# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # # Jure Repinc , 2009. msgid "" msgstr "" "X-Virgin-Header: remove this line if you change anything in the header.\n" "X-Language: sl\n" "Last-Translator: Jure Repinc \n" "PO-Revision-Date: 2009-11-22 19:25+0100\n" "Project-Id-Version: \n" "Language-Team: Slovenian \n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "X-Generator: Lokalize 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || " "n%100==4 ? 3 : 0);\n" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32 msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "" "Različica: %1
Različica protokola: %2
Zgrajeno: %3" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46 msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©2005-2009 by the " "Quassel Project
http://quassel-irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is " "dual-licensed under GPLv2 and GPLv3.
Most icons " "are © by the Oxygen Team " "and used under the LGPL.

Please use " "http://bugs.quassel-irc.org to " "report bugs." msgstr "" "Moderen, porazdeljen odjemalec za IRC

©2005-2009 projekt " "Quassel
quassel-irc.org
#quassel na Freenode

Quassel IRC je izdan " "pod pogoji licenc GPLv2 in GPLv3.
Večina ikon " "je © s strani ekipe Oxygen " "in uporabljenih pod pogoji LGPL.

Za poročanje " "o napakah obiščite stran bugs.quassel-irc.org." #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Quassel IRC v glavnem razvijajo:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77 msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "" "Radi bi se zahvalili sledečim sodelavcem (v abecednem vrstnem redu) in vsem, " "ki smo jih pozabili omeniti tu:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:128 msgid "" "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for " "the original Quassel icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for " "creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as " "Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for " "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "" "Posebno zahvalo si zaslužijo:
 John \"nox\" Hand
za " "originalno ikono za Quassel - Vse-vidno oko
 Ekipa Oxygen
za " "izdelavo vse grafike, ki jo vidite v Quassel
 Qt Software, nekdaj znani kot " "Trolltech
za izdelavo Qt in Qtopia ter sponzoriranje razvoja " "QuasselTopia z Greenphone in ostalim
 Nokia
za nadaljnji razvoj Qt " "in za sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi N810
" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgid "About Quassel" msgstr "O Quassel" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgid "" "\n" "

Quassel " "IRC

" msgstr "" "\n" "

Quassel " "IRC

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, " "Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "" "\n" "

Različica " "0.2.0-pre, gradnja >= 474 (2008-02-08)

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgid "&About" msgstr "&O" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgid "A&uthors" msgstr "A&vtorji" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgid "&Contributors" msgstr "&Sodelavci" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgid "&Thanks To" msgstr "&Zahvale" #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112 msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "" "Nameščena shema (različica %1) ni ažurna. Nadgradnja na različico %2 ..." #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114 msgid "Upgrade failed..." msgstr "Nadgradnja ni uspela." #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55 msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "" "Bližnjica za ta psevdonim
Uporabite jo lahko kot običajen ukaz s " "poševnico.

Primer: »foo« lahko uporabite kot /foo" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59 msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special " "variables:
- $i represents the i'th parameter.
- " "$i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces.
- $i:hostname represents the hostname of the user identified by " "the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string.
- $nick your current nickname
- $channel the name of " "the selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will " "be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All " "1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "" "Niz v katerega se bo razširila bližnjica
posebne " "spremenljivke:
- $i predstavlja i-ti parameter.
- " "$i..j predstavlja s presledkom ločene parametre od i-tega do j-tega.
- $i.. predstavlja vse s presledkom ločene parametre od i-tega " "dalje.
- $i:hostname predstavlja ime gostitelja uporabnika, ki " "je določen z i-tim parametrom, oz. z *, če je neznan.
- $0 " "celoten niz
- $nick vaš trenutni vzdevek
- $channel" " ime izbranega kanala

Več ukazov lahko ločite s podpičji

Primer: »Test $1; Test $2; Test Vse $0« bo razširjeno v tri ločena " "sporočila »Test 1«, »Test 2« in »Test Vse " "1 2 3«, če uporabite /test 1 2 3" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170 msgid "Alias" msgstr "Psevdonim" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171 msgid "Expansion" msgstr "Razširitev" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgid "Aliases" msgstr "Psevdonimi" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 msgid "New" msgstr "Nov" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 msgid "Delete" msgstr "Zbriši" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:34 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:53 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:46 msgid "" msgstr "" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:151 msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Izberite datoteko s slogovno predlogo" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:20 msgid "Client Style" msgstr "Slog odjemalca" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:26 msgid "Set application style" msgstr "Nastavite slog programa" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgid "Language" msgstr "Jezik" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:42 msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Nastavite jezik programa. Potreben je ponovni zagon programa." #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:62 msgid "Use Custom Stylesheet" msgstr "Uporabi slogovno predlogo po meri" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:82 msgid "Path:" msgstr "Pot:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:108 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:51 msgid "" msgstr "" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgid "Away Log" msgstr "Dnevnik odsotnosti" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44 msgid "Show Network Name" msgstr "Prikaži ime omrežja" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49 msgid "Show Buffer Name" msgstr "Prikaži ime prikaza" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgid "Backlog" msgstr "Stara sporočila" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgid "Backlog request method:" msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Določeno število na klepet" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgid "Unread messages per chat" msgstr "Neprebranih sporočil na klepet" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgid "Globally unread messages" msgstr "Globalno neprebranih sporočil" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "" "Najpreprostejše zahtevanje. Pridobi določeno število vrstic za vsak prikaz " "klepeta." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "" "Število sporočil na prikaz, ki so zahtevana po vzpostavljeni povezavi z " "jedrom." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Začetno število starih sporočil:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. " "The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Zahteva se pridobivanje neprebranih sporočil za vsako okno s klepetom " "posebej. Lahko omejite število vrstic na klepet.\n" "\n" "Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših " "vrstic klepeta." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 msgid "Unlimited" msgstr "Neomejeno" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for " "all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or " "have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the " "fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Zahteva se pridobitev vseh sporočil, ki so novejša od najstarejšega " "neprebranega sporočila iz kateregakoli klepeta.\n" "\n" "Vedite: Ta način ni priporočljiv, če uporabljate skrite prikaze klepetov ali " "pa imate neaktivne klepete.\n" "Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno " "najhitrejši.\n" "\n" "Za boljši kontekst lahko omogočite tudi pridobivanje dodatnih starejših " "vrstic klepeta." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Največje število pridobljenih sporočil na prikaz." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgid "Limit:" msgstr "Omejitev:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "" "Število sporočil, ki naj se pridobijo poleg neprebranih sporočil. Omejitev " "tu nima veljave." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgid "Additional Messages:" msgstr "Dodatna sporočila:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Največje število sporočil, pridobljenih za vse prikaze." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "" "Število sporočil, ki se jih zahteva od jedra ob pomiku proti vrhu prikazu " "prikaza." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dinamično število starih sporočil:" #. ts-context BufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:324 msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248 msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Trajno združim prikaza?" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249 msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "" "Ali želite trajno združiti prikaz »%1« v prikaz »%2«?\n" "Tega kasneje ni moč razveljaviti!" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 msgid "Dialog" msgstr "Pogovorno okno" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Vnesite ime za seznam klepetov:" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520 msgid "Add Chat List" msgstr "Dodaj seznam klepetov" #. ts-context BufferViewFilter #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52 msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Prikaži/skrij klepete" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Seznami klepetov po meri" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 msgid "All" msgstr "Vsa" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342 msgid "Delete Chat List?" msgstr "Izbrišem seznam klepetov?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Ali res želite izbrisati seznam klepetov »%1«?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 msgid "Re&name..." msgstr "Pre&imenuj ..." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 msgid "De&lete" msgstr "&Zbriši" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 msgid "Network:" msgstr "Omrežje:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "" "Ta možnost ni na voljo, ko so vidna vsa omrežja.\n" "V tem načinu ni ločenega prikaza stanja." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgid "Chat List Settings" msgstr "Nastavitve seznama klepetov" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgid "Show status window" msgstr "Prikaži okno s stanjem" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgid "Show channels" msgstr "Prikaži kanale" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgid "Show queries" msgstr "Prikaži poizvedbe" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgid "Hide inactive chats" msgstr "Skrij neaktivne klepete" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgid "Add new chats automatically" msgstr "Samodejno dodaj nove klepete" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgid "Sort alphabetically" msgstr "Razvrsti po abecedi" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgid "Minimum Activity:" msgstr "Najmanjša aktivnost:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgid "No Activity" msgstr "Brez aktivnosti" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgid "Other Activity" msgstr "Druga aktivnost" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgid "New Message" msgstr "Novo sporočilo" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 msgid "Highlight" msgstr "Poudarek" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgid "Preview:" msgstr "Ogled:" #. ts-context BufferViewWidget #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgid "BufferView" msgstr "BufferView" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:74 msgid "Zoom In" msgstr "Povečaj" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:80 msgid "Zoom Out" msgstr "Zmanjšaj" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85 msgid "Actual Size" msgstr "Dejanska velikost" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:481 msgid "Channel %1" msgstr "Kanal %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:484 msgid "Users: %1" msgstr "Uporabniki: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:488 msgid "Mode: %1" msgstr "Način: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:499 msgid "Topic: %1" msgstr "Tema: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Ni aktiven
Za pridružitev dvo-kliknite" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:13 msgid "Channel List" msgstr "Seznam kanalov" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:37 msgid "Search Pattern:" msgstr "Iskalni vzorec:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:47 msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server." msgstr "" "Preklopi med preprostim in naprednim načinom.\n" "Napredni način omogoča pošiljanje iskalnih nizov na strežnik za IRC." #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:61 msgid "Show Channels" msgstr "Prikaži kanale" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:85 msgid "Filter:" msgstr "Filter:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:97 msgid "Errors Occured:" msgstr "Prišlo je do napake:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:131 msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "" "\n" "\n" "

SUPER ZLOBNA KATASTROFALNA NAPAKA!!11

\n" "

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgid "Chat Monitor" msgstr "Nadzorovalnik klepeta" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58 msgid "Opt In" msgstr "Vključi" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgid "Opt Out" msgstr "Izvzemi" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 msgid "Show:" msgstr "Prikaži:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239 msgid "Ignore:" msgstr "Prezri:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgid "Operation Mode:" msgstr "Način delovanja:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers " "on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will " "be ignored in chatmonitor

" msgstr "" "\n" "\n" "

Način delovanja:

\n" "

Vključi: V " "nadzorovalniku klepeta so prikazani samo prikazi, ki so na desni " "strani

\n" "

Izvzemi: Prikazi, ki so na desni " "strani, niso prikazani v nadzorovalniku klepeta

