Updated Slovenian translation of master
authorJure Repinc <jlp@holodeck1.com>
Sun, 22 Nov 2009 18:33:18 +0000 (19:33 +0100)
committerManuel Nickschas <sputnick@quassel-irc.org>
Mon, 23 Nov 2009 20:56:26 +0000 (21:56 +0100)
Closes #861.

po/quassel_sl.po

index 6524151..3bd3a25 100644 (file)
@@ -1,16 +1,21 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#, fuzzy
+# Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "X-Virgin-Header: remove this line if you change anything in the header.\n"
 "X-Language: sl\n"
-
-#~ msgid "Day changed to %1"
-#~ msgstr "Dan se je spremenil v %1"
+"Last-Translator: Jure Repinc <jlp@holodeck1.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-11-22 19:25+0100\n"
+"Project-Id-Version: \n"
+"Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || "
+"n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 
 #. ts-context AboutDlg
 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32
@@ -63,7 +68,7 @@ msgstr ""
 "ki smo jih pozabili omeniti tu:"
 
 #. ts-context AboutDlg
-#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:116
+#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:128
 msgid ""
 "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img "
 "src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for "
@@ -93,30 +98,6 @@ msgstr ""
 "href=\"http://www.nokia.com\">Nokia</a></b></dt><dd>za nadaljnji razvoj Qt "
 "in za sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi N810</dd>"
 
-#. ts-context AboutDlg
-#~ msgid ""
-#~ "Special thanks goes to:<br><dl><dt><b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for "
-#~ "great artwork and the Quassel logo/icon</dt><dt><b><a "
-#~ "href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
-#~ "creating most of the other shiny icons you see throughout "
-#~ "Quassel</dd><dt><b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software "
-#~ "formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, "
-#~ "and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and "
-#~ "more</dd><dt><b><a "
-#~ "href=\"http://www.nokia.com\">Nokia</a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, "
-#~ "and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Posebno zahvalo si zaslužijo:<br><dl><dt><b>John \"nox\" "
-#~ "Hand</b></dt><dd>za odlično grafiko in logo/ikono za "
-#~ "Quassel</dt><dt><b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">ekipa "
-#~ "Oxygen</a></b></dt><dd>za izdelavo večine ostalih čudovitih ikon, ki jih "
-#~ "vidite v Quassel</dd><dt><b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt "
-#~ "Software, nekdaj znani kot Trolltech</a></b></dt><dd>za izdelavo Qt in "
-#~ "Qtopia ter sponzoriranje razvoja QuasselTopia z Greenphone in "
-#~ "ostalim</dd><dt><b><a "
-#~ "href=\"http://www.nokia.com\">Nokia</a></b></dt><dd>za nadaljnji razvoj "
-#~ "Qt in za sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi N810</dd>"
-
 #. ts-context AboutDlg
 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
 msgid "About Quassel"
@@ -198,15 +179,15 @@ msgstr "Nadgradnja ni uspela."
 
 #. ts-context AliasesModel
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
 "command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
 msgstr ""
+"<b>Bližnjica za ta psevdonim</b><br />Uporabite jo lahko kot običajen ukaz s "
+"poševnico.<br /><br /><b>Primer:</b> »foo« lahko uporabite kot /foo"
 
 #. ts-context AliasesModel
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
 "variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
@@ -220,25 +201,32 @@ msgid ""
 "be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
 "1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
 msgstr ""
+"<b>Niz v katerega se bo razširila bližnjica</b><br /><b>posebne "
+"spremenljivke:</b><br /> - <b>$i</b> predstavlja i-ti parameter.<br /> - <b>"
+"$i..j</b> predstavlja s presledkom ločene parametre od i-tega do j-tega.<br "
+"/> - <b>$i..</b> predstavlja vse s presledkom ločene parametre od i-tega "
+"dalje.<br /> - <b>$i:hostname</b> predstavlja ime gostitelja uporabnika, ki "
+"je določen z i-tim parametrom, oz. z *, če je neznan.<br /> - <b>$0</b> "
+"celoten niz<br /> - <b>$nick</b> vaš trenutni vzdevek<br /> - <b>$channel</b>"
+" ime izbranega kanala<br /><br />Več ukazov lahko ločite s podpičji<br /><br "
+"/><b>Primer:</b> »Test $1; Test $2; Test Vse $0« bo razširjeno v tri ločena "
+"sporočila »Test 1«, »Test 2« in »Test Vse "
+"1 2 3«, če uporabite /test 1 2 3"
 
 #. ts-context AliasesModel
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170
 msgid "Alias"
-msgstr "Vzdevek"
+msgstr "Psevdonim"
 
 #. ts-context AliasesModel
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171
 msgid "Expansion"
 msgstr "Razširitev"
 
-#. ts-context AliasesSettingsPage
-#~ msgid "Behaviour"
-#~ msgstr "Obnašanje"
-
 #. ts-context AliasesSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
 msgid "Aliases"
-msgstr "Vzdevki"
+msgstr "Psevdonimi"
 
 #. ts-context AliasesSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
@@ -260,19 +248,10 @@ msgstr "Nov"
 msgid "Delete"
 msgstr "Zbriši"
 
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Videz"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Splošno"
-
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:34
-#, fuzzy
 msgid "Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Vmesnik"
 
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:53
@@ -282,9 +261,8 @@ msgstr "<sistemsko privzeto>"
 
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:151
-#, fuzzy
 msgid "Please choose a stylesheet file"
-msgstr ""
+msgstr "Izberite datoteko s slogovno predlogo"
 
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
@@ -313,114 +291,28 @@ msgstr "Nastavite jezik programa. Potreben je ponovni zagon programa."
 
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:62
-#, fuzzy
 msgid "Use Custom Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Uporabi slogovno predlogo po meri"
 
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:82
-#, fuzzy
 msgid "Path:"
-msgstr ""
+msgstr "Pot:"
 
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:108
-#, fuzzy
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Fonts"
-#~ msgstr "Pisave"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Set font for the main chat window and the chat monitor"
-#~ msgstr "Nastavite pisavo za glavno okno klepeta in nadzorovalnik klepeta"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Chat window:"
-#~ msgstr "Okno klepeta:"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Font"
-#~ msgstr "Pisava"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Choose..."
-#~ msgstr "Izbor ..."
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Set font for channel and nick lists"
-#~ msgstr "Nastavite pisavo za seznama kanalov in vzdevkov"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Channel list:"
-#~ msgstr "Seznam kanalov:"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Set font for the input line"
-#~ msgstr "Nastavite pisavo za vnosno vrstico"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Input line:"
-#~ msgstr "Vnosna vrstica:"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Misc"
-#~ msgstr "Razno"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
-#~ msgstr ""
-#~ "Prikaži namig z ogledom spletne strani, ko miška lebdi nad spletno "
-#~ "povezavo"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Show previews of webpages on URL hover"
-#~ msgstr "Ob lebdenju nad povezavo prikaži ogled strani"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Show status icons in channel and nick lists"
-#~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone stanj"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Use icons in channel and nick lists"
-#~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Client style:"
-#~ msgstr "Slog odjemalca:"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Language:"
-#~ msgstr "Jezik:"
-
 #. ts-context AppearanceSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:51
 msgid "<Original>"
 msgstr "<prvotni>"
 
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Note: needs client restart for full effect!"
-#~ msgstr "Pomnite: za uveljavitev je potrebno znova zagnati program!"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Misc:"
-#~ msgstr "Razno:"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Show Web Previews"
-#~ msgstr "Prikaži oglede spletnih strani"
-
-#. ts-context AppearanceSettingsPage
-#~ msgid "Use Icons to represent away state of Users"
-#~ msgstr "Za prikaz stanja uporabnikov uporabi ikone"
-
 #. ts-context AwayLogView
 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
 msgid "Away Log"
-msgstr "Dnevnik ob odsotnosti"
+msgstr "Dnevnik odsotnosti"
 
 #. ts-context AwayLogView
 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44
@@ -432,10 +324,6 @@ msgstr "Prikaži ime omrežja"
 msgid "Show Buffer Name"
 msgstr "Prikaži ime prikaza"
 
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "Behaviour"
-#~ msgstr "Obnašanje"
-
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
 msgid "Backlog"
@@ -451,61 +339,34 @@ msgstr "Razno"
 msgid "Form"
 msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "Backlog Request Method:"
-#~ msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:"
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "Fixed Amount per Buffer"
-#~ msgstr "Fiksno število na prikaz"
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "Unread Messages per Buffer"
-#~ msgstr "Neprebranih sporočil na prikaz"
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "Global Unread Messages"
-#~ msgstr "Globalno neprebranih sporočil"
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "The simplest Requester. It fetches a fixed amount of lines for each "
-#~ "buffer from the Backlog."
-#~ msgstr ""
-#~ "Najbolj preprost način. Iz zgodovine sporočil pridobi fiksno število "
-#~ "vrstic za vsak prikaz."
-
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
-#, fuzzy
 msgid "Backlog request method:"
-msgstr ""
+msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:"
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
-#, fuzzy
 msgid "Fixed amount per chat"
-msgstr ""
+msgstr "Določeno število na klepet"
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
-#, fuzzy
 msgid "Unread messages per chat"
-msgstr ""
+msgstr "Neprebranih sporočil na klepet"
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
-#, fuzzy
 msgid "Globally unread messages"
-msgstr ""
+msgstr "Globalno neprebranih sporočil"
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
 "window from the backlog."
 msgstr ""
+"Najpreprostejše zahtevanje. Pridobi določeno število vrstic za vsak prikaz "
+"klepeta."
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
@@ -523,7 +384,6 @@ msgstr "Začetno število starih sporočil:"
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
 "The amount of lines can be limited per chat.\n"
@@ -531,17 +391,20 @@ msgid ""
 "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
 "context."
 msgstr ""
+"Zahteva se pridobivanje neprebranih sporočil za vsako okno s klepetom "
+"posebej. Lahko omejite število vrstic na klepet.\n"
+"\n"
+"Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših "
+"vrstic klepeta."
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
-#, fuzzy
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Neomejeno"
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
 "all chats.\n"
@@ -554,38 +417,16 @@ msgid ""
 "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
 "context."
 msgstr ""
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "FixedBacklogAmount"
-#~ msgstr "FixedBacklogAmount"
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The "
-#~ "amount of lines can be limited per buffer.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a "
-#~ "better context."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko "
-#~ "omejite za vsak prikaz.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih "
-#~ "sporočil."
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The "
-#~ "amount of lines can be limited per buffer.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a "
-#~ "better context."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko "
-#~ "omejite za vsak prikaz.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih "
-#~ "sporočil."
+"Zahteva se pridobitev vseh sporočil, ki so novejša od najstarejšega "
+"neprebranega sporočila iz kateregakoli klepeta.\n"
+"\n"
+"Vedite: Ta način ni priporočljiv, če uporabljate skrite prikaze klepetov ali "
+"pa imate neaktivne klepete.\n"
+"Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno "
+"najhitrejši.\n"
+"\n"
+"Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših "
+"vrstic klepeta."
 
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
@@ -600,10 +441,6 @@ msgstr "Največje število pridobljenih sporočil na prikaz."
 msgid "Limit:"
 msgstr "Omejitev:"
 
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "PerBufferUnreadBacklogLimit"
-#~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogLimit"
-
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
@@ -622,47 +459,11 @@ msgstr ""
 msgid "Additional Messages:"
 msgstr "Dodatna sporočila:"
 
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "PerBufferUnreadBacklogAdditional"
-#~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogAdditional"
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message "
-#~ "for all buffers.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Note: this requester is not recommended if you use hidden buffer or have "
-#~ "inactive buffers (i.e.: no stale queries or channels).\n"
-#~ "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
-#~ "fastest.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a "
-#~ "better context similar."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridobi vsa sporočila, ki so novejša od najstarejšega neprebranega "
-#~ "sporočila v kateremkoli prikazu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pomnite: ta način ni priporočljiv, če uporabljate skriti prikaz ali imate "
-#~ "neaktivne prikaze (npr. brez zastarelih poizvedb ali kanalov)\n"
-#~ "Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno "
-#~ "najhitrejši.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih "
-#~ "sporočil."
-
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
 msgstr "Največje število sporočil, pridobljenih za vse prikaze."
 
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "GlobalUnreadBacklogLimit"
-#~ msgstr "GlobalUnreadBacklogLimit"
-
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "GlobalUnreadBacklogAdditional"
-#~ msgstr "GlobalUnreadBacklogAdditional"
-
 #. ts-context BacklogSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
 msgid ""
@@ -677,10 +478,6 @@ msgstr ""
 msgid "Dynamic backlog amount:"
 msgstr "Dinamično število starih sporočil:"
 
-#. ts-context BacklogSettingsPage
-#~ msgid "DynamicBacklogAmount"
-#~ msgstr "DynamicBacklogAmount"
-
 #. ts-context BufferItem
 #: ../src/client/networkmodel.cpp:324
 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
@@ -707,61 +504,28 @@ msgstr "Pogovorno okno"
 
 #. ts-context BufferViewEditDlg
 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
-#, fuzzy
 msgid "Please enter a name for the chat list:"
-msgstr ""
-
-#. ts-context BufferViewEditDlg
-#~ msgid "Please enter a name for the buffer view:"
-#~ msgstr "Vnesite ime za prikaz:"
-
-#. ts-context BufferViewEditDlg
-#~ msgid "Add Buffer View"
-#~ msgstr "Dodaj prikaz"
+msgstr "Vnesite ime za seznam klepetov:"
 
 #. ts-context BufferViewEditDlg
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520
-#, fuzzy
 msgid "Add Chat List"
-msgstr ""
-
-#. ts-context BufferViewFilter
-#~ msgid "Edit Mode"
-#~ msgstr "Način za urejanje"
-
-#. ts-context BufferViewFilter
-#~ msgid "Show / Hide buffers"
-#~ msgstr "Prikaži/skrij prikaze"
+msgstr "Dodaj seznam klepetov"
 
 #. ts-context BufferViewFilter
 #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52
-#, fuzzy
 msgid "Show / Hide Chats"
-msgstr ""
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Splošno"
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Buffer Views"
-#~ msgstr "Prikazi"
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Videz"
+msgstr "Prikaži/skrij klepete"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
-#, fuzzy
 msgid "Misc"
 msgstr "Razno"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
-#, fuzzy
 msgid "Custom Chat Lists"
-msgstr ""
+msgstr "Seznami klepetov po meri"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117
@@ -771,23 +535,13 @@ msgstr "Vsa"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342
-#, fuzzy
 msgid "Delete Chat List?"
-msgstr ""
+msgstr "Izbrišem seznam klepetov?"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
-msgstr ""
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Delete Buffer View?"
-#~ msgstr "Zbrišem prikaz?"
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Do you really want to delete the buffer view \"%1\"?"
-#~ msgstr "Ali res želite zbrisati prikaz »%1«?"
+msgstr "Ali res želite izbrisati seznam klepetov »%1«?"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
@@ -809,19 +563,11 @@ msgstr "&Dodaj ..."
 msgid "De&lete"
 msgstr "&Zbriši"
 
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Buffer View  Settings"
-#~ msgstr "Nastavitve prikaza"
-
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
 msgid "Network:"
 msgstr "Omrežje:"
 
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Restrict Buffers to:"
-#~ msgstr "Omeji prikaze na:"
-
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
 msgid ""
@@ -831,61 +577,35 @@ msgstr ""
 "Ta možnost ni na voljo, ko so vidna vsa omrežja.\n"
 "V tem načinu ni ločenega prikaza stanja."
 
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Status Buffers"
-#~ msgstr "Prikazi stanj"
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Channel Buffers"
-#~ msgstr "Prikazi kanalov"
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Query Buffers"
-#~ msgstr "Prikazi poizvedb"
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Hide inactive Buffers"
-#~ msgstr "Skrij neaktivne prikaze"
-
-#. ts-context BufferViewSettingsPage
-#~ msgid "Add new Buffers automatically"
-#~ msgstr "Nove prikaze dodaj samodejno"
-
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
-#, fuzzy
 msgid "Chat List Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavitve seznama klepetov"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
-#, fuzzy
 msgid "Show status window"
-msgstr ""
+msgstr "Prikaži okno s stanjem"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
-#, fuzzy
 msgid "Show channels"
-msgstr ""
+msgstr "Prikaži kanale"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
-#, fuzzy
 msgid "Show queries"
-msgstr ""
+msgstr "Prikaži poizvedbe"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
-#, fuzzy
 msgid "Hide inactive chats"
-msgstr ""
+msgstr "Skrij neaktivne klepete"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
-#, fuzzy
 msgid "Add new chats automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Samodejno dodaj nove klepete"
 
 #. ts-context BufferViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
@@ -942,40 +662,6 @@ msgstr "Zmanjšaj"
 msgid "Actual Size"
 msgstr "Dejanska velikost"
 
-#. ts-context BufferWidget
-#~ msgid ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
-#~ "\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-#~ "type=\"text/css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:13pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><img "
-#~ "src=\":/pics/quassel-large.png\" /><span style=\" font-size:89pt; "
-#~ "color:#00008b;\">uassel IRC</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
-#~ "font-size:49pt;\"><span style=\" font-size:22pt;\">Chat comfortably. "
-#~ "Anywhere.</span></p></body></html>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
-#~ "\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-#~ "type=\"text/css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:13pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><img "
-#~ "src=\":/pics/quassel-large.png\" /><span style=\" font-size:89pt; "
-#~ "color:#00008b;\">uassel IRC</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
-#~ "font-size:49pt;\"><span style=\" font-size:22pt;\">Klepetajte udobno. "
-#~ "Kjerkoli.</span></p></body></html>"
-
 #. ts-context ChannelBufferItem
 #: ../src/client/networkmodel.cpp:481
 msgid "<b>Channel %1</b>"
@@ -1071,24 +757,15 @@ msgstr ""
 "margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
 "font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
 
-#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Splošno"
-
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
 msgid "Chat Monitor"
 msgstr "Nadzorovalnik klepeta"
 
-#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Videz"
-
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
-#, fuzzy
 msgid "Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Vmesnik"
 
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58
@@ -1109,7 +786,7 @@ msgstr "Prikaži:"
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239
 msgid "Ignore:"
-msgstr "Spreglej:"
+msgstr "Prezri:"
 
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
@@ -1165,15 +842,10 @@ msgstr ""
 "text-decoration: underline;\">Izvzemi:</span> Prikazi, ki so na desni "
 "strani, niso prikazani v nadzorovalniku klepeta</p></body></html>"
 
-#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
-#~ msgid "Available Buffers:"
-#~ msgstr "Razpoložljivi prikazi:"
-
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
-#, fuzzy
 msgid "Available:"
-msgstr ""
+msgstr "Na voljo:"
 
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
@@ -1191,7 +863,7 @@ msgid ""
 "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
 msgstr ""
 "V nadzorovalniku klepeta prikaži poudarke, četudi je izvorni prikaz "
-"spregledan"
+"prezrt"
 
 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
@@ -1224,7 +896,7 @@ msgid "Configure..."
 msgstr "Nastavi ..."
 
 #. ts-context ChatScene
-#: ../src/qtui/chatscene.cpp:604
+#: ../src/qtui/chatscene.cpp:589
 msgid "Copy Selection"
 msgstr "Skopiraj izbor"
 
@@ -1247,63 +919,55 @@ msgstr "občutljivo na velikost črk"
 #. ts-context ChatViewSearchBar
 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
 msgid "search nick"
-msgstr "išči po vzdevkih"
+msgstr "v vzdevkih"
 
 #. ts-context ChatViewSearchBar
 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
 msgid "search message"
-msgstr "išči po sporočilih"
+msgstr "v sporočilih"
 
 #. ts-context ChatViewSearchBar
 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
 msgid "ignore joins, parts, etc."
-msgstr "spreglej pridružitve, zapustitve itd."
+msgstr "prezri pridružitve, zapustitve ..."
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
-#, fuzzy
 msgid "Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Vmesnik"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
-#, fuzzy
 msgid "Chat View"
-msgstr ""
+msgstr "Prikaz klepeta"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
-#, fuzzy
 msgid "Form"
 msgstr "Obrazec"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
-#, fuzzy
 msgid "Timestamp format:"
-msgstr ""
+msgstr "Oblika časovnega žiga:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32
-#, fuzzy
 msgid "[hh:mm:ss]"
-msgstr ""
+msgstr "[hh:mm:ss]"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59
-#, fuzzy
 msgid "Custom chat window font:"
-msgstr ""
+msgstr "Pisava za okno s klepetom:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92
-#, fuzzy
 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
-msgstr ""
+msgstr "Omogoči obarvano besedilo (barvne kode mIRC-a)"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:108
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
 msgstr ""
@@ -1311,21 +975,18 @@ msgstr ""
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111
-#, fuzzy
 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
 msgstr "Ob lebdenju nad povezavo prikaži ogled strani"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:127
-#, fuzzy
 msgid "Custom Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Barve po meri"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:145
-#, fuzzy
 msgid "Action:"
-msgstr ""
+msgstr "Dejanje:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:152
@@ -1355,75 +1016,63 @@ msgstr ""
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:659
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:676
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:704
-#, fuzzy
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:169
-#, fuzzy
 msgid "Timestamp:"
-msgstr "Časovna oznaka:"
+msgstr "Časovni žig:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:193
-#, fuzzy
 msgid "Channel message:"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočilo kanala:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:230
-#, fuzzy
 msgid "Highlight foreground:"
-msgstr ""
+msgstr "Ospredje poudarka:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:254
-#, fuzzy
 msgid "Command message:"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočilo ukaza:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:278
-#, fuzzy
 msgid "Highlight background:"
-msgstr ""
+msgstr "Ozadje poudarka:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:285
-#, fuzzy
 msgid "Server message:"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočilo strežnika:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:309
-#, fuzzy
 msgid "Marker line:"
-msgstr ""
+msgstr "Označevalna črta:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:333
-#, fuzzy
 msgid "Error message:"
-msgstr ""
+msgstr "Sporočilo napake:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:357
-#, fuzzy
 msgid "Background:"
-msgstr ""
+msgstr "Ozadje:"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:401
-#, fuzzy
 msgid "Use Sender Coloring"
-msgstr ""
+msgstr "Barvanje pošiljateljev"
 
 #. ts-context ChatViewSettingsPage
 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:697
-#, fuzzy
 msgid "Own messages:"
-msgstr ""
+msgstr "Lastna sporočila:"
 
 #. ts-context Client
 #: ../src/client/client.cpp:270
@@ -1432,17 +1081,8 @@ msgstr "Identiteta v odjemalcu že obstaja!"
 
 #. ts-context Client
 #: ../src/client/client.cpp:369
-#, fuzzy
 msgid "All Chats"
-msgstr ""
-
-#. ts-context Client
-#~ msgid "All Buffers"
-#~ msgstr "Vsi prikazi"
-
-#. ts-context Client
-#~ msgid "Default Identity"
-#~ msgstr "Privzeta identiteta"
+msgstr "Vsi klepeti"
 
 #. ts-context ClientBacklogManager
 #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:153
@@ -1503,5145 +1143,5600 @@ msgstr "Prijavljanje ..."
 
 #. ts-context ClientSyncer
 #: ../src/client/clientsyncer.cpp:360
-#, fuzzy
 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
 msgstr ""
-"<b>Jedro Quassel različice %1</b><br>Zgrajeno: %2<br>Teče %3d %4u %5m (od %6)"
+"<b>Jedro Quassel različice %1</b><br>Zgrajeno: %2<br>Teče %3 d %4 u %5 m (od "
+"%6)"
 
