windows buildsystem fix
[quassel.git] / i18n / quassel_da.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="da_DK">
3 <defaultcodec></defaultcodec>
4 <context>
5     <name>AboutDlg</name>
6     <message>
7         <location filename="../src/qtopia/ui/aboutdlg.ui" line="13"/>
8         <source>About</source>
9         <translation>Om</translation>
10     </message>
11     <message>
12         <location filename="../src/qtopia/ui/aboutdlg.ui" line="19"/>
13         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
14 p, li { white-space: pre-wrap; }
15 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
16 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
17 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; font-weight:400;&quot;&gt;mobile edition&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
18 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:5pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
19 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;(C) 2005-2007 by&lt;/p&gt;
20 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt; font-weight:600;&quot;&gt;The Quassel IRC Team&lt;/p&gt;
21 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Manuel Nickschas&lt;/p&gt;
22 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marcus Eggenberger&lt;/p&gt;
23 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marco Genise&lt;/p&gt;
24 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:4pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
25 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;http://quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;
26 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;devel@quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
27         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; font-weight:400;&quot;&gt;mobile edition&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:5pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;(C) 2005-2007 af&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC holdet&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Manuel Nickschas&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marcus Eggenberger&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marco Genise&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:4pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;http://quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;devel@quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
28     </message>
29     <message>
30         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="16"/>
31         <source>About Quassel</source>
32         <translation>Om Quassel</translation>
33     </message>
34     <message>
35         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="46"/>
36         <source>&lt;b&gt;A modern, distributed IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2008 by the Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC is dual-licensed under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Most icons are &amp;copy; by the &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; and used under the &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Please use &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; to report bugs.</source>
37         <translation>&lt;b&gt;En moderne, distribueret IRC klient&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2008 af Quassel projektet&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; på &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC er dobbelt-licenseret under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; og &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;De fleste ikoner &amp;copy; af &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen teamet&lt;/a&gt; og benyttet under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Brug &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; for at rapportere bugs.</translation>
38     </message>
39     <message>
40         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="54"/>
41         <source>Quassel IRC is mainly developed by:</source>
42         <translation>Quassel IRC er hovedsagligt udviklet af:</translation>
43     </message>
44     <message>
45         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="68"/>
46         <source>We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:</source>
47         <translation>Vi vil gerne takke de følgende bidragsydere (i alfabetisk rækkefølge) og alle dem vi har glemt at nævne her:</translation>
48     </message>
49     <message>
50         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="89"/>
51         <source>Special thanks goes to:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;The Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating most of the shiny icons you see throughout Quassel&lt;/dd&gt;&lt;br&gt;&lt;dt&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Trolltech&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of Quasseltopia with Greenphones and more&lt;/dd&gt;</source>
52         <translation>En særlig tak går til: &lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen teamet&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for at have skabt de fleste ikoner der er brugt i Quassel&lt;/dd&gt;&lt;br&gt;&lt;dt&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Trolltech&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for at have skabt Qt og Qtopia, og for at sponsorere udviklingen af Quasseltopia med bl.a. Greenphones&lt;/dd&gt;</translation>
53     </message>
54     <message>
55         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="22"/>
56         <source>background:white;</source>
57         <translation type="unfinished"></translation>
58     </message>
59     <message>
60         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="57"/>
61         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
62 p, li { white-space: pre-wrap; }
63 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
64 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
65         <translation type="unfinished"></translation>
66     </message>
67     <message>
68         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="73"/>
69         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
70 p, li { white-space: pre-wrap; }
71 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
72 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Version 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
73         <translation type="unfinished"></translation>
74     </message>
75     <message>
76         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="107"/>
77         <source>&amp;About</source>
78         <translation>&amp;Om</translation>
79     </message>
80     <message>
81         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="173"/>
82         <source>QTextBrowser { background:transparent;}</source>
83         <translation type="unfinished"></translation>
84     </message>
85     <message>
86         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="127"/>
87         <source>A&amp;uthors</source>
88         <translation>&amp;Udviklere</translation>
89     </message>
90     <message>
91         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="147"/>
92         <source>&amp;Contributors</source>
93         <translation>&amp;Bidragsydere</translation>
94     </message>
95     <message>
96         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="167"/>
97         <source>&amp;Thanks To</source>
98         <translation>&amp;Tak til</translation>
99     </message>
100 </context>
101 <context>
102     <name>AdminUserPage</name>
103     <message>
104         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="65"/>
105         <source>Setup Admin User</source>
106         <translation>Opsæt administrator-bruger</translation>
107     </message>
108     <message>
109         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="66"/>
110         <source>Please enter credentials for the admin user.</source>
111         <translation>Indtast login-informationer for administrator brugeren.</translation>
112     </message>
113     <message>
114         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="68"/>
115         <source>Name:</source>
116         <translation>Navn:</translation>
117     </message>
118     <message>
119         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="72"/>
120         <source>Password:</source>
121         <translation>Kodeord:</translation>
122     </message>
123 </context>
124 <context>
125     <name>BufferItem</name>
126     <message>
127         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="153"/>
128         <source>Status Buffer</source>
129         <translation>Status buffer</translation>
130     </message>
131 </context>
132 <context>
133     <name>BufferView</name>
134     <message>
135         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="161"/>
136         <source>Connect</source>
137         <translation>Forbind</translation>
138     </message>
139     <message>
140         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="162"/>
141         <source>Disconnect</source>
142         <translation>Afbryd</translation>
143     </message>
144     <message>
145         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="240"/>
146         <source>Join Channel</source>
147         <translation type="unfinished"></translation>
148     </message>
149     <message>
150         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="165"/>
151         <source>Join</source>
152         <translation type="unfinished"></translation>
153     </message>
154     <message>
155         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="166"/>
156         <source>Part</source>
157         <translation>Forlad</translation>
158     </message>
159     <message>
160         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="167"/>
161         <source>Delete buffer</source>
162         <translation>Slet buffer</translation>
163     </message>
164     <message>
165         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="169"/>
166         <source>Hide Events</source>
167         <translation>Skjul hændelser</translation>
168     </message>
169     <message>
170         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="170"/>
171         <source>Join Events</source>
172         <translation type="unfinished"></translation>
173     </message>
174     <message>
175         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="171"/>
176         <source>Part Events</source>
177         <translation type="unfinished"></translation>
178     </message>
179     <message>
180         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="172"/>
181         <source>Kill Events</source>
182         <translation type="unfinished"></translation>
183     </message>
184     <message>
185         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="173"/>
186         <source>Quit Events</source>
187         <translation type="unfinished"></translation>
188     </message>
189     <message>
190         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="174"/>
191         <source>Mode Events</source>
192         <translation type="unfinished"></translation>
193     </message>
194     <message>
195         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="186"/>
196         <source>Ignore list</source>
197         <translation type="unfinished"></translation>
198     </message>
199     <message>
200         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="188"/>
201         <source>WHO</source>
202         <translation>WHO</translation>
203     </message>
204     <message>
205         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="241"/>
206         <source>Input channel name:</source>
207         <translation type="unfinished"></translation>
208     </message>
209     <message>
210         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="259"/>
211         <source>Remove buffer permanently?</source>
212         <translation>Fjern buffer permanent?</translation>
213     </message>
214     <message>
215         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="261"/>
216         <source>Do you want to delete the buffer &quot;%1&quot; permanently? This will delete all related data, including all backlog data, from the core&apos;s database!</source>
217         <translation>Vil du slette bufferen &quot;%1&quot; permanent? Det vil slette alt tilhørende data, inklusive log-filer, fra serverens database!</translation>
218     </message>
219 </context>
220 <context>
221     <name>BufferViewEditDlg</name>
222     <message>
223         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="13"/>
224         <source>Dialog</source>
225         <translation>Vindue</translation>
226     </message>
227     <message>
228         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="21"/>
229         <source>Please enter a name for the buffer view:</source>
230         <translation>Buffervisningens navn:</translation>
231     </message>
232     <message>
233         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="203"/>
234         <source>Add Buffer View</source>
235         <translation>Tilføj buffer visning</translation>
236     </message>
237 </context>
238 <context>
239     <name>BufferViewSettingsPage</name>
240     <message>
241         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="28"/>
242         <source>General</source>
243         <translation>Generelt</translation>
244     </message>
245     <message>
246         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="28"/>
247         <source>Buffer Views</source>
248         <translation>Buffer visninger</translation>
249     </message>
250     <message>
251         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="13"/>
252         <source>Form</source>
253         <translation>Formular</translation>
254     </message>
255     <message>
256         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="30"/>
257         <source>Re&amp;name...</source>
258         <translation>&amp;Omdøb...</translation>
259     </message>
260     <message>
261         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="46"/>
262         <source>&amp;Add...</source>
263         <translation>&amp;Tilføj...</translation>
264     </message>
265     <message>
266         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="68"/>
267         <source>De&amp;lete</source>
268         <translation>&amp;Slet</translation>
269     </message>
270     <message>
271         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="80"/>
272         <source>Buffer View  Settings</source>
273         <translation>Buffer visning settings</translation>
274     </message>
275     <message>
276         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="88"/>
277         <source>Show only Buffers from:</source>
278         <translation type="unfinished"></translation>
279     </message>
280     <message>
281         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="100"/>
282         <source>Restrict Buffers to:</source>
283         <translation type="unfinished"></translation>
284     </message>
285     <message>
286         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="106"/>
287         <source>Status Buffers</source>
288         <translation>Status buffers</translation>
289     </message>
290     <message>
291         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="113"/>
292         <source>Channel Buffers</source>
293         <translation>Kanal buffers</translation>
294     </message>
295     <message>
296         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="120"/>
297         <source>Query Buffers</source>
298         <translation>Forespørgsels buffere</translation>
299     </message>
300     <message>
301         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="130"/>
302         <source>Add new Buffers automatically</source>
303         <translation>Tilføj nye buffers automatisk</translation>
304     </message>
305     <message>
306         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="137"/>
307         <source>Sort Buffers alphabetically</source>
308         <translation>Sorter buffers alfabetisk</translation>
309     </message>
310 </context>
311 <context>
312     <name>BufferViewWidget</name>
313     <message>
314         <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="36"/>
315         <source>All</source>
316         <translation>Alle</translation>
317     </message>
318     <message>
319         <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="37"/>
320         <source>Chans</source>
321         <translation>Kanaler</translation>
322     </message>
323     <message>
324         <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="38"/>
325         <source>Queries</source>
326         <translation>Forespørgsler</translation>
327     </message>
328     <message>
329         <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="39"/>
330         <source>Nets</source>
331         <translation>Netværk</translation>
332     </message>
333     <message>
334         <location filename="../src/qtopia/ui/bufferviewwidget.ui" line="13"/>
335         <source>Select Buffer</source>
336         <translation>Vælg buffer</translation>
337     </message>
