cbacc7c9fe295bd476cd392103ebb6c8b8918792
[quassel.git] / po / cs.po
1 # Copyright (C) 2009
2 # This file is distributed under the same license as the Quassel package.
3 #
4 # Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>, 2009, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: \n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-02-25 00:37+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-08-15 00:48+0200\n"
11 "Last-Translator: \n"
12 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18 "X-Generator: Lokalize 1.1\n"
19 "X-Language: cs\n"
20
21 #. ts-context AboutDlg
22 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
23 msgid "About Quassel"
24 msgstr "O aplikaci Quassel"
25
26 #. ts-context AboutDlg
27 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
28 msgid ""
29 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
30 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
31 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
32 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
33 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
34
35 #. ts-context AboutDlg
36 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
37 msgid ""
38 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
39 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
40 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
41 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
42 msgstr "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Verze 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
43
44 #. ts-context AboutDlg
45 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
46 msgid "&About"
47 msgstr "O &aplikaci"
48
49 #. ts-context AboutDlg
50 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
51 msgid "A&uthors"
52 msgstr "A&utoři"
53
54 #. ts-context AboutDlg
55 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
56 msgid "&Contributors"
57 msgstr "Přispěva&telé"
58
59 #. ts-context AboutDlg
60 #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
61 msgid "&Thanks To"
62 msgstr "Podě&kování"
63
64 #. ts-context AboutDlg
65 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32
66 msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
67 msgstr "<b>Verze:</b> %1<br><b>Verze protokolu:</b> %2<br><b>Složení:</b> %3"
68
69 #. ts-context AboutDlg
70 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46
71 msgid "<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2010 by the Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
72 msgstr "<b>A Moderní, distribuovaný IRC Client</b><br><br>Vytvořený &copy;2005-2010 Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> na <a href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC je duálně-licencován pod <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> a <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Většina ikon náleží &copy; <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a>u pod licencí <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Prosíme použijte <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> pro hlášení chyb."
73
74 #. ts-context AboutDlg
75 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62
76 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
77 msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:"
78
79 #. ts-context AboutDlg
80 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77
81 msgid "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:"
82 msgstr "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapomněli:"
83
84 #. ts-context AboutDlg
85 #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135
86 msgid "Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
87 msgstr "Zvláště bychom rádi poděkovali:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>Johnu \"nox\" Handovi</b></dt><dd>pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a></b></dt><dd>pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software (dříve znám jako Trolltech)</a></b></dt><dd>za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších</dd><dt><b><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810</dd>"
88
89 #. ts-context AbstractSqlStorage
90 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:115
91 msgid "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
92 msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..."
93
94 #. ts-context AbstractSqlStorage
95 #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:117
96 msgid "Upgrade failed..."
97 msgstr "Aktualizace selhala..."
98
99 #. ts-context AliasesModel
100 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55
101 msgid "<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
102 msgstr "<b>Zkratka pro alternativu</b><br />Lze ji použít jako běžný lomítkový příkaz.<br /><br /><b>Příklad:</b> \"foo\" lze zavolat pomocí /foo"
103
104 #. ts-context AliasesModel
105 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59
106 msgid "<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
107 msgstr "<b>Text na jaký bude převedena zkratka</b><br /><b>Speciální hodnoty:</b><br /> - <b>$i</b> reprezentuje i-tý parametr.<br /> - <b>$i..j</b> reprezentuje i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.<br /> - <b>$i..</b> reprezentuje všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.<br /> - <b>$i:hostname</b> reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo * pokud je neznámý.<br /> - <b>$0</b> celý text.<br /> - <b>$nick</b> vaše současná přezdívka<br /> - <b>$channel</b> název vybraného kanálu<br /><br />Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku<br /><br /><b>Příklad:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
108
109 #. ts-context AliasesModel
110 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170
111 msgid "Alias"
112 msgstr "Alternativa"
113
114 #. ts-context AliasesModel
115 #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171
116 msgid "Expansion"
117 msgstr "Rozšířený výraz"
118
119 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
120 #. ts-context AliasesSettingsPage
121 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
122 #. ts-context AppearanceSettingsPage
123 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
124 #. ts-context BacklogSettingsPage
125 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
126 #. ts-context BufferViewSettingsPage
127 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
128 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
129 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
130 #. ts-context ChatViewSearchBar
131 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
132 #. ts-context ChatViewSettingsPage
133 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
134 #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
135 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
136 #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
137 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
138 #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
139 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
140 #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
141 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
142 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
143 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
144 #. ts-context CoreConnectionStatusWidget
145 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
146 #. ts-context HighlightSettingsPage
147 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
148 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
149 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
150 #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
151 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
152 #. ts-context InputWidget
153 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
154 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
155 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
156 #. ts-context ItemViewSettingsPage
157 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
158 #. ts-context MsgProcessorStatusWidget
159 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
160 #. ts-context NetworksSettingsPage
161 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
162 #. ts-context PhononNotificationConfigWidget
163 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
164 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
165 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
166 #. ts-context TopicWidget
167 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
168 #. ts-context TopicWidgetSettingsPage
169 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
170 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
171 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14
172 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
173 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
174 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13
175 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
176 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14
177 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13
178 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13
179 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13
180 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14
181 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14
182 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13
183 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14
184 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14
185 #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26
186 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14
187 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14
188 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19
189 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14
190 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14
191 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14
192 #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32
193 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14
194 msgid "Form"
195 msgstr "Form"
196
197 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
198 #. ts-context AliasesSettingsPage
199 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
200 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
201 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
202 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28
203 msgid "New"
204 msgstr "Nová"
205
206 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
207 #. ts-context AliasesSettingsPage
208 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
209 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
210 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
211 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
212 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
213 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67
214 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42
215 msgid "Delete"
216 msgstr "Smazat"
217
218 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
219 #. ts-context AliasesSettingsPage
220 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
221 #. ts-context ConnectionSettingsPage
222 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
223 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
224 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
225 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
226 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
227 #. ts-context NetworksSettingsPage
228 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
229 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
230 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
231 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
232 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
233 msgid "IRC"
234 msgstr "IRC"
235
236 #. ts-context AliasesSettingsPage
237 #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
238 msgid "Aliases"
239 msgstr "Alternativy"
240
241 #. ts-context AppearanceSettingsPage
242 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
243 msgid "Client style:"
244 msgstr "Styl klienta:"
245
246 #. ts-context AppearanceSettingsPage
247 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
248 msgid "Set application style"
249 msgstr "Zvolte styl aplikace"
250
251 #. ts-context AppearanceSettingsPage
252 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
253 msgid "Language:"
254 msgstr "Jazyk:"
255
256 #. ts-context AppearanceSettingsPage
257 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
258 msgid "Set the application language. Requires restart!"
259 msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!"
260
261 #. ts-context AppearanceSettingsPage
262 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
263 msgid "<Untranslated>"
264 msgstr "<Nepřeloženo>"
265
266 #. ts-context AppearanceSettingsPage
267 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
268 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74
269 msgid "<System Default>"
270 msgstr "<Systémové výchozí>"
271
272 #. ts-context AppearanceSettingsPage
273 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
274 msgid "Use custom stylesheet"
275 msgstr "Používat vlastní soubor stylu"
276
277 #. ts-context AppearanceSettingsPage
278 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
279 msgid "Path:"
280 msgstr "Cesta:"
281
282 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
283 #. ts-context AppearanceSettingsPage
284 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
285 #. ts-context ChatViewSearchBar
286 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
287 #. ts-context ChatViewSettingsPage
288 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
289 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
290 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
291 #. ts-context IdentityEditWidget
292 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
293 #. ts-context ItemViewSettingsPage
294 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
295 #. ts-context NetworksSettingsPage
296 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
297 #. ts-context SimpleNetworkEditor
298 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
299 #. ts-context TopicWidget
300 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
301 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19
302 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33
303 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44
304 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:174
305 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:198
306 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:222
307 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:259
308 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:283
309 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:314
310 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:338
311 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:362
312 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:386
313 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:403
314 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:443
315 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:460
316 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:477
317 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:494
318 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:511
319 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:528
320 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:545
321 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:562
322 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:579
323 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:596
324 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:613
325 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:630
326 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:647
327 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:664
328 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:681
329 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:698
330 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:726
331 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34
332 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77
333 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168
334 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182
335 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125
336 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149
337 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173
338 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197
339 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221
340 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308
341 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345
342 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149
343 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281
344 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295
345 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168
346 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182
347 #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79
348 msgid "..."
349 msgstr "..."
350
351 #. ts-context AppearanceSettingsPage
352 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
353 msgid "Show system tray icon"
354 msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu"
355
356 #. ts-context AppearanceSettingsPage
357 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
358 msgid "Hide to tray on close button"
359 msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu"
360
361 #. ts-context AppearanceSettingsPage
362 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216
363 msgid "Enable animations"
364 msgstr "Povolit animace"
365
366 #. ts-context AppearanceSettingsPage
367 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231
368 msgid "Message Redirection"
369 msgstr "Přesměrování zpráv"
370
371 #. ts-context AppearanceSettingsPage
372 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237
373 msgid "User Notices:"
374 msgstr "Uživatelská oznámení:"
375
376 #. ts-context AppearanceSettingsPage
377 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280
378 msgid "Server Notices:"
379 msgstr "Oznámení serveru:"
380
381 #. ts-context AppearanceSettingsPage
382 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294
383 msgid "Default Target"
384 msgstr "Výchozí cíl"
385
386 #. ts-context AppearanceSettingsPage
387 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301
388 msgid "Status Window"
389 msgstr "Okno stavu"
390
391 #. ts-context AppearanceSettingsPage
392 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308
393 msgid "Current Chat"
394 msgstr "Aktuální rozhovor"
395
396 #. ts-context AppearanceSettingsPage
397 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315
398 msgid "Errors:"
399 msgstr "Chyby:"
400
401 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
402 #. ts-context AppearanceSettingsPage
403 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
404 #. ts-context BacklogSettingsPage
405 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
406 #. ts-context BufferViewSettingsPage
407 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
408 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
409 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
410 #. ts-context ChatViewSettingsPage
411 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
412 #. ts-context HighlightSettingsPage
413 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
414 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
415 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
416 #. ts-context ItemViewSettingsPage
417 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
418 #. ts-context NotificationsSettingsPage
419 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
420 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
421 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
422 #. ts-context TopicWidgetSettingsPage
423 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
424 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
425 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
426 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
427 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28
428 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
429 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
430 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
431 #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
432 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60
433 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23
434 msgid "Interface"
435 msgstr "Rozhraní"
436
437 #. ts-context AppearanceSettingsPage
438 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:225
439 msgid "Please choose a stylesheet file"
440 msgstr "Prosím vyberte soubor stylu"
441
442 #. ts-context AwayLogView
443 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
444 msgid "Away Log"
445 msgstr "Logovaní při nastavení pryč"
446
447 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
448 #. ts-context AwayLogView
449 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
450 #. ts-context ChatMonitorView
451 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44
452 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59
453 msgid "Show Network Name"
454 msgstr "Zobrazit název sítě"
455
456 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
457 #. ts-context AwayLogView
458 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
459 #. ts-context ChatMonitorView
460 #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49
461 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64
462 msgid "Show Buffer Name"
463 msgstr "Zobrazit název záložky"
464
465 #. ts-context BacklogSettingsPage
466 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
467 msgid "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view."
468 msgstr "Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce."
469
470 #. ts-context BacklogSettingsPage
471 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
472 msgid "Dynamic backlog amount:"
473 msgstr "Dynamická velikost získávané historie:"
474
475 #. ts-context BacklogSettingsPage
476 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
477 msgid "Backlog request method:"
478 msgstr "Metoda požadování historie:"
479
480 #. ts-context BacklogSettingsPage
481 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
482 msgid "Fixed amount per chat"
483 msgstr "Pevné množství za záložku"
484
485 #. ts-context BacklogSettingsPage
486 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
487 msgid "Unread messages per chat"
488 msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku"
489
490 #. ts-context BacklogSettingsPage
491 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
492 msgid "Globally unread messages"
493 msgstr "Celkově nepřečtené zprávy"
494
495 #. ts-context BacklogSettingsPage
496 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
497 msgid "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog."
498 msgstr "Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z historie."
499
500 #. ts-context BacklogSettingsPage
501 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
502 msgid "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established."
503 msgstr "množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s jádrem."
504
505 #. ts-context BacklogSettingsPage
506 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
507 msgid "Initial backlog amount:"
508 msgstr "Výchozí množství historie:"
509
510 #. ts-context BacklogSettingsPage
511 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
512 msgid ""
513 "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n"
514 "\n"
515 "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
516 msgstr ""
517 "Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n"
518 "\n"
519 "Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro lepší srozumitelnost."
520
521 #. ts-context BacklogSettingsPage
522 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
523 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
524 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
525 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
526 msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku."
527
528 #. ts-context BacklogSettingsPage
529 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
530 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
531 msgid "Limit:"
532 msgstr "Omezení:"
533
534 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
535 #. ts-context BacklogSettingsPage
536 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
537 #. ts-context NetworksSettingsPage
538 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
539 #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
540 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
541 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
542 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464
543 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78
544 msgid "Unlimited"
545 msgstr "Neomezeně"
546
547 #. ts-context BacklogSettingsPage
548 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
549 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
550 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
551 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
552 msgid "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here."
553 msgstr "Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde neplatí."
554
555 #. ts-context BacklogSettingsPage
556 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
557 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
558 msgid "Additional Messages:"
559 msgstr "Dodatečné zprávy:"
560
561 #. ts-context BacklogSettingsPage
562 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
563 msgid ""
564 "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n"
565 "\n"
566 "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
567 "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n"
568 "\n"
569 "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context."
570 msgstr ""
571 "Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené zprávy pro všechny záložky.\n"
572 "\n"
573 "Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)\n"
574 "Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně nejrychlejší.\n"
575 "\n"
576 "Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu."
577
578 #. ts-context BacklogSettingsPage
579 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
580 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
581 msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky."
582
583 #. ts-context BacklogSettingsPage
584 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
585 msgid "Backlog Fetching"
586 msgstr "Stahování historie"
587
588 #. ts-context BufferItem
589 #: ../src/client/networkmodel.cpp:346
590 msgid "<p> %1 - %2 </p>"
591 msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
592
593 #. ts-context BufferView
594 #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248
595 msgid "Merge buffers permanently?"
596 msgstr "Sloučit trvale záložky?"
597
598 #. ts-context BufferView
599 #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249
600 msgid ""
601 "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
602 " This cannot be reversed!"
603 msgstr ""
604 "Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n"
605 "Tuto operaci nelze zvrátit!"
606
607 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
608 #. ts-context BufferViewEditDlg
609 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
610 #. ts-context NetworkEditDlg
611 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
612 #. ts-context ServerEditDlg
613 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
614 #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13
615 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14
616 msgid "Dialog"
617 msgstr "Dialog"
618
619 #. ts-context BufferViewEditDlg
620 #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
621 msgid "Please enter a name for the chat list:"
622 msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:"
623
624 #. ts-context BufferViewEditDlg
625 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520
626 msgid "Add Chat List"
627 msgstr "Přidat seznam pokeců"
628
629 #. ts-context BufferViewFilter
630 #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52
631 msgid "Show / Hide Chats"
632 msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory"
633
634 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
635 #. ts-context BufferViewSettingsPage
636 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
637 #. ts-context IdentityEditWidget
638 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
639 #. ts-context NetworksSettingsPage
640 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
641 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139
642 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48
643 msgid "Re&name..."
644 msgstr "Přejme&novat..."
645
646 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
647 #. ts-context BufferViewSettingsPage
648 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
649 #. ts-context IdentityEditWidget
650 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
651 #. ts-context NetworksSettingsPage
652 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
653 #. ts-context SimpleNetworkEditor
654 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
655 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93
656 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65
657 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235
658 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119
659 msgid "&Add..."
660 msgstr "Přid&at..."
661
662 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
663 #. ts-context BufferViewSettingsPage
664 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
665 #. ts-context NetworksSettingsPage
666 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
667 #. ts-context SimpleNetworkEditor
668 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
669 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88
670 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252
671 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139
672 msgid "De&lete"
673 msgstr "&Smazat"
674
675 #. ts-context BufferViewSettingsPage
676 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
677 msgid "Chat List Settings"
678 msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů"
679
680 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
681 #. ts-context BufferViewSettingsPage
682 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
683 #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
684 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
685 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487
686 msgid "Network:"
687 msgstr "Síť:"
688
689 #. ts-context BufferViewSettingsPage
690 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
691 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117
692 msgid "All"
693 msgstr "Vše"
694
695 #. ts-context BufferViewSettingsPage
696 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
697 msgid ""
698 "This option is not available when all Networks are visible.\n"
699 "In this mode no separate status buffer is displayed."
700 msgstr ""
701 "Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n"
702 "V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu."
703
704 #. ts-context BufferViewSettingsPage
705 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
706 msgid "Show status window"
707 msgstr "Zobrazit okno statusu"
708
709 #. ts-context BufferViewSettingsPage
710 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
711 msgid "Show channels"
712 msgstr "Zobrazit kanály"
713
714 #. ts-context BufferViewSettingsPage
715 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
716 msgid "Show queries"
717 msgstr "Zobrazit rozhovory"
718
719 #. ts-context BufferViewSettingsPage
720 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
721 msgid "Hide inactive chats"
722 msgstr "Skrýt neaktivní"
723
724 #. ts-context BufferViewSettingsPage
725 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
726 msgid "Add new chats automatically"
727 msgstr "Přidávat nové automaticky"
728
729 #. ts-context BufferViewSettingsPage
730 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
731 msgid "Sort alphabetically"
732 msgstr "Seřadit abecedně"
733
734 #. ts-context BufferViewSettingsPage
735 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
736 msgid "Minimum Activity:"
737 msgstr "Minimální aktivita:"
738
739 #. ts-context BufferViewSettingsPage
740 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
741 msgid "No Activity"
742 msgstr "Žádná aktivita"
743
744 #. ts-context BufferViewSettingsPage
745 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
746 msgid "Other Activity"
747 msgstr "Další aktivity"
748
749 #. ts-context BufferViewSettingsPage
750 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
751 msgid "New Message"
752 msgstr "Nová zpráva"
753
754 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
755 #. ts-context BufferViewSettingsPage
756 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
757 #. ts-context HighlightSettingsPage
758 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
759 #. ts-context ItemViewSettingsPage
760 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
761 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32
762 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30
763 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39
764 msgid "Highlight"
765 msgstr "Zvýraznění"
766
767 #. ts-context BufferViewSettingsPage
768 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
769 msgid "Preview:"
770 msgstr "Náhled:"
771
772 #. ts-context BufferViewSettingsPage
773 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
774 msgid "Custom Chat Lists"
775 msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů"
776
777 #. ts-context BufferViewSettingsPage
778 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342
779 msgid "Delete Chat List?"
