# Copyright (C) 2009 # This file is distributed under the same license as the Quassel package. # # Tomáš Chvátal , 2009. msgid "" msgstr "" "Last-Translator: Tomáš Chvátal \n" "PO-Revision-Date: 2009-12-10 00:05+0100\n" "Project-Id-Version: \n" "Language-Team: Czech \n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "X-Generator: Lokalize 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n" "X-Language: cs\n" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32 msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "Verze: %1
Verze protokolu: %2
Složení: %3" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46 msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©2005-2009 by the " "Quassel Project
http://quassel-irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is " "dual-licensed under GPLv2 and GPLv3.
Most icons " "are © by the Oxygen Team " "and used under the LGPL.

Please use " "http://bugs.quassel-irc.org to " "report bugs." msgstr "" "A Moderní, distribuovaný IRC Client

Vytvořený ©2005-2008 " "Quassel Project
http://quassel-irc.org
#quassel na Freenode

Quassel IRC je " "duálně-licencován pod GPLv2 a GPLv3.
Většina ikon " "náleží © Oxygen Teamu pod " "licencí LGPL.

Prosíme " "použijte http://bugs.quassel-irc.org pro " "hlášení chyb." #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77 msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "" "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a " "také všem, na které jsme zde zapomněli:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:128 msgid "" "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for " "the original Quassel icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for " "creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as " "Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for " "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "" "Zvláště bychom rádi poděkovali:
 Johnu \"nox\" " "Handovi
pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku
 Oxygen Team
pro " "vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v " "aplikaci
 Qt Software (dříve znám jako " "Trolltech)
za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování " "vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších
pro udržování Qt naživu, a pro " "sponzorování vývoje Quassel Mobile N810
" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgid "About Quassel" msgstr "O aplikaci Quassel" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgid "" "\n" "

Quassel " "IRC

" msgstr "" "

Quassel IRC

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, " "Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "" "

Verze 0.2.0-pre, Build >= 474 " "(2008-02-08)

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgid "&About" msgstr "O &aplikaci" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgid "A&uthors" msgstr "A&utoři" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgid "&Contributors" msgstr "Přispěva&telé" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgid "&Thanks To" msgstr "Podě&kování" #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112 msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..." #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114 msgid "Upgrade failed..." msgstr "Aktualizace selhala..." #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55 msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "" "Zkratka pro alternativu
Lze ji použít jako běžný lomítkový " "příkaz.

Příklad: \"foo\" lze zavolat pomocí /foo" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59 msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special " "variables:
- $i represents the i'th parameter.
- " "$i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces.
- $i:hostname represents the hostname of the user identified by " "the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string.
- $nick your current nickname
- $channel the name of " "the selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will " "be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All " "1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "" "Text na jaký bude převedena zkratka
Speciální hodnoty:
- $i reprezentuje i-tý parametr.
- $i..j reprezentuje " "i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.
- $i.. reprezentuje " "všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.
- $i:hostname " "reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo " "* pokud je neznámý.
- $0 celý text.
- $nick vaše " "současná přezdívka
- $channel název vybraného kanálu

Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku

Příklad: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako " "\"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170 msgid "Alias" msgstr "Alternativa" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171 msgid "Expansion" msgstr "Rozšířený výraz" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgid "Aliases" msgstr "Alternativy" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 msgid "New" msgstr "Nová" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 msgid "Delete" msgstr "Smazat" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:71 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgid "" msgstr "" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:214 msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Prosím vyberte soubor stylu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgid "Set application style" msgstr "Zvolte styl aplikace" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgid "Client style:" msgstr "Styl klienta:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgid "Language:" msgstr "Jazyk:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Používat vlastní soubor stylu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgid "Path:" msgstr "Cesta:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgid "Show system tray icon" msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:199 msgid "Message Redirection" msgstr "Přesměrování zpráv" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:205 msgid "User Notices:" msgstr "Uživatelská oznámení:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:248 msgid "Server Notices:" msgstr "Oznámení serveru:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:262 msgid "Default Target" msgstr "Výchozí cíl" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:269 msgid "Status Window" msgstr "Okno stavu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:276 msgid "Current Chat" msgstr "Aktuální rozhovor" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:283 msgid "Errors:" msgstr "Chyby:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 msgid "" msgstr "" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgid "Away Log" msgstr "Logovaní při nastavení pryč" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44 msgid "Show Network Name" msgstr "Zobrazit název sítě" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49 msgid "Show Buffer Name" msgstr "Zobrazit název záložky" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "" "množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s " "jádrem." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Výchozí množství historie:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgid "Backlog request method:" msgstr "Metoda požadování historie:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Pevné množství za záložku" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgid "Unread messages per chat" msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgid "Globally unread messages" msgstr "Celkově nepřečtené zprávy" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "" "Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z " "historie." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. " "The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. " "Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n" "\n" "Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro " "lepší srozumitelnost." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgid "Limit:" msgstr "Omezení:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 msgid "Unlimited" msgstr "Neomezeně" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "" "Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde " "neplatí." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgid "Additional Messages:" msgstr "Dodatečné zprávy:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for " "all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or " "have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the " "fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better " "context." msgstr "" "Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené " "zprávy pro všechny záložky.\n" "\n" "Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo " "neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)\n" "Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně " "nejrychlejší.\n" "\n" "Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "" "Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dynamická velikost získávané historie:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgid "Backlog Fetching" msgstr "Stahování historie" #. ts-context BufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:324 msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248 msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Sloučit trvale záložky?" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249 msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "" "Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n" "Tuto operaci nelze zvrátit!" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 msgid "Dialog" msgstr "Dialog" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520 msgid "Add Chat List" msgstr "Přidat seznam pokeců" #. ts-context BufferViewFilter #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52 msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 msgid "All" msgstr "Vše" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342 msgid "Delete Chat List?" msgstr "Smazat seznam rozhovorů?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 msgid "Re&name..." msgstr "Přejme&novat..." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 msgid "De&lete" msgstr "&Smazat" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 msgid "Network:" msgstr "Síť:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "" "Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n" "V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgid "Chat List Settings" msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgid "Show status window" msgstr "Zobrazit okno statusu" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgid "Show channels" msgstr "Zobrazit kanály" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgid "Show queries" msgstr "Zobrazit rozhovory" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgid "Hide inactive chats" msgstr "Skrýt neaktivní" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgid "Add new chats automatically" msgstr "Přidávat nové automaticky" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgid "Sort alphabetically" msgstr "Seřadit abecedně" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgid "Minimum Activity:" msgstr "Minimální aktivita:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgid "No Activity" msgstr "Žádná aktivita" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgid "Other Activity" msgstr "Další aktivity" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgid "New Message" msgstr "Nová zpráva" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 msgid "Highlight" msgstr "Zvýraznění" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgid "Preview:" msgstr "Náhled:" #. ts-context BufferViewWidget #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgid "BufferView" msgstr "Pohled na záložky" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:74 msgid "Zoom In" msgstr "Přiblížit" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:80 msgid "Zoom Out" msgstr "Oddálit" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85 msgid "Actual Size" msgstr "Současná velikost" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:481 msgid "Channel %1" msgstr "Kanál %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:484 msgid "Users: %1" msgstr "uživatelé: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:488 msgid "Mode: %1" msgstr "Mód: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:499 msgid "Topic: %1" msgstr "Téma: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Neaktivní
Dvojklikem vstupte" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgid "Channel List" msgstr "Seznam Kanálů" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgid "Search Pattern:" msgstr "Vyhledávaný text:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server." msgstr "" "Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat " "vyhledávaný řetězec IRC Serveru." #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgid "Show Channels" msgstr "Zobrazit kanály" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgid "Filter:" msgstr "Filtr:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgid "Errors Occured:" msgstr "Nastalé chyby:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC " "ERROR!!11

\n" "

" msgstr "" "\n" "\n" "

ZOMG POLARNI LEDY OPRAVDU " "ROZTALY, TOHLE QUASSEL NEUSTOJI!!11

\n" "

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgid "Chat Monitor" msgstr "Monitor pokecu" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58 msgid "Opt In" msgstr "Opt In" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgid "Opt Out" msgstr "Opt Out" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 msgid "Show:" msgstr "Zobrazit:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239 msgid "Ignore:" msgstr "Ignorovat:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgid "Operation Mode:" msgstr "Operační režim:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers " "on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will " "be ignored in chatmonitor

" msgstr "" "\n" "\n" "

Operační režimy:

\n" "

Opt-In: Monitor pokecu " "zobrazuje pouze záložky na pravé straně.

