czech lingua pass 3
[quassel.git] / i18n / quassel_cs.ts
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <!DOCTYPE TS>
3 <TS version="2.0" language="cs">
4 <defaultcodec></defaultcodec>
5 <context>
6     <name></name>
7     <message>
8         <source>Day changed to %1</source>
9         <translation type="obsolete">A dnes máme: %1</translation>
10     </message>
11 </context>
12 <context>
13     <name>AboutDlg</name>
14     <message>
15         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="32"/>
16         <source>&lt;b&gt;Version:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Protocol version:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Built:&lt;/b&gt; %3</source>
17         <translation>&lt;b&gt;Verze:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Verze protokolu:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Build:&lt;/b&gt; %3</translation>
18     </message>
19     <message>
20         <source>&lt;b&gt;A modern, distributed IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2008 by the Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC is dual-licensed under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Most icons are &amp;copy; by the &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; and used under the &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Please use &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; to report bugs.</source>
21         <translation type="obsolete">&lt;b&gt;A Moderní, distribuovaný IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vytvořený &amp;copy;2005-2008 Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; na &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC je dualně-licencován pod &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Většina ikon náleží &amp;copy; &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; pod licencí &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prosíme použijte &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; pro hlášení chyb.</translation>
22     </message>
23     <message>
24         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="46"/>
25         <source>&lt;b&gt;A modern, distributed IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2009 by the Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC is dual-licensed under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Most icons are &amp;copy; by the &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; and used under the &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Please use &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; to report bugs.</source>
26         <translation>&lt;b&gt;A Moderní, distribuovaný IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vytvořený &amp;copy;2005-2008 Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; na &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC je dualně-licencován pod &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; a &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Většina ikon náleží &amp;copy; &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; pod licencí &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prosíme použijte &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; pro hlášení chyb.</translation>
27     </message>
28     <message>
29         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="62"/>
30         <source>Quassel IRC is mainly developed by:</source>
31         <translation>Hlavní vývojáři Quassel IRC:</translation>
32     </message>
33     <message>
34         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="77"/>
35         <source>We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:</source>
36         <translation>Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapoměli:</translation>
37     </message>
38     <message>
39         <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="115"/>
40         <source>Special thanks goes to:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-eye.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;John &quot;nox&quot; Hand&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/oxygen.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;The Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating all the artwork you see throughout Quassel&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/qt-logo-32.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software formerly known as Trolltech&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/nokia.png&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s&lt;/dd&gt;</source>
41         <translation>Zvláště bychom rádi poděkovali:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-eye.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Johnu &quot;nox&quot; Handovi&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/oxygen.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/qt-logo-32.png&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software (dříve znám jako Trolltech)&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponsorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/nokia.png&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810&lt;/dd&gt;</translation>
42     </message>
43     <message>
44         <source>Special thanks goes to:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;John &quot;nox&quot; Hand&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for great artwork and the Quassel logo/icon&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;The Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating most of the other shiny icons you see throughout Quassel&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software formerly known as Trolltech&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;Nokia&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s&lt;/dd&gt;</source>
45         <translation type="obsolete">Zvláště bychom rádi poděkovali:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;John &quot;nox&quot; Hand&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software (dříve znám jako Trolltech)&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponsorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;Nokia&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile s N810s&lt;/dd&gt;</translation>
46     </message>
47     <message>
48         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="17"/>
49         <source>About Quassel</source>
50         <translation>O aplikaci Quassel</translation>
51     </message>
52     <message>
53         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="59"/>
54         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
55 p, li { white-space: pre-wrap; }
56 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
57 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
58         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
59     </message>
60     <message>
61         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="75"/>
62         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
63 p, li { white-space: pre-wrap; }
64 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
65 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Version 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
66         <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Verze 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
67     </message>
68     <message>
69         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="115"/>
70         <source>&amp;About</source>
71         <translation>O &amp;aplikaci</translation>
72     </message>
73     <message>
74         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="135"/>
75         <source>A&amp;uthors</source>
76         <translation>A&amp;utoři</translation>
77     </message>
78     <message>
79         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="155"/>
80         <source>&amp;Contributors</source>
81         <translation>Přispěva&amp;telé</translation>
82     </message>
83     <message>
84         <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="175"/>
85         <source>&amp;Thanks To</source>
86         <translation>Podě&amp;kování</translation>
87     </message>
88 </context>
89 <context>
90     <name>AbstractSqlStorage</name>
91     <message>
92         <location filename="../src/core/abstractsqlstorage.cpp" line="110"/>
93         <source>Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2...</source>
94         <translation>Instalované schéma (verze %1) není aktualní. aktualizuji na %2...</translation>
95     </message>
96     <message>
97         <location filename="../src/core/abstractsqlstorage.cpp" line="112"/>
98         <source>Upgrade failed...</source>
99         <translation>Aktualizace selhala...</translation>
100     </message>
101 </context>
102 <context>
103     <name>AliasesModel</name>
104     <message>
105         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="170"/>
106         <source>Alias</source>
107         <translation>Alternativa</translation>
108     </message>
109     <message>
110         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="171"/>
111         <source>Expansion</source>
112         <translation>Rozšířený výraz</translation>
113     </message>
114 </context>
115 <context>
116     <name>AliasesSettingsPage</name>
117     <message>
118         <source>Behaviour</source>
119         <translation type="obsolete">Chování</translation>
120     </message>
121     <message>
122         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
123         <source>Aliases</source>
124         <translation>Alternativy</translation>
125     </message>
126     <message>
127         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
128         <source>Misc</source>
129         <translation>Různ</translation>
130     </message>
131     <message>
132         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="13"/>
133         <source>Form</source>
134         <translation></translation>
135     </message>
136     <message>
137         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="27"/>
138         <source>New</source>
139         <translation>Nový</translation>
140     </message>
141     <message>
142         <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="41"/>
143         <source>Delete</source>
144         <translation>Smazat</translation>
145     </message>
146 </context>
147 <context>
148     <name>AppearanceSettingsPage</name>
149     <message>
150         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="36"/>
151         <source>Appearance</source>
152         <translation>Vzhled</translation>
153     </message>
154     <message>
155         <source>General</source>
156         <translation type="obsolete">Obecné</translation>
157     </message>
158     <message>
159         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="69"/>
160         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="46"/>
161         <source>&lt;System Default&gt;</source>
162         <translation>&lt;Systémové výchozí&gt;</translation>
163     </message>
164     <message>
165         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="14"/>
166         <source>Form</source>
167         <translation></translation>
168     </message>
169     <message>
170         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="20"/>
171         <source>Client Style</source>
172         <translation>Styl klienta</translation>
173     </message>
174     <message>
175         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="26"/>
176         <source>Set application style</source>
177         <translation>Zvolte styl aplikace</translation>
178     </message>
179     <message>
180         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="36"/>
181         <source>Language</source>
182         <translation>Jazyk</translation>
183     </message>
184     <message>
185         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="42"/>
186         <source>Set the application language. Requires restart!</source>
187         <translation>Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!</translation>
188     </message>
189     <message>
190         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="62"/>
191         <source>Fonts</source>
192         <translation>Písma</translation>
193     </message>
194     <message>
195         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="68"/>
196         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="84"/>
197         <source>Set font for the main chat window and the chat monitor</source>
198         <translation>Nastaví písmo pro hlavní okno a monitor pokecu</translation>
199     </message>
200     <message>
201         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="71"/>
202         <source>Chat window:</source>
203         <translation>Okno pokecu:</translation>
204     </message>
205     <message>
206         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="93"/>
207         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="141"/>
208         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="189"/>
209         <source>Font</source>
210         <translation>Písmo</translation>
211     </message>
212     <message>
213         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="109"/>
214         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="157"/>
215         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="205"/>
216         <source>Choose...</source>
217         <translation>Vybrat...</translation>
218     </message>
219     <message>
220         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="116"/>
221         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="132"/>
222         <source>Set font for channel and nick lists</source>
223         <translation>Nastaví písmo pro seznam kanálů a přezdívek</translation>
224     </message>
225     <message>
226         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="119"/>
227         <source>Channel list:</source>
228         <translation>Seznam kanálů:</translation>
229     </message>
230     <message>
231         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="164"/>
232         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="180"/>
233         <source>Set font for the input line</source>
234         <translation>Nastaví písmo pro vstupní řádku</translation>
235     </message>
236     <message>
237         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="167"/>
238         <source>Input line:</source>
239         <translation>Vstupní řádka:</translation>
240     </message>
241     <message>
242         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="215"/>
243         <source>Misc</source>
244         <translation>Různé</translation>
245     </message>
246     <message>
247         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="221"/>
248         <source>Show a website preview window when hovering the mouse over a web address</source>
249         <translation>Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad url</translation>
250     </message>
251     <message>
252         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="224"/>
253         <source>Show previews of webpages on URL hover</source>
254         <translation>Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad url</translation>
255     </message>
256     <message>
257         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="234"/>
258         <source>Show status icons in channel and nick lists</source>
259         <translation>Zobrazuje  ikonky se stavem v seznamu kanálů a přezdívek</translation>
260     </message>
261     <message>
262         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="237"/>
263         <source>Use icons in channel and nick lists</source>
264         <translation>Používat ikonky v seznamu kanálů a přezdívek</translation>
265     </message>
266     <message>
267         <source>Client style:</source>
268         <translation type="obsolete">Styl klienta:</translation>
269     </message>
270     <message>
271         <source>Language:</source>
272         <translation type="obsolete">Jazyk:</translation>
273     </message>
274     <message>
275         <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="51"/>
276         <source>&lt;Original&gt;</source>
277         <translation>&lt;Původní&gt;</translation>
278     </message>
279     <message>
280         <source>Note: needs client restart for full effect!</source>
281         <translation type="obsolete">Poznámka: klient se musí restartovat pro změnu!</translation>
282     </message>
283     <message>
284         <source>Misc:</source>
285         <translation type="obsolete">Různé:</translation>
286     </message>
287     <message>
288         <source>Show Web Previews</source>
289         <translation type="obsolete">Zobrazit náhledy webů</translation>
290     </message>
291     <message>
292         <source>Use Icons to represent away state of Users</source>
293         <translation type="obsolete">Použít ikonky pro reprezentaci stavu uživatelů (přítomen/vzdálen)</translation>
294     </message>
295 </context>
296 <context>
297     <name>AwayLogView</name>
298     <message>
299         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="33"/>
300         <source>Away Log</source>
301         <translation>Logovaní při nastavení pryč</translation>
302     </message>
303     <message>
304         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="44"/>
305         <source>Show Network Name</source>
306         <translation>Zobrazit název sítě</translation>
307     </message>
308     <message>
309         <location filename="../src/qtui/awaylogview.cpp" line="49"/>
310         <source>Show Buffer Name</source>
311         <translation>Zobrazit název záložky</translation>
312     </message>
313 </context>
314 <context>
315     <name>BacklogSettingsPage</name>
316     <message>
317         <source>Behaviour</source>
318         <translation type="obsolete">Chování</translation>
319     </message>
320     <message>
321         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp" line="27"/>
322         <source>Backlog</source>
323         <translation>Historie</translation>
324     </message>
325     <message>
326         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp" line="27"/>
327         <source>Misc</source>
328         <translation>Různé</translation>
329     </message>
330     <message>
331         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="13"/>
332         <source>Form</source>
333         <translation></translation>
334     </message>
335     <message>
336         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="40"/>
337         <source>DynamicBacklogAmount</source>
338         <translation type="unfinished"></translation>
339     </message>
340     <message>
341         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="74"/>
342         <source>Backlog Request Method:</source>
343         <translation type="unfinished"></translation>
344     </message>
345     <message>
346         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="82"/>
347         <source>Fixed Amount per Buffer</source>
348         <translation type="unfinished"></translation>
349     </message>
350     <message>
351         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="87"/>
352         <source>Unread Messages per Buffer</source>
353         <translation type="unfinished"></translation>
354     </message>
355     <message>
356         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="92"/>
357         <source>Global Unread Messages</source>
358         <translation>Globální nepřečtené zprávy</translation>
359     </message>
360     <message>
361         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="122"/>
362         <source>The simplest Requester. It fetches a fixed amount of lines for each buffer from the Backlog.</source>
363         <translation type="unfinished"></translation>
364     </message>
365     <message>
366         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="137"/>
367         <source>amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established.</source>
368         <translation type="unfinished"></translation>
369     </message>
370     <message>
371         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="140"/>
372         <source>Initial backlog amount:</source>
373         <translation type="unfinished"></translation>
374     </message>
375     <message>
376         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="156"/>
377         <source>FixedBacklogAmount</source>
378         <translation type="unfinished"></translation>
379     </message>
380     <message>
381         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="198"/>
382         <source>This requester fetches unread messages for each buffer individually. The amount of lines can be limited per buffer.
383
384 You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context.</source>
385         <translation type="unfinished"></translation>
386     </message>
387     <message>
388         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="353"/>
389         <source>GlobalUnreadBacklogLimit</source>
390         <translation type="unfinished"></translation>
391     </message>
392     <message>
393         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="385"/>
394         <source>GlobalUnreadBacklogAdditional</source>
395         <translation type="unfinished"></translation>
396     </message>
397     <message>
398         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="215"/>
399         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="225"/>
400         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="341"/>
401         <source>Maximum amount of messages to be fetched per buffer.</source>
402         <translation type="unfinished"></translation>
403     </message>
404     <message>
405         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="218"/>
406         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="334"/>
407         <source>Limit:</source>
408         <translation>Limit:</translation>
409     </message>
410     <message>
411         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="237"/>
412         <source>PerBufferUnreadBacklogLimit</source>
413         <translation type="unfinished"></translation>
414     </message>
415     <message>
416         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="247"/>
417         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="257"/>
418         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="363"/>
419         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="373"/>
420         <source>Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here.</source>
421         <translation type="unfinished"></translation>
422     </message>
423     <message>
424         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="250"/>
425         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="366"/>
426         <source>Additional Messages:</source>
427         <translation type="unfinished"></translation>
428     </message>
429     <message>
430         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="269"/>
431         <source>PerBufferUnreadBacklogAdditional</source>
432         <translation type="unfinished"></translation>
433     </message>
434     <message>
435         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="311"/>
436         <source>This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all buffers.
437
438 Note: this requester is not recommended if you use hidden buffer or have inactive buffers (i.e.: no stale queries or channels).
439 It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.
440
441 You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context similar.</source>
442         <translation type="unfinished"></translation>
443     </message>
444     <message>
445         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="331"/>
446         <source>Maximum amount of messages to be fetched over all buffers.</source>
447         <translation type="unfinished"></translation>
448     </message>
449     <message>
450         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="21"/>
451         <source>Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view.</source>
452         <translation type="unfinished"></translation>
453     </message>
454     <message>
455         <location filename="../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui" line="24"/>
456         <source>Dynamic backlog amount:</source>
457         <translation type="unfinished"></translation>
458     </message>
459 </context>
460 <context>
461     <name>BufferItem</name>
462     <message>
463         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="297"/>
464         <source>&lt;p&gt; %1 - %2 &lt;/p&gt;</source>
465         <translation>&lt;p&gt; %1 - %2 &lt;/p&gt;</translation>
466     </message>
467 </context>
468 <context>
469     <name>BufferView</name>
470     <message>
471         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="256"/>
472         <source>Merge buffers permanently?</source>
473         <translation>Sloučit trvale záložky?</translation>
474     </message>
475     <message>
476         <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="257"/>
477         <source>Do you want to merge the buffer &quot;%1&quot; permanently into buffer &quot;%2&quot;?
478  This cannot be reversed!</source>
479         <translation>Opravdu chcete trvale sloučit záložku &quot;%1&quot; do záložky &quot;%2&quot;?
