# # Translators: # Daniel Albers , 2011 # H. İbrahim Güngör , 2010 # zeugma , 2013 # volkangezer , 2013 # volkangezer , 2013-2014 # zeugma , 2013 msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Quassel IRC\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n" "PO-Revision-Date: 2014-02-22 15:00+0000\n" "Last-Translator: volkangezer \n" "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/quassel/language/tr/)\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Language: tr\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgctxt "AboutDlg|" msgid "About Quassel" msgstr "Quassel Hakkında" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "\n

Quassel IRC

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "\n

Sürüm 0.2.0-pre, Yapı >= 474 (2008-02-08)

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&About" msgstr "&Hakkında" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgctxt "AboutDlg|" msgid "A&uthors" msgstr "&Yazarlar" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Contributors" msgstr "&Katkıcılar" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Thanks To" msgstr "&Teşekkürler" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:33 #, qt-format msgctxt "AboutDlg|" msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "Sürüm: %1
Protokol sürümü: %2
İnşa: %3" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©%1 by the " "Quassel Project
http://quassel-" "irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-" "licensed under GPLv2" " and GPLv3.
Most " "icons are © by the Oxygen " "Team and used under the LGPL.

Please use " "http://bugs.quassel-irc.org to " "report bugs." msgstr "Modern, dağıtılmış IRC İstemcisi

©%1, Quassel Projesi
http://quassel-irc.org
#quassel, Freenode üzerinde.

Quassel IRC GPLv2 ve GPLv3 ile çift lisansa tabiidir.
Çoğu simgeler © Oxygen Takımı tarafından yapılmış ve LGPL altında lisanslanmıştır.

Lütfen hataları göndermek için http://bugs.quassel-irc.org kullanın." #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67 msgctxt "AboutDlg|" msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Quassel IRC geliştiricileri:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:84 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "Aşağıdaki katkıcılara (alfabetik sırayla) ve buraya yazmayı unuttuğumuz herkese teşekkür ederiz:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:201 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for the original Quassel " "icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for " "creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as " "Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for " "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "Özel teşekkürlerimiz:
 John \"nox\" Hand
Orijinal Quassel ikonu - The All-Seeing Eye için
 The Oxygen Team
Quassel üzerinde gördüğümüz tüm grafik dizaynı için
 Qt Software önceki adı ile Trolltech
Qt ve Qtopia'yı tasarladıkları için, ve Greenphones ve dahası var QuasselTopia geliştirme sponsorlukları için
Qt'ye canlılık verdikleri için, ve Quassel Mobile N810s ile ilgili geliştirilmesini sponsorize ettiklerinden dolayı onlara gidiyor
" #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:127 #, qt-format msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Schema (sürüm %1) güncel değil. %2 sürümüne yükseltiniz..." #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:129 msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "Upgrade failed..." msgstr "Yükseltme başarısız..." #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:57 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "Takma isim için kısayol
Normal bölü komutu olarak kullanılabilir.

Örnek: \"foo\" /foo şeklinde kullanılabilir." #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special " "variables:
- $i represents the i'th parameter.
- " "$i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces. - $i:hostname represents the hostname of the user identified by " "the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string. - $nick your current nickname
- $channel the name of" " the selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will" " be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test " "All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "Dizge kısayolu özel değişkenlere
genişletilecektir:
- $i i'nci parametreyi belirtir.
- $i..j boşluklarla ayrılmış i'nci karakterden j'nci parametreye kadar tüm parametreleri temsil eder.
- $i.. i'den ayrı olarak boşluklarla ayrılmış tüm parametreleri temsil eder.
- $i:hostname i'nci parametrede kullanıcının sunucu adını belirtir veya bilinmiyorsa * ile gösterilir.
- $0 tüm dizgedir.
- $nick geçerli takma adınız
- $channel seçili kanalın kanal adı

Çoklu komutlar noktalı virgül ile ayrılabilir

Örnek: \"Test $1; Test $2; Test Tüm $0\" üç ayrı ileti olan \"Test 1\", \"Test 2\" ve \"Test Tüm 1 2 3\" çıktısını vermesi için /test 1 2 3 şeklinde çağırın." #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Alias" msgstr "Kısaltma" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:186 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Expansion" msgstr "Genişleme" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Yeni" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Sil" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Aliases" msgstr "Kısaltmalar" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Client style:" msgstr "İstemci biçemi:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set application style" msgstr "Uygulama biçimini ayarla:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Language:" msgstr "Dil:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Uygulama dilini ayarla: Yeniden başlatılması gerekiyor!" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:76 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Özel biçem deposunu kullan" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Path:" msgstr "Yol:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Show system tray icon" msgstr "Sistem çekmecesi simgesini göster" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Kapatıldığında sistem çekmecesine saklan" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Enable animations" msgstr "Canlandırmaları etkinleştir" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Message Redirection" msgstr "Mesaj Yönlendirme" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "User Notices:" msgstr "Kullanıcı Bildirimleri:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Server Notices:" msgstr "Sunucu Bildirimleri:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Default Target" msgstr "Öntanımlı Hedef" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Status Window" msgstr "Durum Penceresi" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Current Chat" msgstr "Mevcut Sohbet" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Errors:" msgstr "Hatalar:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:242 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Lütfen bir biçem deposu dosyası seçin" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Away Log" msgstr "Dışarıda Kayıtları" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:46 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Ağ Adını Göster" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:51 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Arabellek Adını Göster" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "Tampon görünümünde yukarı kaydırma kullanılırken çekirdekten istenecek ileti sayısı." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dinamik arka günlük miktarı:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog request method:" msgstr "Arka günlük talep yöntemi:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Sohbet başına sabit miktar" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unread messages per chat" msgstr "Sohbet başına okunmayan iletiler" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Globally unread messages" msgstr "Tüm okunmamış iletiler" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "En basit istekçi. Arka günlükten her sohbet penceresindeki sabit satır miktarı alımı yapar." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "Çekirdek bağlantısı kurulduktan sonra her tampon tarafından istenen ileti miktarı." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Başlangıç birikim miktarı:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "Bu istekçi her sohbet penceresi için okunmamış mesajları ayrı ayrı getirir. Satır miktarı her sohbet için sınırlanabilir.\n\nDaha iyi bir bağlam sağlamak için ek olarak daha eski sohbet satırlarını getirmeyi de seçebilirsiniz." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Her tampon tarafından istenen azami ileti miktarı." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Limit:" msgstr "Sınır:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Sınırsız" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "Okunmamış iletilere ek olarak getirilecek ileti miktarı. Sınır burada uygulanmaz." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Additional Messages:" msgstr "Ek Mesajlar:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "Bu istekçi tüm sohbetler için en eski okunmamış mesajdan sonraki tüm mesajları getirir.\n\nNot: Bu istekçi, eğer gizli sohbet pencereleri veya etkin olmayan sohbetlere (örn. eski sorgular ve kanallar olmazsa) sahipseniz önerilmez.\nArka günlüğün toplam miktarını sınırlamak için kullanışlıdır ve muhtemelen de en hızlısıdır.\n\nDaha iyi bir bağlam için ek olarak daha eski sohbet satırlarını getirmeyi de seçebilirsiniz." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Tüm tamponlar tarafından getirilecek azami ileti miktarı." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog Fetching" msgstr "Arka Günlük Getirimi" #: ../src/client/networkmodel.cpp:386 #, qt-format msgctxt "BufferItem|" msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:272 msgctxt "BufferView|" msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Arabellekleri kalıcı olarak birleştireyim mi?" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:273 #, qt-format msgctxt "BufferView|" msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "\"%1\" arabelleğini kalıcı olarak \"%2\" arabelleğiyle birleştireyim mi?\nBu işlem geri alınamaz!" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "İletişim Kutusu" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Sohbet listesi için lütfen bir ad girin:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:575 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Add Chat List" msgstr "Sohbet Listesi Ekle" #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:54 msgctxt "BufferViewFilter|" msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Sohbetleri Göster / Gizle" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "&Yeniden Adlandır..." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "&Ekle..." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Sil" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Chat List Settings" msgstr "Sohbet Listesi Ayarları" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Network:" msgstr "Ağ:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:123 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "All" msgstr "Tümü" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "Bu seçenek tüm ağlar görünür olduğunda kullanılamaz.\nBu kipte ayrı durum tamponu gösterilmez." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show status window" msgstr "Durum penceresini göster" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show channels" msgstr "Kanalları göster" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show queries" msgstr "Sorguları göster" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Hide inactive chats" msgstr "Etkin olmayan sohbetleri gizle" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Add new chats automatically" msgstr "Yeni sohbetleri otomatik olarak ekle" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Sort alphabetically" msgstr "Alfabetik sırala" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Minimum Activity:" msgstr "Asgari Etkinlik:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "No Activity" msgstr "Etkinlik Yok" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Other Activity" msgstr "Diğer Etkinlik" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "New Message" msgstr "Yeni Mesaj" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Vurgula" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Preview:" msgstr "Önizleme:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Özel Sohbet Listeleri" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:378 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Delete Chat List?" msgstr "Sohbet :Listesini Sil?" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:379 #, qt-format msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Gerçekten \"%1\" sohbet listesini silmek istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgctxt "BufferViewWidget|" msgid "BufferView" msgstr "ArabellekGörünümü" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:78 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom In" msgstr "Yaklaş" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:84 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom Out" msgstr "Uzaklaş" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:89 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Actual Size" msgstr "Gerçek Boyut" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:93 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Set Marker Line" msgstr "İşaretçi Satırı Ayarla" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:97 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Go to Marker Line" msgstr "İşaretçi Satırına Git" #: ../src/client/networkmodel.cpp:566 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Channel %1" msgstr "Kanal %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:569 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Users: %1" msgstr "Kullanıcılar: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:573 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Mode: %1" msgstr "Mod: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:584 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Topic: %1" msgstr "Konu: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:589 msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Etkin değil
Katılmak için çift-tıkla" #: ../src/client/networkmodel.cpp:592 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Channel List" msgstr "Kanal Listesi" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Search Pattern:" msgstr "Arama Deseni:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows one to pass search strings to the IRC Server." msgstr "Basit ve gelişmiş mod arasında seçim yap.\nGelişmiş modda arama dizgileri IRC Sunucuya gönderilebilir." #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Show Channels" msgstr "Kanalları Göster" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Filter:" msgstr "Filtre:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Errors Occurred:" msgstr "Hata Oluştu:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "\n