\n" "

Opt-Out:Monitor pokecu ignoruje záložky " "na pravé straně.

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgid "Available:" msgstr "Dostupné:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Přesune vybrané záložky doleva" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Přesune vybrané záložky doprava" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "" "Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgid "Show own messages" msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52 msgid "Show Own Messages" msgstr "Zobrazit vlastní zprávy" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59 msgid "Show Network Name" msgstr "Zobrazit název sítě" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64 msgid "Show Buffer Name" msgstr "Zobrazit název záložky" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71 msgid "Configure..." msgstr "Nastavit..." #. ts-context ChatScene #: ../src/qtui/chatscene.cpp:589 msgid "Copy Selection" msgstr "Kopírovat označené" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgid "case sensitive" msgstr "citlivost na velikost" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgid "search nick" msgstr "hledat přezdívku" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgid "search message" msgstr "hledat zprávu" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd." #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27 msgid "Chat View" msgstr "Okno rozhovoru" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgid "Timestamp format:" msgstr "Formát času:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32 msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[hh:mm:ss]" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59 msgid "Custom chat window font:" msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:108 msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111 msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:127 msgid "Custom Colors" msgstr "Vlastní barvy" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:145 msgid "Action:" msgstr "Akce:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:152 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:176 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:200 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:237 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:261 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:292 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:316 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:340 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:364 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:381 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:421 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:438 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:455 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:472 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:489 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:506 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:523 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:540 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:557 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:574 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:591 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:608 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:642 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:659 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:676 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:704 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:169 msgid "Timestamp:" msgstr "Časová známka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:193 msgid "Channel message:" msgstr "Zpráva kanálu:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:230 msgid "Highlight foreground:" msgstr "Popředí zvýrazněné:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:254 msgid "Command message:" msgstr "Zprava příkazu:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:278 msgid "Highlight background:" msgstr "Pozadí zvýrazněné:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:285 msgid "Server message:" msgstr "Zpráva serveru:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:309 msgid "Marker line:" msgstr "Značící řádka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:333 msgid "Error message:" msgstr "Chybová zpráva:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:357 msgid "Background:" msgstr "Pozadí:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:401 msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Používat barvy pro odesílatele" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:697 msgid "Own messages:" msgstr "Vlastní zprávy:" #. ts-context Client #: ../src/client/client.cpp:265 msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Identita v klientu již existuje!" #. ts-context Client #: ../src/client/client.cpp:365 msgid "All Chats" msgstr "Všechny pokecy" #. ts-context ClientBacklogManager #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:153 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin." #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Povolit detekci Ping Timeout" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgid "Ping interval:" msgstr "Interval ping:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 msgid " seconds" msgstr " vteřin" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgid "Disconnect after" msgstr "Odpojit po" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgid "missed pings" msgstr "zmeškaných ping" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly " "interesting for tracking users' away status." msgstr "" "Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s " "použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je " "uživatel pryč." #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgid "Update interval:" msgstr "Interval aktualizace:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Ignorovat kanály s více než:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgid " users" msgstr "uživatelé" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context ContentsChatItem #: ../src/qtui/chatitem.cpp:594 msgid "Copy Link Address" msgstr "Kopírovat adresu odkazu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38 msgid "Connect" msgstr "Připojit" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 msgid "Disconnect" msgstr "Odpojit" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41 msgid "Join" msgstr "Vstoupit" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 msgid "Part" msgstr "Opustit" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Smazat rozhovor(y)..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgid "Go to Chat" msgstr "Přejít na rozhovor" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46 msgid "Joins" msgstr "Vstupy" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgid "Parts" msgstr "Opuštění" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgid "Quits" msgstr "Ukončení" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgid "Nick Changes" msgstr "Změny přezdívek" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgid "Mode Changes" msgstr "Změny režimu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgid "Day Changes" msgstr "Změny dní" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgid "Topic Changes" msgstr "Změny tématu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgid "Set as Default..." msgstr "Nastavit jako výchozí..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgid "Use Defaults..." msgstr "Použít výchozí..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56 msgid "Join Channel..." msgstr "Vstoupit do kanálu..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58 msgid "Start Query" msgstr "Zahájit pokec" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgid "Show Query" msgstr "Zobrazit pokec" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 msgid "Whois" msgstr "Kdo je" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62 msgid "Version" msgstr "Verze" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgid "Time" msgstr "Čas" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgid "Ping" msgstr "Ping" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgid "Finger" msgstr "Finger" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgid "Custom..." msgstr "Vlastní..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78 msgid "Give Operator Status" msgstr "Přidat práva dozorce" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgid "Take Operator Status" msgstr "Odebrat status dozorce" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgid "Give Voice" msgstr "Rozkecat" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgid "Take Voice" msgstr "Umlčet" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgid "Kick From Channel" msgstr "Vyhodit z kanálu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgid "Ban From Channel" msgstr "Zablokovat pro kanál" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgid "Kick && Ban" msgstr "Vyhodit && Zablokovat" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Trvale skrýt záložku(y)" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88 msgid "Show Channel List" msgstr "Zobrazit seznam kanálů" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgid "Show Ignore List" msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102 msgid "Hide Events" msgstr "Skrýt události" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110 msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122 msgid "Actions" msgstr "Akce" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126 msgid "Ignore" msgstr "Ignorovat" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131 msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Přidat pravidlo ignorování" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgid "Existing Rules" msgstr "Existující pravidla" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:182 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:183 msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for " "quasselcore\n" "to work." msgstr "" "V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit " "vaši\n" "Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n" "mohlo fungovat." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:232 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:273 msgid "Admin user or password not set." msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:277 msgid "Could not setup storage!" msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:281 msgid "Creating admin user..." msgstr "Vytvářím účet administrátora..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:394 msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:402 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:410 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:418 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "" "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:429 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:437 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:446 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:480 msgid "Client connected from" msgstr "Klient připojen od" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:483 msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:502 msgid "Antique client trying to connect... refusing." msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:514 msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least " "client/core protocol version %1.
Please consider upgrading your client." msgstr "" "Váš Quassel Klient je příliš starý!
Toto jádro potřebuje klienta s " "protokolem alespoň verze %1.
Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:518 ../src/core/core.cpp:606 ../src/core/core.cpp:630 msgid "Client" msgstr "Klient" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:518 msgid "too old, rejecting." msgstr "příliš staré, odmítám." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:535 msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "Verze jádra %1
Sestavení: %2
Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:586 msgid "Starting TLS for Client:" msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:604 msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "" "Klient není inicializován!
Musíte poslat inicializační zprávu před " "pokusem o přihlášení." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:606 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:624 msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "" "Neplatné uživatelské jméno či heslo!
