# Copyright (C) 2009 # This file is distributed under the same license as the Quassel package. # # Tomáš Chvátal , 2009, 2010. msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" "POT-Creation-Date: 2010-02-25 00:37+0200\n" "PO-Revision-Date: 2010-06-21 14:24+0200\n" "Last-Translator: Tomáš Chvátal \n" "Language-Team: Czech \n" "Language: cs\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "X-Generator: Lokalize 1.0\n" "X-Language: cs\n" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17 msgid "About Quassel" msgstr "O aplikaci Quassel" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59 msgid "" "\n" "

Quassel IRC

" msgstr "

Quassel IRC

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75 msgid "" "\n" "

Version 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" msgstr "

Verze 0.2.0-pre, Build >= 474 (2008-02-08)

" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115 msgid "&About" msgstr "O &aplikaci" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135 msgid "A&uthors" msgstr "A&utoři" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155 msgid "&Contributors" msgstr "Přispěva&telé" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175 msgid "&Thanks To" msgstr "Podě&kování" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32 msgid "Version: %1
Protocol version: %2
Built: %3" msgstr "Verze: %1
Verze protokolu: %2
Složení: %3" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46 msgid "A modern, distributed IRC Client

©2005-2010 by the Quassel Project
http://quassel-irc.org
#quassel on Freenode

Quassel IRC is dual-licensed under GPLv2 and GPLv3.
Most icons are © by the Oxygen Team and used under the LGPL.

Please use http://bugs.quassel-irc.org to report bugs." msgstr "A Moderní, distribuovaný IRC Client

Vytvořený ©2005-2010 Quassel Project
http://quassel-irc.org
#quassel na Freenode

Quassel IRC je duálně-licencován pod GPLv2 a GPLv3.
Většina ikon náleží © Oxygen Teamu pod licencí LGPL.

Prosíme použijte http://bugs.quassel-irc.org pro hlášení chyb." #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62 msgid "Quassel IRC is mainly developed by:" msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77 msgid "We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) and everybody we forgot to mention here:" msgstr "Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a také všem, na které jsme zde zapomněli:" #. ts-context AboutDlg #: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:135 msgid "Special thanks goes to:
 John \"nox\" Hand
for the original Quassel icon - The All-Seeing Eye
 The Oxygen Team
for creating all the artwork you see throughout Quassel
 Qt Software formerly known as Trolltech
for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring development of QuasselTopia with Greenphones and more
for keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with N810s
" msgstr "Zvláště bychom rádi poděkovali:
 Johnu \"nox\" Handovi
pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku
 Oxygen Team
pro vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci
 Qt Software (dříve znám jako Trolltech)
za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších
pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování vývoje Quassel Mobile N810
" #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112 msgid "Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..." msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..." #. ts-context AbstractSqlStorage #: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114 msgid "Upgrade failed..." msgstr "Aktualizace selhala..." #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55 msgid "The shortcut for the alias
It can be used as a regular slash command.

Example: \"foo\" can be used per /foo" msgstr "Zkratka pro alternativu
Lze ji použít jako běžný lomítkový příkaz.

Příklad: \"foo\" lze zavolat pomocí /foo" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59 msgid "The string the shortcut will be expanded to
special variables:
- $i represents the i'th parameter.
- $i..j represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.
- $i.. represents all parameters from i on separated by spaces.
- $i:hostname represents the hostname of the user identified by the i'th parameter or a * if unknown.
- $0 the whole string.
- $nick your current nickname
- $channel the name of the selected channel

Multiple commands can be separated with semicolons

Example: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" msgstr "Text na jaký bude převedena zkratka
Speciální hodnoty:
- $i reprezentuje i-tý parametr.
- $i..j reprezentuje i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.
- $i.. reprezentuje všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.
- $i:hostname reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo * pokud je neznámý.
- $0 celý text.
- $nick vaše současná přezdívka
- $channel název vybraného kanálu

Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku

Příklad: \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170 msgid "Alias" msgstr "Alternativa" #. ts-context AliasesModel #: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171 msgid "Expansion" msgstr "Rozšířený výraz" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSearchBar #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ShortcutsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:13 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:13 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:14 #: ../src/qtui/ui/inputwidget.ui:26 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:19 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:14 #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:14 msgid "Form" msgstr "Form" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:28 msgid "New" msgstr "Nová" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:67 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:42 msgid "Delete" msgstr "Smazat" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AliasesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "IRC" msgstr "IRC" #. ts-context AliasesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29 msgid "Aliases" msgstr "Alternativy" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22 msgid "Client style:" msgstr "Styl klienta:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29 msgid "Set application style" msgstr "Zvolte styl aplikace" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36 msgid "Language:" msgstr "Jazyk:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43 msgid "Set the application language. Requires restart!" msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47 msgid "" msgstr "" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52 #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:74 msgid "" msgstr "" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75 msgid "Use custom stylesheet" msgstr "Používat vlastní soubor stylu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109 msgid "Path:" msgstr "Cesta:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSearchBar #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:174 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:198 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:259 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:283 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:314 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:338 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:362 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:386 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:403 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:443 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:460 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:477 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:494 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:511 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:528 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:545 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:562 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:579 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:596 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:613 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:630 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:647 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:664 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:681 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:698 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:726 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:34 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:77 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:168 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:182 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:125 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:173 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:197 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:221 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:308 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:345 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:149 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:281 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:295 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:168 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:182 #: ../src/qtui/ui/topicwidget.ui:79 msgid "..." msgstr "..." #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150 msgid "Show system tray icon" msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184 msgid "Hide to tray on close button" msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:216 msgid "Enable animations" msgstr "Povolit animace" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:231 msgid "Message Redirection" msgstr "Přesměrování zpráv" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:237 msgid "User Notices:" msgstr "Uživatelská oznámení:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:280 msgid "Server Notices:" msgstr "Oznámení serveru:" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:294 msgid "Default Target" msgstr "Výchozí cíl" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:301 msgid "Status Window" msgstr "Okno stavu" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:308 msgid "Current Chat" msgstr "Aktuální rozhovor" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:315 msgid "Errors:" msgstr "Chyby:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AppearanceSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NotificationsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ShortcutsSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Interface" msgstr "Rozhraní" #. ts-context AppearanceSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:225 msgid "Please choose a stylesheet file" msgstr "Prosím vyberte soubor stylu" #. ts-context AwayLogView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33 msgid "Away Log" msgstr "Logovaní při nastavení pryč" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AwayLogView #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59 msgid "Show Network Name" msgstr "Zobrazit název sítě" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context AwayLogView #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49 #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64 msgid "Show Buffer Name" msgstr "Zobrazit název záložky" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22 msgid "Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in the buffer view." msgstr "Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25 msgid "Dynamic backlog amount:" msgstr "Dynamická velikost získávané historie:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75 msgid "Backlog request method:" msgstr "Metoda požadování historie:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83 msgid "Fixed amount per chat" msgstr "Pevné množství za záložku" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88 msgid "Unread messages per chat" msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93 msgid "Globally unread messages" msgstr "Celkově nepřečtené zprávy" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123 msgid "The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat window from the backlog." msgstr "Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z historie." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138 msgid "amount of messages per buffer that are requested after the core connection has been established." msgstr "množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s jádrem." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141 msgid "Initial backlog amount:" msgstr "Výchozí množství historie:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205 msgid "" "This requester fetches unread messages for each chat window individually. The amount of lines can be limited per chat.\n" "\n" "You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "" "Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n" "\n" "Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro lepší srozumitelnost." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354 msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer." msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347 msgid "Limit:" msgstr "Omezení:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BacklogSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:464 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:78 msgid "Unlimited" msgstr "Neomezeně" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392 msgid "Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The Limit does not apply here." msgstr "Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde neplatí." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263 #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385 msgid "Additional Messages:" msgstr "Dodatečné zprávy:" #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324 msgid "" "This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for all chats.\n" "\n" "Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n" "It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the fastest.\n" "\n" "You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better context." msgstr "" "Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené zprávy pro všechny záložky.\n" "\n" "Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)\n" "Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně nejrychlejší.\n" "\n" "Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344 msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers." msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky." #. ts-context BacklogSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27 msgid "Backlog Fetching" msgstr "Stahování historie" #. ts-context BufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:341 msgid "

%1 - %2

" msgstr "