480 Tuto operaci nelze zvrátit!</translation>
481     </message>
482 </context>
483 <context>
484     <name>BufferViewDock</name>
485     <message>
486         <source>All Buffers</source>
487         <translation type="obsolete">Všechny záložky</translation>
488     </message>
489 </context>
490 <context>
491     <name>BufferViewEditDlg</name>
492     <message>
493         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="13"/>
494         <source>Dialog</source>
495         <translation></translation>
496     </message>
497     <message>
498         <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="21"/>
499         <source>Please enter a name for the buffer view:</source>
500         <translation>Prosím zadejte název pohledu na záložky:</translation>
501     </message>
502     <message>
503         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="520"/>
504         <source>Add Buffer View</source>
505         <translation>Přidat pohled na záložky</translation>
506     </message>
507 </context>
508 <context>
509     <name>BufferViewFilter</name>
510     <message>
511         <source>Edit Mode</source>
512         <translation type="obsolete">Editační mód</translation>
513     </message>
514     <message>
515         <location filename="../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp" line="54"/>
516         <source>Show / Hide buffers</source>
517         <translation>Zobrazit / Skrýt záložky</translation>
518     </message>
519 </context>
520 <context>
521     <name>BufferViewSettingsPage</name>
522     <message>
523         <source>General</source>
524         <translation type="obsolete">Obecné</translation>
525     </message>
526     <message>
527         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="36"/>
528         <source>Buffer Views</source>
529         <translation>Pohledy na záložky</translation>
530     </message>
531     <message>
532         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="36"/>
533         <source>Appearance</source>
534         <translation>Vzhled</translation>
535     </message>
536     <message>
537         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="117"/>
538         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="99"/>
539         <source>All</source>
540         <translation>Vše</translation>
541     </message>
542     <message>
543         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="342"/>
544         <source>Delete Buffer View?</source>
545         <translation>Smazat pohled na záložky?</translation>
546     </message>
547     <message>
548         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="343"/>
549         <source>Do you really want to delete the buffer view &quot;%1&quot;?</source>
550         <translation>Opravdu chcete smazat pohled na záložky &quot;%1&quot;?</translation>
551     </message>
552     <message>
553         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="13"/>
554         <source>Form</source>
555         <translation>Form</translation>
556     </message>
557     <message>
558         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="30"/>
559         <source>Re&amp;name...</source>
560         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
561     </message>
562     <message>
563         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="47"/>
564         <source>&amp;Add...</source>
565         <translation>Příd&amp;at...</translation>
566     </message>
567     <message>
568         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="70"/>
569         <source>De&amp;lete</source>
570         <translation>&amp;Smazat</translation>
571     </message>
572     <message>
573         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="83"/>
574         <source>Buffer View  Settings</source>
575         <translation>Nastavení pohledu na záložky</translation>
576     </message>
577     <message>
578         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="91"/>
579         <source>Network:</source>
580         <translation>Síť:</translation>
581     </message>
582     <message>
583         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="109"/>
584         <source>Restrict Buffers to:</source>
585         <translation>Omezit záložky na:</translation>
586     </message>
587     <message>
588         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="115"/>
589         <source>This option is not available when all Networks are visible.
590 In this mode no separate status buffer is displayed.</source>
591         <translation>Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě
592 V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu.</translation>
593     </message>
594     <message>
595         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="119"/>
596         <source>Status Buffers</source>
597         <translation>Záložky stavu</translation>
598     </message>
599     <message>
600         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="126"/>
601         <source>Channel Buffers</source>
602         <translation>Záložky kanálů</translation>
603     </message>
604     <message>
605         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="133"/>
606         <source>Query Buffers</source>
607         <translation>Záložky pokeců</translation>
608     </message>
609     <message>
610         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="143"/>
611         <source>Hide inactive Buffers</source>
612         <translation>Skrýt neaktivní záložky</translation>
613     </message>
614     <message>
615         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="150"/>
616         <source>Add new Buffers automatically</source>
617         <translation>Přidávat nové záložky automaticky</translation>
618     </message>
619     <message>
620         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="157"/>
621         <source>Sort alphabetically</source>
622         <translation>Seřadit abecedně</translation>
623     </message>
624     <message>
625         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="164"/>
626         <source>Minimum Activity:</source>
627         <translation>Minimální aktivita:</translation>
628     </message>
629     <message>
630         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="172"/>
631         <source>No Activity</source>
632         <translation>Žádná aktivita</translation>
633     </message>
634     <message>
635         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="177"/>
636         <source>Other Activity</source>
637         <translation>Další aktivity</translation>
638     </message>
639     <message>
640         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="182"/>
641         <source>New Message</source>
642         <translation>Nová zpráva</translation>
643     </message>
644     <message>
645         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="187"/>
646         <source>Highlight</source>
647         <translation>Zvýraznění</translation>
648     </message>
649     <message>
650         <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="213"/>
651         <source>Preview:</source>
652         <translation>Náhled:</translation>
653     </message>
654 </context>
655 <context>
656     <name>BufferViewWidget</name>
657     <message>
658         <location filename="../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui" line="27"/>
659         <source>BufferView</source>
660         <translation>Pohled na záložky</translation>
661     </message>
662 </context>
663 <context>
664     <name>BufferWidget</name>
665     <message>
666         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="73"/>
667         <source>Zoom In</source>
668         <translation>Přiblížit</translation>
669     </message>
670     <message>
671         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="79"/>
672         <source>Zoom Out</source>
673         <translation>Oddálit</translation>
674     </message>
675     <message>
676         <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="84"/>
677         <source>Actual Size</source>
678         <translation>Současná velikost</translation>
679     </message>
680     <message>
681         <source>Zoom Original</source>
682         <translation type="obsolete">Původní velikost</translation>
683     </message>
684     <message>
685         <source>Ctrl+0</source>
686         <translation type="obsolete">Ctrl+0</translation>
687     </message>
688     <message>
689         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
690 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
691 p, li { white-space: pre-wrap; }
692 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
693 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-large.png&quot; /&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;uassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
694 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Chat comfortably. Anywhere.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
695         <translation type="obsolete">&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-large.png&quot; /&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;uassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Pohodlné vykecávání odkudkoliv.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
696     </message>
697 </context>
698 <context>
699     <name>ChannelBufferItem</name>
700     <message>
701         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="461"/>
702         <source>&lt;b&gt;Channel %1&lt;/b&gt;</source>
703         <translation>&lt;b&gt;Kanál %1&lt;/b&gt;</translation>
704     </message>
705     <message>
706         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="464"/>
707         <source>&lt;b&gt;Users:&lt;/b&gt; %1</source>
708         <translation>&lt;b&gt;uživatelé:&lt;/b&gt; %1</translation>
709     </message>
710     <message>
711         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="468"/>
712         <source>&lt;b&gt;Mode:&lt;/b&gt; %1</source>
713         <translation>&lt;b&gt;Mód:&lt;/b&gt; %1</translation>
714     </message>
715     <message>
716         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="480"/>
717         <source>&lt;b&gt;Topic:&lt;/b&gt; %1</source>
718         <translation>&lt;b&gt;Téma:&lt;/b&gt; %1</translation>
719     </message>
720     <message>
721         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="484"/>
722         <source>Not active &lt;br /&gt; Double-click to join</source>
723         <translation>Neaktivní &lt;br /&gt; Dvojklikem vstupte</translation>
724     </message>
725     <message>
726         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="487"/>
727         <source>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</source>
728         <translation>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</translation>
729     </message>
730 </context>
731 <context>
732     <name>ChannelListDlg</name>
733     <message>
734         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="13"/>
735         <source>Channel List</source>
736         <translation>Seznam Kanálů</translation>
737     </message>
738     <message>
739         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="37"/>
740         <source>Search Pattern:</source>
741         <translation>Vyhledávaný text:</translation>
742     </message>
743     <message>
744         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="47"/>
745         <source>Toggle between simple and advanced mode.
746 Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server.</source>
747         <translation>Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru.</translation>
748     </message>
749     <message>
750         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="61"/>
751         <source>Show Channels</source>
752         <translation>Zobrazit kanály</translation>
753     </message>
754     <message>
755         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="85"/>
756         <source>Filter:</source>
757         <translation>Filtr:</translation>
758     </message>
759     <message>
760         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="97"/>
761         <source>Errors Occured:</source>
762         <translation>Nastalé chyby:</translation>
763     </message>
764     <message>
765         <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="131"/>
766         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
767 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
768 p, li { white-space: pre-wrap; }
769 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
770 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11&lt;/p&gt;
771 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
772         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;TADY UŽ ANI SVĚCENÁ VODA NEPOMŮŽE!!11&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
773     </message>
774 </context>
775 <context>
776     <name>ChatMonitorSettingsPage</name>
777     <message>
778         <source>General</source>
779         <translation type="obsolete">Obecné</translation>
780     </message>
781     <message>
782         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="35"/>
783         <source>Chat Monitor</source>
784         <translation type="unfinished"></translation>
785     </message>
786     <message>
787         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="35"/>
788         <source>Appearance</source>
789         <translation>Vzhled</translation>
790     </message>
791     <message>
792         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="58"/>
793         <source>Opt In</source>
794         <translation type="unfinished"></translation>
795     </message>
796     <message>
797         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="59"/>
798         <source>Opt Out</source>
799         <translation type="unfinished"></translation>
800     </message>
801     <message>
802         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="236"/>
803         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="132"/>
804         <source>Show:</source>
805         <translation>Zobrazit:</translation>
806     </message>
807     <message>
808         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp" line="239"/>
809         <source>Ignore:</source>
810         <translation>Ignorovat:</translation>
811     </message>
812     <message>
813         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="13"/>
814         <source>Form</source>
815         <translation></translation>
816     </message>
817     <message>
818         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="21"/>
819         <source>Operation Mode:</source>
820         <translation>Operační režim:</translation>
821     </message>
822     <message>
823         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="28"/>
824         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
825 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
826 p, li { white-space: pre-wrap; }
827 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
828 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Operation modes:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
829 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:400; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-In:&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot; font-weight:400;&quot;&gt;Only buffers on the right side are shown in chatmonitor&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
830 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline;&quot;&gt;Opt-Out:&lt;/span&gt; Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
831         <translation type="unfinished"></translation>
832     </message>
833     <message>
834         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="60"/>
835         <source>Available Buffers:</source>
836         <translation>Dostupné záložky:</translation>
837     </message>
838     <message>
839         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="87"/>
840         <source>Move selected buffers to the left</source>
841         <translation type="unfinished"></translation>
842     </message>
843     <message>
844         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="101"/>
845         <source>Move selected buffers to the right</source>
846         <translation type="unfinished"></translation>
847     </message>
848     <message>
849         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="146"/>
850         <source>Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored</source>
851         <translation type="unfinished"></translation>
852     </message>
853     <message>
854         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="149"/>
855         <source>Always show highlighted messages</source>
856         <translation>Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy</translation>
857     </message>
858     <message>
859         <location filename="../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui" line="156"/>
860         <source>Show own messages</source>
861         <translation>Zobrazovat vlastní zprávy</translation>
862     </message>
863 </context>
864 <context>
865     <name>ChatMonitorView</name>
866     <message>
867         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="50"/>
868         <source>Show Own Messages</source>
869         <translation>Zobrazit vlastní zprávy</translation>
870     </message>
871     <message>
872         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="57"/>
873         <source>Show Network Name</source>
874         <translation>Zobrazit název sítě</translation>
875     </message>
876     <message>
877         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="62"/>
878         <source>Show Buffer Name</source>
879         <translation>Zobrazit název záložky</translation>
880     </message>
881     <message>
882         <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="69"/>
883         <source>Configure...</source>
884         <translation>Nastavit...</translation>
885     </message>
886 </context>
887 <context>
888     <name>ChatScene</name>
889     <message>
890         <location filename="../src/qtui/chatscene.cpp" line="583"/>
891         <source>Copy Selection</source>
892         <translation>Kopírovat označené</translation>
893     </message>
894 </context>
895 <context>
896     <name>ChatViewSearchBar</name>
897     <message>
898         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="13"/>
899         <source>Form</source>
900         <translation></translation>
901     </message>
902     <message>
903         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="19"/>
904         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="33"/>
905         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="44"/>
906         <source>...</source>
907         <translation>...</translation>
908     </message>
909     <message>
910         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="55"/>
911         <source>case sensitive</source>
912         <translation>citlivost na  velikost písmen</translation>
913     </message>
914     <message>
915         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="62"/>
916         <source>search nick</source>
917         <translation>hledat přezdívku</translation>
918     </message>
919     <message>
920         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="69"/>
921         <source>search message</source>
922         <translation>hledat zprávu</translation>
923     </message>
924     <message>
925         <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="82"/>
926         <source>ignore joins, parts, etc.</source>
927         <translation>Ignorovat vstupy, výstupy, atd.</translation>
928     </message>
929 </context>
930 <context>
931     <name>Client</name>
932     <message>
933         <location filename="../src/client/client.cpp" line="266"/>
934         <source>Identity already exists in client!</source>
935         <translation>Identita v klientu již existuje!</translation>
936     </message>
937     <message>
938         <location filename="../src/client/client.cpp" line="353"/>
939         <source>All Buffers</source>
940         <translation>Všechny záložky</translation>
941     </message>
942 </context>
943 <context>
944     <name>ClientBacklogManager</name>
945     <message>
946         <location filename="../src/client/clientbacklogmanager.cpp" line="156"/>
947         <source>Processed %1 messages in %2 seconds.</source>
948         <translation>Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin.</translation>
949     </message>
950 </context>
951 <context>
952     <name>ClientSyncer</name>
953     <message>
954         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="52"/>
955         <source>The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading.</source>
956         <translation>Jádro ke kterému se připojujete je příliš staré! Prosím zvažte jeho aktualizaci.</translation>
957     </message>
958     <message>
959         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="77"/>
960         <source>&lt;b&gt;Invalid data received from core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Disconnecting.</source>
961         <translation>&lt;b&gt;Od jádra přišla špatná data!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Odpojuji se.</translation>
962     </message>
963     <message>
964         <source>Internal connections not yet supported.</source>
965         <translation type="obsolete">Vnitřní spojení ještě nejsou podporována.</translation>
966     </message>
967     <message>
968         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="102"/>
969         <source>No Host to connect to specified.</source>
970         <translation>Nebyl specifikován počítač ke kterému se mám připojit.</translation>
971     </message>
972     <message>
973         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="111"/>
974         <source>&lt;b&gt;This client is built without SSL Support!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Disable the usage of SSL in the account settings.</source>
975         <translation>&lt;b&gt;Tento klient je sestaven bez podpory SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vypněte používání SSL v nastavení účtu.</translation>
976     </message>
977     <message>
978         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="195"/>
979         <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Need at least core/client protocol v%1 to connect.</source>
980         <translation>&lt;b&gt;Jádro ke kterému se připojujete je příliš staré!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Pro připojení je potřeba alespoň protokol jádra/klienta v%1.</translation>
981     </message>
982     <message>
983         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="219"/>
984         <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to does not support SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;If you want to connect anyways, disable the usage of SSL in the account settings.</source>
985         <translation>&lt;b&gt;Jádro ke kterému se připojujete nepodporuje SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Pokud se chcete stejne připojit, vypněte používání SSL v nastavení účtu.</translation>
986     </message>
987     <message>
988         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="248"/>
989         <source>Logging in...</source>
990         <translation>Přihlašuji...</translation>
991     </message>
992     <message>
993         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="382"/>
994         <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="407"/>
995         <source>Cert Digest changed! was: %1</source>
996         <translation>Kontrolní součet certifikatu se zmenil! byl: %1</translation>
997     </message>
998 </context>
999 <context>
1000     <name>ColorSettingsPage</name>
1001     <message>
1002         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="32"/>
1003         <source>Appearance</source>
1004         <translation>Vzhled</translation>
1005     </message>
1006     <message>
