# Ukrainian translation for quassel # This file is distributed under the same license as the quassel package. # # Yuri Chornoivan , 2011. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Quassel IRC\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n" "PO-Revision-Date: 2011-03-22 15:11+0000\n" "Last-Translator: yurchor \n" "Language-Team: Ukrainian \n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Language: uk\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgid "About Quassel" msgstr "Про Quassel" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "" "\n" "

Клієнт IRC Quassel

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "" "\n" "

Версія 0.2.0-pre, Випуск >= 474 (8 лютого 2008 року)

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgid "&About" msgstr "Пр&о програму" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgid "A&uthors" msgstr "А&втори" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgid "&Contributors" msgstr "У&часники розробки" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgid "&Thanks To" msgstr "&Подяки" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32 msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "" "Версія: %1
Версія протоколу: %2
Зібрано: %3" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46 msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©2005-2010 by the " "Quassel Project
http://quassel-" "irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-" "licensed under GPLv2" " and GPLv3.
Most " "icons are © by the Oxygen " "Team and used under the LGPL.

Please use " "http://bugs.quassel-irc.org to " "report bugs." msgstr "" "Сучасна клієнтська програма IRC з розподіленими " "можливостями

© Quassel Project, 2005–2010
http://quassel-irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC випущено за" " подвійного ліцензування згідно GPLv2 і GPLv3.
Авторські " "права на більшість піктограм належать Команді Oxygen, піктограми розповсюджуються згідно LGPL.

Для " "повідомлень про вади скористайтеся http://bugs.quassel-irc.org." #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Основними розробниками Quassel IRC є:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77 msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "" "Ми дуже вдячні переліченим нижче учасникам розробки (у порядку абетки), а " "також всім, кого ми забули згадати у цьому списку:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135 msgid "" "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for the original Quassel " "icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for " "creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as " "Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for " "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "" "Особливо вдячні:
 John \"nox\" Hand
за першу піктограму Quassel" " — всевидюче око
 Команді Oxygen
за " "створення всіх художніх елементів, які ви бачите у інтерфейсі " "Quassel
 Qt Software, раніше відомій як " "Trolltech
за створення Qt і Qtopia, а також за спонсорування" " розробки QuasselTopia наданням Greenphones та іншою підтримкою
за підтримку Qt і спонсорування " "розробки Quassel Mobile наданням декількох N810
" #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:115 msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Встановлена схема (версія %1) є застарілою. Оновлення до версії %2…" #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:117 msgid "Upgrade failed..." msgstr "Спроба оновлення зазнала невдачі…" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55 msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "" "Скорочення для замінника
Його можна використовувати як звичайну " "команду з похилою рискою.

Приклад: \"foo\" можна " "використовувати як /foo" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59 msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special " "variables:
- $i represents the i'th parameter.
- " "$i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces. - $i:hostname represents the hostname of the user identified by " "the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string. - $nick your current nickname
- $channel the name of" " the selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will" " be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test " "All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "" "Рядок, до якого буде розгорнуто замінник
особливі " "змінні:
- $i відповідає i-ому параметру.
- " "$i..j відповідає параметрам від i-го до j-го, відокремленим " "пробілами.
- $i.. відповідає всім параметрам, починаючи від " "i-го, відокремленим пробілами.
- $i:hostname відповідає назві " "вузла користувача, який визначається i-им параметром, або *, якщо користувач" " невідомий.
- $0 весь рядок.
- $nick ваш поточний " "псевдонім
- $channel назва позначеного каналу

Декілька команд у одному рядку слід відокремлювати крапками з комами

Приклад: «Перевірка $1; Перевірка $2; Перевірка всіх $0» буде" " розгорнуто до трьох окремих повідомлень: «Перевірка 1», «Перевірка 2» і " "«Перевірка всіх 1 2 3», якщо викликати команду так: /test 1 2 3" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170 msgid "Alias" msgstr "Замінник" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171 msgid "Expansion" msgstr "Значення" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSearchBar #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ShortcutsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Форма" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgid "New" msgstr "Створити" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgid "Delete" msgstr "Вилучити" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgid "Aliases" msgstr "Замінники" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgid "Client style:" msgstr "Стиль клієнта:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgid "Set application style" msgstr "Встановити стиль програми" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgid "Language:" msgstr "Мова:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "" "Встановити мову інтерфейсу програми. Для набуття чинності потрібен " "перезапуск." #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgid "" msgstr "<Не перекладено>" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74 msgid "" msgstr "<Типове для системи>" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Використовувати нетипову таблицю стилів" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgid "Path:" msgstr "Шлях:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSearchBar #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:174 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:198 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:259 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:283 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:314 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:338 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:362 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:386 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:403 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:443 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:460 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:477 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:494 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:511 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:528 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:545 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:562 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:579 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:596 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:613 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:630 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:647 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:664 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:681 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:698 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:726 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgid "Show system tray icon" msgstr "Показувати піктограму системного лотка" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Ховати до лотка після натискання кнопки закриття" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgid "Enable animations" msgstr "Увімкнути анімацію" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgid "Message Redirection" msgstr "Переспрямування повідомлення" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgid "User Notices:" msgstr "Сповіщення користувача:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgid "Server Notices:" msgstr "Сповіщення сервера:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgid "Default Target" msgstr "Типова ціль" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgid "Status Window" msgstr "Вікно стану" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgid "Current Chat" msgstr "Поточна балачка" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgid "Errors:" msgstr "Помилки:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NotificationsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ShortcutsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Interface" msgstr "Інтерфейс" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:225 msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Будь ласка, вкажіть файл таблиці стилів" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgid "Away Log" msgstr "Журнал відсутності" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AwayLogView #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44 ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59 msgid "Show Network Name" msgstr "Показ назви мережі" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AwayLogView #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49 ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64 msgid "Show Buffer Name" msgstr "Показувати назву буфера" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "" "Кількість повідомлень, яку буде завантажено з ядра під час використання " "гортання вгору на панелі буфера." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Динамічний об’єм журналу:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgid "Backlog request method:" msgstr "Метод опитування журналу:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Фіксоване для балачки значення" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgid "Unread messages per chat" msgstr "Непрочитаних повідомлень на балачку" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgid "Globally unread messages" msgstr "Загалом непрочитаних повідомлень" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "" "Найпростіший спосіб опитування. Отримує фіксовану кількість рядків для " "кожного з вікон балачки з журналу." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "" "кількість повідомлень на буфер, на які програма надсилатиме запит до ядра " "після встановлення з’єднання." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Початковий об’єм журналу:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "" "Цей інструмент опитування отримує непрочитані повідомлення для кожного вікна балачки окремо. Кількість рядків може бути встановлено для кожної з балачок окремо.\n" "\n" "Крім того, ви можете наказати інструменту отримувати додаткові старіші рядки балачки, щоб покращити розуміння контексту спілкування." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Максимальна кількість повідомлень на буфер, які буде отримано." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgid "Limit:" msgstr "Обмеження:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78 msgid "Unlimited" msgstr "Не обмежено" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "" "Кількість повідомлень, які буде отримано на додачу до непрочитаних " "повідомлень. Значення пункту «Обмеження» до цієї кількості не " "застосовуються." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgid "Additional Messages:" msgstr "Додаткові повідомлення:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "" "Цей інструмент опитування отримує всі повідомлення, новіші за найстаріше непрочитане повідомлення у всіх балачках.\n" "\n" "Зауваження: не рекомендуємо користуватися цим інструментом, якщо ви користуєтеся прихованими вікнами балачки або неактивними балачками (тобто якщо немає підвішених балачок або каналів).\n" "Інструмент корисний для обмеження загального об’єму журналу, крім того, його робота, ймовірно, є найшвидшою.\n" "\n" "Крім того, ви можете наказати інструменту отримувати додаткові старіші рядки балачки, щоб покращити розуміння контексту спілкування." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Максимальна кількість повідомлень, які буде отримано з усіх буферів." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgid "Backlog Fetching" msgstr "Отримання журналу" #. ts-context BufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:346 msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 — %2

" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248 msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Об’єднати буфери назавжди?" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249 msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "" "Бажаєте об’єднати буфер «%1» з буфером «%2» на постійній основі?\n" " Скасувати результати цієї дії буде неможливо!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgid "Dialog" msgstr "Діалогове вікно" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Будь ласка, введіть назву списку балачки:" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520 msgid "Add Chat List" msgstr "Додати список балачки" #. ts-context BufferViewFilter #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52 msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Показати/Приховати балачки" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgid "Re&name..." msgstr "Пере&йменувати…" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgid "&Add..." msgstr "&Додати…" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgid "De&lete" msgstr "Ви&лучити" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgid "Chat List Settings" msgstr "Параметри списку балачки" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487 msgid "Network:" msgstr "Мережа:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117 msgid "All" msgstr "Всі" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "" "Цим пунктом не можна скористатися, якщо видимими є всі мережі.\n" "У такому режимі програма не показуватиме жодних окремих буферів стану." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgid "Show status window" msgstr "Показувати вікно стану" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgid "Show channels" msgstr "Показувати канали" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgid "Show queries" msgstr "Показувати діалоги" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgid "Hide inactive chats" msgstr "Ховати неактивні балачки" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgid "Add new chats automatically" msgstr "Додавати нові балачки автоматично" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgid "Sort alphabetically" msgstr "Впорядкувати за алфавітом" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgid "Minimum Activity:" msgstr "Мінімальна активність:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgid "No Activity" msgstr "Активності не виявлено" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgid "Other Activity" msgstr "Інші дії" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgid "New Message" msgstr "Нове повідомлення" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgid "Highlight" msgstr "Підсвічування" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgid "Preview:" msgstr "Перегляд:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Нетипові списки балачки" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342 msgid "Delete Chat List?" msgstr "Вилучити список балачки?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Ви справді бажаєте вилучити список балачки «%1»?" #. ts-context BufferViewWidget #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgid "BufferView" msgstr "Перегляд буфера" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:79 msgid "Zoom In" msgstr "Збільшити" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85 msgid "Zoom Out" msgstr "Зменшити" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:90 msgid "Actual Size" msgstr "Фактичний розмір" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:94 msgid "Set Marker Line" msgstr "Встановити лінію позначки" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:98 msgid "Go to Marker Line" msgstr "Перейти до лінії позначки" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 msgid "Channel %1" msgstr "Канал %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 msgid "Users: %1" msgstr "Користувачі: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:510 msgid "Mode: %1" msgstr "Режим: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:521 msgid "Topic: %1" msgstr "Тема: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:525 msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Не активовано
Двічі клацніть, щоб приєднатися" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:528 msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgid "Channel List" msgstr "Список каналів" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgid "Search Pattern:" msgstr "Шаблон пошуку:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server." msgstr "" "Перемикач між простим та розширеним режимом.\n" "У розширеному режимі IRC-серверу можна передавати рядки для пошуку." #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgid "Show Channels" msgstr "Показ каналів" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgid "Filter:" msgstr "Фільтр:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgid "Errors Occured:" msgstr "Сталися помилки:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "" "\n" "\n" "

СТРАШЕННА КАТАСТРОФІЧНА ПОМИЛКА!!11

\n" "

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgid "Operation Mode:" msgstr "Режим роботи:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor

" msgstr "" "\n" "\n" "

Режими роботи:

\n" "

Участь: на панелі спостереження за балачкою буде показано лише буфери у правій частині

\n" "

Відсторонення: буфери у правій частині буде проігноровано на панелі спостереження за балачкою

