338
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Core &Info..."
 msgstr "Πυρήνας Π&ληροφορίες"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:340
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Configure &Networks..."
 msgstr "Ρύθμιση &Δικτύων"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:343
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Quit"
 msgstr "&Έξοδος"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:347
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:365
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Configure Chat Lists..."
 msgstr "&Ρύθμιση Λιστών Συνομιλίας..."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:350
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:368
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Lock Layout"
 msgstr "Κ&λείδωμα Διάταξης"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:354
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:372
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show &Search Bar"
 msgstr "Εμφάνιση Μπάρας &Αναζήτησης"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:356
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Away Log"
 msgstr "Εμφάνιση Καταγραφής κατά την Απουσία"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:358
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:376
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show &Menubar"
 msgstr "Εμφάνιση Μπάρας &Μενού"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:379
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Status &Bar"
 msgstr "Εμφάνιση Μπάρας &Κατάστασης"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:367
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:385
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Full Screen Mode"
 msgstr "Λειτουργία σε Όλη την &Οθόνη"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:392
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Configure &Shortcuts..."
 msgstr "Ρύθμιση &Συντομέυσεων"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 ../src/qtui/mainwin.cpp:384
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:398 ../src/qtui/mainwin.cpp:402
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Configure Quassel..."
 msgstr "Ρύ&θμιση Quassel"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:390
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:408
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&About Quassel"
 msgstr "&Περί του Quassel"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:395
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:413
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "About &Qt"
 msgstr "Περί &Qt"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:399
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:417
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &NetworkModel"
 msgstr "Αποσφαλμάτωση &Δικτύου"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:401
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:419
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:403
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:421
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &MessageModel"
 msgstr "Αποσφαλμάτωση &Μηνυμάτων"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:405
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:423
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &HotList"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:407
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:425
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug &Log"
 msgstr "Αποσφαλμάτωση &Καταγραφής"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:409
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:427
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Reload Stylesheet"
 msgstr "Επαναφόρτωση φύλλου διαμόρφωσης"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:412
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Hide Current Buffer"
 msgstr "Απόκρυψη Τρέχουσας Συνομιλίας"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:416
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Πλοήγηση"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:418
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:436
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Jump to hot chat"
 msgstr ""
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:448
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #0"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #0"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:432
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:450
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #1"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #1"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:452
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #2"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #2"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:436
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:454
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #3"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #3"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:438
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:456
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #4"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #4"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:440
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:458
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #5"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #5"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:442
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:460
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #6"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #6"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:444
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:462
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #7"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #7"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:446
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:464
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #8"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #8"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:448
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:466
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Set Quick Access #9"
 msgstr "Ορισμός Γρήγορης Πρόσβασης #9"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:451
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #0"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #0"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:453
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:471
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #1"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #1"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:455
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:473
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #2"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #2"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:457
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:475
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #3"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #3"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:459
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #4"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #4"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:461
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:479
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #5"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #5"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:463
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:481
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #6"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #6"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:465
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:483
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #7"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #7"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:467
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:485
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #8"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #8"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:469
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:487
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Quick Access #9"
 msgstr "Γρήγορη Πρόσβαση #9"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:473
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:491
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Activate Next Chat List"
 msgstr "Ενεργοποίηση Επόμενης Λίστας Συνομιλίας"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:475
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:493
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Activate Previous Chat List"
 msgstr "Ενεργοποίηση Προηγούμενης Λίστας Συνομιλίας"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:495
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Go to Next Chat"
 msgstr "Μετάβαση στην Επόμενη Συνομιλία"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:479
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:497
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Go to Previous Chat"
 msgstr "Μετάβαση στην Προηγούμενη Συνομιλία"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:488
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:506
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&File"
 msgstr "&Αρχείο"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:501
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:519
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Networks"
 msgstr "&Δίκτυα"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:507
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:525
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&View"
 msgstr "&Προβολή"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:508
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:526
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Chat Lists"
 msgstr "&Λίστες Συνομιλίας"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:510
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:528
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Toolbars"
 msgstr "&Εργαλεία"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:524
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:542
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Settings"
 msgstr "&Ρυθμίσεις"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:533
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:551
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "&Help"
 msgstr "&Βοήθεια"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:541
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:559
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Debug"
 msgstr "Αποσφαλμάτωση"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:817
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:835
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Nicks"
 msgstr "Ψευδώνυμα"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:826
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:844
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Nick List"
 msgstr "Εμφάνιση Λίστας Ψευδώνυμων"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:839
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:857
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Chat Monitor"
 msgstr "Παρακολούθηση Συνμομιλίας"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:851
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:869
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Chat Monitor"
 msgstr "Εμφάνιση Παρακολούθησης Συνομιλίας"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:857
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:875
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Inputline"
 msgstr "Γραμμή Ειαγωγής"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:866
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:884
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Input Line"
 msgstr "Εμφάνιση Γραμμής Εισαγωγής"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:881
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:899
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Topic"
 msgstr "Θέμα"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:893
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:911
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Topic Line"
 msgstr "Εμφάνιση Γραμμής Θέματος"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:987
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1005
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Main Toolbar"
 msgstr "Βασικά Εργαλεία"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1030
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1048
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Connected to core."
 msgstr "Συνδέθηκε στον πυρήνα."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1129
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Not connected to core."
 msgstr "Δε συνδέθηκε στον πυρήνα."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147 ../src/qtui/mainwin.cpp:1157
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165 ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Unencrypted Connection"
 msgstr "Μη Κρυπτογραφημένη Σύνδεση"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1165
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
 msgstr "<b>Ο πελάτης σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση SSL</b>"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1149 ../src/qtui/mainwin.cpp:1159
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1167 ../src/qtui/mainwin.cpp:1177
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your "
 "Quassel core."
-msgstr ""
-"Ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικοί, θα μεταδοθούν μη κρυπτογραφημένα στον "
-"πυρήνα Quassel."
+msgstr "Ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικοί, θα μεταδοθούν μη κρυπτογραφημένα στον πυρήνα Quassel."
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1157
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
 msgstr "<b>Ο πυρήνας σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση SSL</b>"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 ../src/qtui/mainwin.cpp:1196
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1193 ../src/qtui/mainwin.cpp:1214
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Untrusted Security Certificate"
 msgstr "Αναξιόπιστο Πιστοποιητικό Ασφαλείας"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1176
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1194
 #, qt-format
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the "
 "following reasons:</b>"
-msgstr ""
-"<b>Το πιστοποιητικό SSL που παρέχει ο πυρήνας στο %1 είναι αναξιόοπιστος για "
-"τους ακόλουθους λόγους:</b>"
+msgstr "<b>Το πιστοποιητικό SSL που παρέχει ο πυρήνας στο %1 είναι αναξιόοπιστος για τους ακόλουθους λόγους:</b>"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1179
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Continue"
 msgstr "Συνέχεια"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1180
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1198
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Show Certificate"
 msgstr "Εμφάνιση Πιστοποιητικού"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1215
 msgctxt "MainWin|"
 msgid ""
 "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
 msgstr "Θέλετε να γίνεται πάντα αποδοχή του πιστοποιητικού χωρίς ερώτηση;"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1199
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1217
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Current Session Only"
 msgstr "Μόνο Τρέχουσα Συνεδρία"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1200
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1218
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Forever"
 msgstr "Για πάντα"
 