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgid "Available:" msgstr "Na voljo:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Premakni izbrane prikaze na levo" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Premakni izbrane prikaze na desno" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "" "V nadzorovalniku klepeta prikaži poudarke, četudi je izvorni prikaz " "prezrt" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Vedno prikaži poudarjena sporočila" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgid "Show own messages" msgstr "Prikaži lastna sporočila" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52 msgid "Show Own Messages" msgstr "Prikaži lastna sporočila" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59 msgid "Show Network Name" msgstr "Prikaži ime omrežja" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64 msgid "Show Buffer Name" msgstr "Prikaži ime prikaza" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71 msgid "Configure..." msgstr "Nastavi ..." #. ts-context ChatScene #: ../src/qtui/chatscene.cpp:589 msgid "Copy Selection" msgstr "Skopiraj izbor" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgid "case sensitive" msgstr "občutljivo na velikost črk" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgid "search nick" msgstr "v vzdevkih" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgid "search message" msgstr "v sporočilih" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "prezri pridružitve, zapustitve ..." #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27 msgid "Chat View" msgstr "Prikaz klepeta" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgid "Timestamp format:" msgstr "Oblika časovnega žiga:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32 msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[hh:mm:ss]" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59 msgid "Custom chat window font:" msgstr "Pisava za okno s klepetom:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Omogoči obarvano besedilo (barvne kode mIRC-a)" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:108 msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "" "Prikaži namig z ogledom spletne strani, ko miška lebdi nad spletno povezavo" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111 msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Ob lebdenju nad povezavo prikaži ogled strani" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:127 msgid "Custom Colors" msgstr "Barve po meri" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:145 msgid "Action:" msgstr "Dejanje:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:152 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:176 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:200 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:237 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:261 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:292 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:316 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:340 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:364 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:381 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:421 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:438 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:455 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:472 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:489 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:506 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:523 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:540 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:557 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:574 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:591 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:608 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:642 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:659 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:676 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:704 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:169 msgid "Timestamp:" msgstr "Časovni žig:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:193 msgid "Channel message:" msgstr "Sporočilo kanala:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:230 msgid "Highlight foreground:" msgstr "Ospredje poudarka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:254 msgid "Command message:" msgstr "Sporočilo ukaza:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:278 msgid "Highlight background:" msgstr "Ozadje poudarka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:285 msgid "Server message:" msgstr "Sporočilo strežnika:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:309 msgid "Marker line:" msgstr "Označevalna črta:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:333 msgid "Error message:" msgstr "Sporočilo napake:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:357 msgid "Background:" msgstr "Ozadje:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:401 msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Barvanje pošiljateljev" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:697 msgid "Own messages:" msgstr "Lastna sporočila:" #. ts-context Client #: ../src/client/client.cpp:270 msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Identiteta v odjemalcu že obstaja!" #. ts-context Client #: ../src/client/client.cpp:369 msgid "All Chats" msgstr "Vsi klepeti" #. ts-context ClientBacklogManager #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:153 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Obdelanih %1 sporočil v %2 sekundah." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:52 msgid "" "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, je prestaro. Razmislite o " "nadgradnji." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:77 msgid "Invalid data received from core!
Disconnecting." msgstr "" "Od jedra je bil prejet neveljaven podatek.
Prekinjam povezavo." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:102 msgid "No Host to connect to specified." msgstr "Podanega ni nobenega gostitelja za povezavo." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:111 msgid "" "This client is built without SSL Support!
Disable the usage of " "SSL in the account settings." msgstr "" "Odjemalec je bil zgrajen brez podpore za SSL.
V nastavitvah " "računa onemogočite uporabo SSL." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:195 msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
Need at " "least core/client protocol v%1 to connect." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, je prestaro.
Za " "povezavo je potreben vsaj protokol različice %1." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:219 msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to does not support " "SSL!
If you want to connect anyways, disable the usage of SSL in " "the account settings." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim se želite povezati, ne podpira SSL.
Če " "se vseeno želite povezati, v nastavitvah računa onemogočite uporabo SSL." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:248 msgid "Logging in..." msgstr "Prijavljanje ..." #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:360 msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "" "Jedro Quassel različice %1
Zgrajeno: %2
Teče %3 d %4 u %5 m (od " "%6)" #. ts-context ClientSyncer #: ../src/client/clientsyncer.cpp:404 ../src/client/clientsyncer.cpp:429 msgid "Cert Digest changed! was: %1" msgstr "Povzetek potrdila se je spremenil. Bil je: %1" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgid "Connection" msgstr "Povezava" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "Nastavitev povezave IRC" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Omogoči zaznavanje preteka časa za odziv" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgid "Ping interval:" msgstr "Čas med preverjanji:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 msgid " seconds" msgstr " s" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgid "Disconnect after" msgstr "Prekini povezavo po" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgid "missed pings" msgstr "preverjanjih brez odziva" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly " "interesting for tracking users' away status." msgstr "" "To omogoči redno posodabljanje podatkov o uporabnikih z uporabo ukaza /WHO. " "To je najbolj uporabno za spremljanje odsotnosti uporabnikov." #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Omogoči samodejno pridobivanje uporabniških podatkov" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgid "Update interval:" msgstr "Čas med posodobitvami:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Prezri kanale z več kot:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgid " users" msgstr " uporabniki" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Najkrajši čas med poizvedbami:" #. ts-context ContentsChatItem #: ../src/qtui/chatitem.cpp:594 msgid "Copy Link Address" msgstr "Skopiraj naslov povezave" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38 msgid "Connect" msgstr "Poveži se" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 msgid "Disconnect" msgstr "Prekini povezavo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41 msgid "Join" msgstr "Pridruži se" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 msgid "Part" msgstr "Zapusti" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Izbriši klepete ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgid "Go to Chat" msgstr "Pojdi na klepet" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46 msgid "Joins" msgstr "Pridružitve" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgid "Parts" msgstr "Zapustitve" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgid "Quits" msgstr "Končanja" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgid "Nick Changes" msgstr "Spremembe vzdevkov" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgid "Mode Changes" msgstr "Spremembe načina" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgid "Day Changes" msgstr "Spremembe dneva" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgid "Topic Changes" msgstr "Spremembe teme" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgid "Set as Default..." msgstr "Nastavi kot privzeto ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgid "Use Defaults..." msgstr "Uporabi privzeto ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56 msgid "Join Channel..." msgstr "Pridruži se kanalu ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58 msgid "Start Query" msgstr "Zaženi poizvedbo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgid "Show Query" msgstr "Prikaži poizvedbo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 msgid "Whois" msgstr "Kdoje" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62 msgid "Version" msgstr "Različica" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgid "Time" msgstr "Čas" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgid "Ping" msgstr "Ping" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgid "Finger" msgstr "Podrobnosti" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgid "Custom..." msgstr "Po meri ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78 msgid "Give Operator Status" msgstr "Podeli status operaterja" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgid "Take Operator Status" msgstr "Odvzemi status operaterja" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgid "Give Voice" msgstr "Daj besedo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgid "Take Voice" msgstr "Odvzemi besedo" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgid "Kick From Channel" msgstr "Brcni s kanala" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgid "Ban From Channel" msgstr "Izloči s kanala" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgid "Kick && Ban" msgstr "Brcni in izloči" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Začasno skrij klepete" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Trajno skrij klepete" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126 msgid "Ignore" msgstr "Prezri" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131 msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Dodaj pravilo za preziranje" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgid "Existing Rules" msgstr "Obstoječa pravila" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88 msgid "Show Channel List" msgstr "Prikaži seznam kanalov" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgid "Show Ignore List" msgstr "Prikaži seznam spregledanih" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102 msgid "Hide Events" msgstr "Skrij dogodke" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110 msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122 msgid "Actions" msgstr "Dejanja" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:182 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "" "Ni bilo moč inicializirati nobene hrbtenice za shranjevanje. Končujem ..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:183 msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for " "quasselcore\n" "to work." msgstr "" "Trenutno Quassel podpira SQLite3 in PostgreSQL. Za pravilno delovanje " "morate\n" "knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite ali postgres." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:232 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Kličem restoreState(), čeprav obstajajo aktivne seje!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:273 msgid "Admin user or password not set." msgstr "Skrbniški uporabnik, ali geslo zanj, ni nastavljen." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:277 msgid "Could not setup storage!" msgstr "Ni moč nastaviti shranjevanja!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:281 msgid "Creating admin user..." msgstr "Ustvarjanje skrbniškega uporabnika ..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:394 msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:402 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Odjemalce poslušam na IPv4 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:410 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv4 %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:418 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Odjemalce poslušam na IPv6 %1, vratih %2, z uporabo protokola različice %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:429 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Ni moč odpreti vmesnika IPv6 %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:437 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Neveljaven naslov za poslušanje (%1), neznan omrežni protokol" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:446 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Ni moč odpreti nobenega omrežnega vmesnika za poslušanje!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:480 msgid "Client connected from" msgstr "Odjemalec se je povezal z" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:483 msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Zapiram strežnik za osnovno nastavitev." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:502 msgid "Antique client trying to connect... refusing." msgstr "Zastarel odjemalec se poskupa povezati... Zavračam ga." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:514 msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least " "client/core protocol version %1.
Please consider upgrading your client." msgstr "" "Vaš odjemalec Quassel je prestar.
To jedro potrebuje vsaj protokol " "različice %1.
Razmislite o nadgradnji odjemalca." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:518 ../src/core/core.cpp:606 ../src/core/core.cpp:630 msgid "Client" msgstr "Odjemalec" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:518 msgid "too old, rejecting." msgstr "je prestar, zavračam ga." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:535 msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "" "Jedro Quassel različice %1
Zgrajeno: %2
Teče %3d %4u %5m (od %6)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:586 msgid "Starting TLS for Client:" msgstr "Zaganjanje TLS za odjemalca:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:604 msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "" "Odjemalec ni inicializiran.
Preden se poskusi prijaviti mora " "poslati inicializacijsko sporočilo." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:606 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "pred prijavo ni poslal inicializacijskega sporočila, zavračam ga." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:624 msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "" "Neveljavno uporabniško ime ali geslo.
Podane kombinacije " "uporabniškega imena in gesla ni moč najti v podatkovni zbirki." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:630 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)." msgstr "je uspešno inicializiran in overjen kot »%1« (uporabniški ID: %2)." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:641 msgid "Non-authed client disconnected." msgstr "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:647 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)" msgstr "" "Prekinjena povezava z neoverjenim odjemalcem. (vtičnica je že bila uničena)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:695 msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Ni bilo moč inicializirati seje za odjemalca:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:717 msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Ni bilo moč najti seje za odjemalca:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:522 msgid "Add Core Account" msgstr "Dodaj račun pri jedru" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:13 msgid "Edit Core Account" msgstr "Urejanje računa pri jedru" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:21 msgid "Account Details" msgstr "Podrobnosti računa" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:29 msgid "Account Name:" msgstr "Ime računa:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:36 msgid "Local Core" msgstr "Krajevno jedro" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:47 msgid "Hostname:" msgstr "Ime gostitelja:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:54 msgid "Port:" msgstr "Vrata:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:61 #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:144 msgid "localhost" msgstr "localhost" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:81 msgid "Use secure connection (SSL)" msgstr "Uporabi varno povezavo (SSL)" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:97 msgid "Use a proxy:" msgstr "Uporabi posrednika:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:109 msgid "Proxy Type:" msgstr "Vrsta posrednika:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:117 msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:122 msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:130 msgid "Proxy Host:" msgstr "Gostitelj posrednika:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:137 msgid "Proxy Port:" msgstr "Vrata posrednika:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:170 msgid "Proxy Username:" msgstr "Uporabniško ime posrednika:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreaccounteditdlg.ui:180 msgid "Proxy Password:" msgstr "Geslo posrednika:" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:60 msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Čarovnik za nastavitev jedra" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:82 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Jedro je bilo uspešno nastavljeno. Prijavljanje ..." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:93 msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start over." msgstr "" "Nastavitev jedra ni uspela.
%1
Kliknite Naprej, da " "začnete znova." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:108 msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "" "Prijavljeni ste v sveže nastavljeno jedro Quassel.
Ne pozabite sedaj " "nastaviti svojih identitet in omrežij." #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:21 msgid "Username:" msgstr "Uporabniško ime:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:31 msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:45 msgid "Repeat password:" msgstr "Ponovite geslo:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:59 msgid "Remember password" msgstr "Pomni geslo" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:68 msgid "" "\n" "\n" "

Note: Adding more " "users and changing your username/password is not possible via Quassel's " "interface yet.

\n" "

If you need to do these things have a look at the " "manageusers.py script which is located in the /scripts " "directory.

" msgstr "" "\n" "\n" "

Pomnite: Dodajanje novih uporabnikov ter spreminjanje " "uporabnika/gesla iz uporabniškega vmesnika Quassel še ni možno.

\n" "

Če to morate storiti, si oglejte skript " "manageusers.py, ki se nahaja v mapi /scripts.

