ef693984c4d187bd0f1114aa622132b5e465f14e
[quassel.git] / po / cs.po
1 # Copyright (C) 2009
2 # This file is distributed under the same license as the Quassel package.
3 #
4 # Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>, 2009, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: \n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-01-10 13:33+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-01-10 13:47+0100\n"
11 "Last-Translator: Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>\n"
12 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
17 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
18 "X-Language: cs\n"
19
20 #: AboutDlg#1
21 msgid "About Quassel"
22 msgstr "O aplikaci Quassel"
23
24 #: AboutDlg#2
25 msgid ""
26 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
27 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
28 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
29 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
30 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
31
32 #: AboutDlg#3
33 msgid ""
34 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
35 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
36 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
37 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
38 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Verze 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
39
40 #: AboutDlg#4
41 msgid "&About"
42 msgstr "O &aplikaci"
43
44 #: AboutDlg#5
45 msgid "A&uthors"
46 msgstr "A&utoři"
47
48 #: AboutDlg#6
49 msgid "&Contributors"
50 msgstr "Přispěva&telé"
51
52 #: AboutDlg#7
53 msgid "&Thanks To"
54 msgstr "Podě&kování"
55
56 #: AboutDlg#8
57 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
58 msgstr "<b>Verze:</b> %1<br><b>Verze protokolu:</b> %2<br><b>Složení:</b> %3"
59
60 #: AboutDlg#9
61 msgid "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2009 by the Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
62 msgstr "<b>A Moderní, distribuovaný IRC Client</b><br><br>Vytvořený &copy;2005-2008 Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> na <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC je duálně-licencován pod <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> a <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Většina ikon náleží &copy; <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a>u pod licencí <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Prosíme použijte <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> pro hlášení chyb."
63
64 #: AboutDlg#10
65 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
66 msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:"
67
68 #: AboutDlg#11
69 msgid "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:"
70 msgstr "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapomněli:"
71
72 #: AboutDlg#12
73 msgid "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
74 msgstr "Zvláště bychom rádi poděkovali:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>Johnu \"nox\" Handovi</b></dt><dd>pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a></b></dt><dd>pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software (dříve znám jako Trolltech)</a></b></dt><dd>za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších</dd><dt><b><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810</dd>"
75
76 #: AbstractSqlStorage#1
77 msgid "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
78 msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..."
79
80 #: AbstractSqlStorage#2
81 msgid "Upgrade failed..."
82 msgstr "Aktualizace selhala..."
83
84 #: AliasesModel#1
85 msgid "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
86 msgstr "<b>Zkratka pro alternativu</b><br />Lze ji použít jako běžný lomítkový příkaz.<br /><br /><b>Příklad:</b> \"foo\" lze zavolat pomocí /foo"
87
88 #: AliasesModel#2
89 msgid "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
90 msgstr "<b>Text na jaký bude převedena zkratka</b><br /><b>Speciální hodnoty:</b><br /> - <b>$i</b> reprezentuje i-tý parametr.<br /> - <b>$i..j</b> reprezentuje i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.<br /> - <b>$i..</b> reprezentuje všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.<br /> - <b>$i:hostname</b> reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo * pokud je neznámý.<br /> - <b>$0</b> celý text.<br /> - <b>$nick</b> vaše současná přezdívka<br /> - <b>$channel</b> název vybraného kanálu<br /><br />Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku<br /><br /><b>Příklad:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
91
92 #: AliasesModel#3
93 msgid "Alias"
94 msgstr "Alternativa"
95
96 #: AliasesModel#4
97 msgid "Expansion"
98 msgstr "Rozšířený výraz"
99
100 #: AliasesSettingsPage#1
101 msgctxt "AliasesSettingsPage#1"
102 msgid "Form"
103 msgstr "Form"
104
105 #: AliasesSettingsPage#2
106 msgctxt "AliasesSettingsPage#2"
107 msgid "New"
108 msgstr "Nová"
109
110 #: AliasesSettingsPage#3
111 msgctxt "AliasesSettingsPage#3"
112 msgid "Delete"
113 msgstr "Smazat"
114
115 #: AliasesSettingsPage#4
116 msgctxt "AliasesSettingsPage#4"
117 msgid "IRC"
118 msgstr "IRC"
119
120 #: AliasesSettingsPage#5
121 msgid "Aliases"
122 msgstr "Alternativy"
123
124 #: AppearanceSettingsPage#1
125 msgctxt "AppearanceSettingsPage#1"
126 msgid "Form"
127 msgstr "Form"
128
129 #: AppearanceSettingsPage#2
130 msgid "Client style:"
131 msgstr "Styl klienta:"
132
133 #: AppearanceSettingsPage#3
134 msgid "Set application style"
135 msgstr "Zvolte styl aplikace"
136
137 #: AppearanceSettingsPage#4
138 msgid "Language:"
139 msgstr "Jazyk:"
140
141 #: AppearanceSettingsPage#5
142 msgid "Set the application language. Requires restart!"
143 msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!"
144
145 #: AppearanceSettingsPage#6
146 msgid "<System Default>"
147 msgstr "<Systémové výchozí>"
148
149 #: AppearanceSettingsPage#7
150 msgid "<Original>"
151 msgstr "<Původní>"
152
153 #: AppearanceSettingsPage#8
154 msgid "Use custom stylesheet"
155 msgstr "Používat vlastní soubor stylu"
156
157 #: AppearanceSettingsPage#9
158 msgid "Path:"
159 msgstr "Cesta:"
160
161 #: AppearanceSettingsPage#10
162 msgctxt "AppearanceSettingsPage#10"
163 msgid "..."
164 msgstr "..."
165
166 #: AppearanceSettingsPage#11
167 msgid "Show system tray icon"
168 msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu"
169
170 #: AppearanceSettingsPage#12
171 msgid "Hide to tray on close button"
172 msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu"
173
174 #: AppearanceSettingsPage#13
175 msgid "Message Redirection"
176 msgstr "Přesměrování zpráv"
177
178 #: AppearanceSettingsPage#14
179 msgid "User Notices:"
180 msgstr "Uživatelská oznámení:"
181
182 #: AppearanceSettingsPage#15
183 msgid "Server Notices:"
184 msgstr "Oznámení serveru:"
185
186 #: AppearanceSettingsPage#16
187 msgid "Default Target"
188 msgstr "Výchozí cíl"
189
190 #: AppearanceSettingsPage#17
191 msgid "Status Window"
192 msgstr "Okno stavu"
193
194 #: AppearanceSettingsPage#18
195 msgid "Current Chat"
196 msgstr "Aktuální rozhovor"
197
198 #: AppearanceSettingsPage#19
199 msgid "Errors:"
200 msgstr "Chyby:"
201
202 #: AppearanceSettingsPage#20
203 msgctxt "AppearanceSettingsPage#20"
204 msgid "Interface"
205 msgstr "Rozhraní"
206
207 #: AppearanceSettingsPage#21
208 msgid "Please choose a stylesheet file"
209 msgstr "Prosím vyberte soubor stylu"
210
211 #: AwayLogView#1
212 msgid "Away Log"
213 msgstr "Logovaní při nastavení pryč"
214
215 #: AwayLogView#2
216 msgctxt "AwayLogView#2"
217 msgid "Show Network Name"
218 msgstr "Zobrazit název sítě"
219
220 #: AwayLogView#3
221 msgctxt "AwayLogView#3"
222 msgid "Show Buffer Name"
223 msgstr "Zobrazit název záložky"
224
225 #: BacklogSettingsPage#1
226 msgctxt "BacklogSettingsPage#1"
227 msgid "Form"
228 msgstr "Form"
229
230 #: BacklogSettingsPage#2
231 msgid "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view."
232 msgstr "Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce."
233
234 #: BacklogSettingsPage#3
235 msgid "Dynamic backlog amount:"
236 msgstr "Dynamická velikost získávané historie:"
237
238 #: BacklogSettingsPage#4
239 msgid "Backlog request method:"
240 msgstr "Metoda požadování historie:"
241
242 #: BacklogSettingsPage#5
243 msgid "Fixed amount per chat"
244 msgstr "Pevné množství za záložku"
245
246 #: BacklogSettingsPage#6
247 msgid "Unread messages per chat"
248 msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku"
249
250 #: BacklogSettingsPage#7
251 msgid "Globally unread messages"
252 msgstr "Celkově nepřečtené zprávy"
253
254 #: BacklogSettingsPage#8
255 msgid "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog."
256 msgstr "Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z historie."
257
258 #: BacklogSettingsPage#9
259 msgid "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established."
260 msgstr "množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s jádrem."
261
262 #: BacklogSettingsPage#10
263 msgid "Initial backlog amount:"
264 msgstr "Výchozí množství historie:"
265
266 #: BacklogSettingsPage#11
267 msgid ""
268 "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
269 "\n"
270 "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
271 msgstr ""
272 "Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n"
273 "\n"
274 "Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro lepší srozumitelnost."
275
276 #: BacklogSettingsPage#12
277 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
278 msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku."
279
280 #: BacklogSettingsPage#13
281 msgid "Limit:"
282 msgstr "Omezení:"
283
284 #: BacklogSettingsPage#14
285 msgctxt "BacklogSettingsPage#14"
286 msgid "Unlimited"
287 msgstr "Neomezeně"
288
289 #: BacklogSettingsPage#15
290 msgid "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here."
291 msgstr "Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde neplatí."
292
293 #: BacklogSettingsPage#16
294 msgid "Additional Messages:"
295 msgstr "Dodatečné zprávy:"
296
297 #: BacklogSettingsPage#17
298 msgid ""
299 "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
300 "\n"
301 "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
302 "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
303 "\n"
304 "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
305 msgstr ""
306 "Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené zprávy pro všechny záložky.\n"
307 "\n"
308 "Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)\n"
309 "Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně nejrychlejší.\n"
310 "\n"
311 "Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu."
312
313 #: BacklogSettingsPage#18
314 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
315 msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky."
316
317 #: BacklogSettingsPage#19
318 msgctxt "BacklogSettingsPage#19"
319 msgid "Interface"
320 msgstr "Rozhraní"
321
322 #: BacklogSettingsPage#20
323 msgid "Backlog Fetching"
324 msgstr "Stahování historie"
325
326 #: BufferItem#1
327 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
328 msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
329
330 #: BufferView#1
331 msgid "Merge buffers permanently?"
332 msgstr "Sloučit trvale záložky?"
333
334 #: BufferView#2
335 msgid ""
336 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
337 " This cannot be reversed!"
338 msgstr ""
339 "Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n"
340 "Tuto operaci nelze zvrátit!"
341
342 #: BufferViewEditDlg#1
343 msgctxt "BufferViewEditDlg#1"
344 msgid "Dialog"
345 msgstr "Dialog"
346
347 #: BufferViewEditDlg#2
348 msgid "Please enter a name for the chat list:"
349 msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:"
350
351 #: BufferViewEditDlg#3
352 msgid "Add Chat List"
353 msgstr "Přidat seznam pokeců"
354
355 #: BufferViewFilter#1
356 msgid "Show / Hide Chats"
357 msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory"
358
359 #: BufferViewSettingsPage#1
360 msgctxt "BufferViewSettingsPage#1"
361 msgid "Form"
362 msgstr "Form"
363
364 #: BufferViewSettingsPage#2
365 msgctxt "BufferViewSettingsPage#2"
366 msgid "Re&name..."
367 msgstr "Přejme&novat..."
368
369 #: BufferViewSettingsPage#3
370 msgctxt "BufferViewSettingsPage#3"
371 msgid "&Add..."
372 msgstr "Přid&at..."
373
374 #: BufferViewSettingsPage#4
375 msgctxt "BufferViewSettingsPage#4"
376 msgid "De&lete"
377 msgstr "&Smazat"
378
379 #: BufferViewSettingsPage#5
380 msgid "Chat List Settings"
381 msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů"
382
383 #: BufferViewSettingsPage#6
384 msgctxt "BufferViewSettingsPage#6"
385 msgid "Network:"
386 msgstr "Síť:"
387
388 #: BufferViewSettingsPage#7
389 msgid "All"
390 msgstr "Vše"
391
392 #: BufferViewSettingsPage#8
393 msgid ""
394 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
395 "In this mode no separate status buffer is displayed."
396 msgstr ""
397 "Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n"
398 "V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu."
399
400 #: BufferViewSettingsPage#9
401 msgid "Show status window"
402 msgstr "Zobrazit okno statusu"
403
404 #: BufferViewSettingsPage#10
405 msgid "Show channels"
406 msgstr "Zobrazit kanály"
407
408 #: BufferViewSettingsPage#11
409 msgid "Show queries"
410 msgstr "Zobrazit rozhovory"
411
412 #: BufferViewSettingsPage#12
413 msgid "Hide inactive chats"
414 msgstr "Skrýt neaktivní"
415
416 #: BufferViewSettingsPage#13
417 msgid "Add new chats automatically"
418 msgstr "Přidávat nové automaticky"
419
420 #: BufferViewSettingsPage#14
421 msgid "Sort alphabetically"
422 msgstr "Seřadit abecedně"
423
424 #: BufferViewSettingsPage#15
425 msgid "Minimum Activity:"
426 msgstr "Minimální aktivita:"
427
428 #: BufferViewSettingsPage#16
429 msgid "No Activity"
430 msgstr "Žádná aktivita"
431
432 #: BufferViewSettingsPage#17
433 msgid "Other Activity"
434 msgstr "Další aktivity"
435
436 #: BufferViewSettingsPage#18
437 msgid "New Message"
438 msgstr "Nová zpráva"
439
440 #: BufferViewSettingsPage#19
441 msgctxt "BufferViewSettingsPage#19"
442 msgid "Highlight"
443 msgstr "Zvýraznění"
444
445 #: BufferViewSettingsPage#20
446 msgid "Preview:"
447 msgstr "Náhled:"
448
449 #: BufferViewSettingsPage#21
450 msgctxt "BufferViewSettingsPage#21"
451 msgid "Interface"
452 msgstr "Rozhraní"
453
454 #: BufferViewSettingsPage#22
455 msgid "Custom Chat Lists"
456 msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů"
457
458 #: BufferViewSettingsPage#23
459 msgid "Delete Chat List?"
460 msgstr "Smazat seznam rozhovorů?"
461
462 #: BufferViewSettingsPage#24
463 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
464 msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?"
465
466 #: BufferViewWidget#1
467 msgid "BufferView"
468 msgstr "Pohled na záložky"
469
470 #: BufferWidget#1
471 msgid "Zoom In"
472 msgstr "Přiblížit"
473
474 #: BufferWidget#2
475 msgid "Zoom Out"
476 msgstr "Oddálit"
477
478 #: BufferWidget#3
479 msgid "Actual Size"
480 msgstr "Současná velikost"
481
482 #: ChannelBufferItem#1
483 msgid "<b>Channel %1</b>"
484 msgstr "<b>Kanál %1</b>"
485
486 #: ChannelBufferItem#2
487 msgid "<b>Users:</b> %1"
488 msgstr "<b>uživatelé:</b> %1"
489
490 #: ChannelBufferItem#3
491 msgid "<b>Mode:</b> %1"
492 msgstr "<b>Mód:</b> %1"
493
494 #: ChannelBufferItem#4
495 msgid "<b>Topic:</b> %1"
496 msgstr "<b>Téma:</b> %1"
497
498 #: ChannelBufferItem#5
499 msgid "Not active <br /> Double-click to join"
500 msgstr "Neaktivní <br /> Dvojklikem vstupte"
501
502 #: ChannelBufferItem#6
503 msgid "<p> %1 </p>"
504 msgstr "<p> %1 </p>"
505
506 #: ChannelListDlg#1
507 msgid "Channel List"
508 msgstr "Seznam Kanálů"
509
510 #: ChannelListDlg#2
511 msgid "Search Pattern:"
512 msgstr "Vyhledávaný text:"
513
514 #: ChannelListDlg#3
515 msgid ""
516 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
517 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
518 msgstr "Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru."