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgid "Available:" msgstr "Доступні:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Пересунути позначені буфери ліворуч" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Пересунути позначені буфери праворуч" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236 msgid "Show:" msgstr "Показувати:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "" "Показувати підсвічування на панелі спостереження за балачкою, навіть якщо " "вихідних буфер ігнорується" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Завжди показувати підсвічені повідомлення" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgid "Show own messages" msgstr "Показувати власні повідомлення" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:743 msgid "Chat Monitor" msgstr "Спостереження за балачкою" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58 msgid "Opt In" msgstr "Участь" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgid "Opt Out" msgstr "Відсторонення" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239 msgid "Ignore:" msgstr "Ігнорувати:" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52 msgid "Show Own Messages" msgstr "Показ власних повідомлень" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71 msgid "Configure..." msgstr "Налаштувати…" #. ts-context ChatScene #: ../src/qtui/chatscene.cpp:745 msgid "Copy Selection" msgstr "Копіювати позначене" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgid "case sensitive" msgstr "з врахуванням регістру" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgid "search nick" msgstr "пошук псевдоніма" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgid "search message" msgstr "пошук повідомлення" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "ігнорувати приєднання, виходи тощо." #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgid "Timestamp format:" msgstr "Формат позначки часу:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32 msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[гг:хх:сс]" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59 msgid "Custom chat window font:" msgstr "Нетиповий шрифт вікна балачки:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92 msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "Показувати розфарбований текст у вікні балачки" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:95 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Дозволити розфарбовування тексту (коди кольорів mIRC)" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111 msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "" "Показувати попередній перегляд вікна веб-сайта після наведення вказівника " "миші на веб-адресу" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:114 msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Показувати мініатюри веб-сторінок при наведенні вказівника на адресу" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:130 msgid "" "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting " "another channel" msgstr "" "Встановлювати лінію позначки у нижній частині поточного вікна балачки під " "час перемикання на інший канал" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:133 msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "Встановлювати лінію позначки автоматично під час перемикання балачок" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:149 msgid "Custom Colors" msgstr "Нетипові кольори" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:167 msgid "Action:" msgstr "Дія:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:191 msgid "Timestamp:" msgstr "Позначка часу:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:215 msgid "Channel message:" msgstr "Повідомлення каналу:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:252 msgid "Highlight foreground:" msgstr "Підсвічування тексту:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:276 msgid "Command message:" msgstr "Повідомлення команди:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:300 msgid "Highlight background:" msgstr "Підсвічування тла:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:307 msgid "Server message:" msgstr "Повідомлення сервера:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:331 msgid "Marker line:" msgstr "Лінія позначки" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:355 msgid "Error message:" msgstr "Повідомлення про помилку:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:379 msgid "Background:" msgstr "Тло:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:423 msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Розфарбування, визначене відправником" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:719 msgid "Own messages:" msgstr "Власні повідомлення:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat View" msgstr "Панель балачки" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature" msgstr "" "Щоб скористатися цією можливістю, вам слід встановити версію 0.6 quasselcore" #. ts-context Client #: ../src/client/client.cpp:270 msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Такий профіль вже існує!" #. ts-context ClientBacklogManager #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:161 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Оброблено %1 повідомлень за %2 секунд." #. ts-context ClientBufferViewManager #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:52 msgid "All Chats" msgstr "Всі балачки" #. ts-context ClientUserInputHandler #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:86 msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "/JOIN потрібно вказати канал" #. ts-context ClientUserInputHandler #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:96 msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "/QUERY потрібно вказати принаймні один псевдонім" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "Налаштування з’єднання IRC" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Увімкнути виявлення перевищення часу очікування відповіді" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgid "Ping interval:" msgstr "Проміжок між імпульсами:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:79 msgid " seconds" msgstr " секунд" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgid "Disconnect after" msgstr "Від’єднуватися після" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgid "missed pings" msgstr "пропущених луна-імпульсів" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly" " interesting for tracking users' away status." msgstr "" "Вмикає періодичне опитування щодо даних користувачів за допомогою /WHO. Може" " бути корисним для виявлення стану відсутності користувачів." #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Увімкнути автоматичний пошук відомостей про користувача (/WHO)" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgid "Update interval:" msgstr "Проміжок між оновленнями:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Ігнорувати канали, на яких більше, ніж:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgid " users" msgstr " користувачів" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Мінімальна затримка між запитами:" #. ts-context ContentsChatItem #: ../src/qtui/chatitem.cpp:683 msgid "Copy Link Address" msgstr "Скопіювати адресу посилання" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect" msgstr "З'єднатися" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect" msgstr "Від'єднатися" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join" msgstr "Приєднатись" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Part" msgstr "Полишити" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Вилучити балачки…" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgid "Go to Chat" msgstr "Перейти до балачки" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46 msgid "Joins" msgstr "Приєднання" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgid "Parts" msgstr "Полишення" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgid "Quits" msgstr "Виходи" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgid "Nick Changes" msgstr "Зміни псевдонімів" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgid "Mode Changes" msgstr "Зміни режимів" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgid "Day Changes" msgstr "Зміни дня" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgid "Topic Changes" msgstr "Зміни тем" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgid "Set as Default..." msgstr "Зробити типовим…" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgid "Use Defaults..." msgstr "Типові значення…" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56 msgid "Join Channel..." msgstr "Приєднатися до каналу…" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58 msgid "Start Query" msgstr "Почати діалог" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgid "Show Query" msgstr "Показати діалог" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Whois" msgstr "Whois" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62 msgid "Version" msgstr "Версія" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgid "Time" msgstr "Час" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgid "Ping" msgstr "Луна-імпульс" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgid "Client info" msgstr "Відомості щодо програми-клієнта" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgid "Custom..." msgstr "Нетипові…" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78 msgid "Give Operator Status" msgstr "Надання стану оператора" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgid "Take Operator Status" msgstr "Позбавлення стану оператора" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgid "Give Voice" msgstr "Надання права голосу" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgid "Take Voice" msgstr "Позбавлення права голосу" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgid "Kick From Channel" msgstr "Викидання з каналу" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgid "Ban From Channel" msgstr "Заборона участі у каналі" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgid "Kick && Ban" msgstr "Викинути/Заборонити" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Тимчасово приховати балачки" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Приховати балачки остаточно" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88 msgid "Show Channel List" msgstr "Показати список каналів" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgid "Show Ignore List" msgstr "Показати список ігнорування" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102 msgid "Hide Events" msgstr "Сховати події" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122 msgid "Actions" msgstr "Дії" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126 msgid "Ignore" msgstr "Ігнорувати" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131 msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Додати правило ігнорування" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgid "Existing Rules" msgstr "Поточні правила" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:182 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "Не вдалося ініціалізувати жоден сервер зберігання даних! Вихід…" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:183 msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n" "to work." msgstr "" "У поточній версії Quassel передбачено підтримку SQLite3 і PostgreSQL. Вашу бібліотеку\n" "Qt має бути зібрано з підтримкою додатків sqlite або postgres, інакше quasselcore\n" "не працюватиме." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:232 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Виклик restoreState(), хоча вже існує активний сеанс!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:273 msgid "Admin user or password not set." msgstr "Не встановлено адміністративного користувача або пароля." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:277 msgid "Could not setup storage!" msgstr "Не вдалося налаштувати сховище даних!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:281 msgid "Creating admin user..." msgstr "Створення адміністративного користувача…" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:394 msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Некоректна адреса очікування даних %1" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:402 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Очікування за встановлення з’єднання з графічними клієнтами за адресою IPv4 " "%1, порт %2. Використано версію протоколу %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:410 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Не вдалося відкрити інтерфейс IPv4 %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:418 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Очікування за встановлення з’єднання з графічними клієнтами за адресою IPv6 " "%1, порт %2. Використано версію протоколу %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:429 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Не вдалося відкрити інтерфейс IPv6 %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:437 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Некоректна адреса очікування даних %1, невідомий мережевий протокол" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:446 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "" "Не вдалося відкрити жодного мережевого інтерфейсу для очікування на " "з’єднання!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:480 msgid "Client connected from" msgstr "Клієнтське з’єднання з" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:483 msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Завершення роботи сервера для базового налаштування." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:502 msgid "Antique client trying to connect... refusing." msgstr "" "Спроба встановлення зв’язку за допомогою застарілої клієнтської програми… " "відмовлено." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:514 msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least " "client/core protocol version %1.
Please consider upgrading your client." msgstr "" "Ваша версія клієнтської частини Quassel є застарілою!
Для роботи з" " цим ядром потрібно користуватися клієнтською частиною/протоколом ядра " "версії %1.
Будь ласка, оновіть вашу клієнтську частину." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context Core #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreSession #: ../src/core/core.cpp:518 ../src/core/core.cpp:608 ../src/core/core.cpp:632 #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "Client" msgstr "Клієнт" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:518 msgid "too old, rejecting." msgstr "застарілий, відмовлено." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:535 msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "" "Версія ядра Quassel %1
Зібрано: %2
Працює %3д%4г%5хв (з %6)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:588 msgid "Starting TLS for Client:" msgstr "Вмикання TLS для клієнта:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:606 msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "" "Клієнт не ініціалізовано!