" #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Ta čarovnik vas bo vodil skozi namestitev jedra Quassel." #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:140 msgid "Create Admin User" msgstr "Ustvari skrbniškega uporabnika" #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:141 msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "" "Najprej bomo ustvarili uporabnika pri jedru. Prvi uporabnik bo imel " "skrbniške pravice." #. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:125 msgid "Introduction" msgstr "Uvod" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:172 msgid "Select Storage Backend" msgstr "Izberite hrbtenico za shranjevanje" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:173 msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "" "Izberite hrbtenico za podatkovno zbirko, v kateri se bo shranjevala " "zgodovina sporočil in drugi podatki." #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:267 msgid "Connection Properties" msgstr "Lastnosti povezave" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:307 msgid "Storing Your Settings" msgstr "Shranjevanje nastavitev" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:308 msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "" "Vaše nastavitve so sedaj shranjene pri jedru, samodejno boste prijavljeni." #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 msgid "Storage Backend:" msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgid "Description" msgstr "Opis" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgid "Your Choices" msgstr "Vaše izbire" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgid "Admin User:" msgstr "Skrbniški uporabnik:" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgid "foo" msgstr "foo" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgid "Storage Backend:" msgstr "Hrbtenica za shranjevanje:" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgid "bar" msgstr "bar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Prosimo počakajte, da se vaše nastavitve prenesejo do jedra ..." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:190 msgid "Remove Account Settings" msgstr "Odstrani nastavitve računa" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:191 msgid "" "Do you really want to remove your local settings for this Quassel Core " "account?
Note: This will not remove or change any data on the " "Core itself!" msgstr "" "Ali res želite odstraniti svoje krajevne nastavitve za ta račun pri jedru " "Quassel.
Pomnite: s tem ne odstranite ali spremenite nobenih " "podatkov pri jedru samem!" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:242 msgid "Connect to %1" msgstr "Poveži se z %1" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:259 msgid "
Connection to %1 failed!
" msgstr "
Povezava s %1 ni uspela!
" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:272 msgid "
Errors occurred while connecting to \"%1\":
" msgstr "
Pri povezovanju s \"%1\" je prišlo do napak:
" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:309 msgid "Not connected to %1." msgstr "Brez povezave s %1." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:310 msgid "Looking up %1..." msgstr "Iskanje %1 ..." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:311 msgid "Connecting to %1..." msgstr "Povezovanje s %1 ..." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:312 msgid "Connected to %1" msgstr "Povezan na %1" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:313 msgid "Unknown connection state to %1" msgstr "Stanje povezave s %1 ni znano" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:365 msgid "Logging in..." msgstr "Prijavljanje ..." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:392 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:450 #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:263 msgid "Login" msgstr "Prijava" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:20 ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:46 msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Poveži se z jedrom Quassel" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:61 msgid "Edit..." msgstr "Urejanje ..." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:72 msgid "Add..." msgstr "Dodaj ..." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:83 msgid "Delete" msgstr "Zbriši" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:107 msgid "Use internal core" msgstr "Uporabi vgrajeno jedro" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:121 msgid "Always use this account" msgstr "Vedno uporabi ta račun" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:150 msgid "Initializing your connection" msgstr "Inicializacija povezave" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:168 msgid "Connected to apollo.mindpool.net." msgstr "Povezan z apollo.mindpool.net." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:200 msgid "" "THIS IS A PLACEHOLDER\n" "TO\n" "RESERVE\n" "SOME SPACE" msgstr "" "THIS IS A PLACEHOLDER\n" "TO\n" "RESERVE\n" "SOME SPACE" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:271 msgid "User:" msgstr "Uporabnik:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:285 msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:299 msgid "Remember" msgstr "Pomni" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:333 msgid "View SSL Certificate" msgstr "Prikaži potrdilo SSL" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:370 msgid "Add to known hosts" msgstr "Dodaj na seznam znanih gostiteljev" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:390 msgid "Continue connection" msgstr "Nadaljuj s povezovanjem" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:425 msgid "Configure your Quassel Core" msgstr "Nastavite jedro Quassel" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:431 msgid "" "The Quassel Core you are connected to is not configured yet. You may now " "launch a configuration wizard that helps you setting up your Core." msgstr "" "Jedro Quassel, s katerim ste povezani, še ni nastavljeno. Sedaj lahko " "zaženete čarovnika za nastavljanje, ki vam bo pomagal pri nastavitvi jedra." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:459 msgid "Launch Wizard" msgstr "Zaženi čarovnika" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:505 msgid "Initializing your session..." msgstr "Inicializacija seje ..." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:513 msgid "" "Please be patient while your client synchronizes with the Quassel " "Core!" msgstr "" "Prosimo potrpite, medtem ko se odjemalec usklajuje z jedrom Quassel." #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:528 msgid "Session state:" msgstr "Stanje seje:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:545 msgid "Network states:" msgstr "Stanja omrežij:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectdlg.ui:558 msgid "0/0" msgstr "0/0" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53 msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n dan" msgstr[1] "%n dni" msgstr[2] "%n dni" msgstr[3] "%n dni" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54 msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (od %4)" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgid "Core Information" msgstr "Podatki o jedru" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgid "Version:" msgstr "Različica:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgid "Uptime:" msgstr "Teče:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgid "Connected Clients:" msgstr "Povezanih odjemalcev:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgid "Build date:" msgstr "Datum gradnje:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 msgid "Close" msgstr "Zapri" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:153 msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Povezovanje ni uspelo. Prehajam na naslednji strežnik" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:161 ../src/core/corenetwork.cpp:162 msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "Povezujem se z %1:%2 ..." #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:211 msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Prekinjanje povezave ... (%1)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:211 msgid "Core Shutdown" msgstr "Zaustavitev jedra" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:307 msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Ni se moč povezati z %1 (%2)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:309 msgid "Connection failure: %1" msgstr "Neuspeh pri povezovanju: %1" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:192 msgid "Client" msgstr "Odjemalec" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:192 msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "je prekinil povezavo (uporabniški ID: %1)." #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:386 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to " "create network %1!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): med poskusom ustvarjanja omrežja %1 je bil " "prejet napačen networkId!" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:417 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): poskus ustvaritve omrežja, ki že obstaja, " "namesto tega posodabljam!" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:63 msgid "away" msgstr "odsoten" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:132 msgid "sending CTCP-%1 request" msgstr "pošiljanje zahtevka CTCP-%1" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:16 msgid "Create New Identity" msgstr "Ustvari novo identiteto" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:24 msgid "Identity name:" msgstr "Ime identitete:" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:36 msgid "Create blank identity" msgstr "Ustvari prazno identiteto" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:48 msgid "Duplicate:" msgstr "Podvoji:" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:190 msgid "Received CTCP PING request from %1" msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP PING" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:195 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "Od %1 je bil z %2 sekundnim zamikom prejet odgovor na CTCP PING" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:205 msgid "Received CTCP VERSION request by %1" msgstr "Od %1 je bil prejet zahtevek CTCP VERSION" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:208 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2" msgstr "Od %1 je bil prejet odgovor na CTCP VERSION: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:216 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2" msgstr "Od %2 je bil prejet neznan CTCP %1" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgid "BufferViews:" msgstr "Prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgid "All Networks:" msgstr "Vsa omrežja:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgid "Networks:" msgstr "Omrežja:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgid "Buffers:" msgstr "Prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgid "Removed buffers:" msgstr "Odstranjeni prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Začasno odstranjeni prikazi:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgid "Add Buffers Automatically:" msgstr "Samodejno dodaj prikaze:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgid "Hide inactive buffers:" msgstr "Skrij neaktivne prikaze:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:59 msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Dovoljene vrste prikazov:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgid "Minimum activity:" msgstr "Najmanjša aktivnost:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:62 msgid "Is initialized:" msgstr "Je inicializiran:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 #, fuzzy msgid "Overlay View" msgstr "" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 #, fuzzy msgid "Overlay Properties" msgstr "" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:13 msgid "Debug Console" msgstr "Razhroščevalna konzola" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:52 msgid "local" msgstr "krajevno" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:62 msgid "core" msgstr "jedro" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:90 msgid "Evaluate!" msgstr "Ovrednoti!" #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgid "Debug Log" msgstr "Razhroščevalni dnevnik" #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgid "Close" msgstr "Zapri" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:19 msgid "Desktop Notification (via D-Bus)" msgstr "Obvestila za namizje (prek D-Bus)" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:33 msgid "Timeout:" msgstr "Potek:" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:46 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:76 msgid "Position hint:" msgstr "Položaj:" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:86 #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:102 msgid " px" msgstr " pik" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:89 msgid "X: " msgstr "Vodoravno:" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:105 msgid "Y: " msgstr "Navpično:" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:130 msgid "Queue unread notifications" msgstr "Neprebrana obvestila postavi v čakalno vrsto" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:45 msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Neveljaven ukazni niz za /exec: %1" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:53 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Ime »%1« ni veljavno: ../ in ..\\ nista dovoljena." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:64 msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Ni bilo moč najti skripta »%1«" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:82 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Skript »%1« se je sesul z izhodno kodo %2." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:98 msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Skript »%1« se ni mogel zagnati." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:100 msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Skript »%1« je povzročil napako %2." #. ts-context FontSelector #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31 msgid "Choose..." msgstr "Izbor ..." #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:20 msgid "Show System Tray Icon" msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:29 msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Gumb za zapiranje skrije v sistemsko vrstico" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:39 msgid "Tray Icon" msgstr "Ikona v sistemski vrstici" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:45 msgid "Show system tray icon" msgstr "Prikaži ikono v sistemski vrstici" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:58 msgid "Message Redirection" msgstr "Preusmerjanje sporočil" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:64 msgid "User Notices:" msgstr "Uporabniške opombe:" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:107 msgid "Server Notices:" msgstr "Strežniške opombe:" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:121 msgid "Default Target" msgstr "Privzeti cilj" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:128 msgid "Status Window" msgstr "Okno s stanjem" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:135 msgid "Current Chat" msgstr "Trenutni klepet" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.ui:142 msgid "Errors:" msgstr "Napake:" #. ts-context GeneralSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/generalsettingspage.cpp:28 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32 msgid "Highlight" msgstr "Poudarek" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159 msgid "this shouldn't be empty" msgstr "to ne sme biti prazno" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45 msgid "highlight rule" msgstr "pravilo poudarjanja" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19 msgid "Custom Highlights" msgstr "Poudarjanje po meri" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37 msgid "RegEx" msgstr "Reg. izr." #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42 msgid "CS" msgstr "VČ" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47 msgid "Enable" msgstr "Omogoči" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55 msgid "Add" msgstr "Dodaj" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62 msgid "Remove" msgstr "Odstrani" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85 msgid "Highlight Nicks" msgstr "Poudari vzdevke" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91 msgid "All nicks from identity" msgstr "Vse vzdevke iz identitete" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98 msgid "Current nick" msgstr "Trenutni vzdevek" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108 msgid "None" msgstr "Nobenega" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115 msgid "Case sensitive" msgstr "Občutljivo na velikost črk" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgid "Identities" msgstr "Identitete" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178 msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" "Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti sledeče " "težave:
   " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179 msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Vse identitete morajo imeti nastavljeno ime
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180 msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Vsaka identiteta mora imeti določen vsaj en vzdevek
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181 msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Za vsako identiteto morate nastaviti pravo ime
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182 msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Za vsako identiteto morate nastaviti ident
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183 msgid "
  " msgstr "
" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184 msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Vsaj ena identiteta ni veljavna" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310 msgid "Delete Identity?" msgstr "Zbrišem identiteto?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Ali res želite zbrisati identiteto »%1«?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 msgid "Rename Identity" msgstr "Preimenuj identiteto" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Vnesite novo ime identitete »%1«!" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgid "Add Identity" msgstr "Dodaj identiteto" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgid "Add..." msgstr "Dodaj ..." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgid "Remove Identity" msgstr "Odstrani identiteto" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:150 msgid "" msgstr "" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:122 msgid "Quassel IRC User" msgstr "Uporabnik Quassel IRC" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:156 msgid "Gone fishing." msgstr "Odšel sem ribarit." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:160 msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Ni me tu. Ne, res, ni me tu!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:163 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Vsi odjemalci Quassel so izginili z obličja Zemlje ..." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:166 msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Otroški vrtec je drugje!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:167 ../src/common/identity.cpp:168 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Klepetajte udobno. Kjerkoli." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:398 msgid "Advanced" msgstr "Napredno" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290 msgid "Load a Key" msgstr "Naloži ključ" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:604 msgid "No Key loaded" msgstr "Naložen ni noben ključ" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:624 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:722 msgid "Load" msgstr "Naloži" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322 msgid "RSA" msgstr "RSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325 msgid "DSA" msgstr "DSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369 msgid "Clear" msgstr "Počisti" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340 msgid "Load a Certificate" msgstr "Naloži potrdilo" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:662 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:696 msgid "No Certificate loaded" msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:29 msgid "General" msgstr "Splošno" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:37 msgid "Real Name:" msgstr "Pravo ime:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:44 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois (kdoje)." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:53 msgid "Nicknames" msgstr "Vzdevki" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:89 msgid "Add Nickname" msgstr "Dodaj vzdevek" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:92 msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:115 msgid "Remove Nickname" msgstr "Odstrani vzdevek" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:118 msgid "Remove" msgstr "Odstrani" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:135 msgid "Rename Identity" msgstr "Preimenuj identiteto" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:138 msgid "Re&name..." msgstr "Pre&imenuj ..." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:164 msgid "Move upwards in list" msgstr "Premakni gor v seznamu" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:167 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:181 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:178 msgid "Move downwards in list" msgstr "Premakni dol v seznamu" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:226 msgid "A&way" msgstr "&Odsotnost" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:232 msgid "Default Away Settings" msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:243 msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:253 msgid "Default away reason" msgstr "Privzet razlog za odsotnost" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:260 msgid "Away Nick:" msgstr "Vzdevek ob odsotnosti:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:267 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:296 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:365 msgid "Away Reason:" msgstr "Razlog za odsotnost:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:279 msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:282 msgid "Away On Detach" msgstr "Odsotnost ob prekinitvi" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:314 msgid "Not implemented yet" msgstr "Še ni izdelano" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:317 msgid "Away On Idle" msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:331 msgid "Set away after" msgstr "Odsoten po" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:341 msgid "minutes of being idle" msgstr "minutah neaktivnosti" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:406 msgid "Ident:" msgstr "Ident:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:413 msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "" "»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno " "identificira na omrežju IRC." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:422 msgid "Messages" msgstr "Sporočila" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:430 msgid "Part Reason:" msgstr "Razlog zapustitve:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:443 msgid "Quit Reason:" msgstr "Razlog končanja:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:453 msgid "Kick Reason:" msgstr "Razlog za brco:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:487 msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "" "Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s podporo " "za SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:516 msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel " "Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL " "Certificate!" msgstr "" "Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n" "ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:545 msgid "Continue" msgstr "Nadaljuj" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:583 msgid "Use SSL Key" msgstr "Uporabi ključ SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:597 msgid "Key Type:" msgstr "Vrsta ključa:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:636 msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Uporabi potrdilo SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:655 msgid "Organisation:" msgstr "Organizacija:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:689 msgid "CommonName:" msgstr "Skupno ime:" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107 msgid "Setup Identity" msgstr "Nastavitev identitete" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112 msgid "Default Identity" msgstr "Privzeta identiteta" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Nastavi pravilo preziranja" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown " "again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "" "