Sürüm 0.2.0-pre, İnşa >= 474 (2008-02-08)

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Operation Mode:" msgstr "İşlem Kipi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor

" msgstr "\n\n

İşlem kipleri:

\n

Katılma: Sadece sağ taraftaki tamponlar sohbet izleyicide gösterilecek

\n

Ayrılma: Sağ taraftaki tamponlar sohbet izleyici tarafından yoksayılacak

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Available:" msgstr "Kullanılabilir:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Seçili arabellekleri sola taşı" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Seçili arabellekleri sağa taşı" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:258 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show:" msgstr "Göster:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "Mesajın geldiği arabellek görmezden geliniyor olsa bile, vurgulamaları sohbet ekranında göster" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Vurgulanmış mesajları daima göster" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show own messages" msgstr "Kendi mesajlarımı göster" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Sohbet Ekranı" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt In" msgstr "Katılma" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:60 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt Out" msgstr "Ayrılma" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:261 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Ignore:" msgstr "Görmezden Gel:" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:54 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Own Messages" msgstr "Kendi Mesajlarımı Göster" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:61 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Ağ Adını Göster" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:66 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Arabellek Adını Göster" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:73 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Configure..." msgstr "Yapılandır..." #: ../src/qtui/chatscene.cpp:813 msgctxt "ChatScene|" msgid "Copy Selection" msgstr "Seçimi Kopyala" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "case sensitive" msgstr "büyük ve küçük harfe duyarlı" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search nick" msgstr "takma ad ara" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search message" msgstr "mesaj ara" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "katılma, ayrılma vs. görmezden gel" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp format:" msgstr "Zaman damgası biçimi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "

Usage examples:

\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "
dd.MM.yyyy21.05.2001
ddd MMMM d yyTue May 21 01
hh:mm:ss.zzz14:13:09.042
h:m:s ap2:13:9 pm
\n" "" msgstr "

Kullanım örnekleri:

\n\n\n\n\n\n
dd.MM.yyyy21.05.2001
ddd MMMM d yySalı May 21 01
hh:mm:ss.zzz14:13:09.042
h:m:s ap2:13:9 ös
\n" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:42 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[ss:dd:ss]" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:69 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom chat window font:" msgstr "Özel sohbet penceresi yazı tipi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "Sohbet penceresinde renkli metin göster" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:105 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Renkli metne izin ver (mIRC renk kodları)" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:121 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "Fare web adresinin üzerinden geçerken websitesinin önizleme penceresini göster" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "URL üzerine gelindiğinde web sayfalarının önizlemelerini göster" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:140 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting " "another channel" msgstr "Başka bir kanal seçerken geçerli sohbet penceresinin altına işaretçi satırı belirle" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "Sohbetleri değiştirirken işaretçi satırını otomatik ayarla" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:159 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom Colors" msgstr "Özel Renkler" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:177 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Action:" msgstr "Eylem:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:184 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:208 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:269 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:293 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:324 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:348 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:372 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:396 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:413 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:453 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:470 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:487 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:504 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:521 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:538 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:555 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:572 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:589 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:606 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:623 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:640 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:657 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:674 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:691 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:708 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:736 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:201 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp:" msgstr "Zaman bilgisi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:225 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Channel message:" msgstr "Kanal iletisi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:262 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight foreground:" msgstr "Vurgulama önplanı:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Command message:" msgstr "Komut iletisi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:310 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight background:" msgstr "Vurgulama arkaplanı:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:317 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Server message:" msgstr "Sunucu iletisi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:341 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Marker line:" msgstr "İşaretçi satırı:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:365 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Error message:" msgstr "Hata iletisi:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:389 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Background:" msgstr "Arkaplan:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:433 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Gönderici Renklendirmesi Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:729 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Own messages:" msgstr "Kendi iletilerim:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Chat View" msgstr "Sohbet Görünümü" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "You need at least version 0.6 of quasselcore to use this feature" msgstr "Bu özelliği kullanabilmeniz için QuasselCore'un en az 0.6 sürümüne ihtiyacınız var" #: ../src/client/client.cpp:320 msgctxt "Client|" msgid "Identity already exists in client!" msgstr "İstemcide bu kimlik zaten mevcut!" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:61 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:256 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Şifrelenmemiş bağlantı iptal edildi" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:84 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "%1 bağlantısı yapılıyor..." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:154 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Çekirdekle eşitleniyor..." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:167 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
We need " "at least protocol v%1, but the core speaks v%2 only." msgstr "Bağlanmaya çalıştırğınız Quassel İstemcisi çok eski!
Bağlanmak için en azından protokol v%1 gerekli ancak çekirdek sadece v%2 kullanıyor." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:169 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Incompatible protocol version, connection to core refused" msgstr "Uyumsuz protokol sürümü, çekirdeğe bağlantı reddedildi" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:176 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "The core refused connection from this client" msgstr "Çekirdek bu istemciden bağlantıyı reddetti" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:207 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Unencrypted connection cancelled" msgstr "Şifrelenmemiş bağlantı iptal edildi" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:275 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Connected to %1" msgstr "%1 bağlantısı yapıldı" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:317 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Logging in..." msgstr "Oturum açılıyor..." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:322 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Login canceled" msgstr "Oturum iptal edildi" #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:178 #, qt-format msgctxt "ClientBacklogManager|" msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "%1 mesaj %2 saniyede işlendi." #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:60 msgctxt "ClientBufferViewManager|" msgid "All Chats" msgstr "Tüm Sohbetler" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:98 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "/JOIN bir kanal gerektirir" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:110 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "/QUERY en az bir takma isim gerektirir" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "IRC Bağlantısını Yapılandır" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Canlandırmaları etkinleştir" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ping interval:" msgstr "Ping aralığı:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " saniye" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Disconnect after" msgstr "Ardından bağlantıyı kes" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "missed pings" msgstr "kayıp ping" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly" " interesting for tracking users' away status." msgstr "Bu, /WHO kullanılarak kullanıcı bilgisinin düzenli sorgulanmasını etkinleştirir. Çoğu zaman kullanıcıların uzakta durumunu izlemek içindir." #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Otomatik Kullanıcı Bilgi Aramasını Etkinleştir (/WHO)" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Update interval:" msgstr "Güncelleme aralığı:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Şundan çok kanalları yoksay:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " users" msgstr " kullanıcı" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "İstemler arası en az bekleme süresi :" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior" msgstr "Standart uyumlu CTCP davranışını etkinleştir" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/chatitem.cpp:803 msgctxt "ContentsChatItem|" msgid "Copy Link Address" msgstr "Bağlantı Adresini Kopyala" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Bağlan" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:40 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Bağlantıyı Kes" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Katıl" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Ayrıl" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Sohbet(ler)i Sil..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:45 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Go to Chat" msgstr "Sohbete Git" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Joins" msgstr "Katıldı" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Parts" msgstr "Ayrıldı" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Quits" msgstr "Çıktı" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Nick Changes" msgstr "Rumuz Değişimi" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Mode Changes" msgstr "Kip Değişimi" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Day Changes" msgstr "Gün Değişimi" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Topic Changes" msgstr "Konu Değişimi" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Set as Default..." msgstr "Öntanımlı olarak ayarla..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:55 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Use Defaults..." msgstr "Öntanımlıları Kullan..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:57 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join Channel..." msgstr "Kanala Katıl..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Start Query" msgstr "Konuşma Başlat" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Query" msgstr "Konuşmayı Göster" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:61 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Whois" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Version" msgstr "Sürüm" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Time" msgstr "Zaman" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ping" msgstr "Ping" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Client info" msgstr "İstemci" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:67 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Custom..." msgstr "Özel..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Operator Status" msgstr "Operatör Yetkisi Ver" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Operator Status" msgstr "Operatör Yetkisini Al" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Half-Operator Status" msgstr "Yarı-Operatör Durumu Ver" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Half-Operator Status" msgstr "Yarı-Operatör Durumu Al" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Voice" msgstr "Voice Ver" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Voice" msgstr "Voice Al" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:85 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick From Channel" msgstr "Kanaldan At" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ban From Channel" msgstr "Kanaldan Yasakla" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick && Ban" msgstr "At ve Yasakla" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Sohbet(ler)i Geçici Olarak Gizle" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:90 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Sohbet(ler)i Kalıcı Olarak Gizle" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:91 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Channel List" msgstr "Kanal Listesini Göster" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:92 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Ignore List" msgstr "Görmezden Gelinenlerin Listesini Göster" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:105 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Events" msgstr "Olayları Gizle" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:113 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:128 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Actions" msgstr "Eylemler" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ignore" msgstr "Ignore" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:137 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Yok Sayma Kuralı Ekle" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:138 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Existing Rules" msgstr "Mevcut Kurallar" #: ../src/core/core.cpp:193 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "Herhangi bir depolama arkaucu başlatılamıyor! Çıkıyorum..." #: ../src/core/core.cpp:194 msgctxt "Core|" msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n" "to work." msgstr "Şimdilik, Quaessel SQLite3 ve PostreSQL destekliyor. Quasselcore'un\nçalışabilmesi için Qt kütüphanenizi sqlite ve postgres eklentisi etkin\nolarak derlemeniz gereklidir." #: ../src/core/core.cpp:253 msgctxt "Core|" msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Etkin oturum olduğu halde restoreState() çağırılıyor!" #: ../src/core/core.cpp:287 msgctxt "Core|" msgid "Core is already configured! Not configuring again..." msgstr "Çekirdek zaten yapılandırılmış! Yeniden yapılandırılmıyor.." #: ../src/core/core.cpp:290 msgctxt "Core|" msgid "Admin user or password not set." msgstr "Admin kullanıcı ya da parolası ayarlanmamış." #: ../src/core/core.cpp:293 msgctxt "Core|" msgid "Could not setup storage!" msgstr "Depolama ayarlanamıyor!" #: ../src/core/core.cpp:298 msgctxt "Core|" msgid "Creating admin user..." msgstr "Admin kullanıcı oluşturuluyor..." #: ../src/core/core.cpp:451 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Geçersiz dinleme adresi %1" #: ../src/core/core.cpp:460 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "GUI istemcileri IPv6 %1 port %2 ve %3 protokol sürümü üzerinden dinleniyor" #: ../src/core/core.cpp:469 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "IPv6 arayüzü açılamadı %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:477 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "GUI istemcileri IPv4 %1 port %2 ve %3 protokol sürümü üzerinden dinleniyor" #: ../src/core/core.cpp:488 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "IPv4 arayüzü açılamadı %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:496 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Geçersiz dinleme adresi %1, bilinmeyen ağ protokolü" #: ../src/core/core.cpp:505 msgctxt "Core|" msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Hiçbir dinlenecek ağ arayüzü açılamadı!" #: ../src/core/core.cpp:545 msgctxt "Core|" msgid "Client connected from" msgstr "İstemci şuradan bağlandı" #: ../src/core/core.cpp:548 msgctxt "Core|" msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Temel kurulum için sunucu kapatılıyor." #: ../src/core/core.cpp:560 msgctxt "Core|" msgid "Non-authed client disconnected:" msgstr "Yetkisiz istemci bağlantıyı kesti:" #: ../src/core/core.cpp:592 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Şu istemci için oturum başlatılamadı:" #: ../src/core/core.cpp:619 msgctxt "Core|" msgid "Could not find a session for client:" msgstr "İstemci için bir oturum bulunamadı:" #: ../src/client/coreaccount.h:40 msgctxt "CoreAccount|" msgid "Internal Core" msgstr "Dahili Çekirdek" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:260 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Edit Core Account" msgstr "Çekirdek Hesabını Düzenle" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Details" msgstr "Hesap Detayları" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Name:" msgstr "Hesap Adı:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Local Core" msgstr "Yerel Çekirdek" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Sunucu Adı:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "localhost" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Port:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "User:" msgstr "Kullanıcı:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Parola:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Remember" msgstr "Hatırla" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Vekil Sunucu Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Vekil Sunucu Tipi:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:262 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Add Core Account" msgstr "Çekirdek Hesabı Ekle" #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:68 msgctxt "CoreAccountModel|" msgid "Internal Core" msgstr "Dahili Çekirdek" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Quassel Çekirdeğine Bağlan" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Core Accounts" msgstr "Çekirdek Hesapları" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Edit..." msgstr "Düzenle..." #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Ekle..." #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Sil" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Başlangıçta otomatik olarak bağlan" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to last account used" msgstr "En son kullanılan hesaba bağlan" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Always connect to" msgstr "Her zaman bağlan" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Uzak Çekirdekler" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54 ../src/core/coreauthhandler.cpp:90 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "Client" msgstr "İstemci" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "too old, rejecting." msgstr "çok eski, reddediliyor." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:55 #, qt-format msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least " "client/core protocol version %1 (got: %2).
Please consider upgrading your" " client." msgstr "Quassel İstemciniz çok eski!
Bu çekirdek en azından istemci/çekirdek protokol sürümü %1 istemektedir (sahip olunan: %2).
Lütfen istemcinizin sürümünü yükseltin." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:69 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "Starting encryption for Client:" msgstr "İstemci için şifreleme başlatılıyor:" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:90 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "oturumu açmaya çalışmadan önce başlatma mesajı gönderilmedi, reddediliyor." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:91 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "İstemci başlatılamadı!
Oturumu açmaya çalışmadan önce başlatma mesajı göndermeniz gerekmektedir." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:105 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "SSL is required!
You need to use SSL in order to connect to this " "core." msgstr "SSL gerekli!
Bu çekirdeğe bağlanabilmek için SSL kullanmanız gereklidir." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:146 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "Geçersiz kullanıcı adı veya parola!
Yazdığınız kullanıcı adı/parola kombinasyonu veritabanında bulunamadı." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:151 #, qt-format msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Client %1 initialized and authenticated successfully as \"%2\" (UserId: %3)." msgstr "\"%1\" istemcisi başlatıldı ve \"%2\" olarak başarıyla doğrulandı (Kullanıcı Kimliğ: %3)." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Çekirdek Ayarlama Sihirbazı" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:98 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Çekirdeğiniz başarılı bir şekilde yapılandırıldı. Oturumunuz açılıyor..." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:107 #, qt-format msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start " "over." msgstr "Çekirdek yapılandırması başarısız:
%1
Baştan başlamak için İleri düğmesine basın." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:126 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "Yeni yapılandırılmış Quassel Çekirdeğine bağlandınız!
Hesaplarınızı ve ağlarınızı yapılandırmayı unutmayın." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Username:" msgstr "Kullanıcı Adı:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Password:" msgstr "Parola:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Repeat password:" msgstr "Parolayı yinele:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Remember password" msgstr "Parolayı hatırla" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "Not: Daha fazla kullanıcı ekleme ve kullanıcı adı/parola değiştirme işlemi Quassel istemci arayüzünde henüz mümkün değil. Bu işlemleri yapmanız gerekirse lütfen \"quasselcore --help\" çalıştırın." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Bu sihirbaz Quassel Çekirdeğinizi ayarlamanıza yardımcı olacak." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:162 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "Create Admin User" msgstr "Admin Kullanıcı Oluştur" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:163 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "Öncelikle çekirdekte yeni bir kullanıcı oluşturacağız. Bu kullanıcı yönetici haklarına sahip olacak." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:145 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|" msgid "Introduction" msgstr "Giriş" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:198 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Select Storage Backend" msgstr "Depolama Türünü Seç" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:199 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "Lütfen Quassel Çekirdeğinin kayıt ve diğer verileri saklaması için bir veritabanı seçin." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:300 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Connection Properties" msgstr "Bağlantı Özellikleri" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:342 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "Storing Your Settings" msgstr "Ayarlarınız Saklanıyor" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:343 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "Ayarlarınız çekirdekte kayıt edildi, ve otomatik olarak oturumunuz açılacaktır." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Depolama Türü:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Description" msgstr "Açıklama" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Your Choices" msgstr "Seçimleriniz" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Admin User:" msgstr "Admin Kullanıcı:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "foo" msgstr "foo" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Depolama Türü:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "bar" msgstr "bar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Ayarlarınız çekirdeğe gönderilirken lütfen bekleyiniz..." #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Authentication Required" msgstr "Kimlik Doğrulama Gerekiyor" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your account data:" msgstr "Lütfen hesap verinizi girin:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Password:" msgstr "Parola:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Username:" msgstr "Kullanıcı Adı:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Remember password" msgstr "Parolayı hatırla" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:81 #, qt-format msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Lütfen %1 için hesap bilgilerini girin:" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:41 msgctxt "CoreConnectDlg|" msgid "Connect to Core" msgstr "Çekirdeğe Bağlan" #: ../src/client/coreconnection.cpp:193 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Network is down" msgstr "Ağ etkin değil" #: ../src/client/coreconnection.cpp:227 ../src/client/coreconnection.cpp:328 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected" msgstr "Bağlı değil" #: ../src/client/coreconnection.cpp:230 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Looking up %1..." msgstr "%1 aranıyor..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:233 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "%1 bağlantısı yapılıyor..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:236 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connected to %1" msgstr "%1 bağlantısı yapıldı" #: ../src/client/coreconnection.cpp:239 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "%1e bağlanılıyor..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:363 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected from core." msgstr "Çekirdekle bağlantı kesildi." #: ../src/client/coreconnection.cpp:501 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving session state" msgstr "Oturum durumu alınıyor" #: ../src/client/coreconnection.cpp:503 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "%1 ile eşitleniyor..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:539 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving network states" msgstr "Ağ durumu alınıyor." #: ../src/client/coreconnection.cpp:590 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronized to %1" msgstr "%1 ile eşitlendi" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Network Status Detection" msgstr "Ağ Durumu Algılama" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most" " KDE users" msgstr "Ağ durumunu KDE'nin donanım katmanından al. KDE kullanıcıları için önerilir." #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "KDE'nin ağ durumu algılamasını kullan (Solid aracılığıyla)" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "Uzak çekirdeğe ping'le ve belirli bir süre sonra yanıt gelmezse bağlantıyı kez" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Ping timeout after" msgstr "Ping zaman aşımı" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " saniye" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "Sadece ağ soketi işletim sistemi tarafından kapatılırsa bağlantıyı kes. Bu, asıl bağlantının kaybolmasından sonra uzun zaman alabilir" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Never time out actively" msgstr "Asla etkin olarak zaman aşımı yapma" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Ağ hatalarında otomatik olarak yeniden bağlan" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Retry every" msgstr "Yeniden dene" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Uzak Çekirdekler" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Bağlantı" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Message" msgstr "İleti" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|seconds" msgid "s" msgstr "s" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|milliseconds" msgid "ms" msgstr "ms" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:67 #, qt-format msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(Lag: %1 %2)" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:83 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "Çekirdek ile bağlantınız SSL ile şifrelenmiştir." #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:87 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Çekirdek ile bağlantınız şifrelenmemiştir." #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Core Information" msgstr "Çekirdek Bilgisi" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Version:" msgstr "Sürüm:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "<çekirdek sürümü>" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Uptime:" msgstr "Çalışma Zamanı:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Connected Clients:" msgstr "Bağlı olan İstemciler:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "<çekirdek çalışma zamanı>" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Build date:" msgstr "İnşa tarihi:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Close" msgstr "Kapat" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:57 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n Gün" msgstr[1] "%n Gün" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:58 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (%4 den beri)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:167 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Bağlantı başarısız. Sonraki sunucuya geçiliyor" #: ../src/core/corenetwork.cpp:175 ../src/core/corenetwork.cpp:176 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "%1:%2 bağlantısı yapılıyor..." #: ../src/core/corenetwork.cpp:228 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Bağlantı Kesiliyor. (%1)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:228 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Core Shutdown" msgstr "Çekirdeği Kapat" #: ../src/core/corenetwork.cpp:423 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "%1 (%2) bağlanılamadı" #: ../src/core/corenetwork.cpp:425 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failure: %1" msgstr "Bağlantı hatası: %1" #: ../src/core/coresession.cpp:230 msgctxt "CoreSession|" msgid "Client" msgstr "İstemci" #: ../src/core/coresession.cpp:230 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "bağlantı kesildi (Kullanıcı: %1)." #: ../src/core/coresession.cpp:477 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to" " create network %1!