%1 - %2

" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248 msgid "Merge buffers permanently?" msgstr "Sloučit trvale záložky?" #. ts-context BufferView #: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249 msgid "" "Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n" " This cannot be reversed!" msgstr "" "Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n" "Tuto operaci nelze zvrátit!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:13 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:14 msgid "Dialog" msgstr "Dialog" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22 msgid "Please enter a name for the chat list:" msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:" #. ts-context BufferViewEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520 msgid "Add Chat List" msgstr "Přidat seznam pokeců" #. ts-context BufferViewFilter #: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52 msgid "Show / Hide Chats" msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:139 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:48 msgid "Re&name..." msgstr "Přejme&novat..." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:65 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:235 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:119 msgid "&Add..." msgstr "Přid&at..." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:88 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:252 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:139 msgid "De&lete" msgstr "&Smazat" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84 msgid "Chat List Settings" msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:487 msgid "Network:" msgstr "Síť:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100 #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117 msgid "All" msgstr "Vše" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110 msgid "" "This option is not available when all Networks are visible.\n" "In this mode no separate status buffer is displayed." msgstr "" "Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n" "V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu." #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114 msgid "Show status window" msgstr "Zobrazit okno statusu" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121 msgid "Show channels" msgstr "Zobrazit kanály" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128 msgid "Show queries" msgstr "Zobrazit rozhovory" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135 msgid "Hide inactive chats" msgstr "Skrýt neaktivní" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142 msgid "Add new chats automatically" msgstr "Přidávat nové automaticky" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149 msgid "Sort alphabetically" msgstr "Seřadit abecedně" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156 msgid "Minimum Activity:" msgstr "Minimální aktivita:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164 msgid "No Activity" msgstr "Žádná aktivita" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169 msgid "Other Activity" msgstr "Další aktivity" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174 msgid "New Message" msgstr "Nová zpráva" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context BufferViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:30 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:39 msgid "Highlight" msgstr "Zvýraznění" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205 msgid "Preview:" msgstr "Náhled:" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36 msgid "Custom Chat Lists" msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342 msgid "Delete Chat List?" msgstr "Smazat seznam rozhovorů?" #. ts-context BufferViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343 msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?" msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?" #. ts-context BufferViewWidget #: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26 msgid "BufferView" msgstr "Pohled na záložky" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:79 msgid "Zoom In" msgstr "Přiblížit" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85 msgid "Zoom Out" msgstr "Oddálit" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:90 msgid "Actual Size" msgstr "Současná velikost" #. ts-context BufferWidget #: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:94 msgid "Set Marker Line" msgstr "Nastavit značící řádku" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:498 msgid "Channel %1" msgstr "Kanál %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:501 msgid "Users: %1" msgstr "uživatelé: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:505 msgid "Mode: %1" msgstr "Mód: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:516 msgid "Topic: %1" msgstr "Téma: %1" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:520 msgid "Not active
Double-click to join" msgstr "Neaktivní
Dvojklikem vstupte" #. ts-context ChannelBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:523 msgid "

%1

" msgstr "

%1

" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:14 msgid "Channel List" msgstr "Seznam Kanálů" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:38 msgid "Search Pattern:" msgstr "Vyhledávaný text:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:48 msgid "" "Toggle between simple and advanced mode.\n" "Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server." msgstr "Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat vyhledávaný řetězec IRC Serveru." #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:62 msgid "Show Channels" msgstr "Zobrazit kanály" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:86 msgid "Filter:" msgstr "Filtr:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:98 msgid "Errors Occured:" msgstr "Nastalé chyby:" #. ts-context ChannelListDlg #: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:132 msgid "" "\n" "\n" "

SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11

\n" "

" msgstr "" "\n" "\n" "

ZOMG POLARNI LEDY OPRAVDU ROZTALY, TOHLE QUASSEL NEUSTOJI!!11

\n" "

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22 msgid "Operation Mode:" msgstr "Operační režim:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29 msgid "" "\n" "\n" "

Operation modes:

\n" "

Opt-In: Only buffers on the right side are shown in chatmonitor

\n" "

Opt-Out: Buffers on the right side will be ignored in chatmonitor

" msgstr "" "\n" "\n" "

Operační režimy:

\n" "

Opt-In: Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé straně.

\n" "

Opt-Out:Monitor pokecu ignoruje záložky na pravé straně.

" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61 msgid "Available:" msgstr "Dostupné:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88 msgid "Move selected buffers to the left" msgstr "Přesune vybrané záložky doleva" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102 msgid "Move selected buffers to the right" msgstr "Přesune vybrané záložky doprava" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133 #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236 msgid "Show:" msgstr "Zobrazit:" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147 msgid "Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored" msgstr "Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150 msgid "Always show highlighted messages" msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157 msgid "Show own messages" msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:633 msgid "Chat Monitor" msgstr "Monitor pokecu" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58 msgid "Opt In" msgstr "Opt In" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59 msgid "Opt Out" msgstr "Opt Out" #. ts-context ChatMonitorSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239 msgid "Ignore:" msgstr "Ignorovat:" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52 msgid "Show Own Messages" msgstr "Zobrazit vlastní zprávy" #. ts-context ChatMonitorView #: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71 msgid "Configure..." msgstr "Nastavit..." #. ts-context ChatScene #: ../src/qtui/chatscene.cpp:627 msgid "Copy Selection" msgstr "Kopírovat označené" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55 msgid "case sensitive" msgstr "citlivost na velikost" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62 msgid "search nick" msgstr "hledat přezdívku" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69 msgid "search message" msgstr "hledat zprávu" #. ts-context ChatViewSearchBar #: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82 msgid "ignore joins, parts, etc." msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd." #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22 msgid "Timestamp format:" msgstr "Formát času:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32 msgid "[hh:mm:ss]" msgstr "[hh:mm:ss]" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59 msgid "Custom chat window font:" msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92 msgid "Show colored text in the chat window" msgstr "Zobrazit barevný text v okně rozhovoru" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:95 msgid "Allow colored text (mIRC color codes)" msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111 msgid "Show a website preview window when hovering the mouse over a web address" msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:114 msgid "Show previews of webpages on URL hover" msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:130 msgid "Set the marker line to the bottom of the current chat window when selecting another channel" msgstr "Nastavit značící linku na konec současného okna rozhovoru při výběru jiného kanálu" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:133 msgid "Set marker line automatically when switching chats" msgstr "Nastavit značící linku automaticky při přepínání rozhovorů" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:149 msgid "Custom Colors" msgstr "Vlastní barvy" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:167 msgid "Action:" msgstr "Akce:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:191 msgid "Timestamp:" msgstr "Časová známka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:215 msgid "Channel message:" msgstr "Zpráva kanálu:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:252 msgid "Highlight foreground:" msgstr "Popředí zvýrazněné:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:276 msgid "Command message:" msgstr "Zprava příkazu:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:300 msgid "Highlight background:" msgstr "Pozadí zvýrazněné:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:307 msgid "Server message:" msgstr "Zpráva serveru:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:331 msgid "Marker line:" msgstr "Značící řádka:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:355 msgid "Error message:" msgstr "Chybová zpráva:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:379 msgid "Background:" msgstr "Pozadí:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:423 msgid "Use Sender Coloring" msgstr "Používat barvy pro odesílatele" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:719 msgid "Own messages:" msgstr "Vlastní zprávy:" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat View" msgstr "Okno rozhovoru" #. ts-context ChatViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:41 msgid "You need at 0.6 quasselcore to use this feature" msgstr "Pro tuto funkci potřebujete alespoň jádro quassel verze 0.6" #. ts-context Client #: ../src/client/client.cpp:270 msgid "Identity already exists in client!" msgstr "Identita v klientu již existuje!" #. ts-context ClientBacklogManager #: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:161 msgid "Processed %1 messages in %2 seconds." msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin." #. ts-context ClientBufferViewManager #: ../src/client/clientbufferviewmanager.cpp:52 msgid "All Chats" msgstr "Všechny pokecy" #. ts-context ClientUserInputHandler #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:86 msgid "/JOIN expects a channel" msgstr "/JOIN očekává kanál" #. ts-context ClientUserInputHandler #: ../src/client/clientuserinputhandler.cpp:96 msgid "/QUERY expects at least a nick" msgstr "/QUERY očekává alespoň přezdívku" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14 msgid "Configure the IRC Connection" msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20 msgid "Enable Ping Timeout Detection" msgstr "Povolit detekci Ping Timeout" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37 msgid "Ping interval:" msgstr "Interval ping:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155 #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:60 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:157 #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:79 msgid " seconds" msgstr " vteřin" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80 msgid "Disconnect after" msgstr "Odpojit po" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103 msgid "missed pings" msgstr "zmeškaných ping" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128 msgid "This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly interesting for tracking users' away status." msgstr "Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je uživatel pryč." #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131 msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)" msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148 msgid "Update interval:" msgstr "Interval aktualizace:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177 msgid "Ignore channels with more than:" msgstr "Ignorovat kanály s více než:" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184 msgid " users" msgstr "uživatelé" #. ts-context ConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206 msgid "Minimum delay between requests:" msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:" #. ts-context ContentsChatItem #: ../src/qtui/chatitem.cpp:683 msgid "Copy Link Address" msgstr "Kopírovat adresu odkazu" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect" msgstr "Připojit" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect" msgstr "Odpojit" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join" msgstr "Vstoupit" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Part" msgstr "Opustit" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43 msgid "Delete Chat(s)..." msgstr "Smazat rozhovor(y)..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44 msgid "Go to Chat" msgstr "Přejít na rozhovor" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46 msgid "Joins" msgstr "Vstupy" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47 msgid "Parts" msgstr "Opuštění" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48 msgid "Quits" msgstr "Ukončení" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49 msgid "Nick Changes" msgstr "Změny přezdívek" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50 msgid "Mode Changes" msgstr "Změny režimu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51 msgid "Day Changes" msgstr "Změny dní" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52 msgid "Topic Changes" msgstr "Změny tématu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53 msgid "Set as Default..." msgstr "Nastavit jako výchozí..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54 msgid "Use Defaults..." msgstr "Použít výchozí..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56 msgid "Join Channel..." msgstr "Vstoupit do kanálu..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58 msgid "Start Query" msgstr "Zahájit pokec" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59 msgid "Show Query" msgstr "Zobrazit pokec" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60 #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Whois" msgstr "Kdo je" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62 msgid "Version" msgstr "Verze" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63 msgid "Time" msgstr "Čas" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64 msgid "Ping" msgstr "Ping" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65 msgid "Finger" msgstr "Finger" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66 msgid "Custom..." msgstr "Vlastní..." #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78 msgid "Give Operator Status" msgstr "Přidat práva dozorce" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79 msgid "Take Operator Status" msgstr "Odebrat status dozorce" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80 msgid "Give Voice" msgstr "Rozkecat" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81 msgid "Take Voice" msgstr "Umlčet" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82 msgid "Kick From Channel" msgstr "Vyhodit z kanálu" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83 msgid "Ban From Channel" msgstr "Zablokovat pro kanál" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84 msgid "Kick && Ban" msgstr "Vyhodit && Zablokovat" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86 msgid "Hide Chat(s) Temporarily" msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87 msgid "Hide Chat(s) Permanently" msgstr "Trvale skrýt záložku(y)" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88 msgid "Show Channel List" msgstr "Zobrazit seznam kanálů" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89 msgid "Show Ignore List" msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102 msgid "Hide Events" msgstr "Skrýt události" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ContextMenuActionProvider #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:86 msgid "CTCP" msgstr "CTCP" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122 msgid "Actions" msgstr "Akce" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126 msgid "Ignore" msgstr "Ignorovat" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131 msgid "Add Ignore Rule" msgstr "Přidat pravidlo ignorování" #. ts-context ContextMenuActionProvider #: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132 msgid "Existing Rules" msgstr "Existující pravidla" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:182 msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..." msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:183 msgid "" "Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n" "Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for quasselcore\n" "to work." msgstr "" "V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit vaši\n" "Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n" "mohlo fungovat." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:232 msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!" msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:273 msgid "Admin user or password not set." msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:277 msgid "Could not setup storage!" msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:281 msgid "Creating admin user..." msgstr "Vytvářím účet administrátora..." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:394 msgid "Invalid listen address %1" msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:402 msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:410 msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3" msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:418 msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3" msgstr "Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:429 msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3" msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:437 msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol" msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:446 msgid "Could not open any network interfaces to listen on!" msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:480 msgid "Client connected from" msgstr "Klient připojen od" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:483 msgid "Closing server for basic setup." msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:502 msgid "Antique client trying to connect... refusing." msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:514 msgid "Your Quassel Client is too old!
This core needs at least client/core protocol version %1.
Please consider upgrading your client." msgstr "Váš Quassel Klient je příliš starý!
Toto jádro potřebuje klienta s protokolem alespoň verze %1.
Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context Core #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreSession #: ../src/core/core.cpp:518 #: ../src/core/core.cpp:608 #: ../src/core/core.cpp:632 #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "Client" msgstr "Klient" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:518 msgid "too old, rejecting." msgstr "příliš staré, odmítám." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:535 msgid "Quassel Core Version %1
Built: %2
Up %3d%4h%5m (since %6)" msgstr "Verze jádra %1
Sestavení: %2
Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:588 msgid "Starting TLS for Client:" msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:606 msgid "Client not initialized!
You need to send an init message before trying to login." msgstr "Klient není inicializován!
Musíte poslat inicializační zprávu před pokusem o přihlášení." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:608 msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting." msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:626 msgid "Invalid username or password!
The username/password combination you supplied could not be found in the database." msgstr "Neplatné uživatelské jméno či heslo!
Kombinace uživatelského jména a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:632 msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)." msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:643 msgid "Non-authed client disconnected." msgstr "Neautorizovaný klient odpojen." #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:649 msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)" msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:697 msgid "Could not initialize session for client:" msgstr "Nezdařilo se zahájit sezení pro klienta:" #. ts-context Core #: ../src/core/core.cpp:719 msgid "Could not find a session for client:" msgstr "Nepodařilo se nalézt sezení pro klienta:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccount #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountModel #: ../src/client/coreaccount.h:39 #: ../src/client/coreaccountmodel.cpp:64 msgid "Internal Core" msgstr "Interní jádro" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:229 msgid "Edit Core Account" msgstr "Upravit účet jádra" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:20 msgid "Account Details" msgstr "Detaily účtu" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:26 msgid "Account Name:" msgstr "Název účtu:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:33 msgid "Local Core" msgstr "Lokální jádro" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:40 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:173 msgid "Hostname:" msgstr "Název počítače:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:47 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:180 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:220 msgid "localhost" msgstr "tento počítač (localhost)" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:54 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:187 #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:95 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:45 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:227 msgid "Port:" msgstr "Port:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:93 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:226 msgid "User:" msgstr "Uživatel:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectAuthDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:103 #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:236 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:32 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:35 #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:491 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:567 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:615 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:72 msgid "Password:" msgstr "Heslo:" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:117 msgid "Remember" msgstr "Pamatovat" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:127 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:171 msgid "Use a Proxy" msgstr "Používat proxy" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:139 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:188 msgid "Proxy Type:" msgstr "Typ proxy:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:147 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:196 msgid "Socks 5" msgstr "Socks 5" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccounteditdlg.ui:152 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:201 msgid "HTTP" msgstr "HTTP" #. ts-context CoreAccountEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:231 msgid "Add Core Account" msgstr "Přidat účet jádra" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:20 msgid "Connect to Quassel Core" msgstr "Připojit k jádru Quassel" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:30 msgid "Core Accounts" msgstr "Účty jádra" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:45 msgid "Edit..." msgstr "Editovat..." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:56 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:54 msgid "Add..." msgstr "Přidat..." #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:96 msgid "Automatically connect on startup" msgstr "Automaticky připojit při spuštění" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:136 msgid "Connect to last account used" msgstr "Připojit k naposledy použitému účtu" #. ts-context CoreAccountSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.ui:148 msgid "Always connect to" msgstr "Vždy připojit k" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreAccountSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreaccountsettingspage.cpp:29 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 msgid "Remote Cores" msgstr "Vzdálená jádra" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:69 msgid "Core Configuration Wizard" msgstr "Průvodce nastavením jádra" #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:97 msgid "Your core has been successfully configured. Logging you in..." msgstr "Vaše jádro bylo úspěšně nastaveno. Přihlašuji se..." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:104 msgid "Core configuration failed:
%1
Press Next to start over." msgstr "Nastavení jádra selhalo:
%1
Stiskněte Další pro opakování." #. ts-context CoreConfigWizard #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:119 msgid "Your are now logged into your freshly configured Quassel Core!
Please remember to configure your identities and networks now." msgstr "Nyní jste připojeni k čerstvě nastavenému Quassel jádru!
Nezapomeňte si nyní nastavit své sítě a identity." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:22 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:49 msgid "Username:" msgstr "Uživatelské jméno:" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:46 msgid "Repeat password:" msgstr "Heslo znovu:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:60 #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:58 msgid "Remember password" msgstr "Pamatovat heslo" #. ts-context CoreConfigWizardAdminUserPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardadminuserpage.ui:69 msgid "" "Note: Adding more users and changing your username/password is not possible via Quassel's client interface yet.\n" "If you need to do these things, please run \"quasselcore --help\"." msgstr "" "Poznámka: Přidávání více uživatelů a změny uživatelského jména a hesla prozatím nejsou proveditelné skrze grafické rozhraní Quassel klienta.\n" "Pokud dané operace potřebujete provést, prosíme spusťte \"quasselcore --help\"." #. ts-context CoreConfigWizardIntroPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardintropage.ui:19 msgid "This wizard will guide you through the setup of your Quassel Core." msgstr "Tento průvodce vás provede skrze nastavení jádra Quassel." #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:150 msgid "Create Admin User" msgstr "Vytvořit účet administrátora" #. ts-context CoreConfigWizardPages::AdminUserPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:151 msgid "First, we will create a user on the core. This first user will have administrator privileges." msgstr "Nejprve vytvoříme uživatele jádra. První (tento) uživatel bude mít administrátorská práva." #. ts-context CoreConfigWizardPages::IntroPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:135 msgid "Introduction" msgstr "Úvod" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:182 msgid "Select Storage Backend" msgstr "Zvolte skladovací rozhraní" #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:183 msgid "Please select a database backend for the Quassel Core storage to store the backlog and other data in." msgstr "Prosím zvolte databázové rozhraní pro ukládání dat Quassel jádra." #. ts-context CoreConfigWizardPages::StorageSelectionPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:277 msgid "Connection Properties" msgstr "Možnosti spojení" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:317 msgid "Storing Your Settings" msgstr "Ukládám Vaše nastavení" #. ts-context CoreConfigWizardPages::SyncPage #: ../src/qtui/coreconfigwizard.cpp:318 msgid "Your settings are now stored in the core, and you will be logged in automatically." msgstr "Vaše nastavení je nyní uloženo v Jádře a tedy budete automaticky přihlášeni." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:21 #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:55 msgid "Storage Backend:" msgstr "Skladovací rozhraní:" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:56 msgid "Description" msgstr "Popis" #. ts-context CoreConfigWizardStorageSelectionPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardstorageselectionpage.ui:62 msgid "Foobar" msgstr "Foobar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:19 msgid "Your Choices" msgstr "Vaše volby" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:35 msgid "Admin User:" msgstr "Administrátor:" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:42 msgid "foo" msgstr "foo" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:62 msgid "bar" msgstr "bar" #. ts-context CoreConfigWizardSyncPage #: ../src/qtui/ui/coreconfigwizardsyncpage.ui:102 msgid "Please wait while your settings are being transmitted to the core..." msgstr "Prosím vyčkejte dokud se nastavení nepřenese k jádru..." #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:14 msgid "Authentication Required" msgstr "Autenifikace vyžadována" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectauthdlg.ui:20 msgid "Please enter your account data:" msgstr "Prosím zadejte údaje vašeho účtu:" #. ts-context CoreConnectAuthDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:75 msgid "Please enter your credentials for %1:" msgstr "Prosím zadejte vaše pověření pro %1:" #. ts-context CoreConnectDlg #: ../src/qtui/coreconnectdlg.cpp:40 msgid "Connect to Core" msgstr "Připojit k jádru" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:166 msgid "Network is down" msgstr "Síť je mimo provoz" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:200 #: ../src/client/coreconnection.cpp:315 msgid "Disconnected" msgstr "Odpojeno" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:203 msgid "Looking up %1..." msgstr "Vyhledávám %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:206 #: ../src/client/coreconnection.cpp:443 msgid "Connecting to %1..." msgstr "Připojuji se k %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:209 #: ../src/client/coreconnection.cpp:566 msgid "Connected to %1" msgstr "Připojeno k %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:212 msgid "Disconnecting from %1..." msgstr "Odpojeno od %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:269 msgid "The Quassel Core you try to connect to is too old! Please consider upgrading." msgstr "Jádro Quasselu, ke kterému se snazíte připojit, je příliš staré! Prosíme zvažte jeho aktualizaci." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:297 msgid "Invalid data received from core" msgstr "Přijata neplatná data od jádra" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:342 msgid "Disconnected from core." msgstr "Odpojit od jádra." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:420 #: ../src/client/coreconnection.cpp:504 #: ../src/client/coreconnection.cpp:549 msgid "Unencrypted connection canceled" msgstr "Nešifrované spojení zrušeno" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:450 msgid "Synchronizing to core..." msgstr "Synchronizace s jádrem..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:471 msgid "The Quassel Core you are trying to connect to is too old!
