# # Translators: # Daniel Albers , 2011-2012 # Jiri Grönroos , 2012 # Larso , 2011-2012 # Larso , 2013 # Larso , 2013-2014 # Lasse Liehu , 2012-2013 # mikuu , 2011 msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Quassel IRC\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n" "PO-Revision-Date: 2014-02-24 11:20+0000\n" "Last-Translator: Larso \n" "Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/projects/p/quassel/language/fi/)\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Language: fi\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgctxt "AboutDlg|" msgid "About Quassel" msgstr "Tietoja Quasselista" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "\n

Quassel IRC

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "\n

Versio 0.2.0-pre, koontiversio >= 474 (2008-02-08)

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&About" msgstr "&Tietoja" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgctxt "AboutDlg|" msgid "A&uthors" msgstr "T&ekijät" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Contributors" msgstr "&Avustajat" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Thanks To" msgstr "&Kiitokset" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:33 #, qt-format msgctxt "AboutDlg|" msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "Versio: %1
Protokollan versio: %2
Käännetty: %3" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©%1 by the " "Quassel Project
http://quassel-" "irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-" "licensed under GPLv2" " and GPLv3.
Most " "icons are © by the Oxygen " "Team and used under the LGPL.

Please use " "http://bugs.quassel-irc.org to " "report bugs." msgstr "Moderni hajautettu IRC

©2005–2014 Quassel-projekti
http://quassel-irc.org
#quassel verkossa Freenode

Quassel IRC on kaksoislisensoitu GPLv2:n ja GPLv3:n alaisuudessa.
Suurin osa kuvakkeista on © Oxygen Team ja niitä käytetään LGPL-lisenssin mukaisesti.

Ilmoita bugeista osoitteessa http://bugs.quassel-irc.org." #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67 msgctxt "AboutDlg|" msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Quassel IRC:n pääkehittäjät ovat:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:84 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "Haluaisimme kiittää seuraavia henkilöitä (aakkosjärjestyksessä), sekä kaikkia ketkä unohdimme mainita tässä:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:201 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for the original Quassel " "icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for " "creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as " "Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for " "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "Erityiskiitokset:
 John ”nox” Hand
alkuperäisestä Quassel-kuvakkeesta – ”The All-Seeing Eye”
 The Oxygen Team
Quasselissa nähtävän grafiikan luomisesta
 Qt Software, tunnettu aiemmin nimellä Trolltech
Qt:n ja Qtopian luonnista, ja QuasselTopian sponsoroinnista Greenphoneilla ja paljon muulla
Qt:n hengissä pidosta, ja Quassel Mobilen kehitystyön sponsoroinnista N810:illä
" #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:127 #, qt-format msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Asennettu malli (versio %1) ei ole ajan tasalla. Päivitetään versioon %2…" #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:129 msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "Upgrade failed..." msgstr "Päivitys epäonnistui…" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:57 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "Aliaksen lyhytkomento
Sitä voidaan käyttää kuten normaalia /komentoa.

Esimerkki: lyhytkomentoa ”foo” voidaan käyttää kirjoittamalla /foo" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special " "variables:
- $i represents the i'th parameter.
- " "$i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces. - $i:hostname represents the hostname of the user identified by " "the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string. - $nick your current nickname
- $channel the name of" " the selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will" " be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test " "All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "Merkkijono, joksi lyhytkomento laajennetaan
erikoismuuttujat:
- $i merkkaa i:dettä parametria.
- $i..j merkkaa parametreja i:dennestä j:denteen välilyönneillä erotettuna.
- $i.. merkkaa kaikkia parametreja i:dennestä eteenpäin välilyönneillä erotettuna.
- $i:hostname merkkaa i:n tunnistaman käyttäjän verkko-osoitetta, tai * jos se on tuntematon.
- $0 koko merkkijono.
- $nick nykyinen nimimerkkisi
- $channel valitun kanavan nimi

Monta komentoa voidaan erottaa toisistaan puolipistein.

Esimerkki: ”Testi $1; Testi $2; Testi Kaikki $0” laajennetaan kolmeksi erilliseksi viestiksi ”Testi 1”, ”Testi 2” ja ”Testi Kaikki 1 2 3”, kun sitä kutsutaan komennolla /testi 1 2 3" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Alias" msgstr "Alias" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:186 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Expansion" msgstr "Laajennus" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Uusi" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Poista" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Aliases" msgstr "Aliakset" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Client style:" msgstr "Käyttöliittymän tyyli:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set application style" msgstr "Aseta sovelluksen tyyli" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Language:" msgstr "Kieli:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Aseta sovelluksen kieli. Vaatii uudelleenkäynnistyksen!" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:76 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Käytä omaa tyylisivua" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Path:" msgstr "Polku:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Show system tray icon" msgstr "Näytä kuvake ilmoitusalueella" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Piilota ilmoitusalueelle suljettaessa" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Enable animations" msgstr "Käytä animaatioita" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Message Redirection" msgstr "Viestien uudelleenohjaus" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "User Notices:" msgstr "Käyttäjäilmoitukset:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Server Notices:" msgstr "Palvelinilmoitukset:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Default Target" msgstr "Oletuskohde" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Status Window" msgstr "Tilaikkuna" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Current Chat" msgstr "Nykyinen keskustelu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Errors:" msgstr "Virheet:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:242 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Valitse tyylisivutiedosto" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Away Log" msgstr "Poissa-loki" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:46 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Näytä verkon nimi" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:51 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Näytä puskurin nimi" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "Kuinka monta viestiä ytimeltä pyydetään, kun puskuria vieritetään ylöspäin." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dynaaminen viestihistorian viestimäärä:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog request method:" msgstr "Viestihistorian pyyntötapa:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Kiinteä määrä per keskustelu" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unread messages per chat" msgstr "Lukemattomat viestit per keskustelu" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Globally unread messages" msgstr "Ohjelmanlaajuisesti lukemattomat viestit" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "Yksinkertaisin pyyntötapa. Hakee tietyn määrän rivejä viestihistoriasta jokaista keskusteluikkunaa kohti." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "kuinka monta viestiä per puskuri pyydetään, kun yhteys ytimeen on muodostettu." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Alustava viestimäärä:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "Tämä pyyntötapa hakee jokaista keskusteluikkunaa kohden määrätyn määrän lukemattomia viestejä.\n\nVoit myös määrittää noudettavaksi vanhempia viestirivejä asiayhteyden selventämiseksi." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Noudettujen viestien enimmäismäärä puskuria kohden." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Limit:" msgstr "Rajoitus:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Rajoittamaton" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "Kuinka monta viestiä noudetaan lukemattomien lisäksi. Rajoitus ei päde tässä tapauksessa." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Additional Messages:" msgstr "Ylimääräiset viestit:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "Tämä pyyntötapa hakee kaikki viestit, jotka ovat uudempia kuin kaikkien keskustelujen vanhin lukematon viesti.\n\nHuom: Tätä pyyntötapaa ei suositella, jos käytät piilotettuja keskusteluikkunoita tai sinulla on epäaktiivisia keskusteluja.\nSe on hyödyllinen noudettujen rivien määrän vähentämiseksi ja on luultavasti nopein kaikista tavoista.\n\nVoit myös määrittää noudettavaksi vanhempia viestirivejä asiayhteyden selventämiseksi." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Noudettujen viestien enimmäismäärä kaikissa puskureissa yhteensä." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog Fetching" msgstr "Viestihistorian nouto" #: ../src/client/networkmodel.cpp:386 #, qt-format msgctxt "BufferItem|" msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 – %2

" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:272 msgctxt "BufferView|" msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Yhdistetäänkö puskurit pysyvästi?" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:273 #, qt-format msgctxt "BufferView|" msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "Haluatko yhdistää puskurin ”%1” pysyvästi puskurin ”%2” kanssa?\n Tätä toimintoa ei voi kumota!" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Kysely" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Anna keskustelulistalle nimi:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:575 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Add Chat List" msgstr "Lisää keskustelulistalle" #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:54 msgctxt "BufferViewFilter|" msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Näytä tai piilota keskustelut" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "Muuta &nimeä…" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "&Lisää…" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Poista" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Chat List Settings" msgstr "Keskustelulista-asetukset" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Network:" msgstr "Verkko:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:123 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "All" msgstr "Kaikki" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun kaikki verkot ovat näkyvillä.\nTässä tilassa erillistä tilapuskuria ei näytetä." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show status window" msgstr "Näytä tilaikkuna" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show channels" msgstr "Näytä kanavat" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show queries" msgstr "Näytä yksityiskeskustelut" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Hide inactive chats" msgstr "Piilota epäaktiiviset keskustelut" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Add new chats automatically" msgstr "Lisää uudet keskustelut automaattisesti" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Sort alphabetically" msgstr "Lajittele aakkosjärjestykseen" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Minimum Activity:" msgstr "Vähimmäistoiminta:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "No Activity" msgstr "Ei toimintaa" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Other Activity" msgstr "Muu toiminta" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "New Message" msgstr "Uusi viesti" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Korostus" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Preview:" msgstr "Esikatselu:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Omat keskustelulistat" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:378 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Delete Chat List?" msgstr "Poistetaanko keskustelulista?" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:379 #, qt-format msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Haluatko varmasti poistaa keskustelulistan ”%1”?" #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgctxt "BufferViewWidget|" msgid "BufferView" msgstr "BufferView" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:78 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom In" msgstr "Lähennä" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:84 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom Out" msgstr "Loitonna" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:89 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Actual Size" msgstr "Todellinen koko" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:93 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Set Marker Line" msgstr "Aseta merkkiviiva" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:97 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Go to Marker Line" msgstr "Siirry merkkiviivalle" #: ../src/client/networkmodel.cpp:566 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Channel %1" msgstr "Kanava %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:569 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Users: %1" msgstr "Käyttäjiä: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:573 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Mode: %1" msgstr "Tila: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:584 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Topic: %1" msgstr "Aihe: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:589 msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Epäaktiivinen
Liity kaksoisnapsauttamalla" #: ../src/client/networkmodel.cpp:592 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Channel List" msgstr "Kanavalista" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Search Pattern:" msgstr "Hakulauseke:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows one to pass search strings to the IRC Server." msgstr "Vaihda yksinkertaisen ja edistyneen tilan välillä.\nEdistynyt tila sallii hakulausekkeiden antamisen IRC-palvelimelle." #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Show Channels" msgstr "Näytä kanavat" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Filter:" msgstr "Suodata:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Errors Occurred:" msgstr "Tapahtuneet virheet:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "\n\n