Вам слід надіслати початкове " "повідомлення, перш ніж намагатися увійти до системи." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:608 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "" "не надіслано повідомлення ініціалізації перед спробою входу, відмовлено." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:626 msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "" "Некоректні ім’я користувача і пароль!
Вказаної вами комбінації " "імені користувача і пароля у базі даних не виявлено." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:632 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)." msgstr "ініціалізовано і успішно розпізнано як «%1» (Користувач: %2)." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:643 msgid "Non-authed client disconnected." msgstr "З’єднання з нерозпізнаним клієнтом перервано." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:649 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)" msgstr "З’єднання з нерозпізнаним клієнтом перервано. (сокет вже знищено)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:697 msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Не вдалося ініціалізувати сеанс для клієнта:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:719 msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Не вдалося знайти сеансу клієнта:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccount #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountModel #: ../src/client/coreaccount.h:39 ../src/client/coreaccountmodel.cpp:64 msgid "Internal Core" msgstr "Вбудоване ядро" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229 msgid "Edit Core Account" msgstr "Зміна облікового запису ядра" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgid "Account Details" msgstr "Параметри облікового запису" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgid "Account Name:" msgstr "Назва облікового запису:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgid "Local Core" msgstr "Локальне ядро" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgid "Hostname:" msgstr "Назва вузла:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgid "localhost" msgstr "localhost" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgid "Port:" msgstr "Порт:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgid "User:" msgstr "Користувач:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectAuthDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:491 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgid "Password:" msgstr "Пароль:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgid "Remember" msgstr "Запам'ятати" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgid "Use a Proxy" msgstr "Використовувати проксі" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgid "Proxy Type:" msgstr "Тип проксі:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231 msgid "Add Core Account" msgstr "Додавання облікового запису ядра" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Встановити з’єднання з ядром Quassel" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgid "Core Accounts" msgstr "Облікові записи ядра" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgid "Edit..." msgstr "Змінити…" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgid "Add..." msgstr "Додати…" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Автоматично встановлювати з’єднання після запуску" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgid "Connect to last account used" msgstr "З’єднуватися з попереднім використаним записом" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgid "Always connect to" msgstr "Завжди з’єднуватися з" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgid "Remote Cores" msgstr "Віддалені ядра" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Майстер налаштування ядра" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Ваше ядро успішно налаштовано. Вхід до системи…" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104 msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start " "over." msgstr "" "Спроба налаштування ядра завершилася невдало:
%1
Натисніть " "Далі, щоб розпочати все з початку." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119 msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "" "Тепер ви увійшли до системи щойно налаштованого ядра Quassel!
Будь ласка," " не забудьте налаштувати ваші профілі та записи мереж." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgid "Username:" msgstr "Користувач:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgid "Repeat password:" msgstr "Повторіть пароль:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgid "Remember password" msgstr "Запам'ятати пароль" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "" "Зауваження: додавання користувачів та зміна вашого імені користувача/пароля ще не підтримується клієнтським інтерфейсом Quassel.\n" "Якщо вам потрібні саме ці можливості, будь ласка, скористайтеся підказкою команди «quasselcore --help»." #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Цей майстер допоможе вам у налаштуванні вашого ядра Quassel." #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150 msgid "Create Admin User" msgstr "Створити адміністративного користувача" #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151 msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "" "Спершу треба створити користувача ядра. Цей перший користувач буде " "адміністративним користувачем ядра." #. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135 msgid "Introduction" msgstr "Вступ" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182 msgid "Select Storage Backend" msgstr "Вибір сервера зберігання даних" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183 msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "" "Будь ласка, виберіть сервер бази даних для зберігання журналу та інших даних" " ядром Quassel Core." #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277 msgid "Connection Properties" msgstr "Властивості з’єднання" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317 msgid "Storing Your Settings" msgstr "Збереження ваших параметрів" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318 msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "" "Вказані вами параметри буде збережено у ядрі. Наступні входи до системи буде" " виконано у автоматичному режимі." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgid "Storage Backend:" msgstr "Сервер зберігання даних:" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgid "Description" msgstr "Опис" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgid "Foobar" msgstr "Щось там" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgid "Your Choices" msgstr "Варіанти" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgid "Admin User:" msgstr "Адміністратор:" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgid "foo" msgstr "щось" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgid "bar" msgstr "ще щось" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Будь ласка, зачекайте, доки ваші параметри буде передано ядру…" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgid "Authentication Required" msgstr "Потрібно пройти розпізнавання" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgid "Please enter your account data:" msgstr "Будь ласка, введіть дані вашого облікового запису:" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75 msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Будь ласка, введіть ваші реєстраційні дані на %1:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40 msgid "Connect to Core" msgstr "З’єднатися з ядром" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:168 msgid "Network is down" msgstr "Мережу вимкнено" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:202 ../src/client/coreconnection.cpp:321 msgid "Disconnected" msgstr "Роз'єднано" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:205 msgid "Looking up %1..." msgstr "Пошук %1…" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:208 ../src/client/coreconnection.cpp:450 msgid "Connecting to %1..." msgstr "З'єднання з %1…" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:211 ../src/client/coreconnection.cpp:573 msgid "Connected to %1" msgstr "З'єднано з %1" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:214 msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "Розірвання з’єднання з %1…" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:272 msgid "" "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider " "upgrading." msgstr "" "Ядро Quassel, з яким ви намагаєтеся встановити з’єднання, є занадто старим! " "Будь ласка, спробуйте його оновити." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:300 msgid "Invalid data received from core" msgstr "Отримано некоректні дані від ядра" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:349 msgid "Disconnected from core." msgstr "Від’єднано від ядра." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:427 ../src/client/coreconnection.cpp:511 #: ../src/client/coreconnection.cpp:556 msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Скасовано нешифроване з’єднання" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:457 msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Синхронізація з ядром…" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:478 msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
Need at " "least core/client protocol v%1 to connect." msgstr "" "Ядро Quassel, з яким ви намагаєтеся встановити з’єднання, є занадто " "старим!
Для встановлення з’єднання потрібна принаймні версія " "протоколу ядра/клієнта %1." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:592 msgid "Logging in..." msgstr "Вхід до системи…" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:597 msgid "Login canceled" msgstr "Вхід скасовано" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:622 msgid "Receiving session state" msgstr "Отримання стану сеансу" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:624 msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "Синхронізація з %1…" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:648 msgid "Receiving network states" msgstr "Отримання мережевих станів" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:698 msgid "Synchronized to %1" msgstr "Синхронізовано з %1" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgid "Network Status Detection" msgstr "Визначення стану у мережі" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most" " KDE users" msgstr "" "Покладатися на шар роботи з обладнанням KDE для визначення стану мережевого " "з’єднання. Рекомендуємо скористатися цим пунктом користувачам KDE." #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "Скористатися визначенням мережевого стану KDE (за допомогою Solid)" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "" "Активно тестувати віддалене ядро луна-імпульсами і розірвати з’єднання, якщо" " не буде отримано відповіді протягом встановленого часу" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgid "Ping timeout after" msgstr "Перевищення часу очікування відповіді через" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "" "Розривати з’єднання, лише якщо сокет мережі буде закрито операційною " "системою. Це може значно затримати розірвання з’єднання після втрати " "здатності ним користуватися." #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgid "Never time out actively" msgstr "Не розривати з’єднання активно" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Автоматично відновлювати з’єднання після розірвання" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgid "Retry every" msgstr "Повторювати спроби кожні" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgid "Connection" msgstr "З'єднання" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgid "Message" msgstr "Повідомлення" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "seconds" msgid "s" msgstr "с" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "milliseconds" msgid "ms" msgstr "мс" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62 msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(Затримка: %1 %2)" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "З’єднання з вашим ядром зашифровано за допомогою SSL." #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78 msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Обмін даними з вашим ядром не зашифровано." #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgid "Core Information" msgstr "Відомості щодо ядра" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgid "Version:" msgstr "Версія:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgid "" msgstr "<версія ядра>" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgid "Uptime:" msgstr "Час роботи:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgid "Connected Clients:" msgstr "З’єднані клієнти:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgid "" msgstr "<з’єднані клієнти>" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgid "" msgstr "<час роботи ядра>" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgid "Build date:" msgstr "Дата збирання:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgid "" msgstr "<дата збирання>" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreInfoDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgid "Close" msgstr "Закрити" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53 msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n день" msgstr[1] "%n дні" msgstr[2] "%n день" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54 msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (з %4)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:153 msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "" "Спроба встановлення з’єднання зазнала невдачі. Циклічний перехід до іншого " "сервера" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:161 ../src/core/corenetwork.cpp:162 msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "З’єднання з %1:%2…" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Роз'єднання. (%1)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 msgid "Core Shutdown" msgstr "Завершення роботи ядра" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:339 msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Не вдалося встановити з’єднання з %1 (%2)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:341 msgid "Connection failure: %1" msgstr "Помилка з'єднання: %1" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "роз’єднано (користувач: %1)." #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:413 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to" " create network %1!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): під час спроби створення мережі %1 отримано " "некоректний ідентифікатор мережі від ядра!" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:444 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): спроба створення запису мережі, який вже " "існує, замість цього буде виконано оновленння запису!" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:81 msgid "away" msgstr "відсутній" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:150 msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "надсилання запиту CTCP-%1 до %2" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:173 msgid "" "[usage] /delkey deletes the encryption key for nick or " "channel or just /delkey when in a channel or query." msgstr "" "[використання] /delkey <псевдонім|канал> — вилучає ключ шифрування " "псевдоніма або каналу; простішою формою, /delkey, можна скористатися на " "певному каналі або під час діалогу." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:180 msgid "No key has been set for %1." msgstr "Для %1 не було встановлено жодного ключа." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:193 msgid "The key for %1 has been deleted." msgstr "Було вилучено ключ для %1." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:197 msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel " "with QCA2 present." msgstr "" "Помилка: для встановлення ключа шифрування Quassel має бути зібрано з " "підтримкою бібліотеки Qt Cryptographic Architecture (QCA2). Попросіть " "авторів вашого дистрибутива зібрати пакунок Quassel з підтримкою QCA2 або " "самі зберіть Quassel з підтримкою QCA2." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:461 msgid "" "[usage] /setkey sets the encryption key for nick or " "channel. /setkey when in a channel or query buffer sets the key for " "it." msgstr "" "[використання] /setkey <псевдонім|канал> <ключ> — встановлює ключ шифрування" " для псевдоніма або каналу. Простіша форма /setkey <ключ> призначена для " "використання у окремому буфері каналу або діалогу, вона встановлює ключ для " "відповідного каналу або співрозмовника." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:476 msgid "The key for %1 has been set." msgstr "Було встановлено ключ для %1." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:479 msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel " "with QCA present." msgstr "" "Помилка: для встановлення ключа шифрування Quassel має бути зібрано з " "підтримкою бібліотеки Qt Cryptographic Architecture (QCA). Попросіть авторів" " вашого дистрибутива зібрати пакунок Quassel з підтримкою QCA або самі " "зберіть Quassel з підтримкою QCA." #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:587 msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1" msgstr "[Помилка] Не вдалося зашифрувати ваше повідомлення: %1" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgid "Create New Identity" msgstr "Створення профілю" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgid "Identity name:" msgstr "Назва профілю:" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgid "Create blank identity" msgstr "Створити порожній профіль" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgid "Duplicate:" msgstr "Дублікат:" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:197 msgid "Received CTCP CLIENTINFO request from %1" msgstr "Отримано запит CTCP CLIENTINFO від %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:200 msgid "Received CTCP CLIENTINFO answer from %1: %2" msgstr "Отримано відповідь CTCP CLIENTINFO від %1: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:211 msgid "Received CTCP PING request from %1" msgstr "Отримано запит PING CTCP від %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:216 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "" "Отримано відповідь PING CTCP від %1. Загальний час обробки — %2 секунд." #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:229 msgid "Received CTCP VERSION request by %1" msgstr "Отримано запит VERSION CTCP від %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:232 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2" msgstr "Отримано відповідь на запит VERSION CTCP від %1: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:243 msgid "Received CTCP TIME request by %1" msgstr "Отримано запит TIME CTCP від %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:246 msgid "Received CTCP TIME answer from %1: %2" msgstr "Отримано відповідь на запит TIME CTCP від %1: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:255 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2" msgstr "Отримано невідомі дані CTCP %1 від %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:257 msgid " with arguments: %1" msgstr " з параметрами: %1" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "Діагностика накладки BufferView" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgid "Overlay View" msgstr "Накладка" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgid "Overlay Properties" msgstr "Властивості накладки" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgid "BufferViews:" msgstr "Панелі буферів:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgid "All Networks:" msgstr "Всі мережі:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgid "Networks:" msgstr "Мережі:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgid "Buffers:" msgstr "Буфери:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgid "Removed buffers:" msgstr "Вилучені буфери:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Тимч. вилучені буфери:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Дозволені типи буферів:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgid "Minimum activity:" msgstr "Мінімальна активність:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgid "Is initialized:" msgstr "Ініціалізація:" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgid "Debug Console" msgstr "Консоль зневаджування" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgid "local" msgstr "локально" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgid "core" msgstr "ядро" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgid "Evaluate!" msgstr "Обчислити!" #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgid "Debug Log" msgstr "Журнал діагностики" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:45 msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Некоректний рядок команди у /exec: %1" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:53 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Назва «%1» є некоректною: не можна використовувати ../ або ..\\!" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:64 msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Не вдалося виявити скрипт «%1»" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:82 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Скрипт «%1» аварійно завершив роботу з кодом виходу %2." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:98 msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Не вдалося запустити скрипт «%1»." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:100 msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Виконання скрипту «%1» призвело до повідомлення про помилку %2." #. ts-context FontSelector #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31 msgid "Choose..." msgstr "Вибрати…" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19 msgid "Custom Highlights" msgstr "Нетипове підсвічування" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37 msgid "RegEx" msgstr "Формальний вираз" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42 msgid "CS" msgstr "CS" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47 msgid "Enable" msgstr "Увімкнути" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55 msgid "Add" msgstr "Додати" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgid "Remove" msgstr "Вилучити" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85 msgid "Highlight Nicks" msgstr "Підсвічування псевдонімів" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91 msgid "All nicks from identity" msgstr "Всі псевдоніми профілю" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98 msgid "Current nick" msgstr "Поточний псевдонім" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:92 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:102 msgid "None" msgstr "Немає" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115 msgid "Case sensitive" msgstr "З врахуванням регістру" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159 msgid "this shouldn't be empty" msgstr "слід заповнити" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45 msgid "highlight rule" msgstr "підсвітити правило" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgid "Rename Identity" msgstr "Перейменувати профіль" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgid "Add Identity" msgstr "Додати профіль" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgid "Remove Identity" msgstr "Вилучити профіль" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgid "Identities" msgstr "Профілі" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:167 msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" "До того, як ваші зміни буде застосовано, слід виправити такі " "помилки:
   " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179 msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Для всіх профілів слід вказати назви
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180 msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "" "
  • Для кожного з профілів слід визначити принаймні один псевдонім
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181 msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Для кожного з профілів слід вказати справжнє ім’я
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182 msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Для кожного з профілів слід вказати значення ident
  • " #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:169 msgid "
  " msgstr "
" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184 msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Один або декілька профілів є некоректними" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310 msgid "Delete Identity?" msgstr "Вилучити профіль?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Ви справді бажаєте вилучити профіль «%1»?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Будь ласка, введіть нову назву профілю «%1»!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:134 msgid "Quassel IRC User" msgstr "Користувач Quassel" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:162 msgid "" msgstr "<порожньо>" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:168 msgid "Gone fishing." msgstr "Немає на місці." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:172 msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Мене немає. Ні, мене немає ні для кого!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:175 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Всі клієнти Quassel зникли з цього світу…" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:178 msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Тут вам не дитячий садок!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:179 ../src/common/identity.cpp:180 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org — спілкуйтеся комфортно. Будь-де." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:312 msgid "General" msgstr "Загальне" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgid "Real Name:" msgstr "Справжнє ім’я:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "Значення «Справжнє ім’я» буде показано серед даних /whois." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgid "Nicknames" msgstr "Псевдоніми" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420 msgid "Add Nickname" msgstr "Додавання псевдоніма" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgid "Remove Nickname" msgstr "Вилучити псевдонім" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgid "Move upwards in list" msgstr "Пересунути вгору списком" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgid "Move downwards in list" msgstr "Пересунути вниз списком" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgid "A&way" msgstr "Відс&утній" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgid "Default Away Settings" msgstr "Типові параметри відсутності" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Псевдонім, який буде використано, якщо ви відійдете" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgid "Default away reason" msgstr "Типова причина відсутності" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgid "Away Nick:" msgstr "Псевдонім відсутності:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgid "Away Reason:" msgstr "Причина відсутності:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "" "Встановлювати стан відсутності після від’єднання останнього клієнта від ядра" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgid "Away On Detach" msgstr "Відсутність, якщо немає з’єднань" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgid "Not implemented yet" msgstr "Ще не реалізовано" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgid "Away On Idle" msgstr "Відсутність, якщо неактивний" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgid "Set away after" msgstr "Встановлювати відсутність після" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgid "minutes of being idle" msgstr "хвилин без активності" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgid "Advanced" msgstr "Додатково" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgid "Ident:" msgstr "Ident:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "" "\"Ident\" — це частина вашої маски вузла, це значення, разом з назвою вузла," " надає змогу ідентифікувати вас у мережі IRC." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgid "Messages" msgstr "Повідомлення" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgid "Part Reason:" msgstr "Причина полишення:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgid "Quit Reason:" msgstr "Причина виходу:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgid "Kick Reason:" msgstr "Причина викидання:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "" "Для редагування ключа і сертифіката SSL ядра вам потрібен клієнт з " "можливостями SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!" msgstr "" "Попередження: ваше з’єднання з ядром Quassel нічим не убезпечено!\n" "Якщо ви продовжите виконання цієї дії ваш ключ та сертифікат SSL буде передано нешифрованим з’єднанням!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1044 msgid "Continue" msgstr "Продовжити" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgid "Use SSL Key" msgstr "Використовувати ключ SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgid "Key Type:" msgstr "Тип ключа:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328 msgid "No Key loaded" msgstr "Не завантажено жодного ключа" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 msgid "Load" msgstr "Завантажити" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Використовувати сертифікат SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgid "Organisation:" msgstr "Установа:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364 msgid "No Certificate loaded" msgstr "Не завантажено жодного сертифіката" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgid "CommonName:" msgstr "CommonName:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290 msgid "Load a Key" msgstr "Завантажити ключ" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322 msgid "RSA" msgstr "RSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325 msgid "DSA" msgstr "DSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369 msgid "Clear" msgstr "Спорожнити" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340 msgid "Load a Certificate" msgstr "Завантажити сертифікат" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107 msgid "Setup Identity" msgstr "Налаштуйте профіль" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112 msgid "Default Identity" msgstr "Типовий профіль" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Налаштувати правила ігнорування" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "" "

