# Slovenian translation for Quassel IRC # Copyright (c) 2010 Quassel IRC # This file is distributed under the same license as the Quassel IRC package. # # Jure Repinc , 2009, 2010. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" "POT-Creation-Date: 2010-02-25 00:37+0200\n" "PO-Revision-Date: 2010-09-03 23:21+0200\n" "Last-Translator: Jure Repinc \n" "Language-Team: Slovenian \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "X-Language: sl\n" "X-Generator: Lokalize 1.1\n" "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || " "n%100==4 ? 3 : 0);\n" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgid "About Quassel" msgstr "O Quassel" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "" "\n" "

Quassel IRC

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build " ">= 474 (2008-02-08)

" msgstr "" "\n" "

Različica 0.2.0-pre, " "gradnja >= 474 (2008-02-08)

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgid "&About" msgstr "&O" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgid "A&uthors" msgstr "A&vtorji" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgid "&Contributors" msgstr "&Sodelavci" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgid "&Thanks To" msgstr "&Zahvale" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32 msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "" "Različica: %1
Različica protokola: %2
Zgrajeno: %3" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46 msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©2005-2010 by the " "Quassel Project
http://quassel-irc." "org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-" "licensed under GPLv2 " "and GPLv3.
Most " "icons are © by the Oxygen Team and used under the LGPL.

Please use http://bugs.quassel-irc.org to report bugs." msgstr "" "Moderen, porazdeljen odjemalec za IRC

©2005-2010 projekt " "Quassel
quassel-irc.org
#quassel na Freenode

Quassel IRC je izdan pod pogoji licenc GPLv3 in GPLv2.
Večina ikon je " "© s strani ekipe Oxygen in " "uporabljenih pod pogoji LGPL.

Za poročanje o napakah obiščite stran bugs.quassel-irc.org." #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Quassel IRC v glavnem razvijajo:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77 msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "" "Radi bi se zahvalili sledečim sodelavcem (v abecednem vrstnem redu) in vsem, " "ki smo jih pozabili omeniti tu:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135 msgid "" "Special thanks goes to:
 " "John \"nox\" Hand
for the original Quassel icon - The All-" "Seeing Eye
 The Oxygen Team
for creating all the " "artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known " "as Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for " "keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with " "N810s
" msgstr "" "Posebno zahvalo si zaslužijo:
 John \"nox\" Hand
za originalno ikono za Quassel - " "Vse-vidno oko
 Ekipa Oxygen
za izdelavo vse " "grafike, ki jo vidite v Quassel
 Qt Software, nekdaj znani " "kot Trolltech
za izdelavo Qt in Qtopia ter sponzoriranje " "razvoja QuasselTopia z Greenphone in ostalim
 Nokia
za " "nadaljnji razvoj Qt in za sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi " "N810
" #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:115 msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Nameščena shema (različica %1) ni ažurna. Nadgradnja na različico %2 ..." #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:117 msgid "Upgrade failed..." msgstr "Nadgradnja ni uspela." #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55 msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "" "Bližnjica za ta psevdonim
Uporabite jo lahko kot običajen ukaz s " "poševnico.

Primer: »foo« lahko uporabite kot /foo" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59 msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special variables:" "
- $i represents the i'th parameter.
- $i..j " "represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces.
- $i:" "hostname represents the hostname of the user identified by the i'th " "parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string.
- " "$nick your current nickname
- $channel the name of the " "selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will " "be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All " "1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "" "Niz v katerega se bo razširila bližnjica
posebne " "spremenljivke:
- $i predstavlja i-ti parameter.
- " "$i..j predstavlja s presledkom ločene parametre od i-tega do j-tega.
- $i.. predstavlja vse s presledkom ločene parametre od i-tega " "dalje.
- $i:hostname predstavlja ime gostitelja uporabnika, ki " "je določen z i-tim parametrom, oz. z *, če je neznan.
- $0 " "celoten niz
- $nick vaš trenutni vzdevek
- $channel ime izbranega kanala

Več ukazov lahko ločite s podpičji

Primer: »Test $1; Test $2; Test Vse $0« bo razširjeno v tri " "ločena sporočila »Test 1«, »Test 2« in »Test Vse 1 2 3«, če uporabite /test 1 2 " "3" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170 msgid "Alias" msgstr "Psevdonim" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171 msgid "Expansion" msgstr "Razširitev" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatViewSearchBar #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectionStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context InputWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context MsgProcessorStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context PhononNotificationConfigWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ShortcutsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TopicWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgid "New" msgstr "Nov" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgid "Delete" msgstr "Izbriši" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgid "Aliases" msgstr "Psevdonimi" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgid "Client style:" msgstr "Slog odjemalca:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgid "Set application style" msgstr "Nastavite slog programa" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgid "Language:" msgstr "Jezik:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Nastavite jezik programa. Potreben je ponovni zagon programa." #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgid "" msgstr "" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74 msgid "" msgstr "" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Uporabi slogovno predlogo po meri" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgid "Path:" msgstr "Pot:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatViewSearchBar #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TopicWidget #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:174 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:198 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:259 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:283 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:314 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:338 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:362 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:386 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:403 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:443 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:460 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:477 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:494 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:511 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:528 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:545 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:562 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:579 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:596 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:613 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:630 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:647 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:664 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:681 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:698 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:726 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgid "..." msgstr "…" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgid "Show system tray icon" msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Gumb za zapiranje skrije v sistemsko vrstico" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgid "Enable animations" msgstr "Omogoči animacije" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgid "Message Redirection" msgstr "Preusmerjanje sporočil" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgid "User Notices:" msgstr "Uporabniške opombe:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgid "Server Notices:" msgstr "Strežniške opombe:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgid "Default Target" msgstr "Privzeti cilj" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgid "Status Window" msgstr "Okno s stanjem" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgid "Current Chat" msgstr "Trenutni klepet" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgid "Errors:" msgstr "Napake:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NotificationsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ShortcutsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:225 msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Izberite datoteko s slogovno predlogo" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgid "Away Log" msgstr "Dnevnik odsotnosti" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AwayLogView #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44 ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59 msgid "Show Network Name" msgstr "Prikaži ime omrežja" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context AwayLogView #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49 ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64 msgid "Show Buffer Name" msgstr "Prikaži ime prikaza" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "" "Število sporočil, ki se jih zahteva od jedra ob pomiku proti vrhu prikazu " "prikaza." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dinamično število starih sporočil:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgid "Backlog request method:" msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Določeno število na klepet" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgid "Unread messages per chat" msgstr "Neprebranih sporočil na klepet" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgid "Globally unread messages" msgstr "Globalno neprebranih sporočil" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "" "Najpreprostejše zahtevanje. Pridobi določeno število vrstic za vsak prikaz " "klepeta." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "" "Število sporočil na prikaz, ki so zahtevana po vzpostavljeni povezavi z " "jedrom." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Začetno število starih sporočil:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. " "The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Zahteva se pridobivanje neprebranih sporočil za vsako okno s klepetom " "posebej. Lahko omejite število vrstic na klepet.\n" "\n" "Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših " "vrstic klepeta." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Največje število pridobljenih sporočil na prikaz." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgid "Limit:" msgstr "Omejitev:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78 msgid "Unlimited" msgstr "Neomejeno" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "" "Število sporočil, ki naj se pridobijo poleg neprebranih sporočil. Omejitev " "tu nima veljave." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgid "Additional Messages:" msgstr "Dodatna sporočila:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for " "all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or " "have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the " "fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Zahteva se pridobitev vseh sporočil, ki so novejša od najstarejšega " "neprebranega sporočila iz kateregakoli klepeta.\n" "\n" "Vedite: Ta način ni priporočljiv, če uporabljate skrite prikaze klepetov ali " "pa imate neaktivne klepete.\n" "Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno " "najhitrejši.\n" "\n" "Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših " "vrstic klepeta." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Največje število sporočil, pridobljenih za vse prikaze." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgid "Backlog Fetching" msgstr "Stara sporočila" #. ts-context BufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:346 msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248 msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Trajno združim prikaza?" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249 msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "" "Ali želite trajno združiti prikaz »%1« v prikaz »%2«?\n" "Tega kasneje ni moč razveljaviti!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgid "Dialog" msgstr "Pogovorno okno" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Vnesite ime za seznam klepetov:" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520 msgid "Add Chat List" msgstr "Dodaj seznam klepetov" #. ts-context BufferViewFilter #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52 msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Prikaži/skrij klepete" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgid "Re&name..." msgstr "Pre&imenuj ..." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgid "De&lete" msgstr "&Izbriši" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgid "Chat List Settings" msgstr "Nastavitve seznama klepetov" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487 msgid "Network:" msgstr "Omrežje:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117 msgid "All" msgstr "Vsa" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "" "Ta možnost ni na voljo, ko so vidna vsa omrežja.\n" "V tem načinu ni ločenega prikaza stanja." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgid "Show status window" msgstr "Prikaži okno s stanjem" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgid "Show channels" msgstr "Prikaži kanale" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgid "Show queries" msgstr "Prikaži poizvedbe" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgid "Hide inactive chats" msgstr "Skrij neaktivne klepete" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgid "Add new chats automatically" msgstr "Samodejno dodaj nove klepete" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgid "Sort alphabetically" msgstr "Razvrsti po abecedi" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgid "Minimum Activity:" msgstr "Najmanjša aktivnost:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgid "No Activity" msgstr "Brez aktivnosti" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgid "Other Activity" msgstr "Druga aktivnost" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgid "New Message" msgstr "Novo sporočilo" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgid "Highlight" msgstr "Poudarek" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgid "Preview:" msgstr "Ogled:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Seznami klepetov po meri" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342 msgid "Delete Chat List?" msgstr "Izbrišem seznam klepetov?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Ali res želite izbrisati seznam klepetov »%1«?" #. ts-context BufferViewWidget #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgid "BufferView" msgstr "BufferView" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:79 msgid "Zoom In" msgstr "Povečaj" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85 msgid "Zoom Out" msgstr "Zmanjšaj" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:90 msgid "Actual Size" msgstr "Dejanska velikost" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:94 msgid "Set Marker Line" msgstr "Postavi označevalno črto" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:98 msgid "Go to Marker Line" msgstr "Pojdi do označevalne črte" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 msgid "Channel %1" msgstr "Kanal %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 msgid "Users: %1" msgstr "Uporabniki: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:510 msgid "Mode: %1" msgstr "Način: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:521 msgid "Topic: %1" msgstr "Tema: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:525 msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Ni aktiven
Za pridružitev dvo-kliknite" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:528 msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgid "Channel List" msgstr "Seznam kanalov" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgid "Search Pattern:" msgstr "Iskalni vzorec:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server." msgstr "" "Preklopi med preprostim in naprednim načinom.\n" "Napredni način omogoča pošiljanje iskalnih nizov na strežnik za IRC." #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgid "Show Channels" msgstr "Prikaži kanale" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgid "Filter:" msgstr "Filter:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgid "Errors Occured:" msgstr "Prišlo je do napake:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "" "\n" "\n" "

SUPER ZLOBNA KATASTROFALNA " "NAPAKA!!11

\n" "

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgid "Operation Mode:" msgstr "Način delovanja:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in " "chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be " "ignored in chatmonitor

" msgstr "" "\n" "\n" "

Način delovanja:

\n" "

Vključi: " "V nadzorovalniku klepeta so prikazani samo " "prikazi, ki so na desni strani

\n" "

Izvzemi: Prikazi, ki so na desni strani, " "niso prikazani v nadzorovalniku klepeta