MAAILMANLOPPU!!11

\n

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Operation Mode:" msgstr "Toimintatila:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor

" msgstr "\n\n

Toimintatilat:

\n

Mukaanotto: Vain oikealla puolella olevat puskurit näytetään keskusteluvahdissa

\n

Poisjättö: Oikealla puolella olevia puskureita ei näytetä keskusteluvahdissa

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Available:" msgstr "Käytettävissä:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Siirrä valitut puskurit vasemmalle" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Siirrä valitut puskurit oikealle" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:258 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show:" msgstr "Näytä:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "Näytä korostukset aina, vaikka ne tulisivatkin ohitetusta puskurista" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Näytä korostetut viestit aina" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show own messages" msgstr "Näytä omat viestit" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Keskusteluvahti" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt In" msgstr "Mukaanotto" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:60 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt Out" msgstr "Poisjättö" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:261 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Ignore:" msgstr "Ohita:" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:54 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Own Messages" msgstr "Näytä omat viestit" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:61 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Näytä verkon nimi" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:66 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Näytä puskurin nimi" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:73 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Configure..." msgstr "Asetukset…" #: ../src/qtui/chatscene.cpp:813 msgctxt "ChatScene|" msgid "Copy Selection" msgstr "Kopioi valinta" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "case sensitive" msgstr "sama kirjainkoko" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search nick" msgstr "hae nimimerkistä" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search message" msgstr "hae viestistä" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "ohita liittymiset, poistumiset, jne." #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp format:" msgstr "Aikaleiman muoto:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "

Usage examples:

\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "
dd.MM.yyyy21.05.2001
ddd MMMM d yyTue May 21 01
hh:mm:ss.zzz14:13:09.042
h:m:s ap2:13:9 pm
\n" "" msgstr "

Käyttöesimerkkejä:

\n\n\n\n\n\n
dd.MM.yyyy21.05.2001
ddd d. MMMM yyti 21. toukokuuta 01
hh:mm:ss.zzz14:13:09.042
h:m:s ap2:13:9 pm
\n" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:42 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[hh:mm:ss]" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:69 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom chat window font:" msgstr "Mukautettu keskusteluikkunan fontti:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "Näytä värillistä tekstiä keskusteluikkunassa" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:105 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Salli värillinen teksti (mIRC:n värikoodit)" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:121 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "Näytä verkkosivusta esikatselukuva, kun hiirtä pidetään linkin päällä" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Näytä verkkosivusta esikatselu, kun hiirtä pidetään linkin päällä" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:140 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting " "another channel" msgstr "Aseta merkkiviiva nykyisen keskusteluikkunan loppuun, kun toinen kanava valitaan" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "Aseta merkkiviiva automaattisesti keskusteluja vaihdettaessa" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:159 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom Colors" msgstr "Mukautetut värit" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:177 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Action:" msgstr "Toiminto:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:184 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:208 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:269 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:293 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:324 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:348 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:372 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:396 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:413 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:453 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:470 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:487 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:504 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:521 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:538 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:555 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:572 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:589 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:606 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:623 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:640 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:657 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:674 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:691 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:708 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:736 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:201 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp:" msgstr "Aikaleima:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:225 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Channel message:" msgstr "Viesti kanavalle:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:262 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight foreground:" msgstr "Korostuksen teksti:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Command message:" msgstr "Komentoviesti:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:310 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight background:" msgstr "Korostuksen tausta:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:317 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Server message:" msgstr "Palvelinviesti:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:341 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Marker line:" msgstr "Merkkiviiva:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:365 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Error message:" msgstr "Virheilmoitus:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:389 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Background:" msgstr "Tausta:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:433 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Väritä lähettäjät" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:729 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Own messages:" msgstr "Omat viestit:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Chat View" msgstr "Keskustelunäkymä" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "You need at least version 0.6 of quasselcore to use this feature" msgstr "Tarvitset vähintään quasselcore 0.6:n tätä ominaisuutta varten" #: ../src/client/client.cpp:320 msgctxt "Client|" msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Henkilöllisyys on jo olemassa!" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:61 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:256 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Salaamaton yhteys peruutettu" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:84 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "Yhdistetään ytimeen %1…" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:154 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Synkronoidaan ytimen kanssa…" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:167 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
We need " "at least protocol v%1, but the core speaks v%2 only." msgstr "Quassel-ydin, johon yrität yhdistää, on liian vanha!
Yhdistämiseen tarvitaan vähintään ydin/asiakas-protokolla v%1, mutta ydin tukee vain versiota %2." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:169 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Incompatible protocol version, connection to core refused" msgstr "Epäyhteensopiva protokollan versio; yhteys ytimeen torjuttu" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:176 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "The core refused connection from this client" msgstr "Ydin torjui yhteyden tältä asiakkaalta" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:207 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Unencrypted connection cancelled" msgstr "Salaamaton yhteys peruutettu" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:275 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Connected to %1" msgstr "Yhdistetty ytimeen %1" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:317 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Logging in..." msgstr "Kirjaudutaan sisään…" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:322 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Login canceled" msgstr "Sisäänkirjautuminen peruutettu" #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:178 #, qt-format msgctxt "ClientBacklogManager|" msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Prosessoitiin %1 viestiä %2 sekunnissa." #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:60 msgctxt "ClientBufferViewManager|" msgid "All Chats" msgstr "Kaikki keskustelut" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:98 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "/JOIN tarvitsee kanavan" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:110 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "/QUERY tarvitsee vähintään nimimerkin" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "IRC-yhteyden asetukset" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Käytä ping-aikakatkaisutunnistusta" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ping interval:" msgstr "Tarkistusväli:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " sekuntia" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Disconnect after" msgstr "Katkaise yhteys" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "missed pings" msgstr ":n epäonnistuneen pingin jälkeen" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly" " interesting for tracking users' away status." msgstr "Ottaa käyttöön ajoittaisen käyttäjätietojen haun käyttämällä /WHO-komentoa. Suurin tällä saavutettu hyöty on käyttäjien poissaolotilan seuraus." #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Käytä automaattista käyttäjätietojen hakua (/WHO)" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Update interval:" msgstr "Päivitysväli:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Ohita kanavat, joilla on yli:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " users" msgstr " käyttäjää" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Vähimmäisviive pyyntöjen välillä:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior" msgstr "Käytä standardinmukaista CTCP-toimintaa" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/chatitem.cpp:803 msgctxt "ContentsChatItem|" msgid "Copy Link Address" msgstr "Kopioi linkin osoite" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Yhdistä" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:40 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Katkaise yhteys" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Liity" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Poistu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Poista keskustelut…" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:45 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Go to Chat" msgstr "Siirry keskusteluun" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Joins" msgstr "Liittymiset" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Parts" msgstr "Poistumiset" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Quits" msgstr "Lopetukset" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Nick Changes" msgstr "Nimimerkin vaihtumiset" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Mode Changes" msgstr "Tilan vaihtumiset" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Day Changes" msgstr "Päivän vaihtumiset" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Topic Changes" msgstr "Aiheen vaihtumiset" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Set as Default..." msgstr "Aseta oletukseksi…" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:55 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Use Defaults..." msgstr "Käytä oletuksia…" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:57 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join Channel..." msgstr "Liity kanavalle…" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Start Query" msgstr "Aloita yksityiskeskustelu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Query" msgstr "Näytä yksityiskeskustelu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:61 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Kukaon" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Version" msgstr "Versio" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Time" msgstr "Aika" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ping" msgstr "Ping" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Client info" msgstr "Ohjelman tiedot" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:67 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Custom..." msgstr "Mukautettu…" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Operator Status" msgstr "Anna operaattorioikeudet" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Operator Status" msgstr "Poista operaattorioikeudet" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Half-Operator Status" msgstr "Anna puolioperaattorioukeudet" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Half-Operator Status" msgstr "Poista puolioperaattorioikeudet" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Voice" msgstr "Anna puheoikeus" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Voice" msgstr "Poista puheoikeus" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:85 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick From Channel" msgstr "Potki kanavalta" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ban From Channel" msgstr "Anna porttikielto" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick && Ban" msgstr "Potki && anna porttikielto" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Piilota keskustelut väliaikaisesti" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:90 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Piilota keskustelut pysyvästi" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:91 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Channel List" msgstr "Näytä kanavalista" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:92 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Ignore List" msgstr "Näytä suodatuslista" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:105 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Events" msgstr "Piilota tapahtumat" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:113 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:128 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Actions" msgstr "Toiminnot" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ignore" msgstr "Suodata" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:137 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Lisää suodatussääntö" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:138 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Existing Rules" msgstr "Olemassa olevat säännöt" #: ../src/core/core.cpp:193 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "Yhtään tietokantamoottoria ei saatu käyntiin! Lopetetaan…" #: ../src/core/core.cpp:194 msgctxt "Core|" msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n" "to work." msgstr "Tällä hetkellä Quassel tukee SQLite3- ja PostgreSQL-tietokantoja. Sinun pitää\nkääntää Qt-kirjastosi joko sqlite- tai postgres-liitännäisen kanssa, jotta quasselcore\nvoi toimia." #: ../src/core/core.cpp:253 msgctxt "Core|" msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Kutsutaan restoreState(), vaikka aktiivisia istuntoja on olemassa!" #: ../src/core/core.cpp:287 msgctxt "Core|" msgid "Core is already configured! Not configuring again..." msgstr "Ydin on jo asennettu! Ei asenneta uudelleen…" #: ../src/core/core.cpp:290 msgctxt "Core|" msgid "Admin user or password not set." msgstr "Ylläpitäjän käyttäjätunnusta tai salasanaa ei ole asetettu." #: ../src/core/core.cpp:293 msgctxt "Core|" msgid "Could not setup storage!" msgstr "Tietokantaa ei voitu alustaa!" #: ../src/core/core.cpp:298 msgctxt "Core|" msgid "Creating admin user..." msgstr "Luodaan ylläpitokäyttäjää…" #: ../src/core/core.cpp:451 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Virheellinen kuunteluosoite %1" #: ../src/core/core.cpp:460 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "Odotetaan asiakasohjelmaa IPv6-osoitteen %1 portissa %2 käyttäen protokollan versiota %3" #: ../src/core/core.cpp:469 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Ei voitu avata IPv6-rajapintaa %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:477 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "Odotetaan asiakasohjelmaa IPv4-osoitteen %1 portissa %2 käyttäen protokollan versiota %3" #: ../src/core/core.cpp:488 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Ei voitu avata IPv4-rajapintaa %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:496 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Virheellinen kuunteluosoite %1; tuntematon verkkoprotokolla" #: ../src/core/core.cpp:505 msgctxt "Core|" msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Ei voitu avata yhtään verkkorajapintaa kuuntelua varten!" #: ../src/core/core.cpp:545 msgctxt "Core|" msgid "Client connected from" msgstr "Asiakasohjelma yhdisti osoitteesta" #: ../src/core/core.cpp:548 msgctxt "Core|" msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Suljetaan palvelin perusasetusten tekoa varten." #: ../src/core/core.cpp:560 msgctxt "Core|" msgid "Non-authed client disconnected:" msgstr "Yhteys todentamattomaan asiakkaaseen katkaistu:" #: ../src/core/core.cpp:592 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Istuntoa ei voitu alustaa asiakkaalle:" #: ../src/core/core.cpp:619 msgctxt "Core|" msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Istuntoa ei voitu löytää asiakkaalle:" #: ../src/client/coreaccount.h:40 msgctxt "CoreAccount|" msgid "Internal Core" msgstr "Sisäinen ydin" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:260 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Edit Core Account" msgstr "Muokkaa ydintiliä" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Details" msgstr "Tilin tiedot" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Name:" msgstr "Tilin nimi:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Local Core" msgstr "Paikallinen ydin" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Verkko-osoite:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "localhost" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Portti:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "User:" msgstr "Käyttäjä:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Salasana:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Remember" msgstr "Muista" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Käytä välityspalvelinta" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Välityspalvelimen tyyppi:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:262 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Add Core Account" msgstr "Lisää ydintili" #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:68 msgctxt "CoreAccountModel|" msgid "Internal Core" msgstr "Sisäinen ydin" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Yhdistä Quassel-ytimeen" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Core Accounts" msgstr "Ydintilit" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Edit..." msgstr "Muokkaa…" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Lisää…" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Poista" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Yhdistä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to last account used" msgstr "Yhdistä viimeksi käytettyyn tiliin" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Always connect to" msgstr "Yhdistä aina tiliin" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Etäytimet" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54 ../src/core/coreauthhandler.cpp:90 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "Client" msgstr "Ohjelma" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "too old, rejecting." msgstr "liian vanha, hylätään." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:55 #, qt-format msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least " "client/core protocol version %1 (got: %2).
Please consider upgrading your" " client." msgstr "Quassel-asiakkaasi on liian vanha!
Tämä ydin vaatii vähintään asiakas/ydin-protokollan version %1 (asiakkaan versio: %2).
Harkitse asiakkaasi päivittämistä." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:69 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "Starting encryption for Client:" msgstr "Käynnistetään salaus asiakkaalle:" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:90 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "ei lähettänyt alustusviestiä ennen sisäänkirjautumisen yrittämistä, hylätään." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:91 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "Asiakasohjelmaa ei ole alustettu!
Ennen sisäänkirjautumisen yrittämistä täytyy lähettää alustusviesti." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:105 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "SSL is required!
You need to use SSL in order to connect to this " "core." msgstr "SSL tarvitaan!
SSL tarvitaan tähän ytimeen yhdistämiseksi." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:146 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "Virheellinen käyttäjätunnus tai salasana!
Antamaasi käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmää ei löytynyt tietokannasta." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:151 #, qt-format msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Client %1 initialized and authenticated successfully as \"%2\" (UserId: %3)." msgstr "Asiakas %1 alustettu ja todennettu onnistuneesti tunnuksella ”%2” (UserId: %3)." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Ohjattu ytimen asetusten teko" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:98 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Ytimesi asetusten tekeminen onnistui. Kirjaudutaan sisään…" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:107 #, qt-format msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start " "over." msgstr "Ytimesi asetusten tekeminen epäonnistui:
%1
Aloita alusta painamalla Seuraava." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:126 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "Olet nyt kirjautunut sisään tuoreeseen Quassel-ytimeesi!
Muista tehdä henkilöllisyys- ja verkkoasetuksesi nyt." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Username:" msgstr "Käyttäjätunnus:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Password:" msgstr "Salasana:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Repeat password:" msgstr "Toista salasana:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Remember password" msgstr "Muista salasana" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "Huom: Käyttäjien lisääminen tai käyttäjätunnuksen/salasanan vaihtaminen ei ole vielä mahdollista Quassel-käyttöliittymän kautta.\nJos sinun täytyy tehdä jotain näistä asioista, suorita ”quasselcore --help” palvelimellasi." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Tämä ohjattu toiminto avustaa Quassel-ytimen käyttöönotossa." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:162 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "Create Admin User" msgstr "Luo ylläpitokäyttäjä" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:163 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "Ensiksi luomme ytimeen käyttäjän. Tästä ensimmäisestä käyttäjästä tulee ylläpitäjä." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:145 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|" msgid "Introduction" msgstr "Esittely" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:198 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Select Storage Backend" msgstr "Valitse tietokantamoottori" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:199 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "Valitse tietokantamoottori, jota Quassel-ydin käyttää viestihistorian ja muun datan tallennukseen." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:300 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Connection Properties" msgstr "Yhteyden ominaisuudet" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:342 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "Storing Your Settings" msgstr "Asetuksiesi tallennus" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:343 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "Asetuksesi on nyt tallennettu ytimeen, ja sinut kirjataan sisään automaattisesti." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Tietokantamoottori:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Description" msgstr "Kuvaus" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Your Choices" msgstr "Valintasi" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Admin User:" msgstr "Ylläpitokäyttäjä:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "foo" msgstr "foo" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Tietokantamoottori:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "bar" msgstr "bar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Asetuksiasi siirretään ytimeen. Odota hetki…" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Authentication Required" msgstr "Tunnistautuminen vaaditaan" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your account data:" msgstr "Anna tilisi tiedot:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Password:" msgstr "Salasana:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Username:" msgstr "Käyttäjätunnus:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Remember password" msgstr "Muista salasana" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:81 #, qt-format msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Anna tilin %1 tunnistautumistiedot:" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:41 msgctxt "CoreConnectDlg|" msgid "Connect to Core" msgstr "Yhdistä ytimeen" #: ../src/client/coreconnection.cpp:193 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Network is down" msgstr "Verkkoyhteys katkennut" #: ../src/client/coreconnection.cpp:227 ../src/client/coreconnection.cpp:328 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected" msgstr "Ei yhteyttä" #: ../src/client/coreconnection.cpp:230 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Looking up %1..." msgstr "Selvitetään verkkonimeä %1…" #: ../src/client/coreconnection.cpp:233 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "Yhdistetään ytimeen %1…" #: ../src/client/coreconnection.cpp:236 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connected to %1" msgstr "Yhdistetty ytimeen %1" #: ../src/client/coreconnection.cpp:239 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "Katkaistaan yhteyttä ytimeen %1…" #: ../src/client/coreconnection.cpp:363 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected from core." msgstr "Yhteys ytimeen katkesi." #: ../src/client/coreconnection.cpp:501 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving session state" msgstr "Vastaanotetaan istunnon tilaa" #: ../src/client/coreconnection.cpp:503 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "Synkronoidaan ytimen %1 kanssa…" #: ../src/client/coreconnection.cpp:539 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving network states" msgstr "Vastaanotetaan verkkojen tiloja" #: ../src/client/coreconnection.cpp:590 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronized to %1" msgstr "Synkronoitu ytimen %1 kanssa" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Network Status Detection" msgstr "Verkkoyhteyden tilan tunnistus" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most" " KDE users" msgstr "Käytä KDE:n laitteistorajapintaa verkkoyhteyden saatavuuden tunnistamiseen. Suositellaan useimmille KDE:n käyttäjille" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "Käytä KDE:n verkkotilan tunnistusta (Solidin välityksellä)" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "Lähetä ytimelle säännöllisesti ping-viesti, ja katkaise yhteys, jos vastauksen saapuminen kestää yli määrätyn ajan" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Ping timeout after" msgstr "Ping-aikakatkaisu" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " sekuntia" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "Katkaise yhteys vain, jos käyttöjärjestelmä sulkee yhteyden. Tämä saattaa kestää pitkän ajan varsinaisen yhteyden kadottamisen jälkeen" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Never time out actively" msgstr "Älä koskaan aikakatkaise aktiivisesti" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Yhdistä uudelleen automaattisesti verkkovirheiden jälkeen" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Retry every" msgstr "Uudelleenyritysväli" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Etäytimet" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Yhteys" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Message" msgstr "Viesti" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|seconds" msgid "s" msgstr "s" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|milliseconds" msgid "ms" msgstr "ms" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:67 #, qt-format msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(Viive: %1 %2)" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:83 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "Yhteys ytimeen on salattu SSL:llä." #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:87 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Yhteys ytimeen ei ole salattu." #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Core Information" msgstr "Ytimen tiedot" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Version:" msgstr "Versio:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Uptime:" msgstr "Päälläoloaika:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Connected Clients:" msgstr "Yhdistettyjä asiakkaita:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Build date:" msgstr "Käännösaika:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Close" msgstr "Sulje" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:57 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n päivä" msgstr[1] "%n päivää" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:58 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (alkaen %4)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:167 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Yhdistäminen epäonnistui. Siirrytään seuraavalle palvelimelle" #: ../src/core/corenetwork.cpp:175 ../src/core/corenetwork.cpp:176 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "Yhdistetään palvelimeen %1:%2…" #: ../src/core/corenetwork.cpp:228 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Katkaistaan yhteys. (%1)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:228 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Core Shutdown" msgstr "Ytimen sammutus" #: ../src/core/corenetwork.cpp:423 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Ei voitu yhdistää verkkoon %1 (%2)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:425 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failure: %1" msgstr "Yhteysvirhe: %1" #: ../src/core/coresession.cpp:230 msgctxt "CoreSession|" msgid "Client" msgstr "Ohjelma" #: ../src/core/coresession.cpp:230 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "yhteys katkaistu (UserId: %1)." #: ../src/core/coresession.cpp:477 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to" " create network %1!