Строгість:

\n" "

Динамічність:

\n" "

Повідомлення фільтруються «на льоту».\n" "Якщо ви вимкнете або вилучите правило ігнорування, повідомлення буде показано знову.

\n" "

Постійність:

\n" "

Фільтрування повідомлень до зберігання їх у базі даних.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgid "Strictness" msgstr "Строгість" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgid "Dynamic" msgstr "Динамічність" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgid "Permanent" msgstr "Постійність" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "" "

Тип правила:

\n" "

Відправник:

\n" "

Відповідність правила визначатиметься за рядком відправника\n" "псевдонім!ident@назва.вузла

\n" "

Повідомлення:

\n" "

Відповідність правила встановлюватиметься за вмістом повідомлення

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgid "Rule Type" msgstr "Тип правила" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgid "Sender" msgstr "Відправник" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid from any host

" msgstr "" "

Правило ігнорування:

\n" "

Залежно від типу правила, відповідність встановлюватиметься за:

\n" "

- вмістом повідомлення:

\n" "

Приклад:\n" "
\n" "*щось* відповідає будь-якому фрагменту тексту, який містить слово щось

\n" "

- рядок відправника (псевдонім!ident@назва.вузла)

\n" "

Приклади:\n" "
\n" "- *@щось.com відповідає будь-якому відправникові з вузла щось.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (формальний вираз) відповідає будь-якому відправникові з псевдонімом stupid з будь-якого вузла

" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195 msgid "Ignore Rule" msgstr "Правило ігнорування" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "" "

Використовувати формальні вирази:

\n" "

якщо буде позначено, у правилах використовуватиметься синтаксис формальних виразів.

\n" "

якщо позначено не буде, буде увімкнено режим відповідності за шаблонами з такими спеціальними символами:

\n" "

*: відповідає будь-якій кількості будь-яких символів\n" "
\n" "?: відповідає точно одному довільному символу

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgid "Regular expression" msgstr "Формальний вираз" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match

" msgstr "" "

Область дії:

\n" "

Загальне:

\n" "

Правило використовується для всіх каналів всіх мереж

\n" "

Мережа:

\n" "

Наведений нижче список буде вважатися списком мереж, у яких слід використовувати правило

\n" "

Канал:

\n" "

Наведений нижче список буде вважатися списком каналів, у яких слід використовувати правило

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgid "Scope" msgstr "Область дії" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgid "Global" msgstr "Загальне" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33 msgid "Network" msgstr "Мережа" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:59 msgid "Channel" msgstr "Канал" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "" "

Область дії правила:

\n" "

Область дії правила це список назв мереж або каналів, відокремлених крапками з комами.

\n" "

Приклад:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "правило буде використано на каналі #foobar і всіх каналах, назва яких починається з #quassel

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "" "

Увімкнути / Вимкнути:

\n" "

Для фільтрування буде використано лише увімкнені правила.\n" "
\n" "Якщо правило є динамічним, його вимикання призведе до негайного показу відфільтрованих ним повідомлень.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgid "Rule is enabled" msgstr "Правило увімкнено" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69 msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "" "Увімкнути / Вимкнути:
Для фільтрування буде використано лише увімкнені правила.\n" "
Якщо правило є динамічним, його вимикання призведе до негайного показу відфільтрованих ним повідомлень." #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73 msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string " "nick!ident@host.name
Example:
" "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
" "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any " "host
" msgstr "" "Правило ігнорування:
Залежно від типу правила, відповідність " "встановлюватиметься за:

- вмістом повідомлення:
Приклад:
*щось* відповідає будь-якому фрагменту " "тексту, який містить слово щось