1007         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="32"/>
1008         <source>Color settings</source>
1009         <translation>Nastavení barev</translation>
1010     </message>
1011     <message>
1012         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="19"/>
1013         <source>Form</source>
1014         <translation>Od</translation>
1015     </message>
1016     <message>
1017         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="29"/>
1018         <source>Bufferview</source>
1019         <translation>Pohled na záložky</translation>
1020     </message>
1021     <message>
1022         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="35"/>
1023         <source>Activities:</source>
1024         <translation>Aktivity:</translation>
1025     </message>
1026     <message>
1027         <source>FG</source>
1028         <translation type="obsolete">Popředí</translation>
1029     </message>
1030     <message>
1031         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="51"/>
1032         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1734"/>
1033         <source>BG</source>
1034         <translation>Pozadí</translation>
1035     </message>
1036     <message>
1037         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="64"/>
1038         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="404"/>
1039         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="648"/>
1040         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1026"/>
1041         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1747"/>
1042         <source>Use BG</source>
1043         <translation>Použít pozadí</translation>
1044     </message>
1045     <message>
1046         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="77"/>
1047         <source>Default:</source>
1048         <translation>Výchozí:</translation>
1049     </message>
1050     <message>
1051         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="126"/>
1052         <source>Inactive:</source>
1053         <translation>Neaktivní:</translation>
1054     </message>
1055     <message>
1056         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="172"/>
1057         <source>Highlight:</source>
1058         <translation>Zvýrazění:</translation>
1059     </message>
1060     <message>
1061         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="215"/>
1062         <source>New Message:</source>
1063         <translation>Nová zpráva:</translation>
1064     </message>
1065     <message>
1066         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="258"/>
1067         <source>Other Activity:</source>
1068         <translation>Další Aktivity:</translation>
1069     </message>
1070     <message>
1071         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="317"/>
1072         <source>Preview:</source>
1073         <translation>Náhled:</translation>
1074     </message>
1075     <message>
1076         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="324"/>
1077         <source>1</source>
1078         <translation></translation>
1079     </message>
1080     <message>
1081         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="349"/>
1082         <source>Chatview</source>
1083         <translation type="unfinished"></translation>
1084     </message>
1085     <message>
1086         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="365"/>
1087         <source>Server Activity</source>
1088         <translation type="unfinished"></translation>
1089     </message>
1090     <message>
1091         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="41"/>
1092         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="384"/>
1093         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="625"/>
1094         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1003"/>
1095         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1724"/>
1096         <source>Foreground</source>
1097         <translation>Popředí</translation>
1098     </message>
1099     <message>
1100         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="394"/>
1101         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="635"/>
1102         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1013"/>
1103         <source>Background</source>
1104         <translation>Pozadí</translation>
1105     </message>
1106     <message>
1107         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="417"/>
1108         <source>Error Message:</source>
1109         <translation type="unfinished"></translation>
1110     </message>
1111     <message>
1112         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="463"/>
1113         <source>Notice Message:</source>
1114         <translation type="unfinished"></translation>
1115     </message>
1116     <message>
1117         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="509"/>
1118         <source>Plain Message:</source>
1119         <translation type="unfinished"></translation>
1120     </message>
1121     <message>
1122         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="555"/>
1123         <source>Server Message:</source>
1124         <translation type="unfinished"></translation>
1125     </message>
1126     <message>
1127         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="601"/>
1128         <source>Highlight Message:</source>
1129         <translation type="unfinished"></translation>
1130     </message>
1131     <message>
1132         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="619"/>
1133         <source>User Activity</source>
1134         <translation type="unfinished"></translation>
1135     </message>
1136     <message>
1137         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="661"/>
1138         <source>Action Message:</source>
1139         <translation type="unfinished"></translation>
1140     </message>
1141     <message>
1142         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="707"/>
1143         <source>Join Message:</source>
1144         <translation type="unfinished"></translation>
1145     </message>
1146     <message>
1147         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="753"/>
1148         <source>Kick Message:</source>
1149         <translation type="unfinished"></translation>
1150     </message>
1151     <message>
1152         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="799"/>
1153         <source>Mode Message:</source>
1154         <translation type="unfinished"></translation>
1155     </message>
1156     <message>
1157         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="845"/>
1158         <source>Part Message:</source>
1159         <translation type="unfinished"></translation>
1160     </message>
1161     <message>
1162         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="891"/>
1163         <source>Quit Message:</source>
1164         <translation type="unfinished"></translation>
1165     </message>
1166     <message>
1167         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="937"/>
1168         <source>Rename Message:</source>
1169         <translation type="unfinished"></translation>
1170     </message>
1171     <message>
1172         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="997"/>
1173         <source>Message</source>
1174         <translation>Zprávy</translation>
1175     </message>
1176     <message>
1177         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1039"/>
1178         <source>Timestamp:</source>
1179         <translation>Časová známka:</translation>
1180     </message>
1181     <message>
1182         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1085"/>
1183         <source>Sender:</source>
1184         <translation>Odesilatel:</translation>
1185     </message>
1186     <message>
1187         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1092"/>
1188         <source>Nick:</source>
1189         <translation type="unfinished"></translation>
1190     </message>
1191     <message>
1192         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1144"/>
1193         <source>Hostmask:</source>
1194         <translation type="unfinished"></translation>
1195     </message>
1196     <message>
1197         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1196"/>
1198         <source>Channelname:</source>
1199         <translation type="unfinished"></translation>
1200     </message>
1201     <message>
1202         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1248"/>
1203         <source>Mode flags:</source>
1204         <translation type="unfinished"></translation>
1205     </message>
1206     <message>
1207         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1300"/>
1208         <source>Url:</source>
1209         <translation type="unfinished"></translation>
1210     </message>
1211     <message>
1212         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1352"/>
1213         <source>New Message Marker:</source>
1214         <translation type="unfinished"></translation>
1215     </message>
1216     <message>
1217         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1366"/>
1218         <source>Enable</source>
1219         <translation>Povolit</translation>
1220     </message>
1221     <message>
1222         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1373"/>
1223         <source>Sender auto coloring:</source>
1224         <translation type="unfinished"></translation>
1225     </message>
1226     <message>
1227         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1453"/>
1228         <source>Mirc Color Codes</source>
1229         <translation>Kódy barev MIRC</translation>
1230     </message>
1231     <message>
1232         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1465"/>
1233         <source>Color Codes</source>
1234         <translation>Kódy barev</translation>
1235     </message>
1236     <message>
1237         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1471"/>
1238         <source>Color 0:</source>
1239         <translation type="unfinished"></translation>
1240     </message>
1241     <message>
1242         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1492"/>
1243         <source>Color 1:</source>
1244         <translation type="unfinished"></translation>
1245     </message>
1246     <message>
1247         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1513"/>
1248         <source>Color 2:</source>
1249         <translation type="unfinished"></translation>
1250     </message>
1251     <message>
1252         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1534"/>
1253         <source>Color 3:</source>
1254         <translation type="unfinished"></translation>
1255     </message>
1256     <message>
1257         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1555"/>
1258         <source>Color 4:</source>
1259         <translation type="unfinished"></translation>
1260     </message>
1261     <message>
1262         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1576"/>
1263         <source>Color 5:</source>
1264         <translation type="unfinished"></translation>
1265     </message>
1266     <message>
1267         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1597"/>
1268         <source>Color 6:</source>
1269         <translation type="unfinished"></translation>
1270     </message>
1271     <message>
1272         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1618"/>
1273         <source>Color 7:</source>
1274         <translation type="unfinished"></translation>
1275     </message>
1276     <message>
1277         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1639"/>
1278         <source>Color 8:</source>
1279         <translation type="unfinished"></translation>
1280     </message>
1281     <message>
1282         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1646"/>
1283         <source>Color 14:</source>
1284         <translation type="unfinished"></translation>
1285     </message>
1286     <message>
1287         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1653"/>
1288         <source>Color 15:</source>
1289         <translation type="unfinished"></translation>
1290     </message>
1291     <message>
1292         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1660"/>
1293         <source>Color 13:</source>
1294         <translation type="unfinished"></translation>
1295     </message>
1296     <message>
1297         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1667"/>
1298         <source>Color 12:</source>
1299         <translation type="unfinished"></translation>
1300     </message>
1301     <message>
1302         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1674"/>
1303         <source>Color 11:</source>
1304         <translation type="unfinished"></translation>
1305     </message>
1306     <message>
1307         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1681"/>
1308         <source>Color 10:</source>
1309         <translation type="unfinished"></translation>
1310     </message>
1311     <message>
1312         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1688"/>
1313         <source>Color 9:</source>
1314         <translation type="unfinished"></translation>
1315     </message>
1316     <message>
1317         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1712"/>
1318         <source>Nickview</source>
1319         <translation type="unfinished"></translation>
1320     </message>
1321     <message>
1322         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1718"/>
1323         <source>Nick status:</source>
1324         <translation>Stavy přezdívek:</translation>
1325     </message>
1326     <message>
1327         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1760"/>
1328         <source>Online:</source>
1329         <translation></translation>
1330     </message>
1331     <message>
1332         <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1806"/>
1333         <source>Away:</source>
1334         <translation>Pryč:</translation>
1335     </message>
1336 </context>
1337 <context>
1338     <name>ContentsChatItem</name>
1339     <message>
1340         <location filename="../src/qtui/chatitem.cpp" line="611"/>
1341         <source>Copy Link Address</source>
1342         <translation>Kopírovat adresu odkazu</translation>
1343     </message>
1344 </context>
1345 <context>
1346     <name>ContextMenuActionProvider</name>
1347     <message>
1348         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="35"/>
1349         <source>Connect</source>
1350         <translation>Připojit</translation>
1351     </message>
1352     <message>
1353         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="36"/>
1354         <source>Disconnect</source>
1355         <translation>Odpojit</translation>
1356     </message>
1357     <message>
1358         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="38"/>
1359         <source>Join</source>
1360         <translation>Vstoupit</translation>
1361     </message>
1362     <message>
1363         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="39"/>
1364         <source>Part</source>
1365         <translation>Opustit</translation>
1366     </message>
1367     <message>
1368         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="40"/>
1369         <source>Delete Buffer(s)...</source>
1370         <translation>Smazat záložku/y...</translation>
1371     </message>
1372     <message>
1373         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="41"/>
1374         <source>Show Buffer</source>
1375         <translation>Zobrazít záložku</translation>
1376     </message>
1377     <message>
1378         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="43"/>
1379         <source>Joins</source>
1380         <translation>Vstupy</translation>
1381     </message>
1382     <message>
1383         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="44"/>
1384         <source>Parts</source>
1385         <translation>Opuštění</translation>
1386     </message>
1387     <message>
1388         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="45"/>
1389         <source>Quits</source>
1390         <translation>Ukončení</translation>
1391     </message>
1392     <message>
1393         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="46"/>
1394         <source>Nick Changes</source>
1395         <translation type="unfinished"></translation>
1396     </message>
1397     <message>
1398         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="47"/>
1399         <source>Mode Changes</source>
1400         <translation type="unfinished"></translation>
1401     </message>
1402     <message>
1403         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="48"/>
1404         <source>Day Changes</source>
1405         <translation type="unfinished"></translation>
1406     </message>
1407     <message>
1408         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="49"/>
1409         <source>Set as Default...</source>
1410         <translation type="unfinished"></translation>
1411     </message>
1412     <message>
1413         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="50"/>
1414         <source>Use Defaults...</source>
1415         <translation type="unfinished"></translation>
1416     </message>
1417     <message>
1418         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="52"/>
1419         <source>Join Channel...</source>
1420         <translation type="unfinished"></translation>
1421     </message>
1422     <message>
1423         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="54"/>
1424         <source>Start Query</source>
1425         <translation type="unfinished"></translation>
1426     </message>
1427     <message>
1428         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="55"/>
1429         <source>Show Query</source>
1430         <translation type="unfinished"></translation>
1431     </message>
1432     <message>
1433         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="56"/>
1434         <source>Whois</source>
1435         <translation type="unfinished"></translation>
1436     </message>
1437     <message>
1438         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="58"/>
1439         <source>Version</source>
1440         <translation type="unfinished"></translation>
1441     </message>
1442     <message>
1443         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="59"/>
1444         <source>Time</source>
1445         <translation type="unfinished"></translation>
1446     </message>
1447     <message>
1448         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="60"/>
1449         <source>Ping</source>
1450         <translation type="unfinished"></translation>
1451     </message>
1452     <message>
1453         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="61"/>
1454         <source>Finger</source>
1455         <translation type="unfinished"></translation>
1456     </message>
1457     <message>
1458         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="63"/>
1459         <source>Give Operator Status</source>
1460         <translation type="unfinished"></translation>
1461     </message>
1462     <message>
1463         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="64"/>
1464         <source>Take Operator Status</source>
1465         <translation type="unfinished"></translation>
1466     </message>
1467     <message>
1468         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="65"/>
1469         <source>Give Voice</source>
1470         <translation type="unfinished"></translation>
1471     </message>
1472     <message>
1473         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="66"/>
1474         <source>Take Voice</source>
1475         <translation type="unfinished"></translation>
1476     </message>
1477     <message>
1478         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="67"/>
1479         <source>Kick From Channel</source>
1480         <translation>Vyhodit z kanálu</translation>
1481     </message>
1482     <message>
1483         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="68"/>
1484         <source>Ban From Channel</source>
1485         <translation type="unfinished"></translation>
1486     </message>
1487     <message>
1488         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="69"/>
1489         <source>Kick &amp;&amp; Ban</source>
1490         <translation type="unfinished"></translation>
1491     </message>
1492     <message>
1493         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="71"/>
1494         <source>Hide Buffer(s) Temporarily</source>
1495         <translation type="unfinished"></translation>
1496     </message>
1497     <message>
1498         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="72"/>
1499         <source>Hide Buffer(s) Permanently</source>
1500         <translation type="unfinished"></translation>
1501     </message>
1502     <message>
1503         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="73"/>
1504         <source>Show Channel List</source>
1505         <translation type="unfinished"></translation>
1506     </message>
1507     <message>
1508         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="74"/>
1509         <source>Show Ignore List</source>
1510         <translation type="unfinished"></translation>
1511     </message>
1512     <message>
1513         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="86"/>
1514         <source>Hide Events</source>
1515         <translation>Skrýt události</translation>
1516     </message>
1517     <message>
1518         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="94"/>
1519         <source>CTCP</source>
1520         <translation type="unfinished"></translation>
1521     </message>
1522     <message>
1523         <location filename="../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp" line="106"/>
1524         <source>Actions</source>
1525         <translation>Akce</translation>
1526     </message>
1527 </context>
1528 <context>
1529     <name>Core</name>
1530     <message>
1531         <location filename="../src/core/core.cpp" line="156"/>
1532         <source>Could not initialize any storage backend! Exiting...</source>
1533         <translation>Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím...</translation>
1534     </message>
1535     <message>
1536         <source>Currently, Quassel only supports SQLite3. You need to build your
1537 Qt library with the sqlite plugin enabled in order for quasselcore
1538 to work.</source>
1539         <translation type="obsolete">V současné době Quassel podporuje pouze SQLite3. Musíte sestavit svouQt knihovnu s podporou pro sqlite plugin, aby Qassel jádro mohlo fungovat.</translation>
1540     </message>
1541     <message>
1542         <location filename="../src/core/core.cpp" line="157"/>
1543         <source>Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your
1544 Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore
1545 to work.</source>
1546         <translation type="unfinished"></translation>
1547     </message>
1548     <message>
1549         <location filename="../src/core/core.cpp" line="206"/>
1550         <source>Calling restoreState() even though active sessions exist!</source>
1551         <translation type="unfinished"></translation>
1552     </message>
1553     <message>
1554         <location filename="../src/core/core.cpp" line="247"/>
1555         <source>Admin user or password not set.</source>
1556         <translation>Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno.</translation>
1557     </message>
1558     <message>
1559         <location filename="../src/core/core.cpp" line="251"/>
1560         <source>Could not setup storage!</source>
1561         <translation type="unfinished"></translation>
1562     </message>
1563     <message>
1564         <location filename="../src/core/core.cpp" line="255"/>
1565         <source>Creating admin user...</source>
1566         <translation type="unfinished"></translation>
1567     </message>
1568     <message>
1569         <location filename="../src/core/core.cpp" line="368"/>
1570         <source>Invalid listen address %1</source>