 #. ts-context ClientSyncer
 #: ../src/client/clientsyncer.cpp:404 ../src/client/clientsyncer.cpp:429
 msgid "Cert Digest changed! was: %1"
 msgstr "Povzetek potrdila se je spremenil. Bil je: %1"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Videz"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
+msgid "Misc"
+msgstr "Razno"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color settings"
-#~ msgstr "Nastavitve barv"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
+msgid "Connection"
+msgstr "Povezava"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Buffers"
-#~ msgstr "Prikazi"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
+msgid "Configure the IRC Connection"
+msgstr "Nastavitev povezave IRC"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Network"
-#~ msgstr "Omrežje"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
+msgid "Enable Ping Timeout Detection"
+msgstr "Omogoči zaznavanje preteka časa za odziv"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "#incative"
-#~ msgstr "#neaktiven"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
+msgid "Ping interval:"
+msgstr "Čas med preverjanji:"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "#regular"
-#~ msgstr "#običajen"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
+msgid " seconds"
+msgstr " s"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "#highlight"
-#~ msgstr "#poudarek"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
+msgid "Disconnect after"
+msgstr "Prekini povezavo po"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "#new message"
-#~ msgstr "#novo sporočilo"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
+msgid "missed pings"
+msgstr "preverjanjih brez odziva"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "#other activity"
-#~ msgstr "#druga aktivnost"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
+msgid ""
+"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
+"interesting for tracking users' away status."
+msgstr ""
+"To omogoči redno posodabljanje podatkov o uporabnikih z uporabo ukaza /WHO. "
+"To je najbolj uporabno za spremljanje odsotnosti uporabnikov."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Form"
-#~ msgstr "Obrazec"
-
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Bufferview"
-#~ msgstr "Prikaz"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
+msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
+msgstr "Omogoči samodejno pridobivanje uporabniških podatkov"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Activities:"
-#~ msgstr "Aktivnosti:"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
+msgid "Update interval:"
+msgstr "Čas med posodobitvami:"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "FG"
-#~ msgstr "OS"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
+msgid "Ignore channels with more than:"
+msgstr "Prezri kanale z več kot:"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "BG"
-#~ msgstr "OZ"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
+msgid " users"
+msgstr " uporabniki"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Use BG"
-#~ msgstr "Uporabi OZ"
+#. ts-context ConnectionSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
+msgid "Minimum delay between requests:"
+msgstr "Najkrajši čas med poizvedbami:"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Highlight:"
-#~ msgstr "Poudarek:"
+#. ts-context ContentsChatItem
+#: ../src/qtui/chatitem.cpp:594
+msgid "Copy Link Address"
+msgstr "Skopiraj naslov povezave"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "New Message:"
-#~ msgstr "Novo sporočilo:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38
+msgid "Connect"
+msgstr "Poveži se"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Other Activity:"
-#~ msgstr "Druga aktivnost:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Prekini povezavo"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Preview:"
-#~ msgstr "Ogled:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41
+msgid "Join"
+msgstr "Pridruži se"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
+msgid "Part"
+msgstr "Zapusti"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Chatview"
-#~ msgstr "Prikaz klepeta"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
+msgid "Delete Chat(s)..."
+msgstr "Izbriši klepete ..."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Server Activity"
-#~ msgstr "Aktivnost strežnika"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
+msgid "Go to Chat"
+msgstr "Pojdi na klepet"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Foreground"
-#~ msgstr "Ospredje"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46
+msgid "Joins"
+msgstr "Pridružitve"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Default:"
-#~ msgstr "Privzeto:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
+msgid "Parts"
+msgstr "Zapustitve"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Inactive:"
-#~ msgstr "Neaktivno:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
+msgid "Quits"
+msgstr "Končanja"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Background"
-#~ msgstr "Ozadje"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
+msgid "Nick Changes"
+msgstr "Spremembe vzdevkov"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Error Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo napake:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
+msgid "Mode Changes"
+msgstr "Spremembe načina"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Notice Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo opombe:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
+msgid "Day Changes"
+msgstr "Spremembe dneva"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Plain Message:"
-#~ msgstr "Navadno sporočilo:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
+msgid "Topic Changes"
+msgstr "Spremembe teme"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Server Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo strežnika:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
+msgid "Set as Default..."
+msgstr "Nastavi kot privzeto ..."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Highlight Message:"
-#~ msgstr "Poudarjeno sporočilo:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
+msgid "Use Defaults..."
+msgstr "Uporabi privzeto ..."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "User Activity"
-#~ msgstr "Uporabniška aktivnost"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56
+msgid "Join Channel..."
+msgstr "Pridruži se kanalu ..."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Action Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo aktivnosti:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58
+msgid "Start Query"
+msgstr "Zaženi poizvedbo"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Join Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo pridružitve:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
+msgid "Show Query"
+msgstr "Prikaži poizvedbo"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Kick Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo brce:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
+msgid "Whois"
+msgstr "Kdoje"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Mode Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo načina:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62
+msgid "Version"
+msgstr "Različica"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Part Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo zapustitve:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
+msgid "Time"
+msgstr "Čas"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Quit Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo končanja:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
+msgid "Ping"
+msgstr "Ping"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Rename Message:"
-#~ msgstr "Sporočilo preimenovanja:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
+msgid "Finger"
+msgstr "Podrobnosti"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Message"
-#~ msgstr "Sporočilo"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
+msgid "Custom..."
+msgstr "Po meri ..."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Timestamp:"
-#~ msgstr "Časovna oznaka:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78
+msgid "Give Operator Status"
+msgstr "Podeli status operaterja"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Sender:"
-#~ msgstr "Pošiljatelj:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
+msgid "Take Operator Status"
+msgstr "Odvzemi status operaterja"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Nick:"
-#~ msgstr "Vzdevek:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
+msgid "Give Voice"
+msgstr "Daj besedo"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Hostmask:"
-#~ msgstr "Maska gostitelja:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
+msgid "Take Voice"
+msgstr "Odvzemi besedo"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Channelname:"
-#~ msgstr "Ime kanala:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
+msgid "Kick From Channel"
+msgstr "Brcni s kanala"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Mode flags:"
-#~ msgstr "Zastavice načina:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
+msgid "Ban From Channel"
+msgstr "Izloči s kanala"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Url:"
-#~ msgstr "Lokacija:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
+msgid "Kick && Ban"
+msgstr "Brcni in izloči"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "New Message Marker:"
-#~ msgstr "Označevalnik novih sporočil:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
+msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
+msgstr "Začasno skrij klepete"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Enable"
-#~ msgstr "Omogoči"
-
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Sender auto coloring:"
-#~ msgstr "Samodejno barvanje pošiljateljev:"
-
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Mirc Color Codes"
-#~ msgstr "Barvne kode mIRCa"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
+msgid "Hide Chat(s) Permanently"
+msgstr "Trajno skrij klepete"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color Codes"
-#~ msgstr "Barvne kode"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126
+msgid "Ignore"
+msgstr "Prezri"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 0:"
-#~ msgstr "Barva 0:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131
+msgid "Add Ignore Rule"
+msgstr "Dodaj pravilo za preziranje"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 1:"
-#~ msgstr "Barva 1:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
+msgid "Existing Rules"
+msgstr "Obstoječa pravila"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 2:"
-#~ msgstr "Barva 2:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88
+msgid "Show Channel List"
+msgstr "Prikaži seznam kanalov"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 3:"
-#~ msgstr "Barva 3:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
+msgid "Show Ignore List"
+msgstr "Prikaži seznam spregledanih"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 4:"
-#~ msgstr "Barva 4:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102
+msgid "Hide Events"
+msgstr "Skrij dogodke"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 5:"
-#~ msgstr "Barva 5:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110
+msgid "CTCP"
+msgstr "CTCP"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 6:"
-#~ msgstr "Barva 6:"
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122
+msgid "Actions"
+msgstr "Dejanja"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 7:"
-#~ msgstr "Barva 7:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:182
+msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
+msgstr ""
+"Ni bilo moč inicializirati nobene hrbtenice za shranjevanje. Končujem ..."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 8:"
-#~ msgstr "Barva 8:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:183
+msgid ""
+"Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
+"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for "
+"quasselcore\n"
+"to work."
+msgstr ""
+"Trenutno Quassel podpira SQLite3 in PostgreSQL. Za pravilno delovanje "
+"morate\n"
+"knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite ali postgres."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 14:"
-#~ msgstr "Barva 14:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:232
+msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
+msgstr "Kličem restoreState(), čeprav obstajajo aktivne seje!"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 15:"
-#~ msgstr "Barva 15:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:273
+msgid "Admin user or password not set."
+msgstr "Skrbniški uporabnik, ali geslo zanj, ni nastavljen."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 13:"
-#~ msgstr "Barva 13:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:277
+msgid "Could not setup storage!"
+msgstr "Ni moč nastaviti shranjevanja!"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 12:"
-#~ msgstr "Barva 12:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:281
+msgid "Creating admin user..."
+msgstr "Ustvarjanje skrbniškega uporabnika ..."
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 11:"
-#~ msgstr "Barva 11:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:394
+msgid "Invalid listen address %1"
+msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1)"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 10:"
-#~ msgstr "Barva 10:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:402
+msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
+msgstr ""
+"Odjemalce poslušam na IPv4 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Color 9:"
-#~ msgstr "Barva 9:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:410
+msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
+msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv4 %1:%2: %3"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Nickview"
-#~ msgstr "Prikaz vzdevkov"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:418
+msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
+msgstr ""
+"Odjemalce poslušam na IPv6 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Nick status:"
-#~ msgstr "Stanje vzdevka:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:429
+msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
+msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv6 %1:%2: %3"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Online:"
-#~ msgstr "Na zvazi:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:437
+msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
+msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1), neznan omrežni protokol"
 
-#. ts-context ColorSettingsPage
-#~ msgid "Away:"
-#~ msgstr "Odsoten:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:446
+msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
+msgstr "Ni moč odpreti nobenega omrežnega vmesnika za poslušanje!"
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
-#, fuzzy
-msgid "Misc"
-msgstr "Razno"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:480
+msgid "Client connected from"
+msgstr "Odjemalec se je povezal z"
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
-#, fuzzy
-msgid "Connection"
-msgstr "Povezava"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:483
+msgid "Closing server for basic setup."
+msgstr "Zapiram strežnik za osnovno nastavitev."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
-#, fuzzy
-msgid "Configure the IRC Connection"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:502
+msgid "Antique client trying to connect... refusing."
+msgstr "Zastarel odjemalec se poskupa povezati... Zavračam ga."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
-#, fuzzy
-msgid "Enable Ping Timeout Detection"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:514
+msgid ""
+"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least "
+"client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
 msgstr ""
+"<b>Vaš odjemalec Quassel je prestar.</b><br>To jedro potrebuje vsaj protokol "
+"različice %1.<br>Razmislite o nadgradnji odjemalca."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
-#, fuzzy
-msgid "Ping interval:"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:518 ../src/core/core.cpp:606 ../src/core/core.cpp:630
+msgid "Client"
+msgstr "Odjemalec"
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
-#, fuzzy
-msgid " seconds"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:518
+msgid "too old, rejecting."
+msgstr "je prestar, zavračam ga."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
-#, fuzzy
-msgid "Disconnect after"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:535
+msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
 msgstr ""
+"<b>Jedro Quassel različice %1</b><br>Zgrajeno: %2<br>Teče %3d %4u %5m (od %6)"
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
-#, fuzzy
-msgid "missed pings"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:586
+msgid "Starting TLS for Client:"
+msgstr "Zaganjanje TLS za odjemalca:"
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
-#, fuzzy
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:604
 msgid ""
-"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
-"interesting for tracking users' away status."
+"<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
+"trying to login."
 msgstr ""
+"<b>Odjemalec ni inicializiran.</b><br>Preden se poskusi prijaviti mora "
+"poslati inicializacijsko sporočilo."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
-#, fuzzy
-msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:606
+msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
+msgstr "pred prijavo ni poslal inicializacijskega sporočila, zavračam ga."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
-#, fuzzy
-msgid "Update interval:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:624
+msgid ""
+"<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
+"you supplied could not be found in the database."
 msgstr ""
+"<b>Neveljavno uporabniško ime ali geslo.</b><br>Podane kombinacije "
+"uporabniškega imena in gesla ni moč najti v podatkovni zbirki."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
-#, fuzzy
-msgid "Ignore channels with more than:"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:630
+msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
+msgstr "je uspešno inicializiran in overjen kot »%1« (uporabniški ID: %2)."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
-#, fuzzy
-msgid " users"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:641
+msgid "Non-authed client disconnected."
+msgstr "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem."
 
-#. ts-context ConnectionSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
-#, fuzzy
-msgid "Minimum delay between requests:"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:647
+msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
 msgstr ""
+"Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem. (vtičnica je že bila uničena)"
 
-#. ts-context ContentsChatItem
-#: ../src/qtui/chatitem.cpp:592
-msgid "Copy Link Address"
-msgstr "Skopiraj naslov povezave"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:695
+msgid "Could not initialize session for client:"
+msgstr "Ni bilo moč inicializirati seje za odjemalca:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38
-msgid "Connect"
-msgstr "Poveži se"
+#. ts-context Core
+#: ../src/core/core.cpp:717
+msgid "Could not find a session for client:"
+msgstr "Ni bilo moč najti seje za odjemalca:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Prekini povezavo"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:522
+msgid "Add Core Account"
+msgstr "Dodaj račun pri jedru"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41
-msgid "Join"
-msgstr "Pridruži se"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:13
+msgid "Edit Core Account"
+msgstr "Urejanje računa pri jedru"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
-msgid "Part"
-msgstr "Zapusti"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:21
+msgid "Account Details"
+msgstr "Podrobnosti računa"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#~ msgid "Delete Buffer(s)..."
-#~ msgstr "Zbriši prikaz(e) ..."
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:29
+msgid "Account Name:"
+msgstr "Ime računa:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#~ msgid "Show Buffer"
-#~ msgstr "Prikaži prikaz"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:36
+msgid "Local Core"
+msgstr "Krajevno jedro"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
-#, fuzzy
-msgid "Delete Chat(s)..."
-msgstr ""
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:47
+msgid "Hostname:"
+msgstr "Ime gostitelja:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
-#, fuzzy
-msgid "Go to Chat"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:54
+msgid "Port:"
+msgstr "Vrata:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46
-msgid "Joins"
-msgstr "Pridružitve"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:61
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:144
+msgid "localhost"
+msgstr "localhost"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
-msgid "Parts"
-msgstr "Zapustitve"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:81
+msgid "Use secure connection (SSL)"
+msgstr "Uporabi varno povezavo (SSL)"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
-msgid "Quits"
-msgstr "Končanja"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:97
+msgid "Use a proxy:"
+msgstr "Uporabi posrednika:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
-msgid "Nick Changes"
-msgstr "Spremembe vzdevkov"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:109
+msgid "Proxy Type:"
+msgstr "Vrsta posrednika:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
-msgid "Mode Changes"
-msgstr "Spremembe načina"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:117
+msgid "Socks 5"
+msgstr "Socks 5"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
-msgid "Day Changes"
-msgstr "Spremembe dneva"
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:122
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
-#, fuzzy
-msgid "Topic Changes"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:130
+msgid "Proxy Host:"
+msgstr "Gostitelj posrednika:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
-msgid "Set as Default..."
-msgstr "Nastavi kot privzeto ..."
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:137
+msgid "Proxy Port:"
+msgstr "Vrata posrednika:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
-msgid "Use Defaults..."
-msgstr "Uporabi privzeto ..."
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:170
+msgid "Proxy Username:"
+msgstr "Uporabniško ime posrednika:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56
-msgid "Join Channel..."
-msgstr "Pridruži se kanalu ..."
+#. ts-context CoreAccountEditDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:180
+msgid "Proxy Password:"
+msgstr "Geslo posrednika:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58
-msgid "Start Query"
-msgstr "Zaženi poizvedbo"
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:60
+msgid "Core Configuration Wizard"
+msgstr "Čarovnik za nastavitev jedra"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
-msgid "Show Query"
-msgstr "Prikaži poizvedbo"
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:82
+msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
+msgstr "Jedro je bilo uspešno nastavljeno. Prijavljanje ..."
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
-msgid "Whois"
-msgstr "Kdoje"
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:93
+msgid ""
+"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
+msgstr ""
+"Nastavitev jedra ni uspela.<br><b>%1</b><br>Kliknite <em>Naprej</em>, da "
+"začnete znova."
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62
-msgid "Version"
-msgstr "Različica"
+#. ts-context CoreConfigWizard
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:108
+msgid ""
+"Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
+"remember to configure your identities and networks now."
+msgstr ""
+"Prijavljeni ste v sveže nastavljeno jedro Quassel.<br>Ne pozabite sedaj "
+"nastaviti svojih identitet in omrežij."
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
-msgid "Time"
-msgstr "Čas"
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:13
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
-msgid "Ping"
-msgstr "Ping"
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:21
+msgid "Username:"
+msgstr "Uporabniško ime:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
-msgid "Finger"
-msgstr "Podrobnosti"
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:31
+msgid "Password:"
+msgstr "Geslo:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
-#, fuzzy
-msgid "Custom..."
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:45
+msgid "Repeat password:"
+msgstr "Ponovite geslo:"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:59
+msgid "Remember password"
+msgstr "Pomni geslo"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:68
+msgid ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
+"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
+"type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
+"font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
+"Grande'; font-size:13pt;\"><span style=\" font-size:10pt; "
+"font-weight:600;\">Note: </span><span style=\" font-size:10pt;\">Adding more "
+"users and changing your username/password is not possible via Quassel's "
+"interface yet.</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
+"Grande'; font-size:10pt;\">If you need to do these things have a look at the "
+"manageusers.py script which is located in the /scripts "
+"directory.</p></body></html>"
+msgstr ""
+"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
+"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
+"type=\"text/css\">\n"
+"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
+"font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
+"Grande'; font-size:13pt;\"><span style=\" font-size:10pt; "
+"font-weight:600;\">Pomnite: </span><span style=\" "
+"font-size:10pt;\">Dodajanje novih uporabnikov ter spreminjanje "
+"uporabnika/gesla iz uporabniškega vmesnika Quassel še ni možno.</span></p>\n"
+"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
+"Grande'; font-size:10pt;\">Če to morate storiti, si oglejte skript "
+"manageusers.py, ki se nahaja v mapi /scripts.</p></body></html>"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
+msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
+msgstr "Ta čarovnik vas bo vodil skozi namestitev jedra Quassel."
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:140
+msgid "Create Admin User"
+msgstr "Ustvari skrbniškega uporabnika"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:141
+msgid ""
+"First, we will create a user on the core. This first user will have "
+"administrator privileges."
+msgstr ""
+"Najprej bomo ustvarili uporabnika pri jedru. Prvi uporabnik bo imel "
+"skrbniške pravice."
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:125
+msgid "Introduction"
+msgstr "Uvod"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:172
+msgid "Select Storage Backend"
+msgstr "Izberite hrbtenico za shranjevanje"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:173
+msgid ""
+"Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
+"backlog and other data in."
+msgstr ""
+"Izberite hrbtenico za podatkovno zbirko, v kateri se bo shranjevala "
+"zgodovina sporočil in drugi podatki."
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:267
+msgid "Connection Properties"
+msgstr "Lastnosti povezave"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:307
+msgid "Storing Your Settings"
+msgstr "Shranjevanje nastavitev"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
+#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:308
+msgid ""
+"Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
+"automatically."
 msgstr ""
+"Vaše nastavitve so sedaj shranjene pri jedru, samodejno boste prijavljeni."
+
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21
+msgid "Storage Backend:"
+msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56
+msgid "Description"
+msgstr "Opis"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62
+msgid "Foobar"
+msgstr "Foobar"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19
+msgid "Your Choices"
+msgstr "Vaše izbire"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35
+msgid "Admin User:"
+msgstr "Skrbniški uporabnik:"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42
+msgid "foo"
+msgstr "foo"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55
+msgid "Storage Backend:"
+msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62
+msgid "bar"
+msgstr "bar"
+
+#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
+#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
+msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
+msgstr "Prosimo počakajte, da se vaše nastavitve prenesejo do jedra ..."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:190
+msgid "Remove Account Settings"
+msgstr "Odstrani nastavitve računa"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:191
+msgid ""
+"Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core "
+"account?<br>Note: This will <em>not</em> remove or change any data on the "
+"Core itself!"
+msgstr ""
+"Ali res želite odstraniti svoje krajevne nastavitve za ta račun pri jedru "
+"Quassel.<br>Pomnite: s tem <em>ne</em> odstranite ali spremenite nobenih "
+"podatkov pri jedru samem!"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:242
+msgid "Connect to %1"
+msgstr "Poveži se z %1"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:259
+msgid "<div style=color:red;>Connection to %1 failed!</div>"
+msgstr "<div style=color:red;>Povezava s %1 ni uspela!</div>"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:272
+msgid "<div>Errors occurred while connecting to \"%1\":</div>"
+msgstr "<div>Pri povezovanju s \"%1\" je prišlo do napak:</div>"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:309
+msgid "Not connected to %1."
+msgstr "Brez povezave s %1."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:310
+msgid "Looking up %1..."
+msgstr "Iskanje %1 ..."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:311
+msgid "Connecting to %1..."
+msgstr "Povezovanje s %1 ..."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:312
+msgid "Connected to %1"
+msgstr "Povezan na %1"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:313
+msgid "Unknown connection state to %1"
+msgstr "Stanje povezave s %1 ni znano"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:365
+msgid "Logging in..."
+msgstr "Prijavljanje ..."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:392 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:450
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:263
+msgid "Login"
+msgstr "Prijava"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:20 ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:46
+msgid "Connect to Quassel Core"
+msgstr "Poveži se z jedrom Quassel"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:61
+msgid "Edit..."
+msgstr "Urejanje ..."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:72
+msgid "Add..."
+msgstr "Dodaj ..."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:83
+msgid "Delete"
+msgstr "Zbriši"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:107
+msgid "Use internal core"
+msgstr "Uporabi vgrajeno jedro"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:121
+msgid "Always use this account"
+msgstr "Vedno uporabi ta račun"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:150
+msgid "Initializing your connection"
+msgstr "Inicializacija povezave"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:168
+msgid "Connected to apollo.mindpool.net."
+msgstr "Povezan z apollo.mindpool.net."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:200
+msgid ""
+"THIS IS A PLACEHOLDER\n"
+"TO\n"
+"RESERVE\n"
+"SOME SPACE"
+msgstr ""
+"THIS IS A PLACEHOLDER\n"
+"TO\n"
+"RESERVE\n"
+"SOME SPACE"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:271
+msgid "User:"
+msgstr "Uporabnik:"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:285
+msgid "Password:"
+msgstr "Geslo:"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:299
+msgid "Remember"
+msgstr "Pomni"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:333
+msgid "View SSL Certificate"
+msgstr "Prikaži potrdilo SSL"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:370
+msgid "Add to known hosts"
+msgstr "Dodaj na seznam znanih gostiteljev"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:390
+msgid "Continue connection"
+msgstr "Nadaljuj s povezovanjem"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:425
+msgid "Configure your Quassel Core"
+msgstr "Nastavite jedro Quassel"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:431
+msgid ""
+"The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now "
+"launch a configuration wizard that helps you setting up your Core."
+msgstr ""
+"Jedro Quassel, s katerim ste povezani, še ni nastavljeno. Sedaj lahko "
+"zaženete čarovnika za nastavljanje, ki vam bo pomagal pri nastavitvi jedra."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:459
+msgid "Launch Wizard"
+msgstr "Zaženi čarovnika"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:505
+msgid "Initializing your session..."
+msgstr "Inicializacija seje ..."
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:513
+msgid ""
+"<b>Please be patient while your client synchronizes with the Quassel "
+"Core!</b>"
+msgstr ""
+"<b>Prosimo potrpite, medtem ko se odjemalec usklajuje z jedrom Quassel.</b>"
+
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:528
+msgid "Session state:"
+msgstr "Stanje seje:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78
-msgid "Give Operator Status"
-msgstr "Podeli status operaterja"
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:545
+msgid "Network states:"
+msgstr "Stanja omrežij:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
-msgid "Take Operator Status"
-msgstr "Odvzemi status operaterja"
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:558
+msgid "0/0"
+msgstr "0/0"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
-msgid "Give Voice"
-msgstr "Daj besedo"
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53
+msgid "%n Day(s)"
+msgid_plural "%n Day(s)"
+msgstr[0] "%n dan"
+msgstr[1] "%n dni"
+msgstr[2] "%n dni"
+msgstr[3] "%n dni"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
-msgid "Take Voice"
-msgstr "Odvzemi besedo"
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54
+msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
+msgstr " %1:%2:%3 (od %4)"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
-msgid "Kick From Channel"
-msgstr "Brcni s kanala"
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13
+msgid "Core Information"
+msgstr "Podatki o jedru"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
-msgid "Ban From Channel"
-msgstr "Izloči s kanala"
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21
+msgid "Version:"
+msgstr "Različica:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
-msgid "Kick && Ban"
-msgstr "Brcni in izloči"
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28
+msgid "<core version>"
+msgstr "<različica jedra>"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
-#, fuzzy
-msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35
+msgid "Uptime:"
+msgstr "Teče:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
-#, fuzzy
-msgid "Hide Chat(s) Permanently"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42
+msgid "Connected Clients:"
+msgstr "Povezanih odjemalcev:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126
-#, fuzzy
-msgid "Ignore"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49
+msgid "<connected clients>"
+msgstr "<povezanih odjemalcev>"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131
-#, fuzzy
-msgid "Add Ignore Rule"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56
+msgid "<core uptime>"
+msgstr "<koliko časa teče jedro>"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
-#, fuzzy
-msgid "Existing Rules"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63
+msgid "Build date:"
+msgstr "Datum gradnje:"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#~ msgid "Hide Buffer(s) Temporarily"
-#~ msgstr "Začasno skrij prikaz(e)"
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70
+msgid "<build date>"
+msgstr "<datum gradnje>"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#~ msgid "Hide Buffer(s) Permanently"
-#~ msgstr "Trajno skrij prikaz(e)"
+#. ts-context CoreInfoDlg
+#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81
+msgid "Close"
+msgstr "Zapri"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88
-msgid "Show Channel List"
-msgstr "Prikaži seznam kanalov"
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:153
+msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
+msgstr "Povezovanje ni uspelo. Prehajam na naslednji strežnik"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
-msgid "Show Ignore List"
-msgstr "Prikaži seznam spregledanih"
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:161 ../src/core/corenetwork.cpp:162
+msgid "Connecting to %1:%2..."
+msgstr "Povezujem se z %1:%2 ..."
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102
-msgid "Hide Events"
-msgstr "Skrij dogodke"
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:211
+msgid "Disconnecting. (%1)"
+msgstr "Prekinjanje povezave ... (%1)"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110
-msgid "CTCP"
-msgstr "CTCP"
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:211
+msgid "Core Shutdown"
+msgstr "Zaustavitev jedra"
 
-#. ts-context ContextMenuActionProvider
-#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122
-msgid "Actions"
-msgstr "Dejanja"
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:307
+msgid "Could not connect to %1 (%2)"
+msgstr "Ni se moč povezati z %1 (%2)"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:182
-msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
-msgstr ""
-"Ni bilo moč inicializirati nobene hrbtenice za shranjevanje. Končujem ..."
+#. ts-context CoreNetwork
+#: ../src/core/corenetwork.cpp:309
+msgid "Connection failure: %1"
+msgstr "Neuspeh pri povezovanju: %1"
 
-#. ts-context Core
-#~ msgid ""
-#~ "Currently, Quassel only supports SQLite3. You need to build your\n"
-#~ "Qt library with the sqlite plugin enabled in order for quasselcore\n"
-#~ "to work."
-#~ msgstr ""
-#~ "Trenutno Quassel podpira le SQLite3. Da bo quasselcore deloval,\n"
-#~ "morate knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite."
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:192
+msgid "Client"
+msgstr "Odjemalec"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:183
-#, fuzzy
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:192
+msgid "disconnected (UserId: %1)."
+msgstr "je prekinil povezavo (uporabniški ID: %1)."
+
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:386
 msgid ""
-"Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
-"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for "
-"quasselcore\n"
-"to work."
+"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to "
+"create network %1!"
 msgstr ""
+"CoreSession::createNetwork(): med poskusom ustvarjanja omrežja %1 je bil "
+"prejet napačen networkId!"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:232
-msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
-msgstr "Kličem restoreState(), čeprav obstajajo aktivne seje!"
-
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:273
-msgid "Admin user or password not set."
-msgstr "Skrbniški uporabnik, ali geslo zanj, ni nastavljen."
+#. ts-context CoreSession
+#: ../src/core/coresession.cpp:417
+msgid ""
+"CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
+"exists, updating instead!"
+msgstr ""
+"CoreSession::createNetwork(): poskus ustvaritve omrežja, ki že obstaja, "
+"namesto tega posodabljam!"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:277
-msgid "Could not setup storage!"
-msgstr "Ni moč nastaviti shranjevanja!"
+#. ts-context CoreUserInputHandler
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:63
+msgid "away"
+msgstr "odsoten"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:281
-msgid "Creating admin user..."
-msgstr "Ustvarjanje skrbniškega uporabnika ..."
+#. ts-context CoreUserInputHandler
+#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:132
+msgid "sending CTCP-%1 request"
+msgstr "pošiljanje zahtevka CTCP-%1"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:394
-msgid "Invalid listen address %1"
-msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1)"
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:16
+msgid "Create New Identity"
+msgstr "Ustvari novo identiteto"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:402
-msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
-msgstr ""
-"Odjemalce poslušam na IPv4 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3"
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:24
+msgid "Identity name:"
+msgstr "Ime identitete:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:410
-msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
-msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv4 %1:%2: %3"
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:36
+msgid "Create blank identity"
+msgstr "Ustvari prazno identiteto"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:418
-msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
-msgstr ""
-"Odjemalce poslušam na IPv6 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3"
+#. ts-context CreateIdentityDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:48
+msgid "Duplicate:"
+msgstr "Podvoji:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:429
-msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
-msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv6 %1:%2: %3"
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:190
+msgid "Received CTCP PING request from %1"
+msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP PING"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:437
-msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
-msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1), neznan omrežni protokol"
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:195
+msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
+msgstr "Od %1 je bil z %2 sekundnim zamikom prejet odgovor na CTCP PING"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:446
-msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
-msgstr "Ni moč odpreti nobenega omrežnega vmesnika za poslušanje!"
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:205
+msgid "Received CTCP VERSION request by %1"
+msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP VERSION"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:480
-msgid "Client connected from"
-msgstr "Odjemalec se je povezal z"
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:208
+msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2"
+msgstr "Od %1 je bil prejet odgovor na CTCP VERSION: %2"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:483
-msgid "Closing server for basic setup."
-msgstr "Zapiram strežnik za osnovno nastavitev."
+#. ts-context CtcpHandler
+#: ../src/core/ctcphandler.cpp:216
+msgid "Received unknown CTCP %1 by %2"
+msgstr "Od %2 je bil prejet neznan CTCP %1"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:502
-msgid "Antique client trying to connect... refusing."
-msgstr "Zastarel odjemalec se poskupa povezati... Zavračam ga."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50
+msgid "BufferViews:"
+msgstr "Prikazi:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:514
-msgid ""
-"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least "
-"client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
-msgstr ""
-"<b>Vaš odjemalec Quassel je prestar.</b><br>To jedro potrebuje vsaj protokol "
-"različice %1.<br>Razmislite o nadgradnji odjemalca."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51
+msgid "All Networks:"
+msgstr "Vsa omrežja:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:518 ../src/core/core.cpp:606 ../src/core/core.cpp:630
-msgid "Client"
-msgstr "Odjemalec"
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52
+msgid "Networks:"
+msgstr "Omrežja:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:518
-msgid "too old, rejecting."
-msgstr "je prestar, zavračam ga."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53
+msgid "Buffers:"
+msgstr "Prikazi:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:535
-msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
-msgstr ""
-"<b>Jedro Quassel različice %1</b><br>Zgrajeno: %2<br>Teče %3d %4u %5m (od %6)"
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54
+msgid "Removed buffers:"
+msgstr "Odstranjeni prikazi:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:586
-msgid "Starting TLS for Client:"
-msgstr "Zaganjanje TLS za odjemalca:"
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55
+msgid "Temp. removed buffers:"
+msgstr "Začasno odstranjeni prikazi:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:604
-msgid ""
-"<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
-"trying to login."
-msgstr ""
-"<b>Odjemalec ni inicializiran.</b><br>Preden se poskusi prijaviti mora "
-"poslati inicializacijsko sporočilo."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57
+msgid "Add Buffers Automatically:"
+msgstr "Samodejno dodaj prikaze:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:606
-msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
-msgstr "pred prijavo ni poslal inicializacijskega sporočila, zavračam ga."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58
+msgid "Hide inactive buffers:"
+msgstr "Skrij neaktivne prikaze:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:624
-msgid ""
-"<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
-"you supplied could not be found in the database."
-msgstr ""
-"<b>Neveljavno uporabniško ime ali geslo.</b><br>Podane kombinacije "
-"uporabniškega imena in gesla ni moč najti v podatkovni zbirki."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:59
+msgid "Allowed buffer types:"
+msgstr "Dovoljene vrste prikazov:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:630
-msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
-msgstr "je uspešno inicializiran in overjen kot »%1« (uporabniški ID: %2)."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60
+msgid "Minimum activity:"
+msgstr "Najmanjša aktivnost:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:641
-msgid "Non-authed client disconnected."
-msgstr "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem."
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:62
+msgid "Is initialized:"
+msgstr "Je inicializiran:"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:647
-msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13
+msgid "Debug BufferView Overlay"
 msgstr ""
-"Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem. (vtičnica je že bila uničena)"
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:695
-msgid "Could not initialize session for client:"
-msgstr "Ni moč inicializirati seje za odjemalca:"
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26
+#, fuzzy
+msgid "Overlay View"
+msgstr ""
 