780 msgstr "Smazat seznam rozhovorů?"
781
782 #. ts-context BufferViewSettingsPage
783 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343
784 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
785 msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?"
786
787 #. ts-context BufferViewWidget
788 #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
789 msgid "BufferView"
790 msgstr "Pohled na záložky"
791
792 #. ts-context BufferWidget
793 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:79
794 msgid "Zoom In"
795 msgstr "Přiblížit"
796
797 #. ts-context BufferWidget
798 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85
799 msgid "Zoom Out"
800 msgstr "Oddálit"
801
802 #. ts-context BufferWidget
803 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:90
804 msgid "Actual Size"
805 msgstr "Současná velikost"
806
807 #. ts-context BufferWidget
808 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:94
809 msgid "Set Marker Line"
810 msgstr "Nastavit značící řádku"
811
812 #. ts-context BufferWidget
813 #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:98
814 msgid "Go to Marker Line"
815 msgstr "Přejít na značící řádku"
816
817 #. ts-context ChannelBufferItem
818 #: ../src/client/networkmodel.cpp:503
819 msgid "<b>Channel %1</b>"
820 msgstr "<b>Kanál %1</b>"
821
822 #. ts-context ChannelBufferItem
823 #: ../src/client/networkmodel.cpp:506
824 msgid "<b>Users:</b> %1"
825 msgstr "<b>uživatelé:</b> %1"
826
827 #. ts-context ChannelBufferItem
828 #: ../src/client/networkmodel.cpp:510
829 msgid "<b>Mode:</b> %1"
830 msgstr "<b>Mód:</b> %1"
831
832 #. ts-context ChannelBufferItem
833 #: ../src/client/networkmodel.cpp:521
834 msgid "<b>Topic:</b> %1"
835 msgstr "<b>Téma:</b> %1"
836
837 #. ts-context ChannelBufferItem
838 #: ../src/client/networkmodel.cpp:525
839 msgid "Not active <br /> Double-click to join"
840 msgstr "Neaktivní <br /> Dvojklikem vstupte"
841
842 #. ts-context ChannelBufferItem
843 #: ../src/client/networkmodel.cpp:528
844 msgid "<p> %1 </p>"
845 msgstr "<p> %1 </p>"
846
847 #. ts-context ChannelListDlg
848 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14
849 msgid "Channel List"
850 msgstr "Seznam Kanálů"
851
852 #. ts-context ChannelListDlg
853 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38
854 msgid "Search Pattern:"
855 msgstr "Vyhledávaný text:"
856
857 #. ts-context ChannelListDlg
858 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48
859 msgid ""
860 "Toggle between simple and advanced mode.\n"
861 "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
862 msgstr "Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru."
863
864 #. ts-context ChannelListDlg
865 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62
866 msgid "Show Channels"
867 msgstr "Zobrazit kanály"
868
869 #. ts-context ChannelListDlg
870 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86
871 msgid "Filter:"
872 msgstr "Filtr:"
873
874 #. ts-context ChannelListDlg
875 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98
876 msgid "Errors Occured:"
877 msgstr "Nastalé chyby:"
878
879 #. ts-context ChannelListDlg
880 #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132
881 msgid ""
882 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
883 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
884 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
885 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
886 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</span></p>\n"
887 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
888 msgstr ""
889 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
890 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
891 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
892 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
893 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">ZOMG POLARNI LEDY OPRAVDU ROZTALY, TOHLE QUASSEL NEUSTOJI!!11</span></p>\n"
894 "<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
895
896 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
897 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
898 msgid "Operation Mode:"
899 msgstr "Operační režim:"
900
901 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
902 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
903 msgid ""
904 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
905 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
906 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
907 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
908 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
909 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
910 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
911 msgstr ""
912 "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
913 "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\n"
914 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
915 "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
916 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-weight:600;\">Operační režimy:</span></p>\n"
917 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé straně.</span></p>\n"
918 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span>Monitor pokecu ignoruje záložky na pravé straně.</p></body></html>"
919
920 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
921 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
922 msgid "Available:"
923 msgstr "Dostupné:"
924
925 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
926 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
927 msgid "Move selected buffers to the left"
928 msgstr "Přesune vybrané záložky doleva"
929
930 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
931 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102
932 msgid "Move selected buffers to the right"
933 msgstr "Přesune vybrané záložky doprava"
934
935 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
936 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133
937 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236
938 msgid "Show:"
939 msgstr "Zobrazit:"
940
941 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
942 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147
943 msgid "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
944 msgstr "Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována"
945
946 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
947 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
948 msgid "Always show highlighted messages"
949 msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy"
950
951 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
952 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157
953 msgid "Show own messages"
954 msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy"
955
956 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
957 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
958 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
959 #. ts-context MainWin
960 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
961 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:743
962 msgid "Chat Monitor"
963 msgstr "Monitor pokecu"
964
965 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
966 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58
967 msgid "Opt In"
968 msgstr "Opt In"
969
970 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
971 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59
972 msgid "Opt Out"
973 msgstr "Opt Out"
974
975 #. ts-context ChatMonitorSettingsPage
976 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239
977 msgid "Ignore:"
978 msgstr "Ignorovat:"
979
980 #. ts-context ChatMonitorView
981 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52
982 msgid "Show Own Messages"
983 msgstr "Zobrazit vlastní zprávy"
984
985 #. ts-context ChatMonitorView
986 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71
987 msgid "Configure..."
988 msgstr "Nastavit..."
989
990 #. ts-context ChatScene
991 #: ../src/qtui/chatscene.cpp:745
992 msgid "Copy Selection"
993 msgstr "Kopírovat označené"
994
995 #. ts-context ChatViewSearchBar
996 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55
997 msgid "case sensitive"
998 msgstr "citlivost na velikost"
999
1000 #. ts-context ChatViewSearchBar
1001 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
1002 msgid "search nick"
1003 msgstr "hledat přezdívku"
1004
1005 #. ts-context ChatViewSearchBar
1006 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
1007 msgid "search message"
1008 msgstr "hledat zprávu"
1009
1010 #. ts-context ChatViewSearchBar
1011 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
1012 msgid "ignore joins, parts, etc."
1013 msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd."
1014
1015 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1016 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
1017 msgid "Timestamp format:"
1018 msgstr "Formát času:"
1019
1020 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1021 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32
1022 msgid "[hh:mm:ss]"
1023 msgstr "[hh:mm:ss]"
1024
1025 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1026 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59
1027 msgid "Custom chat window font:"
1028 msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:"
1029
1030 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1031 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92
1032 msgid "Show colored text in the chat window"
1033 msgstr "Zobrazit barevný text v okně rozhovoru"
1034
1035 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1036 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:95
1037 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
1038 msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)"
1039
1040 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1041 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111
1042 msgid "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
1043 msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
1044
1045 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1046 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:114
1047 msgid "Show previews of webpages on URL hover"
1048 msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
1049
1050 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1051 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:130
1052 msgid "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting another channel"
1053 msgstr "Nastavit značící linku na konec současného okna rozhovoru při výběru jiného kanálu"
1054
1055 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1056 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:133
1057 msgid "Set marker line automatically when switching chats"
1058 msgstr "Nastavit značící linku automaticky při přepínání rozhovorů"
1059
1060 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1061 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:149
1062 msgid "Custom Colors"
1063 msgstr "Vlastní barvy"
1064
1065 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1066 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:167
1067 msgid "Action:"
1068 msgstr "Akce:"
1069
1070 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1071 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:191
1072 msgid "Timestamp:"
1073 msgstr "Časová známka:"
1074
1075 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1076 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:215
1077 msgid "Channel message:"
1078 msgstr "Zpráva kanálu:"
1079
1080 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1081 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:252
1082 msgid "Highlight foreground:"
1083 msgstr "Popředí zvýrazněné:"
1084
1085 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1086 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:276
1087 msgid "Command message:"
1088 msgstr "Zprava příkazu:"
1089
1090 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1091 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:300
1092 msgid "Highlight background:"
1093 msgstr "Pozadí zvýrazněné:"
1094
1095 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1096 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:307
1097 msgid "Server message:"
1098 msgstr "Zpráva serveru:"
1099
1100 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1101 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:331
1102 msgid "Marker line:"
1103 msgstr "Značící řádka:"
1104
1105 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1106 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:355
1107 msgid "Error message:"
1108 msgstr "Chybová zpráva:"
1109
1110 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1111 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:379
1112 msgid "Background:"
1113 msgstr "Pozadí:"
1114
1115 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1116 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:423
1117 msgid "Use Sender Coloring"
1118 msgstr "Používat barvy pro odesílatele"
1119
1120 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1121 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:719
1122 msgid "Own messages:"
1123 msgstr "Vlastní zprávy:"
1124
1125 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1126 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28
1127 msgid "Chat View"
1128 msgstr "Okno rozhovoru"
1129
1130 #. ts-context ChatViewSettingsPage
1131 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41
1132 msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature"
1133 msgstr "Pro tuto funkci potřebujete alespoň jádro quassel verze 0.6"
1134
1135 #. ts-context Client
1136 #: ../src/client/client.cpp:270
1137 msgid "Identity already exists in client!"
1138 msgstr "Identita v klientu již existuje!"
1139
1140 #. ts-context ClientBacklogManager
1141 #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:161
1142 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
1143 msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin."
1144
1145 #. ts-context ClientBufferViewManager
1146 #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:52
1147 msgid "All Chats"
1148 msgstr "Všechny pokecy"
1149
1150 #. ts-context ClientUserInputHandler
1151 #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:86
1152 msgid "/JOIN expects a channel"
1153 msgstr "/JOIN očekává kanál"
1154
1155 #. ts-context ClientUserInputHandler
1156 #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:96
1157 msgid "/QUERY expects at least a nick"
1158 msgstr "/QUERY očekává alespoň přezdívku"
1159
1160 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1161 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
1162 msgid "Configure the IRC Connection"
1163 msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru"
1164
1165 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1166 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
1167 msgid "Enable Ping Timeout Detection"
1168 msgstr "Povolit detekci Ping Timeout"
1169
1170 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1171 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
1172 msgid "Ping interval:"
1173 msgstr "Interval ping:"
1174
1175 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1176 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1177 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1178 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
1179 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1180 #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget
1181 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
1182 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
1183 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
1184 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60
1185 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157
1186 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:79
1187 msgid " seconds"
1188 msgstr " vteřin"
1189
1190 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1191 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
1192 msgid "Disconnect after"
1193 msgstr "Odpojit po"
1194
1195 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1196 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
1197 msgid "missed pings"
1198 msgstr "zmeškaných ping"
1199
1200 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1201 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
1202 msgid "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users' away status."
1203 msgstr "Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je uživatel pryč."
1204
1205 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1206 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
1207 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
1208 msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)"
1209
1210 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1211 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
1212 msgid "Update interval:"
1213 msgstr "Interval aktualizace:"
1214
1215 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1216 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
1217 msgid "Ignore channels with more than:"
1218 msgstr "Ignorovat kanály s více než:"
1219
1220 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1221 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
1222 msgid " users"
1223 msgstr "uživatelé"
1224
1225 #. ts-context ConnectionSettingsPage
1226 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
1227 msgid "Minimum delay between requests:"
1228 msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:"
1229
1230 #. ts-context ContentsChatItem
1231 #: ../src/qtui/chatitem.cpp:683
1232 msgid "Copy Link Address"
1233 msgstr "Kopírovat adresu odkazu"
1234
1235 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1236 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1237 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1238 #. ts-context ToolBarActionProvider
1239 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38
1240 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31
1241 msgid "Connect"
1242 msgstr "Připojit"
1243
1244 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1245 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1246 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1247 #. ts-context ToolBarActionProvider
1248 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
1249 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32
1250 msgid "Disconnect"
1251 msgstr "Odpojit"
1252
1253 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1254 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1255 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1256 #. ts-context ToolBarActionProvider
1257 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41
1258 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35
1259 msgid "Join"
1260 msgstr "Vstoupit"
1261
1262 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1263 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1264 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1265 #. ts-context ToolBarActionProvider
1266 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
1267 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34
1268 msgid "Part"
1269 msgstr "Opustit"
1270
1271 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1272 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
1273 msgid "Delete Chat(s)..."
1274 msgstr "Smazat rozhovor(y)..."
1275
1276 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1277 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
1278 msgid "Go to Chat"
1279 msgstr "Přejít na rozhovor"
1280
1281 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1282 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46
1283 msgid "Joins"
1284 msgstr "Vstupy"
1285
1286 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1287 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
1288 msgid "Parts"
1289 msgstr "Opuštění"
1290
1291 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1292 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
1293 msgid "Quits"
1294 msgstr "Ukončení"
1295
1296 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1297 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
1298 msgid "Nick Changes"
1299 msgstr "Změny přezdívek"
1300
1301 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1302 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
1303 msgid "Mode Changes"
1304 msgstr "Změny režimu"
1305
1306 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1307 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
1308 msgid "Day Changes"
1309 msgstr "Změny dní"
1310
1311 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1312 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
1313 msgid "Topic Changes"
1314 msgstr "Změny tématu"
1315
1316 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1317 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
1318 msgid "Set as Default..."
1319 msgstr "Nastavit jako výchozí..."
1320
1321 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1322 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
1323 msgid "Use Defaults..."
1324 msgstr "Použít výchozí..."
1325
1326 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1327 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56
1328 msgid "Join Channel..."
1329 msgstr "Vstoupit do kanálu..."
1330
1331 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1332 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58
1333 msgid "Start Query"
1334 msgstr "Zahájit pokec"
1335
1336 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1337 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
1338 msgid "Show Query"
1339 msgstr "Zobrazit pokec"
1340
1341 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1342 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1343 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1344 #. ts-context ToolBarActionProvider
1345 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
1346 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38
1347 msgid "Whois"
1348 msgstr "Kdo je"
1349
1350 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1351 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62
1352 msgid "Version"
1353 msgstr "Verze"
1354
1355 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1356 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
1357 msgid "Time"
1358 msgstr "Čas"
1359
1360 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1361 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
1362 msgid "Ping"
1363 msgstr "Ping"
1364
1365 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1366 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
1367 msgid "Client info"
1368 msgstr "Informace o klientu"
1369
1370 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1371 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
1372 msgid "Custom..."
1373 msgstr "Vlastní..."
1374
1375 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1376 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78
1377 msgid "Give Operator Status"
1378 msgstr "Přidat práva dozorce"
1379
1380 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1381 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
1382 msgid "Take Operator Status"
1383 msgstr "Odebrat status dozorce"
1384
1385 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1386 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
1387 msgid "Give Voice"
1388 msgstr "Rozkecat"
1389
1390 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1391 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
1392 msgid "Take Voice"
1393 msgstr "Umlčet"
1394
1395 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1396 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
1397 msgid "Kick From Channel"
1398 msgstr "Vyhodit z kanálu"
1399
1400 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1401 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
1402 msgid "Ban From Channel"
1403 msgstr "Zablokovat pro kanál"
1404
1405 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1406 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
1407 msgid "Kick && Ban"
1408 msgstr "Vyhodit && Zablokovat"
1409
1410 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1411 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
1412 msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
1413 msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)"
1414
1415 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1416 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
1417 msgid "Hide Chat(s) Permanently"
1418 msgstr "Trvale skrýt záložku(y)"
1419
1420 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1421 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88
1422 msgid "Show Channel List"
1423 msgstr "Zobrazit seznam kanálů"
1424
1425 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1426 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
1427 msgid "Show Ignore List"
1428 msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných"
1429
1430 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1431 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102
1432 msgid "Hide Events"
1433 msgstr "Skrýt události"
1434
1435 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1436 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1437 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1438 #. ts-context IgnoreListEditDlg
1439 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110
1440 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86
1441 msgid "CTCP"
1442 msgstr "CTCP"
1443
1444 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1445 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122
1446 msgid "Actions"
1447 msgstr "Akce"
1448
1449 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1450 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126
1451 msgid "Ignore"
1452 msgstr "Ignorovat"
1453
1454 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1455 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131
1456 msgid "Add Ignore Rule"
1457 msgstr "Přidat pravidlo ignorování"
1458
1459 #. ts-context ContextMenuActionProvider
1460 #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
1461 msgid "Existing Rules"
1462 msgstr "Existující pravidla"
1463
1464 #. ts-context Core
1465 #: ../src/core/core.cpp:182
1466 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
1467 msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..."
1468
1469 #. ts-context Core
1470 #: ../src/core/core.cpp:183
1471 msgid ""
1472 "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
1473 "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n"
1474 "to work."
1475 msgstr ""
1476 "V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit vaši\n"
1477 "Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n"
1478 "mohlo fungovat."
1479
1480 #. ts-context Core
1481 #: ../src/core/core.cpp:232
1482 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
1483 msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!"
1484
1485 #. ts-context Core
1486 #: ../src/core/core.cpp:273
1487 msgid "Admin user or password not set."
1488 msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno."
1489
1490 #. ts-context Core
1491 #: ../src/core/core.cpp:277
1492 msgid "Could not setup storage!"
1493 msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!"
1494
1495 #. ts-context Core
1496 #: ../src/core/core.cpp:281
1497 msgid "Creating admin user..."
1498 msgstr "Vytvářím účet administrátora..."
1499
1500 #. ts-context Core
1501 #: ../src/core/core.cpp:394
1502 msgid "Invalid listen address %1"
1503 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech"
1504
1505 #. ts-context Core
1506 #: ../src/core/core.cpp:402
1507 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
1508 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1509
1510 #. ts-context Core
1511 #: ../src/core/core.cpp:410
1512 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
1513 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3"
1514
1515 #. ts-context Core
1516 #: ../src/core/core.cpp:418
1517 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
1518 msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1519
1520 #. ts-context Core
1521 #: ../src/core/core.cpp:429
1522 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
1523 msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3"
1524
1525 #. ts-context Core
1526 #: ../src/core/core.cpp:437
1527 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
1528 msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol"
1529
1530 #. ts-context Core
1531 #: ../src/core/core.cpp:446
1532 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
1533 msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!"
1534
1535 #. ts-context Core
1536 #: ../src/core/core.cpp:480
1537 msgid "Client connected from"
1538 msgstr "Klient připojen od"
1539
1540 #. ts-context Core
1541 #: ../src/core/core.cpp:483
1542 msgid "Closing server for basic setup."