519
520 #: ChannelListDlg#4
521 msgid "Show Channels"
522 msgstr "Zobrazit kanály"
523
524 #: ChannelListDlg#5
525 msgid "Filter:"
526 msgstr "Filtr:"
527
528 #: ChannelListDlg#6
529 msgid "Errors Occured:"
530 msgstr "Nastalé chyby:"
531
532 #: ChannelListDlg#7
533 msgid ""
534 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
535 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
536 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
537 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
538 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
539 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
540 msgstr ""
541 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
542 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
543 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
544 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
545 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">ZOMG POLARNI LEDY OPRAVDU ROZTALY, TOHLE QUASSEL NEUSTOJI!!11</span></p>\n"
546 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
547
548 #: ChatMonitorSettingsPage#1
549 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#1"
550 msgid "Form"
551 msgstr "Form"
552
553 #: ChatMonitorSettingsPage#2
554 msgid "Operation Mode:"
555 msgstr "Operační režim:"
556
557 #: ChatMonitorSettingsPage#3
558 msgid ""
559 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
560 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
561 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
562 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
563 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
564 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
565 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
566 msgstr ""
567 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
568 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
569 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
570 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
571 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operační režimy:</span></p>\n"
572 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé straně.</span></p>\n"
573 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span>Monitor pokecu ignoruje záložky na pravé straně.</p></body></html>"
574
575 #: ChatMonitorSettingsPage#4
576 msgid "Available:"
577 msgstr "Dostupné:"
578
579 #: ChatMonitorSettingsPage#5
580 msgid "Move selected buffers to the left"
581 msgstr "Přesune vybrané záložky doleva"
582
583 #: ChatMonitorSettingsPage#6
584 msgid "Move selected buffers to the right"
585 msgstr "Přesune vybrané záložky doprava"
586
587 #: ChatMonitorSettingsPage#7
588 msgid "Show:"
589 msgstr "Zobrazit:"
590
591 #: ChatMonitorSettingsPage#8
592 msgid "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
593 msgstr "Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována"
594
595 #: ChatMonitorSettingsPage#9
596 msgid "Always show highlighted messages"
597 msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy"
598
599 #: ChatMonitorSettingsPage#10
600 msgid "Show own messages"
601 msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy"
602
603 #: ChatMonitorSettingsPage#11
604 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#11"
605 msgid "Interface"
606 msgstr "Rozhraní"
607
608 #: ChatMonitorSettingsPage#12
609 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage#12"
610 msgid "Chat Monitor"
611 msgstr "Monitor pokecu"
612
613 #: ChatMonitorSettingsPage#13
614 msgid "Opt In"
615 msgstr "Opt In"
616
617 #: ChatMonitorSettingsPage#14
618 msgid "Opt Out"
619 msgstr "Opt Out"
620
621 #: ChatMonitorSettingsPage#15
622 msgid "Ignore:"
623 msgstr "Ignorovat:"
624
625 #: ChatMonitorView#1
626 msgid "Show Own Messages"
627 msgstr "Zobrazit vlastní zprávy"
628
629 #: ChatMonitorView#2
630 msgctxt "ChatMonitorView#2"
631 msgid "Show Network Name"
632 msgstr "Zobrazit název sítě"
633
634 #: ChatMonitorView#3
635 msgctxt "ChatMonitorView#3"
636 msgid "Show Buffer Name"
637 msgstr "Zobrazit název záložky"
638
639 #: ChatMonitorView#4
640 msgid "Configure..."
641 msgstr "Nastavit..."
642
643 #: ChatScene#1
644 msgid "Copy Selection"
645 msgstr "Kopírovat označené"
646
647 #: ChatViewSearchBar#1
648 msgctxt "ChatViewSearchBar#1"
649 msgid "Form"
650 msgstr "Form"
651
652 #: ChatViewSearchBar#2
653 msgctxt "ChatViewSearchBar#2"
654 msgid "..."
655 msgstr "..."
656
657 #: ChatViewSearchBar#3
658 msgid "case sensitive"
659 msgstr "citlivost na velikost"
660
661 #: ChatViewSearchBar#4
662 msgid "search nick"
663 msgstr "hledat přezdívku"
664
665 #: ChatViewSearchBar#5
666 msgid "search message"
667 msgstr "hledat zprávu"
668
669 #: ChatViewSearchBar#6
670 msgid "ignore joins, parts, etc."
671 msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd."
672
673 #: ChatViewSettingsPage#1
674 msgctxt "ChatViewSettingsPage#1"
675 msgid "Form"
676 msgstr "Form"
677
678 #: ChatViewSettingsPage#2
679 msgid "Timestamp format:"
680 msgstr "Formát času:"
681
682 #: ChatViewSettingsPage#3
683 msgid "[hh:mm:ss]"
684 msgstr "[hh:mm:ss]"
685
686 #: ChatViewSettingsPage#4
687 msgid "Custom chat window font:"
688 msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:"
689
690 #: ChatViewSettingsPage#5
691 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
692 msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)"
693
694 #: ChatViewSettingsPage#6
695 msgid "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
696 msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
697
698 #: ChatViewSettingsPage#7
699 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
700 msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
701
702 #: ChatViewSettingsPage#8
703 msgid "Custom Colors"
704 msgstr "Vlastní barvy"
705
706 #: ChatViewSettingsPage#9
707 msgid "Action:"
708 msgstr "Akce:"
709
710 #: ChatViewSettingsPage#10
711 msgctxt "ChatViewSettingsPage#10"
712 msgid "..."
713 msgstr "..."
714
715 #: ChatViewSettingsPage#11
716 msgid "Timestamp:"
717 msgstr "Časová známka:"
718
719 #: ChatViewSettingsPage#12
720 msgid "Channel message:"
721 msgstr "Zpráva kanálu:"
722
723 #: ChatViewSettingsPage#13
724 msgid "Highlight foreground:"
725 msgstr "Popředí zvýrazněné:"
726
727 #: ChatViewSettingsPage#14
728 msgid "Command message:"
729 msgstr "Zprava příkazu:"
730
731 #: ChatViewSettingsPage#15
732 msgid "Highlight background:"
733 msgstr "Pozadí zvýrazněné:"
734
735 #: ChatViewSettingsPage#16
736 msgid "Server message:"
737 msgstr "Zpráva serveru:"
738
739 #: ChatViewSettingsPage#17
740 msgid "Marker line:"
741 msgstr "Značící řádka:"
742
743 #: ChatViewSettingsPage#18
744 msgid "Error message:"
745 msgstr "Chybová zpráva:"
746
747 #: ChatViewSettingsPage#19
748 msgid "Background:"
749 msgstr "Pozadí:"
750
751 #: ChatViewSettingsPage#20
752 msgid "Use Sender Coloring"
753 msgstr "Používat barvy pro odesílatele"
754
755 #: ChatViewSettingsPage#21
756 msgid "Own messages:"
757 msgstr "Vlastní zprávy:"
758
759 #: ChatViewSettingsPage#22
760 msgctxt "ChatViewSettingsPage#22"
761 msgid "Interface"
762 msgstr "Rozhraní"
763
764 #: ChatViewSettingsPage#23
765 msgid "Chat View"
766 msgstr "Okno rozhovoru"
767
768 #: Client#1
769 msgid "Identity already exists in client!"
770 msgstr "Identita v klientu již existuje!"
771
772 #: Client#2
773 msgid "All Chats"
774 msgstr "Všechny pokecy"
775
776 #: ClientBacklogManager#1
777 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
778 msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin."
779
780 #: ConnectionSettingsPage#1
781 msgid "Configure the IRC Connection"
782 msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru"
783
784 #: ConnectionSettingsPage#2
785 msgid "Enable Ping Timeout Detection"
786 msgstr "Povolit detekci Ping Timeout"
787
788 #: ConnectionSettingsPage#3
789 msgid "Ping interval:"
790 msgstr "Interval ping:"
791
792 #: ConnectionSettingsPage#4
793 msgctxt "ConnectionSettingsPage#4"
794 msgid " seconds"
795 msgstr " vteřin"
796
797 #: ConnectionSettingsPage#5
798 msgid "Disconnect after"
799 msgstr "Odpojit po"
800
801 #: ConnectionSettingsPage#6
802 msgid "missed pings"
803 msgstr "zmeškaných ping"
804
805 #: ConnectionSettingsPage#7
806 msgid "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users' away status."
807 msgstr "Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je uživatel pryč."
808
809 #: ConnectionSettingsPage#8
810 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
811 msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)"
812
813 #: ConnectionSettingsPage#9
814 msgid "Update interval:"
815 msgstr "Interval aktualizace:"
816
817 #: ConnectionSettingsPage#10
818 msgid "Ignore channels with more than:"
819 msgstr "Ignorovat kanály s více než:"
820
821 #: ConnectionSettingsPage#11
822 msgid " users"
823 msgstr "uživatelé"
824
825 #: ConnectionSettingsPage#12
826 msgid "Minimum delay between requests:"
827 msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:"
828
829 #: ConnectionSettingsPage#13
830 msgctxt "ConnectionSettingsPage#13"
831 msgid "IRC"
832 msgstr "IRC"
833
834 #: ContentsChatItem#1
835 msgid "Copy Link Address"
836 msgstr "Kopírovat adresu odkazu"
837
838 #: ContextMenuActionProvider#1
839 msgctxt "ContextMenuActionProvider#1"
840 msgid "Connect"
841 msgstr "Připojit"
842
843 #: ContextMenuActionProvider#2
844 msgctxt "ContextMenuActionProvider#2"
845 msgid "Disconnect"
846 msgstr "Odpojit"
847
848 #: ContextMenuActionProvider#3
849 msgctxt "ContextMenuActionProvider#3"
850 msgid "Join"
851 msgstr "Vstoupit"
852
853 #: ContextMenuActionProvider#4
854 msgctxt "ContextMenuActionProvider#4"
855 msgid "Part"
856 msgstr "Opustit"
857
858 #: ContextMenuActionProvider#5
859 msgid "Delete Chat(s)..."
860 msgstr "Smazat rozhovor(y)..."
861
862 #: ContextMenuActionProvider#6
863 msgid "Go to Chat"
864 msgstr "Přejít na rozhovor"
865
866 #: ContextMenuActionProvider#7
867 msgid "Joins"
868 msgstr "Vstupy"
869
870 #: ContextMenuActionProvider#8
871 msgid "Parts"
872 msgstr "Opuštění"
873
874 #: ContextMenuActionProvider#9
875 msgid "Quits"
876 msgstr "Ukončení"
877
878 #: ContextMenuActionProvider#10
879 msgid "Nick Changes"
880 msgstr "Změny přezdívek"
881
882 #: ContextMenuActionProvider#11
883 msgid "Mode Changes"
884 msgstr "Změny režimu"
885
886 #: ContextMenuActionProvider#12
887 msgid "Day Changes"
888 msgstr "Změny dní"
889
890 #: ContextMenuActionProvider#13
891 msgid "Topic Changes"
892 msgstr "Změny tématu"
893
894 #: ContextMenuActionProvider#14
895 msgid "Set as Default..."
896 msgstr "Nastavit jako výchozí..."
897
898 #: ContextMenuActionProvider#15
899 msgid "Use Defaults..."
900 msgstr "Použít výchozí..."
901
902 #: ContextMenuActionProvider#16
903 msgid "Join Channel..."
904 msgstr "Vstoupit do kanálu..."
905
906 #: ContextMenuActionProvider#17
907 msgid "Start Query"
908 msgstr "Zahájit pokec"
909
910 #: ContextMenuActionProvider#18
911 msgid "Show Query"
912 msgstr "Zobrazit pokec"
913
914 #: ContextMenuActionProvider#19
915 msgctxt "ContextMenuActionProvider#19"
916 msgid "Whois"
917 msgstr "Kdo je"
918
919 #: ContextMenuActionProvider#20
920 msgid "Version"
921 msgstr "Verze"
922
923 #: ContextMenuActionProvider#21
924 msgid "Time"
925 msgstr "Čas"
926
927 #: ContextMenuActionProvider#22
928 msgid "Ping"
929 msgstr "Ping"
930
931 #: ContextMenuActionProvider#23
932 msgid "Finger"
933 msgstr "Finger"
934
935 #: ContextMenuActionProvider#24
936 msgid "Custom..."
937 msgstr "Vlastní..."
938
939 #: ContextMenuActionProvider#25
940 msgid "Give Operator Status"
941 msgstr "Přidat práva dozorce"
942
943 #: ContextMenuActionProvider#26
944 msgid "Take Operator Status"
945 msgstr "Odebrat status dozorce"
946
947 #: ContextMenuActionProvider#27
948 msgid "Give Voice"
949 msgstr "Rozkecat"
950
951 #: ContextMenuActionProvider#28
952 msgid "Take Voice"
953 msgstr "Umlčet"
954
955 #: ContextMenuActionProvider#29
956 msgid "Kick From Channel"
957 msgstr "Vyhodit z kanálu"
958
959 #: ContextMenuActionProvider#30
960 msgid "Ban From Channel"
961 msgstr "Zablokovat pro kanál"
962
963 #: ContextMenuActionProvider#31
964 msgid "Kick && Ban"
965 msgstr "Vyhodit && Zablokovat"
966
967 #: ContextMenuActionProvider#32
968 msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
969 msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)"
970
971 #: ContextMenuActionProvider#33
972 msgid "Hide Chat(s) Permanently"
973 msgstr "Trvale skrýt záložku(y)"
974
975 #: ContextMenuActionProvider#34
976 msgid "Show Channel List"
977 msgstr "Zobrazit seznam kanálů"
978
979 #: ContextMenuActionProvider#35
980 msgid "Show Ignore List"
981 msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných"
982
983 #: ContextMenuActionProvider#36
984 msgid "Hide Events"
985 msgstr "Skrýt události"
986
987 #: ContextMenuActionProvider#37
988 msgid "CTCP"
989 msgstr "CTCP"
990
991 #: ContextMenuActionProvider#38
992 msgid "Actions"
993 msgstr "Akce"
994
995 #: ContextMenuActionProvider#39
996 msgid "Ignore"
997 msgstr "Ignorovat"
998
999 #: ContextMenuActionProvider#40
1000 msgid "Add Ignore Rule"
1001 msgstr "Přidat pravidlo ignorování"
1002
1003 #: ContextMenuActionProvider#41
1004 msgid "Existing Rules"
1005 msgstr "Existující pravidla"
1006
1007 #: Core#1
1008 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
1009 msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..."
1010
1011 #: Core#2
1012 msgid ""
1013 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
1014 "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
1015 "to work."
1016 msgstr ""
1017 "V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit vaši\n"
1018 "Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n"
1019 "mohlo fungovat."
1020
1021 #: Core#3
1022 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
1023 msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!"
1024
1025 #: Core#4
1026 msgid "Admin user or password not set."
1027 msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno."
1028
1029 #: Core#5
1030 msgid "Could not setup storage!"
1031 msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!"
1032
1033 #: Core#6
1034 msgid "Creating admin user..."
1035 msgstr "Vytvářím účet administrátora..."
1036
1037 #: Core#7
1038 msgid "Invalid listen address %1"
1039 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech"
1040
1041 #: Core#8
1042 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
1043 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1044
1045 #: Core#9
1046 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
1047 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3"
1048
1049 #: Core#10
1050 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
1051 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1052
1053 #: Core#11
1054 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
1055 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3"
1056
1057 #: Core#12
1058 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
1059 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol"
1060
1061 #: Core#13
1062 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
1063 msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!"
1064
1065 #: Core#14
1066 msgid "Client connected from"
1067 msgstr "Klient připojen od"
1068
1069 #: Core#15
1070 msgid "Closing server for basic setup."
1071 msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení."
1072
1073 #: Core#16
1074 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
1075 msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení."
1076
1077 #: Core#17
1078 msgid "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
1079 msgstr "<b>Váš Quassel Klient je příliš starý!</b><br>Toto jádro potřebuje klienta s protokolem alespoň verze %1.<br>Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta."
1080
1081 #: Core#18
1082 msgctxt "Core#18"
1083 msgid "Client"
1084 msgstr "Klient"
1085
1086 #: Core#19
1087 msgid "too old, rejecting."
1088 msgstr "příliš staré, odmítám."
1089
1090 #: Core#20
1091 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
1092 msgstr "<b>Verze jádra %1</b><br>Sestavení: %2<br>Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)"
1093
1094 #: Core#21
1095 msgid "Starting TLS for Client:"
1096 msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:"
1097
1098 #: Core#22
1099 msgid "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before trying to login."
1100 msgstr "<b>Klient není inicializován!</b><br>Musíte poslat inicializační zprávu před pokusem o přihlášení."
1101
1102 #: Core#23
1103 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
1104 msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám."
1105
1106 #: Core#24
1107 msgid "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination you supplied could not be found in the database."
1108 msgstr "<b>Neplatné uživatelské jméno či heslo!</b><br>Kombinace uživatelského jména a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi."
1109
1110 #: Core#25
1111 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
1112 msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)."
1113
1114 #: Core#26
1115 msgid "Non-authed client disconnected."
1116 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen."
1117
1118 #: Core#27
1119 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
1120 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)"
1121
1122 #: Core#28
1123 msgid "Could not initialize session for client:"
1124 msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:"
1125
1126 #: Core#29
1127 msgid "Could not find a session for client:"
1128 msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:"
1129
1130 #: CoreAccount#1
1131 msgctxt "CoreAccount#1"
1132 msgid "Internal Core"
1133 msgstr "Interní jádro"
1134
1135 #: CoreAccountEditDlg#1
1136 msgid "Edit Core Account"
1137 msgstr "Upravit účet jádra"
1138
1139 #: CoreAccountEditDlg#2
1140 msgid "Account Details"
1141 msgstr "Detaily účtu"
1142
1143 #: CoreAccountEditDlg#3
1144 msgid "Account Name:"
1145 msgstr "Název účtu:"
1146
1147 #: CoreAccountEditDlg#4
1148 msgid "Local Core"
1149 msgstr "Lokální jádro"
1150
1151 #: CoreAccountEditDlg#5
1152 msgid "Hostname:"
1153 msgstr "Název počítače:"
1154
1155 #: CoreAccountEditDlg#6
1156 msgctxt "CoreAccountEditDlg#6"
1157 msgid "localhost"
1158 msgstr "tento počítač (localhost)"
1159
1160 #: CoreAccountEditDlg#7
1161 msgctxt "CoreAccountEditDlg#7"
1162 msgid "Port:"
1163 msgstr "Port:"
1164
1165 #: CoreAccountEditDlg#8
1166 msgid "User:"
1167 msgstr "Uživatel:"
1168
1169 #: CoreAccountEditDlg#9
1170 msgctxt "CoreAccountEditDlg#9"
1171 msgid "Password:"
1172 msgstr "Heslo:"
1173
1174 #: CoreAccountEditDlg#10
1175 msgid "Remember"
1176 msgstr "Pamatovat"
1177
1178 #: CoreAccountEditDlg#11
1179 msgctxt "CoreAccountEditDlg#11"
1180 msgid "Use a Proxy"
1181 msgstr "Používat proxy"
1182
1183 #: CoreAccountEditDlg#12
1184 msgctxt "CoreAccountEditDlg#12"
1185 msgid "Proxy Type:"
1186 msgstr "Typ proxy:"
1187
1188 #: CoreAccountEditDlg#13
1189 msgctxt "CoreAccountEditDlg#13"
1190 msgid "Socks 5"
1191 msgstr "Socks 5"
1192
1193 #: CoreAccountEditDlg#14
1194 msgctxt "CoreAccountEditDlg#14"
1195 msgid "HTTP"
1196 msgstr "HTTP"
1197
1198 #: CoreAccountEditDlg#15
1199 msgid "Add Core Account"
1200 msgstr "Přidat účet jádra"
1201
1202 #: CoreAccountModel#1
1203 msgctxt "CoreAccountModel#1"
1204 msgid "Internal Core"
1205 msgstr "Interní jádro"
1206
1207 #: CoreAccountSettingsPage#1
1208 msgid "Connect to Quassel Core"
1209 msgstr "Připojit k jádru Quassel"
1210
1211 #: CoreAccountSettingsPage#2
1212 msgid "Core Accounts"
1213 msgstr "Účty jádra"
1214
1215 #: CoreAccountSettingsPage#3
1216 msgid "Edit..."