Need at least core/client protocol v%1 to connect." msgstr "Jádro Quasselu, ke kterému se snažíte připojit, je příliš staré!
Požadovaný je protokol verze %1 pro spojení." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:585 msgid "Logging in..." msgstr "Probíhá přihlášení..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:590 msgid "Login canceled" msgstr "Přihlášení zrušeno" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:615 msgid "Receiving session state" msgstr "Příjem stavu sezení" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:617 msgid "Synchronizing to %1..." msgstr "Synchronizace s %1..." #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:641 msgid "Receiving network states" msgstr "Příjem stavů sítí" #. ts-context CoreConnection #: ../src/client/coreconnection.cpp:691 msgid "Synchronized to %1" msgstr "Synchronizováno s %1" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:20 msgid "Network Status Detection" msgstr "Detekce stavu sítě" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:26 msgid "Rely on KDE's hardware layer to detect if we're online. Recommended for most KDE users" msgstr "Při detekci stavu spoléhat na hardwarovou vrstvu KDE. Doporučeno pro většinu KDE uživatelů" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:29 msgid "Use KDE's network status detection (via Solid)" msgstr "Použít detekci stavu sítě KDE (skrze Solid)" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:41 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:57 #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:154 msgid "Actively ping the remote core and disconnect if we didn't get a reply after a certain time" msgstr "Aktivně pinkat vzdálené jádro a odpojit pokud neobdržíme odpověď po určitém časovém intervalu" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:44 msgid "Ping timeout after" msgstr "Vypršení časového limitu po" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:100 msgid "Only disconnect if the network socket gets closed by the operating system. This may take a long time after actually losing connectivity" msgstr "Odpojit pouze pokud bude síťový socket uzavřen operačním systémem. Může trvat poněkud déle nežli uzavře spojení po ztracení připojení" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:103 msgid "Never time out actively" msgstr "Aktivně neodpojovat" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:113 msgid "Automatically reconnect on network failures" msgstr "Automaticky připojit při síťových výpadcích" #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.ui:147 msgid "Retry every" msgstr "Zkusit vše" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/coreconnectionsettingspage.cpp:24 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:374 msgid "Connection" msgstr "Spojení" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/ui/coreconnectionstatuswidget.ui:32 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:79 msgid "Message" msgstr "Zpráva" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "seconds" msgid "s" msgstr "s" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:61 msgctxt "milliseconds" msgid "ms" msgstr "ms" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:62 msgid "(Lag: %1 %2)" msgstr "(Zpoždění: %1 %2)" #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:75 msgid "The connection to your core is encrypted with SSL." msgstr "Spojení k vašemu jádru je šifrované pomocí SSL." #. ts-context CoreConnectionStatusWidget #: ../src/qtui/coreconnectionstatuswidget.cpp:78 msgid "The connection to your core is not encrypted." msgstr "Spojení k vašemu jádru není šifrované." #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:13 msgid "Core Information" msgstr "Informace o jádru" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:21 msgid "Version:" msgstr "Verze:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:28 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:35 msgid "Uptime:" msgstr "Doba běhu:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:42 msgid "Connected Clients:" msgstr "Připojení klienti:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:49 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:56 msgid "" msgstr "" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:63 msgid "Build date:" msgstr "Datum sestavení:" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:70 msgid "" msgstr "" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context CoreInfoDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/coreinfodlg.ui:81 #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:43 msgid "Close" msgstr "Zavřít" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:53 msgid "%n Day(s)" msgid_plural "%n Day(s)" msgstr[0] "%n Den" msgstr[1] "%n Dny" msgstr[2] "%n Dní" #. ts-context CoreInfoDlg #: ../src/qtui/coreinfodlg.cpp:54 msgid " %1:%2:%3 (since %4)" msgstr " %1:%2:%3 (od %4)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:153 msgid "Connection failed. Cycling to next Server" msgstr "Spojení selhalo. Zkouším další server" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:161 #: ../src/core/corenetwork.cpp:162 msgid "Connecting to %1:%2..." msgstr "Připojuji se k %1:%2..." #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 msgid "Disconnecting. (%1)" msgstr "Odpojuji. (%1)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:210 msgid "Core Shutdown" msgstr "Vypnutí jádra" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:306 msgid "Could not connect to %1 (%2)" msgstr "Nemohu se spojit s %1 (%2)" #. ts-context CoreNetwork #: ../src/core/corenetwork.cpp:308 msgid "Connection failure: %1" msgstr "Chyba spojení: %1" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:195 msgid "disconnected (UserId: %1)." msgstr "odpojen (Id-Uživatele: %1)." #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:413 msgid "CoreSession::createNetwork(): Got invalid networkId from Core when trying to create network %1!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): Obdrženo špatné networkId od jádra při pokusu o vytvoření sítě %1!" #. ts-context CoreSession #: ../src/core/coresession.cpp:444 msgid "CoreSession::createNetwork(): Trying to create a network that already exists, updating instead!" msgstr "CoreSession::createNetwork(): Síť s daným názvem již existuje. Aktualizuji místo duplikace!" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:80 msgid "away" msgstr "pryč" #. ts-context CoreUserInputHandler #: ../src/core/coreuserinputhandler.cpp:149 msgid "sending CTCP-%1 request to %2" msgstr "posílám %2 požadavek CTCP-%1" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:17 msgid "Create New Identity" msgstr "Vytvořit novou identitu" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:25 msgid "Identity name:" msgstr "Název identity:" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:37 msgid "Create blank identity" msgstr "Vytvořit prázdnou identitu" #. ts-context CreateIdentityDlg #: ../src/qtui/settingspages/createidentitydlg.ui:49 msgid "Duplicate:" msgstr "Duplikovat:" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:194 msgid "Received CTCP PING request from %1" msgstr "Obdržen CTCP PING požadavek od %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:199 msgid "Received CTCP PING answer from %1 with %2 seconds round trip time" msgstr "Obdržena CTCP PING odpověď od %1 s %2 vteřinovým odstupem" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:212 msgid "Received CTCP VERSION request by %1" msgstr "Obdržen CTCP VERSION požadavek od %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:215 msgid "Received CTCP VERSION answer from %1: %2" msgstr "Obdržena CTCP VERSION odpověď od %1: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:226 msgid "Received CTCP TIME request by %1" msgstr "Obdržen CTCP TIME požadavek od %1" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:229 msgid "Received CTCP TIME answer from %1: %2" msgstr "Obdržena CTCP TIME odpověď od %1: %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:238 msgid "Received unknown CTCP %1 by %2" msgstr "Obdrženo neznáme CTCP %1 od %2" #. ts-context CtcpHandler #: ../src/core/ctcphandler.cpp:240 msgid " with arguments: %1" msgstr "s argumenty: %1" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:13 msgid "Debug BufferView Overlay" msgstr "Ladící vrstva záložek" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:26 msgid "Overlay View" msgstr "Pohled vrstvy" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/ui/debugbufferviewoverlay.ui:39 msgid "Overlay Properties" msgstr "Nastavení vrstvy" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:50 msgid "BufferViews:" msgstr "Pohledy na záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:51 msgid "All Networks:" msgstr "Všechny sítě:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:52 msgid "Networks:" msgstr "Sítě:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:53 msgid "Buffers:" msgstr "Záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:54 msgid "Removed buffers:" msgstr "Odstraněné záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:55 msgid "Temp. removed buffers:" msgstr "Dočasně odstraněné záložky:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:57 msgid "Allowed buffer types:" msgstr "Povolené typy záložek:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:58 msgid "Minimum activity:" msgstr "Minimální aktivita:" #. ts-context DebugBufferViewOverlay #: ../src/qtui/debugbufferviewoverlay.cpp:60 msgid "Is initialized:" msgstr "Je inicializován:" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:14 msgid "Debug Console" msgstr "Ladící konzole" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:44 msgid "local" msgstr "lokální" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:54 msgid "core" msgstr "jádro" #. ts-context DebugConsole #: ../src/qtui/ui/debugconsole.ui:82 msgid "Evaluate!" msgstr "Posoudit!" #. ts-context DebugLogWidget #: ../src/qtui/ui/debuglogwidget.ui:13 msgid "Debug Log" msgstr "Ladící log" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:45 msgid "Invalid command string for /exec: %1" msgstr "Neplatný příkaz pro /exec: %1" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:53 msgid "Name \"%1\" is invalid: ../ or ..\\ are not allowed!" msgstr "Název \"%1\" není platný: ../ nebo ..\\ nejsou povoleny!" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:64 msgid "Could not find script \"%1\"" msgstr "Nemohu najít skript \"%1\"" #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:82 msgid "Script \"%1\" crashed with exit code %2." msgstr "Skript \"%1\" se zbořil s výstupním kódem %2." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:98 msgid "Script \"%1\" could not start." msgstr "Skript \"%1\" se nepodařilo spustit." #. ts-context ExecWrapper #: ../src/client/execwrapper.cpp:100 msgid "Script \"%1\" caused error %2." msgstr "Skript \"%1\" způsobil chybu %2." #. ts-context FontSelector #: ../src/uisupport/fontselector.cpp:31 msgid "Choose..." msgstr "Vybrat..." #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:19 msgid "Custom Highlights" msgstr "Uživatelská zvýraznění" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:37 msgid "RegEx" msgstr "Regulérní výraz" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:42 msgid "CS" msgstr "CV" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:47 msgid "Enable" msgstr "Povolit" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:55 msgid "Add" msgstr "Přidat" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:62 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:119 msgid "Remove" msgstr "Odebrat" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:85 msgid "Highlight Nicks" msgstr "Zvýrazňované přezdívky" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:91 msgid "All nicks from identity" msgstr "Všechny přezdívky z identity" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:98 msgid "Current nick" msgstr "Současnou" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context HighlightSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:108 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:75 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:92 #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:102 msgid "None" msgstr "Žádnou" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.ui:115 msgid "Case sensitive" msgstr "Citlivý na velikost písma" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.cpp:159 msgid "this shouldn't be empty" msgstr "toto by nemělo být prázdné" #. ts-context HighlightSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/highlightsettingspage.h:45 msgid "highlight rule" msgstr "Pravidla zvýraznění" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:31 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:322 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:136 msgid "Rename Identity" msgstr "Přejmenovat identitu" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:51 msgid "Add Identity" msgstr "Přidat identitu" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.ui:74 msgid "Remove Identity" msgstr "Odstranit identitu" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:31 msgid "Identities" msgstr "Identity" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:178 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:167 msgid "The following problems need to be corrected before your changes can be applied:
  " msgstr "Následující problémy je třeba opravit pro uložení změn:
   " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:179 msgid "
  • All identities need an identity name set
  • " msgstr "
  • Všechny identity potřebují název
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:180 msgid "
  • Every identity needs at least one nickname defined
  • " msgstr "
  • Každý identita požaduje alespoň jednu definovanou přezdívku
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:181 msgid "
  • You need to specify a real name for every identity
  • " msgstr "
  • Pro každou identitu je třeba zadat reálné jméno
  • " #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:182 msgid "
  • You need to specify an ident for every identity
  • " msgstr "
  • Musíte specifikovat ident pro každou identitu
  • " #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentitiesSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:183 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:169 msgid "
  " msgstr "
" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:184 msgid "One or more identities are invalid" msgstr "Jedna (či více) identita není validní" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:310 msgid "Delete Identity?" msgstr "Smazat Identitu?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:311 msgid "Do you really want to delete identity \"%1\"?" msgstr "Opravdu chcete smazat identitu \"%1\"?" #. ts-context IdentitiesSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:323 msgid "Please enter a new name for the identity \"%1\"!" msgstr "Prosím zadejte nový název pro identitu \"%1\"!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:134 msgid "Quassel IRC User" msgstr "Uživatel Quassel IRC" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:162 msgid "" msgstr "" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:168 msgid "Gone fishing." msgstr "Šel jsem rybařit." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:172 msgid "Not here. No, really. not here!" msgstr "Nejsem tu. Vážně tu nejsem!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:175 msgid "All Quassel clients vanished from the face of the earth..." msgstr "Všichni Quassel klienti zmizeli z povrchu země..." #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:178 msgid "Kindergarten is elsewhere!" msgstr "Tady opravdu není školka!" #. ts-context Identity #: ../src/common/identity.cpp:179 #: ../src/common/identity.cpp:180 msgid "http://quassel-irc.org - Chat comfortably. Anywhere." msgstr "http://quassel-irc.org - Pohodlné vykecávání. Odkudkoliv." #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:30 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:310 msgid "General" msgstr "Obecné" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:38 msgid "Real Name:" msgstr "Skutečné jméno:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:45 msgid "The \"Real Name\" is shown in /whois." msgstr "\"Skutečné jméno\" je zobrazeno při volání příkazu /whois." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:54 msgid "Nicknames" msgstr "Přezdívky" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:90 #: ../src/qtui/settingspages/identitiessettingspage.cpp:420 msgid "Add Nickname" msgstr "Přidat přezdívku" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:116 msgid "Remove Nickname" msgstr "Odstranit přezdívku" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:165 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:278 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:165 msgid "Move upwards in list" msgstr "Posunout výš v seznamu" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:179 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:292 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:179 msgid "Move downwards in list" msgstr "Posunout níž v seznamu" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:227 msgid "A&way" msgstr "V&zdálen" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:233 msgid "Default Away Settings" msgstr "Výchozí nastavení Vzdálení" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:244 msgid "Nick to be used when being away" msgstr "Přezdívka která se použije pokud jste vzdáleni" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:254 msgid "Default away reason" msgstr "Výchozí důvod proč jste vzdáleni" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:261 msgid "Away Nick:" msgstr "Přezdívka při vzdálení:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:268 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:297 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:366 msgid "Away Reason:" msgstr "Důvod vzdálení:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:280 msgid "Set away when all clients have detached from the core" msgstr "Nastaví vzdálení pokud jsou všichni klienti odpojeni od jádra" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:283 msgid "Away On Detach" msgstr "Vzdálen při odpojení" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:315 msgid "Not implemented yet" msgstr "Ještě jsme to neimplementovali ;]" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:318 msgid "Away On Idle" msgstr "Nastavit vzdálen při nicnedělání" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:332 msgid "Set away after" msgstr "Nastavit vzdálen po" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:342 msgid "minutes of being idle" msgstr "minut nicnedělání" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:399 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:219 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:119 msgid "Advanced" msgstr "Pokročilé" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:407 msgid "Ident:" msgstr "Identifikace:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:414 msgid "The \"ident\" is part of your hostmask and, together with your host, uniquely identifies you within the IRC network." msgstr "\"Ident\" je částí vaší masky a spolu s názvem vašeho počítače vás unikátně označuje pro IRC síť." #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:423 msgid "Messages" msgstr "Zprávy" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:431 msgid "Part Reason:" msgstr "Důvod pro opuštění:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:444 msgid "Quit Reason:" msgstr "Důvod pro ukončení:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:454 msgid "Kick Reason:" msgstr "Důvod pro vyhození:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:488 msgid "You need an SSL Capable Client to edit your Cores SSL Key and Certificate" msgstr "Abyste byli schopni měnit nastavení SSL klíče a certifikátu musí váš klient podporovat SSL" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:517 msgid "" "Warning: you are not connected with a secured connection to the Quassel Core!\n" "Proceeding will cause an unencrypted transfer of your SSL Key and SSL Certificate!" msgstr "" "Varování: nejste připojeni k jádru zabezpečeným spojením!\n" "Pokračování povede k nešifrovanému přenosu vašeho SSL klíče a SSL certifikátu!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IdentityEditWidget #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:546 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:912 msgid "Continue" msgstr "Pokračovat" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:584 msgid "Use SSL Key" msgstr "Použít SSL Klíč" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:598 msgid "Key Type:" msgstr "Typ klíče:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:605 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:317 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:328 msgid "No Key loaded" msgstr "Nebyl načten žádný klíč" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:625 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:723 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:318 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:365 msgid "Load" msgstr "Načíst" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:637 msgid "Use SSL Certificate" msgstr "Použít SSL Certifikát" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:656 msgid "Organisation:" msgstr "Organizace:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:663 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:697 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:363 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:364 msgid "No Certificate loaded" msgstr "Nebyl načten žádný certifikát" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.ui:690 msgid "CommonName:" msgstr "Běžné jméno:" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:290 msgid "Load a Key" msgstr "Načíst klíč" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:322 msgid "RSA" msgstr "RSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:325 msgid "DSA" msgstr "DSA" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:330 #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:369 msgid "Clear" msgstr "Vyčistit" #. ts-context IdentityEditWidget #: ../src/qtui/settingspages/identityeditwidget.cpp:340 msgid "Load a Certificate" msgstr "Načíst certifikát" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:107 msgid "Setup Identity" msgstr "Nastavení identity" #. ts-context IdentityPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:112 msgid "Default Identity" msgstr "Výchozí Identita" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:15 msgid "Configure Ignore Rule" msgstr "Nastavit pravidlo ignorování" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:27 msgid "" "

