Add GPL header to mpris script
[quassel.git] / i18n / quassel_da.ts
index daba94a..4019b65 100644 (file)
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="da_DK">
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="da_DK">
+<defaultcodec></defaultcodec>
+<context>
+    <name></name>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/message.h" line="68"/>
+        <source>Day changed to %1</source>
+        <translation>Dagen skiftede til %1</translation>
+    </message>
+</context>
 <context>
     <name>AboutDlg</name>
     <message>
 <context>
     <name>AboutDlg</name>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="28"/>
-        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
-p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC &lt;/span&gt;(pre-release)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-        <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC &lt;/span&gt;(før udgivelse)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="16"/>
+        <source>About Quassel</source>
+        <translation>Om Quassel</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="64"/>
-        <source>About</source>
-        <translation>Om</translation>
+        <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="55"/>
+        <source>&lt;b&gt;A modern, distributed IRC Client&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2008 by the Quassel Project&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; on &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC is dual-licensed under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;Most icons are &amp;copy; by the &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen Team&lt;/a&gt; and used under the &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Please use &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; to report bugs.</source>
+        <translation>&lt;b&gt;En moderne, distribueret IRC klient&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;copy;2005-2008 af Quassel projektet&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://quassel-irc.org&quot;&gt;http://quassel-irc.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;irc://irc.freenode.net/quassel&quot;&gt;#quassel&lt;/a&gt; på &lt;a href=&quot;http://www.freenode.net&quot;&gt;Freenode&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quassel IRC er dobbelt-licenseret under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt&quot;&gt;GPLv2&lt;/a&gt; og &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt&quot;&gt;GPLv3&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;De fleste ikoner &amp;copy; af &lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;Oxygen teamet&lt;/a&gt; og benyttet under &lt;a href=&quot;http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html&quot;&gt;LGPL&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Brug &lt;a href=&quot;http://bugs.quassel-irc.org&quot;&gt;http://bugs.quassel-irc.org&lt;/a&gt; for at rapportere bugs.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="69"/>
-        <source>Authors</source>
-        <translation>Forfattere</translation>
+        <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="63"/>
+        <source>Quassel IRC is mainly developed by:</source>
+        <translation>Quassel IRC er hovedsagligt udviklet af:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="74"/>
-        <source>Licence Agreement</source>
-        <translation>Licens aftale</translation>
+        <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="77"/>
+        <source>We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:</source>
+        <translation>Vi vil gerne takke de følgende bidragsydere (i alfabetisk rækkefølge) og alle dem vi har glemt at nævne her:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/aboutdlg.ui" line="19"/>
+        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="61"/>
         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
 p, li { white-space: pre-wrap; }
         <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
 p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; font-weight:400;&quot;&gt;mobile edition&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:5pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;(C) 2005-2007 by&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt; font-weight:600;&quot;&gt;The Quassel IRC Team&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Manuel Nickschas&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marcus Eggenberger&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marco Genise&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:4pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;http://quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;devel@quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-        <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; font-weight:400;&quot;&gt;mobile edition&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:5pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;(C) 2005-2007 af&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt; font-weight:600;&quot;&gt;Quassel IRC holdet&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Manuel Nickschas&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marcus Eggenberger&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;Marco Genise&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:4pt;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;http://quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;&quot;&gt;&amp;lt;devel@quassel-irc.org&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="16"/>
-        <source>About Quassel</source>
-        <translation>Om Quassel</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="77"/>
+        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Version 0.2.0-pre, Build &amp;gt;= 474 (2008-02-08)&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>AccountManagementSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages.h" line="74"/>
-        <source>Administration</source>
-        <translation>Administration</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="114"/>
+        <source>&amp;About</source>
+        <translation>&amp;Om</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages.h" line="75"/>
-        <source>Account Management</source>
-        <translation>Konto håndtering</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="134"/>
+        <source>A&amp;uthors</source>
+        <translation>&amp;Udviklere</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/usermgmtpage.ui" line="19"/>
-        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
-p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Account Management&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-        <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Konto styring&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="154"/>
+        <source>&amp;Contributors</source>
+        <translation>&amp;Bidragsydere</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/usermgmtpage.ui" line="43"/>
-        <source>Add...</source>
-        <translation>Tilføj...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/aboutdlg.ui" line="174"/>
+        <source>&amp;Thanks To</source>
+        <translation>&amp;Tak til</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/usermgmtpage.ui" line="50"/>
-        <source>Remove</source>
-        <translation>Fjern</translation>
+        <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="32"/>
+        <source>&lt;b&gt;Version:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Protocol version:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Built:&lt;/b&gt; %3</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Version:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Protokol version:&lt;/b&gt; %2&lt;br&gt;&lt;b&gt;Bygget:&lt;/b&gt; %3</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/usermgmtpage.ui" line="70"/>
-        <source>Rename</source>
-        <translation>Omdøb</translation>
+        <location filename="../src/qtui/aboutdlg.cpp" line="115"/>
+        <source>Special thanks goes to:&lt;br&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;John &quot;nox&quot; Hand&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for great artwork and the Quassel logo/icon&lt;/dt&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oxygen-icons.org&quot;&gt;The Oxygen Team&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating most of the other shiny icons you see throughout Quassel&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com&quot;&gt;Qt Software formerly known as Trolltech&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more&lt;/dd&gt;&lt;dt&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nokia.com&quot;&gt;Nokia&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/dt&gt;&lt;dd&gt;for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s&lt;/dd&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>AliasesModel</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/usermgmtpage.ui" line="77"/>
-        <source>Password...</source>
-        <translation>Kodeord...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="160"/>
+        <source>Alias</source>
+        <translation>Alias</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/usermgmtpage.ui" line="84"/>
-        <source>Admin</source>
-        <translation>Administrator</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp" line="160"/>
+        <source>Expansion</source>
+        <translation>Udvidelse</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>AdminUserPage</name>
+    <name>AliasesSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="65"/>
-        <source>Setup Admin User</source>
-        <translation>Opsæt administrator-bruger</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
+        <source>Behaviour</source>
+        <translation>Opførsel</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="66"/>
-        <source>Please enter credentials for the admin user.</source>
-        <translation>Indtast login-informationer for administrator brugeren.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp" line="29"/>
+        <source>Aliases</source>
+        <translation>Aliasser</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="68"/>
-        <source>Name:</source>
-        <translation>Navn:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="72"/>
-        <source>Password:</source>
-        <translation>Kodeord:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="27"/>
+        <source>New</source>
+        <translation>Ny</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>Buffer</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/buffer.cpp" line="95"/>
-        <source>Status Buffer</source>
-        <translation>Status buffer</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui" line="41"/>
+        <source>Delete</source>
+        <translation>Slet</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>BufferManagementSettingsPage</name>
+    <name>AppearanceSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages.h" line="37"/>
-        <source>Buffers</source>
-        <translation>Buffere</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="33"/>
+        <source>Appearance</source>
+        <translation>Udseende</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages.h" line="38"/>
-        <source>Buffer Management</source>
-        <translation>Buffer håndtering</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp" line="33"/>
+        <source>General</source>
+        <translation>Generelt</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="37"/>
-        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
-p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Buffer Management&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-        <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Buffer styring&lt;/span&gt;Buffer håndtering&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="100"/>
-        <source>Statistics</source>
-        <translation>Statistik</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="19"/>
+        <source>Client style:</source>
+        <translation>Klient stil:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="143"/>
-        <source>Defines how many messages the local Quassel client shows for this buffer. This is independent from the central backlog storage in the core.</source>
-        <translation>Definerer hvor mange beskeder den lokale Quassel klient kan vise for denne buffer. Dette er uafhængig fra kernens log.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="31"/>
+        <source>Language:</source>
+        <translation>Sprog:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="194"/>
-        <source>Show all messages</source>
-        <translation>Vis alle beskeder</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="43"/>
+        <source>&lt;Original&gt;</source>
+        <translation>&lt;Oprindeligt&gt;</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="224"/>
-        <source>Show last</source>
-        <translation>Vis sidste</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="51"/>
+        <source>Note: needs client restart for full effect!</source>
+        <translation>NB: Kræver genstart af klienten for fuld effekt!</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="517"/>
-        <source>messages</source>
-        <translation>beskeder</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="38"/>
+        <source>&lt;System Default&gt;</source>
+        <translation>&lt;Systemets standard&gt;</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="289"/>
-        <source>Show messages from the last</source>
-        <translation>Vis beskeder fra de sidste</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="61"/>
+        <source>Misc:</source>
+        <translation>Diverse:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="579"/>
-        <source>days</source>
-        <translation>dage</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="67"/>
+        <source>Show Web Previews</source>
+        <translation>Vis web-forhåndsvisninger</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="334"/>
-        <source>Hide buffer locally</source>
-        <translation>Skjul buffer lokalt</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui" line="77"/>
+        <source>Use Icons to represent away state of Users</source>
+        <translation>Brug ikoner til at vise away-status for bugere</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>BufferItem</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="644"/>
-        <source>Save as default</source>
-        <translation>Gem som standard</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="277"/>
+        <source>&lt;p&gt; %1 - %2 &lt;/p&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>BufferView</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="461"/>
-        <source>Keep all messages</source>
-        <translation>Behold alle beskeder</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="52"/>
+        <source>Connect</source>
+        <translation>Forbind</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="491"/>
-        <source>Keep last</source>
-        <translation>Behold sidste</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="53"/>
+        <source>Disconnect</source>
+        <translation>Afbryd</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="556"/>
-        <source>Keep messages from the last</source>
-        <translation>Behold beskeder fra de sidste</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="493"/>
+        <source>Join Channel</source>
+        <translation>Join kanal</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="686"/>
-        <source>Delete permanently</source>
-        <translation>Slet permanent</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="56"/>
+        <source>Join</source>
+        <translation></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="124"/>
-        <source>Created: 01.04.2007
-Lines:     1234
-</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="57"/>
+        <source>Part</source>
+        <translation>Forlad</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="146"/>
-        <source>Local Display</source>
-        <translation>Lokal visning</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="60"/>
+        <source>Delete buffer</source>
+        <translation>Slet buffer</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="167"/>
-        <source>Override default display options</source>
-        <translation>Tilsidesæt standard visnings indstillinger</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="399"/>
+        <source>Hide Events</source>
+        <translation>Skjul hændelser</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="397"/>
-        <source>Backlog Storage</source>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="61"/>
+        <source>Ignore list</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="418"/>
-        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
-p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Warning:&lt;/span&gt; This affects the global message storage (backlog) for the selected buffer!&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="493"/>
+        <source>Input channel name:</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="434"/>
-        <source>Override default storage settings</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="525"/>
+        <source>Remove buffer permanently?</source>
+        <translation>Fjern buffer permanent?</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/buffermgmtpage.ui" line="75"/>
-        <source>1</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="527"/>
+        <source>Do you want to delete the buffer &quot;%1&quot; permanently? This will delete all related data, including all backlog data, from the core&apos;s database!</source>
+        <translation>Vil du slette bufferen &quot;%1&quot; permanent? Det vil slette alt tilhørende data, inklusive log-filer, fra serverens database!</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>BufferViewWidget</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="36"/>
-        <source>All</source>
-        <translation>Alle</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="51"/>
+        <source>Show Channel List</source>
+        <translation>Vis kanal-liste</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="37"/>
-        <source>Chans</source>
-        <translation>Kanaler</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="58"/>
+        <source>Hide buffers</source>
+        <translation>Skjul buffere</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="38"/>
-        <source>Queries</source>
-        <translation>Forespørgsler</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="59"/>
+        <source>Hide buffers permanently</source>
+        <translation>Skjul buffere permanent</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/bufferviewwidget.cpp" line="39"/>
-        <source>Nets</source>
-        <translation>Netværk</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="63"/>
+        <source>Joins</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="64"/>
+        <source>Parts</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/bufferviewwidget.ui" line="13"/>
-        <source>Select Buffer</source>
-        <translation>Vælg buffer</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="65"/>
+        <source>Quits</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/bufferviewwidget.ui" line="29"/>
-        <source>Tab 1</source>
-        <translation>Fane 1</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="66"/>
+        <source>Nick Changes</source>
+        <translation>Navn-skift</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui" line="27"/>
-        <source>BufferView</source>
-        <translation>Buffer visning</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="67"/>
+        <source>Mode</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="68"/>
+        <source>Day Change</source>
+        <translation>Dag-skift</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>BufferWidget</name>
+    <name>BufferViewDock</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/bufferwidget.ui" line="106"/>
-        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
-p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Chat comfortably. Anywhere.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-        <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/bufferview.cpp" line="625"/>
+        <source>All Buffers</source>
+        <translation>Alle buffere</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>ChannelWidget</name>
+    <name>BufferViewEditDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="88"/>
-        <source>...</source>
-        <translation>...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Dialog</source>
+        <translation>Vindue</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="165"/>
-        <source>@ Operators</source>
-        <translation>@ operatører</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui" line="21"/>
+        <source>Please enter a name for the buffer view:</source>
+        <translation>Buffervisningens navn:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="160"/>
-        <source>32 Users</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="491"/>
+        <source>Add Buffer View</source>