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgid "Available:" msgstr "Na voljo:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Premakni izbrane prikaze na levo" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Premakni izbrane prikaze na desno" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236 msgid "Show:" msgstr "Prikaži:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgid "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "" "V nadzorovalniku klepeta prikaži poudarke, četudi je izvorni prikaz prezrt" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Vedno prikaži poudarjena sporočila" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgid "Show own messages" msgstr "Prikaži lastna sporočila" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:743 msgid "Chat Monitor" msgstr "Nadzorovalnik klepeta" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58 msgid "Opt In" msgstr "Vključi" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgid "Opt Out" msgstr "Izvzemi" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239 msgid "Ignore:" msgstr "Prezri:" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52 msgid "Show Own Messages" msgstr "Prikaži lastna sporočila" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71 msgid "Configure..." msgstr "Nastavi ..." #. ts-context ChatScene #: ../src/qtui/chatscene.cpp:745 msgid "Copy Selection" msgstr "Skopiraj izbor" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgid "case sensitive" msgstr "občutljivo na velikost črk" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgid "search nick" msgstr "v vzdevkih" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgid "search message" msgstr "v sporočilih" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "prezri pridružitve, zapustitve ..." #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgid "Timestamp format:" msgstr "Oblika časovnega žiga:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32 msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[hh:mm:ss]" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59 msgid "Custom chat window font:" msgstr "Pisava za okno s klepetom:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92 msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "V oknu za klepet prikaži obarvano besedilo" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:95 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Omogoči obarvano besedilo (barvne kode mIRC-a)" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111 msgid "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "" "Prikaži namig z ogledom spletne strani, ko miška lebdi nad spletno povezavo" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:114 msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Ob lebdenju nad povezavo prikaži ogled strani" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:130 msgid "" "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting " "another channel" msgstr "" "Pri izboru drugega kanala postavi označevalno črto na dno trenutnega okna za " "klepet" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:133 msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "Ob preklopu med klepeti samodejno postavi označevalno črto" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:149 msgid "Custom Colors" msgstr "Barve po meri" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:167 msgid "Action:" msgstr "Dejanje:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:191 msgid "Timestamp:" msgstr "Časovni žig:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:215 msgid "Channel message:" msgstr "Sporočilo kanala:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:252 msgid "Highlight foreground:" msgstr "Ospredje poudarka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:276 msgid "Command message:" msgstr "Sporočilo ukaza:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:300 msgid "Highlight background:" msgstr "Ozadje poudarka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:307 msgid "Server message:" msgstr "Sporočilo strežnika:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:331 msgid "Marker line:" msgstr "Označevalna črta:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:355 msgid "Error message:" msgstr "Sporočilo napake:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:379 msgid "Background:" msgstr "Ozadje:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:423 msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Barvanje pošiljateljev" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:719 msgid "Own messages:" msgstr "Lastna sporočila:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat View" msgstr "Prikaz klepeta" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature" msgstr "" "Za uporabo te funkcije je potrebno jedro Quassel različice 0.6 ali novejše" #. ts-context Client #: ../src/client/client.cpp:270 msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Identiteta v odjemalcu že obstaja!" #. ts-context ClientBacklogManager #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:161 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Obdelanih %1 sporočil v %2 sekundah." #. ts-context ClientBufferViewManager #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:52 msgid "All Chats" msgstr "Vsi klepeti" #. ts-context ClientUserInputHandler #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:86 msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "/JOIN pričakuje kanal" #. ts-context ClientUserInputHandler #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:96 msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "/QUERY pričakuje vsaj vzdevek" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "Nastavitev povezave IRC" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Omogoči zaznavanje preteka časa za odziv" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgid "Ping interval:" msgstr "Čas med preverjanji:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:79 msgid " seconds" msgstr " s" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgid "Disconnect after" msgstr "Prekini povezavo po" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgid "missed pings" msgstr "preverjanjih brez odziva" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly " "interesting for tracking users' away status." msgstr "" "To omogoči redno posodabljanje podatkov o uporabnikih z uporabo ukaza /WHO. " "To je najbolj uporabno za spremljanje odsotnosti uporabnikov." #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Omogoči samodejno pridobivanje uporabniških podatkov" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgid "Update interval:" msgstr "Čas med posodobitvami:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Prezri kanale z več kot:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgid " users" msgstr " uporabniki" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Najkrajši čas med poizvedbami:" #. ts-context ContentsChatItem #: ../src/qtui/chatitem.cpp:683 msgid "Copy Link Address" msgstr "Skopiraj naslov povezave" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect" msgstr "Poveži se" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect" msgstr "Prekini povezavo" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join" msgstr "Pridruži se" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Part" msgstr "Zapusti" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Izbriši klepete ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgid "Go to Chat" msgstr "Pojdi na klepet" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46 msgid "Joins" msgstr "Pridružitve" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgid "Parts" msgstr "Zapustitve" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgid "Quits" msgstr "Končanja" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgid "Nick Changes" msgstr "Spremembe vzdevkov" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgid "Mode Changes" msgstr "Spremembe načina" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgid "Day Changes" msgstr "Spremembe dneva" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgid "Topic Changes" msgstr "Spremembe teme" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgid "Set as Default..." msgstr "Nastavi kot privzeto ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgid "Use Defaults..." msgstr "Uporabi privzeto ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56 msgid "Join Channel..." msgstr "Pridruži se kanalu ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58 msgid "Start Query" msgstr "Zaženi poizvedbo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgid "Show Query" msgstr "Prikaži poizvedbo" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Whois" msgstr "Kdoje" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62 msgid "Version" msgstr "Različica" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgid "Time" msgstr "Čas" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgid "Ping" msgstr "Ping" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgid "Client info" msgstr "Podatki o odjemalcu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgid "Custom..." msgstr "Po meri ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78 msgid "Give Operator Status" msgstr "Podeli status operaterja" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgid "Take Operator Status" msgstr "Odvzemi status operaterja" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgid "Give Voice" msgstr "Daj besedo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgid "Take Voice" msgstr "Odvzemi besedo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgid "Kick From Channel" msgstr "Brcni s kanala" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgid "Ban From Channel" msgstr "Izloči s kanala" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgid "Kick && Ban" msgstr "Brcni in izloči" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Začasno skrij klepete" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Trajno skrij klepete" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88 msgid "Show Channel List" msgstr "Prikaži seznam kanalov" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgid "Show Ignore List" msgstr "Prikaži seznam spregledanih" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102 msgid "Hide Events" msgstr "Skrij dogodke" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122 msgid "Actions" msgstr "Dejanja" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126 msgid "Ignore" msgstr "Prezri" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131 msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Dodaj pravilo za preziranje" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgid "Existing Rules" msgstr "Obstoječa pravila" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:182 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "Ni bilo moč inicializirati nobene hrbtenice za shranjevanje. Končujem ..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:183 msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for " "quasselcore\n" "to work." msgstr "" "Trenutno Quassel podpira SQLite3 in PostgreSQL. Za pravilno delovanje " "morate\n" "knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite ali postgres." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:232 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Kličem restoreState(), čeprav obstajajo aktivne seje!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:273 msgid "Admin user or password not set." msgstr "Skrbniški uporabnik, ali geslo zanj, ni nastavljen." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:277 msgid "Could not setup storage!" msgstr "Ni moč nastaviti shranjevanja!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:281 msgid "Creating admin user..." msgstr "Ustvarjanje skrbniškega uporabnika ..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:394 msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:402 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Odjemalce poslušam na IPv4 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:410 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv4 %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:418 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Odjemalce poslušam na IPv6 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:429 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv6 %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:437 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1), neznan omrežni protokol" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:446 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Ni moč odpreti nobenega omrežnega vmesnika za poslušanje!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:480 msgid "Client connected from" msgstr "Odjemalec se je povezal z" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:483 msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Zapiram strežnik za osnovno nastavitev." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:502 msgid "Antique client trying to connect... refusing." msgstr "Zastarel odjemalec se poskupa povezati... Zavračam ga." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:514 msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least client/" "core protocol version %1.
Please consider upgrading your client." msgstr "" "Vaš odjemalec Quassel je prestar.
To jedro potrebuje vsaj protokol " "različice %1.
Razmislite o nadgradnji odjemalca." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context Core #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreSession #: ../src/core/core.cpp:518 ../src/core/core.cpp:608 ../src/core/core.cpp:632 #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "Client" msgstr "Odjemalec" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:518 msgid "too old, rejecting." msgstr "je prestar, zavračam ga." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:535 msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "" "Jedro Quassel različice %1
Zgrajeno: %2
Teče %3 d %4 u %5 m (od " "%6)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:588 msgid "Starting TLS for Client:" msgstr "Zaganjanje TLS za odjemalca:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:606 msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "" "Odjemalec ni inicializiran.
Preden se poskusi prijaviti mora " "poslati inicializacijsko sporočilo." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:608 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "pred prijavo ni poslal inicializacijskega sporočila, zavračam ga." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:626 msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "" "Neveljavno uporabniško ime ali geslo.
Podane kombinacije " "uporabniškega imena in gesla ni moč najti v podatkovni zbirki." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:632 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)." msgstr "je uspešno inicializiran in overjen kot »%1« (uporabniški ID: %2)." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:643 msgid "Non-authed client disconnected." msgstr "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:649 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)" msgstr "" "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem. (vtičnica je že bila uničena)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:697 msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Ni bilo moč inicializirati seje za odjemalca:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:719 msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Ni bilo moč najti seje za odjemalca:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccount #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountModel #: ../src/client/coreaccount.h:39 ../src/client/coreaccountmodel.cpp:64 msgid "Internal Core" msgstr "Vgrajeno jedro" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229 msgid "Edit Core Account" msgstr "Urejanje računa pri jedru" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgid "Account Details" msgstr "Podrobnosti računa" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgid "Account Name:" msgstr "Ime računa:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgid "Local Core" msgstr "Krajevno jedro" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgid "Hostname:" msgstr "Ime gostitelja:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgid "localhost" msgstr "localhost" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgid "Port:" msgstr "Vrata:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgid "User:" msgstr "Uporabnik:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectAuthDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:491 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgid "Remember" msgstr "Pomni" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgid "Use a Proxy" msgstr "Uporabi posrednika" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgid "Proxy Type:" msgstr "Vrsta posrednika:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgid "Socks 5" msgstr "SOCKS5" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231 msgid "Add Core Account" msgstr "Dodaj račun pri jedru" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Poveži se z jedrom Quassel" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgid "Core Accounts" msgstr "Računi pri jedru" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgid "Edit..." msgstr "Urejanje ..." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgid "Add..." msgstr "Dodaj ..." #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Ob zagonu se poveži samodejno" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgid "Connect to last account used" msgstr "Poveži se z nazadnje uporabljenim računom" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgid "Always connect to" msgstr "Vedno se poveži z" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgid "Remote Cores" msgstr "Oddaljena jedra" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Čarovnik za nastavitev jedra" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Jedro je bilo uspešno nastavljeno. Prijavljanje ..." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104 msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start over." msgstr "" "Nastavitev jedra ni uspela.
%1
Kliknite Naprej, da " "začnete znova." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119 msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "" "Prijavljeni ste v sveže nastavljeno jedro Quassel.
Ne pozabite sedaj " "nastaviti svojih identitet in omrežij." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgid "Username:" msgstr "Uporabniško ime:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgid "Repeat password:" msgstr "Ponovite geslo:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgid "Remember password" msgstr "Zapomni si geslo" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not " "possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "" "Opomba: Dodajanje uporabnikov in spreminjanje uporabniškega imena ter " "gesla iz odjemalca Quassel še ni možno.\n" "Če želite to storiti, zaženite »quasselcore --help«." #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Ta čarovnik vas bo vodil skozi namestitev jedra Quassel." #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150 msgid "Create Admin User" msgstr "Ustvari skrbniškega uporabnika" #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151 msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "" "Najprej bomo ustvarili uporabnika pri jedru. Prvi uporabnik bo imel " "skrbniške pravice." #. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135 msgid "Introduction" msgstr "Uvod" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182 msgid "Select Storage Backend" msgstr "Izberite hrbtenico za shranjevanje" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183 msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "" "Izberite hrbtenico za podatkovno zbirko, v kateri se bo shranjevala " "zgodovina sporočil in drugi podatki." #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277 msgid "Connection Properties" msgstr "Lastnosti povezave" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317 msgid "Storing Your Settings" msgstr "Shranjevanje nastavitev" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318 msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "" "Vaše nastavitve so sedaj shranjene pri jedru, samodejno boste prijavljeni." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgid "Storage Backend:" msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgid "Description" msgstr "Opis" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgid "Your Choices" msgstr "Vaše izbire" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgid "Admin User:" msgstr "Skrbniški uporabnik:" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgid "foo" msgstr "foo" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgid "bar" msgstr "bar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Prosimo počakajte, da se vaše nastavitve prenesejo do jedra ..." #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgid "Authentication Required" msgstr "Potrebna je overitev" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgid "Please enter your account data:" msgstr "Vnesite podatke o svojem računu:" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75 msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Vnesite poverila za %1:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40 msgid "Connect to Core" msgstr "Poveži se z jedrom" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:168 msgid "Network is down" msgstr "Omrežje ne deluje" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:202 ../src/client/coreconnection.cpp:321 msgid "Disconnected" msgstr "Povezava prekinjena" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:205 msgid "Looking up %1..." msgstr "Iskanje %1 ..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:208 ../src/client/coreconnection.cpp:450 msgid "Connecting to %1..." msgstr "Povezovanje s %1 ..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:211 ../src/client/coreconnection.cpp:573 msgid "Connected to %1" msgstr "Povezan na %1" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:214 msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "Prekinjanje povezave z %1 ..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:272 msgid "" "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, je prestaro. Razmislite o " "nadgradnji." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:300 msgid "Invalid data received from core" msgstr "Od jedra je bil prejet neveljaven podatek" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:349 msgid "Disconnected from core." msgstr "Povezava z jedrom prekinjena." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:427 ../src/client/coreconnection.cpp:511 #: ../src/client/coreconnection.cpp:556 msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Nešifrirana povezava preklicana" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:457 msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Usklajevanje z jedrom ..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:478 msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
Need at " "least core/client protocol v%1 to connect." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, je prestaro.
Za " "povezavo je potreben vsaj protokol različice %1." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:592 msgid "Logging in..." msgstr "Prijavljanje ..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:597 msgid "Login canceled" msgstr "Prijava preklicana" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:622 msgid "Receiving session state" msgstr "Prejemanje stanja seje" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:624 msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "Usklajevanje z %1 ..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:648 msgid "Receiving network states" msgstr "Prejemanje stanj omrežij" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:698 msgid "Synchronized to %1" msgstr "Usklajen z %1" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgid "Network Status Detection" msgstr "Zaznavanje stanja omrežja" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most " "KDE users" msgstr "" "Za zaznavanja stanje povezave se zanašaj na KDE-jevo storitev za delo s strojno " "opremo." #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "Uporabi KDE-jevo zaznavanje stanja omrežja (prek Solid)" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "" "Redno preverjaj razpoložljivost oddaljenega jedra in prekini povezavo, če v " "določenem času ni odgovora" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgid "Ping timeout after" msgstr "Čas za odgovor poteče po" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "" "Prekini povezavo, samo če operacijski sistem zapre omrežno vtičnico. To se " "lahko zgodi dolgo po tem, ko se povezava dejansko prekine." #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgid "Never time out actively" msgstr "Nikoli aktivno ne prekini povezave" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Po omrežnih napakah se samodejno znova poveži" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgid "Retry every" msgstr "Poskusi vsakih" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgid "Connection" msgstr "Povezava" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreConnectionStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgid "Message" msgstr "Sporočilo" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "seconds" msgid "s" msgstr " s" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "milliseconds" msgid "ms" msgstr " ms" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62 msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(zakasnitev: %1 %2)" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "Povezava z jedrom je šifrirana z SSL." #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78 msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Povezava z jedrom ni šifrirana." #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgid "Core Information" msgstr "Podatki o jedru" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgid "Version:" msgstr "Različica:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgid "Uptime:" msgstr "Teče:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgid "Connected Clients:" msgstr "Povezanih odjemalcev:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgid "Build date:" msgstr "Datum gradnje:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgid "" msgstr "" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context CoreInfoDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgid "Close" msgstr "Zapri" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53 msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n dan" msgstr[1] "%n dneva" msgstr[2] "%n dni" msgstr[3] "%n dan" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54 msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (od %4)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:153 msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Povezovanje ni uspelo. Prehajam na naslednji strežnik" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:161 ../src/core/corenetwork.cpp:162 msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "Povezujem se z %1:%2 ..." #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Prekinjanje povezave ... (%1)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 msgid "Core Shutdown" msgstr "Zaustavitev jedra" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:339 msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Ni se moč povezati z %1 (%2)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:341 msgid "Connection failure: %1" msgstr "Neuspeh pri povezovanju: %1" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "je prekinil povezavo (uporabniški ID: %1)." #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:413 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to " "create network %1!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): med poskusom ustvarjanja omrežja %1 je bil " "prejet napačen networkId!" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:444 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): poskus ustvaritve omrežja, ki že obstaja, " "namesto tega posodabljam!" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:81 msgid "away" msgstr "odsoten" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:150 msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "pošiljanje zahtevka CTCP-%1 do %2" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:173 msgid "" "[usage] /delkey deletes the encryption key for nick or " "channel or just /delkey when in a channel or query." msgstr "" "[uporaba] /delkey izbriše šifrirni ključ za vzdevek ali kanal, " "v kanalu ali poizvedovanju lahko samo /delkey." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:180 msgid "No key has been set for %1." msgstr "Za %1 ni bil nastavljen noben ključ." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:193 msgid "The key for %1 has been deleted." msgstr "Ključ za %1 je bil izbrisan." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:197 msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel " "with QCA2 present." msgstr "" "Napaka: za nastavljanje šifrirnega ključa mora biti Quassel zgrajen s podporo " "za šifrirno arhitekturo Qt Cryptographic Architecture (QCA2). O paketu s " "podporo za QCA2 povprašajte svojega distributerja, ali pa sami zgradite Quassel " "s podporo za QCA2." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:461 msgid "" "[usage] /setkey sets the encryption key for nick or " "channel. /setkey when in a channel or query buffer sets the key for it." msgstr "" "[uporaba] /setkey nastavi ključ za vzdevek ali kanal, v " "kanalu ali poizvedovanju lahko tudi /setkey " #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:476 msgid "The key for %1 has been set." msgstr "Ključ za %1 je bil nastavljen." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:479 msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel " "with QCA present." msgstr "" "Napaka: za nastavljanje šifrirnega ključa mora biti Quassel zgrajen s podporo " "za šifrirno arhitekturo Qt Cryptographic Architecture (QCA). O paketu s podporo " "za QCA povprašajte svojega distributerja, ali pa sami zgradite Quassel s " "podporo za QCA." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:587 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1" msgstr "[Napaka] Vašega sporočila ni bilo moč šifrirati: %1" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgid "Create New Identity" msgstr "Ustvari novo identiteto" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgid "Identity name:" msgstr "Ime identitete:" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgid "Create blank identity" msgstr "Ustvari prazno identiteto" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgid "Duplicate:" msgstr "Podvoji:" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:197 msgid "Received CTCP CLIENTINFO request from %1" msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP CLIENTINFO" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:200 msgid "Received CTCP CLIENTINFO answer from %1: %2" msgstr "Od %1 je bil prejet odgovor na CTCP CLIENTINFO: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:211 msgid "Received CTCP PING request from %1" msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP PING" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:216 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "Od %1 je bil z %2 sekundnim zamikom prejet odgovor na CTCP PING" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:229 msgid "Received CTCP VERSION request by %1" msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP VERSION" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:232 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2" msgstr "Od %1 je bil prejet odgovor na CTCP VERSION: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:243 msgid "Received CTCP TIME request by %1" msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP TIME" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:246 msgid "Received CTCP TIME answer from %1: %2" msgstr "Od %1 je bil prejet odgovor na CTCP TIME: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:255 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2" msgstr "Od %2 je bil prejet neznan CTCP %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:257 msgid " with arguments: %1" msgstr " z argumenti: %1" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgid "Overlay View" msgstr "" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgid "Overlay Properties" msgstr "" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgid "BufferViews:" msgstr "Prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgid "All Networks:" msgstr "Vsa omrežja:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgid "Networks:" msgstr "Omrežja:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgid "Buffers:" msgstr "Prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgid "Removed buffers:" msgstr "Odstranjeni prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Začasno odstranjeni prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Dovoljene vrste prikazov:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgid "Minimum activity:" msgstr "Najmanjša aktivnost:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgid "Is initialized:" msgstr "Je inicializiran:" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgid "Debug Console" msgstr "Razhroščevalna konzola" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgid "local" msgstr "krajevno" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgid "core" msgstr "jedro" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgid "Evaluate!" msgstr "Ovrednoti!" #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgid "Debug Log" msgstr "Razhroščevalni dnevnik" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:45 msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Neveljaven ukazni niz za /exec: %1" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:53 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Ime »%1« ni veljavno: ../ in ..\\ nista dovoljena." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:64 msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Ni bilo moč najti skripta »%1«" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:82 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Skript »%1« se je sesul z izhodno kodo %2." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:98 msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Skript »%1« se ni mogel zagnati." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:100 msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Skript »%1« je povzročil napako %2." #. ts-context FontSelector #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31 msgid "Choose..." msgstr "Izbor ..." #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19 msgid "Custom Highlights" msgstr "Poudarjanje po meri" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37 msgid "RegEx" msgstr "Reg. izr." #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42 msgid "CS" msgstr "VČ" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47 msgid "Enable" msgstr "Omogoči" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55 msgid "Add" msgstr "Dodaj" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgid "Remove" msgstr "Odstrani" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85 msgid "Highlight Nicks" msgstr "Poudari vzdevke" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91 msgid "All nicks from identity" msgstr "Vse vzdevke iz identitete" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98 msgid "Current nick" msgstr "Trenutni vzdevek" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:92 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:102 msgid "None" msgstr "Nobenega" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115 msgid "Case sensitive" msgstr "Občutljivo na velikost črk" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159 msgid "this shouldn't be empty" msgstr "to ne sme biti prazno" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45 msgid "highlight rule" msgstr "pravilo poudarjanja" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgid "Rename Identity" msgstr "Preimenuj identiteto" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgid "Add Identity" msgstr "Dodaj identiteto" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgid "Remove Identity" msgstr "Odstrani identiteto" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgid "Identities" msgstr "Identitete" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:167 msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" "Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti naslednje težave:
   " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179 msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Vse identitete morajo imeti nastavljeno ime
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180 msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Vsaka identiteta mora imeti določen vsaj en vzdevek
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181 msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Za vsako identiteto morate nastaviti pravo ime
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182 msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Za vsako identiteto morate nastaviti ident
  • " #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:169 msgid "
  " msgstr "
" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184 msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Vsaj ena identiteta ni veljavna" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310 msgid "Delete Identity?" msgstr "Zbrišem identiteto?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Ali res želite zbrisati identiteto »%1«?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Vnesite novo ime identitete »%1«!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:134 msgid "Quassel IRC User" msgstr "Uporabnik Quassel IRC" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:162 msgid "" msgstr "" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:168 msgid "Gone fishing." msgstr "Odšel sem ribarit." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:172 msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Ni me tu. Ne, res, ni me tu!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:175 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Vsi odjemalci Quassel so izginili z obličja Zemlje ..." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:178 msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Otroški vrtec je drugje!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:179 ../src/common/identity.cpp:180 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Klepetajte udobno. Kjerkoli." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:312 msgid "General" msgstr "Splošno" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgid "Real Name:" msgstr "Pravo ime:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois (kdoje)." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgid "Nicknames" msgstr "Vzdevki" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420 msgid "Add Nickname" msgstr "Dodaj vzdevek" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgid "Remove Nickname" msgstr "Odstrani vzdevek" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgid "Move upwards in list" msgstr "Premakni gor po seznamu" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgid "Move downwards in list" msgstr "Premakni dol po seznamu" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgid "A&way" msgstr "&Odsotnost" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgid "Default Away Settings" msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgid "Default away reason" msgstr "Privzet razlog za odsotnost" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgid "Away Nick:" msgstr "Vzdevek ob odsotnosti:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgid "Away Reason:" msgstr "Razlog za odsotnost:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgid "Away On Detach" msgstr "Odsotnost ob prekinitvi" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgid "Not implemented yet" msgstr "Še ni izdelano" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgid "Away On Idle" msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgid "Set away after" msgstr "Odsoten po" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgid "minutes of being idle" msgstr "minutah neaktivnosti" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgid "Advanced" msgstr "Napredno" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgid "Ident:" msgstr "Ident:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "" "»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno " "identificira na omrežju IRC." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgid "Messages" msgstr "Sporočila" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgid "Part Reason:" msgstr "Razlog zapustitve:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgid "Quit Reason:" msgstr "Razlog končanja:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgid "Kick Reason:" msgstr "Razlog za brco:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgid "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "" "Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s podporo " "za SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel " "Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL " "Certificate!" msgstr "" "Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n" "ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1044 msgid "Continue" msgstr "Nadaljuj" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgid "Use SSL Key" msgstr "Uporabi ključ SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgid "Key Type:" msgstr "Vrsta ključa:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328 msgid "No Key loaded" msgstr "Naložen ni noben ključ" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 msgid "Load" msgstr "Naloži" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Uporabi potrdilo SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgid "Organisation:" msgstr "Organizacija:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364 msgid "No Certificate loaded" msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgid "CommonName:" msgstr "Skupno ime:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290 msgid "Load a Key" msgstr "Naloži ključ" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322 msgid "RSA" msgstr "RSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325 msgid "DSA" msgstr "DSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369 msgid "Clear" msgstr "Počisti" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340 msgid "Load a Certificate" msgstr "Naloži potrdilo" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107 msgid "Setup Identity" msgstr "Nastavitev identitete" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112 msgid "Default Identity" msgstr "Privzeta identiteta" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Nastavi pravilo preziranja" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "" "