1217 msgstr "Editovat..."
1218
1219 #: CoreAccountSettingsPage#4
1220 msgctxt "CoreAccountSettingsPage#4"
1221 msgid "Add..."
1222 msgstr "Přidat..."
1223
1224 #: CoreAccountSettingsPage#5
1225 msgctxt "CoreAccountSettingsPage#5"
1226 msgid "Delete"
1227 msgstr "Smazat"
1228
1229 #: CoreAccountSettingsPage#6
1230 msgid "Automatically connect on startup"
1231 msgstr "Automaticky připojit při spuštění"
1232
1233 #: CoreAccountSettingsPage#7
1234 msgid "Connect to last account used"
1235 msgstr "Připojit k naposledy použitému účtu"
1236
1237 #: CoreAccountSettingsPage#8
1238 msgid "Always connect to"
1239 msgstr "Vždy připojit k"
1240
1241 #: CoreAccountSettingsPage#9
1242 msgctxt "CoreAccountSettingsPage#9"
1243 msgid "Remote Cores"
1244 msgstr "Vzdálená jádra"
1245
1246 #: CoreConfigWizard#1
1247 msgid "Core Configuration Wizard"
1248 msgstr "Průvodce nastavením jádra"
1249
1250 #: CoreConfigWizard#2
1251 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
1252 msgstr "Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se..."
1253
1254 #: CoreConfigWizard#3
1255 msgid "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
1256 msgstr "Nastavení jádra selhalo:<br><b>%1</b><br>Stiskněte <em>Další</em> pro opakování."
1257
1258 #: CoreConfigWizard#4
1259 msgid "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please remember to configure your identities and networks now."
1260 msgstr "Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!<br>Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity."
1261
1262 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#1
1263 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#1"
1264 msgid "Form"
1265 msgstr "Form"
1266
1267 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#2
1268 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#2"
1269 msgid "Username:"
1270 msgstr "Uživatelské jméno:"
1271
1272 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#3
1273 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#3"
1274 msgid "Password:"
1275 msgstr "Heslo:"
1276
1277 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#4
1278 msgid "Repeat password:"
1279 msgstr "Heslo znovu:"
1280
1281 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#5
1282 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage#5"
1283 msgid "Remember password"
1284 msgstr "Pamatovat heslo"
1285
1286 #: CoreConfigWizardAdminUserPage#6
1287 msgid ""
1288 "<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
1289 "If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1290 msgstr ""
1291 "<b>Poznámka:</b> Přidávání více uživatelů a změny uživatelského jména a hesla prozatím nejsou proveditelné skrze grafické rozhraní Quassel klienta.\n"
1292 "Pokud dané operace potřebujete provést, prosíme spusťte \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1293
1294 #: CoreConfigWizardIntroPage#1
1295 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage#1"
1296 msgid "Form"
1297 msgstr "Form"
1298
1299 #: CoreConfigWizardIntroPage#2
1300 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
1301 msgstr "Tento průvodce vás provede skrze nastavení jádra Quassel."
1302
1303 #: CoreConfigWizardPages::AdminUserPage#1
1304 msgid "Create Admin User"
1305 msgstr "Vytvořit účet administrátora"
1306
1307 #: CoreConfigWizardPages::AdminUserPage#2
1308 msgid "First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges."
1309 msgstr "Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva."
1310
1311 #: CoreConfigWizardPages::IntroPage#1
1312 msgid "Introduction"
1313 msgstr "Úvod"
1314
1315 #: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#1
1316 msgid "Select Storage Backend"
1317 msgstr "Zvolte skladovací rozhraní"
1318
1319 #: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#2
1320 msgid "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in."
1321 msgstr "Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra."
1322
1323 #: CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage#3
1324 msgid "Connection Properties"
1325 msgstr "Možnosti spojení"
1326
1327 #: CoreConfigWizardPages::SyncPage#1
1328 msgid "Storing Your Settings"
1329 msgstr "Ukládám Vaše nastavení"
1330
1331 #: CoreConfigWizardPages::SyncPage#2
1332 msgid "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically."
1333 msgstr "Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni."
1334
1335 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#1
1336 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage#1"
1337 msgid "Form"
1338 msgstr "Form"
1339
1340 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#2
1341 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage#2"
1342 msgid "Storage Backend:"
1343 msgstr "Skladovací rozhraní:"
1344
1345 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#3
1346 msgid "Description"
1347 msgstr "Popis"
1348
1349 #: CoreConfigWizardStorageSelectionPage#4
1350 msgid "Foobar"
1351 msgstr "Foobar"
1352
1353 #: CoreConfigWizardSyncPage#1
1354 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#1"
1355 msgid "Form"
1356 msgstr "Form"
1357
1358 #: CoreConfigWizardSyncPage#2
1359 msgid "Your Choices"
1360 msgstr "Vaše volby"
1361
1362 #: CoreConfigWizardSyncPage#3
1363 msgid "Admin User:"
1364 msgstr "Administrátor:"
1365
1366 #: CoreConfigWizardSyncPage#4
1367 msgid "foo"
1368 msgstr "foo"
1369
1370 #: CoreConfigWizardSyncPage#5
1371 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage#5"
1372 msgid "Storage Backend:"
1373 msgstr "Skladovací rozhraní:"
1374
1375 #: CoreConfigWizardSyncPage#6
1376 msgid "bar"
1377 msgstr "bar"
1378
1379 #: CoreConfigWizardSyncPage#7
1380 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
1381 msgstr "Prosím vyčkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru..."
1382
1383 #: CoreConnectAuthDlg#1
1384 msgid "Authentication Required"
1385 msgstr "Autenifikace vyžadována"
1386
1387 #: CoreConnectAuthDlg#2
1388 msgid "Please enter your account data:"
1389 msgstr "Prosím zadejte údaje vašeho účtu:"
1390
1391 #: CoreConnectAuthDlg#3
1392 msgctxt "CoreConnectAuthDlg#3"
1393 msgid "Password:"
1394 msgstr "Heslo:"
1395
1396 #: CoreConnectAuthDlg#4
1397 msgctxt "CoreConnectAuthDlg#4"
1398 msgid "Username:"
1399 msgstr "Uživatelské jméno:"
1400
1401 #: CoreConnectAuthDlg#5
1402 msgctxt "CoreConnectAuthDlg#5"
1403 msgid "Remember password"
1404 msgstr "Pamatovat heslo"
1405
1406 #: CoreConnectAuthDlg#6
1407 msgid "Please enter your credentials for %1:"
1408 msgstr "Prosím zadejte vaše pověření pro %1:"
1409
1410 #: CoreConnectDlg#1
1411 msgid "Connect to Core"
1412 msgstr "Připojit k jádru"
1413
1414 #: CoreConnection#1
1415 msgid "Network is down"
1416 msgstr "Síť je mimo provoz"
1417
1418 #: CoreConnection#2
1419 msgid "Disconnected"
1420 msgstr "Odpojeno"
1421
1422 #: CoreConnection#3
1423 msgid "Looking up %1..."
1424 msgstr "Vyhledávám %1..."
1425
1426 #: CoreConnection#4
1427 msgid "Connecting to %1..."
1428 msgstr "Připojuji se k %1..."
1429
1430 #: CoreConnection#5
1431 msgid "Connected to %1"
1432 msgstr "Připojeno k %1..."
1433
1434 #: CoreConnection#6
1435 msgid "Disconnecting from %1..."
1436 msgstr "Odpojeno od %1..."
1437
1438 #: CoreConnection#7
1439 msgid "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
1440 msgstr "Jádro Quasselu, ke kterému se snazíte připojit, je příliš staré! Prosíme zvažte jeho aktualizaci."
1441
1442 #: CoreConnection#8
1443 msgid "Invalid data received from core"
1444 msgstr "Přijata neplatná data od jádra"
1445
1446 #: CoreConnection#9
1447 msgid "Disconnected from core."
1448 msgstr "Odpojit od jádra."
1449
1450 #: CoreConnection#10
1451 msgid "Unencrypted connection canceled"
1452 msgstr "Nešifrované spojení zrušeno"
1453
1454 #: CoreConnection#11
1455 msgid "Synchronizing to core..."
1456 msgstr "Synchronizace s jádrem..."
1457
1458 #: CoreConnection#12
1459 msgid "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at least core/client protocol v%1 to connect."
1460 msgstr "<b>Jádro Quasselu, ke kterému se snažíte připojit, je příliš staré!</b><br> Požadovaný je protokol verze %1 pro spojení."
1461
1462 #: CoreConnection#13
1463 msgid "Logging in..."
1464 msgstr "Probíhá přihlášení..."
1465
1466 #: CoreConnection#14
1467 msgid "Login canceled"
1468 msgstr "Přihlášení zrušeno"
1469
1470 #: CoreConnection#15
1471 msgid "Receiving session state"
1472 msgstr "Příjem stavu sezení"
1473
1474 #: CoreConnection#16
1475 msgid "Synchronizing to %1..."
1476 msgstr "Synchronizace s %1..."
1477
1478 #: CoreConnection#17
1479 msgid "Receiving network states"
1480 msgstr "Příjem stavů sítí"
1481
1482 #: CoreConnection#18
1483 msgid "Synchronized to %1"
1484 msgstr "Synchronizováno s %1"
1485
1486 #: CoreConnectionSettingsPage#1
1487 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#1"
1488 msgid "Form"
1489 msgstr "Form"
1490
1491 #: CoreConnectionSettingsPage#2
1492 msgid "Network Status Detection"
1493 msgstr "Detekce stavu sítě"
1494
1495 #: CoreConnectionSettingsPage#3
1496 msgid "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most KDE users"
1497 msgstr "Při detekci stavu spoléhat na hardwarovou vrstvu KDE. Doporučeno pro většinu KDE uživatelů"
1498
1499 #: CoreConnectionSettingsPage#4
1500 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)"
1501 msgstr "Použít detekci stavu sítě KDE (skrze Solid)"
1502
1503 #: CoreConnectionSettingsPage#5
1504 msgid "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after a certain time"
1505 msgstr "Aktivně pinkat vzdálené jádro a odpojit pokud neobdržíme odpověď po určitém časovém intervalu"
1506
1507 #: CoreConnectionSettingsPage#6
1508 msgid "Ping timeout after"
1509 msgstr "Vypršení časového limitu po"
1510
1511 #: CoreConnectionSettingsPage#7
1512 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#7"
1513 msgid " seconds"
1514 msgstr " vteřin"
1515
1516 #: CoreConnectionSettingsPage#8
1517 msgid "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. This may take a long time after actually losing connectivity"
1518 msgstr "Odpojit pouze pokud bude síťový socket uzavřen operačním systémem. Může trvat poněkud déle nežli uzavře spojení po ztracení připojení"
1519
1520 #: CoreConnectionSettingsPage#9
1521 msgid "Never time out actively"
1522 msgstr "Aktivně neodpojovat"
1523
1524 #: CoreConnectionSettingsPage#10
1525 msgid "Automatically reconnect on network failures"
1526 msgstr "Automaticky připojit při síťových výpadcích"
1527
1528 #: CoreConnectionSettingsPage#11
1529 msgid "Retry every"
1530 msgstr "Zkusit vše"
1531
1532 #: CoreConnectionSettingsPage#12
1533 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#12"
1534 msgid "Remote Cores"
1535 msgstr "Vzdálená jádra"
1536
1537 #: CoreConnectionSettingsPage#13
1538 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage#13"
1539 msgid "Connection"
1540 msgstr "Spojení"
1541
1542 #: CoreConnectionStatusWidget#1
1543 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget#1"
1544 msgid "Form"
1545 msgstr "Form"
1546
1547 #: CoreConnectionStatusWidget#2
1548 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget#2"
1549 msgid "Message"
1550 msgstr "Zpráva"
1551
1552 #: CoreConnectionStatusWidget#3
1553 msgid "s"
1554 msgstr "s"
1555
1556 #: CoreConnectionStatusWidget#4
1557 msgid "ms"
1558 msgstr "ms"
1559
1560 #: CoreConnectionStatusWidget#5
1561 msgid "(Lag: %1 %2)"
1562 msgstr "(Zpoždění: %1 %2)"
1563
1564 #: CoreConnectionStatusWidget#6
1565 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL."
1566 msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované pomocí SSL."
1567
1568 #: CoreConnectionStatusWidget#7
1569 msgid "The connection to your core is not encrypted."
1570 msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované."
1571
1572 #: CoreInfoDlg#1
1573 msgid "Core Information"
1574 msgstr "Informace o jádru"
1575
1576 #: CoreInfoDlg#2
1577 msgid "Version:"
1578 msgstr "Verze:"
1579
1580 #: CoreInfoDlg#3
1581 msgid "<core version>"
1582 msgstr "<verze jádra>"
1583
1584 #: CoreInfoDlg#4
1585 msgid "Uptime:"
1586 msgstr "Doba běhu:"
1587
1588 #: CoreInfoDlg#5
1589 msgid "Connected Clients:"
1590 msgstr "Připojení klienti:"
1591
1592 #: CoreInfoDlg#6
1593 msgid "<connected clients>"
1594 msgstr "<připojení klienti>"
1595
1596 #: CoreInfoDlg#7
1597 msgid "<core uptime>"
1598 msgstr "<doba běhu jádra>"
1599
1600 #: CoreInfoDlg#8
1601 msgid "Build date:"
1602 msgstr "Datum sestavení:"
1603
1604 #: CoreInfoDlg#9
1605 msgid "<build date>"
1606 msgstr "<datum sestavení>"
1607
1608 #: CoreInfoDlg#10
1609 msgctxt "CoreInfoDlg#10"
1610 msgid "Close"
1611 msgstr "Zavřít"
1612
1613 #: CoreInfoDlg#11
1614 msgid "%n Day(s)"
1615 msgstr "%n Den"
1616
1617 #: CoreInfoDlg#12
1618 msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
1619 msgstr " %1:%2:%3 (od %4)"
1620
1621 #: CoreNetwork#1
1622 msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
1623 msgstr "Spojení selhalo. Zkouším další server"
1624
1625 #: CoreNetwork#2
1626 msgid "Connecting to %1:%2..."
1627 msgstr "Připojuji se k %1:%2..."
1628
1629 #: CoreNetwork#3
1630 msgid "Disconnecting. (%1)"
1631 msgstr "Odpojuji. (%1)"
1632
1633 #: CoreNetwork#4
1634 msgid "Core Shutdown"
1635 msgstr "Vypnutí jádra"
1636
1637 #: CoreNetwork#5
1638 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
1639 msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)"
1640
1641 #: CoreNetwork#6
1642 msgid "Connection failure: %1"
1643 msgstr "Chyba spojení: %1"
1644
1645 #: CoreSession#1
1646 msgctxt "CoreSession#1"
1647 msgid "Client"
1648 msgstr "Klient"
1649
1650 #: CoreSession#2
1651 msgid "disconnected (UserId: %1)."
1652 msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)."
1653
1654 #: CoreSession#3
1655 msgid "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!"
1656 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!"
1657
1658 #: CoreSession#4
1659 msgid "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!"
1660 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!"