Strogost:

\n" "

Dinamično:

\n" "

Sporočila so filtrirana v živo.\n" "Ko onemogočite ali izbrišete pravilo, bodo sporočila spet prikazana.

\n" "

Trajno:

\n" "

Sporočila so filtrirana še preden se shranijo v podatkovno zbirko

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgid "Strictness" msgstr "Strogost" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgid "Dynamic" msgstr "Dinamično" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgid "Permanent" msgstr "Trajno" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "" "

Vrsta pravila:

\n" "

Pošiljatelj:

\n" "

Pravilo se nanaša na niz pošiljatelja\n" "vzdevek!ident@ime.gostitelja

\n" "

Sporočilo:

\n" "

Pravilo se nanaša na dejansko vsebino sporočila

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgid "Rule Type" msgstr "Vrsta pravila" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgid "Sender" msgstr "Pošiljatelj" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgid "Message" msgstr "Sporočilo" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:91 msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against " "either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid " "from any host

" msgstr "" "

Pravilo preziranja:

\n" "

Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša na:

\n" "

- vsebino sporočila:

\n" "

Primer:\n" "
\n" "*foobar* se ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo " "foobar

\n" "

- niz pošiljatelja (vzdevek!ident@ime.gostitelja)

\n" "

Primera:\n" "
\n" "- *@foobar.si se ujema s katerimkoli pošiljateljem z gostitelja " "foobar.si\n" "
\n" "- baraba!.+ (regularni izraz) se ujema s katerimkoli pošiljateljem z " "vzdevkom baraba " "s kateregakoli gostitelja

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:105 msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravilo preziranja" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:116 msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special " "characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "" "

Uporabi regularne izraze:

\n" "

Če je omogočeno, se za pravila uporabi skladnja za regularne izraze.

\n" "

V nasprotnem pravila omogočajo uporabo naslednjih nadomestnih znakov:

" "\n" "

*: predstavlja kakršnokoli število katerihkoli znakov\n" "
\n" "?: predstavlja natančno en znak

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:124 msgid "Regular expression" msgstr "Regularni izraz" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:136 msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule " "should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule " "should match

" msgstr "" "

Doseg:

\n" "

Globalno:

\n" "

Pravilo velja za katerikoli kanal v kateremkoli omrežju

\n" "

Omrežje:

\n" "

Polje na desni določa seznam omrežij, za katera velja pravilo

\n" "

Kanal:

\n" "

Polje na desni določa seznam kanalov, za katera velja pravilo

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:145 msgid "Scope" msgstr "Doseg" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:153 msgid "Global" msgstr "Globalno" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgid "Network" msgstr "Omrežje" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 msgid "Channel" msgstr "Kanal" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:176 msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or " "channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "" "

Doseg pravila:

\n" "

Doseg pravila je s podpičji ločen seznam imen omrežij ali " "kanalov.

\n" "

Primer:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "pravilo bo delovalo na #foobar in na kateremkoli kanalu, ki s začne z " "#quassel

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:207 msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "" "

Omogoči/onemogoči:

\n" "

Filtrirajo samo omogočena pravila.\n" "
\n" "Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:213 msgid "Rule is enabled" msgstr "Pravilo je omogočeno" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69 msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "" "Omogoči/onemogoči:
Filtrirajo samo omogočena pravila.
" "Onemogočenje dinamičnega pravila spet prikaže filtrirana sporočila." #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73 msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string " "nick!ident@host.name
Example:
" "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
" "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any " "host
" msgstr "" "Pravilo preziranja:
Glede na vrsto pravila se besedilo nanaša " "na:

- vsebino sporočila:
Primer:
" "»*foobar*« se ujema s katerimkoli besedilom, ki vsebuje besedo »foobar«
" "
- niz pošiljatelja vzdevek!ident@ime.gostitelja
" "Primera:
»*@foobar.si« se ujema s katerimkoli pošiljateljem z " "gostitelja foobar.si
»baraba!.+« (regularni izraz) se ujema s " "katerimkoli pošiljateljem z vzdevkom baraba s kateregakoli gostitelja
" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89 msgid "By Sender" msgstr "Po pošiljatelju" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgid "By Message" msgstr "Po sporočilu" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193 msgid "Enabled" msgstr "Omogočeno" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194 msgid "Type" msgstr "Vrsta" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195 msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravilo preziranja" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgid "Ignore List" msgstr "Seznam preziranj" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128 msgid "Rule already exists" msgstr "Pravilo že obstaja" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129 msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "" "Pravilo že obstaja: " "»%1«\n" "Izberite drugo pravilo." #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgid "New" msgstr "Novo" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgid "Delete" msgstr "Izbriši" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgid "&Edit" msgstr "&Urejanje" #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgid "Show messages in indicator" msgstr "Prikaži sporočila v pokazatelju" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:89 msgid "Focus Input Line" msgstr "Fokusiraj vnosno vrstico" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:90 msgid "Ctrl+L" msgstr "Ctrl+L" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:20 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Input Widget" msgstr "Vnosna vrstica" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Pisava po meri:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Enable spell check" msgstr "Omogoči preverjanje črkovanja" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgid "Show nick selector" msgstr "Prikaži izbiralnik vzdevka" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Urejanje z več vrsticami" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:96 msgid "Show at most" msgstr "Prikaži največ" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:122 msgid "lines" msgstr "vrstic" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgid "Enable scrollbars" msgstr "Omogoči drsnike" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:163 msgid "Tab Completion" msgstr "Dokončevanje s tabulatorjem" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:171 msgid "Completion suffix:" msgstr "Pripona dokončevanja:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:187 msgid ": " msgstr ": " #. ts-context IrcConnectionWizard #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51 msgid "Save && Connect" msgstr "Shrani in se poveži" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:59 msgid "Channel" msgstr "Kanal" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:60 msgid "Users" msgstr "Uporabniki" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:61 msgid "Topic" msgstr "Tema" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:542 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 je spremenil temo za %2 na: »%3«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:567 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!" msgstr "Prejet je bil RPL_ISUPPORT (005) brez parametrov!" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:575 msgid "" "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "" "Prejet je bil RPL_ISUPPORT, ki ni skladen z RFC: to lahko vodi do " "nepredvidenega obnašanja!" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:592 ../src/core/ircserverhandler.cpp:599 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:606 ../src/core/ircserverhandler.cpp:613 msgid "%1" msgstr "%1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:648 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\"" msgstr "[Kdoje] %1 je odsoten: »%2«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:654 ../src/core/ircserverhandler.cpp:659 msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 je odsoten: »%2«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:703 ../src/core/ircserverhandler.cpp:717 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:751 ../src/core/ircserverhandler.cpp:767 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:828 ../src/core/ircserverhandler.cpp:860 msgid "[Whois] %1" msgstr "[Kdoje] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:732 ../src/core/ircserverhandler.cpp:734 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Kdoje] %1 je %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:749 msgid "%1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1 je povezan prek %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:753 ../src/core/ircserverhandler.cpp:1031 msgid "[Whowas] %1" msgstr "[Kdojebil] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:779 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)" msgstr "[Kdojebil] %1 je bil %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:793 msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] Konec seznama /WHO za %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:813 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Kdoje] %1 je prijavljen od %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:815 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)" msgstr "[Kdoje] %1 je nedejaven %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:818 msgid "[Whois] idle message: %1" msgstr "[Kdoje] sporočilo nedejavnosti: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:850 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 je uporabnik na kanalih: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:852 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 ima glas na kanalih: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:854 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Kdoje] %1 je operater na kanalih: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:882 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3" msgstr "Kanal %1 ima %2 uporabnikov. Tema je: %3" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:891 msgid "End of channel list" msgstr "Konec seznama kanalov" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:909 msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Domača stran za %1 je %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:927 msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Kanal %1 je bil ustvarjen %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:941 msgid "No topic is set for %1." msgstr "Za %1 ni nastavljene nobene teme." #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:956 msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Tema za %1 je »%2«" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:967 msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "Temo je %2 nastavil %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:990 msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1049 msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "Vzdevek %1 vsebuje neveljavne znake" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1060 msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Vzdevek je že v uporabi: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1149 msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to continue" msgstr "" "Na seznamu vzdevkov ni moč najti nobenega prostega ali veljavnega vzdevka. " "Za nadaljevanje uporabite »/nick «" #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:799 msgid "idling since %1" msgstr "nedejaven od %1" #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:802 msgid "login time: %1" msgstr "čas prijave: %1" #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:805 msgid "server: %1" msgstr "strežnik: %1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Seznama klepetov in vzdevkov" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33 msgid "Network" msgstr "Omrežje" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36 msgid "Inactive" msgstr "Neaktivno" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgid "Normal" msgstr "Običajno" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgid "Unread messages" msgstr "Neprebrano" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgid "Highlight" msgstr "Poudarek" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgid "Other activity" msgstr "Druga aktivnost" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Pisava po meri:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgid "Show icons" msgstr "Prikaži ikone" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgid "Chat List" msgstr "Seznam klepetov" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Prikaži temo v namigu" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Vrtljaj miškinega koleščka zamenja izbrani klepet" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgid "Use Custom Colors" msgstr "Uporabi barve po meri" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgid "Standard:" msgstr "Običajno:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgid "Inactive:" msgstr "Neaktivno:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgid "Unread messages:" msgstr "Neprebrano:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgid "Highlight:" msgstr "Poudarek:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgid "Other activity:" msgstr "Druga aktivnost:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272 msgid "1" msgstr "1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Barve po meri za seznam vzdevkov" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgid "Online:" msgstr "Na zvezi:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgid "Away:" msgstr "Odsoten:" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:294 msgid "&Connect to Core..." msgstr "&Poveži se z jedrom ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:296 msgid "&Disconnect from Core" msgstr "P&rekini povezavo z jedrom" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:298 msgid "Core &Info..." msgstr "P&odatki o jedru ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:300 msgid "Configure &Networks..." msgstr "&Nastavi omrežja ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:302 msgid "&Quit" msgstr "Konča&j" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:303 msgid "Ctrl+Q" msgstr "Ctrl+Q" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:309 msgid "&Lock Layout" msgstr "&Zakleni razpored" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:313 msgid "Show &Search Bar" msgstr "Pr&ikaži iskalno vrstico" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:315 msgid "Show Away Log" msgstr "Prikaži dnevnik odsotnosti" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:320 msgid "Show Status &Bar" msgstr "Pri&kaži vrstico stanja" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:324 msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Nastavi Quassel ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:325 msgid "F7" msgstr "F7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:328 msgid "&About Quassel" msgstr "&O Quassel" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:330 msgid "About &Qt" msgstr "O &Qt" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:332 msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Raz&hroščevanje modela omrežja" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:336 msgid "Debug &MessageModel" msgstr "Ra&zhroščevanje modela sporočil" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:340 msgid "Debug &Log" msgstr "Razhroščevalni &dnevnik" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:353 msgid "&File" msgstr "&Datoteka" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:366 msgid "&Networks" msgstr "&Omrežja" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:372 msgid "&View" msgstr "&Videz" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:306 msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Nastavi sezname klepetov ..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:317 msgid "Show &Menubar" msgstr "Prikaži &menijsko vrstico" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:318 msgid "Ctrl+M" msgstr "Ctrl+M" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:334 #, fuzzy msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:338 #, fuzzy msgid "Debug &HotList" msgstr "" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:342 msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Znova naloži slogovno predlogo" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:346 msgid "Jump to hot chat" msgstr "Skoči na vroči klepet" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373 msgid "&Chat Lists" msgstr "&Seznami klepetov" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:375 msgid "&Toolbars" msgstr "&Orodjarne" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:389 msgid "&Settings" msgstr "&Nastavitve" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:396 msgid "&Help" msgstr "&Pomoč" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:404 msgid "Debug" msgstr "Razhroščevanje" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:549 msgid "Nicks" msgstr "Vzdevki" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:558 msgid "Show Nick List" msgstr "Prikaži seznam vzdevkov" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:569 msgid "Chat Monitor" msgstr "Nadzorovalnik klepeta" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:580 msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Prikaži nadzorovalnik klepeta" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:584 msgid "Inputline" msgstr "Vnosna vrstica" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:593 msgid "Show Input Line" msgstr "Prikaži vnosno vrstico" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:604 msgid "Topic" msgstr "Tema" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:616 msgid "Show Topic Line" msgstr "Prikaži vrstico s temo" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:687 msgid "Main Toolbar" msgstr "Glavna orodjarna" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:726 msgid "Connected to core." msgstr "Povezan z jedrom." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:769 msgid "Core Lag: %1" msgstr "Zakasnitev jedra: %1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:810 msgid "Not connected to core." msgstr "Brez povezave z jedrom." #. ts-context MessageModel #: ../src/client/messagemodel.cpp:373 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Zahtevam %1 starih sporočil za prikaz %2:%3" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgid "Receiving Backlog" msgstr "Sprejemanje starih sporočil" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:333 msgid "Do you really want to paste %n lines?" msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?" msgstr[0] "Ali res želite prilepiti %n vrstic?" msgstr[1] "" msgstr[2] "" msgstr[3] "" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:342 msgid "Paste Protection" msgstr "Zaščita pri lepljenju" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:13 msgid "Add Network" msgstr "Dodaj omrežje" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:21 msgid "Use preset:" msgstr "Uporabi že pripravljeno:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:56 msgid "Manually specify network settings" msgstr "Ročno nastavi omrežje" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:66 msgid "Manual Settings" msgstr "Ročne nastavitve" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:74 msgid "Network name:" msgstr "Ime omrežja:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:84 msgid "Server address:" msgstr "Naslov strežnika:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:94 msgid "Port:" msgstr "Vrata:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:114 msgid "Server password:" msgstr "Geslo strežnika:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:130 msgid "Use secure connection" msgstr "Uporabi varno povezavo" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 msgid "Dialog" msgstr "Pogovorno okno" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgid "Please enter a network name:" msgstr "Vnesite ime omrežja:" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:690 msgid "Add Network" msgstr "Dodaj omrežje" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:194 msgid "Server: %1" msgstr "Strežnik: %1" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:195 msgid "Users: %1" msgstr "Uporabniki: %1" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:198 msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zakasnitev: %1 ms" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:830 msgid "Chat" msgstr "Klepet" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:830 msgid "Topic" msgstr "Tema" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:830 msgid "Nick Count" msgstr "Št. vzdevkov" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Ali želite trajno zbrisati sledeči %n prikaz?" msgstr[1] "Ali želite trajno zbrisati sledeča %n prikaza?" msgstr[2] "Ali želite trajno zbrisati sledeče %n prikaze?" msgstr[3] "Ali želite trajno zbrisati sledečih %n prikaze?" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:159 msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "" "Pomnite: S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane " "podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:161 msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "" "
Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:163 msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:472 msgid "Join Channel" msgstr "Pridruži se kanalu" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:475 msgid "Network:" msgstr "Omrežje:" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:477 msgid "Channel:" msgstr "Kanal:" #. ts-context NetworkPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148 msgid "Setup Network Connection" msgstr "Nastavitev omrežne povezave" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "Networks" msgstr "Omrežja" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "Misc" msgstr "Razno" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:160 msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "" "Preden se uveljavijo spremembe, je potrebno odpraviti sledeče " "težave:
   " #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:161 msgid "
  • All networks need at least one server defined
  • " msgstr "
  • Vsako omrežje mora imeti določen vsaj en strežnik
  • " #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:162 msgid "