338     <message>
339         <location filename="../src/qtopia/ui/bufferviewwidget.ui" line="29"/>
340         <source>Tab 1</source>
341         <translation>Fane 1</translation>
342     </message>
343     <message>
344         <location filename="../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui" line="27"/>
345         <source>BufferView</source>
346         <translation>Buffer visning</translation>
347     </message>
348 </context>
349 <context>
350     <name>BufferWidget</name>
351     <message>
352         <location filename="../src/qtui/ui/bufferwidget.ui" line="106"/>
353         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
354 p, li { white-space: pre-wrap; }
355 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
356 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
357 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Chat comfortably. Anywhere.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
358         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
359     </message>
360 </context>
361 <context>
362     <name>Client</name>
363     <message>
364         <location filename="../src/client/client.cpp" line="275"/>
365         <source>Identity already exists in client!</source>
366         <translation>Identiteten eksisterer allerede i klienten!</translation>
367     </message>
368 </context>
369 <context>
370     <name>ClientSyncer</name>
371     <message>
372         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="54"/>
373         <source>The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading.</source>
374         <translation>Quassel serveren du prøver at forbinde til er for gammel! Overvej at upgradere den.</translation>
375     </message>
376     <message>
377         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="79"/>
378         <source>&lt;b&gt;Invalid data received from core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Disconnecting.</source>
379         <translation>&lt;b&gt;Ugyldig data modtaget fra serveren!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Afbryder.</translation>
380     </message>
381     <message>
382         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="110"/>
383         <source>Internal connections not yet supported.</source>
384         <translation>Interne forbindelser er endnu ikke understøttet.</translation>
385     </message>
386     <message>
387         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="170"/>
388         <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Need at least a Core Version %1 (Build &gt;= %2) to connect.</source>
389         <translation>&lt;b&gt;Quassel serveren du prøver at forbinde til er for gammel!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Version %1, eller højere, er nødvendig (Build &gt;= %2) for at forbinde.</translation>
390     </message>
391     <message>
392         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="191"/>
393         <source>Logging in...</source>
394         <translation>Logger på...</translation>
395     </message>
396 </context>
397 <context>
398     <name>ColorSettingsPage</name>
399     <message>
400         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="33"/>
401         <source>Appearance</source>
402         <translation>Udseende</translation>
403     </message>
404     <message>
405         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="33"/>
406         <source>Color settings</source>
407         <translation>Farve indstillinger</translation>
408     </message>
409     <message>
410         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="19"/>
411         <source>Form</source>
412         <translation>Formular</translation>
413     </message>
414     <message>
415         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="29"/>
416         <source>Bufferview</source>
417         <translation>Buffervisning</translation>
418     </message>
419     <message>
420         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="35"/>
421         <source>Activities:</source>
422         <translation>Aktiviteter:</translation>
423     </message>
424     <message>
425         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1489"/>
426         <source>FG</source>
427         <translation>FG</translation>
428     </message>
429     <message>
430         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1499"/>
431         <source>BG</source>
432         <translation>BG</translation>
433     </message>
434     <message>
435         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1509"/>
436         <source>Use BG</source>
437         <translation>Brug BG</translation>
438     </message>
439     <message>
440         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="71"/>
441         <source>Default:</source>
442         <translation>Normal:</translation>
443     </message>
444     <message>
445         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="120"/>
446         <source>Inactive:</source>
447         <translation>Inaktiv:</translation>
448     </message>
449     <message>
450         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="160"/>
451         <source>Highlight:</source>
452         <translation>Markering:</translation>
453     </message>
454     <message>
455         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="197"/>
456         <source>New Message:</source>
457         <translation>Ny besked:</translation>
458     </message>
459     <message>
460         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="234"/>
461         <source>Other Activity:</source>
462         <translation>Anden aktivitet:</translation>
463     </message>
464     <message>
465         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1612"/>
466         <source>Preview:</source>
467         <translation>Forhåndsvisning:</translation>
468     </message>
469     <message>
470         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1619"/>
471         <source>1</source>
472         <translation>1</translation>
473     </message>
474     <message>
475         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="319"/>
476         <source>Chatview</source>
477         <translation>Chatvisning</translation>
478     </message>
479     <message>
480         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="335"/>
481         <source>Server Activity</source>
482         <translation>Server aktivitet</translation>
483     </message>
484     <message>
485         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="885"/>
486         <source>Foreground</source>
487         <translation>Tekst</translation>
488     </message>
489     <message>
490         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="895"/>
491         <source>Background</source>
492         <translation>Baggrund</translation>
493     </message>
494     <message>
495         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="371"/>
496         <source>Error Message:</source>
497         <translation>Fejlbesked:</translation>
498     </message>
499     <message>
500         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="411"/>
501         <source>Notice Message:</source>
502         <translation>Påmindelser:</translation>
503     </message>
504     <message>
505         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="451"/>
506         <source>Plain Message:</source>
507         <translation>Normal besked:</translation>
508     </message>
509     <message>
510         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="491"/>
511         <source>Server Message:</source>
512         <translation>Server beskeder:</translation>
513     </message>
514     <message>
515         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="531"/>
516         <source>Highlight Message:</source>
517         <translation>Markeret besked:</translation>
518     </message>
519     <message>
520         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="562"/>
521         <source>User Activity</source>
522         <translation>Brugeraktivitet</translation>
523     </message>
524     <message>
525         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="598"/>
526         <source>Action Message:</source>
527         <translation>Handlinger:</translation>
528     </message>
529     <message>
530         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="638"/>
531         <source>Join Message:</source>
532         <translation>Join besked:</translation>
533     </message>
534     <message>
535         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="678"/>
536         <source>Kick Message:</source>
537         <translation>Kick besked:</translation>
538     </message>
539     <message>
540         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="718"/>
541         <source>Mode Message:</source>
542         <translation>Mode besked:</translation>
543     </message>
544     <message>
545         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="758"/>
546         <source>Part Message:</source>
547         <translation>Part besked:</translation>
548     </message>
549     <message>
550         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="798"/>
551         <source>Quit Message:</source>
552         <translation>Afslut besked:</translation>
553     </message>
554     <message>
555         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="838"/>
556         <source>Rename Message:</source>
557         <translation>Nickskift besked:</translation>
558     </message>
559     <message>
560         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="879"/>
561         <source>Message</source>
562         <translation>Besked</translation>
563     </message>
564     <message>
565         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="915"/>
566         <source>Timestamp:</source>
567         <translation>Tidsstempel:</translation>
568     </message>
569     <message>
570         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="955"/>
571         <source>Sender:</source>
572         <translation>Afsender:</translation>
573     </message>
574     <message>
575         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="995"/>
576         <source>Nick:</source>
577         <translation>Nick:</translation>
578     </message>
579     <message>
580         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1035"/>
581         <source>Hostmask:</source>
582         <translation>Hostmask:</translation>
583     </message>
584     <message>
585         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1075"/>
586         <source>Channelname:</source>
587         <translation>Kanalnavn:</translation>
588     </message>
589     <message>
590         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1115"/>
591         <source>Mode flags:</source>
592         <translation type="unfinished"></translation>
593     </message>
594     <message>
595         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1155"/>
596         <source>Url:</source>
597         <translation>Url:</translation>
598     </message>
599     <message>
600         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1218"/>
601         <source>Mirc Color Codes</source>
602         <translation>Mirc farve koder</translation>
603     </message>
604     <message>
605         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1230"/>
606         <source>Color Codes</source>
607         <translation>Farve koder</translation>
608     </message>
609     <message>
610         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1236"/>
611         <source>Color 0:</source>
612         <translation>Farve 0:</translation>
613     </message>
614     <message>
615         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1257"/>
616         <source>Color 1:</source>
617         <translation>Farve 1:</translation>
618     </message>
619     <message>
620         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1278"/>
621         <source>Color 2:</source>
622         <translation>Farve 2:</translation>
623     </message>
624     <message>
625         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1299"/>
626         <source>Color 3:</source>
627         <translation>Farve 3:</translation>
628     </message>
629     <message>
630         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1320"/>
631         <source>Color 4:</source>
632         <translation>Farve 4:</translation>
633     </message>
634     <message>
635         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1341"/>
636         <source>Color 5:</source>
637         <translation>Farve 5:</translation>
638     </message>
639     <message>
640         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1362"/>
641         <source>Color 6:</source>
642         <translation>Farve 6:</translation>
643     </message>
644     <message>
645         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1383"/>
646         <source>Color 7:</source>
647         <translation>Farve 7:</translation>
648     </message>
649     <message>
650         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1404"/>
651         <source>Color 8:</source>
652         <translation>Farve 8:</translation>
653     </message>
654     <message>
655         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1411"/>
656         <source>Color 14:</source>
657         <translation>Farve 14:</translation>
658     </message>
659     <message>
660         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1418"/>
661         <source>Color 15:</source>
662         <translation>Farve 15:</translation>
663     </message>
664     <message>
665         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1425"/>
666         <source>Color 13:</source>
667         <translation>Farve 13:</translation>
668     </message>
669     <message>
670         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1432"/>
671         <source>Color 12:</source>
672         <translation>Farve 12:</translation>
673     </message>
674     <message>
675         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1439"/>
676         <source>Color 11:</source>
677         <translation>Farve 11:</translation>
678     </message>
679     <message>
680         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1446"/>
681         <source>Color 10:</source>
682         <translation>Farve 10:</translation>
683     </message>
684     <message>
685         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1453"/>
686         <source>Color 9:</source>
687         <translation>Farve 9:</translation>
688     </message>
689     <message>
690         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1477"/>
691         <source>Nickview</source>
692         <translation>Nickvisning</translation>
693     </message>
694     <message>
695         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1483"/>
696         <source>Nick status:</source>
697         <translation>Nick status:</translation>
698     </message>
699     <message>
700         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1519"/>
701         <source>Online:</source>
702         <translation>Online:</translation>
703     </message>
704     <message>
705         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1559"/>
706         <source>Away:</source>
707         <translation>Væk:</translation>
708     </message>
709 </context>
710 <context>
711     <name>ConclusionPage</name>
712     <message>
713         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="170"/>
714         <source>Conclusion</source>
715         <translation>Konklusion</translation>
716     </message>
717     <message>
718         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="171"/>
719         <source>You chose the following configuration:</source>
720         <translation>Du har valgt følgende opsætning:</translation>
721     </message>
722 </context>
723 <context>
724     <name>ConfigWizard</name>
725     <message>
726         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="44"/>
727         <source>Core Configuration Wizard</source>
728         <translation>Server opsætnings guide</translation>
729     </message>
730 </context>
731 <context>
732     <name>Core</name>
733     <message>
734         <location filename="../src/core/core.cpp" line="55"/>
735         <source>Could not initialize any storage backend! Exiting...</source>
736         <translation type="unfinished"></translation>
737     </message>
738     <message>
739         <location filename="../src/core/core.cpp" line="112"/>
740         <source>Calling restoreState() even though active sessions exist!</source>
741         <translation type="unfinished"></translation>
742     </message>
743     <message>
744         <location filename="../src/core/core.cpp" line="118"/>
745         <source>Core state too old, ignoring...</source>
746         <translation>Servertilstand for gammel, ignorerer...</translation>
747     </message>
748     <message>
749         <location filename="../src/core/core.cpp" line="138"/>
750         <source>Admin user or password not set.</source>
751         <translation>Administratorbruger eller -password ikke angivet.</translation>
752     </message>
753     <message>
754         <location filename="../src/core/core.cpp" line="141"/>
755         <source>Could not setup storage!</source>
