# # Translators: # Daniel Albers , 2011 # scarabeus , 2009-2010 # Tomáš Chvátal , 2012 # Vít Pelčák , 2012-2013 msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Quassel IRC\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.quassel-irc.org/\n" "PO-Revision-Date: 2014-02-22 09:00+0000\n" "Last-Translator: Daniel Albers \n" "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/quassel/language/cs/)\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Language: cs\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgctxt "AboutDlg|" msgid "About Quassel" msgstr "O aplikaci Quassel" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "

Quassel IRC

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "

Verze 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&About" msgstr "O &aplikaci" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgctxt "AboutDlg|" msgid "A&uthors" msgstr "A&utoři" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Contributors" msgstr "Přispěva&telé" #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgctxt "AboutDlg|" msgid "&Thanks To" msgstr "Podě&kování" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:33 #, qt-format msgctxt "AboutDlg|" msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "Verze: %1
Verze protokolu: %2
Složení: %3" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:49 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "A modern, distributed IRC Client

©%1 by the " "Quassel Project
http://quassel-" "irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-" "licensed under GPLv2" " and GPLv3.
Most " "icons are © by the Oxygen " "Team and used under the LGPL.

Please use " "http://bugs.quassel-irc.org to " "report bugs." msgstr "A Moderní, distribuovaný IRC Client

Vytvořený ©%1 Quassel Project
http://quassel-irc.org
#quassel na Freenode

Quassel IRC je duálně-licencován pod GPLv2 a GPLv3.
Většina ikon náleží © Oxygen Teamu pod licencí LGPL.

Prosíme použijte http://bugs.quassel-irc.org pro hlášení chyb." #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:67 msgctxt "AboutDlg|" msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:84 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) " "and everybody we forgot to mention here:" msgstr "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapomněli:" #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:201 msgctxt "AboutDlg|" msgid "" "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for the original Quassel " "icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for " "creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as " "Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring " "development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for " "sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "Zvláště bychom rádi poděkovali:
 Johnu \"nox\" Handovi
pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku
 Oxygen Team
pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci
 Qt Software (dříve znám jako Trolltech)
za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších
pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810
" #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:127 #, qt-format msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "" "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..." #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:129 msgctxt "AbstractSqlStorage|" msgid "Upgrade failed..." msgstr "Aktualizace selhala..." #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:57 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash " "command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "Zkratka pro alternativu
Lze ji použít jako běžný lomítkový příkaz.

Příklad: \"foo\" lze zavolat pomocí /foo" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:61 msgctxt "AliasesModel|" msgid "" "The string the shortcut will be expanded to
special " "variables:
- $i represents the i'th parameter.
- " "$i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces. - $i:hostname represents the hostname of the user identified by " "the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string. - $nick your current nickname
- $channel the name of" " the selected channel

Multiple commands can be separated with " "semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will" " be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test " "All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "Text na jaký bude převedena zkratka
Speciální hodnoty:
- $i reprezentuje i-tý parametr.
- $i..j reprezentuje i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.
- $i.. reprezentuje všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.
- $i:hostname reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo * pokud je neznámý.
- $0 celý text.
- $nick vaše současná přezdívka
- $channel název vybraného kanálu

Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku

Příklad: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:185 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Alias" msgstr "Alternativa" #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:186 msgctxt "AliasesModel|" msgid "Expansion" msgstr "Rozšířený výraz" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Nová" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Smazat" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgctxt "AliasesSettingsPage|" msgid "Aliases" msgstr "Alternativy" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Client style:" msgstr "Styl klienta:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set application style" msgstr "Zvolte styl aplikace" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Language:" msgstr "Jazyk:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:76 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Používat vlastní soubor stylu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Path:" msgstr "Cesta:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Show system tray icon" msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Enable animations" msgstr "Povolit animace" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Message Redirection" msgstr "Přesměrování zpráv" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "User Notices:" msgstr "Uživatelská oznámení:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Server Notices:" msgstr "Oznámení serveru:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Default Target" msgstr "Výchozí cíl" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Status Window" msgstr "Okno stavu" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Current Chat" msgstr "Aktuální rozhovor" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Errors:" msgstr "Chyby:" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:242 msgctxt "AppearanceSettingsPage|" msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Prosím vyberte soubor stylu" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Away Log" msgstr "Logovaní při nastavení pryč" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:46 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Zobrazit název sítě" #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:51 msgctxt "AwayLogView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Zobrazit název záložky" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in " "the buffer view." msgstr "Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dynamická velikost získávané historie:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog request method:" msgstr "Metoda požadování historie:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Pevné množství za záložku" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unread messages per chat" msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Globally unread messages" msgstr "Celkově nepřečtené zprávy" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat " "window from the backlog." msgstr "Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z historie." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "amount of messages per buffer that are requested after the core connection " "has been established." msgstr "množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s jádrem." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Výchozí množství historie:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n\nTaké můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro lepší srozumitelnost." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Limit:" msgstr "Omezení:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Neomezeně" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The " "Limit does not apply here." msgstr "Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde neplatí." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Additional Messages:" msgstr "Dodatečné zprávy:" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené zprávy pro všechny záložky.\n\nPoznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané místnosti ani kanály)\nJe užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně nejrychlejší.\n\nMůžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky." #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgctxt "BacklogSettingsPage|" msgid "Backlog Fetching" msgstr "Stahování historie" #: ../src/client/networkmodel.cpp:386 #, qt-format msgctxt "BufferItem|" msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:272 msgctxt "BufferView|" msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Sloučit trvale záložky?" #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:273 #, qt-format msgctxt "BufferView|" msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\nTuto operaci nelze zvrátit!" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Dialog" #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Prosím zadejte název pro seznam místností:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:575 msgctxt "BufferViewEditDlg|" msgid "Add Chat List" msgstr "Přidat seznam místností" #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:54 msgctxt "BufferViewFilter|" msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "Přejme&novat..." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Smazat" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Chat List Settings" msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Network:" msgstr "Síť:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:123 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "All" msgstr "Vše" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\nV daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu." #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show status window" msgstr "Zobrazit okno statusu" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show channels" msgstr "Zobrazit kanály" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Show queries" msgstr "Zobrazit rozhovory" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Hide inactive chats" msgstr "Skrýt neaktivní" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Add new chats automatically" msgstr "Přidávat nové automaticky" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Sort alphabetically" msgstr "Seřadit abecedně" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Minimum Activity:" msgstr "Minimální aktivita:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "No Activity" msgstr "Žádná aktivita" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Other Activity" msgstr "Další aktivity" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "New Message" msgstr "Nová zpráva" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Zvýraznění" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Preview:" msgstr "Náhled:" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:378 msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Delete Chat List?" msgstr "Smazat seznam rozhovorů?" #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:379 #, qt-format msgctxt "BufferViewSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?" #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgctxt "BufferViewWidget|" msgid "BufferView" msgstr "Pohled na záložky" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:78 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom In" msgstr "Přiblížit" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:84 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Zoom Out" msgstr "Oddálit" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:89 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Actual Size" msgstr "Současná velikost" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:93 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Set Marker Line" msgstr "Nastavit značící řádku" #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:97 msgctxt "BufferWidget|" msgid "Go to Marker Line" msgstr "Přejít na značící řádku" #: ../src/client/networkmodel.cpp:566 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Channel %1" msgstr "Kanál %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:569 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Users: %1" msgstr "uživatelé: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:573 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Mode: %1" msgstr "Mód: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:584 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Topic: %1" msgstr "Téma: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:589 msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Neaktivní
Dvojklikem vstupte" #: ../src/client/networkmodel.cpp:592 #, qt-format msgctxt "ChannelBufferItem|" msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Channel List" msgstr "Seznam Kanálů" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Search Pattern:" msgstr "Vyhledávaný text:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows one to pass search strings to the IRC Server." msgstr "Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru." #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Show Channels" msgstr "Zobrazit kanály" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Filter:" msgstr "Filtr:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "Errors Occurred:" msgstr "Nastalé chyby:" #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgctxt "ChannelListDlg|" msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "\n\n

ZOMG POLARNI LEDY OPRAVDU ROZTALY, TOHLE QUASSEL NEUSTOJI!!11

\n

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Operation Mode:" msgstr "Operační režim:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor

" msgstr "\n\n

Operační režimy:

\n

Opt-In: Monitor místností zobrazuje pouze záložky na pravé straně.

\n

Opt-Out:Monitor místností ignoruje záložky na pravé straně.

" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Available:" msgstr "Dostupné:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Přesune vybrané záložky doleva" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Přesune vybrané záložky doprava" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:258 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show:" msgstr "Zobrazit:" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "" "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "Zobrazovat zvýraznění v monitoru místností i v případě, že záložka je ignorována" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Show own messages" msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Monitor místností" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt In" msgstr "Opt In" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:60 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Opt Out" msgstr "Opt Out" #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:261 msgctxt "ChatMonitorSettingsPage|" msgid "Ignore:" msgstr "Ignorovat:" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:54 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Own Messages" msgstr "Zobrazit vlastní zprávy" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:61 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Network Name" msgstr "Zobrazit název sítě" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:66 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Show Buffer Name" msgstr "Zobrazit název záložky" #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:73 msgctxt "ChatMonitorView|" msgid "Configure..." msgstr "Nastavit..." #: ../src/qtui/chatscene.cpp:813 msgctxt "ChatScene|" msgid "Copy Selection" msgstr "Kopírovat označené" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "case sensitive" msgstr "citlivost na velikost" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search nick" msgstr "hledat přezdívku" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "search message" msgstr "hledat zprávu" #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgctxt "ChatViewSearchBar|" msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd." #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp format:" msgstr "Formát času:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:29 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "

Usage examples:

\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "\n" "
dd.MM.yyyy21.05.2001
ddd MMMM d yyTue May 21 01
hh:mm:ss.zzz14:13:09.042
h:m:s ap2:13:9 pm
\n" "" msgstr "

Příklady použití:

⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎ ⏎
dd.MM.rrrr21.05.2001
ddd MMMM d rrÚt Kvě 21 01
hh:mm:ss.zzz14:13:09.042
h:m:s ap2:13:9 pm
⏎ " #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:42 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[hh:mm:ss]" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:69 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom chat window font:" msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:102 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "Zobrazit barevný text v okně rozhovoru" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:105 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:121 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:124 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:140 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "" "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting " "another channel" msgstr "Nastavit značící linku na konec současného okna rozhovoru při výběru jiného kanálu" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:143 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "Nastavit značící linku automaticky při přepínání rozhovorů" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:159 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Custom Colors" msgstr "Vlastní barvy" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:177 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Action:" msgstr "Akce:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:184 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:208 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:269 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:293 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:324 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:348 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:372 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:396 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:413 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:453 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:470 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:487 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:504 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:521 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:538 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:555 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:572 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:589 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:606 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:623 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:640 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:657 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:674 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:691 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:708 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:736 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:201 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Timestamp:" msgstr "Časová známka:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:225 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Channel message:" msgstr "Zpráva kanálu:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:262 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight foreground:" msgstr "Popředí zvýrazněné:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Command message:" msgstr "Zprava příkazu:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:310 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Highlight background:" msgstr "Pozadí zvýrazněné:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:317 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Server message:" msgstr "Zpráva serveru:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:341 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Marker line:" msgstr "Značící řádka:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:365 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Error message:" msgstr "Chybová zpráva:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:389 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Background:" msgstr "Pozadí:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:433 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Používat barvy pro odesílatele" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:729 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Own messages:" msgstr "Vlastní zprávy:" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "Chat View" msgstr "Okno rozhovoru" #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ChatViewSettingsPage|" msgid "You need at least version 0.6 of quasselcore to use this feature" msgstr "Pro tuto funkci potřebujete alespoň jádro quassel verze 0.6" #: ../src/client/client.cpp:320 msgctxt "Client|" msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Identita v klientu již existuje!" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:61 #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:256 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Nešifrované spojení zrušeno" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:84 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "Připojuji se k %1..." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:154 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Synchronizace s jádrem..." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:167 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "" "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
We need " "at least protocol v%1, but the core speaks v%2 only." msgstr "" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:169 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Incompatible protocol version, connection to core refused" msgstr "" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:176 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "The core refused connection from this client" msgstr "" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:207 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Unencrypted connection cancelled" msgstr "" #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:275 #, qt-format msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Connected to %1" msgstr "Připojeno k %1..." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:317 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Logging in..." msgstr "Probíhá přihlášení..." #: ../src/client/clientauthhandler.cpp:322 msgctxt "ClientAuthHandler|" msgid "Login canceled" msgstr "Přihlášení zrušeno" #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:178 #, qt-format msgctxt "ClientBacklogManager|" msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin." #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:60 msgctxt "ClientBufferViewManager|" msgid "All Chats" msgstr "Všechny místnosti" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:98 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "/JOIN očekává kanál" #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:110 msgctxt "ClientUserInputHandler|" msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "/QUERY očekává alespoň přezdívku" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Povolit detekci Ping Timeout" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ping interval:" msgstr "Interval ping:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " vteřin" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Disconnect after" msgstr "Odpojit po" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "missed pings" msgstr "zmeškaných ping" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "" "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly" " interesting for tracking users' away status." msgstr "Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je uživatel pryč." #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Update interval:" msgstr "Interval aktualizace:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Ignorovat kanály s více než:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid " users" msgstr " uživatelé" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:250 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "Enable standard-compliant CTCP behavior" msgstr "Povolit chování odpovídající standardu CTCP" #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 msgctxt "ConnectionSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/chatitem.cpp:803 msgctxt "ContentsChatItem|" msgid "Copy Link Address" msgstr "Kopírovat adresu odkazu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Připojit" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:40 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Odpojit" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Vstoupit" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Opustit" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Smazat rozhovor(y)..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:45 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Go to Chat" msgstr "Přejít na rozhovor" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Joins" msgstr "Vstupy" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Parts" msgstr "Opuštění" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Quits" msgstr "Ukončení" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Nick Changes" msgstr "Změny přezdívek" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Mode Changes" msgstr "Změny režimu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Day Changes" msgstr "Změny dní" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Topic Changes" msgstr "Změny tématu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Set as Default..." msgstr "Nastavit jako výchozí..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:55 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Use Defaults..." msgstr "Použít výchozí..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:57 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Join Channel..." msgstr "Vstoupit do kanálu..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Start Query" msgstr "Zahájit rozhovor" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Query" msgstr "Zobrazit rozhovor" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:61 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Kdo je" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Version" msgstr "Verze" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Time" msgstr "Čas" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ping" msgstr "Ping" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Client info" msgstr "Informace o klientu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:67 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Custom..." msgstr "Vlastní..." #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Operator Status" msgstr "Přidat práva dozorce" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Operator Status" msgstr "Odebrat status dozorce" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Half-Operator Status" msgstr "Udělit stav polooperátora" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Half-Operator Status" msgstr "Odebrat stav polooperátora" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Give Voice" msgstr "Rozkecat" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Take Voice" msgstr "Umlčet" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:85 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick From Channel" msgstr "Vyhodit z kanálu" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ban From Channel" msgstr "Zablokovat pro kanál" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Kick && Ban" msgstr "Vyhodit && Zablokovat" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:90 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Trvale skrýt záložku(y)" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:91 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Channel List" msgstr "Zobrazit seznam kanálů" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:92 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Show Ignore List" msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:105 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Hide Events" msgstr "Skrýt události" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:113 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:128 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Actions" msgstr "Akce" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Ignore" msgstr "Ignorovat" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:137 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Přidat pravidlo ignorování" #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:138 msgctxt "ContextMenuActionProvider|" msgid "Existing Rules" msgstr "Existující pravidla" #: ../src/core/core.cpp:193 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..." #: ../src/core/core.cpp:194 msgctxt "Core|" msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n" "to work." msgstr "V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit vaši\nQt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\nmohlo fungovat." #: ../src/core/core.cpp:253 msgctxt "Core|" msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!" #: ../src/core/core.cpp:287 msgctxt "Core|" msgid "Core is already configured! Not configuring again..." msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:290 msgctxt "Core|" msgid "Admin user or password not set." msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno." #: ../src/core/core.cpp:293 msgctxt "Core|" msgid "Could not setup storage!" msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!" #: ../src/core/core.cpp:298 msgctxt "Core|" msgid "Creating admin user..." msgstr "Vytvářím účet administrátora..." #: ../src/core/core.cpp:451 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech" #: ../src/core/core.cpp:460 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3" #: ../src/core/core.cpp:469 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:477 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3" #: ../src/core/core.cpp:488 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3" #: ../src/core/core.cpp:496 #, qt-format msgctxt "Core|" msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol" #: ../src/core/core.cpp:505 msgctxt "Core|" msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!" #: ../src/core/core.cpp:545 msgctxt "Core|" msgid "Client connected from" msgstr "Klient připojen od" #: ../src/core/core.cpp:548 msgctxt "Core|" msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení." #: ../src/core/core.cpp:560 msgctxt "Core|" msgid "Non-authed client disconnected:" msgstr "" #: ../src/core/core.cpp:592 msgctxt "Core|" msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:" #: ../src/core/core.cpp:619 msgctxt "Core|" msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:" #: ../src/client/coreaccount.h:40 msgctxt "CoreAccount|" msgid "Internal Core" msgstr "Interní jádro" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:260 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Edit Core Account" msgstr "Upravit účet jádra" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Details" msgstr "Detaily účtu" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Account Name:" msgstr "Název účtu:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Local Core" msgstr "Lokální jádro" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Název počítače:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "tento počítač (localhost)" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Port:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "User:" msgstr "Uživatel:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Remember" msgstr "Pamatovat" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Používat proxy" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Typ proxy:" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:262 msgctxt "CoreAccountEditDlg|" msgid "Add Core Account" msgstr "Přidat účet jádra" #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:68 msgctxt "CoreAccountModel|" msgid "Internal Core" msgstr "Interní jádro" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Připojit k jádru Quassel" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Core Accounts" msgstr "Účty jádra" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Edit..." msgstr "Editovat..." #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Přidat..." #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Smazat" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Automaticky připojit při spuštění" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Connect to last account used" msgstr "Připojit k naposledy použitému účtu" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Always connect to" msgstr "Vždy připojit k" #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 msgctxt "CoreAccountSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Vzdálená jádra" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54 ../src/core/coreauthhandler.cpp:90 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "Client" msgstr "Klient" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:54 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "too old, rejecting." msgstr "příliš staré, odmítám." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:55 #, qt-format msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least " "client/core protocol version %1 (got: %2).
Please consider upgrading your" " client." msgstr "" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:69 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "Starting encryption for Client:" msgstr "" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:90 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:91 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Client not initialized!
You need to send an init message before " "trying to login." msgstr "Klient není inicializován!
Musíte poslat inicializační zprávu před pokusem o přihlášení." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:105 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "SSL is required!
You need to use SSL in order to connect to this " "core." msgstr "" #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:146 msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Invalid username or password!
The username/password combination " "you supplied could not be found in the database." msgstr "Neplatné uživatelské jméno či heslo!
Kombinace uživatelského jména a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi." #: ../src/core/coreauthhandler.cpp:151 #, qt-format msgctxt "CoreAuthHandler|" msgid "" "Client %1 initialized and authenticated successfully as \"%2\" (UserId: %3)." msgstr "" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Průvodce nastavením jádra" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:98 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se..." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:107 #, qt-format msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Core configuration failed:
%1
Press Next to start " "over." msgstr "Nastavení jádra selhalo:
%1
Stiskněte Další pro opakování." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:126 msgctxt "CoreConfigWizard|" msgid "" "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please " "remember to configure your identities and networks now." msgstr "Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!
Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Username:" msgstr "Uživatelské jméno:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Repeat password:" msgstr "Heslo znovu:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "Remember password" msgstr "Pamatovat heslo" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgctxt "CoreConfigWizardAdminUserPage|" msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "Poznámka: Přidávání více uživatelů a změny uživatelského jména a hesla prozatím nejsou proveditelné skrze grafické rozhraní Quassel klienta.\nPokud dané operace potřebujete provést, prosíme spusťte \"quasselcore --help\"." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardIntroPage|" msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Tento průvodce vás provede skrze nastavení jádra Quassel." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:162 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "Create Admin User" msgstr "Vytvořit účet administrátora" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:163 msgctxt "CoreConfigWizardPages::AdminUserPage|" msgid "" "First, we will create a user on the core. This first user will have " "administrator privileges." msgstr "Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:145 msgctxt "CoreConfigWizardPages::IntroPage|" msgid "Introduction" msgstr "Úvod" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:198 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Select Storage Backend" msgstr "Zvolte skladovací rozhraní" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:199 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "" "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the " "backlog and other data in." msgstr "Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra." #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:300 msgctxt "CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage|" msgid "Connection Properties" msgstr "Možnosti spojení" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:342 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "Storing Your Settings" msgstr "Ukládám Vaše nastavení" #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:343 msgctxt "CoreConfigWizardPages::SyncPage|" msgid "" "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in " "automatically." msgstr "Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni." #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Skladovací rozhraní:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Description" msgstr "Popis" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardStorageSelectionPage|" msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Your Choices" msgstr "Vaše volby" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Admin User:" msgstr "Administrátor:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "foo" msgstr "foo" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Storage Backend:" msgstr "Skladovací rozhraní:" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "bar" msgstr "bar" #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgctxt "CoreConfigWizardSyncPage|" msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Prosím vyčkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru..." #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Authentication Required" msgstr "Autenifikace vyžadována" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your account data:" msgstr "Prosím zadejte údaje vašeho účtu:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Username:" msgstr "Uživatelské jméno:" #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Remember password" msgstr "Pamatovat heslo" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:81 #, qt-format msgctxt "CoreConnectAuthDlg|" msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Prosím zadejte vaše pověření pro %1:" #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:41 msgctxt "CoreConnectDlg|" msgid "Connect to Core" msgstr "Připojit k jádru" #: ../src/client/coreconnection.cpp:193 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Network is down" msgstr "Síť je mimo provoz" #: ../src/client/coreconnection.cpp:227 ../src/client/coreconnection.cpp:328 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected" msgstr "Odpojeno" #: ../src/client/coreconnection.cpp:230 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Looking up %1..." msgstr "Vyhledávám %1..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:233 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connecting to %1..." msgstr "Připojuji se k %1..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:236 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Connected to %1" msgstr "Připojeno k %1..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:239 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "Odpojeno od %1..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:363 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Disconnected from core." msgstr "Odpojit od jádra." #: ../src/client/coreconnection.cpp:501 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving session state" msgstr "Příjem stavu sezení" #: ../src/client/coreconnection.cpp:503 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "Synchronizace s %1..." #: ../src/client/coreconnection.cpp:539 msgctxt "CoreConnection|" msgid "Receiving network states" msgstr "Příjem stavů sítí" #: ../src/client/coreconnection.cpp:590 #, qt-format msgctxt "CoreConnection|" msgid "Synchronized to %1" msgstr "Synchronizováno s %1" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Network Status Detection" msgstr "Detekce stavu sítě" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most" " KDE users" msgstr "Při detekci stavu spoléhat na hardwarovou vrstvu KDE. Doporučeno pro většinu KDE uživatelů" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "Použít detekci stavu sítě KDE (skrze Solid)" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after " "a certain time" msgstr "Aktivně pinkat vzdálené jádro a odpojit pokud neobdržíme odpověď po určitém časovém intervalu" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Ping timeout after" msgstr "Vypršení časového limitu po" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid " seconds" msgstr " vteřin" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "" "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. " "This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "Odpojit pouze pokud bude síťový socket uzavřen operačním systémem. Může trvat poněkud déle nežli uzavře spojení po ztracení připojení" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Never time out actively" msgstr "Aktivně neodpojovat" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Automaticky připojit při síťových výpadcích" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Retry every" msgstr "Zkusit vše" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Remote Cores" msgstr "Vzdálená jádra" #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgctxt "CoreConnectionSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Spojení" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "Message" msgstr "Zpráva" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|seconds" msgid "s" msgstr "s" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:66 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|milliseconds" msgid "ms" msgstr "ms" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:67 #, qt-format msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(Zpoždění: %1 %2)" #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:83 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "Spojení k vašemu jádru je šifrované pomocí SSL." #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:87 msgctxt "CoreConnectionStatusWidget|" msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované." #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Core Information" msgstr "Informace o jádru" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Version:" msgstr "Verze:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Uptime:" msgstr "Doba běhu:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Connected Clients:" msgstr "Připojení klienti:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Build date:" msgstr "Datum sestavení:" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "Close" msgstr "Zavřít" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:57 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n Den" msgstr[1] "%n Dny" msgstr[2] "%n Dní" #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:58 #, qt-format msgctxt "CoreInfoDlg|" msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (od %4)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:167 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Spojení selhalo. Zkouším další server" #: ../src/core/corenetwork.cpp:175 ../src/core/corenetwork.cpp:176 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "Připojuji se k %1:%2..." #: ../src/core/corenetwork.cpp:228 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Odpojuji. (%1)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:228 msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Core Shutdown" msgstr "Vypnutí jádra" #: ../src/core/corenetwork.cpp:423 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)" #: ../src/core/corenetwork.cpp:425 #, qt-format msgctxt "CoreNetwork|" msgid "Connection failure: %1" msgstr "Chyba spojení: %1" #: ../src/core/coresession.cpp:230 msgctxt "CoreSession|" msgid "Client" msgstr "Klient" #: ../src/core/coresession.cpp:230 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)." #: ../src/core/coresession.cpp:477 #, qt-format msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to" " create network %1!