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1211
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:1229
 msgctxt "MainWin|"
 msgid "Core Connection Error"
 msgstr "Σφάλμα Σύνδεσης Πυρήνα"
@@ -4579,7 +4385,7 @@ msgctxt "NetworkEditDlg|"
 msgid "Please enter a network name:"
 msgstr "Παρακαλώ εισάγετε ένα όνομα δικτύου:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:792
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:840
 msgctxt "NetworkEditDlg|"
 msgid "Add Network"
 msgstr "Προσθήκη Δικτύου"
@@ -4635,18 +4441,13 @@ msgctxt "NetworkModelController|"
 msgid ""
 "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, "
 "from the core's database and cannot be undone."
-msgstr ""
-"<b>Σημείωση:</b> Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα σχετικά δεδομένα, "
-"συμπεριλαμβανομένου των αποθηκευμένων συνομιλιών, από τη βάση δεδομένων του "
-"πυρήνα και δεν μπορεί να αναιρεθεί."
+msgstr "<b>Σημείωση:</b> Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου των αποθηκευμένων συνομιλιών, από τη βάση δεδομένων του πυρήνα και δεν μπορεί να αναιρεθεί."
 
 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:193
 msgctxt "NetworkModelController|"
 msgid ""
 "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
-msgstr ""
-"<br>Αδυναμία διαγραφής ενεργών συνομιλιών, παρακαλώ αποχωρήστε πρώτα από το "
-"κανάλι."
+msgstr "<br>Αδυναμία διαγραφής ενεργών συνομιλιών, παρακαλώ αποχωρήστε πρώτα από το κανάλι."
 