1661
1662 #: CoreUserInputHandler#1
1663 msgid "away"
1664 msgstr "pryč"
1665
1666 #: CoreUserInputHandler#2
1667 msgid "sending CTCP-%1 request"
1668 msgstr "posílám požadavek CTCP-%1"
1669
1670 #: CreateIdentityDlg#1
1671 msgid "Create New Identity"
1672 msgstr "Vytvořit novou identitu"
1673
1674 #: CreateIdentityDlg#2
1675 msgid "Identity name:"
1676 msgstr "Název identity:"
1677
1678 #: CreateIdentityDlg#3
1679 msgid "Create blank identity"
1680 msgstr "Vytvořit prázdnou identitu"
1681
1682 #: CreateIdentityDlg#4
1683 msgid "Duplicate:"
1684 msgstr "Duplikovat:"
1685
1686 #: CtcpHandler#1
1687 msgid "Received CTCP PING request from %1"
1688 msgstr "Obdržen CTCP PING požadavek od %1"
1689
1690 #: CtcpHandler#2
1691 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
1692 msgstr "Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem"
1693
1694 #: CtcpHandler#3
1695 msgid "Received CTCP VERSION request by %1"
1696 msgstr "Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1"
1697
1698 #: CtcpHandler#4
1699 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2"
1700 msgstr "Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2"
1701
1702 #: CtcpHandler#5
1703 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2"
1704 msgstr "Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2"
1705
1706 #: DebugBufferViewOverlay#1
1707 msgid "Debug BufferView Overlay"
1708 msgstr "Ladící vrstva záložek"
1709
1710 #: DebugBufferViewOverlay#2
1711 msgid "Overlay View"
1712 msgstr "Pohled vrstvy"
1713
1714 #: DebugBufferViewOverlay#3
1715 msgid "Overlay Properties"
1716 msgstr "Nastavení vrstvy"
1717
1718 #: DebugBufferViewOverlay#4
1719 msgid "BufferViews:"
1720 msgstr "Pohledy na záložky:"
1721
1722 #: DebugBufferViewOverlay#5
1723 msgid "All Networks:"
1724 msgstr "Všechny sítě:"
1725
1726 #: DebugBufferViewOverlay#6
1727 msgid "Networks:"
1728 msgstr "Sítě:"
1729
1730 #: DebugBufferViewOverlay#7
1731 msgid "Buffers:"
1732 msgstr "Záložky:"
1733
1734 #: DebugBufferViewOverlay#8
1735 msgid "Removed buffers:"
1736 msgstr "Odstraněné záložky:"
1737
1738 #: DebugBufferViewOverlay#9
1739 msgid "Temp. removed buffers:"
1740 msgstr "Dočasně odstraněné záložky:"
1741
1742 #: DebugBufferViewOverlay#10
1743 msgid "Add Buffers Automatically:"
1744 msgstr "Přidávat záložky automaticky:"
1745
1746 #: DebugBufferViewOverlay#11
1747 msgid "Hide inactive buffers:"
1748 msgstr "Skrýt neaktivní záložky:"
1749
1750 #: DebugBufferViewOverlay#12
1751 msgid "Allowed buffer types:"
1752 msgstr "Povolené typy záložek:"
1753
1754 #: DebugBufferViewOverlay#13
1755 msgid "Minimum activity:"
1756 msgstr "Minimální aktivita:"
1757
1758 #: DebugBufferViewOverlay#14
1759 msgid "Is initialized:"
1760 msgstr "Je inicializován:"
1761
1762 #: DebugConsole#1
1763 msgid "Debug Console"
1764 msgstr "Ladící konzole"
1765
1766 #: DebugConsole#2
1767 msgid "local"
1768 msgstr "lokální"
1769
1770 #: DebugConsole#3
1771 msgid "core"
1772 msgstr "jádro"
1773
1774 #: DebugConsole#4
1775 msgid "Evaluate!"
1776 msgstr "Posoudit!"
1777
1778 #: DebugLogWidget#1
1779 msgid "Debug Log"
1780 msgstr "Ladící log"
1781
1782 #: DebugLogWidget#2
1783 msgctxt "DebugLogWidget#2"
1784 msgid "Close"
1785 msgstr "Zavřít"
1786
1787 #: DesktopNotificationConfigWidget#1
1788 msgctxt "DesktopNotificationConfigWidget#1"
1789 msgid "Form"
1790 msgstr "Form"
1791
1792 #: DesktopNotificationConfigWidget#2
1793 msgid "Desktop Notification (via D-Bus)"
1794 msgstr "Oznamovaní (skrze D-Bus)"
1795
1796 #: DesktopNotificationConfigWidget#3
1797 msgid "Timeout:"
1798 msgstr "Časová prodleva:"
1799
1800 #: DesktopNotificationConfigWidget#4
1801 msgctxt "DesktopNotificationConfigWidget#4"
1802 msgid " s"
1803 msgstr " s"
1804
1805 #: DesktopNotificationConfigWidget#5
1806 msgid "Position hint:"
1807 msgstr "Pozice oznámení:"
1808
1809 #: DesktopNotificationConfigWidget#6
1810 msgid " px"
1811 msgstr " px"
1812
1813 #: DesktopNotificationConfigWidget#7
1814 msgid "X: "
1815 msgstr "X: "
1816
1817 #: DesktopNotificationConfigWidget#8
1818 msgid "Y: "
1819 msgstr "Y: "
1820
1821 #: DesktopNotificationConfigWidget#9
1822 msgid "Queue unread notifications"
1823 msgstr "Řadit nepřečtená oznámení"
1824
1825 #: ExecWrapper#1
1826 msgid "Invalid command string for /exec: %1"
1827 msgstr "Neplatný příkaz pro /exec: %1"
1828
1829 #: ExecWrapper#2
1830 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
1831 msgstr "Název \"%1\" není platný: ../ nebo ..\\ nejsou povoleny!"
1832
1833 #: ExecWrapper#3
1834 msgid "Could not find script \"%1\""
1835 msgstr "Nemohu najít skript \"%1\""
1836
1837 #: ExecWrapper#4
1838 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
1839 msgstr "Skript \"%1\" se zbořil s výstupním kódem %2."
1840
1841 #: ExecWrapper#5
1842 msgid "Script \"%1\" could not start."
1843 msgstr "Skript \"%1\" se nepodařilo spustit."
1844
1845 #: ExecWrapper#6
1846 msgid "Script \"%1\" caused error %2."
1847 msgstr "Skript \"%1\" způsobil chybu %2."
1848
1849 #: FontSelector#1
1850 msgid "Choose..."
1851 msgstr "Vybrat..."
1852
1853 #: HighlightSettingsPage#1
1854 msgctxt "HighlightSettingsPage#1"
1855 msgid "Form"
1856 msgstr "Form"
1857
1858 #: HighlightSettingsPage#2
1859 msgid "Custom Highlights"
1860 msgstr "Uživatelská zvýraznění"
1861
1862 #: HighlightSettingsPage#3
1863 msgctxt "HighlightSettingsPage#3"
1864 msgid "Highlight"
1865 msgstr "Zvýraznění"
1866
1867 #: HighlightSettingsPage#4
1868 msgid "RegEx"
1869 msgstr "Regulérní výraz"
1870
1871 #: HighlightSettingsPage#5
1872 msgid "CS"
1873 msgstr "CV"
1874
1875 #: HighlightSettingsPage#6
1876 msgid "Enable"
1877 msgstr "Povolit"
1878
1879 #: HighlightSettingsPage#7
1880 msgid "Add"
1881 msgstr "Přidat"
1882
1883 #: HighlightSettingsPage#8
1884 msgctxt "HighlightSettingsPage#8"
1885 msgid "Remove"
1886 msgstr "Odebrat"
1887
1888 #: HighlightSettingsPage#9
1889 msgid "Highlight Nicks"
1890 msgstr "Zvýrazňované přezdívky"
1891
1892 #: HighlightSettingsPage#10
1893 msgid "All nicks from identity"
1894 msgstr "Všechny přezdívky z identity"
1895
1896 #: HighlightSettingsPage#11
1897 msgid "Current nick"
1898 msgstr "Současnou"
1899
1900 #: HighlightSettingsPage#12
1901 msgid "None"
1902 msgstr "Žádnou"
1903
1904 #: HighlightSettingsPage#13
1905 msgid "Case sensitive"
1906 msgstr "Citlivý na velikost písma"
1907
1908 #: HighlightSettingsPage#14
1909 msgctxt "HighlightSettingsPage#14"
1910 msgid "Interface"
1911 msgstr "Rozhraní"
1912
1913 #: HighlightSettingsPage#15
1914 msgid "this shouldn't be empty"
1915 msgstr "toto by nemělo být prázdné"
1916
1917 #: HighlightSettingsPage#16
1918 msgid "highlight rule"
1919 msgstr "Pravidla zvýraznění"
1920
1921 #: IdentitiesSettingsPage#1
1922 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#1"
1923 msgid "Rename Identity"
1924 msgstr "Přejmenovat identitu"
1925
1926 #: IdentitiesSettingsPage#2
1927 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#2"
1928 msgid "..."
1929 msgstr "..."
1930
1931 #: IdentitiesSettingsPage#3
1932 msgid "Add Identity"
1933 msgstr "Přidat identitu"
1934
1935 #: IdentitiesSettingsPage#4
1936 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#4"
1937 msgid "Add..."
1938 msgstr "Přidat..."
1939
1940 #: IdentitiesSettingsPage#5
1941 msgid "Remove Identity"
1942 msgstr "Odstranit identitu"
1943
1944 #: IdentitiesSettingsPage#6
1945 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#6"
1946 msgid "IRC"
1947 msgstr "IRC"
1948
1949 #: IdentitiesSettingsPage#7
1950 msgid "Identities"
1951 msgstr "Identity"
1952
1953 #: IdentitiesSettingsPage#8
1954 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#8"
1955 msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
1956 msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
1957
1958 #: IdentitiesSettingsPage#9
1959 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
1960 msgstr "<li>Všechny identity potřebují název</li>"
1961
1962 #: IdentitiesSettingsPage#10
1963 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
1964 msgstr "<li>Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku</li>"
1965
1966 #: IdentitiesSettingsPage#11
1967 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
1968 msgstr "<li>Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno</li>"
1969
1970 #: IdentitiesSettingsPage#12
1971 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
1972 msgstr "<li>Musíte specifikovat ident pro každou identitu</li>"
1973
1974 #: IdentitiesSettingsPage#13
1975 msgctxt "IdentitiesSettingsPage#13"
1976 msgid "</ul>"
1977 msgstr "</ul>"
1978
1979 #: IdentitiesSettingsPage#14
1980 msgid "One or more identities are invalid"
1981 msgstr "Jedna (či více) identita není validní"
1982
1983 #: IdentitiesSettingsPage#15
1984 msgid "Delete Identity?"
1985 msgstr "Smazat Identitu?"
1986
1987 #: IdentitiesSettingsPage#16
1988 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
1989 msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?"
1990
1991 #: IdentitiesSettingsPage#17
1992 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
1993 msgstr "Prosím zadejte nový název pro identitu \"%1\"!"
1994
1995 #: Identity#1
1996 msgid "Quassel IRC User"
1997 msgstr "Uživatel Quassel IRC"
1998
1999 #: Identity#2
2000 msgid "<empty>"
2001 msgstr "<prázdné>"
2002
2003 #: Identity#3
2004 msgid "Gone fishing."
2005 msgstr "Šel jsem rybařit."
2006
2007 #: Identity#4
2008 msgid "Not here. No, really. not here!"
2009 msgstr "Nejsem tu. Vážně tu nejsem!"
2010
2011 #: Identity#5
2012 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
2013 msgstr "Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země..."
2014
2015 #: Identity#6
2016 msgid "Kindergarten is elsewhere!"
2017 msgstr "Tady opravdu není školka!"
2018
2019 #: Identity#7
2020 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
2021 msgstr "http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv."
2022
2023 #: IdentityEditWidget#1
2024 msgid "General"
2025 msgstr "Obecné"
2026
2027 #: IdentityEditWidget#2
2028 msgid "Real Name:"
2029 msgstr "Skutečné jméno:"
2030
2031 #: IdentityEditWidget#3
2032 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
2033 msgstr "\"Skutečné jméno\" je zobrazeno při volání příkazu /whois."
2034
2035 #: IdentityEditWidget#4
2036 msgid "Nicknames"
2037 msgstr "Přezdívky"
2038
2039 #: IdentityEditWidget#5
2040 msgctxt "IdentityEditWidget#5"
2041 msgid "Add Nickname"
2042 msgstr "Přidat přezdívku"
2043
2044 #: IdentityEditWidget#6
2045 msgctxt "IdentityEditWidget#6"
2046 msgid "&Add..."
2047 msgstr "Přid&at..."
2048
2049 #: IdentityEditWidget#7
2050 msgid "Remove Nickname"
2051 msgstr "Odstranit přezdívku"
2052
2053 #: IdentityEditWidget#8
2054 msgctxt "IdentityEditWidget#8"
2055 msgid "Remove"
2056 msgstr "Odebrat"
2057
2058 #: IdentityEditWidget#9
2059 msgctxt "IdentityEditWidget#9"
2060 msgid "Rename Identity"
2061 msgstr "Přejmenovat identitu"
2062
2063 #: IdentityEditWidget#10
2064 msgctxt "IdentityEditWidget#10"
2065 msgid "Re&name..."
2066 msgstr "Přejme&novat..."
2067
2068 #: IdentityEditWidget#11
2069 msgctxt "IdentityEditWidget#11"
2070 msgid "Move upwards in list"
2071 msgstr "Posunout výš v seznamu"
2072
2073 #: IdentityEditWidget#12
2074 msgctxt "IdentityEditWidget#12"
2075 msgid "..."
2076 msgstr "..."
2077
2078 #: IdentityEditWidget#13
2079 msgctxt "IdentityEditWidget#13"
2080 msgid "Move downwards in list"
2081 msgstr "Posunout níž v seznamu"
2082
2083 #: IdentityEditWidget#14
2084 msgid "A&way"
2085 msgstr "V&zdálen"
2086
2087 #: IdentityEditWidget#15
2088 msgid "Default Away Settings"
2089 msgstr "Výchozí nastavení Vzdálení"
2090
2091 #: IdentityEditWidget#16
2092 msgid "Nick to be used when being away"
2093 msgstr "Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni"
2094
2095 #: IdentityEditWidget#17
2096 msgid "Default away reason"
2097 msgstr "Výchozí důvod proč jste vzdáleni"
2098
2099 #: IdentityEditWidget#18
2100 msgid "Away Nick:"
2101 msgstr "Přezdívka při vzdálení:"
2102
2103 #: IdentityEditWidget#19
2104 msgid "Away Reason:"
2105 msgstr "Důvod vzdálení:"
2106
2107 #: IdentityEditWidget#20
2108 msgid "Set away when all clients have detached from the core"
2109 msgstr "Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra"
2110
2111 #: IdentityEditWidget#21
2112 msgid "Away On Detach"
2113 msgstr "Vzdálen při odpojení"
2114
2115 #: IdentityEditWidget#22
2116 msgid "Not implemented yet"
2117 msgstr "Ještě jsme to neimplementovali ;]"
2118
2119 #: IdentityEditWidget#23
2120 msgid "Away On Idle"
2121 msgstr "Nastavit vzdálen při nicnedělání"
2122
2123 #: IdentityEditWidget#24
2124 msgid "Set away after"
2125 msgstr "Nastavit vzdálen po"
2126
2127 #: IdentityEditWidget#25
2128 msgid "minutes of being idle"
2129 msgstr "minut nicnedělání"
2130
2131 #: IdentityEditWidget#26
2132 msgctxt "IdentityEditWidget#26"
2133 msgid "Advanced"
2134 msgstr "Pokročilé"
2135
2136 #: IdentityEditWidget#27
2137 msgid "Ident:"
2138 msgstr "Identifikace:"
2139
2140 #: IdentityEditWidget#28
2141 msgid "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network."
2142 msgstr "\"Ident\" je částí vaší masky a spolu s názvem vašeho počítače vás unikátně označuje pro IRC síť."
2143
2144 #: IdentityEditWidget#29
2145 msgid "Messages"
2146 msgstr "Zprávy"
2147
2148 #: IdentityEditWidget#30
2149 msgid "Part Reason:"
2150 msgstr "Důvod pro opuštění:"
2151
2152 #: IdentityEditWidget#31
2153 msgid "Quit Reason:"
2154 msgstr "Důvod pro ukončení:"
2155
2156 #: IdentityEditWidget#32
2157 msgid "Kick Reason:"
2158 msgstr "Důvod pro vyhození:"
2159
2160 #: IdentityEditWidget#33
2161 msgid "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
2162 msgstr "Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL"
2163
2164 #: IdentityEditWidget#34
2165 msgid ""
2166 "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
2167 "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
2168 msgstr ""
2169 "Varování: nejste připojeni k jádru zabezpečeným spojením!\n"
2170 "Pokračování povede k nešifrovanému přenosu vašeho SSL klíče a SSL certifikátu!"