756         <translation type="unfinished"></translation>
757     </message>
758     <message>
759         <location filename="../src/core/core.cpp" line="145"/>
760         <source>Creating admin user...</source>
761         <translation>Operetter administrator bruger...</translation>
762     </message>
763     <message>
764         <location filename="../src/core/core.cpp" line="365"/>
765         <source>Antique client trying to connect... refusing.</source>
766         <translation>Antik klient prøver at forbinde... nægter.</translation>
767     </message>
768     <message>
769         <location filename="../src/core/core.cpp" line="381"/>
770         <source>&lt;b&gt;Quassel Core Version %1 (Build &amp;ge; %2)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Up %3d%4h%5m (since %6)</source>
771         <translation type="unfinished"></translation>
772     </message>
773     <message>
774         <location filename="../src/core/core.cpp" line="392"/>
775         <source>&lt;b&gt;Your Quassel Client is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;This core needs at least client version %1 (Build &gt;= %2).&lt;br&gt;Please consider upgrading your client.</source>
776         <translation type="unfinished"></translation>
777     </message>
778     <message>
779         <location filename="../src/core/core.cpp" line="394"/>
780         <source>Client %1 too old, rejecting.</source>
781         <translation>Klienten %1 er for gammel, afviser.</translation>
782     </message>
783     <message>
784         <location filename="../src/core/core.cpp" line="420"/>
785         <source>&lt;b&gt;Client not initialized!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;You need to send an init message before trying to login.</source>
786         <translation type="unfinished"></translation>
787     </message>
788     <message>
789         <location filename="../src/core/core.cpp" line="422"/>
790         <source>Client %1 did not send an init message before trying to login, rejecting.</source>
791         <translation type="unfinished"></translation>
792     </message>
793     <message>
794         <location filename="../src/core/core.cpp" line="442"/>
795         <source>&lt;b&gt;Invalid username or password!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;The username/password combination you supplied could not be found in the database.</source>
796         <translation>&lt;b&gt;Ugyldigt brugernavn eller kodeord!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Brugernavn/password-kombinationen du indtastede kunne ikke findes i databasen.</translation>
797     </message>
798     <message>
799         <location filename="../src/core/core.cpp" line="448"/>
800         <source>Client %1 initialized and authentificated successfully as &quot;%2&quot;.</source>
801         <translation type="unfinished"></translation>
802     </message>
803     <message>
804         <location filename="../src/core/core.cpp" line="460"/>
805         <source>Non-authed client disconnected.</source>
806         <translation type="unfinished"></translation>
807     </message>
808     <message>
809         <location filename="../src/core/core.cpp" line="483"/>
810         <source>Could not initialize session for client %1!</source>
811         <translation type="unfinished"></translation>
812     </message>
813 </context>
814 <context>
815     <name>CoreAccountEditDlg</name>
816     <message>
817         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="479"/>
818         <source>Add Core Account</source>
819         <translation>Tilføj konto</translation>
820     </message>
821     <message>
822         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="13"/>
823         <source>Edit Core Account</source>
824         <translation>Rediger konto</translation>
825     </message>
826     <message>
827         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="21"/>
828         <source>Account Details</source>
829         <translation>Konto-detaljer</translation>
830     </message>
831     <message>
832         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="29"/>
833         <source>Account Name:</source>
834         <translation>Konto navn:</translation>
835     </message>
836     <message>
837         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="56"/>
838         <source>Use built-in Quassel Core</source>
839         <translation>Brug indbygget Quassel server</translation>
840     </message>
841     <message>
842         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="76"/>
843         <source>Remote host:</source>
844         <translation>Fjernvært:</translation>
845     </message>
846     <message>
847         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="86"/>
848         <source>Port:</source>
849         <translation>Port:</translation>
850     </message>
851     <message>
852         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="112"/>
853         <source>Use secure connection (SSL)</source>
854         <translation>Brug sikker forbindelse (SSL)</translation>
855     </message>
856     <message>
857         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="127"/>
858         <source>Use a proxy:</source>
859         <translation>Brug en proxy:</translation>
860     </message>
861     <message>
862         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="139"/>
863         <source>Proxy Type:</source>
864         <translation>Proxy type:</translation>
865     </message>
866     <message>
867         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="147"/>
868         <source>Socks 5</source>
869         <translation>Socks 5</translation>
870     </message>
871     <message>
872         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="152"/>
873         <source>HTTP</source>
874         <translation>HTTP</translation>
875     </message>
876     <message>
877         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="160"/>
878         <source>Proxy Host:</source>
879         <translation>Proxy vært:</translation>
880     </message>
881     <message>
882         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="167"/>
883         <source>Proxy Port:</source>
884         <translation>Proxy port:</translation>
885     </message>
886     <message>
887         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="174"/>
888         <source>localhost</source>
889         <translation>localhost</translation>
890     </message>
891     <message>
892         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="191"/>
893         <source>Proxy Username:</source>
894         <translation>Proxy brugernavn:</translation>
895     </message>
896     <message>
897         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="201"/>
898         <source>Proxy Password:</source>
899         <translation>Proxy password:</translation>
900     </message>
901 </context>
902 <context>
903     <name>CoreConfigWizard</name>
904     <message>
905         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="60"/>
906         <source>Core Configuration Wizard</source>
907         <translation>Server opsætnings guide</translation>
908     </message>
909     <message>
910         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="79"/>
911         <source>Your core has been successfully configured. Logging you in...</source>
912         <translation>Din server blev konfigureret med succes. Logger på...</translation>
913     </message>
914     <message>
915         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="90"/>
916         <source>Core configuration failed:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Press &lt;em&gt;Next&lt;/em&gt; to start over.</source>
917         <translation>Server-opsætning fejlede: &lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Tryk &lt;em&gt;næste&lt;/em&gt; for at starte forfra.</translation>
918     </message>
919     <message>
920         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="107"/>
921         <source>Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!&lt;br&gt;Please remember to configure your identities and networks now.</source>
922         <translation>Du er nu logget på din ny-opsatte Quassel server!&lt;br&gt;Husk at konfigurere dine identiteter og netværk nu.</translation>
923     </message>
924 </context>
925 <context>
926     <name>CoreConfigWizardAdminUserPage</name>
927     <message>
928         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="13"/>
929         <source>Form</source>
930         <translation>Formular</translation>
931     </message>
932     <message>
933         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="21"/>
934         <source>Username:</source>
935         <translation>Brugernavn:</translation>
936     </message>
937     <message>
938         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="31"/>
939         <source>Password:</source>
940         <translation>Kodeord:</translation>
941     </message>
942     <message>
943         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="45"/>
944         <source>Repeat password:</source>
945         <translation>Gentag kodeord:</translation>
946     </message>
947     <message>
948         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="59"/>
949         <source>Remember password</source>
950         <translation>Husk kodeord</translation>
951     </message>
952     <message>
953         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="68"/>
954         <source>&lt;em&gt;Note: Adding more users and changing your username/password has not been implemented yet.</source>
955         <translation>&lt;em&gt;Nb: Det er endnu ikke muligt at tilføje flere brugere, eller ændre brugernavn og kodeord.</translation>
956     </message>
957 </context>
958 <context>
959     <name>CoreConfigWizardIntroPage</name>
960     <message>
961         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="13"/>
962         <source>Form</source>
963         <translation>Formular</translation>
964     </message>
965     <message>
966         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="19"/>
967         <source>This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core.</source>
968         <translation>Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte Quassel server.</translation>
969     </message>
970 </context>
971 <context>
972     <name>CoreConfigWizardPages::AdminUserPage</name>
973     <message>
974         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="138"/>
975         <source>Create User Account</source>
976         <translation>Opret konto</translation>
977     </message>
978     <message>
979         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="139"/>
980         <source>First, we will create a user account on the core. This first user will have administrator privileges.</source>
981         <translation>First skal vi oprette en brugerkonto på serveren. Denne bruger vil have administrator rettigheder.</translation>
982     </message>
983 </context>
984 <context>
985     <name>CoreConfigWizardPages::IntroPage</name>
986     <message>
987         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="123"/>
988         <source>Introduction</source>
989         <translation>Introduktion</translation>
990     </message>
991 </context>
992 <context>
993     <name>CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage</name>
994     <message>
995         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="167"/>
996         <source>Select Storage Backend</source>
997         <translation type="unfinished"></translation>
998     </message>
999     <message>
1000         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="168"/>
1001         <source>Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in.</source>
1002         <translation type="unfinished"></translation>
1003     </message>
1004 </context>
1005 <context>
1006     <name>CoreConfigWizardPages::SyncPage</name>
1007     <message>
1008         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="197"/>
1009         <source>Storing Your Settings</source>
1010         <translation>Gemmer dine indstillinger</translation>
1011     </message>
1012     <message>
1013         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="198"/>
1014         <source>Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically.</source>
1015         <translation>Dine indstillinger er nu gemt på serveren, og du vil blive logget på automatisk.</translation>
1016     </message>
1017 </context>
1018 <context>
1019     <name>CoreConfigWizardStorageSelectionPage</name>
1020     <message>
1021         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="13"/>
1022         <source>Form</source>
1023         <translation>Formular</translation>
1024     </message>
1025     <message>
1026         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="21"/>
1027         <source>Storage Backend:</source>
1028         <translation type="unfinished"></translation>
1029     </message>
1030     <message>
1031         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="56"/>
1032         <source>Description</source>
1033         <translation>Beskrivelse</translation>
1034     </message>
1035     <message>
1036         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="62"/>
1037         <source>Foobar</source>
1038         <translation type="unfinished"></translation>
1039     </message>
1040 </context>
1041 <context>
1042     <name>CoreConfigWizardSyncPage</name>
1043     <message>
1044         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="13"/>
1045         <source>Form</source>
1046         <translation>Formular</translation>
1047     </message>
1048     <message>
1049         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="19"/>
1050         <source>Your Choices</source>
1051         <translation type="unfinished"></translation>
1052     </message>
1053     <message>
1054         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="35"/>
1055         <source>Admin User:</source>
1056         <translation type="unfinished"></translation>
1057     </message>
1058     <message>
1059         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="42"/>
1060         <source>foo</source>
1061         <translation type="unfinished"></translation>
1062     </message>
1063     <message>
1064         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="55"/>
1065         <source>Storage Backend:</source>
1066         <translation type="unfinished"></translation>
1067     </message>
1068     <message>
1069         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="62"/>
1070         <source>bar</source>
1071         <translation type="unfinished"></translation>
1072     </message>
1073     <message>
1074         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="102"/>
1075         <source>Please wait while your settings are being transmitted to the core...</source>
1076         <translation>Vent venligst mens dine indstillinger overføres til serveren...</translation>
1077     </message>
1078 </context>
1079 <context>
1080     <name>CoreConnectDlg</name>
1081     <message>
1082         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="119"/>
1083         <source>Delete account?</source>
1084         <translation>Slet konto?</translation>
1085     </message>
1086     <message>
1087         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="121"/>
1088         <source>Do you really want to delete the data for the account &apos;%1&apos;?&lt;br&gt;Note that this only affects your local account settings and will not remove any data from the core.</source>
1089         <translation>Vil du virkeligt slette data for kontoen &apos;%1&apos;?&lt;br&gt;Bemærk at dette kun har en effekt på den lokale klient, og ikke vile slette noget fra serveren.</translation>
1090     </message>
1091     <message>
1092         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="38"/>
1093         <source>Connect to Quassel Core</source>
1094         <translation>Forbind til Quassel server</translation>
1095     </message>
1096     <message>
1097         <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectdlg.ui" line="88"/>
1098         <source>...</source>
1099         <translation>...</translation>
1100     </message>
1101     <message>
1102         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="280"/>
1103         <source>User:</source>
1104         <translation>Bruger:</translation>
1105     </message>
1106     <message>
1107         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="294"/>
1108         <source>Password:</source>
1109         <translation>Kodeord:</translation>
1110     </message>
1111     <message>
1112         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="308"/>
1113         <source>Remember</source>
1114         <translation>Husk</translation>
1115     </message>
1116     <message>
1117         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="103"/>
1118         <source>Always use this account</source>
1119         <translation>Brug altid denne konto</translation>
1120     </message>
1121     <message>
1122         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="38"/>
1123         <source>New</source>
1124         <translation>Ny</translation>
1125     </message>
1126     <message>