-#. ts-context Core
-#: ../src/core/core.cpp:717
+#. ts-context DebugBufferViewOverlay
+#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39
 #, fuzzy
-msgid "Could not find a session for client:"
+msgid "Overlay Properties"
 msgstr ""
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:522
-msgid "Add Core Account"
-msgstr "Dodaj račun pri jedru"
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:13
+msgid "Debug Console"
+msgstr "Razhroščevalna konzola"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:13
-msgid "Edit Core Account"
-msgstr "Urejanje računa pri jedru"
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:52
+msgid "local"
+msgstr "krajevno"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:21
-msgid "Account Details"
-msgstr "Podrobnosti računa"
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:62
+msgid "core"
+msgstr "jedro"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:29
-msgid "Account Name:"
-msgstr "Ime računa:"
+#. ts-context DebugConsole
+#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:90
+msgid "Evaluate!"
+msgstr "Ovrednoti!"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:36
-msgid "Local Core"
-msgstr "Krajevno jedro"
+#. ts-context DebugLogWidget
+#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13
+msgid "Debug Log"
+msgstr "Razhroščevalni dnevnik"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:47
-msgid "Hostname:"
-msgstr "Ime gostitelja:"
+#. ts-context DebugLogWidget
+#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43
+msgid "Close"
+msgstr "Zapri"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:54
-msgid "Port:"
-msgstr "Vrata:"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:13
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:61
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:144
-msgid "localhost"
-msgstr "localhost"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:19
+msgid "Desktop Notification (via D-Bus)"
+msgstr "Obvestila za namizje (prek D-Bus)"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:81
-msgid "Use secure connection (SSL)"
-msgstr "Uporabi varno povezavo (SSL)"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:33
+msgid "Timeout:"
+msgstr "Potek:"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:97
-msgid "Use a proxy:"
-msgstr "Uporabi posrednika:"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:46
+msgid " s"
+msgstr " s"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:109
-msgid "Proxy Type:"
-msgstr "Vrsta posrednika:"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:76
+msgid "Position hint:"
+msgstr "Položaj:"
+
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:86
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:102
+msgid " px"
+msgstr " pik"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:117
-msgid "Socks 5"
-msgstr "Socks 5"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:89
+msgid "X: "
+msgstr "Vodoravno:"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:122
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:105
+msgid "Y: "
+msgstr "Navpično:"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:130
-msgid "Proxy Host:"
-msgstr "Gostitelj posrednika:"
+#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:130
+msgid "Queue unread notifications"
+msgstr "Neprebrana obvestila postavi v čakalno vrsto"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:137
-msgid "Proxy Port:"
-msgstr "Vrata posrednika:"
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:45
+msgid "Invalid command string for /exec: %1"
+msgstr "Neveljaven ukazni niz za /exec: %1"
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:170
-msgid "Proxy Username:"
-msgstr "Uporabniško ime posrednika:"
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:53
+msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
+msgstr "Ime »%1« ni veljavno: ../ in ..\\ nista dovoljena."
 
-#. ts-context CoreAccountEditDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:180
-msgid "Proxy Password:"
-msgstr "Geslo posrednika:"
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:64
+msgid "Could not find script \"%1\""
+msgstr "Ni bilo moč najti skripta »%1«"
 
-#. ts-context CoreConfigWizard
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:60
-msgid "Core Configuration Wizard"
-msgstr "Čarovnik za nastavitev jedra"
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:82
+msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
+msgstr "Skript »%1« se je sesul z izhodno kodo %2."
 
-#. ts-context CoreConfigWizard
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:82
-msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
-msgstr "Jedro je bilo uspešno nastavljeno. Prijavljanje ..."
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:98
+msgid "Script \"%1\" could not start."
+msgstr "Skript »%1« se ni mogel zagnati."
 
-#. ts-context CoreConfigWizard
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:93
-msgid ""
-"Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
-msgstr ""
-"Nastavitev jedra ni uspela.<br><b>%1</b><br>Kliknite <em>Naprej</em>, da "
-"začnete znova."
+#. ts-context ExecWrapper
+#: ../src/client/execwrapper.cpp:100
+msgid "Script \"%1\" caused error %2."
+msgstr "Skript »%1« je povzročil napako %2."
 
-#. ts-context CoreConfigWizard
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:108
-msgid ""
-"Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please "
-"remember to configure your identities and networks now."
-msgstr ""
-"Prijavljeni ste v sveže nastavljeno jedro Quassel.<br>Ne pozabite sedaj "
-"nastaviti svojih identitet in omrežij."
+#. ts-context FontSelector
+#: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31
+msgid "Choose..."
+msgstr "Izbor ..."
 
-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:13
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:14
 msgid "Form"
 msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:21
-msgid "Username:"
-msgstr "Uporabniško ime:"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:20
+msgid "Show System Tray Icon"
+msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:31
-msgid "Password:"
-msgstr "Geslo:"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:29
+msgid "Hide to tray on close button"
+msgstr "Gumb za zapiranje skrije v sistemsko vrstico"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:45
-msgid "Repeat password:"
-msgstr "Ponovite geslo:"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:39
+msgid "Tray Icon"
+msgstr "Ikona v sistemski vrstici"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:59
-msgid "Remember password"
-msgstr "Pomni geslo"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:45
+msgid "Show system tray icon"
+msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:68
-msgid ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
-"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
-"font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
-"Grande'; font-size:13pt;\"><span style=\" font-size:10pt; "
-"font-weight:600;\">Note: </span><span style=\" font-size:10pt;\">Adding more "
-"users and changing your username/password is not possible via Quassel's "
-"interface yet.</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
-"Grande'; font-size:10pt;\">If you need to do these things have a look at the "
-"manageusers.py script which is located in the /scripts "
-"directory.</p></body></html>"
-msgstr ""
-"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
-"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
-"type=\"text/css\">\n"
-"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
-"font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
-"Grande'; font-size:13pt;\"><span style=\" font-size:10pt; "
-"font-weight:600;\">Pomnite: </span><span style=\" "
-"font-size:10pt;\">Dodajanje novih uporabnikov ter spreminjanje "
-"uporabnika/gesla iz uporabniškega vmesnika Quassel še ni možno.</span></p>\n"
-"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
-"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
-"Grande'; font-size:10pt;\">Če to morate storiti, si oglejte skript "
-"manageusers.py, ki se nahaja v mapi /scripts.</p></body></html>"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:58
+msgid "Message Redirection"
+msgstr "Preusmerjanje sporočil"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:64
+msgid "User Notices:"
+msgstr "Uporabniške opombe:"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
-msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
-msgstr "Ta čarovnik vas bo vodil skozi namestitev jedra Quassel."
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:107
+msgid "Server Notices:"
+msgstr "Strežniške opombe:"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:140
-msgid "Create Admin User"
-msgstr "Ustvari skrbniškega uporabnika"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:121
+msgid "Default Target"
+msgstr "Privzeti cilj"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:141
-msgid ""
-"First, we will create a user on the core. This first user will have "
-"administrator privileges."
-msgstr ""
-"Najprej bomo ustvarili uporabnika pri jedru. Prvi uporabnik bo imel "
-"skrbniške pravice."
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:128
+msgid "Status Window"
+msgstr "Okno s stanjem"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:125
-msgid "Introduction"
-msgstr "Uvod"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:135
+msgid "Current Chat"
+msgstr "Trenutni klepet"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:172
-msgid "Select Storage Backend"
-msgstr "Izberite hrbtenico za shranjevanje"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:142
+msgid "Errors:"
+msgstr "Napake:"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:173
-msgid ""
-"Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the "
-"backlog and other data in."
-msgstr ""
-"Izberite hrbtenico za podatkovno zbirko, v kateri se bo shranjevala "
-"zgodovina sporočil in drugi podatki."
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp:28
+msgid "Misc"
+msgstr "Razno"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:267
-#, fuzzy
-msgid "Connection Properties"
-msgstr ""
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32
+msgid "Highlight"
+msgstr "Poudarek"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:307
-msgid "Storing Your Settings"
-msgstr "Shranjevanje nastavitev"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
+msgid "Interface"
+msgstr "Vmesnik"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
-#: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:308
-msgid ""
-"Your settings are now stored in the core, and you will be logged in "
-"automatically."
-msgstr ""
-"Vaše nastavitve so sedaj shranjene pri jedru, samodejno boste prijavljeni."
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159
+msgid "this shouldn't be empty"
+msgstr "to ne sme biti prazno"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45
+msgid "highlight rule"
+msgstr "pravilo poudarjanja"
+
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13
 msgid "Form"
 msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21
-msgid "Storage Backend:"
-msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19
+msgid "Custom Highlights"
+msgstr "Poudarjanje po meri"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37
+msgid "RegEx"
+msgstr "Reg. izr."
 
-#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62
-msgid "Foobar"
-msgstr "Foobar"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42
+msgid "CS"
+msgstr ""
 
-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47
+msgid "Enable"
+msgstr "Omogoči"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19
-msgid "Your Choices"
-msgstr "Vaše izbire"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55
+msgid "Add"
+msgstr "Dodaj"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35
-msgid "Admin User:"
-msgstr "Skrbniški uporabnik:"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstrani"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42
-msgid "foo"
-msgstr "foo"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85
+msgid "Highlight Nicks"
+msgstr "Poudari vzdevke"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55
-msgid "Storage Backend:"
-msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91
+msgid "All nicks from identity"
+msgstr "Vse vzdevke iz identitete"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62
-msgid "bar"
-msgstr "bar"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98
+msgid "Current nick"
+msgstr "Trenutni vzdevek"
 
-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
-#: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
-msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
-msgstr "Prosimo počakajte, da se vaše nastavitve prenesejo do jedra ..."
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108
+msgid "None"
+msgstr "Nobenega"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:190
-msgid "Remove Account Settings"
-msgstr "Odstrani nastavitve računa"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Občutljivo na velikost črk"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:191
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
+msgid "Identities"
+msgstr "Identitete"
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
+msgid "Misc"
+msgstr "Razno"
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178
 msgid ""
-"Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core "
-"account?<br>Note: This will <em>not</em> remove or change any data on the "
-"Core itself!"
+"<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
+"applied:</b><ul>"
 msgstr ""
-"Ali res želite odstraniti svoje krajevne nastavitve za ta račun pri jedru "
-"Quassel.<br>Pomnite: s tem <em>ne</em> odstranite ali spremenite nobenih "
-"podatkov pri jedru samem!"
+"<b>Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti sledeče "
+"težave:</b><ul>"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:242
-msgid "Connect to %1"
-msgstr "Poveži se z %1"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179
+msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
+msgstr "<li>Vse identitete morajo imeti nastavljeno ime</li>"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:259
-msgid "<div style=color:red;>Connection to %1 failed!</div>"
-msgstr "<div style=color:red;>Povezava s %1 ni uspela!</div>"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180
+msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
+msgstr "<li>Vsaka identiteta mora imeti določen vsaj en vzdevek</li>"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:272
-msgid "<div>Errors occurred while connecting to \"%1\":</div>"
-msgstr "<div>Pri povezovanju s \"%1\" je prišlo do napak:</div>"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181
+msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
+msgstr "<li>Za vsako identiteto morate nastaviti pravo ime</li>"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:309
-msgid "Not connected to %1."
-msgstr "Brez povezave s %1."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182
+msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
+msgstr "<li>Za vsako identiteto morate nastaviti ident</li>"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:310
-msgid "Looking up %1..."
-msgstr "Iskanje %1 ..."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183
+msgid "</ul>"
+msgstr "</ul>"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:311
-msgid "Connecting to %1..."
-msgstr "Povezovanje s %1 ..."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184
+msgid "One or more identities are invalid"
+msgstr "Vsaj ena identiteta ni veljavna"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:312
-#, fuzzy
-msgid "Connected to %1"
-msgstr "Povezan na %1"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310
+msgid "Delete Identity?"
+msgstr "Zbrišem identiteto?"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:313
-msgid "Unknown connection state to %1"
-msgstr "Stanje povezave s %1 ni znano"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311
+msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
+msgstr "Ali res želite zbrisati identiteto »%1«?"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:365
-msgid "Logging in..."
-msgstr "Prijavljanje ..."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
+msgid "Rename Identity"
+msgstr "Preimenuj identiteto"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:392 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:450
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:263
-msgid "Login"
-msgstr "Prijava"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323
+msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
+msgstr "Vnesite novo ime identitete »%1«!"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:20 ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:46
-msgid "Connect to Quassel Core"
-msgstr "Poveži se z jedrom Quassel"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
+msgid "..."
+msgstr "..."
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:61
-msgid "Edit..."
-msgstr "Urejanje ..."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51
+msgid "Add Identity"
+msgstr "Dodaj identiteto"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:72
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54
 msgid "Add..."
 msgstr "Dodaj ..."
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:83
-msgid "Delete"
-msgstr "Zbriši"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74
+msgid "Remove Identity"
+msgstr "Odstrani identiteto"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:107
-msgid "Use internal core"
-msgstr "Uporabi vgrajeno jedro"
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:150
+msgid "<empty>"
+msgstr "<prazno>"
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:122
+msgid "Quassel IRC User"
+msgstr "Uporabnik Quassel IRC"
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:156
+msgid "Gone fishing."
+msgstr "Odšel sem ribarit."
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:160
+msgid "Not here. No, really. not here!"
+msgstr "Ni me tu. Ne, res, ni me tu!"
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:163
+msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
+msgstr "Vsi odjemalci Quassel so izginili z obličja Zemlje ..."
+
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:166
+msgid "Kindergarten is elsewhere!"
+msgstr "Otroški vrtec je drugje!"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:121
-msgid "Always use this account"
-msgstr "Vedno uporabi ta račun"
+#. ts-context Identity
+#: ../src/common/identity.cpp:167 ../src/common/identity.cpp:168
+msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
+msgstr "http://quassel-irc.org - Klepetajte udobno. Kjerkoli."
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:150
-msgid "Initializing your connection"
-msgstr "Inicializacija povezave"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:398
+msgid "Advanced"
+msgstr "Napredno"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:168
-msgid "Connected to apollo.mindpool.net."
-msgstr "Povezan z apollo.mindpool.net."
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290
+msgid "Load a Key"
+msgstr "Naloži ključ"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:200
-msgid ""
-"THIS IS A PLACEHOLDER\n"
-"TO\n"
-"RESERVE\n"
-"SOME SPACE"
-msgstr ""
-"THIS IS A PLACEHOLDER\n"
-"TO\n"
-"RESERVE\n"
-"SOME SPACE"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:604
+msgid "No Key loaded"
+msgstr "Naložen ni noben ključ"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:271
-msgid "User:"
-msgstr "Uporabnik:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:624
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:722
+msgid "Load"
+msgstr "Naloži"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:285
-msgid "Password:"
-msgstr "Geslo:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322
+msgid "RSA"
+msgstr "RSA"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:299
-msgid "Remember"
-msgstr "Pomni"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325
+msgid "DSA"
+msgstr "DSA"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:333
-#, fuzzy
-msgid "View SSL Certificate"
-msgstr ""
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369
+msgid "Clear"
+msgstr "Počisti"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:370
-#, fuzzy
-msgid "Add to known hosts"
-msgstr ""
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340
+msgid "Load a Certificate"
+msgstr "Naloži potrdilo"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#~ msgid "view SSL Certificate"
-#~ msgstr "Prikaži potrdilo SSL"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:662
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:696
+msgid "No Certificate loaded"
+msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#~ msgid "add to known hosts"
-#~ msgstr "Dodaj med znane gostitelje"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:29
+msgid "General"
+msgstr "Splošno"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:390
-msgid "Continue connection"
-msgstr "Nadaljuj s povezovanjem"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:37
+msgid "Real Name:"
+msgstr "Pravo ime:"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:425
-msgid "Configure your Quassel Core"
-msgstr "Nastavite jedro Quassel"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:44
+msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
+msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois (kdoje)."
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:431
-msgid ""
-"The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now "
-"launch a configuration wizard that helps you setting up your Core."
-msgstr ""
-"Jedro Quassel, s katerim ste povezani, še ni nastavljeno. Sedaj lahko "
-"zaženete čarovnika za nastavljanje, ki vam bo pomagal pri nastavitvi jedra."
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:53
+msgid "Nicknames"
+msgstr "Vzdevki"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:459
-msgid "Launch Wizard"
-msgstr "Zaženi čarovnika"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:89
+msgid "Add Nickname"
+msgstr "Dodaj vzdevek"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:505
-msgid "Initializing your session..."
-msgstr "Inicializacija seje ..."
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:92
+msgid "&Add..."
+msgstr "&Dodaj ..."
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:513
-msgid ""
-"<b>Please be patient while your client synchronizes with the Quassel "
-"Core!</b>"
-msgstr ""
-"<b>Prosimo potrpite, medtem ko se odjemalec usklajuje z jedrom Quassel.</b>"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:115
+msgid "Remove Nickname"
+msgstr "Odstrani vzdevek"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:528
-msgid "Session state:"
-msgstr "Stanje seje:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:118
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstrani"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:545
-msgid "Network states:"
-msgstr "Stanja omrežij:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:135
+msgid "Rename Identity"
+msgstr "Preimenuj identiteto"
 
-#. ts-context CoreConnectDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:558
-msgid "0/0"
-msgstr "0/0"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:138
+msgid "Re&name..."
+msgstr "Pre&imenuj ..."
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53
-msgid "%n Day(s)"
-msgid_plural "%n Day(s)"
-msgstr[0] "%n dan"
-msgstr[1] "%n dni"
-msgstr[2] "%n dni"
-msgstr[3] "%n dni"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:164
+msgid "Move upwards in list"
+msgstr "Premakni gor v seznamu"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54
-msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
-msgstr " %1:%2:%3 (od %4)"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:167
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:181
+msgid "..."
+msgstr "..."
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13
-msgid "Core Information"
-msgstr "Podatki o jedru"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:178
+msgid "Move downwards in list"
+msgstr "Premakni dol v seznamu"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21
-msgid "Version:"
-msgstr "Različica:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:226
+msgid "A&way"
+msgstr "&Odsotnost"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28
-msgid "<core version>"
-msgstr "<različica jedra>"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:232
+msgid "Default Away Settings"
+msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35
-msgid "Uptime:"
-msgstr "Teče:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:243
+msgid "Nick to be used when being away"
+msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42
-msgid "Connected Clients:"
-msgstr "Povezanih odjemalcev:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:253
+msgid "Default away reason"
+msgstr "Privzet razlog za odsotnost"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49
-msgid "<connected clients>"
-msgstr "<povezanih odjemalcev>"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:260
+msgid "Away Nick:"
+msgstr "Vzdevek ob odsotnosti:"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56
-msgid "<core uptime>"
-msgstr "<koliko časa teče jedro>"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:267
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:296
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:365
+msgid "Away Reason:"
+msgstr "Razlog za odsotnost:"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63
-msgid "Build date:"
-msgstr "Datum gradnje:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:279
+msgid "Set away when all clients have detached from the core"
+msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70
-msgid "<build date>"
-msgstr "<datum gradnje>"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:282
+msgid "Away On Detach"
+msgstr "Odsotnost ob prekinitvi"
 
-#. ts-context CoreInfoDlg
-#: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81
-msgid "Close"
-msgstr "Zapri"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:314
+msgid "Not implemented yet"
+msgstr "Še ni izdelano"
 
-#. ts-context CoreNetwork
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:153
-msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
-msgstr "Povezovanje ni uspelo. Prehajam na naslednji strežnik"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:317
+msgid "Away On Idle"
+msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti"
 
-#. ts-context CoreNetwork
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:161 ../src/core/corenetwork.cpp:162
-msgid "Connecting to %1:%2..."
-msgstr "Povezujem se z %1:%2 ..."
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:331
+msgid "Set away after"
+msgstr "Odsoten po"
 
-#. ts-context CoreNetwork
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:211
-msgid "Disconnecting. (%1)"
-msgstr "Prekinjanje povezave ... (%1)"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:341
+msgid "minutes of being idle"
+msgstr "minutah neaktivnosti"
 
-#. ts-context CoreNetwork
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:211
-msgid "Core Shutdown"
-msgstr "Zaustavitev jedra"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:406
+msgid "Ident:"
+msgstr "Ident:"
 
-#. ts-context CoreNetwork
-#~ msgid "Disconnecting."
-#~ msgstr "Prekinjam povezavo."
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:413
+msgid ""
+"The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, "
+"uniquely identifies you within the IRC network."
+msgstr ""
+"»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno "
+"identificira na omrežju IRC."
 
-#. ts-context CoreNetwork
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:307
-msgid "Could not connect to %1 (%2)"
-msgstr "Ni se moč povezati z %1 (%2)"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:422
+msgid "Messages"
+msgstr "Sporočila"
 
-#. ts-context CoreNetwork
-#: ../src/core/corenetwork.cpp:309
-msgid "Connection failure: %1"
-msgstr "Neuspeh pri povezovanju: %1"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:430
+msgid "Part Reason:"
+msgstr "Razlog zapustitve:"
 
-#. ts-context CoreSession
-#: ../src/core/coresession.cpp:192
-msgid "Client"
-msgstr "Odjemalec"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:443
+msgid "Quit Reason:"
+msgstr "Razlog končanja:"
 
-#. ts-context CoreSession
-#: ../src/core/coresession.cpp:192
-msgid "disconnected (UserId: %1)."
-msgstr "je prekinil povezavo (uporabniški ID: %1)."
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:453
+msgid "Kick Reason:"
+msgstr "Razlog za brco:"
 
-#. ts-context CoreSession
-#: ../src/core/coresession.cpp:386
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:487
 msgid ""
-"CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to "
-"create network %1!"
+"You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
 msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): med poskusom ustvarjanja omrežja %1 je bil "
-"prejet napačen networkId!"
+"Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s podporo "
+"za SSL"
 
-#. ts-context CoreSession
-#: ../src/core/coresession.cpp:417
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:516
 msgid ""
-"CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already "
-"exists, updating instead!"
+"Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel "
+"Core!\n"
+"Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL "
+"Certificate!"
 msgstr ""
-"CoreSession::createNetwork(): poskus ustvaritve omrežja, ki že obstaja, "
-"namesto tega posodabljam!"
-
-#. ts-context CoreUserInputHandler
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:63
-msgid "away"
-msgstr "odsoten"
-
-#. ts-context CoreUserInputHandler
-#: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:132
-msgid "sending CTCP-%1 request"
-msgstr "pošiljanje zahtevka CTCP-%1"
+"Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n"
+"ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!"
 