Strictness:

\n" "

Dynamic:

\n" "

Messages are filtered \"on the fly\".\n" "Whenever you disable/delete the ignore rule, the messages are shown again.

\n" "

Permanent:

\n" "

Messages are filtered before they get stored in the database.

" msgstr "" "

Přísnost:

\n" "

Dynamická:

\n" "

Zprávy jsou filtrovány \"za běhu\".\n" "Pokud je pravidlo zakázáno, zprávy se znovu objeví.

\n" "

Permanentní:

\n" "

Zprávy jsou filtrovány ještě před uložením do databáze.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:35 msgid "Strictness" msgstr "Přísnost" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:41 msgid "Dynamic" msgstr "Dynamická" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:48 msgid "Permanent" msgstr "Trvalá" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:58 msgid "" "

Rule Type:

\n" "

Sender:

\n" "

The rule is matched against the sender string\n" "nick!ident@host.name

\n" "

Message:

\n" "

The rule is matched against the actual message content

" msgstr "" "

Typ pravidla:

\n" "

Odesílatel:

\n" "

Pravidlo je porovnáváno vůči odesílateli\n" "přezdívka!ident@jméno.počítače

\n" "

Zpráva:

\n" "

Pravidlo je porovnáváno vůči obsahu dané zprávy

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:66 msgid "Rule Type" msgstr "Typ pravidla" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:72 msgid "Sender" msgstr "Odesílatel" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:98 msgid "" "

Ignore rule:

\n" "

Depending on the type of the rule, the text is matched against either:

\n" "

- the message content:

\n" "

Example:\n" "
\n" "*foobar* matches any text containing the word foobar

\n" "

- the sender string (nick!ident@host.name)

\n" "

Examples:\n" "
\n" "- *@foobar.com matches any sender from host foobar.com\n" "
\n" "- stupid!.+ (RegEx) matches any sender with nickname stupid from any host

" msgstr "" "

Pravidlo ignorance:

\n" "

Podle typu pravidla je text kontrolován proti:

\n" "

- obsahu zprávy:

\n" "

Příklad:\n" "
\n" "*foobar* platí pro libovolný text obsahující foobar

\n" "

- textu odesílatele (přezdívka!ident@název.počítače)

\n" "

Příklad:\n" "
\n" "- *@foobar.com bude platit pro každý počítač z domény foobar.com\n" "
\n" "- hlupec!.+ (RegEx) platí pro každého uživatele s přezdívkou hlupec, který se může připojovat z libovolného počítače

" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:112 #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:195 msgid "Ignore Rule" msgstr "Pravidlo ignorance" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:123 msgid "" "

Use regular expressions:

\n" "

If enabled, rules follow regular expression syntax.