+        <translation>Tilføj buffer visning</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>BufferViewSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="209"/>
-        <source>New Sub Item</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="35"/>
+        <source>General</source>
+        <translation>Generelt</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="224"/>
-        <source>New Item</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="35"/>
+        <source>Buffer Views</source>
+        <translation>Buffer visninger</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="185"/>
-        <source>4 Voiced</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="205"/>
-        <source>19 Users</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="30"/>
+        <source>Re&amp;name...</source>
+        <translation>&amp;Omdøb...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/channelwidget.ui" line="124"/>
-        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
-p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans Mono&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Nimbus Mono L&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="47"/>
+        <source>&amp;Add...</source>
+        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>Client</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/client.cpp" line="212"/>
-        <source>Already connected to Core!</source>
-        <translation>Allerede forbundet til kernen!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="70"/>
+        <source>De&amp;lete</source>
+        <translation>&amp;Slet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/client.cpp" line="229"/>
-        <source>Connecting...</source>
-        <translation>Forbinder...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="83"/>
+        <source>Buffer View  Settings</source>
+        <translation>Buffer visning settings</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/client.cpp" line="251"/>
-        <source>Synchronizing to core...</source>
-        <translation>Synkroniserer med kernen...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="109"/>
+        <source>Restrict Buffers to:</source>
+        <translation>Begræns buffere til:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/client.cpp" line="303"/>
-        <source>Invalid data received from core!</source>
-        <translation>Ugyldig data modtaget fra kernen!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="115"/>
+        <source>Status Buffers</source>
+        <translation>Status buffers</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/client.cpp" line="366"/>
-        <source>Requesting network states...</source>
-        <translation>Finder netværks stadie...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="122"/>
+        <source>Channel Buffers</source>
+        <translation>Kanal buffers</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/client.cpp" line="372"/>
-        <source>Requesting User states...</source>
-        <translation>Henter bruger tilstandene...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="129"/>
+        <source>Query Buffers</source>
+        <translation>Forespørgsels buffere</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/client.cpp" line="378"/>
-        <source>Requesting Channel states...</source>
-        <translation>Henter kanal tilstandene...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="146"/>
+        <source>Add new Buffers automatically</source>
+        <translation>Tilføj nye buffers automatisk</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>ConclusionPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="170"/>
-        <source>Conclusion</source>
-        <translation>Konklusion</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="326"/>
+        <source>Delete Buffer View?</source>
+        <translation>Slet buffer-visning?</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="171"/>
-        <source>You chose the following configuration:</source>
-        <translation>Du har valgt følgende opsætning:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp" line="327"/>
+        <source>Do you really want to delete the buffer view &quot;%1&quot;?</source>
+        <translation>Vil du virkeligt slette buffer-visningen &quot;%1&quot;?</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>ConfigWizard</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="44"/>
-        <source>Core Configuration Wizard</source>
-        <translation>Kerne opsætnings guide</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="91"/>
+        <source>Network:</source>
+        <translation>Netværk:</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>ConnectionSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages.h" line="56"/>
-        <source>Behavior</source>
-        <translation>Opførsel</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="99"/>
+        <source>All</source>
+        <translation>Alle</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages.h" line="57"/>
-        <source>Connection</source>
-        <translation>Forbindelse</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="139"/>
+        <source>Hide inactive Buffers</source>
+        <translation>Skjul inaktive buffere</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>CoreConnectDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="169"/>
-        <source>Create Account</source>
-        <translation>Opret konto</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="153"/>
+        <source>Sort alphabetically</source>
+        <translation>Sorter alfabetisk</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="70"/>
-        <source>In order to connect to a Quassel Core, you need to create an account.&lt;br&gt;Please enter a name for this account now:</source>
-        <translation>For at forbinde til Quassel kernen, skal du først oprette en konto.&lt;br&gt;Indtast venligst et navn til denne konto:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="160"/>
+        <source>Minimum Activity:</source>
+        <translation>Mindste aktivitet:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="70"/>
-        <source>Default</source>
-        <translation>Standard</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="168"/>
+        <source>No Activity</source>
+        <translation>Ingen aktivitet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="169"/>
-        <source>Please enter a name for the new account:</source>
-        <translation>Indtast et navn til den nye konto:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="173"/>
+        <source>Other Activity</source>
+        <translation>Anden aktivitet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="172"/>
-        <source>Account name already exists!</source>
-        <translation>Konto-navn findes allerede!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="178"/>
+        <source>New Message</source>
+        <translation>Ny besked</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="172"/>
-        <source>An account named &apos;%1&apos; already exists, and account names must be unique!</source>
-        <translation>En konto med navnet &apos;%1&apos; findes allerede, og konto navne skal være unikke!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="183"/>
+        <source>Highlight</source>
+        <translation>Fremhævning</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="183"/>
-        <source>Delete account?</source>
-        <translation>Slet konto?</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui" line="209"/>
+        <source>Preview:</source>
+        <translation>Forhåndsvisning:</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>BufferViewWidget</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="185"/>
-        <source>Do you really want to delete the data for the account &apos;%1&apos;?&lt;br&gt;Note that this only affects your local account settings and will not remove any data from the core.</source>
-        <translation>Vil du virkeligt slette data for kontoen &apos;%1&apos;?&lt;br&gt;Bemærk at dette kun har en effekt på den lokale klient, og ikke vile slette noget fra kernen.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui" line="27"/>
+        <source>BufferView</source>
+        <translation>Buffer visning</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>BufferWidget</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="221"/>
-        <source>Can&apos;t connect to internal core, since we are running as a standalone GUI!</source>
-        <translation>Kan ikke forbinde til kernen, da vi kører selvstændigt!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="72"/>
+        <source>Enlarge Chat View</source>
+        <translation>Forstør chat-view</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="224"/>
-        <source>Connecting to internal core</source>
-        <translation>Forbinder til den interne kerne</translation>
+        <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="73"/>
+        <source>Ctrl++</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="227"/>
-        <source>Connecting to %1</source>
-        <translation>Forbinder til %1</translation>
+        <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="77"/>
+        <source>Demagnify Chat View</source>
+        <translation>Formindsk chat-view</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="241"/>
-        <source>Invalid user or password. Pleasy try again.%1</source>
-        <translation>Ugyldig bruger eller kode. Prøv igen.%1</translation>
+        <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="78"/>
+        <source>Ctrl+-</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="288"/>
-        <source>Connected to core.</source>
-        <translation>Forbundet til kernen.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="82"/>
+        <source>Normalize zoom of Chat View</source>
+        <translation>Reset størrelsen af chat-view</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="295"/>
-        <source>Connection Error</source>
-        <translation>Forbindelsesfejl</translation>
+        <location filename="../src/qtui/bufferwidget.cpp" line="83"/>
+        <source>Ctrl+0</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="295"/>
-        <source>&lt;b&gt;Could not connect to Quassel Core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
-</source>
-        <translation>&lt;b&gt;Kunne ikke forbinde til Quassel-kernen!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
-</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/bufferwidget.ui" line="64"/>
+        <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-large.png&quot; /&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;uassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Chat comfortably. Anywhere.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;:/pics/quassel-large.png&quot; /&gt;&lt;span style=&quot; font-size:89pt; color:#00008b;&quot;&gt;uassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:22pt;&quot;&gt;Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>ChannelBufferItem</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="19"/>
-        <source>Connect to Quassel Core</source>
-        <translation>Forbind til Quassel kernen</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="394"/>
+        <source>&lt;b&gt;Channel %1&lt;/b&gt;</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Kanal %1&lt;/b&gt;</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="53"/>
-        <source>Account Settings</source>
-        <translation>Konto opsætning</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="397"/>
+        <source>&lt;b&gt;Users:&lt;/b&gt; %1</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Brugere:&lt;/b&gt; %1</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="59"/>
-        <source>Account:</source>
-        <translation>Konto:</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="401"/>
+        <source>&lt;b&gt;Mode:&lt;/b&gt; %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="108"/>
-        <source>...</source>
-        <translation>...</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="413"/>
+        <source>&lt;b&gt;Topic:&lt;/b&gt; %1</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Emne:&lt;/b&gt; %1</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="137"/>
-        <source>Host:</source>
-        <translation>Vært:</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="417"/>
+        <source>Not active &lt;br /&gt; Double-click to join</source>
+        <translation>Inaktiv &lt;br /&gt; dobbel-klik for at joine</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="150"/>
-        <source>Use internal</source>
-        <translation>Brug intern</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="420"/>
+        <source>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>ChannelListDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="160"/>
-        <source>Port:</source>
-        <translation>Port:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Channel List</source>
+        <translation>Kanal-liste</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="193"/>
-        <source>User:</source>
-        <translation>Bruger:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="37"/>
+        <source>Search Pattern:</source>
+        <translation>Søge mønster:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="203"/>
-        <source>Password:</source>
-        <translation>Kodeord:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="85"/>
+        <source>Filter:</source>
+        <translation>Filter:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="217"/>
-        <source>Remember</source>
-        <translation>Husk</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="47"/>
+        <source>Toggle between simple and advanced mode.
+Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server.</source>
+        <translation>Skift mellem simpel og advanceret tilstand.
+Advanceret tilstand gør det muligt at sende søge strenge til IRC-serveren.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="257"/>
-        <source>Always use this account</source>
-        <translation>Brug altid denne konto</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="61"/>
+        <source>Show Channels</source>
+        <translation>Vis kanaler</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="296"/>
-        <source>Connecting to...</source>
-        <translation>Forbinder til...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="97"/>
+        <source>Errors Occured:</source>
+        <translation>Fejl opstod:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="302"/>
-        <source>Connecting...</source>
-        <translation>Forbinder...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/channellistdlg.ui" line="131"/>
+        <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;SUPER OND KATASTROFAL FEJL!!11&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>ChatMonitorView</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="321"/>
-        <source>GUI Profile:</source>
-        <translation>Brugerflade profil:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="47"/>
+        <source>Show own messages</source>
+        <translation>Vis egne beskeder</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="344"/>
-        <source>New...</source>
-        <translation>Ny...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="54"/>
+        <source>Show network name</source>
+        <translation>Vis netværks navn</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="353"/>
-        <source>Always use this profile</source>
-        <translation>Brug altid denne profil</translation>
+        <location filename="../src/qtui/chatmonitorview.cpp" line="59"/>
+        <source>Show buffer name</source>
+        <translation>Vis buffer navn</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>ChatViewSearchBar</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="38"/>
-        <source>New</source>
-        <translation>Ny</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="39"/>
-        <source>Delete</source>
-        <translation>Slet</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="44"/>
+        <source>...</source>
+        <translation>...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="40"/>
-        <source>Properties...</source>
-        <translation>Egenskaber...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="55"/>
+        <source>case sensitive</source>
+        <translation>versal følsom</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectdlg.ui" line="21"/>
-        <source>Select Core Account</source>
-        <translation>Vælg kerne-konto</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="62"/>
+        <source>search nick</source>
+        <translation>søg i navn</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectdlg.ui" line="39"/>
-        <source>Available Quassel Core accounts:</source>
-        <translation>Tilgængelige kontoer på Quassel-kernen:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="69"/>
+        <source>search message</source>
+        <translation>søg i besked</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectdlg.ui" line="128"/>
-        <source>Connect</source>
-        <translation>Forbind</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui" line="82"/>
+        <source>ignore joins, parts, etc.</source>
+        <translation>ignorér joins, parts, osv.</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>Client</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="218"/>
-        <source>Can&apos;t connect to internal core at the moment [serious breakage due to switch to dynamic signals]. Please check back later.</source>
-        <translation>Kan ikke forbinde til kernen lige nu på grund af [seriøs b0rkage da vi skifter til dynamiske signaler]. Prøv igen senere.</translation>
+        <location filename="../src/client/client.cpp" line="243"/>
+        <source>Identity already exists in client!</source>
+        <translation>Identiteten eksisterer allerede i klienten!</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>CoreConnectProgressDlg</name>
+    <name>ClientBacklogManager</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="255"/>
-        <source>Connection Error</source>
-        <translation>Forbindelsesfejl</translation>
+        <location filename="../src/client/clientbacklogmanager.cpp" line="102"/>
+        <source>Processed %1 messages in %2 seconds.</source>
+        <translation>Behandlede %1 beskeder på %2 sekunder.</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>ClientSyncer</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="255"/>
-        <source>&lt;b&gt;Could not connect to Quassel Core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
-</source>
-        <translation>&lt;b&gt;Kunne ikke forbinde til Quassel-kernen!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
-</translation>
+        <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="55"/>
+        <source>The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading.</source>
+        <translation>Quassel serveren du prøver at forbinde til er for gammel! Overvej at upgradere den.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectprogressdlg.ui" line="13"/>
-        <source>Connection Progress</source>
-        <translation>Forbindelses stadie</translation>
+        <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="80"/>
+        <source>&lt;b&gt;Invalid data received from core!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Disconnecting.</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Ugyldig data modtaget fra serveren!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Afbryder.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectprogressdlg.ui" line="32"/>
-        <source>Connecting...</source>
-        <translation>Forbinder...</translation>
+        <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="112"/>
+        <source>Internal connections not yet supported.</source>
+        <translation>Interne forbindelser er endnu ikke understøttet.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/coreconnectprogressdlg.ui" line="19"/>
-        <source>&lt;b&gt;Connection to core in progress.&lt;/b&gt;</source>
-        <translation>&lt;b&gt;Forbindelse til kernen i gang.&lt;/b&gt;</translation>
+        <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="240"/>
+        <source>Logging in...</source>
+        <translation>Logger på...</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>CtcpHandler</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="135"/>
-        <source>Received CTCP PING request from %1</source>
-        <translation>Modtog CTCP PING forespørgsel af %1</translation>
+        <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="130"/>
+        <source>&lt;b&gt;This client is built without SSL Support!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Disable the usage of SSL in the account settings.</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Denne klient er bygget uden SSL-understøttelse!&lt;/b&gt;&lt;br &gt;Deaktiver brugen af SSL i konto-indstillingerne.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="145"/>
-        <source>Received CTCP VERSION request by %1</source>
-        <translation>Modtog CTCP VERSION forespørgsel af %1</translation>
+        <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="194"/>