Kombinace uživatelského jména " "a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:630 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)." msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:641 msgid "Non-authed client disconnected." msgstr "Neautorizovaný klient odpojen." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:647 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)" msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:695 msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:717 msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:" #. ts-context CoreAccount #: ../src/client/coreaccount.h:39 msgid "Internal Core" msgstr "Interní jádro" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231 msgid "Add Core Account" msgstr "Přidat účet jádra" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229 msgid "Edit Core Account" msgstr "Upravit účet jádra" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgid "Account Details" msgstr "Detaily účtu" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgid "Account Name:" msgstr "Název účtu:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgid "Local Core" msgstr "Lokální jádro" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgid "Hostname:" msgstr "Název počítače:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 msgid "Port:" msgstr "Port:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgid "User:" msgstr "Uživatel:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgid "Remember" msgstr "Pamatovat" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 msgid "Use a Proxy" msgstr "Používat proxy" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 msgid "localhost" msgstr "tento počítač (localhost)" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 msgid "Proxy Type:" msgstr "Typ proxy:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #. ts-context CoreAccountModel #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:62 msgid "Internal Core" msgstr "Interní jádro" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Připojit k jádru Quassel" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgid "Core Accounts" msgstr "Účty jádra" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgid "Edit..." msgstr "Editovat..." #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 msgid "Add..." msgstr "Přidat..." #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 msgid "Delete" msgstr "Smazat" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Automaticky připojit při spuštění" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgid "Connect to last account used" msgstr "Připojit k naposledy použitému účtu" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgid "Always connect to" msgstr "Vždy připojit k" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 msgid "Remote Cores" msgstr "Vzdálená jádra" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Průvodce nastavením jádra" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se..." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104 msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start over." msgstr "" "Nastavení jádra selhalo:
%1
Stiskněte Další pro " "opakování." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119 msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "" "Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!
Nezapomeňte si " "nyní nastavit své sítě a identity." #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 msgid "Username:" msgstr "Uživatelské jméno:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgid "Repeat password:" msgstr "Heslo znovu:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 msgid "Remember password" msgstr "Pamatovat heslo" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not " "possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore " "--help\"." msgstr "" "Poznámka: Přidávání více uživatelů a změny uživatelského jména a " "hesla prozatím nejsou proveditelné skrze grafické rozhraní Quassel klienta.\n" "Pokud dané operace potřebujete provést, prosíme spusťte " "\"quasselcore --help\"." #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Tento průvodce vás provede skrze nastavení jádra Quassel." #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150 msgid "Create Admin User" msgstr "Vytvořit účet administrátora" #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151 msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "" "Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít " "administrátorská práva." #. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135 msgid "Introduction" msgstr "Úvod" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182 msgid "Select Storage Backend" msgstr "Zvolte skladovací rozhraní" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183 msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra." #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277 msgid "Connection Properties" msgstr "Možnosti spojení" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317 msgid "Storing Your Settings" msgstr "Ukládám Vaše nastavení" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318 msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "" "Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni." #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 msgid "Storage Backend:" msgstr "Skladovací rozhraní:" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgid "Description" msgstr "Popis" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgid "Your Choices" msgstr "Vaše volby" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgid "Admin User:" msgstr "Administrátor:" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgid "foo" msgstr "foo" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgid "Storage Backend:" msgstr "Skladovací rozhraní:" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgid "bar" msgstr "bar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Prosím vyčkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru..." #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgid "Authentication Required" msgstr "Autenifikace vyžadována" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgid "Please enter your account data:" msgstr "Prosím zadejte údaje vašeho účtu:" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgid "Username:" msgstr "Jméno uživatele:" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgid "Remember password" msgstr "Pamatovat heslo" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75 msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Prosím zadejte vaše pověření pro %1:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40 msgid "Connect to Core" msgstr "Připojit k jádru" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:342 msgid "Disconnected from core." msgstr "Odpojit od jádra." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:200 ../src/client/coreconnection.cpp:315 msgid "Disconnected" msgstr "Odpojeno" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:166 msgid "Network is down" msgstr "Síť je mimo provoz" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:203 msgid "Looking up %1..." msgstr "Vyhledávám %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:206 ../src/client/coreconnection.cpp:443 msgid "Connecting to %1..." msgstr "Připojuji se k %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:209 ../src/client/coreconnection.cpp:564 msgid "Connected to %1" msgstr "Připojeno k %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:212 msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "Odpojeno od %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:269 msgid "" "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading." msgstr "" "Jádro Quasselu, ke kterému se snazíte připojit, je příliš staré! Prosíme " "zvažte jeho aktualizaci." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:297 msgid "Invalid data received from core" msgstr "Přijata neplatná data od jádra" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:420 ../src/client/coreconnection.cpp:502 #: ../src/client/coreconnection.cpp:547 msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Nešifrované spojení zrušeno" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:450 msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Synchronizace s jádrem..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:471 msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
Need at " "least core/client protocol v%1 to connect." msgstr "" "Jádro Quasselu, ke kterému se snažíte připojit, je příliš staré!
" "Požadovaný je protokol verze %1 pro spojení." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:583 msgid "Logging in..." msgstr "Probíhá přihlášení..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:588 msgid "Login canceled" msgstr "Přihlášení zrušeno" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:613 msgid "Receiving session state" msgstr "Příjem stavu sezení" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:615 msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "Synchronizace s %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:636 msgid "Receiving network states" msgstr "Příjem stavů sítí" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:686 msgid "Synchronized to %1" msgstr "Synchronizováno s %1" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgid "Remote Cores" msgstr "Vzdálená jádra" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgid "Connection" msgstr "Spojení" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgid "Network Status Detection" msgstr "Detekce stavu sítě" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most " "KDE users" msgstr "" "Při detekci stavu spoléhat na hardwarovou vrstvu KDE. Doporučeno pro většinu " "KDE uživatelů" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "Použít detekci stavu sítě KDE (skrze Solid)" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "" "Aktivně pinkat vzdálené jádro a odpojit pokud neobdržíme odpověď po určitém " "časovém intervalu" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgid "Ping timeout after" msgstr "Vypršení časového limitu po" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 msgid " seconds" msgstr " vteřinách" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "" "Odpojit pouze pokud bude síťový socket uzavřen operačním systémem. " "Může trvat poněkud déle nežli uzavře spojení po ztracení připojení" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgid "Never time out actively" msgstr "Aktivně neodpojovat" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Automaticky připojit při síťových výpadcích" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgid "Retry every" msgstr "Zkusit vše" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 msgid "Message" msgstr "Zpráva" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "seconds" msgid "s" msgstr "s" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "milliseconds" msgid "ms" msgstr "ms" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62 msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(Zpoždění: %1 %2)" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované pomocí SSL." #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78 msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované." #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53 msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n Den" msgstr[1] "%n Dny" msgstr[2] "%n Dnů" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54 msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (od %4)" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgid "Core Information" msgstr "Informace o jádru" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgid "Version:" msgstr "Verze:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgid "Uptime:" msgstr "Doba běhu:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgid "Connected Clients:" msgstr "Připojení klienti:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgid "Build date:" msgstr "Datum sestavení:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 msgid "Close" msgstr "Zavřít" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:153 msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Spojení selhalo. Zkouším další server" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:161 ../src/core/corenetwork.cpp:162 msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "Připojuji se k %1:%2..." #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:211 msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Odpojuji. (%1)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:211 msgid "Core Shutdown" msgstr "Vypnutí jádra" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:307 msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:309 msgid "Connection failure: %1" msgstr "Chyba spojení: %1" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "Client" msgstr "Klient" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)." #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:389 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to " "create network %1!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu " "o vytvoření sítě %1!" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:420 msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "" "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji " "místo duplikace!" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:63 msgid "away" msgstr "pryč" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:132 msgid "sending CTCP-%1 request" msgstr "posílám požadavek CTCP-%1" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgid "Create New Identity" msgstr "Vytvořit novou identitu" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgid "Identity name:" msgstr "Název identity:" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgid "Create blank identity" msgstr "Vytvořit prázdnou identitu" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgid "Duplicate:" msgstr "Duplikovat:" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:190 msgid "Received CTCP PING request from %1" msgstr "Obdržen CTCP PING požadavek od %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:195 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:205 msgid "Received CTCP VERSION request by %1" msgstr "Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:208 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2" msgstr "Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:216 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2" msgstr "Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgid "BufferViews:" msgstr "Pohledy na záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgid "All Networks:" msgstr "Všechny sítě:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgid "Networks:" msgstr "Sítě:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgid "Buffers:" msgstr "Záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgid "Removed buffers:" msgstr "Odstraněné záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Dočasně odstraněné záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgid "Add Buffers Automatically:" msgstr "Přidávat záložky automaticky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgid "Hide inactive buffers:" msgstr "Skrýt neaktivní záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:59 msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Povolené typy záložek:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgid "Minimum activity:" msgstr "Minimální aktivita:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:62 msgid "Is initialized:" msgstr "Je inicializován:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "Ladící vrstva záložek" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgid "Overlay View" msgstr "Pohled vrstvy" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgid "Overlay Properties" msgstr "Nastavení vrstvy" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgid "Debug Console" msgstr "Ladící konzole" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgid "local" msgstr "lokální" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgid "core" msgstr "jádro" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgid "Evaluate!" msgstr "Posoudit!" #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgid "Debug Log" msgstr "Ladící log" #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgid "Close" msgstr "Zavřít" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:14 msgid "Form" msgstr "Formulář" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:20 msgid "Desktop Notification (via D-Bus)" msgstr "Oznamovaní (skrze D-Bus)" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:34 msgid "Timeout:" msgstr "Časová prodleva:" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:47 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:77 msgid "Position hint:" msgstr "Pozice oznámení:" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:87 #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:103 msgid " px" msgstr " px" #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:90 msgid "X: " msgstr "X: " #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:106 msgid "Y: " msgstr "Y: " #. ts-context DesktopNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/desktopnotificationconfigwidget.ui:131 msgid "Queue unread notifications" msgstr "Řadit nepřečtená oznámení" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:45 msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Neplatný příkaz pro /exec: %1" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:53 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Název \"%1\" není platný: ../ nebo ..\\ nejsou povoleny!" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:64 msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Nemohu najít skript \"%1\"" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:82 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Skript \"%1\" se zbořil s výstupním kódem %2." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:98 msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Skript \"%1\" se nepodařilo spustit." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:100 msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Skript \"%1\" způsobil chybu %2." #. ts-context FontSelector #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31 msgid "Choose..." msgstr "Vybrat..." #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32 msgid "Highlight" msgstr "Zvýraznění" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159 msgid "this shouldn't be empty" msgstr "toto by nemělo být prázdné" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45 msgid "highlight rule" msgstr "Pravidla zvýraznění" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13 msgid "Form" msgstr "Formulář" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19 msgid "Custom Highlights" msgstr "Uživatelská zvýraznění" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37 msgid "RegEx" msgstr "Regulérní výraz" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42 msgid "CS" msgstr "CV" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47 msgid "Enable" msgstr "Povolit" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55 msgid "Add" msgstr "Přidat" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62 msgid "Remove" msgstr "Odebrat" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85 msgid "Highlight Nicks" msgstr "Zvýrazňované přezdívky" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91 msgid "All nicks from identity" msgstr "Všechny přezdívky z identity" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98 msgid "Current nick" msgstr "Současnou" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108 msgid "None" msgstr "Žádnou" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115 msgid "Case sensitive" msgstr "Citlivý na velikost písma" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgid "Identities" msgstr "Identity" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178 msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:
   " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179 msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Všechny identity potřebují název
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180 msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181 msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182 msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Musíte specifikovat ident pro každou identitu
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183 msgid "
  " msgstr "
" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184 msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Jedna (či více) identita není validní" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310 msgid "Delete Identity?" msgstr "Smazat Identitu?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 msgid "Rename Identity" msgstr "Přejmenovat identitu" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Prosím zadejte nový název pro identitu \"%1\"!" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgid "Add Identity" msgstr "Přidat identitu" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgid "Add..." msgstr "Přidat..." #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgid "Remove Identity" msgstr "Odstranit identitu" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:150 msgid "" msgstr "" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:122 msgid "Quassel IRC User" msgstr "Uživatel Quassel IRC" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:156 msgid "Gone fishing." msgstr "Šel jsem rybařit." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:160 msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Nejsem tu. Vážně tu nejsem!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:163 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země..." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:166 msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Tady opravdu není školka!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:167 ../src/common/identity.cpp:168 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 msgid "Advanced" msgstr "Pokročilé" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290 msgid "Load a Key" msgstr "Načíst klíč" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 msgid "No Key loaded" msgstr "Nebyl načten žádný klíč" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 msgid "Load" msgstr "Načíst" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322 msgid "RSA" msgstr "RSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325 msgid "DSA" msgstr "DSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369 msgid "Clear" msgstr "Vyčistit" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340 msgid "Load a Certificate" msgstr "Načíst certifikát" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 msgid "No Certificate loaded" msgstr "Nebyl načten žádný certifikát" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 msgid "General" msgstr "Obecné" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgid "Real Name:" msgstr "Skutečné jméno:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "\"Skutečné jméno\" je zobrazeno při volání příkazu /whois." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgid "Nicknames" msgstr "Přezdívky" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 msgid "Add Nickname" msgstr "Přidat přezdívku" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgid "Remove Nickname" msgstr "Odstranit přezdívku" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgid "Remove" msgstr "Odstranit" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgid "Rename Identity" msgstr "Přejmenovat identitu" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 msgid "Re&name..." msgstr "Přejme&novat..." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 msgid "Move upwards in list" msgstr "Posunout výš v seznamu" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 msgid "Move downwards in list" msgstr "Posunout níž v seznamu" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgid "A&way" msgstr "V&zdálen" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgid "Default Away Settings" msgstr "Výchozí nastavení Vzdálení" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgid "Default away reason" msgstr "Výchozí důvod proč jste vzdáleni" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgid "Away Nick:" msgstr "Přezdívka při vzdálení:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgid "Away Reason:" msgstr "Důvod vzdálení:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgid "Away On Detach" msgstr "Vzdálen při odpojení" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgid "Not implemented yet" msgstr "Ještě jsme to neimplementovali ;]" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgid "Away On Idle" msgstr "Nastavit vzdálen při nicnedělání" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgid "Set away after" msgstr "Nastavit vzdálen po" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgid "minutes of being idle" msgstr "minut nicnedělání" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgid "Ident:" msgstr "Identifikace:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "" "\"Ident\" je částí vaší masky a spolu s názvem vašeho počítače vás unikátně " "označuje pro IRC síť." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgid "Messages" msgstr "Zprávy" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgid "Part Reason:" msgstr "Důvod pro opuštění:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgid "Quit Reason:" msgstr "Důvod pro ukončení:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgid "Kick Reason:" msgstr "Důvod pro vyhození:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "" "Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient " "podporovat SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel " "Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL " "Certificate!" msgstr "" "Varování: nejste připojeni k jádru zabezpečeným spojením!\n" "Pokračování povede k nešifrovanému přenosu vašeho SSL klíče a SSL " "certifikátu!" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 msgid "Continue" msgstr "Pokračovat" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgid "Use SSL Key" msgstr "Použít SSL Klíč" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgid "Key Type:" msgstr "Typ klíče:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Použít SSL Certifikát" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgid "Organisation:" msgstr "Organizace:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgid "CommonName:" msgstr "Běžné jméno:" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107 msgid "Setup Identity" msgstr "Nastavení identity" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112 msgid "Default Identity" msgstr "Výchozí Identita" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgid "Strictness" msgstr "Přísnost" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgid "Dynamic" msgstr "Dynamická" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgid "Permanent" msgstr "Trvalá" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "" "