\n" "

Otherwise rules allow wildcard matching with the following special characters:

\n" "

*: representing \"any amount of any character\"\n" "
\n" "?: representing \"exactly one character\"

" msgstr "" "

Používat regulární výrazy:

\n" "

Při povolení je pravidlo zpracováno jako regulární výraz.

\n" "

V opačném případě pravidla povolují tyto speciální znaky:

\n" "

*: reprezentuje \"libovolné množství znaků\"\n" "
\n" "?: reprezentuje \"právě jeden znak\"

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:131 msgid "Regular expression" msgstr "Regulární výrazy" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:143 msgid "" "

Scope:

\n" "

Global:

\n" "

The rule is active for any channel on any network

\n" "

Network:

\n" "

The list below is interpreted as a list of networks for which the rule should match

\n" "

Channel:

\n" "

The list below is interpreted as a list of channels for which the rule should match

" msgstr "" "

Rozsah:

\n" "

Globální:

\n" "

Pravidlo je platné pro všechny sítě a na všech kanálech

\n" "

Síť:

\n" "

Seznam je interpretován jako seznam sítí, kde je pravidlo platné

\n" "

Kanál:

\n" "

Seznam je interpretován jako seznam kanálů, kde je pravidlo platné

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:152 msgid "Scope" msgstr "Rozsah" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:160 msgid "Global" msgstr "Globální" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:167 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:33 msgid "Network" msgstr "Síť" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IgnoreListEditDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:174 #: ../src/client/irclistmodel.cpp:59 msgid "Channel" msgstr "Kanál" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:183 msgid "" "

Scope rule:

\n" "

A scope rule is a semicolon separated list of either network or channel names.

\n" "

Example:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "would match on #foobar and on any channel starting with #quassel

" msgstr "" "

Rozsah pravidla:

\n" "

Jedná se o seznam středníkem oddělených hodnot obsahujících seznam názvů sítí nebo kanálů.

\n" "

Příklad:\n" "
\n" "#quassel*; #foobar\n" "
\n" "bude platit na #foobar a na každý kanál začínající #quassel

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:214 msgid "" "

Enable / Disable:

\n" "

Only enabled rules are filtered.\n" "
\n" "For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again.

" msgstr "" "

Povolit / Zakázat:

\n" "

Pouze povolená pravidla jsou filtrována.\n" "
\n" "Pro dynamická pravidla vypnutí opětovně zobrazí dříve filtrované zprávy.

" #. ts-context IgnoreListEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/ignorelisteditdlg.ui:220 msgid "Rule is enabled" msgstr "Povolit pravidlo" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:69 msgid "Enable / Disable:
Only enabled rules are filtered.
For dynamic rules, disabling actually shows the filtered messages again" msgstr "Povolit / Zakázat:
Pouze povolená pravidla jsou filtrována.
Pro dynamická pravidla jsou jejich vypnutím filtrované zprávy znovu zobrazeny" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:73 msgid "Ignore rule:
Depending on the type of the rule, the text is matched against either:

- the message content:
Example:
\"*foobar*\" matches any text containing the word \"foobar\"

- the sender string nick!ident@host.name
Example:
\"*@foobar.com\" matches any sender from host foobar.com
\"stupid!.+\" (RegEx) matches any sender with nickname \"stupid\" from any host
" msgstr "Pravidlo ignorance:
Podle typu pravidla text je porovnáván vůči:

- obsahu zprávy:
Příklad:
\"*foobar*\" bude platit na jakýkoliv text obsahující \"foobar\"