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!" #: ../src/core/coresession.cpp:509 msgctxt "CoreSession|" msgid "" "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already " "exists, updating instead!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:78 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "" "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to " "continue" msgstr "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použijte: /nick " #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:450 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Unable to perform key exchange, missing qca-ossl plugin." msgstr "Nelze provést výměnu klíče. Chybí modul qca-ossl." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:461 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Unable to parse the DH1080_INIT. Key exchange failed." msgstr "Nelze zpracovat DH1080_INIT. Výměna klíče selhala." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:465 #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:473 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Your key is set and messages will be encrypted." msgstr "Klíč je nastaven a zprávy budou šifrovány." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:475 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Failed to parse DH1080_FINISH. Key exchange failed." msgstr "Nelze zpracovat DH1080_FINISH. Výměna klíče selhala." #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:1056 msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "Reverse DCC SEND not supported" msgstr "" #: ../src/core/coresessioneventprocessor.cpp:1074 #, qt-format msgctxt "CoreSessionEventProcessor|" msgid "DCC %1 not supported" msgstr "" #: ../src/core/coretransfer.cpp:58 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "Socket closed while still transferring!" msgstr "" #: ../src/core/coretransfer.cpp:70 #, qt-format msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC connection error: %1" msgstr "" #: ../src/core/coretransfer.cpp:114 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "Reverse DCC not supported yet!" msgstr "" #: ../src/core/coretransfer.cpp:160 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC Receive: Got more data than expected!" msgstr "" #: ../src/core/coretransfer.cpp:176 msgctxt "CoreTransfer|" msgid "DCC Receive: Quassel Client disconnected during transfer!" msgstr "" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:88 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "away" msgstr "pryč" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:169 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:190 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:361 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:606 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:644 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: QCA provider plugin not found. It is usually provided by the qca-ossl" " plugin." msgstr "Chyba: Modul poskytovatele QCA nenalezen. Je obvykle poskytován modulem qca-ossl." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:201 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /delkey deletes the encryption key for nick or " "channel or just /delkey when in a channel or query." msgstr "[použití] /delkey smaže šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /delkey, když je na popředí." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:208 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:662 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "No key has been set for %1." msgstr "Pro %1 není nastavena žádná klávesa." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:213 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been deleted." msgstr "Klíč pro %1 byl smazán." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:217 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:670 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA2) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA2 support, or rebuild Quassel " "with QCA2 present." msgstr "Chyba: Nastavení šifrovacího klíče vyžaduje sestavení Quasselu s podporou pro knihovnu Qt Kryptografické Architektury (QCA). Kontaktujte svého distributora pro získání baličku Quassel s podporou QCA2, nebo znovu sestavte Quassel s dostupnou QCA2." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:371 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /keyx [] Initiates a DH1080 key exchange with the target." msgstr "[usage] /keyx [] Spustí s cílem výměnu klíče DH1080." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:378 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "It is only possible to exchange keys in a query buffer." msgstr "Výměnu klíčů je možno provést pouze v rámci rozhovoru." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:388 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Failed to initiate key exchange with %1." msgstr "Selhala inicializace výměny klíče s %1." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:393 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Initiated key exchange with %1." msgstr "Spuštěna výměna klíče s %1." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:397 #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:628 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "Error: Setting an encryption key requires Quassel to have been built with " "support for the Qt Cryptographic Architecture (QCA) library. Contact your " "distributor about a Quassel package with QCA support, or rebuild Quassel " "with QCA present." msgstr "Chyba: Nastavení šifrovacího klíče vyžaduje sestavení Quasselu s podporou pro knihovnu Qt Kryptografické Architektury (QCA). Kontaktujte svého distributora pro získání baličku Quassel s podporou QCA, nebo znovu sestavte Quassel s dostupnou QCA." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:556 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "Starting query with %1" msgstr "Zahajuji rozhovor s %1" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:616 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /setkey sets the encryption key for nick or " "channel. /setkey when in a channel or query buffer sets the key for " "it." msgstr "[použití] /setkey nastaví šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /setkey , když je na popředí." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:625 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 has been set." msgstr "Klíč pro %1 byl nastaven." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:654 msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "" "[usage] /showkey shows the encryption key for nick or channel" " or just /showkey when in a channel or query." msgstr "[použití] /delkey smaže šifrovací klíč pro kanál nebo přezdívku. Nastavení klíče pro specifický kanál, či rozhovor, lze provést pomocí /delkey, když je na popředí." #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:666 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "The key for %1 is %2:%3" msgstr "Klíč pro %1 je %2:%3" #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:794 #, qt-format msgctxt "CoreUserInputHandler|" msgid "[Error] Could not encrypt your message: %1" msgstr "[Chyba] Nemohu zašifrovat vaši zprávu: %1" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create New Identity" msgstr "Vytvořit novou identitu" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Identity name:" msgstr "Název identity:" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Create blank identity" msgstr "Vytvořit prázdnou identitu" #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgctxt "CreateIdentityDlg|" msgid "Duplicate:" msgstr "Duplikovat:" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "Ladící vrstva záložek" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay View" msgstr "Pohled vrstvy" #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Overlay Properties" msgstr "Nastavení vrstvy" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "BufferViews:" msgstr "Pohledy na záložky:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "All Networks:" msgstr "Všechny sítě:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Networks:" msgstr "Sítě:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Buffers:" msgstr "Záložky:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Removed buffers:" msgstr "Odstraněné záložky:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Dočasně odstraněné záložky:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Povolené typy záložek:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Minimum activity:" msgstr "Minimální aktivita:" #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgctxt "DebugBufferViewOverlay|" msgid "Is initialized:" msgstr "Je inicializován:" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Debug Console" msgstr "Ladící konzole" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgctxt "DebugConsole|" msgid "local" msgstr "lokální" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgctxt "DebugConsole|" msgid "core" msgstr "jádro" #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgctxt "DebugConsole|" msgid "Evaluate!" msgstr "Posoudit!" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Debug Log" msgstr "Ladící log" #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgctxt "DebugLogWidget|" msgid "Close" msgstr "Zavřít" #: ../src/qtui/dockmanagernotificationbackend.cpp:184 msgctxt "DockManagerNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark dockmanager entry" msgstr "" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:224 ../src/core/eventstringifier.cpp:370 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] " msgstr "[Whois] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:239 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 invited you to channel %2" msgstr "%1 vás pozval do kanálu %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:341 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:347 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Operwall] %1: %2" msgstr "[Operwall] %1: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:355 msgctxt "EventStringifier|" msgid "" "Received non-RFC-compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected " "behavior!" msgstr "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:384 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 je pryč: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:391 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You are no longer marked as being away" msgstr "Již nejste označen jako nedostupný" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:399 msgctxt "EventStringifier|" msgid "You have been marked as being away" msgstr "Byl jste označen jako nedostupný" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:421 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:437 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:439 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was online via %2 (%3)" msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:449 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was %2@%3 (%4)" msgstr "[Whowas] %1 byl %2@%3 (%4)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:458 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:470 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:474 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (since %3)" msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:484 msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] End of /WHOIS list" msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:507 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:509 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:511 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:532 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: \"%3\"" msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:540 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of channel list" msgstr "Konec seznamu s kanály" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:558 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:575 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:589 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whois] %1 is authed as %2" msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:592 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Whowas] %1 was authed as %2" msgstr "[Whowas] %1 byl ověřen jako %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:601 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "No topic is set for %1." msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma." #: ../src/core/eventstringifier.cpp:609 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Téma pro %1 je \"%2\"" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:621 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "Téma nastavil %1 v %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:634 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "%1 has been invited to %2" msgstr "%1 byl pozván do %2" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:642 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:649 msgctxt "EventStringifier|" msgid "End of /WHOWAS" msgstr "Konec /WHOWAS" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:659 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:669 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Přezdívka se již používá: %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:679 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "Přezdívka/kanál je dočasně nedostupná: %1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:702 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:717 msgctxt "EventStringifier|" msgid "unknown" msgstr "neznámý" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:718 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received %1CTCP-%2 request by %3" msgstr "Obdržen %1CTCP-%2 požadavek od %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:721 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-%1 answer from %2: %3" msgstr "Obdržena CTCP-%1 odpověď od %2: %3" #: ../src/core/eventstringifier.cpp:736 #, qt-format msgctxt "EventStringifier|" msgid "Received CTCP-PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem" #: ../src/client/execwrapper.cpp:49 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Neplatný příkaz pro /exec: %1" #: ../src/client/execwrapper.cpp:58 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Název \"%1\" není platný: ../ nebo ..\\ nejsou povoleny!" #: ../src/client/execwrapper.cpp:69 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Nemohu najít skript \"%1\"" #: ../src/client/execwrapper.cpp:93 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Skript \"%1\" se zbořil s výstupním kódem %2." #: ../src/client/execwrapper.cpp:111 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Skript \"%1\" se nepodařilo spustit." #: ../src/client/execwrapper.cpp:113 #, qt-format msgctxt "ExecWrapper|" msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Skript \"%1\" způsobil chybu %2." #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:32 msgctxt "FontSelector|" msgid "Choose..." msgstr "Vybrat..." #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:14 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:20 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Custom Highlights" msgstr "Uživatelská zvýraznění" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:33 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Zvýraznění" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:38 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "RegEx" msgstr "Regulérní výraz" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:43 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "CS" msgstr "CV" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:48 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Enable" msgstr "Povolit" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:53 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Channel" msgstr "Kanál" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:69 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Add" msgstr "Přidat" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:76 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Remove" msgstr "Odebrat" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:101 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Highlight Nicks" msgstr "Zvýrazňované přezdívky" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:107 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "All nicks from identity" msgstr "Všechny přezdívky z identity" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:114 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Current nick" msgstr "Současnou" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:124 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Žádnou" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:131 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Case sensitive" msgstr "Citlivý na velikost písma" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:29 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:184 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "this shouldn't be empty" msgstr "toto by nemělo být prázdné" #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:46 msgctxt "HighlightSettingsPage|" msgid "highlight rule" msgstr "Pravidla zvýraznění" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:370 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Rename Identity" msgstr "Přejmenovat identitu" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add Identity" msgstr "Přidat identitu" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Add..." msgstr "Přidat..." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Remove Identity" msgstr "Odstranit identitu" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Identities" msgstr "Identity" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:205 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Následující problémy je třeba opravit pro uložení změn:
   " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:206 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Všechny identity potřebují název
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:207 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:208 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:209 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Musíte specifikovat ident pro každou identitu
  • " #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:210 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:211 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Jedna (či více) identita není validní" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:356 msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Delete Identity?" msgstr "Smazat Identitu?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:357 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?" #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:371 #, qt-format msgctxt "IdentitiesSettingsPage|" msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Prosím zadejte nový název pro identitu \"%1\"!" #: ../src/common/identity.cpp:147 msgctxt "Identity|" msgid "Quassel IRC User" msgstr "Uživatel Quassel IRC" #: ../src/common/identity.cpp:177 msgctxt "Identity|" msgid "" msgstr "" #: ../src/common/identity.cpp:183 msgctxt "Identity|" msgid "Gone fishing." msgstr "Šel jsem rybařit." #: ../src/common/identity.cpp:187 msgctxt "Identity|" msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Nejsem tu. Vážně tu nejsem!" #: ../src/common/identity.cpp:190 msgctxt "Identity|" msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země..." #: ../src/common/identity.cpp:193 msgctxt "Identity|" msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Tady opravdu není školka!" #: ../src/common/identity.cpp:194 ../src/common/identity.cpp:195 msgctxt "Identity|" msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "General" msgstr "Obecné" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Real Name:" msgstr "Skutečné jméno:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "\"Skutečné jméno\" je zobrazeno při volání příkazu /whois." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nicknames" msgstr "Přezdívky" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Add Nickname" msgstr "Přidat přezdívku" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove Nickname" msgstr "Odstranit přezdívku" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Remove" msgstr "Odebrat" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Rename Identity" msgstr "Přejmenovat identitu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Re&name..." msgstr "Přejme&novat..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Posunout výš v seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Posunout níž v seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "A&way" msgstr "V&zdálen" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default Away Settings" msgstr "Výchozí nastavení Vzdálení" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Default away reason" msgstr "Výchozí důvod proč jste vzdáleni" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Nick:" msgstr "Přezdívka při vzdálení:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away Reason:" msgstr "Důvod vzdálení:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Detach" msgstr "Vzdálen při odpojení" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Not implemented yet" msgstr "Ještě jsme to neimplementovali ;]" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Away On Idle" msgstr "Nastavit vzdálen při nicnedělání" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Set away after" msgstr "Nastavit vzdálen po" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "minutes of being idle" msgstr "minut nicnedělání" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:238 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Advanced" msgstr "Pokročilé" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Ident:" msgstr "Identifikace:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, " "uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "\"Ident\" je částí vaší masky a spolu s názvem vašeho počítače vás unikátně označuje pro IRC síť." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Messages" msgstr "Zprávy" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Part Reason:" msgstr "Důvod pro opuštění:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Quit Reason:" msgstr "Důvod pro ukončení:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Kick Reason:" msgstr "Důvod pro vyhození:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!" msgstr "Varování: nejste připojeni k jádru zabezpečeným spojením!\nPokračování povede k nešifrovanému přenosu vašeho SSL klíče a SSL certifikátu!" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Continue" msgstr "Pokračovat" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Key" msgstr "Použít SSL Klíč" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Key Type:" msgstr "Typ klíče:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:353 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Key loaded" msgstr "Nebyl načten žádný klíč" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:354 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:408 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load" msgstr "Načíst" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Použít SSL Certifikát" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Organisation:" msgstr "Organizace:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:406 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:407 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "No Certificate loaded" msgstr "Nebyl načten žádný certifikát" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "CommonName:" msgstr "Běžné jméno:" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:321 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Key" msgstr "Načíst klíč" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Failed to read key" msgstr "Klíč nelze přečíst" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:344 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "" "Failed to read the key file. It is either incompatible or invalid. Note that" " the key file must not have a passphrase." msgstr "Nelze přečíst soubor klíče. Je buďto nekompatibilní nebo neplatný. Pamatujte, že soubor klíče musí být bez hesla." #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:359 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "RSA" msgstr "RSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:362 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "DSA" msgstr "DSA" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:367 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:413 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Clear" msgstr "Vyčistit" #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:379 msgctxt "IdentityEditWidget|" msgid "Load a Certificate" msgstr "Načíst certifikát" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:115 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Setup Identity" msgstr "Nastavení identity" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:120 msgctxt "IdentityPage|" msgid "Default Identity" msgstr "Výchozí Identita" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Nastavit pravidlo ignorování" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "

Přísnost:

\n

Dynamická:

\n

Zprávy jsou filtrovány \"za běhu\".\nPokud je pravidlo zakázáno, zprávy se znovu objeví.

\n

Permanentní:

\n

Zprávy jsou filtrovány ještě před uložením do databáze.

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Strictness" msgstr "Přísnost" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Dynamic" msgstr "Dynamická" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Permanent" msgstr "Trvalá" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "

Typ pravidla:

\n

Odesílatel:

\n

Pravidlo je porovnáváno vůči odesílateli\npřezdívka!ident@jméno.počítače

\n

Zpráva:

\n

Pravidlo je porovnáváno vůči obsahu dané zprávy

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule Type" msgstr "Typ pravidla" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Sender" msgstr "Odesílatel" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Message" msgstr "Zpráva" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid from any host

" msgstr "

Pravidlo ignorance:

\n

Podle typu pravidla je text kontrolován proti:

\n

- obsahu zprávy:

\n

Příklad:\n
\n*foobar* platí pro libovolný text obsahující foobar

\n

- textu odesílatele (přezdívka!ident@název.počítače)

\n

Příklad:\n
\n- *@foobar.com bude platit pro každý počítač z domény foobar.com\n
\n- hlupec!.+ (RegEx) platí pro každého uživatele s přezdívkou hlupec, který se může připojovat z libovolného počítače

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravidlo ignorance" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "

Používat regulární výrazy:

\n

Při povolení je pravidlo zpracováno jako regulární výraz.

\n

V opačném případě pravidla povolují tyto speciální znaky:

\n

*: reprezentuje \"libovolné množství znaků\"\n
\n?: reprezentuje \"právě jeden znak\"

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Regular expression" msgstr "Regulární výrazy" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match

" msgstr "

Rozsah:

\n

Globální:

\n

Pravidlo je platné pro všechny sítě a na všech kanálech

\n

Síť:

\n

Seznam je interpretován jako seznam sítí, kde je pravidlo platné

\n

Kanál:

\n

Seznam je interpretován jako seznam kanálů, kde je pravidlo platné

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Scope" msgstr "Rozsah" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Global" msgstr "Globální" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Network" msgstr "Síť" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Channel" msgstr "Kanál" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "

Rozsah pravidla:

\n

Jedná se o seznam středníkem oddělených hodnot obsahujících seznam názvů sítí nebo kanálů.

\n

Příklad:\n
\n#quassel*; #foobar\n
\nbude platit na #foobar a na každý kanál začínající #quassel

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "

Povolit / Zakázat:

\n

Pouze povolená pravidla jsou filtrována.\n
\nPro dynamická pravidla vypnutí opětovně zobrazí dříve filtrované zprávy.

" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgctxt "IgnoreListEditDlg|" msgid "Rule is enabled" msgstr "Povolit pravidlo" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:71 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For " "dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "Povolit / Zakázat:
Pouze povolená pravidla jsou filtrována.
Pro dynamická pravidla jsou jejich vypnutím filtrované zprávy znovu zobrazeny" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:75 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "" "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is " "matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word " "\"foobar\"

- the sender string " "nick!ident@host.name
Example:
" "\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
" "\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any " "host
" msgstr "Pravidlo ignorance:
Podle typu pravidla text je porovnáván vůči:

- obsahu zprávy:
Příklad:
\"*foobar*\" bude platit na jakýkoliv text obsahující \"foobar\"