Strogost:

\n" "

Dinamično:

\n" "

Sporočila so filtrirana v živo.\n" "Ko onemogočite ali izbrišete pravilo, bodo sporočila spet prikazana.

\n" "

Trajno:

\n" "

Sporočila so filtrirana še preden se shranijo v podatkovno zbirko

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgid "Strictness" msgstr "Strogost" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgid "Dynamic" msgstr "Dinamično" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgid "Permanent" msgstr "Trajno" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "" "

Vrsta pravila:

\n" "

Pošiljatelj:

\n" "

Pravilo se nanaša na niz pošiljatelja\n" "vzdevek!ident@ime.gostitelja

\n" "

Sporočilo:

\n" "

Pravilo se nanaša na dejansko vsebino sporočila

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgid "Rule Type" msgstr "Vrsta pravila" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgid "Sender" msgstr "Pošiljatelj" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid " "from any host

" msgstr "" "

Pravilo preziranja:

\n" "

Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša na:

\n" "

- vsebino sporočila:

\n" "

Primer:\n" "
\n" "*foobar* se ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo " "foobar

\n" "

- niz pošiljatelja (vzdevek!ident@ime.gostitelja)

\n" "

Primera:\n" "
\n" "- *@foobar.si se ujema s katerimkoli pošiljateljem z gostitelja " "foobar.si\n" "
\n" "- baraba!.+ (regularni izraz) se ujema s katerimkoli pošiljateljem z " "vzdevkom baraba s kateregakoli gostitelja

" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195 msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravilo preziranja" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special " "characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "" "

Uporabi regularne izraze:

\n" "

Če je omogočeno, se za pravila uporabi skladnja za regularne izraze.

\n" "

V nasprotnem pravila omogočajo uporabo naslednjih nadomestnih znakov:\n" "

*: predstavlja kakršnokoli število katerihkoli znakov\n" "
\n" "?: predstavlja natančno en znak

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgid "Regular expression" msgstr "Regularni izraz" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule " "should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule " "should match

" msgstr "" "

Doseg:

\n" "

Globalno:

\n" "

Pravilo velja za katerikoli kanal v kateremkoli omrežju

\n" "

Omrežje:

\n" "

Polje na desni določa seznam omrežij, za katera velja pravilo

\n" "

Kanal:

\n" "

Polje na desni določa seznam kanalov, za katera velja pravilo

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgid "Scope" msgstr "Doseg" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgid "Global" msgstr "Globalno" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33 msgid "Network" msgstr "Omrežje" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IrcListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:59 msgid "Channel" msgstr "Kanal" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or " "channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "" "

Doseg pravila:

\n" "

Doseg pravila je s podpičji ločen seznam imen omrežij ali " "kanalov.