1571         <translation type="unfinished"></translation>
1572     </message>
1573     <message>
1574         <location filename="../src/core/core.cpp" line="376"/>
1575         <source>Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3</source>
1576         <translation type="unfinished"></translation>
1577     </message>
1578     <message>
1579         <location filename="../src/core/core.cpp" line="384"/>
1580         <source>Could not open IPv4 interface %1:%2: %3</source>
1581         <translation type="unfinished"></translation>
1582     </message>
1583     <message>
1584         <location filename="../src/core/core.cpp" line="392"/>
1585         <source>Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3</source>
1586         <translation type="unfinished"></translation>
1587     </message>
1588     <message>
1589         <location filename="../src/core/core.cpp" line="403"/>
1590         <source>Could not open IPv6 interface %1:%2: %3</source>
1591         <translation type="unfinished"></translation>
1592     </message>
1593     <message>
1594         <location filename="../src/core/core.cpp" line="411"/>
1595         <source>Invalid listen address %1, unknown network protocol</source>
1596         <translation type="unfinished"></translation>
1597     </message>
1598     <message>
1599         <location filename="../src/core/core.cpp" line="420"/>
1600         <source>Could not open any network interfaces to listen on!</source>
1601         <translation type="unfinished"></translation>
1602     </message>
1603     <message>
1604         <location filename="../src/core/core.cpp" line="454"/>
1605         <source>Client connected from</source>
1606         <translation type="unfinished"></translation>
1607     </message>
1608     <message>
1609         <location filename="../src/core/core.cpp" line="457"/>
1610         <source>Closing server for basic setup.</source>
1611         <translation type="unfinished"></translation>
1612     </message>
1613     <message>
1614         <location filename="../src/core/core.cpp" line="476"/>
1615         <source>Antique client trying to connect... refusing.</source>
1616         <translation type="unfinished"></translation>
1617     </message>
1618     <message>
1619         <location filename="../src/core/core.cpp" line="488"/>
1620         <source>&lt;b&gt;Your Quassel Client is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;This core needs at least client/core protocol version %1.&lt;br&gt;Please consider upgrading your client.</source>
1621         <translation type="unfinished"></translation>
1622     </message>
1623     <message>
1624         <location filename="../src/core/core.cpp" line="492"/>
1625         <location filename="../src/core/core.cpp" line="574"/>
1626         <location filename="../src/core/core.cpp" line="598"/>
1627         <source>Client</source>
1628         <translation>Klient</translation>
1629     </message>
1630     <message>
1631         <location filename="../src/core/core.cpp" line="492"/>
1632         <source>too old, rejecting.</source>
1633         <translation type="unfinished"></translation>
1634     </message>
1635     <message>
1636         <location filename="../src/core/core.cpp" line="504"/>
1637         <source>&lt;b&gt;Quassel Core Version %1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Built: %2&lt;br&gt;Up %3d%4h%5m (since %6)</source>
1638         <translation type="unfinished"></translation>
1639     </message>
1640     <message>
1641         <location filename="../src/core/core.cpp" line="554"/>
1642         <source>Starting TLS for Client:</source>
1643         <translation type="unfinished"></translation>
1644     </message>
1645     <message>
1646         <location filename="../src/core/core.cpp" line="572"/>
1647         <source>&lt;b&gt;Client not initialized!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;You need to send an init message before trying to login.</source>
1648         <translation type="unfinished"></translation>
1649     </message>
1650     <message>
1651         <location filename="../src/core/core.cpp" line="574"/>
1652         <source>did not send an init message before trying to login, rejecting.</source>
1653         <translation type="unfinished"></translation>
1654     </message>
1655     <message>
1656         <location filename="../src/core/core.cpp" line="592"/>
1657         <source>&lt;b&gt;Invalid username or password!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;The username/password combination you supplied could not be found in the database.</source>
1658         <translation type="unfinished"></translation>
1659     </message>
1660     <message>
1661         <location filename="../src/core/core.cpp" line="598"/>
1662         <source>initialized and authenticated successfully as &quot;%1&quot; (UserId: %2).</source>
1663         <translation type="unfinished"></translation>
1664     </message>
1665     <message>
1666         <location filename="../src/core/core.cpp" line="609"/>
1667         <source>Non-authed client disconnected.</source>
1668         <translation type="unfinished"></translation>
1669     </message>
1670     <message>
1671         <location filename="../src/core/core.cpp" line="615"/>
1672         <source>Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)</source>
1673         <translation type="unfinished"></translation>
1674     </message>
1675     <message>
1676         <location filename="../src/core/core.cpp" line="659"/>
1677         <source>Could not initialize session for client:</source>
1678         <translation type="unfinished"></translation>
1679     </message>
1680 </context>
1681 <context>
1682     <name>CoreAccountEditDlg</name>
1683     <message>
1684         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="522"/>
1685         <source>Add Core Account</source>
1686         <translation>Přidat účet jádra</translation>
1687     </message>
1688     <message>
1689         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="13"/>
1690         <source>Edit Core Account</source>
1691         <translation>Upravit účet jádra</translation>
1692     </message>
1693     <message>
1694         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="21"/>
1695         <source>Account Details</source>
1696         <translation>Detaily účtu</translation>
1697     </message>
1698     <message>
1699         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="29"/>
1700         <source>Account Name:</source>
1701         <translation>Název účtu:</translation>
1702     </message>
1703     <message>
1704         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="36"/>
1705         <source>Local Core</source>
1706         <translation>Lokální jádro</translation>
1707     </message>
1708     <message>
1709         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="47"/>
1710         <source>Hostname:</source>
1711         <translation>Název požítače:</translation>
1712     </message>
1713     <message>
1714         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="54"/>
1715         <source>Port:</source>
1716         <translation>Port:</translation>
1717     </message>
1718     <message>
1719         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="61"/>
1720         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="144"/>
1721         <source>localhost</source>
1722         <translation>tento počítač (localhost)</translation>
1723     </message>
1724     <message>
1725         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="81"/>
1726         <source>Use secure connection (SSL)</source>
1727         <translation>Použít zabezpečené spojení (SSL)</translation>
1728     </message>
1729     <message>
1730         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="97"/>
1731         <source>Use a proxy:</source>
1732         <translation>Použít proxy:</translation>
1733     </message>
1734     <message>
1735         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="109"/>
1736         <source>Proxy Type:</source>
1737         <translation>Typ proxy:</translation>
1738     </message>
1739     <message>
1740         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="117"/>
1741         <source>Socks 5</source>
1742         <translation>Socks 5</translation>
1743     </message>
1744     <message>
1745         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="122"/>
1746         <source>HTTP</source>
1747         <translation>HTTP</translation>
1748     </message>
1749     <message>
1750         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="130"/>
1751         <source>Proxy Host:</source>
1752         <translation>Počítač:</translation>
1753     </message>
1754     <message>
1755         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="137"/>
1756         <source>Proxy Port:</source>
1757         <translation>Port:</translation>
1758     </message>
1759     <message>
1760         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="170"/>
1761         <source>Proxy Username:</source>
1762         <translation>Uživatelské jméno:</translation>
1763     </message>
1764     <message>
1765         <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="180"/>
1766         <source>Proxy Password:</source>
1767         <translation>Heslo:</translation>
1768     </message>
1769 </context>
1770 <context>
1771     <name>CoreConfigWizard</name>
1772     <message>
1773         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="60"/>
1774         <source>Core Configuration Wizard</source>
1775         <translation>Průvodce nastavením jádra</translation>
1776     </message>
1777     <message>
1778         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="82"/>
1779         <source>Your core has been successfully configured. Logging you in...</source>
1780         <translation>Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se...</translation>
1781     </message>
1782     <message>
1783         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="93"/>
1784         <source>Core configuration failed:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Press &lt;em&gt;Next&lt;/em&gt; to start over.</source>
1785         <translation>Nastavení jádra selhalo:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Stiskněte &lt;em&gt;Další&lt;/em&gt; pro opakování.</translation>
1786     </message>
1787     <message>
1788         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="108"/>
1789         <source>Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!&lt;br&gt;Please remember to configure your identities and networks now.</source>
1790         <translation>Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!&lt;br&gt;Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity.</translation>
1791     </message>
1792 </context>
1793 <context>
1794     <name>CoreConfigWizardAdminUserPage</name>
1795     <message>
1796         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="13"/>
1797         <source>Form</source>
1798         <translation></translation>
1799     </message>
1800     <message>
1801         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="21"/>
1802         <source>Username:</source>
1803         <translation>Uživatelské jméno:</translation>
1804     </message>
1805     <message>
1806         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="31"/>
1807         <source>Password:</source>
1808         <translation>Heslo:</translation>
1809     </message>
1810     <message>
1811         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="45"/>
1812         <source>Repeat password:</source>
1813         <translation>Heslo znovu:</translation>
1814     </message>
1815     <message>
1816         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="59"/>
1817         <source>Remember password</source>
1818         <translation>Pamatovat heslo</translation>
1819     </message>
1820     <message>
1821         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="68"/>
1822         <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1823 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1824 p, li { white-space: pre-wrap; }
1825 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1826 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:600;&quot;&gt;Note: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel&apos;s interface yet.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1827 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;If you need to do these things have a look at the manageusers.py script which is located in the /scripts directory.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
1828         <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
1829 &lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1830 p, li { white-space: pre-wrap; }
1831 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
1832 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:600;&quot;&gt;Poznámka: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;Přidávání více uživatelů a změna uživatelského jména a hesla není v současné době uskutečnitelná skrze grafické rozrhaní Quassel.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
1833 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;
1834 Pokud některou z těchto činností potřebujete provést vyzkoušejte skript manageusers.py z adresáře /scripts.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
1835     </message>
1836 </context>
1837 <context>
1838     <name>CoreConfigWizardIntroPage</name>
1839     <message>
1840         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="13"/>
1841         <source>Form</source>
1842         <translation></translation>
1843     </message>
1844     <message>
1845         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="19"/>
1846         <source>This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core.</source>
1847         <translation>Tento průvodce vás provede skrze nastavení jadra Quassel.</translation>
1848     </message>
1849 </context>
1850 <context>
1851     <name>CoreConfigWizardPages::AdminUserPage</name>
1852     <message>
1853         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="140"/>
1854         <source>Create Admin User</source>
1855         <translation>Vytvořit účet administrátora</translation>
1856     </message>
1857     <message>
1858         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="141"/>
1859         <source>First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges.</source>
1860         <translation>Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva.</translation>
1861     </message>
1862 </context>
1863 <context>
1864     <name>CoreConfigWizardPages::IntroPage</name>
1865     <message>
1866         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="125"/>
1867         <source>Introduction</source>
1868         <translation>Úvod</translation>
1869     </message>
1870 </context>
1871 <context>
1872     <name>CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage</name>
1873     <message>
1874         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="172"/>
1875         <source>Select Storage Backend</source>
1876         <translation>Zvolte skladovací rozhraní</translation>
1877     </message>
1878     <message>
1879         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="173"/>
1880         <source>Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in.</source>
1881         <translation>Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra.</translation>
1882     </message>
1883     <message>
1884         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="267"/>
1885         <source>Connection Properties</source>
1886         <translation>Možnosti spojení</translation>
1887     </message>
1888 </context>
1889 <context>
1890     <name>CoreConfigWizardPages::SyncPage</name>
1891     <message>
1892         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="307"/>
1893         <source>Storing Your Settings</source>
1894         <translation>Ukládám Vaše nastavení</translation>
1895     </message>
1896     <message>
1897         <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="308"/>
1898         <source>Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically.</source>
1899         <translation>Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni.</translation>
1900     </message>
1901 </context>
1902 <context>
1903     <name>CoreConfigWizardStorageSelectionPage</name>
1904     <message>
1905         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="13"/>
1906         <source>Form</source>
1907         <translation></translation>
1908     </message>
1909     <message>
1910         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="21"/>
1911         <source>Storage Backend:</source>
1912         <translation>Skladovací rozhraní:</translation>
1913     </message>
1914     <message>
1915         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="56"/>
1916         <source>Description</source>
1917         <translation>Popis</translation>
1918     </message>
1919     <message>
1920         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="62"/>
1921         <source>Foobar</source>
1922         <translation>Blesmrt</translation>
1923     </message>
1924 </context>
1925 <context>
1926     <name>CoreConfigWizardSyncPage</name>
1927     <message>
1928         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="13"/>
1929         <source>Form</source>
1930         <translation></translation>
1931     </message>
1932     <message>
1933         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="19"/>
1934         <source>Your Choices</source>
1935         <translation>Vaše volby</translation>
1936     </message>
1937     <message>
1938         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="35"/>
1939         <source>Admin User:</source>
1940         <translation>Administrátor:</translation>
1941     </message>
1942     <message>
1943         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="42"/>
1944         <source>foo</source>
1945         <translation></translation>
1946     </message>
1947     <message>
1948         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="55"/>
1949         <source>Storage Backend:</source>
1950         <translation>Skladovací rozhraní:</translation>
1951     </message>
1952     <message>
1953         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="62"/>
1954         <source>bar</source>
1955         <translation></translation>
1956     </message>
1957     <message>
1958         <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="102"/>
1959         <source>Please wait while your settings are being transmitted to the core...</source>
1960         <translation>Prosím počkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru...</translation>
1961     </message>
1962 </context>
1963 <context>
1964     <name>CoreConnectDlg</name>
1965     <message>
1966         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="190"/>
1967         <source>Remove Account Settings</source>
1968         <translation type="unfinished"></translation>
1969     </message>
1970     <message>
1971         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="191"/>
1972         <source>Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core account?&lt;br&gt;Note: This will &lt;em&gt;not&lt;/em&gt; remove or change any data on the Core itself!</source>
1973         <translation type="unfinished"></translation>
1974     </message>
1975     <message>
1976         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="242"/>
1977         <source>Connect to %1</source>
1978         <translation type="unfinished"></translation>
1979     </message>
1980     <message>
1981         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="259"/>
1982         <source>&lt;div style=color:red;&gt;Connection to %1 failed!&lt;/div&gt;</source>
1983         <translation>&lt;div style=color:red;&gt;Připojení k %1 selhalo!&lt;/div&gt;</translation>
1984     </message>
1985     <message>
1986         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="272"/>
1987         <source>&lt;div&gt;Errors occurred while connecting to &quot;%1&quot;:&lt;/div&gt;</source>
1988         <translation type="unfinished"></translation>
1989     </message>
1990     <message>
1991         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="309"/>
1992         <source>Not connected to %1.</source>
1993         <translation>Nepřipojeno k %1.</translation>
1994     </message>
1995     <message>
1996         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="310"/>
1997         <source>Looking up %1...</source>
1998         <translation>Vyhledávám %1...</translation>
1999     </message>
2000     <message>
2001         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="311"/>
2002         <source>Connecting to %1...</source>
2003         <translation>Připojuji se %1...</translation>
2004     </message>
2005     <message>
2006         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="312"/>
2007         <source>Connected to %1</source>
2008         <translation>Připojeno k %1</translation>
2009     </message>
2010     <message>
2011         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="313"/>
2012         <source>Unknown connection state to %1</source>
2013         <translation type="unfinished"></translation>
2014     </message>
2015     <message>
2016         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="365"/>
2017         <source>Logging in...</source>
2018         <translation>Přihlašuji...</translation>
2019     </message>
2020     <message>
2021         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="392"/>
2022         <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="450"/>
2023         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="286"/>
2024         <source>Login</source>
2025         <translation type="unfinished"></translation>
2026     </message>
2027     <message>
2028         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="19"/>
2029         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="53"/>
2030         <source>Connect to Quassel Core</source>
2031         <translation>Připojit ke Quassel jádru</translation>
2032     </message>
2033     <message>
2034         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="68"/>
2035         <source>Edit...</source>
2036         <translation>Upravit...</translation>
2037     </message>
2038     <message>
2039         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="79"/>
2040         <source>Add...</source>
2041         <translation>Přidat...</translation>
2042     </message>
2043     <message>
2044         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="90"/>
2045         <source>Delete</source>
2046         <translation>Smazat</translation>
2047     </message>
2048     <message>
2049         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="114"/>
2050         <source>Use internal core</source>
2051         <translation>Použít interní jádro</translation>
2052     </message>
2053     <message>
2054         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="128"/>
2055         <source>Always use this account</source>
2056         <translation>Vždy používat tento účet</translation>
2057     </message>
2058     <message>
2059         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="165"/>
2060         <source>Initializing your connection</source>
2061         <translation>Inicializuji Vaše spojení</translation>
2062     </message>
2063     <message>
2064         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="183"/>
2065         <source>Connected to apollo.mindpool.net.</source>
2066         <translation>Připojeno k apollo.mindpool.net.</translation>
2067     </message>
2068     <message>
2069         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="215"/>
2070         <source>THIS IS A PLACEHOLDER
2071 TO
2072 RESERVE
2073 SOME SPACE</source>
2074         <translation type="unfinished"></translation>
2075     </message>
2076     <message>
2077         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="294"/>
2078         <source>User:</source>
2079         <translation>Uživatel:</translation>