- odesílateli nick!ident@host.name
Příklad:
\"*@foobar.com\" platí na všechny odesílatele z domény foobar.com
\"stupid!.+\" (RegEx) bude platit na kohokoliv s přezdívkou \"stupid\" a z libovolné adresy
" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Sender" msgstr "Dle odesílatele" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:93 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "By Message" msgstr "Dle zprávy" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:208 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Enabled" msgstr "Povoleno" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:209 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Type" msgstr "Typ" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:210 msgctxt "IgnoreListModel|" msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravidlo ignorance" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "New" msgstr "Nová" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Delete" msgstr "Smazat" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "&Edit" msgstr "&Editovat" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Ignore List" msgstr "Seznam Ignorovaných" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:144 msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "Rule already exists" msgstr "Pravidlo již existuje" #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:145 #, qt-format msgctxt "IgnoreListSettingsPage|" msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "Pravidlo již existuje\n\"%1\"\nProsím vyberte jiné pravidlo." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "" "This enables support for the Ayatana Project's application indicator " "(libindicate)." msgstr "Povoluje podporu aplikačního indikátoru projektu Ayatana (libindicate)." #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgctxt "IndicatorNotificationConfigWidget|" msgid "Show messages in application indicator" msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru aplikace" #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 msgctxt "InputWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "White" msgstr "Bílá" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Black" msgstr "Černá" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark blue" msgstr "Tmavě modrá" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark green" msgstr "Tmavě zelená" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Red" msgstr "Červená" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark red" msgstr "Tmavě červená" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark magenta" msgstr "Tmavě fuchsová" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgctxt "InputWidget|" msgid "Orange" msgstr "Orange" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Yellow" msgstr "Žlutá" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Green" msgstr "Zelená" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark cyan" msgstr "Tmavě modrozelená" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Cyan" msgstr "Azurová" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Blue" msgstr "Modrá" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Magenta" msgstr "Purpurová" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Dark gray" msgstr "Tmavě šedá" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:75 msgctxt "InputWidget|" msgid "Light gray" msgstr "Světle šedá" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 ../src/qtui/inputwidget.cpp:86 msgctxt "InputWidget|" msgid "Clear Color" msgstr "Smazat barvu" #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:133 msgctxt "InputWidget|" msgid "Focus Input Line" msgstr "Přepnout na vstupní řádku" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Vlastní font:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable spell check" msgstr "Povolit kontrolu pravopisu" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable per chat history" msgstr "Povolit historii za rozhovor" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show nick selector" msgstr "Zobrazit výběr přezdívek" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show style buttons" msgstr "Zobrazovat tlačítka stylu" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "Povolí (omezené) klávesové zkratky Emacs ve vstupním poli" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Emacs key bindings" msgstr "Klávesové zkratky Emacs" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Víceřádková editace" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Show at most" msgstr "Ukázat nejvíce" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "lines" msgstr "řádků" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Enable scrollbars" msgstr "Povolit rolovací proužek" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Tab Completion" msgstr "Doplňování tabulátorem" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Completion suffix:" msgstr "Zakončení doplňování:" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid ": " msgstr ": " #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:262 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Add space after nick when completing mid-sentence" msgstr "Přidat mezeru za přezdívku, při doplňování uprostřed věty" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "InputWidgetSettingsPage|" msgid "Input Widget" msgstr "Vstupní řádka" #: ../src/common/internalpeer.cpp:58 msgctxt "InternalPeer|" msgid "internal connection" msgstr "interní spojení" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:49 msgctxt "IrcConnectionWizard|" msgid "Save && Connect" msgstr "Uložit && Připojit" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:65 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Channel" msgstr "Kanál" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:66 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Users" msgstr "Uživatelé" #: ../src/client/irclistmodel.cpp:67 msgctxt "IrcListModel|" msgid "Topic" msgstr "Téma" #: ../src/client/networkmodel.cpp:914 msgctxt "IrcUserItem|" msgid " is away" msgstr " je pryč" #: ../src/client/networkmodel.cpp:929 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "idling since %1" msgstr "nic nedělá od %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:932 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "login time: %1" msgstr "čas přihlášení: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:935 #, qt-format msgctxt "IrcUserItem|" msgid "server: %1" msgstr "server: %1" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Vlastní font:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Show icons" msgstr "Zobrazit ikonky" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat List" msgstr "Seznam místností" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Kolečko myši mění vybranou místnost" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Use Custom Colors" msgstr "Použít vlastní barvy" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Standard:" msgstr "Standardní:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive:" msgstr "Neaktivní:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages:" msgstr "Nepřečtené zprávy:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight:" msgstr "Zvýraznění:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity:" msgstr "Jiné činnosti:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Vlastní barvy v seznamu přezdívek" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Online:" msgstr "Přítomen:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Away:" msgstr "Pryč:" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:29 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Místnosti & Seznam přezdívek" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:34 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Network" msgstr "Síť" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Inactive" msgstr "Neaktivní" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Normal" msgstr "Normální" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Unread messages" msgstr "Nepřečtené zprávy" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Highlight" msgstr "Zvýraznění" #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:41 msgctxt "ItemViewSettingsPage|" msgid "Other activity" msgstr "Jiné činnosti" #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:130 #, qt-format msgctxt "KNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "%n zbývající zvýraznění" msgstr[1] "%n zbývající zvýraznění" msgstr[2] "%n zbývajících zvýraznění" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:80 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "Právě stisknutá klávesa není podporována v Qt." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:81 msgctxt "KeySequenceButton|" msgid "Unsupported Key" msgstr "Nepodporovaná klávesa" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:176 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "Klikněte na tlačítko a poté zadejte zkratku, kterou byste rádi používali.\nNapříklad pro Ctrl+a držte klávesu Ctrl a stiskněte a." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:274 msgctxt "KeySequenceWidget|Meta key" msgid "Meta" msgstr "Meta" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:275 msgctxt "KeySequenceWidget|Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "Ctrl" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:276 msgctxt "KeySequenceWidget|Alt key" msgid "Alt" msgstr "Alt" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:277 msgctxt "KeySequenceWidget|Shift key" msgid "Shift" msgstr "Shift" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:281 msgctxt "" "KeySequenceWidget|What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "Vstup" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:288 msgctxt "KeySequenceWidget|No shortcut defined" msgid "None" msgstr "Žádnou" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:383 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:389 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Shortcut Conflict" msgstr "Konflikt zkratek" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:384 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "Zkratka \"%1\" je již používána a tedy nemůže být nastavena.\nProsím zvolte jinou." #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:390 #, qt-format msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "" "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "Zkratka \"%1\" má nejednoznačný význam spolu se zkratkou pro následujíc činnost:" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:392 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "Přejete si přeřadit tuto zkratku k vybrané činnosti?" #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:395 msgctxt "KeySequenceWidget|" msgid "Reassign" msgstr "Přeřadit" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:175 msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Invalid handshake message!" msgstr "" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:246 #, qt-format msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Unknown protocol message of type %1" msgstr "" #: ../src/common/protocols/legacy/legacypeer.cpp:295 #, qt-format msgctxt "LegacyPeer|" msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "Verze jádra %1
Sestavení: %2
Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:358 msgctxt "MainWin|" msgid "General" msgstr "Obecné" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:360 msgctxt "MainWin|" msgid "&Connect to Core..." msgstr "Přip&ojit k jádru..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:362 msgctxt "MainWin|" msgid "&Disconnect from Core" msgstr "O&dpojit od jádra" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:364 msgctxt "MainWin|" msgid "Core &Info..." msgstr "&Informace jádra..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:366 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Networks..." msgstr "Nastavit &sítě..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:369 msgctxt "MainWin|" msgid "&Quit" msgstr "&Ukončit" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:373 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Nastavit seznam místností..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:376 msgctxt "MainWin|" msgid "&Lock Layout" msgstr "U&zamknout rozvržení" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:380 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Search Bar" msgstr "Zobrazit vy&hledávání" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:382 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Away Log" msgstr "Zobrazit Log pro Pryč" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:384 msgctxt "MainWin|" msgid "Show &Menubar" msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Status &Bar" msgstr "Zo&brazit stavový řádek" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393 msgctxt "MainWin|" msgid "&Full Screen Mode" msgstr "Režim &celé obrazovky" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:400 msgctxt "MainWin|" msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "Nastavit zk&ratky..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:406 ../src/qtui/mainwin.cpp:410 msgctxt "MainWin|" msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Nastavit Quassel..." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416 msgctxt "MainWin|" msgid "&About Quassel" msgstr "O progr&amu Quassel" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:421 msgctxt "MainWin|" msgid "About &Qt" msgstr "O &Qt" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:425 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:427 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:429 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &MessageModel" msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:431 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &HotList" msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:433 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug &Log" msgstr "Ladící &Log" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:435 msgctxt "MainWin|" msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Pře-načíst styl" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:438 msgctxt "MainWin|" msgid "Hide Current Buffer" msgstr "Skrýt současnou záložku" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:442 msgctxt "MainWin|" msgid "Navigation" msgstr "Navigace" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:444 msgctxt "MainWin|" msgid "Jump to hot chat" msgstr "Přejít na další aktivní záložku" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:456 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #0" msgstr "Nastavit rychlý přístup #0" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:458 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #1" msgstr "Nastavit rychlý přístup #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:460 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #2" msgstr "Nastavit rychlý přístup #2" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:462 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #3" msgstr "Nastavit rychlý přístup #3" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:464 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #4" msgstr "Nastavit rychlý přístup #4" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:466 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #5" msgstr "Nastavit rychlý přístup 5" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:468 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #6" msgstr "Nastavit rychlý přístup #6" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:470 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #7" msgstr "Nastavit rychlý přístup #7" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:472 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #8" msgstr "Nastavit rychlý přístup #8" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:474 msgctxt "MainWin|" msgid "Set Quick Access #9" msgstr "Nastavit rychlý přístup #9" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:477 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #0" msgstr "Rychlý přístup #0" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:479 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #1" msgstr "Rychlý přístup #1" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:481 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #2" msgstr "Rychlý přístup #2" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:483 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #3" msgstr "Rychlý přístup #3" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:485 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #4" msgstr "Rychlý přístup #4" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:487 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #5" msgstr "Rychlý přístup #5" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:489 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #6" msgstr "Rychlý přístup #6" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:491 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #7" msgstr "Rychlý přístup #7" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:493 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #8" msgstr "Rychlý přístup #8" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:495 msgctxt "MainWin|" msgid "Quick Access #9" msgstr "Rychlý přístup #9" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:499 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Next Chat List" msgstr "Aktivovat další rozhovor" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:501 msgctxt "MainWin|" msgid "Activate Previous Chat List" msgstr "Aktivovat předchozí rozhovor" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:503 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Next Chat" msgstr "Přejít na další rozhovor" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:505 msgctxt "MainWin|" msgid "Go to Previous Chat" msgstr "Přejít na předchozí rozhovor" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:514 msgctxt "MainWin|" msgid "&File" msgstr "S&oubor" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:527 msgctxt "MainWin|" msgid "&Networks" msgstr "&Sítě" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:533 msgctxt "MainWin|" msgid "&View" msgstr "&Záložky" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:534 msgctxt "MainWin|" msgid "&Chat Lists" msgstr "&Seznam místností" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:536 msgctxt "MainWin|" msgid "&Toolbars" msgstr "Liš&ty" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:550 msgctxt "MainWin|" msgid "&Settings" msgstr "Na&stavení" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:559 msgctxt "MainWin|" msgid "&Help" msgstr "&Nápověda" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:567 msgctxt "MainWin|" msgid "Debug" msgstr "Debug" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:843 msgctxt "MainWin|" msgid "Nicks" msgstr "Přezdívky" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:852 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Nick List" msgstr "Zobrazit seznam přezdívek" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:865 msgctxt "MainWin|" msgid "Chat Monitor" msgstr "Monitor místností" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:877 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Zobrazí monitor místností" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:883 msgctxt "MainWin|" msgid "Inputline" msgstr "Vstupní řádka" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:892 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Input Line" msgstr "Zobrazit řádku se vstupem" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:907 msgctxt "MainWin|" msgid "Topic" msgstr "Téma" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:919 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Topic Line" msgstr "Zobrazit řádek s tématem" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1013 msgctxt "MainWin|" msgid "Main Toolbar" msgstr "Hlavní nástrojová lišta" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1058 msgctxt "MainWin|" msgid "Connected to core." msgstr "Připojen k jádru." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1157 msgctxt "MainWin|" msgid "Not connected to core." msgstr "Nepřipojen k jádru." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgctxt "MainWin|" msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Nešifrované spojení" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1175 msgctxt "MainWin|" msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1177 ../src/qtui/mainwin.cpp:1187 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your " "Quassel core." msgstr "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití šifrování." #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1185 msgctxt "MainWin|" msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1203 ../src/qtui/mainwin.cpp:1224 msgctxt "MainWin|" msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1204 #, qt-format msgctxt "MainWin|" msgid "" "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the " "following reasons:" msgstr "SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících důvodů:" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1207 msgctxt "MainWin|" msgid "Continue" msgstr "Pokračovat" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1208 msgctxt "MainWin|" msgid "Show Certificate" msgstr "Zobrazit certifikát" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1225 msgctxt "MainWin|" msgid "" "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému schvalování?" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1227 msgctxt "MainWin|" msgid "Current Session Only" msgstr "Pouze současné sezení" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1228 msgctxt "MainWin|" msgid "Forever" msgstr "Navždy" #: ../src/qtui/mainwin.cpp:1239 msgctxt "MainWin|" msgid "Core Connection Error" msgstr "Chyba spojení s jádrem" #: ../src/client/messagemodel.cpp:404 #, qt-format msgctxt "MessageModel|" msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgctxt "MsgProcessorStatusWidget|" msgid "Receiving Backlog" msgstr "Získávám historii" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:718 #, qt-format msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Do you really want to paste %n line(s)?" msgid_plural "Do you really want to paste %n line(s)?" msgstr[0] "Opravdu chcete vložit %n řádek?" msgstr[1] "Opravdu chcete vložit %n řádky?" msgstr[2] "Opravdu chcete vložit %n řádků?" #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:727 msgctxt "MultiLineEdit|" msgid "Paste Protection" msgstr "Ochrana proti náhodnému vložení" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Přidat síť" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use preset:" msgstr "Použít přednastavené:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manually specify network settings" msgstr "Ručně zvolit nastavení sítě" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Manual Settings" msgstr "Ruční nastavení" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Network name:" msgstr "Název sítě:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Adresa serveru:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Port:" msgstr "Port:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Server password:" msgstr "Heslo serveru:" #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgctxt "NetworkAddDlg|" msgid "Use secure connection" msgstr "Použít zabezpečené spojení" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Dialog" #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Please enter a network name:" msgstr "Prosím zadejte název sítě:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:840 msgctxt "NetworkEditDlg|" msgid "Add Network" msgstr "Přidat síť" #: ../src/client/networkmodel.cpp:213 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Server: %1" msgstr "Server: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:214 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Users: %1" msgstr "Uživatelé: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:217 #, qt-format msgctxt "NetworkItem|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zpoždění: %1 msecs" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Chat" msgstr "Pokec" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Topic" msgstr "Téma" #: ../src/client/networkmodel.cpp:963 msgctxt "NetworkModel|" msgid "Nick Count" msgstr "Počet přezdívek" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:177 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?" msgstr[1] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?" msgstr[2] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:190 #, qt-format msgctxt "NetworkModelController|" msgid "...and %1 more