1127         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="73"/>
1128         <source>Delete</source>
1129         <translation>Slet</translation>
1130     </message>
1131     <message>
1132         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="40"/>
1133         <source>Properties...</source>
1134         <translation>Egenskaber...</translation>
1135     </message>
1136     <message>
1137         <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectdlg.ui" line="21"/>
1138         <source>Select Core Account</source>
1139         <translation>Vælg konto</translation>
1140     </message>
1141     <message>
1142         <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectdlg.ui" line="39"/>
1143         <source>Available Quassel Core accounts:</source>
1144         <translation>Tilgængelige kontoer på Quassel-serveren:</translation>
1145     </message>
1146     <message>
1147         <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectdlg.ui" line="128"/>
1148         <source>Connect</source>
1149         <translation>Forbind</translation>
1150     </message>
1151     <message>
1152         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="167"/>
1153         <source>Remove Account Settings</source>
1154         <translation>Fjern konto-indstillinger</translation>
1155     </message>
1156     <message>
1157         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="169"/>
1158         <source>Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core account?&lt;br&gt;Note: This will &lt;em&gt;not&lt;/em&gt; remove or change any data on the Core itself!</source>
1159         <translation>Vil du virkeligt fjerne dine lokale indstillinger for denne konto?&lt;br&gt;Note: Dette vil &lt;em&gt;ikke&lt;/em&gt; fjerne eller ændre noget på serveren!</translation>
1160     </message>
1161     <message>
1162         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="213"/>
1163         <source>Connect to %1</source>
1164         <translation>Forbind til %1</translation>
1165     </message>
1166     <message>
1167         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="229"/>
1168         <source>&lt;div style=color:red;&gt;Connection to %1 failed!&lt;/div&gt;</source>
1169         <translation>&lt;div style=color:red;&gt;Forbindelse til %1 mislykkedes!&lt;/div&gt;</translation>
1170     </message>
1171     <message>
1172         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="246"/>
1173         <source>Not connected to %1.</source>
1174         <translation>Ikke forbundet til %1.</translation>
1175     </message>
1176     <message>
1177         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="247"/>
1178         <source>Looking up %1...</source>
1179         <translation type="unfinished"></translation>
1180     </message>
1181     <message>
1182         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="248"/>
1183         <source>Connecting to %1...</source>
1184         <translation>Forbinder til %1...</translation>
1185     </message>
1186     <message>
1187         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="249"/>
1188         <source>Connected to %1</source>
1189         <translation>Forbundet til %1</translation>
1190     </message>
1191     <message>
1192         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="250"/>
1193         <source>Unknown connection state to %1</source>
1194         <translation type="unfinished"></translation>
1195     </message>
1196     <message>
1197         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="302"/>
1198         <source>Logging in...</source>
1199         <translation>Logger på...</translation>
1200     </message>
1201     <message>
1202         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="260"/>
1203         <source>Login</source>
1204         <translation>Log på</translation>
1205     </message>
1206     <message>
1207         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="53"/>
1208         <source>Edit...</source>
1209         <translation>Rediger...</translation>
1210     </message>
1211     <message>
1212         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="63"/>
1213         <source>Add...</source>
1214         <translation>Tilføj...</translation>
1215     </message>
1216     <message>
1217         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="132"/>
1218         <source>Initializing your connection</source>
1219         <translation type="unfinished"></translation>
1220     </message>
1221     <message>
1222         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="165"/>
1223         <source>Connected to apollo.mindpool.net.</source>
1224         <translation type="unfinished"></translation>
1225     </message>
1226     <message>
1227         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="197"/>
1228         <source>Core Info
1229 reserve
1230 some
1231 space</source>
1232         <translation type="unfinished"></translation>
1233     </message>
1234     <message>
1235         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="330"/>
1236         <source>Configure your Quassel Core</source>
1237         <translation>Konfigurér Quassel serveren</translation>
1238     </message>
1239     <message>
1240         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="336"/>
1241         <source>The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now launch a configuration wizard that helps you setting up your Core.</source>
1242         <translation>Quassel serveren du er forbundet til er endnu ikke konfigureret. Du kan nu åbne konfigurations-guiden, der vil guide dig gennem konfigurationen.</translation>
1243     </message>
1244     <message>
1245         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="364"/>
1246         <source>Launch Wizard</source>
1247         <translation>Start guide</translation>
1248     </message>
1249     <message>
1250         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="421"/>
1251         <source>Initializing your session...</source>
1252         <translation type="unfinished"></translation>
1253     </message>
1254     <message>
1255         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="429"/>
1256         <source>&lt;b&gt;Please be patient while your client synchronizes with the Quassel Core!&lt;/b&gt;</source>
1257         <translation>&lt;b&gt;Vær&apos; tålmodig mens klienten synkroniserer med Quassel serveren!&lt;/b&gt;</translation>
1258     </message>
1259     <message>
1260         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="444"/>
1261         <source>Session state:</source>
1262         <translation type="unfinished"></translation>
1263     </message>
1264     <message>
1265         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="461"/>
1266         <source>Network states:</source>
1267         <translation type="unfinished"></translation>
1268     </message>
1269     <message>
1270         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="517"/>
1271         <source>0/0</source>
1272         <translation type="unfinished">0/0</translation>
1273     </message>
1274     <message>
1275         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="481"/>
1276         <source>Channel states:</source>
1277         <translation type="unfinished"></translation>
1278     </message>
1279     <message>
1280         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="501"/>
1281         <source>User states:</source>
1282         <translation type="unfinished"></translation>
1283     </message>
1284 </context>
1285 <context>
1286     <name>CoreConnectProgressDlg</name>
1287     <message>
1288         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="255"/>
1289         <source>Connection Error</source>
1290         <translation>Forbindelsesfejl</translation>
1291     </message>
1292     <message>
1293         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="255"/>
1294         <source>&lt;b&gt;Could not connect to Quassel Core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
1295 </source>
1296         <translation>&lt;b&gt;Kunne ikke forbinde til Quassel-serveren!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
1297 </translation>
1298     </message>
1299     <message>
1300         <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectprogressdlg.ui" line="13"/>
1301         <source>Connection Progress</source>
1302         <translation>Forbindelses stadie</translation>
1303     </message>
1304     <message>
1305         <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectprogressdlg.ui" line="32"/>
1306         <source>Connecting...</source>
1307         <translation>Forbinder...</translation>
1308     </message>
1309     <message>
1310         <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectprogressdlg.ui" line="19"/>
1311         <source>&lt;b&gt;Connection to core in progress.&lt;/b&gt;</source>
1312         <translation>&lt;b&gt;Forbindelse til server i gang.&lt;/b&gt;</translation>
1313     </message>
1314 </context>
1315 <context>
1316     <name>CoreSession</name>
1317     <message>
1318         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="146"/>
1319         <source>Default Identity</source>
1320         <translation>Normal identitet</translation>
1321     </message>
1322 </context>
1323 <context>
1324     <name>CreateIdentityDlg</name>
1325     <message>
1326         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="16"/>
1327         <source>Create New Identity</source>
1328         <translation>Opret ny identitet</translation>
1329     </message>
1330     <message>
1331         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="24"/>
1332         <source>Identity name:</source>
1333         <translation>Identitetens navn:</translation>
1334     </message>
1335     <message>
1336         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="36"/>
1337         <source>Create blank identity</source>
1338         <translation>Opret tom identitet</translation>
1339     </message>
1340     <message>
1341         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="48"/>
1342         <source>Duplicate:</source>
1343         <translation>Duplikér:</translation>
1344     </message>
1345 </context>
1346 <context>
1347     <name>CtcpHandler</name>
1348     <message>
1349         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="163"/>
1350         <source>Received CTCP PING request from %1</source>
1351         <translation>Modtog CTCP PING forespørgsel af %1</translation>
1352     </message>
1353     <message>
1354         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="178"/>
1355         <source>Received CTCP VERSION request by %1</source>
1356         <translation>Modtog CTCP VERSION forespørgsel af %1</translation>
1357     </message>
1358     <message>
1359         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="189"/>
1360         <source>Received unknown CTCP %1 by %2</source>
1361         <translation>Modtog ukendt CTCP %1 af %2</translation>
1362     </message>
1363     <message>
1364         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="168"/>
1365         <source>Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time</source>
1366         <translation>Modtog CTCP PING svar fra %1 med %2 sekunders svartid</translation>
1367     </message>
1368     <message>
1369         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="181"/>
1370         <source>Received CTCP VERSION answer from %1: %2</source>
1371         <translation>Modtog CTCP VERSION svar fra %1: %2</translation>
1372     </message>
1373 </context>
1374 <context>
1375     <name>DebugConsole</name>
1376     <message>
1377         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="13"/>
1378         <source>Debug Console</source>
1379         <translation>Debug konsol</translation>
1380     </message>
1381     <message>
1382         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="52"/>
1383         <source>local</source>
1384         <translation>lokal</translation>
1385     </message>
1386     <message>
1387         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="62"/>
1388         <source>core</source>
1389         <translation>server</translation>
1390     </message>
1391     <message>
1392         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="90"/>
1393         <source>Evaluate!</source>
1394         <translation>Evaluer!</translation>
1395     </message>
1396 </context>
1397 <context>
1398     <name>EditCoreAcctDlg</name>
1399     <message>
1400         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="195"/>
1401         <source>Missing information</source>
1402         <translation>Manglende information</translation>
1403     </message>
1404     <message>
1405         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="196"/>
1406         <source>Please enter all required information or discard changes to return to account selection.</source>
1407         <translation>Indtast alle nødvendige informationer, eller bortkast ændringerne for at vende tilbage til valg af konto.</translation>
1408     </message>
1409     <message>
1410         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="202"/>
1411         <source>Non-unique account name</source>
1412         <translation>Ikke-unikt konto navn</translation>
1413     </message>
1414     <message>
1415         <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="204"/>
1416         <source>Account names need to be unique. Please enter a different name or discard all changes to return to account selection.</source>
1417         <translation>Kontonavnet skal være unikt. Indtast et andet kontonavn, eller bortkast ændringerne for at vende tilbage til valg af konto.</translation>
1418     </message>
1419     <message>
1420         <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="13"/>
1421         <source>Edit Core Account</source>
1422         <translation>Rediger konto</translation>
1423     </message>
1424     <message>
1425         <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="33"/>
1426         <source>Port:</source>
1427         <translation>Port:</translation>
1428     </message>
1429     <message>
1430         <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="40"/>
1431         <source>Host:</source>
1432         <translation>Vært:</translation>
1433     </message>
1434     <message>
1435         <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="47"/>
1436         <source>Password:</source>
1437         <translation>Kodeord:</translation>
1438     </message>
1439     <message>
1440         <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="63"/>
1441         <source>Account:</source>
1442         <translation>Konto:</translation>
1443     </message>
1444     <message>
1445         <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="90"/>
1446         <source>User:</source>
1447         <translation>Bruger:</translation>
1448     </message>
1449 </context>
1450 <context>
1451     <name>FontsSettingsPage</name>
1452     <message>
1453         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="29"/>
1454         <source>Appearance</source>
1455         <translation>Udseende</translation>
1456     </message>
1457     <message>
1458         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="29"/>
1459         <source>Fonts</source>
1460         <translation>Fonte</translation>
1461     </message>
1462     <message>
1463         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="13"/>
1464         <source>Form</source>
1465         <translation>Formular</translation>
1466     </message>
1467     <message>
1468         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="24"/>
1469         <source>Custom Application Fonts</source>
1470         <translation>Særlige fonte for Quassel</translation>
1471     </message>
1472     <message>
1473         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="303"/>
1474         <source>General:</source>
1475         <translation>Generelt:</translation>
1476     </message>
1477     <message>
1478         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="392"/>
1479         <source>Font</source>
1480         <translation>Font</translation>
1481     </message>
1482     <message>
1483         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="408"/>
1484         <source>Choose...</source>
1485         <translation>Vælg...</translation>
1486     </message>
1487     <message>
1488         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="82"/>
1489         <source>Topic:</source>
1490         <translation>Emne:</translation>
1491     </message>
1492     <message>
1493         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="133"/>
1494         <source>Buffer Views:</source>
1495         <translation>Buffer visning:</translation>
1496     </message>
1497     <message>
1498         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="187"/>
1499         <source>Nick List:</source>
1500         <translation>Navne liste:</translation>
1501     </message>
1502     <message>
1503         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="295"/>
1504         <source>Chat Widget</source>
1505         <translation>Chat vindue</translation>
1506     </message>
1507     <message>
1508         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="415"/>
1509         <source>Nicks:</source>
