# # Translators: # Daniel Albers , 2011. # Jure Repinc , 2009, 2010. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Quassel IRC\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n" "PO-Revision-Date: 2012-06-24 20:04+0000\n" "Last-Translator: Daniel Albers \n" "Language-Team: \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Language: sl\n" "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n" "%100==4 ? 2 : 3);\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgctxt "AboutDlg|" msgid "About Quassel" msgstr "O Quassel" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "" "\n" "

Quassel IRC

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build " ">= 474 (2008-02-08)

" msgstr "" "\n" "

Različica 0.2.0-pre, " "gradnja >= 474 (2008-02-08)

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&About" msgstr "&O" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgctxt "AboutDlg|" msgid "A&uthors" msgstr "A&vtorji" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Contributors" msgstr "&Sodelavci" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Thanks To" msgstr "&Zahvale" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:33 #, qt-format msgctxt "AboutDlg|" msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "" "Različica: %1
Različica protokola: %2
Zgrajeno: %3" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©2005-2012 by the " "Quassel Project
http://quassel-irc." "org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-" "licensed under GPLv2 " "and GPLv3.
Most " "icons are © by the Oxygen Team and used under the LGPL.

Please use http://bugs.quassel-irc.org to report bugs." msgstr "" "Moderen, porazdeljen odjemalec za IRC

©2005-2012 projekt " "Quassel
quassel-irc.org
#quassel na Freenode

Quassel IRC je izdan pod pogoji licenc GPLv3 in GPLv2.
Večina ikon je " "© s strani ekipe Oxygen in " "uporabljenih pod pogoji LGPL.

Za poročanje o napakah obiščite stran bugs.quassel-irc.org." #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67 msgctxt "AboutDlg|" msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Quassel IRC v glavnem razvijajo:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:84 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "" "Radi bi se zahvalili sledečim sodelavcem (v abecednem vrstnem redu) in vsem, " "ki smo jih pozabili omeniti tu:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:167 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "Special thanks goes to:
 " "John \"nox\" Hand
for the original Quassel icon - The All-" "Seeing Eye
 The Oxygen Team
for creating all the " "artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known " "as Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for " "keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with " "N810s
" msgstr "" "Posebno zahvalo si zaslužijo:
 John \"nox\" Hand
za originalno ikono za Quassel - " "Vse-vidno oko
 Ekipa Oxygen
za izdelavo vse " "grafike, ki jo vidite v Quassel
 Qt Software, nekdaj znani " "kot Trolltech
za izdelavo Qt in Qtopia ter sponzoriranje " "razvoja QuasselTopia z Greenphone in ostalim
 Nokia
za " "nadaljnji razvoj Qt in za sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi " "N810
" #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:124 #, qt-format msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "" "Nameščena shema (različica %1) ni ažurna. Nadgradnja na različico %2 ..." #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:126 msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "Upgrade failed..." msgstr "Nadgradnja ni uspela." #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:57 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "" "Bližnjica za to okrajšavo
Uporabite jo lahko kot običajen ukaz s " "poševnico.

Primer: »foo« lahko uporabite kot /foo" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special variables:" "
- $i represents the i'th parameter.
- $i..j " "represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces.
- $i:" "hostname represents the hostname of the user identified by the i'th " "parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string.
- " "$nick your current nickname
- $channel the name of the " "selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will " "be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All " "1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "" "Niz v katerega se bo razširila bližnjica
posebne " "spremenljivke:
- $i predstavlja i-ti parameter.
- " "$i..j predstavlja s presledkom ločene parametre od i-tega do j-tega.
- $i.. predstavlja vse s presledkom ločene parametre od i-tega " "dalje.
- $i:hostname predstavlja ime gostitelja uporabnika, ki " "je določen z i-tim parametrom, oz. z *, če je neznan.
- $0 " "celoten niz
- $nick vaš trenutni vzdevek
- $channel ime izbranega kanala

Več ukazov lahko ločite s podpičji

Primer: »Test $1; Test $2; Test Vse $0« bo razširjeno v tri " "ločena sporočila »Test 1«, »Test 2« in »Test Vse 1 2 3«, če uporabite /test " "1 2 3" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Alias" msgstr "Okrajšava" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:186 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Expansion" msgstr "Razširitev" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Nov" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Izbriši" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Aliases" msgstr "Okrajšave" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Client style:" msgstr "Slog odjemalca:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set application style" msgstr "Nastavite slog programa" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Language:" msgstr "Jezik:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Nastavite jezik programa. Potreben je ponovni zagon programa." #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:76 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Uporabi slogovno predlogo po meri" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Path:" msgstr "Pot:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Show system tray icon" msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Gumb za zapiranje skrije v sistemsko vrstico" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Enable animations" msgstr "Omogoči animacije" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Message Redirection" msgstr "Preusmerjanje sporočil" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "User Notices:" msgstr "Uporabniške opombe:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Server Notices:" msgstr "Strežniške opombe:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Default Target" msgstr "Privzeti cilj" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Status Window" msgstr "Okno s stanjem" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Current Chat" msgstr "Trenutni klepet" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Errors:" msgstr "Napake:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:242 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Izberite datoteko s slogovno predlogo" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Away Log" msgstr "Dnevnik odsotnosti" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:46 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Prikaži ime omrežja" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:51 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Prikaži ime prikaza" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "" "Število sporočil, ki se jih zahteva od jedra ob pomiku proti vrhu prikazu " "prikaza." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dinamično število starih sporočil:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog request method:" msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Določeno število na klepet" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unread messages per chat" msgstr "Neprebranih sporočil na klepet" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Globally unread messages" msgstr "Globalno neprebranih sporočil" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "" "Najpreprostejše zahtevanje. Pridobi določeno število vrstic za vsak prikaz " "klepeta." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "" "Število sporočil na prikaz, ki so zahtevana po vzpostavljeni povezavi z " "jedrom." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Začetno število starih sporočil:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. " "The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Zahteva se pridobivanje neprebranih sporočil za vsako okno s klepetom " "posebej. Lahko omejite število vrstic na klepet.\n" "\n" "Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših " "vrstic klepeta." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Največje število pridobljenih sporočil na prikaz." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Limit:" msgstr "Omejitev:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Neomejeno" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "" "Število sporočil, ki naj se pridobijo poleg neprebranih sporočil. Omejitev " "tu nima veljave." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Additional Messages:" msgstr "Dodatna sporočila:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for " "all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or " "have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the " "fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Zahteva se pridobitev vseh sporočil, ki so novejša od najstarejšega " "neprebranega sporočila iz kateregakoli klepeta.\n" "\n" "Vedite: Ta način ni priporočljiv, če uporabljate skrite prikaze klepetov ali " "pa imate neaktivne klepete.\n" "Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno " "najhitrejši.\n" "\n" "Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših " "vrstic klepeta." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Največje število sporočil, pridobljenih za vse prikaze." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog Fetching" msgstr "Stara sporočila" #: ../src/client/networkmodel.cpp:386 #, qt-format msgctxt "BufferItem|" msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:272 msgctxt "BufferView|" msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Trajno združim prikaza?" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:273 #, qt-format msgctxt "BufferView|" msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "" "Ali želite trajno združiti prikaz »%1« v prikaz »%2«?\n" "Tega kasneje ni moč razveljaviti!" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Pogovorno okno" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Vnesite ime za seznam klepetov:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:575 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Add Chat List" msgstr "Dodaj seznam klepetov" #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:54 msgctxt "BufferViewFilter|" msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Prikaži/skrij klepete" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "Pre&imenuj ..." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Izbriši" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Chat List Settings" msgstr "Nastavitve seznama klepetov" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Network:" msgstr "Omrežje:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:123 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "All" msgstr "Vsa" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "" "Ta možnost ni na voljo, ko so vidna vsa omrežja.\n" "V tem načinu ni ločenega prikaza stanja." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show status window" msgstr "Prikaži okno s stanjem" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show channels" msgstr "Prikaži kanale" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show queries" msgstr "Prikaži poizvedbe" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Hide inactive chats" msgstr "Skrij neaktivne klepete" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Add new chats automatically" msgstr "Samodejno dodaj nove klepete" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Sort alphabetically" msgstr "Razvrsti po abecedi" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Minimum Activity:" msgstr "Najmanjša aktivnost:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "No Activity" msgstr "Brez aktivnosti" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Other Activity" msgstr "Druga aktivnost" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "New Message" msgstr "Novo sporočilo" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Poudarek" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Preview:" msgstr "Ogled:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Seznami klepetov po meri" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:378 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Delete Chat List?" msgstr "Izbrišem seznam klepetov?" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:379 #, qt-format msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Ali res želite izbrisati seznam klepetov »%1«?" #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgctxt "BufferViewWidget|" msgid "BufferView" msgstr "BufferView" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:78 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom In" msgstr "Povečaj" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:84 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom Out" msgstr "Zmanjšaj" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:89 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Actual Size" msgstr "Dejanska velikost" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:93 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Set Marker Line" msgstr "Postavi označevalno črto" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:97 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Go to Marker Line" msgstr "Pojdi do označevalne črte" #: ../src/client/networkmodel.cpp:565 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Channel %1" msgstr "Kanal %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:568 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Users: %1" msgstr "Uporabniki: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:572 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Mode: %1" msgstr "Način: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:583 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Topic: %1" msgstr "Tema: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:588 msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Ni aktiven
Za pridružitev dvo-kliknite" #: ../src/client/networkmodel.cpp:591 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Channel List" msgstr "Seznam kanalov" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Search Pattern:" msgstr "Iskalni vzorec:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server." msgstr "" "Preklopi med preprostim in naprednim načinom.\n" "Napredni način omogoča pošiljanje iskalnih nizov na strežnik za IRC." #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Show Channels" msgstr "Prikaži kanale" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Filter:" msgstr "Filter:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Errors Occurred:" msgstr "Prišlo je do napake:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "" "\n" "\n" "