+        <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Need at least core/client protocol v%1 to connect.</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Quassel-serveren du er ved at forbinde til er for gammel!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Klient/server-protokol version %1 er krævet for at forbinde.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="152"/>
-        <source>Received unknown CTCP %1 by %2</source>
-        <translation>Modtog ukendt CTCP %1 af %2</translation>
+        <location filename="../src/client/clientsyncer.cpp" line="210"/>
+        <source>&lt;b&gt;The Quassel Core you are trying to connect to does not support SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;If you want to connect anyways, disable the usage of SSL in the account settings.</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Quassel-serveren du er ved at forbinde til understøtter ikke SSL!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Hvis du vil fortsætte, skal du deaktivere brugen af SSL i konti-indstillingerne.</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>DebugConsole</name>
+    <name>ColorSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="13"/>
-        <source>Debug Console</source>
-        <translation>Debug konsol</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="34"/>
+        <source>Appearance</source>
+        <translation>Udseende</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="52"/>
-        <source>local</source>
-        <translation>lokal</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.cpp" line="34"/>
+        <source>Color settings</source>
+        <translation>Farve indstillinger</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="62"/>
-        <source>core</source>
-        <translation>kerne</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="19"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="90"/>
-        <source>Evaluate!</source>
-        <translation>Evaluer!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="29"/>
+        <source>Bufferview</source>
+        <translation>Buffervisning</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>EditCoreAcctDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="195"/>
-        <source>Missing information</source>
-        <translation>Manglende information</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="35"/>
+        <source>Activities:</source>
+        <translation>Aktiviteter:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="196"/>
-        <source>Please enter all required information or discard changes to return to account selection.</source>
-        <translation>Indtast alle nødvendige informationer, eller bortkast ændringerne for at vende tilbage til valg af konto.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1503"/>
+        <source>FG</source>
+        <translation>FG</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="202"/>
-        <source>Non-unique account name</source>
-        <translation>Ikke-unikt konto navn</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1513"/>
+        <source>BG</source>
+        <translation>BG</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/coreconnectdlg.cpp" line="204"/>
-        <source>Account names need to be unique. Please enter a different name or discard all changes to return to account selection.</source>
-        <translation>Kontonavnet skal være unikt. Indtast et andet kontonavn, eller bortkast ændringerne for at vende tilbage til valg af konto.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1523"/>
+        <source>Use BG</source>
+        <translation>Brug BG</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="13"/>
-        <source>Edit Core Account</source>
-        <translation>Rediger kerne konto</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="71"/>
+        <source>Default:</source>
+        <translation>Normal:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="33"/>
-        <source>Port:</source>
-        <translation>Port:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="120"/>
+        <source>Inactive:</source>
+        <translation>Inaktiv:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="40"/>
-        <source>Host:</source>
-        <translation>Vært:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="160"/>
+        <source>Highlight:</source>
+        <translation>Markering:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="47"/>
-        <source>Password:</source>
-        <translation>Kodeord:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="197"/>
+        <source>New Message:</source>
+        <translation>Ny besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="63"/>
-        <source>Account:</source>
-        <translation>Konto:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="234"/>
+        <source>Other Activity:</source>
+        <translation>Anden aktivitet:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/editcoreacctdlg.ui" line="90"/>
-        <source>User:</source>
-        <translation>Bruger:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1626"/>
+        <source>Preview:</source>
+        <translation>Forhåndsvisning:</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>FontsSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="28"/>
-        <source>Appearance</source>
-        <translation>Udseende</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1633"/>
+        <source>1</source>
+        <translation>1</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="28"/>
-        <source>Fonts</source>
-        <translation>Fonte</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="319"/>
+        <source>Chatview</source>
+        <translation>Chatvisning</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="13"/>
-        <source>Form</source>
-        <translation>Formular</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="335"/>
+        <source>Server Activity</source>
+        <translation>Server aktivitet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="22"/>
-        <source>Custom Application Fonts</source>
-        <translation>Særlige fonte for Quassel</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="885"/>
+        <source>Foreground</source>
+        <translation>Tekst</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="223"/>
-        <source>General:</source>
-        <translation>Generelt:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="895"/>
+        <source>Background</source>
+        <translation>Baggrund</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="312"/>
-        <source>Font</source>
-        <translation>Font</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="371"/>
+        <source>Error Message:</source>
+        <translation>Fejlbesked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="328"/>
-        <source>Choose...</source>
-        <translation>Vælg...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="411"/>
+        <source>Notice Message:</source>
+        <translation>Påmindelser:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="78"/>
-        <source>Topic:</source>
-        <translation>Emne:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="451"/>
+        <source>Plain Message:</source>
+        <translation>Normal besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="120"/>
-        <source>Buffer Views:</source>
-        <translation>Buffer visning:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="491"/>
+        <source>Server Message:</source>
+        <translation>Server beskeder:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="165"/>
-        <source>Nick List:</source>
-        <translation>Navne liste:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="531"/>
+        <source>Highlight Message:</source>
+        <translation>Markeret besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="215"/>
-        <source>Chat Widget</source>
-        <translation>Chat vindue</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="562"/>
+        <source>User Activity</source>
+        <translation>Brugeraktivitet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="335"/>
-        <source>Nicks:</source>
-        <translation>Navne:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="598"/>
+        <source>Action Message:</source>
+        <translation>Handlinger:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="345"/>
-        <source>Timestamp:</source>
-        <translation>Tidsstempel:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="638"/>
+        <source>Join Message:</source>
+        <translation>Join besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="365"/>
-        <source>Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order to take effect. We intend to fix this.</source>
-        <translation>Nogle af disse indstillinger kræver en genstart af Quassel klienten for at træde i kræft. Det er vores intention at fikse dette.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="678"/>
+        <source>Kick Message:</source>
+        <translation>Kick besked:</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>IdentitiesDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="288"/>
-        <source>Default Identity</source>
-        <translation>Standard identitet</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="718"/>
+        <source>Mode Message:</source>
+        <translation>Mode besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="61"/>
-        <source>Data changed remotely!</source>
-        <translation>Data blev ændret på fjernværten!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="758"/>
+        <source>Part Message:</source>
+        <translation>Part besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="62"/>
-        <source>&lt;b&gt;Some other GUI client changed the identities data!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Apply updated settings, losing all changes done locally?</source>
-        <translation>&lt;b&gt;En anden klient ændrede identitets data!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Acceptér ændringerne (de lokale ændringer vil blive tabt)?</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="798"/>
+        <source>Quit Message:</source>
+        <translation>Afslut besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="253"/>
-        <source>Invalid Identity!</source>
-        <translation>Ugyldig identitet!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="838"/>
+        <source>Rename Message:</source>
+        <translation>Nickskift besked:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="255"/>
-        <source>One or more of your identities do not contain all necessary information:
-
-%1
-Please fill in any missing information.</source>
-        <translation>En eller flere af dine identiteter indeholder ikke al nødvendig information:
-
-%1
-Tilføj alle manglende informationer.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="879"/>
+        <source>Message</source>
+        <translation>Besked</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="272"/>
-        <source> You haven&apos;t entered any nicknames.</source>
-        <translation> Du har ikke tilføjet nogle kaldenavne.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="915"/>
+        <source>Timestamp:</source>
+        <translation>Tidsstempel:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="275"/>
-        <source>[%1]%2
-</source>
-        <translation>[%1]%2
-</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="955"/>
+        <source>Sender:</source>
+        <translation>Afsender:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="21"/>
-        <source>Edit Identity</source>
-        <translation>Rediger identitet</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="995"/>
+        <source>Nick:</source>
+        <translation>Nick:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="62"/>
-        <source>Edit...</source>
-        <translation>Rediger...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1035"/>
+        <source>Hostmask:</source>
+        <translation>Hostmask:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="98"/>
-        <source>Real Name</source>
-        <translation>Rigtigt navn</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1075"/>
+        <source>Channelname:</source>
+        <translation>Kanalnavn:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="111"/>
-        <source>Ident</source>
-        <translation>Ident</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1115"/>
+        <source>Mode flags:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="120"/>
-        <source>Nicknames</source>
-        <translation>Kaldenavne</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1155"/>
+        <source>Url:</source>
+        <translation>Url:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="160"/>
-        <source>&amp;Add...</source>
-        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1232"/>
+        <source>Mirc Color Codes</source>
+        <translation>Mirc farve koder</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="184"/>
-        <source>&amp;Edit...</source>
-        <translation>&amp;Rediger...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1244"/>
+        <source>Color Codes</source>
+        <translation>Farve koder</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="202"/>
-        <source>De&amp;lete</source>
-        <translation>&amp;Slet</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1250"/>
+        <source>Color 0:</source>
+        <translation>Farve 0:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="243"/>
-        <source>...</source>
-        <translation>...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1271"/>
+        <source>Color 1:</source>
+        <translation>Farve 1:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="297"/>
-        <source>&amp;Away</source>
-        <translation>&amp;Away</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1292"/>
+        <source>Color 2:</source>
+        <translation>Farve 2:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="423"/>
-        <source>Away Reason</source>
-        <translation>Away årsag</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1313"/>
+        <source>Color 3:</source>
+        <translation>Farve 3:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="340"/>
-        <source>Away Nick</source>
-        <translation>Kaldenavn når du er væk</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1334"/>
+        <source>Color 4:</source>
+        <translation>Farve 4:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="349"/>
-        <source>Auto Away</source>
-        <translation>Aumatisk away</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1355"/>
+        <source>Color 5:</source>
+        <translation>Farve 5:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="361"/>
-        <source>Enable Auto Away</source>
-        <translation>Aktivér automatisk away</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1376"/>
+        <source>Color 6:</source>
+        <translation>Farve 6:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="376"/>
-        <source>Auto away after</source>
-        <translation>Automatisk away efter</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1397"/>
+        <source>Color 7:</source>
+        <translation>Farve 7:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="386"/>
-        <source>minutes</source>
-        <translation>minutter</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1418"/>
+        <source>Color 8:</source>
+        <translation>Farve 8:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="455"/>
-        <source>&amp;Messages</source>
-        <translation>&amp;Beskeder</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1425"/>
+        <source>Color 14:</source>
+        <translation>Farve 14:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="475"/>
-        <source>Part Reason</source>
-        <translation>Part årsag</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1432"/>
+        <source>Color 15:</source>
+        <translation>Farve 15:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="488"/>
-        <source>Quit Reason</source>
-        <translation>Afslut årsag</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1439"/>
+        <source>Color 13:</source>
+        <translation>Farve 13:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="498"/>
-        <source>Kick Reason</source>
-        <translation>Kick årsag</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1446"/>
+        <source>Color 12:</source>
+        <translation>Farve 12:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="266"/>
-        <source> You have not set a real name.</source>
-        <translation> Du skal angive dit rigtige navn.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1453"/>
+        <source>Color 11:</source>
+        <translation>Farve 11:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="269"/>
-        <source> You have to specify an Ident.</source>
-        <translation> Du skal angive en Ident.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1460"/>
+        <source>Color 10:</source>
+        <translation>Farve 10:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="78"/>
-        <source>&amp;General</source>
-        <translation>&amp;Generelt</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1467"/>
+        <source>Color 9:</source>
+        <translation>Farve 9:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitiesdlg.ui" line="416"/>
-        <source>Return Message</source>
-        <translation>Tilbage besked</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1491"/>
+        <source>Nickview</source>
+        <translation>Nickvisning</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1497"/>
+        <source>Nick status:</source>
+        <translation>Nick status:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1533"/>
+        <source>Online:</source>
+        <translation>Online:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1573"/>
+        <source>Away:</source>
+        <translation>Væk:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/colorsettingspage.ui" line="1195"/>
+        <source>New Message Marker:</source>
+        <translation>Markør for nye beskeder:</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>IdentitiesEditDlg</name>
+    <name>Core</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="313"/>
-        <source>Default Identity</source>
-        <translation>Standard identitet</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="61"/>
+        <source>Could not initialize any storage backend! Exiting...</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="387"/>
-        <source>Delete Identity?</source>
-        <translation>Slet identitet?</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="122"/>
+        <source>Calling restoreState() even though active sessions exist!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="390"/>
-        <source>&amp;Delete</source>
-        <translation>&amp;Slet</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="163"/>
+        <source>Admin user or password not set.</source>
+        <translation>Administratorbruger eller -password ikke angivet.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="390"/>
-        <source>&amp;Cancel</source>
-        <translation>&amp;Annuller</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="166"/>
+        <source>Could not setup storage!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitieseditdlg.ui" line="13"/>
-        <source>Edit Identities</source>
-        <translation>Rediger identiteter</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="170"/>
+        <source>Creating admin user...</source>
+        <translation>Operetter administrator bruger...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitieseditdlg.ui" line="47"/>
-        <source>&amp;Add...</source>
-        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="437"/>
+        <source>Antique client trying to connect... refusing.</source>
+        <translation>Antik klient prøver at forbinde... nægter.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitieseditdlg.ui" line="54"/>
-        <source>&amp;Duplicate...</source>
-        <translation>&amp;Kopier...</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="531"/>
+        <source>&lt;b&gt;Client not initialized!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;You need to send an init message before trying to login.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitieseditdlg.ui" line="61"/>
-        <source>&amp;Rename...</source>
-        <translation>&amp;Omdøb...</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="553"/>
+        <source>&lt;b&gt;Invalid username or password!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;The username/password combination you supplied could not be found in the database.</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Ugyldigt brugernavn eller kodeord!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Brugernavn/password-kombinationen du indtastede kunne ikke findes i databasen.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/identitieseditdlg.ui" line="68"/>
-        <source>De&amp;lete</source>
-        <translation>&amp;Slet</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="570"/>
+        <source>Non-authed client disconnected.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="389"/>
-        <source>Do you really want to delete identity &quot;%1&quot;?