2171
2172 #: IdentityEditWidget#35
2173 msgctxt "IdentityEditWidget#35"
2174 msgid "Continue"
2175 msgstr "Pokračovat"
2176
2177 #: IdentityEditWidget#36
2178 msgid "Use SSL Key"
2179 msgstr "Použít SSL Klíč"
2180
2181 #: IdentityEditWidget#37
2182 msgid "Key Type:"
2183 msgstr "Typ klíče:"
2184
2185 #: IdentityEditWidget#38
2186 msgid "No Key loaded"
2187 msgstr "Nebyl načten žádný klíč"
2188
2189 #: IdentityEditWidget#39
2190 msgid "Load"
2191 msgstr "Načíst"
2192
2193 #: IdentityEditWidget#40
2194 msgid "Use SSL Certificate"
2195 msgstr "Použít SSL Certifikát"
2196
2197 #: IdentityEditWidget#41
2198 msgid "Organisation:"
2199 msgstr "Organizace:"
2200
2201 #: IdentityEditWidget#42
2202 msgid "No Certificate loaded"
2203 msgstr "Nebyl načten žádný certifikát"
2204
2205 #: IdentityEditWidget#43
2206 msgid "CommonName:"
2207 msgstr "Běžné jméno:"
2208
2209 #: IdentityEditWidget#44
2210 msgid "Load a Key"
2211 msgstr "Načíst klíč"
2212
2213 #: IdentityEditWidget#45
2214 msgid "RSA"
2215 msgstr "RSA"
2216
2217 #: IdentityEditWidget#46
2218 msgid "DSA"
2219 msgstr "DSA"
2220
2221 #: IdentityEditWidget#47
2222 msgid "Clear"
2223 msgstr "Vyčistit"
2224
2225 #: IdentityEditWidget#48
2226 msgid "Load a Certificate"
2227 msgstr "Načíst certifikát"
2228
2229 #: IdentityPage#1
2230 msgid "Setup Identity"
2231 msgstr "Nastavení identity"
2232
2233 #: IdentityPage#2
2234 msgid "Default Identity"
2235 msgstr "Výchozí Identita"
2236
2237 #: IgnoreListEditDlg#1
2238 msgid "Configure Ignore Rule"
2239 msgstr "Nastavit pravidlo ignorování"
2240
2241 #: IgnoreListEditDlg#2
2242 msgid ""
2243 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
2244 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
2245 "<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
2246 "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
2247 "<p><u>Permanent:</u></p>\n"
2248 "<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
2249 msgstr ""
2250 "<p><b>Přísnost:</b></p>\n"
2251 "<p><u>Dynamická:</u></p>\n"
2252 "<p>Zprávy jsou filtrovány \"za běhu\".\n"
2253 "Pokud je pravidlo zakázáno, zprávy se znovu objeví.</p>\n"
2254 "<p><u>Permanentní:</u></p>\n"
2255 "<p>Zprávy jsou filtrovány ještě před uložením do databáze.</p>"
2256
2257 #: IgnoreListEditDlg#3
2258 msgid "Strictness"
2259 msgstr "Přísnost"
2260
2261 #: IgnoreListEditDlg#4
2262 msgid "Dynamic"
2263 msgstr "Dynamická"
2264
2265 #: IgnoreListEditDlg#5
2266 msgid "Permanent"
2267 msgstr "Trvalá"
2268
2269 #: IgnoreListEditDlg#6
2270 msgid ""
2271 "<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
2272 "<p><u>Sender:</u></p>\n"
2273 "<p>The rule is matched against the sender string\n"
2274 "<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
2275 "<p><u>Message:</u></p>\n"
2276 "<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
2277 msgstr ""
2278 "<p><b>Typ pravidla:</b></p>\n"
2279 "<p><u>Odesílatel:</u></p>\n"
2280 "<p>Pravidlo je porovnáváno vůči odesílateli\n"
2281 "<i>přezdívka!ident@jméno.počítače<i></p>\n"
2282 "<p><u>Zpráva:</u></p>\n"
2283 "<p>Pravidlo je porovnáváno vůči obsahu dané zprávy</p>"
2284
2285 #: IgnoreListEditDlg#7
2286 msgid "Rule Type"
2287 msgstr "Typ pravidla"
2288
2289 #: IgnoreListEditDlg#8
2290 msgid "Sender"
2291 msgstr "Odesílatel"
2292
2293 #: IgnoreListEditDlg#9
2294 msgctxt "IgnoreListEditDlg#9"
2295 msgid "Message"
2296 msgstr "Zpráva"
2297
2298 #: IgnoreListEditDlg#10
2299 msgid ""
2300 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
2301 "<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
2302 "<p><u>- the message content:</u></p>\n"
2303 "<p><i>Example:</i>\n"
2304 "<br />\n"
2305 "<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
2306 "<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
2307 "<p><i>Examples:</i>\n"
2308 "<br />\n"
2309 "- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
2310 "<br />\n"
2311 "- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
2312 msgstr ""
2313 "<p><b>Pravidlo ignorance:</b></p>\n"
2314 "<p>Podle typu pravidla je text kontrolován proti:</p>\n"
2315 "<p><u>- obsahu zprávy:</u></p>\n"
2316 "<p><i>Příklad:</i>\n"
2317 "<br />\n"
2318 "<i>*foobar*</i> platí pro libovolný text obsahující <i>foobar</i></p>\n"
2319 "<p><u>- textu odesílatele</u>  <i>(přezdívka!ident@název.počítače)</i></p>\n"
2320 "<p><i>Příklad:</i>\n"
2321 "<br />\n"
2322 "- <i>*@foobar.com</i> bude platit pro každý počítač z domény <i>foobar.com</i>\n"
2323 "<br />\n"
2324 "- <i>hlupec!.+</i> (RegEx) platí pro každého uživatele s přezdívkou <i>hlupec</i>, který se může připojovat z libovolného počítače</p>"
2325
2326 #: IgnoreListEditDlg#11
2327 msgctxt "IgnoreListEditDlg#11"
2328 msgid "Ignore Rule"
2329 msgstr "Pravidlo ignorance"
2330
2331 #: IgnoreListEditDlg#12
2332 msgid ""
2333 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
2334 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
2335 "<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
2336 "<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
2337 "<br />\n"
2338 "?: representing \"exactly one character\"</p>"
2339 msgstr ""
2340 "<p><b>Používat regulární výrazy:</b></p>\n"
2341 "<p>Při povolení je pravidlo zpracováno jako regulární výraz.</p>\n"
2342 "<p>V opačném případě pravidla povolují tyto speciální znaky:</p>\n"
2343 "<p> *: reprezentuje \"libovolné množství znaků\"\n"
2344 "<br />\n"
2345 "?: reprezentuje \"právě jeden znak\"</p>"
2346
2347 #: IgnoreListEditDlg#13
2348 msgid "Regular expression"
2349 msgstr "Regulární výrazy"
2350
2351 #: IgnoreListEditDlg#14
2352 msgid ""
2353 "<p><b>Scope:</b></p>\n"
2354 "<p><u>Global:</u></p>\n"
2355 "<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
2356 "<p><u>Network:</u></p>\n"
2357 "<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
2358 "<p><u>Channel:</u></p>\n"
2359 "<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
2360 msgstr ""
2361 "<p><b>Rozsah:</b></p>\n"
2362 "<p><u>Globální:</u></p>\n"
2363 "<p>Pravidlo je platné pro všechny sítě a na všech kanálech</p>\n"
2364 "<p><u>Síť:</u></p>\n"
2365 "<p>Seznam je interpretován jako seznam sítí, kde je pravidlo platné</p>\n"
2366 "<p><u>Kanál:</u></p>\n"
2367 "<p>Seznam je interpretován jako seznam kanálů, kde je pravidlo platné</p>"
2368
2369 #: IgnoreListEditDlg#15
2370 msgid "Scope"
2371 msgstr "Rozsah"
2372
2373 #: IgnoreListEditDlg#16
2374 msgid "Global"
2375 msgstr "Globální"
2376
2377 #: IgnoreListEditDlg#17
2378 msgctxt "IgnoreListEditDlg#17"
2379 msgid "Network"
2380 msgstr "Síť"
2381
2382 #: IgnoreListEditDlg#18
2383 msgctxt "IgnoreListEditDlg#18"
2384 msgid "Channel"
2385 msgstr "Kanál"
2386
2387 #: IgnoreListEditDlg#19
2388 msgid ""
2389 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
2390 "<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
2391 "<p><i>Example:</i>\n"
2392 "<br />\n"
2393 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
2394 "<br />\n"
2395 "would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
2396 msgstr ""
2397 "<p><b>Rozsah pravidla:</b></p>\n"
2398 "<p>Jedná se o seznam středníkem oddělených hodnot obsahujících seznam názvů <i>sítí</i> nebo <i>kanálů</i>.</p>\n"
2399 "<p><i>Příklad:</i>\n"
2400 "<br />\n"
2401 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
2402 "<br />\n"
2403 "bude platit na #foobar a na každý kanál začínající <i>#quassel</i></p>"
2404
2405 #: IgnoreListEditDlg#20
2406 msgid ""
2407 "<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
2408 "<p>Only enabled rules are filtered.\n"
2409 "<br />\n"
2410 "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
2411 msgstr ""
2412 "<p><b>Povolit / Zakázat:</b></p>\n"
2413 "<p>Pouze povolená pravidla jsou filtrována.\n"
2414 "<br />\n"
2415 "Pro dynamická pravidla vypnutí opětovně zobrazí dříve filtrované zprávy.</p>"
2416
2417 #: IgnoreListEditDlg#21
2418 msgid "Rule is enabled"
2419 msgstr "Povolit pravidlo"
2420
2421 #: IgnoreListModel#1
2422 msgid "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
2423 msgstr "<b>Povolit / Zakázat:</b><br />Pouze povolená pravidla jsou filtrována.<br />Pro dynamická pravidla jsou jejich vypnutím filtrované zprávy znovu zobrazeny"
2424
2425 #: IgnoreListModel#2
2426 msgid "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br /><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word \"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    \"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any host<br />"
2427 msgstr "<b>Pravidlo ignorance:</b><br />Podle typu pravidla text je porovnáván vůči:<br /><br />- <u>obsahu zprávy:</u><br /><i>Příklad:<i><br />    \"*foobar*\" bude platit na jakýkoliv text obsahující \"foobar\"<br /><br />- <u>odesílateli <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Příklad:</i><br />    \"*@foobar.com\" platí na všechny odesílatele z domény foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) bude platit na kohokoliv s přezdívkou \"stupid\" a z libovolné adresy<br />"
2428
2429 #: IgnoreListModel#3
2430 msgid "By Sender"
2431 msgstr "Dle odesílatele"
2432
2433 #: IgnoreListModel#4
2434 msgid "By Message"
2435 msgstr "Dle zprávy"
2436
2437 #: IgnoreListModel#5
2438 msgid "Enabled"
2439 msgstr "Povoleno"
2440
2441 #: IgnoreListModel#6
2442 msgid "Type"
2443 msgstr "Typ"
2444
2445 #: IgnoreListModel#7
2446 msgctxt "IgnoreListModel#7"
2447 msgid "Ignore Rule"
2448 msgstr "Pravidlo ignorance"
2449
2450 #: IgnoreListSettingsPage#1
2451 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#1"
2452 msgid "Form"
2453 msgstr "Form"
2454
2455 #: IgnoreListSettingsPage#2
2456 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#2"
2457 msgid "New"
2458 msgstr "Nová"
2459
2460 #: IgnoreListSettingsPage#3
2461 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#3"
2462 msgid "Delete"
2463 msgstr "Smazat"
2464
2465 #: IgnoreListSettingsPage#4
2466 msgid "&Edit"
2467 msgstr "&Editovat"
2468
2469 #: IgnoreListSettingsPage#5
2470 msgctxt "IgnoreListSettingsPage#5"
2471 msgid "IRC"
2472 msgstr "IRC"
2473
2474 #: IgnoreListSettingsPage#6
2475 msgid "Ignore List"
2476 msgstr "Seznam Ignorovaných"
2477
2478 #: IgnoreListSettingsPage#7
2479 msgid "Rule already exists"
2480 msgstr "Pravidlo již existuje"
2481
2482 #: IgnoreListSettingsPage#8
2483 msgid ""
2484 "There is already a rule\n"
2485 "\"%1\"\n"
2486 "Please choose another rule."
2487 msgstr ""
2488 "Pravidlo již existuje\n"
2489 "\"%1\"\n"
2490 "Prosím vyberte jiné pravidlo."
2491
2492 #: IndicatorNotificationConfigWidget#1
2493 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget#1"
2494 msgid "Form"
2495 msgstr "Form"
2496
2497 #: IndicatorNotificationConfigWidget#2
2498 msgid "Show messages in indicator"
2499 msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru"
2500
2501 #: InputWidget#1
2502 msgctxt "InputWidget#1"
2503 msgid "Form"
2504 msgstr "Form"
2505
2506 #: InputWidget#2
2507 msgid "Focus Input Line"
2508 msgstr "Přepnout na vstupní řádku"
2509
2510 #: InputWidget#3
2511 msgid "Ctrl+L"
2512 msgstr "Ctrl+L"
2513
2514 #: InputWidgetSettingsPage#1
2515 msgctxt "InputWidgetSettingsPage#1"
2516 msgid "Form"
2517 msgstr "Form"
2518
2519 #: InputWidgetSettingsPage#2
2520 msgctxt "InputWidgetSettingsPage#2"
2521 msgid "Custom font:"
2522 msgstr "Vlastní font:"
2523
2524 #: InputWidgetSettingsPage#3
2525 msgid "Enable spell check"
2526 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
2527
2528 #: InputWidgetSettingsPage#4
2529 msgid "Show nick selector"
2530 msgstr "Zobrazit výběr přezdívek"
2531
2532 #: InputWidgetSettingsPage#5
2533 msgid "Multi-Line Editing"
2534 msgstr "Víceřádková editace"
2535
2536 #: InputWidgetSettingsPage#6
2537 msgid "Show at most"
2538 msgstr "Ukázat nejvíce"
2539
2540 #: InputWidgetSettingsPage#7
2541 msgid "lines"
2542 msgstr "řádků"
2543
2544 #: InputWidgetSettingsPage#8
2545 msgid "Enable scrollbars"
2546 msgstr "Povolit rolovací proužek"
2547
2548 #: InputWidgetSettingsPage#9
2549 msgid "Tab Completion"
2550 msgstr "Doplňování tabulátorem"
2551
2552 #: InputWidgetSettingsPage#10
2553 msgid "Completion suffix:"
2554 msgstr "Zakončení doplňování:"
2555
2556 #: InputWidgetSettingsPage#11
2557 msgid ": "
2558 msgstr ": "
2559
2560 #: InputWidgetSettingsPage#12
2561 msgctxt "InputWidgetSettingsPage#12"
2562 msgid "Interface"
2563 msgstr "Rozhraní"
2564
2565 #: InputWidgetSettingsPage#13
2566 msgid "Input Widget"
2567 msgstr "Vstupní řádka"
2568
2569 #: IrcConnectionWizard#1
2570 msgid "Save && Connect"
2571 msgstr "Uložit && Připojit"
2572
2573 #: IrcListModel#1
2574 msgctxt "IrcListModel#1"
2575 msgid "Channel"
2576 msgstr "Kanál"
2577
2578 #: IrcListModel#2
2579 msgid "Users"
2580 msgstr "Uživatelé"
2581
2582 #: IrcListModel#3
2583 msgctxt "IrcListModel#3"
2584 msgid "Topic"
2585 msgstr "Téma"
2586
2587 #: IrcServerHandler#1
2588 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
2589 msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\""
2590
2591 #: IrcServerHandler#2
2592 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!"
2593 msgstr "Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!"
2594
2595 #: IrcServerHandler#3
2596 msgid "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!"
2597 msgstr "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!"
2598
2599 #: IrcServerHandler#4
2600 msgctxt "IrcServerHandler#4"
2601 msgid "%1"
2602 msgstr "%1"
2603
2604 #: IrcServerHandler#5
2605 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\""
2606 msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\""
2607
2608 #: IrcServerHandler#6
2609 msgid "%1 is away: \"%2\""
2610 msgstr "%1 je fuč: \"%2\""
2611
2612 #: IrcServerHandler#7
2613 msgid "[Whois] %1"
2614 msgstr "[Whois] %1"
2615
2616 #: IrcServerHandler#8
2617 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
2618 msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)"
2619
2620 #: IrcServerHandler#9
2621 msgid "%1 is online via %2 (%3)"
2622 msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)"
2623
2624 #: IrcServerHandler#10
2625 msgid "[Whowas] %1"
2626 msgstr "[Whowas] %1"
2627
2628 #: IrcServerHandler#11
2629 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)"
2630 msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)"
2631
2632 #: IrcServerHandler#12
2633 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
2634 msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1"
2635
2636 #: IrcServerHandler#13
2637 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
2638 msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2"
2639
2640 #: IrcServerHandler#14
2641 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)"
2642 msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)"
2643
2644 #: IrcServerHandler#15
2645 msgid "[Whois] idle message: %1"
2646 msgstr "[Whois] důvod nečinnosti: %1"
2647
2648 #: IrcServerHandler#16
2649 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
2650 msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2"
2651
2652 #: IrcServerHandler#17
2653 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
2654 msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2"
2655
2656 #: IrcServerHandler#18
2657 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
2658 msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2"
2659
2660 #: IrcServerHandler#19
2661 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3"
2662 msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3"
2663
2664 #: IrcServerHandler#20
2665 msgid "End of channel list"
2666 msgstr "Konec seznamu s kanály"
2667
2668 #: IrcServerHandler#21
2669 msgid "Homepage for %1 is %2"
2670 msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2"
2671
2672 #: IrcServerHandler#22
2673 msgid "Channel %1 created on %2"
2674 msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2"
2675
2676 #: IrcServerHandler#23
2677 msgid "No topic is set for %1."
2678 msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma."