Typ pravidla:

\n" "

Odesílatel:

\n" "

Pravidlo je porovnáváno vůči odesílateli\n" "přezdívka!ident@jméno.počítače

\n" "

Zpráva:

\n" "

Pravidlo je porovnáváno vůči obsahu dané zprávy

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgid "Rule Type" msgstr "Typ pravidla" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgid "Sender" msgstr "Odesílatel" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgid "Message" msgstr "Zpráva" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Nastavit pravidlo ignorování" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown " "again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "" "

Přísnost:

\n" "

Dynamická:

\n" "

Zprávy jsou filtrovány \"za běhu\".\n" "Pokud je pravidlo zakázáno, zprávy se znovu objeví.

\n" "

Permanentní:

\n" "

Zprávy jsou filtrovány ještě před uložením do databáze.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:91 msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against " "either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid " "from any host

" msgstr "" "

Pravidlo ignorance:

\n" "

Podle typu pravidla je text kontrolován proti:

\n" "

- obsahu zprávy:

\n" "

Příklad:\n" "
\n" "*foobar* platí pro libovolný text obsahující foobar

\n" "

- textu odesílatele (přezdívka!ident@název.počítače)

\n" "

Příklad:\n" "
\n" "- *@foobar.com bude platit pro každý počítač z domény " "foobar.com\n" "
\n" "- hlupec!.+ (RegEx) platí pro každého uživatele s přezdívkou " "hlupec, který se může připojovat z libovolného počítače

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:105 msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravidlo ignorance" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:116 msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special " "characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "" "

Používat regulární výrazy:

\n" "

Při povolení je pravidlo zpracováno jako regulární výraz.

\n" "

V opačném případě pravidla povolují tyto speciální znaky:

\n" "

*: reprezentuje \"libovolné množství znaků\"\n" "
\n" "?: reprezentuje \"právě jeden znak\"

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:124 msgid "Regular expression" msgstr "Regulární výrazy" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:136 msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule " "should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule " "should match

" msgstr "" "

Rozsah:

\n" "

Globální:

\n" "

Pravidlo je platné pro všechny sítě a na všech kanálech

\n" "

Síť:

\n" "

Seznam je interpretován jako seznam sítí, kde je pravidlo platné

\n" "

Kanál:

\n" "

Seznam je interpretován jako seznam kanálů, kde je pravidlo platné

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:145 msgid "Scope" msgstr "Rozsah" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:153 msgid "Global" msgstr "Globální" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgid "Network" msgstr "Síť" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 msgid "Channel" msgstr "Kanál" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:176 msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or " "channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "" "

Rozsah pravidla:

\n" "

Jedná se o seznam středníkem oddělených hodnot obsahujících seznam názvů " "sítí nebo kanálů.

\n" "

Příklad:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "bude platit na #foobar a na každý kanál začínající #quassel

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:207 msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "" "

Povolit / Zakázat:

\n" "

Pouze povolená pravidla jsou filtrována.\n" "
\n" "Pro dynamická pravidla vypnutí opětovně zobrazí dříve filtrované zprávy.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:213 msgid "Rule is enabled" msgstr "Povolit pravidlo" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69 msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "" "Povolit / Zakázat:
Pouze povolená pravidla jsou filtrována.
Pro dynamická pravidla jsou jejich vypnutím filtrované zprávy znovu " "zobrazeny" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73 msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string " "nick!ident@host.name
Example:
" "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
" "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any " "host
" msgstr "" "Pravidlo ignorance:
Podle typu pravidla text je porovnáván " "vůči:

- obsahu zprávy:
Příklad:
" "\"*foobar*\" bude platit na jakýkoliv text obsahující \"foobar\"