-#. ts-context CreateIdentityDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:16
-msgid "Create New Identity"
-msgstr "Ustvari novo identiteto"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:545
+msgid "Continue"
+msgstr "Nadaljuj"
 
-#. ts-context CreateIdentityDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:24
-msgid "Identity name:"
-msgstr "Ime identitete:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:583
+msgid "Use SSL Key"
+msgstr "Uporabi ključ SSL"
 
-#. ts-context CreateIdentityDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:36
-msgid "Create blank identity"
-msgstr "Ustvari prazno identiteto"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:597
+msgid "Key Type:"
+msgstr "Vrsta ključa:"
 
-#. ts-context CreateIdentityDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:48
-msgid "Duplicate:"
-msgstr "Podvoji:"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:636
+msgid "Use SSL Certificate"
+msgstr "Uporabi potrdilo SSL"
 
-#. ts-context CtcpHandler
-#: ../src/core/ctcphandler.cpp:190
-msgid "Received CTCP PING request from %1"
-msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP PING"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:655
+msgid "Organisation:"
+msgstr "Organizacija:"
 
-#. ts-context CtcpHandler
-#: ../src/core/ctcphandler.cpp:195
-msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
-msgstr "Od %1 je bil z %2 sekundnim zamikom prejet odgovor na CTCP PING"
+#. ts-context IdentityEditWidget
+#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:689
+msgid "CommonName:"
+msgstr "Skupno ime:"
 
-#. ts-context CtcpHandler
-#: ../src/core/ctcphandler.cpp:205
-msgid "Received CTCP VERSION request by %1"
-msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP VERSION"
+#. ts-context IdentityPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107
+msgid "Setup Identity"
+msgstr "Nastavitev identitete"
 
-#. ts-context CtcpHandler
-#: ../src/core/ctcphandler.cpp:208
-msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2"
-msgstr "Od %1 je bil prejet odgovor na CTCP VERSION: %2"
+#. ts-context IdentityPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112
+msgid "Default Identity"
+msgstr "Privzeta identiteta"
 
-#. ts-context CtcpHandler
-#: ../src/core/ctcphandler.cpp:216
-msgid "Received unknown CTCP %1 by %2"
-msgstr "Od %2 je bil prejet neznan CTCP %1"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15
+msgid "Configure Ignore Rule"
+msgstr "Nastavi pravilo preziranja"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50
-#, fuzzy
-msgid "BufferViews:"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27
+msgid ""
+"<p><b>Strictness:</b></p>\n"
+"<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
+"<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
+"Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown "
+"again.</p>\n"
+"<p><u>Permanent:</u></p>\n"
+"<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
 msgstr ""
+"<p><b>Strogost:</b></p>\n"
+"<p><u>Dinamično:</u></p>\n"
+"<p>Sporočila so filtrirana v živo.\n"
+"Ko onemogočite ali izbrišete pravilo, bodo sporočila spet prikazana.</p>\n"
+"<p><u>Trajno:</u></p>\n"
+"<p>Sporočila so filtrirana še preden se shranijo v podatkovno zbirko</p>"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51
-#, fuzzy
-msgid "All Networks:"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
+msgid "Strictness"
+msgstr "Strogost"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52
-#, fuzzy
-msgid "Networks:"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dinamično"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53
-#, fuzzy
-msgid "Buffers:"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48
+msgid "Permanent"
+msgstr "Trajno"
+
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58
+msgid ""
+"<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
+"<p><u>Sender:</u></p>\n"
+"<p>The rule is matched against the sender string\n"
+"<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
+"<p><u>Message:</u></p>\n"
+"<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
 msgstr ""
+"<p><b>Vrsta pravila:</b></p>\n"
+"<p><u>Pošiljatelj:</u></p>\n"
+"<p>Pravilo se nanaša na niz pošiljatelja\n"
+"<i>vzdevek!ident@ime.gostitelja<i></p>\n"
+"<p><u>Sporočilo:</u></p>\n"
+"<p>Pravilo se nanaša na dejansko vsebino sporočila</p>"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54
-#, fuzzy
-msgid "Removed buffers:"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
+msgid "Rule Type"
+msgstr "Vrsta pravila"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55
-#, fuzzy
-msgid "Temp. removed buffers:"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72
+msgid "Sender"
+msgstr "Pošiljatelj"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57
-#, fuzzy
-msgid "Add Buffers Automatically:"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79
+msgid "Message"
+msgstr "Sporočilo"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58
-#, fuzzy
-msgid "Hide inactive buffers:"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:91
+msgid ""
+"<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
+"<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against "
+"either:</p>\n"
+"<p><u>- the message content:</u></p>\n"
+"<p><i>Example:</i>\n"
+"<br />\n"
+"<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
+"<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
+"<p><i>Examples:</i>\n"
+"<br />\n"
+"- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
+"<br />\n"
+"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> "
+"from any host</p>"
 msgstr ""
+"<p><b>Pravilo preziranja:</b></p>\n"
+"<p>Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša na:</p>\n"
+"<p><u>- vsebino sporočila:</u></p>\n"
+"<p><i>Primer:</i>\n"
+"<br />\n"
+"<i>*foobar*</i> se ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo <i>"
+"foobar</i></p>\n"
+"<p><u>- niz pošiljatelja</u>  <i>(vzdevek!ident@ime.gostitelja)</i></p>\n"
+"<p><i>Primera:</i>\n"
+"<br />\n"
+"- <i>*@foobar.si</i> se ujema s katerimkoli pošiljateljem z gostitelja <i>"
+"foobar.si</i>\n"
+"<br />\n"
+"- <i>baraba!.+</i> (regularni izraz) se ujema s katerimkoli pošiljateljem z "
+"vzdevkom <i>baraba</i> "
+"s kateregakoli gostitelja</p>"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:59
-#, fuzzy
-msgid "Allowed buffer types:"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:105
+msgid "Ignore Rule"
+msgstr "Pravilo preziranja"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60
-#, fuzzy
-msgid "Minimum activity:"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:116
+msgid ""
+"<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
+"<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
+"<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special "
+"characters:</p>\n"
+"<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
+"<br />\n"
+"?: representing \"exactly one character\"</p>"
 msgstr ""
+"<p><b>Uporabi regularne izraze:</b></p>\n"
+"<p>Če je omogočeno, se za pravila uporabi skladnja za regularne izraze.</p>\n"
+"<p>V nasprotnem pravila omogočajo uporabo naslednjih nadomestnih znakov:</p>"
+"\n"
+"<p> *: predstavlja kakršnokoli število katerihkoli znakov\n"
+"<br />\n"
+"?: predstavlja natančno en znak</p>"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:62
-#, fuzzy
-msgid "Is initialized:"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:124
+msgid "Regular expression"
+msgstr "Regularni izraz"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13
-#, fuzzy
-msgid "Debug BufferView Overlay"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:136
+msgid ""
+"<p><b>Scope:</b></p>\n"
+"<p><u>Global:</u></p>\n"
+"<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
+"<p><u>Network:</u></p>\n"
+"<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule "
+"should match</p>\n"
+"<p><u>Channel:</u></p>\n"
+"<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule "
+"should match</p>"
 msgstr ""
+"<p><b>Doseg:</b></p>\n"
+"<p><u>Globalno:</u></p>\n"
+"<p>Pravilo velja za katerikoli kanal v kateremkoli omrežju</p>\n"
+"<p><u>Omrežje:</u></p>\n"
+"<p>Polje na desni določa seznam omrežij, za katera velja pravilo</p>\n"
+"<p><u>Kanal:</u></p>\n"
+"<p>Polje na desni določa seznam kanalov, za katera velja pravilo</p>"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26
-#, fuzzy
-msgid "Overlay View"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:145
+msgid "Scope"
+msgstr "Doseg"
 
-#. ts-context DebugBufferViewOverlay
-#: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39
-#, fuzzy
-msgid "Overlay Properties"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:153
+msgid "Global"
+msgstr "Globalno"
 
-#. ts-context DebugConsole
-#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:13
-msgid "Debug Console"
-msgstr "Razhroščevalna konzola"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160
+msgid "Network"
+msgstr "Omrežje"
 
-#. ts-context DebugConsole
-#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:52
-msgid "local"
-msgstr "krajevno"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167
+msgid "Channel"
+msgstr "Kanal"
 
-#. ts-context DebugConsole
-#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:62
-msgid "core"
-msgstr "jedro"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:176
+msgid ""
+"<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
+"<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or "
+"<i>channel</i> names.</p>\n"
+"<p><i>Example:</i>\n"
+"<br />\n"
+"<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
+"<br />\n"
+"would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Doseg pravila:</b></p>\n"
+"<p>Doseg pravila je s podpičji ločen seznam imen <i>omrežij</i> ali "
+"<i>kanalov</i>.</p>\n"
+"<p><i>Primer:</i>\n"
+"<br />\n"
+"<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
+"<br />\n"
+"pravilo bo delovalo na #foobar in na kateremkoli kanalu, ki s začne z <i>"
+"#quassel</i></p>"
 
-#. ts-context DebugConsole
-#: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:90
-msgid "Evaluate!"
-msgstr "Ovrednoti!"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:207
+msgid ""
+"<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
+"<p>Only enabled rules are filtered.\n"
+"<br />\n"
+"For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
+msgstr ""
+"<p><b>Omogoči/onemogoči:</b></p>\n"
+"<p>Filtrirajo samo omogočena pravila.\n"
+"<br />\n"
+"Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila.</p>"
 
-#. ts-context DebugLogWidget
-#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13
-msgid "Debug Log"
-msgstr "Razhroščevalni dnevnik"
+#. ts-context IgnoreListEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:213
+msgid "Rule is enabled"
+msgstr "Pravilo je omogočeno"
 
-#. ts-context DebugLogWidget
-#: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43
-msgid "Close"
-msgstr "Zapri"
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69
+msgid ""
+"<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For "
+"dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
+msgstr ""
+"<b>Omogoči/onemogoči:</b><br />Filtrirajo samo omogočena pravila.<br />"
+"Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila."
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:13
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73
+msgid ""
+"<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is "
+"matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br "
+"/><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
+"\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string "
+"<i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    "
+"\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    "
+"\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any "
+"host<br />"
+msgstr ""
+"<b>Pravilo preziranja:</b><br />Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša "
+"na:<br /><br />- <u>vsebino sporočila:</u><br /><i>Primer:<i><br />"
+"»*foobar*« se ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo »foobar«<br />"
+"<br />- <u>niz pošiljatelja <i>vzdevek!ident@ime.gostitelja</i></u><br /><i>"
+"Primera:</i><br />»*@foobar.si« se ujema s katerimkoli pošiljateljem z "
+"gostitelja foobar.si<br />»baraba!.+« (regularni izraz) se ujema s "
+"katerimkoli pošiljateljem z vzdevkom baraba s kateregakoli gostitelja<br />"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:19
-msgid "Desktop Notification (via D-Bus)"
-msgstr "Obvestila za namizje (prek D-Bus)"
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89
+msgid "By Sender"
+msgstr "Po pošiljatelju"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:33
-msgid "Timeout:"
-msgstr "Potek:"
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
+msgid "By Message"
+msgstr "Po sporočilu"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:46
-msgid " s"
-msgstr " s"
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193
+msgid "Enabled"
+msgstr "Omogočeno"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:76
-msgid "Position hint:"
-msgstr "Položaj:"
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194
+msgid "Type"
+msgstr "Vrsta"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:86
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:102
-msgid " px"
-msgstr " pik"
+#. ts-context IgnoreListModel
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195
+msgid "Ignore Rule"
+msgstr "Pravilo preziranja"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:89
-msgid "X: "
-msgstr "Vodoravno:"
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
+msgid "Misc"
+msgstr "Razno"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:105
-msgid "Y: "
-msgstr "Navpično:"
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
+msgid "Ignore List"
+msgstr "Seznam preziranj"
 
-#. ts-context DesktopNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:130
-msgid "Queue unread notifications"
-msgstr "Neprebrana obvestila postavi v čakalno vrsto"
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128
+msgid "Rule already exists"
+msgstr "Pravilo že obstaja"
 
-#. ts-context ExecWrapper
-#: ../src/client/execwrapper.cpp:45
-#, fuzzy
-msgid "Invalid command string for /exec: %1"
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129
+msgid ""
+"There is already a rule\n"
+"\"%1\"\n"
+"Please choose another rule."
 msgstr ""
+"Pravilo že obstaja: "
+"»%1«\n"
+"Izberite drugo pravilo."
 
-#. ts-context ExecWrapper
-#: ../src/client/execwrapper.cpp:53
-#, fuzzy
-msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context ExecWrapper
-#: ../src/client/execwrapper.cpp:64
-#, fuzzy
-msgid "Could not find script \"%1\""
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
+msgid "New"
+msgstr "Novo"
 
-#. ts-context ExecWrapper
-#: ../src/client/execwrapper.cpp:82
-#, fuzzy
-msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
+msgid "Delete"
+msgstr "Izbriši"
 
-#. ts-context ExecWrapper
-#: ../src/client/execwrapper.cpp:98
-#, fuzzy
-msgid "Script \"%1\" could not start."
-msgstr ""
+#. ts-context IgnoreListSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56
+msgid "&Edit"
+msgstr "&Urejanje"
 
-#. ts-context ExecWrapper
-#: ../src/client/execwrapper.cpp:100
-#, fuzzy
-msgid "Script \"%1\" caused error %2."
-msgstr ""
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context FontSelector
-#: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31
-#, fuzzy
-msgid "Choose..."
-msgstr "Izbor ..."
+#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20
+msgid "Show messages in indicator"
+msgstr "Prikaži sporočila v pokazatelju"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Videz"
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:89
+msgid "Focus Input Line"
+msgstr "Fokusiraj vnosno vrstico"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Fonts"
-#~ msgstr "Pisave"
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:90
+msgid "Ctrl+L"
+msgstr "Ctrl+L"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Form"
-#~ msgstr "Obrazec"
+#. ts-context InputWidget
+#: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:20
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Custom Application Fonts"
-#~ msgstr "Pisave po meri"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Interface"
+msgstr "Vmesnik"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Font"
-#~ msgstr "Pisava"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Input Widget"
+msgstr "Vnosna vrstica"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Choose..."
-#~ msgstr "Izbor ..."
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Topic:"
-#~ msgstr "Tema:"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22
+msgid "Custom font:"
+msgstr "Pisava po meri:"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Buffer Views:"
-#~ msgstr "Prikazi:"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50
+msgid "Enable spell check"
+msgstr "Omogoči preverjanje črkovanja"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Nick List:"
-#~ msgstr "Seznam vzdevkov:"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63
+msgid "Show nick selector"
+msgstr "Prikaži izbiralnik vzdevka"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Inputline:"
-#~ msgstr "Vnosna vrstica:"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79
+msgid "Multi-Line Editing"
+msgstr "Urejanje z več vrsticami"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "General:"
-#~ msgstr "Splošno:"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:96
+msgid "Show at most"
+msgstr "Prikaži največ"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Chat Widget"
-#~ msgstr "Gradnik za klepet"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:122
+msgid "lines"
+msgstr "vrstic"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Nicks:"
-#~ msgstr "Vzdevki:"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144
+msgid "Enable scrollbars"
+msgstr "Omogoči drsnike"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid "Timestamp:"
-#~ msgstr "Časovna oznaka:"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:163
+msgid "Tab Completion"
+msgstr "Dokončevanje s tabulatorjem"
 
-#. ts-context FontsSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order "
-#~ "to take effect. We intend to fix this."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nekatere nastavitve stopijo v veljavo šele po vnovičnem zagonu odjemalca "
-#~ "Quassel. To nameravamo popraviti."
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:171
+msgid "Completion suffix:"
+msgstr "Pripona dokončevanja:"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Behaviour"
-#~ msgstr "Obnašanje"
+#. ts-context InputWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:187
+msgid ": "
+msgstr ": "
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Splošno"
+#. ts-context IrcConnectionWizard
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51
+msgid "Save && Connect"
+msgstr "Shrani in se poveži"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:14
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context IrcListModel
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:59
+msgid "Channel"
+msgstr "Kanal"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:20
-msgid "Show System Tray Icon"
-msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici"
+#. ts-context IrcListModel
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:60
+msgid "Users"
+msgstr "Uporabniki"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Minimize to tray on minimize button"
-#~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb pomanjšaj)"
+#. ts-context IrcListModel
+#: ../src/client/irclistmodel.cpp:61
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Minimize to tray on close button"
-#~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb zapri)"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:542
+msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
+msgstr "%1 je spremenil temo za %2 na: »%3«"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:29
-#, fuzzy
-msgid "Hide to tray on close button"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:567
+msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!"
+msgstr "Prejet je bil RPL_ISUPPORT (005) brez parametrov!"
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:575
+msgid ""
+"Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
+"behavior!"
 msgstr ""
+"Prejet je bil RPL_ISUPPORT, ki ni skladen z RFC: to lahko vodi do "
+"nepredvidenega obnašanja!"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:39
-msgid "Tray Icon"
-msgstr "Ikona v sistemski vrstici"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:592 ../src/core/ircserverhandler.cpp:599
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:606 ../src/core/ircserverhandler.cpp:613
+msgid "%1"
+msgstr "%1"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:45
-msgid "Show system tray icon"
-msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:648
+msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\""
+msgstr "[Kdoje] %1 je odsoten: »%2«"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:58
-msgid "Message Redirection"
-msgstr "Preusmerjanje sporočil"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:654 ../src/core/ircserverhandler.cpp:659
+msgid "%1 is away: \"%2\""
+msgstr "%1 je odsoten: »%2«"
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:703 ../src/core/ircserverhandler.cpp:717
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:751 ../src/core/ircserverhandler.cpp:767
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:828 ../src/core/ircserverhandler.cpp:860
+msgid "[Whois] %1"
+msgstr "[Kdoje] %1"
+
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:732 ../src/core/ircserverhandler.cpp:734
+msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
+msgstr "[Kdoje] %1 je %2 (%3)"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:64
-msgid "User Notices:"
-msgstr "Uporabniške opombe:"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:749
+msgid "%1 is online via %2 (%3)"
+msgstr "%1 je povezan prek %2 (%3)"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:107
-msgid "Server Notices:"
-msgstr "Strežniške opombe:"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:753 ../src/core/ircserverhandler.cpp:1031
+msgid "[Whowas] %1"
+msgstr "[Kdojebil] %1"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:121
-msgid "Default Target"
-msgstr "Privzeti cilj"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:779
+msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)"
+msgstr "[Kdojebil] %1 je bil %2 (%3)"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:128
-#, fuzzy
-msgid "Status Window"
-msgstr ""
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:793
+msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
+msgstr "[Who] Konec seznama /WHO za %1"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:135
-#, fuzzy
-msgid "Current Chat"
-msgstr ""
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:813
+msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
+msgstr "[Kdoje] %1 je prijavljen od %2"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Status Buffer"
-#~ msgstr "Prikaz stanja"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:815
+msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)"
+msgstr "[Kdoje] %1 je nedejaven %2 (%3)"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Current Buffer"
-#~ msgstr "Trenutni prikaz"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:818
+msgid "[Whois] idle message: %1"
+msgstr "[Kdoje] sporočilo nedejavnosti: %1"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:142
-msgid "Errors:"
-msgstr "Napake:"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:850
+msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
+msgstr "[Kdoje] %1 je uporabnik na kanalih: %2"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Buffer View"
-#~ msgstr "Prikaz"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:852
+msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
+msgstr "[Kdoje] %1 ima glas na kanalih: %2"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Display topic in tooltip"
-#~ msgstr "Prikaži temo v namigu"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:854
+msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
+msgstr "[Kdoje] %1 je operater na kanalih: %2"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Mouse wheel changes displayed buffers"
-#~ msgstr "Miškin kolešček spreminja prikaze"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:882
+msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3"
+msgstr "Kanal %1 ima %2 uporabnikov. Tema je: %3"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "The suffix appended to a nick on completion via TAB. Default is \": \""
-#~ msgstr ""
-#~ "Pripona, ki se doda pri dokončevanju vzdevkov s Tab. Privzeto je to »: «"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:891
+msgid "End of channel list"
+msgstr "Konec seznama kanalov"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Input Line"
-#~ msgstr "Vnosna vrstica"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:909
+msgid "Homepage for %1 is %2"
+msgstr "Domača stran za %1 je %2"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#~ msgid "Completion suffix:"
-#~ msgstr "Pripona dokončevanja:"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:927
+msgid "Channel %1 created on %2"
+msgstr "Kanal %1 je bil ustvarjen %2"
 
-#. ts-context GeneralSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp:28
-msgid "Misc"
-msgstr "Razno"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:941
+msgid "No topic is set for %1."
+msgstr "Za %1 ni nastavljene nobene teme."
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#~ msgid "Behaviour"
-#~ msgstr "Obnašanje"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:956
+msgid "Topic for %1 is \"%2\""
+msgstr "Tema za %1 je »%2«"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32
-msgid "Highlight"
-msgstr "Poudarek"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:967
+msgid "Topic set by %1 on %2"
+msgstr "Temo je %2 nastavil %1"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
-#, fuzzy
-msgid "Interface"
-msgstr ""
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:990
+msgid "[Who] %1"
+msgstr "[Who] %1"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Videz"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1049
+msgid "Nick %1 contains illegal characters"
+msgstr "Vzdevek %1 vsebuje neveljavne znake"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159
-msgid "this shouldn't be empty"
-msgstr "to ne sme biti prazno"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1060
+msgid "Nick already in use: %1"
+msgstr "Vzdevek je že v uporabi: %1"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45
-msgid "highlight rule"
-msgstr "pravilo poudarjanja"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1149
+msgid ""
+"No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
+msgstr ""
+"Na seznamu vzdevkov ni moč najti nobenega prostega ali veljavnega vzdevka. "
+"Za nadaljevanje uporabite »/nick <drug_vzdevek>«"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context IrcUserItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:799
+msgid "idling since %1"
+msgstr "nedejaven od %1"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19
-msgid "Custom Highlights"
-msgstr "Poudarjanje po meri"
+#. ts-context IrcUserItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:802
+msgid "login time: %1"
+msgstr "čas prijave: %1"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37
-msgid "RegEx"
-msgstr "Reg. izr."
+#. ts-context IrcUserItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:805
+msgid "server: %1"
+msgstr "strežnik: %1"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42
-msgid "CS"
-msgstr "VČ"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
+msgid "Interface"
+msgstr "Vmesnik"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47
-msgid "Enable"
-msgstr "Omogoči"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
+msgid "Chat & Nick Lists"
+msgstr "Seznama klepetov in vzdevkov"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55
-msgid "Add"
-msgstr "Dodaj"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33
+msgid "Network"
+msgstr "Omrežje"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62
-msgid "Remove"
-msgstr "Odstrani"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36
+msgid "Inactive"
+msgstr "Neaktivno"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85
-msgid "Highlight Nicks"
-msgstr "Poudari vzdevke"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37
+msgid "Normal"
+msgstr "Običajno"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91
-msgid "All nicks from identity"
-msgstr "Vse vzdevke iz identitete"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38
+msgid "Unread messages"
+msgstr "Neprebrano"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98
-msgid "Current nick"
-msgstr "Trenutni vzdevek"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
+msgid "Highlight"
+msgstr "Poudarek"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108
-msgid "None"
-msgstr "Nobenega"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40
+msgid "Other activity"
+msgstr "Druga aktivnost"
 
-#. ts-context HighlightSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115
-msgid "Case sensitive"
-msgstr "Občutljivo na velikost črk"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Splošno"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22
+msgid "Custom font:"
+msgstr "Pisava po meri:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
-msgid "Identities"
-msgstr "Identitete"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50
+msgid "Show icons"
+msgstr "Prikaži ikone"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
-msgid "Misc"
-msgstr "Razno"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66
+msgid "Chat List"
+msgstr "Seznam klepetov"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178
-msgid ""
-"<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
-"applied:</b><ul>"
-msgstr ""
-"<b>Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti sledeče "
-"težave:</b><ul>"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72
+msgid "Display topic in tooltip"
+msgstr "Prikaži temo v namigu"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179
-msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
-msgstr "<li>Vse identitete morajo imeti nastavljeno ime</li>"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85
+msgid "Mouse wheel changes selected chat"
+msgstr "Vrtljaj miškinega koleščka zamenja izbrani klepet"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180
-msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
-msgstr "<li>Vsaka identiteta mora imeti določen vsaj en vzdevek</li>"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101
+msgid "Use Custom Colors"
+msgstr "Uporabi barve po meri"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181
-msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
-msgstr "<li>Za vsako identiteto morate nastaviti pravo ime</li>"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118
+msgid "Standard:"
+msgstr "Običajno:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182
-msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
-msgstr "<li>Za vsako identiteto morate nastaviti ident</li>"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
+msgid "..."
+msgstr "..."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183
-msgid "</ul>"
-msgstr "</ul>"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142
+msgid "Inactive:"
+msgstr "Neaktivno:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184
-msgid "One or more identities are invalid"
-msgstr "Vsaj ena identiteta ni veljavna"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166
+msgid "Unread messages:"
+msgstr "Neprebrano:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310
-msgid "Delete Identity?"
-msgstr "Zbrišem identiteto?"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190
+msgid "Highlight:"
+msgstr "Poudarek:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311
-msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
-msgstr "Ali res želite zbrisati identiteto »%1«?"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214
+msgid "Other activity:"
+msgstr "Druga aktivnost:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
-msgid "Rename Identity"
-msgstr "Preimenuj identiteto"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272
+msgid "1"
+msgstr "1"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323
-msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
-msgstr "Vnesite novo ime identitete »%1«!"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286
+msgid "Custom Nick List Colors"
+msgstr "Barve po meri za seznam vzdevkov"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Load a Key"
-#~ msgstr "Naloži ključ"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301
+msgid "Online:"
+msgstr "Na zvezi:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "No Key loaded"
-#~ msgstr "Naložen ni noben ključ"
+#. ts-context ItemViewSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338
+msgid "Away:"
+msgstr "Odsoten:"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Load"
-#~ msgstr "Naloži"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:294
+msgid "&Connect to Core..."
+msgstr "&Poveži se z jedrom ..."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "RSA"
-#~ msgstr "RSA"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:296
+msgid "&Disconnect from Core"
+msgstr "P&rekini povezavo z jedrom"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "DSA"
-#~ msgstr "DSA"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:298
+msgid "Core &Info..."
+msgstr "P&odatki o jedru ..."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Clear"
-#~ msgstr "Počisti"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:300
+msgid "Configure &Networks..."
+msgstr "&Nastavi omrežja ..."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Load a Certificate"
-#~ msgstr "Naloži potrdilo"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:302
+msgid "&Quit"
+msgstr "Konča&j"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "No Certificate loaded"
-#~ msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:303
+msgid "Ctrl+Q"
+msgstr "Ctrl+Q"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
-msgid "..."
-msgstr "..."
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:309
+msgid "&Lock Layout"
+msgstr "&Zakleni razpored"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51
-msgid "Add Identity"
-msgstr "Dodaj identiteto"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:313
+msgid "Show &Search Bar"
+msgstr "Pr&ikaži iskalno vrstico"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54
-msgid "Add..."
-msgstr "Dodaj ..."
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:315
+msgid "Show Away Log"
+msgstr "Prikaži dnevnik odsotnosti"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74
-msgid "Remove Identity"
-msgstr "Odstrani identiteto"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:320
+msgid "Show Status &Bar"
+msgstr "Pri&kaži vrstico stanja"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Real Name:"
-#~ msgstr "Pravo ime:"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:324
+msgid "&Configure Quassel..."
+msgstr "&Nastavi Quassel ..."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
-#~ msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois."
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:325
+msgid "F7"
+msgstr "F7"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Nicknames"
-#~ msgstr "Vzdevki"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:328
+msgid "&About Quassel"
+msgstr "&O Quassel"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Add Nickname"
-#~ msgstr "Dodaj vzdevek"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:330
+msgid "About &Qt"
+msgstr "O &Qt"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "&Add..."
-#~ msgstr "&Dodaj ..."
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:332
+msgid "Debug &NetworkModel"
+msgstr "Raz&hroščevanje modela omrežja"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Remove Nickname"
-#~ msgstr "Odstrani vzdevek"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:336
+msgid "Debug &MessageModel"
+msgstr "Ra&zhroščevanje modela sporočil"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Remove"
-#~ msgstr "Odstrani"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:340
+msgid "Debug &Log"
+msgstr "Razhroščevalni &dnevnik"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Re&name..."
-#~ msgstr "Pre&imenuj ..."
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:353
+msgid "&File"
+msgstr "&Datoteka"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Move upwards in list"
-#~ msgstr "Premakni gor v seznamu"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:366
+msgid "&Networks"
+msgstr "&Omrežja"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Move downwards in list"
-#~ msgstr "Premakni dol v seznamu"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:372
+msgid "&View"
+msgstr "&Videz"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "A&way"
-#~ msgstr "&Odsoten"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:306
+msgid "&Configure Chat Lists..."
+msgstr "&Nastavi sezname klepetov ..."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Default Away Settings"
-#~ msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:317
+msgid "Show &Menubar"
+msgstr "Prikaži &menijsko vrstico"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Nick to be used when being away"
-#~ msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:318
+msgid "Ctrl+M"
+msgstr "Ctrl+M"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Default away reason"
-#~ msgstr "Privzeti razlog za odsotnost"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:334
+#, fuzzy
+msgid "Debug &BufferViewOverlay"
+msgstr ""
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Away Reason:"
-#~ msgstr "Razlog odsotnosti:"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:338
+#, fuzzy
+msgid "Debug &HotList"
+msgstr ""
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Away Nick:"
-#~ msgstr "Vzdevek odsotnosti:"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:342
+msgid "Reload Stylesheet"
+msgstr "Znova naloži slogovno predlogo"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Set away when all clients have detached from the core"
-#~ msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:346
+msgid "Jump to hot chat"
+msgstr "Skoči na vroči klepet"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Away On Detach"
-#~ msgstr "Odsotnost ob prekinitvi"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:373
+msgid "&Chat Lists"
+msgstr "&Seznami klepetov"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Override default away reason for auto-away on detach"
-#~ msgstr "Za samo-odsotnost ob prekinitvi povozi privzeti razlog odsotnosti"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:375
+msgid "&Toolbars"
+msgstr "&Orodjarne"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Not implemented yet"
-#~ msgstr "Še ni izvedeno"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:389
+msgid "&Settings"
+msgstr "&Nastavitve"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Away On Idle"
-#~ msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:396
+msgid "&Help"
+msgstr "&Pomoč"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Set away after"
-#~ msgstr "Odsoten po"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:404
+msgid "Debug"
+msgstr "Razhroščevanje"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "minutes of being idle"
-#~ msgstr "minutah neaktivnosti"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:549
+msgid "Nicks"
+msgstr "Vzdevki"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Advanced"
-#~ msgstr "Napredno"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:558
+msgid "Show Nick List"
+msgstr "Prikaži seznam vzdevkov"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Ident:"
-#~ msgstr "Ident:"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:569
+msgid "Chat Monitor"
+msgstr "Nadzorovalnik klepeta"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, "
-#~ "uniquely identifies you within the IRC network."
-#~ msgstr ""
-#~ "»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno "
-#~ "identificira na omrežju IRC."
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:580
+msgid "Show Chat Monitor"
+msgstr "Prikaži nadzorovalnik klepeta"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Messages"
-#~ msgstr "Sporočila"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:584
+msgid "Inputline"
+msgstr "Vnosna vrstica"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Part Reason:"
-#~ msgstr "Razlog zapustitve:"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:593
+msgid "Show Input Line"
+msgstr "Prikaži vnosno vrstico"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Quit Reason:"
-#~ msgstr "Razlog končanja:"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:604
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Kick Reason:"
-#~ msgstr "Razlog za brco:"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:616
+msgid "Show Topic Line"
+msgstr "Prikaži vrstico s temo"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
-#~ msgstr ""
-#~ "Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s "
-#~ "podporo za SSL"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:687
+msgid "Main Toolbar"
+msgstr "Glavna orodjarna"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel "
-#~ "Core!\n"
-#~ "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL "
-#~ "Certificate!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n"
-#~ "ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:726
+msgid "Connected to core."
+msgstr "Povezan z jedrom."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Continue"
-#~ msgstr "Nadaljuj"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:769
+msgid "Core Lag: %1"
+msgstr "Zakasnitev jedra: %1"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Use SSL Key"
-#~ msgstr "Uporabi ključ SSL"
+#. ts-context MainWin
+#: ../src/qtui/mainwin.cpp:810
+msgid "Not connected to core."
+msgstr "Brez povezave z jedrom."
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Key Type:"
-#~ msgstr "Vrsta ključa:"
+#. ts-context MessageModel
+#: ../src/client/messagemodel.cpp:373
+msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
+msgstr "Zahtevam %1 starih sporočil za prikaz %2:%3"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Use SSL Certificate"
-#~ msgstr "Uporabi potrdilo SSL"
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "Organisation:"
-#~ msgstr "Organizacija:"
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34
+msgid "Receiving Backlog"
+msgstr "Sprejemanje starih sporočil"
 