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): Sai virheellisen networkId:n ytimeltä yrittäessään luoda verkkoa %1!" #: ../src/core/coresession.cpp:509 msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): Yritetään luoda verkkoa, joka on jo olemassa; päivitetään luomisen sijaan!" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:78 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to " "continue" msgstr "Vapaita ja kelvollisia nimimerkkejä ei löytynyt. Jatka käyttämällä /nick " #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:450 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Unable to perform key exchange, missing qca-ossl plugin." msgstr "Avainten vaihdon suorittaminen epäonnistui. qca-ossl-liitännäinen puuttuu." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:461 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed." msgstr "DH1080_INIT:n jäsennys epäonnistui. Avainten vaihto epäonnistui." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:465 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:473 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Your key is set and messages will be encrypted." msgstr "Avaimesi on asetettu ja viestit salataan." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:475 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed." msgstr "DH1080_FINISH:n jäsennys epäonnistui. Avainten vaihto epäonnistui." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:1056 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Reverse DCC SEND not supported" msgstr "Käänteis-DCC:n SEND-komentoa ei tueta" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:1074 #, qt-format msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "DCC %1 not supported" msgstr "Komentoa DCC %1 ei tueta" #: ../src/core/coretransfer.cpp:58 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "Socket closed while still transferring!" msgstr "Soketti suljettiin siirron aikana!" #: ../src/core/coretransfer.cpp:70 #, qt-format msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC connection error: %1" msgstr "DCC-yhteysvirhe: %1" #: ../src/core/coretransfer.cpp:114 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "Reverse DCC not supported yet!" msgstr "Käänteis-DCC:tä ei vielä tueta!" #: ../src/core/coretransfer.cpp:160 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC Receive: Got more data than expected!" msgstr "DCC-vastaanotto: Saatiin odotettua enemmän dataa!" #: ../src/core/coretransfer.cpp:176 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC Receive: Quassel Client disconnected during transfer!" msgstr "DCC-vastaanotto: Quassel-asiakas katkaisi yhteyden siirron aikana!" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "away" msgstr "poissa" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:169 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "lähetetään CTCP-%1-pyyntö käyttäjälle %2" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:190 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:361 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:644 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: QCA provider plugin not found. It is usually provided by the qca-ossl" " plugin." msgstr "Virhe: QCA-tuen tarjoavaa liitännäistä ei löytynyt. Sen tarjoaa yleensä qca-ossl-liitännäinen." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:201 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /delkey deletes the encryption key for nick or " "channel or just /delkey when in a channel or query." msgstr "[käyttö] /delkey poistaa salausavaimen nimimerkiltä tai kanavalta; kanavalla tai yksityiskeskustelussa riittää kirjoittaa ”/delkey”." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:208 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:662 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "No key has been set for %1." msgstr "Kohteelle %1 ei ole asetettu avainta." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:213 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been deleted." msgstr "Kohteen %1 avain on poistettu." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:217 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:670 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel " "with QCA2 present." msgstr "Virhe: Salausavaimen asettaminen vaatii Qt Cryptocraphic Architecture (QCA2) -kirjaston Quasselia käännettäeissä. Ota yhteys jakelijaasi saadaksesi Quasselin QCA2-tuella, tai käännä Quassel uudestaan QCA2:n kanssa." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:371 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /keyx [] Initiates a DH1080 key exchange with the target." msgstr "[käyttö] /keyx [] Aloittaa DH1080-avaintenvaihdon kohteen kanssa." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:378 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "It is only possible to exchange keys in a query buffer." msgstr "Avaintenvaihto on mahdollista vain yksityiskeskustelupuskurissa." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Failed to initiate key exchange with %1." msgstr "Avainten vaihdon aloittaminen kohteen %1 kanssa epäonnistui." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:393 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Initiated key exchange with %1." msgstr "Aloitettiin avainten vaihto kohteen %1 kanssa." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:397 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:628 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel " "with QCA present." msgstr "Virhe: Salausavaimen asettaminen vaatii Qt Cryptocraphic Architecture (QCA2) -kirjaston Quasselia käännettäeissä. Ota yhteys jakelijaasi saadaksesi Quasselin QCA2-tuella, tai käännä Quassel uudestaan QCA2:n kanssa." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Starting query with %1" msgstr "Aloitetaan yksityiskeskustelu käyttäjän %1 kanssa" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /setkey sets the encryption key for nick or " "channel. /setkey when in a channel or query buffer sets the key for " "it." msgstr "[käyttö] /setkey asettaa salausavaimen nimimerkille tai kanavalle; kanavalla tai yksityiskeskustelussa riittää kirjoittaa ”/setkey ”." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:625 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been set." msgstr "Kohteen %1 avain on asetettu." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:654 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /showkey shows the encryption key for nick or channel" " or just /showkey when in a channel or query." msgstr "[käyttö] /showkey näyttää nimimerkin tai kanavan salausavaimen; kanavalla tai yksityiskeskustelussa riittää kirjoittaa ”/showkey”." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:666 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 is %2:%3" msgstr "Kohteen %1 avain on %2:%3" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:794 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1" msgstr "[Virhe] Viestin salaaminen epäonnistui: %1" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create New Identity" msgstr "Luo uusi henkilöllisyys" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Identity name:" msgstr "Henkilöllisyyden nimi:" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create blank identity" msgstr "Luo tyhjä henkilöllisyys" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Duplicate:" msgstr "Monista:" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "Debuggaa BufferView" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay View" msgstr "Näytä kaikki" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay Properties" msgstr "Ominaisuudet" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "BufferViews:" msgstr "BufferView’t:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "All Networks:" msgstr "Kaikki verkot:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Networks:" msgstr "Verkot:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Buffers:" msgstr "Puskurit:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Removed buffers:" msgstr "Poistetut puskurit:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Väliaik. poistetut puskurit:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Sallitut puskurityypit:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Minimum activity:" msgstr "Vähimmäistoiminta:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Is initialized:" msgstr "On alustettu:" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Debug Console" msgstr "Vianjäljityskonsoli" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgctxt "DebugConsole|" msgid "local" msgstr "paikallinen" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgctxt "DebugConsole|" msgid "core" msgstr "ydin" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Evaluate!" msgstr "Suorita!" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Debug Log" msgstr "Vianjäljitysloki" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Close" msgstr "Sulje" #: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184 msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark dockmanager entry" msgstr "Merkitse Dockmanagerin kohde" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:224 ../src/core/eventstringifier.cpp:370 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] " msgstr "[Whois] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:239 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 invited you to channel %2" msgstr "%1 kutsui sinut kanavalle %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:341 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 vaihtoi kanavan %2 aiheeksi: ”%3”" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:347 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Operwall] %1: %2" msgstr "[Operwall] %1: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:355 msgctxt "EventStringifier|" msgid "" "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "Vastaanotettiin RFC:n vastainen RPL_ISUPPORT: tämä voi johtaa odottamattomaan toimintaan!" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:384 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 on poissa: ”%2”" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:391 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You are no longer marked as being away" msgstr "Et ole enää merkitty poissa olevaksi" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:399 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You have been marked as being away" msgstr "Sinut on merkitty poissa olevaksi" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:421 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 on %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:437 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 on yhdistettynä %2 välityksellä (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:439 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)" msgstr "[Whowas] %1 oli yhdistettynä %2 välityksellä (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:449 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)" msgstr "[Whowas] %1 oli %2@%3 (%4)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:458 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] /WHO-listauksen loppu kohteelle %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:470 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Whois] %1 on ollut kirjautuneena alkaen %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:474 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)" msgstr "[Whois] %1 on ollut jouten %2 (%3 alkaen)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:484 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] End of /WHOIS list" msgstr "[Who] /WHO-listauksen loppu" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:507 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 on käyttäjä kanavilla: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:509 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 on puheoikeutettu kanavilla: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:511 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 on operaattori kanavilla: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:532 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\"" msgstr "Kanavalla %1 on %2 käyttäjää. Aihe on: %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:540 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of channel list" msgstr "Kanavalistan loppu" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:558 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Kotisivu kanavalle %1 on %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:575 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Kanava %1 on luotu %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:589 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is authed as %2" msgstr "[Whois] %1 on tunnistautunut käyttäjäksi %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:592 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was authed as %2" msgstr "[Whowas] %1 oli tunnistautunut käyttäjäksi %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:601 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "No topic is set for %1." msgstr "Kanavalle %1 ei ole asetettu aihetta." #: ../src/core/eventstringifier.cpp:609 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Kanavan %1 aihe on ”%2”" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:621 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "%1 asetti aiheen %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:634 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has been invited to %2" msgstr "%1 on kutsuttu kanavalle %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:642 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:649 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of /WHOWAS" msgstr "/WHOWAS-listauksen loppu" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:659 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "Nimimerkki %1 sisältää virheellisiä merkkejä" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:669 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Nimimerkki jo käytössä: %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:679 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "Nimimerkki/kanava ei ole juuri nyt käytettävissä: %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:702 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "lähetetään CTCP-%1-pyyntö kohteeseen %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:717 msgctxt "EventStringifier|" msgid "unknown" msgstr "tuntematon" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:718 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3" msgstr "Vastaanotettiin %1CTCP-%2-pyyntö käyttäjältä %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:721 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3" msgstr "Vastaanotettiin CTCP-%1-vastaus käyttäjältä %2: %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:736 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "Vastaanotettiin CTCP-PING-vastaus kohteelta %1; pingin lähettämishetkestä kesti %2 sekuntia" #: ../src/client/execwrapper.cpp:49 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Virheellinen komentomerkkijono /exec-komennolle: %1" #: ../src/client/execwrapper.cpp:58 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Nimi ”%1” on virheellinen: ../ tai ..\\ ei sallita!" #: ../src/client/execwrapper.cpp:69 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Skriptiä ”%1” ei löydetty" #: ../src/client/execwrapper.cpp:93 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Skripti ”%1” kaatui paluuarvolla %2." #: ../src/client/execwrapper.cpp:111 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Skripti ”%1” ei käynnistynyt." #: ../src/client/execwrapper.cpp:113 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Skripti ”%1” aiheutti virheen %2." #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:32 msgctxt "FontSelector|" msgid "Choose..." msgstr "Valitse…" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:14 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:20 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Custom Highlights" msgstr "Mukautetut korostukset" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:33 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Korostus" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:38 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "RegEx" msgstr "RegEx" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:43 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "CS" msgstr "SKK" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:48 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Enable" msgstr "Käytä" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:53 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Channel" msgstr "Kanava" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:69 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Add" msgstr "Lisää" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:76 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Remove" msgstr "Poista" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:101 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight Nicks" msgstr "Korostetut nimimerkit" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:107 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "All nicks from identity" msgstr "Kaikki henkilöllisyyden nimimerkit" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:114 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Current nick" msgstr "Nykyinen nimimerkki" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:124 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Ei mikään" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:131 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Case sensitive" msgstr "Sama kirjainkoko" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:184 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "this shouldn't be empty" msgstr "tämän ei pitäisi olla tyhjä" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:46 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "highlight rule" msgstr "korostussääntö" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Rename Identity" msgstr "Muuta henkilöllisyyden nimeä" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add Identity" msgstr "Lisää henkilöllisyys" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Lisää…" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Remove Identity" msgstr "Poista henkilöllisyys" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Identities" msgstr "Henkilöllisyydet" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Seuraavat ongelmat tarvitsee korjata, ennen kuin muutoksia voidaan käyttää:
   " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Jokaisella henkilöllisyydellä tarvitsee olla nimi
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Jokainen henkilöllisyys tarvitsee vähintään yhden nimimerkin
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Oikea nimi tarvitsee olla määritettynä jokaisessa henkilöllisyydessä
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Jokaisella henkilöllisyydellä tarvitsee olla ident
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:211 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Yksi tai useampi henkilöllisyys on virheellinen" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Delete Identity?" msgstr "Poistetaanko henkilöllisyys?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:357 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Haluatko varmasti poistaa henkilöllisyyden ”%1”?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:371 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Anna henkilöllisyydelle ”%1” uusi nimi!" #: ../src/common/identity.cpp:147 msgctxt "Identity|" msgid "Quassel IRC User" msgstr "Quassel IRC -käyttäjä" #: ../src/common/identity.cpp:177 msgctxt "Identity|" msgid "" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:183 msgctxt "Identity|" msgid "Gone fishing." msgstr "Poissa." #: ../src/common/identity.cpp:187 msgctxt "Identity|" msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Ei täällä. Muualla. Poissa!" #: ../src/common/identity.cpp:190 msgctxt "Identity|" msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Kaikki Quassel-asiakkaat ovat kadonneet maan pinnalta…" #: ../src/common/identity.cpp:193 msgctxt "Identity|" msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Päiväkoti on muualla!" #: ../src/common/identity.cpp:194 ../src/common/identity.cpp:195 msgctxt "Identity|" msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "General" msgstr "Yleiset" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Real Name:" msgstr "Oikea nimi:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "Oikea nimi näytetään /whois-listauksessa." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nicknames" msgstr "Nimimerkit" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Add Nickname" msgstr "Lisää nimimerkki" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "&Add..." msgstr "&Lisää…" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove Nickname" msgstr "Poista nimimerkki" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove" msgstr "Poista" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Rename Identity" msgstr "Muuta henkilöllisyyden nimeä" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Re&name..." msgstr "Muuta &nimeä…" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Siirrä ylemmäs listassa" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Siirrä alemmas listassa" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "A&way" msgstr "&Poissaolo" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default Away Settings" msgstr "Oletuspoissaoloasetukset" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Nimimerkki, jota käytetään poissa oltaessa" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default away reason" msgstr "Oletuspoissaolosyy" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Nick:" msgstr "Nimimerkki:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Reason:" msgstr "Poissaolosyy:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Siirry poissa-tilaan, kun kaikki asiakkaat ovat katkaisseet yhteyden ytimeen" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Detach" msgstr "Poissa-tilaan asiakkaitten kadottua" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Not implemented yet" msgstr "Ei vielä toteutettu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Idle" msgstr "Poissa-tilaan jouten ollessa" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away after" msgstr "Siirry poissa-tilaan" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "minutes of being idle" msgstr "minuutin joutenolon jälkeen" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:238 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Advanced" msgstr "Lisäasetukset" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Ident:" msgstr "Ident:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "\"Ident\" on osa verkkopeitettäsi ja yhdessä verkko-osoitteesi kanssa yksilöi sinut IRC-verkon sisällä." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Messages" msgstr "Viestit" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Part Reason:" msgstr "Poistumissyy:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Quit Reason:" msgstr "Lopetussyy:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Kick Reason:" msgstr "Potkimissyy:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "Tarvitset SSL-asetuksien muuttamiseen asiakkaan, joka kykenee käyttämään SSL-yhteyksiä" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!" msgstr "Varoitus: et käytä suojattua yhteyttä Quassel-ytimeesi!\nJatkamisesta seuraa SSL-avaimesi ja SSL-varmenteesi siirtäminen salaamattomana!" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Continue" msgstr "Jatka" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Key" msgstr "Käytä SSL-avainta" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Key Type:" msgstr "Avaimen tyyppi:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:353 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Key loaded" msgstr "Avainta ei ladattu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:354 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:408 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load" msgstr "Lataa" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Käytä SSL-varmennetta" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Organisation:" msgstr "Yritys:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Certificate loaded" msgstr "Varmennetta ei ladattu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "CommonName:" msgstr "CommonName:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:321 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Key" msgstr "Lataa avain" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Failed to read key" msgstr "Avaimen lukeminen epäonnistui" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Failed to read the key file. It is either incompatible or invalid. Note that" " the key file must not have a passphrase." msgstr "Avaintiedoston lukeminen epäonnistui. Se on joko epäyhteensopiva tai virheellinen. Huomaa, että tiedostolla ei saa olla salalausetta." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "RSA" msgstr "RSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "DSA" msgstr "DSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:367 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:413 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Clear" msgstr "Tyhjennä" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:379 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Certificate" msgstr "Lataa varmenne" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:115 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Setup Identity" msgstr "Henkilöllisyyden asettaminen" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:120 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Default Identity" msgstr "Oletushenkilöllisyys" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Määritä suodatussääntö" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "

Taso:

\n

Dynaaminen:

\n

Viestit suodatetaan lennossa.\nKun otat säännön pois käytöstä, viestit näytetään jälleen.

\n

Pysyvä:

\n

Viestit suodatetaan jo ennen niiden tallentamista tietokantaan.

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Strictness" msgstr "Taso" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Dynamic" msgstr "Dynaaminen" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Permanent" msgstr "Pysyvä" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "

Sääntötyyppi:

\n

Lähettäjä:

\n

Sääntöä testataan seuraavan kaltaista lähettäjämerkkijonoa vastaan:\nnimimerkki!ident@verkko.osoite

\n

Viesti:

\n

Sääntöä testataan viestin varsinaista sisältöä vastaan.

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule Type" msgstr "Sääntötyyppi" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Sender" msgstr "Lähettäjä" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Message" msgstr "Viesti" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid from any host

" msgstr "

Suodatussääntö:

\n

Säännön tyypistä riippuen sitä verrataan joko:

\n

- viestin sisältöön:

\n

Esimerkki:\n
\n*foobar* pätee kaikkiin viesteihin, jotka sisältävät sanan foobar

\n

- lähettäjän merkkijonoon (nimimerkki!ident@verkko.osoite)

\n

Esimerkkejä:\n
\n- *@foobar.com osuu kaikkiin lähettäjiin osoitteesta foobar.com\n
\n- evo!.+ (RegEx) osuu kaikkiin lähettäjiin, joiden nimimerkki on evo

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Suodatussääntö" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "

Käytä säännöllisiä lausekkeita (RegEx):

\n

Säännöt tulkitaan säännöllisiksi lausekkeiksi, jos tämä on valittuna.

\n

Muutoin säännöissä voidaan käyttää seuraavia jokerimerkkejä:

\n

* tarkoittaa ”mitä tahansa merkkiä kuinka monta tahansa”\n
\n? tarkoittaa ”tarkalleen yksi merkki”

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Regular expression" msgstr "Säännöllinen lauseke (RegEx)" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match

" msgstr "

Laajuus:

\n

Globaali:

\n

Sääntö on käytössä kaikilla kanavilla kaikissa verkoissa

\n

Verkko:

\n

Lista tulkitaan listaksi verkkoja, joissa sääntö on käytössä

\n

Kanava:

\n

Lista tulkitaan listaksi kanavia, joissa sääntö on käytössä

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Scope" msgstr "Laajuus" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Global" msgstr "Globaali" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Network" msgstr "Verkko" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Channel" msgstr "Kanava" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "

Laajuussääntö:

\n

Laajuussääntö on puolipisteillä erotettu lista joko verkkojen tai kanavien nimiä.

\n

Esimerkki:\n
\n#quassel*; #foobar\n
\ntarkoittaisi kanavaa #foobar sekä kaikkia kanavia, joiden nimi alkaa #quassel

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "

Käytä / Älä käytä:

\n

Vain käytössä olevat säännöt suodattavat.\n
\nDynaamisen säännön käytöstä poistaminen itse asiassa näyttää suodatetut viestit uudelleen

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule is enabled" msgstr "Käytössä" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:71 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "Käytä / Älä käytä:
Vain käytössä olevat säännöt suodattavat.
Dynaamisen säännön käytöstä poistaminen itse asiassa näyttää suodatetut viestit uudelleen" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:75 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string " "nick!ident@host.name
Example:
" "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
" "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any " "host
" msgstr "Suodatussääntö:
Säännön tyypistä riippuen tekstiä verrataan joko:

- viestin sisältöön:
Esimerkki:
”*foobar*” täsmää kaikkeen tekstiin joka sisältää sanan ”foobar”