\n" "

Primer:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "pravilo bo delovalo na #foobar in na kateremkoli kanalu, ki s začne z " "#quassel

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "" "

Omogoči/onemogoči:

\n" "

Filtrirajo samo omogočena pravila.\n" "
\n" "Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgid "Rule is enabled" msgstr "Pravilo je omogočeno" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69 msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "" "Omogoči/onemogoči:
Filtrirajo samo omogočena pravila.
Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila." #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73 msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string nick!ident@host.name
Example:
\"*@foobar.com\" matches any sender from " "host foobar.com
\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with " "nickname \"stupid\" from any host
" msgstr "" "Pravilo preziranja:
Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša na:" "

- vsebino sporočila:
Primer:
»*foobar*« se " "ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo »foobar«

- niz " "pošiljatelja vzdevek!ident@ime.gostitelja
Primera:
»*@foobar.si« se ujema s katerimkoli pošiljateljem z gostitelja " "foobar.si
»baraba!.+« (regularni izraz) se ujema s katerimkoli " "pošiljateljem z vzdevkom baraba s kateregakoli gostitelja
" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89 msgid "By Sender" msgstr "Po pošiljatelju" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgid "By Message" msgstr "Po sporočilu" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193 msgid "Enabled" msgstr "Omogočeno" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194 msgid "Type" msgstr "Vrsta" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgid "&Edit" msgstr "&Urejanje" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgid "Ignore List" msgstr "Seznam preziranj" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128 msgid "Rule already exists" msgstr "Pravilo že obstaja" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129 msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "" "Pravilo že obstaja: »%1«\n" "Izberite drugo pravilo." #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgid "" "This enables support for the Ayatana Project's application indicator " "(libindicate)." msgstr "" "To omogoči podporo za programski indikator projekta Ayatana (libindicate)." #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgid "Show messages in application indicator" msgstr "Prikaži sporočila v programskem indikatorju" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "White" msgstr "Bela" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Black" msgstr "Črna" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark blue" msgstr "Temno modra" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark green" msgstr "Temno zelena" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Red" msgstr "Rdeča" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark red" msgstr "Temno rdeča" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark magenta" msgstr "Temno škrlatna" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Orange" msgstr "Oranžna" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Yellow" msgstr "Rumena" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Green" msgstr "Zelena" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Dark cyan" msgstr "Temno sinja" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Cyan" msgstr "Sinja" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Blue" msgstr "Modra" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Magenta" msgstr "Škrlatna" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Dark gray" msgstr "Temno siva" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Light gray" msgstr "Svetlo siva" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:84 ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 msgid "Clear Color" msgstr "Počisti barvo" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:132 msgid "Focus Input Line" msgstr "Fokusiraj vnosno vrstico" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Pisava po meri:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Enable spell check" msgstr "Omogoči preverjanje črkovanja" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgid "Enable per chat history" msgstr "Omogoči zgodovine, ločene po klepetih" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgid "Show nick selector" msgstr "Prikaži izbiralnik vzdevka" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgid "Show style buttons" msgstr "Prikaži gumbe za slog" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "V vnosnem polju omogoči nekatere tipkovne bližnjice Emacsa" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgid "Emacs key bindings" msgstr "Emacsove tipkovne bližnjice" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Urejanje z več vrsticami" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgid "Show at most" msgstr "Prikaži največ" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgid "lines" msgstr "vrstic" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgid "Enable scrollbars" msgstr "Omogoči drsnike" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgid "Tab Completion" msgstr "Dokončevanje s tabulatorjem" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgid "Completion suffix:" msgstr "Pripona dokončevanja:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgid ": " msgstr ": " #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Input Widget" msgstr "Vnosna vrstica" #. ts-context IrcConnectionWizard #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51 msgid "Save && Connect" msgstr "Shrani in se poveži" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:60 msgid "Users" msgstr "Uporabniki" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IrcListModel #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context MainWin #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:61 ../src/qtui/mainwin.cpp:781 #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgid "Topic" msgstr "Tema" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:212 msgid "%1 invited you to channel %2" msgstr "%1 vas je povabil v kanal %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:584 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 je spremenil temo za %2 na: »%3«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:634 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!" msgstr "Prejet je bil RPL_ISUPPORT (005) brez parametrov!" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:642 msgid "" "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "" "Prejet je bil RPL_ISUPPORT, ki ni skladen z RFC: to lahko vodi do " "nepredvidenega obnašanja!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IrcServerHandler #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ---------- #. Invite Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:662 ../src/core/ircserverhandler.cpp:669 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:676 ../src/core/ircserverhandler.cpp:683 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:577 ../src/uisupport/uistyle.cpp:580 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:620 ../src/uisupport/uistyle.cpp:623 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:626 ../src/uisupport/uistyle.cpp:633 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:665 ../src/uisupport/uistyle.cpp:739 msgid "%1" msgstr "%1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:718 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\"" msgstr "[Kdoje] %1 je odsoten: »%2«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:724 ../src/core/ircserverhandler.cpp:729 msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 je odsoten: »%2«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:773 ../src/core/ircserverhandler.cpp:787 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:822 ../src/core/ircserverhandler.cpp:838 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:906 ../src/core/ircserverhandler.cpp:938 msgid "[Whois] %1" msgstr "[Kdoje] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:802 ../src/core/ircserverhandler.cpp:805 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Kdoje] %1 je %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:820 msgid "%1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1 je povezan prek %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:824 ../src/core/ircserverhandler.cpp:1131 msgid "[Whowas] %1" msgstr "[Kdojebil] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:850 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)" msgstr "[Kdojebil] %1 je bil %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:864 msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] Konec seznama /WHO za %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:886 ../src/core/ircserverhandler.cpp:894 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Kdoje] %1 je prijavljen od %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:888 ../src/core/ircserverhandler.cpp:896 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)" msgstr "[Kdoje] %1 je nedejaven %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:928 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 je uporabnik na kanalih: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:930 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 ima glas na kanalih: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:932 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 je operater na kanalih: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:960 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3" msgstr "Kanal %1 ima %2 uporabnikov. Tema je: %3" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:969 msgid "End of channel list" msgstr "Konec seznama kanalov" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:987 msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Domača stran za %1 je %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1005 msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Kanal %1 je bil ustvarjen %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1019 msgid "No topic is set for %1." msgstr "Za %1 ni nastavljene nobene teme." #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1039 msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Tema za %1 je »%2«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1050 msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "Temo je %2 nastavil %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1067 msgid "%1 has been invited to %2" msgstr "%1 je bil povabljen v %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1090 msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1149 msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "Vzdevek %1 vsebuje neveljavne znake" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1160 msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Vzdevek je že v uporabi: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1177 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "Vzdevek ali kanal začasno ni dosegljiv: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1270 msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to continue" msgstr "" "Na seznamu vzdevkov ni moč najti nobenega prostega ali veljavnega vzdevka. " "Za nadaljevanje uporabite »/nick «" #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:806 msgid " is away" msgstr " je odsoten" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:821 ../src/client/networkmodel.cpp:447 msgid "idling since %1" msgstr "nedejaven od %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:824 ../src/client/networkmodel.cpp:450 msgid "login time: %1" msgstr "čas prijave: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:827 ../src/client/networkmodel.cpp:453 msgid "server: %1" msgstr "strežnik: %1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgid "Show icons" msgstr "Prikaži ikone" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgid "Chat List" msgstr "Seznam klepetov" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Prikaži temo v namigu" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Vrtljaj miškinega koleščka zamenja izbrani klepet" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgid "Use Custom Colors" msgstr "Uporabi barve po meri" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgid "Standard:" msgstr "Običajno:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgid "Inactive:" msgstr "Neaktivno:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgid "Unread messages:" msgstr "Neprebrano:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgid "Highlight:" msgstr "Poudarek:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgid "Other activity:" msgstr "Druga aktivnost:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272 msgid "1" msgstr "1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Barve po meri za seznam vzdevkov" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgid "Online:" msgstr "Na zvezi:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgid "Away:" msgstr "Odsoten:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Seznama klepetov in vzdevkov" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36 msgid "Inactive" msgstr "Neaktivno" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgid "Normal" msgstr "Običajno" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgid "Unread messages" msgstr "Neprebrano" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgid "Other activity" msgstr "Druga aktivnost" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context KNotificationBackend #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SystrayNotificationBackend #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:115 #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125 msgid "%n pending highlights" msgid_plural "%n pending highlights" msgstr[0] "%n čakajoč poudarek" msgstr[1] "%n čakajoča poudarka" msgstr[2] "%n čakajoči poudarki" msgstr[3] "%n čakajočih poudarkov" #. ts-context KeySequenceButton #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:77 msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "Qt ne podpira tipke, ki ste jo ravnokar pritisnili." #. ts-context KeySequenceButton #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:78 msgid "Unsupported Key" msgstr "Nepodprta tipka" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:169 msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "" "Kliknite gumb in nato vnesite bližnjico, kot bi jo v programu.\n" "Primer za Ctrl+a: držite pritisnjeno tipko Ctrl in pritisnite tipko a." #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:259 msgctxt "Meta key" msgid "Meta" msgstr "Meta" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:260 msgctxt "Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "Ctrl" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:261 msgctxt "Alt key" msgid "Alt" msgstr "Alt" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:262 msgctxt "Shift key" msgid "Shift" msgstr "Shift" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:265 msgctxt "What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "Vnos" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:272 msgctxt "No shortcut defined" msgid "None" msgstr "Brez" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:355 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:361 msgid "Shortcut Conflict" msgstr "Konflikt med bližnjicami" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:356 msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "" "Bližnjica »%1« je že v uporabi in je ni moč nastaviti.\n" "Prosimo, izberite drugo." #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:362 msgid "" "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "" "Bližnjica »%1« je dvoumna, saj je prav tako bližnjica za naslednje dejanje:" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:364 msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "Ali želite prestaviti to bližnjico k izbranemu dejanju?" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:367 msgid "Reassign" msgstr "Prestavi" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:314 msgid "&Connect to Core..." msgstr "&Poveži se z jedrom ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:316 msgid "&Disconnect from Core" msgstr "P&rekini povezavo z jedrom" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:318 msgid "Core &Info..." msgstr "P&odatki o jedru ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:320 msgid "Configure &Networks..." msgstr "&Nastavi omrežja ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:323 msgid "&Quit" msgstr "Konča&j" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:327 msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Nastavi sezname klepetov ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:330 msgid "&Lock Layout" msgstr "&Zakleni razpored" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:334 msgid "Show &Search Bar" msgstr "Pr&ikaži iskalno vrstico" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:336 msgid "Show Away Log" msgstr "Prikaži dnevnik odsotnosti" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:338 msgid "Show &Menubar" msgstr "Prikaži &menijsko vrstico" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:341 msgid "Show Status &Bar" msgstr "Pri&kaži vrstico stanja" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:343 ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgid "&Fullscreen mode" msgstr "&Celozaslonski način" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:347 msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "Nastavi &bližnjice ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:349 msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Nastavi Quassel ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:353 msgid "&About Quassel" msgstr "&O Quassel" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:355 msgid "About &Qt" msgstr "O &Qt" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:357 msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Raz&hroščevanje modela omrežja" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:359 msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361 msgid "Debug &MessageModel" msgstr "Ra&zhroščevanje modela sporočil" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:363 msgid "Debug &HotList" msgstr "" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:365 msgid "Debug &Log" msgstr "Razhroščevalni &dnevnik" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:367 msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Znova naloži slogovno predlogo" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:371 msgid "Navigation" msgstr "Krmarjenje" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373 msgid "Jump to hot chat" msgstr "Skoči na vroči klepet" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:385 msgid "Set Quick Access #0" msgstr "Nastavi hitri dostop #1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387 msgid "Set Quick Access #1" msgstr "Nastavi hitri dostop #1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:389 msgid "Set Quick Access #2" msgstr "Nastavi hitri dostop #2" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:391 msgid "Set Quick Access #3" msgstr "Nastavi hitri dostop #3" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393 msgid "Set Quick Access #4" msgstr "Nastavi hitri dostop #4" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:395 msgid "Set Quick Access #5" msgstr "Nastavi hitri dostop #5" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:397 msgid "Set Quick Access #6" msgstr "Nastavi hitri dostop #6" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:399 msgid "Set Quick Access #7" msgstr "Nastavi hitri dostop #7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:401 msgid "Set Quick Access #8" msgstr "Nastavi hitri dostop #8" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:403 msgid "Set Quick Access #9" msgstr "Nastavi hitri dostop #9" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:406 msgid "Quick Access #0" msgstr "Hitri dostop #0" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:408 msgid "Quick Access #1" msgstr "Hitri dostop #1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:410 msgid "Quick Access #2" msgstr "Hitri dostop #2" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:412 msgid "Quick Access #3" msgstr "Hitri dostop #3" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:414 msgid "Quick Access #4" msgstr "Hitri dostop #4" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416 msgid "Quick Access #5" msgstr "Hitri dostop #5" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:418 msgid "Quick Access #6" msgstr "Hitri dostop #6" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:420 msgid "Quick Access #7" msgstr "Hitri dostop #7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:422 msgid "Quick Access #8" msgstr "Hitri dostop #8" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:424 msgid "Quick Access #9" msgstr "Hitri dostop #9" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:428 msgid "Activate Next Chat List" msgstr "Aktiviraj naslednji seznam klepetov" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:430 msgid "Activate Previous Chat List" msgstr "Aktiviraj predhodni seznam klepetov" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:432 msgid "Go to Next Chat" msgstr "Pojdi na naslednji klepet" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:434 msgid "Go to Previous Chat" msgstr "Pojdi na predhodni klepet" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:441 msgid "&File" msgstr "&Datoteka" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:454 msgid "&Networks" msgstr "&Omrežja" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460 msgid "&View" msgstr "&Videz" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:461 msgid "&Chat Lists" msgstr "&Seznami klepetov" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:463 msgid "&Toolbars" msgstr "&Orodjarne" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477 msgid "&Settings" msgstr "&Nastavitve" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:486 msgid "&Help" msgstr "&Pomoč" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:494 msgid "Debug" msgstr "Razhroščevanje" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:723 msgid "Nicks" msgstr "Vzdevki" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:732 msgid "Show Nick List" msgstr "Prikaži seznam vzdevkov" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:755 msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Prikaži nadzorovalnik klepeta" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:759 msgid "Inputline" msgstr "Vnosna vrstica" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:768 msgid "Show Input Line" msgstr "Prikaži vnosno vrstico" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:793 msgid "Show Topic Line" msgstr "Prikaži vrstico s temo" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:871 msgid "Main Toolbar" msgstr "Glavna orodjarna" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:910 msgid "Connected to core." msgstr "Povezan z jedrom." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1001 msgid "Not connected to core." msgstr "Brez povezave z jedrom." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1015 ../src/qtui/mainwin.cpp:1023 msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Nešifrirana povezava" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1015 msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "Vaš odjemalec ne podpira šifriranja SSL." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1017 ../src/qtui/mainwin.cpp:1025 msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "Zaupni podatki, kot so gesla, bodo do jedra Quassel poslani nešifrirani." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1023 msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "Vaše jedro ne podpira šifriranja SSL." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1040 ../src/qtui/mainwin.cpp:1060 msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Nezaupano varnostno potrdilo" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1041 msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "" "Potrdilo SSL, ki ga je ponudilo jedro na %1, ni zaupano zaradi naslednjih " "razlogov:" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1045 msgid "Show Certificate" msgstr "Prikaži potrdilo" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1061 msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "Ali bi radi trajno sprejeli to potrdilo brez nadaljnjih vprašanj?" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1063 msgid "Current Session Only" msgstr "Samo za trenutno sejo" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1064 msgid "Forever" msgstr "Trajno" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1073 msgid "Core Connection Error" msgstr "Napaka povezave z jedrom" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1190 msgid "&Normal mode" msgstr "&Običajen način" #. ts-context MessageModel #: ../src/client/messagemodel.cpp:375 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Zahtevam %1 starih sporočil za prikaz %2:%3" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgid "Receiving Backlog" msgstr "Sprejemanje starih sporočil" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:661 msgid "Do you really want to paste %n lines?" msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?" msgstr[0] "Ali res želite prilepiti %n vrstico?" msgstr[1] "Ali res želite prilepiti %n vrstici?" msgstr[2] "Ali res želite prilepiti %n vrstice?" msgstr[3] "Ali res želite prilepiti %n vrstic?" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:670 msgid "Paste Protection" msgstr "Zaščita pri lepljenju" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:705 msgid "Add Network" msgstr "Dodaj omrežje" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgid "Use preset:" msgstr "Uporabi že pripravljeno:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgid "Manually specify network settings" msgstr "Ročno nastavi omrežje" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgid "Manual Settings" msgstr "Ročne nastavitve" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgid "Network name:" msgstr "Ime omrežja:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgid "Server address:" msgstr "Naslov strežnika:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgid "Server password:" msgstr "Geslo strežnika:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgid "Use secure connection" msgstr "Uporabi varno povezavo" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgid "Please enter a network name:" msgstr "Vnesite ime omrežja:" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:196 msgid "Server: %1" msgstr "Strežnik: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TopicWidget #: ../src/client/networkmodel.cpp:197 ../src/qtui/topicwidget.cpp:106 msgid "Users: %1" msgstr "Uporabniki: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworkItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context TopicWidget #: ../src/client/networkmodel.cpp:200 ../src/qtui/topicwidget.cpp:107 msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zakasnitev: %1 ms" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgid "Chat" msgstr "Klepet" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgid "Nick Count" msgstr "Št. vzdevkov" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Ali želite trajno izbrisati naslednji %n prikaz?" msgstr[1] "Ali želite trajno izbrisati naslednja %n prikaza?" msgstr[2] "Ali želite trajno izbrisati naslednje %n prikaze?" msgstr[3] "Ali želite trajno izbrisati naslednjih %n prikazov?" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:167 msgid "...and %1 more