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): %1 ağı oluşturulmaya çalışılırken Çekirdekten geçersiz networkId alındı!" #: ../src/core/coresession.cpp:509 msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): Zaten varolan bir ağı oluşturmaya çalışıyor, güncelliyorum!" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:78 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to " "continue" msgstr "Takma ad listesinde geçerli ve kullanılmayan takma ad bulunamadı. /nick ile farklı bir takma ad kullanın" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:450 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Unable to perform key exchange, missing qca-ossl plugin." msgstr "Anahtar değişimi yapılamadı, qca-ossl eklentisi eksik." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:461 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed." msgstr "DH1080_INIT ayıklanamadı. Anahtar değişimi başarısız." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:465 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:473 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Your key is set and messages will be encrypted." msgstr "Anahtarınız ayarlandı ve iletiler şifrelenecek." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:475 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed." msgstr "DH1080_FINISH ayıklanamadı. Anahtar değişimi başarısız." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:1056 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Reverse DCC SEND not supported" msgstr "Ters DCC SEND desteklenmiyor" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:1074 #, qt-format msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "DCC %1 not supported" msgstr "DCC %1 desteklenmiyor" #: ../src/core/coretransfer.cpp:58 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "Socket closed while still transferring!" msgstr "Aktarım sürerken soket kapatıldı!" #: ../src/core/coretransfer.cpp:70 #, qt-format msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC connection error: %1" msgstr "DCC bağlantı hatası: %1" #: ../src/core/coretransfer.cpp:114 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "Reverse DCC not supported yet!" msgstr "Ters DCC henüz desteklenmiyor!" #: ../src/core/coretransfer.cpp:160 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC Receive: Got more data than expected!" msgstr "DCC Alım: Beklenenden fazla veri alındı!" #: ../src/core/coretransfer.cpp:176 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC Receive: Quassel Client disconnected during transfer!" msgstr "DCC Alım: Aktarım sırasında Quassel İstemcisi bağlantısı kesildi!" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "away" msgstr "dışarıda" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:169 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "%2 ye CTCP-%1 isteği gönderiliyor" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:190 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:361 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:644 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: QCA provider plugin not found. It is usually provided by the qca-ossl" " plugin." msgstr "Hata: QCA sağlayıcı eklentisi bulunamadı. Genellikle qca-ossl eklentisi ile sağlanmaktadır" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:201 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /delkey deletes the encryption key for nick or " "channel or just /delkey when in a channel or query." msgstr "[kullanım] /delkey bir takma ad veya kanal için şifreleme anahtarını siler veya bir kanalda iken sadece /delkey." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:208 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:662 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "No key has been set for %1." msgstr "%1 için konu ayarlanmamış." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:213 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been deleted." msgstr "%1 için anahtar silindi." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:217 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:670 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel " "with QCA2 present." msgstr "Hata: Bir şifreleme anahtarı ayarlamak, Quassel'in Qt Kriptografik Mimari (QCA2) kütüphanesi ile derlenmiş olmasını gerektirir. Quassel paketinin QCA2 desteği için dağıtıcınızla iletişime geçin veya Quassel'i QCA2 etkin olarak tekrar derleyin." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:371 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /keyx [] Initiates a DH1080 key exchange with the target." msgstr "[kullanım] /keyx [] Hedef ile DH1080 anahtar değişimi başlatır." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:378 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "It is only possible to exchange keys in a query buffer." msgstr "Sadece sorgu tamponu içerisinde anahtar değişimi mümkündür." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Failed to initiate key exchange with %1." msgstr "%1 ile anahtar değişimi başlatma başarısız." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:393 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Initiated key exchange with %1." msgstr "%1 ile anahtar değişimi başlatıldı." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:397 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:628 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel " "with QCA present." msgstr "Hata: Bir şifreleme anahtarı ayarlamak, Quassel'in Qt Kriptografik Mimari (QCA) kütüphanesi ile derlenmiş olmasını gerektirir. Quassel paketinin QCA desteği için dağıtıcınızla iletişime geçin veya Quassel'i QCA etkin olarak tekrar derleyin." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Starting query with %1" msgstr "Sorguya %1 ile başlanıyor" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /setkey sets the encryption key for nick or " "channel. /setkey when in a channel or query buffer sets the key for " "it." msgstr "[kullanım] /setkey takmaad veya kanal için şifreleme anahtarı belirler. /setkey ise bir kanalda veya sorgu tamponunda anahtarı ayarlar." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:625 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been set." msgstr "%1 için anahtar belirlendi" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:654 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /showkey shows the encryption key for nick or channel" " or just /showkey when in a channel or query." msgstr "[kullanım] /delkey bir takma ad veya kanal için şifreleme anahtarını gösterir veya bir kanal veya sorguda iken sadece /showkey." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:666 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 is %2:%3" msgstr "%1 için anahtar %2:%3" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:794 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1" msgstr "[Hata] İletiniz şifrelenemedi: %1" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create New Identity" msgstr "Yeni Kimlik Oluştur" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Identity name:" msgstr "Kimlik adı:" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create blank identity" msgstr "Boş kimlik oluştur" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Duplicate:" msgstr "Çoğalt:" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "Hata Ayıklama TamponGörünümü Kaplaması" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay View" msgstr "Bağlantı Görünümü" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay Properties" msgstr "Bağlantı Özellikleri" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "BufferViews:" msgstr "ArabellekGörünümü" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "All Networks:" msgstr "Tüm Ağlar:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Networks:" msgstr "Ağlar:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Buffers:" msgstr "Arabellekler:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Removed buffers:" msgstr "Kaldırılan arabellekler:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Geçici olarak kaldırılan arabellekler:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Allowed buffer types:" msgstr "İzin verilen arabellek tipleri:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Minimum activity:" msgstr "Asgari etkinlik:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Is initialized:" msgstr "Başlatıldı:" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Debug Console" msgstr "Hata Çıktı Konsolu" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgctxt "DebugConsole|" msgid "local" msgstr "yerel" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgctxt "DebugConsole|" msgid "core" msgstr "çekirdek" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Evaluate!" msgstr "Değerlendir!" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Debug Log" msgstr "Hata Kaydı" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Close" msgstr "Kapat" #: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184 msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark dockmanager entry" msgstr "Tutturma yönetici girdisini işaretle" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:224 ../src/core/eventstringifier.cpp:370 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] " msgstr "[Whois] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:239 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 invited you to channel %2" msgstr "%1 sizi %2 odasına davet etti" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:341 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1, %2 kanalının başlığını şu şekilde değiştirdi: \"%3\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:347 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Operwall] %1: %2" msgstr "[Operwall] %1: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:355 msgctxt "EventStringifier|" msgid "" "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "RFC uyumlu olmayan RPL_ISUPPORT alındı: bu beklenmeyen bir davranışa yol açabilir!" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:384 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 uzakta: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:391 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You are no longer marked as being away" msgstr "Artık uzakta işaretli değilsiniz" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:399 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You have been marked as being away" msgstr "Uzakta olarak işaretlendiniz" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:421 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1, %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:437 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1, %2 (%3) aracılığıyla çevrimiçi" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:439 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)" msgstr "%1, %2 (%3) aracılığıyla çevrimiçi" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:449 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)" msgstr "[Whowas] %1, %2@%3 (%4) idi" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:458 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] %1 için /WHO listesinin sonu" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:470 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Whois] %1 dışarıda: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:474 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)" msgstr "[Whois] %1 is %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:484 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] End of /WHOIS list" msgstr "[Who] %1 için /WHO listesinin sonu" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:507 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 dışarıda: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:509 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 dışarıda: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:511 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 dışarıda: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:532 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\"" msgstr "Kanal %1'de %2 kullanıcı var. Konu: %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:540 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of channel list" msgstr "Kanal listesinin sonu" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:558 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "%1 için anasayfa %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:575 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "%1 kanalı %2 üzerinde oluşturuldu." #: ../src/core/eventstringifier.cpp:589 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is authed as %2" msgstr "[Whois] %1 dışarıda: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:592 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was authed as %2" msgstr "[Whowas] %1, %2 olarak kimlik doğrulamıştı" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:601 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "No topic is set for %1." msgstr "%1 için konu ayarlanmamış." #: ../src/core/eventstringifier.cpp:609 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "%1 kanalının konusu \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:621 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "%1 kanalının konusu \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:634 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has been invited to %2" msgstr "%1 sizi %2 odasına davet etti" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:642 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:649 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of /WHOWAS" msgstr "/WHOWAS sonu" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:659 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "%1 takma adı geçersiz karakterler içeriyor" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:669 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick already in use: %1" msgstr "%1 takma adı zaten kullanımda" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:679 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "Takma ad/kanal geçici olarak ulaşılamaz: %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:702 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "%2 ye CTCP-%1 isteği gönderiliyor" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:717 msgctxt "EventStringifier|" msgid "unknown" msgstr "bilinmiyor" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:718 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3" msgstr "%3 tarafından %1CTCP-%2 isteği alındı" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:721 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3" msgstr "CTCP-%1 cevabı alındı %2: %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:736 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "%1 kişisinden %2 saniye geri dönüş süresiyle CTCP PING cevabı alındı" #: ../src/client/execwrapper.cpp:49 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/client/execwrapper.cpp:58 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "\"%1\" adı geçersiz: ../ ya da ..\\ izin verilmiyor!" #: ../src/client/execwrapper.cpp:69 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "\"%1\" betiği bulunamadı" #: ../src/client/execwrapper.cpp:93 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "\"%1\" betiği \"%2\" hatasına neden oldu." #: ../src/client/execwrapper.cpp:111 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "\"%1\" betiği başlatılamadı." #: ../src/client/execwrapper.cpp:113 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "\"%1\" betiği \"%2\" hatasına neden oldu." #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:32 msgctxt "FontSelector|" msgid "Choose..." msgstr "Seç..." #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:14 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:20 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Custom Highlights" msgstr "Özel Vurgulamalar" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:33 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Vurgula" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:38 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "RegEx" msgstr "Düz. İf." #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:43 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "CS" msgstr "CS" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:48 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Enable" msgstr "Etkin kıl" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:53 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Channel" msgstr "Kanal" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:69 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Add" msgstr "Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:76 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Remove" msgstr "Kaldır" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:101 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight Nicks" msgstr "Takma Adları Vurgula" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:107 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "All nicks from identity" msgstr "Hesaptaki tüm takma adları" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:114 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Current nick" msgstr "Mevcut takma ad" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:124 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Yok" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:131 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Case sensitive" msgstr "Büyük ve küçük harf duyarlı" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:184 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "this shouldn't be empty" msgstr "bu boş olmamalı" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:46 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "highlight rule" msgstr "vurgulama kuralı" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Rename Identity" msgstr "Kimliği Yeniden Adlandır" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add Identity" msgstr "Kimlik Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Ekle..." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Remove Identity" msgstr "Kimliği Kaldır" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Identities" msgstr "Kimlikler" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Değişiklikleriniz uygulanmadan önce aşağıdaki problemlerin çözülmesi gerekiyor:
   " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Tüm kimliklere bir kimlik isim kümesi gerekli
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Her kimliğe en az bir tanımlı takma ad gerekmektedir
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Her kimlik için gerçek ad belirtmeniz gerekiyor
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Her kimlik için bir ident belirtmeniz gerekiyor
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:211 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Bir ya da daha fazla kimlik geçersiz" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Delete Identity?" msgstr "Kimliği Sil?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:357 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "\"%1\" kimliğini gerçekten silmek istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:371 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Lütfen \"%1\" kimliği için yeni bir ad girin!" #: ../src/common/identity.cpp:147 msgctxt "Identity|" msgid "Quassel IRC User" msgstr "Quassel IRC Kullanıcısı" #: ../src/common/identity.cpp:177 msgctxt "Identity|" msgid "" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:183 msgctxt "Identity|" msgid "Gone fishing." msgstr "Balığa gitti." #: ../src/common/identity.cpp:187 msgctxt "Identity|" msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Burada yok. Cidden. Yok burada!" #: ../src/common/identity.cpp:190 msgctxt "Identity|" msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Tüm Quassel istemcileri gözden kayboldular..." #: ../src/common/identity.cpp:193 msgctxt "Identity|" msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Dönüşüm muhteşem olacaaaak!" #: ../src/common/identity.cpp:194 ../src/common/identity.cpp:195 msgctxt "Identity|" msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Her yerden rahatça konuş." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "General" msgstr "Genel" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Real Name:" msgstr "Gerçek Ad:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "\"Gerçek Ad\" /whois de gösterilir." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nicknames" msgstr "Takma adlar" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Add Nickname" msgstr "Takma Ad Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "&Add..." msgstr "&Ekle..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove Nickname" msgstr "Takma Adı Kaldır" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove" msgstr "Kaldır" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Rename Identity" msgstr "Kimliği Yeniden Adlandır" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Re&name..." msgstr "&Yeniden Adlandır..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Listete yukarı taşı" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Listede aşağı taşı" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "A&way" msgstr "&Dışarıda" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default Away Settings" msgstr "Öntanımlı Dışarıda Ayarları" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Dışarıdayken kullanılacak takma ad" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default away reason" msgstr "Öntanımlı dışarıda sebebi" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Nick:" msgstr "Dışarıda Takma Adı:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Reason:" msgstr "Dışarıda Sebebi:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Tüm istemciler çekirdekten ayrıldıklarında durumu dışarıda olarak ayarla" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Detach" msgstr "Ayırınca Dışarıda Ol" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Not implemented yet" msgstr "Henüz tamamlanmadı" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Idle" msgstr "Boş Durunca Dışarıda Ol" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away after" msgstr "Şundan sonra dışarıda olarak ayarla" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "minutes of being idle" msgstr "boşta kalma süresi" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:238 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Advanced" msgstr "Gelişmiş" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Ident:" msgstr "Ident:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "\"Kimlik\" sunucu maskesinin parçasıdır ve sunucunuz ile sizi IRC ağında benzersiz olarak tanımlar." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Messages" msgstr "Mesajlar" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Part Reason:" msgstr "Ayrılma Sebebi:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Quit Reason:" msgstr "Çıkma Sebebi:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Kick Reason:" msgstr "Atılma Sebebi:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "Çekirdeğinizin SSL Anahtar ve Sertifikasını düzenlemeniz için SSL Destekli bir İstemcinizin olması gerekiyor" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!" msgstr "Uyarı: Quassel Core ile bir güvenli bağlantı üzerinden bağlanmamışsınız!\nDevam etmek SSL Anahtarı ve SSL Sertifikanızı şifrelemeden gönderecektir." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Continue" msgstr "Devam Et" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Key" msgstr "SSL Anahtarı Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Key Type:" msgstr "Anahtar Türü:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:353 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Key loaded" msgstr "Yüklü anahtar yok" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:354 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:408 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load" msgstr "Yükle" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Certificate" msgstr "SSL Sertifikası Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Organisation:" msgstr "Organizasyon:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Certificate loaded" msgstr "Yüklü Sertifika Yok" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "CommonName:" msgstr "OrtakAd:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:321 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Key" msgstr "Anahtar Yükle" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Failed to read key" msgstr "Anahtar okuma başarısız" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Failed to read the key file. It is either incompatible or invalid. Note that" " the key file must not have a passphrase." msgstr "Anahtar dosyası okuma başarısız. Uyumsuz veya geçerli değil. Anahtar dosyasının bir parolaya sahip olmaması gerektiğini unutmayın." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "RSA" msgstr "RSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "DSA" msgstr "DSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:367 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:413 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Clear" msgstr "Temizle" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:379 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Certificate" msgstr "Sertifika Yükle" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:115 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Setup Identity" msgstr "Kimliği Ayarla" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:120 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Default Identity" msgstr "Öntanımlı Kimlik" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Yok Sayma Kuralı Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "

Katılık:

\n

Dinamik:

\n

İletiler \"anında\" filtrelenir.\nYoksayma kuralını devre dışı bırakıp/sildiğinizde, iletiler tekrar gösterilir.

\n

Kalıcı:

\n

İletiler veritabanına kaydedilmeden önce filtrelenir.

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Strictness" msgstr "Katılık" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Dynamic" msgstr "Dinamik" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Permanent" msgstr "Kalıcı" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "

Kural Türü:

\n

Gönderen:

\n

Kural gönderici dizgesiyle eşleştirilir\ntakmaad!ident@host.name

\n

İleti:

\n

Kural asıl ileti içeriğine karşı eşleştirilir

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule Type" msgstr "Kural Tipi" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Sender" msgstr "Gönderen" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Message" msgstr "İleti" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid from any host

" msgstr "

Yoksayma kuralı:

\n

Kuralın türüne bağlı olarak, metin ikisinden biri ile eşleştirilir:

\n

- ileti içeriği:

\n

Örnek:\n
\n*foobar*, foobar içeren herhangi bir metni eşleştirir

\n

- gönderici dizgesi (takmaad!ident@host.name)

\n

Örnekler:\n
\n- *@foobar.com, foobar.com sunucusundaki tüm gönderenleri eşleştirir\n
\n- aptal!.+ (RegEx - Düzenli İfade), tüm sunuculardaki aptal takma adında tüm gönderenleri eşleştirir

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Yok Sayma Kuralı Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "

Düzenli ifadeleri kullan:

\n

Etkinleştirildiğinde, kurallar düzenli ifade sözdizimini izler.

\n

Aksi takdirde, kurallar aşağıdaki özel karakterler ile eşleşmelere izin verir:

\n

*: \"herhangi bir sayıda bir karakter\" temsil eder\n
\n?: \"tam olarak bir karakter\" temsil eder

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Regular expression" msgstr "Düzenli ifade" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match

" msgstr "

Kapsam:

\n

Genel:

\n

Kural herhangi bir ağdaki herhangi bir kanal için etkindir

\n

Ağ:

\n

Aşağıdaki liste, kuralın eşleşmesi gereken ağların listesi olarak yorumlanır

\n

Kanal:

\n

Aşağıdaki liste, kuralın eşleşmesi gereken kanalların listesi olarak yorumlanır

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Scope" msgstr "Kapsam" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Global" msgstr "Evrensel" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Network" msgstr "Ağ" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Channel" msgstr "Kanal" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "

Kapsam kuralı:

\n

Bir kapsam kuralı, veya kanal isimlerinin noktalı virgül ile ayrılmış bir listesidir.

\n

Örnek:\n
\n#quassel*; #foobar\n
\n#quassel ile başlayan herhangi bir kanalda #foobar metnini eşleştirecektir

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "

Etkinleştir / Devre Dışı Bırak:

\n

Sadece etkin kurallar filtrelenir.\n
\nDinamik kurallar için devre dışı bırakmak, filtrelenmiş iletileri tekrar gösterir.

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule is enabled" msgstr "Kural etkinleştirildi" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:71 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "Etkinleştir / Devre Dışı Bırak:
Sadece etkin kurallar filtrelenir.
Dinamik kurallar için devre dışı bırakmak, filtrelenmiş iletileri tekrar gösterir" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:75 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string " "nick!ident@host.name
Example:
" "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
" "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any " "host
" msgstr "Yoksayma kuralı:
Kuralın türüne bağlı olarak, metin ikisinden biri ile eşleştirilir:

- ileti içeriği:
Örnek:
\"*foobar*\", \"foobar\" içeren herhangi bir metni eşleştirir.