1543 msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení."
1544
1545 #. ts-context Core
1546 #: ../src/core/core.cpp:502
1547 msgid "Antique client trying to connect... refusing."
1548 msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení."
1549
1550 #. ts-context Core
1551 #: ../src/core/core.cpp:514
1552 msgid "<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
1553 msgstr "<b>Váš Quassel Klient je příliš starý!</b><br>Toto jádro potřebuje klienta s protokolem alespoň verze %1.<br>Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta."
1554
1555 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1556 #. ts-context Core
1557 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1558 #. ts-context CoreSession
1559 #: ../src/core/core.cpp:518
1560 #: ../src/core/core.cpp:608
1561 #: ../src/core/core.cpp:632
1562 #: ../src/core/coresession.cpp:195
1563 msgid "Client"
1564 msgstr "Klient"
1565
1566 #. ts-context Core
1567 #: ../src/core/core.cpp:518
1568 msgid "too old, rejecting."
1569 msgstr "příliš staré, odmítám."
1570
1571 #. ts-context Core
1572 #: ../src/core/core.cpp:535
1573 msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
1574 msgstr "<b>Verze jádra %1</b><br>Sestavení: %2<br>Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)"
1575
1576 #. ts-context Core
1577 #: ../src/core/core.cpp:588
1578 msgid "Starting TLS for Client:"
1579 msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:"
1580
1581 #. ts-context Core
1582 #: ../src/core/core.cpp:606
1583 msgid "<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before trying to login."
1584 msgstr "<b>Klient není inicializován!</b><br>Musíte poslat inicializační zprávu před pokusem o přihlášení."
1585
1586 #. ts-context Core
1587 #: ../src/core/core.cpp:608
1588 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
1589 msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám."
1590
1591 #. ts-context Core
1592 #: ../src/core/core.cpp:626
1593 msgid "<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination you supplied could not be found in the database."
1594 msgstr "<b>Neplatné uživatelské jméno či heslo!</b><br>Kombinace uživatelského jména a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi."
1595
1596 #. ts-context Core
1597 #: ../src/core/core.cpp:632
1598 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
1599 msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)."
1600
1601 #. ts-context Core
1602 #: ../src/core/core.cpp:643
1603 msgid "Non-authed client disconnected."
1604 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen."
1605
1606 #. ts-context Core
1607 #: ../src/core/core.cpp:649
1608 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
1609 msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)"
1610
1611 #. ts-context Core
1612 #: ../src/core/core.cpp:697
1613 msgid "Could not initialize session for client:"
1614 msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:"
1615
1616 #. ts-context Core
1617 #: ../src/core/core.cpp:719
1618 msgid "Could not find a session for client:"
1619 msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:"
1620
1621 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1622 #. ts-context CoreAccount
1623 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1624 #. ts-context CoreAccountModel
1625 #: ../src/client/coreaccount.h:39
1626 #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:64
1627 msgid "Internal Core"
1628 msgstr "Interní jádro"
1629
1630 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1631 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14
1632 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229
1633 msgid "Edit Core Account"
1634 msgstr "Upravit účet jádra"
1635
1636 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1637 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20
1638 msgid "Account Details"
1639 msgstr "Detaily účtu"
1640
1641 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1642 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26
1643 msgid "Account Name:"
1644 msgstr "Název účtu:"
1645
1646 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1647 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33
1648 msgid "Local Core"
1649 msgstr "Lokální jádro"
1650
1651 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1652 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40
1653 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173
1654 msgid "Hostname:"
1655 msgstr "Název počítače:"
1656
1657 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1658 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1659 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1660 #. ts-context ServerEditDlg
1661 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47
1662 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180
1663 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220
1664 msgid "localhost"
1665 msgstr "tento počítač (localhost)"
1666
1667 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1668 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1669 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1670 #. ts-context NetworkAddDlg
1671 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1672 #. ts-context ServerEditDlg
1673 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54
1674 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187
1675 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95
1676 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45
1677 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227
1678 msgid "Port:"
1679 msgstr "Port:"
1680
1681 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1682 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93
1683 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226
1684 msgid "User:"
1685 msgstr "Uživatel:"
1686
1687 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1688 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1689 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1690 #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
1691 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1692 #. ts-context CoreConnectAuthDlg
1693 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1694 #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
1695 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1696 #. ts-context NetworksSettingsPage
1697 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1698 #. ts-context ServerEditDlg
1699 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103
1700 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236
1701 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32
1702 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35
1703 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:491
1704 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567
1705 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615
1706 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72
1707 msgid "Password:"
1708 msgstr "Heslo:"
1709
1710 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1711 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117
1712 msgid "Remember"
1713 msgstr "Pamatovat"
1714
1715 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1716 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1717 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1718 #. ts-context ServerEditDlg
1719 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127
1720 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171
1721 msgid "Use a Proxy"
1722 msgstr "Používat proxy"
1723
1724 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1725 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1726 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1727 #. ts-context ServerEditDlg
1728 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139
1729 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188
1730 msgid "Proxy Type:"
1731 msgstr "Typ proxy:"
1732
1733 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1734 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1735 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1736 #. ts-context ServerEditDlg
1737 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147
1738 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196
1739 msgid "Socks 5"
1740 msgstr "Socks 5"
1741
1742 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1743 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1744 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1745 #. ts-context ServerEditDlg
1746 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152
1747 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201
1748 msgid "HTTP"
1749 msgstr "HTTP"
1750
1751 #. ts-context CoreAccountEditDlg
1752 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231
1753 msgid "Add Core Account"
1754 msgstr "Přidat účet jádra"
1755
1756 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1757 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20
1758 msgid "Connect to Quassel Core"
1759 msgstr "Připojit k jádru Quassel"
1760
1761 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1762 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30
1763 msgid "Core Accounts"
1764 msgstr "Účty jádra"
1765
1766 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1767 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45
1768 msgid "Edit..."
1769 msgstr "Editovat..."
1770
1771 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1772 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1773 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1774 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
1775 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56
1776 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54
1777 msgid "Add..."
1778 msgstr "Přidat..."
1779
1780 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1781 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96
1782 msgid "Automatically connect on startup"
1783 msgstr "Automaticky připojit při spuštění"
1784
1785 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1786 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136
1787 msgid "Connect to last account used"
1788 msgstr "Připojit k naposledy použitému účtu"
1789
1790 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1791 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148
1792 msgid "Always connect to"
1793 msgstr "Vždy připojit k"
1794
1795 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1796 #. ts-context CoreAccountSettingsPage
1797 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1798 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
1799 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29
1800 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
1801 msgid "Remote Cores"
1802 msgstr "Vzdálená jádra"
1803
1804 #. ts-context CoreConfigWizard
1805 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69
1806 msgid "Core Configuration Wizard"
1807 msgstr "Průvodce nastavením jádra"
1808
1809 #. ts-context CoreConfigWizard
1810 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97
1811 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..."
1812 msgstr "Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se..."
1813
1814 #. ts-context CoreConfigWizard
1815 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104
1816 msgid "Core configuration failed:<br><b>%1</b><br>Press <em>Next</em> to start over."
1817 msgstr "Nastavení jádra selhalo:<br><b>%1</b><br>Stiskněte <em>Další</em> pro opakování."
1818
1819 #. ts-context CoreConfigWizard
1820 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119
1821 msgid "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!<br>Please remember to configure your identities and networks now."
1822 msgstr "Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!<br>Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity."
1823
1824 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1825 #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
1826 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1827 #. ts-context CoreConnectAuthDlg
1828 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22
1829 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49
1830 msgid "Username:"
1831 msgstr "Uživatelské jméno:"
1832
1833 #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
1834 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46
1835 msgid "Repeat password:"
1836 msgstr "Heslo znovu:"
1837
1838 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1839 #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
1840 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1841 #. ts-context CoreConnectAuthDlg
1842 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60
1843 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58
1844 msgid "Remember password"
1845 msgstr "Pamatovat heslo"
1846
1847 #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage
1848 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69
1849 msgid ""
1850 "<b>Note:</b> Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n"
1851 "If you need to do these things, please run \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1852 msgstr ""
1853 "<b>Poznámka:</b> Přidávání více uživatelů a změny uživatelského jména a hesla prozatím nejsou proveditelné skrze grafické rozhraní Quassel klienta.\n"
1854 "Pokud dané operace potřebujete provést, prosíme spusťte \"<tt><nobr>quasselcore --help</nobr></tt>\"."
1855
1856 #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage
1857 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19
1858 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core."
1859 msgstr "Tento průvodce vás provede skrze nastavení jádra Quassel."
1860
1861 #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
1862 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150
1863 msgid "Create Admin User"
1864 msgstr "Vytvořit účet administrátora"
1865
1866 #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage
1867 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151
1868 msgid "First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges."
1869 msgstr "Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva."
1870
1871 #. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage
1872 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135
1873 msgid "Introduction"
1874 msgstr "Úvod"
1875
1876 #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
1877 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182
1878 msgid "Select Storage Backend"
1879 msgstr "Zvolte skladovací rozhraní"
1880
1881 #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
1882 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183
1883 msgid "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in."
1884 msgstr "Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra."
1885
1886 #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage
1887 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277
1888 msgid "Connection Properties"
1889 msgstr "Možnosti spojení"
1890
1891 #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
1892 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317
1893 msgid "Storing Your Settings"
1894 msgstr "Ukládám Vaše nastavení"
1895
1896 #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage
1897 #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318
1898 msgid "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically."
1899 msgstr "Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni."
1900
1901 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1902 #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
1903 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
1904 #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
1905 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21
1906 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55
1907 msgid "Storage Backend:"
1908 msgstr "Skladovací rozhraní:"
1909
1910 #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
1911 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56
1912 msgid "Description"
1913 msgstr "Popis"
1914
1915 #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage
1916 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62
1917 msgid "Foobar"
1918 msgstr "Foobar"
1919
1920 #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
1921 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19
1922 msgid "Your Choices"
1923 msgstr "Vaše volby"
1924
1925 #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
1926 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35
1927 msgid "Admin User:"
1928 msgstr "Administrátor:"
1929
1930 #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
1931 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42
1932 msgid "foo"
1933 msgstr "foo"
1934
1935 #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
1936 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62
1937 msgid "bar"
1938 msgstr "bar"
1939
1940 #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage
1941 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102
1942 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..."
1943 msgstr "Prosím vyčkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru..."
1944
1945 #. ts-context CoreConnectAuthDlg
1946 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14
1947 msgid "Authentication Required"
1948 msgstr "Autenifikace vyžadována"
1949
1950 #. ts-context CoreConnectAuthDlg
1951 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20
1952 msgid "Please enter your account data:"
1953 msgstr "Prosím zadejte údaje vašeho účtu:"
1954
1955 #. ts-context CoreConnectAuthDlg
1956 #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75
1957 msgid "Please enter your credentials for %1:"
1958 msgstr "Prosím zadejte vaše pověření pro %1:"
1959
1960 #. ts-context CoreConnectDlg
1961 #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40
1962 msgid "Connect to Core"
1963 msgstr "Připojit k jádru"
1964
1965 #. ts-context CoreConnection
1966 #: ../src/client/coreconnection.cpp:168
1967 msgid "Network is down"
1968 msgstr "Síť je mimo provoz"
1969
1970 #. ts-context CoreConnection
1971 #: ../src/client/coreconnection.cpp:202
1972 #: ../src/client/coreconnection.cpp:321
1973 msgid "Disconnected"
1974 msgstr "Odpojeno"
1975
1976 #. ts-context CoreConnection
1977 #: ../src/client/coreconnection.cpp:205
1978 msgid "Looking up %1..."
1979 msgstr "Vyhledávám %1..."
1980
1981 #. ts-context CoreConnection
1982 #: ../src/client/coreconnection.cpp:208
1983 #: ../src/client/coreconnection.cpp:450
1984 msgid "Connecting to %1..."
1985 msgstr "Připojuji se k %1..."
1986
1987 #. ts-context CoreConnection
1988 #: ../src/client/coreconnection.cpp:211
1989 #: ../src/client/coreconnection.cpp:573
1990 msgid "Connected to %1"
1991 msgstr "Připojeno k %1..."
1992
1993 #. ts-context CoreConnection
1994 #: ../src/client/coreconnection.cpp:214
1995 msgid "Disconnecting from %1..."
1996 msgstr "Odpojeno od %1..."
1997
1998 #. ts-context CoreConnection
1999 #: ../src/client/coreconnection.cpp:272
2000 msgid "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading."
2001 msgstr "Jádro Quasselu, ke kterému se snazíte připojit, je příliš staré! Prosíme zvažte jeho aktualizaci."
2002
2003 #. ts-context CoreConnection
2004 #: ../src/client/coreconnection.cpp:300
2005 msgid "Invalid data received from core"
2006 msgstr "Přijata neplatná data od jádra"
2007
2008 #. ts-context CoreConnection
2009 #: ../src/client/coreconnection.cpp:349
2010 msgid "Disconnected from core."
2011 msgstr "Odpojit od jádra."
2012
2013 #. ts-context CoreConnection
2014 #: ../src/client/coreconnection.cpp:427
2015 #: ../src/client/coreconnection.cpp:511
2016 #: ../src/client/coreconnection.cpp:556
2017 msgid "Unencrypted connection canceled"
2018 msgstr "Nešifrované spojení zrušeno"
2019
2020 #. ts-context CoreConnection
2021 #: ../src/client/coreconnection.cpp:457
2022 msgid "Synchronizing to core..."
2023 msgstr "Synchronizace s jádrem..."
2024
2025 #. ts-context CoreConnection
2026 #: ../src/client/coreconnection.cpp:478
2027 msgid "<b>The Quassel Core you are trying to connect to is too old!</b><br>Need at least core/client protocol v%1 to connect."
2028 msgstr "<b>Jádro Quasselu, ke kterému se snažíte připojit, je příliš staré!</b><br> Požadovaný je protokol verze %1 pro spojení."
2029
2030 #. ts-context CoreConnection
2031 #: ../src/client/coreconnection.cpp:592
2032 msgid "Logging in..."
2033 msgstr "Probíhá přihlášení..."
2034
2035 #. ts-context CoreConnection
2036 #: ../src/client/coreconnection.cpp:597
2037 msgid "Login canceled"
2038 msgstr "Přihlášení zrušeno"
2039
2040 #. ts-context CoreConnection
2041 #: ../src/client/coreconnection.cpp:622
2042 msgid "Receiving session state"
2043 msgstr "Příjem stavu sezení"
2044
2045 #. ts-context CoreConnection
2046 #: ../src/client/coreconnection.cpp:624
2047 msgid "Synchronizing to %1..."
2048 msgstr "Synchronizace s %1..."
2049
2050 #. ts-context CoreConnection
2051 #: ../src/client/coreconnection.cpp:648
2052 msgid "Receiving network states"
2053 msgstr "Příjem stavů sítí"
2054
2055 #. ts-context CoreConnection
2056 #: ../src/client/coreconnection.cpp:698
2057 msgid "Synchronized to %1"
2058 msgstr "Synchronizováno s %1"
2059
2060 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2061 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20
2062 msgid "Network Status Detection"
2063 msgstr "Detekce stavu sítě"
2064
2065 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2066 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26
2067 msgid "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most KDE users"
2068 msgstr "Při detekci stavu spoléhat na hardwarovou vrstvu KDE. Doporučeno pro většinu KDE uživatelů"
2069
2070 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2071 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29
2072 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)"
2073 msgstr "Použít detekci stavu sítě KDE (skrze Solid)"
2074
2075 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2076 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41
2077 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57
2078 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154
2079 msgid "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after a certain time"
2080 msgstr "Aktivně pinkat vzdálené jádro a odpojit pokud neobdržíme odpověď po určitém časovém intervalu"
2081
2082 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2083 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44
2084 msgid "Ping timeout after"
2085 msgstr "Vypršení časového limitu po"
2086
2087 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2088 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100
2089 msgid "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. This may take a long time after actually losing connectivity"
2090 msgstr "Odpojit pouze pokud bude síťový socket uzavřen operačním systémem. Může trvat poněkud déle nežli uzavře spojení po ztracení připojení"
2091
2092 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2093 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103
2094 msgid "Never time out actively"
2095 msgstr "Aktivně neodpojovat"
2096
2097 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2098 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113
2099 msgid "Automatically reconnect on network failures"
2100 msgstr "Automaticky připojit při síťových výpadcích"
2101
2102 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2103 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147
2104 msgid "Retry every"
2105 msgstr "Zkusit vše"
2106
2107 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2108 #. ts-context CoreConnectionSettingsPage
2109 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2110 #. ts-context NetworksSettingsPage
2111 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24
2112 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374
2113 msgid "Connection"
2114 msgstr "Spojení"
2115
2116 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2117 #. ts-context CoreConnectionStatusWidget
2118 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2119 #. ts-context IgnoreListEditDlg
2120 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32
2121 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79
2122 msgid "Message"
2123 msgstr "Zpráva"
2124
2125 #. ts-context CoreConnectionStatusWidget
2126 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61
2127 msgctxt "seconds"
2128 msgid "s"
2129 msgstr "s"
2130
2131 #. ts-context CoreConnectionStatusWidget
2132 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61
2133 msgctxt "milliseconds"
2134 msgid "ms"
2135 msgstr "ms"
2136
2137 #. ts-context CoreConnectionStatusWidget
2138 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62
2139 msgid "(Lag: %1 %2)"
2140 msgstr "(Zpoždění: %1 %2)"
2141
2142 #. ts-context CoreConnectionStatusWidget
2143 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75
2144 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL."
2145 msgstr "Spojení k vašemu jádru je šifrované pomocí SSL."
2146
2147 #. ts-context CoreConnectionStatusWidget
2148 #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78
2149 msgid "The connection to your core is not encrypted."
2150 msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované."