-#. ts-context IdentitiesSettingsPage
-#~ msgid "CommonName:"
-#~ msgstr "Skupno ime:"
+#. ts-context MultiLineEdit
+#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:333
+msgid "Do you really want to paste %n lines?"
+msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?"
+msgstr[0] "Ali res želite prilepiti %n vrstic?"
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+msgstr[3] ""
 
-#. ts-context Identity
-#: ../src/common/identity.cpp:150
-msgid "<empty>"
-msgstr "<prazno>"
+#. ts-context MultiLineEdit
+#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:342
+msgid "Paste Protection"
+msgstr "Zaščita pri lepljenju"
 
-#. ts-context Identity
-#: ../src/common/identity.cpp:122
-msgid "Quassel IRC User"
-msgstr "Uporabnik Quassel IRC"
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:13
+msgid "Add Network"
+msgstr "Dodaj omrežje"
 
-#. ts-context Identity
-#: ../src/common/identity.cpp:156
-msgid "Gone fishing."
-msgstr "Odšel sem ribarit."
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:21
+msgid "Use preset:"
+msgstr "Uporabi že pripravljeno:"
 
-#. ts-context Identity
-#: ../src/common/identity.cpp:160
-msgid "Not here. No, really. not here!"
-msgstr "Ni me tu. Ne, res, ni me tu!"
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:56
+msgid "Manually specify network settings"
+msgstr "Ročno nastavi omrežje"
 
-#. ts-context Identity
-#: ../src/common/identity.cpp:163
-msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
-msgstr "Vsi odjemalci Quassel so izginili z obličja Zemlje ..."
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:66
+msgid "Manual Settings"
+msgstr "Ročne nastavitve"
 
-#. ts-context Identity
-#: ../src/common/identity.cpp:166
-msgid "Kindergarten is elsewhere!"
-msgstr "Otroški vrtec je drugje!"
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:74
+msgid "Network name:"
+msgstr "Ime omrežja:"
 
-#. ts-context Identity
-#: ../src/common/identity.cpp:167 ../src/common/identity.cpp:168
-msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
-msgstr "http://quassel-irc.org - Klepetajte udobno. Kjerkoli."
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:84
+msgid "Server address:"
+msgstr "Naslov strežnika:"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:398
-msgid "Advanced"
-msgstr "Napredno"
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:94
+msgid "Port:"
+msgstr "Vrata:"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290
-msgid "Load a Key"
-msgstr "Naloži ključ"
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:114
+msgid "Server password:"
+msgstr "Geslo strežnika:"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:604
-msgid "No Key loaded"
-msgstr "Naložen ni noben ključ"
+#. ts-context NetworkAddDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:130
+msgid "Use secure connection"
+msgstr "Uporabi varno povezavo"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:624
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:722
-msgid "Load"
-msgstr "Naloži"
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13
+msgid "Dialog"
+msgstr "Pogovorno okno"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322
-msgid "RSA"
-msgstr "RSA"
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21
+msgid "Please enter a network name:"
+msgstr "Vnesite ime omrežja:"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325
-msgid "DSA"
-msgstr "DSA"
+#. ts-context NetworkEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:690
+msgid "Add Network"
+msgstr "Dodaj omrežje"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369
-msgid "Clear"
-msgstr "Počisti"
+#. ts-context NetworkItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:194
+msgid "Server: %1"
+msgstr "Strežnik: %1"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340
-msgid "Load a Certificate"
-msgstr "Naloži potrdilo"
+#. ts-context NetworkItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:195
+msgid "Users: %1"
+msgstr "Uporabniki: %1"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:662
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:696
-msgid "No Certificate loaded"
-msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo"
+#. ts-context NetworkItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:198
+msgid "Lag: %1 msecs"
+msgstr "Zakasnitev: %1 ms"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:29
-msgid "General"
-msgstr "Splošno"
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:830
+msgid "Chat"
+msgstr "Klepet"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:37
-msgid "Real Name:"
-msgstr "Pravo ime:"
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:830
+msgid "Topic"
+msgstr "Tema"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:44
-msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
-msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois (kdoje)."
+#. ts-context NetworkModel
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:830
+msgid "Nick Count"
+msgstr "Št. vzdevkov"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:53
-msgid "Nicknames"
-msgstr "Vzdevki"
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154
+msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
+msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
+msgstr[0] "Ali želite trajno zbrisati sledeči %n prikaz?"
+msgstr[1] "Ali želite trajno zbrisati sledeča %n prikaza?"
+msgstr[2] "Ali želite trajno zbrisati sledeče %n prikaze?"
+msgstr[3] "Ali želite trajno zbrisati sledečih %n prikaze?"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:89
-msgid "Add Nickname"
-msgstr "Dodaj vzdevek"
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:159
+msgid ""
+"<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, "
+"from the core's database and cannot be undone."
+msgstr ""
+"<b>Pomnite:</b> S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane "
+"podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti."
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:92
-msgid "&Add..."
-msgstr "&Dodaj ..."
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:161
+msgid ""
+"<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
+msgstr ""
+"<br>Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale."
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:115
-msgid "Remove Nickname"
-msgstr "Odstrani vzdevek"
+#. ts-context NetworkModelController
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:163
+msgid "Remove buffers permanently?"
+msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:118
-msgid "Remove"
-msgstr "Odstrani"
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:472
+msgid "Join Channel"
+msgstr "Pridruži se kanalu"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:135
-msgid "Rename Identity"
-msgstr "Preimenuj identiteto"
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:475
+msgid "Network:"
+msgstr "Omrežje:"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:138
-msgid "Re&name..."
-msgstr "Pre&imenuj ..."
+#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
+#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:477
+msgid "Channel:"
+msgstr "Kanal:"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:164
-msgid "Move upwards in list"
-msgstr "Premakni gor v seznamu"
+#. ts-context NetworkPage
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148
+msgid "Setup Network Connection"
+msgstr "Nastavitev omrežne povezave"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:167
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:181
-msgid "..."
-msgstr "..."
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
+msgid "Networks"
+msgstr "Omrežja"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:178
-msgid "Move downwards in list"
-msgstr "Premakni dol v seznamu"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
+msgid "Misc"
+msgstr "Razno"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:226
-msgid "A&way"
-msgstr "&Odsotnost"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:160
+msgid ""
+"<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
+"applied:</b><ul>"
+msgstr ""
+"<b>Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti sledeče "
+"težave:</b><ul>"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:232
-msgid "Default Away Settings"
-msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:161
+msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
+msgstr "<li>Vsako omrežje mora imeti določen vsaj en strežnik</li>"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:243
-msgid "Nick to be used when being away"
-msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:162
+msgid "</ul>"
+msgstr "</ul>"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:253
-msgid "Default away reason"
-msgstr "Privzet razlog za odsotnost"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:163
+msgid "Invalid Network Settings"
+msgstr "Neveljavne nastavitve omrežja"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:260
-msgid "Away Nick:"
-msgstr "Vzdevek ob odsotnosti:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:527
+msgid "Delete Network?"
+msgstr "Zbrišem omrežje?"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:267
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:296
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:365
-msgid "Away Reason:"
-msgstr "Razlog za odsotnost:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:528
+msgid ""
+"Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, "
+"including the backlog?"
+msgstr ""
+"Ali res želite zbrisati omrežje »%1« in vse z njim povezane nastavitve, "
+"vključno z zgodovino sporočil?"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:279
-msgid "Set away when all clients have detached from the core"
-msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:13
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:282
-msgid "Away On Detach"
-msgstr "Odsotnost ob prekinitvi"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:47
+msgid "Re&name..."
+msgstr "Pre&imenuj ..."
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:64
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:234
+msgid "&Add..."
+msgstr "&Dodaj ..."
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:314
-msgid "Not implemented yet"
-msgstr "Še ni izdelano"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:87
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:251
+msgid "De&lete"
+msgstr "&Zbriši"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:317
-msgid "Away On Idle"
-msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:123
+msgid "Network Details"
+msgstr "Podrobnosti omrežja"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:331
-msgid "Set away after"
-msgstr "Odsoten po"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:131
+msgid "Identity:"
+msgstr "Identiteta:"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:341
-msgid "minutes of being idle"
-msgstr "minutah neaktivnosti"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:148
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:280
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:294
+msgid "..."
+msgstr "..."
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:406
-msgid "Ident:"
-msgstr "Ident:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:189
+msgid "Servers"
+msgstr "Strežniki"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:413
-msgid ""
-"The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, "
-"uniquely identifies you within the IRC network."
-msgstr ""
-"»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno "
-"identificira na omrežju IRC."
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:192
+msgid "Manage servers for this network"
+msgstr "Upravljanje s strežniki za to omrežje"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:422
-msgid "Messages"
-msgstr "Sporočila"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:216
+msgid "&Edit..."
+msgstr "&Urejanje ..."
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:430
-msgid "Part Reason:"
-msgstr "Razlog zapustitve:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:277
+msgid "Move upwards in list"
+msgstr "Premakni gor v seznamu"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:443
-msgid "Quit Reason:"
-msgstr "Razlog končanja:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:291
+msgid "Move downwards in list"
+msgstr "Premakni dol v seznamu"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:453
-msgid "Kick Reason:"
-msgstr "Razlog za brco:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:336
+msgid "Commands"
+msgstr "Ukazi"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:487
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:339
 msgid ""
-"You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
+"Configure automatic identification or misc. commands to be executed after "
+"connecting to a server"
 msgstr ""
-"Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s podporo "
-"za SSL"
+"Nastavite samodejno identificacijo ali druge ukaze, ki naj se izvedejo po "
+"povezavi s strežnikom"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:516
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:345
+msgid "Commands to execute on connect:"
+msgstr "Ukazi, izvedeni po povezavi:"
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:361
 msgid ""
-"Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel "
-"Core!\n"
-"Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL "
-"Certificate!"
+"Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
+"Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely "
+"be needed here!"
 msgstr ""
-"Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n"
-"ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!"
-
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:545
-msgid "Continue"
-msgstr "Nadaljuj"
-
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:583
-msgid "Use SSL Key"
-msgstr "Uporabi ključ SSL"
+"Podajte seznam ukazov IRC, ki naj se izvedejo po povezavi.\n"
+"Pomnite, da se Quassel samodejno znova pridruži kanalom, zato /join tu "
+"verjetno ne bo potreben!"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:597
-msgid "Key Type:"
-msgstr "Vrsta ključa:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:373
+msgid "Connection"
+msgstr "Povezava"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:636
-msgid "Use SSL Certificate"
-msgstr "Uporabi potrdilo SSL"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:382
+msgid "Control automatic reconnect to the network"
+msgstr "Nadzorujte samodejno vnovično povezovanje v omrežje"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:655
-msgid "Organisation:"
-msgstr "Organizacija:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:385
+msgid "Automatic Reconnect"
+msgstr "Samodejno vnovično povezovanje"
 
-#. ts-context IdentityEditWidget
-#: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:689
-msgid "CommonName:"
-msgstr "Skupno ime:"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:396
+msgid "Interval:"
+msgstr "Interval:"
 
-#. ts-context IdentityPage
-#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107
-msgid "Setup Identity"
-msgstr "Nastavitev identitete"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:403
+msgid " s"
+msgstr " s"
 
-#. ts-context IdentityPage
-#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Privzeta identiteta"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:419
+msgid "Retries:"
+msgstr "Poskusov:"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15
-#, fuzzy
-msgid "Configure Ignore Rule"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:439
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Neomejeno"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27
-#, fuzzy
-msgid ""
-"<p><b>Strictness:</b></p>\n"
-"<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
-"<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
-"Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown "
-"again.</p>\n"
-"<p><u>Permanent:</u></p>\n"
-"<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464
+msgid "Rejoin all channels on reconnect"
+msgstr "Po vnovični povezavi se pridruži vsem kanalom"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
-#, fuzzy
-msgid "Strictness"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:491
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:500
+msgid "Auto Identify"
+msgstr "Samodejno se identificiraj"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41
-#, fuzzy
-msgid "Dynamic"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:515
+msgid "NickServ"
+msgstr "NickServ"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48
-#, fuzzy
-msgid "Permanent"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:532
+msgid "Service:"
+msgstr "Storitev:"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58
-#, fuzzy
-msgid ""
-"<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
-"<p><u>Sender:</u></p>\n"
-"<p>The rule is matched against the sender string\n"
-"<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
-"<p><u>Message:</u></p>\n"
-"<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:542
+msgid "Password:"
+msgstr "Geslo:"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
-#, fuzzy
-msgid "Rule Type"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:566
+msgid "Encodings"
+msgstr "Nabori znakov"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72
-#, fuzzy
-msgid "Sender"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:569
+msgid ""
+"Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
 msgstr ""
+"Nastavite napredne nastavitve, kot so nabori znakov za sporočila in "
+"samodejno vnovično povezovanje"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79
-#, fuzzy
-msgid "Message"
-msgstr "Sporočilo"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:578
+msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
+msgstr "Nadzorujte nabore znakov za prejeta in poslana sporočila"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:91
-#, fuzzy
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:581
+msgid "Use Custom Encodings"
+msgstr "Uporabi nabor znakov po meri"
+
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:592
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:612
 msgid ""
-"<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
-"<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against "
-"either:</p>\n"
-"<p><u>- the message content:</u></p>\n"
-"<p><i>Example:</i>\n"
-"<br />\n"
-"<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
-"<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
-"<p><i>Examples:</i>\n"
-"<br />\n"
-"- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
-"<br />\n"
-"- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> "
-"from any host</p>"
+"Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
+"UTF-8 should be a sane choice for most networks."
 msgstr ""
+"Določite, s katerim naborom znakov bodo poslana vaša sporočila.\n"
+"Za večino omrežij bi morala biti UTF-8 razumna izbira."
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:105
-#, fuzzy
-msgid "Ignore Rule"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:596
+msgid "Send messages in:"
+msgstr "Pošlji sporočila z:"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:116
-#, fuzzy
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:623
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:643
 msgid ""
-"<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
-"<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
-"<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special "
-"characters:</p>\n"
-"<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
-"<br />\n"
-"?: representing \"exactly one character\"</p>"
+"Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
+"This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
 msgstr ""
+"Prejeta sporočila, z naborom znakov UTF-8, bodo vedno obravnavana kot taka.\n"
+"Ta nastavitev določa nabor znakov za sporočila, ki niso UTF-8."
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:124
-#, fuzzy
-msgid "Regular expression"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:627
+msgid "Receive fallback:"
+msgstr "Zasilen za prejeta:"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:136
-#, fuzzy
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:654
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:668
 msgid ""
-"<p><b>Scope:</b></p>\n"
-"<p><u>Global:</u></p>\n"
-"<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
-"<p><u>Network:</u></p>\n"
-"<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule "
-"should match</p>\n"
-"<p><u>Channel:</u></p>\n"
-"<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule "
-"should match</p>"
+"This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
+"Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
 msgstr ""
+"To določa, kakšen nabor znakov imajo nadzorna sporočila, vzdevki in imena "
+"strežnikov.\n"
+"Pustite na ISO-8859-1, razen če ste prepričani, kaj počnete!"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:145
-#, fuzzy
-msgid "Scope"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:658
+msgid "Server encoding:"
+msgstr "Nabor znakov za strežnike:"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:153
-#, fuzzy
-msgid "Global"
-msgstr ""
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420
+msgid "Add Nickname"
+msgstr "Dodaj vzdevek"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160
-#, fuzzy
-msgid "Network"
-msgstr "Omrežje"
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13
+msgid "Edit Nickname"
+msgstr "Urejanje vzdevka"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167
-#, fuzzy
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanal"
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19
+msgid "Please enter a valid nickname:"
+msgstr "Vnesite veljaven vzdevek:"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:176
-#, fuzzy
+#. ts-context NickEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32
 msgid ""
-"<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
-"<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or "
-"<i>channel</i> names.</p>\n"
-"<p><i>Example:</i>\n"
-"<br />\n"
-"<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
-"<br />\n"
-"would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
+"A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and "
+"the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
 msgstr ""
+"Veljaven vzdevek lahko vsebuje znake angleške abecede, števke in posebne "
+"znake {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ ter -."
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:207
-#, fuzzy
-msgid ""
-"<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
-"<p>Only enabled rules are filtered.\n"
-"<br />\n"
-"For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
-msgstr ""
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
+msgid "Notifications"
+msgstr "Obvestila"
 
-#. ts-context IgnoreListEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:213
-#, fuzzy
-msgid "Rule is enabled"
-msgstr ""
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
+msgid "Interface"
+msgstr "Vmesnik"
 
-#. ts-context IgnoreListModel
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69
-#, fuzzy
-msgid ""
-"<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For "
-"dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
-msgstr ""
+#. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:142
+msgid "Select Audio File"
+msgstr "Izberite zvočno datoteko"
 
-#. ts-context IgnoreListModel
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73
-#, fuzzy
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:13
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
+
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:19
+msgid "Audio Notification (via Phonon)"
+msgstr "Zvočno obvestilo (prek Phonon)"
+
+#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
+#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:28
+msgid "Play File:"
+msgstr "Predvajaj datoteko:"
+
+#. ts-context PostgreSqlStorage
+#: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62
+msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
+msgstr "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:82
+msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers"
+msgstr "Zahtevam največ %1 starih sporočil za %2 prikazov"
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:106
+msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
+msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil (in dodatnih %2)"
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/client/backlogrequester.cpp:123
+msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
+msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil za %2 prikazov"
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56
+msgid "Welcome to Quassel IRC"
+msgstr "Dobrodošli v Quassel IRC"
+
+#. ts-context QObject
+#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58
 msgid ""
-"<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is "
-"matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br "
-"/><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word "
-"\"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string "
-"<i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    "
-"\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    "
-"\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any "
-"host<br />"
+"This wizard will help you to set up your default identity and your IRC "
+"network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this "
+"wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
 msgstr ""
+"Ta čarovnik vam bo pomagal pri nastavitvi privzete identitete in povezave v "
+"omrežje IRC.<br>Zaobjete so le osnovne nastavitve. Tega čarovnika lahko "
+"prekličete kadarkoli in za podrobnejše spremembe uporabite nastavitveno okno."
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 ../src/uisupport/qssparser.cpp:166
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:314
+msgid "Invalid block declaration: %1"
+msgstr "Neveljavna deklaracija bloka: %1"
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140
+msgid "Invalid palette role assignment: %1"
+msgstr "Neveljavna prireditev vloge palete: %1"
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156
+msgid "Unknown palette role name: %1"
+msgstr "Neznano ime vloge palete: %1"
 
-#. ts-context IgnoreListModel
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89
-#, fuzzy
-msgid "By Sender"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192
+msgid "Invalid subelement name in %1"
+msgstr "Neveljavno ime podelementa v %1"
 
-#. ts-context IgnoreListModel
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
-#, fuzzy
-msgid "By Message"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:234
+msgid "Invalid message type in %1"
+msgstr "Neveljavna vrsta sporočila v %1"
 
-#. ts-context IgnoreListModel
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193
-#, fuzzy
-msgid "Enabled"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:243
+msgid "Invalid condition %1"
+msgstr "Neveljaven pogoj %1"
 
-#. ts-context IgnoreListModel
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:255
+msgid "Invalid message label: %1"
+msgstr "Neveljavna oznaka sporočila: %1"
+
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:266
 #, fuzzy
-msgid "Type"
+msgid "Invalid senderhash specification: %1"
 msgstr ""
 
-#. ts-context IgnoreListModel
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270
 #, fuzzy
-msgid "Ignore Rule"
+msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!"
 msgstr ""
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
-#, fuzzy
-msgid "Misc"
-msgstr "Razno"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285
+msgid "Invalid format name: %1"
+msgstr "Neveljavno ime formata: %1"
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
-#, fuzzy
-msgid "Ignore List"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:292
+msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
+msgstr "Neveljavna specifikacija barve za IRC (mora biti med 00 in 0F): %1"
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128
-#, fuzzy
-msgid "Rule already exists"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:300
+msgid "Unhandled condition: %1"
+msgstr "Ne-obravnavan pogoj: %1"
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129
-#, fuzzy
-msgid ""
-"There is already a rule\n"
-"\"%1\"\n"
-"Please choose another rule."
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:329
+msgid "Invalid proplist %1"
+msgstr "Neveljaven seznam lastnosti: %1"
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
-#, fuzzy
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:348
+msgid "Invalid chatlist item type %1"
+msgstr "Neveljavna vrsta postavke na seznamu klepetov: %1"
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
-#, fuzzy
-msgid "New"
-msgstr "Nov"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:364
+msgid "Invalid chatlist state %1"
+msgstr "Neveljavno stanje seznama klepetov: %1"
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
-#, fuzzy
-msgid "Delete"
-msgstr "Zbriši"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:390
+msgid "Invalid property declaration: %1"
+msgstr "Neveljavna deklaracija lastnosti: %1"
 
-#. ts-context IgnoreListSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56
-#, fuzzy
-msgid "&Edit"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414
+msgid "Invalid font property: %1"
+msgstr "Neveljavna lastnost pisave: %1"
 
-#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
-#, fuzzy
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:420
+msgid "Unknown ChatLine property: %1"
+msgstr "Neznana lastnost za ChatLine: %1"
 
-#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20
-#, fuzzy
-msgid "Show messages in indicator"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:442
+msgid "Invalid palette color role specification: %1"
+msgstr "Neveljavna specifikacija vloge barve palete: %1"
 
-#. ts-context InputLine
-#~ msgid "Do you really want to paste %1 lines?"
-#~ msgstr "Ali res želite prilepiti %1 vrstic?"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:449
+msgid "Unknown palette color role: %1"
+msgstr "Neznana vloga barve palete: %1"
 
-#. ts-context InputLine
-#~ msgid "Paste Protection"
-#~ msgstr "Varovanje pri lepljenju"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:456 ../src/uisupport/qssparser.cpp:478
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:499
+msgid "Invalid gradient declaration: %1"
+msgstr "Neveljavna deklaracija preliva: %1"
 
-#. ts-context InputWidget
-#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:89
-msgid "Focus Input Line"
-msgstr "Fokusiraj vnosno vrstico"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:465 ../src/uisupport/qssparser.cpp:486
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:509
+msgid "Invalid gradient stops list: %1"
+msgstr "Neveljaven seznam postankov preliva: %1"
 
-#. ts-context InputWidget
-#: ../src/qtui/inputwidget.cpp:90
-msgid "Ctrl+L"
-msgstr "Ctrl+L"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:605
+msgid "Invalid font specification: %1"
+msgstr "Neveljavna specifikacija pisave: %1"
 
-#. ts-context InputWidget
-#: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:20
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:644
+msgid "Invalid font style specification: %1"
+msgstr "Neveljavna specifikacija sloga pisave: %1"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
-#, fuzzy
-msgid "Interface"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:657
+msgid "Invalid font weight specification: %1"
+msgstr "Neveljavna specifikacija debeline pisave: %1"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
-#, fuzzy
-msgid "Input Widget"
-msgstr ""
+#. ts-context QssParser
+#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:667
+msgid "Invalid font size specification: %1"
+msgstr "Neveljavna specifikacija velikosti pisave: %1"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
-#, fuzzy
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:129
+msgid "year"
+msgstr "let"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22
-#, fuzzy
-msgid "Custom font:"
-msgstr ""
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:130
+msgid "day"
+msgstr "dni"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50
-#, fuzzy
-msgid "Enable spell check"
-msgstr ""
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:131
+msgid "h"
+msgstr "ur"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63
-#, fuzzy
-msgid "Show nick selector"
-msgstr ""
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:132
+msgid "min"
+msgstr "min"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79
-#, fuzzy
-msgid "Multi-Line Editing"
-msgstr ""
+#. ts-context Quassel::secondsToString()
+#: ../src/common/util.cpp:133
+msgid "sec"
+msgstr "sek"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:96
-#, fuzzy
-msgid "Show at most"
-msgstr ""
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:407
+msgid "<b>Query with %1</b>"
+msgstr "<b>Poizvedba z %1</b>"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:122
-#, fuzzy
-msgid "lines"
-msgstr ""
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:425
+msgid "idling since %1"
+msgstr "nedejaven od %1"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144
-#, fuzzy
-msgid "Enable scrollbars"
-msgstr ""
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:428
+msgid "login time: %1"
+msgstr "čas prijave: %1"
+
+#. ts-context QueryBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:431
+msgid "server: %1"
+msgstr "strežnik: %1"
+
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13
+msgid "Sync With Core"
+msgstr "Uskladi z jedrom"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:163
-#, fuzzy
-msgid "Tab Completion"
-msgstr ""
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21
+msgid "Syncing data with core, please wait..."
+msgstr "Usklajujem podatke z jedrom, prosimo počakajte ..."
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:171
-#, fuzzy
-msgid "Completion suffix:"
-msgstr "Pripona dokončevanja:"
+#. ts-context SaveIdentitiesDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81
+msgid "Abort"
+msgstr "Prekini"
 
-#. ts-context InputWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:187
-#, fuzzy
-msgid ": "
-msgstr ""
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:13
+msgid "Dialog"
+msgstr "Pogovorno okno"
 
-#. ts-context IrcConnectionWizard
-#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51
-msgid "Save && Connect"
-msgstr "Shrani in se poveži"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:37
+msgid "Server Info"
+msgstr "Podatki o strežniku"
 
-#. ts-context IrcListModel
-#: ../src/client/irclistmodel.cpp:59
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanal"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45
+msgid "Server address:"
+msgstr "Naslov strežnika:"
 
-#. ts-context IrcListModel
-#: ../src/client/irclistmodel.cpp:60
-msgid "Users"
-msgstr "Uporabniki"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:52
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:242
+msgid "Port:"
+msgstr "Vrata:"
 