-Networks using this identity will be reset to use the default identity.</source>
-        <translation>Er du sikker på du vil slette identiteten &quot;%1&quot;?
-Netværk der bruger denne identitet vil blive resat til at bruge standard-identiteten.</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="64"/>
+        <source>Currently, Quassel only supports SQLite3. You need to build your
+Qt library with the sqlite plugin enabled in order for quasselcore
+to work.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>IdentitiesSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="81"/>
-        <source>General</source>
-        <translation>Generelt</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="451"/>
+        <source>&lt;b&gt;Your Quassel Client is too old!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;This core needs at least client/core protocol version %1.&lt;br&gt;Please consider upgrading your client.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="24"/>
-        <source>Identities</source>
-        <translation>Identiteter</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="467"/>
+        <source>&lt;b&gt;Quassel Core Version %1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Built: %2&lt;br&gt;Up %3d%4h%5m (since %6)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="13"/>
-        <source>Form</source>
-        <translation>Formular</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="415"/>
+        <source>Client connected from</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="24"/>
-        <source>Add...</source>
-        <translation>Tilføj...</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="559"/>
+        <source>Client</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="236"/>
-        <source>...</source>
-        <translation>...</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="453"/>
+        <source>too old, rejecting.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="89"/>
-        <source>Real Name:</source>
-        <translation>Fulde navn:</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="513"/>
+        <source>Starting TLS for Client:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="101"/>
-        <source>Nicknames</source>
-        <translation>Kaldenavne</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="533"/>
+        <source>did not send an init message before trying to login, rejecting.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="142"/>
-        <source>&amp;Add...</source>
-        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="559"/>
+        <source>initialized and authenticated successfully as &quot;%1&quot; (UserId: %2).</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="164"/>
-        <source>Re&amp;name...</source>
-        <translation>&amp;Omdøb...</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="576"/>
+        <source>Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="180"/>
-        <source>De&amp;lete</source>
-        <translation>&amp;Slet</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="618"/>
+        <source>Could not initialize session for client:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="220"/>
-        <source>Move upwards in list</source>
-        <translation>Flyt opad i listen</translation>
+        <location filename="../src/core/core.cpp" line="418"/>
+        <source>Closing server for basic setup.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreAccountEditDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="233"/>
-        <source>Move downwards in list</source>
-        <translation>Flyt nedad i listen</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="483"/>
+        <source>Add Core Account</source>
+        <translation>Tilføj konto</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="295"/>
-        <source>A&amp;way</source>
-        <translation>&amp;Away</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Edit Core Account</source>
+        <translation>Rediger konto</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="456"/>
-        <source>Away Reason</source>
-        <translation>Away årsag</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="21"/>
+        <source>Account Details</source>
+        <translation>Konto-detaljer</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="449"/>
-        <source>Return Message</source>
-        <translation>Tilbage besked</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="29"/>
+        <source>Account Name:</source>
+        <translation>Konto navn:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="344"/>
-        <source>Away Nick</source>
-        <translation>Navn når du er away</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="54"/>
+        <source>Port:</source>
+        <translation>Port:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="353"/>
-        <source>Auto Away</source>
-        <translation>Automatisk away</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="81"/>
+        <source>Use secure connection (SSL)</source>
+        <translation>Brug sikker forbindelse (SSL)</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="397"/>
-        <source>Auto away after</source>
-        <translation>Automatisk away efter</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="97"/>
+        <source>Use a proxy:</source>
+        <translation>Brug en proxy:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="407"/>
-        <source>minutes</source>
-        <translation>minutter</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="109"/>
+        <source>Proxy Type:</source>
+        <translation>Proxy type:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="488"/>
-        <source>Advanced</source>
-        <translation>Advanceret</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="117"/>
+        <source>Socks 5</source>
+        <translation>Socks 5</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="496"/>
-        <source>Ident:</source>
-        <translation>Ident:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="122"/>
+        <source>HTTP</source>
+        <translation>HTTP</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="508"/>
-        <source>Messages</source>
-        <translation>Beskeder</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="130"/>
+        <source>Proxy Host:</source>
+        <translation>Proxy vært:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="534"/>
-        <source>Part Reason:</source>
-        <translation>Part årsag:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="137"/>
+        <source>Proxy Port:</source>
+        <translation>Proxy port:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="547"/>
-        <source>Quit Reason:</source>
-        <translation>Afslut årsag:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="144"/>
+        <source>localhost</source>
+        <translation>localhost</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="557"/>
-        <source>Kick Reason:</source>
-        <translation>Kick årsag:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="170"/>
+        <source>Proxy Username:</source>
+        <translation>Proxy brugernavn:</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>IntroPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="49"/>
-        <source>Introduction</source>
-        <translation>Introduktion</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="180"/>
+        <source>Proxy Password:</source>
+        <translation>Proxy password:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="36"/>
+        <source>Local Core</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="51"/>
-        <source>This wizard will guide you through the setup process for your shiny new Quassel IRC Client.</source>
-        <translation>Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din shiny nye Quassen IRC klient.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui" line="47"/>
+        <source>Hostname:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>IrcServerHandler</name>
+    <name>CoreApplicationInternal</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="347"/>
-        <source>%1 has changed topic for %2 to: &quot;%3&quot;</source>
-        <translation>%1 har skiftet emne for %2 til: &quot;%3&quot;</translation>
+        <location filename="../src/core/coreapplication.cpp" line="33"/>
+        <source>The port quasselcore will listen at</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="384"/>
-        <source>No topic is set for %1.</source>
-        <translation>Intet emne er sat for %1.</translation>
+        <location filename="../src/core/coreapplication.cpp" line="34"/>
+        <source>Don&apos;t restore last core&apos;s state</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="393"/>
-        <source>Topic for %1 is &quot;%2&quot;</source>
-        <translation>Emne for %1 er &quot;%2&quot;</translation>
+        <location filename="../src/core/coreapplication.cpp" line="35"/>
+        <source>Path to logfile</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="401"/>
-        <source>Topic set by %1 on %2</source>
-        <translation>Emne valg af %1 på %2</translation>
+        <location filename="../src/core/coreapplication.cpp" line="36"/>
+        <source>Loglevel Debug|Info|Warning|Error</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/coreapplication.cpp" line="37"/>
+        <source>Specify the directory holding datafiles like the Sqlite DB and the SSL Cert</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConfigWizard</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="430"/>
-        <source>Your desired nickname contains illegal characters!</source>
-        <translation>Dit ønskede kaldenavn indeholder ulovlige tegn!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="58"/>
+        <source>Core Configuration Wizard</source>
+        <translation>Server opsætnings guide</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="465"/>
-        <source>Please use /nick &lt;othernick&gt; to continue your IRC-Session!</source>
-        <translation>Brug /nick &lt;nytnavn&gt; for at fortsætte din IRC-session!</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="77"/>
+        <source>Your core has been successfully configured. Logging you in...</source>
+        <translation>Din server blev konfigureret med succes. Logger på...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="464"/>
-        <source>Nick %1 is already taken</source>
-        <translation>Kaldenavnet %1 er allerede taget</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="88"/>
+        <source>Core configuration failed:&lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Press &lt;em&gt;Next&lt;/em&gt; to start over.</source>
+        <translation>Server-opsætning fejlede: &lt;br&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Tryk &lt;em&gt;næste&lt;/em&gt; for at starte forfra.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="213"/>
-        <source>Received invalid MODE from %s: %s</source>
-        <translation>Modtog ugyldig MODE fra %s: %s</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="105"/>
+        <source>Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!&lt;br&gt;Please remember to configure your identities and networks now.</source>
+        <translation>Du er nu logget på din ny-opsatte Quassel server!&lt;br&gt;Husk at konfigurere dine identiteter og netværk nu.</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>MainWidget</name>
+    <name>CoreConfigWizardAdminUserPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/mainwidget.ui" line="13"/>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="13"/>
         <source>Form</source>
         <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Form</source>
         <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/mainwidget.ui" line="56"/>
-        <source>background-color: rgba(220, 220, 255, 40%)</source>
-        <translation></translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="21"/>
+        <source>Username:</source>
+        <translation>Brugernavn:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/mainwidget.ui" line="62"/>
-        <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="31"/>
+        <source>Password:</source>
+        <translation>Kodeord:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="45"/>
+        <source>Repeat password:</source>
+        <translation>Gentag kodeord:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="59"/>
+        <source>Remember password</source>
+        <translation>Husk kodeord</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui" line="68"/>
+        <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 p, li { white-space: pre-wrap; }
-&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:29pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#7fff00;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; color:#00008b;&quot;&gt;mobile edition&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#483d8b;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:6pt; color:#000000;&quot;&gt;Chat comfortably. Anywhere.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-        <translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Trebuchet MS&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:29pt; color:#00008b;&quot;&gt;Quassel IRC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#7fff00;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; color:#00008b;&quot;&gt;mobil udgave&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#483d8b;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:6pt; color:#000000;&quot;&gt;Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt; font-weight:600;&quot;&gt;Note: &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-size:10pt;&quot;&gt;Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel&apos;s interface yet.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Lucida Grande&apos;; font-size:10pt;&quot;&gt;If you need to do these things have a look at the manageusers.py script which is located in the /scripts directory.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>MainWin</name>
+    <name>CoreConfigWizardIntroPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="50"/>
-        <source>Waiting for core...</source>
-        <translation>Venter på kernen...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="227"/>
-        <source>Not connected to core.</source>
-        <translation>Ikke forbundet til kernen.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui" line="19"/>
+        <source>This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core.</source>
+        <translation>Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte Quassel server.</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConfigWizardPages::AdminUserPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="173"/>
-        <source>All Channels</source>
-        <translation>Alle kanaler</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="136"/>
+        <source>Create Admin User</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="175"/>
-        <source>All Networks</source>
-        <translation>Alle netværk</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="137"/>
+        <source>First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConfigWizardPages::IntroPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="54"/>
-        <source>Connection</source>
-        <translation>Forbindelse</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="121"/>
+        <source>Introduction</source>
+        <translation>Introduktion</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="73"/>
-        <source>Settings</source>
-        <translation>Indstillinger</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="165"/>
+        <source>Select Storage Backend</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="90"/>
-        <source>Help</source>
-        <translation>Hjælp</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="166"/>
+        <source>Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConfigWizardPages::SyncPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="97"/>
-        <source>Debug</source>
-        <translation>Debug</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="195"/>
+        <source>Storing Your Settings</source>
+        <translation>Gemmer dine indstillinger</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="103"/>
-        <source>Core</source>
-        <translation>Kerne</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconfigwizard.cpp" line="196"/>
+        <source>Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically.</source>
+        <translation>Dine indstillinger er nu gemt på serveren, og du vil blive logget på automatisk.</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConfigWizardStorageSelectionPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="116"/>
-        <source>&amp;Network List...</source>
-        <translation>&amp;Netværks liste...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="119"/>
-        <source>F2</source>
-        <translation>F2</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="21"/>
+        <source>Storage Backend:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="213"/>
-        <source>Disconnect</source>
-        <translation>Afbryd forbindelsen</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="56"/>
+        <source>Description</source>
+        <translation>Beskrivelse</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="169"/>
-        <source>Edit Identities...</source>
-        <translation>Rediger identiteter...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui" line="62"/>
+        <source>Foobar</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConfigWizardSyncPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="177"/>
-        <source>Configure Quassel...</source>
-        <translation>Konfigurer Quassel...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="180"/>
-        <source>F7</source>
-        <translation>F7</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="19"/>
+        <source>Your Choices</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="193"/>
-        <source>About Qt...</source>
-        <translation>Om Qt...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="35"/>
+        <source>Admin User:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="198"/>
-        <source>About Quassel IRC...</source>
-        <translation>Om Quassel IRC...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="42"/>
+        <source>foo</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="208"/>
-        <source>Connect</source>
-        <translation>Forbind</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="55"/>
+        <source>Storage Backend:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="218"/>
-        <source>Internal</source>
-        <translation>Intern</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="62"/>
+        <source>bar</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="226"/>
-        <source>Disconnect from Core</source>
-        <translation>Afbryd forbindelsen til kernen</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui" line="102"/>
+        <source>Please wait while your settings are being transmitted to the core...</source>
+        <translation>Vent venligst mens dine indstillinger overføres til serveren...</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreConnectDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="234"/>
-        <source>Connect to Core...</source>
-        <translation>Forbind til kernen...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="42"/>
+        <source>Connect to Quassel Core</source>
+        <translation>Forbind til Quassel server</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="172"/>
-        <source>All Buffers</source>
-        <translation>Alle buffere</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="286"/>
+        <source>User:</source>
+        <translation>Bruger:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="174"/>
-        <source>All Queries</source>
-        <translation>Alle forespørgsler</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="300"/>
+        <source>Password:</source>
+        <translation>Kodeord:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="176"/>
-        <source>Full Custom</source>
-        <translation></translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="314"/>