- odesílateli nick!ident@host.name
Příklad:
\"*@foobar.com\" platí na všechny odesílatele z domény foobar.com
\"stupid!.+\" (RegEx) bude platit na kohokoliv s přezdívkou \"stupid\" a z libovolné adresy
" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:89 msgid "By Sender" msgstr "Dle odesílatele" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:91 msgid "By Message" msgstr "Dle zprávy" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:193 msgid "Enabled" msgstr "Povoleno" #. ts-context IgnoreListModel #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistmodel.cpp:194 msgid "Type" msgstr "Typ" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.ui:56 msgid "&Edit" msgstr "&Editovat" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:34 msgid "Ignore List" msgstr "Seznam Ignorovaných" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:128 msgid "Rule already exists" msgstr "Pravidlo již existuje" #. ts-context IgnoreListSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/ignorelistsettingspage.cpp:129 msgid "" "There is already a rule\n" "\"%1\"\n" "Please choose another rule." msgstr "" "Pravidlo již existuje\n" "\"%1\"\n" "Prosím vyberte jiné pravidlo." #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:20 msgid "This enables support for the Ayatana Project's application indicator (libindicate)." msgstr "Povoluje podporu aplikačního indikátoru projektu Ayatana (libindicate)." #. ts-context IndicatorNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/indicatornotificationconfigwidget.ui:23 msgid "Show messages in application indicator" msgstr "Zobrazovat zprávy v indikátoru aplikace" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "White" msgstr "Bílá" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Black" msgstr "Černá" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark blue" msgstr "Tmavě modrá" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark green" msgstr "Tmavě zelená" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Red" msgstr "Červená" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark red" msgstr "Tmavě červená" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Dark magenta" msgstr "Tmavě fuchsová" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:73 msgid "Orange" msgstr "Orange" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Yellow" msgstr "Žlutá" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Green" msgstr "Zelená" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Dark cyan" msgstr "Tmavě modrozelená" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Cyan" msgstr "Azurová" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Blue" msgstr "Modrá" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Magenta" msgstr "Purpurová" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Dark gray" msgstr "Tmavě šedá" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:74 msgid "Light gray" msgstr "Světle šedá" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:84 #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:85 msgid "Clear Color" msgstr "Smazat barvu" #. ts-context InputWidget #: ../src/qtui/inputwidget.cpp:132 msgid "Focus Input Line" msgstr "Přepnout na vstupní řádku" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context InputWidgetSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ItemViewSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:22 #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:22 #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:22 msgid "Custom font:" msgstr "Vlastní font:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Enable spell check" msgstr "Povolit kontrolu pravopisu" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:63 msgid "Enable per chat history" msgstr "Povolit historii za rozhovor" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:79 msgid "Show nick selector" msgstr "Zobrazit výběr přezdívek" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:95 msgid "Show style buttons" msgstr "Zobrazovat tlačítka stylu" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:111 msgid "Enables (limited) Emacs key bindings in the input field." msgstr "Povolí (omezené) klávesové zkratky Emacs ve vstupním poli" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:114 msgid "Emacs key bindings" msgstr "Klávesové zkratky Emacs" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:127 msgid "Multi-Line Editing" msgstr "Víceřádková editace" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:144 msgid "Show at most" msgstr "Ukázat nejvíce" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:170 msgid "lines" msgstr "řádků" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:192 msgid "Enable scrollbars" msgstr "Povolit rolovací proužek" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:211 msgid "Tab Completion" msgstr "Doplňování tabulátorem" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:219 msgid "Completion suffix:" msgstr "Zakončení doplňování:" #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.ui:235 msgid ": " msgstr ": " #. ts-context InputWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/inputwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Input Widget" msgstr "Vstupní řádka" #. ts-context IrcConnectionWizard #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:51 msgid "Save && Connect" msgstr "Uložit && Připojit" #. ts-context IrcListModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:60 msgid "Users" msgstr "Uživatelé" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcListModel #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context MainWin #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/irclistmodel.cpp:61 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:671 #: ../src/client/networkmodel.cpp:847 msgid "Topic" msgstr "Téma" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:557 msgid "%1 has changed topic for %2 to: \"%3\"" msgstr "%1 změnil téma pro %2 na: \"%3\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:607 msgid "Received RPL_ISUPPORT (005) without parameters!" msgstr "Obdrženo RPL_ISUPPORT (005) bez parametrů!" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:615 msgid "Received non RFC compliant RPL_ISUPPORT: this can lead to unexpected behavior!" msgstr "Obdržena RFC nekompatibilní RPL_ISUPPORT: což může vést k neočekávanému chování!" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcServerHandler #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. Plain Message #. ---------- #. Notice Message #. ---------- #. Server Message #. ---------- #. Info Message #. ---------- #. Error Message #. ---------- #. Topic Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:632 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:639 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:646 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:653 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:575 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:578 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:618 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:621 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:624 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:631 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:732 msgid "%1" msgstr "%1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:688 msgid "[Whois] %1 is away: \"%2\"" msgstr "[Whois] %1 je pryč: \"%2\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:694 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:699 msgid "%1 is away: \"%2\"" msgstr "%1 je fuč: \"%2\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:743 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:757 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:791 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:807 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:868 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:900 msgid "[Whois] %1" msgstr "[Whois] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:772 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:774 msgid "[Whois] %1 is %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 je %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:789 msgid "%1 is online via %2 (%3)" msgstr "%1 je online skrze %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:793 #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1071 msgid "[Whowas] %1" msgstr "[Whowas] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:819 msgid "[Whowas] %1 was %2 (%3)" msgstr "[Whowas] %1 byl %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:833 msgid "[Who] End of /WHO list for %1" msgstr "[Who] Konec /WHO seznamu pro %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:853 msgid "[Whois] %1 is logged in since %2" msgstr "[Whois] %1 je přihlášen od %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:855 msgid "[Whois] %1 is idling for %2 (%3)" msgstr "[Whois] %1 je nečinný po %2 (%3)" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:858 msgid "[Whois] idle message: %1" msgstr "[Whois] důvod nečinnosti: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:890 msgid "[Whois] %1 is a user on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je uživatelem kanálů: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:892 msgid "[Whois] %1 has voice on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je mluvka na kanálech: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:894 msgid "[Whois] %1 is an operator on channels: %2" msgstr "[Whois] %1 je dozorce na kanálech: %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:922 msgid "Channel %1 has %2 users. Topic is: %3" msgstr "Kanál %1 má %2 uživatelů. Tématem je: %3" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:931 msgid "End of channel list" msgstr "Konec seznamu s kanály" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:949 msgid "Homepage for %1 is %2" msgstr "Domovská stránka pro %1 je %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:967 msgid "Channel %1 created on %2" msgstr "Kanál %1 byl vytvořen %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:981 msgid "No topic is set for %1." msgstr "Pro %1 není nastaveno žádné téma." #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:996 msgid "Topic for %1 is \"%2\"" msgstr "Téma pro %1 je \"%2\"" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1007 msgid "Topic set by %1 on %2" msgstr "Téma nastavil %1 v %2" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1030 msgid "[Who] %1" msgstr "[Who] %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1089 msgid "Nick %1 contains illegal characters" msgstr "Přezdívka %1 obsahuje neplatné znaky" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1100 msgid "Nick already in use: %1" msgstr "Přezdívka se již používá: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1117 msgid "Nick/channel is temporarily unavailable: %1" msgstr "Přezdívka/kanál je dočasně nedostupná: %1" #. ts-context IrcServerHandler #: ../src/core/ircserverhandler.cpp:1210 msgid "No free and valid nicks in nicklist found. use: /nick to continue" msgstr "Nebyla nalezena žádná volná a platná přezdívka ze seznamu přezdívek. Pro pokračování použijte: /nick " #. ts-context IrcUserItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:801 msgid " is away" msgstr " je fuč" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:816 #: ../src/client/networkmodel.cpp:442 msgid "idling since %1" msgstr "nic nedělá od %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:819 #: ../src/client/networkmodel.cpp:445 msgid "login time: %1" msgstr "čas přihlášení: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context IrcUserItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:822 #: ../src/client/networkmodel.cpp:448 msgid "server: %1" msgstr "server: %1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:50 msgid "Show icons" msgstr "Zobrazit ikonky" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:66 msgid "Chat List" msgstr "Seznam pokeců" # WORD TRANSLATION :D #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:72 msgid "Display topic in tooltip" msgstr "Zobrazit téma ve sponce (tooltip :))" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:85 msgid "Mouse wheel changes selected chat" msgstr "Kolečko myši mění vybraný pokec" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:101 msgid "Use Custom Colors" msgstr "Použít vlastní barvy" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:118 msgid "Standard:" msgstr "Standardní:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:142 msgid "Inactive:" msgstr "Neaktivní:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:166 msgid "Unread messages:" msgstr "Nepřečtené zprávy:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:190 msgid "Highlight:" msgstr "Zvýraznění:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:214 msgid "Other activity:" msgstr "Jiné činnosti:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:272 msgid "1" msgstr "1" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:286 msgid "Custom Nick List Colors" msgstr "Vlastní barvy v seznamu přezdívek" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:301 msgid "Online:" msgstr "Přítomen:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.ui:338 msgid "Away:" msgstr "Pryč:" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:28 msgid "Chat & Nick Lists" msgstr "Pokec & Seznam přezdívek" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:36 msgid "Inactive" msgstr "Neaktivní" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:37 msgid "Normal" msgstr "Normální" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:38 msgid "Unread messages" msgstr "Nepřečtené zprávy" #. ts-context ItemViewSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/itemviewsettingspage.cpp:40 msgid "Other activity" msgstr "Jiné činnosti" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context KNotificationBackend #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SystrayNotificationBackend #: ../src/qtui/knotificationbackend.cpp:115 #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:125 msgid "%n pending highlights" msgid_plural "%n pending highlights" msgstr[0] "%n zbývající zvýraznění" msgstr[1] "%n zbývající zvýraznění" msgstr[2] "%n zbývajících zvýraznění" #. ts-context KeySequenceButton #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:77 msgid "The key you just pressed is not supported by Qt." msgstr "Právě stisknutá klávesa není podporována v Qt." #. ts-context KeySequenceButton #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:78 msgid "Unsupported Key" msgstr "Nepodporovaná klávesa" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:169 msgid "" "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n" "Example for Ctrl+a: hold the Ctrl key and press a." msgstr "" "Klikněte na tlačítko a poté zadejte zkratku, kterou byste rádi používali.\n" "Například pro Ctrl+a držte klávesu Ctrl a stiskněte a." #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:259 msgctxt "Meta key" msgid "Meta" msgstr "Meta" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:260 msgctxt "Ctrl key" msgid "Ctrl" msgstr "Ctrl" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:261 msgctxt "Alt key" msgid "Alt" msgstr "Alt" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:262 msgctxt "Shift key" msgid "Shift" msgstr "Shift" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:265 msgctxt "What the user inputs now will be taken as the new shortcut" msgid "Input" msgstr "Vstup" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:272 msgctxt "No shortcut defined" msgid "None" msgstr "Žádná" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:355 #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:361 msgid "Shortcut Conflict" msgstr "Konflikt zkratek" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:356 msgid "" "The \"%1\" shortcut is already in use, and cannot be configured.\n" "Please choose another one." msgstr "" "Zkratka \"%1\" je již používána a tedy nemůže být nastavena.\n" "Prosím zvolte jinou." #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:362 msgid "The \"%1\" shortcut is ambiguous with the shortcut for the following action:" msgstr "Zkratka \"%1\" má nejednoznačný význam spolu se zkratkou pro následujíc činnost:" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:364 msgid "Do you want to reassign this shortcut to the selected action?" msgstr "Přejete si přeřadit tuto zkratku k vybrané činnosti?" #. ts-context KeySequenceWidget #: ../src/qtui/settingspages/keysequencewidget.cpp:367 msgid "Reassign" msgstr "Přeřadit" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:312 msgid "&Connect to Core..." msgstr "Přip&ojit k jádru..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:314 msgid "&Disconnect from Core" msgstr "O&dpojit od jádra" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:316 msgid "Core &Info..." msgstr "&Informace jádra..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:318 msgid "Configure &Networks..." msgstr "Nastavit &sítě..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:321 msgid "&Quit" msgstr "&Ukončit" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:325 msgid "&Configure Chat Lists..." msgstr "&Nastavit seznam pokeců..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:328 msgid "&Lock Layout" msgstr "U&zamknout rozvržení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:332 msgid "Show &Search Bar" msgstr "Zobrazit vy&hledávání" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:334 msgid "Show Away Log" msgstr "Zobrazit Log pro Pryč" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:336 msgid "Show &Menubar" msgstr "Zobrazit Hlavní &nabídku" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:339 msgid "Show Status &Bar" msgstr "Zo&brazit stavový řádek" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:343 msgid "Configure &Shortcuts..." msgstr "Nastavit zk&ratky..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:345 msgid "&Configure Quassel..." msgstr "&Nastavit Quassel..." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:349 msgid "&About Quassel" msgstr "O progr&amu Quassel" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:351 msgid "About &Qt" msgstr "O &Qt" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:353 msgid "Debug &NetworkModel" msgstr "Ladění Sít&ového-Modelu" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:355 msgid "Debug &BufferViewOverlay" msgstr "Ladění vrstvy P&ohledu na záložky" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:357 msgid "Debug &MessageModel" msgstr "Ladění &Modelu-Zpráv" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:359 msgid "Debug &HotList" msgstr "Ladění &Seznamů rozhovorů" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:361 msgid "Debug &Log" msgstr "Ladící &Log" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:363 msgid "Reload Stylesheet" msgstr "Pře-načíst styl" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:367 msgid "Navigation" msgstr "Navigace" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:369 msgid "Jump to hot chat" msgstr "Přejít na další aktivní záložku" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:381 msgid "Set Quick Access #0" msgstr "Nastavit rychlý přístup #0" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:383 msgid "Set Quick Access #1" msgstr "Nastavit rychlý přístup #1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:385 msgid "Set Quick Access #2" msgstr "Nastavit rychlý přístup #2" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:387 msgid "Set Quick Access #3" msgstr "Nastavit rychlý přístup #3" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:389 msgid "Set Quick Access #4" msgstr "Nastavit rychlý přístup #4" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:391 msgid "Set Quick Access #5" msgstr "Nastavit rychlý přístup 5" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:393 msgid "Set Quick Access #6" msgstr "Nastavit rychlý přístup #6" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:395 msgid "Set Quick Access #7" msgstr "Nastavit rychlý přístup #7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:397 msgid "Set Quick Access #8" msgstr "Nastavit rychlý přístup #8" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:399 msgid "Set Quick Access #9" msgstr "Nastavit rychlý přístup #9" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:402 msgid "Quick Access #0" msgstr "Rychlý přístup #0" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:404 msgid "Quick Access #1" msgstr "Rychlý přístup #1" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:406 msgid "Quick Access #2" msgstr "Rychlý přístup #2" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:408 msgid "Quick Access #3" msgstr "Rychlý přístup #3" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:410 msgid "Quick Access #4" msgstr "Rychlý přístup #4" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:412 msgid "Quick Access #5" msgstr "Rychlý přístup #5" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:414 msgid "Quick Access #6" msgstr "Rychlý přístup #6" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:416 msgid "Quick Access #7" msgstr "Rychlý přístup #7" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:418 msgid "Quick Access #8" msgstr "Rychlý přístup #8" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:420 msgid "Quick Access #9" msgstr "Rychlý přístup #9" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:427 msgid "&File" msgstr "S&oubor" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:440 msgid "&Networks" msgstr "&Sítě" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:446 msgid "&View" msgstr "&Záložky" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:447 msgid "&Chat Lists" msgstr "&Seznam pokeců" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:449 msgid "&Toolbars" msgstr "Liš&ty" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:463 msgid "&Settings" msgstr "Na&stavení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:472 msgid "&Help" msgstr "&Nápověda" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:480 msgid "Debug" msgstr "Debug" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:613 msgid "Nicks" msgstr "Přezdívky" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:622 msgid "Show Nick List" msgstr "Zobrazit seznam přezdívek" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:645 msgid "Show Chat Monitor" msgstr "Zobrazí monitor pokecu" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:649 msgid "Inputline" msgstr "Vstupní řádka" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:658 msgid "Show Input Line" msgstr "Zobrazit řádku se vstupem" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:683 msgid "Show Topic Line" msgstr "Zobrazit řádek s tématem" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:756 msgid "Main Toolbar" msgstr "Hlavní nástrojová lišta" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:795 msgid "Connected to core." msgstr "Připojen k jádru." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:869 msgid "Not connected to core." msgstr "Nepřipojen k jádru." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:883 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:891 msgid "Unencrypted Connection" msgstr "Nešifrované spojení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:883 msgid "Your client does not support SSL encryption" msgstr "Váš klient nepodporuje šifrování skrze SSL" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:885 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:893 msgid "Sensitive data, like passwords, will be transmitted unencrypted to your Quassel core." msgstr "Citlivá data, například hesla, budou přenášena k jádru Quasselu bez použití šifrování." #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:891 msgid "Your core does not support SSL encryption" msgstr "Vaše jádro nepodporuje šifrování skrze SSL" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:908 #: ../src/qtui/mainwin.cpp:928 msgid "Untrusted Security Certificate" msgstr "Nedůvěryhodný bezpečnostní certifikát" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:909 msgid "The SSL certificate provided by the core at %1 is untrusted for the following reasons:" msgstr "SSL certifikát poskytnutý jádrem %1 je nedůvěryhodný z následujících důvodů:" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:913 msgid "Show Certificate" msgstr "Zobrazit certifikát" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:929 msgid "Would you like to accept this certificate forever without being prompted?" msgstr "Chcete tento certifikát přijmout na trvalo a vyhnout se opětovnému schvalování?" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:931 msgid "Current Session Only" msgstr "Pouze současné sezení" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:932 msgid "Forever" msgstr "Navždy" #. ts-context MainWin #: ../src/qtui/mainwin.cpp:941 msgid "Core Connection Error" msgstr "Chyba spojení s jádrem" #. ts-context MessageModel #: ../src/client/messagemodel.cpp:375 msgid "Requesting %1 messages from backlog for buffer %2:%3" msgstr "Požaduji %1 zpráv z historie pro záložku %2:%3" #. ts-context MsgProcessorStatusWidget #: ../src/qtui/ui/msgprocessorstatuswidget.ui:34 msgid "Receiving Backlog" msgstr "Získávám historii" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:661 msgid "Do you really want to paste %n lines?" msgid_plural "Do you really want to paste %n lines?" msgstr[0] "Opravdu chcete vložit %n řádek?" msgstr[1] "Opravdu chcete vložit %n řádky?" msgstr[2] "Opravdu chcete vložit %n řádků?" #. ts-context MultiLineEdit #: ../src/uisupport/multilineedit.cpp:670 msgid "Paste Protection" msgstr "Ochrana proti náhodnému vložení" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:14 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:705 msgid "Add Network" msgstr "Přidat síť" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:22 msgid "Use preset:" msgstr "Použít přednastavené:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:57 msgid "Manually specify network settings" msgstr "Ručně zvolit nastavení sítě" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:67 msgid "Manual Settings" msgstr "Ruční nastavení" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:75 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:28 msgid "Network name:" msgstr "Název sítě:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkAddDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:85 #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:38 msgid "Server address:" msgstr "Adresa serveru:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:115 msgid "Server password:" msgstr "Heslo serveru:" #. ts-context NetworkAddDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkadddlg.ui:131 msgid "Use secure connection" msgstr "Použít zabezpečené spojení" #. ts-context NetworkEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/networkeditdlg.ui:21 msgid "Please enter a network name:" msgstr "Prosím zadejte název sítě:" #. ts-context NetworkItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:195 msgid "Server: %1" msgstr "Server: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #: ../src/client/networkmodel.cpp:196 #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:106 msgid "Users: %1" msgstr "Uživatelé: %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworkItem #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context TopicWidget #: ../src/client/networkmodel.cpp:199 #: ../src/qtui/topicwidget.cpp:107 msgid "Lag: %1 msecs" msgstr "Zpoždění: %1 msecs" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:847 msgid "Chat" msgstr "Pokec" #. ts-context NetworkModel #: ../src/client/networkmodel.cpp:847 msgid "Nick Count" msgstr "Počet přezdívek" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:154 msgid "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgid_plural "Do you want to delete the following buffer(s) permanently?" msgstr[0] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?" msgstr[1] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?" msgstr[2] "Opravdu chcete trvale smazat následující záložku(y)?" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:167 msgid "...and %1 more