-#. ts-context IrcListModel
-#: ../src/client/irclistmodel.cpp:61
-msgid "Topic"
-msgstr "Tema"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:79
+msgid "Password:"
+msgstr "Geslo:"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:542
-msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
-msgstr "%1 je spremenil temo za %2 na: »%3«"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:101
+msgid "Use SSL"
+msgstr "Uporabi SSL"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:567
-msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!"
-msgstr "Prejet je bil RPL_ISUPPORT (005) brez parametrov!"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:134
+msgid "Advanced"
+msgstr "Napredno"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:575
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:155
+msgid "SSL Version:"
+msgstr "Različica SSL:"
+
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:162
 msgid ""
-"Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected "
-"behavior!"
+"Do not change unless you're going to connect to a server not supporting "
+"SSLv3!"
 msgstr ""
-"Prejet je bil RPL_ISUPPORT, ki ni skladen z RFC: to lahko vodi do "
-"nepredvidenega obnašanja!"
+"Ne spreminjajte, razen če se boste povezali s strežnikom, ki ne podpira "
+"SSLv3!"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:592 ../src/core/ircserverhandler.cpp:599
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:606 ../src/core/ircserverhandler.cpp:613
-msgid "%1"
-msgstr "%1"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:166
+msgid "SSLv3 (default)"
+msgstr "SSLv3 (privzeto)"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:648
-msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\""
-msgstr "[Kdoje] %1 je odsoten: »%2«"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171
+msgid "SSLv2"
+msgstr "SSLv2"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:654 ../src/core/ircserverhandler.cpp:659
-msgid "%1 is away: \"%2\""
-msgstr "%1 je odsoten: »%2«"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:176
+msgid "TLSv1"
+msgstr "TLSv1"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:703 ../src/core/ircserverhandler.cpp:717
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:751 ../src/core/ircserverhandler.cpp:767
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:828 ../src/core/ircserverhandler.cpp:860
-msgid "[Whois] %1"
-msgstr "[Kdoje] %1"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:186
+msgid "Use a Proxy"
+msgstr "Uporabi posrednika"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:732 ../src/core/ircserverhandler.cpp:734
-msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
-msgstr "[Kdoje] %1 je %2 (%3)"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:203
+msgid "Proxy Type:"
+msgstr "Vrsta posrednika:"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:749
-msgid "%1 is online via %2 (%3)"
-msgstr "%1 je povezan prek %2 (%3)"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:211
+msgid "Socks 5"
+msgstr "Socks 5"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:753 ../src/core/ircserverhandler.cpp:1031
-msgid "[Whowas] %1"
-msgstr "[Kdojebil] %1"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:216
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:779
-msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)"
-msgstr "[Kdojebil] %1 je bil %2 (%3)"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:228
+msgid "Proxy Host:"
+msgstr "Gostitelj posrednika:"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:793
-msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
-msgstr "[Who] Konec seznama /WHO za %1"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:235
+msgid "localhost"
+msgstr "localhost"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:813
-msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
-msgstr "[Kdoje] %1 je prijavljen od %2"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:266
+msgid "Proxy Username:"
+msgstr "Uporabniško ime posrednika:"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:815
-msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)"
-msgstr "[Kdoje] %1 je nedejaven %2 (%3)"
+#. ts-context ServerEditDlg
+#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:276
+msgid "Proxy Password:"
+msgstr "Geslo posrednika:"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:818
-msgid "[Whois] idle message: %1"
-msgstr "[Kdoje] sporočilo nedejavnosti: %1"
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:77 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:34
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:49
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavitve"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:850
-msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
-msgstr "[Kdoje] %1 je uporabnik na kanalih: %2"
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:87
+msgid "Save changes"
+msgstr "Shrani spremembe"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:852
-msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
-msgstr "[Kdoje] %1 ima glas na kanalih: %2"
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:88
+msgid ""
+"There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like "
+"to apply your changes now?"
+msgstr ""
+"Na trenutni strani z nastavitvami so neshranjene spremembe. Ali želite sedaj "
+"uveljaviti spremembe?"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:854
-msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
-msgstr "[Kdoje] %1 je operater na kanalih: %2"
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:100 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:104
+msgid "Configure %1"
+msgstr "Nastavi %1"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:882
-msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3"
-msgstr "Kanal %1 ima %2 uporabnikov. Tema je: %3"
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:171
+msgid "Reload Settings"
+msgstr "Znova naloži nastavitve"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:891
-msgid "End of channel list"
-msgstr "Konec seznama kanalov"
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:171
+msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
+msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:909
-#, fuzzy
-msgid "Homepage for %1 is %2"
-msgstr ""
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:180
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Obnovi privzete vrednosti"
+
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:180
+msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
+msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?"
+
+#. ts-context SettingsDlg
+#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:13
+msgid "Configure Quassel"
+msgstr "Nastavi Quassel"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:927
-#, fuzzy
-msgid "Channel %1 created on %2"
-msgstr ""
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36
+msgid "Configure %1"
+msgstr "Nastavi %1"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:941
-msgid "No topic is set for %1."
-msgstr "Za %1 ni nastavljene nobene teme."
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
+msgid "Reload Settings"
+msgstr "Znova naloži nastavitve"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:956
-msgid "Topic for %1 is \"%2\""
-msgstr "Tema za %1 je »%2«"
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
+msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
+msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:967
-msgid "Topic set by %1 on %2"
-msgstr "Temo je %2 nastavil %1"
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Obnovi privzete vrednosti"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:990
-msgid "[Who] %1"
-msgstr "[Who] %1"
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
+msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
+msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#~ msgid ""
-#~ "There is a nickname in your identity's nicklist which contains illegal "
-#~ "characters"
-#~ msgstr ""
-#~ "Na seznamu vzdevkov za vašo identiteto je vzdevek, ki vsebuje neveljavne "
-#~ "znake"
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14
+msgid "Configure Quassel"
+msgstr "Nastavi Quassel"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#~ msgid ""
-#~ "Due to a bug in Unreal IRCd (and maybe other irc-servers too) we're "
-#~ "unable to determine the erroneous nick"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zaradi napake v Unreal IRCd (in mogoče drugih strežnikih za IRC) ne "
-#~ "moremo določiti nepravilnega vzdevka"
+#. ts-context SettingsPageDlg
+#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavitve"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#~ msgid "Please use: /nick <othernick> to continue or clean up your nicklist"
-#~ msgstr ""
-#~ "Za nadaljevanje uporabite »/nick <drug_vzdevek>«, ali pa počistite seznam "
-#~ "vzdevkov"
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:865
+msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
+msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket, ki je večji kot je dovoljeno!"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1049
-msgid "Nick %1 contains illegal characters"
-msgstr "Vzdevek %1 vsebuje neveljavne znake"
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:870
+msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
+msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket velik 0 bajtov!"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1060
-msgid "Nick already in use: %1"
-msgstr "Vzdevek je že v uporabi: %1"
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:887
+msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
+msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane stisnjene podatke!"
 
-#. ts-context IrcServerHandler
-#: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1149
-msgid ""
-"No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
-msgstr ""
-"Na seznamu vzdevkov ni moč najti nobenega prostega ali veljavnega vzdevka. "
-"Za nadaljevanje uporabite »/nick <drug_vzdevek>«"
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:902
+msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
+msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane podatke: ni moč naložiti QVariant!"
 
-#. ts-context IrcUserItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:799
-msgid "idling since %1"
-msgstr "nedejaven od %1"
+#. ts-context SignalProxy
+#: ../src/common/signalproxy.cpp:1035
+msgid "Disconnecting"
+msgstr "Prekinjam povezavo"
 
-#. ts-context IrcUserItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:802
-msgid "login time: %1"
-msgstr "čas prijave: %1"
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28
+msgid "Network name:"
+msgstr "Ime omrežja:"
 
-#. ts-context IrcUserItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:805
-msgid "server: %1"
-msgstr "strežnik: %1"
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35
+msgid "The name of the IRC network you are configuring"
+msgstr "Ime omrežja IRC, ki ga nastavljate"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
-#, fuzzy
-msgid "Interface"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63
+msgid "Servers"
+msgstr "Strežniki"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
-#, fuzzy
-msgid "Chat & Nick Lists"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81
+msgid "A list of IRC servers belonging to this network"
+msgstr "Seznam strežnikov, ki spadajo v to omrežje"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33
-#, fuzzy
-msgid "Network"
-msgstr "Omrežje"
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96
+msgid "Edit this server entry"
+msgstr "Urejanje izbranega strežnika"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36
-#, fuzzy
-msgid "Inactive"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99
+msgid "&Edit..."
+msgstr "&Urejanje ..."
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37
-#, fuzzy
-msgid "Normal"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116
+msgid "Add another IRC server"
+msgstr "Doda nov strežnik za IRC"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38
-#, fuzzy
-msgid "Unread messages"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119
+msgid "&Add..."
+msgstr "&Dodaj ..."
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
-#, fuzzy
-msgid "Highlight"
-msgstr "Poudarek"
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136
+msgid "Remove this server entry from the list"
+msgstr "Odstrani izbrani strežnik s seznama"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40
-#, fuzzy
-msgid "Other activity"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139
+msgid "De&lete"
+msgstr "&Zbriši"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
-#, fuzzy
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165
+msgid "Move upwards in list"
+msgstr "Premakni gor v seznamu"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22
-#, fuzzy
-msgid "Custom font:"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182
+msgid "..."
+msgstr "..."
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50
-#, fuzzy
-msgid "Show icons"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179
+msgid "Move downwards in list"
+msgstr "Premakni dol v seznamu"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66
-#, fuzzy
-msgid "Chat List"
-msgstr ""
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226
+msgid "Join Channels Automatically"
+msgstr "Samodejno se pridruži kanalom"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72
-#, fuzzy
-msgid "Display topic in tooltip"
-msgstr "Prikaži temo v namigu"
+#. ts-context SimpleNetworkEditor
+#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250
+msgid ""
+"A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the "
+"network"
+msgstr ""
+"Seznam kanalov IRC, katerim se boste po vzpostavljeni povezavi v omrežje "
+"pridružili samodejno"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85
-#, fuzzy
-msgid "Mouse wheel changes selected chat"
+#. ts-context SqliteStorage
+#: ../src/core/sqlitestorage.cpp:49
+msgid ""
+"SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It "
+"is suitable for small and medium-sized databases that do not require access "
+"via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the "
+"same machine it is running on, and if you only expect a few users to use "
+"your core."
 msgstr ""
+"SQLite je pogon za zbirko podatkov, ki temelji na datotekah in ne potrebuje "
+"nobenega nastavljanja. Primeren je za male in srednje-velike podatkovne "
+"zbirke, ki ne potrebujejo dostopa prek omrežja. Uporabite SQLite, če naj "
+"jedro Quassel shranjuje svoje podatke na računalniku, kjer teče, in če bo "
+"jedro uporabljalo malo uporabnikov."
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101
-#, fuzzy
-msgid "Use Custom Colors"
-msgstr ""
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:568
+msgid "SSL Certificate used by %1"
+msgstr "Potrdilo SSL, ki ga uporablja %1"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118
-#, fuzzy
-msgid "Standard:"
-msgstr ""
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:572
+msgid "Issuer Info"
+msgstr "Podatki o izdajatelju"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
-#, fuzzy
-msgid "..."
-msgstr "..."
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:574 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:583
+msgid "Organization:"
+msgstr "Organizacija:"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142
-#, fuzzy
-msgid "Inactive:"
-msgstr "Neaktivno:"
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:575 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:584
+msgid "Locality Name:"
+msgstr "Ime krajevnosti:"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166
-#, fuzzy
-msgid "Unread messages:"
-msgstr ""
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:576 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:585
+msgid "Organizational Unit Name:"
+msgstr "Ime organizacijske enote:"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190
-#, fuzzy
-msgid "Highlight:"
-msgstr "Poudarek:"
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:577 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:586
+msgid "Country Name:"
+msgstr "Ime države:"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214
-#, fuzzy
-msgid "Other activity:"
-msgstr ""
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:578 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:587
+msgid "State or Province Name:"
+msgstr "Ime zv. države ali province:"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272
-#, fuzzy
-msgid "1"
-msgstr "1"
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:581
+msgid "Subject Info"
+msgstr "Podatki o subjektu"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286
-#, fuzzy
-msgid "Custom Nick List Colors"
-msgstr ""
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:590
+msgid "Additional Info"
+msgstr "Dodatni podatki"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301
-#, fuzzy
-msgid "Online:"
-msgstr "Na zvazi:"
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:592
+msgid "Valid From:"
+msgstr "Veljavno od:"
 
-#. ts-context ItemViewSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338
-#, fuzzy
-msgid "Away:"
-msgstr "Odsoten:"
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:593
+msgid "Valid To:"
+msgstr "Veljavno do:"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:293
-msgid "&Connect to Core..."
-msgstr "&Poveži se z jedrom ..."
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:596
+msgid "Hostname %1:"
+msgstr "Ime gostitelja %1:"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:295
-msgid "&Disconnect from Core"
-msgstr "P&rekini povezavo z jedrom"
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:600
+msgid "E-Mail Address %1:"
+msgstr "E-poštni naslov %1:"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:297
-msgid "Core &Info..."
-msgstr "P&odatki o jedru ..."
+#. ts-context SslCertDisplayDialog
+#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:602
+msgid "Digest:"
+msgstr "Povzetek:"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:299
-msgid "Configure &Networks..."
-msgstr "&Nastavi omrežja ..."
+#. ts-context StatusBufferItem
+#: ../src/client/networkmodel.h:142
+msgid "Status Buffer"
+msgstr "Prikaz stanja"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:301
-msgid "&Quit"
-msgstr "Konča&j"
+#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:122
+msgid "System Tray Icon"
+msgstr "Ikona v sistemski vrstici"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:302
-msgid "Ctrl+Q"
-msgstr "Ctrl+Q"
+#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:123
+msgid "Animate"
+msgstr "Animiraj"
 
-#. ts-context MainWin
-#~ msgid "&Configure Buffer Views..."
-#~ msgstr "N&astavi prikaze ..."
+#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125
+msgid "Show bubble"
+msgstr "Prikaži oblaček"
 
-#. ts-context MainWin
-#~ msgid "&Lock Dock Positions"
-#~ msgstr "&Zakleni položaj podoken"
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:67
+msgid "Activate dock entry, timeout:"
+msgstr "Aktiviraj ikono v docku:"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:308
-msgid "&Lock Layout"
-msgstr "&Zakleni razpored"
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:69
+msgid "Mark taskbar entry, timeout:"
+msgstr "Označi gumb v opravilni vrstici:"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:312
-msgid "Show &Search Bar"
-msgstr "Pr&ikaži iskalno vrstico"
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:74
+msgid "Unlimited"
+msgstr "Neomejeno"
 
-#. ts-context MainWin
-#~ msgid "Ctrl+F"
-#~ msgstr "Ctrl+F"
+#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
+#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:75
+msgid " s"
+msgstr " s"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:314
-msgid "Show Away Log"
-msgstr "Prkaži dnevnik ob odsotnosti"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
+msgid "Connect"
+msgstr "Poveži se"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:319
-msgid "Show Status &Bar"
-msgstr "Pri&kaži vrstico stanja"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
+msgid "Connect to IRC"
+msgstr "Poveži se na IRC"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:323
-msgid "&Configure Quassel..."
-msgstr "&Nastavi Quassel ..."
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Prekini povezavo"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:324
-msgid "F7"
-msgstr "F7"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
+msgid "Disconnect from IRC"
+msgstr "Prekini povezavo z IRC-em"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:327
-msgid "&About Quassel"
-msgstr "&O Quassel"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
+msgid "Part"
+msgstr "Zapusti"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:329
-msgid "About &Qt"
-msgstr "O &Qt"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
+msgid "Leave currently selected channel"
+msgstr "Zapusti trnutno izbrani kanal"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:331
-msgid "Debug &NetworkModel"
-msgstr "Raz&hroščevanje modela omrežja"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
+msgid "Join"
+msgstr "Pridruži se"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:335
-msgid "Debug &MessageModel"
-msgstr "Ra&zhroščevanje modela sporočil"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
+msgid "Join a channel"
+msgstr "Pridruži se kanalu"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:339
-msgid "Debug &Log"
-msgstr "Razhroščevalni &dnevnik"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
+msgid "Query"
+msgstr "Poizvedba"
+
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
+msgid "Start a private conversation"
+msgstr "Zaćni zaseben pogovor"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:352
-msgid "&File"
-msgstr "&Datoteka"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
+msgid "Whois"
+msgstr "Kdoje"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:365
-msgid "&Networks"
-msgstr "&Omrežja"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
+msgid "Request user information"
+msgstr "Zahtevaj podatke o uporabniku"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:371
-msgid "&View"
-msgstr "&Videz"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
+msgid "Op"
+msgstr "Op"
 
-#. ts-context MainWin
-#~ msgid "&Buffer Views"
-#~ msgstr "P&rikazi"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
+msgid "Give operator privileges to user"
+msgstr "Uporabniku podeli pravice operaterja"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:305
-#, fuzzy
-msgid "&Configure Chat Lists..."
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
+msgid "Deop"
+msgstr "Razop"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:316
-#, fuzzy
-msgid "Show &Menubar"
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
+msgid "Take operator privileges from user"
+msgstr "Uporabniku odvzemi pravice operaterja"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:317
-#, fuzzy
-msgid "Ctrl+M"
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
+msgid "Voice"
+msgstr "Glas"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:333
-#, fuzzy
-msgid "Debug &BufferViewOverlay"
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
+msgid "Give voice to user"
+msgstr "Uporabniku daj glas"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:337
-#, fuzzy
-msgid "Debug &HotList"
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
+msgid "Devoice"
+msgstr "Razglas"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:341
-#, fuzzy
-msgid "Reload Stylesheet"
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
+msgid "Take voice from user"
+msgstr "Uporabniku odvzemi glas"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:345
-#, fuzzy
-msgid "Jump to hot chat"
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
+msgid "Kick"
+msgstr "Brcni"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:372
-#, fuzzy
-msgid "&Chat Lists"
-msgstr ""
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
+msgid "Remove user from channel"
+msgstr "Uporabnika odstrani iz kanala"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:374
-msgid "&Toolbars"
-msgstr "&Orodjarne"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
+msgid "Ban"
+msgstr "Izloči"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:388
-msgid "&Settings"
-msgstr "&Nastavitve"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
+msgid "Ban user from channel"
+msgstr "Uporabnika izloči iz kanala"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:395
-msgid "&Help"
-msgstr "&Pomoč"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
+msgid "Kick/Ban"
+msgstr "Brcni/izloči"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:403
-msgid "Debug"
-msgstr "Razhroščevanje"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
+msgid "Remove and ban user from channel"
+msgstr "Uporabnika odstrani in izloči iz kanala"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:542
-msgid "Nicks"
-msgstr "Vzdevki"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51
+msgid "Connect to all"
+msgstr "Poveži se na vse"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:551
-msgid "Show Nick List"
-msgstr "Prikaži seznam vzdevkov"
+#. ts-context ToolBarActionProvider
+#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58
+msgid "Disconnect from all"
+msgstr "Prekini povezavo z vsemi"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:562
-msgid "Chat Monitor"
-msgstr "Nadzorovalnik klepeta"
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:573
-msgid "Show Chat Monitor"
-msgstr "Prikaži nadzorovalnik klepeta"
+#. ts-context TopicWidget
+#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79
+msgid "..."
+msgstr "..."
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:577
-msgid "Inputline"
-msgstr "Vnosna vrstica"
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Interface"
+msgstr "Vmesnik"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:586
-msgid "Show Input Line"
-msgstr "Prikaži vnosno vrstico"
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
+msgid "Topic Widget"
+msgstr "Vrstica s temo"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:597
-msgid "Topic"
-msgstr "Tema"
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14
+msgid "Form"
+msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:609
-msgid "Show Topic Line"
-msgstr "Prikaži vrstico s temo"
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22
+msgid "Custom font:"
+msgstr "Pisava po meri:"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:680
-#, fuzzy
-msgid "Main Toolbar"
-msgstr ""
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50
+msgid "Resize dynamically to fit contents"
+msgstr "Dinamično spremeni velikost glede na vsebino"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:719
-msgid "Connected to core."
-msgstr "Povezan z jedrom."
+#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
+#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84
+msgid "On hover only"
+msgstr "Samo ob lebdenju nad temo"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:753
-msgid "Core Lag: %1"
-msgstr "Zakasnitev jedra: %1"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:695
+msgid "<%1>"
+msgstr "<%1>"
 
-#. ts-context MainWin
-#: ../src/qtui/mainwin.cpp:789
-msgid "Not connected to core."
-msgstr "Brez povezave z jedrom."
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:659 ../src/uisupport/uistyle.cpp:697
+msgid "[%1]"
+msgstr "[%1]"
 
-#. ts-context Message
-#~ msgid "Day changed to %1"
-#~ msgstr "Dan se je spremenil na %1"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:713
+msgid "<-x"
+msgstr "<-x"
 
-#. ts-context MessageModel
-#: ../src/client/messagemodel.cpp:373
-msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
-msgstr "Zahtevam %1 starih sporočil za prikaz %2:%3"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:717
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 ../src/uisupport/uistyle.cpp:723
+msgid "*"
+msgstr "*"
 
-#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
-#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:705
+msgid "-->"
+msgstr "-->"
 
-#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
-#: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34
-msgid "Receiving Backlog"
-msgstr "Sprejemanje starih sporočil"
+#. Action Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:578
+msgid "%DN%1%DN %2"
+msgstr "%DN%1%DN %2"
 
-#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
-#~ msgid "Processing Messages"
-#~ msgstr "Obdelovanje sporočil"
+#. Nick Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:582
+msgid "You are now known as %DN%1%DN"
+msgstr "Sedaj ste znani kot %DN%1%DN"
 
-#. ts-context MultiLineEdit
-#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:333
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to paste %n lines?"
-msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:583
+msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
+msgstr "%DN%1%DN je sedaj znan kot %DN%2%DN"
+
+#. Mode Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:587
+msgid "User mode: %DM%1%DM"
+msgstr "Uporabniški način: %DM%1%DM"
 
-#. ts-context MultiLineEdit
-#: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:342
-#, fuzzy
-msgid "Paste Protection"
-msgstr "Varovanje pri lepljenju"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:588
+msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
+msgstr "Način %DM%1%DM od %DN%2%DN"
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:13
-msgid "Add Network"
-msgstr "Dodaj omrežje"
+#. Join Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:592
+msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
+msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se je pridružil %DC%4%DC"
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:21
-msgid "Use preset:"
-msgstr "Uporabi že pripravljeno:"
+#. Part Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:595
+msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
+msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je zapustil %DC%4%DC"
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:56
-msgid "Manually specify network settings"
-msgstr "Ročno nastavi omrežje"
+#. Quit Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:600
+msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
+msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je končal"
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:66
-msgid "Manual Settings"
-msgstr "Ročne nastavitve"
+#. Kick Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:607
+msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
+msgstr "%DN%1%DN je brcnil %DN%2%DN iz %DC%3%DC"
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:74
-msgid "Network name:"
-msgstr "Ime omrežja:"
+#. Day Change Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:624
+msgid "{Day changed to %1}"
+msgstr "{dan se je spremenil na %1}"
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:84
-msgid "Server address:"
-msgstr "Naslov strežnika:"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:636
+msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
+msgstr "Združitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH Uporabniki, ki so prišli: "
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:94
-msgid "Port:"
-msgstr "Vrata:"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:640 ../src/uisupport/uistyle.cpp:655
+msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
+msgstr "%DN%1%DN (še %2)"
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:114
-msgid "Server password:"
-msgstr "Geslo strežnika:"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:650
+msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
+msgstr "Ločitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH. Uporabniki, ki so odšli: "
 
-#. ts-context NetworkAddDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:130
-msgid "Use secure connection"
-msgstr "Uporabi varno povezavo"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:707 ../src/uisupport/uistyle.cpp:709
+msgid "<--"
+msgstr "<--"
 
-#. ts-context NetworkEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13
-msgid "Dialog"
-msgstr "Pogovorno okno"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:711
+msgid "<-*"
+msgstr "<-*"
 
-#. ts-context NetworkEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21
-msgid "Please enter a network name:"
-msgstr "Vnesite ime omrežja:"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:721
+msgid "-"
+msgstr "-"
 
-#. ts-context NetworkEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:690
-msgid "Add Network"
-msgstr "Dodaj omrežje"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:725
+msgid "=>"
+msgstr "=>"
 
-#. ts-context NetworkItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:194
-msgid "Server: %1"
-msgstr "Strežnik: %1"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:727
+msgid "<="
+msgstr "<="
 
-#. ts-context NetworkItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:195
-msgid "Users: %1"
-msgstr "Uporabniki: %1"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:701
+msgid "<->"
+msgstr "<->"
 
-#. ts-context NetworkItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:198
-msgid "Lag: %1 msecs"
-msgstr "Zakasnitev: %1 ms"
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:703
+msgid "***"
+msgstr "***"
 
-#. ts-context NetworkModel
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:830
-#, fuzzy
-msgid "Chat"
-msgstr ""
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:699
+msgid "-*-"
+msgstr "-*-"
 
-#. ts-context NetworkModel
-#~ msgid "Buffer"
-#~ msgstr "Prikaz"
+#. Plain Message
+#. ----------
+#. Notice Message
+#. ----------
+#. Server Message
+#. ----------
+#. Info Message
+#. ----------
+#. Error Message
+#. ----------
+#. Topic Message
+#. ts-context UiStyle::StyledMessage
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:572 ../src/uisupport/uistyle.cpp:575
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:615 ../src/uisupport/uistyle.cpp:618
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:621 ../src/uisupport/uistyle.cpp:628
+#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729
+msgid "%1"
+msgstr "%1"
 
-#. ts-context NetworkModel
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:830
-msgid "Topic"
-msgstr "Tema"
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:675
+msgid "%n Owner(s)"
+msgid_plural "%n Owner(s)"
+msgstr[0] "%n lastnikov"
+msgstr[1] "%n lastnika"
+msgstr[2] "%n lastniki"
+msgstr[3] "%n lastnikov"
 