+        <source>Remember</source>
+        <translation>Husk</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="216"/>
-        <source>Connected to core.</source>
-        <translation>Forbundet til kernen.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="117"/>
+        <source>Always use this account</source>
+        <translation>Brug altid denne konto</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="13"/>
-        <source>MainWindow</source>
-        <translation>HovedVindue</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="79"/>
+        <source>Delete</source>
+        <translation>Slet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="83"/>
-        <source>Views</source>
-        <translation>Visninger</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="185"/>
+        <source>Remove Account Settings</source>
+        <translation>Fjern konto-indstillinger</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="127"/>
-        <source>Quick &amp;Connect...</source>
-        <translation>&amp;Hurtig forbind...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="187"/>
+        <source>Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core account?&lt;br&gt;Note: This will &lt;em&gt;not&lt;/em&gt; remove or change any data on the Core itself!</source>
+        <translation>Vil du virkeligt fjerne dine lokale indstillinger for denne konto?&lt;br&gt;Note: Dette vil &lt;em&gt;ikke&lt;/em&gt; fjerne eller ændre noget på serveren!</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="143"/>
-        <source>Reconnect</source>
-        <translation>Gen-forbind</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="237"/>
+        <source>Connect to %1</source>
+        <translation>Forbind til %1</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="151"/>
-        <source>Join Channel...</source>
-        <translation>Deltag i kanal...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="254"/>
+        <source>&lt;div style=color:red;&gt;Connection to %1 failed!&lt;/div&gt;</source>
+        <translation>&lt;div style=color:red;&gt;Forbindelse til %1 mislykkedes!&lt;/div&gt;</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="159"/>
-        <source>Set Away globally</source>
-        <translation>Sæt Away globalt</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="278"/>
+        <source>Not connected to %1.</source>
+        <translation>Ikke forbundet til %1.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="164"/>
-        <source>Quit...</source>
-        <translation>Afslut...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="279"/>
+        <source>Looking up %1...</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="188"/>
-        <source>Manage Views...</source>
-        <translation>Administrér visninger...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="280"/>
+        <source>Connecting to %1...</source>
+        <translation>Forbinder til %1...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="203"/>
-        <source>Import Backlog</source>
-        <translation>Importér logfil</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="281"/>
+        <source>Connected to %1</source>
+        <translation>Forbundet til %1</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/mainwin.ui" line="239"/>
-        <source>Debug &amp;Console</source>
-        <translation>Debug &amp;konsol</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="282"/>
+        <source>Unknown connection state to %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="122"/>
-        <source>Topic Dock</source>
-        <translation>Emne</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreconnectdlg.cpp" line="334"/>
+        <source>Logging in...</source>
+        <translation>Logger på...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="79"/>
-        <source>Nicks</source>
-        <translation>Navneliste</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="275"/>
+        <source>Login</source>
+        <translation>Log på</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>Message</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="121"/>
-        <source>%DT[%1]</source>
-        <translation>%DT[%1]</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="57"/>
+        <source>Edit...</source>
+        <translation>Rediger...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="126"/>
-        <source>%DS&lt;%1&gt;</source>
-        <translation>%DS&lt;%1&gt;</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="68"/>
+        <source>Add...</source>
+        <translation>Tilføj...</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="126"/>
-        <source>%D0%1</source>
-        <translation>%D0%1</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="146"/>
+        <source>Initializing your connection</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="128"/>
-        <source>%Ds*</source>
-        <translation>%Ds*</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="170"/>
+        <source>Connected to apollo.mindpool.net.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="128"/>
-        <source>%Ds%1</source>
-        <translation>%Ds%1</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="336"/>
+        <source>Configure your Quassel Core</source>
+        <translation>Konfigurér Quassel serveren</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="130"/>
-        <source>%De*</source>
-        <translation>%De*</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="342"/>
+        <source>The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now launch a configuration wizard that helps you setting up your Core.</source>
+        <translation>Quassel serveren du er forbundet til er endnu ikke konfigureret. Du kan nu åbne konfigurations-guiden, der vil guide dig gennem konfigurationen.</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="165"/>
-        <source>%De%1</source>
-        <translation>%De%1</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="370"/>
+        <source>Launch Wizard</source>
+        <translation>Start guide</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="427"/>
+        <source>Initializing your session...</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="132"/>
-        <source>%Dj--&gt;</source>
-        <translation>%Dj--&gt;</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="435"/>
+        <source>&lt;b&gt;Please be patient while your client synchronizes with the Quassel Core!&lt;/b&gt;</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Vær&apos; tålmodig mens klienten synkroniserer med Quassel serveren!&lt;/b&gt;</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="134"/>
-        <source>%Dp&lt;--</source>
-        <translation>%Dp&lt;--</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="450"/>
+        <source>Session state:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="134"/>
-        <source>%Dp%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%DU%4%DU%DC</source>
-        <translation>%Dp%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH forlod %DC%DU%4%DU%DC</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="467"/>
+        <source>Network states:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="138"/>
-        <source>%Dq&lt;--</source>
-        <translation>%Dq&lt;--</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="480"/>
+        <source>0/0</source>
+        <translation type="unfinished">0/0</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="142"/>
-        <source>%Dk&lt;-*</source>
-        <translation>%Dk&lt;-*</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="103"/>
+        <source>Use internal core</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="146"/>
-        <source>%Dk%DN%DU%1%DU%DN has kicked %DN%DU%2%DU%DN from %DC%DU%3%DU%DC</source>
-        <translation>%Dk%DN%DU%1%DU%DN smed %DN%DU%2%DU%DN ud fra %DC%DU%3%DU%DC</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui" line="202"/>
+        <source>THIS IS A PLACEHOLDER
+TO
+RESERVE
+SOME SPACE</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CoreInfoDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="151"/>
-        <source>%Dr&lt;-&gt;</source>
-        <translation>%Dr&lt;-&gt;</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="13"/>
+        <source>Core Information</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="152"/>
-        <source>%DrYou are now known as %DN%1%DN</source>
-        <translation>%DrDu er nu kendt som %DN%1%DN</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="21"/>
+        <source>Version:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="153"/>
-        <source>%Dr%DN%1%DN is now known as %DN%DU%2%DU%DN</source>
-        <translation>%Dr%DN%1%DN er nu kendt som %DN%DU%2%DU%DN</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="28"/>
+        <source>&lt;core version&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="156"/>
-        <source>%Dm***</source>
-        <translation>%Dm***</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="35"/>
+        <source>Uptime:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="161"/>
-        <source>%Da-*-</source>
-        <translation>%Da-*-</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="42"/>
+        <source>Connected Clients:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="162"/>
-        <source>%Da%DN%DU%1%DU%DN %2</source>
-        <translation>%Da%DN%DU%1%DU%DN %2</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="49"/>
+        <source>&lt;connected clients&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="166"/>
-        <source>%De[%1]</source>
-        <translation>%De[%1]</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="56"/>
+        <source>&lt;core uptime&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="132"/>
-        <source>%Dj%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%DU%4%DU%DC</source>
-        <translation>%Dj%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH sluttede sig til %DC%DU%4%DU%DC</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="63"/>
+        <source>Build date:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="138"/>
-        <source>%Dq%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH has quit</source>
-        <translation>%Dq%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH afsluttede</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="70"/>
+        <source>&lt;build date&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="157"/>
-        <source>%DmUser mode: %DM%1%DM</source>
-        <translation>%DmBruger mode: %DM%1%DM</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui" line="81"/>
+        <source>Close</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message numerus="yes">
+        <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="53"/>
+        <source>%n Day(s)</source>
+        <translation type="unfinished">
+            <numerusform></numerusform>
+            <numerusform></numerusform>
+        </translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/common/message.cpp" line="158"/>
-        <source>%DmMode %DM%1%DM by %DN%DU%2%DU%DN</source>
-        <translation>%DmMode %DM%1%DM af %DN%DU%2%DU%DN</translation>
+        <location filename="../src/qtui/coreinfodlg.cpp" line="54"/>
+        <source> %1:%2:%3 (since %4)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>NetworkEditDlg</name>
+    <name>CoreSession</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="346"/>
+        <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="160"/>
         <source>Default Identity</source>
         <source>Default Identity</source>
-        <translation>Standard identitet</translation>
+        <translation>Normal identitet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="271"/>
-        <source>Invalid Network Settings!</source>
-        <translation>Ugyldige netværks indstillinger!</translation>
+        <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="419"/>
+        <source>CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="272"/>
-        <source>&lt;b&gt;Your network settings are invalid!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;%1</source>
-        <translation>&lt;b&gt;Dine netværks indstillinger er ugyldige!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;%1</translation>
+        <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="434"/>
+        <source>CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="13"/>
-        <source>Edit Network Settings</source>
-        <translation>Rediger netværks indstillinger</translation>
+        <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="254"/>
+        <source>Client</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="54"/>
-        <source>Identity:</source>
-        <translation>Identitet:</translation>
+        <location filename="../src/core/coresession.cpp" line="254"/>
+        <source>disconnected (UserId: %1).</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CreateIdentityDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="61"/>
-        <source>Network:</source>
-        <translation>Netværk:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="16"/>
+        <source>Create New Identity</source>
+        <translation>Opret ny identitet</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="68"/>
-        <source>Group:</source>
-        <translation>Gruppe:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="24"/>
+        <source>Identity name:</source>
+        <translation>Identitetens navn:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="111"/>
-        <source>Edit...</source>
-        <translation>Rediger...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="36"/>
+        <source>Create blank identity</source>
+        <translation>Opret tom identitet</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui" line="48"/>
+        <source>Duplicate:</source>
+        <translation>Duplikér:</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>CtcpHandler</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="190"/>
+        <source>Received CTCP PING request from %1</source>
+        <translation>Modtog CTCP PING forespørgsel af %1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="205"/>
+        <source>Received CTCP VERSION request by %1</source>
+        <translation>Modtog CTCP VERSION forespørgsel af %1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="216"/>
+        <source>Received unknown CTCP %1 by %2</source>
+        <translation>Modtog ukendt CTCP %1 af %2</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="195"/>
+        <source>Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time</source>
+        <translation>Modtog CTCP PING svar fra %1 med %2 sekunders svartid</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ctcphandler.cpp" line="208"/>
+        <source>Received CTCP VERSION answer from %1: %2</source>
+        <translation>Modtog CTCP VERSION svar fra %1: %2</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>DebugConsole</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="13"/>
+        <source>Debug Console</source>
+        <translation>Debug konsol</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="52"/>
+        <source>local</source>
+        <translation>lokal</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="62"/>
+        <source>core</source>
+        <translation>server</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/debugconsole.ui" line="90"/>
+        <source>Evaluate!</source>
+        <translation>Evaluer!</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>DebugLogWidget</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="13"/>
+        <source>Debug Log</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui" line="43"/>
+        <source>Close</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>DesktopNotificationConfigWidget</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="19"/>
+        <source>Desktop Notification (via D-Bus)</source>
+        <translation>Desktop påmindelser (vha. D-Bus)</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="33"/>
+        <source>Timeout:</source>
+        <translation>Tidsgrænse:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="46"/>
+        <source> s</source>
+        <translation> s</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="76"/>
+        <source>Position hint:</source>
+        <translation>Positions vink:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="102"/>
+        <source> px</source>
+        <translation> px</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="89"/>
+        <source>X: </source>
+        <translation>X: </translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="105"/>
+        <source>Y: </source>
+        <translation>Y: </translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui" line="130"/>
+        <source>Queue unread notifications</source>
+        <translation>Sæt ulæste påmindelser i kø</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>FontsSettingsPage</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="30"/>
+        <source>Appearance</source>
+        <translation>Udseende</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.cpp" line="30"/>
+        <source>Fonts</source>
+        <translation>Fonte</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="24"/>
+        <source>Custom Application Fonts</source>
+        <translation>Særlige fonte for Quassel</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="303"/>
+        <source>General:</source>
+        <translation>Generelt:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="392"/>
+        <source>Font</source>
+        <translation>Font</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="408"/>
+        <source>Choose...</source>
+        <translation>Vælg...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="82"/>
+        <source>Topic:</source>
+        <translation>Emne:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="133"/>
+        <source>Buffer Views:</source>
+        <translation>Buffer visning:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="187"/>
+        <source>Nick List:</source>
+        <translation>Navne liste:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="295"/>
+        <source>Chat Widget</source>
+        <translation>Chat vindue</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="415"/>
+        <source>Nicks:</source>
+        <translation>Navne:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="425"/>
+        <source>Timestamp:</source>
+        <translation>Tidsstempel:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="445"/>
+        <source>Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order to take effect. We intend to fix this.</source>
+        <translation>Nogle af disse indstillinger kræver en genstart af Quassel klienten for at træde i kræft. Det er vores intention at fikse dette.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/fontssettingspage.ui" line="238"/>
+        <source>Inputline:</source>
+        <translation>Input felt:</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>GeneralSettingsPage</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp" line="29"/>
+        <source>Behaviour</source>
+        <translation>Opførsel</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp" line="29"/>
+        <source>General</source>
+        <translation>Generelt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="28"/>
+        <source>Minimize to tray on minimize button</source>
+        <translation>Minimer til statusområde ved klik på minimer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="35"/>
+        <source>Minimize to tray on close button</source>
+        <translation>Mininer til statusområde ved klik på luk</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="51"/>
+        <source>Show system tray icon</source>
+        <translation>Vis tray ikon</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="205"/>
+        <source>Display topic in tooltip</source>
+        <translation>Vis emne i værktøjstip</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="212"/>
+        <source>Mouse wheel changes displayed buffers</source>
+        <translation>Scrollhjul skifter den viste buffer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="225"/>
+        <source>The suffix appended to a nick on completion via TAB. Default is &quot;: &quot;</source>