" msgstr "... in še %1

" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:168 msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "" "Pomnite: S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane " "podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:170 msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "
Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:172 msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:484 msgid "Join Channel" msgstr "Pridruži se kanalu" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:489 msgid "Channel:" msgstr "Kanal:" #. ts-context NetworkPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148 msgid "Setup Network Connection" msgstr "Nastavitev omrežne povezave" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgid "Network Details" msgstr "Podrobnosti omrežja" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgid "Identity:" msgstr "Identiteta:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgid "Servers" msgstr "Strežniki" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgid "Manage servers for this network" msgstr "Upravljanje s strežniki za to omrežje" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgid "&Edit..." msgstr "&Urejanje ..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgid "Commands" msgstr "Ukazi" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "" "Nastavite samodejno identificacijo ali druge ukaze, ki naj se izvedejo po " "povezavi s strežnikom" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Ukazi, izvedeni po povezavi:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely " "be needed here!" msgstr "" "Podajte seznam ukazov IRC, ki naj se izvedejo po povezavi.\n" "Pomnite, da se Quassel samodejno znova pridruži kanalom, zato /join tu " "verjetno ne bo potreben!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "Po omrežnih težavah se samodejno znova poveži v omrežje IRC" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Samodejno vnovično povezovanje" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgid "Wait" msgstr "Čakaj" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgid "between retries" msgstr "med ponovnimi poskusi" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgid "Number of retries:" msgstr "Število ponovnih poskusov:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "Po ponovni povezavi se pridruži vsem kanalom" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgid "Auto Identify" msgstr "Samodejno se identificiraj" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgid "Service:" msgstr "Storitev:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgid "Use SASL Authentication" msgstr "Uporabi overjanje SASL" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgid "Account:" msgstr "Račun:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649 msgid "Encodings" msgstr "Nabori znakov" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652 msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect" msgstr "" "Nastavite napredne nastavitve, kot so nabori znakov za sporočila in " "samodejno vnovično povezovanje" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Nadzorujte nabore znakov za prejeta in poslana sporočila" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664 msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Uporabi nabor znakov po meri" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695 msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "" "Določite, s katerim naborom znakov bodo poslana vaša sporočila.\n" "Za večino omrežij bi morala biti UTF-8 razumna izbira." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679 msgid "Send messages in:" msgstr "Pošlji sporočila z:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726 msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "" "Prejeta sporočila, z naborom znakov UTF-8, bodo vedno obravnavana kot taka.\n" "Ta nastavitev določa nabor znakov za sporočila, ki niso UTF-8." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710 msgid "Receive fallback:" msgstr "Zasilen za prejeta:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "" "To določa, kakšen nabor znakov imajo nadzorna sporočila, vzdevki in imena " "strežnikov.\n" "Pustite na ISO-8859-1, razen če ste prepričani, kaj počnete!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741 msgid "Server encoding:" msgstr "Nabor znakov za strežnike:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "Networks" msgstr "Omrežja" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:168 msgid "
 • All networks need at least one server defined
 • " msgstr "
 • Vsako omrežje mora imeti določen vsaj en strežnik
 • " #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:170 msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Neveljavne nastavitve omrežja" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:542 msgid "Delete Network?" msgstr "Zbrišem omrežje?" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:543 msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "" "Ali res želite zbrisati omrežje »%1« in vse z njim povezane nastavitve, " "vključno z zgodovino sporočil?" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgid "Edit Nickname" msgstr "Urejanje vzdevka" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Vnesite veljaven vzdevek:" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "" "Veljaven vzdevek lahko vsebuje znake angleške abecede, števke in posebne " "znake {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ ter -." #. ts-context NotificationsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgid "Notifications" msgstr "Obvestila" #. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:143 msgid "Select Audio File" msgstr "Izberite zvočno datoteko" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgid "Play a sound" msgstr "Predvajaj zvok" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "Poslušajte izbrani zvok" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgid "Select the sound file to play" msgstr "Izberite zvočno datoteko za predvajanje" #. ts-context PostgreSqlStorage #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:82 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Zahtevam največ %1 starih sporočil za %2 prikazov" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:106 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil (in dodatnih %2)" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:123 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil za %2 prikazov" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Dobrodošli v Quassel IRC" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
  This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "" "Ta čarovnik vam bo pomagal pri nastavitvi privzete identitete in povezave v " "omrežje IRC.
  Zaobjete so le osnovne nastavitve. Tega čarovnika lahko " "prekličete kadarkoli in za podrobnejše spremembe uporabite nastavitveno okno." #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:316 msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija bloka: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140 msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Neveljavna prireditev vloge palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156 msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Neznano ime vloge palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192 msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Neveljavno ime podelementa v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:236 msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Neveljavna vrsta sporočila v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:245 msgid "Invalid condition %1" msgstr "Neveljaven pogoj %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:257 msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Neveljavna oznaka sporočila: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:268 msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:272 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:287 msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Neveljavno ime formata: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:294 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Neveljavna specifikacija barve za IRC (mora biti med 00 in 0F): %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:302 msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Ne-obravnavan pogoj: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:331 msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Neveljaven seznam lastnosti: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:350 msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Neveljavna vrsta postavke na seznamu klepetov: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:366 msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Neveljavno stanje seznama klepetov: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:392 msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija lastnosti: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:416 msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Neveljavna lastnost pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:422 msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Neznana lastnost za ChatLine: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:444 msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija vloge barve palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:451 msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Neznana vloga barve palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:458 ../src/uisupport/qssparser.cpp:481 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:503 msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija preliva: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:467 ../src/uisupport/qssparser.cpp:489 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:513 msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Neveljaven seznam postankov preliva: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:610 msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:649 msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija sloga pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:662 msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija debeline pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:672 msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija velikosti pisave: %1" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:145 msgid "year" msgstr "let" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:146 msgid "day" msgstr "dni" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:147 msgid "h" msgstr "ur" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:148 msgid "min" msgstr "min" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:149 msgid "sec" msgstr "sek" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:429 msgid "Query with %1" msgstr "Poizvedba z %1" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgid "Sync With Core" msgstr "Uskladi z jedrom" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Usklajujem podatke z jedrom, prosimo počakajte ..." #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgid "Abort" msgstr "Prekini" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgid "Server Info" msgstr "Podatki o strežniku" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgid "Use SSL" msgstr "Uporabi SSL" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgid "SSL Version:" msgstr "Različica SSL:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "" "Ne spreminjajte, razen če se boste povezali s strežnikom, ki ne podpira " "SSLv3!" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (privzeto)" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgid "Proxy Host:" msgstr "Gostitelj posrednika:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgid "Proxy Username:" msgstr "Uporabniško ime posrednika:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgid "Proxy Password:" msgstr "Geslo posrednika:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavi Quassel" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99 ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgid "Settings" msgstr "Nastavitve" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109 msgid "Save changes" msgstr "Shrani spremembe" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110 msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "" "Na trenutni strani z nastavitvami so neshranjene spremembe. Ali želite sedaj " "uveljaviti spremembe?" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36 msgid "Configure %1" msgstr "Nastavi %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Reload Settings" msgstr "Znova naloži nastavitve" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovi privzete vrednosti" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-#. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?" #. ts-context ShortcutsModel #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:110 msgid "Action" msgstr "Dejanje" #. ts-context ShortcutsModel #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:112 msgid "Shortcut" msgstr "Bližnjica" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgid "Search:" msgstr "Iskanje:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "Bližnjica za izbrano dejanje" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgid "Default:" msgstr "Privzeto:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgid "Custom:" msgstr "Po meri:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 msgid "Shortcuts" msgstr "Bližnjice" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:880 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!" msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket, ki je večji kot je dovoljeno!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:885 msgid "Peer tried to send 0 byte package!" msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket velik 0 bajtov!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:902 msgid "Peer sent corrupted compressed data!" msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane stisnjene podatke!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:917 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!" msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane podatke: ni moč naložiti QVariant!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:1050 msgid "Disconnecting" msgstr "Prekinjam povezavo" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Ime omrežja IRC, ki ga nastavljate" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Seznam strežnikov, ki spadajo v to omrežje" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgid "Edit this server entry" msgstr "Urejanje izbranega strežnika" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgid "Add another IRC server" msgstr "Doda nov strežnik za IRC" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Odstrani izbrani strežnik s seznama" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Samodejno se pridruži kanalom" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "" "Seznam kanalov IRC, katerim se boste po vzpostavljeni povezavi v omrežje " "pridružili samodejno" #. ts-context SqliteStorage #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:52 msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "" "SQLite je pogon za zbirko podatkov, ki temelji na datotekah in ne potrebuje " "nobenega nastavljanja. Primeren je za male in srednje-velike podatkovne " "zbirke, ki ne potrebujejo dostopa prek omrežja. Uporabite SQLite, če naj " "jedro Quassel shranjuje svoje podatke na računalniku, kjer teče, in če bo " "jedro uporabljalo malo uporabnikov." #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgid "Security Information" msgstr "Varnostni podatki" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgid "Hostname:" msgstr "Ime gostitelja:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgid "IP address:" msgstr "Naslov IP:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgid "Encryption:" msgstr "Šifriranje:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgid "Protocol:" msgstr "Protokol:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgid "Certificate chain:" msgstr "Veriga potrdil:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgid "Subject" msgstr "Zadeva" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgid "Common name:" msgstr "Skupno ime:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgid "Organization:" msgstr "Organizacija:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgid "Organizational unit:" msgstr "Organizacijska enota:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgid "Country:" msgstr "Država:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgid "State or province:" msgstr "Dežela ali pokrajina:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgid "Locality:" msgstr "Krajevnost:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgid "Issuer" msgstr "Izdajatelj" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgid "Validity period:" msgstr "Obdobje veljavnosti:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgid "MD5 digest:" msgstr "Povzetek MD5:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgid "SHA1 digest:" msgstr "Povzetek SHA1:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgid "Trusted:" msgstr "Zaupano:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:69 msgid "Yes" msgstr "Da" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgid "No, for the following reasons:
   " msgstr "Ne, zaradi naslednjih razlogov:
    " #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:78 msgid "%1 to %2" msgstr "%1 do %2" #. ts-context StatusBufferItem #: ../src/client/networkmodel.h:144 msgid "Status Buffer" msgstr "Prikaz stanja" #. ts-context SystemTray #: ../src/qtui/systemtray.cpp:61 ../src/qtui/systemtray.cpp:92 msgid "&Minimize" msgstr "Po&manjšaj" #. ts-context SystemTray #: ../src/qtui/systemtray.cpp:94 msgid "&Restore" msgstr "&Obnovi" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:135 msgid "Show a message in a popup" msgstr "Prikaži sporočilo v pojavnem okencu" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:68 msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Aktiviraj ikono v docku:" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:70 msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Označi gumb v opravilni vrstici:" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect to IRC" msgstr "Poveži se na IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Prekini povezavo z IRC-em" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Zapusti trnutno izbrani kanal" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join a channel" msgstr "Pridruži se kanalu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Query" msgstr "Poizvedba" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Start a private conversation" msgstr "Zaćni zaseben pogovor" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Request user information" msgstr "Zahtevaj podatke o uporabniku" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Op" msgstr "Op" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Uporabniku podeli pravice operaterja" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Deop" msgstr "Razop" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Uporabniku odvzemi pravice operaterja" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Voice" msgstr "Glas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Give voice to user" msgstr "Uporabniku daj glas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Devoice" msgstr "Razglas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Take voice from user" msgstr "Uporabniku odvzemi glas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Kick" msgstr "Brcni" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Remove user from channel" msgstr "Uporabnika odstrani iz kanala" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban" msgstr "Izloči" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban user from channel" msgstr "Uporabnika izloči iz kanala" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Kick/Ban" msgstr "Brcni/izloči" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Uporabnika odstrani in izloči iz kanala" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgid "Connect to all" msgstr "Poveži se na vse" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgid "Disconnect from all" msgstr "Prekini povezavo z vsemi" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Dinamično spremeni velikost glede na vsebino" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgid "On hover only" msgstr "Samo ob lebdenju nad temo" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Topic Widget" msgstr "Vrstica s temo" #. Action Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:583 msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:587 msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Sedaj ste znani kot %DN%1%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:588 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN je sedaj znan kot %DN%2%DN" #. Mode Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:592 msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Uporabniški način: %DM%1%DM" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:593 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Način %DM%1%DM od %DN%2%DN" #. Join Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:597 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se je pridružil %DC%4%DC" #. Part Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:600 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je zapustil %DC%4%DC" #. Quit Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:605 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je končal" #. Kick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:612 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN je brcnil %DN%2%DN iz %DC%3%DC" #. Day Change Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:629 msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{dan se je spremenil na %1}" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:641 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "Združitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH Uporabniki, ki so prišli: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:645 ../src/uisupport/uistyle.cpp:660 msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (še %2)" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:655 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Ločitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH. Uporabniki, ki so odšli: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:667 ../src/uisupport/uistyle.cpp:705 msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:703 msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:707 msgid "-*-" msgstr "-*-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:709 msgid "<->" msgstr "<->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:711 msgid "***" msgstr "***" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:713 msgid "-->" msgstr "-->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:717 msgid "<--" msgstr "<--" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 msgid "<-*" msgstr "<-*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:721 msgid "<-x" msgstr "<-x" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:723 ../src/uisupport/uistyle.cpp:725 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:727 ../src/uisupport/uistyle.cpp:731 msgid "*" msgstr "*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729 msgid "-" msgstr "-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:733 msgid "=>" msgstr "=>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:735 msgid "<=" msgstr "<=" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:737 msgid "->" msgstr "->" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:697 msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n lastnik" msgstr[1] "%n lastnika" msgstr[2] "%n lastniki" msgstr[3] "%n lastnikov" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:698 msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n skrbnik" msgstr[1] "%n skrbnika" msgstr[2] "%n skrbniki" msgstr[3] "%n skrbnikov" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:699 msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n operater" msgstr[1] "%n operaterja" msgstr[2] "%n operaterji" msgstr[3] "%n operaterjev" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:700 msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n pol-operater" msgstr[1] "%n pol-operaterja" msgstr[2] "%n pol-operaterji" msgstr[3] "%n pol-operaterjev" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:701 msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n z besedo" msgstr[1] "%n z besedo" msgstr[2] "%n z besedo" msgstr[3] "%n z besedo" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:702 msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n uporabnik" msgstr[1] "%n uporabnika" msgstr[2] "%n uporabniki" msgstr[3] "%n uporabnikov" #, fuzzy #~ msgctxt "AppearanceSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "BacklogSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "BacklogSettingsPage#19" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "BufferViewSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "BufferViewSettingsPage#21" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#11" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "ChatMonitorView#2" #~ msgid "Show Network Name" #~ msgstr "Prikaži ime omrežja" #, fuzzy #~ msgctxt "ChatMonitorView#3" #~ msgid "Show Buffer Name" #~ msgstr "Prikaži ime prikaza" #, fuzzy #~ msgctxt "ChatViewSearchBar#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "ChatViewSearchBar#2" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "ChatViewSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "ChatViewSettingsPage#10" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "ChatViewSettingsPage#22" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #~ msgid "Finger" #~ msgstr "Podrobnosti" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreAccountModel#1" #~ msgid "Internal Core" #~ msgstr "Uporabi vgrajeno jedro" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreAccountSettingsPage#5" #~ msgid "Delete" #~ msgstr "Zbriši" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#3" #~ msgid "Password:" #~ msgstr "Geslo:" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#5" #~ msgid "Storage Backend:" #~ msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConnectAuthDlg#3" #~ msgid "Password:" #~ msgstr "Geslo:" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConnectAuthDlg#4" #~ msgid "Username:" #~ msgstr "Uporabniško ime:" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConnectAuthDlg#5" #~ msgid "Remember password" #~ msgstr "Pomni geslo" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#7" #~ msgid " seconds" #~ msgstr " s" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#12" #~ msgid "Remote Cores" #~ msgstr "Poskusov:" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreConnectionStatusWidget#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "CoreSession#1" #~ msgid "Client" #~ msgstr "Odjemalec" #~ msgid "Add Buffers Automatically:" #~ msgstr "Samodejno dodaj prikaze:" #~ msgid "Hide inactive buffers:" #~ msgstr "Skrij neaktivne prikaze:" #, fuzzy #~ msgctxt "DebugLogWidget#2" #~ msgid "Close" #~ msgstr "Zapri" #, fuzzy #~ msgctxt "DesktopNotificationConfigWidget#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #~ msgid "Desktop Notification (via D-Bus)" #~ msgstr "Obvestila za namizje (prek D-Bus)" #~ msgid "Timeout:" #~ msgstr "Potek:" #~ msgid "Position hint:" #~ msgstr "Položaj:" #~ msgid " px" #~ msgstr " pik" #~ msgid "X: " #~ msgstr "Vodoravno:" #~ msgid "Y: " #~ msgstr "Navpično:" #~ msgid "Queue unread notifications" #~ msgstr "Neprebrana obvestila postavi v čakalno vrsto" #, fuzzy #~ msgctxt "HighlightSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "HighlightSettingsPage#3" #~ msgid "Highlight" #~ msgstr "Poudarek" #, fuzzy #~ msgctxt "HighlightSettingsPage#14" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "IdentitiesSettingsPage#2" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "IdentitiesSettingsPage#4" #~ msgid "Add..." #~ msgstr "Dodaj ..." #, fuzzy #~ msgctxt "IdentityEditWidget#6" #~ msgid "&Add..." #~ msgstr "&Dodaj ..." #, fuzzy #~ msgctxt "IdentityEditWidget#8" #~ msgid "Remove" #~ msgstr "Odstrani" #, fuzzy #~ msgctxt "IdentityEditWidget#9" #~ msgid "Rename Identity" #~ msgstr "Preimenuj identiteto" #, fuzzy #~ msgctxt "IdentityEditWidget#10" #~ msgid "Re&name..." #~ msgstr "Pre&imenuj ..." #, fuzzy #~ msgctxt "IdentityEditWidget#12" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "IgnoreListEditDlg#9" #~ msgid "Message" #~ msgstr "Sporočilo" #, fuzzy #~ msgctxt "IgnoreListEditDlg#10" #~ msgid "CTCP" #~ msgstr "CTCP" #, fuzzy #~ msgctxt "IgnoreListModel#7" #~ msgid "Ignore Rule" #~ msgstr "Pravilo preziranja" #, fuzzy #~ msgctxt "IgnoreListSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "IgnoreListSettingsPage#2" #~ msgid "New" #~ msgstr "Nov" #, fuzzy #~ msgctxt "IgnoreListSettingsPage#3" #~ msgid "Delete" #~ msgstr "Zbriši" #, fuzzy #~ msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "InputWidget#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "InputWidgetSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "InputWidgetSettingsPage#13" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "IrcListModel#1" #~ msgid "Channel" #~ msgstr "Kanal" #~ msgid "[Whois] idle message: %1" #~ msgstr "[Kdoje] sporočilo nedejavnosti: %1" #, fuzzy #~ msgctxt "ItemViewSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "ItemViewSettingsPage#2" #~ msgid "Custom font:" #~ msgstr "Pisava po meri:" #, fuzzy #~ msgctxt "ItemViewSettingsPage#9" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "ItemViewSettingsPage#18" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "ItemViewSettingsPage#20" #~ msgid "Network" #~ msgstr "Omrežje" #, fuzzy #~ msgctxt "ItemViewSettingsPage#24" #~ msgid "Highlight" #~ msgstr "Poudarek" #~ msgid "Ctrl+Q" #~ msgstr "Ctrl+Q" #~ msgid "Ctrl+M" #~ msgstr "Ctrl+M" #~ msgid "F7" #~ msgstr "F7" #, fuzzy #~ msgctxt "MainWin#35" #~ msgid "Chat Monitor" #~ msgstr "Nadzorovalnik klepeta" #, fuzzy #~ msgctxt "MainWin#39" #~ msgid "Topic" #~ msgstr "Tema" #, fuzzy #~ msgctxt "MainWin#50" #~ msgid "Continue" #~ msgstr "Nadaljuj" #, fuzzy #~ msgctxt "MsgProcessorStatusWidget#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworkAddDlg#7" #~ msgid "Port:" #~ msgstr "Vrata:" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworkEditDlg#1" #~ msgid "Dialog" #~ msgstr "Pogovorno okno" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworkEditDlg#3" #~ msgid "Add Network" #~ msgstr "Dodaj omrežje" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworkModel#2" #~ msgid "Topic" #~ msgstr "Tema" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg#2" #~ msgid "Network:" #~ msgstr "Omrežje:" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#2" #~ msgid "Re&name..." #~ msgstr "Pre&imenuj ..." #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#3" #~ msgid "&Add..." #~ msgstr "&Dodaj ..." #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#4" #~ msgid "De&lete" #~ msgstr "&Zbriši" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#7" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#11" #~ msgid "Move upwards in list" #~ msgstr "Premakni gor v seznamu" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#12" #~ msgid "Move downwards in list" #~ msgstr "Premakni dol v seznamu" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#17" #~ msgid "Connection" #~ msgstr "Povezava" #~ msgid "Control automatic reconnect to the network" #~ msgstr "Nadzorujte samodejno vnovično povezovanje v omrežje" #~ msgid "Interval:" #~ msgstr "Interval:" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#21" #~ msgid " s" #~ msgstr " s" #~ msgid "Retries:" #~ msgstr "Poskusov:" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#23" #~ msgid "Unlimited" #~ msgstr "Neomejeno" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#28" #~ msgid "Password:" #~ msgstr "Geslo:" #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#43" #~ msgid "" #~ "The following problems need to be corrected before your changes can be " #~ "applied:
     " #~ msgstr "" #~ "Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti sledeče težave:
      " #, fuzzy #~ msgctxt "NetworksSettingsPage#45" #~ msgid "
     " #~ msgstr "
    " #, fuzzy #~ msgctxt "NickEditDlg#4" #~ msgid "Add Nickname" #~ msgstr "Dodaj vzdevek" #, fuzzy #~ msgctxt "NotificationsSettingsPage#1" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "PhononNotificationConfigWidget#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #~ msgid "Audio Notification (via Phonon)" #~ msgstr "Zvočno obvestilo (prek Phonon)" #~ msgid "Play File:" #~ msgstr "Predvajaj datoteko:" #, fuzzy #~ msgctxt "QueryBufferItem#2" #~ msgid "idling since %1" #~ msgstr "nedejaven od %1" #, fuzzy #~ msgctxt "QueryBufferItem#3" #~ msgid "login time: %1" #~ msgstr "čas prijave: %1" #, fuzzy #~ msgctxt "QueryBufferItem#4" #~ msgid "server: %1" #~ msgstr "strežnik: %1" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#1" #~ msgid "Dialog" #~ msgstr "Pogovorno okno" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#3" #~ msgid "Server address:" #~ msgstr "Naslov strežnika:" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#4" #~ msgid "Port:" #~ msgstr "Vrata:" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#5" #~ msgid "Password:" #~ msgstr "Geslo:" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#7" #~ msgid "Advanced" #~ msgstr "Napredno" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#13" #~ msgid "Use a Proxy" #~ msgstr "Uporabi posrednika" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#14" #~ msgid "Proxy Type:" #~ msgstr "Vrsta posrednika:" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#15" #~ msgid "Socks 5" #~ msgstr "Socks 5" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#16" #~ msgid "HTTP" #~ msgstr "HTTP" #, fuzzy #~ msgctxt "ServerEditDlg#18" #~ msgid "localhost" #~ msgstr "localhost" #, fuzzy #~ msgctxt "SettingsPageDlg#1" #~ msgid "Configure Quassel" #~ msgstr "Nastavi Quassel" #, fuzzy #~ msgctxt "SettingsPageDlg#2" #~ msgid "Settings" #~ msgstr "Nastavitve" #, fuzzy #~ msgctxt "SettingsPageDlg#3" #~ msgid "Configure %1" #~ msgstr "Nastavi %1" #, fuzzy #~ msgctxt "SettingsPageDlg#4" #~ msgid "Reload Settings" #~ msgstr "Znova naloži nastavitve" #, fuzzy #~ msgctxt "SettingsPageDlg#5" #~ msgid "" #~ "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" #~ msgstr "" #~ "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?" #, fuzzy #~ msgctxt "SettingsPageDlg#6" #~ msgid "Restore Defaults" #~ msgstr "Obnovi privzete vrednosti" #, fuzzy #~ msgctxt "SettingsPageDlg#7" #~ msgid "Do you like to restore the default values for this page?" #~ msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?" #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#1" #~ msgid "Network name:" #~ msgstr "Ime omrežja:" #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#3" #~ msgid "Servers" #~ msgstr "Strežniki" #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#6" #~ msgid "&Edit..." #~ msgstr "&Urejanje ..." #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#8" #~ msgid "&Add..." #~ msgstr "&Dodaj ..." #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#10" #~ msgid "De&lete" #~ msgstr "&Zbriši" #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#11" #~ msgid "Move upwards in list" #~ msgstr "Premakni gor v seznamu" #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#12" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "SimpleNetworkEditor#13" #~ msgid "Move downwards in list" #~ msgstr "Premakni dol v seznamu" #~ msgid "System Tray Icon" #~ msgstr "Ikona v sistemski vrstici" #~ msgid "Animate" #~ msgstr "Animiraj" #~ msgid "Show bubble" #~ msgstr "Prikaži oblaček" #, fuzzy #~ msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#3" #~ msgid "Unlimited" #~ msgstr "Neomejeno" #, fuzzy #~ msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#4" #~ msgid " s" #~ msgstr " s" #, fuzzy #~ msgctxt "ToolBarActionProvider#1" #~ msgid "Connect" #~ msgstr "Poveži se" #, fuzzy #~ msgctxt "ToolBarActionProvider#3" #~ msgid "Disconnect" #~ msgstr "Prekini povezavo" #, fuzzy #~ msgctxt "ToolBarActionProvider#5" #~ msgid "Part" #~ msgstr "Zapusti" #, fuzzy #~ msgctxt "ToolBarActionProvider#7" #~ msgid "Join" #~ msgstr "Pridruži se" #, fuzzy #~ msgctxt "ToolBarActionProvider#11" #~ msgid "Whois" #~ msgstr "Kdoje" #, fuzzy #~ msgctxt "TopicWidget#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "TopicWidget#2" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "TopicWidget#3" #~ msgid "Users: %1" #~ msgstr "Uporabniki: %1" #, fuzzy #~ msgctxt "TopicWidget#4" #~ msgid "Lag: %1 msecs" #~ msgstr "Zakasnitev: %1 ms" #, fuzzy #~ msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#1" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #, fuzzy #~ msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#2" #~ msgid "Custom font:" #~ msgstr "Pisava po meri:" #, fuzzy #~ msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#5" #~ msgid "Interface" #~ msgstr "Vmesnik" #, fuzzy #~ msgctxt "UiStyle::StyledMessage#1" #~ msgid "%1" #~ msgstr "%1" #~ msgid "Misc" #~ msgstr "Razno" #~ msgid "Client Style" #~ msgstr "Slog odjemalca" #~ msgid "Language" #~ msgstr "Jezik" #~ msgid "" #~ msgstr "" #~ msgid "No Host to connect to specified." #~ msgstr "Podanega ni nobenega gostitelja za povezavo." #~ msgid "" #~ "This client is built without SSL Support!
    Disable the usage " #~ "of SSL in the account settings." #~ msgstr "" #~ "Odjemalec je bil zgrajen brez podpore za SSL.
    V nastavitvah " #~ "računa onemogočite uporabo SSL." #~ msgid "" #~ "The Quassel Core you are trying to connect to does not support SSL!
    If you want to connect anyways, disable the usage of SSL in the " #~ "account settings." #~ msgstr "" #~ "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, ne podpira SSL.
    Če se vseeno želite povezati, v nastavitvah računa onemogočite uporabo " #~ "SSL." #~ msgid "Cert Digest changed! was: %1" #~ msgstr "Povzetek potrdila se je spremenil. Bil je: %1" #~ msgid "Use secure connection (SSL)" #~ msgstr "Uporabi varno povezavo (SSL)" #~ msgid "Use a proxy:" #~ msgstr "Uporabi posrednika:" #~ msgid "Proxy Port:" #~ msgstr "Vrata posrednika:" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