-#. ts-context NetworkModel
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:830
-msgid "Nick Count"
-msgstr "Št. vzdevkov"
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:676
+msgid "%n Admin(s)"
+msgid_plural "%n Admin(s)"
+msgstr[0] "%n skrbnikov"
+msgstr[1] "%n skrbnika"
+msgstr[2] "%n skrbniki"
+msgstr[3] "%n skrbnikov"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Connect"
-#~ msgstr "Poveži se"
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:677
+msgid "%n Operator(s)"
+msgid_plural "%n Operator(s)"
+msgstr[0] "%n operaterjev"
+msgstr[1] "%n operaterja"
+msgstr[2] "%n operaterji"
+msgstr[3] "%n operaterjev"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Disconnect"
-#~ msgstr "Prekini povezavo"
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:678
+msgid "%n Half-Op(s)"
+msgid_plural "%n Half-Op(s)"
+msgstr[0] "%n pol-operaterjev"
+msgstr[1] "%n pol-operaterja"
+msgstr[2] "%n pol-operaterji"
+msgstr[3] "%n pol-operaterjev"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Join"
-#~ msgstr "Pridruži se"
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:679
+msgid "%n Voiced"
+msgid_plural "%n Voiced"
+msgstr[0] "%n z besedo"
+msgstr[1] "%n z besedo"
+msgstr[2] "%n z besedo"
+msgstr[3] "%n z besedo"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Part"
-#~ msgstr "Zapusti"
+#. ts-context UserCategoryItem
+#: ../src/client/networkmodel.cpp:680
+msgid "%n User(s)"
+msgid_plural "%n User(s)"
+msgstr[0] "%n uporabnikov"
+msgstr[1] "%n uporabnika"
+msgstr[2] "%n uporabniki"
+msgstr[3] "%n uporabnikov"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Delete Buffer(s)..."
-#~ msgstr "Zbriši prikaz(e) ..."
+#~ msgid "Day changed to %1"
+#~ msgstr "Dan se je spremenil v %1"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Show Buffer"
-#~ msgstr "Prikaži prikaz"
+#. ts-context AboutDlg
+#~ msgid ""
+#~ "Special thanks goes to:<br><dl><dt><b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for "
+#~ "great artwork and the Quassel logo/icon</dt><dt><b><a "
+#~ "href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
+#~ "creating most of the other shiny icons you see throughout "
+#~ "Quassel</dd><dt><b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software "
+#~ "formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, "
+#~ "and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and "
+#~ "more</dd><dt><b><a "
+#~ "href=\"http://www.nokia.com\">Nokia</a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, "
+#~ "and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
+#~ msgstr ""
+#~ "Posebno zahvalo si zaslužijo:<br><dl><dt><b>John \"nox\" "
+#~ "Hand</b></dt><dd>za odlično grafiko in logo/ikono za "
+#~ "Quassel</dt><dt><b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">ekipa "
+#~ "Oxygen</a></b></dt><dd>za izdelavo večine ostalih čudovitih ikon, ki jih "
+#~ "vidite v Quassel</dd><dt><b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt "
+#~ "Software, nekdaj znani kot Trolltech</a></b></dt><dd>za izdelavo Qt in "
+#~ "Qtopia ter sponzoriranje razvoja QuasselTopia z Greenphone in "
+#~ "ostalim</dd><dt><b><a "
+#~ "href=\"http://www.nokia.com\">Nokia</a></b></dt><dd>za nadaljnji razvoj "
+#~ "Qt in za sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi N810</dd>"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Joins"
-#~ msgstr "Pridružitve"
+#. ts-context AliasesSettingsPage
+#~ msgid "Behaviour"
+#~ msgstr "Obnašanje"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Parts"
-#~ msgstr "Zapustitve"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Videz"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Quits"
-#~ msgstr "Končanja"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Splošno"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Nick Changes"
-#~ msgstr "Spremembe vzdevkov"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Fonts"
+#~ msgstr "Pisave"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Mode Changes"
-#~ msgstr "Spremembe načina"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Set font for the main chat window and the chat monitor"
+#~ msgstr "Nastavite pisavo za glavno okno klepeta in nadzorovalnik klepeta"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Day Changes"
-#~ msgstr "Spremembe dneva"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Chat window:"
+#~ msgstr "Okno klepeta:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Set as Default..."
-#~ msgstr "Nastavi kot privzeto ..."
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Font"
+#~ msgstr "Pisava"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Use Defaults..."
-#~ msgstr "Uporabi privzeto ..."
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Choose..."
+#~ msgstr "Izbor ..."
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Join Channel..."
-#~ msgstr "Pridruži se kanalu ..."
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Set font for channel and nick lists"
+#~ msgstr "Nastavite pisavo za seznama kanalov in vzdevkov"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Start Query"
-#~ msgstr "Zaženi poizvedbo"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Channel list:"
+#~ msgstr "Seznam kanalov:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Show Query"
-#~ msgstr "Prikaži poizvedbo"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Set font for the input line"
+#~ msgstr "Nastavite pisavo za vnosno vrstico"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Whois"
-#~ msgstr "Whois"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Input line:"
+#~ msgstr "Vnosna vrstica:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Version"
-#~ msgstr "Različica"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Misc"
+#~ msgstr "Razno"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Time"
-#~ msgstr "Čas"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prikaži namig z ogledom spletne strani, ko miška lebdi nad spletno "
+#~ "povezavo"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Ping"
-#~ msgstr "Ping"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Show previews of webpages on URL hover"
+#~ msgstr "Ob lebdenju nad povezavo prikaži ogled strani"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Finger"
-#~ msgstr "Finger"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Show status icons in channel and nick lists"
+#~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone stanj"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Give Operator Status"
-#~ msgstr "Daj status operaterja"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Use icons in channel and nick lists"
+#~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Take Operator Status"
-#~ msgstr "Odvzemi status operaterja"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Client style:"
+#~ msgstr "Slog odjemalca:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Give Voice"
-#~ msgstr "Daj besedo"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Language:"
+#~ msgstr "Jezik:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Take Voice"
-#~ msgstr "Odvzemi besedo"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Note: needs client restart for full effect!"
+#~ msgstr "Pomnite: za uveljavitev je potrebno znova zagnati program!"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Kick From Channel"
-#~ msgstr "Brcni s kanala"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Misc:"
+#~ msgstr "Razno:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Ban From Channel"
-#~ msgstr "Izloči s kanala"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Show Web Previews"
+#~ msgstr "Prikaži oglede spletnih strani"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Kick && Ban"
-#~ msgstr "Brcni in izloči"
+#. ts-context AppearanceSettingsPage
+#~ msgid "Use Icons to represent away state of Users"
+#~ msgstr "Za prikaz stanja uporabnikov uporabi ikone"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Hide Buffer(s) Temporarily"
-#~ msgstr "Začasno skrij prikaz(e)"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "Behaviour"
+#~ msgstr "Obnašanje"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Hide Buffer(s) Permanently"
-#~ msgstr "Trajno skrij prikaz(e)"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "Backlog Request Method:"
+#~ msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Show Channel List"
-#~ msgstr "Prikaži seznam kanalov"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "Fixed Amount per Buffer"
+#~ msgstr "Fiksno število na prikaz"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Show Ignore List"
-#~ msgstr "Prikaži seznam spregledanih"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "Unread Messages per Buffer"
+#~ msgstr "Neprebranih sporočil na prikaz"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Hide Events"
-#~ msgstr "Skrij dogodke"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "Global Unread Messages"
+#~ msgstr "Globalno neprebranih sporočil"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "CTCP"
-#~ msgstr "CTCP"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "The simplest Requester. It fetches a fixed amount of lines for each "
+#~ "buffer from the Backlog."
+#~ msgstr ""
+#~ "Najbolj preprost način. Iz zgodovine sporočil pridobi fiksno število "
+#~ "vrstic za vsak prikaz."
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Actions"
-#~ msgstr "Dejanja"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "FixedBacklogAmount"
+#~ msgstr "FixedBacklogAmount"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
-#~ msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
-#~ msgstr[0] "Ali želite trajno zbrisati sledeči prikaz?"
-#~ msgstr[1] "Ali želite trajno zbrisati sledeča prikaza?"
-#~ msgstr[2] "Ali želite trajno zbrisati sledeče prikaze?"
-#~ msgstr[3] "Ali želite trajno zbrisati sledeče prikaze?"
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The "
+#~ "amount of lines can be limited per buffer.\n"
+#~ "\n"
+#~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a "
+#~ "better context."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko "
+#~ "omejite za vsak prikaz.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih "
+#~ "sporočil."
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#. ts-context BacklogSettingsPage
 #~ msgid ""
-#~ "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog "
-#~ "data, from the core's database and cannot be undone."
+#~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The "
+#~ "amount of lines can be limited per buffer.\n"
+#~ "\n"
+#~ "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a "
+#~ "better context."
 #~ msgstr ""
-#~ "<b>Pomnite:</b> S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane "
-#~ "podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti."
+#~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko "
+#~ "omejite za vsak prikaz.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih "
+#~ "sporočil."
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "PerBufferUnreadBacklogLimit"
+#~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogLimit"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "PerBufferUnreadBacklogAdditional"
+#~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogAdditional"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
 #~ msgid ""
-#~ "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel "
-#~ "first."
+#~ "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message "
+#~ "for all buffers.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Note: this requester is not recommended if you use hidden buffer or have "
+#~ "inactive buffers (i.e.: no stale queries or channels).\n"
+#~ "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
+#~ "fastest.\n"
+#~ "\n"
+#~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a "
+#~ "better context similar."
 #~ msgstr ""
-#~ "<br>Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale."
+#~ "Pridobi vsa sporočila, ki so novejša od najstarejšega neprebranega "
+#~ "sporočila v kateremkoli prikazu.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Pomnite: ta način ni priporočljiv, če uporabljate skriti prikaz ali imate "
+#~ "neaktivne prikaze (npr. brez zastarelih poizvedb ali kanalov)\n"
+#~ "Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno "
+#~ "najhitrejši.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih "
+#~ "sporočil."
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "GlobalUnreadBacklogLimit"
+#~ msgstr "GlobalUnreadBacklogLimit"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "GlobalUnreadBacklogAdditional"
+#~ msgstr "GlobalUnreadBacklogAdditional"
+
+#. ts-context BacklogSettingsPage
+#~ msgid "DynamicBacklogAmount"
+#~ msgstr "DynamicBacklogAmount"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Remove buffers permanently?"
-#~ msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?"
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#~ msgid "Please enter a name for the buffer view:"
+#~ msgstr "Vnesite ime za prikaz:"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Join Channel"
-#~ msgstr "Pridruži se kanalu"
+#. ts-context BufferViewEditDlg
+#~ msgid "Add Buffer View"
+#~ msgstr "Dodaj prikaz"
 
-#. ts-context NetworkModelActionProvider
-#~ msgid "Input channel name:"
-#~ msgstr "Vnesite ime kanala:"
+#. ts-context BufferViewFilter
+#~ msgid "Edit Mode"
+#~ msgstr "Način za urejanje"
 
-#. ts-context NetworkModelController
-#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154
-msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
-msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
-msgstr[0] "Ali želite trajno zbrisati sledeči %n prikaz?"
-msgstr[1] "Ali želite trajno zbrisati sledeča %n prikaza?"
-msgstr[2] "Ali želite trajno zbrisati sledeče %n prikaze?"
-msgstr[3] "Ali želite trajno zbrisati sledečih %n prikaze?"
+#. ts-context BufferViewFilter
+#~ msgid "Show / Hide buffers"
+#~ msgstr "Prikaži/skrij prikaze"
 
-#. ts-context NetworkModelController
-#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:159
-msgid ""
-"<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, "
-"from the core's database and cannot be undone."
-msgstr ""
-"<b>Pomnite:</b> S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane "
-"podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti."
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Splošno"
 
-#. ts-context NetworkModelController
-#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:161
-msgid ""
-"<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
-msgstr ""
-"<br>Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale."
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Buffer Views"
+#~ msgstr "Prikazi"
 
-#. ts-context NetworkModelController
-#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:163
-msgid "Remove buffers permanently?"
-msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Videz"
 
-#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
-#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:472
-msgid "Join Channel"
-msgstr "Pridruži se kanalu"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Delete Buffer View?"
+#~ msgstr "Zbrišem prikaz?"
 
-#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
-#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:475
-msgid "Network:"
-msgstr "Omrežje:"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Do you really want to delete the buffer view \"%1\"?"
+#~ msgstr "Ali res želite zbrisati prikaz »%1«?"
 
-#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
-#: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:477
-msgid "Channel:"
-msgstr "Kanal:"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Buffer View  Settings"
+#~ msgstr "Nastavitve prikaza"
 
-#. ts-context NetworkPage
-#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148
-msgid "Setup Network Connection"
-msgstr "Nastavitev omrežne povezave"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Restrict Buffers to:"
+#~ msgstr "Omeji prikaze na:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Splošno"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Status Buffers"
+#~ msgstr "Prikazi stanj"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
-msgid "Networks"
-msgstr "Omrežja"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Channel Buffers"
+#~ msgstr "Prikazi kanalov"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
-msgid "Misc"
-msgstr "Razno"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Query Buffers"
+#~ msgstr "Prikazi poizvedb"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:160
-msgid ""
-"<b>The following problems need to be corrected before your changes can be "
-"applied:</b><ul>"
-msgstr ""
-"<b>Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti sledeče "
-"težave:</b><ul>"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Hide inactive Buffers"
+#~ msgstr "Skrij neaktivne prikaze"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:161
-msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
-msgstr "<li>Vsako omrežje mora imeti določen vsaj en strežnik</li>"
+#. ts-context BufferViewSettingsPage
+#~ msgid "Add new Buffers automatically"
+#~ msgstr "Nove prikaze dodaj samodejno"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:162
-msgid "</ul>"
-msgstr "</ul>"
+#. ts-context BufferWidget
+#~ msgid ""
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
+#~ "\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
+#~ "type=\"text/css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:13pt; "
+#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><img "
+#~ "src=\":/pics/quassel-large.png\" /><span style=\" font-size:89pt; "
+#~ "color:#00008b;\">uassel IRC</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
+#~ "font-size:49pt;\"><span style=\" font-size:22pt;\">Chat comfortably. "
+#~ "Anywhere.</span></p></body></html>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
+#~ "\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
+#~ "type=\"text/css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:13pt; "
+#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><img "
+#~ "src=\":/pics/quassel-large.png\" /><span style=\" font-size:89pt; "
+#~ "color:#00008b;\">uassel IRC</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
+#~ "margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
+#~ "font-size:49pt;\"><span style=\" font-size:22pt;\">Klepetajte udobno. "
+#~ "Kjerkoli.</span></p></body></html>"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:163
-msgid "Invalid Network Settings"
-msgstr "Neveljavne nastavitve omrežja"
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Splošno"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:527
-msgid "Delete Network?"
-msgstr "Zbrišem omrežje?"
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Videz"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:528
-msgid ""
-"Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, "
-"including the backlog?"
-msgstr ""
-"Ali res želite zbrisati omrežje »%1« in vse z njim povezane nastavitve, "
-"vključno z zgodovino sporočil?"
+#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
+#~ msgid "Available Buffers:"
+#~ msgstr "Razpoložljivi prikazi:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:13
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context Client
+#~ msgid "All Buffers"
+#~ msgstr "Vsi prikazi"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:47
-msgid "Re&name..."
-msgstr "Pre&imenuj ..."
+#. ts-context Client
+#~ msgid "Default Identity"
+#~ msgstr "Privzeta identiteta"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:64
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:234
-msgid "&Add..."
-msgstr "&Dodaj ..."
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Videz"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:87
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:251
-msgid "De&lete"
-msgstr "&Zbriši"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color settings"
+#~ msgstr "Nastavitve barv"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:123
-msgid "Network Details"
-msgstr "Podrobnosti omrežja"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Buffers"
+#~ msgstr "Prikazi"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:131
-msgid "Identity:"
-msgstr "Identiteta:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Network"
+#~ msgstr "Omrežje"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:148
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:280
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:294
-msgid "..."
-msgstr "..."
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "#incative"
+#~ msgstr "#neaktiven"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:189
-msgid "Servers"
-msgstr "Strežniki"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "#regular"
+#~ msgstr "#običajen"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:192
-msgid "Manage servers for this network"
-msgstr "Upravljanje s strežniki za to omrežje"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "#highlight"
+#~ msgstr "#poudarek"
+
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "#new message"
+#~ msgstr "#novo sporočilo"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:216
-msgid "&Edit..."
-msgstr "&Urejanje ..."
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "#other activity"
+#~ msgstr "#druga aktivnost"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:277
-msgid "Move upwards in list"
-msgstr "Premakni gor v seznamu"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Form"
+#~ msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:291
-msgid "Move downwards in list"
-msgstr "Premakni dol v seznamu"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Bufferview"
+#~ msgstr "Prikaz"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:336
-msgid "Commands"
-msgstr "Ukazi"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Activities:"
+#~ msgstr "Aktivnosti:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:339
-msgid ""
-"Configure automatic identification or misc. commands to be executed after "
-"connecting to a server"
-msgstr ""
-"Nastavite samodejno identificacijo ali druge ukaze, ki naj se izvedejo po "
-"povezavi s strežnikom"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "FG"
+#~ msgstr "OS"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:345
-msgid "Commands to execute on connect:"
-msgstr "Ukazi, izvedeni po povezavi:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "BG"
+#~ msgstr "OZ"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:361
-msgid ""
-"Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
-"Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely "
-"be needed here!"
-msgstr ""
-"Podajte seznam ukazov IRC, ki naj se izvedejo po povezavi.\n"
-"Pomnite, da se Quassel samodejno znova pridruži kanalom, zato /join tu "
-"verjetno ne bo potreben!"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Use BG"
+#~ msgstr "Uporabi OZ"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:373
-msgid "Connection"
-msgstr "Povezava"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Highlight:"
+#~ msgstr "Poudarek:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:382
-msgid "Control automatic reconnect to the network"
-msgstr "Nadzorujte samodejno vnovično povezovanje v omrežje"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "New Message:"
+#~ msgstr "Novo sporočilo:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:385
-msgid "Automatic Reconnect"
-msgstr "Samodejno vnovično povezovanje"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Other Activity:"
+#~ msgstr "Druga aktivnost:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:396
-msgid "Interval:"
-msgstr "Interval:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Preview:"
+#~ msgstr "Ogled:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:403
-msgid " s"
-msgstr " s"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "1"
+#~ msgstr "1"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:419
-msgid "Retries:"
-msgstr "Poskusov:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Chatview"
+#~ msgstr "Prikaz klepeta"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:439
-msgid "Unlimited"
-msgstr "Neomejeno"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Server Activity"
+#~ msgstr "Aktivnost strežnika"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464
-msgid "Rejoin all channels on reconnect"
-msgstr "Po vnovični povezavi se pridruži vsem kanalom"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Foreground"
+#~ msgstr "Ospredje"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:491
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:500
-msgid "Auto Identify"
-msgstr "Samodejno se identificiraj"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Default:"
+#~ msgstr "Privzeto:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:515
-msgid "NickServ"
-msgstr "NickServ"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Inactive:"
+#~ msgstr "Neaktivno:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:532
-msgid "Service:"
-msgstr "Storitev:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Background"
+#~ msgstr "Ozadje"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:542
-msgid "Password:"
-msgstr "Geslo:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Error Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo napake:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:566
-msgid "Encodings"
-msgstr "Nabori znakov"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Notice Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo opombe:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:569
-msgid ""
-"Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
-msgstr ""
-"Nastavite napredne nastavitve, kot so nabori znakov za sporočila in "
-"samodejno vnovično povezovanje"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Plain Message:"
+#~ msgstr "Navadno sporočilo:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:578
-msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
-msgstr "Nadzorujte nabore znakov za prejeta in poslana sporočila"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Server Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo strežnika:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:581
-msgid "Use Custom Encodings"
-msgstr "Uporabi nabor znakov po meri"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Highlight Message:"
+#~ msgstr "Poudarjeno sporočilo:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:592
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:612
-msgid ""
-"Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
-"UTF-8 should be a sane choice for most networks."
-msgstr ""
-"Določite, s katerim naborom znakov bodo poslana vaša sporočila.\n"
-"Za večino omrežij bi morala biti UTF-8 razumna izbira."
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "User Activity"
+#~ msgstr "Uporabniška aktivnost"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:596
-msgid "Send messages in:"
-msgstr "Pošlji sporočila z:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Action Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo aktivnosti:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:623
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:643
-msgid ""
-"Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
-"This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
-msgstr ""
-"Prejeta sporočila, z naborom znakov UTF-8, bodo vedno obravnavana kot taka.\n"
-"Ta nastavitev določa nabor znakov za sporočila, ki niso UTF-8."
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Join Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo pridružitve:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:627
-msgid "Receive fallback:"
-msgstr "Zasilen za prejeta:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Kick Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo brce:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:654
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:668
-msgid ""
-"This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
-"Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
-msgstr ""
-"To določa, kakšen nabor znakov imajo nadzorna sporočila, vzdevki in imena "
-"strežnikov.\n"
-"Pustite na ISO-8859-1, razen če ste prepričani, kaj počnete!"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Mode Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo načina:"
 
-#. ts-context NetworksSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:658
-msgid "Server encoding:"
-msgstr "Nabor znakov za strežnike:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Part Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo zapustitve:"
 
-#. ts-context NickEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420
-msgid "Add Nickname"
-msgstr "Dodaj vzdevek"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Quit Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo končanja:"
 
-#. ts-context NickEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13
-msgid "Edit Nickname"
-msgstr "Urejanje vzdevka"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Rename Message:"
+#~ msgstr "Sporočilo preimenovanja:"
 
-#. ts-context NickEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19
-msgid "Please enter a valid nickname:"
-msgstr "Vnesite veljaven vzdevek:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Message"
+#~ msgstr "Sporočilo"
+
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Timestamp:"
+#~ msgstr "Časovna oznaka:"
 
-#. ts-context NickEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32
-msgid ""
-"A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and "
-"the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
-msgstr ""
-"Veljaven vzdevek lahko vsebuje znake angleške abecede, števke in posebne "
-"znake {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ ter -."
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Sender:"
+#~ msgstr "Pošiljatelj:"
 
-#. ts-context NotificationsSettingsPage
-#~ msgid "Behaviour"
-#~ msgstr "Obnašanje"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Nick:"
+#~ msgstr "Vzdevek:"
 
-#. ts-context NotificationsSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
-msgid "Notifications"
-msgstr "Obvestila"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Hostmask:"
+#~ msgstr "Maska gostitelja:"
 
-#. ts-context NotificationsSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
-#, fuzzy
-msgid "Interface"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Channelname:"
+#~ msgstr "Ime kanala:"
 
-#. ts-context NotificationsSettingsPage
-#~ msgid "Appearance"
-#~ msgstr "Videz"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Mode flags:"
+#~ msgstr "Zastavice načina:"
 
-#. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:142
-msgid "Select Audio File"
-msgstr "Izberite zvočno datoteko"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Url:"
+#~ msgstr "Lokacija:"
 
-#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:13
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "New Message Marker:"
+#~ msgstr "Označevalnik novih sporočil:"
 
-#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:19
-msgid "Audio Notification (via Phonon)"
-msgstr "Zvočno obvestilo (prek Phonon)"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Enable"
+#~ msgstr "Omogoči"
 
-#. ts-context PhononNotificationConfigWidget
-#: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:28
-msgid "Play File:"
-msgstr "Predvajaj datoteko:"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Sender auto coloring:"
+#~ msgstr "Samodejno barvanje pošiljateljev:"
 
-#. ts-context PostgreSqlStorage
-#: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:61
-#, fuzzy
-msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Mirc Color Codes"
+#~ msgstr "Barvne kode mIRCa"
 
-#. ts-context QObject
-#: ../src/client/backlogrequester.cpp:82
-msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers"
-msgstr "Zahtevam največ %1 starih sporočil za %2 prikazov"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color Codes"
+#~ msgstr "Barvne kode"
 
-#. ts-context QObject
-#: ../src/client/backlogrequester.cpp:106
-msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
-msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil (in dodatnih %2)"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 0:"
+#~ msgstr "Barva 0:"
 
-#. ts-context QObject
-#: ../src/client/backlogrequester.cpp:123
-msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
-msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil za %2 prikazov"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 1:"
+#~ msgstr "Barva 1:"
 
-#. ts-context QObject
-#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56
-msgid "Welcome to Quassel IRC"
-msgstr "Dobrodošli v Quassel IRC"
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 2:"
+#~ msgstr "Barva 2:"
 
-#. ts-context QObject
-#: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58
-msgid ""
-"This wizard will help you to set up your default identity and your IRC "
-"network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this "
-"wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
-msgstr ""
-"Ta čarovnik vam bo pomagal pri nastavitvi privzete identitete in povezave v "
-"omrežje IRC.<br>Zaobjete so le osnovne nastavitve. Tega čarovnika lahko "
-"prekličete kadarkoli in za podrobnejše spremembe uporabite nastavitveno okno."
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 3:"
+#~ msgstr "Barva 3:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 ../src/uisupport/qssparser.cpp:166
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:314
-#, fuzzy
-msgid "Invalid block declaration: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 4:"
+#~ msgstr "Barva 4:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140
-#, fuzzy
-msgid "Invalid palette role assignment: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 5:"
+#~ msgstr "Barva 5:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156
-#, fuzzy
-msgid "Unknown palette role name: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 6:"
+#~ msgstr "Barva 6:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192
-#, fuzzy
-msgid "Invalid subelement name in %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 7:"
+#~ msgstr "Barva 7:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:234
-#, fuzzy
-msgid "Invalid message type in %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 8:"
+#~ msgstr "Barva 8:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:243
-#, fuzzy
-msgid "Invalid condition %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 14:"
+#~ msgstr "Barva 14:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:255
-#, fuzzy
-msgid "Invalid message label: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 15:"
+#~ msgstr "Barva 15:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:266
-#, fuzzy
-msgid "Invalid senderhash specification: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 13:"
+#~ msgstr "Barva 13:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270
-#, fuzzy
-msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 12:"
+#~ msgstr "Barva 12:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285
-#, fuzzy
-msgid "Invalid format name: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 11:"
+#~ msgstr "Barva 11:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:292
-#, fuzzy
-msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 10:"
+#~ msgstr "Barva 10:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:300
-#, fuzzy
-msgid "Unhandled condition: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Color 9:"
+#~ msgstr "Barva 9:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:329
-#, fuzzy
-msgid "Invalid proplist %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Nickview"
+#~ msgstr "Prikaz vzdevkov"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:348
-#, fuzzy
-msgid "Invalid chatlist item type %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Nick status:"
+#~ msgstr "Stanje vzdevka:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:364
-#, fuzzy
-msgid "Invalid chatlist state %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Online:"
+#~ msgstr "Na zvazi:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:390
-#, fuzzy
-msgid "Invalid property declaration: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ColorSettingsPage
+#~ msgid "Away:"
+#~ msgstr "Odsoten:"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414
-#, fuzzy
-msgid "Invalid font property: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#~ msgid "Delete Buffer(s)..."
+#~ msgstr "Zbriši prikaz(e) ..."
+
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#~ msgid "Show Buffer"
+#~ msgstr "Prikaži prikaz"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:420
-#, fuzzy
-msgid "Unknown ChatLine property: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#~ msgid "Hide Buffer(s) Temporarily"
+#~ msgstr "Začasno skrij prikaz(e)"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:442
-#, fuzzy
-msgid "Invalid palette color role specification: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context ContextMenuActionProvider
+#~ msgid "Hide Buffer(s) Permanently"
+#~ msgstr "Trajno skrij prikaz(e)"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:449
-#, fuzzy
-msgid "Unknown palette color role: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context Core
+#~ msgid ""
+#~ "Currently, Quassel only supports SQLite3. You need to build your\n"
+#~ "Qt library with the sqlite plugin enabled in order for quasselcore\n"
+#~ "to work."
+#~ msgstr ""
+#~ "Trenutno Quassel podpira le SQLite3. Da bo quasselcore deloval,\n"
+#~ "morate knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite."
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:456 ../src/uisupport/qssparser.cpp:478
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:499
-#, fuzzy
-msgid "Invalid gradient declaration: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#~ msgid "view SSL Certificate"
+#~ msgstr "Prikaži potrdilo SSL"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:465 ../src/uisupport/qssparser.cpp:486
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:509
-#, fuzzy
-msgid "Invalid gradient stops list: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreConnectDlg
+#~ msgid "add to known hosts"
+#~ msgstr "Dodaj med znane gostitelje"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:605
-#, fuzzy
-msgid "Invalid font specification: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context CoreNetwork
+#~ msgid "Disconnecting."
+#~ msgstr "Prekinjam povezavo."
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:644
-#, fuzzy
-msgid "Invalid font style specification: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Videz"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:657
-#, fuzzy
-msgid "Invalid font weight specification: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Fonts"
+#~ msgstr "Pisave"
 
-#. ts-context QssParser
-#: ../src/uisupport/qssparser.cpp:667
-#, fuzzy
-msgid "Invalid font size specification: %1"
-msgstr ""
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Form"
+#~ msgstr "Obrazec"
 
-#. ts-context Quassel::secondsToString()
-#: ../src/common/util.cpp:129
-msgid "year"
-msgstr "let"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Custom Application Fonts"
+#~ msgstr "Pisave po meri"
 
-#. ts-context Quassel::secondsToString()
-#: ../src/common/util.cpp:130
-msgid "day"
-msgstr "dni"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Font"
+#~ msgstr "Pisava"
 
-#. ts-context Quassel::secondsToString()
-#: ../src/common/util.cpp:131
-msgid "h"
-msgstr "ur"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Choose..."
+#~ msgstr "Izbor ..."
 