2151
2152 #. ts-context CoreInfoDlg
2153 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13
2154 msgid "Core Information"
2155 msgstr "Informace o jádru"
2156
2157 #. ts-context CoreInfoDlg
2158 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21
2159 msgid "Version:"
2160 msgstr "Verze:"
2161
2162 #. ts-context CoreInfoDlg
2163 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28
2164 msgid "<core version>"
2165 msgstr "<verze jádra>"
2166
2167 #. ts-context CoreInfoDlg
2168 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35
2169 msgid "Uptime:"
2170 msgstr "Doba běhu:"
2171
2172 #. ts-context CoreInfoDlg
2173 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42
2174 msgid "Connected Clients:"
2175 msgstr "Připojení klienti:"
2176
2177 #. ts-context CoreInfoDlg
2178 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49
2179 msgid "<connected clients>"
2180 msgstr "<připojení klienti>"
2181
2182 #. ts-context CoreInfoDlg
2183 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56
2184 msgid "<core uptime>"
2185 msgstr "<doba běhu jádra>"
2186
2187 #. ts-context CoreInfoDlg
2188 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63
2189 msgid "Build date:"
2190 msgstr "Datum sestavení:"
2191
2192 #. ts-context CoreInfoDlg
2193 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70
2194 msgid "<build date>"
2195 msgstr "<datum sestavení>"
2196
2197 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2198 #. ts-context CoreInfoDlg
2199 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2200 #. ts-context DebugLogWidget
2201 #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81
2202 #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43
2203 msgid "Close"
2204 msgstr "Zavřít"
2205
2206 #. ts-context CoreInfoDlg
2207 #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53
2208 msgid "%n Day(s)"
2209 msgid_plural "%n Day(s)"
2210 msgstr[0] "%n Den"
2211 msgstr[1] "%n Dny"
2212 msgstr[2] "%n Dní"
2213
2214 #. ts-context CoreInfoDlg
2215 #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54
2216 msgid " %1:%2:%3 (since %4)"
2217 msgstr " %1:%2:%3 (od %4)"
2218
2219 #. ts-context CoreNetwork
2220 #: ../src/core/corenetwork.cpp:153
2221 msgid "Connection failed. Cycling to next Server"
2222 msgstr "Spojení selhalo. Zkouším další server"
2223
2224 #. ts-context CoreNetwork
2225 #: ../src/core/corenetwork.cpp:161
2226 #: ../src/core/corenetwork.cpp:162
2227 msgid "Connecting to %1:%2..."
2228 msgstr "Připojuji se k %1:%2..."
2229
2230 #. ts-context CoreNetwork
2231 #: ../src/core/corenetwork.cpp:210
2232 msgid "Disconnecting. (%1)"
2233 msgstr "Odpojuji. (%1)"
2234
2235 #. ts-context CoreNetwork
2236 #: ../src/core/corenetwork.cpp:210
2237 msgid "Core Shutdown"
2238 msgstr "Vypnutí jádra"
2239
2240 #. ts-context CoreNetwork
2241 #: ../src/core/corenetwork.cpp:339
2242 msgid "Could not connect to %1 (%2)"
2243 msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)"
2244
2245 #. ts-context CoreNetwork
2246 #: ../src/core/corenetwork.cpp:341
2247 msgid "Connection failure: %1"
2248 msgstr "Chyba spojení: %1"
2249
2250 #. ts-context CoreSession
2251 #: ../src/core/coresession.cpp:195
2252 msgid "disconnected (UserId: %1)."
2253 msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)."
2254
2255 #. ts-context CoreSession
2256 #: ../src/core/coresession.cpp:413
2257 msgid "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!"
2258 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!"
2259
2260 #. ts-context CoreSession
2261 #: ../src/core/coresession.cpp:444
2262 msgid "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!"
2263 msgstr "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!"
2264
2265 #. ts-context CoreUserInputHandler
2266 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:81
2267 msgid "away"
2268 msgstr "pryč"
2269
2270 #. ts-context CoreUserInputHandler
2271 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:150
2272 msgid "sending CTCP-%1 request to %2"
2273 msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1"
2274
2275 #. ts-context CoreUserInputHandler
2276 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:173
2277 msgid "[usage] /delkey <nick|channel> deletes the encryption key for nick or channel or just /delkey when in a channel or query."
2278 msgstr "[použití] /delkey <kanál|přezdívka> smaže šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /delkey, když je na popředí."
2279
2280 #. ts-context CoreUserInputHandler
2281 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:180
2282 msgid "No key has been set for %1."
2283 msgstr "Pro %1 není nastavena žádná klávesa."
2284
2285 #. ts-context CoreUserInputHandler
2286 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:193
2287 msgid "The key for %1 has been deleted."
2288 msgstr "Klíč pro %1 byl smazán."
2289
2290 #. ts-context CoreUserInputHandler
2291 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:197
2292 msgid "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel with QCA2 present."
2293 msgstr "Chyba: Nastavení šifrovacího klíče vyžaduje sestavení Quasselu s podporou pro knihovnu Qt Kryptografické Architektury (QCA). Kontaktujte svého distributora pro získání baličku Quassel s podporou QCA2, nebo znovu sestavte Quassel s dostupnou QCA2."
2294
2295 #. ts-context CoreUserInputHandler
2296 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:461
2297 msgid "[usage] /setkey <nick|channel> <key> sets the encryption key for nick or channel. /setkey <key> when in a channel or query buffer sets the key for it."
2298 msgstr "[použití] /setkey <kanál|přezdívka> <klíč> nastaví šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /setkey <klíč>, když je na popředí."
2299
2300 #. ts-context CoreUserInputHandler
2301 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:476
2302 msgid "The key for %1 has been set."
2303 msgstr "Klíč pro %1 byl nastaven."
2304
2305 #. ts-context CoreUserInputHandler
2306 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:479
2307 msgid "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel with QCA present."
2308 msgstr "Chyba: Nastavení šifrovacího klíče vyžaduje sestavení Quasselu s podporou pro knihovnu Qt Kryptografické Architektury (QCA). Kontaktujte svého distributora pro získání baličku Quassel s podporou QCA, nebo znovu sestavte Quassel s dostupnou QCA."
2309
2310 #. ts-context CoreUserInputHandler
2311 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:587
2312 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1"
2313 msgstr "[Chyba] Nemohu zašifrovat vaši zprávu: %1"
2314
2315 #. ts-context CreateIdentityDlg
2316 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17
2317 msgid "Create New Identity"
2318 msgstr "Vytvořit novou identitu"
2319
2320 #. ts-context CreateIdentityDlg
2321 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25
2322 msgid "Identity name:"
2323 msgstr "Název identity:"
2324
2325 #. ts-context CreateIdentityDlg
2326 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37
2327 msgid "Create blank identity"
2328 msgstr "Vytvořit prázdnou identitu"
2329
2330 #. ts-context CreateIdentityDlg
2331 #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49
2332 msgid "Duplicate:"
2333 msgstr "Duplikovat:"
2334
2335 #. ts-context CtcpHandler
2336 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:197
2337 msgid "Received CTCP CLIENTINFO request from %1"
2338 msgstr "Obdržen CTCP CLIENTINFO požadavek od %1"
2339
2340 #. ts-context CtcpHandler
2341 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:200
2342 msgid "Received CTCP CLIENTINFO answer from %1: %2"
2343 msgstr "Obdržena CTCP CLIENTINFO odpověď od %1: %2"
2344
2345 #. ts-context CtcpHandler
2346 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:211
2347 msgid "Received CTCP PING request from %1"
2348 msgstr "Obdržen CTCP PING požadavek od %1"
2349
2350 #. ts-context CtcpHandler
2351 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:216
2352 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time"
2353 msgstr "Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem"
2354
2355 #. ts-context CtcpHandler
2356 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:229
2357 msgid "Received CTCP VERSION request by %1"
2358 msgstr "Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1"
2359
2360 #. ts-context CtcpHandler
2361 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:232
2362 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2"
2363 msgstr "Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2"
2364
2365 #. ts-context CtcpHandler
2366 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:243
2367 msgid "Received CTCP TIME request by %1"
2368 msgstr "Obdržen CTCP TIME požadavek od %1"
2369
2370 #. ts-context CtcpHandler
2371 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:246
2372 msgid "Received CTCP TIME answer from %1: %2"
2373 msgstr "Obdržena CTCP TIME odpověď od %1: %2"
2374
2375 #. ts-context CtcpHandler
2376 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:255
2377 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2"
2378 msgstr "Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2"
2379
2380 #. ts-context CtcpHandler
2381 #: ../src/core/ctcphandler.cpp:257
2382 msgid " with arguments: %1"
2383 msgstr "s argumenty: %1"
2384
2385 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2386 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13
2387 msgid "Debug BufferView Overlay"
2388 msgstr "Ladící vrstva záložek"
2389
2390 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2391 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26
2392 msgid "Overlay View"
2393 msgstr "Pohled vrstvy"
2394
2395 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2396 #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39
2397 msgid "Overlay Properties"
2398 msgstr "Nastavení vrstvy"
2399
2400 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2401 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50
2402 msgid "BufferViews:"
2403 msgstr "Pohledy na záložky:"
2404
2405 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2406 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51
2407 msgid "All Networks:"
2408 msgstr "Všechny sítě:"
2409
2410 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2411 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52
2412 msgid "Networks:"
2413 msgstr "Sítě:"
2414
2415 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2416 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53
2417 msgid "Buffers:"
2418 msgstr "Záložky:"
2419
2420 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2421 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54
2422 msgid "Removed buffers:"
2423 msgstr "Odstraněné záložky:"
2424
2425 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2426 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55
2427 msgid "Temp. removed buffers:"
2428 msgstr "Dočasně odstraněné záložky:"
2429
2430 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2431 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57
2432 msgid "Allowed buffer types:"
2433 msgstr "Povolené typy záložek:"
2434
2435 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2436 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58
2437 msgid "Minimum activity:"
2438 msgstr "Minimální aktivita:"
2439
2440 #. ts-context DebugBufferViewOverlay
2441 #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60
2442 msgid "Is initialized:"
2443 msgstr "Je inicializován:"
2444
2445 #. ts-context DebugConsole
2446 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14
2447 msgid "Debug Console"
2448 msgstr "Ladící konzole"
2449
2450 #. ts-context DebugConsole
2451 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44
2452 msgid "local"
2453 msgstr "lokální"
2454
2455 #. ts-context DebugConsole
2456 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54
2457 msgid "core"
2458 msgstr "jádro"
2459
2460 #. ts-context DebugConsole
2461 #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82
2462 msgid "Evaluate!"
2463 msgstr "Posoudit!"
2464
2465 #. ts-context DebugLogWidget
2466 #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13
2467 msgid "Debug Log"
2468 msgstr "Ladící log"
2469
2470 #. ts-context ExecWrapper
2471 #: ../src/client/execwrapper.cpp:45
2472 msgid "Invalid command string for /exec: %1"
2473 msgstr "Neplatný příkaz pro /exec: %1"
2474
2475 #. ts-context ExecWrapper
2476 #: ../src/client/execwrapper.cpp:53
2477 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!"
2478 msgstr "Název \"%1\" není platný: ../ nebo ..\\ nejsou povoleny!"
2479
2480 #. ts-context ExecWrapper
2481 #: ../src/client/execwrapper.cpp:64
2482 msgid "Could not find script \"%1\""
2483 msgstr "Nemohu najít skript \"%1\""
2484
2485 #. ts-context ExecWrapper
2486 #: ../src/client/execwrapper.cpp:82
2487 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2."
2488 msgstr "Skript \"%1\" se zbořil s výstupním kódem %2."
2489
2490 #. ts-context ExecWrapper
2491 #: ../src/client/execwrapper.cpp:98
2492 msgid "Script \"%1\" could not start."
2493 msgstr "Skript \"%1\" se nepodařilo spustit."
2494
2495 #. ts-context ExecWrapper
2496 #: ../src/client/execwrapper.cpp:100
2497 msgid "Script \"%1\" caused error %2."
2498 msgstr "Skript \"%1\" způsobil chybu %2."
2499
2500 #. ts-context FontSelector
2501 #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31
2502 msgid "Choose..."
2503 msgstr "Vybrat..."
2504
2505 #. ts-context HighlightSettingsPage
2506 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19
2507 msgid "Custom Highlights"
2508 msgstr "Uživatelská zvýraznění"
2509
2510 #. ts-context HighlightSettingsPage
2511 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37
2512 msgid "RegEx"
2513 msgstr "Regulérní výraz"
2514
2515 #. ts-context HighlightSettingsPage
2516 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42
2517 msgid "CS"
2518 msgstr "CV"
2519
2520 #. ts-context HighlightSettingsPage
2521 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47
2522 msgid "Enable"
2523 msgstr "Povolit"
2524
2525 #. ts-context HighlightSettingsPage
2526 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55
2527 msgid "Add"
2528 msgstr "Přidat"
2529
2530 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2531 #. ts-context HighlightSettingsPage
2532 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2533 #. ts-context IdentityEditWidget
2534 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62
2535 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119
2536 msgid "Remove"
2537 msgstr "Odebrat"
2538
2539 #. ts-context HighlightSettingsPage
2540 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85
2541 msgid "Highlight Nicks"
2542 msgstr "Zvýrazňované přezdívky"
2543
2544 #. ts-context HighlightSettingsPage
2545 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91
2546 msgid "All nicks from identity"
2547 msgstr "Všechny přezdívky z identity"
2548
2549 #. ts-context HighlightSettingsPage
2550 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98
2551 msgid "Current nick"
2552 msgstr "Současnou"
2553
2554 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2555 #. ts-context HighlightSettingsPage
2556 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2557 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
2558 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108
2559 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75
2560 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:92
2561 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:102
2562 msgid "None"
2563 msgstr "Žádnou"
2564
2565 #. ts-context HighlightSettingsPage
2566 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115
2567 msgid "Case sensitive"
2568 msgstr "Citlivý na velikost písma"
2569
2570 #. ts-context HighlightSettingsPage
2571 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159
2572 msgid "this shouldn't be empty"
2573 msgstr "toto by nemělo být prázdné"
2574
2575 #. ts-context HighlightSettingsPage
2576 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45
2577 msgid "highlight rule"
2578 msgstr "Pravidla zvýraznění"
2579
2580 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2581 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2582 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2583 #. ts-context IdentityEditWidget
2584 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31
2585 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322
2586 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136
2587 msgid "Rename Identity"
2588 msgstr "Přejmenovat identitu"
2589
2590 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2591 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51
2592 msgid "Add Identity"
2593 msgstr "Přidat identitu"
2594
2595 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2596 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74
2597 msgid "Remove Identity"
2598 msgstr "Odstranit identitu"
2599
2600 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2601 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31
2602 msgid "Identities"
2603 msgstr "Identity"
2604
2605 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2606 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2607 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2608 #. ts-context NetworksSettingsPage
2609 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178
2610 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:167
2611 msgid "<b>The following problems need to be corrected before your changes can be applied:</b><ul>"
2612 msgstr "<b>Následující problémy je třeba opravit pro uložení změn:</b><ul>"
2613
2614 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2615 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179
2616 msgid "<li>All identities need an identity name set</li>"
2617 msgstr "<li>Všechny identity potřebují název</li>"
2618
2619 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2620 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180
2621 msgid "<li>Every identity needs at least one nickname defined</li>"
2622 msgstr "<li>Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku</li>"
2623
2624 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2625 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181
2626 msgid "<li>You need to specify a real name for every identity</li>"
2627 msgstr "<li>Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno</li>"
2628
2629 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2630 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182
2631 msgid "<li>You need to specify an ident for every identity</li>"
2632 msgstr "<li>Musíte specifikovat ident pro každou identitu</li>"
2633
2634 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2635 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2636 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2637 #. ts-context NetworksSettingsPage
2638 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183
2639 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:169
2640 msgid "</ul>"
2641 msgstr "</ul>"
2642
2643 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2644 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184
2645 msgid "One or more identities are invalid"
2646 msgstr "Jedna (či více) identita není validní"
2647
2648 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2649 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310
2650 msgid "Delete Identity?"
2651 msgstr "Smazat Identitu?"
2652
2653 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2654 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311
2655 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?"
2656 msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?"
2657
2658 #. ts-context IdentitiesSettingsPage
2659 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323
2660 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!"
2661 msgstr "Prosím zadejte nový název pro identitu \"%1\"!"
2662
2663 #. ts-context Identity
2664 #: ../src/common/identity.cpp:134
2665 msgid "Quassel IRC User"
2666 msgstr "Uživatel Quassel IRC"
2667
2668 #. ts-context Identity
2669 #: ../src/common/identity.cpp:162
2670 msgid "<empty>"
2671 msgstr "<prázdné>"
2672
2673 #. ts-context Identity
2674 #: ../src/common/identity.cpp:168
2675 msgid "Gone fishing."
2676 msgstr "Šel jsem rybařit."
2677
2678 #. ts-context Identity
2679 #: ../src/common/identity.cpp:172
2680 msgid "Not here. No, really. not here!"
2681 msgstr "Nejsem tu. Vážně tu nejsem!"
2682
2683 #. ts-context Identity
2684 #: ../src/common/identity.cpp:175
2685 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..."
2686 msgstr "Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země..."
2687
2688 #. ts-context Identity
2689 #: ../src/common/identity.cpp:178
2690 msgid "Kindergarten is elsewhere!"
2691 msgstr "Tady opravdu není školka!"
2692
2693 #. ts-context Identity
2694 #: ../src/common/identity.cpp:179
2695 #: ../src/common/identity.cpp:180
2696 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere."
2697 msgstr "http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv."
2698
2699 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2700 #. ts-context IdentityEditWidget
2701 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2702 #. ts-context MainWin
2703 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30
2704 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:312
2705 msgid "General"
2706 msgstr "Obecné"
2707
2708 #. ts-context IdentityEditWidget
2709 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38
2710 msgid "Real Name:"
2711 msgstr "Skutečné jméno:"
2712
2713 #. ts-context IdentityEditWidget
2714 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45
2715 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois."
2716 msgstr "\"Skutečné jméno\" je zobrazeno při volání příkazu /whois."