SUPER ZLOBNA KATASTROFALNA NAPAKA!!" "11

\n" "

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Operation Mode:" msgstr "Način delovanja:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in " "chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be " "ignored in chatmonitor

" msgstr "" "\n" "\n" "

Način delovanja:

\n" "

Vključi: " "V nadzorovalniku klepeta so prikazani samo " "prikazi, ki so na desni strani

\n" "

Izvzemi: Prikazi, ki so na desni strani, " "niso prikazani v nadzorovalniku klepeta

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Available:" msgstr "Na voljo:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Premakni izbrane prikaze na levo" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Premakni izbrane prikaze na desno" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:258 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show:" msgstr "Prikaži:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "" "V nadzorovalniku klepeta prikaži poudarke, četudi je izvorni prikaz prezrt" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Vedno prikaži poudarjena sporočila" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show own messages" msgstr "Prikaži lastna sporočila" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Nadzorovalnik klepeta" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt In" msgstr "Vključi" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:60 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt Out" msgstr "Izvzemi" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:261 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Ignore:" msgstr "Prezri:" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:54 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Own Messages" msgstr "Prikaži lastna sporočila" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:61 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Prikaži ime omrežja" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:66 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Prikaži ime prikaza" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:73 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Configure..." msgstr "Nastavi ..." #: ../src/qtui/chatscene.cpp:803 msgctxt "ChatScene|" msgid "Copy Selection" msgstr "Skopiraj izbor" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "case sensitive" msgstr "občutljivo na velikost črk" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search nick" msgstr "v vzdevkih" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search message" msgstr "v sporočilih" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "prezri pridružitve, zapustitve ..." #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp format:" msgstr "Oblika časovnega žiga:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "

Usage examples:

\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "
dd.MM.yyyy21.05.2001
ddd MMMM d yyTue May 21 01
hh:mm:ss.zzz14:13:09.042
h:m:s ap2:13:9 pm
\n" "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:42 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[hh:mm:ss]" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:69 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom chat window font:" msgstr "Pisava za okno s klepetom:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "V oknu za klepet prikaži obarvano besedilo" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:105 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Omogoči obarvano besedilo (barvne kode mIRC-a)" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:121 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "" "Prikaži namig z ogledom spletne strani, ko miška lebdi nad spletno povezavo" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Ob lebdenju nad povezavo prikaži ogled strani" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:140 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting " "another channel" msgstr "" "Pri izboru drugega kanala postavi označevalno črto na dno trenutnega okna za " "klepet" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "Ob preklopu med klepeti samodejno postavi označevalno črto" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:159 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom Colors" msgstr "Barve po meri" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:177 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Action:" msgstr "Dejanje:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:184 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:208 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:269 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:293 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:324 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:348 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:372 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:396 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:413 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:453 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:470 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:487 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:504 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:521 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:538 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:555 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:572 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:589 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:606 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:623 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:640 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:657 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:674 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:691 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:708 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:736 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:201 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp:" msgstr "Časovni žig:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:225 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Channel message:" msgstr "Sporočilo kanala:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:262 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight foreground:" msgstr "Ospredje poudarka:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Command message:" msgstr "Sporočilo ukaza:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:310 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight background:" msgstr "Ozadje poudarka:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:317 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Server message:" msgstr "Sporočilo strežnika:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:341 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Marker line:" msgstr "Označevalna črta:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:365 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Error message:" msgstr "Sporočilo napake:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:389 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Background:" msgstr "Ozadje:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:433 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Barvanje pošiljateljev" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:729 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Own messages:" msgstr "Lastna sporočila:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Chat View" msgstr "Prikaz klepeta" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature" msgstr "" "Za uporabo te funkcije je potrebno jedro Quassel različice 0.6 ali novejše" #: ../src/client/client.cpp:318 msgctxt "Client|" msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Identiteta v odjemalcu že obstaja!" #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:178 #, qt-format msgctxt "ClientBacklogManager|" msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Obdelanih %1 sporočil v %2 sekundah." #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:60 msgctxt "ClientBufferViewManager|" msgid "All Chats" msgstr "Vsi klepeti" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:98 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "/JOIN pričakuje kanal" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:110 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "/QUERY pričakuje vsaj vzdevek" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "Nastavitev povezave IRC" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Omogoči zaznavanje preteka časa za odziv" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ping interval:" msgstr "Čas med preverjanji:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " s" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Disconnect after" msgstr "Prekini povezavo po" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "missed pings" msgstr "preverjanjih brez odziva" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly " "interesting for tracking users' away status." msgstr "" "To omogoči redno posodabljanje podatkov o uporabnikih z uporabo ukaza /WHO. " "To je najbolj uporabno za spremljanje odsotnosti uporabnikov." #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Omogoči samodejno pridobivanje uporabniških podatkov" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Update interval:" msgstr "Čas med posodobitvami:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Prezri kanale z več kot:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " users" msgstr " uporabniki" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Najkrajši čas med poizvedbami:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/chatitem.cpp:803 msgctxt "ContentsChatItem|" msgid "Copy Link Address" msgstr "Skopiraj naslov povezave" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Poveži se" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:40 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Prekini povezavo" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Pridruži se" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Zapusti" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Izbriši klepete ..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:45 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Go to Chat" msgstr "Pojdi na klepet" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Joins" msgstr "Pridružitve" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Parts" msgstr "Zapustitve" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Quits" msgstr "Končanja" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Nick Changes" msgstr "Spremembe vzdevkov" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Mode Changes" msgstr "Spremembe načina" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Day Changes" msgstr "Spremembe dneva" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Topic Changes" msgstr "Spremembe teme" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Set as Default..." msgstr "Nastavi kot privzeto ..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:55 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Use Defaults..." msgstr "Uporabi privzeto ..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:57 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join Channel..." msgstr "Pridruži se kanalu ..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Start Query" msgstr "Zaženi poizvedbo" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Query" msgstr "Prikaži poizvedbo" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:61 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Kdoje" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Version" msgstr "Različica" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Time" msgstr "Čas" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ping" msgstr "Ping" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Client info" msgstr "Podatki o odjemalcu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:67 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Custom..." msgstr "Po meri ..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Operator Status" msgstr "Podeli status operaterja" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Operator Status" msgstr "Odvzemi status operaterja" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Half-Operator Status" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Half-Operator Status" msgstr "" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Voice" msgstr "Daj besedo" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Voice" msgstr "Odvzemi besedo" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:85 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick From Channel" msgstr "Brcni s kanala" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ban From Channel" msgstr "Izloči s kanala" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick && Ban" msgstr "Brcni in izloči" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Začasno skrij klepete" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:90 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Trajno skrij klepete" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:91 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Channel List" msgstr "Prikaži seznam kanalov" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:92 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Ignore List" msgstr "Prikaži seznam spregledanih" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:105 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Events" msgstr "Skrij dogodke" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:113 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:128 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Actions" msgstr "Dejanja" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ignore" msgstr "Prezri" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:137 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Dodaj pravilo za preziranje" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:138 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Existing Rules" msgstr "Obstoječa pravila" #: ../src/core/core.cpp:188 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "" "Ni bilo moč inicializirati nobene hrbtenice za shranjevanje. Končujem ..." #: ../src/core/core.cpp:189 msgctxt "Core|" msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for " "quasselcore\n" "to work." msgstr "" "Trenutno Quassel podpira SQLite3 in PostgreSQL. Za pravilno delovanje " "morate\n" "knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite ali postgres." #: ../src/core/core.cpp:247 msgctxt "Core|" msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Kličem restoreState(), čeprav obstajajo aktivne seje!" #: ../src/core/core.cpp:293 msgctxt "Core|" msgid "Admin user or password not set." msgstr "Skrbniški uporabnik, ali geslo zanj, ni nastavljen." #: ../src/core/core.cpp:296 msgctxt "Core|" msgid "Could not setup storage!" msgstr "Ni moč nastaviti shranjevanja!" #: ../src/core/core.cpp:300 msgctxt "Core|" msgid "Creating admin user..." msgstr "Ustvarjanje skrbniškega uporabnika ..." #: ../src/core/core.cpp:432 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1)" #: ../src/core/core.cpp:441 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Odjemalce poslušam na IPv6 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3" #: ../src/core/core.cpp:450 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv6 %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:458 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Odjemalce poslušam na IPv4 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3" #: ../src/core/core.cpp:469 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv4 %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:477 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1), neznan omrežni protokol" #: ../src/core/core.cpp:486 msgctxt "Core|" msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Ni moč odpreti nobenega omrežnega vmesnika za poslušanje!" #: ../src/core/core.cpp:524 msgctxt "Core|" msgid "Client connected from" msgstr "Odjemalec se je povezal z" #: ../src/core/core.cpp:527 msgctxt "Core|" msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Zapiram strežnik za osnovno nastavitev." #: ../src/core/core.cpp:550 msgctxt "Core|" msgid "Antique client trying to connect... refusing." msgstr "Zastarel odjemalec se poskupa povezati... Zavračam ga." #: ../src/core/core.cpp:562 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least client/" "core protocol version %1.
Please consider upgrading your client." msgstr "" "Vaš odjemalec Quassel je prestar.
To jedro potrebuje vsaj protokol " "različice %1.
Razmislite o nadgradnji odjemalca." #: ../src/core/core.cpp:566 ../src/core/core.cpp:657 ../src/core/core.cpp:683 msgctxt "Core|" msgid "Client" msgstr "Odjemalec" #: ../src/core/core.cpp:566 msgctxt "Core|" msgid "too old, rejecting." msgstr "je prestar, zavračam ga." #: ../src/core/core.cpp:583 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "" "Jedro Quassel različice %1
Zgrajeno: %2
Teče %3 d %4 u %5 m (od " "%6)" #: ../src/core/core.cpp:637 msgctxt "Core|" msgid "Starting TLS for Client:" msgstr "Zaganjanje TLS za odjemalca:" #: ../src/core/core.cpp:655 msgctxt "Core|" msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "" "Odjemalec ni inicializiran.
Preden se poskusi prijaviti mora " "poslati inicializacijsko sporočilo." #: ../src/core/core.cpp:657 msgctxt "Core|" msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "pred prijavo ni poslal inicializacijskega sporočila, zavračam ga." #: ../src/core/core.cpp:677 msgctxt "Core|" msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "" "Neveljavno uporabniško ime ali geslo.
Podane kombinacije " "uporabniškega imena in gesla ni moč najti v podatkovni zbirki." #: ../src/core/core.cpp:683 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)." msgstr "je uspešno inicializiran in overjen kot »%1« (uporabniški ID: %2)." #: ../src/core/core.cpp:696 msgctxt "Core|" msgid "Non-authed client disconnected." msgstr "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem." #: ../src/core/core.cpp:703 msgctxt "Core|" msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)" msgstr "" "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem. (vtičnica je že bila uničena)" #: ../src/core/core.cpp:755 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Ni bilo moč inicializirati seje za odjemalca:" #: ../src/core/core.cpp:781 msgctxt "Core|" msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Ni bilo moč najti seje za odjemalca:" #: ../src/client/coreaccount.h:40 msgctxt "CoreAccount|" msgid "Internal Core" msgstr "Vgrajeno jedro" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:260 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Edit Core Account" msgstr "Urejanje računa pri jedru" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Details" msgstr "Podrobnosti računa" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Name:" msgstr "Ime računa:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Local Core" msgstr "Krajevno jedro" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Ime gostitelja:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "localhost" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Vrata:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "User:" msgstr "Uporabnik:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Remember" msgstr "Pomni" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Uporabi posrednika" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Vrsta posrednika:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "SOCKS5" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:262 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Add Core Account" msgstr "Dodaj račun pri jedru" #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:68 msgctxt "CoreAccountModel|" msgid "Internal Core" msgstr "Vgrajeno jedro" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Poveži se z jedrom Quassel" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Core Accounts" msgstr "Računi pri jedru" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Edit..." msgstr "Urejanje ..." #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Dodaj ..." #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Izbriši" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Ob zagonu se poveži samodejno" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to last account used" msgstr "Poveži se z nazadnje uporabljenim računom" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Always connect to" msgstr "Vedno se poveži z" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Oddaljena jedra" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Čarovnik za nastavitev jedra" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:103 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Jedro je bilo uspešno nastavljeno. Prijavljanje ..." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:112 #, qt-format msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start over." msgstr "" "Nastavitev jedra ni uspela.