1510         <translation>Navne:</translation>
1511     </message>
1512     <message>
1513         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="425"/>
1514         <source>Timestamp:</source>
1515         <translation>Tidsstempel:</translation>
1516     </message>
1517     <message>
1518         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="445"/>
1519         <source>Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order to take effect. We intend to fix this.</source>
1520         <translation>Nogle af disse indstillinger kræver en genstart af Quassel klienten for at træde i kræft. Det er vores intention at fikse dette.</translation>
1521     </message>
1522     <message>
1523         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="238"/>
1524         <source>Inputline:</source>
1525         <translation type="unfinished"></translation>
1526     </message>
1527 </context>
1528 <context>
1529     <name>GeneralSettingsPage</name>
1530     <message>
1531         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp" line="28"/>
1532         <source>Behaviour</source>
1533         <translation>Opførsel</translation>
1534     </message>
1535     <message>
1536         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp" line="28"/>
1537         <source>General</source>
1538         <translation>Generelt</translation>
1539     </message>
1540     <message>
1541         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="13"/>
1542         <source>Form</source>
1543         <translation>Formular</translation>
1544     </message>
1545     <message>
1546         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="19"/>
1547         <source>Use system tray icon:</source>
1548         <translation>Brug statusikon:</translation>
1549     </message>
1550     <message>
1551         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="28"/>
1552         <source>Minimize to tray on minimize button</source>
1553         <translation>Minimer til statusområde ved klik på minimer</translation>
1554     </message>
1555     <message>
1556         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="35"/>
1557         <source>Minimize to tray on close button</source>
1558         <translation>Mininer til statusområde ved klik på luk</translation>
1559     </message>
1560     <message>
1561         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="45"/>
1562         <source>Tray icon:</source>
1563         <translation>Tray ikon:</translation>
1564     </message>
1565     <message>
1566         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="51"/>
1567         <source>Show system tray icon</source>
1568         <translation>Vis tray ikon</translation>
1569     </message>
1570     <message>
1571         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="64"/>
1572         <source>User Notification:</source>
1573         <translation>Bruger-påmindelser:</translation>
1574     </message>
1575     <message>
1576         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="70"/>
1577         <source>Animate tray icon</source>
1578         <translation>Animér tray ikon</translation>
1579     </message>
1580     <message>
1581         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="80"/>
1582         <source>Display pop-up messages</source>
1583         <translation>Vis pop-up beskeder</translation>
1584     </message>
1585     <message>
1586         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="93"/>
1587         <source>Display user related messages and private Notices:</source>
1588         <translation>Vis bruger-relaterede beskeder og private påmindelser:</translation>
1589     </message>
1590     <message>
1591         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="102"/>
1592         <source>in status buffer</source>
1593         <translation>i status bufferen</translation>
1594     </message>
1595     <message>
1596         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="115"/>
1597         <source>in query buffer (if exists)</source>
1598         <translation>i forespørgsels buffer (hvis den eksisterer)</translation>
1599     </message>
1600     <message>
1601         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="125"/>
1602         <source>in current buffer</source>
1603         <translation>i nuværende buffer</translation>
1604     </message>
1605     <message>
1606         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="135"/>
1607         <source>Buffer view:</source>
1608         <translation>Buffervisning:</translation>
1609     </message>
1610     <message>
1611         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="141"/>
1612         <source>Display topic in tooltip</source>
1613         <translation type="unfinished"></translation>
1614     </message>
1615     <message>
1616         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="148"/>
1617         <source>Mouse wheel changes displayed buffers</source>
1618         <translation>Scrollhjul skifter den viste buffer</translation>
1619     </message>
1620 </context>
1621 <context>
1622     <name>IdentitiesSettingsPage</name>
1623     <message>
1624         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="99"/>
1625         <source>General</source>
1626         <translation>Generelt</translation>
1627     </message>
1628     <message>
1629         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="29"/>
1630         <source>Identities</source>
1631         <translation>Identiteter</translation>
1632     </message>
1633     <message>
1634         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="55"/>
1635         <source>Add...</source>
1636         <translation>Tilføj...</translation>
1637     </message>
1638     <message>
1639         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="262"/>
1640         <source>...</source>
1641         <translation>...</translation>
1642     </message>
1643     <message>
1644         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="107"/>
1645         <source>Real Name:</source>
1646         <translation>Fulde navn:</translation>
1647     </message>
1648     <message>
1649         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="123"/>
1650         <source>Nicknames</source>
1651         <translation>Kaldenavne</translation>
1652     </message>
1653     <message>
1654         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="162"/>
1655         <source>&amp;Add...</source>
1656         <translation>&amp;Tilføj...</translation>
1657     </message>
1658     <message>
1659         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="206"/>
1660         <source>Re&amp;name...</source>
1661         <translation>&amp;Omdøb...</translation>
1662     </message>
1663     <message>
1664         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="246"/>
1665         <source>Move upwards in list</source>
1666         <translation>Flyt opad i listen</translation>
1667     </message>
1668     <message>
1669         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="259"/>
1670         <source>Move downwards in list</source>
1671         <translation>Flyt nedad i listen</translation>
1672     </message>
1673     <message>
1674         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="306"/>
1675         <source>A&amp;way</source>
1676         <translation>&amp;Away</translation>
1677     </message>
1678     <message>
1679         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="479"/>
1680         <source>Away Reason</source>
1681         <translation>Away årsag</translation>
1682     </message>
1683     <message>
1684         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="472"/>
1685         <source>Return Message</source>
1686         <translation>Tilbage besked</translation>
1687     </message>
1688     <message>
1689         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="367"/>
1690         <source>Away Nick</source>
1691         <translation>Navn når du er away</translation>
1692     </message>
1693     <message>
1694         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="376"/>
1695         <source>Auto Away</source>
1696         <translation>Automatisk away</translation>
1697     </message>
1698     <message>
1699         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="420"/>
1700         <source>Auto away after</source>
1701         <translation>Automatisk away efter</translation>
1702     </message>
1703     <message>
1704         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="430"/>
1705         <source>minutes</source>
1706         <translation>minutter</translation>
1707     </message>
1708     <message>
1709         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="511"/>
1710         <source>Advanced</source>
1711         <translation>Advanceret</translation>
1712     </message>
1713     <message>
1714         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="519"/>
1715         <source>Ident:</source>
1716         <translation>Ident:</translation>
1717     </message>
1718     <message>
1719         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="535"/>
1720         <source>Messages</source>
1721         <translation>Beskeder</translation>
1722     </message>
1723     <message>
1724         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="561"/>
1725         <source>Part Reason:</source>
1726         <translation>Part årsag:</translation>
1727     </message>
1728     <message>
1729         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="574"/>
1730         <source>Quit Reason:</source>
1731         <translation>Afslut årsag:</translation>
1732     </message>
1733     <message>
1734         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="584"/>
1735         <source>Kick Reason:</source>
1736         <translation>Kick årsag:</translation>
1737     </message>
1738     <message>
1739         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="173"/>
1740         <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
1741         <translation>&lt;b&gt;De følgende problemer skal rettes før ændringerne kan gennemføres:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
1742     </message>
1743     <message>
1744         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="174"/>
1745         <source>&lt;li&gt;All identities need an identity name set&lt;/li&gt;</source>
1746         <translation>&lt;li&gt;Alle identiteter skal have et sæt af nicks&lt;/li&gt;</translation>
1747     </message>
1748     <message>
1749         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="175"/>
1750         <source>&lt;li&gt;Every identity needs at least one nickname defined&lt;/li&gt;</source>
1751         <translation>&lt;li&gt;Alle identiteter skal have mindst et nick&lt;/li&gt;</translation>
1752     </message>
1753     <message>
1754         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="176"/>
1755         <source>&lt;li&gt;You need to specify a real name for every identity&lt;/li&gt;</source>
1756         <translation>&lt;li&gt;Du skal angive et fuldt navn for alle identitet&lt;/li&gt;</translation>
1757     </message>
1758     <message>
1759         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="177"/>
1760         <source>&lt;li&gt;You need to specify an ident for every identity&lt;/li&gt;</source>
1761         <translation>&lt;li&gt;Du skal angive en ident for alle identiteter&lt;/li&gt;</translation>
1762     </message>
1763     <message>
1764         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="178"/>
1765         <source>&lt;/ul&gt;</source>
1766         <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
1767     </message>
1768     <message>
1769         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="179"/>
1770         <source>One or more identities are invalid</source>
1771         <translation>En eller flere identiteter er ugyldige</translation>
1772     </message>
1773     <message>
1774         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="342"/>
1775         <source>Delete Identity?</source>
1776         <translation>Slet identitet?</translation>
1777     </message>
1778     <message>
1779         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="343"/>
1780         <source>Do you really want to delete identity &quot;%1&quot;?</source>
1781         <translation>Vil du virkeligt slette identiteten &quot;%1&quot;?</translation>
1782     </message>
1783     <message>
1784         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="203"/>
1785         <source>Rename Identity</source>
1786         <translation>Omdøb identitet</translation>
1787     </message>
1788     <message>
1789         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="355"/>
1790         <source>Please enter a new name for the identity &quot;%1&quot;!</source>
1791         <translation>Indtast et nyt navn for identiteten &quot;%1&quot;!</translation>
1792     </message>
1793     <message>
1794         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="52"/>
1795         <source>Add Identity</source>
1796         <translation>Tilføj identitet</translation>
1797     </message>
1798     <message>
1799         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="74"/>
1800         <source>Remove Identity</source>
1801         <translation>Fjern identitet</translation>
1802     </message>
1803     <message>
1804         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="114"/>
1805         <source>The &quot;Real Name&quot; is shown in /whois.</source>
1806         <translation>Det fulde navn bliver vist i /whois.</translation>
1807     </message>
1808     <message>
1809         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="159"/>
1810         <source>Add Nickname</source>
1811         <translation>Tilføj nick</translation>
1812     </message>
1813     <message>
1814         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="184"/>
1815         <source>Remove Nickname</source>
1816         <translation>Fjern nick</translation>
1817     </message>
1818     <message>
1819         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="187"/>
1820         <source>Remove</source>
1821         <translation>Fjern</translation>
1822     </message>
1823     <message>
1824         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="526"/>
1825         <source>The &quot;ident&quot; is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network.</source>
1826         <translation>Ident er en del af dit hostmask, og udgør, sammen med dit hostname, din unikke identitetet på IRC-netværket.</translation>
1827     </message>
1828 </context>
1829 <context>
1830     <name>Identity</name>
1831     <message>
1832         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="62"/>
1833         <source>&lt;empty&gt;</source>
1834         <translation type="unfinished"></translation>
1835     </message>
1836     <message>
1837         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="63"/>
1838         <source>Quassel IRC User</source>
1839         <translation>Quassel IRC bruger</translation>
1840     </message>
1841     <message>
1842         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="69"/>
1843         <source>Gone fishing.</source>
1844         <translation type="unfinished"></translation>
1845     </message>
1846     <message>
1847         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="71"/>
1848         <source>Brought fish.</source>
1849         <translation type="unfinished"></translation>
1850     </message>
1851     <message>
1852         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="75"/>
1853         <source>Not here. No, really. not here!</source>
1854         <translation type="unfinished"></translation>
1855     </message>
1856     <message>
1857         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="77"/>
1858         <source>Back in action again!</source>
1859         <translation type="unfinished"></translation>
1860     </message>
1861     <message>
1862         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="80"/>
1863         <source>Kindergarten is elsewhere!</source>
1864         <translation type="unfinished"></translation>
1865     </message>
1866     <message>
1867         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="82"/>
1868         <source>http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere.</source>
1869         <translation>http://quassel-irc.org - Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.</translation>
1870     </message>
1871 </context>
1872 <context>
1873     <name>InputWidget</name>
1874     <message>
1875         <location filename="../src/qtui/ui/inputwidget.ui" line="19"/>
1876         <source>Form</source>
1877         <translation>Formular</translation>
1878     </message>
1879 </context>
1880 <context>
1881     <name>IntroPage</name>
1882     <message>
1883         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="49"/>
1884         <source>Introduction</source>
1885         <translation>Introduktion</translation>
1886     </message>
1887     <message>
1888         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="51"/>
1889         <source>This wizard will guide you through the setup process for your shiny new Quassel IRC Client.</source>