- lähettäjämerkkijonoon nimimerkki!ident@verkko.osoite
Esimerkki:
”*@foobar.com” täsmää kaikkiin lähettäjiin osoitteesta foobar.com
”idiootti!.+” (RegEx) täsmää kaikkiin lähettäjiin nimimerkiltään ”idiootti” mistä verkko-osoitteesta tahansa
" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Sender" msgstr "Lähettäjän mukaan" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:93 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Message" msgstr "Viestin mukaan" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:208 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Enabled" msgstr "Käytössä" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:209 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Type" msgstr "Tyyppi" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:210 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Suodatussääntö" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Uusi" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Poista" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "&Edit" msgstr "&Muokkaa" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Ignore List" msgstr "Suodatuslista" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:144 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Rule already exists" msgstr "Sääntö on jo olemassa" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:145 #, qt-format msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "On jo olemassa sääntö\n”%1”\nValitse toinen sääntö." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "" "This enables support for the Ayatana Project's application indicator " "(libindicate)." msgstr "Ottaa käyttöön Aytana Projectin sovellusilmaisimen tuen (libindicate)." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Show messages in application indicator" msgstr "Näytä viestit sovellusilmaisimessa" #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 msgctxt "InputWidget|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "White" msgstr "Valkoinen" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Black" msgstr "Musta" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark blue" msgstr "Tummansininen" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark green" msgstr "Tummanvihreä" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Red" msgstr "Punainen" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark red" msgstr "Tummanpunainen" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark magenta" msgstr "Tummanlila" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Orange" msgstr "Oranssi" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Yellow" msgstr "Keltainen" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Green" msgstr "Vihreä" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark cyan" msgstr "Tumma turkoosi" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Cyan" msgstr "Turkoosi" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Blue" msgstr "Sininen" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Magenta" msgstr "Lila" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark gray" msgstr "Tummanharmaa" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Light gray" msgstr "Vaaleanharmaa" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 ../src/qtui/inputwidget.cpp:86 msgctxt "InputWidget|" msgid "Clear Color" msgstr "Poista väri" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:133 msgctxt "InputWidget|" msgid "Focus Input Line" msgstr "Kohdista syötekenttään" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Mukautettu fontti:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable spell check" msgstr "Tarkista oikeinkirjoitus" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable per chat history" msgstr "Käytä keskustelukohtaista historiaa" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show nick selector" msgstr "Näytä nimimerkinvalitsin" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show style buttons" msgstr "Näytä tyylipainikkeet" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "Käytä (rajoitettuja) Emacs-näppäinyhdistelmiä syöttökentässä." #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Emacs key bindings" msgstr "Emacs-näppäinyhdistelmät" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Monirivinen muokkaus" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show at most" msgstr "Näytä enintään" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "lines" msgstr "riviä" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable scrollbars" msgstr "Näytä vierityspalkit" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Tab Completion" msgstr "Sarkaintäydennys" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Completion suffix:" msgstr "Täydennyksen loppuliite:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid ": " msgstr ": " #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Add space after nick when completing mid-sentence" msgstr "Lisää välilyönti nimimerkin perään, kun täydennetään kesken lauseen" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Input Widget" msgstr "Syöttöelementti" #: ../src/common/internalpeer.cpp:58 msgctxt "InternalPeer|" msgid "internal connection" msgstr "Sisäinen yhteys" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49 msgctxt "IrcConnectionWizard|" msgid "Save && Connect" msgstr "Tallenna ja yhdistä" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:65 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Channel" msgstr "Kanava" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:66 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Users" msgstr "Käyttäjiä" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:67 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Topic" msgstr "Aihe" #: ../src/client/networkmodel.cpp:914 msgctxt "IrcUserItem|" msgid " is away" msgstr " on poissa" #: ../src/client/networkmodel.cpp:929 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "idling since %1" msgstr "jouten alkaen %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:932 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "login time: %1" msgstr "kirjautumisaika: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:935 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "server: %1" msgstr "palvelin: %1" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Mukautettu fontti:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Show icons" msgstr "Näytä kuvakkeet" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat List" msgstr "Keskustelulista" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Näytä aihe työkaluvihjeessä" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Hiiren rulla vaihtaa valittua keskustelua" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Use Custom Colors" msgstr "Käytä mukautettuja värejä" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Standard:" msgstr "Vakio:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive:" msgstr "Epäaktiivinen:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages:" msgstr "Lukemattomia viestejä:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight:" msgstr "Korostus:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity:" msgstr "Muu toiminta:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Mukautetut nimimerkkilistan värit" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Online:" msgstr "Paikalla:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Away:" msgstr "Poissa:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Keskustelu- ja nimimerkkilistat" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:34 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Network" msgstr "Verkko" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive" msgstr "Epäaktiivinen" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Normal" msgstr "Normaali" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages" msgstr "Lukemattomat viestit" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Korostus" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity" msgstr "Muu toiminta" #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:130 #, qt-format msgctxt "KNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "%n odottava korostus" msgstr[1] "%n odottavaa korostusta" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:80 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "Qt ei tue juuri painamaasi näppäintä." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:81 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "Unsupported Key" msgstr "Näppäintä ei tueta" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:176 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "Napsauta painiketta ja kirjoita pikanäppäin, jonka haluat asettaa.\nEsimerkiksi Ctrl+a: pidä Ctrl pohjassa ja paina a:ta." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key" msgid "Meta" msgstr "Meta" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:275 msgctxt "KeySequenceWidget|Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "Ctrl" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:276 msgctxt "KeySequenceWidget|Alt key" msgid "Alt" msgstr "Alt" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:277 msgctxt "KeySequenceWidget|Shift key" msgid "Shift" msgstr "Vaihto" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:281 msgctxt "" "KeySequenceWidget|What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "Syöte" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:288 msgctxt "KeySequenceWidget|No shortcut defined" msgid "None" msgstr "Ei pikanäppäintä" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:383 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:389 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Shortcut Conflict" msgstr "Sekaannus pikanäppäimissä" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:384 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "Pikanäppäintä ”%1” ei voi asettaa, koska se on jo käytössä. Valitse toinen pikanäppäin." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "Pikanäppäin ”%1” on päällekkäinen seuraavalle toiminnolle:" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:392 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "Haluatko asettaa tämän pikanäppäimen uudelleen valittuun toimintoon?" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:395 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Reassign" msgstr "Aseta uudelleen" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:175 msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Invalid handshake message!" msgstr "Virheellinen kättelyviesti!" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:246 #, qt-format msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Unknown protocol message of type %1" msgstr "Tuntematon %1 -tyyppinen protokollaviesti" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:295 #, qt-format msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "Quassel-ydin versio: %1
Käännetty: %2
Päällä %3 d %4 h %5 m (alkaen %6)" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:358 msgctxt "MainWin|" msgid "General" msgstr "Yleiset" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:360 msgctxt "MainWin|" msgid "&Connect to Core..." msgstr "&Yhdistä ytimeen…" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:362 msgctxt "MainWin|" msgid "&Disconnect from Core" msgstr "&Katkaise yhteys ytimeen" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:364 msgctxt "MainWin|" msgid "Core &Info..." msgstr "Ytimen &tiedot…" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:366 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Networks..." msgstr "&Verkkojen asetukset…" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:369 msgctxt "MainWin|" msgid "&Quit" msgstr "&Lopeta" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Keskustelulistojen asetukset…" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:376 msgctxt "MainWin|" msgid "&Lock Layout" msgstr "&Lukitse asettelu" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Search Bar" msgstr "Näytä &hakurivi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:382 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Away Log" msgstr "Näytä poissa-loki" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:384 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Menubar" msgstr "Näytä &valikkorivi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Status &Bar" msgstr "Näytä &tilarivi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393 msgctxt "MainWin|" msgid "&Full Screen Mode" msgstr "Koko &näytön tila" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:400 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "Muokkaa &pikanäppäimiä…" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:406 ../src/qtui/mainwin.cpp:410 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Quasselin asetukset…" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416 msgctxt "MainWin|" msgid "&About Quassel" msgstr "&Tietoja Quasselista" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:421 msgctxt "MainWin|" msgid "About &Qt" msgstr "Tietoja &Qt:stä" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:425 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Debuggaa &NetworkModel" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:427 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "Debuggaa &BufferViewOverlay" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:429 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &MessageModel" msgstr "Debuggaa &MessageModel" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:431 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &HotList" msgstr "Debuggaa &HotList" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:433 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &Log" msgstr "Debuggaa &Log" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:435 msgctxt "MainWin|" msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Lataa tyylisivu uudelleen" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:438 msgctxt "MainWin|" msgid "Hide Current Buffer" msgstr "Piilota nykyinen puskuri" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:442 msgctxt "MainWin|" msgid "Navigation" msgstr "Selaus" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:444 msgctxt "MainWin|" msgid "Jump to hot chat" msgstr "Hyppää aktiiviseen keskusteluun" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:456 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #0" msgstr "Aseta pikavalinta #0" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:458 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #1" msgstr "Aseta pikavalinta #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #2" msgstr "Aseta pikavalinta #2" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:462 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #3" msgstr "Aseta pikavalinta #3" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:464 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #4" msgstr "Aseta pikavalinta #4" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:466 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #5" msgstr "Aseta pikavalinta #5" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:468 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #6" msgstr "Aseta pikavalinta #6" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:470 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #7" msgstr "Aseta pikavalinta #7" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:472 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #8" msgstr "Aseta pikavalinta #8" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:474 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #9" msgstr "Aseta pikavalinta #9" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #0" msgstr "Pikavalinta #0" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:479 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #1" msgstr "Pikavalinta #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:481 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #2" msgstr "Pikavalinta #2" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:483 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #3" msgstr "Pikavalinta #3" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:485 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #4" msgstr "Pikavalinta #4" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:487 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #5" msgstr "Pikavalinta #5" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:489 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #6" msgstr "Pikavalinta #6" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:491 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #7" msgstr "Pikavalinta #7" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:493 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #8" msgstr "Pikavalinta #8" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:495 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #9" msgstr "Pikavalinta #9" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:499 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Next Chat List" msgstr "Aktivoi seuraava keskustelulista" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:501 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Previous Chat List" msgstr "Aktivoi edellinen keskustelulista" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:503 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Next Chat" msgstr "Siirry seuraavaan keskusteluun" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:505 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Previous Chat" msgstr "Siirry edelliseen keskusteluun" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:514 msgctxt "MainWin|" msgid "&File" msgstr "&Tiedosto" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:527 msgctxt "MainWin|" msgid "&Networks" msgstr "&Verkot" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:533 msgctxt "MainWin|" msgid "&View" msgstr "&Näytä" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:534 msgctxt "MainWin|" msgid "&Chat Lists" msgstr "&Keskustelulistat" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:536 msgctxt "MainWin|" msgid "&Toolbars" msgstr "&Työkalurivit" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:550 msgctxt "MainWin|" msgid "&Settings" msgstr "&Asetukset" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:559 msgctxt "MainWin|" msgid "&Help" msgstr "O&hje" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:567 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug" msgstr "Kehittäjille" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:843 msgctxt "MainWin|" msgid "Nicks" msgstr "Nimimerkit" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:852 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Nick List" msgstr "Näytä nimimerkkilista" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:865 msgctxt "MainWin|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Keskusteluvahti" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:877 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Näytä keskusteluvahti" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:883 msgctxt "MainWin|" msgid "Inputline" msgstr "Syöterivi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:892 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Input Line" msgstr "Näytä syöterivi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:907 msgctxt "MainWin|" msgid "Topic" msgstr "Aihe" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:919 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Topic Line" msgstr "Näytä aiherivi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1013 msgctxt "MainWin|" msgid "Main Toolbar" msgstr "Päätyökalurivi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1058 msgctxt "MainWin|" msgid "Connected to core." msgstr "Yhdistetty ytimeen." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1157 msgctxt "MainWin|" msgid "Not connected to core." msgstr "Ei yhteyttä ytimeen." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgctxt "MainWin|" msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Salaamaton yhteys" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 msgctxt "MainWin|" msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "Asiakasohjelmasi ei tue SSL-salausta" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1177 ../src/qtui/mainwin.cpp:1187 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "Arkaluontoista dataa, kuten salasanoja, lähetetään Quassel-ytimelle salaamattomana." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgctxt "MainWin|" msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "Ytimesi ei tue SSL-salausta" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1203 ../src/qtui/mainwin.cpp:1224 msgctxt "MainWin|" msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Varmenne ei luotettu" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1204 #, qt-format msgctxt "MainWin|" msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "Ytimen %1 tarjoama SSL-varmenne ei ole luotettu seuraavista syistä:" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1207 msgctxt "MainWin|" msgid "Continue" msgstr "Jatka" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1208 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Certificate" msgstr "Näytä varmenne" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1225 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "Haluatko hyväksyä tämän varmenteen aina?" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1227 msgctxt "MainWin|" msgid "Current Session Only" msgstr "Vain nykyisen istunnon ajaksi" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1228 msgctxt "MainWin|" msgid "Forever" msgstr "Aina" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1239 msgctxt "MainWin|" msgid "Core Connection Error" msgstr "Virhe yhteydessä ytimeen" #: ../src/client/messagemodel.cpp:404 #, qt-format msgctxt "MessageModel|" msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Pyydetään %1 viestiä viestihistoriasta puskuriin %2:%3" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Receiving Backlog" msgstr "Vastaanotetaan viestihistoriaa" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:718 #, qt-format msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Do you really want to paste %n line(s)?" msgid_plural "Do you really want to paste %n line(s)?" msgstr[0] "Haluatko varmasti liittää %n rivin?" msgstr[1] "Haluatko varmasti liittää %n riviä?" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:727 msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Paste Protection" msgstr "Liittämissuoja" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Lisää verkko" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use preset:" msgstr "Käytä valmista:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manually specify network settings" msgstr "Määritä verkon asetukset manuaalisesti" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manual Settings" msgstr "Manuaaliset asetukset" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Network name:" msgstr "Verkon nimi:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Palvelimen osoite:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Port:" msgstr "Portti:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server password:" msgstr "Palvelimen salasana:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use secure connection" msgstr "Käytä salattua yhteyttä" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Kysely" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Please enter a network name:" msgstr "Syötä verkon nimi:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:840 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Lisää verkko" #: ../src/client/networkmodel.cpp:213 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Server: %1" msgstr "Palvelin: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:214 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Users: %1" msgstr "Käyttäjiä: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:217 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Viive: %1 ms" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Chat" msgstr "Keskustelu" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Topic" msgstr "Aihe" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Nick Count" msgstr "Nimimerkkimäärä" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:177 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Haluatko poistaa seuraavan puskurin pysyvästi?" msgstr[1] "Haluatko poistaa seuraavat puskurit pysyvästi?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:190 #, qt-format msgctxt "NetworkModelController|" msgid "...and %1 more