2717
2718 #. ts-context IdentityEditWidget
2719 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54
2720 msgid "Nicknames"
2721 msgstr "Přezdívky"
2722
2723 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2724 #. ts-context IdentityEditWidget
2725 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2726 #. ts-context NickEditDlg
2727 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90
2728 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420
2729 msgid "Add Nickname"
2730 msgstr "Přidat přezdívku"
2731
2732 #. ts-context IdentityEditWidget
2733 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116
2734 msgid "Remove Nickname"
2735 msgstr "Odstranit přezdívku"
2736
2737 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2738 #. ts-context IdentityEditWidget
2739 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2740 #. ts-context NetworksSettingsPage
2741 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2742 #. ts-context SimpleNetworkEditor
2743 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165
2744 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278
2745 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165
2746 msgid "Move upwards in list"
2747 msgstr "Posunout výš v seznamu"
2748
2749 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2750 #. ts-context IdentityEditWidget
2751 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2752 #. ts-context NetworksSettingsPage
2753 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2754 #. ts-context SimpleNetworkEditor
2755 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179
2756 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292
2757 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179
2758 msgid "Move downwards in list"
2759 msgstr "Posunout níž v seznamu"
2760
2761 #. ts-context IdentityEditWidget
2762 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227
2763 msgid "A&way"
2764 msgstr "V&zdálen"
2765
2766 #. ts-context IdentityEditWidget
2767 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233
2768 msgid "Default Away Settings"
2769 msgstr "Výchozí nastavení Vzdálení"
2770
2771 #. ts-context IdentityEditWidget
2772 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244
2773 msgid "Nick to be used when being away"
2774 msgstr "Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni"
2775
2776 #. ts-context IdentityEditWidget
2777 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254
2778 msgid "Default away reason"
2779 msgstr "Výchozí důvod proč jste vzdáleni"
2780
2781 #. ts-context IdentityEditWidget
2782 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261
2783 msgid "Away Nick:"
2784 msgstr "Přezdívka při vzdálení:"
2785
2786 #. ts-context IdentityEditWidget
2787 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268
2788 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297
2789 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366
2790 msgid "Away Reason:"
2791 msgstr "Důvod vzdálení:"
2792
2793 #. ts-context IdentityEditWidget
2794 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280
2795 msgid "Set away when all clients have detached from the core"
2796 msgstr "Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra"
2797
2798 #. ts-context IdentityEditWidget
2799 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283
2800 msgid "Away On Detach"
2801 msgstr "Vzdálen při odpojení"
2802
2803 #. ts-context IdentityEditWidget
2804 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315
2805 msgid "Not implemented yet"
2806 msgstr "Ještě jsme to neimplementovali ;]"
2807
2808 #. ts-context IdentityEditWidget
2809 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318
2810 msgid "Away On Idle"
2811 msgstr "Nastavit vzdálen při nicnedělání"
2812
2813 #. ts-context IdentityEditWidget
2814 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332
2815 msgid "Set away after"
2816 msgstr "Nastavit vzdálen po"
2817
2818 #. ts-context IdentityEditWidget
2819 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342
2820 msgid "minutes of being idle"
2821 msgstr "minut nicnedělání"
2822
2823 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2824 #. ts-context IdentityEditWidget
2825 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2826 #. ts-context ServerEditDlg
2827 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399
2828 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219
2829 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119
2830 msgid "Advanced"
2831 msgstr "Pokročilé"
2832
2833 #. ts-context IdentityEditWidget
2834 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407
2835 msgid "Ident:"
2836 msgstr "Identifikace:"
2837
2838 #. ts-context IdentityEditWidget
2839 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414
2840 msgid "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network."
2841 msgstr "\"Ident\" je částí vaší masky a spolu s názvem vašeho počítače vás unikátně označuje pro IRC síť."
2842
2843 #. ts-context IdentityEditWidget
2844 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423
2845 msgid "Messages"
2846 msgstr "Zprávy"
2847
2848 #. ts-context IdentityEditWidget
2849 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431
2850 msgid "Part Reason:"
2851 msgstr "Důvod pro opuštění:"
2852
2853 #. ts-context IdentityEditWidget
2854 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444
2855 msgid "Quit Reason:"
2856 msgstr "Důvod pro ukončení:"
2857
2858 #. ts-context IdentityEditWidget
2859 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454
2860 msgid "Kick Reason:"
2861 msgstr "Důvod pro vyhození:"
2862
2863 #. ts-context IdentityEditWidget
2864 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488
2865 msgid "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate"
2866 msgstr "Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL"
2867
2868 #. ts-context IdentityEditWidget
2869 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517
2870 msgid ""
2871 "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n"
2872 "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!"
2873 msgstr ""
2874 "Varování: nejste připojeni k jádru zabezpečeným spojením!\n"
2875 "Pokračování povede k nešifrovanému přenosu vašeho SSL klíče a SSL certifikátu!"
2876
2877 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2878 #. ts-context IdentityEditWidget
2879 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
2880 #. ts-context MainWin
2881 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546
2882 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1044
2883 msgid "Continue"
2884 msgstr "Pokračovat"
2885
2886 #. ts-context IdentityEditWidget
2887 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584
2888 msgid "Use SSL Key"
2889 msgstr "Použít SSL Klíč"
2890
2891 #. ts-context IdentityEditWidget
2892 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598
2893 msgid "Key Type:"
2894 msgstr "Typ klíče:"
2895
2896 #. ts-context IdentityEditWidget
2897 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605
2898 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317
2899 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328
2900 msgid "No Key loaded"
2901 msgstr "Nebyl načten žádný klíč"
2902
2903 #. ts-context IdentityEditWidget
2904 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625
2905 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723
2906 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318
2907 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365
2908 msgid "Load"
2909 msgstr "Načíst"
2910
2911 #. ts-context IdentityEditWidget
2912 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637
2913 msgid "Use SSL Certificate"
2914 msgstr "Použít SSL Certifikát"
2915
2916 #. ts-context IdentityEditWidget
2917 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656
2918 msgid "Organisation:"
2919 msgstr "Organizace:"
2920
2921 #. ts-context IdentityEditWidget
2922 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663
2923 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697
2924 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363
2925 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364
2926 msgid "No Certificate loaded"
2927 msgstr "Nebyl načten žádný certifikát"
2928
2929 #. ts-context IdentityEditWidget
2930 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690
2931 msgid "CommonName:"
2932 msgstr "Běžné jméno:"
2933
2934 #. ts-context IdentityEditWidget
2935 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290
2936 msgid "Load a Key"
2937 msgstr "Načíst klíč"
2938
2939 #. ts-context IdentityEditWidget
2940 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322
2941 msgid "RSA"
2942 msgstr "RSA"
2943
2944 #. ts-context IdentityEditWidget
2945 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325
2946 msgid "DSA"
2947 msgstr "DSA"
2948
2949 #. ts-context IdentityEditWidget
2950 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330
2951 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369
2952 msgid "Clear"
2953 msgstr "Vyčistit"
2954
2955 #. ts-context IdentityEditWidget
2956 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340
2957 msgid "Load a Certificate"
2958 msgstr "Načíst certifikát"
2959
2960 #. ts-context IdentityPage
2961 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107
2962 msgid "Setup Identity"
2963 msgstr "Nastavení identity"
2964
2965 #. ts-context IdentityPage
2966 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112
2967 msgid "Default Identity"
2968 msgstr "Výchozí Identita"
2969
2970 #. ts-context IgnoreListEditDlg
2971 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15
2972 msgid "Configure Ignore Rule"
2973 msgstr "Nastavit pravidlo ignorování"
2974
2975 #. ts-context IgnoreListEditDlg
2976 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27
2977 msgid ""
2978 "<p><b>Strictness:</b></p>\n"
2979 "<p><u>Dynamic:</u></p>\n"
2980 "<p>Messages are filtered \"on the fly\".\n"
2981 "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.</p>\n"
2982 "<p><u>Permanent:</u></p>\n"
2983 "<p>Messages are filtered before they get stored in the database.</p>"
2984 msgstr ""
2985 "<p><b>Přísnost:</b></p>\n"
2986 "<p><u>Dynamická:</u></p>\n"
2987 "<p>Zprávy jsou filtrovány \"za běhu\".\n"
2988 "Pokud je pravidlo zakázáno, zprávy se znovu objeví.</p>\n"
2989 "<p><u>Permanentní:</u></p>\n"
2990 "<p>Zprávy jsou filtrovány ještě před uložením do databáze.</p>"
2991
2992 #. ts-context IgnoreListEditDlg
2993 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35
2994 msgid "Strictness"
2995 msgstr "Přísnost"
2996
2997 #. ts-context IgnoreListEditDlg
2998 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41
2999 msgid "Dynamic"
3000 msgstr "Dynamická"
3001
3002 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3003 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48
3004 msgid "Permanent"
3005 msgstr "Trvalá"
3006
3007 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3008 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58
3009 msgid ""
3010 "<p><b>Rule Type:</b></p>\n"
3011 "<p><u>Sender:</u></p>\n"
3012 "<p>The rule is matched against the sender string\n"
3013 "<i>nick!ident@host.name<i></p>\n"
3014 "<p><u>Message:</u></p>\n"
3015 "<p>The rule is matched against the actual message content</p>"
3016 msgstr ""
3017 "<p><b>Typ pravidla:</b></p>\n"
3018 "<p><u>Odesílatel:</u></p>\n"
3019 "<p>Pravidlo je porovnáváno vůči odesílateli\n"
3020 "<i>přezdívka!ident@jméno.počítače<i></p>\n"
3021 "<p><u>Zpráva:</u></p>\n"
3022 "<p>Pravidlo je porovnáváno vůči obsahu dané zprávy</p>"
3023
3024 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3025 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66
3026 msgid "Rule Type"
3027 msgstr "Typ pravidla"
3028
3029 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3030 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72
3031 msgid "Sender"
3032 msgstr "Odesílatel"
3033
3034 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3035 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98
3036 msgid ""
3037 "<p><b>Ignore rule:</b></p>\n"
3038 "<p>Depending on the type of the rule, the text is matched against either:</p>\n"
3039 "<p><u>- the message content:</u></p>\n"
3040 "<p><i>Example:</i>\n"
3041 "<br />\n"
3042 "<i>*foobar*</i> matches any text containing the word <i>foobar</i></p>\n"
3043 "<p><u>- the sender string</u>  <i>(nick!ident@host.name)</i></p>\n"
3044 "<p><i>Examples:</i>\n"
3045 "<br />\n"
3046 "- <i>*@foobar.com</i> matches any sender from host <i>foobar.com</i>\n"
3047 "<br />\n"
3048 "- <i>stupid!.+</i> (RegEx) matches any sender with nickname <i>stupid</i> from any host</p>"
3049 msgstr ""
3050 "<p><b>Pravidlo ignorance:</b></p>\n"
3051 "<p>Podle typu pravidla je text kontrolován proti:</p>\n"
3052 "<p><u>- obsahu zprávy:</u></p>\n"
3053 "<p><i>Příklad:</i>\n"
3054 "<br />\n"
3055 "<i>*foobar*</i> platí pro libovolný text obsahující <i>foobar</i></p>\n"
3056 "<p><u>- textu odesílatele</u>  <i>(přezdívka!ident@název.počítače)</i></p>\n"
3057 "<p><i>Příklad:</i>\n"
3058 "<br />\n"
3059 "- <i>*@foobar.com</i> bude platit pro každý počítač z domény <i>foobar.com</i>\n"
3060 "<br />\n"
3061 "- <i>hlupec!.+</i> (RegEx) platí pro každého uživatele s přezdívkou <i>hlupec</i>, který se může připojovat z libovolného počítače</p>"
3062
3063 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3064 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3065 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3066 #. ts-context IgnoreListModel
3067 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112
3068 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195
3069 msgid "Ignore Rule"
3070 msgstr "Pravidlo ignorance"
3071
3072 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3073 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123
3074 msgid ""
3075 "<p><b>Use regular expressions:</b></p>\n"
3076 "<p>If enabled, rules follow regular expression syntax.</p>\n"
3077 "<p>Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:</p>\n"
3078 "<p> *: representing \"any amount of any character\"\n"
3079 "<br />\n"
3080 "?: representing \"exactly one character\"</p>"
3081 msgstr ""
3082 "<p><b>Používat regulární výrazy:</b></p>\n"
3083 "<p>Při povolení je pravidlo zpracováno jako regulární výraz.</p>\n"
3084 "<p>V opačném případě pravidla povolují tyto speciální znaky:</p>\n"
3085 "<p> *: reprezentuje \"libovolné množství znaků\"\n"
3086 "<br />\n"
3087 "?: reprezentuje \"právě jeden znak\"</p>"
3088
3089 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3090 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131
3091 msgid "Regular expression"
3092 msgstr "Regulární výrazy"
3093
3094 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3095 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143
3096 msgid ""
3097 "<p><b>Scope:</b></p>\n"
3098 "<p><u>Global:</u></p>\n"
3099 "<p>The rule is active for any channel on any network</p>\n"
3100 "<p><u>Network:</u></p>\n"
3101 "<p>The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match</p>\n"
3102 "<p><u>Channel:</u></p>\n"
3103 "<p>The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match</p>"
3104 msgstr ""
3105 "<p><b>Rozsah:</b></p>\n"
3106 "<p><u>Globální:</u></p>\n"
3107 "<p>Pravidlo je platné pro všechny sítě a na všech kanálech</p>\n"
3108 "<p><u>Síť:</u></p>\n"
3109 "<p>Seznam je interpretován jako seznam sítí, kde je pravidlo platné</p>\n"
3110 "<p><u>Kanál:</u></p>\n"
3111 "<p>Seznam je interpretován jako seznam kanálů, kde je pravidlo platné</p>"
3112
3113 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3114 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152
3115 msgid "Scope"
3116 msgstr "Rozsah"
3117
3118 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3119 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160
3120 msgid "Global"
3121 msgstr "Globální"
3122
3123 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3124 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3125 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3126 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3127 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167
3128 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33
3129 msgid "Network"
3130 msgstr "Síť"
3131
3132 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3133 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3134 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3135 #. ts-context IrcListModel
3136 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174
3137 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:59
3138 msgid "Channel"
3139 msgstr "Kanál"
3140
3141 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3142 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183
3143 msgid ""
3144 "<p><b>Scope rule:</b></p>\n"
3145 "<p>A scope rule is a semicolon separated list of either <i>network</i> or <i>channel</i> names.</p>\n"
3146 "<p><i>Example:</i>\n"
3147 "<br />\n"
3148 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
3149 "<br />\n"
3150 "would match on #foobar and on any channel starting with <i>#quassel</i></p>"
3151 msgstr ""
3152 "<p><b>Rozsah pravidla:</b></p>\n"
3153 "<p>Jedná se o seznam středníkem oddělených hodnot obsahujících seznam názvů <i>sítí</i> nebo <i>kanálů</i>.</p>\n"
3154 "<p><i>Příklad:</i>\n"
3155 "<br />\n"
3156 "<i>#quassel*; #foobar</i>\n"
3157 "<br />\n"
3158 "bude platit na #foobar a na každý kanál začínající <i>#quassel</i></p>"
3159
3160 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3161 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214
3162 msgid ""
3163 "<p><b>Enable / Disable:</b></p>\n"
3164 "<p>Only enabled rules are filtered.\n"
3165 "<br />\n"
3166 "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.</p>"
3167 msgstr ""
3168 "<p><b>Povolit / Zakázat:</b></p>\n"
3169 "<p>Pouze povolená pravidla jsou filtrována.\n"
3170 "<br />\n"
3171 "Pro dynamická pravidla vypnutí opětovně zobrazí dříve filtrované zprávy.</p>"
3172
3173 #. ts-context IgnoreListEditDlg
3174 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220
3175 msgid "Rule is enabled"
3176 msgstr "Povolit pravidlo"
3177
3178 #. ts-context IgnoreListModel
3179 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69
3180 msgid "<b>Enable / Disable:</b><br />Only enabled rules are filtered.<br />For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again"
3181 msgstr "<b>Povolit / Zakázat:</b><br />Pouze povolená pravidla jsou filtrována.<br />Pro dynamická pravidla jsou jejich vypnutím filtrované zprávy znovu zobrazeny"
3182
3183 #. ts-context IgnoreListModel
3184 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73
3185 msgid "<b>Ignore rule:</b><br />Depending on the type of the rule, the text is matched against either:<br /><br />- <u>the message content:</u><br /><i>Example:<i><br />    \"*foobar*\" matches any text containing the word \"foobar\"<br /><br />- <u>the sender string <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Example:</i><br />    \"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any host<br />"
3186 msgstr "<b>Pravidlo ignorance:</b><br />Podle typu pravidla text je porovnáván vůči:<br /><br />- <u>obsahu zprávy:</u><br /><i>Příklad:<i><br />    \"*foobar*\" bude platit na jakýkoliv text obsahující \"foobar\"<br /><br />- <u>odesílateli <i>nick!ident@host.name<i></u><br /><i>Příklad:</i><br />    \"*@foobar.com\" platí na všechny odesílatele z domény foobar.com<br />    \"stupid!.+\" (RegEx) bude platit na kohokoliv s přezdívkou \"stupid\" a z libovolné adresy<br />"
3187
3188 #. ts-context IgnoreListModel
3189 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89
3190 msgid "By Sender"
3191 msgstr "Dle odesílatele"
3192
3193 #. ts-context IgnoreListModel
3194 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91
3195 msgid "By Message"
3196 msgstr "Dle zprávy"
3197
3198 #. ts-context IgnoreListModel
3199 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193
3200 msgid "Enabled"
3201 msgstr "Povoleno"
3202
3203 #. ts-context IgnoreListModel
3204 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194
3205 msgid "Type"
3206 msgstr "Typ"
3207
3208 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
3209 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56
3210 msgid "&Edit"
3211 msgstr "&Editovat"
3212
3213 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
3214 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34
3215 msgid "Ignore List"
3216 msgstr "Seznam Ignorovaných"
3217
3218 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
3219 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128
3220 msgid "Rule already exists"
3221 msgstr "Pravidlo již existuje"
3222
3223 #. ts-context IgnoreListSettingsPage
3224 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129
3225 msgid ""
3226 "There is already a rule\n"
3227 "\"%1\"\n"
3228 "Please choose another rule."
3229 msgstr ""
3230 "Pravidlo již existuje\n"
3231 "\"%1\"\n"
3232 "Prosím vyberte jiné pravidlo."
3233
3234 #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
3235 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20
3236 msgid "This enables support for the Ayatana Project's application indicator (libindicate)."
3237 msgstr "Povoluje podporu aplikačního indikátoru projektu Ayatana (libindicate)."