- gönderici dizgesi takmaad!ident@host.name
Örnek:
\"*@foobar.com\", foobar.com sunucusundaki tüm gönderenleri eşleştirir
\"aptal!.+\" (RegEx - Düzenli İfade), tüm sunuculardaki \"aptal\" takma adında tüm gönderenleri eşleştirir
" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Sender" msgstr "Gönderene göre" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:93 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Message" msgstr "İletiye göre" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:208 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Enabled" msgstr "Etkinleştirildi" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:209 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Type" msgstr "Tür:" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:210 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Yok Sayma Kuralı Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Yeni" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Sil" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "&Edit" msgstr "&Düzenle" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Ignore List" msgstr "Listeyi Gözardı Et" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:144 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Rule already exists" msgstr "Kural zaten mevcut" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:145 #, qt-format msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "Zaten bir kural var\n\"%1\"\nLütfen başka bir kural seçin." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "" "This enables support for the Ayatana Project's application indicator " "(libindicate)." msgstr "Bu, Ayatana projesinin uygulama bildiricisi için desteği etkinleştirir (libindicate)." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Show messages in application indicator" msgstr "Mesajı açılır pencerede göster" #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 msgctxt "InputWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "White" msgstr "Beyaz" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Black" msgstr "Siyah" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark blue" msgstr "Koyu mavi" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark green" msgstr "Koyu yeşil" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Red" msgstr "Kırmızı" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark red" msgstr "Koyu kırmızı" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark magenta" msgstr "Koyu eflatun" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Orange" msgstr "Turuncu" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Yellow" msgstr "Sarı" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Green" msgstr "Yeşil" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark cyan" msgstr "Koyu eflatun" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Cyan" msgstr "Camgöbeği" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Blue" msgstr "Mavi" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Magenta" msgstr "Eflatun" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark gray" msgstr "Koyu gri" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Light gray" msgstr "Açık gri" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 ../src/qtui/inputwidget.cpp:86 msgctxt "InputWidget|" msgid "Clear Color" msgstr "Renkleri Temizle" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:133 msgctxt "InputWidget|" msgid "Focus Input Line" msgstr "Girdi satırına odaklan" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Özel Yazı Tipi:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable spell check" msgstr "Yazım denetimi etkinleştir" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable per chat history" msgstr "Sohbet geçmişini etkinleştir" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show nick selector" msgstr "Takma ad seçiciyi göster" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show style buttons" msgstr "Biçem düğmelerini göster" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "Girdi alanında Emacs tuş atamasını etkinleştirir (sınırlı)." #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Emacs key bindings" msgstr "Emacs tuş ataması" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Çok-Satırlı Düzenleme" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show at most" msgstr "Sohbet Ekranını Göster" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "lines" msgstr "satırlar" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable scrollbars" msgstr "Kaydırma çubuklarını etkinleştir" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Tab Completion" msgstr "Sekme Tamamlaması" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Completion suffix:" msgstr "Tamamlama soneki:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid ": " msgstr ": " #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Add space after nick when completing mid-sentence" msgstr "Orta cümle tamamlanırken takma isimden sonra boşluk ekle" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Input Widget" msgstr "Girdi Satırı" #: ../src/common/internalpeer.cpp:58 msgctxt "InternalPeer|" msgid "internal connection" msgstr "dahili bağlantı" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49 msgctxt "IrcConnectionWizard|" msgid "Save && Connect" msgstr "Kaydet && Bağlan" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:65 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Channel" msgstr "Kanal" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:66 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Users" msgstr "Kullanıcılar" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:67 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Topic" msgstr "Konu" #: ../src/client/networkmodel.cpp:914 msgctxt "IrcUserItem|" msgid " is away" msgstr "%1 is away: \"%2\"" #: ../src/client/networkmodel.cpp:929 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "idling since %1" msgstr "%1 süresinden beri boşta" #: ../src/client/networkmodel.cpp:932 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "login time: %1" msgstr "giriş zamanı: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:935 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "server: %1" msgstr "sunucu: %1" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Özel Yazı Tipi:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Show icons" msgstr "Simgeleri göster" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat List" msgstr "Sohbet Listesi" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Araç ipucunda konuyu göster" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Fare tekeri seçilmiş sohbeti değiştirir" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Use Custom Colors" msgstr "Özel Renkleri Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Standard:" msgstr "Standart:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive:" msgstr "Etkin değil:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages:" msgstr "Okunmamış iletiler:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight:" msgstr "Vurgula:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity:" msgstr "Diğer etkinlik:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Özel Takma Ad Listesi Renkleri" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Online:" msgstr "Çevrimiçi:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Away:" msgstr "Dışarıda:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Sohbet & Takma Ad Listeleri" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:34 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Network" msgstr "Ağ" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive" msgstr "Etkin değil" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Normal" msgstr "Normal" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages" msgstr "Okunmamış iletiler" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Vurgula" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity" msgstr "Diğer etkinlik" #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:130 #, qt-format msgctxt "KNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "" msgstr[1] "%n bekleyen vurgu" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:80 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "Bastığınız tuş Qt tarafından desteklenmiyor." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:81 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "Unsupported Key" msgstr "Desteklenmeyen Tuş" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:176 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "Düğmeye basın ve programda istediğiniz kısayolu girin.\nÖrneğin Ctrl+a için Ctrl tuşunu basılı tutun ve a'ya basın." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key" msgid "Meta" msgstr "Üst" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:275 msgctxt "KeySequenceWidget|Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "Ctrl" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:276 msgctxt "KeySequenceWidget|Alt key" msgid "Alt" msgstr "Alt" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:277 msgctxt "KeySequenceWidget|Shift key" msgid "Shift" msgstr "Shift" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:281 msgctxt "" "KeySequenceWidget|What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "Girdi Satırı" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:288 msgctxt "KeySequenceWidget|No shortcut defined" msgid "None" msgstr "Yok" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:383 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:389 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Shortcut Conflict" msgstr "Kısayol" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:384 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "Zaten bir kural var\n\"%1\"\nLütfen başka bir kural seçin." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "\"%1\" kısayolu aşağıdaki işlem için atanan kısayolla belirsiz:" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:392 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "Seçili işleme bu kısayolu tekrar atamak istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:395 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Reassign" msgstr "Tekrar Ata" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:175 msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Invalid handshake message!" msgstr "Geçersiz el sıkışma iletisi!" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:246 #, qt-format msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Unknown protocol message of type %1" msgstr "Bilinmeyen %1 protokol ileti türü" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:295 #, qt-format msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "Quassel Çekirdek Sürüm %1
İnşa: %2
Up %3d%4h%5m (şu kadar zamandır: %6)" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:358 msgctxt "MainWin|" msgid "General" msgstr "Genel" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:360 msgctxt "MainWin|" msgid "&Connect to Core..." msgstr "&Çekirdeğe Bağlan..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:362 msgctxt "MainWin|" msgid "&Disconnect from Core" msgstr "&Çekirdekle Bağlantıyı Kes" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:364 msgctxt "MainWin|" msgid "Core &Info..." msgstr "Çekirdek &Bilgisi..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:366 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Networks..." msgstr "A&ğları Yapılandır..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:369 msgctxt "MainWin|" msgid "&Quit" msgstr "&Çık" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "Sohbet Listelerini &Yapılandır..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:376 msgctxt "MainWin|" msgid "&Lock Layout" msgstr "Arayüzü &Kilitle" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Search Bar" msgstr "&Arama Çubuğunu Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:382 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Away Log" msgstr "Dışarıda Kayıtları" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:384 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Menubar" msgstr "&Menü Çubuğunu Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Status &Bar" msgstr "&Durum Çubuğunu Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393 msgctxt "MainWin|" msgid "&Full Screen Mode" msgstr "&Tam Ekran Kipi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:400 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "&Kısayolları Yapılandır..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:406 ../src/qtui/mainwin.cpp:410 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Quassel..." msgstr "Quasseli &Yapılandır..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416 msgctxt "MainWin|" msgid "&About Quassel" msgstr "Quassel &Hakkında" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:421 msgctxt "MainWin|" msgid "About &Qt" msgstr "&Qt Hakkında" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:425 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "&NetworkModel Hata Ayıkla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:427 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "Hata Ayıklama &TamponGörünümKaplaması" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:429 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &MessageModel" msgstr "&MessageModel Hata Ayıkla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:431 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &HotList" msgstr "&Log Hata Ayıkla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:433 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &Log" msgstr "&Log Hata Ayıkla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:435 msgctxt "MainWin|" msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Özel biçem deposunu kullan" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:438 msgctxt "MainWin|" msgid "Hide Current Buffer" msgstr "Geçerli Tamponu Gizle" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:442 msgctxt "MainWin|" msgid "Navigation" msgstr "Organizasyon:" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:444 msgctxt "MainWin|" msgid "Jump to hot chat" msgstr "Canlı sohbete atla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:456 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #0" msgstr "Hızlı Erişim #0 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:458 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #1" msgstr "Hızlı Erişim #1 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #2" msgstr "Hızlı Erişim #2 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:462 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #3" msgstr "Hızlı Erişim #3 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:464 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #4" msgstr "Hızlı Erişim #4 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:466 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #5" msgstr "Hızlı Erişim #5 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:468 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #6" msgstr "Hızlı Erişim #6 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:470 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #7" msgstr "Hızlı Erişim #7 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:472 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #8" msgstr "Hızlı Erişim #8 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:474 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #9" msgstr "Hızlı Erişim #9 Ayarla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #0" msgstr "Hızlı Erişim #0" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:479 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #1" msgstr "Hızlı Erişim #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:481 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #2" msgstr "Hızlı Erişim #2" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:483 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #3" msgstr "Hızlı Erişim #3" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:485 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #4" msgstr "Hızlı Erişim #4" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:487 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #5" msgstr "Hızlı Erişim #5" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:489 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #6" msgstr "Hızlı Erişim #6" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:491 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #7" msgstr "Hızlı Erişim #" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:493 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #8" msgstr "Hızlı Erişim #8" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:495 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #9" msgstr "Hızlı Erişim #9" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:499 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Next Chat List" msgstr "Sohbet :Listesini Sil?" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:501 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Previous Chat List" msgstr "Önceki Sohbet Listesini Etkinleştir" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:503 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Next Chat" msgstr "Sohbete Git" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:505 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Previous Chat" msgstr "Sohbete Git" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:514 msgctxt "MainWin|" msgid "&File" msgstr "&Dosya" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:527 msgctxt "MainWin|" msgid "&Networks" msgstr "&Ağ" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:533 msgctxt "MainWin|" msgid "&View" msgstr "&Görünüm" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:534 msgctxt "MainWin|" msgid "&Chat Lists" msgstr "&Sohbet Listeleri" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:536 msgctxt "MainWin|" msgid "&Toolbars" msgstr "&Araç Çubukları" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:550 msgctxt "MainWin|" msgid "&Settings" msgstr "&Ayarlar" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:559 msgctxt "MainWin|" msgid "&Help" msgstr "&Yardım" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:567 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug" msgstr "Hata Ayıkla" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:843 msgctxt "MainWin|" msgid "Nicks" msgstr "Takma Adlar" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:852 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Nick List" msgstr "Takma Ad Listesini Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:865 msgctxt "MainWin|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Sohbet Ekranı" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:877 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Sohbet Ekranını Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:883 msgctxt "MainWin|" msgid "Inputline" msgstr "Girdi Satırı" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:892 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Input Line" msgstr "Girdi Satırını Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:907 msgctxt "MainWin|" msgid "Topic" msgstr "Konu" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:919 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Topic Line" msgstr "Konu Satırını Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1013 msgctxt "MainWin|" msgid "Main Toolbar" msgstr "Ana Araç Çubuğu" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1058 msgctxt "MainWin|" msgid "Connected to core." msgstr "Çekirdeğe bağlandı." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1157 msgctxt "MainWin|" msgid "Not connected to core." msgstr "Çekirdeğe bağlı değil." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgctxt "MainWin|" msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Şifrelenmemiş Bağlantı" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 msgctxt "MainWin|" msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "İstemciniz SSL şifrelemeyi desteklemiyor" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1177 ../src/qtui/mainwin.cpp:1187 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "Şifre benzeri hassas bilgileriniz Quassel çekirdeğinize şifresiz gönderilecektir." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgctxt "MainWin|" msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "Çekirdeğiniz SSL şifrelemeyi desteklemiyor" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1203 ../src/qtui/mainwin.cpp:1224 msgctxt "MainWin|" msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Güvenilmeyen Güvenlik Sertifikası" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1204 #, qt-format msgctxt "MainWin|" msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "%1 tarafından sağlanan SSL sertifikasına aşağıdaki sebeplerden dolayı güvenilemiyor:" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1207 msgctxt "MainWin|" msgid "Continue" msgstr "Devam Et" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1208 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Certificate" msgstr "Sertifika Göster" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1225 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "Bu sertifikayı bir daha sorulmamak üzere sonsuza kadar kabul etmek ister misiniz?" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1227 msgctxt "MainWin|" msgid "Current Session Only" msgstr "Sadece Geçerli Oturum" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1228 msgctxt "MainWin|" msgid "Forever" msgstr "Daima" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1239 msgctxt "MainWin|" msgid "Core Connection Error" msgstr "Çekirdek Bağlantı Hatası" #: ../src/client/messagemodel.cpp:404 #, qt-format msgctxt "MessageModel|" msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Arka günlükten %2:%3 tamponu için %1 ileti talep ediliyor" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Receiving Backlog" msgstr "Arka Günlük Alınıyor" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:718 #, qt-format msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Do you really want to paste %n line(s)?" msgid_plural "Do you really want to paste %n line(s)?" msgstr[0] "Gerçekten %n satırı yapıştırmak istiyor musunuz?" msgstr[1] "Gerçekten %n satırı yapıştırmak istiyor musunuz?" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:727 msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Paste Protection" msgstr "Yapıştırma Koruması" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Ağ Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use preset:" msgstr "Hazır ayar kullan:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manually specify network settings" msgstr "Ağ ayarlarını elle belirt" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manual Settings" msgstr "Manuel Ayarlar" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Network name:" msgstr "Ağ adı:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Sunucu adresi:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Port:" msgstr "Port:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server password:" msgstr "Sunucu parolası:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use secure connection" msgstr "Güvenli bağlantı kullan" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "İletişim Kutusu" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Please enter a network name:" msgstr "Lütfen bir ağ adı girin:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:840 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Ağ Ekle" #: ../src/client/networkmodel.cpp:213 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Server: %1" msgstr "Sunucu: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:214 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Users: %1" msgstr "Kullanıcılar: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:217 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Gecikme: %1 ms" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Chat" msgstr "Sohbet" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Topic" msgstr "Konu" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Nick Count" msgstr "Takma Ad Sayısı" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:177 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Aşağıdaki tamponu kalıcı olarak silmek istiyor musunuz?" msgstr[1] "Aşağıdaki tamponları kalıcı olarak silmek istiyor musunuz?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:190 #, qt-format msgctxt "NetworkModelController|" msgid "...and %1 more