 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:195
 msgctxt "NetworkModelController|"
@@ -4752,9 +4553,7 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after "
 "connecting to a server"
-msgstr ""
-"Ρύθμιση αυτόματης ταυτοποίησης ή εκτέλεσης επιπρόσθετων εντολών μετά τη "
-"σύνδεση με έναν εξυπηρετητή"
+msgstr "Ρύθμιση αυτόματης ταυτοποίησης ή εκτέλεσης επιπρόσθετων εντολών μετά τη σύνδεση με έναν εξυπηρετητή"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -4765,12 +4564,8 @@ msgstr "Εντολές προς εκτέλεση κατά τη σύνδεση:"
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
-"Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely "
-"be needed here!"
-msgstr ""
-"Προσδιορίστε μια λίστα εντολών του IRC που θα εκτελούνται κατά τη σύνδεση.\n"
-"Σημειώστε ότι το Quassel εισέρχεται αυτόματα στα κανάλια, οπότε η εντολή /"
-"join χρειάζεται σπάνια εδώ!"
+"Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!"
+msgstr "Προσδιορίστε μια λίστα εντολών του IRC που θα εκτελούνται κατά τη σύνδεση.\nΣημειώστε ότι το Quassel εισέρχεται αυτόματα στα κανάλια, οπότε η εντολή /join χρειάζεται σπάνια εδώ!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
@@ -4849,73 +4644,71 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Account:"
 msgstr "Λογαριασμός:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:635
+msgctxt "NetworksSettingsPage|"
+msgid ""
+"<html><head/><body><p><span style=\" font-weight:600;\">Note:</span> because"
+" the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be "
+"used.</p></body></html>"
+msgstr ""
+
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Encodings"
 msgstr "Κωδικοποιήσεις"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:662
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
-"Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
-msgstr ""
-"Ρύθμιση προχωρημένων επιλογών όπως κωδικοποίηση μηνυμάτων και αυτόματη "
-"επανασύνδεση"
+"Configure advanced settings such as message encodings and automatic "
+"reconnect"
+msgstr "Ρύθμιση προχωρημένων επιλογών όπως κωδικοποίηση μηνυμάτων και αυτόματη επανασύνδεση"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:671
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
 msgstr "Έλεγχος κωδικοποίησης για εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:674
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Use Custom Encodings"
 msgstr "Χρήση Προσαρμοσμένων Κωδικοποιήσεων"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:685
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:705
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
-msgstr ""
-"Προσδιορίστε την κωδικοποίηση με την οποία θα αποστέλλονται τα μηνύματά "
-"σας.\n"
-"Το UTF-8 είναι μια ασφαλής επιλογή για τα περισσότερα δίκτυα."
+msgstr "Προσδιορίστε την κωδικοποίηση με την οποία θα αποστέλλονται τα μηνύματά σας.\nΤο UTF-8 είναι μια ασφαλής επιλογή για τα περισσότερα δίκτυα."
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:689
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Send messages in:"
 msgstr "Αποστολή μηνυμάτων σε:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:716
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:736
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
-msgstr ""
-"Τα εισερχόμενα μηνύματα κωδικοποιημένα σε Utf8 θα αντιμετωπίζονται ως "
-"τέτοια.\n"
-"Αυτή η ρύθμιση ορίζει την κωδικοποίηση των μηνυμάτων που δεν είναι Utf8."
+msgstr "Τα εισερχόμενα μηνύματα κωδικοποιημένα σε Utf8 θα αντιμετωπίζονται ως τέτοια.\nΑυτή η ρύθμιση ορίζει την κωδικοποίηση των μηνυμάτων που δεν είναι Utf8."
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:720
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Receive fallback:"
 msgstr "Λήψη εφεδρικού:"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:747
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:761
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
-msgstr ""
-"Αυτό ορίζει πως είναι κωδικοποιημένα τα μηνύματα ελέγχου, τα ψευδώνυμα και "
-"τα ονόματα των εξυπηρετητών. Αφήστε το σε ISO-8859-1 εκτός αν *πραγματικά* "
-"ξέρετε τι κάνετε!"
+msgstr "Αυτό ορίζει πως είναι κωδικοποιημένα τα μηνύματα ελέγχου, τα ψευδώνυμα και τα ονόματα των εξυπηρετητών. Αφήστε το σε ISO-8859-1 εκτός αν *πραγματικά* ξέρετε τι κάνετε!"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Server encoding:"
 msgstr "Κωδικοποίηση εξυπηρετητή:"
@@ -4930,46 +4723,40 @@ msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Networks"
 msgstr "Δίκτυα"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:176
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:184
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
 "applied:</b><ul>"
-msgstr ""
-"<b>Τα ακόλουθα προβλήματα πρέπει να διορθωθούν πριν την εφαρμογή των αλλαγών:"
-"</b><ul>"
+msgstr "<b>Τα ακόλουθα προβλήματα πρέπει να διορθωθούν πριν την εφαρμογή των αλλαγών:</b><ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:177
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:185
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
-msgstr ""
-"<li>Όλα τα δίκτυα χρειάζονται να έχει οριστεί τουλάχιστονς ένας "
-"εξυπηρετητής</li>"
+msgstr "<li>Όλα τα δίκτυα χρειάζονται να έχει οριστεί τουλάχιστονς ένας εξυπηρετητής</li>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:178
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:186
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "</ul>"
 msgstr "</ul>"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:179
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:187
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Invalid Network Settings"
 msgstr "Μη Έγκυρες Ρυθμίσεις Δικτύου"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:602
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:650
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid "Delete Network?"
 msgstr "Διαγραφή Δικτύου;"
 
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:603
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:651
 #, qt-format
 msgctxt "NetworksSettingsPage|"
 msgid ""
 "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, "
 "including the backlog?"
-msgstr ""
-"Σίγουρα επιθυμείτε τη διαγραφή του δικτύου\"%1\" και όλων των σχετικών "
-"ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου των αποθηκευμένων συνομιλιών;"
+msgstr "Σίγουρα επιθυμείτε τη διαγραφή του δικτύου\"%1\" και όλων των σχετικών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου των αποθηκευμένων συνομιλιών;"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13
 msgctxt "NickEditDlg|"
@@ -4986,11 +4773,9 @@ msgctxt "NickEditDlg|"
 msgid ""
 "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and "
 "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
-msgstr ""
-"Ένα έγκυρο ψευδώνυμο μπορεί να περιέχει γράμματα της αγγλικής αλφαβήτας, "
-"αριθμούς και τους ειδικούς χαρακτήρες {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ και -."
+msgstr "Ένα έγκυρο ψευδώνυμο μπορεί να περιέχει γράμματα της αγγλικής αλφαβήτας, αριθμούς και τους ειδικούς χαρακτήρες {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ και -."
 
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:474
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:479
 msgctxt "NickEditDlg|"
 msgid "Add Nickname"
 msgstr "Προσθήκη Ψευδώνυμου"
@@ -5005,7 +4790,7 @@ msgctxt "NotificationsSettingsPage|"
 msgid "Notifications"
 msgstr "Ειδοποιήσεις"
 
-#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:172
+#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:186
 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|"
 msgid "Select Audio File"
 msgstr "Επιλογή Αρχείου Ήχου"
@@ -5045,17 +4830,15 @@ msgstr "Ζήτηση έως %1 αποθηκευμένων μηνυμάτων γ
 #: ../src/client/backlogrequester.cpp:122
 #, qt-format
 msgctxt "QObject|"
-msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
-msgstr ""
-"Ζήτηση έως %1 όλων των μη αναγνωσμένων αποθηκευμένων μηνυμάτων (συν %2 "
-"επιπλέον)"
+msgid ""
+"Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
+msgstr "Ζήτηση έως %1 όλων των μη αναγνωσμένων αποθηκευμένων μηνυμάτων (συν %2 επιπλέον)"
 
 #: ../src/client/backlogrequester.cpp:142
 #, qt-format
 msgctxt "QObject|"
 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
-msgstr ""
-"Ζήτηση έως %1 μη αναγνωσμένων αποθηκευμένων μηνυμάτων για %2 συνομιλίες"
+msgstr "Ζήτηση έως %1 μη αναγνωσμένων αποθηκευμένων μηνυμάτων για %2 συνομιλίες"
 