- odesílateli nick!ident@host.name
Příklad:
" " \"*@foobar.com\" platí na všechny odesílatele z domény foobar.com
" " \"stupid!.+\" (RegEx) bude platit na kohokoliv s přezdívkou \"stupid\" a z " "libovolné adresy
" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89 msgid "By Sender" msgstr "Dle odesílatele" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgid "By Message" msgstr "Dle zprávy" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193 msgid "Enabled" msgstr "Povoleno" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194 msgid "Type" msgstr "Typ" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195 msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravidlo ignorance" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgid "Ignore List" msgstr "Seznam Ignorovaných" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128 msgid "Rule already exists" msgstr "Pravidlo již existuje" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129 msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "" "Pravidlo již existuje\n" "\"%1\"\n" "Prosím vyberte jiné pravidlo.\n" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgid "New" msgstr "Nová" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgid "Delete" msgstr "Smazat" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgid "&Edit" msgstr "&Editovat" #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgid "Show messages in indicator" msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:89 msgid "Focus Input Line" msgstr "Přepnout na vstupní řádku" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:90 msgid "Ctrl+L" msgstr "Ctrl+L" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:20 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Input Widget" msgstr "Vstupní řádka" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Vlastní font:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Enable spell check" msgstr "Povolit kontrolu pravopisu" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgid "Show nick selector" msgstr "Zobrazit výběr přezdívek" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Víceřádková editace" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:96 msgid "Show at most" msgstr "Ukázat nejvíce" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:122 msgid "lines" msgstr "řádků" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgid "Enable scrollbars" msgstr "Povolit rolovací proužek" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:163 msgid "Tab Completion" msgstr "Doplňování tabulátorem" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:171 msgid "Completion suffix:" msgstr "Zakončení doplňování:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:187 msgid ": " msgstr ": " #. ts-context IrcConnectionWizard #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51 msgid "Save && Connect" msgstr "Uložit && Připojit" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:59 msgid "Channel" msgstr "Kanál" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:60 msgid "Users" msgstr "Uživatelé" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:61 msgid "Topic" msgstr "Téma" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:542 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:567 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!" msgstr "Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:575 msgid "" "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "" "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému " "chování!" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:592 ../src/core/ircserverhandler.cpp:599 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:606 ../src/core/ircserverhandler.cpp:613 msgid "%1" msgstr "%1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:648 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\"" msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:654 ../src/core/ircserverhandler.cpp:659 msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 je fuč: \"%2\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:703 ../src/core/ircserverhandler.cpp:717 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:751 ../src/core/ircserverhandler.cpp:767 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:828 ../src/core/ircserverhandler.cpp:860 msgid "[Whois] %1" msgstr "[Whois] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:732 ../src/core/ircserverhandler.cpp:734 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:749 msgid "%1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:753 ../src/core/ircserverhandler.cpp:1031 msgid "[Whowas] %1" msgstr "[Whowas] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:779 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)" msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:793 msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:813 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:815 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:818 msgid "[Whois] idle message: %1" msgstr "[Whois] důvod nečinnosti: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:850 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:852 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:854 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:882 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3" msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:891 msgid "End of channel list" msgstr "Konec seznamu s kanály" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:909 msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:927 msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:941 msgid "No topic is set for %1." msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma." #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:956 msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Téma pro %1 je \"%2\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:967 msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "Téma nastavil %1 v %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:990 msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1049 msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1060 msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Přezdívka se již používá: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1149 msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to continue" msgstr "" "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro " "pokračování použijte: /nick " #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:799 msgid "idling since %1" msgstr "nic nedělá od %1" #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:802 msgid "login time: %1" msgstr "čas přihlášení: %1" #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:805 msgid "server: %1" msgstr "server: %1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Pokec & Seznam přezdívek" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33 msgid "Network" msgstr "Síť" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36 msgid "Inactive" msgstr "Neaktivní" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgid "Normal" msgstr "Normální" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgid "Unread messages" msgstr "Nepřečtené zprávy" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgid "Highlight" msgstr "Zvýraznění" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgid "Other activity" msgstr "Jiné činnosti" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Vlastní font:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgid "Show icons" msgstr "Zobrazit ikonky" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgid "Chat List" msgstr "Seznam pokeců" # WORD TRANSLATION :D #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Kolečko myši mění vybraný pokec" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgid "Use Custom Colors" msgstr "Použít vlastní barvy" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgid "Standard:" msgstr "Standardní:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgid "Inactive:" msgstr "Neaktivní:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgid "Unread messages:" msgstr "Nepřečtené zprávy:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgid "Highlight:" msgstr "Zvýraznění:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgid "Other activity:" msgstr "Jiné činnosti:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272 msgid "1" msgstr "1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Vlastní barvy v seznamu přezdívek" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgid "Online:" msgstr "Přítomen:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgid "Away:" msgstr "Pryč:" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:309 msgid "&Connect to Core..." msgstr "Přip&ojit k jádru..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:311 msgid "&Disconnect from Core" msgstr "O&dpojit od jádra" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:313 msgid "Core &Info..." msgstr "&Informace jádra..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:317 msgid "&Quit" msgstr "&Ukončit" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:318 msgid "Ctrl+Q" msgstr "Ctrl+Q" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:321 msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Nastavit seznam pokeců..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:328 msgid "Show &Search Bar" msgstr "Zobrazit vy&hledávání" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:315 msgid "Configure &Networks..." msgstr "Nastavit &sítě..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:324 msgid "&Lock Layout" msgstr "U&zamknout rozvržení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:330 msgid "Show Away Log" msgstr "Zobrazit Log pro Pryč" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:332 msgid "Show &Menubar" msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:333 msgid "Ctrl+M" msgstr "Ctrl+M" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:335 msgid "Show Status &Bar" msgstr "Zo&brazit stavový řádek" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:339 msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Nastavit Quassel..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:340 msgid "F7" msgstr "F7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:343 msgid "&About Quassel" msgstr "O progr&amu Quassel" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:345 msgid "About &Qt" msgstr "O &Qt" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:347 msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:349 msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:351 msgid "Debug &MessageModel" msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:353 msgid "Debug &HotList" msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:355 msgid "Debug &Log" msgstr "Ladící &Log" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:357 msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Pře-načíst styl" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361 msgid "Jump to hot chat" msgstr "Přejít na další aktivní záložku" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:368 msgid "&File" msgstr "S&oubor" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:381 msgid "&Networks" msgstr "&Sítě" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387 msgid "&View" msgstr "&Záložky" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:388 msgid "&Chat Lists" msgstr "&Seznam pokeců" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:390 msgid "&Toolbars" msgstr "Liš&ty" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:404 msgid "&Settings" msgstr "Na&stavení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:411 msgid "&Help" msgstr "&Nápověda" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:419 msgid "Debug" msgstr "Debug" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:564 msgid "Nicks" msgstr "Přezdívky" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:573 msgid "Show Nick List" msgstr "Zobrazit seznam přezdívek" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:584 msgid "Chat Monitor" msgstr "Monitor pokecu" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:595 msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Zobrazí monitor pokecu" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:599 msgid "Inputline" msgstr "Vstupní řádka" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:608 msgid "Show Input Line" msgstr "Zobrazit řádku se vstupem" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:619 msgid "Topic" msgstr "Téma" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:631 msgid "Show Topic Line" msgstr "Zobrazit řádek s tématem" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:697 msgid "Main Toolbar" msgstr "Hlavní nástrojová lišta" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:736 msgid "Connected to core." msgstr "Připojen k jádru." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:818 ../src/qtui/mainwin.cpp:826 msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Nešifrované spojení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:818 msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:820 ../src/qtui/mainwin.cpp:828 msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "" "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití " "šifrování." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:826 msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:843 ../src/qtui/mainwin.cpp:863 msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:844 msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "" "SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících " "důvodů:" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:847 msgid "Continue" msgstr "Pokračovat" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:848 msgid "Show Certificate" msgstr "Zobrazit certifikát" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:864 msgid "" "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "" "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému " "schvalování?" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:866 msgid "Current Session Only" msgstr "Pouze současné sezení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:867 msgid "Forever" msgstr "Navždy" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:876 msgid "Core Connection Error" msgstr "Chyba spojení s jádrem" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:804 msgid "Not connected to core." msgstr "Nepřipojen k jádru." #. ts-context MessageModel #: ../src/client/messagemodel.cpp:373 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgid "Receiving Backlog" msgstr "Získávám historii" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:333 msgid "Do you really want to paste %n lines?" msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?" msgstr[0] "Opravdu chcete vložit %n řádku?" msgstr[1] "Opravdu chcete vložit %n řádky?" msgstr[2] "Opravdu chcete vložit %n řádek?" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:342 msgid "Paste Protection" msgstr "Ochrana proti náhodnému vložení" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 msgid "Add Network" msgstr "Přidat síť" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgid "Use preset:" msgstr "Použít přednastavené:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgid "Manually specify network settings" msgstr "Ručně zvolit nastavení sítě" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgid "Manual Settings" msgstr "Ruční nastavení" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 msgid "Network name:" msgstr "Název sítě:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 msgid "Server address:" msgstr "Adresa serveru:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 msgid "Port:" msgstr "Port:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgid "Server password:" msgstr "Heslo serveru:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgid "Use secure connection" msgstr "Použít zabezpečené spojení" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 msgid "Dialog" msgstr "Dialog" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgid "Please enter a network name:" msgstr "Prosím zadejte název sítě:" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:690 msgid "Add Network" msgstr "Přidat síť" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:194 msgid "Server: %1" msgstr "Server: %1" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:195 msgid "Users: %1" msgstr "Uživatelé: %1" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:198 msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zpoždění: %1 msecs" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:830 msgid "Chat" msgstr "Pokec" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:830 msgid "Topic" msgstr "Téma" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:830 msgid "Nick Count" msgstr "Počet přezdívek" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?" msgstr[1] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložky?" msgstr[2] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložky?" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:159 msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "" "Poznámka: Tento krok smaže všechna relevantní data, včetně historie, " "z databáze jádra a nelze jej zvrátit." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:161 msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "" "
Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:163 msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Odstranit trvale záložky?" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:472 msgid "Join Channel" msgstr "Vstoupit do kanálu" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:475 msgid "Network:" msgstr "Síť:" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:477 msgid "Channel:" msgstr "Kanál:" #. ts-context NetworkPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148 msgid "Setup Network Connection" msgstr "Nastavit připojení k síti" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "Networks" msgstr "Sítě" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:160 msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Následující problémy je třeba odstranit pro uložení změn:
   " #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:161 msgid "
  • All networks need at least one server defined
  • " msgstr "
  • Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server
  • " #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:162 msgid "
  " msgstr "
" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:163 msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Špatné nastavení sítě" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:527 msgid "Delete Network?" msgstr "Smazat síť?" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:528 msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "" "Opravdu chcete smazat síť \"%1\" a veškeré její nastavení, včetně historie?" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgid "Re&name..." msgstr "Přejme&novat..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 msgid "De&lete" msgstr "&Smazat" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgid "Network Details" msgstr "Detaily sítě" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgid "Identity:" msgstr "Identita:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 msgid "Servers" msgstr "Servery" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgid "Manage servers for this network" msgstr "Spravovat servery pro tuto síť" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 msgid "&Edit..." msgstr "&Editovat..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 msgid "Move upwards in list" msgstr "Posunout výš v seznamu" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 msgid "Move downwards in list" msgstr "Posunout níž v seznamu" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "" "Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštění, po " "připojení k serveru" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Příkazy, které se spustí při připojení:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely " "be needed here!" msgstr "" "Seznam IRC příkazů, které se spustí při připojení.\n" "Quassel se automaticky připojuje ke kanálům, tedy /join zde s vysokou " "pravděpodobností nebude třeba!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:492 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:501 msgid "Auto Identify" msgstr "Automaticky identifikovat" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:533 msgid "Service:" msgstr "Služba:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:543 msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:570 msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect" msgstr "" "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování " "připojení" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:579 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 msgid "Encodings" msgstr "Kódování" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgid "Commands" msgstr "Příkazy" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgid "Connection" msgstr "Spojení" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:582 msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Používat různá kódování" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:593 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:613 msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "" "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\n" "UTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:597 msgid "Send messages in:" msgstr "Odesílat zprávy v:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:624 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:644 msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "" "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\n" "Toto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:628 msgid "Receive fallback:" msgstr "Záložní kódování:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:655 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:669 msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "" "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a " "názvy serverů.\n" "Pokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659 msgid "Server encoding:" msgstr "Kódování serveru:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgid "Control automatic reconnect to the network" msgstr "Nastavení automatického opětovného připojování k síti" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Automaticky znovu připojit" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgid "Interval:" msgstr "Interval:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgid "Retries:" msgstr "Opakování:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:440 msgid "Unlimited" msgstr "Neomezeně" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:465 msgid "Rejoin all channels on reconnect" msgstr "Znovu vstoupit do kanálů při opakovaném spojení" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420 msgid "Add Nickname" msgstr "Přidat přezdívku" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgid "Edit Nickname" msgstr "Upravit přezdívku" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Prosím vložte validní přezdívku:" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "" "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a " "speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -." #. ts-context NotificationsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgid "Notifications" msgstr "Oznámení" #. ts-context NotificationsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:142 msgid "Select Audio File" msgstr "Vyberte zvukový soubor" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:13 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:19 msgid "Audio Notification (via Phonon)" msgstr "Zvuková oznámení (skrz Phonon)" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:28 msgid "Play File:" msgstr "Přehrát soubor:" #. ts-context PostgreSqlStorage #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Proste labůžo!" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:82 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:106 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:123 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Vítejte v IRC klientu Quassel" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "" "Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC " "síti.
Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv " "přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny." #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:314 msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace bloku: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140 msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Neplatné přiřazení role palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156 msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Neznámý název role palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192 msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Neplatný název pod-elementu v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:234 msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Neplatný typ zprávy v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:243 msgid "Invalid condition %1" msgstr "Neplatný stav: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:255 msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Neplatný popisek zprávy: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:266 msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace hash odesílatele: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "Hash odesílatele může být maximálně \"0x0f\"!" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285 msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Neplatný název formátu: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:292 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Neplatná specifikace IRC barvy (musí být mezi 00 a 0f): %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:300 msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Neobsloužený stav: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:329 msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Neplatný seznam vlastností: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:348 msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Neplatný typ položky seznamu rozhovorů: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:364 msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Neplatný stav seznamu pokeců %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:390 msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace vlastnosti: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414 msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Neplatná vlastnost písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:420 msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Neznámá vlastnost ChatLine: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:442 msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace role barevné palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:449 msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Neznámá role barevné palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:456 ../src/uisupport/qssparser.cpp:478 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:499 msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace gradientu: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:465 ../src/uisupport/qssparser.cpp:486 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:509 msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Neplatný seznam zastavení gradientu: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:605 msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:644 msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace stylu písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:657 msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace proporcí písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:667 msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:129 msgid "year" msgstr "rok" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:130 msgid "day" msgstr "den" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:131 msgid "h" msgstr "h" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:132 msgid "min" msgstr "min" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:133 msgid "sec" msgstr "sec" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:407 msgid "Query with %1" msgstr "Pokec s %1" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:425 msgid "idling since %1" msgstr "nic nedělá od %1" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:428 msgid "login time: %1" msgstr "čas přihlášení: %1" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:431 msgid "server: %1" msgstr "server: %1" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgid "Sync With Core" msgstr "Synchronizovat s Jádrem" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení..." #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgid "Abort" msgstr "Zrušit" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgid "Dialog" msgstr "Dialog" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgid "Server Info" msgstr "Informace o serveru" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgid "Server address:" msgstr "Adresa serveru:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgid "Port:" msgstr "Port:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgid "Use SSL" msgstr "Použít SSL" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgid "Advanced" msgstr "Pokročilé" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgid "SSL Version:" msgstr "Verze SSL:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "" "Tuto hodnotu měňte pouze za předpokladu, že se připojujete k serveru " "nepodporujícímu SSLv3!" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (výchozí)" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgid "Use a Proxy" msgstr "Použít proxy" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgid "Proxy Type:" msgstr "Typ proxy:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgid "Proxy Host:" msgstr "Počítač:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgid "localhost" msgstr "localhost" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgid "Proxy Username:" msgstr "Proxy - Uživatelské jméno:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgid "Proxy Password:" msgstr "Proxy - Heslo:" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 msgid "Settings" msgstr "Nastavení" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109 msgid "Save changes" msgstr "Uložit změny" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110 msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "" "Na této konfigurační stránce jsou neuložené změny. Přejete si je uložit?" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126 msgid "Configure %1" msgstr "Nastavit %1" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 msgid "Reload Settings" msgstr "Znovu načíst nastavení" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "" "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního " "uložení)?" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovit výchozí" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavit Quassel" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36 msgid "Configure %1" msgstr "Nastavit %1" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Reload Settings" msgstr "Znovu načíst nastavení" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "" "Opravdu chcete znovu načíst nastavení (Odstraní všechny změny od posledního " "uložení)?" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovit výchozí" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavit Quassel" #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgid "Settings" msgstr "Nastavení" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:878 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!" msgstr "" "Peer se pokusil odeslat balíček větší než je maximální povolená velikost!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:883 msgid "Peer tried to send 0 byte package!" msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček s nulovou velikostí!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:900 msgid "Peer sent corrupted compressed data!" msgstr "Peer odeslal porušená komprimovaná data!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:915 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!" msgstr "Peer odeslal porušená data: nezdařilo se načítaní QVariant!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:1048 msgid "Disconnecting" msgstr "Odpojuji" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgid "Network name:" msgstr "Název sítě:" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Název IRC sítě kterou nastavujete" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgid "Servers" msgstr "Servery" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Seznam IRC serverů patřících do zvolené sítě" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgid "Edit this server entry" msgstr "Upravit nastavení zvoleného serveru" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgid "&Edit..." msgstr "&Editovat..." #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgid "Add another IRC server" msgstr "Přidá další IRC server" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Smaže vybraný server ze seznamu" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgid "De&lete" msgstr "&Smazat" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgid "Move upwards in list" msgstr "Posunout výš v seznamu" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgid "Move downwards in list" msgstr "Posunout níž v seznamu" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Automaticky vstoupit do" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "" "Seznam IRC kanálů ke kterým se automaticky připojíte po připojení do dané " "sítě" #. ts-context SqliteStorage #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:49 msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "" "SQLite je souborově založený databázový server, který nevyžaduje " "nastavování. Je vhodný pro malé a střední databáze, které nepotřebují být " "přístupné přes síť. Použijte jej pokud vaše Quassel jádro ukládá data na " "stejném stroji na kterém běží a pokud očekáváte pouze pár připojujících se " "uživatelů k tomuto jádru." #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgid "Security Information" msgstr "Bezpečnostní informace" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgid "Hostname:" msgstr "Název počítače" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgid "IP address:" msgstr "IP adresa:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgid "Encryption:" msgstr "Šifra:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgid "Protocol:" msgstr "Protokol:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgid "Certificate chain:" msgstr "Certifikační řetězec:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgid "Subject" msgstr "Objekt" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgid "Common name:" msgstr "Jméno:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgid "Organization:" msgstr "Organizace:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgid "Organizational unit:" msgstr "Organizační jednotka:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgid "Country:" msgstr "Země:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgid "State or province:" msgstr "Stát či provincie:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgid "Locality:" msgstr "Lokalita:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgid "Issuer" msgstr "Vydavatel" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgid "Validity period:" msgstr "Doba platnosti:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgid "MD5 digest:" msgstr "MD5 přehled:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgid "SHA1 digest:" msgstr "SHA1 přehled:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgid "Trusted:" msgstr "Důvěryhodný:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:69 msgid "Yes" msgstr "Ano" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgid "No, for the following reasons:
  " msgstr "Ne, z následujících důvodů:
   " #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:78 msgid "%1 to %2" msgstr "%1 k %2" #. ts-context StatusBufferItem #: ../src/client/networkmodel.h:142 msgid "Status Buffer" msgstr "Záložka stavu" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:122 msgid "System Tray Icon" msgstr "Ikonka v systémovém panelu" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:123 msgid "Animate" msgstr "Animovat" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125 msgid "Show bubble" msgstr "Zobrazovat bublinu" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:67 msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:69 msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:74 msgid "Unlimited" msgstr "Neomezeně" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:75 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect" msgstr "Připojit" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect to IRC" msgstr "Připojí k IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect" msgstr "Odpojit" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Odpojí od IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Part" msgstr "Opustit" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Opustí zvýrazněný kanál" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join" msgstr "Vstoupit" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join a channel" msgstr "Vstoupí na kanál" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Query" msgstr "Vykecávat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Start a private conversation" msgstr "Zahájí soukromou konverzaci" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Whois" msgstr "Kdo je" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Request user information" msgstr "Vyžádá uživatelské informace" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Op" msgstr "Op" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Přidá práva dozorce uživateli" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Deop" msgstr "Deop" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Odebere práva dozorce uživateli" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Voice" msgstr "Rozkecat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Give voice to user" msgstr "Nastaví stav mluvky na uživatele" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Devoice" msgstr "Umlčet" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Take voice from user" msgstr "Odebere stav mluvky od uživatele" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Kick" msgstr "Vykopnout" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Remove user from channel" msgstr "Odstraní uživatele z kanálu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban" msgstr "Zablokovat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban user from channel" msgstr "Zabrání uživateli v přístupu ke kanálu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Kick/Ban" msgstr "Vyhodit/Zablokovat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Odstraní uživatele a zablokuje opětovný přístup uživateli na kanál" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgid "Connect to all" msgstr "Připojit ke všemu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgid "Disconnect from all" msgstr "Odpojit ze všeho" #. ts-context TopicWidget #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context TopicWidget #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Topic Widget" msgstr "Rozhraní Tématu" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Vlastní font:" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Měnit velikost podle obsahu" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgid "On hover only" msgstr "Pouze při podržení myši nad tématem" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:695 msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:659 ../src/uisupport/uistyle.cpp:697 msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:713 msgid "<-x" msgstr "<-x" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:717 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 ../src/uisupport/uistyle.cpp:723 msgid "*" msgstr "*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:705 msgid "-->" msgstr "-->" #. Action Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:578 msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:582 msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Nyní jste znám jako %DN%1%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:583 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN je nyní znám jako %DN%2%DN" #. Mode Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:587 msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Uživatelský režim: %DM%1%DM" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:588 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Režim %DM%1%DM od %DN%2%DN" #. Join Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:592 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH vlezl do %DC%4%DC" #. Part Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:595 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH opustil %DC%4%DC" #. Quit Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:600 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH to zabalil" #. Kick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:607 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN vykopnul %DN%2%DN z %DC%3%DC" #. Day Change Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:624 msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{Den: %1}" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:636 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH skončil. Vrátili se: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:640 ../src/uisupport/uistyle.cpp:655 msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (%2 více)" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:650 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH. Opustili nás: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:707 ../src/uisupport/uistyle.cpp:709 msgid "<--" msgstr "<--" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:711 msgid "<-*" msgstr "<-*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:721 msgid "-" msgstr "-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:725 msgid "=>" msgstr "=>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:727 msgid "<=" msgstr "<=" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:701 msgid "<->" msgstr "<->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:703 msgid "***" msgstr "***" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:699 msgid "-*-" msgstr "-*-" #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:572 ../src/uisupport/uistyle.cpp:575 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:615 ../src/uisupport/uistyle.cpp:618 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:621 ../src/uisupport/uistyle.cpp:628 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:729 msgid "%1" msgstr "%1" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:675 msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n Vlastník" msgstr[1] "%n Vlastníci" msgstr[2] "%n Vlastníků" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:676 msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n Správce" msgstr[1] "%n Správci" msgstr[2] "%n Správců" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:677 msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n Dozorce" msgstr[1] "%n Dozorci" msgstr[2] "%n Dozorců" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:678 msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n Bachař" msgstr[1] "%n Bachaři" msgstr[2] "%n Bachařů" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:679 msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n Mluvka" msgstr[1] "%n Mluvky" msgstr[2] "%n Mluvek" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:680 msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n Uživatel" msgstr[1] "%n Uživatelé" msgstr[2] "%n Uživatelů"