1890         <translation>Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din shiny nye Quassen IRC klient.</translation>
1891     </message>
1892 </context>
1893 <context>
1894     <name>IrcServerHandler</name>
1895     <message>
1896         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="360"/>
1897         <source>%1 has changed topic for %2 to: &quot;%3&quot;</source>
1898         <translation>%1 har skiftet emne for %2 til: &quot;%3&quot;</translation>
1899     </message>
1900     <message>
1901         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="538"/>
1902         <source>No topic is set for %1.</source>
1903         <translation>Intet emne er sat for %1.</translation>
1904     </message>
1905     <message>
1906         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="547"/>
1907         <source>Topic for %1 is &quot;%2&quot;</source>
1908         <translation>Emne for %1 er &quot;%2&quot;</translation>
1909     </message>
1910     <message>
1911         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="555"/>
1912         <source>Topic set by %1 on %2</source>
1913         <translation>Emne valg af %1 på %2</translation>
1914     </message>
1915     <message>
1916         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="194"/>
1917         <source>Received invalid MODE from %s: %s</source>
1918         <translation>Modtog ugyldig MODE fra %s: %s</translation>
1919     </message>
1920     <message>
1921         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="429"/>
1922         <source>[Whois] %1 is away: &quot;%2&quot;</source>
1923         <translation>[Whois] %1 er ikke tilstede: &quot;%2&quot;</translation>
1924     </message>
1925     <message>
1926         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="440"/>
1927         <source>%1 is away: &quot;%2&quot;</source>
1928         <translation>%1 er ikke tilstede: &quot;%2&quot;</translation>
1929     </message>
1930     <message>
1931         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="530"/>
1932         <source>[Whois] %1</source>
1933         <translation>[Whois] %1</translation>
1934     </message>
1935     <message>
1936         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="618"/>
1937         <source>[Whowas] %1</source>
1938         <translation>[Whowas] %1</translation>
1939     </message>
1940     <message>
1941         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="511"/>
1942         <source>[Whois] %1 is logged in since %2 seconds</source>
1943         <translation>[Whois] %1 har været logget på i %2 sekunder</translation>
1944     </message>
1945     <message>
1946         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="513"/>
1947         <source>[Whois] %1 is idling for %2</source>
1948         <translation type="unfinished"></translation>
1949     </message>
1950     <message>
1951         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="516"/>
1952         <source>[Whois] idle message: %1</source>
1953         <translation type="unfinished"></translation>
1954     </message>
1955     <message>
1956         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="631"/>
1957         <source>There is a nickname in your identity&apos;s nicklist which contains illegal characters</source>
1958         <translation type="unfinished"></translation>
1959     </message>
1960     <message>
1961         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="632"/>
1962         <source>Due to a bug in Unreal IRCd (and maybe other irc-servers too) we&apos;re unable to determine the erroneous nick</source>
1963         <translation type="unfinished"></translation>
1964     </message>
1965     <message>
1966         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="633"/>
1967         <source>Please use: /nick &lt;othernick&gt; to continue or clean up your nicklist</source>
1968         <translation type="unfinished"></translation>
1969     </message>
1970     <message>
1971         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="636"/>
1972         <source>Nick %1 contains illegal characters</source>
1973         <translation type="unfinished"></translation>
1974     </message>
1975     <message>
1976         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="646"/>
1977         <source>Nick already in use: %1</source>
1978         <translation type="unfinished"></translation>
1979     </message>
1980     <message>
1981         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="669"/>
1982         <source>No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick &lt;othernick&gt; to continue</source>
1983         <translation type="unfinished"></translation>
1984     </message>
1985 </context>
1986 <context>
1987     <name>IrcUserItem</name>
1988     <message>
1989         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="601"/>
1990         <source>year</source>
1991         <translation>år</translation>
1992     </message>
1993     <message>
1994         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="602"/>
1995         <source>day</source>
1996         <translation>dag</translation>
1997     </message>
1998     <message>
1999         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="603"/>
2000         <source>h</source>
2001         <translation>t</translation>
2002     </message>
2003     <message>
2004         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="604"/>
2005         <source>min</source>
2006         <translation>min</translation>
2007     </message>
2008     <message>
2009         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="605"/>
2010         <source>sec</source>
2011         <translation>sek</translation>
2012     </message>
2013     <message>
2014         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="615"/>
2015         <source>idling since %1</source>
2016         <translation type="unfinished"></translation>
2017     </message>
2018     <message>
2019         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="618"/>
2020         <source>login time: %1</source>
2021         <translation type="unfinished"></translation>
2022     </message>
2023     <message>
2024         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="621"/>
2025         <source>server: %1</source>
2026         <translation type="unfinished"></translation>
2027     </message>
2028 </context>
2029 <context>
2030     <name>MainWidget</name>
2031     <message>
2032         <location filename="../src/qtopia/ui/mainwidget.ui" line="13"/>
2033         <source>Form</source>
2034         <translation>Formular</translation>
2035     </message>
2036     <message>
2037         <location filename="../src/qtopia/ui/mainwidget.ui" line="56"/>
2038         <source>background-color: rgba(220, 220, 255, 40%)</source>
2039         <translation></translation>
2040     </message>
2041     <message>
2042         <location filename="../src/qtopia/ui/mainwidget.ui" line="62"/>
2043         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
2044 p, li { white-space: pre-wrap; }
2045 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
2046 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:29pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
2047 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#7fff00;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; color:#00008b;&quot;&gt;mobile edition&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
2048 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#483d8b;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:6pt; color:#000000;&quot;&gt;Chat comfortably. Anywhere.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
2049         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:29pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#7fff00;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; color:#00008b;&quot;&gt;mobil udgave&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#483d8b;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:6pt; color:#000000;&quot;&gt;Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
2050     </message>
2051 </context>
2052 <context>
2053     <name>MainWin</name>
2054     <message>
2055         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="74"/>
2056         <source>Waiting for core...</source>
2057         <translation>Venter på serveren...</translation>
2058     </message>
2059     <message>
2060         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="345"/>
2061         <source>Not connected to core.</source>
2062         <translation>Ikke forbundet til serveren.</translation>
2063     </message>
2064     <message>
2065         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="160"/>
2066         <source>All Channels</source>
2067         <translation>Alle kanaler</translation>
2068     </message>
2069     <message>
2070         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="162"/>
2071         <source>All Networks</source>
2072         <translation>Alle netværk</translation>
2073     </message>
2074     <message>
2075         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="119"/>
2076         <source>&amp;Network List...</source>
2077         <translation>&amp;Netværks liste...</translation>
2078     </message>
2079     <message>
2080         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="122"/>
2081         <source>F2</source>
2082         <translation>F2</translation>
2083     </message>
2084     <message>
2085         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="232"/>
2086         <source>Disconnect</source>
2087         <translation>Afbryd forbindelsen</translation>
2088     </message>
2089     <message>
2090         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="179"/>
2091         <source>Edit Identities...</source>
2092         <translation>Rediger identiteter...</translation>
2093     </message>
2094     <message>
2095         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="189"/>
2096         <source>Configure Quassel...</source>
2097         <translation>Konfigurer Quassel...</translation>
2098     </message>
2099     <message>
2100         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="192"/>
2101         <source>F7</source>
2102         <translation>F7</translation>
2103     </message>
2104     <message>
2105         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="205"/>
2106         <source>About Qt...</source>
2107         <translation>Om Qt...</translation>
2108     </message>
2109     <message>
2110         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="217"/>
2111         <source>About Quassel IRC...</source>
2112         <translation>Om Quassel IRC...</translation>
2113     </message>
2114     <message>
2115         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="227"/>
2116         <source>Connect</source>
2117         <translation>Forbind</translation>
2118     </message>
2119     <message>
2120         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="237"/>
2121         <source>Internal</source>
2122         <translation>Intern</translation>
2123     </message>
2124     <message>
2125         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="250"/>
2126         <source>Disconnect from Core</source>
2127         <translation>Afbryd forbindelsen til serveren</translation>
2128     </message>
2129     <message>
2130         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="263"/>
2131         <source>Connect to Core...</source>
2132         <translation>Forbind til server...</translation>
2133     </message>
2134     <message>
2135         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="159"/>
2136         <source>All Buffers</source>
2137         <translation>Alle buffere</translation>
2138     </message>
2139     <message>
2140         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="161"/>
2141         <source>All Queries</source>
2142         <translation>Alle forespørgsler</translation>
2143     </message>
2144     <message>
2145         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="163"/>
2146         <source>Full Custom</source>
2147         <translation>Brugerdefineret</translation>
2148     </message>
2149     <message>
2150         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="334"/>
2151         <source>Connected to core.</source>
2152         <translation>Forbundet til server.</translation>
2153     </message>
2154     <message>
2155         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="13"/>
2156         <source>MainWindow</source>
2157         <translation>HovedVindue</translation>
2158     </message>
2159     <message>
2160         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="130"/>
2161         <source>Quick &amp;Connect...</source>
2162         <translation>&amp;Hurtig forbind...</translation>
2163     </message>
2164     <message>
2165         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="146"/>
2166         <source>Reconnect</source>
2167         <translation>Gen-forbind</translation>
2168     </message>
2169     <message>
2170         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="154"/>
2171         <source>Join Channel...</source>
2172         <translation>Deltag i kanal...</translation>
2173     </message>
2174     <message>
2175         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="162"/>
2176         <source>Set Away globally</source>
2177         <translation>Sæt Away globalt</translation>
2178     </message>
2179     <message>
2180         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="171"/>
2181         <source>Quit...</source>
2182         <translation>Afslut...</translation>
2183     </message>
2184     <message>
2185         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="200"/>
2186         <source>Manage Views...</source>
2187         <translation>Administrér visninger...</translation>
2188     </message>
2189     <message>
2190         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="222"/>
2191         <source>Import Backlog</source>
2192         <translation>Importér logfil</translation>
2193     </message>
2194     <message>
2195         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="268"/>
2196         <source>Debug &amp;Console</source>
2197         <translation>Debug &amp;konsol</translation>
2198     </message>
2199     <message>
2200         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="203"/>
2201         <source>Nicks</source>
2202         <translation>Navneliste</translation>
2203     </message>
2204     <message>
2205         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="151"/>
2206         <source>Edit &amp;Networks...</source>
2207         <translation>Redigér &amp;netværk...</translation>
2208     </message>
2209     <message>
2210         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="220"/>
2211         <source>Chat Monitor</source>
2212         <translation>Char monitor</translation>
2213     </message>
2214     <message>
2215         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="241"/>
2216         <source>Inputline</source>
2217         <translation type="unfinished"></translation>
2218     </message>
2219     <message>
2220         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="258"/>
2221         <source>Topic</source>
2222         <translation>Emne</translation>
2223     </message>
2224     <message>
2225         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="53"/>
2226         <source>&amp;File</source>
2227         <translation>&amp;Fil</translation>
2228     </message>
2229     <message>
2230         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="57"/>
2231         <source>&amp;Networks</source>
2232         <translation>&amp;Netværk</translation>
2233     </message>
2234     <message>
2235         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="74"/>
2236         <source>&amp;Settings</source>
2237         <translation>&amp;Indstillinger</translation>
2238     </message>
2239     <message>
2240         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="80"/>
2241         <source>&amp;Views</source>
2242         <translation>&amp;Visninger</translation>
2243     </message>
2244     <message>
2245         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="87"/>
2246         <source>&amp;Help</source>
2247         <translation>&amp;Hjælp</translation>
2248     </message>
2249     <message>
2250         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="94"/>
2251         <source>&amp;Debug</source>
2252         <translation>&amp;Debug</translation>
2253     </message>
2254     <message>
2255         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="273"/>
2256         <source>Disconnect from Network...</source>
2257         <translation>Afbryd fra netværk...</translation>
2258     </message>
2259     <message>
2260         <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="281"/>
2261         <source>&amp;Edit Networks...</source>
2262         <translation>&amp;Rediger netværk...</translation>
2263     </message>
2264 </context>
2265 <context>
2266     <name>Message</name>
2267     <message>
2268         <location filename="../src/common/message.cpp" line="104"/>
2269         <source>%DT[%1]</source>
2270         <translation>%DT[%1]</translation>
2271     </message>
2272     <message>
2273         <location filename="../src/common/message.cpp" line="109"/>