2080     </message>
2081     <message>
2082         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="308"/>
2083         <source>Password:</source>
2084         <translation>Heslo:</translation>
2085     </message>
2086     <message>
2087         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="322"/>
2088         <source>Remember</source>
2089         <translation>Pamatovat</translation>
2090     </message>
2091     <message>
2092         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="356"/>
2093         <source>view SSL Certificate</source>
2094         <translation type="unfinished"></translation>
2095     </message>
2096     <message>
2097         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="393"/>
2098         <source>add to known hosts</source>
2099         <translation type="unfinished"></translation>
2100     </message>
2101     <message>
2102         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="413"/>
2103         <source>Continue connection</source>
2104         <translation type="unfinished"></translation>
2105     </message>
2106     <message>
2107         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="456"/>
2108         <source>Configure your Quassel Core</source>
2109         <translation>Nastavit Quassel jádro</translation>
2110     </message>
2111     <message>
2112         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="462"/>
2113         <source>The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now launch a configuration wizard that helps you setting up your Core.</source>
2114         <translation>Jádro ke kterému jste připojeni ještě není nastaveno. Měli byste spustit konfiguračního průvodce který vám pomůže jej nastavit.</translation>
2115     </message>
2116     <message>
2117         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="490"/>
2118         <source>Launch Wizard</source>
2119         <translation>Spustit průvodce</translation>
2120     </message>
2121     <message>
2122         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="553"/>
2123         <source>Initializing your session...</source>
2124         <translation type="unfinished"></translation>
2125     </message>
2126     <message>
2127         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="561"/>
2128         <source>&lt;b&gt;Please be patient while your client synchronizes with the Quassel Core!&lt;/b&gt;</source>
2129         <translation type="unfinished"></translation>
2130     </message>
2131     <message>
2132         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="576"/>
2133         <source>Session state:</source>
2134         <translation type="unfinished"></translation>
2135     </message>
2136     <message>
2137         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="593"/>
2138         <source>Network states:</source>
2139         <translation type="unfinished"></translation>
2140     </message>
2141     <message>
2142         <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="606"/>
2143         <source>0/0</source>
2144         <translation type="unfinished"></translation>
2145     </message>
2146 </context>
2147 <context>
2148     <name>CoreInfoDlg</name>
2149     <message numerus="yes">
2150         <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="53"/>
2151         <source>%n Day(s)</source>
2152         <translation>
2153             <numerusform>%n Den</numerusform>
2154             <numerusform>%n Dny</numerusform>
2155             <numerusform>%n Dnů</numerusform>
2156         </translation>
2157     </message>
2158     <message>
2159         <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="54"/>
2160         <source> %1:%2:%3 (since %4)</source>
2161         <translation> %1:%2:%3 (od %4)</translation>
2162     </message>
2163     <message>
2164         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="13"/>
2165         <source>Core Information</source>
2166         <translation>Informace o jádru</translation>
2167     </message>
2168     <message>
2169         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="21"/>
2170         <source>Version:</source>
2171         <translation>Verze:</translation>
2172     </message>
2173     <message>
2174         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="28"/>
2175         <source>&lt;core version&gt;</source>
2176         <translation>&lt;verze jádra&gt;</translation>
2177     </message>
2178     <message>
2179         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="35"/>
2180         <source>Uptime:</source>
2181         <translation>Čas běhu:</translation>
2182     </message>
2183     <message>
2184         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="42"/>
2185         <source>Connected Clients:</source>
2186         <translation>Připojení klienti:</translation>
2187     </message>
2188     <message>
2189         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="49"/>
2190         <source>&lt;connected clients&gt;</source>
2191         <translation>&lt;připojení klienti&gt;</translation>
2192     </message>
2193     <message>
2194         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="56"/>
2195         <source>&lt;core uptime&gt;</source>
2196         <translation>&lt;doba běhu jádra&gt;</translation>
2197     </message>
2198     <message>
2199         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="63"/>
2200         <source>Build date:</source>
2201         <translation>Datum sestavení:</translation>
2202     </message>
2203     <message>
2204         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="70"/>
2205         <source>&lt;build date&gt;</source>
2206         <translation>&lt;datum sestavení&gt;</translation>
2207     </message>
2208     <message>
2209         <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="81"/>
2210         <source>Close</source>
2211         <translation>Zavřít</translation>
2212     </message>
2213 </context>
2214 <context>
2215     <name>CoreNetwork</name>
2216     <message>
2217         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="153"/>
2218         <source>Connection failed. Cycling to next Server</source>
2219         <translation>Spojení selhalo. Zkouším další server</translation>
2220     </message>
2221     <message>
2222         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="161"/>
2223         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="162"/>
2224         <source>Connecting to %1:%2...</source>
2225         <translation>Připojuji se k %1:%2...</translation>
2226     </message>
2227     <message>
2228         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="211"/>
2229         <source>Disconnecting. (%1)</source>
2230         <translation>Odpojuji. (%1)</translation>
2231     </message>
2232     <message>
2233         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="211"/>
2234         <source>Core Shutdown</source>
2235         <translation>Vypnutí jádra</translation>
2236     </message>
2237     <message>
2238         <source>Disconnecting.</source>
2239         <translation type="obsolete">Odpojuji.</translation>
2240     </message>
2241     <message>
2242         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="307"/>
2243         <source>Could not connect to %1 (%2)</source>
2244         <translation>Nemohu se spojit s %1 (%2)</translation>
2245     </message>
2246     <message>
2247         <location filename="../src/core/corenetwork.cpp" line="309"/>
2248         <source>Connection failure: %1</source>
2249         <translation>Chyba spojení: %1</translation>
2250     </message>
2251 </context>
2252 <context>
2253     <name>CoreSession</name>
2254     <message>
2255         <source>Default Identity</source>
2256         <translation type="obsolete">Výchozí Identita</translation>
2257     </message>
2258     <message>
2259         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="186"/>
2260         <source>Client</source>
2261         <translation>Klient</translation>
2262     </message>
2263     <message>
2264         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="186"/>
2265         <source>disconnected (UserId: %1).</source>
2266         <translation>odpojen (IdUživatele: %1).</translation>
2267     </message>
2268     <message>
2269         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="359"/>
2270         <source>CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!</source>
2271         <translation type="unfinished"></translation>
2272     </message>
2273     <message>
2274         <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="381"/>
2275         <source>CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!</source>
2276         <translation type="unfinished"></translation>
2277     </message>
2278 </context>
2279 <context>
2280     <name>CreateIdentityDlg</name>
2281     <message>
2282         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="16"/>
2283         <source>Create New Identity</source>
2284         <translation>Vytvořit novou identitu</translation>
2285     </message>
2286     <message>
2287         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="24"/>
2288         <source>Identity name:</source>
2289         <translation>Název identity:</translation>
2290     </message>
2291     <message>
2292         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="36"/>
2293         <source>Create blank identity</source>
2294         <translation>Vytvořit prázdnou identitu</translation>
2295     </message>
2296     <message>
2297         <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="48"/>
2298         <source>Duplicate:</source>
2299         <translation>Duplikovat:</translation>
2300     </message>
2301 </context>
2302 <context>
2303     <name>CtcpHandler</name>
2304     <message>
2305         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="190"/>
2306         <source>Received CTCP PING request from %1</source>
2307         <translation type="unfinished"></translation>
2308     </message>
2309     <message>
2310         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="195"/>
2311         <source>Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time</source>
2312         <translation type="unfinished"></translation>
2313     </message>
2314     <message>
2315         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="205"/>
2316         <source>Received CTCP VERSION request by %1</source>
2317         <translation type="unfinished"></translation>
2318     </message>
2319     <message>
2320         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="208"/>
2321         <source>Received CTCP VERSION answer from %1: %2</source>
2322         <translation type="unfinished"></translation>
2323     </message>
2324     <message>
2325         <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="216"/>
2326         <source>Received unknown CTCP %1 by %2</source>
2327         <translation type="unfinished"></translation>
2328     </message>
2329 </context>
2330 <context>
2331     <name>DebugConsole</name>
2332     <message>
2333         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="13"/>
2334         <source>Debug Console</source>
2335         <translation>Ladící konzole</translation>
2336     </message>
2337     <message>
2338         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="52"/>
2339         <source>local</source>
2340         <translation>lokální</translation>
2341     </message>
2342     <message>
2343         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="62"/>
2344         <source>core</source>
2345         <translation>jádro</translation>
2346     </message>
2347     <message>
2348         <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="90"/>
2349         <source>Evaluate!</source>
2350         <translation>Posoudit!</translation>
2351     </message>
2352 </context>
2353 <context>
2354     <name>DebugLogWidget</name>
2355     <message>
2356         <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="13"/>
2357         <source>Debug Log</source>
2358         <translation>Ladící log</translation>
2359     </message>
2360     <message>
2361         <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="43"/>
2362         <source>Close</source>
2363         <translation>Zavřít</translation>
2364     </message>
2365 </context>
2366 <context>
2367     <name>DesktopNotificationConfigWidget</name>
2368     <message>
2369         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="13"/>
2370         <source>Form</source>
2371         <translation>Formulář</translation>
2372     </message>
2373     <message>
2374         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="19"/>
2375         <source>Desktop Notification (via D-Bus)</source>
2376         <translation>Oznamovaní (skrze D-Bus)</translation>
2377     </message>
2378     <message>
2379         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="33"/>
2380         <source>Timeout:</source>
2381         <translation>Časová prodleva:</translation>
2382     </message>
2383     <message>
2384         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="46"/>
2385         <source> s</source>
2386         <translation></translation>
2387     </message>
2388     <message>
2389         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="76"/>
2390         <source>Position hint:</source>
2391         <translation>Pozice oznámení:</translation>
2392     </message>
2393     <message>
2394         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="86"/>
2395         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="102"/>
2396         <source> px</source>
2397         <translation></translation>
2398     </message>
2399     <message>
2400         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="89"/>
2401         <source>X: </source>
2402         <translation></translation>
2403     </message>
2404     <message>
2405         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="105"/>
2406         <source>Y: </source>
2407         <translation></translation>
2408     </message>
2409     <message>
2410         <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="130"/>
2411         <source>Queue unread notifications</source>
2412         <translation>Řadit nepřečtená oznámení</translation>
2413     </message>
2414 </context>
2415 <context>
2416     <name>ExecWrapper</name>
2417     <message>
2418         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="45"/>
2419         <source>Invalid command string for /exec: %1</source>
2420         <translation type="unfinished"></translation>
2421     </message>
2422     <message>
2423         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="53"/>
2424         <source>Name &quot;%1&quot; is invalid: ../ or ..\ are not allowed!</source>
2425         <translation type="unfinished"></translation>
2426     </message>
2427     <message>
2428         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="64"/>
2429         <source>Could not find script &quot;%1&quot;</source>
2430         <translation type="unfinished"></translation>
2431     </message>
2432     <message>
2433         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="82"/>
2434         <source>Script &quot;%1&quot; crashed with exit code %2.</source>
2435         <translation type="unfinished"></translation>
2436     </message>
2437     <message>
2438         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="98"/>
2439         <source>Script &quot;%1&quot; could not start.</source>
2440         <translation type="unfinished"></translation>
2441     </message>
2442     <message>
2443         <location filename="../src/client/execwrapper.cpp" line="100"/>
2444         <source>Script &quot;%1&quot; caused error %2.</source>
2445         <translation type="unfinished"></translation>
2446     </message>
2447 </context>
2448 <context>
2449     <name>FontsSettingsPage</name>
2450     <message>
2451         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="30"/>
2452         <source>Appearance</source>
2453         <translation>Vzhled</translation>
2454     </message>
2455     <message>
2456         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="30"/>
2457         <source>Fonts</source>
2458         <translation>Písma</translation>
2459     </message>
2460     <message>
2461         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="13"/>
2462         <source>Form</source>
2463         <translation type="unfinished"></translation>
2464     </message>
2465     <message>
2466         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="24"/>
2467         <source>Custom Application Fonts</source>
2468         <translation type="unfinished"></translation>
2469     </message>
2470     <message>
2471         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="53"/>
2472         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="104"/>
2473         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="158"/>
2474         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="212"/>
2475         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="254"/>
2476         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="322"/>
2477         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="357"/>
2478         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="392"/>
2479         <source>Font</source>
2480         <translation>Písmo</translation>
2481     </message>
2482     <message>
2483         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="72"/>
2484         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="123"/>
2485         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="177"/>
2486         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="231"/>
2487         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="273"/>
2488         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="338"/>
2489         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="373"/>
2490         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="408"/>
2491         <source>Choose...</source>
2492         <translation type="unfinished"></translation>
2493     </message>
2494     <message>
2495         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="82"/>
2496         <source>Topic:</source>
2497         <translation>Téma:</translation>
2498     </message>
2499     <message>
2500         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="133"/>
2501         <source>Buffer Views:</source>
2502         <translation type="unfinished"></translation>
2503     </message>
2504     <message>
2505         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="187"/>
2506         <source>Nick List:</source>
2507         <translation type="unfinished"></translation>
2508     </message>
2509     <message>
2510         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="238"/>
2511         <source>Inputline:</source>
2512         <translation type="unfinished"></translation>
2513     </message>
2514     <message>
2515         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="283"/>
2516         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="303"/>
2517         <source>General:</source>
2518         <translation>Obecné:</translation>
2519     </message>
2520     <message>
2521         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="295"/>
2522         <source>Chat Widget</source>
2523         <translation type="unfinished"></translation>
2524     </message>
2525     <message>
2526         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="415"/>
2527         <source>Nicks:</source>
2528         <translation>Přezdívky:</translation>
2529     </message>
2530     <message>
2531         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="425"/>
2532         <source>Timestamp:</source>
2533         <translation>Časová známka:</translation>
2534     </message>
2535     <message>
2536         <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="445"/>
2537         <source>Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order to take effect. We intend to fix this.</source>
2538         <translation type="unfinished"></translation>
2539     </message>
2540 </context>
2541 <context>
2542     <name>GeneralSettingsPage</name>
2543     <message>
2544         <source>Behaviour</source>
2545         <translation type="obsolete">Chování</translation>
2546     </message>
2547     <message>
2548         <source>General</source>
2549         <translation type="obsolete">Obecné</translation>
2550     </message>
2551     <message>
2552         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="13"/>
2553         <source>Form</source>
2554         <translation type="unfinished"></translation>
2555     </message>
2556     <message>
2557         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="19"/>
2558         <source>Show System Tray Icon</source>
2559         <translation>Zobrazit ikonku v systémové části panelu</translation>
2560     </message>
2561     <message>
2562         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="28"/>
2563         <source>Minimize to tray on minimize button</source>
2564         <translation>Minimalizovat do systémové části panelu</translation>
2565     </message>
2566     <message>
2567         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="35"/>
2568         <source>Minimize to tray on close button</source>
2569         <translation>Minimalizovat do systémové části panelu při kliknutí na zavřít</translation>
2570     </message>
2571     <message>
2572         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="45"/>
2573         <source>Tray Icon</source>
2574         <translation type="unfinished"></translation>
2575     </message>
2576     <message>
2577         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="51"/>
2578         <source>Show system tray icon</source>
2579         <translation type="unfinished"></translation>
2580     </message>
2581     <message>
2582         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="64"/>
2583         <source>Message Redirection</source>
2584         <translation type="unfinished"></translation>
2585     </message>
2586     <message>
2587         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="70"/>
2588         <source>User Notices:</source>
2589         <translation type="unfinished"></translation>
2590     </message>
2591     <message>
2592         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="113"/>
2593         <source>Server Notices:</source>
2594         <translation type="unfinished"></translation>
2595     </message>
2596     <message>
2597         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="127"/>
2598         <source>Default Target</source>
2599         <translation type="unfinished"></translation>
2600     </message>
2601     <message>
2602         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="134"/>
2603         <source>Status Buffer</source>
2604         <translation type="unfinished"></translation>
2605     </message>
2606     <message>
2607         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="141"/>
2608         <source>Current Buffer</source>
2609         <translation type="unfinished"></translation>
2610     </message>
2611     <message>
2612         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="148"/>
2613         <source>Errors:</source>
2614         <translation>Chyby:</translation>
2615     </message>
2616     <message>
2617         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="199"/>
2618         <source>Buffer View</source>
2619         <translation type="unfinished"></translation>
2620     </message>
2621     <message>
2622         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="205"/>
2623         <source>Display topic in tooltip</source>
2624         <translation type="unfinished"></translation>
2625     </message>
2626     <message>
2627         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="212"/>
2628         <source>Mouse wheel changes displayed buffers</source>
2629         <translation type="unfinished"></translation>
2630     </message>
2631     <message>
2632         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="225"/>