" msgstr "...a %1 více

" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:191 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "Note: This will delete all related data, including all backlog data, " "from the core's database and cannot be undone." msgstr "Poznámka: Tento krok smaže všechna relevantní data, včetně historie, z databáze jádra a nelze jej zvrátit." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:193 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "" "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "
Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit." #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:195 msgctxt "NetworkModelController|" msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Odstranit trvale záložky?" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:530 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Join Channel" msgstr "Vstoupit do kanálu" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:533 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Network:" msgstr "Síť:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:535 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Channel:" msgstr "Kanál:" #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:537 msgctxt "NetworkModelController::JoinDlg|" msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:158 msgctxt "NetworkPage|" msgid "Setup Network Connection" msgstr "Nastavit připojení k síti" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Re&name..." msgstr "Přejme&novat..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "De&lete" msgstr "&Smazat" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Network Details" msgstr "Detaily sítě" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Identity:" msgstr "Identita:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Servers" msgstr "Servery" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Manage servers for this network" msgstr "Spravovat servery pro tuto síť" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "&Edit..." msgstr "&Editovat..." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Posunout výš v seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Posunout níž v seznamu" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands" msgstr "Příkazy" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after " "connecting to a server" msgstr "Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštění, po připojení k serveru" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Příkazy, které se spustí při připojení:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!" msgstr "Seznam IRC příkazů, které se spustí při připojení.\nQuassel se automaticky připojuje ke kanálům, tedy /join zde s vysokou pravděpodobností nebude třeba!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Connection" msgstr "Spojení" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "Automaticky připojit k IRC síti při síťových výpadcích" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Automaticky znovu připojit" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Wait" msgstr "Čekání" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid " s" msgstr " s" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "between retries" msgstr "mezi pokusy" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Number of retries:" msgstr "Počet pokusů:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Unlimited" msgstr "Neomezeně" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "Znovu vstoupit do všech kanálů při opakovaném spojení" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Auto Identify" msgstr "Automaticky identifikovat" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Service:" msgstr "Služba:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use SASL Authentication" msgstr "Použít autentizaci SASL" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Account:" msgstr "Účet:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:635 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "

Note: because" " the identity has an ssl certificate set, SASL EXTERNAL will be " "used.

" msgstr "

Poznámka: protože má identita nastaven certifikát ssl, bude použita SASL EXTERNAL.

" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:659 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Encodings" msgstr "Kódování" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:662 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Configure advanced settings such as message encodings and automatic " "reconnect" msgstr "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:671 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:674 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Používat různá kódování" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:685 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:705 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\nUTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:689 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Send messages in:" msgstr "Odesílat zprávy v:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:716 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:736 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\nToto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8." #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:720 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Receive fallback:" msgstr "Záložní kódování:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:747 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:761 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a názvy serverů.\nPokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Server encoding:" msgstr "Kódování serveru:" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "IRC" msgstr "IRC" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Networks" msgstr "Sítě" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:184 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "The following problems need to be corrected before your changes can be " "applied:
  " msgstr "Následující problémy je třeba opravit pro uložení změn:
   " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:185 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  • All networks need at least one server defined
  • " msgstr "
  • Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server
  • " #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:186 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "
  " msgstr "
" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:187 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Špatné nastavení sítě" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:650 msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "Delete Network?" msgstr "Smazat síť?" #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:651 #, qt-format msgctxt "NetworksSettingsPage|" msgid "" "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, " "including the backlog?" msgstr "Opravdu chcete smazat síť \"%1\" a veškeré její nastavení, včetně historie?" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Edit Nickname" msgstr "Upravit přezdívku" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Prosím vložte validní přezdívku:" #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "" "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and " "the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -." #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:480 msgctxt "NickEditDlg|" msgid "Add Nickname" msgstr "Přidat přezdívku" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgctxt "NotificationsSettingsPage|" msgid "Notifications" msgstr "Oznámení" #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:188 msgctxt "PhononNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Select Audio File" msgstr "Vyberte zvukový soubor" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Play a sound" msgstr "Přehrát zvuk" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "Přehrát vybraný zvuk" #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgctxt "PhononNotificationConfigWidget|" msgid "Select the sound file to play" msgstr "Vyberte zvukový soubor pro přehrání" #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:72 msgctxt "PostgreSqlStorage|" msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Proste labůžo!" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:95 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:122 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)" #: ../src/client/backlogrequester.cpp:142 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgctxt "QObject|" msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Vítejte v IRC klientu Quassel" #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgctxt "QObject|" msgid "" "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC " "network connection.
This only covers basic settings. You can cancel this " "wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC síti.
Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny." #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:128 ../src/uisupport/qssparser.cpp:178 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:334 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace bloku: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:147 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Neplatné přiřazení role palety: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Neznámý název role palety: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:204 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Neplatný název pod-elementu v %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:248 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Neplatný typ zprávy v %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:257 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid condition %1" msgstr "Neplatný stav: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:269 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Neplatný popisek zprávy: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:281 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace hash odesílatele: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285 msgctxt "QssParser|" msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "Hash odesílatele může být maximálně \"0x0f\"!" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:301 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Neplatný název formátu: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:309 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Neplatná specifikace IRC barvy (musí být mezi 00 a 0f): %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:318 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Neobsloužený stav: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:349 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Neplatný seznam vlastností: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:368 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Neplatný typ položky seznamu rozhovorů: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:384 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Neplatný stav seznamu místností %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace vlastnosti: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:438 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Neplatná vlastnost písma: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:444 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Neznámá vlastnost ChatLine: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:468 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace role barevné palety: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:475 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Neznámá role barevné palety: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:482 ../src/uisupport/qssparser.cpp:505 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:527 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace gradientu: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:491 ../src/uisupport/qssparser.cpp:513 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:537 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Neplatný seznam zastavení gradientu: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:646 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace písma: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:687 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace stylu písma: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:702 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace proporcí písma: %1" #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:714 #, qt-format msgctxt "QssParser|" msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1" #: ../src/common/util.cpp:169 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "year" msgstr "rok" #: ../src/common/util.cpp:170 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "day" msgstr "den" #: ../src/common/util.cpp:171 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "h" msgstr "h" #: ../src/common/util.cpp:172 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "min" msgstr "min" #: ../src/common/util.cpp:173 msgctxt "Quassel::secondsToString()|" msgid "sec" msgstr "sec" #: ../src/client/networkmodel.cpp:482 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "Query with %1" msgstr "Rozhovor s %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:500 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "idling since %1" msgstr "nic nedělá od %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:503 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "login time: %1" msgstr "čas přihlášení: %1" #: ../src/client/networkmodel.cpp:506 #, qt-format msgctxt "QueryBufferItem|" msgid "server: %1" msgstr "server: %1" #: ../src/qtui/ui/receivefiledlg.ui:14 msgctxt "ReceiveFileDlg|" msgid "Incoming File Transfer" msgstr "" #: ../src/qtui/receivefiledlg.cpp:35 #, qt-format msgctxt "ReceiveFileDlg|" msgid "%1 wants to send you a file:
%2 (%3 bytes)" msgstr "" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Sync With Core" msgstr "Synchronizovat s Jádrem" #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení..." #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgctxt "SaveIdentitiesDlg|" msgid "Abort" msgstr "Zrušit" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Dialog" msgstr "Dialog" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server Info" msgstr "Informace o serveru" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Server address:" msgstr "Adresa serveru:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Port:" msgstr "Port:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use SSL" msgstr "Použít SSL" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Advanced" msgstr "Pokročilé" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSL Version:" msgstr "Verze SSL:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "" "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting " "SSLv3!" msgstr "Tuto hodnotu měňte pouze za předpokladu, že se připojujete k serveru nepodporujícímu SSLv3!" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (výchozí)" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Use a Proxy" msgstr "Používat proxy" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Type:" msgstr "Typ proxy:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Host:" msgstr "Počítač:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "localhost" msgstr "tento počítač (localhost)" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Username:" msgstr "Proxy - Uživatelské jméno:" #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgctxt "ServerEditDlg|" msgid "Proxy Password:" msgstr "Proxy - Heslo:" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavit Quassel" #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:111 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Settings" msgstr "Nastavení" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:121 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Save changes" msgstr "Uložit změny" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "" "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like " "to apply your changes now?" msgstr "Na této konfigurační stránce jsou neuložené změny. Přejete si je uložit?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:136 ../src/qtui/settingsdlg.cpp:140 #, qt-format msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "Nastavit %1" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Znovu načíst nastavení" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:220 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení, odstraní všechny změny na této stránce?" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovit výchozí" #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:231 msgctxt "SettingsDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavit Quassel" #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Settings" msgstr "Nastavení" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:39 #, qt-format msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Configure %1" msgstr "Nastavit %1" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Reload Settings" msgstr "Znovu načíst nastavení" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:120 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení, odstraní všechny změny na této stránce?" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovit výchozí" #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:131 msgctxt "SettingsPageDlg|" msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:121 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Action" msgstr "Činnost" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:123 msgctxt "ShortcutsModel|" msgid "Shortcut" msgstr "Zkratka" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Search:" msgstr "Hledat:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "Zkratka pro vybranou činnost" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Default:" msgstr "Výchozí:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:99 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:111 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "None" msgstr "Žádnou" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Custom:" msgstr "Vlastní:" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:65 msgctxt "ShortcutsSettingsPage|" msgid "Shortcuts" msgstr "Zkratky" #: ../src/common/signalproxy.cpp:758 msgctxt "SignalProxy|" msgid "Disconnecting" msgstr "Odpojuji" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Network name:" msgstr "Název sítě:" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Název IRC sítě kterou nastavujete" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Servers" msgstr "Servery" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Seznam IRC serverů patřících do zvolené sítě" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Edit this server entry" msgstr "Upravit nastavení zvoleného serveru" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Edit..." msgstr "&Editovat..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Add another IRC server" msgstr "Přidá další IRC server" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Smaže vybraný server ze seznamu" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "De&lete" msgstr "&Smazat" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move upwards in list" msgstr "Posunout výš v seznamu" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Move downwards in list" msgstr "Posunout níž v seznamu" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Automaticky vstoupit do" #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgctxt "SimpleNetworkEditor|" msgid "" "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the " "network" msgstr "Seznam IRC kanálů ke kterým se automaticky připojíte po připojení do dané sítě" #: ../src/qtui/snorenotificationbackend.cpp:60 #: ../src/qtui/snorenotificationbackend.cpp:104 msgctxt "SnoreNotificationBackend|" msgid "Private Message" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:20 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:29 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Snore" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:41 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Backend:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:64 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "Timeout:" msgstr "" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:80 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid " s" msgstr " s" #: ../src/qtui/ui/snorentificationconfigwidget.ui:96 msgctxt "SnoreNotificationConfigWidget|" msgid "0 means infinite" msgstr "" #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:60 msgctxt "SqliteStorage|" msgid "" "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It " "is suitable for small and medium-sized databases that do not require access " "via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the " "same machine it is running on, and if you only expect a few users to use " "your core." msgstr "SQLite je souborově založený databázový server, který nevyžaduje nastavování. Je vhodný pro malé a střední databáze, které nepotřebují být přístupné přes síť. Použijte jej pokud vaše Quassel jádro ukládá data na stejném stroji na kterém běží a pokud očekáváte pouze pár připojujících se uživatelů k tomuto jádru." #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Security Information" msgstr "Bezpečnostní informace" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Hostname:" msgstr "Název počítače" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "IP address:" msgstr "IP adresa:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Encryption:" msgstr "Šifra:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Protocol:" msgstr "Protokol:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Certificate chain:" msgstr "Certifikační řetězec:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Subject" msgstr "Objekt" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Common name:" msgstr "Jméno:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organization:" msgstr "Organizace:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Organizational unit:" msgstr "Organizační jednotka:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Country:" msgstr "Země:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "State or province:" msgstr "Stát či provincie:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Locality:" msgstr "Lokalita:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Issuer" msgstr "Vydavatel" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Validity period:" msgstr "Doba platnosti:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "MD5 digest:" msgstr "MD5 přehled:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "SHA1 digest:" msgstr "SHA1 přehled:" #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Trusted:" msgstr "Důvěryhodný:" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "Yes" msgstr "Ano" #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:73 msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "No, for the following reasons:
  " msgstr "Ne, z následujících důvodů:
   " #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:80 #, qt-format msgctxt "SslInfoDlg|" msgid "%1 to %2" msgstr "%1 k %2" #: ../src/client/networkmodel.h:150 msgctxt "StatusBufferItem|" msgid "Status Buffer" msgstr "Záložka stavu" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:68 ../src/qtui/systemtray.cpp:101 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Minimize" msgstr "&Minimalizovat" #: ../src/qtui/systemtray.cpp:103 msgctxt "SystemTray|" msgid "&Restore" msgstr "&Obnovit" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:142 #, qt-format msgctxt "SystrayNotificationBackend|" msgid "%n pending highlight(s)" msgid_plural "%n pending highlight(s)" msgstr[0] "%n zbývající zvýraznění" msgstr[1] "%n zbývající zvýraznění" msgstr[2] "%n zbývajících zvýraznění" #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:156 msgctxt "SystrayNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Show a message in a popup" msgstr "Zobrazit zprávu ve vyskakovacím okně" #: ../src/uisupport/tabcompleter.cpp:52 msgctxt "TabCompleter|" msgid "Tab completion" msgstr "Doplňování tabulátorem" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:83 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:85 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:93 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid "Unlimited" msgstr "Neomezeně" #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:94 msgctxt "TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget|" msgid " seconds" msgstr " vteřin" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect" msgstr "Připojit" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to IRC" msgstr "Připojí k IRC" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect" msgstr "Odpojit" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Odpojí od IRC" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Part" msgstr "Opustit" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Opustí zvýrazněný kanál" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join" msgstr "Vstoupit" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Join a channel" msgstr "Vstoupí na kanál" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Query" msgstr "Oslovit" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Start a private conversation" msgstr "Zahájí soukromou konverzaci" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Whois" msgstr "Kdo je" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Request user information" msgstr "Vyžádá uživatelské informace" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Op" msgstr "Op" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Přidá práva dozorce uživateli" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Deop" msgstr "Deop" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Odebere práva dozorce uživateli" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Voice" msgstr "Rozkecat" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Give voice to user" msgstr "Nastaví stav mluvky na uživatele" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Devoice" msgstr "Umlčet" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Take voice from user" msgstr "Odebere stav mluvky od uživatele" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick" msgstr "Vykopnout" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove user from channel" msgstr "Odstraní uživatele z kanálu" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban" msgstr "Zablokovat" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Ban user from channel" msgstr "Zabrání uživateli v přístupu ke kanálu" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Kick/Ban" msgstr "Vyhodit/Zablokovat" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Odstraní uživatele a zablokuje opětovný přístup uživateli na kanál" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Connect to all" msgstr "Připojit ke všemu" #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgctxt "ToolBarActionProvider|" msgid "Disconnect from all" msgstr "Odpojit ze všeho" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 msgctxt "TopicWidget|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgctxt "TopicWidget|" msgid "..." msgstr "..." #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:120 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Users: %1" msgstr "Uživatelé: %1" #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:121 #, qt-format msgctxt "TopicWidget|" msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zpoždění: %1 msecs" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Form" msgstr "Form" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Custom font:" msgstr "Vlastní font:" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Měnit velikost podle obsahu" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "On hover only" msgstr "Pouze při podržení myši nad tématem" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:24 msgctxt "TopicWidgetSettingsPage|" msgid "Topic Widget" msgstr "Rozhraní Tématu" #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ---------- #. Invite Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:665 ../src/uisupport/uistyle.cpp:668 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:709 ../src/uisupport/uistyle.cpp:712 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:715 ../src/uisupport/uistyle.cpp:724 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:758 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%1" msgstr "%1" #. Action Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:671 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:675 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Nyní jste znám jako %DN%1%DN" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:676 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN je nyní znám jako %DN%2%DN" #. Mode Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:680 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Uživatelský režim: %DM%1%DM" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:681 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Režim %DM%1%DM od %DN%2%DN" #. Join Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:685 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se připojil do %DC%4%DC" #. Part Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:688 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH opustil %DC%4%DC" #. Quit Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:693 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH se odpojil" #. Kick Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:701 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN vykopnul %DN%2%DN z %DC%3%DC" #. Day Change Message #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:719 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{Den: %1}" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:733 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH skončil. Vrátili se: " #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:737 ../src/uisupport/uistyle.cpp:753 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (%2 více)" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:748 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH. Opustili nás: " #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:760 ../src/uisupport/uistyle.cpp:808 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:806 #, qt-format msgctxt "UiStyle::StyledMessage|" msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #: ../src/client/networkmodel.cpp:786 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n Vlastník" msgstr[1] "%n Vlastníci" msgstr[2] "%n Vlastníků" #: ../src/client/networkmodel.cpp:788 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n Administrátor" msgstr[1] "%n Administrátoři" msgstr[2] "%n Administrátorů" #: ../src/client/networkmodel.cpp:790 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n Stálý Správce" msgstr[1] "%n Stálý Správci" msgstr[2] "%n Stálých Správců" #: ../src/client/networkmodel.cpp:792 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n Správce" msgstr[1] "%n Správci" msgstr[2] "%n Správců" #: ../src/client/networkmodel.cpp:794 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n Uživatel" msgstr[1] "%n Uživatelé" msgstr[2] "%n Uživatelů" #: ../src/client/networkmodel.cpp:796 #, qt-format msgctxt "UserCategoryItem|" msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n Uživatel" msgstr[1] "%n Uživatelé" msgstr[2] "%n Uživatelů"