%1
Kliknite Naprej, da " "začnete znova." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:131 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "" "Prijavljeni ste v sveže nastavljeno jedro Quassel.
Ne pozabite sedaj " "nastaviti svojih identitet in omrežij." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Username:" msgstr "Uporabniško ime:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Repeat password:" msgstr "Ponovite geslo:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Remember password" msgstr "Zapomni si geslo" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not " "possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "" "Opomba: Dodajanje uporabnikov in spreminjanje uporabniškega imena ter " "gesla iz odjemalca Quassel še ni možno.\n" "Če želite to storiti, zaženite »quasselcore --help«." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Ta čarovnik vas bo vodil skozi namestitev jedra Quassel." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:167 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "Create Admin User" msgstr "Ustvari skrbniškega uporabnika" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:168 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "" "Najprej bomo ustvarili uporabnika pri jedru. Prvi uporabnik bo imel " "skrbniške pravice." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|" msgid "Introduction" msgstr "Uvod" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:203 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Select Storage Backend" msgstr "Izberite hrbtenico za shranjevanje" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:204 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "" "Izberite hrbtenico za podatkovno zbirko, v kateri se bo shranjevala " "zgodovina sporočil in drugi podatki." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:305 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Connection Properties" msgstr "Lastnosti povezave" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:347 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "Storing Your Settings" msgstr "Shranjevanje nastavitev" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:348 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "" "Vaše nastavitve so sedaj shranjene pri jedru, samodejno boste prijavljeni." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Description" msgstr "Opis" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Your Choices" msgstr "Vaše izbire" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Admin User:" msgstr "Skrbniški uporabnik:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "foo" msgstr "foo" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "bar" msgstr "bar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Prosimo počakajte, da se vaše nastavitve prenesejo do jedra ..." #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Authentication Required" msgstr "Potrebna je overitev" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your account data:" msgstr "Vnesite podatke o svojem računu:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Username:" msgstr "Uporabniško ime:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Remember password" msgstr "Zapomni si geslo" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:81 #, qt-format msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Vnesite poverila za %1:" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:41 msgctxt "CoreConnectDlg|" msgid "Connect to Core" msgstr "Poveži se z jedrom" #: ../src/client/coreconnection.cpp:189 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Network is down" msgstr "Omrežje ne deluje" #: ../src/client/coreconnection.cpp:229 ../src/client/coreconnection.cpp:369 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected" msgstr "Povezava prekinjena" #: ../src/client/coreconnection.cpp:232 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Looking up %1..." msgstr "Iskanje %1 ..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:235 ../src/client/coreconnection.cpp:507 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "Povezovanje s %1 ..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:238 ../src/client/coreconnection.cpp:641 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connected to %1" msgstr "Povezan na %1" #: ../src/client/coreconnection.cpp:241 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "Prekinjanje povezave z %1 ..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:309 msgctxt "CoreConnection|" msgid "" "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, je prestaro. Razmislite o " "nadgradnji." #: ../src/client/coreconnection.cpp:344 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Invalid data received from core" msgstr "Od jedra je bil prejet neveljaven podatek" #: ../src/client/coreconnection.cpp:399 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected from core." msgstr "Povezava z jedrom prekinjena." #: ../src/client/coreconnection.cpp:484 ../src/client/coreconnection.cpp:573 #: ../src/client/coreconnection.cpp:622 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Nešifrirana povezava preklicana" #: ../src/client/coreconnection.cpp:516 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Usklajevanje z jedrom ..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:539 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
Need at " "least core/client protocol v%1 to connect." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, je prestaro.
Za " "povezavo je potreben vsaj protokol različice %1." #: ../src/client/coreconnection.cpp:665 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Logging in..." msgstr "Prijavljanje ..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:670 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Login canceled" msgstr "Prijava preklicana" #: ../src/client/coreconnection.cpp:699 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving session state" msgstr "Prejemanje stanja seje" #: ../src/client/coreconnection.cpp:701 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "Usklajevanje z %1 ..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:731 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving network states" msgstr "Prejemanje stanj omrežij" #: ../src/client/coreconnection.cpp:785 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronized to %1" msgstr "Usklajen z %1" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Network Status Detection" msgstr "Zaznavanje stanja omrežja" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most " "KDE users" msgstr "" "Za zaznavanja stanje povezave se zanašaj na KDE-jevo storitev za delo s " "strojno opremo." #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "Uporabi KDE-jevo zaznavanje stanja omrežja (prek Solid)" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "" "Redno preverjaj razpoložljivost oddaljenega jedra in prekini povezavo, če v " "določenem času ni odgovora" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Ping timeout after" msgstr "Čas za odgovor poteče po" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " s" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "" "Prekini povezavo, samo če operacijski sistem zapre omrežno vtičnico. To se " "lahko zgodi dolgo po tem, ko se povezava dejansko prekine." #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Never time out actively" msgstr "Nikoli aktivno ne prekini povezave" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Po omrežnih napakah se samodejno znova poveži" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Retry every" msgstr "Poskusi vsakih" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Oddaljena jedra" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Povezava" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Message" msgstr "Sporočilo" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|seconds" msgid "s" msgstr "s" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|milliseconds" msgid "ms" msgstr "ms" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:67 #, qt-format msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(zakasnitev: %1 %2)" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:83 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "Povezava z jedrom je šifrirana z SSL." #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:87 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Povezava z jedrom ni šifrirana." #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Core Information" msgstr "Podatki o jedru" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Version:" msgstr "Različica:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Uptime:" msgstr "Teče:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Connected Clients:" msgstr "Povezanih odjemalcev:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Build date:" msgstr "Datum gradnje:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Close" msgstr "Zapri" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:57 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n dan" msgstr[1] "%n dneva" msgstr[2] "%n dni" msgstr[3] "%n dan" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:58 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (od %4)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:166 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Povezovanje ni uspelo. Prehajam na naslednji strežnik" #: ../src/core/corenetwork.cpp:174 ../src/core/corenetwork.cpp:175 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "Povezujem se z %1:%2 ..." #: ../src/core/corenetwork.cpp:227 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Prekinjanje povezave ... (%1)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:227 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Core Shutdown" msgstr "Zaustavitev jedra" #: ../src/core/corenetwork.cpp:396 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Ni se moč povezati z %1 (%2)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:398 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failure: %1" msgstr "Neuspeh pri povezovanju: %1" #: ../src/core/coresession.cpp:236 msgctxt "CoreSession|" msgid "Client" msgstr "Odjemalec" #: ../src/core/coresession.cpp:236 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "je prekinil povezavo (uporabniški ID: %1)." #: ../src/core/coresession.cpp:497 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to " "create network %1!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): med poskusom ustvarjanja omrežja %1 je bil " "prejet napačen networkId!" #: ../src/core/coresession.cpp:529 msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): poskus ustvaritve omrežja, ki že obstaja, " "namesto tega posodabljam!" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:71 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to continue" msgstr "" "Na seznamu vzdevkov ni moč najti nobenega prostega ali veljavnega vzdevka. " "Za nadaljevanje uporabite »/nick «" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "away" msgstr "odsoten" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:169 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "pošiljanje zahtevka CTCP-%1 do %2" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:198 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /delkey deletes the encryption key for nick or " "channel or just /delkey when in a channel or query." msgstr "" "[uporaba] /delkey izbriše šifrirni ključ za vzdevek ali " "kanal, v kanalu ali poizvedovanju lahko samo /delkey." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:205 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "No key has been set for %1." msgstr "Za %1 ni bil nastavljen noben ključ." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:218 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been deleted." msgstr "Ključ za %1 je bil izbrisan." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:222 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:614 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel " "with QCA2 present." msgstr "" "Napaka: za nastavljanje šifrirnega ključa mora biti Quassel zgrajen s " "podporo za šifrirno arhitekturo Qt Cryptographic Architecture (QCA2). O " "paketu s podporo za QCA2 povprašajte svojega distributerja, ali pa sami " "zgradite Quassel s podporo za QCA2." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:499 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Starting query with %1" msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /setkey sets the encryption key for nick or " "channel. /setkey when in a channel or query buffer sets the key for it." msgstr "" "[uporaba] /setkey nastavi ključ za vzdevek ali " "kanal, v kanalu ali poizvedovanju lahko tudi /setkey " #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:571 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been set." msgstr "Ključ za %1 je bil nastavljen." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:574 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel " "with QCA present." msgstr "" "Napaka: za nastavljanje šifrirnega ključa mora biti Quassel zgrajen s " "podporo za šifrirno arhitekturo Qt Cryptographic Architecture (QCA). O " "paketu s podporo za QCA povprašajte svojega distributerja, ali pa sami " "zgradite Quassel s podporo za QCA." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:598 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /showkey shows the encryption key for nick or channel " "or just /showkey when in a channel or query." msgstr "" "[uporaba] /delkey izbriše šifrirni ključ za vzdevek ali " "kanal, v kanalu ali poizvedovanju lahko samo /delkey." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:610 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 is %2" msgstr "Domača stran za %1 je %2" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:738 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1" msgstr "[Napaka] Vašega sporočila ni bilo moč šifrirati: %1" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create New Identity" msgstr "Ustvari novo identiteto" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Identity name:" msgstr "Ime identitete:" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create blank identity" msgstr "Ustvari prazno identiteto" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Duplicate:" msgstr "Podvoji:" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay View" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay Properties" msgstr "Lastnosti povezave" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "BufferViews:" msgstr "Prikazi:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "All Networks:" msgstr "Vsa omrežja:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Networks:" msgstr "Omrežja:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Buffers:" msgstr "Prikazi:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Removed buffers:" msgstr "Odstranjeni prikazi:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Začasno odstranjeni prikazi:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Dovoljene vrste prikazov:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Minimum activity:" msgstr "Najmanjša aktivnost:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Is initialized:" msgstr "Je inicializiran:" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Debug Console" msgstr "Razhroščevalna konzola" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgctxt "DebugConsole|" msgid "local" msgstr "krajevno" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgctxt "DebugConsole|" msgid "core" msgstr "jedro" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Evaluate!" msgstr "Ovrednoti!" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Debug Log" msgstr "Razhroščevalni dnevnik" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Close" msgstr "Zapri" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:219 ../src/core/eventstringifier.cpp:360 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] " msgstr "[Kdoje] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:234 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 invited you to channel %2" msgstr "%1 vas je povabil v kanal %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:336 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 je spremenil temo za %2 na: »%3«" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:345 msgctxt "EventStringifier|" msgid "" "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "" "Prejet je bil RPL_ISUPPORT, ki ni skladen z RFC: to lahko vodi do " "nepredvidenega obnašanja!" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:374 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 je odsoten: »%2«" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:381 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You are no longer marked as being away" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:389 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You have been marked as being away" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:411 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Kdoje] %1 je %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:427 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1 je povezan prek %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:429 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)" msgstr "[Kdojebil] %1 je bil %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:439 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:448 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] Konec seznama /WHO za %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:460 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Kdoje] %1 je prijavljen od %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:462 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)" msgstr "[Kdoje] %1 je nedejaven %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:471 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] End of /WHOIS list" msgstr "[Who] Konec seznama /WHO za %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:494 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 je uporabnik na kanalih: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:496 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 ima glas na kanalih: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:498 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 je operater na kanalih: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:519 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\"" msgstr "Kanal %1 ima %2 uporabnikov. Tema je: %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:527 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of channel list" msgstr "Konec seznama kanalov" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:545 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Domača stran za %1 je %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:562 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Kanal %1 je bil ustvarjen %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:574 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is authed as %2" msgstr "[Kdoje] %1 je odsoten: »%2«" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:577 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was authed as %2" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:586 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "No topic is set for %1." msgstr "Za %1 ni nastavljene nobene teme." #: ../src/core/eventstringifier.cpp:594 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Tema za %1 je »%2«" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:605 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "Temo je %2 nastavil %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:617 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has been invited to %2" msgstr "%1 je bil povabljen v %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:625 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:632 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of /WHOWAS" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:642 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "Vzdevek %1 vsebuje neveljavne znake" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:652 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Vzdevek je že v uporabi: %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:662 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "Vzdevek ali kanal začasno ni dosegljiv: %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:685 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "pošiljanje zahtevka CTCP-%1 do %2" #. Optional "unknown" in "Received unknown CTCP-FOO request by bar" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:700 msgctxt "EventStringifier|" msgid "unknown" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:701 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:704 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:719 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "Od %1 je bil z %2 sekundnim zamikom prejet odgovor na CTCP PING" #: ../src/client/execwrapper.cpp:49 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Neveljaven ukazni niz za /exec: %1" #: ../src/client/execwrapper.cpp:58 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Ime »%1« ni veljavno: ../ in ..\\ nista dovoljena." #: ../src/client/execwrapper.cpp:69 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Ni bilo moč najti skripta »%1«" #: ../src/client/execwrapper.cpp:93 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Skript »%1« se je sesul z izhodno kodo %2." #: ../src/client/execwrapper.cpp:111 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Skript »%1« se ni mogel zagnati." #: ../src/client/execwrapper.cpp:113 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Skript »%1« je povzročil napako %2." #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:32 msgctxt "FontSelector|" msgid "Choose..." msgstr "Izbor ..." #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:14 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:20 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Custom Highlights" msgstr "Poudarjanje po meri" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:33 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Poudarek" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:38 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "RegEx" msgstr "Reg. izr." #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:43 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "CS" msgstr "VČ" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:48 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Enable" msgstr "Omogoči" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:53 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Channel" msgstr "Kanal" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:69 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Add" msgstr "Dodaj" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:76 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Remove" msgstr "Odstrani" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:101 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight Nicks" msgstr "Poudari vzdevke" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:107 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "All nicks from identity" msgstr "Vse vzdevke iz identitete" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:114 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Current nick" msgstr "Trenutni vzdevek" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:124 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Nobenega" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:131 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Case sensitive" msgstr "Občutljivo na velikost črk" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:184 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "this shouldn't be empty" msgstr "to ne sme biti prazno" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:46 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "highlight rule" msgstr "pravilo poudarjanja" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:364 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Rename Identity" msgstr "Preimenuj identiteto" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add Identity" msgstr "Dodaj identiteto" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Dodaj ..." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Remove Identity" msgstr "Odstrani identiteto" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Identities" msgstr "Identitete" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:199 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" "Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti naslednje težave:
   " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:200 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Vse identitete morajo imeti nastavljeno ime
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:201 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Vsaka identiteta mora imeti določen vsaj en vzdevek
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:202 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Za vsako identiteto morate nastaviti pravo ime
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:203 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Za vsako identiteto morate nastaviti ident
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:204 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Vsaj ena identiteta ni veljavna" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:350 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Delete Identity?" msgstr "Zbrišem identiteto?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:351 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Ali res želite zbrisati identiteto »%1«?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:365 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Vnesite novo ime identitete »%1«!" #: ../src/common/identity.cpp:147 msgctxt "Identity|" msgid "Quassel IRC User" msgstr "Uporabnik Quassel IRC" #: ../src/common/identity.cpp:177 msgctxt "Identity|" msgid "" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:183 msgctxt "Identity|" msgid "Gone fishing." msgstr "Odšel sem ribarit." #: ../src/common/identity.cpp:187 msgctxt "Identity|" msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Ni me tu. Ne, res, ni me tu!" #: ../src/common/identity.cpp:190 msgctxt "Identity|" msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Vsi odjemalci Quassel so izginili z obličja Zemlje ..." #: ../src/common/identity.cpp:193 msgctxt "Identity|" msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Otroški vrtec je drugje!" #: ../src/common/identity.cpp:194 ../src/common/identity.cpp:195 msgctxt "Identity|" msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Klepetajte udobno. Kjerkoli." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "General" msgstr "Splošno" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Real Name:" msgstr "Pravo ime:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois (kdoje)." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nicknames" msgstr "Vzdevki" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Add Nickname" msgstr "Dodaj vzdevek" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove Nickname" msgstr "Odstrani vzdevek" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove" msgstr "Odstrani" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Rename Identity" msgstr "Preimenuj identiteto" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Re&name..." msgstr "Pre&imenuj ..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Premakni gor po seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Premakni dol po seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "A&way" msgstr "&Odsotnost" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default Away Settings" msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default away reason" msgstr "Privzet razlog za odsotnost" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Nick:" msgstr "Vzdevek ob odsotnosti:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Reason:" msgstr "Razlog za odsotnost:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Detach" msgstr "Odsotnost ob prekinitvi" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Not implemented yet" msgstr "Še ni izdelano" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Idle" msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away after" msgstr "Odsoten po" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "minutes of being idle" msgstr "minutah neaktivnosti" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:236 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Advanced" msgstr "Napredno" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Ident:" msgstr "Ident:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "" "»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno " "identificira na omrežju IRC." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Messages" msgstr "Sporočila" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Part Reason:" msgstr "Razlog zapustitve:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Quit Reason:" msgstr "Razlog končanja:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Kick Reason:" msgstr "Razlog za brco:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "" "Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s podporo " "za SSL" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel " "Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL " "Certificate!" msgstr "" "Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n" "ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Continue" msgstr "Nadaljuj" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Key" msgstr "Uporabi ključ SSL" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Key Type:" msgstr "Vrsta ključa:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:350 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Key loaded" msgstr "Naložen ni noben ključ" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:351 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:405 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load" msgstr "Naloži" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Uporabi potrdilo SSL" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Organisation:" msgstr "Organizacija:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:403 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:404 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Certificate loaded" msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "CommonName:" msgstr "Skupno ime:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:319 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Key" msgstr "Naloži ključ" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:356 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "RSA" msgstr "RSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "DSA" msgstr "DSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:410 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Clear" msgstr "Počisti" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:376 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Certificate" msgstr "Naloži potrdilo" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:115 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Setup Identity" msgstr "Nastavitev identitete" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:120 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Default Identity" msgstr "Privzeta identiteta" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Nastavi pravilo preziranja" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "" "