" msgstr "…ja %1 lisää

" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:191 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "Huom: Tämä poistaa ytimen tietokannasta kaikki puskuriin liittyvät tiedot, mukaan lukien viestihistorian. Tätä toimintoa ei voi kumota." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:193 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "
Aktiivista kanavapuskuria ei voi poistaa. Poistu kanavalta ensin." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:195 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Poistetaanko puskurit pysyvästi?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:530 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Join Channel" msgstr "Liity kanavalle" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:533 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Network:" msgstr "Verkko:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:535 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Channel:" msgstr "Kanava:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:537 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Password:" msgstr "Salasana:" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:158 msgctxt "NetworkPage|" msgid "Setup Network Connection" msgstr "Verkkoyhteyden asettaminen" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "Muuta &nimeä…" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "&Lisää…" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Poista" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Network Details" msgstr "Verkon tiedot" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Identity:" msgstr "Henkilöllisyys:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Servers" msgstr "Palvelimet" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Manage servers for this network" msgstr "Hallitse tämän verkon palvelimia" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Edit..." msgstr "&Muokkaa…" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Siirrä ylemmäs listassa" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Siirrä alemmas listassa" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands" msgstr "Komennot" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "Määritä automaattinen tunnistautuminen tai muita komentoja, jotka suoritetaan palvelimelle yhdistämisen jälkeen" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Yhdistettäessä suoritettavat komennot:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!" msgstr "Määritä lista IRC-komentoja, jotka suoritetaan yhdistämisen jälkeen.\nHuomioi, että Quassel IRC liittyy automaattisesti takaisin kanaville, joten /join-komentoa tuskin tarvitaan tässä!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Yhteys" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "Yhdistä uudelleen tähän verkkoon automaattisesti verkkovirheiden jälkeen" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Automaattinen uudelleenyhdistys" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Wait" msgstr "Odota" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid " s" msgstr "s" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "between retries" msgstr "uudelleenyritysten välillä" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Number of retries:" msgstr "Uudelleenyritysten lukumäärä:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Rajoittamaton" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "Liity kaikille kanaville takaisin uudelleenyhdistämisen jälkeen" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Auto Identify" msgstr "Automaattitunnistautuminen" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Service:" msgstr "Palvelu:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Password:" msgstr "Salasana:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use SASL Authentication" msgstr "Käytä SASL-tunnistautumista" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Account:" msgstr "TIli:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:635 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "

Note: because" " the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be " "used.

" msgstr "

Huom: koska henkilöllisyydelle on asetettu SSL-varmenne, käytetään SASL EXTERNALia.

" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Encodings" msgstr "Merkkikoodaukset" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:662 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic " "reconnect" msgstr "Määritä edistyneitä asetuksia, kuten viestien merkkikoodauksia ja automaattista uudelleenyhdistämistä" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:671 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Hallitse saapuvien ja lähtevien viestien merkkikoodauksia" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:674 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Käytä mukautettuja merkkikoodauksia" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:685 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:705 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "Määritä, millä merkkikoodauksella viestisi lähetetään.\nUTF-8:n pitäisi olla hyvä valinta useimmille verkoille." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:689 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Send messages in:" msgstr "Lähetetyt viestit:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:716 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:736 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "Saapuvat Utf8-viestit käsitellään aina sellaisenaan.\nTämä asetus määrittää niiden viestien merkkikoodauksen, jotka eivät ole Utf8:aa." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:720 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Receive fallback:" msgstr "Vastaanotetut:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:747 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:761 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "Tämä määrittää miten ohjausviestit, nimimerkit ja palvelinnimet merkkikoodataan.\nEllet *todella* tiedä mitä teet, jätä tämä ISO-8859-1:ksi!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Server encoding:" msgstr "Palvelin:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Networks" msgstr "Verkot" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:184 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Seuraavat ongelmat on korjattava, ennen kuin tekemäsi muutokset tulevat voimaan:
   " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:185 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  • All networks need at least one server defined
  • " msgstr "
  • Jokainen verkko tarvitsee vähintään yhden palvelimen
  • " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:186 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:187 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Virheelliset verkkoasetukset" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:650 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Delete Network?" msgstr "Poistetaanko verkko?" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:651 #, qt-format msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "Haluatko varmasti poistaa verkon ”%1” ja kaikki siihen liittyvät asetukset, viestihistoria mukaan lukien?" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Edit Nickname" msgstr "Muokkaa nimimerkkiä" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Syötä kelvollinen nimimerkki:" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "Kelvollinen nimimerkki voi sisältää kirjaimia A-Z, numeroita, sekä erikoismerkkejä {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ ja -." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:480 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Add Nickname" msgstr "Lisää nimimerkki" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Notifications" msgstr "Ilmoitukset" #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:188 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Select Audio File" msgstr "Valitse äänitiedosto" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Play a sound" msgstr "Soita ääni" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "Esikuuntele valittu ääni" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Select the sound file to play" msgstr "Valitse soitettava ääni" #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:72 msgctxt "PostgreSqlStorage|" msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL überturbo HD!" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:95 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Pyydetään enintään %1 viestiä viestihistoriasta %2 puskuriin" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:122 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Pyydetään enintään %1 lukematonta viestiä viestihistoriasta (ja lisäksi ylimääräiset %2)" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:142 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Pyydetään enintään %1 lukematonta viestiä viestihistoriasta %2 puskuriin" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgctxt "QObject|" msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Tervetuloa Quassel IRC:hen" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgctxt "QObject|" msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "Tämä ohjattu toiminto auttaa asettamaan oletushenkilöllisyyden ja IRC-verkkoyhteyden.
Tämä kattaa vain perusteet. Voit peruuttaa tämän ohjatun toiminnon milloin vain ja tehdä tarkemmat muutokset asetusikkunan kautta." #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:128 ../src/uisupport/qssparser.cpp:178 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:334 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Virheellinen lohkon määrittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:147 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Virheellinen palettiroolin määrittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Tuntematon palettiroolin nimi: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:204 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Tuntematon alielementin nimi määrittelyssä %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:248 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Virheellinen viestin tyyppi määrittelyssä %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:257 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid condition %1" msgstr "Virheellinen ehto %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:269 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Virheellinen viestileima: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:281 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "Virheellinen lähettäjätiivistemäärittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285 msgctxt "QssParser|" msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "Lähettäjätiiviste voi olla enintään ”0x0f”!" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:301 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Virheellinen muodon nimi: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:309 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Kelvoton IRC-värikoodi (pitää olla väliltä 00–0f): %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:318 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Käsittelemätön ehto: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:349 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Virheellinen ominaisuuslista %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:368 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Virheellinen keskustelulistan kohteen tyyppi %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:384 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Virheellinen keskustelulistan tila %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Virheellinen ominaisuuden määrittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:438 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Virheellinen fontin ominaisuus: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:444 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Tuntematon ChatLine-ominaisuus: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:468 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Virheellinen palettivärin roolimäärittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:475 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Tuntematon palettivärin rooli: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:482 ../src/uisupport/qssparser.cpp:505 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:527 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Virheellinen liukuvärin määrittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:491 ../src/uisupport/qssparser.cpp:513 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:537 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Virheellinen liukuvärin pykälälista: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:646 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Virheellinen fontin määrittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:687 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Virheellinen fonttityylin määrittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:702 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Virheellinen fontin lihavuuden määrittely: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:714 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Virheellinen fontin koon määrittely: %1" #: ../src/common/util.cpp:169 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "year" msgstr "vuosi" #: ../src/common/util.cpp:170 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "day" msgstr "päivä" #: ../src/common/util.cpp:171 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "h" msgstr "h" #: ../src/common/util.cpp:172 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "min" msgstr "min" #: ../src/common/util.cpp:173 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "sec" msgstr "s" #: ../src/client/networkmodel.cpp:482 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "Query with %1" msgstr "Yksityiskeskustelu käyttäjän %1 kanssa" #: ../src/client/networkmodel.cpp:500 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "idling since %1" msgstr "jouten alkaen %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "login time: %1" msgstr "kirjautumisaika: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "server: %1" msgstr "palvelin: %1" #: ../src/qtui/ui/receivefiledlg.ui:14 msgctxt "ReceiveFileDlg|" msgid "Incoming File Transfer" msgstr "Saapuva tiedostosiirto" #: ../src/qtui/receivefiledlg.cpp:35 #, qt-format msgctxt "ReceiveFileDlg|" msgid "%1 wants to send you a file:
%2 (%3 bytes)" msgstr "%1 haluaa lähettää sinulle tiedoston:
%2 (%3 tavua)" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Sync With Core" msgstr "Synkronointi ytimen kanssa" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Synkronoidaan dataa ytimen kanssa. Odota hetki…" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Abort" msgstr "Keskeytä" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Kysely" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server Info" msgstr "Palvelimen tiedot" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Palvelimen osoite:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Portti:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Salasana:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use SSL" msgstr "Käytä SSL:ää" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Advanced" msgstr "Lisäasetukset" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSL Version:" msgstr "SSL-versio:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "Älä vaihda ellet yhdistä palvelimeen, joka ei tue SSLv3:a!" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (oletus)" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Käytä välityspalvelinta" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Välityspalvelimen tyyppi:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Host:" msgstr "Verkko-osoite:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "localhost" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Username:" msgstr "Käyttäjätunnus:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Password:" msgstr "Salasana:" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Quasselin asetukset" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:111 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Settings" msgstr "Asetukset" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:121 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Save changes" msgstr "Tallenna muutokset" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "Nykyisellä asetussivulla on tallentamattomia muutoksia. Haluatko ottaa muutoksesi käyttöön nyt?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:136 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:140 #, qt-format msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "Asetukset – %1" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Oletuspoissaoloasetukset" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Haluatko ladata asetukset uudelleen ja siten kumota kaikki muutokset tällä sivulla?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Palauta oletukset" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Haluatko palauttaa tämän sivun oletusarvot?" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Quasselin asetukset" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Settings" msgstr "Asetukset" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:39 #, qt-format msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "Asetukset – %1" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Oletuspoissaoloasetukset" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Haluatko ladata asetukset uudelleen ja siten kumota kaikki muutokset tällä sivulla?" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Palauta oletukset" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Haluatko palauttaa tämän sivun oletusarvot?" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:121 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Action" msgstr "Toiminto" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:123 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Shortcut" msgstr "Pikanäppäin" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Search:" msgstr "Hae:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "Valitun toiminnon pikanäppäin:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Default:" msgstr "Oletus:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:99 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:111 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Ei pikanäppäintä" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Custom:" msgstr "Mukautettu:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcuts" msgstr "Pikanäppäimet" #: ../src/common/signalproxy.cpp:758 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Disconnecting" msgstr "Katkaistaan yhteys" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Network name:" msgstr "Verkon nimi:" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Sen IRC-verkon nimi, jonka asetuksia olet muuttamassa" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Servers" msgstr "Palvelimet" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Lista tähän IRC-verkkoon kuuluvista palvelimista" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Edit this server entry" msgstr "Muokkaa tätä palvelinta" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Edit..." msgstr "&Muokkaa…" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Add another IRC server" msgstr "Lisää IRC-palvelin" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Add..." msgstr "&Lisää…" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Poista tämä palvelin listalta" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "De&lete" msgstr "&Poista" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Siirrä ylemmäs listassa" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Siirrä alemmas listassa" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Liity kanaville automaattisesti" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "Lista IRC-kanavista, joille liityt automaattisesti yhdistettyäsi verkkoon" #: ../src/qtui/snorenotificationbackend.cpp:60 #: ../src/qtui/snorenotificationbackend.cpp:104 msgctxt "SnoreNotificationBackend|" msgid "Private Message" msgstr "Yksityisviesti" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:29 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Snore" msgstr "Snore" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:41 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Backend:" msgstr "Taustajärjestelmä:" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:64 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Timeout:" msgstr "Aikakatkaisu:" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:80 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid " s" msgstr "s" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:96 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "0 means infinite" msgstr "0 tarkoittaa ääretöntä" #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:60 msgctxt "SqliteStorage|" msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "SQLite on tiedostopohjainen tietokantamoottori, joka ei vaadi asennusta. Se sopii pienille ja keskisuurille tietokannoille, joihin ei tarvitse päästä verkon välityksellä. Käytä SQLiteä, jos Quassel-ytimen on tarkoitus tallentaa data samalle koneelle kuin millä sitä ajetaan, ja jos ydintäsi tulee käyttämään vain muutama käyttäjä." #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Security Information" msgstr "Turvallisuustiedot" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Konenimi:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "IP address:" msgstr "IP-osoite:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Encryption:" msgstr "Salaus:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Protocol:" msgstr "Protokolla:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Certificate chain:" msgstr "Varmenneketju:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Subject" msgstr "Myönnetty taholle" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Common name:" msgstr "Yleinen nimi:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organization:" msgstr "Organisaatio:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organizational unit:" msgstr "Organisaatioyksikkö:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Country:" msgstr "Maa:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "State or province:" msgstr "Osavaltio tai maakunta:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Locality:" msgstr "Paikkakunta" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Issuer" msgstr "Myöntäjä" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Validity period:" msgstr "Voimassaoloaika:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "MD5 digest:" msgstr "MD5-tiiviste:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "SHA1 digest:" msgstr "SHA1-tiiviste:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Trusted:" msgstr "Luotettu:" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Yes" msgstr "Kyllä" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "No, for the following reasons:
  " msgstr "Ei, seuraavista syistä:
   " #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:80 #, qt-format msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "%1 to %2" msgstr "%1–%2" #: ../src/client/networkmodel.h:150 msgctxt "StatusBufferItem|" msgid "Status Buffer" msgstr "Tilapuskuri" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:68 ../src/qtui/systemtray.cpp:101 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Minimize" msgstr "&Pienennä" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:103 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Restore" msgstr "&Palauta" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:142 #, qt-format msgctxt "SystrayNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "%n odottava korostus" msgstr[1] "%n odottavaa korostusta" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:156 msgctxt "SystrayNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Show a message in a popup" msgstr "Näytä viesti ponnahdusikkunassa" #: ../src/uisupport/tabcompleter.cpp:52 msgctxt "TabCompleter|" msgid "Tab completion" msgstr "Sarkaintäydennys" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:83 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Dockissa korostamisen kesto:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:85 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Tehtäväpalkissa korostamisen kesto:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:93 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Unlimited" msgstr "Rajoittamaton" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:94 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid " seconds" msgstr " sekuntia" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Yhdistä" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to IRC" msgstr "Yhdistä IRC:hen" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Katkaise yhteys" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Katkaise yhteys IRC:hen" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Poistu" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Poistu valitulta kanavalta" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Liity" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join a channel" msgstr "Liity kanavalle" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Query" msgstr "Yksityiskeskustelu" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Start a private conversation" msgstr "Aloita yksityinen keskustelu" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Kukaon" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Request user information" msgstr "Pyydä käyttäjän tietoja" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Op" msgstr "Op" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Anna operaattorioikeudet käyttäjälle" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Deop" msgstr "Deop" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Poista operaattorioikeudet käyttäjältä" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Voice" msgstr "Voice" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give voice to user" msgstr "Anna puheoikeus käyttäjälle" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Devoice" msgstr "Devoice" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take voice from user" msgstr "Poista puheoikeus käyttäjältä" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick" msgstr "Potki" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove user from channel" msgstr "Poista käyttäjä kanavalta" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban" msgstr "Ban" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban user from channel" msgstr "Anna käyttäjälle porttikielto kanavalle" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick/Ban" msgstr "Kick/Ban" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Poista käyttäjä kanavalta ja anna hänelle porttikielto" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to all" msgstr "Yhdistä kaikkiin" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from all" msgstr "Katkaise yhteys kaikkiin" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 msgctxt "TopicWidget|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgctxt "TopicWidget|" msgid "..." msgstr "…" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:120 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Users: %1" msgstr "Käyttäjiä: %1" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:121 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Viive: %1 ms" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Lomake" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Mukautettu fontti:" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Muuta kokoa dynaamisesti sisällön mukaan" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "On hover only" msgstr "Vain, kun osoitin on elementin päällä" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Käyttöliittymä" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Topic Widget" msgstr "Aihe-elementti" #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ---------- #. Invite Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:665 ../src/uisupport/uistyle.cpp:668 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:709 ../src/uisupport/uistyle.cpp:712 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:724 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:758 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%1" msgstr "%1" #. Action Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:671 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:675 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Nimimerkkisi on nyt %DN%1%DN" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:676 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN on nyt nimimerkiltään %DN%2%DN" #. Mode Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:680 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Käyttäjätila: %DM%1%DM" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:681 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Tilan %DM%1%DM asetti %DN%2%DN" #. Join Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:685 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH liittyi kanavalle %DC%4%DC" #. Part Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:688 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH poistui kanavalta %DC%4%DC" #. Quit Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:693 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH lopetti" #. Kick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:701 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN potki käyttäjän %DN%2%DN pois kanavalta %DC%3%DC" #. Day Change Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{Päivä vaihtui – %1}" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:733 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "Netsplit verkkojen %DH%1%DH ja %DH%2%DH välillä loppui. Liittyneet käyttäjät: " #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:737 ../src/uisupport/uistyle.cpp:753 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (%2 lisää)" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:748 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Netsplit verkkojen %DH%1%DH ja %DH%2%DH välillä. Lopettaneet käyttäjät: " #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:760 ../src/uisupport/uistyle.cpp:808 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:806 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #: ../src/client/networkmodel.cpp:786 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n omistaja" msgstr[1] "%n omistajaa" #: ../src/client/networkmodel.cpp:788 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n ylläpitäjä" msgstr[1] "%n ylläpitäjää" #: ../src/client/networkmodel.cpp:790 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n operaattori" msgstr[1] "%n operaattoria" #: ../src/client/networkmodel.cpp:792 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n puolioperaattori" msgstr[1] "%n puolioperaattoria" #: ../src/client/networkmodel.cpp:794 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n puheoikeutettu" msgstr[1] "%n puheoikeutettua" #: ../src/client/networkmodel.cpp:796 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n käyttäjä" msgstr[1] "%n käyttäjää"