 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56
 msgctxt "QObject|"
@@ -5068,11 +4851,7 @@ msgid ""
 "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC "
 "network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this "
 "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
-msgstr ""
-"Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη ταυτότητα και "
-"τη σύνδεση στο δίκτυο IRC.<br>Περιλαμβάνει μόνο βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε "
-"να ακυρώσετε τον οδηγό οποιαδήποτε στιγμή και να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο "
-"ρυθμίσεων για πιο λεπτομερείς αλλαγές."
+msgstr "Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη ταυτότητα και τη σύνδεση στο δίκτυο IRC.<br>Περιλαμβάνει μόνο βασικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να ακυρώσετε τον οδηγό οποιαδήποτε στιγμή και να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο ρυθμίσεων για πιο λεπτομερείς αλλαγές."
 
 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:129 ../src/uisupport/qssparser.cpp:179
 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:335
@@ -5232,27 +5011,27 @@ msgctxt "QssParser|"
 msgid "Invalid font size specification: %1"
 msgstr "Μη έγκυρος προσδιορισμός μεγέθους γραμματοσειράς: %1"
 
-#: ../src/common/util.cpp:162
+#: ../src/common/util.cpp:169
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "year"
 msgstr "χρόνος"
 
-#: ../src/common/util.cpp:163
+#: ../src/common/util.cpp:170
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "day"
 msgstr "μέρα"
 
-#: ../src/common/util.cpp:164
+#: ../src/common/util.cpp:171
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "h"
 msgstr "h"
 
-#: ../src/common/util.cpp:165
+#: ../src/common/util.cpp:172
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "min"
 msgstr "min"
 
-#: ../src/common/util.cpp:166
+#: ../src/common/util.cpp:173
 msgctxt "Quassel::secondsToString()|"
 msgid "sec"
 msgstr "sec"
@@ -5342,9 +5121,7 @@ msgctxt "ServerEditDlg|"
 msgid ""
 "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting "
 "SSLv3!"
-msgstr ""
-"Μην το αλλάξετε εκτός και αν συνδεθείτε σε εξυπηρετητή που δεν υποστηρίζει "
-"SSLv3!"
+msgstr "Μην το αλλάξετε εκτός και αν συνδεθείτε σε εξυπηρετητή που δεν υποστηρίζει SSLv3!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151
 msgctxt "ServerEditDlg|"
@@ -5422,9 +5199,7 @@ msgctxt "SettingsDlg|"
 msgid ""
 "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like "
 "to apply your changes now?"
-msgstr ""
-"Υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές στην τρέχουσα σελίδα ρυθμίσεων. Θέλετε να "
-"εφαρμόσετε τις αλλαγές σας τώρα;"
+msgstr "Υπάρχουν μη αποθηκευμένες αλλαγές στην τρέχουσα σελίδα ρυθμίσεων. Θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας τώρα;"
 
 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:136 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:140
 #, qt-format
@@ -5440,9 +5215,7 @@ msgstr "Επαναφόρτωση Ρυθίσεων"
 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220
 msgctxt "SettingsDlg|"
 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr ""
-"Θέλετε να φορτώσετε τις ρυθμίσεις, ακυρώνοντας τις  αλλαγές σε αυτή τη "
-"σελίδα;"
+msgstr "Θέλετε να φορτώσετε τις ρυθμίσεις, ακυρώνοντας τις  αλλαγές σε αυτή τη σελίδα;"
 
 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231
 msgctxt "SettingsDlg|"
@@ -5478,9 +5251,7 @@ msgstr "Επαναφόρτωση Ρυθμίσεων"
 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120
 msgctxt "SettingsPageDlg|"
 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr ""
-"Θέλετε να φορτώσετε τις ρυθμίσεις, ακυρώνοντας τις  αλλαγές σε αυτή τη "
-"σελίδα;"
+msgstr "Θέλετε να φορτώσετε τις ρυθμίσεις, ακυρώνοντας τις  αλλαγές σε αυτή τη σελίδα;"
 
 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131
 msgctxt "SettingsPageDlg|"
@@ -5544,29 +5315,7 @@ msgctxt "ShortcutsSettingsPage|"
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Συντομεύσεις"
 
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:981
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
-msgstr ""
-"Ένας ομότιμος κόμβος προσπάθησε να στείλει πακέτο μεγαλύτερο από το μέγιστο "
-"δυνατό μέγεθος πακέτου!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:986
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
-msgstr "Προσπάθεια αποστολής πακέτου 0 byte!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1003
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
-msgstr "Αποστολή κατεστραμένων συμπιεσμένων δεδομένων!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1019
-msgctxt "SignalProxy|"
-msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
-msgstr "Αποστολή κατεστραμένων δεδομένων: αδυναμία φόρτωσης QVariant!"
-
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1168
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:736
 msgctxt "SignalProxy|"
 msgid "Disconnecting"
 msgstr "Γίνεται αποσύνδεση"
@@ -5647,9 +5396,7 @@ msgctxt "SimpleNetworkEditor|"
 msgid ""
 "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the "
 "network"
-msgstr ""
-"Λίστα των IRC καναλιών στα οποία θα εισέρχεστε αυτόματα όταν θα συνδέεστε "
-"στο δίκτυο"
+msgstr "Λίστα των IRC καναλιών στα οποία θα εισέρχεστε αυτόματα όταν θα συνδέεστε στο δίκτυο"
 