3238
3239 #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget
3240 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23
3241 msgid "Show messages in application indicator"
3242 msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru aplikace"
3243
3244 #. ts-context InputWidget
3245 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3246 msgid "White"
3247 msgstr "Bílá"
3248
3249 #. ts-context InputWidget
3250 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3251 msgid "Black"
3252 msgstr "Černá"
3253
3254 #. ts-context InputWidget
3255 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3256 msgid "Dark blue"
3257 msgstr "Tmavě modrá"
3258
3259 #. ts-context InputWidget
3260 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3261 msgid "Dark green"
3262 msgstr "Tmavě zelená"
3263
3264 #. ts-context InputWidget
3265 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3266 msgid "Red"
3267 msgstr "Červená"
3268
3269 #. ts-context InputWidget
3270 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3271 msgid "Dark red"
3272 msgstr "Tmavě červená"
3273
3274 #. ts-context InputWidget
3275 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3276 msgid "Dark magenta"
3277 msgstr "Tmavě fuchsová"
3278
3279 #. ts-context InputWidget
3280 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73
3281 msgid "Orange"
3282 msgstr "Orange"
3283
3284 #. ts-context InputWidget
3285 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3286 msgid "Yellow"
3287 msgstr "Žlutá"
3288
3289 #. ts-context InputWidget
3290 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3291 msgid "Green"
3292 msgstr "Zelená"
3293
3294 #. ts-context InputWidget
3295 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3296 msgid "Dark cyan"
3297 msgstr "Tmavě modrozelená"
3298
3299 #. ts-context InputWidget
3300 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3301 msgid "Cyan"
3302 msgstr "Azurová"
3303
3304 #. ts-context InputWidget
3305 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3306 msgid "Blue"
3307 msgstr "Modrá"
3308
3309 #. ts-context InputWidget
3310 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3311 msgid "Magenta"
3312 msgstr "Purpurová"
3313
3314 #. ts-context InputWidget
3315 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3316 msgid "Dark gray"
3317 msgstr "Tmavě šedá"
3318
3319 #. ts-context InputWidget
3320 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74
3321 msgid "Light gray"
3322 msgstr "Světle šedá"
3323
3324 #. ts-context InputWidget
3325 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:84
3326 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:85
3327 msgid "Clear Color"
3328 msgstr "Smazat barvu"
3329
3330 #. ts-context InputWidget
3331 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:132
3332 msgid "Focus Input Line"
3333 msgstr "Přepnout na vstupní řádku"
3334
3335 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3336 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3337 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3338 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3339 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3340 #. ts-context TopicWidgetSettingsPage
3341 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22
3342 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22
3343 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22
3344 msgid "Custom font:"
3345 msgstr "Vlastní font:"
3346
3347 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3348 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50
3349 msgid "Enable spell check"
3350 msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"
3351
3352 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3353 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63
3354 msgid "Enable per chat history"
3355 msgstr "Povolit historii za rozhovor"
3356
3357 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3358 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79
3359 msgid "Show nick selector"
3360 msgstr "Zobrazit výběr přezdívek"
3361
3362 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3363 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95
3364 msgid "Show style buttons"
3365 msgstr "Zobrazovat tlačítka stylu"
3366
3367 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3368 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111
3369 msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field."
3370 msgstr "Povolí (omezené) klávesové zkratky Emacs ve vstupním poli"
3371
3372 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3373 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114
3374 msgid "Emacs key bindings"
3375 msgstr "Klávesové zkratky Emacs"
3376
3377 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3378 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127
3379 msgid "Multi-Line Editing"
3380 msgstr "Víceřádková editace"
3381
3382 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3383 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144
3384 msgid "Show at most"
3385 msgstr "Ukázat nejvíce"
3386
3387 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3388 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170
3389 msgid "lines"
3390 msgstr "řádků"
3391
3392 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3393 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192
3394 msgid "Enable scrollbars"
3395 msgstr "Povolit rolovací proužek"
3396
3397 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3398 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211
3399 msgid "Tab Completion"
3400 msgstr "Doplňování tabulátorem"
3401
3402 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3403 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219
3404 msgid "Completion suffix:"
3405 msgstr "Zakončení doplňování:"
3406
3407 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3408 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235
3409 msgid ": "
3410 msgstr ": "
3411
3412 #. ts-context InputWidgetSettingsPage
3413 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23
3414 msgid "Input Widget"
3415 msgstr "Vstupní řádka"
3416
3417 #. ts-context IrcConnectionWizard
3418 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51
3419 msgid "Save && Connect"
3420 msgstr "Uložit && Připojit"
3421
3422 #. ts-context IrcListModel
3423 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:60
3424 msgid "Users"
3425 msgstr "Uživatelé"
3426
3427 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3428 #. ts-context IrcListModel
3429 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3430 #. ts-context MainWin
3431 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3432 #. ts-context NetworkModel
3433 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:61
3434 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:781
3435 #: ../src/client/networkmodel.cpp:852
3436 msgid "Topic"
3437 msgstr "Téma"
3438
3439 #. ts-context IrcServerHandler
3440 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:212
3441 msgid "%1 invited you to channel %2"
3442 msgstr "%1 vás pozval do kanálu %2"
3443
3444 #. ts-context IrcServerHandler
3445 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:584
3446 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\""
3447 msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\""
3448
3449 #. ts-context IrcServerHandler
3450 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:634
3451 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!"
3452 msgstr "Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!"
3453
3454 #. ts-context IrcServerHandler
3455 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:642
3456 msgid "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!"
3457 msgstr "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!"
3458
3459 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3460 #. ts-context IrcServerHandler
3461 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3462 #. Plain Message
3463 #. ----------
3464 #. Notice Message
3465 #. ----------
3466 #. Server Message
3467 #. ----------
3468 #. Info Message
3469 #. ----------
3470 #. Error Message
3471 #. ----------
3472 #. Topic Message
3473 #. ----------
3474 #. Invite Message
3475 #. ts-context UiStyle::StyledMessage
3476 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:662
3477 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:669
3478 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:676
3479 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:683
3480 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:577
3481 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:580
3482 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:620
3483 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:623
3484 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:626
3485 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:633
3486 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:665
3487 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:739
3488 msgid "%1"
3489 msgstr "%1"
3490
3491 #. ts-context IrcServerHandler
3492 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:718
3493 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\""
3494 msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\""
3495
3496 #. ts-context IrcServerHandler
3497 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:724
3498 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:729
3499 msgid "%1 is away: \"%2\""
3500 msgstr "%1 je fuč: \"%2\""
3501
3502 #. ts-context IrcServerHandler
3503 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:773
3504 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:787
3505 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:822
3506 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:838
3507 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:906
3508 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:938
3509 msgid "[Whois] %1"
3510 msgstr "[Whois] %1"
3511
3512 #. ts-context IrcServerHandler
3513 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:802
3514 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:805
3515 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)"
3516 msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)"
3517
3518 #. ts-context IrcServerHandler
3519 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:820
3520 msgid "%1 is online via %2 (%3)"
3521 msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)"
3522
3523 #. ts-context IrcServerHandler
3524 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:824
3525 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1131
3526 msgid "[Whowas] %1"
3527 msgstr "[Whowas] %1"
3528
3529 #. ts-context IrcServerHandler
3530 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:850
3531 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)"
3532 msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)"
3533
3534 #. ts-context IrcServerHandler
3535 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:864
3536 msgid "[Who] End of /WHO list for %1"
3537 msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1"
3538
3539 #. ts-context IrcServerHandler
3540 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:886
3541 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:894
3542 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2"
3543 msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2"
3544
3545 #. ts-context IrcServerHandler
3546 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:888
3547 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:896
3548 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)"
3549 msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)"
3550
3551 #. ts-context IrcServerHandler
3552 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:928
3553 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2"
3554 msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2"
3555
3556 #. ts-context IrcServerHandler
3557 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:930
3558 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2"
3559 msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2"
3560
3561 #. ts-context IrcServerHandler
3562 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:932
3563 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2"
3564 msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2"
3565
3566 #. ts-context IrcServerHandler
3567 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:960
3568 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3"
3569 msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3"
3570
3571 #. ts-context IrcServerHandler
3572 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:969
3573 msgid "End of channel list"
3574 msgstr "Konec seznamu s kanály"
3575
3576 #. ts-context IrcServerHandler
3577 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:987
3578 msgid "Homepage for %1 is %2"
3579 msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2"
3580
3581 #. ts-context IrcServerHandler
3582 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1005
3583 msgid "Channel %1 created on %2"
3584 msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2"
3585
3586 #. ts-context IrcServerHandler
3587 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1019
3588 msgid "No topic is set for %1."
3589 msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma."
3590
3591 #. ts-context IrcServerHandler
3592 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1039
3593 msgid "Topic for %1 is \"%2\""
3594 msgstr "Téma pro %1 je \"%2\""
3595
3596 #. ts-context IrcServerHandler
3597 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1050
3598 msgid "Topic set by %1 on %2"
3599 msgstr "Téma nastavil %1 v %2"
3600
3601 #. ts-context IrcServerHandler
3602 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1067
3603 msgid "%1 has been invited to %2"
3604 msgstr "%1 byl pozván do %2"
3605
3606 #. ts-context IrcServerHandler
3607 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1090
3608 msgid "[Who] %1"
3609 msgstr "[Who] %1"
3610
3611 #. ts-context IrcServerHandler
3612 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1149
3613 msgid "Nick %1 contains illegal characters"
3614 msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky"
3615
3616 #. ts-context IrcServerHandler
3617 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1160
3618 msgid "Nick already in use: %1"
3619 msgstr "Přezdívka se již používá: %1"
3620
3621 #. ts-context IrcServerHandler
3622 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1177
3623 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1"
3624 msgstr "Přezdívka/kanál je dočasně nedostupná: %1"
3625
3626 #. ts-context IrcServerHandler
3627 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1270
3628 msgid "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick <othernick> to continue"
3629 msgstr "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použijte: /nick <jiná_přezdívka>"
3630
3631 #. ts-context IrcUserItem
3632 #: ../src/client/networkmodel.cpp:806
3633 msgid " is away"
3634 msgstr " je fuč"
3635
3636 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3637 #. ts-context IrcUserItem
3638 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3639 #. ts-context QueryBufferItem
3640 #: ../src/client/networkmodel.cpp:821
3641 #: ../src/client/networkmodel.cpp:447
3642 msgid "idling since %1"
3643 msgstr "nic nedělá od %1"
3644
3645 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3646 #. ts-context IrcUserItem
3647 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3648 #. ts-context QueryBufferItem
3649 #: ../src/client/networkmodel.cpp:824
3650 #: ../src/client/networkmodel.cpp:450
3651 msgid "login time: %1"
3652 msgstr "čas přihlášení: %1"
3653
3654 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3655 #. ts-context IrcUserItem
3656 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3657 #. ts-context QueryBufferItem
3658 #: ../src/client/networkmodel.cpp:827
3659 #: ../src/client/networkmodel.cpp:453
3660 msgid "server: %1"
3661 msgstr "server: %1"
3662
3663 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3664 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50
3665 msgid "Show icons"
3666 msgstr "Zobrazit ikonky"
3667
3668 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3669 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66
3670 msgid "Chat List"
3671 msgstr "Seznam pokeců"
3672
3673 # WORD TRANSLATION :D
3674 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3675 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72
3676 msgid "Display topic in tooltip"
3677 msgstr "Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))"
3678
3679 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3680 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85
3681 msgid "Mouse wheel changes selected chat"
3682 msgstr "Kolečko myši mění vybraný pokec"
3683
3684 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3685 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101
3686 msgid "Use Custom Colors"
3687 msgstr "Použít vlastní barvy"
3688
3689 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3690 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118
3691 msgid "Standard:"
3692 msgstr "Standardní:"
3693
3694 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3695 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142
3696 msgid "Inactive:"
3697 msgstr "Neaktivní:"
3698
3699 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3700 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166
3701 msgid "Unread messages:"
3702 msgstr "Nepřečtené zprávy:"
3703
3704 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3705 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190
3706 msgid "Highlight:"
3707 msgstr "Zvýraznění:"
3708
3709 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3710 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214
3711 msgid "Other activity:"
3712 msgstr "Jiné činnosti:"
3713
3714 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3715 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272
3716 msgid "1"
3717 msgstr "1"
3718
3719 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3720 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286
3721 msgid "Custom Nick List Colors"
3722 msgstr "Vlastní barvy v seznamu přezdívek"
3723
3724 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3725 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301
3726 msgid "Online:"
3727 msgstr "Přítomen:"
3728
3729 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3730 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338
3731 msgid "Away:"
3732 msgstr "Pryč:"
3733
3734 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3735 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28
3736 msgid "Chat & Nick Lists"
3737 msgstr "Pokec & Seznam přezdívek"
3738
3739 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3740 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36
3741 msgid "Inactive"
3742 msgstr "Neaktivní"
3743
3744 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3745 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37
3746 msgid "Normal"
3747 msgstr "Normální"
3748
3749 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3750 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38
3751 msgid "Unread messages"
3752 msgstr "Nepřečtené zprávy"
3753
3754 #. ts-context ItemViewSettingsPage
3755 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40
3756 msgid "Other activity"
3757 msgstr "Jiné činnosti"
3758
3759 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3760 #. ts-context KNotificationBackend
3761 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
3762 #. ts-context SystrayNotificationBackend
3763 #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:115
3764 #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125
3765 msgid "%n pending highlights"
3766 msgid_plural "%n pending highlights"
3767 msgstr[0] "%n zbývající zvýraznění"
3768 msgstr[1] "%n zbývající zvýraznění"
3769 msgstr[2] "%n zbývajících zvýraznění"
3770
3771 #. ts-context KeySequenceButton
3772 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:77
3773 msgid "The key you just pressed is not supported by Qt."
3774 msgstr "Právě stisknutá klávesa není podporována v Qt."
3775
3776 #. ts-context KeySequenceButton
3777 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:78
3778 msgid "Unsupported Key"
3779 msgstr "Nepodporovaná klávesa"
3780
3781 #. ts-context KeySequenceWidget
3782 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:169
3783 msgid ""
3784 "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
3785 "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a."
3786 msgstr ""
3787 "Klikněte na tlačítko a poté zadejte zkratku, kterou byste rádi používali.\n"
3788 "Například pro Ctrl+a držte klávesu Ctrl a stiskněte a."
3789
3790 #. ts-context KeySequenceWidget
3791 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:259
3792 msgctxt "Meta key"
3793 msgid "Meta"
3794 msgstr "Meta"
3795
3796 #. ts-context KeySequenceWidget
3797 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:260
3798 msgctxt "Ctrl key"
3799 msgid "Ctrl"
3800 msgstr "Ctrl"
3801
3802 #. ts-context KeySequenceWidget
3803 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:261
3804 msgctxt "Alt key"
3805 msgid "Alt"
3806 msgstr "Alt"
3807
3808 #. ts-context KeySequenceWidget
3809 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:262
3810 msgctxt "Shift key"
3811 msgid "Shift"
3812 msgstr "Shift"
3813
3814 #. ts-context KeySequenceWidget
3815 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:265
3816 msgctxt "What the user inputs now will be taken as the new shortcut"
3817 msgid "Input"
3818 msgstr "Vstup"
3819
3820 #. ts-context KeySequenceWidget
3821 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:272
3822 msgctxt "No shortcut defined"
3823 msgid "None"
3824 msgstr "Žádná"
3825
3826 #. ts-context KeySequenceWidget
3827 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:355
3828 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:361
3829 msgid "Shortcut Conflict"
3830 msgstr "Konflikt zkratek"
3831
3832 #. ts-context KeySequenceWidget
3833 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:356
3834 msgid ""
3835 "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n"
3836 "Please choose another one."
3837 msgstr ""
3838 "Zkratka \"%1\" je již používána a tedy nemůže být nastavena.\n"
3839 "Prosím zvolte jinou."
3840
3841 #. ts-context KeySequenceWidget
3842 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:362
3843 msgid "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:"
3844 msgstr "Zkratka \"%1\" má nejednoznačný význam spolu se zkratkou pro následujíc činnost:"
3845
3846 #. ts-context KeySequenceWidget
3847 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:364
3848 msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?"
3849 msgstr "Přejete si přeřadit tuto zkratku k vybrané činnosti?"
3850
3851 #. ts-context KeySequenceWidget
3852 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:367
3853 msgid "Reassign"
3854 msgstr "Přeřadit"
3855
3856 #. ts-context MainWin
3857 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:314
3858 msgid "&Connect to Core..."
3859 msgstr "Přip&ojit k jádru..."
3860
3861 #. ts-context MainWin
3862 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:316
3863 msgid "&Disconnect from Core"
3864 msgstr "O&dpojit od jádra"
3865
3866 #. ts-context MainWin
3867 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:318
3868 msgid "Core &Info..."
3869 msgstr "&Informace jádra..."
3870
3871 #. ts-context MainWin
3872 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:320
3873 msgid "Configure &Networks..."
3874 msgstr "Nastavit &sítě..."
3875
3876 #. ts-context MainWin
3877 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:323
3878 msgid "&Quit"
3879 msgstr "&Ukončit"
3880
3881 #. ts-context MainWin
3882 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:327
3883 msgid "&Configure Chat Lists..."
3884 msgstr "&Nastavit seznam pokeců..."
3885
3886 #. ts-context MainWin
3887 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:330
3888 msgid "&Lock Layout"
3889 msgstr "U&zamknout rozvržení"
3890
3891 #. ts-context MainWin
3892 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:334
3893 msgid "Show &Search Bar"
3894 msgstr "Zobrazit vy&hledávání"
3895
3896 #. ts-context MainWin
3897 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:336
3898 msgid "Show Away Log"
3899 msgstr "Zobrazit Log pro Pryč"
3900
3901 #. ts-context MainWin
3902 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:338
3903 msgid "Show &Menubar"
3904 msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku"
3905
3906 #. ts-context MainWin
3907 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:341
3908 msgid "Show Status &Bar"
3909 msgstr "Zo&brazit stavový řádek"
3910
3911 #. ts-context MainWin
3912 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:343
3913 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1185
3914 msgid "&Fullscreen mode"
3915 msgstr "Režim &celé obrazovky"
3916
3917 #. ts-context MainWin
3918 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:347
3919 msgid "Configure &Shortcuts..."
3920 msgstr "Nastavit zk&ratky..."
3921
3922 #. ts-context MainWin
3923 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:349
3924 msgid "&Configure Quassel..."
3925 msgstr "&Nastavit Quassel..."