Strogost:

\n" "

Dinamično:

\n" "

Sporočila so filtrirana v živo.\n" "Ko onemogočite ali izbrišete pravilo, bodo sporočila spet prikazana.

\n" "

Trajno:

\n" "

Sporočila so filtrirana še preden se shranijo v podatkovno zbirko

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Strictness" msgstr "Strogost" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Dynamic" msgstr "Dinamično" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Permanent" msgstr "Trajno" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "" "

Vrsta pravila:

\n" "

Pošiljatelj:

\n" "

Pravilo se nanaša na niz pošiljatelja\n" "vzdevek!ident@ime.gostitelja

\n" "

Sporočilo:

\n" "

Pravilo se nanaša na dejansko vsebino sporočila

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule Type" msgstr "Vrsta pravila" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Sender" msgstr "Pošiljatelj" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Message" msgstr "Sporočilo" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid " "from any host

" msgstr "" "

Pravilo preziranja:

\n" "

Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša na:

\n" "

- vsebino sporočila:

\n" "

Primer:\n" "
\n" "*foobar* se ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo " "foobar

\n" "

- niz pošiljatelja (vzdevek!ident@ime.gostitelja)

\n" "

Primera:\n" "
\n" "- *@foobar.si se ujema s katerimkoli pošiljateljem z gostitelja " "foobar.si\n" "
\n" "- baraba!.+ (regularni izraz) se ujema s katerimkoli pošiljateljem z " "vzdevkom baraba s kateregakoli gostitelja

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravilo preziranja" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special " "characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "" "

Uporabi regularne izraze:

\n" "

Če je omogočeno, se za pravila uporabi skladnja za regularne izraze.

\n" "

V nasprotnem pravila omogočajo uporabo naslednjih nadomestnih znakov:\n" "

*: predstavlja kakršnokoli število katerihkoli znakov\n" "
\n" "?: predstavlja natančno en znak

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Regular expression" msgstr "Regularni izraz" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule " "should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule " "should match

" msgstr "" "

Doseg:

\n" "

Globalno:

\n" "

Pravilo velja za katerikoli kanal v kateremkoli omrežju

\n" "

Omrežje:

\n" "

Polje na desni določa seznam omrežij, za katera velja pravilo

\n" "

Kanal:

\n" "

Polje na desni določa seznam kanalov, za katera velja pravilo

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Scope" msgstr "Doseg" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Global" msgstr "Globalno" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Network" msgstr "Omrežje" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Channel" msgstr "Kanal" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or " "channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "" "

Doseg pravila:

\n" "

Doseg pravila je s podpičji ločen seznam imen omrežij ali " "kanalov.

\n" "

Primer:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "pravilo bo delovalo na #foobar in na kateremkoli kanalu, ki s začne z " "#quassel

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "" "

Omogoči/onemogoči:

\n" "

Filtrirajo samo omogočena pravila.\n" "
\n" "Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila.

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule is enabled" msgstr "Pravilo je omogočeno" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:71 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "" "Omogoči/onemogoči:
Filtrirajo samo omogočena pravila.
Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila." #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:75 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string nick!ident@host.name
Example:
\"*@foobar.com\" matches any sender from " "host foobar.com
\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with " "nickname \"stupid\" from any host
" msgstr "" "Pravilo preziranja:
Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša na:" "

- vsebino sporočila:
Primer:
»*foobar*« " "se ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo »foobar«