" msgstr "...ve %1 fazlası

" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:191 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "Not: Bu işlem tüm arka günlük verileri de dahil olmak üzere tüm ilgili verileri çekirdeğinizin veritabanından silecek ve bu işlem geri alınamaz." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:193 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "
Etkin kanal arabellekleri silinemez, lütfen önce kanaldan ayrılın." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:195 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Arabellekleri kalıcı olarak sileyim mi?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:530 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Join Channel" msgstr "Kanala Katıl" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:533 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Network:" msgstr "Ağ:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:535 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Channel:" msgstr "Kanal:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:537 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Password:" msgstr "Parola:" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:158 msgctxt "NetworkPage|" msgid "Setup Network Connection" msgstr "Ağ Bağlantısını Ayarla" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "&Yeniden Adlandır..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "&Ekle..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Sil" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Network Details" msgstr "Ağ Detayları" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Identity:" msgstr "Kimlik:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Servers" msgstr "Sunucular" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Manage servers for this network" msgstr "Bu ağ için sunucuları düzenle" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Edit..." msgstr "&Düzenle..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Listede yukarı taşı" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Listede aşağı taşı" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands" msgstr "Komutlar" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "Bir sunucuya bağlantıktan sonra otomatik kimlik bilgisi veya çeşitli komutları çalıştırmak üzere yapılandır" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Bağlanırken işletilecek komutlar:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!" msgstr "Bağlantıdan sonra işletilecek IRC komutların listesini belirtin.\nQuassel IRC kanallara otomatik olarak bağlanır, bu yüzden /join komutunu yazmanıza gerek yok!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Bağlantı" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "Bağlantı başarısız olursa IRC ağına otomatik olarak yeniden bağlan" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Otomatik Yeniden Bağlanma" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Wait" msgstr "Bekle" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid " s" msgstr " s" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "between retries" msgstr "Deneme sayısı:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Number of retries:" msgstr "Deneme sayısı:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Sınırsız" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "Yeniden bağlanma sonrası tüm kanallara tekrar katıl" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Auto Identify" msgstr "Otomatik tanı" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Service:" msgstr "Servis:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Password:" msgstr "Parola:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use SASL Authentication" msgstr "SASL Kimlik Doğrulaması Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Account:" msgstr "Hesap:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:635 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "

Note: because" " the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be " "used.

" msgstr "

Not: kimlik ssl sertifikası ayarladığından dolayı, SASL EXTERNAL kullanılacak.

" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Encodings" msgstr "Kodlamalar" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:662 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic " "reconnect" msgstr "Mesaj kodlamaları ve otomatik yeniden bağlanma gibi gelişmiş ayarları yapılandır" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:671 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Gelen ve giden mesajlar için kodlamaları kontrol et" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:674 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Özel Kodlama Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:685 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:705 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "Giden mesajlarınızın kodlamasını belirtin.\nUTF-8 çoğu ağ için en uygun tercihtir." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:689 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Send messages in:" msgstr "Mesajları yolla:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:716 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:736 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "Utf8 ile kodlanmış gelen iletiler bu şekilde ele alınacaktır.\nBu ayar, Utf8 olmayan iletilerin kodlamasını tanımlar." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:720 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Receive fallback:" msgstr "Geri düşüm al:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:747 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:761 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "Kontrol mesajlarının, takma adların ve sunucu adlarının nasıl kodlanacağını belirler.\n*Gerçekten* ne yapıyor olduğunuzu bilmiyorsanız, ISO-8859-1 olarak bırakın!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Server encoding:" msgstr "Sunucu kodlaması:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Networks" msgstr "Ağ" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:184 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Değişikliklerinizin uygulanabilmesi için aşağıdaki problemlerin çözülmesi gerekli:
   " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:185 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  • All networks need at least one server defined
  • " msgstr "
  • Tüm ağlarda en az bir sunucu tanımlı olması gerekir
  • " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:186 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:187 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Geçersiz Ağ Ayarlarsı" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:650 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Delete Network?" msgstr "Ağı Sil?" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:651 #, qt-format msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "\"%1\" ağını ve ilgili tüm ayarları gerçekten silmek istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Edit Nickname" msgstr "Takma Ad Düzenle" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Lütfen geçerli bir takma ad girin:" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "Geçerli bir takma ad İngiliz alfabesindeki harfleri, sayıları ve {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ - özel karakterlerini içerebilir." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:480 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Add Nickname" msgstr "Takma Ad Ekle" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Notifications" msgstr "Bildirimler" #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:188 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Select Audio File" msgstr "Ses Dosyası Seçin" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Play a sound" msgstr "Ses çal" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "Seçilen sesi dinle" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Select the sound file to play" msgstr "Oynatılacak ses dosyası seç" #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:72 msgctxt "PostgreSqlStorage|" msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:95 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "%2 tampon için %1 arka günlük iletisine kadar talep ediliyor" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:122 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Tüm okunmamış arka günlük iletilerinin %1 tanesine kadar talep ediliyor (ve ek olarak %2)" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:142 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "%2 tampon için toplam %1 okunmamış arka günlük iletisine kadar talep ediliyor" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgctxt "QObject|" msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Quassel IRC Programına Hoş Geldiniz" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgctxt "QObject|" msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "Bu sihirbaz öntanımlı kimliğinizi ve IRC ağ bağlantınızı ayarlamanıza yardımcı olacak.
Bu sadece temel ayarları içerir. Bu sihirbazı herhangi bir anda iptal edip, daha ayrıntılı değişiklikler için ayarlar iletişim penceresini kullanabilirsiniz." #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:128 ../src/uisupport/qssparser.cpp:178 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:334 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:147 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Geçersiz dinleme adresi %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Bilinmeyen palet görev adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:204 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:248 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message type in %1" msgstr "%1'de geçersiz ileti türü" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:257 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid condition %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:269 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Geçersiz ileti etiketi: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:281 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "Geçersiz gönderici kodlama niteliği: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285 msgctxt "QssParser|" msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "Gönderici anahtarı en fazla \"0x0f\" olabilir!" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:301 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:309 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Geçersiz IRC renk niteliği (00 ile 0f arasında olmalı): %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:318 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Ele alınmamış durum: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:349 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Geçersiz dinleme adresi %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:368 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Geçersiz dinleme adresi %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:384 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Geçersiz dinleme adresi %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:438 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:444 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Bilinmeyen SohbetSatır özelliği: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:468 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Geçersiz palet renk görev niteliği: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:475 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Bilinmeyen palet renk görevi: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:482 ../src/uisupport/qssparser.cpp:505 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:527 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:491 ../src/uisupport/qssparser.cpp:513 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:537 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "%1'de geçersiz ileti türü" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:646 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Geçersiz biçim adı: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:687 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Geçersiz yazı tipi biçem niteliği: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:702 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Geçersiz yazı tipi ağırlık niteliği: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:714 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Geçersiz yazı tipi niteliği: %1" #: ../src/common/util.cpp:169 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "year" msgstr "yıl" #: ../src/common/util.cpp:170 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "day" msgstr "gün" #: ../src/common/util.cpp:171 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "h" msgstr "s" #: ../src/common/util.cpp:172 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "min" msgstr "dk" #: ../src/common/util.cpp:173 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "sec" msgstr "sn" #: ../src/client/networkmodel.cpp:482 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "Query with %1" msgstr "%1 ile konuş" #: ../src/client/networkmodel.cpp:500 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "idling since %1" msgstr "%1 süresinden beri boşta" #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "login time: %1" msgstr "giriş zamanı: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "server: %1" msgstr "sunucu: %1" #: ../src/qtui/ui/receivefiledlg.ui:14 msgctxt "ReceiveFileDlg|" msgid "Incoming File Transfer" msgstr "Gelen Dosya Aktarımı" #: ../src/qtui/receivefiledlg.cpp:35 #, qt-format msgctxt "ReceiveFileDlg|" msgid "%1 wants to send you a file:
%2 (%3 bytes)" msgstr "%1 size bir dosya göndermek istiyor:
%2 (%3 bayt)" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Sync With Core" msgstr "Çekirdek ile Senkronize Ol" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Çekirdek ile veriler senkronize oluyor, lütfen bekleyin..." #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Abort" msgstr "Vazgeç" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "İletişim Kutusu" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server Info" msgstr "Sunucu Bilgisi" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Sunucu adresi:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Port:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Parola:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use SSL" msgstr "SSL Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Advanced" msgstr "Gelişmiş" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSL Version:" msgstr "SSL Sürümü:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "SSLv3 desteklemeyen bir sunucuya bağlanmadığınız sürece değiştirmeyin!" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (öntanımlı)" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Vekil Sunucu Kullan" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Vekil Sunucu Tipi:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Host:" msgstr "Vekil Sunucu:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "localhost" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Username:" msgstr "Vekil Sunucu Kullanıcı adı:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Password:" msgstr "Vekil Sunucu Parolası:" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Quassel'i Yapılandır" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:111 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Settings" msgstr "Ayarlar" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:121 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Save changes" msgstr "Değişiklikleri kaydet" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "Mevcut yapılandırma sayfasında kaydedilmemiş değişiklikler var. Bu değişiklikleri uygulamak ister misiniz?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:136 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:140 #, qt-format msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "%1 Yapılandır" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Ayarları Yeniden Yükle" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Bu sayfadaki değişikliklerinizi geri alarak, ayarlarınızı yeniden yüklemek istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Öntanımlıları Yeniden Yükle" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Bu sayfa için öntanımlı değerleri geri yüklemek istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Quassel'i Yapılandır" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Settings" msgstr "Ayarlar" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:39 #, qt-format msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "%1 Yapılandır" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Ayarları Yeniden Yükle" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Bu sayfadaki değişikliklerinizi geri alarak, ayarlarınızı yeniden yüklemek istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Öntanımlıları Yeniden Yükle" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Bu sayfa için öntanımlı değerleri geri yüklemek istiyor musunuz?" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:121 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Action" msgstr "Eylem" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:123 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Shortcut" msgstr "Kısayol" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Search:" msgstr "Arama:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "Seçilen Eylem İçin Kısayol" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Default:" msgstr "Öntanımlı:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:99 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:111 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Yok" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Custom:" msgstr "Özel:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcuts" msgstr "Kısayollar" #: ../src/common/signalproxy.cpp:758 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Disconnecting" msgstr "Bağlantı kesiliyor" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Network name:" msgstr "Ağ adı:" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Yapılandırdığınız IRC ağının adı" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Servers" msgstr "Sunucular" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Bu ağa ait IRC sunucularının bir listesi" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Edit this server entry" msgstr "Bu sunucu girdisini düzenle" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Edit..." msgstr "&Düzenle..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Add another IRC server" msgstr "Başka bir IRC sunucusu ekle" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Add..." msgstr "&Ekle..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Bu sunucu girdisini listeden kaldır" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "De&lete" msgstr "&Sil" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Listede yukarı taşı" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Listede aşağı taşı" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Kanallara Otomatik Olarak Katıl" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "Ağa bağlandıktan sonra otomatik olarak katılacağınız IRC kanallarının bir listesi" #: ../src/qtui/snorenotificationbackend.cpp:60 #: ../src/qtui/snorenotificationbackend.cpp:104 msgctxt "SnoreNotificationBackend|" msgid "Private Message" msgstr "Özel Mesaj" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:29 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Snore" msgstr "Horlama" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:41 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Backend:" msgstr "Arka Uç:" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:64 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Timeout:" msgstr "Zaman Aşımı:" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:80 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid " s" msgstr " s" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:96 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "0 means infinite" msgstr "0, sonsuz" #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:60 msgctxt "SqliteStorage|" msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "SQLite, herhangi bir ayarlama gerektirmeyen dosya tabanlı bir veritabanı motorudur. Ağ yardımıyla erişim gerektirmeyen küçük ve orta boyutlu veritabanları için uygundur. Eğer Quassel Çekirdeğinin, verilerini çalıştığı aynı makineye kaydetmesini istiyor ve çekirdeğinizi sadece birkaç kullanıcının kullanmasını bekliyorsanız SQLite kullanın." #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Security Information" msgstr "Güvenlik Bilgisi" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Sunucu Adı:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "IP address:" msgstr "IP adresi:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Encryption:" msgstr "Şifreleme:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Protocol:" msgstr "Protokol:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Certificate chain:" msgstr "Sertifika zinciri:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Subject" msgstr "Konu" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Common name:" msgstr "Ortak ad:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organization:" msgstr "Kurum:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organizational unit:" msgstr "Kurum:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Country:" msgstr "Ülke:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "State or province:" msgstr "Eyalet veya il:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Locality:" msgstr "Semt:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Issuer" msgstr "Yayıncı" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Validity period:" msgstr "Geçerlilik süresi:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "MD5 digest:" msgstr "MD5 özeti:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "SHA1 digest:" msgstr "SHA1 özeti:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Trusted:" msgstr "Güvenilir:" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Yes" msgstr "Evet" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "No, for the following reasons:
  " msgstr "Aşağıdaki sebeplerden dolayı, hayır:
   " #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:80 #, qt-format msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "%1 to %2" msgstr "%1 kullanıcısından %2 kullanıcısına" #: ../src/client/networkmodel.h:150 msgctxt "StatusBufferItem|" msgid "Status Buffer" msgstr "Durum Arabelleği" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:68 ../src/qtui/systemtray.cpp:101 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Minimize" msgstr "&Küçült" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:103 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Restore" msgstr "&Geri Yükle" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:142 #, qt-format msgctxt "SystrayNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "%n bekleyen vurgu" msgstr[1] "%n bekleyen vurgu" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:156 msgctxt "SystrayNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Show a message in a popup" msgstr "Mesajı açılır pencerede göster" #: ../src/uisupport/tabcompleter.cpp:52 msgctxt "TabCompleter|" msgid "Tab completion" msgstr "Sekme Tamamlaması" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:83 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Görev çubuğu girdisini işaretle, zaman aşımı:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:85 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Görev çubuğu girdisini işaretle, zaman aşımı:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:93 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Unlimited" msgstr "Sınırsız" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:94 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid " seconds" msgstr " saniye" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Bağlan" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to IRC" msgstr "IRC'ye Bağlan" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Bağlantıyı Kes" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from IRC" msgstr "IRC bağlantısını kes" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Ayrıl" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Seçili kanaldan çık" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Katıl" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join a channel" msgstr "Bir kanala katıl" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Query" msgstr "Sorgula" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Start a private conversation" msgstr "Özel bir konuşma başlat" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Whois" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Request user information" msgstr "Kullanıcı bilgisi iste" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Op" msgstr "Op" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Kullanıcıya ses ver" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Deop" msgstr "Deop" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Kullanıcıdan operatör yetkilerini al" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Voice" msgstr "Ses" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give voice to user" msgstr "Kullanıcıya ses ver" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Devoice" msgstr "Ses" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take voice from user" msgstr "Kullanıcıya ses ver" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick" msgstr "Tekmele" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove user from channel" msgstr "Kullanıcıyı kanaldan çıkar" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban" msgstr "Yasakla" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban user from channel" msgstr "Kullanıcıyı kanaldan yasakla" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick/Ban" msgstr "At/Yasakla" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Kullanıcıyı kanaldan çıkar ve yasakla" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to all" msgstr "Tümüne bağlan" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from all" msgstr "Tüm bağlantıları kes" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 msgctxt "TopicWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgctxt "TopicWidget|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:120 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Users: %1" msgstr "Kullanıcılar: %1" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:121 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Gecikme: %1 ms" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Özel Yazı Tipi:" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "İçeriklerin sığması için dinamik olarak boyutlandır" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "On hover only" msgstr "Sadece üzerine gelindiğinde" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Arayüz" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Topic Widget" msgstr "Konu Değişimi" #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ---------- #. Invite Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:665 ../src/uisupport/uistyle.cpp:668 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:709 ../src/uisupport/uistyle.cpp:712 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:724 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:758 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%1" msgstr "%1" #. Action Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:671 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:675 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "%DN%1%DN olarak biliniyorsunuz" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:676 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN şimdi %DN%2%DN olarak biliniyor" #. Mode Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:680 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Kullanıcı modu: %DM%1%DM" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:681 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "%DN%2%DN tarafından, %DM%1%DM kipi" #. Join Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:685 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH %DC%4%DC kanala katıldı" #. Part Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:688 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH %DC%4%DC kanalını terketti" #. Quit Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:693 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH çıktı" #. Kick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:701 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN, %DN%2%DN kullanıcısını %DC%3%DC kanalından attı" #. Day Change Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "{Day changed to %1}" msgstr "%1 ile eşitlendi" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:733 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "%DH%1%DH ve %DH%2%DH arasında ağ bölme bitti. Katılan kullanıcılar:" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:737 ../src/uisupport/uistyle.cpp:753 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN %2" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:748 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "%DH%1%DH ve %DH%2%DH arasında ağ bölme. Çıkan kullanıcılar:" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:760 ../src/uisupport/uistyle.cpp:808 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:806 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #: ../src/client/networkmodel.cpp:786 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n Sahip" msgstr[1] "%n Sahip" #: ../src/client/networkmodel.cpp:788 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n Yönetici" msgstr[1] "%n Yöneticiler" #: ../src/client/networkmodel.cpp:790 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n Operatör" msgstr[1] "%n Operatörler" #: ../src/client/networkmodel.cpp:792 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n Yarı-Op" msgstr[1] "%n Yarı-Op" #: ../src/client/networkmodel.cpp:794 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n Söz Sahibi" msgstr[1] "%n Söz Sahibi" #: ../src/client/networkmodel.cpp:796 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n Kullanıcı" msgstr[1] "%n Kullanıcı"