2274         <source>%DS&lt;%1&gt;</source>
2275         <translation>%DS&lt;%1&gt;</translation>
2276     </message>
2277     <message>
2278         <location filename="../src/common/message.cpp" line="109"/>
2279         <source>%D0%1</source>
2280         <translation>%D0%1</translation>
2281     </message>
2282     <message>
2283         <location filename="../src/common/message.cpp" line="113"/>
2284         <source>%Ds*</source>
2285         <translation>%Ds*</translation>
2286     </message>
2287     <message>
2288         <location filename="../src/common/message.cpp" line="113"/>
2289         <source>%Ds%1</source>
2290         <translation>%Ds%1</translation>
2291     </message>
2292     <message>
2293         <location filename="../src/common/message.cpp" line="115"/>
2294         <source>%De*</source>
2295         <translation>%De*</translation>
2296     </message>
2297     <message>
2298         <location filename="../src/common/message.cpp" line="150"/>
2299         <source>%De%1</source>
2300         <translation>%De%1</translation>
2301     </message>
2302     <message>
2303         <location filename="../src/common/message.cpp" line="117"/>
2304         <source>%Dj--&gt;</source>
2305         <translation>%Dj--&gt;</translation>
2306     </message>
2307     <message>
2308         <location filename="../src/common/message.cpp" line="119"/>
2309         <source>%Dp&lt;--</source>
2310         <translation>%Dp&lt;--</translation>
2311     </message>
2312     <message>
2313         <location filename="../src/common/message.cpp" line="123"/>
2314         <source>%Dq&lt;--</source>
2315         <translation>%Dq&lt;--</translation>
2316     </message>
2317     <message>
2318         <location filename="../src/common/message.cpp" line="127"/>
2319         <source>%Dk&lt;-*</source>
2320         <translation>%Dk&lt;-*</translation>
2321     </message>
2322     <message>
2323         <location filename="../src/common/message.cpp" line="136"/>
2324         <source>%Dr&lt;-&gt;</source>
2325         <translation>%Dr&lt;-&gt;</translation>
2326     </message>
2327     <message>
2328         <location filename="../src/common/message.cpp" line="137"/>
2329         <source>%DrYou are now known as %DN%1%DN</source>
2330         <translation>%DrDu er nu kendt som %DN%1%DN</translation>
2331     </message>
2332     <message>
2333         <location filename="../src/common/message.cpp" line="141"/>
2334         <source>%Dm***</source>
2335         <translation>%Dm***</translation>
2336     </message>
2337     <message>
2338         <location filename="../src/common/message.cpp" line="146"/>
2339         <source>%Da-*-</source>
2340         <translation>%Da-*-</translation>
2341     </message>
2342     <message>
2343         <location filename="../src/common/message.cpp" line="151"/>
2344         <source>%De[%1]</source>
2345         <translation>%De[%1]</translation>
2346     </message>
2347     <message>
2348         <location filename="../src/common/message.cpp" line="123"/>
2349         <source>%Dq%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH has quit</source>
2350         <translation>%Dq%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH afsluttede</translation>
2351     </message>
2352     <message>
2353         <location filename="../src/common/message.cpp" line="142"/>
2354         <source>%DmUser mode: %DM%1%DM</source>
2355         <translation>%DmBruger mode: %DM%1%DM</translation>
2356     </message>
2357     <message>
2358         <location filename="../src/common/message.cpp" line="111"/>
2359         <source>%Dn[%1]</source>
2360         <translation>%Dn[%1]</translation>
2361     </message>
2362     <message>
2363         <location filename="../src/common/message.cpp" line="111"/>
2364         <source>%Dn%1</source>
2365         <translation>%Dn%1</translation>
2366     </message>
2367     <message>
2368         <location filename="../src/common/message.cpp" line="117"/>
2369         <source>%Dj%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC</source>
2370         <translation type="unfinished"></translation>
2371     </message>
2372     <message>
2373         <location filename="../src/common/message.cpp" line="119"/>
2374         <source>%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC</source>
2375         <translation>%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH forlod %DC%4%DC</translation>
2376     </message>
2377     <message>
2378         <location filename="../src/common/message.cpp" line="131"/>
2379         <source>%Dk%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC</source>
2380         <translation type="unfinished"></translation>
2381     </message>
2382     <message>
2383         <location filename="../src/common/message.cpp" line="138"/>
2384         <source>%Dr%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN</source>
2385         <translation type="unfinished"></translation>
2386     </message>
2387     <message>
2388         <location filename="../src/common/message.cpp" line="143"/>
2389         <source>%DmMode %DM%1%DM by %DN%2%DN</source>
2390         <translation type="unfinished"></translation>
2391     </message>
2392     <message>
2393         <location filename="../src/common/message.cpp" line="147"/>
2394         <source>%Da%DN%1%DN %2</source>
2395         <translation>%Da%DN%1%DN %2</translation>
2396     </message>
2397 </context>
2398 <context>
2399     <name>NetworkConnection</name>
2400     <message>
2401         <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="210"/>
2402         <source>Connection failed. Cycling to next Server</source>
2403         <translation>Forbindelse mislykkedes. Prøver næste server</translation>
2404     </message>
2405     <message>
2406         <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="220"/>
2407         <source>Connecting to %1:%2...</source>
2408         <translation>Forbinder til %1:%2...</translation>
2409     </message>
2410     <message>
2411         <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="269"/>
2412         <source>Disconnecting.</source>
2413         <translation>Afbryder.</translation>
2414     </message>
2415     <message>
2416         <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="289"/>
2417         <source>Could not connect to %1 (%2)</source>
2418         <translation>Kunne ikke forbinde til %1 (%2)</translation>
2419     </message>
2420     <message>
2421         <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="291"/>
2422         <source>Connection failure: %1</source>
2423         <translation>Forbindelsesfejl: %1</translation>
2424     </message>
2425 </context>
2426 <context>
2427     <name>NetworkEditDlg</name>
2428     <message>
2429         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="13"/>
2430         <source>Dialog</source>
2431         <translation>Vindue</translation>
2432     </message>
2433     <message>
2434         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="21"/>
2435         <source>Please enter a network name:</source>
2436         <translation>Indtast et netværksnavn:</translation>
2437     </message>
2438     <message>
2439         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="635"/>
2440         <source>Add Network</source>
2441         <translation>Tilføj netværk</translation>
2442     </message>
2443 </context>
2444 <context>
2445     <name>NetworkModel</name>
2446     <message>
2447         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="646"/>
2448         <source>Buffer</source>
2449         <translation>Buffer</translation>
2450     </message>
2451     <message>
2452         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="646"/>
2453         <source>Topic</source>
2454         <translation>Emne</translation>
2455     </message>
2456     <message>
2457         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="646"/>
2458         <source>Nick Count</source>
2459         <translation>Brugere</translation>
2460     </message>
2461 </context>
2462 <context>
2463     <name>NetworksSettingsPage</name>
2464     <message>
2465         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="33"/>
2466         <source>General</source>
2467         <translation>Generelt</translation>
2468     </message>
2469     <message>
2470         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="33"/>
2471         <source>Networks</source>
2472         <translation>Netværk</translation>
2473     </message>
2474     <message>
2475         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="144"/>
2476         <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
2477         <translation>&lt;b&gt;De følgende problemer skal rettes før ændringerne kan gennemføres:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
2478     </message>
2479     <message>
2480         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="145"/>
2481         <source>&lt;li&gt;All networks need at least one server defined&lt;/li&gt;</source>
2482         <translation type="unfinished"></translation>
2483     </message>
2484     <message>
2485         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="146"/>
2486         <source>&lt;/ul&gt;</source>
2487         <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
2488     </message>
2489     <message>
2490         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="147"/>
2491         <source>Invalid Network Settings</source>
2492         <translation>Ugyldige netværksindstillinger</translation>
2493     </message>
2494     <message>
2495         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="184"/>
2496         <source>Connect</source>
2497         <translation>Forbind</translation>
2498     </message>
2499     <message>
2500         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="187"/>
2501         <source>Disconnect</source>
2502         <translation>Afbryd forbindelsen</translation>
2503     </message>
2504     <message>
2505         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="191"/>
2506         <source>Apply first!</source>
2507         <translation>Anvend først!</translation>
2508     </message>
2509     <message>
2510         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="532"/>
2511         <source>Delete Network?</source>
2512         <translation>Slet netværk?</translation>
2513     </message>
2514     <message>
2515         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="533"/>
2516         <source>Do you really want to delete the network &quot;%1&quot; and all related settings, including the backlog?</source>
2517         <translation>Vil du virkeligt slette netværket &quot;%1&quot;, og alle tilhørende indstillinger, inklusive log-filer?</translation>
2518     </message>
2519     <message>
2520         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="13"/>
2521         <source>Form</source>
2522         <translation>Formular</translation>
2523     </message>
2524     <message>
2525         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="44"/>
2526         <source>Re&amp;name...</source>
2527         <translation>&amp;Omdøb...</translation>
2528     </message>
2529     <message>
2530         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="234"/>
2531         <source>&amp;Add...</source>
2532         <translation>&amp;Tilføj...</translation>
2533     </message>
2534     <message>
2535         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="251"/>
2536         <source>De&amp;lete</source>
2537         <translation>&amp;Slet</translation>
2538     </message>
2539     <message>
2540         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="117"/>
2541         <source>Connect now</source>
2542         <translation>Forbind nu</translation>
2543     </message>
2544     <message>
2545         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="139"/>
2546         <source>Network Details</source>
2547         <translation>Netværks detaljer</translation>
2548     </message>
2549     <message>
2550         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="147"/>
2551         <source>Identity:</source>
2552         <translation>Identitet:</translation>
2553     </message>
2554     <message>
2555         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="527"/>
2556         <source>This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.
2557 Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!</source>
2558         <translation type="unfinished"></translation>
2559     </message>
2560     <message>
2561         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="188"/>
2562         <source>Servers</source>
2563         <translation>Servere</translation>
2564     </message>
2565     <message>
2566         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="216"/>
2567         <source>&amp;Edit...</source>
2568         <translation>&amp;Rediger...</translation>
2569     </message>
2570     <message>
2571         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="283"/>
2572         <source>Move upwards in list</source>
2573         <translation>Flyt opad i listen</translation>
2574     </message>
2575     <message>
2576         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="300"/>
2577         <source>...</source>
2578         <translation>...</translation>
2579     </message>
2580     <message>
2581         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="297"/>
2582         <source>Move downwards in list</source>
2583         <translation>Flyt nedad i listen</translation>
2584     </message>
2585     <message>
2586         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="346"/>
2587         <source>Choose random server for connecting</source>
2588         <translation>Vælg en tilfældig server at forbinde til</translation>
2589     </message>
2590     <message>
2591         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="364"/>
2592         <source>Perform</source>
2593         <translation type="unfinished">Udfør</translation>
2594     </message>
2595     <message>
2596         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="370"/>
2597         <source>Commands to execute on connect:</source>
2598         <translation>Kommandoer der skal eksekveres ved forbindelse:</translation>
2599     </message>
2600     <message>
2601         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="392"/>
2602         <source>Auto Identify</source>
2603         <translation>Automatisk identificering</translation>
2604     </message>
2605     <message>
2606         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="406"/>
2607         <source>Service:</source>
2608         <translation>Service:</translation>
2609     </message>
2610     <message>
2611         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="416"/>
2612         <source>NickServ</source>
2613         <translation>NickServ</translation>
2614     </message>
2615     <message>
2616         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="426"/>
2617         <source>Password:</source>
2618         <translation>Kodeord:</translation>
2619     </message>
2620     <message>
2621         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="459"/>
2622         <source>Advanced</source>
2623         <translation>Advanceret</translation>
2624     </message>
2625     <message>
2626         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="468"/>
2627         <source>Encodings</source>
2628         <translation type="unfinished"></translation>
2629     </message>
2630     <message>
2631         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="478"/>
2632         <source>Send messages in:</source>
2633         <translation>Send beskeder i:</translation>
2634     </message>
2635     <message>
2636         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="501"/>
2637         <source>Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such. This setting defines the encoding for messages that are not Utf8.</source>
2638         <translation type="unfinished"></translation>
2639     </message>
2640     <message>
2641         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="504"/>
2642         <source>Receive fallback:</source>
2643         <translation type="unfinished"></translation>
2644     </message>
2645     <message>
2646         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="531"/>
2647         <source>Server encoding:</source>
2648         <translation type="unfinished"></translation>
2649     </message>
2650     <message>
2651         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="565"/>
2652         <source>Use defaults</source>
2653         <translation type="unfinished"></translation>
2654     </message>
2655     <message>
2656         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="581"/>
2657         <source>Automatic Reconnect</source>
2658         <translation type="unfinished"></translation>
2659     </message>
2660     <message>
2661         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="594"/>
2662         <source>Interval:</source>
2663         <translation>Interval:</translation>
2664     </message>
2665     <message>
2666         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="601"/>
2667         <source> s</source>
2668         <translation type="unfinished"></translation>
2669     </message>
2670     <message>