    Note: Adding more users and " #~ "changing your username/password is not possible via Quassel's interface " #~ "yet.

    \n" #~ "

    If you need to do these things have a look at " #~ "the manageusers.py script which is located in the /scripts directory." #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

    Pomnite: Dodajanje novih " #~ "uporabnikov ter spreminjanje uporabnika/gesla iz uporabniškega vmesnika " #~ "Quassel še ni možno.

    \n" #~ "

    Če to morate storiti, si oglejte skript " #~ "manageusers.py, ki se nahaja v mapi /scripts.

    " #~ msgid "Remove Account Settings" #~ msgstr "Odstrani nastavitve računa" #~ msgid "" #~ "Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core " #~ "account?
    Note: This will not remove or change any data on the " #~ "Core itself!" #~ msgstr "" #~ "Ali res želite odstraniti svoje krajevne nastavitve za ta račun pri jedru " #~ "Quassel.
    Pomnite: s tem ne odstranite ali spremenite nobenih " #~ "podatkov pri jedru samem!" #~ msgid "Connect to %1" #~ msgstr "Poveži se z %1" #~ msgid "
    Connection to %1 failed!
    " #~ msgstr "
    Povezava s %1 ni uspela!
    " #~ msgid "
    Errors occurred while connecting to \"%1\":
    " #~ msgstr "
    Pri povezovanju s \"%1\" je prišlo do napak:
    " #~ msgid "Not connected to %1." #~ msgstr "Brez povezave s %1." #~ msgid "Unknown connection state to %1" #~ msgstr "Stanje povezave s %1 ni znano" #~ msgid "Login" #~ msgstr "Prijava" #~ msgid "Always use this account" #~ msgstr "Vedno uporabi ta račun" #~ msgid "Initializing your connection" #~ msgstr "Inicializacija povezave" #~ msgid "Connected to apollo.mindpool.net." #~ msgstr "Povezan z apollo.mindpool.net." #~ msgid "" #~ "THIS IS A PLACEHOLDER\n" #~ "TO\n" #~ "RESERVE\n" #~ "SOME SPACE" #~ msgstr "" #~ "THIS IS A PLACEHOLDER\n" #~ "TO\n" #~ "RESERVE\n" #~ "SOME SPACE" #~ msgid "View SSL Certificate" #~ msgstr "Prikaži potrdilo SSL" #~ msgid "Add to known hosts" #~ msgstr "Dodaj na seznam znanih gostiteljev" #~ msgid "Continue connection" #~ msgstr "Nadaljuj s povezovanjem" #~ msgid "Configure your Quassel Core" #~ msgstr "Nastavite jedro Quassel" #~ msgid "" #~ "The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now " #~ "launch a configuration wizard that helps you setting up your Core." #~ msgstr "" #~ "Jedro Quassel, s katerim ste povezani, še ni nastavljeno. Sedaj lahko " #~ "zaženete čarovnika za nastavljanje, ki vam bo pomagal pri nastavitvi " #~ "jedra." #~ msgid "Launch Wizard" #~ msgstr "Zaženi čarovnika" #~ msgid "Initializing your session..." #~ msgstr "Inicializacija seje ..." #~ msgid "" #~ "Please be patient while your client synchronizes with the Quassel Core!" #~ "" #~ msgstr "" #~ "Prosimo potrpite, medtem ko se odjemalec usklajuje z jedrom Quassel." #~ msgid "0/0" #~ msgstr "0/0" #~ msgid "Show System Tray Icon" #~ msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici" #~ msgid "Tray Icon" #~ msgstr "Ikona v sistemski vrstici" #~ msgid "Core Lag: %1" #~ msgstr "Zakasnitev jedra: %1" #~ msgid "SSL Certificate used by %1" #~ msgstr "Potrdilo SSL, ki ga uporablja %1" #~ msgid "Locality Name:" #~ msgstr "Ime krajevnosti:" #~ msgid "Country Name:" #~ msgstr "Ime države:" #~ msgid "Additional Info" #~ msgstr "Dodatni podatki" #~ msgid "Valid From:" #~ msgstr "Veljavno od:" #~ msgid "Valid To:" #~ msgstr "Veljavno do:" #~ msgid "Hostname %1:" #~ msgstr "Ime gostitelja %1:" #~ msgid "E-Mail Address %1:" #~ msgstr "E-poštni naslov %1:" #~ msgid "Digest:" #~ msgstr "Povzetek:" #~ msgid "" #~ "Special thanks goes to:
    John \"nox\" Hand
    for " #~ "great artwork and the Quassel logo/icon
    The Oxygen Team
    for creating most of " #~ "the other shiny icons you see throughout Quassel
    Qt Software formerly known as Trolltech
    for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of " #~ "QuasselTopia with Greenphones and more
    Nokia
    for keeping Qt alive, and for " #~ "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
    " #~ msgstr "" #~ "Posebno zahvalo si zaslužijo:
    John \"nox\" Hand
    za odlično grafiko in logo/ikono za Quassel
    ekipa Oxygen
    za izdelavo " #~ "večine ostalih čudovitih ikon, ki jih vidite v Quassel
    Qt Software, nekdaj znani kot Trolltech
    za izdelavo Qt in Qtopia ter sponzoriranje razvoja " #~ "QuasselTopia z Greenphone in ostalim
    Nokia
    za nadaljnji razvoj Qt in za " #~ "sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi N810
    " #~ msgid "Behaviour" #~ msgstr "Obnašanje" #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #~ msgid "Fonts" #~ msgstr "Pisave" #~ msgid "Set font for the main chat window and the chat monitor" #~ msgstr "Nastavite pisavo za glavno okno klepeta in nadzorovalnik klepeta" #~ msgid "Chat window:" #~ msgstr "Okno klepeta:" #~ msgid "Font" #~ msgstr "Pisava" #~ msgid "Set font for channel and nick lists" #~ msgstr "Nastavite pisavo za seznama kanalov in vzdevkov" #~ msgid "Channel list:" #~ msgstr "Seznam kanalov:" #~ msgid "Set font for the input line" #~ msgstr "Nastavite pisavo za vnosno vrstico" #~ msgid "Input line:" #~ msgstr "Vnosna vrstica:" #~ msgid "Show status icons in channel and nick lists" #~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone stanj" #~ msgid "Use icons in channel and nick lists" #~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone" #~ msgid "Note: needs client restart for full effect!" #~ msgstr "Pomnite: za uveljavitev je potrebno znova zagnati program!" #~ msgid "Misc:" #~ msgstr "Razno:" #~ msgid "Show Web Previews" #~ msgstr "Prikaži oglede spletnih strani" #~ msgid "Use Icons to represent away state of Users" #~ msgstr "Za prikaz stanja uporabnikov uporabi ikone" #~ msgid "Backlog Request Method:" #~ msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:" #~ msgid "Fixed Amount per Buffer" #~ msgstr "Fiksno število na prikaz" #~ msgid "Unread Messages per Buffer" #~ msgstr "Neprebranih sporočil na prikaz" #~ msgid "Global Unread Messages" #~ msgstr "Globalno neprebranih sporočil" #~ msgid "" #~ "The simplest Requester. It fetches a fixed amount of lines for each " #~ "buffer from the Backlog." #~ msgstr "" #~ "Najbolj preprost način. Iz zgodovine sporočil pridobi fiksno število " #~ "vrstic za vsak prikaz." #~ msgid "FixedBacklogAmount" #~ msgstr "FixedBacklogAmount" #~ msgid "" #~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The " #~ "amount of lines can be limited per buffer.\n" #~ "\n" #~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a " #~ "better context." #~ msgstr "" #~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko " #~ "omejite za vsak prikaz.\n" #~ "\n" #~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih " #~ "sporočil." #~ msgid "" #~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The " #~ "amount of lines can be limited per buffer.\n" #~ "\n" #~ "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a " #~ "better context." #~ msgstr "" #~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko " #~ "omejite za vsak prikaz.\n" #~ "\n" #~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih " #~ "sporočil." #~ msgid "PerBufferUnreadBacklogLimit" #~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogLimit" #~ msgid "PerBufferUnreadBacklogAdditional" #~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogAdditional" #~ msgid "" #~ "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message " #~ "for all buffers.\n" #~ "\n" #~ "Note: this requester is not recommended if you use hidden buffer or have " #~ "inactive buffers (i.e.: no stale queries or channels).\n" #~ "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the " #~ "fastest.\n" #~ "\n" #~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a " #~ "better context similar." #~ msgstr "" #~ "Pridobi vsa sporočila, ki so novejša od najstarejšega neprebranega " #~ "sporočila v kateremkoli prikazu.\n" #~ "\n" #~ "Pomnite: ta način ni priporočljiv, če uporabljate skriti prikaz ali imate " #~ "neaktivne prikaze (npr. brez zastarelih poizvedb ali kanalov)\n" #~ "Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno " #~ "najhitrejši.\n" #~ "\n" #~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih " #~ "sporočil." #~ msgid "GlobalUnreadBacklogLimit" #~ msgstr "GlobalUnreadBacklogLimit" #~ msgid "GlobalUnreadBacklogAdditional" #~ msgstr "GlobalUnreadBacklogAdditional" #~ msgid "DynamicBacklogAmount" #~ msgstr "DynamicBacklogAmount" #~ msgid "Please enter a name for the buffer view:" #~ msgstr "Vnesite ime za prikaz:" #~ msgid "Add Buffer View" #~ msgstr "Dodaj prikaz" #~ msgid "Edit Mode" #~ msgstr "Način za urejanje" #~ msgid "Show / Hide buffers" #~ msgstr "Prikaži/skrij prikaze" #~ msgid "Buffer Views" #~ msgstr "Prikazi" #~ msgid "Delete Buffer View?" #~ msgstr "Zbrišem prikaz?" #~ msgid "Do you really want to delete the buffer view \"%1\"?" #~ msgstr "Ali res želite zbrisati prikaz »%1«?" #~ msgid "Buffer View Settings" #~ msgstr "Nastavitve prikaza" #~ msgid "Restrict Buffers to:" #~ msgstr "Omeji prikaze na:" #~ msgid "Status Buffers" #~ msgstr "Prikazi stanj" #~ msgid "Channel Buffers" #~ msgstr "Prikazi kanalov" #~ msgid "Query Buffers" #~ msgstr "Prikazi poizvedb" #~ msgid "Hide inactive Buffers" #~ msgstr "Skrij neaktivne prikaze" #~ msgid "Add new Buffers automatically" #~ msgstr "Nove prikaze dodaj samodejno" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