- рядок відправника" " (псевдонім!ident@назва.вузла)
Приклади:
- " "*@щось.com відповідає будь-якому відправникові з вузла " "щось.com
- stupid!.+ (формальний вираз) відповідає будь-" "якому відправникові з псевдонімом stupid з будь-якого вузла
" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89 msgid "By Sender" msgstr "За відправником" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgid "By Message" msgstr "За повідомленням" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193 msgid "Enabled" msgstr "Увімкнено" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194 msgid "Type" msgstr "Тип" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgid "&Edit" msgstr "&Змінити" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgid "Ignore List" msgstr "Список ігнорування" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128 msgid "Rule already exists" msgstr "Таке правило вже існує" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129 msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "" "Вже існує правило\n" "«%1»\n" "Будь ласка, виберіть інше правило." #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgid "" "This enables support for the Ayatana Project's application indicator " "(libindicate)." msgstr "Вмикає підтримку індикатора програм проекту Ayatana (libindicate)." #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgid "Show messages in application indicator" msgstr "Показувати повідомлення у індикаторі програм" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "White" msgstr "Білий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Black" msgstr "Чорний" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark blue" msgstr "Темно-синій" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark green" msgstr "Темно-зелений" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Red" msgstr "Червоний" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark red" msgstr "Темно-червоний" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark magenta" msgstr "Темно-бузковий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Orange" msgstr "Жовтогарячий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Yellow" msgstr "Жовтий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Green" msgstr "Зелений" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Dark cyan" msgstr "Темно-бірюзовий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Cyan" msgstr "Блакитний" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Blue" msgstr "Синій" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Magenta" msgstr "Малиновий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Dark gray" msgstr "Темно-сірий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Light gray" msgstr "Світло-сірий" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:84 ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 msgid "Clear Color" msgstr "Зняти колір" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:132 msgid "Focus Input Line" msgstr "Фокусувати рядок введення" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Нетиповий шрифт:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Enable spell check" msgstr "Увімкнути перевірку правопису" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgid "Enable per chat history" msgstr "Окремі журнали для балачок" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgid "Show nick selector" msgstr "Показувати список псевдонімів" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgid "Show style buttons" msgstr "Показувати кнопки стилів" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "" "Вмикає (обмежену) підтримку клавіатурних скорочень Emacs у полі введення " "тексту." #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgid "Emacs key bindings" msgstr "Клавіатурні скорочення Emacs" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Багаторядкове редагування" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgid "Show at most" msgstr "Показувати не більше" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgid "lines" msgstr "рядків" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgid "Enable scrollbars" msgstr "Увімкнути смужки гортання" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgid "Tab Completion" msgstr "Доповнення за Tab" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgid "Completion suffix:" msgstr "Суфікс завершення:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgid ": " msgstr ": " #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Input Widget" msgstr "Віджет введення" #. ts-context IrcConnectionWizard #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51 msgid "Save && Connect" msgstr "Зберегти і з'єднатись" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:60 msgid "Users" msgstr "Користувачі" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcListModel #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:61 ../src/qtui/mainwin.cpp:781 #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgid "Topic" msgstr "Тема" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:212 msgid "%1 invited you to channel %2" msgstr "%1 запрошує вас на канал %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:584 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 змінює тему %2 на «%3»" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:634 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!" msgstr "Отримано RPL_ISUPPORT (005) без параметрів!" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:642 msgid "" "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "" "Отримано RPL_ISUPPORT з порушенням стандартів: це може призвести до " "непередбачуваних наслідків!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcServerHandler #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ---------- #. Invite Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:662 ../src/core/ircserverhandler.cpp:669 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:676 ../src/core/ircserverhandler.cpp:683 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:577 ../src/uisupport/uistyle.cpp:580 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:620 ../src/uisupport/uistyle.cpp:623 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:626 ../src/uisupport/uistyle.cpp:633 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:665 ../src/uisupport/uistyle.cpp:739 msgid "%1" msgstr "%1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:718 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\"" msgstr "[Whois] %1 немає на місці: «%2»" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:724 ../src/core/ircserverhandler.cpp:729 msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 відсутній(-ня): «%2»" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:773 ../src/core/ircserverhandler.cpp:787 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:822 ../src/core/ircserverhandler.cpp:838 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:906 ../src/core/ircserverhandler.cpp:938 msgid "[Whois] %1" msgstr "[Whois] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:802 ../src/core/ircserverhandler.cpp:805 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 — %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:820 msgid "%1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1 перебуває у мережі за допомогою %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:824 ../src/core/ircserverhandler.cpp:1131 msgid "[Whowas] %1" msgstr "[Whowas] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:850 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)" msgstr "[Whowas] %1 раніше був(була) %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:864 msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] Завершення списку /WHO %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:886 ../src/core/ircserverhandler.cpp:894 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Whois] %1 спілкується з %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:888 ../src/core/ircserverhandler.cpp:896 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 не виконує ніяких дій у %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:928 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 є користувачем каналів %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:930 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 може писати на каналах %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:932 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 є оператором на каналах %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:960 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3" msgstr "На каналі %1 %2 користувачів. Тема: %3" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:969 msgid "End of channel list" msgstr "Кінець списку каналу" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:987 msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Домашньою сторінкою %1 є %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1005 msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Канал %1 створено %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1019 msgid "No topic is set for %1." msgstr "Тему на %1 не встановлено." #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1039 msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Темою %1 є «%2»" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1050 msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "Тему встановлено %1 %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1067 msgid "%1 has been invited to %2" msgstr "%1 було запрошено до %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1090 msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1149 msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "У псевдонімі %1 містяться заборонені символи" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1160 msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Псевдонім вже використано: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1177 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "Псевдонім або канал тимчасово недоступні: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1270 msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to " "continue" msgstr "" "У списку псевдонімів не знайдено незайнятих або коректних псевдонімів. " "Скористайтеся командою /nick <інший псевдонім>, щоб продовжити процедуру " "входу" #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:806 msgid " is away" msgstr " немає на місці" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:821 ../src/client/networkmodel.cpp:447 msgid "idling since %1" msgstr "бездіяльність з %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:824 ../src/client/networkmodel.cpp:450 msgid "login time: %1" msgstr "час входу до системи: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:827 ../src/client/networkmodel.cpp:453 msgid "server: %1" msgstr "сервер: %1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgid "Show icons" msgstr "Показувати піктограми" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgid "Chat List" msgstr "Список балачки" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Показувати тему у підказці" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Зміна вибраної балачки прокручуванням коліщатка миші" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgid "Use Custom Colors" msgstr "Використовувати нетипові кольори" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgid "Standard:" msgstr "Стандартний:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgid "Inactive:" msgstr "Неактивний:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgid "Unread messages:" msgstr "Непрочитані повідомлення:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgid "Highlight:" msgstr "Підсвічування:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgid "Other activity:" msgstr "Інші дії:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272 msgid "1" msgstr "1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Нетипові кольори списку псевдонімів" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgid "Online:" msgstr "В мережі:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgid "Away:" msgstr "Відсутній:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Балачка і списки псевдонімів" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36 msgid "Inactive" msgstr "Неактивний" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgid "Normal" msgstr "Звичайний" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgid "Unread messages" msgstr "Непрочитані повідомлення" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgid "Other activity" msgstr "Інші дії" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context KNotificationBackend #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SystrayNotificationBackend #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:115 #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125 msgid "%n pending highlights" msgid_plural "%n pending highlights" msgstr[0] "%n підсвічування у черзі" msgstr[1] "%n підсвічування у черзі" msgstr[2] "%n підсвічування у черзі" #. ts-context KeySequenceButton #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:77 msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "Клавіша, яку ви тільки-но використали, не підтримується Qt." #. ts-context KeySequenceButton #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:78 msgid "Unsupported Key" msgstr "Непідтримувана клавіша" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:169 msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "" "Натисніть кнопку, а потім введіть клавіатурне скорочення, яке ви бажаєте використовувати у програмі.\n" "Наприклад, для Ctrl+A: натисніть клавішу Ctrl, а потім клавішу «a»." #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:259 msgctxt "Meta key" msgid "Meta" msgstr "Meta" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:260 msgctxt "Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "Ctrl" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:261 msgctxt "Alt key" msgid "Alt" msgstr "Alt" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:262 msgctxt "Shift key" msgid "Shift" msgstr "Shift" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:265 msgctxt "What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "Введіть" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:272 msgctxt "No shortcut defined" msgid "None" msgstr "Немає" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:355 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:361 msgid "Shortcut Conflict" msgstr "Конфлікт скорочень" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:356 msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "" "Клавіатурне скорочення «%1» вже використано. Його не можна повторювати.\n" "Будь ласка, виберіть інше клавіатурне скорочення." #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:362 msgid "" "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "" "Клавіатурне скорочення «%1» збігається з клавіатурним скороченням для " "виконання такої дії:" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:364 msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "Бажаєте змінити клавіатурне скорочення для позначеної дії?" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:367 msgid "Reassign" msgstr "Перепризначити" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:314 msgid "&Connect to Core..." msgstr "&З’єднатися з ядром…" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:316 msgid "&Disconnect from Core" msgstr "&Від’єднатися від ядра" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:318 msgid "Core &Info..." msgstr "Ві&домості щодо ядра…" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:320 msgid "Configure &Networks..." msgstr "Налаштувати &мережі…" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:323 msgid "&Quit" msgstr "Ви&йти" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:327 msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Налаштувати списки балачки…" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:330 msgid "&Lock Layout" msgstr "За&блокувати компонування" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:334 msgid "Show &Search Bar" msgstr "Показувати &смужку пошуку" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:336 msgid "Show Away Log" msgstr "Показувати журнал відсутності" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:338 msgid "Show &Menubar" msgstr "Показувати смужку &меню" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:341 msgid "Show Status &Bar" msgstr "Показувати п&анель стану" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:343 ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgid "&Fullscreen mode" msgstr "П&овноекранний режим" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:347 msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "Налаштувати &скорочення..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:349 msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Налаштувати Quassel…" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:353 msgid "&About Quassel" msgstr "&Про Quassel" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:355 msgid "About &Qt" msgstr "Про &бібліотеку Qt" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:357 msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Діа&гностика NetworkModel" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:359 msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "Ді&агностика BufferViewOverlay" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361 msgid "Debug &MessageModel" msgstr "&Діагностика MessageModel" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:363 msgid "Debug &HotList" msgstr "Діаг&ностика HotList" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:365 msgid "Debug &Log" msgstr "Діагностика &журналу" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:367 msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Перезавантажити таблицю стилів" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:371 msgid "Navigation" msgstr "Навігація" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373 msgid "Jump to hot chat" msgstr "перехід до активної балачки" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:385 msgid "Set Quick Access #0" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №0" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387 msgid "Set Quick Access #1" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:389 msgid "Set Quick Access #2" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №2" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:391 msgid "Set Quick Access #3" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №3" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393 msgid "Set Quick Access #4" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №4" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:395 msgid "Set Quick Access #5" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №5" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:397 msgid "Set Quick Access #6" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №6" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:399 msgid "Set Quick Access #7" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:401 msgid "Set Quick Access #8" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №8" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:403 msgid "Set Quick Access #9" msgstr "Встановити пришвидшений доступ №9" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:406 msgid "Quick Access #0" msgstr "Пришвидшений доступ №0" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:408 msgid "Quick Access #1" msgstr "Пришвидшений доступ №1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:410 msgid "Quick Access #2" msgstr "Пришвидшений доступ №2" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:412 msgid "Quick Access #3" msgstr "Пришвидшений доступ №3" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:414 msgid "Quick Access #4" msgstr "Пришвидшений доступ №4" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416 msgid "Quick Access #5" msgstr "Пришвидшений доступ №5" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:418 msgid "Quick Access #6" msgstr "Пришвидшений доступ №6" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:420 msgid "Quick Access #7" msgstr "Пришвидшений доступ №7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:422 msgid "Quick Access #8" msgstr "Пришвидшений доступ №8" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:424 msgid "Quick Access #9" msgstr "Пришвидшений доступ №9" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:428 msgid "Activate Next Chat List" msgstr "Активувати наступний список балачки" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:430 msgid "Activate Previous Chat List" msgstr "Активувати попередній список балачки" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:432 msgid "Go to Next Chat" msgstr "Перейти до наступної балачки" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:434 msgid "Go to Previous Chat" msgstr "Перейти до попередньої балачки" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:441 msgid "&File" msgstr "&Файл" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:454 msgid "&Networks" msgstr "&Мережі" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460 msgid "&View" msgstr "П&ерегляд" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:461 msgid "&Chat Lists" msgstr "&Списки балачки" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:463 msgid "&Toolbars" msgstr "&Панелі" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477 msgid "&Settings" msgstr "П&араметри" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:486 msgid "&Help" msgstr "&Довідка" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:494 msgid "Debug" msgstr "Зневадження" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:723 msgid "Nicks" msgstr "Псевдоніми" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:732 msgid "Show Nick List" msgstr "Показувати список псевдонімів" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:755 msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Показувати панель спостереження за балачкою" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:759 msgid "Inputline" msgstr "Рядок введення" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:768 msgid "Show Input Line" msgstr "Показувати рядок введення" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:793 msgid "Show Topic Line" msgstr "Показувати рядок теми" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:871 msgid "Main Toolbar" msgstr "Головна панель" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:910 msgid "Connected to core." msgstr "З’єднано з ядром." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1001 msgid "Not connected to core." msgstr "Не з’єднано з ядром." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1015 ../src/qtui/mainwin.cpp:1023 msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Нешифроване з’єднання" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1015 msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "" "У вашій клієнтській програмі не передбачено підтримки шифрування SSL" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1017 ../src/qtui/mainwin.cpp:1025 msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "" "Конфіденційні дані, зокрема паролі, буде передано незашифрованими вашому " "ядру Quassel." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1023 msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "У вашому ядрі не передбачено підтримки шифрування SSL" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1040 ../src/qtui/mainwin.cpp:1060 msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Ненадійний сертифікат безпеки" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1041 msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "Сертифікат SSL наданий ядром %1 є ненадійним з таких причин:" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1045 msgid "Show Certificate" msgstr "Показати сертифікат" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1061 msgid "" "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "Хочете прийняти сертифікат назавжди без попереджень?" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1063 msgid "Current Session Only" msgstr "Тільки на поточний сеанс" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1064 msgid "Forever" msgstr "Завжди" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1073 msgid "Core Connection Error" msgstr "Помилка з’єднання з ядром" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1190 msgid "&Normal mode" msgstr "&Звичайний режим" #. ts-context MessageModel #: ../src/client/messagemodel.cpp:375 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Запит на %1 повідомлення з журналу для буфера %2:%3" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgid "Receiving Backlog" msgstr "Отримання журналу" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:661 msgid "Do you really want to paste %n lines?" msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?" msgstr[0] "Справді бажаєте вставити %n рядок?" msgstr[1] "Справді бажаєте вставити %n рядки?" msgstr[2] "Справді бажаєте вставити %n рядок?" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:670 msgid "Paste Protection" msgstr "Захист від вставки" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:705 msgid "Add Network" msgstr "Додавання мережі" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgid "Use preset:" msgstr "Використовувати шаблон:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgid "Manually specify network settings" msgstr "Вказати параметри мережі вручну" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgid "Manual Settings" msgstr "Ручне визначення параметрів" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgid "Network name:" msgstr "Назва мережі:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgid "Server address:" msgstr "Адреса сервера:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgid "Server password:" msgstr "Пароль доступу до сервера:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgid "Use secure connection" msgstr "Використовувати безпечне з’єднання" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgid "Please enter a network name:" msgstr "Будь ласка, введіть назву мережі:" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:196 msgid "Server: %1" msgstr "Сервер: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #: ../src/client/networkmodel.cpp:197 ../src/qtui/topicwidget.cpp:106 msgid "Users: %1" msgstr "Користувачі: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #: ../src/client/networkmodel.cpp:200 ../src/qtui/topicwidget.cpp:107 msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Затримка: %1 мс" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgid "Chat" msgstr "Балачка" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:852 msgid "Nick Count" msgstr "Кількість псевдонімів" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Бажаєте назавжди вилучити наведені нижче буфери?" msgstr[1] "Бажаєте назавжди вилучити наведені нижче буфери?" msgstr[2] "Бажаєте назавжди вилучити наведений нижче буфер?" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:167 msgid "...and %1 more