 #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:60
 msgctxt "SqliteStorage|"
@@ -5659,13 +5406,7 @@ msgid ""
 "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the "
 "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use "
 "your core."
-msgstr ""
-"Η SQLite είναι μια μηχανή βάσης δεδομένων βασισμένη σε αρχεία που δεν "
-"απαιτεί καμία εγκατάσταση. Είναι κατάλληλη για μικρές και μεσαίου μεγέθους "
-"βάσεις δεδομένων που δεν απαιτούν πρόσβαση μέσω δικτύου. Χρησιμοποιήστε "
-"SQLite αν θέλετε ο Πυρήνας Quassel να αποθηκεύει τα δεδομένα του στο ίδιο "
-"μηχάνημα που τρέχει, και μόνο αν περιμένετε λίγους χρήστες να "
-"χρησιμοποιήσουν τον πυρήνα σας."
+msgstr "Η SQLite είναι μια μηχανή βάσης δεδομένων βασισμένη σε αρχεία που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Είναι κατάλληλη για μικρές και μεσαίου μεγέθους βάσεις δεδομένων που δεν απαιτούν πρόσβαση μέσω δικτύου. Χρησιμοποιήστε SQLite αν θέλετε ο Πυρήνας Quassel να αποθηκεύει τα δεδομένα του στο ίδιο μηχάνημα που τρέχει, και μόνο αν περιμένετε λίγους χρήστες να χρησιμοποιήσουν τον πυρήνα σας."
 
 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14
 msgctxt "SslInfoDlg|"
@@ -6031,110 +5772,108 @@ msgstr "Γραφικό στοιχείο θέματος"
 #. Topic Message
 #. ----------
 #. Invite Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:638 ../src/uisupport/uistyle.cpp:641
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:682 ../src/uisupport/uistyle.cpp:685
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:688 ../src/uisupport/uistyle.cpp:695
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:666 ../src/uisupport/uistyle.cpp:669
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:710 ../src/uisupport/uistyle.cpp:713
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:716 ../src/uisupport/uistyle.cpp:725
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:759
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%1"
 msgstr "%1"
 
 #. Action Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:644
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:672
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %2"
 msgstr "%DN%1%DN %2"
 
 #. Nick Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:648
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:676
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "You are now known as %DN%1%DN"
 msgstr "Μετονομαστήκατε σε %DN%1%DN"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:649
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:677
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
 msgstr "Ο χρήστης %DN%1%DN μετονομάστηκε σε %DN%2%DN"
 
 #. Mode Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:653
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:681
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "User mode: %DM%1%DM"
 msgstr "Λειτουργία χρήστη: %DM%1%DM"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:654
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
 msgstr "Λειτουργία %DM%1%DM από τον %DN%2%DN"
 
 #. Join Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:658
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:686
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
 msgstr "Ο χρήστης %DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH εισήλθε στο %DC%4%DC"
 
 #. Part Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:661
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:689
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
 msgstr "Ο χρήστης %DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH αποχώρησε από το %DC%4%DC"
 
 #. Quit Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:666
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:694
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
 msgstr "Ο Χρήστης %DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH αποσυνδέθηκε"
 
 #. Kick Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:674
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:702
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
 msgstr "Ο χρήστης %DN%1%DN έδιωξε τον %DN%2%DN από το κανάλι %DC%3%DC"
 
 #. Day Change Message
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:691
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:720
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "{Day changed to %1}"
 msgstr "{Αλλαγή ημέρας σε %1}"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:704
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:734
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
-msgstr ""
-"Το netsplit μεταξύ %DH%1%DH και %DH%2%DH τελείωσε. Χρήστες που συνδέθηκαν: "
+msgstr "Το netsplit μεταξύ %DH%1%DH και %DH%2%DH τελείωσε. Χρήστες που συνδέθηκαν: "
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:708 ../src/uisupport/uistyle.cpp:724
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:738 ../src/uisupport/uistyle.cpp:754
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
 msgstr "%DN%1%DN (%2 περισσότεροι)"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:749
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
-msgstr ""
-"Netsplit ανάμεσα σε %DH%1%DH και %DH%2%DH. Οι χρήστες που αποσυνδέθηκαν: "
+msgstr "Netsplit ανάμεσα σε %DH%1%DH και %DH%2%DH. Οι χρήστες που αποσυνδέθηκαν: "
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:731 ../src/uisupport/uistyle.cpp:779
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:761 ../src/uisupport/uistyle.cpp:809
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "[%1]"
 msgstr "[%1]"
 
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:777
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:807
 #, qt-format
 msgctxt "UiStyle::StyledMessage|"
 msgid "<%1>"
@@ -6187,6 +5926,3 @@ msgid "%n User(s)"
 msgid_plural "%n User(s)"
 msgstr[0] "%n Χρήστης(-ες)"
 msgstr[1] "%n Χρήστης(-ες)"
-
-msgid "You are now known as %DN%1%DN"
-msgstr "Μετονομαστήκατε σε %DN%1%DN"
index bd0da72..ba48a67 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-#
+# 
 # Translators:
 # Daniel Albers <daniel@lbers.com>, 2011.
 # Johannes Huber <johu@gmx.de>, 2010.
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Quassel IRC\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-24 20:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-16 00:15+0000\n"
 "Last-Translator: Daniel Albers <daniel@lbe.rs>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,44 +24,20 @@ msgstr "About Quassel"
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
-"html>"
-msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
-"html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
+msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
-"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
-msgstr ""
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
-"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
-"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
+msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
 msgctxt "AboutDlg|"
@@ -92,27 +68,18 @@ msgstr "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2012 by the "
-"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc."
-"org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
-"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
-"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> "
-"and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
-"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</"
-"a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html"
-"\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org"
-"\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
-msgstr ""
-"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-20010 by the "
-"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc."
-"org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
-"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
-"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> "
-"and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
-"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</"
-"a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html"
-"\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org"
-"\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
+"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2013 by the "
+"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-"
+"irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a"
+" href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
+"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a>"
+" and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
+"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen "
+"Team</a> and used under the <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use "
+"<a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to "
+"report bugs."
+msgstr "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-20010 by the Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
 