3926
3927 #. ts-context MainWin
3928 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:353
3929 msgid "&About Quassel"
3930 msgstr "O progr&amu Quassel"
3931
3932 #. ts-context MainWin
3933 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:355
3934 msgid "About &Qt"
3935 msgstr "O &Qt"
3936
3937 #. ts-context MainWin
3938 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:357
3939 msgid "Debug &NetworkModel"
3940 msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu"
3941
3942 #. ts-context MainWin
3943 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:359
3944 msgid "Debug &BufferViewOverlay"
3945 msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky"
3946
3947 #. ts-context MainWin
3948 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361
3949 msgid "Debug &MessageModel"
3950 msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv"
3951
3952 #. ts-context MainWin
3953 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:363
3954 msgid "Debug &HotList"
3955 msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů"
3956
3957 #. ts-context MainWin
3958 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:365
3959 msgid "Debug &Log"
3960 msgstr "Ladící &Log"
3961
3962 #. ts-context MainWin
3963 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:367
3964 msgid "Reload Stylesheet"
3965 msgstr "Pře-načíst styl"
3966
3967 #. ts-context MainWin
3968 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:371
3969 msgid "Navigation"
3970 msgstr "Navigace"
3971
3972 #. ts-context MainWin
3973 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373
3974 msgid "Jump to hot chat"
3975 msgstr "Přejít na další aktivní záložku"
3976
3977 #. ts-context MainWin
3978 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:385
3979 msgid "Set Quick Access #0"
3980 msgstr "Nastavit rychlý přístup #0"
3981
3982 #. ts-context MainWin
3983 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387
3984 msgid "Set Quick Access #1"
3985 msgstr "Nastavit rychlý přístup #1"
3986
3987 #. ts-context MainWin
3988 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:389
3989 msgid "Set Quick Access #2"
3990 msgstr "Nastavit rychlý přístup #2"
3991
3992 #. ts-context MainWin
3993 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:391
3994 msgid "Set Quick Access #3"
3995 msgstr "Nastavit rychlý přístup #3"
3996
3997 #. ts-context MainWin
3998 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393
3999 msgid "Set Quick Access #4"
4000 msgstr "Nastavit rychlý přístup #4"
4001
4002 #. ts-context MainWin
4003 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:395
4004 msgid "Set Quick Access #5"
4005 msgstr "Nastavit rychlý přístup 5"
4006
4007 #. ts-context MainWin
4008 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:397
4009 msgid "Set Quick Access #6"
4010 msgstr "Nastavit rychlý přístup #6"
4011
4012 #. ts-context MainWin
4013 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:399
4014 msgid "Set Quick Access #7"
4015 msgstr "Nastavit rychlý přístup #7"
4016
4017 #. ts-context MainWin
4018 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:401
4019 msgid "Set Quick Access #8"
4020 msgstr "Nastavit rychlý přístup #8"
4021
4022 #. ts-context MainWin
4023 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:403
4024 msgid "Set Quick Access #9"
4025 msgstr "Nastavit rychlý přístup #9"
4026
4027 #. ts-context MainWin
4028 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:406
4029 msgid "Quick Access #0"
4030 msgstr "Rychlý přístup #0"
4031
4032 #. ts-context MainWin
4033 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:408
4034 msgid "Quick Access #1"
4035 msgstr "Rychlý přístup #1"
4036
4037 #. ts-context MainWin
4038 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:410
4039 msgid "Quick Access #2"
4040 msgstr "Rychlý přístup #2"
4041
4042 #. ts-context MainWin
4043 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:412
4044 msgid "Quick Access #3"
4045 msgstr "Rychlý přístup #3"
4046
4047 #. ts-context MainWin
4048 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:414
4049 msgid "Quick Access #4"
4050 msgstr "Rychlý přístup #4"
4051
4052 #. ts-context MainWin
4053 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416
4054 msgid "Quick Access #5"
4055 msgstr "Rychlý přístup #5"
4056
4057 #. ts-context MainWin
4058 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:418
4059 msgid "Quick Access #6"
4060 msgstr "Rychlý přístup #6"
4061
4062 #. ts-context MainWin
4063 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:420
4064 msgid "Quick Access #7"
4065 msgstr "Rychlý přístup #7"
4066
4067 #. ts-context MainWin
4068 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:422
4069 msgid "Quick Access #8"
4070 msgstr "Rychlý přístup #8"
4071
4072 #. ts-context MainWin
4073 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:424
4074 msgid "Quick Access #9"
4075 msgstr "Rychlý přístup #9"
4076
4077 #. ts-context MainWin
4078 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:428
4079 msgid "Activate Next Chat List"
4080 msgstr "Aktivovat další rozhovor"
4081
4082 #. ts-context MainWin
4083 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:430
4084 msgid "Activate Previous Chat List"
4085 msgstr "Aktivovat předchozí rozhovor"
4086
4087 #. ts-context MainWin
4088 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:432
4089 msgid "Go to Next Chat"
4090 msgstr "Přejít na další rozhovor"
4091
4092 #. ts-context MainWin
4093 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:434
4094 msgid "Go to Previous Chat"
4095 msgstr "Přejít na předchozí rozhovor"
4096
4097 #. ts-context MainWin
4098 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:441
4099 msgid "&File"
4100 msgstr "S&oubor"
4101
4102 #. ts-context MainWin
4103 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:454
4104 msgid "&Networks"
4105 msgstr "&Sítě"
4106
4107 #. ts-context MainWin
4108 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460
4109 msgid "&View"
4110 msgstr "&Záložky"
4111
4112 #. ts-context MainWin
4113 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:461
4114 msgid "&Chat Lists"
4115 msgstr "&Seznam pokeců"
4116
4117 #. ts-context MainWin
4118 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:463
4119 msgid "&Toolbars"
4120 msgstr "Liš&ty"
4121
4122 #. ts-context MainWin
4123 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477
4124 msgid "&Settings"
4125 msgstr "Na&stavení"
4126
4127 #. ts-context MainWin
4128 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:486
4129 msgid "&Help"
4130 msgstr "&Nápověda"
4131
4132 #. ts-context MainWin
4133 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:494
4134 msgid "Debug"
4135 msgstr "Debug"
4136
4137 #. ts-context MainWin
4138 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:723
4139 msgid "Nicks"
4140 msgstr "Přezdívky"
4141
4142 #. ts-context MainWin
4143 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:732
4144 msgid "Show Nick List"
4145 msgstr "Zobrazit seznam přezdívek"
4146
4147 #. ts-context MainWin
4148 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:755
4149 msgid "Show Chat Monitor"
4150 msgstr "Zobrazí monitor pokecu"
4151
4152 #. ts-context MainWin
4153 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:759
4154 msgid "Inputline"
4155 msgstr "Vstupní řádka"
4156
4157 #. ts-context MainWin
4158 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:768
4159 msgid "Show Input Line"
4160 msgstr "Zobrazit řádku se vstupem"
4161
4162 #. ts-context MainWin
4163 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:793
4164 msgid "Show Topic Line"
4165 msgstr "Zobrazit řádek s tématem"
4166
4167 #. ts-context MainWin
4168 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:871
4169 msgid "Main Toolbar"
4170 msgstr "Hlavní nástrojová lišta"
4171
4172 #. ts-context MainWin
4173 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:910
4174 msgid "Connected to core."
4175 msgstr "Připojen k jádru."
4176
4177 #. ts-context MainWin
4178 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1001
4179 msgid "Not connected to core."
4180 msgstr "Nepřipojen k jádru."
4181
4182 #. ts-context MainWin
4183 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1015
4184 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1023
4185 msgid "Unencrypted Connection"
4186 msgstr "Nešifrované spojení"
4187
4188 #. ts-context MainWin
4189 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1015
4190 msgid "<b>Your client does not support SSL encryption</b>"
4191 msgstr "<b>Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
4192
4193 #. ts-context MainWin
4194 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1017
4195 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1025
4196 msgid "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your Quassel core."
4197 msgstr "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití šifrování."
4198
4199 #. ts-context MainWin
4200 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1023
4201 msgid "<b>Your core does not support SSL encryption</b>"
4202 msgstr "<b>Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL</b>"
4203
4204 #. ts-context MainWin
4205 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1040
4206 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1060
4207 msgid "Untrusted Security Certificate"
4208 msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát"
4209
4210 #. ts-context MainWin
4211 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1041
4212 msgid "<b>The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the following reasons:</b>"
4213 msgstr "<b>SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících důvodů:</b>"
4214
4215 #. ts-context MainWin
4216 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1045
4217 msgid "Show Certificate"
4218 msgstr "Zobrazit certifikát"
4219
4220 #. ts-context MainWin
4221 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1061
4222 msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?"
4223 msgstr "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému schvalování?"
4224
4225 #. ts-context MainWin
4226 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1063
4227 msgid "Current Session Only"
4228 msgstr "Pouze současné sezení"
4229
4230 #. ts-context MainWin
4231 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1064
4232 msgid "Forever"
4233 msgstr "Navždy"
4234
4235 #. ts-context MainWin
4236 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1073
4237 msgid "Core Connection Error"
4238 msgstr "Chyba spojení s jádrem"
4239
4240 #. ts-context MainWin
4241 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1190
4242 msgid "&Normal mode"
4243 msgstr "&Normální režim"
4244
4245 #. ts-context MessageModel
4246 #: ../src/client/messagemodel.cpp:375
4247 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3"
4248 msgstr "Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3"
4249
4250 #. ts-context MsgProcessorStatusWidget
4251 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34
4252 msgid "Receiving Backlog"
4253 msgstr "Získávám historii"
4254
4255 #. ts-context MultiLineEdit
4256 #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:661
4257 msgid "Do you really want to paste %n lines?"
4258 msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?"
4259 msgstr[0] "Opravdu chcete vložit %n řádek?"
4260 msgstr[1] "Opravdu chcete vložit %n řádky?"
4261 msgstr[2] "Opravdu chcete vložit %n řádků?"
4262
4263 #. ts-context MultiLineEdit
4264 #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:670
4265 msgid "Paste Protection"
4266 msgstr "Ochrana proti náhodnému vložení"
4267
4268 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4269 #. ts-context NetworkAddDlg
4270 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4271 #. ts-context NetworkEditDlg
4272 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14
4273 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:705
4274 msgid "Add Network"
4275 msgstr "Přidat síť"
4276
4277 #. ts-context NetworkAddDlg
4278 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22
4279 msgid "Use preset:"
4280 msgstr "Použít přednastavené:"
4281
4282 #. ts-context NetworkAddDlg
4283 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57
4284 msgid "Manually specify network settings"
4285 msgstr "Ručně zvolit nastavení sítě"
4286
4287 #. ts-context NetworkAddDlg
4288 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67
4289 msgid "Manual Settings"
4290 msgstr "Ruční nastavení"
4291
4292 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4293 #. ts-context NetworkAddDlg
4294 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4295 #. ts-context SimpleNetworkEditor
4296 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75
4297 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28
4298 msgid "Network name:"
4299 msgstr "Název sítě:"
4300
4301 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4302 #. ts-context NetworkAddDlg
4303 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4304 #. ts-context ServerEditDlg
4305 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85
4306 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38
4307 msgid "Server address:"
4308 msgstr "Adresa serveru:"
4309
4310 #. ts-context NetworkAddDlg
4311 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115
4312 msgid "Server password:"
4313 msgstr "Heslo serveru:"
4314
4315 #. ts-context NetworkAddDlg
4316 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131
4317 msgid "Use secure connection"
4318 msgstr "Použít zabezpečené spojení"
4319
4320 #. ts-context NetworkEditDlg
4321 #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21
4322 msgid "Please enter a network name:"
4323 msgstr "Prosím zadejte název sítě:"
4324
4325 #. ts-context NetworkItem
4326 #: ../src/client/networkmodel.cpp:196
4327 msgid "Server: %1"
4328 msgstr "Server: %1"
4329
4330 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4331 #. ts-context NetworkItem
4332 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4333 #. ts-context TopicWidget
4334 #: ../src/client/networkmodel.cpp:197
4335 #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:106
4336 msgid "Users: %1"
4337 msgstr "Uživatelé: %1"
4338
4339 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4340 #. ts-context NetworkItem
4341 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4342 #. ts-context TopicWidget
4343 #: ../src/client/networkmodel.cpp:200
4344 #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:107
4345 msgid "Lag: %1 msecs"
4346 msgstr "Zpoždění: %1 msecs"
4347
4348 #. ts-context NetworkModel
4349 #: ../src/client/networkmodel.cpp:852
4350 msgid "Chat"
4351 msgstr "Pokec"
4352
4353 #. ts-context NetworkModel
4354 #: ../src/client/networkmodel.cpp:852
4355 msgid "Nick Count"
4356 msgstr "Počet přezdívek"
4357
4358 #. ts-context NetworkModelController
4359 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154
4360 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
4361 msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?"
4362 msgstr[0] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
4363 msgstr[1] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
4364 msgstr[2] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?"
4365
4366 #. ts-context NetworkModelController
4367 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:167
4368 msgid "...and <b>%1</b> more<br><br>"
4369 msgstr "...a <b>%1</b> více<br><br>"
4370
4371 #. ts-context NetworkModelController
4372 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:168
4373 msgid "<b>Note:</b> This will delete all related data, including all backlog data, from the core's database and cannot be undone."
4374 msgstr "<b>Poznámka:</b> Tento krok smaže všechna relevantní data, včetně historie, z databáze jádra a nelze jej zvrátit."
4375
4376 #. ts-context NetworkModelController
4377 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:170
4378 msgid "<br>Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first."
4379 msgstr "<br>Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit."
4380
4381 #. ts-context NetworkModelController
4382 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:172
4383 msgid "Remove buffers permanently?"
4384 msgstr "Odstranit trvale záložky?"
4385
4386 #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
4387 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:484
4388 msgid "Join Channel"
4389 msgstr "Vstoupit do kanálu"
4390
4391 #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg
4392 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:489
4393 msgid "Channel:"
4394 msgstr "Kanál:"
4395
4396 #. ts-context NetworkPage
4397 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148
4398 msgid "Setup Network Connection"
4399 msgstr "Nastavit připojení k síti"
4400
4401 #. ts-context NetworksSettingsPage
4402 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124
4403 msgid "Network Details"
4404 msgstr "Detaily sítě"
4405
4406 #. ts-context NetworksSettingsPage
4407 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132
4408 msgid "Identity:"
4409 msgstr "Identita:"
4410
4411 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4412 #. ts-context NetworksSettingsPage
4413 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4414 #. ts-context SimpleNetworkEditor
4415 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190
4416 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63
4417 msgid "Servers"
4418 msgstr "Servery"
4419
4420 #. ts-context NetworksSettingsPage
4421 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193
4422 msgid "Manage servers for this network"
4423 msgstr "Spravovat servery pro tuto síť"
4424
4425 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4426 #. ts-context NetworksSettingsPage
4427 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4428 #. ts-context SimpleNetworkEditor
4429 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217
4430 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99
4431 msgid "&Edit..."
4432 msgstr "&Editovat..."
4433
4434 #. ts-context NetworksSettingsPage
4435 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337
4436 msgid "Commands"
4437 msgstr "Příkazy"
4438
4439 #. ts-context NetworksSettingsPage
4440 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340
4441 msgid "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server"
4442 msgstr "Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštění, po připojení k serveru"
4443
4444 #. ts-context NetworksSettingsPage
4445 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346
4446 msgid "Commands to execute on connect:"
4447 msgstr "Příkazy, které se spustí při připojení:"
4448
4449 #. ts-context NetworksSettingsPage
4450 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362
4451 msgid ""
4452 "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n"
4453 "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!"
4454 msgstr ""
4455 "Seznam IRC příkazů, které se spustí při připojení.\n"
4456 "Quassel se automaticky připojuje ke kanálům, tedy /join zde s vysokou pravděpodobností nebude třeba!"
4457
4458 #. ts-context NetworksSettingsPage
4459 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383
4460 msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures"
4461 msgstr "Automaticky připojit k IRC síti při síťových výpadcích"
4462
4463 #. ts-context NetworksSettingsPage
4464 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386
4465 msgid "Automatic Reconnect"
4466 msgstr "Automaticky znovu připojit"
4467
4468 #. ts-context NetworksSettingsPage
4469 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397
4470 msgid "Wait"
4471 msgstr "Čekání"
4472
4473 #. ts-context NetworksSettingsPage
4474 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404
4475 msgid " s"
4476 msgstr " s"
4477
4478 #. ts-context NetworksSettingsPage
4479 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420
4480 msgid "between retries"
4481 msgstr "mezi pokusy"
4482
4483 #. ts-context NetworksSettingsPage
4484 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444
4485 msgid "Number of retries:"
4486 msgstr "Počet pokusů:"
4487
4488 #. ts-context NetworksSettingsPage
4489 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489
4490 msgid "Rejoin all channels after reconnect"
4491 msgstr "Znovu vstoupit do všech kanálů při opakovaném spojení"
4492
4493 #. ts-context NetworksSettingsPage
4494 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516
4495 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525
4496 msgid "Auto Identify"
4497 msgstr "Automaticky identifikovat"
4498
4499 #. ts-context NetworksSettingsPage
4500 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540
4501 msgid "NickServ"
4502 msgstr "NickServ"
4503
4504 #. ts-context NetworksSettingsPage
4505 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557
4506 msgid "Service:"
4507 msgstr "Služba:"
4508
4509 #. ts-context NetworksSettingsPage
4510 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580
4511 msgid "Use SASL Authentication"
4512 msgstr "Použít autentizaci SASL"
4513
4514 #. ts-context NetworksSettingsPage
4515 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625
4516 msgid "Account:"
4517 msgstr "Účet:"
4518
4519 #. ts-context NetworksSettingsPage
4520 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649
4521 msgid "Encodings"
4522 msgstr "Kódování"
4523
4524 #. ts-context NetworksSettingsPage
4525 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652
4526 msgid "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect"
4527 msgstr "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení"
4528
4529 #. ts-context NetworksSettingsPage
4530 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661
4531 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages"
4532 msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy"
4533
4534 #. ts-context NetworksSettingsPage
4535 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664
4536 msgid "Use Custom Encodings"
4537 msgstr "Používat různá kódování"
4538
4539 #. ts-context NetworksSettingsPage
4540 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675
4541 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695
4542 msgid ""
4543 "Specify which encoding your messages will be sent in.\n"
4544 "UTF-8 should be a sane choice for most networks."
4545 msgstr ""
4546 "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\n"
4547 "UTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí."
4548
4549 #. ts-context NetworksSettingsPage
4550 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679
4551 msgid "Send messages in:"
4552 msgstr "Odesílat zprávy v:"
4553
4554 #. ts-context NetworksSettingsPage
4555 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706
4556 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726
4557 msgid ""
4558 "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n"
4559 "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8."
4560 msgstr ""
4561 "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\n"
4562 "Toto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8."
4563
4564 #. ts-context NetworksSettingsPage
4565 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710
4566 msgid "Receive fallback:"
4567 msgstr "Záložní kódování:"
4568
4569 #. ts-context NetworksSettingsPage
4570 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737
4571 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751
4572 msgid ""
4573 "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n"
4574 "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!"
4575 msgstr ""
4576 "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a názvy serverů.\n"
4577 "Pokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!"
4578
4579 #. ts-context NetworksSettingsPage
4580 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741
4581 msgid "Server encoding:"
4582 msgstr "Kódování serveru:"
4583
4584 #. ts-context NetworksSettingsPage
4585 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37
4586 msgid "Networks"
4587 msgstr "Sítě"
4588
4589 #. ts-context NetworksSettingsPage
4590 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:168
4591 msgid "<li>All networks need at least one server defined</li>"
4592 msgstr "<li>Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server</li>"
4593
4594 #. ts-context NetworksSettingsPage
4595 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:170
4596 msgid "Invalid Network Settings"
4597 msgstr "Špatné nastavení sítě"
4598
4599 #. ts-context NetworksSettingsPage
4600 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:542
4601 msgid "Delete Network?"