" msgstr "…і ще %1

" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:168 msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "" "Зауваження: з бази даних ядра буде вилучено всі пов’язані з буферами " "дані, зокрема всі дані журналів. Відновити ці дані буде неможливо." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:170 msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "" "
Не можна вилучати активні буфери каналів, будь ласка, спочатку полиште " "канал." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:172 msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Остаточно вилучити буфери?" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:484 msgid "Join Channel" msgstr "Приєднатися до каналу" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:489 msgid "Channel:" msgstr "Канал:" #. ts-context NetworkPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148 msgid "Setup Network Connection" msgstr "Налаштування з’єднання з мережею" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgid "Network Details" msgstr "Параметри мережі" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgid "Identity:" msgstr "Профіль:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgid "Servers" msgstr "Сервери" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgid "Manage servers for this network" msgstr "Керування записами серверів цієї мережі" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgid "&Edit..." msgstr "&Змінити…" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgid "Commands" msgstr "Команди" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "" "Налаштуйте автоматичну ідентифікацію або інші команди, які буде виконано " "після встановлення з’єднання з сервером" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Команди, які буде виконано при з’єднанні:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!" msgstr "" "Вкажіть список команд IRC, які буде виконано після з’єднання.\n" "Зауважте, що Quassel автоматично приєднується до каналів, отже команда /join навряд чи буде потрібною!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "Автоматично повторно з’єднуватися з мережею IRC після втрати зв’язку" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Автоматичне перез’єднання" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgid "Wait" msgstr "Очікування" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgid " s" msgstr " с" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgid "between retries" msgstr "між спробами" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgid "Number of retries:" msgstr "Кількість спроб:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "Приєднуватися до всіх каналів після повторного з’єднання" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgid "Auto Identify" msgstr "Автоматична ідентифікація" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgid "Service:" msgstr "Служба:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgid "Use SASL Authentication" msgstr "Використовувати розпізнавання SASL" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgid "Account:" msgstr "Обліковий запис:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649 msgid "Encodings" msgstr "Кодування" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652 msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic " "reconnect" msgstr "" "Налаштування додаткових параметрів, зокрема кодування повідомлень та " "автоматичного перез’єднання" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Керування кодуванням вхідних та вихідних повідомлень" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664 msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Використовувати нетипові кодування" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695 msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "" "Вкажіть, у якому кодуванні слід надсилати ваші повідомлення.\n" "Здебільшого, слід надавати перевагу UTF-8." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679 msgid "Send messages in:" msgstr "Надсилати повідомлення у:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726 msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "" "Кодування вхідних повідомлень UTF8 ніколи не змінюватиметься.\n" "За допомогою цього пункту можна визначити кодування для повідомлень з кодуванням, відмінним від UTF8." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710 msgid "Receive fallback:" msgstr "Резервне кодування:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "" "За допомогою цього пункту можна визначити спосіб обробки керівних повідомлень, псевдонімів та назв серверів.\n" "Якщо вам точно не відомі наслідки ваших дій, не змінюйте значення ISO-8859-1!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741 msgid "Server encoding:" msgstr "Кодування сервера:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "Networks" msgstr "Мережі" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:168 msgid "
 • All networks need at least one server defined
 • " msgstr "
 • Для кожної мережі слід визначити принаймні один сервер
 • " #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:170 msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Некоректні параметри мережі" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:542 msgid "Delete Network?" msgstr "Вилучити мережу?" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:543 msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "" "Ви справді бажаєте вилучити запис мережі «%1» та всі пов’язані параметри, " "зокрема журнал?" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgid "Edit Nickname" msgstr "Зміна псевдоніма" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Введіть коректний псевдонім:" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "" "Коректний псевдонім має складатися з літер абетки англійської мови, цифр та " "спеціальних символів {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ і -." #. ts-context NotificationsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgid "Notifications" msgstr "Сповіщення" #. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:143 msgid "Select Audio File" msgstr "Вибір звукового файла" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgid "Play a sound" msgstr "Відтворити звук" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "Прослухати вибраний звук" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgid "Select the sound file to play" msgstr "Виберіть звуковий файл для відтворення" #. ts-context PostgreSqlStorage #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:82 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Запит загалом на %1 повідомлень журналу для %2 буферів" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:106 msgid "" "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "" "Запит на %1 з усіх непрочитаних повідомлень з журналу (плюс додаткові %2)" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:123 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Запит загалом на %1 непрочитаних повідомлень журналу для %2 буферів" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Вітаємо у Quassel" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
  This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "" "Цей майстер допоможе вам налаштувати ваш типовий профіль та ваше з’єднання з" " мережею IRC.
  Тут можна налаштувати лише основні параметри. Ви можете " "перервати роботу цього майстра на будь-якому кроці і скористатися діалоговим" " вікном параметрів програми для точнішого налаштування." #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:316 msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Некоректне оголошення блоку: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140 msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Некоректне призначення ролі палітри: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156 msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Невідома назва ролі палітри: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192 msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Некоректна назва піделемента у %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:236 msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Некоректний тип повідомлення у %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:245 msgid "Invalid condition %1" msgstr "Некоректна умова %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:257 msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Некоректна мітка повідомлення: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:268 msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "Некоректне визначення хешу відправника: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:272 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "Хеш відправника не може перевищувати \"0x0f\"!" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:287 msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Некоректна назва формату: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:294 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Помилкове визначення кольору IRC (має бути значення від 00 до 0f): %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:302 msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Непридатна до обробки умова: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:331 msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Некоректний список властивостей %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:350 msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Некоректний тип елемента списку балачки %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:366 msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Некоректний стан списку балачки %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:392 msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Некоректне оголошення властивості: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:416 msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Некоректна властивість шрифта: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:422 msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Невідома властивість ChatLine: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:444 msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Некоректне визначення ролі кольору палітри: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:451 msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Невідома роль кольору у палітрі: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:458 ../src/uisupport/qssparser.cpp:481 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:503 msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Некоректне визначення градієнта: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:467 ../src/uisupport/qssparser.cpp:489 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:513 msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Некоректний список точок перемикання градієнта: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:610 msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Некоректне визначення шрифту: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:649 msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Некоректне визначення гарнітури шрифту: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:662 msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Некоректне визначення товщини шрифту: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:672 msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Некоректне визначення розмірів шрифту: %1" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:145 msgid "year" msgstr "рік" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:146 msgid "day" msgstr "день" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:147 msgid "h" msgstr "г" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:148 msgid "min" msgstr "хв" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:149 msgid "sec" msgstr "с" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:429 msgid "Query with %1" msgstr "Діалог з %1" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgid "Sync With Core" msgstr "Синхронізація з ядром" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Синхронізація даних з ядром, зачекайте…" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgid "Abort" msgstr "Перервати" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgid "Server Info" msgstr "Інформація про сервер" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgid "Use SSL" msgstr "Використовувати SSL" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgid "SSL Version:" msgstr "Версія SSL:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "" "Не змінюйте значення, якщо ви не маєте наміру встановлювати з’єднання з " "сервером, який не підтримує SSLv3!" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (типова)" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgid "Proxy Host:" msgstr "Вузол проксі:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgid "Proxy Username:" msgstr "Користувач проксі:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgid "Proxy Password:" msgstr "Пароль до проксі:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgid "Configure Quassel" msgstr "Налаштування Quassel" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99 ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgid "Settings" msgstr "Параметри" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109 msgid "Save changes" msgstr "Зберегти зміни" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110 msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "" "На поточній сторінці налаштування є незбережені зміни. Бажаєте застосувати " "зміни негайно?" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36 msgid "Configure %1" msgstr "Налаштувати %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Reload Settings" msgstr "Перезавантаження параметрів" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "" "Бажаєте повторно завантажити параметри із скасуванням всіх змін, внесених на" " цій сторінці?" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Restore Defaults" msgstr "Відновлення параметрів" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Бажаєте відновити типові значення на цій сторінці?" #. ts-context ShortcutsModel #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:110 msgid "Action" msgstr "Дія" #. ts-context ShortcutsModel #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:112 msgid "Shortcut" msgstr "Скорочення" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgid "Search:" msgstr "Пошук:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "Скорочення для позначеної дії" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgid "Default:" msgstr "Типове:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgid "Custom:" msgstr "Нетипове:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 msgid "Shortcuts" msgstr "Скорочення" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:880 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!" msgstr "" "Вузлом зроблено спробу надіслати пакунок, розмір якого перевищує " "максимальний розмір пакунка" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:885 msgid "Peer tried to send 0 byte package!" msgstr "Вузлом зроблено спробу надіслати пакунок розміром у 0 байтів!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:902 msgid "Peer sent corrupted compressed data!" msgstr "Вузлом надіслано пошкоджені стиснуті дані!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:917 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!" msgstr "Вузлом надіслано пошкоджені дані: не вдалося завантажити QVariant!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:1050 msgid "Disconnecting" msgstr "Роз'єднання" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Назва мережі IRC, налаштування якої ви змінюєте" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Список серверів IRC, що належать до цієї мережі" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgid "Edit this server entry" msgstr "Змінити цей запис сервера" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgid "Add another IRC server" msgstr "Додати ще один сервер IRC" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Вилучити цей запис сервера зі списку" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Автоматично приєднуватися до каналів" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "" "Список каналів IRC, до яких ви автоматично приєднуєтеся після встановлення " "з’єднання з мережею" #. ts-context SqliteStorage #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:52 msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "" "SQLite — це рушій бази даних, який працює безпосередньо з файлом бази даних " "і не потребує додаткового налаштування. Цей рушій добре працює з невеликими " "базами даних та базами даних середнього розміру, для роботи з якими не " "потрібен мережевий доступ. Скористайтеся SQLite, якщо ваше ядро Quassel " "зберігатиме дані на тому самому комп’ютері, на якому його запущено, а " "користуватимуться ним не більше ніж декілька користувачів." #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgid "Security Information" msgstr "Інформацію про безпеку" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgid "Hostname:" msgstr "Назва вузла:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgid "IP address:" msgstr "IP-адреса:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgid "Encryption:" msgstr "Шифрування:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgid "Protocol:" msgstr "Протокол:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgid "Certificate chain:" msgstr "Ланцюжок сертифікатів:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgid "Subject" msgstr "Отримувач" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgid "Common name:" msgstr "Звичайне ім'я:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgid "Organization:" msgstr "Установа:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgid "Organizational unit:" msgstr "Підрозділ установи:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgid "Country:" msgstr "Країна:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgid "State or province:" msgstr "Область або регіон:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgid "Locality:" msgstr "Розташування:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgid "Issuer" msgstr "Видавець" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgid "Validity period:" msgstr "Період чинності:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgid "MD5 digest:" msgstr "Сума MD5:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgid "SHA1 digest:" msgstr "Сума SHA1:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgid "Trusted:" msgstr "Надійність:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:69 msgid "Yes" msgstr "Так" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgid "No, for the following reasons:
   " msgstr "Ні, з таких причин:
    " #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:78 msgid "%1 to %2" msgstr "з %1 до %2" #. ts-context StatusBufferItem #: ../src/client/networkmodel.h:144 msgid "Status Buffer" msgstr "Буфер станів" #. ts-context SystemTray #: ../src/qtui/systemtray.cpp:61 ../src/qtui/systemtray.cpp:92 msgid "&Minimize" msgstr "&Мінімізувати" #. ts-context SystemTray #: ../src/qtui/systemtray.cpp:94 msgid "&Restore" msgstr "&Відновити" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:135 msgid "Show a message in a popup" msgstr "Показати повідомлення у контекстному вікні" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:68 msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Активувати пункт панелі, час очікування:" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:70 msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Позначити пункт панелі задач, час очікування:" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect to IRC" msgstr "З’єднатися з мережею IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Від’єднатися від мережі IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Полишити поточний позначений канал" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join a channel" msgstr "Приєднатися до каналу" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Query" msgstr "Розпочати діалог" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Start a private conversation" msgstr "Почати особисте спілкування" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Request user information" msgstr "Надіслати запит щодо відомостей про користувача" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Op" msgstr "Зробити оператором" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Надати користувачеві права доступу оператора" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Deop" msgstr "Забрати права оператора" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Забрати у користувача права доступу оператора" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Voice" msgstr "Надати голос" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Give voice to user" msgstr "Надати користувачеві право висловлюватися" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Devoice" msgstr "Заборонити писати" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Take voice from user" msgstr "Забрати у користувача право писати" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Kick" msgstr "Викинути" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Remove user from channel" msgstr "Викинути користувача з каналу" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban" msgstr "Заборонити" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban user from channel" msgstr "Заборонити користувачеві участь у каналі" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Kick/Ban" msgstr "Викинути/Заблокувати" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Вилучити запис користувач і заборонити участь на каналі" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgid "Connect to all" msgstr "З’єднатися з усіма" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgid "Disconnect from all" msgstr "Розірвати з’єднання з усіма" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Динамічна зміна розмірів за вмістом" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgid "On hover only" msgstr "Лише при наведенні" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Topic Widget" msgstr "Віджет теми" #. Action Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:583 msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:587 msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Тепер вас показано як %DN%1%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:588 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN тепер показано як %DN%2%DN" #. Mode Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:592 msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Режим користувача: %DM%1%DM" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:593 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Режим %DM%1%DM, встановлено %DN%2%DN" #. Join Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:597 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH приєднується до %DC%4%DC" #. Part Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:600 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH полишає %DC%4%DC" #. Quit Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:605 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH виходить" #. Kick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:612 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN викинуто %DN%2%DN з %DC%3%DC" #. Day Change Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:629 msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{День змінено на %1}" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:641 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "" "Розділення між %DH%1%DH і %DH%2%DH завершено. Приєдналися користувачі: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:645 ../src/uisupport/uistyle.cpp:660 msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (додалося %2)" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:655 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Розділення між %DH%1%DH і %DH%2%DH. Вийшло користувачів: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:667 ../src/uisupport/uistyle.cpp:705 msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:703 msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:707 msgid "-*-" msgstr "-*-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:709 msgid "<->" msgstr "<->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:711 msgid "***" msgstr "***" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:713 msgid "-->" msgstr "-->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:717 msgid "<--" msgstr "<--" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 msgid "<-*" msgstr "<-*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:721 msgid "<-x" msgstr "<-x" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:723 ../src/uisupport/uistyle.cpp:725 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:727 ../src/uisupport/uistyle.cpp:731 msgid "*" msgstr "*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729 msgid "-" msgstr "-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:733 msgid "=>" msgstr "=>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:735 msgid "<=" msgstr "<=" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:737 msgid "->" msgstr "->" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:697 msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n власник" msgstr[1] "%n власники" msgstr[2] "%n власник" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:698 msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n адміністратор" msgstr[1] "%n адміністратора" msgstr[2] "%n адміністратор" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:699 msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n оператор" msgstr[1] "%n оператора" msgstr[2] "%n оператор" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:700 msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n напівоператор" msgstr[1] "%n напівоператора" msgstr[2] "%n напівоператор" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:701 msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n з правом допису" msgstr[1] "%n з правом допису" msgstr[2] "%n з правом допису" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:702 msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n користувач" msgstr[1] "%n користувачі" msgstr[2] "%n користувач"