    uassel IRC

    \n" #~ "

    Chat comfortably. Anywhere.

    " #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

    uassel IRC

    \n" #~ "

    Klepetajte udobno. Kjerkoli.

    " #~ msgid "Available Buffers:" #~ msgstr "Razpoložljivi prikazi:" #~ msgid "All Buffers" #~ msgstr "Vsi prikazi" #~ msgid "Color settings" #~ msgstr "Nastavitve barv" #~ msgid "Buffers" #~ msgstr "Prikazi" #~ msgid "#incative" #~ msgstr "#neaktiven" #~ msgid "#regular" #~ msgstr "#običajen" #~ msgid "#highlight" #~ msgstr "#poudarek" #~ msgid "#new message" #~ msgstr "#novo sporočilo" #~ msgid "#other activity" #~ msgstr "#druga aktivnost" #~ msgid "Bufferview" #~ msgstr "Prikaz" #~ msgid "Activities:" #~ msgstr "Aktivnosti:" #~ msgid "FG" #~ msgstr "OS" #~ msgid "BG" #~ msgstr "OZ" #~ msgid "Use BG" #~ msgstr "Uporabi OZ" #~ msgid "New Message:" #~ msgstr "Novo sporočilo:" #~ msgid "Other Activity:" #~ msgstr "Druga aktivnost:" #~ msgid "Chatview" #~ msgstr "Prikaz klepeta" #~ msgid "Server Activity" #~ msgstr "Aktivnost strežnika" #~ msgid "Foreground" #~ msgstr "Ospredje" #~ msgid "Background" #~ msgstr "Ozadje" #~ msgid "Error Message:" #~ msgstr "Sporočilo napake:" #~ msgid "Notice Message:" #~ msgstr "Sporočilo opombe:" #~ msgid "Plain Message:" #~ msgstr "Navadno sporočilo:" #~ msgid "Server Message:" #~ msgstr "Sporočilo strežnika:" #~ msgid "Highlight Message:" #~ msgstr "Poudarjeno sporočilo:" #~ msgid "User Activity" #~ msgstr "Uporabniška aktivnost" #~ msgid "Action Message:" #~ msgstr "Sporočilo aktivnosti:" #~ msgid "Join Message:" #~ msgstr "Sporočilo pridružitve:" #~ msgid "Kick Message:" #~ msgstr "Sporočilo brce:" #~ msgid "Mode Message:" #~ msgstr "Sporočilo načina:" #~ msgid "Part Message:" #~ msgstr "Sporočilo zapustitve:" #~ msgid "Quit Message:" #~ msgstr "Sporočilo končanja:" #~ msgid "Rename Message:" #~ msgstr "Sporočilo preimenovanja:" #~ msgid "Sender:" #~ msgstr "Pošiljatelj:" #~ msgid "Nick:" #~ msgstr "Vzdevek:" #~ msgid "Hostmask:" #~ msgstr "Maska gostitelja:" #~ msgid "Channelname:" #~ msgstr "Ime kanala:" #~ msgid "Mode flags:" #~ msgstr "Zastavice načina:" #~ msgid "Url:" #~ msgstr "Lokacija:" #~ msgid "New Message Marker:" #~ msgstr "Označevalnik novih sporočil:" #~ msgid "Sender auto coloring:" #~ msgstr "Samodejno barvanje pošiljateljev:" #~ msgid "Mirc Color Codes" #~ msgstr "Barvne kode mIRCa" #~ msgid "Color Codes" #~ msgstr "Barvne kode" #~ msgid "Color 0:" #~ msgstr "Barva 0:" #~ msgid "Color 1:" #~ msgstr "Barva 1:" #~ msgid "Color 2:" #~ msgstr "Barva 2:" #~ msgid "Color 3:" #~ msgstr "Barva 3:" #~ msgid "Color 4:" #~ msgstr "Barva 4:" #~ msgid "Color 5:" #~ msgstr "Barva 5:" #~ msgid "Color 6:" #~ msgstr "Barva 6:" #~ msgid "Color 7:" #~ msgstr "Barva 7:" #~ msgid "Color 8:" #~ msgstr "Barva 8:" #~ msgid "Color 14:" #~ msgstr "Barva 14:" #~ msgid "Color 15:" #~ msgstr "Barva 15:" #~ msgid "Color 13:" #~ msgstr "Barva 13:" #~ msgid "Color 12:" #~ msgstr "Barva 12:" #~ msgid "Color 11:" #~ msgstr "Barva 11:" #~ msgid "Color 10:" #~ msgstr "Barva 10:" #~ msgid "Color 9:" #~ msgstr "Barva 9:" #~ msgid "Nickview" #~ msgstr "Prikaz vzdevkov" #~ msgid "Nick status:" #~ msgstr "Stanje vzdevka:" #~ msgid "Delete Buffer(s)..." #~ msgstr "Zbriši prikaz(e) ..." #~ msgid "Show Buffer" #~ msgstr "Prikaži prikaz" #~ msgid "Hide Buffer(s) Temporarily" #~ msgstr "Začasno skrij prikaz(e)" #~ msgid "Hide Buffer(s) Permanently" #~ msgstr "Trajno skrij prikaz(e)" #~ msgid "" #~ "Currently, Quassel only supports SQLite3. You need to build your\n" #~ "Qt library with the sqlite plugin enabled in order for quasselcore\n" #~ "to work." #~ msgstr "" #~ "Trenutno Quassel podpira le SQLite3. Da bo quasselcore deloval,\n" #~ "morate knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite." #~ msgid "view SSL Certificate" #~ msgstr "Prikaži potrdilo SSL" #~ msgid "add to known hosts" #~ msgstr "Dodaj med znane gostitelje" #~ msgid "Disconnecting." #~ msgstr "Prekinjam povezavo." #~ msgid "Custom Application Fonts" #~ msgstr "Pisave po meri" #~ msgid "Topic:" #~ msgstr "Tema:" #~ msgid "Buffer Views:" #~ msgstr "Prikazi:" #~ msgid "Nick List:" #~ msgstr "Seznam vzdevkov:" #~ msgid "Inputline:" #~ msgstr "Vnosna vrstica:" #~ msgid "General:" #~ msgstr "Splošno:" #~ msgid "Chat Widget" #~ msgstr "Gradnik za klepet" #~ msgid "Nicks:" #~ msgstr "Vzdevki:" #~ msgid "" #~ "Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order " #~ "to take effect. We intend to fix this." #~ msgstr "" #~ "Nekatere nastavitve stopijo v veljavo šele po vnovičnem zagonu odjemalca " #~ "Quassel. To nameravamo popraviti." #~ msgid "Minimize to tray on minimize button" #~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb pomanjšaj)" #~ msgid "Minimize to tray on close button" #~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb zapri)" #~ msgid "Current Buffer" #~ msgstr "Trenutni prikaz" #~ msgid "Buffer View" #~ msgstr "Prikaz" #~ msgid "Mouse wheel changes displayed buffers" #~ msgstr "Miškin kolešček spreminja prikaze" #~ msgid "" #~ "The suffix appended to a nick on completion via TAB. Default is \": \"" #~ msgstr "" #~ "Pripona, ki se doda pri dokončevanju vzdevkov s Tab. Privzeto je to »: «" #~ msgid "Input Line" #~ msgstr "Vnosna vrstica" #~ msgid "Override default away reason for auto-away on detach" #~ msgstr "Za samo-odsotnost ob prekinitvi povozi privzeti razlog odsotnosti" #~ msgid "Do you really want to paste %1 lines?" #~ msgstr "Ali res želite prilepiti %1 vrstic?" #~ msgid "" #~ "There is a nickname in your identity's nicklist which contains illegal " #~ "characters" #~ msgstr "" #~ "Na seznamu vzdevkov za vašo identiteto je vzdevek, ki vsebuje neveljavne " #~ "znake" #~ msgid "" #~ "Due to a bug in Unreal IRCd (and maybe other irc-servers too) we're " #~ "unable to determine the erroneous nick" #~ msgstr "" #~ "Zaradi napake v Unreal IRCd (in mogoče drugih strežnikih za IRC) ne " #~ "moremo določiti nepravilnega vzdevka" #~ msgid "Please use: /nick to continue or clean up your nicklist" #~ msgstr "" #~ "Za nadaljevanje uporabite »/nick «, ali pa počistite seznam " #~ "vzdevkov" #~ msgid "&Configure Buffer Views..." #~ msgstr "N&astavi prikaze ..." #~ msgid "&Lock Dock Positions" #~ msgstr "&Zakleni položaj podoken" #~ msgid "Ctrl+F" #~ msgstr "Ctrl+F" #~ msgid "&Buffer Views" #~ msgstr "P&rikazi" #~ msgid "Processing Messages" #~ msgstr "Obdelovanje sporočil" #~ msgid "Input channel name:" #~ msgstr "Vnesite ime kanala:" #~ msgid "Drag to scroll the topic!" #~ msgstr "Da se pomikate po temi, jo povlecite z miško!" #~ msgid "%D0%1" #~ msgstr "%D0%1" #~ msgid "%Dn%1" #~ msgstr "%Dn%1" #~ msgid "%Ds%1" #~ msgstr "%Ds%1" #~ msgid "%De%1" #~ msgstr "%De%1" #~ msgid "%Dj%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" #~ msgstr "%Dj%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se je pridružil %DC%4%DC" #~ msgid "%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" #~ msgstr "%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je zapustil %DC%4%DC" #~ msgid "%Dq%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" #~ msgstr "%Dq%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je končal" #~ msgid "%Dk%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" #~ msgstr "%Dk%DN%1%DN je brcnil %DN%2%DN iz %DC%3%DC" #~ msgid "%DrYou are now known as %DN%1%DN" #~ msgstr "%DrSedaj ste znani kot %DN%1%DN" #~ msgid "%Dr%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" #~ msgstr "%Dr%DN%1%DN je sedaj znan kot %DN%2%DN" #~ msgid "%DmUser mode: %DM%1%DM" #~ msgstr "%DmUporabniški način: %DM%1%DM" #~ msgid "%DmMode %DM%1%DM by %DN%2%DN" #~ msgstr "%DmNačin %DM%1%DM od %DN%2%DN" #~ msgid "%Da%DN%1%DN %2" #~ msgstr "%Da%DN%1%DN %2" #~ msgid "%De[%1]" #~ msgstr "%De[%1]"