2633         <source>The suffix appended to a nick on completion via TAB. Default is &quot;: &quot;</source>
2634         <translation type="unfinished"></translation>
2635     </message>
2636     <message>
2637         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="228"/>
2638         <source>Input Line</source>
2639         <translation type="unfinished"></translation>
2640     </message>
2641     <message>
2642         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="236"/>
2643         <source>Completion suffix:</source>
2644         <translation type="unfinished"></translation>
2645     </message>
2646     <message>
2647         <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp" line="28"/>
2648         <source>Misc</source>
2649         <translation type="unfinished"></translation>
2650     </message>
2651 </context>
2652 <context>
2653     <name>HighlightSettingsPage</name>
2654     <message>
2655         <source>Behaviour</source>
2656         <translation type="obsolete">Chování</translation>
2657     </message>
2658     <message>
2659         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="30"/>
2660         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="32"/>
2661         <source>Highlight</source>
2662         <translation>Zvýraznění</translation>
2663     </message>
2664     <message>
2665         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="30"/>
2666         <source>Appearance</source>
2667         <translation>Vzhled</translation>
2668     </message>
2669     <message>
2670         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="159"/>
2671         <source>this shouldn&apos;t be empty</source>
2672         <translation>toto by nemělo být prázdné</translation>
2673     </message>
2674     <message>
2675         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h" line="45"/>
2676         <source>highlight rule</source>
2677         <translation>Pravidla zvýraznění</translation>
2678     </message>
2679     <message>
2680         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="13"/>
2681         <source>Form</source>
2682         <translation>Formulář</translation>
2683     </message>
2684     <message>
2685         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="19"/>
2686         <source>Custom Highlights</source>
2687         <translation>Uživatelská zvýraznění</translation>
2688     </message>
2689     <message>
2690         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="37"/>
2691         <source>RegEx</source>
2692         <translation>Regulerní výraz</translation>
2693     </message>
2694     <message>
2695         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="42"/>
2696         <source>CS</source>
2697         <translation></translation>
2698     </message>
2699     <message>
2700         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="47"/>
2701         <source>Enable</source>
2702         <translation>Povolit</translation>
2703     </message>
2704     <message>
2705         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="55"/>
2706         <source>Add</source>
2707         <translation>Přidat</translation>
2708     </message>
2709     <message>
2710         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="62"/>
2711         <source>Remove</source>
2712         <translation>Odebrat</translation>
2713     </message>
2714     <message>
2715         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="85"/>
2716         <source>Highlight Nicks</source>
2717         <translation>Zvýrazňované přezdívky</translation>
2718     </message>
2719     <message>
2720         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="91"/>
2721         <source>All nicks from identity</source>
2722         <translation>Všechny přezdívky z identity</translation>
2723     </message>
2724     <message>
2725         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="98"/>
2726         <source>Current nick</source>
2727         <translation>Současnou</translation>
2728     </message>
2729     <message>
2730         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="108"/>
2731         <source>None</source>
2732         <translation>Žádnou</translation>
2733     </message>
2734     <message>
2735         <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="115"/>
2736         <source>Case sensitive</source>
2737         <translation>Citlivý na velikost písma</translation>
2738     </message>
2739 </context>
2740 <context>
2741     <name>IdentitiesSettingsPage</name>
2742     <message>
2743         <source>General</source>
2744         <translation type="obsolete">Obecné</translation>
2745     </message>
2746     <message>
2747         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="31"/>
2748         <source>Identities</source>
2749         <translation>Identity</translation>
2750     </message>
2751     <message>
2752         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="31"/>
2753         <source>Misc</source>
2754         <translation>Různé</translation>
2755     </message>
2756     <message>
2757         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="178"/>
2758         <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
2759         <translation>&lt;b&gt;Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
2760     </message>
2761     <message>
2762         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="179"/>
2763         <source>&lt;li&gt;All identities need an identity name set&lt;/li&gt;</source>
2764         <translation type="unfinished"></translation>
2765     </message>
2766     <message>
2767         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="180"/>
2768         <source>&lt;li&gt;Every identity needs at least one nickname defined&lt;/li&gt;</source>
2769         <translation type="unfinished"></translation>
2770     </message>
2771     <message>
2772         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="181"/>
2773         <source>&lt;li&gt;You need to specify a real name for every identity&lt;/li&gt;</source>
2774         <translation type="unfinished"></translation>
2775     </message>
2776     <message>
2777         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="182"/>
2778         <source>&lt;li&gt;You need to specify an ident for every identity&lt;/li&gt;</source>
2779         <translation type="unfinished"></translation>
2780     </message>
2781     <message>
2782         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="183"/>
2783         <source>&lt;/ul&gt;</source>
2784         <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
2785     </message>
2786     <message>
2787         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="184"/>
2788         <source>One or more identities are invalid</source>
2789         <translation>Jedna (či více) identita není validní</translation>
2790     </message>
2791     <message>
2792         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="310"/>
2793         <source>Delete Identity?</source>
2794         <translation>Smazat Identitu?</translation>
2795     </message>
2796     <message>
2797         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="311"/>
2798         <source>Do you really want to delete identity &quot;%1&quot;?</source>
2799         <translation>Opravdu chcete smazat identitu &quot;%1&quot;?</translation>
2800     </message>
2801     <message>
2802         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="322"/>
2803         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="31"/>
2804         <source>Rename Identity</source>
2805         <translation>Přejmenovat identitu</translation>
2806     </message>
2807     <message>
2808         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="323"/>
2809         <source>Please enter a new name for the identity &quot;%1&quot;!</source>
2810         <translation>Prosím zadejte nový název pro identitu &quot;%1&quot;!</translation>
2811     </message>
2812     <message>
2813         <source>Load</source>
2814         <translation type="obsolete">Načíst</translation>
2815     </message>
2816     <message>
2817         <source>Clear</source>
2818         <translation type="obsolete">Vyčistit</translation>
2819     </message>
2820     <message>
2821         <source>Load a Certificate</source>
2822         <translation type="obsolete">Načist certifikát</translation>
2823     </message>
2824     <message>
2825         <source>No Certificate loaded</source>
2826         <translation type="obsolete">Nebyl načten žádný certifikát </translation>
2827     </message>
2828     <message>
2829         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="34"/>
2830         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="77"/>
2831         <source>...</source>
2832         <translation>...</translation>
2833     </message>
2834     <message>
2835         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="51"/>
2836         <source>Add Identity</source>
2837         <translation>Přidat identitu</translation>
2838     </message>
2839     <message>
2840         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="54"/>
2841         <source>Add...</source>
2842         <translation>Přidat...</translation>
2843     </message>
2844     <message>
2845         <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="74"/>
2846         <source>Remove Identity</source>
2847         <translation>Odstranit identitu</translation>
2848     </message>
2849     <message>
2850         <source>Real Name:</source>
2851         <translation type="obsolete">Skutečné jméno:</translation>
2852     </message>
2853     <message>
2854         <source>Nicknames</source>
2855         <translation type="obsolete">Přezdívky</translation>
2856     </message>
2857     <message>
2858         <source>Add Nickname</source>
2859         <translation type="obsolete">Přidat přezdívku</translation>
2860     </message>
2861     <message>
2862         <source>&amp;Add...</source>
2863         <translation type="obsolete">Přid&amp;at...</translation>
2864     </message>
2865     <message>
2866         <source>Remove Nickname</source>
2867         <translation type="obsolete">Odstranit přezdívku</translation>
2868     </message>
2869     <message>
2870         <source>Remove</source>
2871         <translation type="obsolete">Odstranít</translation>
2872     </message>
2873     <message>
2874         <source>Re&amp;name...</source>
2875         <translation type="obsolete">Přejme&amp;novat</translation>
2876     </message>
2877     <message>
2878         <source>minutes of being idle</source>
2879         <translation type="obsolete">minut nicnedělání</translation>
2880     </message>
2881     <message>
2882         <source>Advanced</source>
2883         <translation type="obsolete">Pokročilé</translation>
2884     </message>
2885     <message>
2886         <source>Messages</source>
2887         <translation type="obsolete">Zprávy</translation>
2888     </message>
2889     <message>
2890         <source>Part Reason:</source>
2891         <translation type="obsolete">Důvod pro opuštění:</translation>
2892     </message>
2893     <message>
2894         <source>Quit Reason:</source>
2895         <translation type="obsolete">Důvod pro ukončení:</translation>
2896     </message>
2897     <message>
2898         <source>Kick Reason:</source>
2899         <translation type="obsolete">Důvod pro vyhození:</translation>
2900     </message>
2901     <message>
2902         <source>Continue</source>
2903         <translation type="obsolete">Pokračovat</translation>
2904     </message>
2905     <message>
2906         <source>Use SSL Key</source>
2907         <translation type="obsolete">Použít SSL Klíč</translation>
2908     </message>
2909     <message>
2910         <source>Key Type:</source>
2911         <translation type="obsolete">Typ klíče:</translation>
2912     </message>
2913     <message>
2914         <source>Use SSL Certificate</source>
2915         <translation type="obsolete">Použít SSL Certifikát</translation>
2916     </message>
2917     <message>
2918         <source>Organisation:</source>
2919         <translation type="obsolete">Organizace:</translation>
2920     </message>
2921 </context>
2922 <context>
2923     <name>Identity</name>
2924     <message>
2925         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="148"/>
2926         <source>&lt;empty&gt;</source>
2927         <translation>&lt;prázdné&gt;</translation>
2928     </message>
2929     <message>
2930         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="120"/>
2931         <source>Quassel IRC User</source>
2932         <translation>Uživatel Qassel IRC</translation>
2933     </message>
2934     <message>
2935         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="154"/>
2936         <source>Gone fishing.</source>
2937         <translation>Šel jsem rybařit.</translation>
2938     </message>
2939     <message>
2940         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="158"/>
2941         <source>Not here. No, really. not here!</source>
2942         <translation>Nejsem tu. Vážně tu nejsem!</translation>
2943     </message>
2944     <message>
2945         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="161"/>
2946         <source>All Quassel clients vanished from the face of the earth...</source>
2947         <translation>Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země...</translation>
2948     </message>
2949     <message>
2950         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="164"/>
2951         <source>Kindergarten is elsewhere!</source>
2952         <translation>Tady opravdu není školka!</translation>
2953     </message>
2954     <message>
2955         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="165"/>
2956         <location filename="../src/common/identity.cpp" line="166"/>
2957         <source>http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere.</source>
2958         <translation>http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv.</translation>
2959     </message>
2960 </context>
2961 <context>
2962     <name>IdentityEditWidget</name>
2963     <message>
2964         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="219"/>
2965         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="398"/>
2966         <source>Advanced</source>
2967         <translation>Pokročilé</translation>
2968     </message>
2969     <message>
2970         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="290"/>
2971         <source>Load a Key</source>
2972         <translation>Načíst klíč</translation>
2973     </message>
2974     <message>
2975         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="317"/>
2976         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="328"/>
2977         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="604"/>
2978         <source>No Key loaded</source>
2979         <translation>Nebyl načten žádný klíč</translation>
2980     </message>
2981     <message>
2982         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="318"/>
2983         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="365"/>
2984         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="624"/>
2985         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="722"/>
2986         <source>Load</source>
2987         <translation>Načíst</translation>
2988     </message>
2989     <message>
2990         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="322"/>
2991         <source>RSA</source>
2992         <translation></translation>
2993     </message>
2994     <message>
2995         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="325"/>
2996         <source>DSA</source>
2997         <translation></translation>
2998     </message>
2999     <message>
3000         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="330"/>
3001         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="369"/>
3002         <source>Clear</source>
3003         <translation>Vyčistit</translation>
3004     </message>
3005     <message>
3006         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="340"/>
3007         <source>Load a Certificate</source>
3008         <translation>Načist certifikát</translation>
3009     </message>
3010     <message>
3011         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="363"/>
3012         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp" line="364"/>
3013         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="662"/>
3014         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="696"/>
3015         <source>No Certificate loaded</source>
3016         <translation>Nebyl načten žádný certifikát</translation>
3017     </message>
3018     <message>
3019         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="29"/>
3020         <source>General</source>
3021         <translation>Obecné</translation>
3022     </message>
3023     <message>
3024         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="37"/>
3025         <source>Real Name:</source>
3026         <translation>Skutečné jméno:</translation>
3027     </message>
3028     <message>
3029         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="44"/>
3030         <source>The &quot;Real Name&quot; is shown in /whois.</source>
3031         <translation>&quot;Skutečné jméno&quot; je zobrazeno při volání příkazu /whois.</translation>
3032     </message>
3033     <message>
3034         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="53"/>
3035         <source>Nicknames</source>
3036         <translation>Přezdívky</translation>
3037     </message>
3038     <message>
3039         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="89"/>
3040         <source>Add Nickname</source>
3041         <translation>Přidat přezdívku</translation>
3042     </message>
3043     <message>
3044         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="92"/>
3045         <source>&amp;Add...</source>
3046         <translation>Přid&amp;at...</translation>
3047     </message>
3048     <message>
3049         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="115"/>
3050         <source>Remove Nickname</source>
3051         <translation>Odstranit přezdívku</translation>
3052     </message>
3053     <message>
3054         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="118"/>
3055         <source>Remove</source>
3056         <translation>Odstranit</translation>
3057     </message>
3058     <message>
3059         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="135"/>
3060         <source>Rename Identity</source>
3061         <translation>Přejmenovat identitu</translation>
3062     </message>
3063     <message>
3064         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="138"/>
3065         <source>Re&amp;name...</source>
3066         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
3067     </message>
3068     <message>
3069         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="164"/>
3070         <source>Move upwards in list</source>
3071         <translation>Posunout výš v seznamu</translation>
3072     </message>
3073     <message>
3074         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="167"/>
3075         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="181"/>
3076         <source>...</source>
3077         <translation>...</translation>
3078     </message>
3079     <message>
3080         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="178"/>
3081         <source>Move downwards in list</source>
3082         <translation>Posunout níž v seznamu</translation>
3083     </message>
3084     <message>
3085         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="226"/>
3086         <source>A&amp;way</source>
3087         <translation type="unfinished"></translation>
3088     </message>
3089     <message>
3090         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="232"/>
3091         <source>Default Away Settings</source>
3092         <translation type="unfinished"></translation>
3093     </message>
3094     <message>
3095         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="243"/>
3096         <source>Nick to be used when being away</source>
3097         <translation type="unfinished"></translation>
3098     </message>
3099     <message>
3100         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="253"/>
3101         <source>Default away reason</source>
3102         <translation type="unfinished"></translation>
3103     </message>
3104     <message>
3105         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="260"/>
3106         <source>Away Nick:</source>
3107         <translation type="unfinished"></translation>
3108     </message>
3109     <message>
3110         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="267"/>
3111         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="296"/>
3112         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="365"/>
3113         <source>Away Reason:</source>
3114         <translation type="unfinished"></translation>
3115     </message>
3116     <message>
3117         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="279"/>
3118         <source>Set away when all clients have detached from the core</source>
3119         <translation type="unfinished"></translation>
3120     </message>
3121     <message>
3122         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="282"/>
3123         <source>Away On Detach</source>
3124         <translation type="unfinished"></translation>
3125     </message>
3126     <message>
3127         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="314"/>
3128         <source>Not implemented yet</source>
3129         <translation type="unfinished"></translation>
3130     </message>
3131     <message>
3132         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="317"/>
3133         <source>Away On Idle</source>
3134         <translation type="unfinished"></translation>
3135     </message>
3136     <message>
3137         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="331"/>
3138         <source>Set away after</source>
3139         <translation type="unfinished"></translation>
3140     </message>
3141     <message>
3142         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="341"/>
3143         <source>minutes of being idle</source>
3144         <translation>minut nicnedělání</translation>
3145     </message>
3146     <message>
3147         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="406"/>
3148         <source>Ident:</source>
3149         <translation type="unfinished"></translation>
3150     </message>
3151     <message>
3152         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="413"/>
3153         <source>The &quot;ident&quot; is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network.</source>
3154         <translation type="unfinished"></translation>
3155     </message>
3156     <message>
3157         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="422"/>
3158         <source>Messages</source>
3159         <translation>Zprávy</translation>
3160     </message>
3161     <message>
3162         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="430"/>
3163         <source>Part Reason:</source>
3164         <translation>Důvod pro opuštění:</translation>
3165     </message>
3166     <message>
3167         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="443"/>
3168         <source>Quit Reason:</source>
3169         <translation>Důvod pro ukončení:</translation>
3170     </message>
3171     <message>
3172         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="453"/>
3173         <source>Kick Reason:</source>
3174         <translation>Důvod pro vyhození:</translation>
3175     </message>
3176     <message>
3177         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="487"/>
3178         <source>You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate</source>
3179         <translation type="unfinished"></translation>
3180     </message>
3181     <message>
3182         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="516"/>
3183         <source>Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!