+        <translation>Suffiks tilføjet til et navn ved tab-færdiggørelse. Default er &quot;: &quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="236"/>
+        <source>Completion suffix:</source>
+        <translation>Færdiggørelses suffix:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="19"/>
+        <source>Show System Tray Icon</source>
+        <translation type="unfinished">Vis </translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="45"/>
+        <source>Tray Icon</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="199"/>
+        <source>Buffer View</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="228"/>
+        <source>Input Line</source>
+        <translation>Input felt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="64"/>
+        <source>Message Redirection</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="70"/>
+        <source>User Notices:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="113"/>
+        <source>Server Notices:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="127"/>
+        <source>Default Target</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="134"/>
+        <source>Status Buffer</source>
+        <translation>Status buffer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="141"/>
+        <source>Current Buffer</source>
+        <translation>Nuværende buffer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="148"/>
+        <source>Errors</source>
+        <translation>Fejl</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="274"/>
+        <source>Backlog</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="280"/>
+        <source>amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established.</source>
+        <translation>mængde af beskeder pr. buffer, der bliver hentet, efter forbindelsen er blevet etableret.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="283"/>
+        <source>Initial backlog amount:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="303"/>
+        <source>Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view.</source>
+        <translation>Antal af beskeder der bliver hentet fra serveren, når der scrolles op i en buffer.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui" line="306"/>
+        <source>Dynamic backlog amount:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>HighlightSettingsPage</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="30"/>
+        <source>Behaviour</source>
+        <translation>Opførsel</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="32"/>
+        <source>Highlight</source>
+        <translation>Fremhævning</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp" line="159"/>
+        <source>this shouldn&apos;t be empty</source>
+        <translation>denne skulle ikke være tom</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h" line="45"/>
+        <source>highlight rule</source>
+        <translation>Fremhævnings regel</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="37"/>
+        <source>RegEx</source>
+        <translation>RegEx</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="42"/>
+        <source>CS</source>
+        <translation>VF</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="47"/>
+        <source>Enable</source>
+        <translation>Aktiver</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="55"/>
+        <source>Add</source>
+        <translation>Tilføj</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="62"/>
+        <source>Remove</source>
+        <translation>Fjern</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="91"/>
+        <source>All nicks from identity</source>
+        <translation>Alle navne fra identiteten</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="98"/>
+        <source>Current nick</source>
+        <translation>Nuværende navn</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="108"/>
+        <source>None</source>
+        <translation>Ingen</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="19"/>
+        <source>Custom Highlights</source>
+        <translation>Brugerdefinerede fremhævninger</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="85"/>
+        <source>Highlight Nicks</source>
+        <translation>Fremhæv navne</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui" line="115"/>
+        <source>Case sensitive</source>
+        <translation>Versal følsom</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>IdentitiesSettingsPage</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="110"/>
+        <source>General</source>
+        <translation>Generelt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="30"/>
+        <source>Identities</source>
+        <translation>Identiteter</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="56"/>
+        <source>Add...</source>
+        <translation>Tilføj...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="262"/>
+        <source>...</source>
+        <translation>...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="118"/>
+        <source>Real Name:</source>
+        <translation>Fulde navn:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="134"/>
+        <source>Nicknames</source>
+        <translation>Kaldenavne</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="173"/>
+        <source>&amp;Add...</source>
+        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="219"/>
+        <source>Re&amp;name...</source>
+        <translation>&amp;Omdøb...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="245"/>
+        <source>Move upwards in list</source>
+        <translation>Flyt opad i listen</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="259"/>
+        <source>Move downwards in list</source>
+        <translation>Flyt nedad i listen</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="315"/>
+        <source>A&amp;way</source>
+        <translation>&amp;Away</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="473"/>
+        <source>Away Reason</source>
+        <translation>Away årsag</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="365"/>
+        <source>Away Nick</source>
+        <translation>Navn når du er away</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="514"/>
+        <source>Advanced</source>
+        <translation>Advanceret</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="522"/>
+        <source>Ident:</source>
+        <translation>Ident:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="538"/>
+        <source>Messages</source>
+        <translation>Beskeder</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="546"/>
+        <source>Part Reason:</source>
+        <translation>Part årsag:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="559"/>
+        <source>Quit Reason:</source>
+        <translation>Afslut årsag:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="569"/>
+        <source>Kick Reason:</source>
+        <translation>Kick årsag:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="180"/>
+        <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
+        <translation>&lt;b&gt;De følgende problemer skal rettes før ændringerne kan gennemføres:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="181"/>
+        <source>&lt;li&gt;All identities need an identity name set&lt;/li&gt;</source>
+        <translation>&lt;li&gt;Alle identiteter skal have et sæt af nicks&lt;/li&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="182"/>
+        <source>&lt;li&gt;Every identity needs at least one nickname defined&lt;/li&gt;</source>
+        <translation>&lt;li&gt;Alle identiteter skal have mindst et nick&lt;/li&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="183"/>
+        <source>&lt;li&gt;You need to specify a real name for every identity&lt;/li&gt;</source>
+        <translation>&lt;li&gt;Du skal angive et fuldt navn for alle identitet&lt;/li&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="184"/>
+        <source>&lt;li&gt;You need to specify an ident for every identity&lt;/li&gt;</source>
+        <translation>&lt;li&gt;Du skal angive en ident for alle identiteter&lt;/li&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="185"/>
+        <source>&lt;/ul&gt;</source>
+        <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="186"/>
+        <source>One or more identities are invalid</source>
+        <translation>En eller flere identiteter er ugyldige</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="347"/>
+        <source>Delete Identity?</source>
+        <translation>Slet identitet?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="348"/>
+        <source>Do you really want to delete identity &quot;%1&quot;?</source>
+        <translation>Vil du virkeligt slette identiteten &quot;%1&quot;?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="216"/>
+        <source>Rename Identity</source>
+        <translation>Omdøb identitet</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="360"/>
+        <source>Please enter a new name for the identity &quot;%1&quot;!</source>
+        <translation>Indtast et nyt navn for identiteten &quot;%1&quot;!</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="53"/>
+        <source>Add Identity</source>
+        <translation>Tilføj identitet</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="76"/>
+        <source>Remove Identity</source>
+        <translation>Fjern identitet</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="125"/>
+        <source>The &quot;Real Name&quot; is shown in /whois.</source>
+        <translation>Det fulde navn bliver vist i /whois.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="170"/>
+        <source>Add Nickname</source>
+        <translation>Tilføj nick</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="196"/>
+        <source>Remove Nickname</source>
+        <translation>Fjern nick</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="199"/>
+        <source>Remove</source>
+        <translation>Fjern</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="529"/>
+        <source>The &quot;ident&quot; is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network.</source>
+        <translation>Ident er en del af dit hostmask, og udgør, sammen med dit hostname, din unikke identitetet på IRC-netværket.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="321"/>
+        <source>Default Away Settings</source>
+        <translation>Default away-indstillinger</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="362"/>
+        <source>Nick to be used when being away</source>
+        <translation>Navn der skal bruges ved away</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="352"/>
+        <source>Default away reason</source>
+        <translation>Default away-årsag</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="377"/>
+        <source>Set away when all clients have detached from the core</source>
+        <translation>Sæt away når alle klienter er frakoblet serveren</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="380"/>
+        <source>Away On Detach</source>
+        <translation>Away ved frakobling</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="407"/>
+        <source>Override default away reason for auto-away on detach</source>
+        <translation>Tilsidesæt default away-årsag for auto-away ved frakobling</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="422"/>
+        <source>Not implemented yet</source>
+        <translation>Ikke implementeret endnu</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="425"/>
+        <source>Away On Idle</source>
+        <translation>Away ved idle</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="439"/>
+        <source>Set away after</source>
+        <translation>sæt away efter</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui" line="449"/>
+        <source>minutes of being idle</source>
+        <translation>minutters inaktivitet</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>Identity</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/identity.cpp" line="65"/>
+        <source>&lt;empty&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/identity.cpp" line="66"/>
+        <source>Quassel IRC User</source>
+        <translation>Quassel IRC bruger</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/identity.cpp" line="72"/>
+        <source>Gone fishing.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/identity.cpp" line="76"/>
+        <source>Not here. No, really. not here!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/identity.cpp" line="82"/>
+        <source>Kindergarten is elsewhere!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/identity.cpp" line="84"/>
+        <source>http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/identity.cpp" line="79"/>
+        <source>All Quassel clients vanished from the face of the earth...</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>InputWidget</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/inputwidget.ui" line="19"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="57"/>
+        <source>Focus Input Line</source>
+        <translation>Fokuser input felt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/inputwidget.cpp" line="58"/>
+        <source>Ctrl+L</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>IrcListModel</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="60"/>
+        <source>Channel</source>
+        <translation>Kanal</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="61"/>
+        <source>Users</source>
+        <translation>Brugere</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/irclistmodel.cpp" line="61"/>
+        <source>Topic</source>
+        <translation>Emne</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>IrcServerHandler</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="462"/>
+        <source>%1 has changed topic for %2 to: &quot;%3&quot;</source>
+        <translation>%1 har skiftet emne for %2 til: &quot;%3&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="841"/>
+        <source>No topic is set for %1.</source>
+        <translation>Intet emne er sat for %1.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="856"/>
+        <source>Topic for %1 is &quot;%2&quot;</source>
+        <translation>Emne for %1 er &quot;%2&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="867"/>
+        <source>Topic set by %1 on %2</source>
+        <translation>Emne valg af %1 på %2</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="568"/>
+        <source>[Whois] %1 is away: &quot;%2&quot;</source>
+        <translation>[Whois] %1 er ikke tilstede: &quot;%2&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="579"/>
+        <source>%1 is away: &quot;%2&quot;</source>
+        <translation>%1 er ikke tilstede: &quot;%2&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="780"/>
+        <source>[Whois] %1</source>
+        <translation>[Whois] %1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="931"/>
+        <source>[Whowas] %1</source>
+        <translation>[Whowas] %1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="738"/>
+        <source>[Whois] idle message: %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="944"/>
+        <source>There is a nickname in your identity&apos;s nicklist which contains illegal characters</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="945"/>
+        <source>Due to a bug in Unreal IRCd (and maybe other irc-servers too) we&apos;re unable to determine the erroneous nick</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="946"/>
+        <source>Please use: /nick &lt;othernick&gt; to continue or clean up your nicklist</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="949"/>
+        <source>Nick %1 contains illegal characters</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="961"/>
+        <source>Nick already in use: %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="984"/>
+        <source>No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick &lt;othernick&gt; to continue</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="533"/>
+        <source>%1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="654"/>
+        <source>[Whois] %1 is %2 (%3)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="669"/>
+        <source>%1 is online via %2 (%3)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="699"/>
+        <source>[Whowas] %1 was %2 (%3)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="713"/>
+        <source>[Who] End of /WHO list for %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="733"/>
+        <source>[Whois] %1 is logged in since %2</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="735"/>
+        <source>[Whois] %1 is idling for %2 (%3)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="770"/>
+        <source>[Whois] %1 is a user on channels: %2</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="772"/>
+        <source>[Whois] %1 has voice on channels: %2</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="774"/>
+        <source>[Whois] %1 is an operator on channels: %2</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="802"/>
+        <source>Channel %1 has %2 users. Topic is: %3</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="811"/>
+        <source>End of channel list</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="890"/>
+        <source>[Who] %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="487"/>
+        <source>Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/ircserverhandler.cpp" line="495"/>
+        <source>Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>IrcUserItem</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="706"/>
+        <source>idling since %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="709"/>
+        <source>login time: %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="712"/>
+        <source>server: %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>MainWin</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="544"/>
+        <source>Not connected to core.</source>
+        <translation>Ikke forbundet til serveren.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="194"/>
+        <source>F7</source>
+        <translation>F7</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="488"/>
+        <source>Connected to core.</source>
+        <translation>Forbundet til server.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="321"/>
+        <source>Nicks</source>
+        <translation>Navneliste</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="175"/>
+        <source>Edit &amp;Networks...</source>
+        <translation>Redigér &amp;netværk...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="341"/>
+        <source>Chat Monitor</source>
+        <translation>Char monitor</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="356"/>
+        <source>Inputline</source>
+        <translation>Input felt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="376"/>
+        <source>Topic</source>
+        <translation>Emne</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="212"/>
+        <source>&amp;File</source>
+        <translation>&amp;Fil</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="217"/>
+        <source>&amp;Networks</source>
+        <translation>&amp;Netværk</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="232"/>
+        <source>&amp;Settings</source>
+        <translation>&amp;Indstillinger</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="235"/>
+        <source>&amp;Help</source>
+        <translation>&amp;Hjælp</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="239"/>
+        <source>Debug</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="169"/>
+        <source>&amp;Connect to Core...</source>
+        <translation>F&amp;orbind til server...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="171"/>
+        <source>&amp;Disconnect from Core</source>
+        <translation>Af&amp;bryd fra server</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="173"/>
+        <source>Core &amp;Info...</source>
+        <translation>Server &amp;information...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="177"/>
+        <source>&amp;Quit</source>
+        <translation>&amp;Afslut</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="178"/>
+        <source>Ctrl+Q</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="181"/>
+        <source>&amp;Manage Buffer Views...</source>
+        <translation>Ad&amp;ministrer buffer-lister...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="183"/>