2679
2680 #: IrcServerHandler#24
2681 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
2682 msgstr "Téma pro %1 je \"%2\""
2683
2684 #: IrcServerHandler#25
2685 msgid "Topic set by %1 on %2"
2686 msgstr "Téma nastavil %1 v %2"
2687
2688 #: IrcServerHandler#26
2689 msgid "[Who] %1"
2690 msgstr "[Who] %1"
2691
2692 #: IrcServerHandler#27
2693 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
2694 msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky"
2695
2696 #: IrcServerHandler#28
2697 msgid "Nick already in use: %1"
2698 msgstr "Přezdívka se již používá: %1"
2699
2700 #: IrcServerHandler#29
2701 msgid "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
2702 msgstr "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použijte: /nick <jiná_přezdívka>"
2703
2704 #: IrcUserItem#1
2705 msgctxt "IrcUserItem#1"
2706 msgid "idling since %1"
2707 msgstr "nic nedělá od %1"
2708
2709 #: IrcUserItem#2
2710 msgctxt "IrcUserItem#2"
2711 msgid "login time: %1"
2712 msgstr "čas přihlášení: %1"
2713
2714 #: IrcUserItem#3
2715 msgctxt "IrcUserItem#3"
2716 msgid "server: %1"
2717 msgstr "server: %1"
2718
2719 #: ItemViewSettingsPage#1
2720 msgctxt "ItemViewSettingsPage#1"
2721 msgid "Form"
2722 msgstr "Form"
2723
2724 #: ItemViewSettingsPage#2
2725 msgctxt "ItemViewSettingsPage#2"
2726 msgid "Custom font:"
2727 msgstr "Vlastní font:"
2728
2729 #: ItemViewSettingsPage#3
2730 msgid "Show icons"
2731 msgstr "Zobrazit ikonky"
2732
2733 #: ItemViewSettingsPage#4
2734 msgid "Chat List"
2735 msgstr "Seznam pokeců"
2736
2737 # WORD TRANSLATION :D
2738 #: ItemViewSettingsPage#5
2739 msgid "Display topic in tooltip"
2740 msgstr "Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))"
2741
2742 #: ItemViewSettingsPage#6
2743 msgid "Mouse wheel changes selected chat"
2744 msgstr "Kolečko myši mění vybraný pokec"
2745
2746 #: ItemViewSettingsPage#7
2747 msgid "Use Custom Colors"
2748 msgstr "Použít vlastní barvy"
2749
2750 #: ItemViewSettingsPage#8
2751 msgid "Standard:"
2752 msgstr "Standardní:"
2753
2754 #: ItemViewSettingsPage#9
2755 msgctxt "ItemViewSettingsPage#9"
2756 msgid "..."
2757 msgstr "..."
2758
2759 #: ItemViewSettingsPage#10
2760 msgid "Inactive:"
2761 msgstr "Neaktivní:"
2762
2763 #: ItemViewSettingsPage#11
2764 msgid "Unread messages:"
2765 msgstr "Nepřečtené zprávy:"
2766
2767 #: ItemViewSettingsPage#12
2768 msgid "Highlight:"
2769 msgstr "Zvýraznění:"
2770
2771 #: ItemViewSettingsPage#13
2772 msgid "Other activity:"
2773 msgstr "Jiné činnosti:"
2774
2775 #: ItemViewSettingsPage#14
2776 msgid "1"
2777 msgstr "1"
2778
2779 #: ItemViewSettingsPage#15
2780 msgid "Custom Nick List Colors"
2781 msgstr "Vlastní barvy v seznamu přezdívek"
2782
2783 #: ItemViewSettingsPage#16
2784 msgid "Online:"
2785 msgstr "Přítomen:"
2786
2787 #: ItemViewSettingsPage#17
2788 msgid "Away:"
2789 msgstr "Pryč:"
2790
2791 #: ItemViewSettingsPage#18
2792 msgctxt "ItemViewSettingsPage#18"
2793 msgid "Interface"
2794 msgstr "Rozhraní"
2795
2796 #: ItemViewSettingsPage#19
2797 msgid "Chat & Nick Lists"
2798 msgstr "Pokec & Seznam přezdívek"
2799
2800 #: ItemViewSettingsPage#20
2801 msgctxt "ItemViewSettingsPage#20"
2802 msgid "Network"
2803 msgstr "Síť"
2804
2805 #: ItemViewSettingsPage#21
2806 msgid "Inactive"
2807 msgstr "Neaktivní"
2808
2809 #: ItemViewSettingsPage#22
2810 msgid "Normal"
2811 msgstr "Normální"
2812
2813 #: ItemViewSettingsPage#23
2814 msgid "Unread messages"
2815 msgstr "Nepřečtené zprávy"
2816
2817 #: ItemViewSettingsPage#24
2818 msgctxt "ItemViewSettingsPage#24"
2819 msgid "Highlight"
2820 msgstr "Zvýraznění"
2821
2822 #: ItemViewSettingsPage#25
2823 msgid "Other activity"
2824 msgstr "Jiné činnosti"
2825
2826 #: MainWin#1
2827 msgid "&Connect to Core..."
2828 msgstr "Přip&ojit k jádru..."
2829
2830 #: MainWin#2
2831 msgid "&Disconnect from Core"
2832 msgstr "O&dpojit od jádra"
2833
2834 #: MainWin#3
2835 msgid "Core &Info..."
2836 msgstr "&Informace jádra..."
2837
2838 #: MainWin#4
2839 msgid "Configure &Networks..."
2840 msgstr "Nastavit &sítě..."
2841
2842 #: MainWin#5
2843 msgid "&Quit"
2844 msgstr "&Ukončit"
2845
2846 #: MainWin#6
2847 msgid "Ctrl+Q"
2848 msgstr "Ctrl+Q"
2849
2850 #: MainWin#7
2851 msgid "&Configure Chat Lists..."
2852 msgstr "&Nastavit seznam pokeců..."
2853
2854 #: MainWin#8
2855 msgid "&Lock Layout"
2856 msgstr "U&zamknout rozvržení"
2857
2858 #: MainWin#9
2859 msgid "Show &Search Bar"
2860 msgstr "Zobrazit vy&hledávání"
2861
2862 #: MainWin#10
2863 msgid "Show Away Log"
2864 msgstr "Zobrazit Log pro Pryč"
2865
2866 #: MainWin#11
2867 msgid "Show &Menubar"
2868 msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku"
2869
2870 #: MainWin#12
2871 msgid "Ctrl+M"
2872 msgstr "Ctrl+M"
2873
2874 #: MainWin#13
2875 msgid "Show Status &Bar"
2876 msgstr "Zo&brazit stavový řádek"
2877
2878 #: MainWin#14
2879 msgid "&Configure Quassel..."
2880 msgstr "&Nastavit Quassel..."
2881
2882 #: MainWin#15
2883 msgid "F7"
2884 msgstr "F7"
2885
2886 #: MainWin#16
2887 msgid "&About Quassel"
2888 msgstr "O progr&amu Quassel"
2889
2890 #: MainWin#17
2891 msgid "About &Qt"
2892 msgstr "O &Qt"
2893
2894 #: MainWin#18
2895 msgid "Debug &NetworkModel"
2896 msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu"
2897
2898 #: MainWin#19
2899 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
2900 msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky"
2901
2902 #: MainWin#20
2903 msgid "Debug &MessageModel"
2904 msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv"
2905
2906 #: MainWin#21
2907 msgid "Debug &HotList"
2908 msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů"
2909
2910 #: MainWin#22
2911 msgid "Debug &Log"
2912 msgstr "Ladící &Log"
2913
2914 #: MainWin#23
2915 msgid "Reload Stylesheet"
2916 msgstr "Pře-načíst styl"
2917
2918 #: MainWin#24
2919 msgid "Jump to hot chat"
2920 msgstr "Přejít na další aktivní záložku"
2921
2922 #: MainWin#25
2923 msgid "&File"
2924 msgstr "S&oubor"
2925
2926 #: MainWin#26
2927 msgid "&Networks"
2928 msgstr "&Sítě"
2929
2930 #: MainWin#27
2931 msgid "&View"
2932 msgstr "&Záložky"
2933
2934 #: MainWin#28
2935 msgid "&Chat Lists"
2936 msgstr "&Seznam pokeců"
2937
2938 #: MainWin#29
2939 msgid "&Toolbars"
2940 msgstr "Liš&ty"
2941
2942 #: MainWin#30
2943 msgid "&Settings"
2944 msgstr "Na&stavení"
2945
2946 #: MainWin#31
2947 msgid "&Help"
2948 msgstr "&Nápověda"
2949
2950 #: MainWin#32
2951 msgid "Debug"
2952 msgstr "Debug"
2953
2954 #: MainWin#33
2955 msgid "Nicks"
2956 msgstr "Přezdívky"
2957
2958 #: MainWin#34
2959 msgid "Show Nick List"
2960 msgstr "Zobrazit seznam přezdívek"
2961
2962 #: MainWin#35
2963 msgctxt "MainWin#35"
2964 msgid "Chat Monitor"
2965 msgstr "Monitor pokecu"
2966
2967 #: MainWin#36
2968 msgid "Show Chat Monitor"
2969 msgstr "Zobrazí monitor pokecu"
2970
2971 #: MainWin#37
2972 msgid "Inputline"
2973 msgstr "Vstupní řádka"
2974
2975 #: MainWin#38
2976 msgid "Show Input Line"
2977 msgstr "Zobrazit řádku se vstupem"
2978
2979 #: MainWin#39
2980 msgctxt "MainWin#39"
2981 msgid "Topic"
2982 msgstr "Téma"
2983
2984 #: MainWin#40
2985 msgid "Show Topic Line"
2986 msgstr "Zobrazit řádek s tématem"
2987
2988 #: MainWin#41
2989 msgid "Main Toolbar"
2990 msgstr "Hlavní nástrojová lišta"
2991
2992 #: MainWin#42
2993 msgid "Connected to core."
2994 msgstr "Připojen k jádru."
2995
2996 #: MainWin#43
2997 msgid "Not connected to core."
2998 msgstr "Nepřipojen k jádru."
2999
3000 #: MainWin#44
3001 msgid "Unencrypted Connection"
3002 msgstr "Nešifrované spojení"
3003
3004 #: MainWin#45
3005 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
3006 msgstr "<b>Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
3007
3008 #: MainWin#46
3009 msgid "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your Quassel core."
3010 msgstr "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití šifrování."
3011
3012 #: MainWin#47
3013 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
3014 msgstr "<b>Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
3015
3016 #: MainWin#48
3017 msgid "Untrusted Security Certificate"
3018 msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát"
3019
3020 #: MainWin#49
3021 msgid "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the following reasons:</b>"
3022 msgstr "<b>SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících důvodů:</b>"
3023
3024 #: MainWin#50
3025 msgctxt "MainWin#50"
3026 msgid "Continue"
3027 msgstr "Pokračovat"
3028
3029 #: MainWin#51
3030 msgid "Show Certificate"
3031 msgstr "Zobrazit certifikát"
3032
3033 #: MainWin#52
3034 msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
3035 msgstr "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému schvalování?"
3036
3037 #: MainWin#53
3038 msgid "Current Session Only"
3039 msgstr "Pouze současné sezení"
3040
3041 #: MainWin#54
3042 msgid "Forever"
3043 msgstr "Navždy"
3044
3045 #: MainWin#55
3046 msgid "Core Connection Error"
3047 msgstr "Chyba spojení s jádrem"
3048
3049 #: MessageModel#1
3050 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
3051 msgstr "Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3"
3052
3053 #: MsgProcessorStatusWidget#1
3054 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget#1"
3055 msgid "Form"
3056 msgstr "Form"
3057
3058 #: MsgProcessorStatusWidget#2
3059 msgid "Receiving Backlog"
3060 msgstr "Získávám historii"
3061
3062 #: MultiLineEdit#1
3063 msgid "Do you really want to paste %n lines?"
3064 msgstr "Opravdu chcete vložit %n řádku?"
3065
3066 #: MultiLineEdit#2
3067 msgid "Paste Protection"
3068 msgstr "Ochrana proti náhodnému vložení"
3069
3070 #: NetworkAddDlg#1
3071 msgctxt "NetworkAddDlg#1"
3072 msgid "Add Network"
3073 msgstr "Přidat síť"
3074
3075 #: NetworkAddDlg#2
3076 msgid "Use preset:"
3077 msgstr "Použít přednastavené:"
3078
3079 #: NetworkAddDlg#3
3080 msgid "Manually specify network settings"
3081 msgstr "Ručně zvolit nastavení sítě"
3082
3083 #: NetworkAddDlg#4
3084 msgid "Manual Settings"
3085 msgstr "Ruční nastavení"
3086
3087 #: NetworkAddDlg#5
3088 msgctxt "NetworkAddDlg#5"
3089 msgid "Network name:"
3090 msgstr "Název sítě:"
3091
3092 #: NetworkAddDlg#6
3093 msgctxt "NetworkAddDlg#6"
3094 msgid "Server address:"
3095 msgstr "Adresa serveru:"
3096
3097 #: NetworkAddDlg#7
3098 msgctxt "NetworkAddDlg#7"
3099 msgid "Port:"
3100 msgstr "Port:"
3101
3102 #: NetworkAddDlg#8
3103 msgid "Server password:"
3104 msgstr "Heslo serveru:"
3105
3106 #: NetworkAddDlg#9
3107 msgid "Use secure connection"
3108 msgstr "Použít zabezpečené spojení"
3109
3110 #: NetworkEditDlg#1
3111 msgctxt "NetworkEditDlg#1"
3112 msgid "Dialog"
3113 msgstr "Dialog"
3114
3115 #: NetworkEditDlg#2
3116 msgid "Please enter a network name:"
3117 msgstr "Prosím zadejte název sítě:"
3118
3119 #: NetworkEditDlg#3
3120 msgctxt "NetworkEditDlg#3"
3121 msgid "Add Network"
3122 msgstr "Přidat síť"
3123
3124 #: NetworkItem#1
3125 msgid "Server: %1"
3126 msgstr "Server: %1"
3127
3128 #: NetworkItem#2
3129 msgid "Users: %1"
3130 msgstr "Uživatelé: %1"
3131
3132 #: NetworkItem#3
3133 msgid "Lag: %1 msecs"
3134 msgstr "Zpoždění: %1 msecs"
3135
3136 #: NetworkModel#1
3137 msgid "Chat"
3138 msgstr "Pokec"
3139
3140 #: NetworkModel#2
3141 msgctxt "NetworkModel#2"
3142 msgid "Topic"
3143 msgstr "Téma"
3144
3145 #: NetworkModel#3
3146 msgid "Nick Count"
3147 msgstr "Počet přezdívek"
3148
3149 #: NetworkModelController#1
3150 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
3151 msgstr "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
3152
3153 #: NetworkModelController#2
3154 msgid "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, from the core's database and cannot be undone."
3155 msgstr "<b>Poznámka:</b> Tento krok smaže všechna relevantní data, včetně historie, z databáze jádra a nelze jej zvrátit."
3156
3157 #: NetworkModelController#3
3158 msgid "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
3159 msgstr "<br>Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit."
3160
3161 #: NetworkModelController#4
3162 msgid "Remove buffers permanently?"
3163 msgstr "Odstranit trvale záložky?"
3164
3165 #: NetworkModelController::JoinDlg#1
3166 msgid "Join Channel"
3167 msgstr "Vstoupit do kanálu"
3168
3169 #: NetworkModelController::JoinDlg#2
3170 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg#2"
3171 msgid "Network:"
3172 msgstr "Síť:"
3173
3174 #: NetworkModelController::JoinDlg#3
3175 msgid "Channel:"
3176 msgstr "Kanál:"
3177
3178 #: NetworkPage#1
3179 msgid "Setup Network Connection"
3180 msgstr "Nastavit připojení k síti"
3181
3182 #: NetworksSettingsPage#1
3183 msgctxt "NetworksSettingsPage#1"
3184 msgid "Form"
3185 msgstr "Form"
3186
3187 #: NetworksSettingsPage#2
3188 msgctxt "NetworksSettingsPage#2"
3189 msgid "Re&name..."
3190 msgstr "Přejme&novat..."
3191
3192 #: NetworksSettingsPage#3
3193 msgctxt "NetworksSettingsPage#3"
3194 msgid "&Add..."
3195 msgstr "Přid&at..."
3196
3197 #: NetworksSettingsPage#4
3198 msgctxt "NetworksSettingsPage#4"
3199 msgid "De&lete"
3200 msgstr "&Smazat"
3201
3202 #: NetworksSettingsPage#5
3203 msgid "Network Details"
3204 msgstr "Detaily sítě"
3205
3206 #: NetworksSettingsPage#6
3207 msgid "Identity:"
3208 msgstr "Identita:"
3209
3210 #: NetworksSettingsPage#7
3211 msgctxt "NetworksSettingsPage#7"
3212 msgid "..."
3213 msgstr "..."
3214
3215 #: NetworksSettingsPage#8
3216 msgctxt "NetworksSettingsPage#8"
3217 msgid "Servers"
3218 msgstr "Servery"
3219
3220 #: NetworksSettingsPage#9
3221 msgid "Manage servers for this network"
3222 msgstr "Spravovat servery pro tuto síť"
3223
3224 #: NetworksSettingsPage#10
3225 msgctxt "NetworksSettingsPage#10"
3226 msgid "&Edit..."
3227 msgstr "&Editovat..."
3228
3229 #: NetworksSettingsPage#11
3230 msgctxt "NetworksSettingsPage#11"
3231 msgid "Move upwards in list"
3232 msgstr "Posunout výš v seznamu"
3233
3234 #: NetworksSettingsPage#12
3235 msgctxt "NetworksSettingsPage#12"
3236 msgid "Move downwards in list"
3237 msgstr "Posunout níž v seznamu"
3238
3239 #: NetworksSettingsPage#13
3240 msgid "Commands"
3241 msgstr "Příkazy"
3242
3243 #: NetworksSettingsPage#14
3244 msgid "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server"
3245 msgstr "Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštění, po připojení k serveru"
3246
3247 #: NetworksSettingsPage#15
3248 msgid "Commands to execute on connect:"
3249 msgstr "Příkazy, které se spustí při připojení:"
3250
3251 #: NetworksSettingsPage#16
3252 msgid ""
3253 "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
3254 "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!"