3184 Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!</source>
3185         <translation type="unfinished"></translation>
3186     </message>
3187     <message>
3188         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="545"/>
3189         <source>Continue</source>
3190         <translation>Pokračovat</translation>
3191     </message>
3192     <message>
3193         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="583"/>
3194         <source>Use SSL Key</source>
3195         <translation>Použít SSL Klíč</translation>
3196     </message>
3197     <message>
3198         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="597"/>
3199         <source>Key Type:</source>
3200         <translation>Typ klíče:</translation>
3201     </message>
3202     <message>
3203         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="636"/>
3204         <source>Use SSL Certificate</source>
3205         <translation>Použít SSL Certifikát</translation>
3206     </message>
3207     <message>
3208         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="655"/>
3209         <source>Organisation:</source>
3210         <translation>Organizace:</translation>
3211     </message>
3212     <message>
3213         <location filename="../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui" line="689"/>
3214         <source>CommonName:</source>
3215         <translation type="unfinished"></translation>
3216     </message>
3217 </context>
3218 <context>
3219     <name>IdentityPage</name>
3220     <message>
3221         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="107"/>
3222         <source>Setup Identity</source>
3223         <translation>Nastavení identity</translation>
3224     </message>
3225     <message>
3226         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="112"/>
3227         <source>Default Identity</source>
3228         <translation>Výchozí Identita</translation>
3229     </message>
3230 </context>
3231 <context>
3232     <name>InputLine</name>
3233     <message numerus="yes">
3234         <location filename="../src/uisupport/inputline.cpp" line="200"/>
3235         <source>Do you really want to paste %n lines?</source>
3236         <translation>
3237             <numerusform>Opravdu chcete vložit %n řádek?</numerusform>
3238             <numerusform>Opravdu chcete vložit %n řádky?</numerusform>
3239             <numerusform>Opravdu chcete vložit %n řádků?</numerusform>
3240         </translation>
3241     </message>
3242     <message>
3243         <location filename="../src/uisupport/inputline.cpp" line="209"/>
3244         <source>Paste Protection</source>
3245         <translation>Ochrana při kopírovaní</translation>
3246     </message>
3247 </context>
3248 <context>
3249     <name>InputWidget</name>
3250     <message>
3251         <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="54"/>
3252         <source>Focus Input Line</source>
3253         <translation>Přepnout na vstupní řádku</translation>
3254     </message>
3255     <message>
3256         <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="55"/>
3257         <source>Ctrl+L</source>
3258         <translation></translation>
3259     </message>
3260     <message>
3261         <location filename="../src/qtui/ui/inputwidget.ui" line="19"/>
3262         <source>Form</source>
3263         <translation></translation>
3264     </message>
3265 </context>
3266 <context>
3267     <name>IrcConnectionWizard</name>
3268     <message>
3269         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="51"/>
3270         <source>Save &amp;&amp; Connect</source>
3271         <translation>Uložit &amp;&amp; Připojit</translation>
3272     </message>
3273 </context>
3274 <context>
3275     <name>IrcListModel</name>
3276     <message>
3277         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="59"/>
3278         <source>Channel</source>
3279         <translation>Kanál</translation>
3280     </message>
3281     <message>
3282         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="60"/>
3283         <source>Users</source>
3284         <translation>Uživatelé</translation>
3285     </message>
3286     <message>
3287         <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="61"/>
3288         <source>Topic</source>
3289         <translation>Téma</translation>
3290     </message>
3291 </context>
3292 <context>
3293     <name>IrcServerHandler</name>
3294     <message>
3295         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="464"/>
3296         <source>%1 has changed topic for %2 to: &quot;%3&quot;</source>
3297         <translation>%1 změnil téma pro %2 na: &quot;%3&quot;</translation>
3298     </message>
3299     <message>
3300         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="489"/>
3301         <source>Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!</source>
3302         <translation type="unfinished"></translation>
3303     </message>
3304     <message>
3305         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="497"/>
3306         <source>Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!</source>
3307         <translation type="unfinished"></translation>
3308     </message>
3309     <message>
3310         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="514"/>
3311         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="521"/>
3312         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="528"/>
3313         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="535"/>
3314         <source>%1</source>
3315         <translation></translation>
3316     </message>
3317     <message>
3318         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="570"/>
3319         <source>[Whois] %1 is away: &quot;%2&quot;</source>
3320         <translation>[Whois] %1 pe pryč: &quot;%2&quot;</translation>
3321     </message>
3322     <message>
3323         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="576"/>
3324         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="581"/>
3325         <source>%1 is away: &quot;%2&quot;</source>
3326         <translation>%1 je fuč: &quot;%2&quot;</translation>
3327     </message>
3328     <message>
3329         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="625"/>
3330         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="639"/>
3331         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="673"/>
3332         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="689"/>
3333         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="750"/>
3334         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="782"/>
3335         <source>[Whois] %1</source>
3336         <translation type="unfinished"></translation>
3337     </message>
3338     <message>
3339         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="654"/>
3340         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="656"/>
3341         <source>[Whois] %1 is %2 (%3)</source>
3342         <translation type="unfinished"></translation>
3343     </message>
3344     <message>
3345         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="671"/>
3346         <source>%1 is online via %2 (%3)</source>
3347         <translation type="unfinished"></translation>
3348     </message>
3349     <message>
3350         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="675"/>
3351         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="933"/>
3352         <source>[Whowas] %1</source>
3353         <translation type="unfinished"></translation>
3354     </message>
3355     <message>
3356         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="701"/>
3357         <source>[Whowas] %1 was %2 (%3)</source>
3358         <translation type="unfinished"></translation>
3359     </message>
3360     <message>
3361         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="715"/>
3362         <source>[Who] End of /WHO list for %1</source>
3363         <translation type="unfinished"></translation>
3364     </message>
3365     <message>
3366         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="735"/>
3367         <source>[Whois] %1 is logged in since %2</source>
3368         <translation type="unfinished"></translation>
3369     </message>
3370     <message>
3371         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="737"/>
3372         <source>[Whois] %1 is idling for %2 (%3)</source>
3373         <translation type="unfinished"></translation>
3374     </message>
3375     <message>
3376         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="740"/>
3377         <source>[Whois] idle message: %1</source>
3378         <translation type="unfinished"></translation>
3379     </message>
3380     <message>
3381         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="772"/>
3382         <source>[Whois] %1 is a user on channels: %2</source>
3383         <translation type="unfinished"></translation>
3384     </message>
3385     <message>
3386         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="774"/>
3387         <source>[Whois] %1 has voice on channels: %2</source>
3388         <translation type="unfinished"></translation>
3389     </message>
3390     <message>
3391         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="776"/>
3392         <source>[Whois] %1 is an operator on channels: %2</source>
3393         <translation type="unfinished"></translation>
3394     </message>
3395     <message>
3396         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="804"/>
3397         <source>Channel %1 has %2 users. Topic is: %3</source>
3398         <translation type="unfinished"></translation>
3399     </message>
3400     <message>
3401         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="813"/>
3402         <source>End of channel list</source>
3403         <translation>Konec seznamu s kanály</translation>
3404     </message>
3405     <message>
3406         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="843"/>
3407         <source>No topic is set for %1.</source>
3408         <translation>Pro %1 není nastaveno žádné téma.</translation>
3409     </message>
3410     <message>
3411         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="858"/>
3412         <source>Topic for %1 is &quot;%2&quot;</source>
3413         <translation>Téma pro %1 je &quot;%2&quot;</translation>
3414     </message>
3415     <message>
3416         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="869"/>
3417         <source>Topic set by %1 on %2</source>
3418         <translation>Téma nastavil %1 v %2</translation>
3419     </message>
3420     <message>
3421         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="892"/>
3422         <source>[Who] %1</source>
3423         <translation></translation>
3424     </message>
3425     <message>
3426         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="951"/>
3427         <source>Nick %1 contains illegal characters</source>
3428         <translation type="unfinished"></translation>
3429     </message>
3430     <message>
3431         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="962"/>
3432         <source>Nick already in use: %1</source>
3433         <translation>Přezdívka se již používá: %1</translation>
3434     </message>
3435     <message>
3436         <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="987"/>
3437         <source>No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick &lt;othernick&gt; to continue</source>
3438         <translation type="unfinished"></translation>
3439     </message>
3440 </context>
3441 <context>
3442     <name>IrcUserItem</name>
3443     <message>
3444         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="780"/>
3445         <source>idling since %1</source>
3446         <translation>nic nedělá od %1</translation>
3447     </message>
3448     <message>
3449         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="783"/>
3450         <source>login time: %1</source>
3451         <translation>čas přihlášení: %1</translation>
3452     </message>
3453     <message>
3454         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="786"/>
3455         <source>server: %1</source>
3456         <translation>server: %1</translation>
3457     </message>
3458 </context>
3459 <context>
3460     <name>MainWin</name>
3461     <message>
3462         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="223"/>
3463         <source>&amp;Connect to Core...</source>
3464         <translation>Přip&amp;ojit k jádru...</translation>
3465     </message>
3466     <message>
3467         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="225"/>
3468         <source>&amp;Disconnect from Core</source>
3469         <translation>O&amp;dpojit od jádra</translation>
3470     </message>
3471     <message>
3472         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="227"/>
3473         <source>Core &amp;Info...</source>
3474         <translation>&amp;Informace jádra...</translation>
3475     </message>
3476     <message>
3477         <source>Edit &amp;Networks...</source>
3478         <translation type="obsolete">Upravit &amp;sítě...</translation>
3479     </message>
3480     <message>
3481         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="231"/>
3482         <source>&amp;Quit</source>
3483         <translation>&amp;Ukončit</translation>
3484     </message>
3485     <message>
3486         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="232"/>
3487         <source>Ctrl+Q</source>
3488         <translation></translation>
3489     </message>
3490     <message>
3491         <source>&amp;Lock Dock Positions</source>
3492         <translation type="obsolete">Uzamknout pozice pane&amp;lů</translation>
3493     </message>
3494     <message>
3495         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="242"/>
3496         <source>Show &amp;Search Bar</source>
3497         <translation>Zobrazit vy&amp;hledávání</translation>
3498     </message>
3499     <message>
3500         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="229"/>
3501         <source>Configure &amp;Networks...</source>
3502         <translation>Nastavit &amp;sítě...</translation>
3503     </message>
3504     <message>
3505         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="235"/>
3506         <source>&amp;Configure Buffer Views...</source>
3507         <translation>&amp;Nastavit pohledy na záložky...</translation>
3508     </message>
3509     <message>
3510         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="238"/>
3511         <source>&amp;Lock Layout</source>
3512         <translation>U&amp;zamknout rozvržení</translation>
3513     </message>
3514     <message>
3515         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="244"/>
3516         <source>Show Away Log</source>
3517         <translation>Zobrazit Log pro Pryč</translation>
3518     </message>
3519     <message>
3520         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="246"/>
3521         <source>Show Status &amp;Bar</source>
3522         <translation type="unfinished"></translation>
3523     </message>
3524     <message>
3525         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="250"/>
3526         <source>&amp;Configure Quassel...</source>
3527         <translation type="unfinished"></translation>
3528     </message>
3529     <message>
3530         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="251"/>
3531         <source>F7</source>
3532         <translation></translation>
3533     </message>
3534     <message>
3535         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="254"/>
3536         <source>&amp;About Quassel</source>
3537         <translation>O progr&amp;amu Quassel</translation>
3538     </message>
3539     <message>
3540         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="256"/>
3541         <source>About &amp;Qt</source>
3542         <translation>O &amp;Qt</translation>
3543     </message>
3544     <message>
3545         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="258"/>
3546         <source>Debug &amp;NetworkModel</source>
3547         <translation>Ladění Sít&amp;ovéhoModelu</translation>
3548     </message>
3549     <message>
3550         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="260"/>
3551         <source>Debug &amp;BufferViewOverlay</source>
3552         <translation type="unfinished"></translation>
3553     </message>
3554     <message>
3555         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="262"/>
3556         <source>Debug &amp;MessageModel</source>
3557         <translation>Ladění &amp;ModeluZpráv</translation>
3558     </message>
3559     <message>
3560         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="264"/>
3561         <source>Debug &amp;Log</source>
3562         <translation>Ladící &amp;Log</translation>
3563     </message>
3564     <message>
3565         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="271"/>
3566         <source>&amp;File</source>
3567         <translation>S&amp;oubor</translation>
3568     </message>
3569     <message>
3570         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="284"/>
3571         <source>&amp;Networks</source>
3572         <translation>&amp;Sítě</translation>
3573     </message>
3574     <message>
3575         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="290"/>
3576         <source>&amp;View</source>
3577         <translation>&amp;Záložky</translation>
3578     </message>
3579     <message>
3580         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="291"/>
3581         <source>&amp;Buffer Views</source>
3582         <translation>&amp;Pohledy na záložky</translation>
3583     </message>
3584     <message>
3585         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="293"/>
3586         <source>&amp;Toolbars</source>
3587         <translation type="unfinished"></translation>
3588     </message>
3589     <message>
3590         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="305"/>
3591         <source>&amp;Settings</source>
3592         <translation>Na&amp;stavení</translation>
3593     </message>
3594     <message>
3595         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="312"/>
3596         <source>&amp;Help</source>
3597         <translation>&amp;Nápověda</translation>
3598     </message>