+        <source>&amp;Lock Dock Positions</source>
+        <translation>&amp;Lås dok-positioner</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="187"/>
+        <source>Show &amp;Search Bar</source>
+        <translation>Vis &amp;søgelinje</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="188"/>
+        <source>Ctrl+F</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="189"/>
+        <source>Show Status &amp;Bar</source>
+        <translation>Vis s&amp;tatuslinje</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="193"/>
+        <source>&amp;Configure Quassel...</source>
+        <translation>&amp;Konfigurer Quassel...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="197"/>
+        <source>&amp;About Quassel...</source>
+        <translation>&amp;Om Quassel...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="199"/>
+        <source>About &amp;Qt...</source>
+        <translation>Om &amp;Qt...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="201"/>
+        <source>Debug &amp;NetworkModel</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="203"/>
+        <source>Debug &amp;MessageModel</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="205"/>
+        <source>Debug &amp;Log</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="223"/>
+        <source>&amp;View</source>
+        <translation>&amp;Vis</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="224"/>
+        <source>&amp;Buffer Views</source>
+        <translation>&amp;Buffer lister</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="330"/>
+        <source>Show Nick List</source>
+        <translation>Vis navneliste</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="352"/>
+        <source>Show Chat Monitor</source>
+        <translation>Vis chat monitor</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="365"/>
+        <source>Show Input Line</source>
+        <translation>Vis input felt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="388"/>
+        <source>Show Topic Line</source>
+        <translation>Vis emne felt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/mainwin.cpp" line="507"/>
+        <source>Core Lag: %1 msec</source>
+        <translation></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>MessageModel</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/messagemodel.cpp" line="370"/>
+        <source>Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3</source>
+        <translation>Henter %1 beskeder fra backlog til bufferen %2:%3</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>MsgProcessorStatusWidget</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui" line="19"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui" line="34"/>
+        <source>Processing Messages</source>
+        <translation>Behandler beskeder</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>NetworkConnection</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="194"/>
+        <source>Connection failed. Cycling to next Server</source>
+        <translation>Forbindelse mislykkedes. Prøver næste server</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="204"/>
+        <source>Connecting to %1:%2...</source>
+        <translation>Forbinder til %1:%2...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="260"/>
+        <source>Disconnecting.</source>
+        <translation>Afbryder.</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="281"/>
+        <source>Could not connect to %1 (%2)</source>
+        <translation>Kunne ikke forbinde til %1 (%2)</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/networkconnection.cpp" line="283"/>
+        <source>Connection failure: %1</source>
+        <translation>Forbindelsesfejl: %1</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>NetworkEditDlg</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Dialog</source>
+        <translation>Vindue</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui" line="21"/>
+        <source>Please enter a network name:</source>
+        <translation>Indtast et netværksnavn:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="647"/>
+        <source>Add Network</source>
+        <translation>Tilføj netværk</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>NetworkItem</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="167"/>
+        <source>Server: %1</source>
+        <translation>Server: %1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="168"/>
+        <source>Users: %1</source>
+        <translation>Brugere: %1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="171"/>
+        <source>Lag: %1 msecs</source>
+        <translation>Lag: %1 msecs</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>NetworkModel</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="737"/>
+        <source>Buffer</source>
+        <translation>Buffer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="737"/>
+        <source>Topic</source>
+        <translation>Emne</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="737"/>
+        <source>Nick Count</source>
+        <translation>Brugere</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>NetworksSettingsPage</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="33"/>
+        <source>General</source>
+        <translation>Generelt</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="33"/>
+        <source>Networks</source>
+        <translation>Netværk</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="155"/>
+        <source>&lt;b&gt;The following problems need to be corrected before your changes can be applied:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</source>
+        <translation>&lt;b&gt;De følgende problemer skal rettes før ændringerne kan gennemføres:&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="156"/>
+        <source>&lt;li&gt;All networks need at least one server defined&lt;/li&gt;</source>
+        <translation>&lt;li&gt;Hvert netværk skal mindst have en server defineret&lt;/li&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="157"/>
+        <source>&lt;/ul&gt;</source>
+        <translation>&lt;/ul&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="158"/>
+        <source>Invalid Network Settings</source>
+        <translation>Ugyldige netværksindstillinger</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="195"/>
+        <source>Connect</source>
+        <translation>Forbind</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="198"/>
+        <source>Disconnect</source>
+        <translation>Afbryd forbindelsen</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="202"/>
+        <source>Apply first!</source>
+        <translation>Anvend først!</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="544"/>
+        <source>Delete Network?</source>
+        <translation>Slet netværk?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp" line="545"/>
+        <source>Do you really want to delete the network &quot;%1&quot; and all related settings, including the backlog?</source>
+        <translation>Vil du virkeligt slette netværket &quot;%1&quot;, og alle tilhørende indstillinger, inklusive log-filer?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="13"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="37"/>
+        <source>Re&amp;name...</source>
+        <translation>&amp;Omdøb...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="217"/>
+        <source>&amp;Add...</source>
+        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="234"/>
+        <source>De&amp;lete</source>
+        <translation>&amp;Slet</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="110"/>
+        <source>Connect now</source>
+        <translation>Forbind nu</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="130"/>
+        <source>Network Details</source>
+        <translation>Netværks detaljer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="138"/>
+        <source>Identity:</source>
+        <translation>Identitet:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="516"/>
+        <source>This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.
+Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="170"/>
+        <source>Servers</source>
+        <translation>Servere</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="199"/>
+        <source>&amp;Edit...</source>
+        <translation>&amp;Rediger...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="260"/>
+        <source>Move upwards in list</source>
+        <translation>Flyt opad i listen</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="277"/>
+        <source>...</source>
+        <translation>...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="274"/>
+        <source>Move downwards in list</source>
+        <translation>Flyt nedad i listen</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="323"/>
+        <source>Choose random server for connecting</source>
+        <translation>Vælg en tilfældig server at forbinde til</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="331"/>
+        <source>Perform</source>
+        <translation>Udfør</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="340"/>
+        <source>Commands to execute on connect:</source>
+        <translation>Kommandoer der skal eksekveres ved forbindelse:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="364"/>
+        <source>Auto Identify</source>
+        <translation>Automatisk identificering</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="396"/>
+        <source>Service:</source>
+        <translation>Service:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="379"/>
+        <source>NickServ</source>
+        <translation>NickServ</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="406"/>
+        <source>Password:</source>
+        <translation>Kodeord:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="417"/>
+        <source>Advanced</source>
+        <translation>Advanceret</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="432"/>
+        <source>Encodings</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="444"/>
+        <source>Send messages in:</source>
+        <translation>Send beskeder i:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="475"/>
+        <source>Receive fallback:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="506"/>
+        <source>Server encoding:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="532"/>
+        <source>Use defaults</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="551"/>
+        <source>Automatic Reconnect</source>
+        <translation>Forbind igen automatisk</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="562"/>
+        <source>Interval:</source>
+        <translation>Interval:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="569"/>
+        <source> s</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="585"/>
+        <source>Retries:</source>
+        <translation>Forsøg:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="605"/>
+        <source>Unlimited</source>
+        <translation>Ubegrænset</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="617"/>
+        <source>Rejoin all channels on reconnect</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="173"/>
+        <source>Manage servers for this network</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="334"/>
+        <source>Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="350"/>
+        <source>Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.
+Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="420"/>
+        <source>Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="429"/>
+        <source>Control encodings for in- and outgoing messages</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="460"/>
+        <source>Specify which encoding your messages will be sent in.
+UTF-8 should be a sane choice for most networks.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="491"/>
+        <source>Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.
+This setting defines the encoding for messages that are not Utf8.</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="529"/>
+        <source>Use default settings for encodings (recommended)</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui" line="548"/>
+        <source>Control automatic reconnect to the network</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>NickEditDlg</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp" line="507"/>
+        <source>Add Nickname</source>
+        <translation>Tilføj nick</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="126"/>
-        <source>Comment:</source>
-        <translation>Kommentar:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Edit Nickname</source>
+        <translation>Rediger nick</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="135"/>
-        <source>Auto-connect on startup</source>
-        <translation>Forbind automatisk ved opstart</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="19"/>
+        <source>Please enter a valid nickname:</source>
+        <translation>Indtast et gyldigt nick:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="152"/>
-        <source>Servers</source>
-        <translation>Servere</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui" line="32"/>
+        <source>A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \, |, `, ^, _ and -.</source>
+        <translation type="unfinished">Et gyldigt nick må indeholde bogstaverne fra det engelske alfabet, tal, og de særlige tegn {, }, [, ], \, |, ^, _ og -.</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>NickView</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="193"/>
-        <source>&amp;Add...</source>
-        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="100"/>
+        <source>WHOIS</source>
+        <translation>WHOIS</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="200"/>
-        <source>&amp;Edit...</source>
-        <translation>&amp;Rediger...</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="101"/>
+        <source>VERSION</source>
+        <translation>VERSION</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="207"/>
-        <source>De&amp;lete</source>
-        <translation>&amp;Slet</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="102"/>
+        <source>PING</source>
+        <translation>PING</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="214"/>
-        <source>Move &amp;Up</source>
-        <translation>Flyt &amp;op</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="106"/>
+        <source>Modes</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="221"/>
-        <source>Move &amp;Down</source>
-        <translation>Flyt &amp;ned</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="107"/>
+        <source>Op %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="292"/>
-        <source>These commands are executed after connect.</source>
-        <translation>Disse kommandoer er udført efter forbindelsen er oprettet.</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="108"/>
+        <source>Deop %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="281"/>
-        <source> Network name already exists.</source>
-        <translation> Netværksnavn eksisterer allerede.</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="109"/>
+        <source>Voice %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="284"/>
-        <source> You need to enter at least one server for this network.</source>
-        <translation> Du skal mindst tilføje én server til dette netværk.</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="110"/>
+        <source>Devoice %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/networkeditdlg.ui" line="244"/>
-        <source>Perform</source>
-        <translation>Udfør</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="112"/>
+        <source>Kick/Ban</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>NetworkModel</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="282"/>
-        <source>Buffer</source>
-        <translation>Buffer</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="113"/>
+        <source>Kick %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="282"/>
-        <source>Topic</source>
-        <translation>Emne</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="115"/>
+        <source>Kickban %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="282"/>
-        <source>Nick Count</source>
-        <translation>Bruger antal</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="116"/>
+        <source>Ignore</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>NickEditDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/nickeditdlg.ui" line="21"/>
-        <source>Edit Nick</source>
-        <translation>Skift navn</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="121"/>
+        <source>Query</source>
+        <translation>Forespørgsel</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/nickeditdlg.ui" line="36"/>
-        <source>Nickname:</source>
-        <translation>Kaldenavn:</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="122"/>
+        <source>DCC-Chat</source>
+        <translation>DCC-chat</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="124"/>
+        <source>Send file</source>
+        <translation>Send fil</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>NickListWidget</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/ui/nicklistwidget.ui" line="13"/>
-        <source>Nicks in Channel</source>
-        <translation>Folk i kanalen</translation>
+        <location filename="../src/uisupport/nickview.cpp" line="114"/>
+        <source>Ban %1</source>
+        <translation>Bortvis %1</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>NickModel</name>
+    <name>NotificationsSettingsPage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/client/nickmodel.cpp" line="137"/>
-        <source>Not in channel</source>
-        <translation>Ikke i kanalen</translation>
-    </message>
-    <message numerus="yes">
-        <location filename="../src/client/nickmodel.cpp" line="147"/>
-        <source>%n Owner(s)</source>
-        <translation>
-            <numerusform>%n ejer</numerusform>
-            <numerusform>%n ejere</numerusform>
-        </translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp" line="28"/>
+        <source>Behaviour</source>
+        <translation type="unfinished">Opførsel</translation>
     </message>
     </message>
-    <message numerus="yes">
-        <location filename="../src/client/nickmodel.cpp" line="148"/>
-        <source>%n Admin(s)</source>
-        <translation>
-            <numerusform>%n admin</numerusform>
-            <numerusform>%n admins</numerusform>
-        </translation>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp" line="28"/>
+        <source>Notifications</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
-    <message numerus="yes">
-        <location filename="../src/client/nickmodel.cpp" line="149"/>
-        <source>%n Operator(s)</source>
-        <translation>
-            <numerusform>%n operator</numerusform>
-            <numerusform>%n operators</numerusform>
-        </translation>
+</context>
+<context>
+    <name>QObject</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/client/backlogrequester.cpp" line="54"/>
+        <source>Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers</source>
+        <translation>Henter op til %1 beskeder fra backlog til %2 buffere</translation>
     </message>
     </message>
-    <message numerus="yes">
-        <location filename="../src/client/nickmodel.cpp" line="150"/>
-        <source>%n Half-Op(s)</source>
-        <translation>
-            <numerusform>%n halv-Op</numerusform>
-            <numerusform>%n half-Ops</numerusform>
-        </translation>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/chatitem.cpp" line="520"/>
+        <source>Copy to Clipboard</source>
+        <translation>Kopier til udklipsholder</translation>
     </message>
     </message>
-    <message numerus="yes">
-        <location filename="../src/client/nickmodel.cpp" line="151"/>
-        <source>%n Voiced</source>
-        <translation>
-            <numerusform>%n med voice</numerusform>
-            <numerusform>%n med voice</numerusform>
-        </translation>
+</context>
+<context>
+    <name>Quassel</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/quassel.cpp" line="64"/>
+        <source>Enable debug output</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
-    <message numerus="yes">