-#. ts-context Quassel::secondsToString()
-#: ../src/common/util.cpp:132
-msgid "min"
-msgstr "min"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Topic:"
+#~ msgstr "Tema:"
 
-#. ts-context Quassel::secondsToString()
-#: ../src/common/util.cpp:133
-msgid "sec"
-msgstr "sek"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Buffer Views:"
+#~ msgstr "Prikazi:"
 
-#. ts-context QueryBufferItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:407
-msgid "<b>Query with %1</b>"
-msgstr "<b>Poizvedba z %1</b>"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Nick List:"
+#~ msgstr "Seznam vzdevkov:"
 
-#. ts-context QueryBufferItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:425
-msgid "idling since %1"
-msgstr "nedejaven od %1"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Inputline:"
+#~ msgstr "Vnosna vrstica:"
 
-#. ts-context QueryBufferItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:428
-msgid "login time: %1"
-msgstr "čas prijave: %1"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "General:"
+#~ msgstr "Splošno:"
 
-#. ts-context QueryBufferItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:431
-msgid "server: %1"
-msgstr "strežnik: %1"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Chat Widget"
+#~ msgstr "Gradnik za klepet"
 
-#. ts-context SaveIdentitiesDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13
-msgid "Sync With Core"
-msgstr "Uskladi z jedrom"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Nicks:"
+#~ msgstr "Vzdevki:"
 
-#. ts-context SaveIdentitiesDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21
-msgid "Syncing data with core, please wait..."
-msgstr "Usklajujem podatke z jedrom, prosimo počakajte ..."
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid "Timestamp:"
+#~ msgstr "Časovna oznaka:"
 
-#. ts-context SaveIdentitiesDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81
-msgid "Abort"
-msgstr "Prekini"
+#. ts-context FontsSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order "
+#~ "to take effect. We intend to fix this."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nekatere nastavitve stopijo v veljavo šele po vnovičnem zagonu odjemalca "
+#~ "Quassel. To nameravamo popraviti."
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:13
-msgid "Dialog"
-msgstr "Pogovorno okno"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Behaviour"
+#~ msgstr "Obnašanje"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:37
-msgid "Server Info"
-msgstr "Podatki o strežniku"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Splošno"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45
-msgid "Server address:"
-msgstr "Naslov strežnika:"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Minimize to tray on minimize button"
+#~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb pomanjšaj)"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:52
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:242
-msgid "Port:"
-msgstr "Vrata:"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Minimize to tray on close button"
+#~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb zapri)"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:79
-msgid "Password:"
-msgstr "Geslo:"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Status Buffer"
+#~ msgstr "Prikaz stanja"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:101
-msgid "Use SSL"
-msgstr "Uporabi SSL"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Current Buffer"
+#~ msgstr "Trenutni prikaz"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:134
-msgid "Advanced"
-msgstr "Napredno"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Buffer View"
+#~ msgstr "Prikaz"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:155
-msgid "SSL Version:"
-msgstr "Različica SSL:"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Display topic in tooltip"
+#~ msgstr "Prikaži temo v namigu"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:162
-msgid ""
-"Do not change unless you're going to connect to a server not supporting "
-"SSLv3!"
-msgstr ""
-"Ne spreminjajte, razen če se boste povezali s strežnikom, ki ne podpira "
-"SSLv3!"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Mouse wheel changes displayed buffers"
+#~ msgstr "Miškin kolešček spreminja prikaze"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:166
-msgid "SSLv3 (default)"
-msgstr "SSLv3 (privzeto)"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "The suffix appended to a nick on completion via TAB. Default is \": \""
+#~ msgstr ""
+#~ "Pripona, ki se doda pri dokončevanju vzdevkov s Tab. Privzeto je to »: «"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171
-msgid "SSLv2"
-msgstr "SSLv2"
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Input Line"
+#~ msgstr "Vnosna vrstica"
+
+#. ts-context GeneralSettingsPage
+#~ msgid "Completion suffix:"
+#~ msgstr "Pripona dokončevanja:"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:176
-msgid "TLSv1"
-msgstr "TLSv1"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#~ msgid "Behaviour"
+#~ msgstr "Obnašanje"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:186
-msgid "Use a Proxy"
-msgstr "Uporabi posrednika"
+#. ts-context HighlightSettingsPage
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Videz"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:203
-msgid "Proxy Type:"
-msgstr "Vrsta posrednika:"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Splošno"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:211
-msgid "Socks 5"
-msgstr "Socks 5"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Load a Key"
+#~ msgstr "Naloži ključ"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:216
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "No Key loaded"
+#~ msgstr "Naložen ni noben ključ"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:228
-msgid "Proxy Host:"
-msgstr "Gostitelj posrednika:"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Load"
+#~ msgstr "Naloži"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:235
-msgid "localhost"
-msgstr "localhost"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "RSA"
+#~ msgstr "RSA"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:266
-msgid "Proxy Username:"
-msgstr "Uporabniško ime posrednika:"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "DSA"
+#~ msgstr "DSA"
 
-#. ts-context ServerEditDlg
-#: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:276
-msgid "Proxy Password:"
-msgstr "Geslo posrednika:"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Clear"
+#~ msgstr "Počisti"
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:77 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:34
-#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:49
-msgid "Settings"
-msgstr "Nastavitve"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Load a Certificate"
+#~ msgstr "Naloži potrdilo"
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:87
-msgid "Save changes"
-msgstr "Shrani spremembe"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "No Certificate loaded"
+#~ msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo"
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:88
-msgid ""
-"There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like "
-"to apply your changes now?"
-msgstr ""
-"Na trenutni strani z nastavitvami so neshranjene spremembe. Ali želite sedaj "
-"uveljaviti spremembe?"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Real Name:"
+#~ msgstr "Pravo ime:"
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:100 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:104
-msgid "Configure %1"
-msgstr "Nastavi %1"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
+#~ msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois."
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:171
-msgid "Reload Settings"
-msgstr "Znova naloži nastavitve"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Nicknames"
+#~ msgstr "Vzdevki"
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:171
-msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Add Nickname"
+#~ msgstr "Dodaj vzdevek"
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:180
-msgid "Restore Defaults"
-msgstr "Obnovi privzete vrednosti"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "&Add..."
+#~ msgstr "&Dodaj ..."
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:180
-msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
-msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Remove Nickname"
+#~ msgstr "Odstrani vzdevek"
 
-#. ts-context SettingsDlg
-#: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:13
-msgid "Configure Quassel"
-msgstr "Nastavi Quassel"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Remove"
+#~ msgstr "Odstrani"
 
-#. ts-context SettingsPageDlg
-#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36
-msgid "Configure %1"
-msgstr "Nastavi %1"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Re&name..."
+#~ msgstr "Pre&imenuj ..."
 
-#. ts-context SettingsPageDlg
-#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
-msgid "Reload Settings"
-msgstr "Znova naloži nastavitve"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Move upwards in list"
+#~ msgstr "Premakni gor v seznamu"
 
-#. ts-context SettingsPageDlg
-#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
-msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
-msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Move downwards in list"
+#~ msgstr "Premakni dol v seznamu"
 
-#. ts-context SettingsPageDlg
-#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
-msgid "Restore Defaults"
-msgstr "Obnovi privzete vrednosti"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "A&way"
+#~ msgstr "&Odsoten"
 
-#. ts-context SettingsPageDlg
-#: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
-msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
-msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Default Away Settings"
+#~ msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost"
 
-#. ts-context SettingsPageDlg
-#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:13
-msgid "Configure Quassel"
-msgstr "Nastavi Quassel"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Nick to be used when being away"
+#~ msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni"
 
-#. ts-context SettingsPageDlg
-#: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:29
-msgid "Settings"
-msgstr "Nastavitve"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Default away reason"
+#~ msgstr "Privzeti razlog za odsotnost"
 
-#. ts-context SignalProxy
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:865
-msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
-msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket, ki je večji kot je dovoljeno!"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Away Reason:"
+#~ msgstr "Razlog odsotnosti:"
 
-#. ts-context SignalProxy
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:870
-msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
-msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket velik 0 bajtov!"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Away Nick:"
+#~ msgstr "Vzdevek odsotnosti:"
 
-#. ts-context SignalProxy
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:887
-msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
-msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane stisnjene podatke!"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Set away when all clients have detached from the core"
+#~ msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom"
 
-#. ts-context SignalProxy
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:902
-msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
-msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane podatke: ni moč naložiti QVariant!"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Away On Detach"
+#~ msgstr "Odsotnost ob prekinitvi"
 
-#. ts-context SignalProxy
-#: ../src/common/signalproxy.cpp:1030
-msgid "Disconnecting"
-msgstr "Prekinjam povezavo"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Override default away reason for auto-away on detach"
+#~ msgstr "Za samo-odsotnost ob prekinitvi povozi privzeti razlog odsotnosti"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28
-msgid "Network name:"
-msgstr "Ime omrežja:"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Not implemented yet"
+#~ msgstr "Še ni izvedeno"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35
-msgid "The name of the IRC network you are configuring"
-msgstr "Ime omrežja IRC, ki ga nastavljate"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Away On Idle"
+#~ msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63
-msgid "Servers"
-msgstr "Strežniki"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Set away after"
+#~ msgstr "Odsoten po"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81
-msgid "A list of IRC servers belonging to this network"
-msgstr "Seznam strežnikov, ki spadajo v to omrežje"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "minutes of being idle"
+#~ msgstr "minutah neaktivnosti"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96
-msgid "Edit this server entry"
-msgstr "Urejanje izbranega strežnika"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Advanced"
+#~ msgstr "Napredno"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99
-msgid "&Edit..."
-msgstr "&Urejanje ..."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Ident:"
+#~ msgstr "Ident:"
+
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, "
+#~ "uniquely identifies you within the IRC network."
+#~ msgstr ""
+#~ "»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno "
+#~ "identificira na omrežju IRC."
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116
-msgid "Add another IRC server"
-msgstr "Doda nov strežnik za IRC"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Messages"
+#~ msgstr "Sporočila"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119
-msgid "&Add..."
-msgstr "&Dodaj ..."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Part Reason:"
+#~ msgstr "Razlog zapustitve:"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136
-msgid "Remove this server entry from the list"
-msgstr "Odstrani izbrani strežnik s seznama"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Quit Reason:"
+#~ msgstr "Razlog končanja:"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139
-msgid "De&lete"
-msgstr "&Zbriši"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Kick Reason:"
+#~ msgstr "Razlog za brco:"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165
-msgid "Move upwards in list"
-msgstr "Premakni gor v seznamu"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s "
+#~ "podporo za SSL"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182
-msgid "..."
-msgstr "..."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel "
+#~ "Core!\n"
+#~ "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL "
+#~ "Certificate!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n"
+#~ "ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179
-msgid "Move downwards in list"
-msgstr "Premakni dol v seznamu"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Continue"
+#~ msgstr "Nadaljuj"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226
-msgid "Join Channels Automatically"
-msgstr "Samodejno se pridruži kanalom"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Use SSL Key"
+#~ msgstr "Uporabi ključ SSL"
 
-#. ts-context SimpleNetworkEditor
-#: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250
-msgid ""
-"A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the "
-"network"
-msgstr ""
-"Seznam kanalov IRC, katerim se boste po vzpostavljeni povezavi v omrežje "
-"pridružili samodejno"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Key Type:"
+#~ msgstr "Vrsta ključa:"
 
-#. ts-context SqliteStorage
-#: ../src/core/sqlitestorage.cpp:49
-msgid ""
-"SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It "
-"is suitable for small and medium-sized databases that do not require access "
-"via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the "
-"same machine it is running on, and if you only expect a few users to use "
-"your core."
-msgstr ""
-"SQLite je pogon za zbirko podatkov, ki temelji na datotekah in ne potrebuje "
-"nobenega nastavljanja. Primeren je za male in srednje-velike podatkovne "
-"zbirke, ki ne potrebujejo dostopa prek omrežja. Uporabite SQLite, če naj "
-"jedro Quassel shranjuje svoje podatke na računalniku, kjer teče, in če bo "
-"jedro uporabljalo malo uporabnikov."
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Use SSL Certificate"
+#~ msgstr "Uporabi potrdilo SSL"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:568
-msgid "SSL Certificate used by %1"
-msgstr "Potrdilo SSL, ki ga uporablja %1"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "Organisation:"
+#~ msgstr "Organizacija:"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:572
-msgid "Issuer Info"
-msgstr "Podatki o izdajatelju"
+#. ts-context IdentitiesSettingsPage
+#~ msgid "CommonName:"
+#~ msgstr "Skupno ime:"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:574 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:583
-msgid "Organization:"
-msgstr "Organizacija:"
+#. ts-context InputLine
+#~ msgid "Do you really want to paste %1 lines?"
+#~ msgstr "Ali res želite prilepiti %1 vrstic?"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:575 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:584
-msgid "Locality Name:"
-msgstr "Ime krajevnosti:"
+#. ts-context InputLine
+#~ msgid "Paste Protection"
+#~ msgstr "Varovanje pri lepljenju"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:576 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:585
-msgid "Organizational Unit Name:"
-msgstr "Ime organizacijske enote:"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#~ msgid ""
+#~ "There is a nickname in your identity's nicklist which contains illegal "
+#~ "characters"
+#~ msgstr ""
+#~ "Na seznamu vzdevkov za vašo identiteto je vzdevek, ki vsebuje neveljavne "
+#~ "znake"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:577 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:586
-msgid "Country Name:"
-msgstr "Ime države:"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#~ msgid ""
+#~ "Due to a bug in Unreal IRCd (and maybe other irc-servers too) we're "
+#~ "unable to determine the erroneous nick"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zaradi napake v Unreal IRCd (in mogoče drugih strežnikih za IRC) ne "
+#~ "moremo določiti nepravilnega vzdevka"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:578 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:587
-msgid "State or Province Name:"
-msgstr "Ime zv. države ali province:"
+#. ts-context IrcServerHandler
+#~ msgid "Please use: /nick <othernick> to continue or clean up your nicklist"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za nadaljevanje uporabite »/nick <drug_vzdevek>«, ali pa počistite seznam "
+#~ "vzdevkov"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:581
-msgid "Subject Info"
-msgstr "Podatki o subjektu"
+#. ts-context MainWin
+#~ msgid "&Configure Buffer Views..."
+#~ msgstr "N&astavi prikaze ..."
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:590
-msgid "Additional Info"
-msgstr "Dodatni podatki"
+#. ts-context MainWin
+#~ msgid "&Lock Dock Positions"
+#~ msgstr "&Zakleni položaj podoken"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:592
-msgid "Valid From:"
-msgstr "Veljavno od:"
+#. ts-context MainWin
+#~ msgid "Ctrl+F"
+#~ msgstr "Ctrl+F"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:593
-msgid "Valid To:"
-msgstr "Veljavno do:"
+#. ts-context MainWin
+#~ msgid "&Buffer Views"
+#~ msgstr "P&rikazi"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:596
-msgid "Hostname %1:"
-msgstr "Ime gostitelja %1:"
+#. ts-context Message
+#~ msgid "Day changed to %1"
+#~ msgstr "Dan se je spremenil na %1"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:600
-msgid "E-Mail Address %1:"
-msgstr "E-poštni naslov %1:"
+#. ts-context MsgProcessorStatusWidget
+#~ msgid "Processing Messages"
+#~ msgstr "Obdelovanje sporočil"
 
-#. ts-context SslCertDisplayDialog
-#: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:602
-msgid "Digest:"
-msgstr "Povzetek:"
+#. ts-context NetworkModel
+#~ msgid "Buffer"
+#~ msgstr "Prikaz"
 
-#. ts-context StatusBufferItem
-#: ../src/client/networkmodel.h:142
-msgid "Status Buffer"
-msgstr "Prikaz stanja"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Connect"
+#~ msgstr "Poveži se"
 
-#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:122
-msgid "System Tray Icon"
-msgstr "Ikona v sistemski vrstici"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Disconnect"
+#~ msgstr "Prekini povezavo"
 
-#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:123
-msgid "Animate"
-msgstr "Animiraj"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Join"
+#~ msgstr "Pridruži se"
 
-#. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125
-msgid "Show bubble"
-msgstr "Prikaži oblaček"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Part"
+#~ msgstr "Zapusti"
 
-#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:67
-msgid "Activate dock entry, timeout:"
-msgstr "Aktiviraj ikono v docku:"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Delete Buffer(s)..."
+#~ msgstr "Zbriši prikaz(e) ..."
 
-#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:69
-msgid "Mark taskbar entry, timeout:"
-msgstr "Označi gumb v opravilni vrstici:"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Show Buffer"
+#~ msgstr "Prikaži prikaz"
 
-#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:74
-msgid "Unlimited"
-msgstr "Neomejeno"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Joins"
+#~ msgstr "Pridružitve"
 
-#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
-#: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:75
-msgid " s"
-msgstr " s"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Parts"
+#~ msgstr "Zapustitve"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
-msgid "Connect"
-msgstr "Poveži se"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Quits"
+#~ msgstr "Končanja"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
-msgid "Connect to IRC"
-msgstr "Poveži se na IRC"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Nick Changes"
+#~ msgstr "Spremembe vzdevkov"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
-msgid "Disconnect"
-msgstr "Prekini povezavo"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Mode Changes"
+#~ msgstr "Spremembe načina"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
-msgid "Disconnect from IRC"
-msgstr "Prekini povezavo z IRC-em"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Day Changes"
+#~ msgstr "Spremembe dneva"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
-msgid "Part"
-msgstr "Zapusti"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Set as Default..."
+#~ msgstr "Nastavi kot privzeto ..."
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
-msgid "Leave currently selected channel"
-msgstr "Zapusti trnutno izbrani kanal"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Use Defaults..."
+#~ msgstr "Uporabi privzeto ..."
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
-msgid "Join"
-msgstr "Pridruži se"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Join Channel..."
+#~ msgstr "Pridruži se kanalu ..."
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
-msgid "Join a channel"
-msgstr "Pridruži se kanalu"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Start Query"
+#~ msgstr "Zaženi poizvedbo"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
-msgid "Query"
-msgstr "Poizvedba"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Show Query"
+#~ msgstr "Prikaži poizvedbo"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37
-msgid "Start a private conversation"
-msgstr "Zaćni zaseben pogovor"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Whois"
+#~ msgstr "Whois"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
-msgid "Whois"
-msgstr "Kdoje"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Version"
+#~ msgstr "Različica"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
-msgid "Request user information"
-msgstr "Zahtevaj podatke o uporabniku"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Time"
+#~ msgstr "Čas"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
-msgid "Op"
-msgstr "Op"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Ping"
+#~ msgstr "Ping"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40
-msgid "Give operator privileges to user"
-msgstr "Uporabniku podeli pravice operaterja"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Finger"
+#~ msgstr "Finger"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
-msgid "Deop"
-msgstr "Razop"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Give Operator Status"
+#~ msgstr "Daj status operaterja"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41
-msgid "Take operator privileges from user"
-msgstr "Uporabniku odvzemi pravice operaterja"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Take Operator Status"
+#~ msgstr "Odvzemi status operaterja"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
-msgid "Voice"
-msgstr "Glas"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Give Voice"
+#~ msgstr "Daj besedo"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42
-msgid "Give voice to user"
-msgstr "Uporabniku daj glas"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Take Voice"
+#~ msgstr "Odvzemi besedo"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
-msgid "Devoice"
-msgstr "Razglas"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Kick From Channel"
+#~ msgstr "Brcni s kanala"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43
-msgid "Take voice from user"
-msgstr "Uporabniku odvzemi glas"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Ban From Channel"
+#~ msgstr "Izloči s kanala"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
-msgid "Kick"
-msgstr "Brcni"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Kick && Ban"
+#~ msgstr "Brcni in izloči"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44
-msgid "Remove user from channel"
-msgstr "Uporabnika odstrani iz kanala"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Hide Buffer(s) Temporarily"
+#~ msgstr "Začasno skrij prikaz(e)"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
-msgid "Ban"
-msgstr "Izloči"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Hide Buffer(s) Permanently"
+#~ msgstr "Trajno skrij prikaz(e)"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45
-msgid "Ban user from channel"
-msgstr "Uporabnika izloči iz kanala"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Show Channel List"
+#~ msgstr "Prikaži seznam kanalov"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
-msgid "Kick/Ban"
-msgstr "Brcni/izloči"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Show Ignore List"
+#~ msgstr "Prikaži seznam spregledanih"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46
-msgid "Remove and ban user from channel"
-msgstr "Uporabnika odstrani in izloči iz kanala"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Hide Events"
+#~ msgstr "Skrij dogodke"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51
-msgid "Connect to all"
-msgstr "Poveži se na vse"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "CTCP"
+#~ msgstr "CTCP"
 
-#. ts-context ToolBarActionProvider
-#: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58
-msgid "Disconnect from all"
-msgstr "Prekini povezavo z vsemi"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Actions"
+#~ msgstr "Dejanja"
 
-#. ts-context TopicLabel
-#~ msgid "Drag to scroll the topic!"
-#~ msgstr "Da se pomikate po temi, jo povlecite z miško!"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
+#~ msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
+#~ msgstr[0] "Ali želite trajno zbrisati sledeči prikaz?"
+#~ msgstr[1] "Ali želite trajno zbrisati sledeča prikaza?"
+#~ msgstr[2] "Ali želite trajno zbrisati sledeče prikaze?"
+#~ msgstr[3] "Ali želite trajno zbrisati sledeče prikaze?"
 
-#. ts-context TopicWidget
-#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid ""
+#~ "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog "
+#~ "data, from the core's database and cannot be undone."
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Pomnite:</b> S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane "
+#~ "podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti."
 
-#. ts-context TopicWidget
-#: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79
-#, fuzzy
-msgid "..."
-msgstr "..."
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid ""
+#~ "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel "
+#~ "first."
+#~ msgstr ""
+#~ "<br>Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale."
 
-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
-#, fuzzy
-msgid "Interface"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Remove buffers permanently?"
+#~ msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?"
 
-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
-#, fuzzy
-msgid "Topic Widget"
-msgstr ""
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Join Channel"
+#~ msgstr "Pridruži se kanalu"
+
+#. ts-context NetworkModelActionProvider
+#~ msgid "Input channel name:"
+#~ msgstr "Vnesite ime kanala:"
 
-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14
-#, fuzzy
-msgid "Form"
-msgstr "Obrazec"
+#. ts-context NetworksSettingsPage
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Splošno"
 
-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22
-#, fuzzy
-msgid "Custom font:"
-msgstr ""
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#~ msgid "Behaviour"
+#~ msgstr "Obnašanje"
 
-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50
-#, fuzzy
-msgid "Resize dynamically to fit contents"
-msgstr ""
+#. ts-context NotificationsSettingsPage
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Videz"
 
-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage
-#: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84
-#, fuzzy
-msgid "On hover only"
-msgstr ""
+#. ts-context TopicLabel
+#~ msgid "Drag to scroll the topic!"
+#~ msgstr "Da se pomikate po temi, jo povlecite z miško!"
 
 #. ts-context UiStyle::StyledMessage
 #~ msgid "%D0%1"
@@ -6698,232 +6793,3 @@ msgstr ""
 #. ts-context UiStyle::StyledMessage
 #~ msgid "%De[%1]"
 #~ msgstr "%De[%1]"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:695
-msgid "<%1>"
-msgstr "<%1>"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:659 ../src/uisupport/uistyle.cpp:697
-msgid "[%1]"
-msgstr "[%1]"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:713
-#, fuzzy
-msgid "<-x"
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:717
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 ../src/uisupport/uistyle.cpp:723
-msgid "*"
-msgstr "*"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:705
-msgid "-->"
-msgstr "-->"
-
-#. Action Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:578
-#, fuzzy
-msgid "%DN%1%DN %2"
-msgstr ""
-
-#. Nick Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:582
-#, fuzzy
-msgid "You are now known as %DN%1%DN"
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:583
-#, fuzzy
-msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
-msgstr ""
-
-#. Mode Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:587
-#, fuzzy
-msgid "User mode: %DM%1%DM"
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:588
-#, fuzzy
-msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
-msgstr ""
-
-#. Join Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:592
-#, fuzzy
-msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
-msgstr ""
-
-#. Part Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:595
-#, fuzzy
-msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
-msgstr ""
-
-#. Quit Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:600
-#, fuzzy
-msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
-msgstr ""
-
-#. Kick Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:607
-#, fuzzy
-msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
-msgstr ""
-
-#. Day Change Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:624
-#, fuzzy
-msgid "{Day changed to %1}"
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:636
-#, fuzzy
-msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:640 ../src/uisupport/uistyle.cpp:655
-#, fuzzy
-msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:650
-#, fuzzy
-msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:707 ../src/uisupport/uistyle.cpp:709
-msgid "<--"
-msgstr "<--"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:711
-msgid "<-*"
-msgstr "<-*"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:721
-#, fuzzy
-msgid "-"
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:725
-#, fuzzy
-msgid "=>"
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:727
-#, fuzzy
-msgid "<="
-msgstr ""
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:701
-msgid "<->"
-msgstr "<->"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:703
-msgid "***"
-msgstr "***"
-
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:699
-msgid "-*-"
-msgstr "-*-"
-
-#. Plain Message
-#. ----------
-#. Notice Message
-#. ----------
-#. Server Message
-#. ----------
-#. Info Message
-#. ----------
-#. Error Message
-#. ----------
-#. Topic Message
-#. ts-context UiStyle::StyledMessage
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:572 ../src/uisupport/uistyle.cpp:575
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:615 ../src/uisupport/uistyle.cpp:618
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:621 ../src/uisupport/uistyle.cpp:628
-#: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729
-msgid "%1"
-msgstr "%1"
-
-#. ts-context UserCategoryItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:675
-msgid "%n Owner(s)"
-msgid_plural "%n Owner(s)"
-msgstr[0] "%n lastnik"
-msgstr[1] "%n lastnika"
-msgstr[2] "%n lastniki"
-msgstr[3] "%n lastnikov"
-
-#. ts-context UserCategoryItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:676
-msgid "%n Admin(s)"
-msgid_plural "%n Admin(s)"
-msgstr[0] "%n skrbnik"
-msgstr[1] "%n skrbnika"
-msgstr[2] "%n skrbniki"
-msgstr[3] "%n skrbnikov"
-
-#. ts-context UserCategoryItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:677
-msgid "%n Operator(s)"
-msgid_plural "%n Operator(s)"
-msgstr[0] "%n operater"
-msgstr[1] "%n operaterja"
-msgstr[2] "%n operaterji"
-msgstr[3] "%n operaterjev"
-
-#. ts-context UserCategoryItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:678
-msgid "%n Half-Op(s)"
-msgid_plural "%n Half-Op(s)"
-msgstr[0] "%n pol-operater"
-msgstr[1] "%n pol-operaterja"
-msgstr[2] "%n pol-operaterji"
-msgstr[3] "%n pol-operaterjev"
-
-#. ts-context UserCategoryItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:679
-msgid "%n Voiced"
-msgid_plural "%n Voiced"
-msgstr[0] "%n z besedo"
-msgstr[1] "%n z besedo"
-msgstr[2] "%n z besedo"
-msgstr[3] "%n z besedo"
-
-#. ts-context UserCategoryItem
-#: ../src/client/networkmodel.cpp:680
-msgid "%n User(s)"
-msgid_plural "%n User(s)"
-msgstr[0] "%n uporabnik"
-msgstr[1] "%n uporabnika"
-msgstr[2] "%n uporabniki"
-msgstr[3] "%n uporabnikov"