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67
 msgctxt "AboutDlg|"
@@ -124,44 +91,31 @@ msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
 "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
 "and everybody we forgot to mention here:"
-msgstr ""
-"We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
-"and everybody we forgot to mention here:"
+msgstr "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:"
 
-#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:167
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:185
 msgctxt "AboutDlg|"
 msgid ""
-"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;"
-"<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-"
-"Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://"
-"www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the "
-"artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png"
-"\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known "
-"as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
-"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href="
-"\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for "
-"keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with "
-"N810s</dd>"
-msgstr ""
-"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;"
-"<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-"
-"Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://"
-"www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the "
-"artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png"
-"\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known "
-"as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
-"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href="
-"\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for "
-"keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with "
-"N810s</dd>"
+"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-"
+"eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel "
+"icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a"
+" href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
+"creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img "
+"src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
+"href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as "
+"Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
+"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a "
+"href=\"http://www.nokia.com\"><img "
+"src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for "
+"sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
+msgstr "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
 
 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:124
 #, qt-format
 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
 msgid ""
 "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
-msgstr ""
-"Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
+msgstr "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
 
 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:126
 msgctxt "AbstractSqlStorage|"
@@ -173,36 +127,23 @@ msgctxt "AliasesModel|"
 msgid ""
 "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
 "command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
-msgstr ""
-"<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
-"command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
+msgstr "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61
 msgctxt "AliasesModel|"
 msgid ""
-"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:"
-"</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> "
-"represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</"
-"b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:"
-"hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th "
-"parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>"
-"$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the "
-"selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
-"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will "
-"be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
-"1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
-msgstr ""
-"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:"
-"</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> "
-"represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</"
-"b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:"
-"hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th "
-"parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>"
-"$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the "
-"selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
-"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will "
-"be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
-"1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
+"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
+"variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
+"<b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br "
+"/> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br"
+" /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by "
+"the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br"
+" /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of"
+" the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
+"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will"
+" be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test "
+"All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
+msgstr "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185
 msgctxt "AliasesModel|"
@@ -375,9 +316,7 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
 "the buffer view."
-msgstr ""
-"Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
-"the buffer view."
+msgstr "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -409,18 +348,14 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
 "window from the backlog."
-msgstr ""
-"The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
-"window from the backlog."
+msgstr "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
 "has been established."
-msgstr ""
-"amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
-"has been established."
+msgstr "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -430,17 +365,10 @@ msgstr "Initial backlog amount:"
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
-"This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
-"The amount of lines can be limited per chat.\n"
-"\n"
-"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
-msgstr ""
-"This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
-"The amount of lines can be limited per chat.\n"
+"This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
 "\n"
-"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
+"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n\nYou can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
@@ -469,9 +397,7 @@ msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
 "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
 "Limit does not apply here."
-msgstr ""
-"Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
-"Limit does not apply here."
+msgstr "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
@@ -482,27 +408,13 @@ msgstr "Additional Messages:"
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
 msgid ""
-"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
-"all chats.\n"
-"\n"
-"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or "
-"have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
-"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
-"fastest.\n"
+"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
 "\n"
-"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
-msgstr ""
-"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
-"all chats.\n"
+"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
+"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
 "\n"
-"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or "
-"have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
-"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
-"fastest.\n"
-"\n"
-"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
-"context."
+"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
+msgstr "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n\nNote: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\nIt is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n\nYou can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
 msgctxt "BacklogSettingsPage|"
@@ -536,9 +448,7 @@ msgctxt "BufferView|"
 msgid ""
 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
 " This cannot be reversed!"
-msgstr ""
-"Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
-" This cannot be reversed!"
+msgstr "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n This cannot be reversed!"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
 msgctxt "BufferViewEditDlg|"
@@ -601,9 +511,7 @@ msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
 "In this mode no separate status buffer is displayed."
-msgstr ""
-"This option is not available when all Networks are visible.\n"
-"In this mode no separate status buffer is displayed."
+msgstr "This option is not available when all Networks are visible.\nIn this mode no separate status buffer is displayed."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
 msgctxt "BufferViewSettingsPage|"
@@ -766,9 +674,7 @@ msgctxt "ChannelListDlg|"
 msgid ""
 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
-msgstr ""
-"Toggle between simple and advanced mode.\n"
-"Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
+msgstr "Toggle between simple and advanced mode.\nAdvanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
 
 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
 msgctxt "ChannelListDlg|"
@@ -788,35 +694,13 @@ msgstr "Errors Occurred:"
 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
 msgctxt "ChannelListDlg|"
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</"
-"span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
-msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</"
-"span></p>\n"
-"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
-"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
-"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
+"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -831,45 +715,14 @@ msgstr "Operation Mode:"
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
 msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
-"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
-"style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in "
-"chatmonitor</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
-"decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be "
-"ignored in chatmonitor</p></body></html>"
-msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-"REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
-"\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
-"weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
-"weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
-"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
-"style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in "
-"chatmonitor</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
-"decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be "
-"ignored in chatmonitor</p></body></html>"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -896,8 +749,7 @@ msgstr "Show:"
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
 msgid ""
 "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
-msgstr ""
-"Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
+msgstr "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|"
@@ -1038,8 +890,7 @@ msgstr "Allow coloured text (mIRC colour codes)"
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
-msgstr ""
-"Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
+msgstr "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
@@ -1051,9 +902,7 @@ msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
 msgid ""
 "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting "
 "another channel"
-msgstr ""
-"Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting "
-"another channel"
+msgstr "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting another channel"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143
 msgctxt "ChatViewSettingsPage|"
@@ -1232,11 +1081,9 @@ msgstr "missed pings"
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
-"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
-"interesting for tracking users' away status."
-msgstr ""
-"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
-"interesting for tracking users' away status."
+"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly"
+" interesting for tracking users' away status."
+msgstr "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users' away status."
 