3255 msgstr ""
3256 "Seznam IRC příkazů, které se spustí při připojení.\n"
3257 "Quassel se automaticky připojuje ke kanálům, tedy /join zde s vysokou pravděpodobností nebude třeba!"
3258
3259 #: NetworksSettingsPage#17
3260 msgctxt "NetworksSettingsPage#17"
3261 msgid "Connection"
3262 msgstr "Spojení"
3263
3264 #: NetworksSettingsPage#18
3265 msgid "Control automatic reconnect to the network"
3266 msgstr "Nastavení automatického opětovného připojování k síti"
3267
3268 #: NetworksSettingsPage#19
3269 msgid "Automatic Reconnect"
3270 msgstr "Automaticky znovu připojit"
3271
3272 #: NetworksSettingsPage#20
3273 msgid "Interval:"
3274 msgstr "Interval:"
3275
3276 #: NetworksSettingsPage#21
3277 msgctxt "NetworksSettingsPage#21"
3278 msgid " s"
3279 msgstr " s"
3280
3281 #: NetworksSettingsPage#22
3282 msgid "Retries:"
3283 msgstr "Opakování:"
3284
3285 #: NetworksSettingsPage#23
3286 msgctxt "NetworksSettingsPage#23"
3287 msgid "Unlimited"
3288 msgstr "Neomezeně"
3289
3290 #: NetworksSettingsPage#24
3291 msgid "Rejoin all channels on reconnect"
3292 msgstr "Znovu vstoupit do kanálů při opakovaném spojení"
3293
3294 #: NetworksSettingsPage#25
3295 msgid "Auto Identify"
3296 msgstr "Automaticky identifikovat"
3297
3298 #: NetworksSettingsPage#26
3299 msgid "NickServ"
3300 msgstr "NickServ"
3301
3302 #: NetworksSettingsPage#27
3303 msgid "Service:"
3304 msgstr "Služba:"
3305
3306 #: NetworksSettingsPage#28
3307 msgctxt "NetworksSettingsPage#28"
3308 msgid "Password:"
3309 msgstr "Heslo:"
3310
3311 #: NetworksSettingsPage#29
3312 msgid "Encodings"
3313 msgstr "Kódování"
3314
3315 #: NetworksSettingsPage#30
3316 msgid "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
3317 msgstr "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení"
3318
3319 #: NetworksSettingsPage#31
3320 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
3321 msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy"
3322
3323 #: NetworksSettingsPage#32
3324 msgid "Use Custom Encodings"
3325 msgstr "Používat různá kódování"
3326
3327 #: NetworksSettingsPage#33
3328 msgid ""
3329 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
3330 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
3331 msgstr ""
3332 "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\n"
3333 "UTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí."
3334
3335 #: NetworksSettingsPage#34
3336 msgid "Send messages in:"
3337 msgstr "Odesílat zprávy v:"
3338
3339 #: NetworksSettingsPage#35
3340 msgid ""
3341 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
3342 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
3343 msgstr ""
3344 "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\n"
3345 "Toto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8."
3346
3347 #: NetworksSettingsPage#36
3348 msgid "Receive fallback:"
3349 msgstr "Záložní kódování:"
3350
3351 #: NetworksSettingsPage#37
3352 msgid ""
3353 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
3354 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
3355 msgstr ""
3356 "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a názvy serverů.\n"
3357 "Pokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!"
3358
3359 #: NetworksSettingsPage#38
3360 msgid "Server encoding:"
3361 msgstr "Kódování serveru:"
3362
3363 #: NetworksSettingsPage#39
3364 msgctxt "NetworksSettingsPage#39"
3365 msgid "IRC"
3366 msgstr "IRC"
3367
3368 #: NetworksSettingsPage#40
3369 msgid "Networks"
3370 msgstr "Sítě"
3371
3372 #: NetworksSettingsPage#41
3373 msgctxt "NetworksSettingsPage#41"
3374 msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
3375 msgstr "<b>Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:</b><ul>"
3376
3377 #: NetworksSettingsPage#42
3378 msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
3379 msgstr "<li>Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server</li>"
3380
3381 #: NetworksSettingsPage#43
3382 msgctxt "NetworksSettingsPage#43"
3383 msgid "</ul>"
3384 msgstr "</ul>"
3385
3386 #: NetworksSettingsPage#44
3387 msgid "Invalid Network Settings"
3388 msgstr "Špatné nastavení sítě"
3389
3390 #: NetworksSettingsPage#45
3391 msgid "Delete Network?"
3392 msgstr "Smazat síť?"
3393
3394 #: NetworksSettingsPage#46
3395 msgid "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, including the backlog?"
3396 msgstr "Opravdu chcete smazat síť \"%1\" a veškeré její nastavení, včetně historie?"
3397
3398 #: NickEditDlg#1
3399 msgid "Edit Nickname"
3400 msgstr "Upravit přezdívku"
3401
3402 #: NickEditDlg#2
3403 msgid "Please enter a valid nickname:"
3404 msgstr "Prosím vložte validní přezdívku:"
3405
3406 #: NickEditDlg#3
3407 msgid "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
3408 msgstr "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -."
3409
3410 #: NickEditDlg#4
3411 msgctxt "NickEditDlg#4"
3412 msgid "Add Nickname"
3413 msgstr "Přidat přezdívku"
3414
3415 #: NotificationsSettingsPage#1
3416 msgctxt "NotificationsSettingsPage#1"
3417 msgid "Interface"
3418 msgstr "Rozhraní"
3419
3420 #: NotificationsSettingsPage#2
3421 msgid "Notifications"
3422 msgstr "Oznámení"
3423
3424 #: PhononNotificationBackend::ConfigWidget#1
3425 msgid "Select Audio File"
3426 msgstr "Vyberte zvukový soubor"
3427
3428 #: PhononNotificationConfigWidget#1
3429 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget#1"
3430 msgid "Form"
3431 msgstr "Form"
3432
3433 #: PhononNotificationConfigWidget#2
3434 msgid "Audio Notification (via Phonon)"
3435 msgstr "Zvuková oznámení (skrz Phonon)"
3436
3437 #: PhononNotificationConfigWidget#3
3438 msgid "Play File:"
3439 msgstr "Přehrát soubor:"
3440
3441 #: PostgreSqlStorage#1
3442 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
3443 msgstr "PostgreSQL Proste labůžo!"
3444
3445 #: QObject#1
3446 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers"
3447 msgstr "Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky"
3448
3449 #: QObject#2
3450 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
3451 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)"
3452
3453 #: QObject#3
3454 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
3455 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek"
3456
3457 #: QObject#4
3458 msgid "Welcome to Quassel IRC"
3459 msgstr "Vítejte v IRC klientu Quassel"
3460
3461 #: QObject#5
3462 msgid "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
3463 msgstr "Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC síti.<br>Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny."
3464
3465 #: QssParser#1
3466 msgid "Invalid block declaration: %1"
3467 msgstr "Neplatná deklarace bloku: %1"
3468
3469 #: QssParser#2
3470 msgid "Invalid palette role assignment: %1"
3471 msgstr "Neplatné přiřazení role palety: %1"
3472
3473 #: QssParser#3
3474 msgid "Unknown palette role name: %1"
3475 msgstr "Neznámý název role palety: %1"
3476
3477 #: QssParser#4
3478 msgid "Invalid subelement name in %1"
3479 msgstr "Neplatný název pod-elementu v %1"
3480
3481 #: QssParser#5
3482 msgid "Invalid message type in %1"
3483 msgstr "Neplatný typ zprávy v %1"
3484
3485 #: QssParser#6
3486 msgid "Invalid condition %1"
3487 msgstr "Neplatný stav: %1"
3488
3489 #: QssParser#7
3490 msgid "Invalid message label: %1"
3491 msgstr "Neplatný popisek zprávy: %1"
3492
3493 #: QssParser#8
3494 msgid "Invalid senderhash specification: %1"
3495 msgstr "Neplatná specifikace hash odesílatele: %1"
3496
3497 #: QssParser#9
3498 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!"
3499 msgstr "Hash odesílatele může být maximálně \"0x0f\"!"
3500
3501 #: QssParser#10
3502 msgid "Invalid format name: %1"
3503 msgstr "Neplatný název formátu: %1"
3504
3505 #: QssParser#11
3506 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
3507 msgstr "Neplatná specifikace IRC barvy (musí být mezi 00 a 0f): %1"
3508
3509 #: QssParser#12
3510 msgid "Unhandled condition: %1"
3511 msgstr "Neobsloužený stav: %1"
3512
3513 #: QssParser#13
3514 msgid "Invalid proplist %1"
3515 msgstr "Neplatný seznam vlastností: %1"
3516
3517 #: QssParser#14
3518 msgid "Invalid chatlist item type %1"
3519 msgstr "Neplatný typ položky seznamu rozhovorů: %1"
3520
3521 #: QssParser#15
3522 msgid "Invalid chatlist state %1"
3523 msgstr "Neplatný stav seznamu pokeců %1"
3524
3525 #: QssParser#16
3526 msgid "Invalid property declaration: %1"
3527 msgstr "Neplatná deklarace vlastnosti: %1"
3528
3529 #: QssParser#17
3530 msgid "Invalid font property: %1"
3531 msgstr "Neplatná vlastnost písma: %1"
3532
3533 #: QssParser#18
3534 msgid "Unknown ChatLine property: %1"
3535 msgstr "Neznámá vlastnost ChatLine: %1"
3536
3537 #: QssParser#19
3538 msgid "Invalid palette color role specification: %1"
3539 msgstr "Neplatná specifikace role barevné palety: %1"
3540
3541 #: QssParser#20
3542 msgid "Unknown palette color role: %1"
3543 msgstr "Neznámá role barevné palety: %1"
3544
3545 #: QssParser#21
3546 msgid "Invalid gradient declaration: %1"
3547 msgstr "Neplatná deklarace gradientu: %1"
3548
3549 #: QssParser#22
3550 msgid "Invalid gradient stops list: %1"
3551 msgstr "Neplatný seznam zastavení gradientu: %1"
3552
3553 #: QssParser#23
3554 msgid "Invalid font specification: %1"
3555 msgstr "Neplatná specifikace písma: %1"
3556
3557 #: QssParser#24
3558 msgid "Invalid font style specification: %1"
3559 msgstr "Neplatná specifikace stylu písma: %1"
3560
3561 #: QssParser#25
3562 msgid "Invalid font weight specification: %1"
3563 msgstr "Neplatná specifikace proporcí písma: %1"
3564
3565 #: QssParser#26
3566 msgid "Invalid font size specification: %1"
3567 msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1"
3568
3569 #: Quassel::secondsToString()#1
3570 msgid "year"
3571 msgstr "rok"
3572
3573 #: Quassel::secondsToString()#2
3574 msgid "day"
3575 msgstr "den"
3576
3577 #: Quassel::secondsToString()#3
3578 msgid "h"
3579 msgstr "h"
3580
3581 #: Quassel::secondsToString()#4
3582 msgid "min"
3583 msgstr "min"
3584
3585 #: Quassel::secondsToString()#5
3586 msgid "sec"
3587 msgstr "sec"
3588
3589 #: QueryBufferItem#1
3590 msgid "<b>Query with %1</b>"
3591 msgstr "<b>Pokec s %1</b>"
3592
3593 #: QueryBufferItem#2
3594 msgctxt "QueryBufferItem#2"
3595 msgid "idling since %1"
3596 msgstr "nic nedělá od %1"
3597
3598 #: QueryBufferItem#3
3599 msgctxt "QueryBufferItem#3"
3600 msgid "login time: %1"
3601 msgstr "čas přihlášení: %1"
3602
3603 #: QueryBufferItem#4
3604 msgctxt "QueryBufferItem#4"
3605 msgid "server: %1"
3606 msgstr "server: %1"
3607
3608 #: SaveIdentitiesDlg#1
3609 msgid "Sync With Core"
3610 msgstr "Synchronizovat s Jádrem"
3611
3612 #: SaveIdentitiesDlg#2
3613 msgid "Syncing data with core, please wait..."
3614 msgstr "Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení..."
3615
3616 #: SaveIdentitiesDlg#3
3617 msgid "Abort"
3618 msgstr "Zrušit"
3619
3620 #: ServerEditDlg#1
3621 msgctxt "ServerEditDlg#1"
3622 msgid "Dialog"
3623 msgstr "Dialog"
3624
3625 #: ServerEditDlg#2
3626 msgid "Server Info"
3627 msgstr "Informace o serveru"
3628
3629 #: ServerEditDlg#3
3630 msgctxt "ServerEditDlg#3"
3631 msgid "Server address:"
3632 msgstr "Adresa serveru:"
3633
3634 #: ServerEditDlg#4
3635 msgctxt "ServerEditDlg#4"
3636 msgid "Port:"
3637 msgstr "Port:"
3638
3639 #: ServerEditDlg#5
3640 msgctxt "ServerEditDlg#5"
3641 msgid "Password:"
3642 msgstr "Heslo:"
3643
3644 #: ServerEditDlg#6
3645 msgid "Use SSL"
3646 msgstr "Použít SSL"
3647
3648 #: ServerEditDlg#7
3649 msgctxt "ServerEditDlg#7"
3650 msgid "Advanced"
3651 msgstr "Pokročilé"
3652
3653 #: ServerEditDlg#8
3654 msgid "SSL Version:"
3655 msgstr "Verze SSL:"
3656
3657 #: ServerEditDlg#9
3658 msgid "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting SSLv3!"
3659 msgstr "Tuto hodnotu měňte pouze za předpokladu, že se připojujete k serveru nepodporujícímu SSLv3!"
3660
3661 #: ServerEditDlg#10
3662 msgid "SSLv3 (default)"
3663 msgstr "SSLv3 (výchozí)"
3664
3665 #: ServerEditDlg#11
3666 msgid "SSLv2"
3667 msgstr "SSLv2"
3668
3669 #: ServerEditDlg#12
3670 msgid "TLSv1"
3671 msgstr "TLSv1"
3672
3673 #: ServerEditDlg#13
3674 msgctxt "ServerEditDlg#13"
3675 msgid "Use a Proxy"
3676 msgstr "Používat proxy"
3677
3678 #: ServerEditDlg#14
3679 msgctxt "ServerEditDlg#14"
3680 msgid "Proxy Type:"
3681 msgstr "Typ proxy:"
3682
3683 #: ServerEditDlg#15
3684 msgctxt "ServerEditDlg#15"
3685 msgid "Socks 5"
3686 msgstr "Socks 5"
3687
3688 #: ServerEditDlg#16
3689 msgctxt "ServerEditDlg#16"
3690 msgid "HTTP"
3691 msgstr "HTTP"
3692
3693 #: ServerEditDlg#17
3694 msgid "Proxy Host:"
3695 msgstr "Počítač:"
3696
3697 #: ServerEditDlg#18
3698 msgctxt "ServerEditDlg#18"
3699 msgid "localhost"
3700 msgstr "tento počítač (localhost)"
3701
3702 #: ServerEditDlg#19
3703 msgid "Proxy Username:"
3704 msgstr "Proxy - Uživatelské jméno:"
3705
3706 #: ServerEditDlg#20
3707 msgid "Proxy Password:"
3708 msgstr "Proxy - Heslo:"
3709
3710 #: SettingsDlg#1
3711 msgctxt "SettingsDlg#1"
3712 msgid "Configure Quassel"
3713 msgstr "Nastavit Quassel"
3714
3715 #: SettingsDlg#2
3716 msgctxt "SettingsDlg#2"
3717 msgid "Settings"
3718 msgstr "Nastavení"
3719
3720 #: SettingsDlg#3
3721 msgid "Save changes"
3722 msgstr "Uložit změny"
3723
3724 #: SettingsDlg#4
3725 msgid "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?"
3726 msgstr "Na této konfigurační stránce jsou neuložené změny. Přejete si je uložit?"
3727
3728 #: SettingsDlg#5
3729 msgctxt "SettingsDlg#5"
3730 msgid "Configure %1"
3731 msgstr "Nastavit %1"
3732
3733 #: SettingsDlg#6
3734 msgctxt "SettingsDlg#6"
3735 msgid "Reload Settings"
3736 msgstr "Znovu načíst nastavení"
3737
3738 #: SettingsDlg#7
3739 msgctxt "SettingsDlg#7"
3740 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
3741 msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního uložení)?"
3742
3743 #: SettingsDlg#8
3744 msgctxt "SettingsDlg#8"
3745 msgid "Restore Defaults"
3746 msgstr "Obnovit výchozí"
3747
3748 #: SettingsDlg#9
3749 msgctxt "SettingsDlg#9"
3750 msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
3751 msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?"
3752
3753 #: SettingsPageDlg#1
3754 msgctxt "SettingsPageDlg#1"
3755 msgid "Configure Quassel"
3756 msgstr "Nastavit Quassel"
3757
3758 #: SettingsPageDlg#2
3759 msgctxt "SettingsPageDlg#2"
3760 msgid "Settings"
3761 msgstr "Nastavení"
3762
3763 #: SettingsPageDlg#3
3764 msgctxt "SettingsPageDlg#3"
3765 msgid "Configure %1"
3766 msgstr "Nastavit %1"
3767
3768 #: SettingsPageDlg#4
3769 msgctxt "SettingsPageDlg#4"
3770 msgid "Reload Settings"
3771 msgstr "Znovu načíst nastavení"
3772
3773 #: SettingsPageDlg#5
3774 msgctxt "SettingsPageDlg#5"
3775 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
3776 msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního uložení)?"