- " "niz pošiljatelja vzdevek!ident@ime.gostitelja
Primera:" "
»*@foobar.si« se ujema s katerimkoli pošiljateljem z gostitelja " "foobar.si
»baraba!.+« (regularni izraz) se ujema s katerimkoli " "pošiljateljem z vzdevkom baraba s kateregakoli gostitelja
" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Sender" msgstr "Po pošiljatelju" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:93 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Message" msgstr "Po sporočilu" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:208 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Enabled" msgstr "Omogočeno" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:209 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Type" msgstr "Vrsta" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:210 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravilo preziranja" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Nov" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Izbriši" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "&Edit" msgstr "&Urejanje" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Ignore List" msgstr "Seznam preziranj" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:144 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Rule already exists" msgstr "Pravilo že obstaja" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:145 #, qt-format msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "" "Pravilo že obstaja: »%1«\n" "Izberite drugo pravilo." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "" "This enables support for the Ayatana Project's application indicator " "(libindicate)." msgstr "" "To omogoči podporo za programski indikator projekta Ayatana (libindicate)." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Show messages in application indicator" msgstr "Prikaži sporočila v programskem indikatorju" #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 msgctxt "InputWidget|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "White" msgstr "Bela" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Black" msgstr "Črna" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark blue" msgstr "Temno modra" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark green" msgstr "Temno zelena" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Red" msgstr "Rdeča" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark red" msgstr "Temno rdeča" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark magenta" msgstr "Temno škrlatna" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgctxt "InputWidget|" msgid "Orange" msgstr "Oranžna" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Yellow" msgstr "Rumena" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Green" msgstr "Zelena" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark cyan" msgstr "Temno sinja" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Cyan" msgstr "Sinja" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Blue" msgstr "Modra" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Magenta" msgstr "Škrlatna" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark gray" msgstr "Temno siva" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Light gray" msgstr "Svetlo siva" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:84 ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 msgctxt "InputWidget|" msgid "Clear Color" msgstr "Počisti barvo" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:132 msgctxt "InputWidget|" msgid "Focus Input Line" msgstr "Fokusiraj vnosno vrstico" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Pisava po meri:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable spell check" msgstr "Omogoči preverjanje črkovanja" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable per chat history" msgstr "Omogoči zgodovine, ločene po klepetih" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show nick selector" msgstr "Prikaži izbiralnik vzdevka" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show style buttons" msgstr "Prikaži gumbe za slog" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "V vnosnem polju omogoči nekatere tipkovne bližnjice Emacsa" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Emacs key bindings" msgstr "Emacsove tipkovne bližnjice" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Urejanje z več vrsticami" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show at most" msgstr "Prikaži največ" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "lines" msgstr "vrstic" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable scrollbars" msgstr "Omogoči drsnike" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Tab Completion" msgstr "Dokončevanje s tabulatorjem" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Completion suffix:" msgstr "Pripona dokončevanja:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid ": " msgstr ": " #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Add space after nick when completing mid-sentence" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Input Widget" msgstr "Vnosna vrstica" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49 msgctxt "IrcConnectionWizard|" msgid "Save && Connect" msgstr "Shrani in se poveži" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:65 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Channel" msgstr "Kanal" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:66 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Users" msgstr "Uporabniki" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:67 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Topic" msgstr "Tema" #: ../src/client/networkmodel.cpp:911 msgctxt "IrcUserItem|" msgid " is away" msgstr " je odsoten" #: ../src/client/networkmodel.cpp:926 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "idling since %1" msgstr "nedejaven od %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:929 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "login time: %1" msgstr "čas prijave: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:932 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "server: %1" msgstr "strežnik: %1" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Pisava po meri:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Show icons" msgstr "Prikaži ikone" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat List" msgstr "Seznam klepetov" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Prikaži temo v namigu" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Vrtljaj miškinega koleščka zamenja izbrani klepet" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Use Custom Colors" msgstr "Uporabi barve po meri" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Standard:" msgstr "Običajno:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive:" msgstr "Neaktivno:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages:" msgstr "Neprebrano:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight:" msgstr "Poudarek:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity:" msgstr "Druga aktivnost:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Barve po meri za seznam vzdevkov" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Online:" msgstr "Na zvezi:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Away:" msgstr "Odsoten:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Seznama klepetov in vzdevkov" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:34 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Network" msgstr "Omrežje" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive" msgstr "Neaktivno" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Normal" msgstr "Običajno" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages" msgstr "Neprebrano" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Poudarek" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity" msgstr "Druga aktivnost" #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:130 #, qt-format msgctxt "KNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "%n čakajoč poudarek" msgstr[1] "%n čakajoča poudarka" msgstr[2] "%n čakajoči poudarki" msgstr[3] "%n čakajočih poudarkov" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:80 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "Qt ne podpira tipke, ki ste jo ravnokar pritisnili." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:81 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "Unsupported Key" msgstr "Nepodprta tipka" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:176 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "" "Kliknite gumb in nato vnesite bližnjico, kot bi jo v programu.\n" "Primer za Ctrl+a: držite pritisnjeno tipko Ctrl in pritisnite tipko a." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key" msgid "Meta" msgstr "Meta" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:275 msgctxt "KeySequenceWidget|Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "Ctrl" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:276 msgctxt "KeySequenceWidget|Alt key" msgid "Alt" msgstr "Alt" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:277 msgctxt "KeySequenceWidget|Shift key" msgid "Shift" msgstr "Shift" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:281 msgctxt "" "KeySequenceWidget|What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "Vnos" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:288 msgctxt "KeySequenceWidget|No shortcut defined" msgid "None" msgstr "Nobenega" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:383 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:389 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Shortcut Conflict" msgstr "Konflikt med bližnjicami" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:384 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "" "Bližnjica »%1« je že v uporabi in je ni moč nastaviti.\n" "Prosimo, izberite drugo." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "" "Bližnjica »%1« je dvoumna, saj je prav tako bližnjica za naslednje dejanje:" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:392 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "Ali želite prestaviti to bližnjico k izbranemu dejanju?" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:395 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Reassign" msgstr "Prestavi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:332 msgctxt "MainWin|" msgid "General" msgstr "Splošno" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:334 msgctxt "MainWin|" msgid "&Connect to Core..." msgstr "&Poveži se z jedrom ..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:336 msgctxt "MainWin|" msgid "&Disconnect from Core" msgstr "P&rekini povezavo z jedrom" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:338 msgctxt "MainWin|" msgid "Core &Info..." msgstr "P&odatki o jedru ..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:340 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Networks..." msgstr "&Nastavi omrežja ..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:343 msgctxt "MainWin|" msgid "&Quit" msgstr "Konča&j" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:347 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Nastavi sezname klepetov ..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:350 msgctxt "MainWin|" msgid "&Lock Layout" msgstr "&Zakleni razpored" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:354 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Search Bar" msgstr "Pr&ikaži iskalno vrstico" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:356 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Away Log" msgstr "Prikaži dnevnik odsotnosti" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:358 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Menubar" msgstr "Prikaži &menijsko vrstico" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Status &Bar" msgstr "Pri&kaži vrstico stanja" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:367 msgctxt "MainWin|" msgid "&Full Screen Mode" msgstr "&Celozaslonski način" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:374 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "Nastavi &bližnjice ..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 ../src/qtui/mainwin.cpp:384 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Nastavi Quassel ..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:390 msgctxt "MainWin|" msgid "&About Quassel" msgstr "&O Quassel" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:395 msgctxt "MainWin|" msgid "About &Qt" msgstr "O &Qt" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:399 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Raz&hroščevanje modela omrežja" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:401 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:403 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &MessageModel" msgstr "Ra&zhroščevanje modela sporočil" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:405 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &HotList" msgstr "Razhroščevalni &dnevnik" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:407 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &Log" msgstr "Razhroščevalni &dnevnik" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:409 msgctxt "MainWin|" msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Znova naloži slogovno predlogo" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:412 msgctxt "MainWin|" msgid "Hide Current Buffer" msgstr "" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416 msgctxt "MainWin|" msgid "Navigation" msgstr "Krmarjenje" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:418 msgctxt "MainWin|" msgid "Jump to hot chat" msgstr "Skoči na vroči klepet" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:430 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #0" msgstr "Nastavi hitri dostop #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:432 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #1" msgstr "Nastavi hitri dostop #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:434 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #2" msgstr "Nastavi hitri dostop #2" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:436 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #3" msgstr "Nastavi hitri dostop #3" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:438 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #4" msgstr "Nastavi hitri dostop #4" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:440 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #5" msgstr "Nastavi hitri dostop #5" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:442 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #6" msgstr "Nastavi hitri dostop #6" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:444 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #7" msgstr "Nastavi hitri dostop #7" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:446 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #8" msgstr "Nastavi hitri dostop #8" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:448 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #9" msgstr "Nastavi hitri dostop #9" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:451 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #0" msgstr "Hitri dostop #0" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:453 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #1" msgstr "Hitri dostop #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:455 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #2" msgstr "Hitri dostop #2" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:457 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #3" msgstr "Hitri dostop #3" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:459 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #4" msgstr "Hitri dostop #4" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:461 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #5" msgstr "Hitri dostop #5" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:463 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #6" msgstr "Hitri dostop #6" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:465 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #7" msgstr "Hitri dostop #7" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:467 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #8" msgstr "Hitri dostop #8" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:469 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #9" msgstr "Hitri dostop #9" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:473 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Next Chat List" msgstr "Aktiviraj naslednji seznam klepetov" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:475 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Previous Chat List" msgstr "Aktiviraj predhodni seznam klepetov" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Next Chat" msgstr "Pojdi na naslednji klepet" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:479 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Previous Chat" msgstr "Pojdi na predhodni klepet" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:488 msgctxt "MainWin|" msgid "&File" msgstr "&Datoteka" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:501 msgctxt "MainWin|" msgid "&Networks" msgstr "&Omrežja" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:507 msgctxt "MainWin|" msgid "&View" msgstr "&Videz" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:508 msgctxt "MainWin|" msgid "&Chat Lists" msgstr "&Seznami klepetov" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:510 msgctxt "MainWin|" msgid "&Toolbars" msgstr "&Orodjarne" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:524 msgctxt "MainWin|" msgid "&Settings" msgstr "&Nastavitve" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:533 msgctxt "MainWin|" msgid "&Help" msgstr "&Pomoč" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:541 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug" msgstr "Razhroščevanje" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:817 msgctxt "MainWin|" msgid "Nicks" msgstr "Vzdevki" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:826 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Nick List" msgstr "Prikaži seznam vzdevkov" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:839 msgctxt "MainWin|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Nadzorovalnik klepeta" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:851 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Prikaži nadzorovalnik klepeta" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:857 msgctxt "MainWin|" msgid "Inputline" msgstr "Vnosna vrstica" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:866 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Input Line" msgstr "Prikaži vnosno vrstico" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:881 msgctxt "MainWin|" msgid "Topic" msgstr "Tema" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:893 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Topic Line" msgstr "Prikaži vrstico s temo" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:987 msgctxt "MainWin|" msgid "Main Toolbar" msgstr "Glavna orodjarna" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1030 msgctxt "MainWin|" msgid "Connected to core." msgstr "Povezan z jedrom." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1129 msgctxt "MainWin|" msgid "Not connected to core." msgstr "Brez povezave z jedrom." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147 ../src/qtui/mainwin.cpp:1157 msgctxt "MainWin|" msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Nešifrirana povezava" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1147 msgctxt "MainWin|" msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "Vaš odjemalec ne podpira šifriranja SSL." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1149 ../src/qtui/mainwin.cpp:1159 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "" "Zaupni podatki, kot so gesla, bodo do jedra Quassel poslani nešifrirani." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1157 msgctxt "MainWin|" msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "Vaše jedro ne podpira šifriranja SSL." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 ../src/qtui/mainwin.cpp:1196 msgctxt "MainWin|" msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Nezaupano varnostno potrdilo" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1176 #, qt-format msgctxt "MainWin|" msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "" "Potrdilo SSL, ki ga je ponudilo jedro na %1, ni zaupano zaradi naslednjih " "razlogov:" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1179 msgctxt "MainWin|" msgid "Continue" msgstr "Nadaljuj" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1180 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Certificate" msgstr "Prikaži potrdilo" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1197 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "Ali bi radi trajno sprejeli to potrdilo brez nadaljnjih vprašanj?" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1199 msgctxt "MainWin|" msgid "Current Session Only" msgstr "Samo za trenutno sejo" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1200 msgctxt "MainWin|" msgid "Forever" msgstr "Trajno" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1211 msgctxt "MainWin|" msgid "Core Connection Error" msgstr "Napaka povezave z jedrom" #: ../src/client/messagemodel.cpp:404 #, qt-format msgctxt "MessageModel|" msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Zahtevam %1 starih sporočil za prikaz %2:%3" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Receiving Backlog" msgstr "Prejemanje starih sporočil" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:718 #, qt-format msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Do you really want to paste %n line(s)?" msgid_plural "Do you really want to paste %n line(s)?" msgstr[0] "Ali res želite prilepiti %n vrstico?" msgstr[1] "Ali res želite prilepiti %n vrstici?" msgstr[2] "Ali res želite prilepiti %n vrstice?" msgstr[3] "Ali res želite prilepiti %n vrstic?" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:727 msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Paste Protection" msgstr "Zaščita pri lepljenju" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Dodaj omrežje" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use preset:" msgstr "Uporabi že pripravljeno:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manually specify network settings" msgstr "Ročno nastavi omrežje" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manual Settings" msgstr "Ročne nastavitve" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Network name:" msgstr "Ime omrežja:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Naslov strežnika:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Port:" msgstr "Vrata:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server password:" msgstr "Geslo strežnika:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use secure connection" msgstr "Uporabi varno povezavo" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Pogovorno okno" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Please enter a network name:" msgstr "Vnesite ime omrežja:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:792 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Dodaj omrežje" #: ../src/client/networkmodel.cpp:213 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Server: %1" msgstr "Strežnik: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:214 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Users: %1" msgstr "Uporabniki: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:217 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zakasnitev: %1 ms" #: ../src/client/networkmodel.cpp:960 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Chat" msgstr "Klepet" #: ../src/client/networkmodel.cpp:960 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Topic" msgstr "Tema" #: ../src/client/networkmodel.cpp:960 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Nick Count" msgstr "Št. vzdevkov" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:177 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Ali želite trajno izbrisati naslednji %n prikaz?" msgstr[1] "Ali želite trajno izbrisati naslednja %n prikaza?" msgstr[2] "Ali želite trajno izbrisati naslednje %n prikaze?" msgstr[3] "Ali želite trajno izbrisati naslednjih %n prikazov?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:190 #, qt-format msgctxt "NetworkModelController|" msgid "...and %1 more