  " msgstr "
" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:163 msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Neveljavne nastavitve omrežja" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:527 msgid "Delete Network?" msgstr "Zbrišem omrežje?" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:528 msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "" "Ali res želite zbrisati omrežje »%1« in vse z njim povezane nastavitve, " "vključno z zgodovino sporočil?" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:47 msgid "Re&name..." msgstr "Pre&imenuj ..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:64 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:234 msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:87 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:251 msgid "De&lete" msgstr "&Zbriši" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:123 msgid "Network Details" msgstr "Podrobnosti omrežja" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:131 msgid "Identity:" msgstr "Identiteta:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:148 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:280 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:294 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:189 msgid "Servers" msgstr "Strežniki" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:192 msgid "Manage servers for this network" msgstr "Upravljanje s strežniki za to omrežje" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:216 msgid "&Edit..." msgstr "&Urejanje ..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:277 msgid "Move upwards in list" msgstr "Premakni gor v seznamu" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:291 msgid "Move downwards in list" msgstr "Premakni dol v seznamu" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:336 msgid "Commands" msgstr "Ukazi" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:339 msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "" "Nastavite samodejno identificacijo ali druge ukaze, ki naj se izvedejo po " "povezavi s strežnikom" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:345 msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Ukazi, izvedeni po povezavi:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:361 msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely " "be needed here!" msgstr "" "Podajte seznam ukazov IRC, ki naj se izvedejo po povezavi.\n" "Pomnite, da se Quassel samodejno znova pridruži kanalom, zato /join tu " "verjetno ne bo potreben!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:373 msgid "Connection" msgstr "Povezava" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:382 msgid "Control automatic reconnect to the network" msgstr "Nadzorujte samodejno vnovično povezovanje v omrežje" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:385 msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Samodejno vnovično povezovanje" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:396 msgid "Interval:" msgstr "Interval:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:403 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:419 msgid "Retries:" msgstr "Poskusov:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:439 msgid "Unlimited" msgstr "Neomejeno" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 msgid "Rejoin all channels on reconnect" msgstr "Po vnovični povezavi se pridruži vsem kanalom" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:491 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:500 msgid "Auto Identify" msgstr "Samodejno se identificiraj" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:515 msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:532 msgid "Service:" msgstr "Storitev:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:542 msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:566 msgid "Encodings" msgstr "Nabori znakov" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:569 msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect" msgstr "" "Nastavite napredne nastavitve, kot so nabori znakov za sporočila in " "samodejno vnovično povezovanje" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:578 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Nadzorujte nabore znakov za prejeta in poslana sporočila" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:581 msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Uporabi nabor znakov po meri" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:592 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:612 msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "" "Določite, s katerim naborom znakov bodo poslana vaša sporočila.\n" "Za večino omrežij bi morala biti UTF-8 razumna izbira." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:596 msgid "Send messages in:" msgstr "Pošlji sporočila z:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:623 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:643 msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "" "Prejeta sporočila, z naborom znakov UTF-8, bodo vedno obravnavana kot taka.\n" "Ta nastavitev določa nabor znakov za sporočila, ki niso UTF-8." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:627 msgid "Receive fallback:" msgstr "Zasilen za prejeta:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:654 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:668 msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "" "To določa, kakšen nabor znakov imajo nadzorna sporočila, vzdevki in imena " "strežnikov.\n" "Pustite na ISO-8859-1, razen če ste prepričani, kaj počnete!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:658 msgid "Server encoding:" msgstr "Nabor znakov za strežnike:" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420 msgid "Add Nickname" msgstr "Dodaj vzdevek" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgid "Edit Nickname" msgstr "Urejanje vzdevka" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Vnesite veljaven vzdevek:" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "" "Veljaven vzdevek lahko vsebuje znake angleške abecede, števke in posebne " "znake {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ ter -." #. ts-context NotificationsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgid "Notifications" msgstr "Obvestila" #. ts-context NotificationsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:142 msgid "Select Audio File" msgstr "Izberite zvočno datoteko" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:13 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:19 msgid "Audio Notification (via Phonon)" msgstr "Zvočno obvestilo (prek Phonon)" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:28 msgid "Play File:" msgstr "Predvajaj datoteko:" #. ts-context PostgreSqlStorage #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:82 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Zahtevam največ %1 starih sporočil za %2 prikazov" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:106 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil (in dodatnih %2)" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:123 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Zahtevam največ %1 neprebranih starih sporočil za %2 prikazov" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Dobrodošli v Quassel IRC" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "" "Ta čarovnik vam bo pomagal pri nastavitvi privzete identitete in povezave v " "omrežje IRC.
Zaobjete so le osnovne nastavitve. Tega čarovnika lahko " "prekličete kadarkoli in za podrobnejše spremembe uporabite nastavitveno okno." #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:314 msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija bloka: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140 msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Neveljavna prireditev vloge palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156 msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Neznano ime vloge palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192 msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Neveljavno ime podelementa v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:234 msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Neveljavna vrsta sporočila v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:243 msgid "Invalid condition %1" msgstr "Neveljaven pogoj %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:255 msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Neveljavna oznaka sporočila: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:266 #, fuzzy msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270 #, fuzzy msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285 msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Neveljavno ime formata: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:292 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Neveljavna specifikacija barve za IRC (mora biti med 00 in 0F): %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:300 msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Ne-obravnavan pogoj: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:329 msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Neveljaven seznam lastnosti: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:348 msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Neveljavna vrsta postavke na seznamu klepetov: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:364 msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Neveljavno stanje seznama klepetov: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:390 msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija lastnosti: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414 msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Neveljavna lastnost pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:420 msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Neznana lastnost za ChatLine: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:442 msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija vloge barve palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:449 msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Neznana vloga barve palete: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:456 ../src/uisupport/qssparser.cpp:478 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:499 msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Neveljavna deklaracija preliva: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:465 ../src/uisupport/qssparser.cpp:486 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:509 msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Neveljaven seznam postankov preliva: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:605 msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:644 msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija sloga pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:657 msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija debeline pisave: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:667 msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Neveljavna specifikacija velikosti pisave: %1" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:129 msgid "year" msgstr "let" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:130 msgid "day" msgstr "dni" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:131 msgid "h" msgstr "ur" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:132 msgid "min" msgstr "min" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:133 msgid "sec" msgstr "sek" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:407 msgid "Query with %1" msgstr "Poizvedba z %1" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:425 msgid "idling since %1" msgstr "nedejaven od %1" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:428 msgid "login time: %1" msgstr "čas prijave: %1" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:431 msgid "server: %1" msgstr "strežnik: %1" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgid "Sync With Core" msgstr "Uskladi z jedrom" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Usklajujem podatke z jedrom, prosimo počakajte ..." #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgid "Abort" msgstr "Prekini" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:13 msgid "Dialog" msgstr "Pogovorno okno" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:37 msgid "Server Info" msgstr "Podatki o strežniku" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 msgid "Server address:" msgstr "Naslov strežnika:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:242 msgid "Port:" msgstr "Vrata:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:79 msgid "Password:" msgstr "Geslo:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:101 msgid "Use SSL" msgstr "Uporabi SSL" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:134 msgid "Advanced" msgstr "Napredno" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:155 msgid "SSL Version:" msgstr "Različica SSL:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:162 msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "" "Ne spreminjajte, razen če se boste povezali s strežnikom, ki ne podpira " "SSLv3!" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:166 msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (privzeto)" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:176 msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:186 msgid "Use a Proxy" msgstr "Uporabi posrednika" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:203 msgid "Proxy Type:" msgstr "Vrsta posrednika:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:211 msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:216 msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:228 msgid "Proxy Host:" msgstr "Gostitelj posrednika:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:235 msgid "localhost" msgstr "localhost" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:266 msgid "Proxy Username:" msgstr "Uporabniško ime posrednika:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:276 msgid "Proxy Password:" msgstr "Geslo posrednika:" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:77 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:34 #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:49 msgid "Settings" msgstr "Nastavitve" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:87 msgid "Save changes" msgstr "Shrani spremembe" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:88 msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "" "Na trenutni strani z nastavitvami so neshranjene spremembe. Ali želite sedaj " "uveljaviti spremembe?" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:100 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:104 msgid "Configure %1" msgstr "Nastavi %1" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:171 msgid "Reload Settings" msgstr "Znova naloži nastavitve" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:171 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:180 msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovi privzete vrednosti" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:180 msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:13 msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavi Quassel" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36 msgid "Configure %1" msgstr "Nastavi %1" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Reload Settings" msgstr "Znova naloži nastavitve" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Ali želite znova naložiti nastavitve, pri čemer se spremembe izgubijo?" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovi privzete vrednosti" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Ali želite obnoviti privzete vrednosti za to stran?" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavi Quassel" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgid "Settings" msgstr "Nastavitve" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:865 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!" msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket, ki je večji kot je dovoljeno!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:870 msgid "Peer tried to send 0 byte package!" msgstr "Vrstnik je poskusil poslati paket velik 0 bajtov!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:887 msgid "Peer sent corrupted compressed data!" msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane stisnjene podatke!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:902 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!" msgstr "Vrstnik je poslal poškodovane podatke: ni moč naložiti QVariant!