2671         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="617"/>
2672         <source>Retries:</source>
2673         <translation>Forsøg:</translation>
2674     </message>
2675     <message>
2676         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="637"/>
2677         <source>Unlimited</source>
2678         <translation>Ubegrænset</translation>
2679     </message>
2680     <message>
2681         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="664"/>
2682         <source>Rejoin all channels on reconnect</source>
2683         <translation type="unfinished"></translation>
2684     </message>
2685 </context>
2686 <context>
2687     <name>NickEditDlg</name>
2688     <message>
2689         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="501"/>
2690         <source>Add Nickname</source>
2691         <translation>Tilføj nick</translation>
2692     </message>
2693     <message>
2694         <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="13"/>
2695         <source>Edit Nickname</source>
2696         <translation>Rediger nick</translation>
2697     </message>
2698     <message>
2699         <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="19"/>
2700         <source>Please enter a valid nickname:</source>
2701         <translation>Indtast et gyldigt nick:</translation>
2702     </message>
2703     <message>
2704         <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="32"/>
2705         <source>A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \, |, `, ^, _ and -.</source>
2706         <translation type="unfinished">Et gyldigt nick må indeholde bogstaverne fra det engelske alfabet, tal, og de særlige tegn {, }, [, ], \, |, ^, _ og -.</translation>
2707     </message>
2708 </context>
2709 <context>
2710     <name>NickListWidget</name>
2711     <message>
2712         <location filename="../src/qtopia/ui/nicklistwidget.ui" line="13"/>
2713         <source>Nicks in Channel</source>
2714         <translation>Folk i kanalen</translation>
2715     </message>
2716 </context>
2717 <context>
2718     <name>NickView</name>
2719     <message>
2720         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="112"/>
2721         <source>WHOIS</source>
2722         <translation>WHOIS</translation>
2723     </message>
2724     <message>
2725         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="113"/>
2726         <source>VERSION</source>
2727         <translation>VERSION</translation>
2728     </message>
2729     <message>
2730         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="114"/>
2731         <source>PING</source>
2732         <translation>PING</translation>
2733     </message>
2734     <message>
2735         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="118"/>
2736         <source>Modes</source>
2737         <translation type="unfinished"></translation>
2738     </message>
2739     <message>
2740         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="119"/>
2741         <source>Op %1</source>
2742         <translation type="unfinished"></translation>
2743     </message>
2744     <message>
2745         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="120"/>
2746         <source>Deop %1</source>
2747         <translation type="unfinished"></translation>
2748     </message>
2749     <message>
2750         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="121"/>
2751         <source>Voice %1</source>
2752         <translation type="unfinished"></translation>
2753     </message>
2754     <message>
2755         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="122"/>
2756         <source>Devoice %1</source>
2757         <translation type="unfinished"></translation>
2758     </message>
2759     <message>
2760         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="124"/>
2761         <source>Kick/Ban</source>
2762         <translation type="unfinished"></translation>
2763     </message>
2764     <message>
2765         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="126"/>
2766         <source>Kick %1</source>
2767         <translation type="unfinished"></translation>
2768     </message>
2769     <message>
2770         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="127"/>
2771         <source>Kickban %1</source>
2772         <translation type="unfinished"></translation>
2773     </message>
2774     <message>
2775         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="129"/>
2776         <source>Ignore</source>
2777         <translation type="unfinished"></translation>
2778     </message>
2779     <message>
2780         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="134"/>
2781         <source>Query</source>
2782         <translation>Forespørgsel</translation>
2783     </message>
2784     <message>
2785         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="135"/>
2786         <source>DCC-Chat</source>
2787         <translation>DCC-chat</translation>
2788     </message>
2789     <message>
2790         <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="137"/>
2791         <source>Send file</source>
2792         <translation>Send fil</translation>
2793     </message>
2794 </context>
2795 <context>
2796     <name>QtopiaMainWin</name>
2797     <message>
2798         <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="66"/>
2799         <source>Show Toolbar</source>
2800         <translation>Vis værktøjslinje</translation>
2801     </message>
2802     <message>
2803         <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="97"/>
2804         <source>Quit Quassel IRC?</source>
2805         <translation>Afslut Quassel IRC?</translation>
2806     </message>
2807     <message>
2808         <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="97"/>
2809         <source>Do you really want to quit Quassel IRC?</source>
2810         <translation>Vil du virkeligt afslutte Quassel IRC?</translation>
2811     </message>
2812     <message>
2813         <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="99"/>
2814         <source>Quit</source>
2815         <translation>Afslut</translation>
2816     </message>
2817     <message>
2818         <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="110"/>
2819         <source>Show Buffers</source>
2820         <translation>Vis buffere</translation>
2821     </message>
2822     <message>
2823         <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="111"/>
2824         <source>Show Nicks</source>
2825         <translation>Vis navne</translation>
2826     </message>
2827     <message>
2828         <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="120"/>
2829         <source>About...</source>
2830         <translation>Om...</translation>
2831     </message>
2832 </context>
2833 <context>
2834     <name>SaveIdentitiesDlg</name>
2835     <message>
2836         <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="13"/>
2837         <source>Sync With Core</source>
2838         <translation>Synkroniser med serveren</translation>
2839     </message>
2840     <message>
2841         <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="21"/>
2842         <source>Syncing data with core, please wait...</source>
2843         <translation>Synkroniserer med serveren, vent venligst...</translation>
2844     </message>
2845     <message>
2846         <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="81"/>
2847         <source>Abort</source>
2848         <translation>Afbryd</translation>
2849     </message>
2850 </context>
2851 <context>
2852     <name>ServerEditDlg</name>
2853     <message>
2854         <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="21"/>
2855         <source>Server address:</source>
2856         <translation>Server adresse:</translation>
2857     </message>
2858     <message>
2859         <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="28"/>
2860         <source>Port:</source>
2861         <translation>Port:</translation>
2862     </message>
2863     <message>
2864         <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="13"/>
2865         <source>Dialog</source>
2866         <translation>Vindue</translation>
2867     </message>
2868     <message>
2869         <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="55"/>
2870         <source>Password:</source>
2871         <translation>Kodeord:</translation>
2872     </message>
2873     <message>
2874         <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="77"/>
2875         <source>Use SSL</source>
2876         <translation>Brug SSL</translation>
2877     </message>
2878 </context>
2879 <context>
2880     <name>SessionThread</name>
2881     <message>
2882         <location filename="../src/core/sessionthread.cpp" line="73"/>
2883         <source>Could not initialize session!</source>
2884         <translation>Kunne ikke initialisere sessionen!</translation>
2885     </message>
2886 </context>
2887 <context>
2888     <name>SettingsDlg</name>
2889     <message>
2890         <location filename="../src/qtui/ui/settingsdlg.ui" line="53"/>
2891         <source>Settings</source>
2892         <translation>Indstillinger</translation>
2893     </message>
2894     <message>
2895         <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="86"/>
2896         <source>Save changes</source>
2897         <translation>Gem ændringer</translation>
2898     </message>
2899     <message>
2900         <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="87"/>
2901         <source>There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?</source>
2902         <translation>Der er ikke-gemte ændringer på denne side af opsætningen. Vil du gennemføre ændringerne nu?</translation>
2903     </message>
2904     <message>
2905         <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="167"/>
2906         <source>Reload Settings</source>
2907         <translation>Reload indstillingerne</translation>
2908     </message>
2909     <message>
2910         <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="167"/>
2911         <source>Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?</source>
2912         <translation>Vil du reloade indstillingerne, selvom det bortkaster ændringerne på denne side?</translation>
2913     </message>
2914     <message>
2915         <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="176"/>
2916         <source>Restore Defaults</source>
2917         <translation>Gendan standard-indstillinger</translation>
2918     </message>
2919     <message>
2920         <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="176"/>
2921         <source>Do you like to restore the default values for this page?</source>
2922         <translation>Vil du gendanne standard-værdierne for denne side?</translation>
2923     </message>
2924     <message>
2925         <location filename="../src/qtui/ui/settingsdlg.ui" line="13"/>
2926         <source>Configure Quassel</source>
2927         <translation>Konfigurer Quassel</translation>
2928     </message>
2929 </context>
2930 <context>
2931     <name>SettingsPageDlg</name>
2932     <message>
2933         <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="94"/>
2934         <source>Reload Settings</source>
2935         <translation>Genindlæs indstillingerne</translation>
2936     </message>
2937     <message>
2938         <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="94"/>
2939         <source>Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?</source>
2940         <translation>Vil du genindlæse indstillingerne, selvom det forkaster ændringerne på denne side?</translation>
2941     </message>
2942     <message>
2943         <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="103"/>
2944         <source>Restore Defaults</source>
2945         <translation>Gendan normaler</translation>
2946     </message>
2947     <message>
2948         <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="103"/>
2949         <source>Do you like to restore the default values for this page?</source>
2950         <translation>Vil du gendanne standard-værdierne for denne side?</translation>
2951     </message>
2952     <message>
2953         <location filename="../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui" line="13"/>
2954         <source>Dialog</source>
2955         <translation>Vindue</translation>
2956     </message>
2957     <message>
2958         <location filename="../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui" line="25"/>
2959         <source>Settings</source>
2960         <translation>Indstillinger</translation>
2961     </message>
2962 </context>
2963 <context>
2964     <name>SqliteStorage</name>
2965     <message>
2966         <location filename="../src/core/sqlitestorage.cpp" line="47"/>
2967         <source>SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core.</source>
2968         <translation>SQLite er en filbaseret database engine der ikke kræver noget setup. Det brugbart for små og mellem-store databaser der ikke kræver adgang over netværk. Brug SQLite hvis din Quassel server skal gemme dens data på den samme maskine som den kører på, og hvis du kun forventer at nogle få brugere skal bruge serveren.</translation>
2969     </message>
2970 </context>
2971 <context>
2972     <name>StorageDetailsPage</name>
2973     <message>
2974         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="118"/>
2975         <source>Setup Storage Provider</source>
2976         <translation>Opsæt opbevarings udbyder</translation>
2977     </message>
2978     <message>
2979         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="119"/>
2980         <source>Please enter credentials for the selected storage provider.</source>
2981         <translation>Indtast login-informationer for den valgte opbevarings udbyder.</translation>
2982     </message>
2983     <message>
2984         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="121"/>
2985         <source>Host:</source>
2986         <translation>Host:</translation>
2987     </message>
2988     <message>
2989         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="125"/>
2990         <source>Port:</source>
2991         <translation>Port:</translation>
2992     </message>
2993     <message>
2994         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="131"/>
2995         <source>Database:</source>
2996         <translation>Database:</translation>
2997     </message>
2998     <message>
2999         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="135"/>
3000         <source>User:</source>
3001         <translation>Bruger:</translation>
3002     </message>
3003     <message>
3004         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="139"/>
3005         <source>Password:</source>
3006         <translation>Kodeord:</translation>
3007     </message>
3008 </context>
3009 <context>
3010     <name>StorageSelectionPage</name>
3011     <message>
3012         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="94"/>
3013         <source>Select Storage Provider</source>
3014         <translation>Vælg opbevarings udbyder</translation>
3015     </message>
3016     <message>
3017         <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="95"/>
3018         <source>Please select the storage provider you want to use.</source>
3019         <translation>Vælg den opbevarings udbyder du ønsker at bruge.</translation>
3020     </message>
3021 </context>
3022 <context>
3023     <name>TopicWidget</name>
3024     <message>
3025         <location filename="../src/qtui/ui/topicwidget.ui" line="65"/>
3026         <source>...</source>
3027         <translation>...</translation>
3028     </message>
3029     <message>
3030         <location filename="../src/qtui/ui/topicwidget.ui" line="31"/>
3031         <source>Form</source>
3032         <translation>Formular</translation>
3033     </message>
3034 </context>
3035 <context>
3036     <name>UserCategoryItem</name>
3037     <message>
3038         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="469"/>
3039         <source>Owners</source>
3040         <translation>Ejere</translation>
3041     </message>
3042     <message>
3043         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="470"/>
3044         <source>Admins</source>
3045         <translation>Administratorer</translation>
3046     </message>
3047     <message>
3048         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="471"/>
3049         <source>Operators</source>
3050         <translation>Operatører</translation>
3051     </message>
3052     <message>
3053         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="472"/>
3054         <source>Half-Ops</source>
3055         <translation>Halv-ops</translation>
3056     </message>
3057     <message>
3058         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="473"/>
3059         <source>Voiced</source>
3060         <translation type="unfinished"></translation>
3061     </message>
3062     <message>
3063         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="485"/>
3064         <source>Users</source>
3065         <translation>Brugere</translation>
3066     </message>
3067 </context>
3068 <context>
3069     <name>UserInputHandler</name>
3070     <message>
3071         <location filename="../src/core/userinputhandler.cpp" line="76"/>
3072         <source>sending CTCP-%1 request</source>
3073         <translation>sender CTCP-%1 forespørgsel</translation>
3074     </message>
3075 </context>
3076 </TS>