" msgstr "... in še %1

" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:191 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "" "Pomnite: S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane " "podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:193 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "" "
Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:195 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:530 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Join Channel" msgstr "Pridruži se kanalu" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:533 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Network:" msgstr "Omrežje:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:535 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Channel:" msgstr "Kanal:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:537 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:158 msgctxt "NetworkPage|" msgid "Setup Network Connection" msgstr "Nastavitev omrežne povezave" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "Pre&imenuj ..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Izbriši" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Network Details" msgstr "Podrobnosti omrežja" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Identity:" msgstr "Identiteta:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Servers" msgstr "Strežniki" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Manage servers for this network" msgstr "Upravljanje s strežniki za to omrežje" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Edit..." msgstr "&Urejanje ..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Premakni gor po seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Premakni dol po seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands" msgstr "Ukazi" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "" "Nastavite samodejno identificacijo ali druge ukaze, ki naj se izvedejo po " "povezavi s strežnikom" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Ukazi, izvedeni po povezavi:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely " "be needed here!" msgstr "" "Podajte seznam ukazov IRC, ki naj se izvedejo po povezavi.\n" "Pomnite, da se Quassel samodejno znova pridruži kanalom, zato /join tu " "verjetno ne bo potreben!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Povezava" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "Po omrežnih težavah se samodejno znova poveži v omrežje IRC" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Samodejno vnovično povezovanje" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Wait" msgstr "Čakaj" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid " s" msgstr " s" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "between retries" msgstr "med ponovnimi poskusi" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Number of retries:" msgstr "Število ponovnih poskusov:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Neomejeno" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "Po ponovni povezavi se pridruži vsem kanalom" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Auto Identify" msgstr "Samodejna identifikacija" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Service:" msgstr "Storitev:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use SASL Authentication" msgstr "Uporabi overjanje SASL" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Account:" msgstr "Račun:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Encodings" msgstr "Nabori znakov" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect" msgstr "" "Nastavite napredne nastavitve, kot so nabori znakov za sporočila in " "samodejno vnovično povezovanje" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Nadzorujte nabore znakov za prejeta in poslana sporočila" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Uporabi nabor znakov po meri" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "" "Določite, s katerim naborom znakov bodo poslana vaša sporočila.\n" "Za večino omrežij bi morala biti UTF-8 razumna izbira." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Send messages in:" msgstr "Pošlji sporočila z:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "" "Prejeta sporočila, z naborom znakov UTF-8, bodo vedno obravnavana kot taka.\n" "Ta nastavitev določa nabor znakov za sporočila, ki niso UTF-8." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Receive fallback:" msgstr "Zasilen za prejeta:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "" "To določa, kakšen nabor znakov imajo nadzorna sporočila, vzdevki in imena " "strežnikov.\n" "Pustite na ISO-8859-1, razen če ste prepričani, kaj počnete!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Server encoding:" msgstr "Nabor znakov za strežnike:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Networks" msgstr "Omrežja" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:176 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" "Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti naslednje težave:
   " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:177 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  • All networks need at least one server defined
  • " msgstr "
  • Vsako omrežje mora imeti določen vsaj en strežnik
  • " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:178 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:179 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Neveljavne nastavitve omrežja" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:602 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Delete Network?" msgstr "Zbrišem omrežje?" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:603 #, qt-format msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "" "Ali res želite zbrisati omrežje »%1« in vse z njim povezane nastavitve, " "vključno z zgodovino sporočil?" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Edit Nickname" msgstr "Urejanje vzdevka" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Vnesite veljaven vzdevek:" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "" "Veljaven vzdevek lahko vsebuje znake angleške abecede, števke in posebne " "znake {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ ter -." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:474 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Add Nickname" msgstr "Dodaj vzdevek" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Notifications" msgstr "Obvestila" #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:172 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Select Audio File" msgstr "Izberite zvočno datoteko" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Play a sound" msgstr "Predvajaj zvok" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "Poslušajte izbrani zvok" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Select the sound file to play" msgstr "Izberite zvočno datoteko za predvajanje" #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:72 msgctxt "PostgreSqlStorage|" msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:95 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Zahtevam največ %1 starih sporočil za %2 prikazov" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:122 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil (in dodatnih %2)" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:142 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil za %2 prikazov" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgctxt "QObject|" msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Dobrodošli v Quassel IRC" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgctxt "QObject|" msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "" "Ta čarovnik vam bo pomagal pri nastavitvi privzete identitete in povezave v " "omrežje IRC.
Zaobjete so le osnovne nastavitve. Tega čarovnika lahko " "prekličete kadarkoli in za podrobnejše spremembe uporabite nastavitveno okno." #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:129 ../src/uisupport/qssparser.cpp:179 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:335 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija bloka: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:148 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Neveljavna prireditev vloge palete: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:167 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Neznano ime vloge palete: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:205 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Neveljavno ime podelementa v %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:249 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Neveljavna vrsta sporočila v %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:258 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid condition %1" msgstr "Neveljaven pogoj %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Neveljavna oznaka sporočila: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:282 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija pisave: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:286 msgctxt "QssParser|" msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:302 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Neveljavno ime formata: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:310 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Neveljavna specifikacija barve za IRC (mora biti med 00 in 0F): %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:319 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Ne-obravnavan pogoj: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:350 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Neveljaven seznam lastnosti: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:369 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Neveljavna vrsta postavke na seznamu klepetov: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:385 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Neveljavno stanje seznama klepetov: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:415 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija lastnosti: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:439 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Neveljavna lastnost pisave: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:445 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Neznana lastnost za ChatLine: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:469 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija vloge barve palete: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:476 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Neznana vloga barve palete: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:483 ../src/uisupport/qssparser.cpp:506 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:528 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija preliva: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:492 ../src/uisupport/qssparser.cpp:514 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:538 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Neveljaven seznam postankov preliva: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:647 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija pisave: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:688 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija sloga pisave: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:703 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija debeline pisave: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:715 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija velikosti pisave: %1" #: ../src/common/util.cpp:162 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "year" msgstr "let" #: ../src/common/util.cpp:163 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "day" msgstr "dni" #: ../src/common/util.cpp:164 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "h" msgstr "ur" #: ../src/common/util.cpp:165 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "min" msgstr "min" #: ../src/common/util.cpp:166 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "sec" msgstr "sek" #: ../src/client/networkmodel.cpp:482 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "Query with %1" msgstr "Poizvedba z %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:500 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "idling since %1" msgstr "nedejaven od %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "login time: %1" msgstr "čas prijave: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "server: %1" msgstr "strežnik: %1" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Sync With Core" msgstr "Uskladi z jedrom" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Usklajujem podatke z jedrom, prosimo počakajte ..." #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Abort" msgstr "Prekini" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Pogovorno okno" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server Info" msgstr "Podatki o strežniku" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Naslov strežnika:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Vrata:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use SSL" msgstr "Uporabi SSL" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Advanced" msgstr "Napredno" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSL Version:" msgstr "Različica SSL:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "" "Ne spreminjajte, razen če se boste povezali s strežnikom, ki ne podpira " "SSLv3!" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (privzeto)" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Uporabi posrednika" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Vrsta posrednika:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "SOCKS5" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Host:" msgstr "Gostitelj posrednika:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "localhost" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Username:" msgstr "Uporabniško ime posrednika:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Password:" msgstr "Geslo posrednika:" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavi Quassel" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:111 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Settings" msgstr "Nastavitve" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:121 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Save changes" msgstr "Shrani spremembe" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "" "Na trenutni strani z nastavitvami so neshranjene spremembe. Ali želite sedaj " "uveljaviti spremembe?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:136 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:140 #, qt-format msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "Nastavi %1" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Znova naloži nastavitve" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovi privzete vrednosti" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavi Quassel" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Settings" msgstr "Nastavitve" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:39 #, qt-format msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "Nastavi %1" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Znova naloži nastavitve" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovi privzete vrednosti" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:121 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Action" msgstr "Dejanje" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:123 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Shortcut" msgstr "Bližnjica" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Search:" msgstr "Iskanje:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "Bližnjica za izbrano dejanje" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Default:" msgstr "Privzeto:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:99 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:111 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Nobenega" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Custom:" msgstr "Po meri:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcuts" msgstr "Bližnjice" #: ../src/common/signalproxy.cpp:981 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer tried to send package larger than max package size!" msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket, ki je večji kot je dovoljeno!" #: ../src/common/signalproxy.cpp:986 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer tried to send 0 byte package!" msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket velik 0 bajtov!" #: ../src/common/signalproxy.cpp:1003 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer sent corrupted compressed data!" msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane stisnjene podatke!" #: ../src/common/signalproxy.cpp:1019 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!" msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane podatke: ni moč naložiti QVariant!" #: ../src/common/signalproxy.cpp:1168 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Disconnecting" msgstr "Prekinjam povezavo" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Network name:" msgstr "Ime omrežja:" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Ime omrežja IRC, ki ga nastavljate" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Servers" msgstr "Strežniki" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Seznam strežnikov, ki spadajo v to omrežje" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Edit this server entry" msgstr "Urejanje izbranega strežnika" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Edit..." msgstr "&Urejanje ..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Add another IRC server" msgstr "Doda nov strežnik za IRC" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Odstrani izbrani strežnik s seznama" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "De&lete" msgstr "&Izbriši" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Premakni gor po seznamu" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Premakni dol po seznamu" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Samodejno se pridruži kanalom" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "" "Seznam kanalov IRC, katerim se boste po vzpostavljeni povezavi v omrežje " "pridružili samodejno" #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:60 msgctxt "SqliteStorage|" msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "" "SQLite je pogon za zbirko podatkov, ki temelji na datotekah in ne potrebuje " "nobenega nastavljanja. Primeren je za male in srednje-velike podatkovne " "zbirke, ki ne potrebujejo dostopa prek omrežja. Uporabite SQLite, če naj " "jedro Quassel shranjuje svoje podatke na računalniku, kjer teče, in če bo " "jedro uporabljalo malo uporabnikov." #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Security Information" msgstr "Varnostni podatki" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Ime gostitelja:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "IP address:" msgstr "Naslov IP:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Encryption:" msgstr "Šifriranje:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Protocol:" msgstr "Protokol:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Certificate chain:" msgstr "Veriga potrdil:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Subject" msgstr "Zadeva" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Common name:" msgstr "Skupno ime:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organization:" msgstr "Organizacija:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organizational unit:" msgstr "Organizacijska enota:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Country:" msgstr "Država:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "State or province:" msgstr "Dežela ali pokrajina:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Locality:" msgstr "Krajevnost:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Issuer" msgstr "Izdajatelj" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Validity period:" msgstr "Obdobje veljavnosti:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "MD5 digest:" msgstr "Povzetek MD5:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "SHA1 digest:" msgstr "Povzetek SHA1:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Trusted:" msgstr "Zaupano:" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Yes" msgstr "Da" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "No, for the following reasons:
  " msgstr "Ne, zaradi naslednjih razlogov:
   " #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:80 #, qt-format msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "%1 to %2" msgstr "%1 do %2" #: ../src/client/networkmodel.h:149 msgctxt "StatusBufferItem|" msgid "Status Buffer" msgstr "Prikaz stanja" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:68 ../src/qtui/systemtray.cpp:101 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Minimize" msgstr "Po&manjšaj" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:103 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Restore" msgstr "&Obnovi" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:142 #, qt-format msgctxt "SystrayNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "%n čakajoč poudarek" msgstr[1] "%n čakajoča poudarka" msgstr[2] "%n čakajoči poudarki" msgstr[3] "%n čakajočih poudarkov" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:156 msgctxt "SystrayNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Show a message in a popup" msgstr "Prikaži sporočilo v pojavnem okencu" #: ../src/uisupport/tabcompleter.cpp:52 msgctxt "TabCompleter|" msgid "Tab completion" msgstr "Dokončevanje s tabulatorjem" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:83 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Aktiviraj ikono v docku:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:85 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Označi gumb v opravilni vrstici:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:93 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Unlimited" msgstr "Neomejeno" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:94 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid " seconds" msgstr " s" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Poveži se" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to IRC" msgstr "Poveži se na IRC" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Prekini povezavo" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Prekini povezavo z IRC-em" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Zapusti" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Zapusti trnutno izbrani kanal" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Pridruži se" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join a channel" msgstr "Pridruži se kanalu" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Query" msgstr "Poizvedba" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Start a private conversation" msgstr "Zaćni zaseben pogovor" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Kdoje" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Request user information" msgstr "Zahtevaj podatke o uporabniku" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Op" msgstr "Op" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Uporabniku podeli pravice operaterja" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Deop" msgstr "Razop" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Uporabniku odvzemi pravice operaterja" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Voice" msgstr "Glas" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give voice to user" msgstr "Uporabniku daj glas" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Devoice" msgstr "Razglas" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take voice from user" msgstr "Uporabniku odvzemi glas" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick" msgstr "Brcni" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove user from channel" msgstr "Uporabnika odstrani iz kanala" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban" msgstr "Izloči" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban user from channel" msgstr "Uporabnika izloči iz kanala" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick/Ban" msgstr "Brcni/izloči" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Uporabnika odstrani in izloči iz kanala" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to all" msgstr "Poveži se na vse" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from all" msgstr "Prekini povezavo z vsemi" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 msgctxt "TopicWidget|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgctxt "TopicWidget|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:118 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Users: %1" msgstr "Uporabniki: %1" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:119 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zakasnitev: %1 ms" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Obrazec" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Pisava po meri:" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Dinamično spremeni velikost glede na vsebino" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "On hover only" msgstr "Samo ob lebdenju nad temo" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Topic Widget" msgstr "Vrstica s temo" #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ---------- #. Invite Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:638 ../src/uisupport/uistyle.cpp:641 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:682 ../src/uisupport/uistyle.cpp:685 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:688 ../src/uisupport/uistyle.cpp:695 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%1" msgstr "%1" #. Action Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:644 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:648 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Sedaj ste znani kot %DN%1%DN" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:649 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN je sedaj znan kot %DN%2%DN" #. Mode Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:653 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Uporabniški način: %DM%1%DM" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:654 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Način %DM%1%DM od %DN%2%DN" #. Join Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:658 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se je pridružil %DC%4%DC" #. Part Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:661 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je zapustil %DC%4%DC" #. Quit Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:666 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je končal" #. Kick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:674 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN je brcnil %DN%2%DN iz %DC%3%DC" #. Day Change Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:691 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{dan se je spremenil na %1}" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:704 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "Združitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH Uporabniki, ki so prišli: " #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:708 ../src/uisupport/uistyle.cpp:724 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (še %2)" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Ločitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH. Uporabniki, ki so odšli: " #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:731 ../src/uisupport/uistyle.cpp:779 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:777 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #: ../src/client/networkmodel.cpp:783 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n lastnik" msgstr[1] "%n lastnika" msgstr[2] "%n lastniki" msgstr[3] "%n lastnikov" #: ../src/client/networkmodel.cpp:785 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n skrbnik" msgstr[1] "%n skrbnika" msgstr[2] "%n skrbniki" msgstr[3] "%n skrbnikov" #: ../src/client/networkmodel.cpp:787 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n operater" msgstr[1] "%n operaterja" msgstr[2] "%n operaterji" msgstr[3] "%n operaterjev" #: ../src/client/networkmodel.cpp:789 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n pol-operater" msgstr[1] "%n pol-operaterja" msgstr[2] "%n pol-operaterji" msgstr[3] "%n pol-operaterjev" #: ../src/client/networkmodel.cpp:791 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n z besedo" msgstr[1] "%n z besedo" msgstr[2] "%n z besedo" msgstr[3] "%n z besedo" #: ../src/client/networkmodel.cpp:793 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n uporabnik" msgstr[1] "%n uporabnika" msgstr[2] "%n uporabniki" msgstr[3] "%n uporabnikov"