3599     <message>
3600         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="320"/>
3601         <source>Debug</source>
3602         <translation>Debug</translation>
3603     </message>
3604     <message>
3605         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="445"/>
3606         <source>Nicks</source>
3607         <translation>Přezdívky</translation>
3608     </message>
3609     <message>
3610         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="454"/>
3611         <source>Show Nick List</source>
3612         <translation>Zobrazit seznam přezdívek</translation>
3613     </message>
3614     <message>
3615         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="465"/>
3616         <source>Chat Monitor</source>
3617         <translation type="unfinished"></translation>
3618     </message>
3619     <message>
3620         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="476"/>
3621         <source>Show Chat Monitor</source>
3622         <translation type="unfinished"></translation>
3623     </message>
3624     <message>
3625         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="480"/>
3626         <source>Inputline</source>
3627         <translation type="unfinished"></translation>
3628     </message>
3629     <message>
3630         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="489"/>
3631         <source>Show Input Line</source>
3632         <translation>Zobrasit řádku se vstupem</translation>
3633     </message>
3634     <message>
3635         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="500"/>
3636         <source>Topic</source>
3637         <translation>Téma</translation>
3638     </message>
3639     <message>
3640         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="512"/>
3641         <source>Show Topic Line</source>
3642         <translation>Zobrazit řádek s tématem</translation>
3643     </message>
3644     <message>
3645         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="630"/>
3646         <source>Connected to core.</source>
3647         <translation>Připojen k jádru.</translation>
3648     </message>
3649     <message>
3650         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="664"/>
3651         <source>Core Lag: %1</source>
3652         <translation>Spoždění jádra: %1</translation>
3653     </message>
3654     <message>
3655         <source>Core Lag: %1 msec</source>
3656         <translation type="obsolete">Spoždění jádra: %1 ms</translation>
3657     </message>
3658     <message>
3659         <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="700"/>
3660         <source>Not connected to core.</source>
3661         <translation>Nepřipojen k jádru.</translation>
3662     </message>
3663 </context>
3664 <context>
3665     <name>Message</name>
3666     <message>
3667         <location filename="../src/common/message.h" line="68"/>
3668         <source>Day changed to %1</source>
3669         <translation>A dnes máme: %1</translation>
3670     </message>
3671 </context>
3672 <context>
3673     <name>MessageModel</name>
3674     <message>
3675         <location filename="../src/client/messagemodel.cpp" line="373"/>
3676         <source>Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3</source>
3677         <translation>Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3</translation>
3678     </message>
3679 </context>
3680 <context>
3681     <name>MsgProcessorStatusWidget</name>
3682     <message>
3683         <location filename="../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui" line="19"/>
3684         <source>Form</source>
3685         <translation></translation>
3686     </message>
3687     <message>
3688         <location filename="../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui" line="34"/>
3689         <source>Receiving Backlog</source>
3690         <translation>Získávám historii</translation>
3691     </message>
3692     <message>
3693         <source>Processing Messages</source>
3694         <translation type="obsolete">Zpracovávám zprávy</translation>
3695     </message>
3696 </context>
3697 <context>
3698     <name>NetworkAddDlg</name>
3699     <message>
3700         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="13"/>
3701         <source>Add Network</source>
3702         <translation>Přidat síť</translation>
3703     </message>
3704     <message>
3705         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="21"/>
3706         <source>Use preset:</source>
3707         <translation>Použít přednastavené:</translation>
3708     </message>
3709     <message>
3710         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="56"/>
3711         <source>Manually specify network settings</source>
3712         <translation>Ručně zvolit nastavení sítě</translation>
3713     </message>
3714     <message>
3715         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="66"/>
3716         <source>Manual Settings</source>
3717         <translation>Ruční nastavení</translation>
3718     </message>
3719     <message>
3720         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="74"/>
3721         <source>Network name:</source>
3722         <translation>Název síťě:</translation>
3723     </message>
3724     <message>
3725         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="84"/>
3726         <source>Server address:</source>
3727         <translation>Adresa serveru:</translation>
3728     </message>
3729     <message>
3730         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="94"/>
3731         <source>Port:</source>
3732         <translation>Port:</translation>
3733     </message>
3734     <message>
3735         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="114"/>
3736         <source>Server password:</source>
3737         <translation>Heslo serveru:</translation>
3738     </message>
3739     <message>
3740         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui" line="130"/>
3741         <source>Use secure connection</source>
3742         <translation>Použít zabezpečené spojení</translation>
3743     </message>
3744 </context>
3745 <context>
3746     <name>NetworkEditDlg</name>
3747     <message>
3748         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="13"/>
3749         <source>Dialog</source>
3750         <translation></translation>
3751     </message>
3752     <message>
3753         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="21"/>
3754         <source>Please enter a network name:</source>
3755         <translation>Prosím zadejte název sítě:</translation>
3756     </message>
3757     <message>
3758         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="705"/>
3759         <source>Add Network</source>
3760         <translation>Přidat síť</translation>
3761     </message>
3762 </context>
3763 <context>
3764     <name>NetworkItem</name>
3765     <message>
3766         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="178"/>
3767         <source>Server: %1</source>
3768         <translation>Server: %1</translation>
3769     </message>
3770     <message>
3771         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="179"/>
3772         <source>Users: %1</source>
3773         <translation>Uživatelé: %1</translation>
3774     </message>
3775     <message>
3776         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="182"/>
3777         <source>Lag: %1 msecs</source>
3778         <translation>Zpoždění: %1 msecs</translation>
3779     </message>
3780 </context>
3781 <context>
3782     <name>NetworkModel</name>
3783     <message>
3784         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="811"/>
3785         <source>Buffer</source>
3786         <translation>Záložka</translation>
3787     </message>
3788     <message>
3789         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="811"/>
3790         <source>Topic</source>
3791         <translation>Téma</translation>
3792     </message>
3793     <message>
3794         <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="811"/>
3795         <source>Nick Count</source>
3796         <translation>Počet přezdívek</translation>
3797     </message>
3798 </context>
3799 <context>
3800     <name>NetworkModelActionProvider</name>
3801     <message>
3802         <source>Connect</source>
3803         <translation type="obsolete">Připojit</translation>
3804     </message>
3805     <message>
3806         <source>Disconnect</source>
3807         <translation type="obsolete">Odpojit</translation>
3808     </message>
3809     <message>
3810         <source>Join</source>
3811         <translation type="obsolete">Vstoupit</translation>
3812     </message>
3813     <message>
3814         <source>Part</source>
3815         <translation type="obsolete">Opustit</translation>
3816     </message>
3817     <message>
3818         <source>Delete Buffer...</source>
3819         <translation type="obsolete">Smazat záložku...</translation>
3820     </message>
3821     <message>
3822         <source>Show Buffer</source>
3823         <translation type="obsolete">Zobrazít záložku</translation>
3824     </message>
3825     <message>
3826         <source>Joins</source>
3827         <translation type="obsolete">Vstupy</translation>
3828     </message>
3829     <message>
3830         <source>Parts</source>
3831         <translation type="obsolete">Opuštění</translation>
3832     </message>
3833     <message>
3834         <source>Quits</source>
3835         <translation type="obsolete">Ukončení</translation>
3836     </message>
3837     <message>
3838         <source>Kick From Channel</source>
3839         <translation type="obsolete">Vyhodit z kanálu</translation>
3840     </message>
3841     <message>
3842         <source>Hide Events</source>
3843         <translation type="obsolete">Skrýt události</translation>
3844     </message>
3845     <message>
3846         <source>Actions</source>
3847         <translation type="obsolete">Akce</translation>
3848     </message>
3849     <message>
3850         <source>Remove buffer permanently?</source>
3851         <translation type="obsolete">Odstranit trvale záložku?</translation>
3852     </message>
3853     <message>
3854         <source>Do you want to delete the buffer &quot;%1&quot; permanently? This will delete all related data, including all backlog data, from the core&apos;s database!</source>
3855         <translation type="obsolete">Opravdu chcete trvale smazat záložku &quot;%1&quot;? Odstran se veškeré její nastavení, včetně historie, z databáze jádra?</translation>
3856     </message>
3857     <message>
3858         <source>Join Channel</source>
3859         <translation type="obsolete">Vstoupit do kanálu</translation>
3860     </message>
3861 </context>
3862 <context>
3863     <name>NetworkModelController</name>
3864     <message numerus="yes">
3865         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="152"/>
3866         <source>Do you want to delete the following buffer(s) permanently?</source>
3867         <translation type="unfinished">
3868             <numerusform></numerusform>
3869             <numerusform></numerusform>
3870             <numerusform></numerusform>
3871         </translation>
3872     </message>
3873     <message>
3874         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="157"/>
3875         <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; This will delete all related data, including all backlog data, from the core&apos;s database and cannot be undone.</source>
3876         <translation type="unfinished"></translation>
3877     </message>
3878     <message>
3879         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="159"/>
3880         <source>&lt;br&gt;Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first.</source>
3881         <translation type="unfinished"></translation>
3882     </message>
3883     <message>
3884         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="161"/>
3885         <source>Remove buffers permanently?</source>
3886         <translation>Odstranit trvale záložky?</translation>
3887     </message>
3888 </context>
3889 <context>
3890     <name>NetworkModelController::JoinDlg</name>
3891     <message>
3892         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="417"/>
3893         <source>Join Channel</source>
3894         <translation>Vstoupit do kanálu</translation>
3895     </message>
3896     <message>
3897         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="420"/>
3898         <source>Network:</source>
3899         <translation>Síť:</translation>
3900     </message>
3901     <message>
3902         <location filename="../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp" line="422"/>
3903         <source>Channel:</source>
3904         <translation>Kanál:</translation>
3905     </message>
3906 </context>
3907 <context>
3908     <name>NetworkPage</name>
3909     <message>
3910         <location filename="../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp" line="148"/>
3911         <source>Setup Network Connection</source>
3912         <translation>Nastavit připojení k síti</translation>
3913     </message>
3914 </context>
3915 <context>
3916     <name>NetworksSettingsPage</name>
3917     <message>
3918         <source>General</source>
3919         <translation type="obsolete">Obecné</translation>
3920     </message>
3921     <message>
3922         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="37"/>
3923         <source>Networks</source>
3924         <translation>Sítě</translation>
3925     </message>
3926     <message>
3927         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="37"/>
3928         <source>Misc</source>
3929         <translation>Různé</translation>
3930     </message>
3931     <message>
3932         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="160"/>
3933         <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
3934         <translation>&lt;b&gt;Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
3935     </message>
3936     <message>
3937         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="161"/>
3938         <source>&lt;li&gt;All networks need at least one server defined&lt;/li&gt;</source>
3939         <translation>&lt;li&gt;Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server&lt;/li&gt;</translation>
3940     </message>
3941     <message>
3942         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="162"/>
3943         <source>&lt;/ul&gt;</source>
3944         <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
3945     </message>
3946     <message>
3947         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="163"/>
3948         <source>Invalid Network Settings</source>
3949         <translation>Špatné nastavení sítě</translation>
3950     </message>
3951     <message>
3952         <source>Connect</source>
3953         <translation type="obsolete">Připojit</translation>
3954     </message>
3955     <message>
3956         <source>Disconnect</source>
3957         <translation type="obsolete">Odpojit</translation>
3958     </message>
3959     <message>
3960         <source>Apply first!</source>
3961         <translation type="obsolete">Nejprve použít!</translation>
3962     </message>
3963     <message>
3964         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="542"/>
3965         <source>Delete Network?</source>
3966         <translation>Smazat síť?</translation>
3967     </message>
3968     <message>
3969         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="543"/>
3970         <source>Do you really want to delete the network &quot;%1&quot; and all related settings, including the backlog?</source>
3971         <translation>Opravdu chcete smazat síť &quot;%1&quot; a veškeré její nastavení, včetně historie?</translation>
3972     </message>
3973     <message>
3974         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="13"/>
3975         <source>Form</source>
3976         <translation></translation>
3977     </message>
3978     <message>
3979         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="47"/>
3980         <source>Re&amp;name...</source>
3981         <translation>Přejme&amp;novat...</translation>
3982     </message>
3983     <message>
3984         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="64"/>
3985         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="234"/>
3986         <source>&amp;Add...</source>
3987         <translation>Přid&amp;at...</translation>
3988     </message>
3989     <message>
3990         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="87"/>
3991         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="251"/>
3992         <source>De&amp;lete</source>
3993         <translation>&amp;Smazat</translation>
3994     </message>
3995     <message>
3996         <source>Connect now</source>
3997         <translation type="obsolete">Připojit teď</translation>
3998     </message>
3999     <message>
4000         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="123"/>
4001         <source>Network Details</source>
4002         <translation>Detaily sítě</translation>
4003     </message>
4004     <message>
4005         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="131"/>
4006         <source>Identity:</source>
4007         <translation>Identita:</translation>
4008     </message>
4009     <message>
4010         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="189"/>
4011         <source>Servers</source>
4012         <translation>Servery</translation>
4013     </message>
4014     <message>
4015         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="192"/>
4016         <source>Manage servers for this network</source>
4017         <translation>Spravovat servery pro tuto síť</translation>
4018     </message>
4019     <message>
4020         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="216"/>
4021         <source>&amp;Edit...</source>
4022         <translation>&amp;Editovat...</translation>
4023     </message>
4024     <message>
4025         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="277"/>
4026         <source>Move upwards in list</source>
4027         <translation>Posunout výš v seznamu</translation>
4028     </message>
4029     <message>
4030         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="148"/>
4031         <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="280"/><