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
@@ -1263,6 +1110,11 @@ msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "Minimum delay between requests:"
 msgstr "Minimum delay between requests:"
 
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250
+msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
+msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior"
+msgstr ""
+
 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
 msgctxt "ConnectionSettingsPage|"
 msgid "IRC"
@@ -1488,176 +1340,160 @@ msgctxt "ContextMenuActionProvider|"
 msgid "Existing Rules"
 msgstr "Existing Rules"
 
-#: ../src/core/core.cpp:188
+#: ../src/core/core.cpp:190
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
 msgstr "Could not initialise any storage backend! Exiting..."
 
-#: ../src/core/core.cpp:189
+#: ../src/core/core.cpp:191
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
-"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for "
-"quasselcore\n"
-"to work."
-msgstr ""
-"Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
-"Qt library with the sqlite or postgres plug-in enabled in order for "
-"quasselcore\n"
+"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
 "to work."
+msgstr "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\nQt library with the sqlite or postgres plug-in enabled in order for quasselcore\nto work."
 
-#: ../src/core/core.cpp:247
+#: ../src/core/core.cpp:249
 msgctxt "Core|"
 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
 msgstr "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:293
+#: ../src/core/core.cpp:295
 msgctxt "Core|"
 msgid "Admin user or password not set."
 msgstr "Admin user or password not set."
 
-#: ../src/core/core.cpp:296
+#: ../src/core/core.cpp:298
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not setup storage!"
 msgstr "Could not set-up storage!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:300
+#: ../src/core/core.cpp:302
 msgctxt "Core|"
 msgid "Creating admin user..."
 msgstr "Creating admin user..."
 
-#: ../src/core/core.cpp:432
+#: ../src/core/core.cpp:434
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1"
 msgstr "Invalid listen address %1"
 
-#: ../src/core/core.cpp:441
+#: ../src/core/core.cpp:443
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:450
+#: ../src/core/core.cpp:452
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:458
+#: ../src/core/core.cpp:460
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
 msgstr "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:469
+#: ../src/core/core.cpp:471
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
 msgstr "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
 
-#: ../src/core/core.cpp:477
+#: ../src/core/core.cpp:479
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
 msgstr "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
 
-#: ../src/core/core.cpp:486
+#: ../src/core/core.cpp:488
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
 msgstr "Could not open any network interfaces to listen on!"
 
-#: ../src/core/core.cpp:524
+#: ../src/core/core.cpp:527
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client connected from"
 msgstr "Client connected from"
 
-#: ../src/core/core.cpp:527
+#: ../src/core/core.cpp:530
 msgctxt "Core|"
 msgid "Closing server for basic setup."
 msgstr "Closing server for basic set-up."
 
-#: ../src/core/core.cpp:550
+#: ../src/core/core.cpp:547
 msgctxt "Core|"
 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
 msgstr "Antique client trying to connect... refusing."
 
-#: ../src/core/core.cpp:562
+#: ../src/core/core.cpp:560
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
-"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/"
-"core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
-msgstr ""
-"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/"
-"core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
+"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least "
+"client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
+msgstr "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
 
-#: ../src/core/core.cpp:566 ../src/core/core.cpp:657 ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:564 ../src/core/core.cpp:656 ../src/core/core.cpp:682
 msgctxt "Core|"
 msgid "Client"
 msgstr "Client"
 
-#: ../src/core/core.cpp:566
+#: ../src/core/core.cpp:564
 msgctxt "Core|"
 msgid "too old, rejecting."
 msgstr "too old, rejecting."
 
-#: ../src/core/core.cpp:583
+#: ../src/core/core.cpp:582
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
 msgstr "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
 
-#: ../src/core/core.cpp:637
+#: ../src/core/core.cpp:636
 msgctxt "Core|"
 msgid "Starting TLS for Client:"
 msgstr "Starting TLS for Client:"
 
-#: ../src/core/core.cpp:655
+#: ../src/core/core.cpp:654
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
 "trying to login."
-msgstr ""
-"<b>Client not initialised!</b><br>You need to send an init message before "
-"trying to log-in."
+msgstr "<b>Client not initialised!</b><br>You need to send an init message before trying to log-in."
 
-#: ../src/core/core.cpp:657
+#: ../src/core/core.cpp:656
 msgctxt "Core|"
 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
 msgstr "did not send an init message before trying to login, rejecting."
 
-#: ../src/core/core.cpp:677
+#: ../src/core/core.cpp:676
 msgctxt "Core|"
 msgid ""
 "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
 "you supplied could not be found in the database."
-msgstr ""
-"<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
-"you supplied could not be found in the database."
+msgstr "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination you supplied could not be found in the database."
 
-#: ../src/core/core.cpp:683
+#: ../src/core/core.cpp:682
 #, qt-format
 msgctxt "Core|"
 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
 msgstr "initialised and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
 
-#: ../src/core/core.cpp:696
+#: ../src/core/core.cpp:695
 msgctxt "Core|"
 msgid "Non-authed client disconnected."
 msgstr "Non-authed client disconnected."
 