3777
3778 #: SettingsPageDlg#6
3779 msgctxt "SettingsPageDlg#6"
3780 msgid "Restore Defaults"
3781 msgstr "Obnovit výchozí"
3782
3783 #: SettingsPageDlg#7
3784 msgctxt "SettingsPageDlg#7"
3785 msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
3786 msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?"
3787
3788 #: SignalProxy#1
3789 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
3790 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček větší než je maximální povolená velikost!"
3791
3792 #: SignalProxy#2
3793 msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
3794 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček s nulovou velikostí!"
3795
3796 #: SignalProxy#3
3797 msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
3798 msgstr "Peer odeslal porušená komprimovaná data!"
3799
3800 #: SignalProxy#4
3801 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
3802 msgstr "Peer odeslal porušená data: nezdařilo se načítaní QVariant!"
3803
3804 #: SignalProxy#5
3805 msgid "Disconnecting"
3806 msgstr "Odpojuji"
3807
3808 #: SimpleNetworkEditor#1
3809 msgctxt "SimpleNetworkEditor#1"
3810 msgid "Network name:"
3811 msgstr "Název sítě:"
3812
3813 #: SimpleNetworkEditor#2
3814 msgid "The name of the IRC network you are configuring"
3815 msgstr "Název IRC sítě kterou nastavujete"
3816
3817 #: SimpleNetworkEditor#3
3818 msgctxt "SimpleNetworkEditor#3"
3819 msgid "Servers"
3820 msgstr "Servery"
3821
3822 #: SimpleNetworkEditor#4
3823 msgid "A list of IRC servers belonging to this network"
3824 msgstr "Seznam IRC serverů patřících do zvolené sítě"
3825
3826 #: SimpleNetworkEditor#5
3827 msgid "Edit this server entry"
3828 msgstr "Upravit nastavení zvoleného serveru"
3829
3830 #: SimpleNetworkEditor#6
3831 msgctxt "SimpleNetworkEditor#6"
3832 msgid "&Edit..."
3833 msgstr "&Editovat..."
3834
3835 #: SimpleNetworkEditor#7
3836 msgid "Add another IRC server"
3837 msgstr "Přidá další IRC server"
3838
3839 #: SimpleNetworkEditor#8
3840 msgctxt "SimpleNetworkEditor#8"
3841 msgid "&Add..."
3842 msgstr "Přid&at..."
3843
3844 #: SimpleNetworkEditor#9
3845 msgid "Remove this server entry from the list"
3846 msgstr "Smaže vybraný server ze seznamu"
3847
3848 #: SimpleNetworkEditor#10
3849 msgctxt "SimpleNetworkEditor#10"
3850 msgid "De&lete"
3851 msgstr "&Smazat"
3852
3853 #: SimpleNetworkEditor#11
3854 msgctxt "SimpleNetworkEditor#11"
3855 msgid "Move upwards in list"
3856 msgstr "Posunout výš v seznamu"
3857
3858 #: SimpleNetworkEditor#12
3859 msgctxt "SimpleNetworkEditor#12"
3860 msgid "..."
3861 msgstr "..."
3862
3863 #: SimpleNetworkEditor#13
3864 msgctxt "SimpleNetworkEditor#13"
3865 msgid "Move downwards in list"
3866 msgstr "Posunout níž v seznamu"
3867
3868 #: SimpleNetworkEditor#14
3869 msgid "Join Channels Automatically"
3870 msgstr "Automaticky vstoupit do"
3871
3872 #: SimpleNetworkEditor#15
3873 msgid "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the network"
3874 msgstr "Seznam IRC kanálů ke kterým se automaticky připojíte po připojení do dané sítě"
3875
3876 #: SqliteStorage#1
3877 msgid "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core."
3878 msgstr "SQLite je souborově založený databázový server, který nevyžaduje nastavování. Je vhodný pro malé a střední databáze, které nepotřebují být přístupné přes síť. Použijte jej pokud vaše Quassel jádro ukládá data na stejném stroji na kterém běží a pokud očekáváte pouze pár připojujících se uživatelů k tomuto jádru."
3879
3880 #: SslInfoDlg#1
3881 msgid "Security Information"
3882 msgstr "Bezpečnostní informace"
3883
3884 #: SslInfoDlg#2
3885 msgid "<b>Hostname:</b>"
3886 msgstr "<b>Název počítače</b>"
3887
3888 #: SslInfoDlg#3
3889 msgid "<b>IP address:</b>"
3890 msgstr "<b>IP adresa:</b>"
3891
3892 #: SslInfoDlg#4
3893 msgid "<b>Encryption:</b>"
3894 msgstr "<b>Šifra:</b>"
3895
3896 #: SslInfoDlg#5
3897 msgid "<b>Protocol:</b>"
3898 msgstr "<b>Protokol:</b>"
3899
3900 #: SslInfoDlg#6
3901 msgid "<b>Certificate chain:</b>"
3902 msgstr "<b>Certifikační řetězec:</b>"
3903
3904 #: SslInfoDlg#7
3905 msgid "Subject"
3906 msgstr "Objekt"
3907
3908 #: SslInfoDlg#8
3909 msgid "<b>Common name:</b>"
3910 msgstr "<b>Jméno:</b>"
3911
3912 #: SslInfoDlg#9
3913 msgid "<b>Organization:</b>"
3914 msgstr "<b>Organizace:</b>"
3915
3916 #: SslInfoDlg#10
3917 msgid "<b>Organizational unit:</b>"
3918 msgstr "<b>Organizační jednotka:</b>"
3919
3920 #: SslInfoDlg#11
3921 msgid "<b>Country:</b>"
3922 msgstr "<b>Země:</b>"
3923
3924 #: SslInfoDlg#12
3925 msgid "<b>State or province:</b>"
3926 msgstr "<b>Stát či provincie:</b>"
3927
3928 #: SslInfoDlg#13
3929 msgid "<b>Locality:</b>"
3930 msgstr "<b>Lokalita:</b>"
3931
3932 #: SslInfoDlg#14
3933 msgid "Issuer"
3934 msgstr "Vydavatel"
3935
3936 #: SslInfoDlg#15
3937 msgid "<b>Validity period:</b>"
3938 msgstr "<b>Doba platnosti:</b>"
3939
3940 #: SslInfoDlg#16
3941 msgid "<b>MD5 digest:</b>"
3942 msgstr "<b>MD5 přehled:</b>"
3943
3944 #: SslInfoDlg#17
3945 msgid "<b>SHA1 digest:</b>"
3946 msgstr "<b>SHA1 přehled:</b>"
3947
3948 #: SslInfoDlg#18
3949 msgid "<b>Trusted:</b>"
3950 msgstr "<b>Důvěryhodný:</b>"
3951
3952 #: SslInfoDlg#19
3953 msgid "Yes"
3954 msgstr "Ano"
3955
3956 #: SslInfoDlg#20
3957 msgid "No, for the following reasons:<ul>"
3958 msgstr "Ne, z následujících důvodů:<ul>"
3959
3960 #: SslInfoDlg#21
3961 msgid "%1 to %2"
3962 msgstr "%1 k %2"
3963
3964 #: StatusBufferItem#1
3965 msgid "Status Buffer"
3966 msgstr "Záložka stavu"
3967
3968 #: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#1
3969 msgid "System Tray Icon"
3970 msgstr "Ikonka v systémovém panelu"
3971
3972 #: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#2
3973 msgid "Animate"
3974 msgstr "Animovat"
3975
3976 #: SystrayNotificationBackend::ConfigWidget#3
3977 msgid "Show bubble"
3978 msgstr "Zobrazovat bublinu"
3979
3980 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#1
3981 msgid "Activate dock entry, timeout:"
3982 msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:"
3983
3984 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#2
3985 msgid "Mark taskbar entry, timeout:"
3986 msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:"
3987
3988 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#3
3989 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#3"
3990 msgid "Unlimited"
3991 msgstr "Neomezeně"
3992
3993 #: TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#4
3994 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget#4"
3995 msgid " s"
3996 msgstr " s"
3997
3998 #: ToolBarActionProvider#1
3999 msgctxt "ToolBarActionProvider#1"
4000 msgid "Connect"
4001 msgstr "Připojit"
4002
4003 #: ToolBarActionProvider#2
4004 msgid "Connect to IRC"
4005 msgstr "Připojí k IRC"
4006
4007 #: ToolBarActionProvider#3
4008 msgctxt "ToolBarActionProvider#3"
4009 msgid "Disconnect"
4010 msgstr "Odpojit"
4011
4012 #: ToolBarActionProvider#4
4013 msgid "Disconnect from IRC"
4014 msgstr "Odpojí od IRC"
4015
4016 #: ToolBarActionProvider#5
4017 msgctxt "ToolBarActionProvider#5"
4018 msgid "Part"
4019 msgstr "Opustit"
4020
4021 #: ToolBarActionProvider#6
4022 msgid "Leave currently selected channel"
4023 msgstr "Opustí zvýrazněný kanál"
4024
4025 #: ToolBarActionProvider#7
4026 msgctxt "ToolBarActionProvider#7"
4027 msgid "Join"
4028 msgstr "Vstoupit"
4029
4030 #: ToolBarActionProvider#8
4031 msgid "Join a channel"
4032 msgstr "Vstoupí na kanál"
4033
4034 #: ToolBarActionProvider#9
4035 msgid "Query"
4036 msgstr "Vykecávat"
4037
4038 #: ToolBarActionProvider#10
4039 msgid "Start a private conversation"
4040 msgstr "Zahájí soukromou konverzaci"
4041
4042 #: ToolBarActionProvider#11
4043 msgctxt "ToolBarActionProvider#11"
4044 msgid "Whois"
4045 msgstr "Kdo je"
4046
4047 #: ToolBarActionProvider#12
4048 msgid "Request user information"
4049 msgstr "Vyžádá uživatelské informace"
4050
4051 #: ToolBarActionProvider#13
4052 msgid "Op"
4053 msgstr "Op"
4054
4055 #: ToolBarActionProvider#14
4056 msgid "Give operator privileges to user"
4057 msgstr "Přidá práva dozorce uživateli"
4058
4059 #: ToolBarActionProvider#15
4060 msgid "Deop"
4061 msgstr "Deop"
4062
4063 #: ToolBarActionProvider#16
4064 msgid "Take operator privileges from user"
4065 msgstr "Odebere práva dozorce uživateli"
4066
4067 #: ToolBarActionProvider#17
4068 msgid "Voice"
4069 msgstr "Rozkecat"
4070
4071 #: ToolBarActionProvider#18
4072 msgid "Give voice to user"
4073 msgstr "Nastaví stav mluvky na uživatele"
4074
4075 #: ToolBarActionProvider#19
4076 msgid "Devoice"
4077 msgstr "Umlčet"
4078
4079 #: ToolBarActionProvider#20
4080 msgid "Take voice from user"
4081 msgstr "Odebere stav mluvky od uživatele"
4082
4083 #: ToolBarActionProvider#21
4084 msgid "Kick"
4085 msgstr "Vykopnout"
4086
4087 #: ToolBarActionProvider#22
4088 msgid "Remove user from channel"
4089 msgstr "Odstraní uživatele z kanálu"
4090
4091 #: ToolBarActionProvider#23
4092 msgid "Ban"
4093 msgstr "Zablokovat"
4094
4095 #: ToolBarActionProvider#24
4096 msgid "Ban user from channel"
4097 msgstr "Zabrání uživateli v přístupu ke kanálu"
4098
4099 #: ToolBarActionProvider#25
4100 msgid "Kick/Ban"
4101 msgstr "Vyhodit/Zablokovat"
4102
4103 #: ToolBarActionProvider#26
4104 msgid "Remove and ban user from channel"
4105 msgstr "Odstraní uživatele a zablokuje opětovný přístup uživateli na kanál"
4106
4107 #: ToolBarActionProvider#27
4108 msgid "Connect to all"
4109 msgstr "Připojit ke všemu"
4110
4111 #: ToolBarActionProvider#28
4112 msgid "Disconnect from all"
4113 msgstr "Odpojit ze všeho"
4114
4115 #: TopicWidget#1
4116 msgctxt "TopicWidget#1"
4117 msgid "Form"
4118 msgstr "Form"
4119
4120 #: TopicWidget#2
4121 msgctxt "TopicWidget#2"
4122 msgid "..."
4123 msgstr "..."
4124
4125 #: TopicWidgetSettingsPage#1
4126 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#1"
4127 msgid "Form"
4128 msgstr "Form"
4129
4130 #: TopicWidgetSettingsPage#2
4131 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#2"
4132 msgid "Custom font:"
4133 msgstr "Vlastní font:"
4134
4135 #: TopicWidgetSettingsPage#3
4136 msgid "Resize dynamically to fit contents"
4137 msgstr "Měnit velikost podle obsahu"
4138
4139 #: TopicWidgetSettingsPage#4
4140 msgid "On hover only"
4141 msgstr "Pouze při podržení myši nad tématem"
4142
4143 #: TopicWidgetSettingsPage#5
4144 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage#5"
4145 msgid "Interface"
4146 msgstr "Rozhraní"
4147
4148 #: TopicWidgetSettingsPage#6
4149 msgid "Topic Widget"
4150 msgstr "Rozhraní Tématu"
4151
4152 #: UiStyle::StyledMessage#1
4153 msgctxt "UiStyle::StyledMessage#1"
4154 msgid "%1"
4155 msgstr "%1"
4156
4157 #: UiStyle::StyledMessage#2
4158 msgid "%DN%1%DN %2"
4159 msgstr "%DN%1%DN %2"
4160
4161 #: UiStyle::StyledMessage#3
4162 msgid "You are now known as %DN%1%DN"
4163 msgstr "Nyní jste znám jako %DN%1%DN"
4164
4165 #: UiStyle::StyledMessage#4
4166 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN"
4167 msgstr "%DN%1%DN je nyní znám jako %DN%2%DN"
4168
4169 #: UiStyle::StyledMessage#5
4170 msgid "User mode: %DM%1%DM"
4171 msgstr "Uživatelský režim: %DM%1%DM"
4172
4173 #: UiStyle::StyledMessage#6
4174 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN"
4175 msgstr "Režim %DM%1%DM od %DN%2%DN"
4176
4177 #: UiStyle::StyledMessage#7
4178 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC"
4179 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH vlezl do %DC%4%DC"
4180
4181 #: UiStyle::StyledMessage#8
4182 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC"
4183 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH opustil %DC%4%DC"
4184
4185 #: UiStyle::StyledMessage#9
4186 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit"
4187 msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH to zabalil"
4188
4189 #: UiStyle::StyledMessage#10
4190 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC"
4191 msgstr "%DN%1%DN vykopnul %DN%2%DN z %DC%3%DC"
4192
4193 #: UiStyle::StyledMessage#11
4194 msgid "{Day changed to %1}"
4195 msgstr "{Den: %1}"
4196
4197 #: UiStyle::StyledMessage#12
4198 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: "
4199 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH skončil. Vrátili se: "
4200
4201 #: UiStyle::StyledMessage#13
4202 msgid "%DN%1%DN (%2 more)"
4203 msgstr "%DN%1%DN (%2 více)"
4204
4205 #: UiStyle::StyledMessage#14
4206 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: "
4207 msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH. Opustili nás: "
4208
4209 #: UiStyle::StyledMessage#15
4210 msgid "[%1]"
4211 msgstr "[%1]"
4212
4213 #: UiStyle::StyledMessage#16
4214 msgid "<%1>"
4215 msgstr "<%1>"
4216
4217 #: UiStyle::StyledMessage#17
4218 msgid "-*-"
4219 msgstr "-*-"
4220
4221 #: UiStyle::StyledMessage#18
4222 msgid "<->"
4223 msgstr "<->"
4224
4225 #: UiStyle::StyledMessage#19
4226 msgid "***"
4227 msgstr "***"
4228
4229 #: UiStyle::StyledMessage#20
4230 msgid "-->"
4231 msgstr "-->"
4232
4233 #: UiStyle::StyledMessage#21
4234 msgid "<--"
4235 msgstr "<--"
4236
4237 #: UiStyle::StyledMessage#22
4238 msgid "<-*"
4239 msgstr "<-*"
4240
4241 #: UiStyle::StyledMessage#23
4242 msgid "<-x"
4243 msgstr "<-x"
4244
4245 #: UiStyle::StyledMessage#24
4246 msgid "*"
4247 msgstr "*"
4248
4249 #: UiStyle::StyledMessage#25
4250 msgid "-"
4251 msgstr "-"
4252
4253 #: UiStyle::StyledMessage#26
4254 msgid "=>"
4255 msgstr "=>"
4256
4257 #: UiStyle::StyledMessage#27
4258 msgid "<="
4259 msgstr "<="
4260
4261 #: UserCategoryItem#1
4262 msgid "%n Owner(s)"
4263 msgstr "%n Vlastník"
4264
4265 #: UserCategoryItem#2
4266 msgid "%n Admin(s)"
4267 msgstr "%n Správce"
4268
4269 #: UserCategoryItem#3
4270 msgid "%n Operator(s)"
4271 msgstr "%n Dozorce"
4272
4273 #: UserCategoryItem#4
4274 msgid "%n Half-Op(s)"
4275 msgstr "%n Bachař"
4276
4277 #: UserCategoryItem#5
4278 msgid "%n Voiced"
4279 msgstr "%n Mluvka"
4280
4281 #: UserCategoryItem#6
4282 msgid "%n User(s)"
4283 msgstr "%n Uživatel"
4284
4285