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:1035 msgid "Disconnecting" msgstr "Prekinjam povezavo" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgid "Network name:" msgstr "Ime omrežja:" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Ime omrežja IRC, ki ga nastavljate" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgid "Servers" msgstr "Strežniki" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Seznam strežnikov, ki spadajo v to omrežje" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgid "Edit this server entry" msgstr "Urejanje izbranega strežnika" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgid "&Edit..." msgstr "&Urejanje ..." #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgid "Add another IRC server" msgstr "Doda nov strežnik za IRC" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgid "&Add..." msgstr "&Dodaj ..." #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Odstrani izbrani strežnik s seznama" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgid "De&lete" msgstr "&Zbriši" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgid "Move upwards in list" msgstr "Premakni gor v seznamu" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgid "Move downwards in list" msgstr "Premakni dol v seznamu" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Samodejno se pridruži kanalom" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "" "Seznam kanalov IRC, katerim se boste po vzpostavljeni povezavi v omrežje " "pridružili samodejno" #. ts-context SqliteStorage #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:49 msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "" "SQLite je pogon za zbirko podatkov, ki temelji na datotekah in ne potrebuje " "nobenega nastavljanja. Primeren je za male in srednje-velike podatkovne " "zbirke, ki ne potrebujejo dostopa prek omrežja. Uporabite SQLite, če naj " "jedro Quassel shranjuje svoje podatke na računalniku, kjer teče, in če bo " "jedro uporabljalo malo uporabnikov." #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:568 msgid "SSL Certificate used by %1" msgstr "Potrdilo SSL, ki ga uporablja %1" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:572 msgid "Issuer Info" msgstr "Podatki o izdajatelju" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:574 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:583 msgid "Organization:" msgstr "Organizacija:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:575 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:584 msgid "Locality Name:" msgstr "Ime krajevnosti:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:576 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:585 msgid "Organizational Unit Name:" msgstr "Ime organizacijske enote:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:577 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:586 msgid "Country Name:" msgstr "Ime države:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:578 ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:587 msgid "State or Province Name:" msgstr "Ime zv. države ali province:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:581 msgid "Subject Info" msgstr "Podatki o subjektu" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:590 msgid "Additional Info" msgstr "Dodatni podatki" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:592 msgid "Valid From:" msgstr "Veljavno od:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:593 msgid "Valid To:" msgstr "Veljavno do:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:596 msgid "Hostname %1:" msgstr "Ime gostitelja %1:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:600 msgid "E-Mail Address %1:" msgstr "E-poštni naslov %1:" #. ts-context SslCertDisplayDialog #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:602 msgid "Digest:" msgstr "Povzetek:" #. ts-context StatusBufferItem #: ../src/client/networkmodel.h:142 msgid "Status Buffer" msgstr "Prikaz stanja" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:122 msgid "System Tray Icon" msgstr "Ikona v sistemski vrstici" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:123 msgid "Animate" msgstr "Animiraj" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125 msgid "Show bubble" msgstr "Prikaži oblaček" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:67 msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Aktiviraj ikono v docku:" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:69 msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Označi gumb v opravilni vrstici:" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:74 msgid "Unlimited" msgstr "Neomejeno" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:75 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect" msgstr "Poveži se" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect to IRC" msgstr "Poveži se na IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect" msgstr "Prekini povezavo" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Prekini povezavo z IRC-em" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Part" msgstr "Zapusti" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Zapusti trnutno izbrani kanal" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join" msgstr "Pridruži se" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join a channel" msgstr "Pridruži se kanalu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Query" msgstr "Poizvedba" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Start a private conversation" msgstr "Zaćni zaseben pogovor" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Whois" msgstr "Kdoje" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Request user information" msgstr "Zahtevaj podatke o uporabniku" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Op" msgstr "Op" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Uporabniku podeli pravice operaterja" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Deop" msgstr "Razop" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Uporabniku odvzemi pravice operaterja" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Voice" msgstr "Glas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Give voice to user" msgstr "Uporabniku daj glas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Devoice" msgstr "Razglas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Take voice from user" msgstr "Uporabniku odvzemi glas" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Kick" msgstr "Brcni" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Remove user from channel" msgstr "Uporabnika odstrani iz kanala" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban" msgstr "Izloči" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban user from channel" msgstr "Uporabnika izloči iz kanala" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Kick/Ban" msgstr "Brcni/izloči" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Uporabnika odstrani in izloči iz kanala" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgid "Connect to all" msgstr "Poveži se na vse" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgid "Disconnect from all" msgstr "Prekini povezavo z vsemi" #. ts-context TopicWidget #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context TopicWidget #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Interface" msgstr "Vmesnik" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Topic Widget" msgstr "Vrstica s temo" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Obrazec" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Pisava po meri:" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Dinamično spremeni velikost glede na vsebino" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgid "On hover only" msgstr "Samo ob lebdenju nad temo" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:695 msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:659 ../src/uisupport/uistyle.cpp:697 msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:713 msgid "<-x" msgstr "<-x" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:717 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 ../src/uisupport/uistyle.cpp:723 msgid "*" msgstr "*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:705 msgid "-->" msgstr "-->" #. Action Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:578 msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:582 msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Sedaj ste znani kot %DN%1%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:583 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN je sedaj znan kot %DN%2%DN" #. Mode Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:587 msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Uporabniški način: %DM%1%DM" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:588 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Način %DM%1%DM od %DN%2%DN" #. Join Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:592 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se je pridružil %DC%4%DC" #. Part Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:595 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je zapustil %DC%4%DC" #. Quit Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:600 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je končal" #. Kick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:607 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN je brcnil %DN%2%DN iz %DC%3%DC" #. Day Change Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:624 msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{dan se je spremenil na %1}" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:636 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "Združitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH Uporabniki, ki so prišli: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:640 ../src/uisupport/uistyle.cpp:655 msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (še %2)" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:650 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Ločitev omrežij %DH%1%DH in %DH%2%DH. Uporabniki, ki so odšli: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:707 ../src/uisupport/uistyle.cpp:709 msgid "<--" msgstr "<--" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:711 msgid "<-*" msgstr "<-*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:721 msgid "-" msgstr "-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:725 msgid "=>" msgstr "=>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:727 msgid "<=" msgstr "<=" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:701 msgid "<->" msgstr "<->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:703 msgid "***" msgstr "***" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:699 msgid "-*-" msgstr "-*-" #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:572 ../src/uisupport/uistyle.cpp:575 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:615 ../src/uisupport/uistyle.cpp:618 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:621 ../src/uisupport/uistyle.cpp:628 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729 msgid "%1" msgstr "%1" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:675 msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n lastnikov" msgstr[1] "%n lastnika" msgstr[2] "%n lastniki" msgstr[3] "%n lastnikov" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:676 msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n skrbnikov" msgstr[1] "%n skrbnika" msgstr[2] "%n skrbniki" msgstr[3] "%n skrbnikov" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:677 msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n operaterjev" msgstr[1] "%n operaterja" msgstr[2] "%n operaterji" msgstr[3] "%n operaterjev" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:678 msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n pol-operaterjev" msgstr[1] "%n pol-operaterja" msgstr[2] "%n pol-operaterji" msgstr[3] "%n pol-operaterjev" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:679 msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n z besedo" msgstr[1] "%n z besedo" msgstr[2] "%n z besedo" msgstr[3] "%n z besedo" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:680 msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n uporabnikov" msgstr[1] "%n uporabnika" msgstr[2] "%n uporabniki" msgstr[3] "%n uporabnikov" #~ msgid "Day changed to %1" #~ msgstr "Dan se je spremenil v %1" #. ts-context AboutDlg #~ msgid "" #~ "Special thanks goes to:
John \"nox\" Hand
for " #~ "great artwork and the Quassel logo/icon
The Oxygen Team
for " #~ "creating most of the other shiny icons you see throughout " #~ "Quassel
Qt Software " #~ "formerly known as Trolltech
for creating Qt and Qtopia, " #~ "and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and " #~ "more
Nokia
for keeping Qt alive, " #~ "and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" #~ msgstr "" #~ "Posebno zahvalo si zaslužijo:
John \"nox\" " #~ "Hand
za odlično grafiko in logo/ikono za " #~ "Quassel
ekipa " #~ "Oxygen
za izdelavo večine ostalih čudovitih ikon, ki jih " #~ "vidite v Quassel
Qt " #~ "Software, nekdaj znani kot Trolltech
za izdelavo Qt in " #~ "Qtopia ter sponzoriranje razvoja QuasselTopia z Greenphone in " #~ "ostalim
Nokia
za nadaljnji razvoj " #~ "Qt in za sponzoriranje razvoja Quassel Mobile z večimi N810
" #. ts-context AliasesSettingsPage #~ msgid "Behaviour" #~ msgstr "Obnašanje" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "General" #~ msgstr "Splošno" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Fonts" #~ msgstr "Pisave" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Set font for the main chat window and the chat monitor" #~ msgstr "Nastavite pisavo za glavno okno klepeta in nadzorovalnik klepeta" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Chat window:" #~ msgstr "Okno klepeta:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Font" #~ msgstr "Pisava" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Choose..." #~ msgstr "Izbor ..." #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Set font for channel and nick lists" #~ msgstr "Nastavite pisavo za seznama kanalov in vzdevkov" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Channel list:" #~ msgstr "Seznam kanalov:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Set font for the input line" #~ msgstr "Nastavite pisavo za vnosno vrstico" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Input line:" #~ msgstr "Vnosna vrstica:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Misc" #~ msgstr "Razno" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "" #~ "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" #~ msgstr "" #~ "Prikaži namig z ogledom spletne strani, ko miška lebdi nad spletno " #~ "povezavo" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Show previews of webpages on URL hover" #~ msgstr "Ob lebdenju nad povezavo prikaži ogled strani" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Show status icons in channel and nick lists" #~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone stanj" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Use icons in channel and nick lists" #~ msgstr "V seznamih kanalov in vzdevkov prikaži ikone" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Client style:" #~ msgstr "Slog odjemalca:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Language:" #~ msgstr "Jezik:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Note: needs client restart for full effect!" #~ msgstr "Pomnite: za uveljavitev je potrebno znova zagnati program!" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Misc:" #~ msgstr "Razno:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Show Web Previews" #~ msgstr "Prikaži oglede spletnih strani" #. ts-context AppearanceSettingsPage #~ msgid "Use Icons to represent away state of Users" #~ msgstr "Za prikaz stanja uporabnikov uporabi ikone" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "Behaviour" #~ msgstr "Obnašanje" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "Backlog Request Method:" #~ msgstr "Način zahtevanja starih sporočil:" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "Fixed Amount per Buffer" #~ msgstr "Fiksno število na prikaz" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "Unread Messages per Buffer" #~ msgstr "Neprebranih sporočil na prikaz" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "Global Unread Messages" #~ msgstr "Globalno neprebranih sporočil" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "" #~ "The simplest Requester. It fetches a fixed amount of lines for each " #~ "buffer from the Backlog." #~ msgstr "" #~ "Najbolj preprost način. Iz zgodovine sporočil pridobi fiksno število " #~ "vrstic za vsak prikaz." #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "FixedBacklogAmount" #~ msgstr "FixedBacklogAmount" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "" #~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The " #~ "amount of lines can be limited per buffer.\n" #~ "\n" #~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a " #~ "better context." #~ msgstr "" #~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko " #~ "omejite za vsak prikaz.\n" #~ "\n" #~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih " #~ "sporočil." #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "" #~ "This requester fetches unread messages for each buffer individually. The " #~ "amount of lines can be limited per buffer.\n" #~ "\n" #~ "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a " #~ "better context." #~ msgstr "" #~ "Pridobi neprebrana sporočila za vsak prikaz posebaj. Število vrstic lahko " #~ "omejite za vsak prikaz.\n" #~ "\n" #~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih " #~ "sporočil." #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "PerBufferUnreadBacklogLimit" #~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogLimit" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "PerBufferUnreadBacklogAdditional" #~ msgstr "PerBufferUnreadBacklogAdditional" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "" #~ "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message " #~ "for all buffers.\n" #~ "\n" #~ "Note: this requester is not recommended if you use hidden buffer or have " #~ "inactive buffers (i.e.: no stale queries or channels).\n" #~ "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the " #~ "fastest.\n" #~ "\n" #~ "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a " #~ "better context similar." #~ msgstr "" #~ "Pridobi vsa sporočila, ki so novejša od najstarejšega neprebranega " #~ "sporočila v kateremkoli prikazu.\n" #~ "\n" #~ "Pomnite: ta način ni priporočljiv, če uporabljate skriti prikaz ali imate " #~ "neaktivne prikaze (npr. brez zastarelih poizvedb ali kanalov)\n" #~ "Uporaben je za omejitev skupnega števila starih sporočil in je verjetno " #~ "najhitrejši.\n" #~ "\n" #~ "Za boljši kontekst lahko izberete tudi pridobivanje dodatnih starih " #~ "sporočil." #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "GlobalUnreadBacklogLimit" #~ msgstr "GlobalUnreadBacklogLimit" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "GlobalUnreadBacklogAdditional" #~ msgstr "GlobalUnreadBacklogAdditional" #. ts-context BacklogSettingsPage #~ msgid "DynamicBacklogAmount" #~ msgstr "DynamicBacklogAmount" #. ts-context BufferViewEditDlg #~ msgid "Please enter a name for the buffer view:" #~ msgstr "Vnesite ime za prikaz:" #. ts-context BufferViewEditDlg #~ msgid "Add Buffer View" #~ msgstr "Dodaj prikaz" #. ts-context BufferViewFilter #~ msgid "Edit Mode" #~ msgstr "Način za urejanje" #. ts-context BufferViewFilter #~ msgid "Show / Hide buffers" #~ msgstr "Prikaži/skrij prikaze" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "General" #~ msgstr "Splošno" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Buffer Views" #~ msgstr "Prikazi" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Delete Buffer View?" #~ msgstr "Zbrišem prikaz?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Do you really want to delete the buffer view \"%1\"?" #~ msgstr "Ali res želite zbrisati prikaz »%1«?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Buffer View Settings" #~ msgstr "Nastavitve prikaza" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Restrict Buffers to:" #~ msgstr "Omeji prikaze na:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Status Buffers" #~ msgstr "Prikazi stanj" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Channel Buffers" #~ msgstr "Prikazi kanalov" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Query Buffers" #~ msgstr "Prikazi poizvedb" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Hide inactive Buffers" #~ msgstr "Skrij neaktivne prikaze" #. ts-context BufferViewSettingsPage #~ msgid "Add new Buffers automatically" #~ msgstr "Nove prikaze dodaj samodejno" #. ts-context BufferWidget #~ msgid "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