-        <location filename="../src/client/nickmodel.cpp" line="152"/>
-        <source>%n User(s)</source>
-        <translation>
-            <numerusform>%n bruger</numerusform>
-            <numerusform>%n brugere</numerusform>
-        </translation>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/quassel.cpp" line="65"/>
+        <source>Display this help and exit</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>QtopiaMainWin</name>
+    <name>Quassel::secondsToString()</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/util.cpp" line="211"/>
+        <source>year</source>
+        <translation>år</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/util.cpp" line="212"/>
+        <source>day</source>
+        <translation>dag</translation>
+    </message>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="71"/>
-        <source>Show Toolbar</source>
-        <translation>Vis værktøjslinje</translation>
+        <location filename="../src/common/util.cpp" line="213"/>
+        <source>h</source>
+        <translation>t</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="102"/>
-        <source>Quit Quassel IRC?</source>
-        <translation>Afslut Quassel IRC?</translation>
+        <location filename="../src/common/util.cpp" line="214"/>
+        <source>min</source>
+        <translation>min</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="102"/>
-        <source>Do you really want to quit Quassel IRC?</source>
-        <translation>Vil du virkeligt afslutte Quassel IRC?</translation>
+        <location filename="../src/common/util.cpp" line="215"/>
+        <source>sec</source>
+        <translation>sek</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>QueryBufferItem</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="104"/>
-        <source>Quit</source>
-        <translation>Afslut</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="332"/>
+        <source>&lt;b&gt;Query with %1&lt;/b&gt;</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Samtale med %1&lt;/b&gt;</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="115"/>
-        <source>Show Buffers</source>
-        <translation>Vis buffere</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="350"/>
+        <source>idling since %1</source>
+        <translation>Inaktiv siden %1</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="116"/>
-        <source>Show Nicks</source>
-        <translation>Vis navne</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="353"/>
+        <source>login time: %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtopia/qtopiamainwin.cpp" line="125"/>
-        <source>About...</source>
-        <translation>Om...</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="356"/>
+        <source>server: %1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>RenameIdentityDlg</name>
+    <name>SaveIdentitiesDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="430"/>
-        <source>Edit Identity Name</source>
-        <translation>Rediger identitetens navn</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Sync With Core</source>
+        <translation>Synkroniser med serveren</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/identities.cpp" line="431"/>
-        <source>Identity:</source>
-        <translation>Identitet:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="21"/>
+        <source>Syncing data with core, please wait...</source>
+        <translation>Synkroniserer med serveren, vent venligst...</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui" line="81"/>
+        <source>Abort</source>
+        <translation>Afbryd</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     <name>ServerEditDlg</name>
     <message>
     </message>
 </context>
 <context>
     <name>ServerEditDlg</name>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/servereditdlg.ui" line="58"/>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="21"/>
         <source>Server address:</source>
         <translation>Server adresse:</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Server address:</source>
         <translation>Server adresse:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/servereditdlg.ui" line="65"/>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="28"/>
         <source>Port:</source>
         <translation>Port:</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Port:</source>
         <translation>Port:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/servereditdlg.ui" line="13"/>
-        <source>Enter Server Details</source>
-        <translation>Indtast server detaljer</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Dialog</source>
+        <translation>Vindue</translation>
     </message>
     </message>
-</context>
-<context>
-    <name>ServerListDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="138"/>
-        <source>Remove Network?</source>
-        <translation>Fjern netværk?</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="55"/>
+        <source>Password:</source>
+        <translation>Kodeord:</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="138"/>
-        <source>Are you sure you want to delete the selected network(s)?</source>
-        <translation>Er du sikker på du vil fjerne de(t) valgte netværk?</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui" line="77"/>
+        <source>Use SSL</source>
+        <translation>Brug SSL</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>SettingsDlg</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/serverlistdlg.ui" line="13"/>
-        <source>Server List</source>
-        <translation>Server liste</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/settingsdlg.ui" line="49"/>
+        <source>Settings</source>
+        <translation>Indstillinger</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/serverlistdlg.ui" line="66"/>
-        <source>&amp;Add...</source>
-        <translation>&amp;Tilføj...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="73"/>
+        <source>Save changes</source>
+        <translation>Gem ændringer</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/serverlistdlg.ui" line="79"/>
-        <source>&amp;Edit...</source>
-        <translation>&amp;Rediger...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="74"/>
+        <source>There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?</source>
+        <translation>Der er ikke-gemte ændringer på denne side af opsætningen. Vil du gennemføre ændringerne nu?</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/serverlistdlg.ui" line="92"/>
-        <source>&amp;Delete</source>
-        <translation>&amp;Slet</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="149"/>
+        <source>Reload Settings</source>
+        <translation>Reload indstillingerne</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/serverlistdlg.ui" line="127"/>
-        <source>&amp;Show this dialog on startup</source>
-        <translation>&amp;Vis denne dialog ved opstart</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="149"/>
+        <source>Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?</source>
+        <translation>Vil du reloade indstillingerne, selvom det bortkaster ændringerne på denne side?</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/serverlistdlg.ui" line="150"/>
-        <source>&amp;Connect</source>
-        <translation>&amp;Forbind</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="158"/>
+        <source>Restore Defaults</source>
+        <translation>Gendan standard-indstillinger</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/serverlistdlg.ui" line="163"/>
-        <source>C&amp;lose</source>
-        <translation>&amp;Luk</translation>
+        <location filename="../src/qtui/settingsdlg.cpp" line="158"/>
+        <source>Do you like to restore the default values for this page?</source>
+        <translation>Vil du gendanne standard-værdierne for denne side?</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/serverlist.cpp" line="69"/>
-        <source>Networks</source>
-        <translation>Netværk</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/settingsdlg.ui" line="13"/>
+        <source>Configure Quassel</source>
+        <translation>Konfigurer Quassel</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>SettingsDlg</name>
+    <name>SettingsPageDlg</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="100"/>
+        <source>Reload Settings</source>
+        <translation>Genindlæs indstillingerne</translation>
+    </message>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/settingsdlg.ui" line="51"/>
+        <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="100"/>
+        <source>Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?</source>
+        <translation>Vil du genindlæse indstillingerne, selvom det forkaster ændringerne på denne side?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="109"/>
+        <source>Restore Defaults</source>
+        <translation>Gendan normaler</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/settingspagedlg.cpp" line="109"/>
+        <source>Do you like to restore the default values for this page?</source>
+        <translation>Vil du gendanne standard-værdierne for denne side?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui" line="29"/>
         <source>Settings</source>
         <translation>Indstillinger</translation>
     </message>
         <source>Settings</source>
         <translation>Indstillinger</translation>
     </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui" line="13"/>
+        <source>Configure Quassel</source>
+        <translation>Konfigurer Quassel</translation>
+    </message>
 </context>
 <context>
 </context>
 <context>
-    <name>SqliteStorage</name>
+    <name>SignalProxy</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/signalproxy.cpp" line="1058"/>
+        <source>Client tried to send package larger than max package size!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/sqlitestorage.cpp" line="124"/>
-        <source>Disabling logging...</source>
-        <translation>Slår logning fra...</translation>
+        <location filename="../src/common/signalproxy.cpp" line="1221"/>
+        <source>Disconnecting</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/common/signalproxy.cpp" line="1063"/>
+        <source>Client tried to send 0 byte package!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/sqlitestorage.cpp" line="148"/>
-        <source>Could not open backlog database: %1</source>
-        <translation>Kunne ikke åbne log-databasen: %1</translation>
+        <location filename="../src/common/signalproxy.cpp" line="1080"/>
+        <source>Client sent corrupted compressed data!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/core/sqlitestorage.cpp" line="123"/>
-        <source>Could not create backlog table: %1</source>
-        <translation>Kunne ikke oprette log-tabellen: %1</translation>
+        <location filename="../src/common/signalproxy.cpp" line="1095"/>
+        <source>Client sent corrupt data: unable to load QVariant!</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>StorageDetailsPage</name>
+    <name>SqliteStorage</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="118"/>
-        <source>Setup Storage Provider</source>
-        <translation>Opsæt opbevarings udbyder</translation>
+        <location filename="../src/core/sqlitestorage.cpp" line="50"/>
+        <source>SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core.</source>
+        <translation>SQLite er en filbaseret database engine der ikke kræver noget setup. Det brugbart for små og mellem-store databaser der ikke kræver adgang over netværk. Brug SQLite hvis din Quassel server skal gemme dens data på den samme maskine som den kører på, og hvis du kun forventer at nogle få brugere skal bruge serveren.</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>StatusBufferItem</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="119"/>
-        <source>Please enter credentials for the selected storage provider.</source>
-        <translation>Indtast login-informationer for den valgte opbevarings udbyder.</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="295"/>
+        <source>&lt;b&gt;Status buffer of %1&lt;/b&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="121"/>
-        <source>Host:</source>
-        <translation>Host:</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="297"/>
+        <source>&lt;p&gt; %1 &lt;/p&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="125"/>
-        <source>Port:</source>
-        <translation>Port:</translation>
+        <location filename="../src/client/networkmodel.h" line="143"/>
+        <source>Status Buffer</source>
+        <translation>Status buffer</translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>SystrayNotificationBackend::ConfigWidget</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="131"/>
-        <source>Database:</source>
-        <translation>Database:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp" line="123"/>
+        <source>System Tray Icon</source>
+        <translation>Påmindelses ikon</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="135"/>
-        <source>User:</source>
-        <translation>Bruger:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp" line="124"/>
+        <source>Animate</source>
+        <translation>Animér</translation>
     </message>
     <message>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="139"/>
-        <source>Password:</source>
-        <translation>Kodeord:</translation>
+        <location filename="../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp" line="126"/>
+        <source>Show bubble</source>
+        <translation>Vis bobbel</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     </message>
 </context>
 <context>
-    <name>StorageSelectionPage</name>
+    <name>TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp" line="68"/>
+        <source>Activate dock entry, timeout:</source>
+        <translation type="unfinished">;;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp" line="70"/>
+        <source>Mark taskbar entry, timeout:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp" line="75"/>
+        <source>Unlimited</source>
+        <translation>Ubegrænset</translation>
+    </message>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="94"/>
-        <source>Select Storage Provider</source>
-        <translation>Vælg opbevarings udbyder</translation>
+        <location filename="../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp" line="76"/>
+        <source> s</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     </message>
+</context>
+<context>
+    <name>TopicLabel</name>
     <message>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/configwizard.cpp" line="95"/>
-        <source>Please select the storage provider you want to use.</source>
-        <translation>Vælg den opbevarings udbyder du ønsker at bruge.</translation>
+        <location filename="../src/qtui/topiclabel.cpp" line="44"/>
+        <source>Drag to scroll the topic!</source>
+        <translation>Træk for at scrolle i emnet!</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
     <name>TopicWidget</name>
     <message>
     </message>
 </context>
 <context>
     <name>TopicWidget</name>
     <message>
-        <location filename="../src/qtui/ui/topicwidget.ui" line="52"/>
-        <source>...</source>
-        <translation>...</translation>
+        <location filename="../src/qtui/ui/topicwidget.ui" line="31"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Formular</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>UiStyle::StyledMessage</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="336"/>
+        <source>%D0%1</source>
+        <translation type="unfinished">%D0%1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="339"/>
+        <source>%Dn%1</source>
+        <translation type="unfinished">%Dn%1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="341"/>
+        <source>%Ds%1</source>
+        <translation type="unfinished">%Ds%1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="343"/>
+        <source>%De%1</source>
+        <translation type="unfinished">%De%1</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="345"/>
+        <source>%Dj%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="347"/>
+        <source>%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC</source>
+        <translation type="unfinished">%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH forlod %DC%4%DC</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="351"/>
+        <source>%Dq%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="358"/>
+        <source>%Dk%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="363"/>
+        <source>%DrYou are now known as %DN%1%DN</source>
+        <translation type="unfinished">%DrDu er nu kendt som %DN%1%DN</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="364"/>
+        <source>%Dr%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="367"/>
+        <source>%DmUser mode: %DM%1%DM</source>
+        <translation type="unfinished">%DmBruger mode: %DM%1%DM</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="368"/>
+        <source>%DmMode %DM%1%DM by %DN%2%DN</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="371"/>
+        <source>%Da%DN%1%DN %2</source>
+        <translation type="unfinished">%Da%DN%1%DN %2</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="375"/>
+        <source>%De[%1]</source>
+        <translation type="unfinished">%De[%1]</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="401"/>
+        <source>&lt;%1&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="403"/>
+        <source>[%1]</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="407"/>
+        <source>*</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="409"/>
+        <source>--&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="413"/>
+        <source>&lt;--</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="415"/>
+        <source>&lt;-*</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="417"/>
+        <source>&lt;-&gt;</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="419"/>
+        <source>***</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="421"/>
+        <source>-*-</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../src/uisupport/uistyle.cpp" line="423"/>
+        <source>%1</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>UserCategoryItem</name>
+    <message numerus="yes">
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="588"/>
+        <source>%n Owner(s)</source>
+        <translation>
+            <numerusform>%n ejer(e)</numerusform>
+            <numerusform></numerusform>
+        </translation>
+    </message>
+    <message numerus="yes">
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="589"/>
+        <source>%n Admin(s)</source>
+        <translation>
+            <numerusform>%n administratore(r)</numerusform>
+            <numerusform></numerusform>
+        </translation>
+    </message>
+    <message numerus="yes">
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="590"/>
+        <source>%n Operator(s)</source>
+        <translation>
+            <numerusform>%n operatøre(r)</numerusform>
+            <numerusform></numerusform>
+        </translation>
+    </message>
+    <message numerus="yes">
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="591"/>
+        <source>%n Half-Op(s)</source>
+        <translation type="unfinished">
+            <numerusform></numerusform>
+            <numerusform></numerusform>
+        </translation>
+    </message>
+    <message numerus="yes">
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="592"/>
+        <source>%n Voiced</source>
+        <translation type="unfinished">
+            <numerusform></numerusform>
+            <numerusform></numerusform>
+        </translation>
+    </message>
+    <message numerus="yes">
+        <location filename="../src/client/networkmodel.cpp" line="593"/>
+        <source>%n User(s)</source>
+        <translation>
+            <numerusform>%n bruger(e)</numerusform>
+            <numerusform></numerusform>
+        </translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>UserInputHandler</name>
+    <message>
+        <location filename="../src/core/userinputhandler.cpp" line="131"/>
+        <source>sending CTCP-%1 request</source>
+        <translation>sender CTCP-%1 forespørgsel</translation>
     </message>
 </context>
 </TS>
     </message>
 </context>
 </TS>