-#: ../src/core/core.cpp:703
-msgctxt "Core|"
-msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
-msgstr "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
-
-#: ../src/core/core.cpp:755
+#: ../src/core/core.cpp:724
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not initialize session for client:"
 msgstr "Could not initialise session for client:"
 
-#: ../src/core/core.cpp:781
+#: ../src/core/core.cpp:750
 msgctxt "Core|"
 msgid "Could not find a session for client:"
 msgstr "Could not find a session for client:"
@@ -1812,18 +1648,16 @@ msgstr "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConfigWizard|"
 msgid ""
-"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
-msgstr ""
-"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
+"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start "
+"over."
+msgstr "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:131
 msgctxt "CoreConfigWizard|"
 msgid ""
 "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
 "remember to configure your identities and networks now."
-msgstr ""
-"Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
-"remember to configure your identities and networks now."
+msgstr "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please remember to configure your identities and networks now."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
@@ -1853,15 +1687,9 @@ msgstr "Remember password"
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|"
 msgid ""
-"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not "
-"possible via Quassel's client interface yet.\n"
-"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</"
-"nobr></tt>\"."
-msgstr ""
-"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not "
-"possible via Quassel's client interface yet.\n"
-"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</"
-"nobr></tt>\"."
+"<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
+"If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
+msgstr "<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\nIf you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|"
@@ -1883,9 +1711,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|"
 msgid ""
 "First, we will create a user on the core. This first user will have "
 "administrator privileges."
-msgstr ""
-"First, we will create a user on the core. This first user will have "
-"administrator privileges."
+msgstr "First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150
 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|"
@@ -1902,9 +1728,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
 msgid ""
 "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
 "backlog and other data in."
-msgstr ""
-"Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
-"backlog and other data in."
+msgstr "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in."
 
 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:305
 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|"
@@ -1921,9 +1745,7 @@ msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|"
 msgid ""
 "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
 "automatically."
-msgstr ""
-"Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
-"automatically."
+msgstr "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically."
 
 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|"
@@ -2016,105 +1838,103 @@ msgctxt "CoreConnectDlg|"
 msgid "Connect to Core"
 msgstr "Connect to Core"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:189
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:190
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Network is down"
 msgstr "Network is down"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:229 ../src/client/coreconnection.cpp:369
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:225 ../src/client/coreconnection.cpp:365
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Disconnected"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:232
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:228
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Looking up %1..."
 msgstr "Looking up %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:235 ../src/client/coreconnection.cpp:507
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:231 ../src/client/coreconnection.cpp:518
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connecting to %1..."
 msgstr "Connecting to %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:238 ../src/client/coreconnection.cpp:641
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:234 ../src/client/coreconnection.cpp:658
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Connected to %1"
 msgstr "Connected to %1"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:241
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:237
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnecting from %1..."
 msgstr "Disconnecting from %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:309
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:303
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
-"The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
-msgstr ""
-"The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
+"The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider "
+"upgrading."
+msgstr "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:344
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:340
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Invalid data received from core"
 msgstr "Invalid data received from core"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:399
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:403
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Disconnected from core."
 msgstr "Disconnected from core."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:484 ../src/client/coreconnection.cpp:573
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:622
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:496 ../src/client/coreconnection.cpp:590
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:639
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Unencrypted connection canceled"
 msgstr "Unencrypted connection cancelled"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:516
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:533
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to core..."
 msgstr "Synchronising to core..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:539
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:556
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid ""
 "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at "
 "least core/client protocol v%1 to connect."
-msgstr ""
-"<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at "
-"least core/client protocol v%1 to connect."
+msgstr "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at least core/client protocol v%1 to connect."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:665
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:682
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Logging in..."
 msgstr "Logging in..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:670
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:687
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Login canceled"
 msgstr "Login cancelled"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:699
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:716
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving session state"
 msgstr "Receiving session state"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:701
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:718
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronizing to %1..."
 msgstr "Synchronising to %1..."
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:731
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:744
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Receiving network states"
 msgstr "Receiving network states"
 
-#: ../src/client/coreconnection.cpp:785
+#: ../src/client/coreconnection.cpp:798
 #, qt-format
 msgctxt "CoreConnection|"
 msgid "Synchronized to %1"
@@ -2133,11 +1953,9 @@ msgstr "Network Status Detection"
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
-"Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most "
-"KDE users"
-msgstr ""
-"Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most "
-"KDE users"
+"Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most"
+" KDE users"
+msgstr "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most KDE users"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2151,9 +1969,7 @@ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
 "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after "
 "a certain time"
-msgstr ""
-"Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after "
-"a certain time"
+msgstr "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after a certain time"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2171,9 +1987,7 @@ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
 msgid ""
 "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. "
 "This may take a long time after actually losing connectivity"
-msgstr ""
-"Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. "
-"This may take a long time after actually losing connectivity"
+msgstr "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. This may take a long time after actually losing connectivity"
 
 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|"
@@ -2322,54 +2136,71 @@ msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Core Shutdown"
 msgstr "Core Shutdown"
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:396
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:409
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
 msgstr "Could not connect to %1 (%2)"
 
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:398
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:411
 #, qt-format
 msgctxt "CoreNetwork|"
 msgid "Connection failure: %1"
 msgstr "Connection failure: %1"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "Client"
 msgstr "Client"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:236
+#: ../src/core/coresession.cpp:230
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid "disconnected (UserId: %1)."
 msgstr "disconnected (UserId: %1)."
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:497
+#: ../src/core/coresession.cpp:491
 #, qt-format
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
-"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to "
-"create network %1!"
-msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to "
-"create network %1!"
+"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to"
+" create network %1!"
+msgstr "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!"
 
-#: ../src/core/coresession.cpp:529
+#: ../src/core/coresession.cpp:523
 msgctxt "CoreSession|"
 msgid ""
 "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
 "exists, updating instead!"
-msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
-"exists, updating instead!"
+msgstr "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!"
 
-#: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:71