uassel IRC

\n" #~ "

Chat comfortably. " #~ "Anywhere.

" #~ msgstr "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

uassel IRC

\n" #~ "

Klepetajte udobno. " #~ "Kjerkoli.

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #~ msgid "General" #~ msgstr "Splošno" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #~ msgid "Available Buffers:" #~ msgstr "Razpoložljivi prikazi:" #. ts-context Client #~ msgid "All Buffers" #~ msgstr "Vsi prikazi" #. ts-context Client #~ msgid "Default Identity" #~ msgstr "Privzeta identiteta" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color settings" #~ msgstr "Nastavitve barv" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Buffers" #~ msgstr "Prikazi" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Network" #~ msgstr "Omrežje" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "#incative" #~ msgstr "#neaktiven" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "#regular" #~ msgstr "#običajen" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "#highlight" #~ msgstr "#poudarek" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "#new message" #~ msgstr "#novo sporočilo" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "#other activity" #~ msgstr "#druga aktivnost" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Bufferview" #~ msgstr "Prikaz" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Activities:" #~ msgstr "Aktivnosti:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "FG" #~ msgstr "OS" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "BG" #~ msgstr "OZ" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Use BG" #~ msgstr "Uporabi OZ" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Highlight:" #~ msgstr "Poudarek:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "New Message:" #~ msgstr "Novo sporočilo:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Other Activity:" #~ msgstr "Druga aktivnost:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Preview:" #~ msgstr "Ogled:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "1" #~ msgstr "1" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Chatview" #~ msgstr "Prikaz klepeta" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Server Activity" #~ msgstr "Aktivnost strežnika" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Foreground" #~ msgstr "Ospredje" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Default:" #~ msgstr "Privzeto:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Inactive:" #~ msgstr "Neaktivno:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Background" #~ msgstr "Ozadje" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Error Message:" #~ msgstr "Sporočilo napake:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Notice Message:" #~ msgstr "Sporočilo opombe:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Plain Message:" #~ msgstr "Navadno sporočilo:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Server Message:" #~ msgstr "Sporočilo strežnika:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Highlight Message:" #~ msgstr "Poudarjeno sporočilo:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "User Activity" #~ msgstr "Uporabniška aktivnost" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Action Message:" #~ msgstr "Sporočilo aktivnosti:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Join Message:" #~ msgstr "Sporočilo pridružitve:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Kick Message:" #~ msgstr "Sporočilo brce:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Mode Message:" #~ msgstr "Sporočilo načina:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Part Message:" #~ msgstr "Sporočilo zapustitve:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Quit Message:" #~ msgstr "Sporočilo končanja:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Rename Message:" #~ msgstr "Sporočilo preimenovanja:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Message" #~ msgstr "Sporočilo" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Timestamp:" #~ msgstr "Časovna oznaka:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Sender:" #~ msgstr "Pošiljatelj:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Nick:" #~ msgstr "Vzdevek:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Hostmask:" #~ msgstr "Maska gostitelja:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Channelname:" #~ msgstr "Ime kanala:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Mode flags:" #~ msgstr "Zastavice načina:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Url:" #~ msgstr "Lokacija:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "New Message Marker:" #~ msgstr "Označevalnik novih sporočil:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Enable" #~ msgstr "Omogoči" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Sender auto coloring:" #~ msgstr "Samodejno barvanje pošiljateljev:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Mirc Color Codes" #~ msgstr "Barvne kode mIRCa" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color Codes" #~ msgstr "Barvne kode" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 0:" #~ msgstr "Barva 0:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 1:" #~ msgstr "Barva 1:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 2:" #~ msgstr "Barva 2:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 3:" #~ msgstr "Barva 3:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 4:" #~ msgstr "Barva 4:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 5:" #~ msgstr "Barva 5:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 6:" #~ msgstr "Barva 6:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 7:" #~ msgstr "Barva 7:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 8:" #~ msgstr "Barva 8:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 14:" #~ msgstr "Barva 14:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 15:" #~ msgstr "Barva 15:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 13:" #~ msgstr "Barva 13:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 12:" #~ msgstr "Barva 12:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 11:" #~ msgstr "Barva 11:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 10:" #~ msgstr "Barva 10:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Color 9:" #~ msgstr "Barva 9:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Nickview" #~ msgstr "Prikaz vzdevkov" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Nick status:" #~ msgstr "Stanje vzdevka:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Online:" #~ msgstr "Na zvazi:" #. ts-context ColorSettingsPage #~ msgid "Away:" #~ msgstr "Odsoten:" #. ts-context ContextMenuActionProvider #~ msgid "Delete Buffer(s)..." #~ msgstr "Zbriši prikaz(e) ..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #~ msgid "Show Buffer" #~ msgstr "Prikaži prikaz" #. ts-context ContextMenuActionProvider #~ msgid "Hide Buffer(s) Temporarily" #~ msgstr "Začasno skrij prikaz(e)" #. ts-context ContextMenuActionProvider #~ msgid "Hide Buffer(s) Permanently" #~ msgstr "Trajno skrij prikaz(e)" #. ts-context Core #~ msgid "" #~ "Currently, Quassel only supports SQLite3. You need to build your\n" #~ "Qt library with the sqlite plugin enabled in order for quasselcore\n" #~ "to work." #~ msgstr "" #~ "Trenutno Quassel podpira le SQLite3. Da bo quasselcore deloval,\n" #~ "morate knjižnico Qt zgraditi z omogočenim vstavkom sqlite." #. ts-context CoreConnectDlg #~ msgid "view SSL Certificate" #~ msgstr "Prikaži potrdilo SSL" #. ts-context CoreConnectDlg #~ msgid "add to known hosts" #~ msgstr "Dodaj med znane gostitelje" #. ts-context CoreNetwork #~ msgid "Disconnecting." #~ msgstr "Prekinjam povezavo." #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Fonts" #~ msgstr "Pisave" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Form" #~ msgstr "Obrazec" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Custom Application Fonts" #~ msgstr "Pisave po meri" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Font" #~ msgstr "Pisava" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Choose..." #~ msgstr "Izbor ..." #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Topic:" #~ msgstr "Tema:" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Buffer Views:" #~ msgstr "Prikazi:" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Nick List:" #~ msgstr "Seznam vzdevkov:" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Inputline:" #~ msgstr "Vnosna vrstica:" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "General:" #~ msgstr "Splošno:" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Chat Widget" #~ msgstr "Gradnik za klepet" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Nicks:" #~ msgstr "Vzdevki:" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "Timestamp:" #~ msgstr "Časovna oznaka:" #. ts-context FontsSettingsPage #~ msgid "" #~ "Some of these settings require a restart of the Quassel Client in order " #~ "to take effect. We intend to fix this." #~ msgstr "" #~ "Nekatere nastavitve stopijo v veljavo šele po vnovičnem zagonu odjemalca " #~ "Quassel. To nameravamo popraviti." #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Behaviour" #~ msgstr "Obnašanje" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "General" #~ msgstr "Splošno" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Minimize to tray on minimize button" #~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb pomanjšaj)" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Minimize to tray on close button" #~ msgstr "Pomanjšaj v sistemsko vrstico (gumb zapri)" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Status Buffer" #~ msgstr "Prikaz stanja" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Current Buffer" #~ msgstr "Trenutni prikaz" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Buffer View" #~ msgstr "Prikaz" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Display topic in tooltip" #~ msgstr "Prikaži temo v namigu" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Mouse wheel changes displayed buffers" #~ msgstr "Miškin kolešček spreminja prikaze" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "" #~ "The suffix appended to a nick on completion via TAB. Default is \": \"" #~ msgstr "" #~ "Pripona, ki se doda pri dokončevanju vzdevkov s Tab. Privzeto je to »: «" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Input Line" #~ msgstr "Vnosna vrstica" #. ts-context GeneralSettingsPage #~ msgid "Completion suffix:" #~ msgstr "Pripona dokončevanja:" #. ts-context HighlightSettingsPage #~ msgid "Behaviour" #~ msgstr "Obnašanje" #. ts-context HighlightSettingsPage #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "General" #~ msgstr "Splošno" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Load a Key" #~ msgstr "Naloži ključ" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "No Key loaded" #~ msgstr "Naložen ni noben ključ" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Load" #~ msgstr "Naloži" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "RSA" #~ msgstr "RSA" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "DSA" #~ msgstr "DSA" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Clear" #~ msgstr "Počisti" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Load a Certificate" #~ msgstr "Naloži potrdilo" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "No Certificate loaded" #~ msgstr "Naloženo ni nobeno potrdilo" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Real Name:" #~ msgstr "Pravo ime:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." #~ msgstr "Pravo ime je prikazano v izpisu /whois." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Nicknames" #~ msgstr "Vzdevki" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Add Nickname" #~ msgstr "Dodaj vzdevek" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "&Add..." #~ msgstr "&Dodaj ..." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Remove Nickname" #~ msgstr "Odstrani vzdevek" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Remove" #~ msgstr "Odstrani" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Re&name..." #~ msgstr "Pre&imenuj ..." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Move upwards in list" #~ msgstr "Premakni gor v seznamu" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Move downwards in list" #~ msgstr "Premakni dol v seznamu" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "A&way" #~ msgstr "&Odsoten" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Default Away Settings" #~ msgstr "Privzete nastavitve za odsotnost" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Nick to be used when being away" #~ msgstr "Vzdevek, ki bo prikazan, ko ste odsotni" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Default away reason" #~ msgstr "Privzeti razlog za odsotnost" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Away Reason:" #~ msgstr "Razlog odsotnosti:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Away Nick:" #~ msgstr "Vzdevek odsotnosti:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Set away when all clients have detached from the core" #~ msgstr "Nastavi odsotnost, ko vsi odjemalci prekinejo povezavo z jedrom" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Away On Detach" #~ msgstr "Odsotnost ob prekinitvi" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Override default away reason for auto-away on detach" #~ msgstr "Za samo-odsotnost ob prekinitvi povozi privzeti razlog odsotnosti" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Not implemented yet" #~ msgstr "Še ni izvedeno" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Away On Idle" #~ msgstr "Odsotnost ob neaktivnosti" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Set away after" #~ msgstr "Odsoten po" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "minutes of being idle" #~ msgstr "minutah neaktivnosti" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Advanced" #~ msgstr "Napredno" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Ident:" #~ msgstr "Ident:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "" #~ "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " #~ "uniquely identifies you within the IRC network." #~ msgstr "" #~ "»ident« je del maske gostitelja in vas, skupaj z gostiteljem, edinstveno " #~ "identificira na omrežju IRC." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Messages" #~ msgstr "Sporočila" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Part Reason:" #~ msgstr "Razlog zapustitve:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Quit Reason:" #~ msgstr "Razlog končanja:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Kick Reason:" #~ msgstr "Razlog za brco:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "" #~ "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" #~ msgstr "" #~ "Za urejanje ključa in potrdila SSL za jedro potrebujete odjemalca s " #~ "podporo za SSL" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "" #~ "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel " #~ "Core!\n" #~ "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL " #~ "Certificate!" #~ msgstr "" #~ "Opozorilo: Povezava z jedrom Quassel ni varna. Če nadaljujete, se bosta\n" #~ "ključ SSL in potrdilo SSL prenesla brez šifriranja!" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Continue" #~ msgstr "Nadaljuj" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Use SSL Key" #~ msgstr "Uporabi ključ SSL" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Key Type:" #~ msgstr "Vrsta ključa:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Use SSL Certificate" #~ msgstr "Uporabi potrdilo SSL" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "Organisation:" #~ msgstr "Organizacija:" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #~ msgid "CommonName:" #~ msgstr "Skupno ime:" #. ts-context InputLine #~ msgid "Do you really want to paste %1 lines?" #~ msgstr "Ali res želite prilepiti %1 vrstic?" #. ts-context InputLine #~ msgid "Paste Protection" #~ msgstr "Varovanje pri lepljenju" #. ts-context IrcServerHandler #~ msgid "" #~ "There is a nickname in your identity's nicklist which contains illegal " #~ "characters" #~ msgstr "" #~ "Na seznamu vzdevkov za vašo identiteto je vzdevek, ki vsebuje neveljavne " #~ "znake" #. ts-context IrcServerHandler #~ msgid "" #~ "Due to a bug in Unreal IRCd (and maybe other irc-servers too) we're " #~ "unable to determine the erroneous nick" #~ msgstr "" #~ "Zaradi napake v Unreal IRCd (in mogoče drugih strežnikih za IRC) ne " #~ "moremo določiti nepravilnega vzdevka" #. ts-context IrcServerHandler #~ msgid "Please use: /nick to continue or clean up your nicklist" #~ msgstr "" #~ "Za nadaljevanje uporabite »/nick «, ali pa počistite seznam " #~ "vzdevkov" #. ts-context MainWin #~ msgid "&Configure Buffer Views..." #~ msgstr "N&astavi prikaze ..." #. ts-context MainWin #~ msgid "&Lock Dock Positions" #~ msgstr "&Zakleni položaj podoken" #. ts-context MainWin #~ msgid "Ctrl+F" #~ msgstr "Ctrl+F" #. ts-context MainWin #~ msgid "&Buffer Views" #~ msgstr "P&rikazi" #. ts-context Message #~ msgid "Day changed to %1" #~ msgstr "Dan se je spremenil na %1" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #~ msgid "Processing Messages" #~ msgstr "Obdelovanje sporočil" #. ts-context NetworkModel #~ msgid "Buffer" #~ msgstr "Prikaz" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Connect" #~ msgstr "Poveži se" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Disconnect" #~ msgstr "Prekini povezavo" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Join" #~ msgstr "Pridruži se" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Part" #~ msgstr "Zapusti" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Delete Buffer(s)..." #~ msgstr "Zbriši prikaz(e) ..." #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Show Buffer" #~ msgstr "Prikaži prikaz" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Joins" #~ msgstr "Pridružitve" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Parts" #~ msgstr "Zapustitve" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Quits" #~ msgstr "Končanja" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Nick Changes" #~ msgstr "Spremembe vzdevkov" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Mode Changes" #~ msgstr "Spremembe načina" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Day Changes" #~ msgstr "Spremembe dneva" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Set as Default..." #~ msgstr "Nastavi kot privzeto ..." #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Use Defaults..." #~ msgstr "Uporabi privzeto ..." #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Join Channel..." #~ msgstr "Pridruži se kanalu ..." #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Start Query" #~ msgstr "Zaženi poizvedbo" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Show Query" #~ msgstr "Prikaži poizvedbo" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Whois" #~ msgstr "Whois" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Version" #~ msgstr "Različica" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Time" #~ msgstr "Čas" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Ping" #~ msgstr "Ping" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Finger" #~ msgstr "Finger" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Give Operator Status" #~ msgstr "Daj status operaterja" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Take Operator Status" #~ msgstr "Odvzemi status operaterja" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Give Voice" #~ msgstr "Daj besedo" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Take Voice" #~ msgstr "Odvzemi besedo" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Kick From Channel" #~ msgstr "Brcni s kanala" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Ban From Channel" #~ msgstr "Izloči s kanala" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Kick && Ban" #~ msgstr "Brcni in izloči" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Hide Buffer(s) Temporarily" #~ msgstr "Začasno skrij prikaz(e)" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Hide Buffer(s) Permanently" #~ msgstr "Trajno skrij prikaz(e)" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Show Channel List" #~ msgstr "Prikaži seznam kanalov" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Show Ignore List" #~ msgstr "Prikaži seznam spregledanih" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Hide Events" #~ msgstr "Skrij dogodke" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "CTCP" #~ msgstr "CTCP" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Actions" #~ msgstr "Dejanja" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" #~ msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" #~ msgstr[0] "Ali želite trajno zbrisati sledeči prikaz?" #~ msgstr[1] "Ali želite trajno zbrisati sledeča prikaza?" #~ msgstr[2] "Ali želite trajno zbrisati sledeče prikaze?" #~ msgstr[3] "Ali želite trajno zbrisati sledeče prikaze?" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "" #~ "Note: This will delete all related data, including all backlog " #~ "data, from the core's database and cannot be undone." #~ msgstr "" #~ "Pomnite: S tem iz podatkovne zbirke jedra zbrišete vse povezane " #~ "podatke, vključno z zgodovino sporočil. Tega kasneje ni moč razveljaviti." #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "" #~ "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel " #~ "first." #~ msgstr "" #~ "
Aktivnih prikazov kanalov ni moč zbrisati. Najprej zapustite kanale." #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Remove buffers permanently?" #~ msgstr "Ali trajno zbrišem prikaze?" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Join Channel" #~ msgstr "Pridruži se kanalu" #. ts-context NetworkModelActionProvider #~ msgid "Input channel name:" #~ msgstr "Vnesite ime kanala:" #. ts-context NetworksSettingsPage #~ msgid "General" #~ msgstr "Splošno" #. ts-context NotificationsSettingsPage #~ msgid "Behaviour" #~ msgstr "Obnašanje" #. ts-context NotificationsSettingsPage #~ msgid "Appearance" #~ msgstr "Videz" #. ts-context TopicLabel #~ msgid "Drag to scroll the topic!" #~ msgstr "Da se pomikate po temi, jo povlecite z miško!" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%D0%1" #~ msgstr "%D0%1" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Dn%1" #~ msgstr "%Dn%1" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Ds%1" #~ msgstr "%Ds%1" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%De%1" #~ msgstr "%De%1" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Dj%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" #~ msgstr "%Dj%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se je pridružil %DC%4%DC" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" #~ msgstr "%Dp%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je zapustil %DC%4%DC" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Dq%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" #~ msgstr "%Dq%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH je končal" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Dk%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" #~ msgstr "%Dk%DN%1%DN je brcnil %DN%2%DN iz %DC%3%DC" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%DrYou are now known as %DN%1%DN" #~ msgstr "%DrSedaj ste znani kot %DN%1%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Dr%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" #~ msgstr "%Dr%DN%1%DN je sedaj znan kot %DN%2%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%DmUser mode: %DM%1%DM" #~ msgstr "%DmUporabniški način: %DM%1%DM" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%DmMode %DM%1%DM by %DN%2%DN" #~ msgstr "%DmNačin %DM%1%DM od %DN%2%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%Da%DN%1%DN %2" #~ msgstr "%Da%DN%1%DN %2" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #~ msgid "%De[%1]" #~ msgstr "%De[%1]"