4602 msgstr "Smazat síť?"
4603
4604 #. ts-context NetworksSettingsPage
4605 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:543
4606 msgid "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, including the backlog?"
4607 msgstr "Opravdu chcete smazat síť \"%1\" a veškeré její nastavení, včetně historie?"
4608
4609 #. ts-context NickEditDlg
4610 #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13
4611 msgid "Edit Nickname"
4612 msgstr "Upravit přezdívku"
4613
4614 #. ts-context NickEditDlg
4615 #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19
4616 msgid "Please enter a valid nickname:"
4617 msgstr "Prosím vložte validní přezdívku:"
4618
4619 #. ts-context NickEditDlg
4620 #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32
4621 msgid "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -."
4622 msgstr "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -."
4623
4624 #. ts-context NotificationsSettingsPage
4625 #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28
4626 msgid "Notifications"
4627 msgstr "Oznámení"
4628
4629 #. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget
4630 #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:143
4631 msgid "Select Audio File"
4632 msgstr "Vyberte zvukový soubor"
4633
4634 #. ts-context PhononNotificationConfigWidget
4635 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20
4636 msgid "Play a sound"
4637 msgstr "Přehrát zvuk"
4638
4639 #. ts-context PhononNotificationConfigWidget
4640 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46
4641 msgid "Prelisten to the selected sound"
4642 msgstr "Přehrát vybraný zvuk"
4643
4644 #. ts-context PhononNotificationConfigWidget
4645 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59
4646 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69
4647 msgid "Select the sound file to play"
4648 msgstr "Vyberte zvukový soubor pro přehrání"
4649
4650 #. ts-context PostgreSqlStorage
4651 #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62
4652 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!"
4653 msgstr "PostgreSQL Proste labůžo!"
4654
4655 #. ts-context QObject
4656 #: ../src/client/backlogrequester.cpp:82
4657 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers"
4658 msgstr "Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky"
4659
4660 #. ts-context QObject
4661 #: ../src/client/backlogrequester.cpp:106
4662 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)"
4663 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)"
4664
4665 #. ts-context QObject
4666 #: ../src/client/backlogrequester.cpp:123
4667 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers"
4668 msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek"
4669
4670 #. ts-context QObject
4671 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56
4672 msgid "Welcome to Quassel IRC"
4673 msgstr "Vítejte v IRC klientu Quassel"
4674
4675 #. ts-context QObject
4676 #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58
4677 msgid "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC network connection.<br>This only covers basic settings. You can cancel this wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes."
4678 msgstr "Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC síti.<br>Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny."
4679
4680 #. ts-context QssParser
4681 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121
4682 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:166
4683 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:316
4684 msgid "Invalid block declaration: %1"
4685 msgstr "Neplatná deklarace bloku: %1"
4686
4687 #. ts-context QssParser
4688 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140
4689 msgid "Invalid palette role assignment: %1"
4690 msgstr "Neplatné přiřazení role palety: %1"
4691
4692 #. ts-context QssParser
4693 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156
4694 msgid "Unknown palette role name: %1"
4695 msgstr "Neznámý název role palety: %1"
4696
4697 #. ts-context QssParser
4698 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192
4699 msgid "Invalid subelement name in %1"
4700 msgstr "Neplatný název pod-elementu v %1"
4701
4702 #. ts-context QssParser
4703 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:236
4704 msgid "Invalid message type in %1"
4705 msgstr "Neplatný typ zprávy v %1"
4706
4707 #. ts-context QssParser
4708 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:245
4709 msgid "Invalid condition %1"
4710 msgstr "Neplatný stav: %1"
4711
4712 #. ts-context QssParser
4713 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:257
4714 msgid "Invalid message label: %1"
4715 msgstr "Neplatný popisek zprávy: %1"
4716
4717 #. ts-context QssParser
4718 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:268
4719 msgid "Invalid senderhash specification: %1"
4720 msgstr "Neplatná specifikace hash odesílatele: %1"
4721
4722 #. ts-context QssParser
4723 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:272
4724 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!"
4725 msgstr "Hash odesílatele může být maximálně \"0x0f\"!"
4726
4727 #. ts-context QssParser
4728 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:287
4729 msgid "Invalid format name: %1"
4730 msgstr "Neplatný název formátu: %1"
4731
4732 #. ts-context QssParser
4733 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:294
4734 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1"
4735 msgstr "Neplatná specifikace IRC barvy (musí být mezi 00 a 0f): %1"
4736
4737 #. ts-context QssParser
4738 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:302
4739 msgid "Unhandled condition: %1"
4740 msgstr "Neobsloužený stav: %1"
4741
4742 #. ts-context QssParser
4743 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:331
4744 msgid "Invalid proplist %1"
4745 msgstr "Neplatný seznam vlastností: %1"
4746
4747 #. ts-context QssParser
4748 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:350
4749 msgid "Invalid chatlist item type %1"
4750 msgstr "Neplatný typ položky seznamu rozhovorů: %1"
4751
4752 #. ts-context QssParser
4753 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:366
4754 msgid "Invalid chatlist state %1"
4755 msgstr "Neplatný stav seznamu pokeců %1"
4756
4757 #. ts-context QssParser
4758 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:392
4759 msgid "Invalid property declaration: %1"
4760 msgstr "Neplatná deklarace vlastnosti: %1"
4761
4762 #. ts-context QssParser
4763 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:416
4764 msgid "Invalid font property: %1"
4765 msgstr "Neplatná vlastnost písma: %1"
4766
4767 #. ts-context QssParser
4768 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:422
4769 msgid "Unknown ChatLine property: %1"
4770 msgstr "Neznámá vlastnost ChatLine: %1"
4771
4772 #. ts-context QssParser
4773 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:444
4774 msgid "Invalid palette color role specification: %1"
4775 msgstr "Neplatná specifikace role barevné palety: %1"
4776
4777 #. ts-context QssParser
4778 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:451
4779 msgid "Unknown palette color role: %1"
4780 msgstr "Neznámá role barevné palety: %1"
4781
4782 #. ts-context QssParser
4783 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:458
4784 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:481
4785 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:503
4786 msgid "Invalid gradient declaration: %1"
4787 msgstr "Neplatná deklarace gradientu: %1"
4788
4789 #. ts-context QssParser
4790 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:467
4791 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:489
4792 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:513
4793 msgid "Invalid gradient stops list: %1"
4794 msgstr "Neplatný seznam zastavení gradientu: %1"
4795
4796 #. ts-context QssParser
4797 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:610
4798 msgid "Invalid font specification: %1"
4799 msgstr "Neplatná specifikace písma: %1"
4800
4801 #. ts-context QssParser
4802 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:649
4803 msgid "Invalid font style specification: %1"
4804 msgstr "Neplatná specifikace stylu písma: %1"
4805
4806 #. ts-context QssParser
4807 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:662
4808 msgid "Invalid font weight specification: %1"
4809 msgstr "Neplatná specifikace proporcí písma: %1"
4810
4811 #. ts-context QssParser
4812 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:672
4813 msgid "Invalid font size specification: %1"
4814 msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1"
4815
4816 #. ts-context Quassel::secondsToString()
4817 #: ../src/common/util.cpp:145
4818 msgid "year"
4819 msgstr "rok"
4820
4821 #. ts-context Quassel::secondsToString()
4822 #: ../src/common/util.cpp:146
4823 msgid "day"
4824 msgstr "den"
4825
4826 #. ts-context Quassel::secondsToString()
4827 #: ../src/common/util.cpp:147
4828 msgid "h"
4829 msgstr "h"
4830
4831 #. ts-context Quassel::secondsToString()
4832 #: ../src/common/util.cpp:148
4833 msgid "min"
4834 msgstr "min"
4835
4836 #. ts-context Quassel::secondsToString()
4837 #: ../src/common/util.cpp:149
4838 msgid "sec"
4839 msgstr "sec"
4840
4841 #. ts-context QueryBufferItem
4842 #: ../src/client/networkmodel.cpp:429
4843 msgid "<b>Query with %1</b>"
4844 msgstr "<b>Pokec s %1</b>"
4845
4846 #. ts-context SaveIdentitiesDlg
4847 #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13
4848 msgid "Sync With Core"
4849 msgstr "Synchronizovat s Jádrem"
4850
4851 #. ts-context SaveIdentitiesDlg
4852 #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21
4853 msgid "Syncing data with core, please wait..."
4854 msgstr "Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení..."
4855
4856 #. ts-context SaveIdentitiesDlg
4857 #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81
4858 msgid "Abort"
4859 msgstr "Zrušit"
4860
4861 #. ts-context ServerEditDlg
4862 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30
4863 msgid "Server Info"
4864 msgstr "Informace o serveru"
4865
4866 #. ts-context ServerEditDlg
4867 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94
4868 msgid "Use SSL"
4869 msgstr "Použít SSL"
4870
4871 #. ts-context ServerEditDlg
4872 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140
4873 msgid "SSL Version:"
4874 msgstr "Verze SSL:"
4875
4876 #. ts-context ServerEditDlg
4877 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147
4878 msgid "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting SSLv3!"
4879 msgstr "Tuto hodnotu měňte pouze za předpokladu, že se připojujete k serveru nepodporujícímu SSLv3!"
4880
4881 #. ts-context ServerEditDlg
4882 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151
4883 msgid "SSLv3 (default)"
4884 msgstr "SSLv3 (výchozí)"
4885
4886 #. ts-context ServerEditDlg
4887 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156
4888 msgid "SSLv2"
4889 msgstr "SSLv2"
4890
4891 #. ts-context ServerEditDlg
4892 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161
4893 msgid "TLSv1"
4894 msgstr "TLSv1"
4895
4896 #. ts-context ServerEditDlg
4897 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213
4898 msgid "Proxy Host:"
4899 msgstr "Počítač:"
4900
4901 #. ts-context ServerEditDlg
4902 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251
4903 msgid "Proxy Username:"
4904 msgstr "Proxy - Uživatelské jméno:"
4905
4906 #. ts-context ServerEditDlg
4907 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261
4908 msgid "Proxy Password:"
4909 msgstr "Proxy - Heslo:"
4910
4911 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4912 #. ts-context SettingsDlg
4913 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4914 #. ts-context SettingsPageDlg
4915 #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14
4916 #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14
4917 msgid "Configure Quassel"
4918 msgstr "Nastavit Quassel"
4919
4920 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4921 #. ts-context SettingsDlg
4922 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4923 #. ts-context SettingsPageDlg
4924 #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35
4925 #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50
4926 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99
4927 #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30
4928 msgid "Settings"
4929 msgstr "Nastavení"
4930
4931 #. ts-context SettingsDlg
4932 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109
4933 msgid "Save changes"
4934 msgstr "Uložit změny"
4935
4936 #. ts-context SettingsDlg
4937 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110
4938 msgid "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?"
4939 msgstr "Na této konfigurační stránce jsou neuložené změny. Přejete si je uložit?"
4940
4941 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4942 #. ts-context SettingsDlg
4943 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4944 #. ts-context SettingsPageDlg
4945 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122
4946 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126
4947 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36
4948 msgid "Configure %1"
4949 msgstr "Nastavit %1"
4950
4951 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4952 #. ts-context SettingsDlg
4953 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4954 #. ts-context SettingsPageDlg
4955 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193
4956 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
4957 msgid "Reload Settings"
4958 msgstr "Znovu načíst nastavení"
4959
4960 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4961 #. ts-context SettingsDlg
4962 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4963 #. ts-context SettingsPageDlg
4964 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193
4965 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104
4966 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?"
4967 msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení, odstraní všechny změny na této stránce?"
4968
4969 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4970 #. ts-context SettingsDlg
4971 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4972 #. ts-context SettingsPageDlg
4973 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202
4974 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
4975 msgid "Restore Defaults"
4976 msgstr "Obnovit výchozí"
4977
4978 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4979 #. ts-context SettingsDlg
4980 #. #-#-#-#-#  quassel.po  #-#-#-#-#
4981 #. ts-context SettingsPageDlg
4982 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202
4983 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113
4984 msgid "Do you like to restore the default values for this page?"
4985 msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?"
4986
4987 #. ts-context ShortcutsModel
4988 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:110
4989 msgid "Action"
4990 msgstr "Činnost"
4991
4992 #. ts-context ShortcutsModel
4993 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:112
4994 msgid "Shortcut"
4995 msgstr "Zkratka"
4996
4997 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
4998 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22
4999 msgid "Search:"
5000 msgstr "Hledat:"
5001
5002 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
5003 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62
5004 msgid "Shortcut for Selected Action"
5005 msgstr "Zkratka pro vybranou činnost"
5006
5007 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
5008 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68
5009 msgid "Default:"
5010 msgstr "Výchozí:"
5011
5012 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
5013 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82
5014 msgid "Custom:"
5015 msgstr "Vlastní:"
5016
5017 #. ts-context ShortcutsSettingsPage
5018 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60
5019 msgid "Shortcuts"
5020 msgstr "Zkratky"
5021
5022 #. ts-context SignalProxy
5023 #: ../src/common/signalproxy.cpp:880
5024 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!"
5025 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček větší než je maximální povolená velikost!"
5026
5027 #. ts-context SignalProxy
5028 #: ../src/common/signalproxy.cpp:885
5029 msgid "Peer tried to send 0 byte package!"
5030 msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček s nulovou velikostí!"
5031
5032 #. ts-context SignalProxy
5033 #: ../src/common/signalproxy.cpp:902
5034 msgid "Peer sent corrupted compressed data!"
5035 msgstr "Peer odeslal porušená komprimovaná data!"
5036
5037 #. ts-context SignalProxy
5038 #: ../src/common/signalproxy.cpp:917
5039 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!"
5040 msgstr "Peer odeslal porušená data: nezdařilo se načítaní QVariant!"
5041
5042 #. ts-context SignalProxy
5043 #: ../src/common/signalproxy.cpp:1050
5044 msgid "Disconnecting"
5045 msgstr "Odpojuji"
5046
5047 #. ts-context SimpleNetworkEditor
5048 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35
5049 msgid "The name of the IRC network you are configuring"
5050 msgstr "Název IRC sítě kterou nastavujete"
5051
5052 #. ts-context SimpleNetworkEditor
5053 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81
5054 msgid "A list of IRC servers belonging to this network"
5055 msgstr "Seznam IRC serverů patřících do zvolené sítě"
5056
5057 #. ts-context SimpleNetworkEditor
5058 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96
5059 msgid "Edit this server entry"
5060 msgstr "Upravit nastavení zvoleného serveru"
5061
5062 #. ts-context SimpleNetworkEditor
5063 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116
5064 msgid "Add another IRC server"
5065 msgstr "Přidá další IRC server"
5066
5067 #. ts-context SimpleNetworkEditor
5068 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136
5069 msgid "Remove this server entry from the list"
5070 msgstr "Smaže vybraný server ze seznamu"
5071
5072 #. ts-context SimpleNetworkEditor
5073 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226
5074 msgid "Join Channels Automatically"
5075 msgstr "Automaticky vstoupit do"
5076
5077 #. ts-context SimpleNetworkEditor
5078 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250
5079 msgid "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the network"
5080 msgstr "Seznam IRC kanálů ke kterým se automaticky připojíte po připojení do dané sítě"
5081
5082 #. ts-context SqliteStorage
5083 #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:52
5084 msgid "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core."
5085 msgstr "SQLite je souborově založený databázový server, který nevyžaduje nastavování. Je vhodný pro malé a střední databáze, které nepotřebují být přístupné přes síť. Použijte jej pokud vaše Quassel jádro ukládá data na stejném stroji na kterém běží a pokud očekáváte pouze pár připojujících se uživatelů k tomuto jádru."
5086
5087 #. ts-context SslInfoDlg
5088 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14
5089 msgid "Security Information"
5090 msgstr "Bezpečnostní informace"
5091
5092 #. ts-context SslInfoDlg
5093 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22
5094 msgid "<b>Hostname:</b>"
5095 msgstr "<b>Název počítače</b>"
5096
5097 #. ts-context SslInfoDlg
5098 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39
5099 msgid "<b>IP address:</b>"
5100 msgstr "<b>IP adresa:</b>"
5101
5102 #. ts-context SslInfoDlg
5103 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56
5104 msgid "<b>Encryption:</b>"
5105 msgstr "<b>Šifra:</b>"
5106
5107 #. ts-context SslInfoDlg
5108 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73
5109 msgid "<b>Protocol:</b>"
5110 msgstr "<b>Protokol:</b>"
5111
5112 #. ts-context SslInfoDlg
5113 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90
5114 msgid "<b>Certificate chain:</b>"
5115 msgstr "<b>Certifikační řetězec:</b>"
5116
5117 #. ts-context SslInfoDlg
5118 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120
5119 msgid "Subject"
5120 msgstr "Objekt"
5121
5122 #. ts-context SslInfoDlg
5123 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126
5124 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248
5125 msgid "<b>Common name:</b>"
5126 msgstr "<b>Jméno:</b>"
5127
5128 #. ts-context SslInfoDlg
5129 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143
5130 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265
5131 msgid "<b>Organization:</b>"
5132 msgstr "<b>Organizace:</b>"
5133
5134 #. ts-context SslInfoDlg
5135 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160
5136 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282
5137 msgid "<b>Organizational unit:</b>"
5138 msgstr "<b>Organizační jednotka:</b>"
5139
5140 #. ts-context SslInfoDlg
5141 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177
5142 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299
5143 msgid "<b>Country:</b>"
5144 msgstr "<b>Země:</b>"
5145
5146 #. ts-context SslInfoDlg
5147 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194
5148 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316
5149 msgid "<b>State or province:</b>"
5150 msgstr "<b>Stát či provincie:</b>"
5151
5152 #. ts-context SslInfoDlg
5153 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231
5154 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353
5155 msgid "<b>Locality:</b>"
5156 msgstr "<b>Lokalita:</b>"
5157
5158 #. ts-context SslInfoDlg
5159 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242
5160 msgid "Issuer"
5161 msgstr "Vydavatel"
5162
5163 #. ts-context SslInfoDlg
5164 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367
5165 msgid "<b>Validity period:</b>"
5166 msgstr "<b>Doba platnosti:</b>"
5167
5168 #. ts-context SslInfoDlg
5169 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384