" msgstr "...a %1 více

" #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:168 msgid "Note: This will delete all related data, including all backlog data, from the core's database and cannot be undone." msgstr "Poznámka: Tento krok smaže všechna relevantní data, včetně historie, z databáze jádra a nelze jej zvrátit." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:170 msgid "
Active channel buffers cannot be deleted, please part the channel first." msgstr "
Aktivní záložky s kanály nelze smazat, nejprve musíte daný kanál opustit." #. ts-context NetworkModelController #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:172 msgid "Remove buffers permanently?" msgstr "Odstranit trvale záložky?" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:484 msgid "Join Channel" msgstr "Vstoupit do kanálu" #. ts-context NetworkModelController::JoinDlg #: ../src/uisupport/networkmodelcontroller.cpp:489 msgid "Channel:" msgstr "Kanál:" #. ts-context NetworkPage #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:148 msgid "Setup Network Connection" msgstr "Nastavit připojení k síti" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:124 msgid "Network Details" msgstr "Detaily sítě" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:132 msgid "Identity:" msgstr "Identita:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:190 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:63 msgid "Servers" msgstr "Servery" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:193 msgid "Manage servers for this network" msgstr "Spravovat servery pro tuto síť" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context NetworksSettingsPage #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:217 #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:99 msgid "&Edit..." msgstr "&Editovat..." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:337 msgid "Commands" msgstr "Příkazy" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:340 msgid "Configure automatic identification or misc. commands to be executed after connecting to a server" msgstr "Natavit automatickou identifikaci, nebo různé příkazy ke spuštění, po připojení k serveru" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:346 msgid "Commands to execute on connect:" msgstr "Příkazy, které se spustí při připojení:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:362 msgid "" "Specify a list of IRC commands to be executed upon connect.\n" "Note that Quassel IRC automatically rejoins channels, so /join will rarely be needed here!" msgstr "" "Seznam IRC příkazů, které se spustí při připojení.\n" "Quassel se automaticky připojuje ke kanálům, tedy /join zde s vysokou pravděpodobností nebude třeba!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:383 msgid "Automatically reconnect to the IRC network after connection failures" msgstr "Automaticky připojit k IRC síti při síťových výpadcích" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:386 msgid "Automatic Reconnect" msgstr "Automaticky znovu připojit" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:397 msgid "Wait" msgstr "Čekání" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:404 msgid " s" msgstr " s" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:420 msgid "between retries" msgstr "mezi pokusy" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:444 msgid "Number of retries:" msgstr "Počet pokusů:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:489 msgid "Rejoin all channels after reconnect" msgstr "Znovu vstoupit do všech kanálů při opakovaném spojení" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:516 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:525 msgid "Auto Identify" msgstr "Automaticky identifikovat" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:540 msgid "NickServ" msgstr "NickServ" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:557 msgid "Service:" msgstr "Služba:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:580 msgid "Use SASL Authentication" msgstr "Použít autentizaci SASL" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:625 msgid "Account:" msgstr "Účet:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:649 msgid "Encodings" msgstr "Kódování" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:652 msgid "Configure advanced settings such as message encodings and automatic reconnect" msgstr "Nastavení pokročilých možností, jako kódování a automatické opakování připojení" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:661 msgid "Control encodings for in- and outgoing messages" msgstr "Nastavení kódování pro příchozí a odchozí zprávy" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:664 msgid "Use Custom Encodings" msgstr "Používat různá kódování" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:675 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:695 msgid "" "Specify which encoding your messages will be sent in.\n" "UTF-8 should be a sane choice for most networks." msgstr "" "Specifikuje v jakém kódování budete odesílat zprávy.\n" "UTF-8 je dosti inteligentní volba pro většinu sítí." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:679 msgid "Send messages in:" msgstr "Odesílat zprávy v:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:706 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:726 msgid "" "Incoming messages encoded in Utf8 will always be treated as such.\n" "This setting defines the encoding for messages that are not Utf8." msgstr "" "Příchozí zprávy kódované v UTF8 budou vždy rozpoznány.\n" "Toto nastavení definuje kódování pro zprávy které nejsou v UTF8." #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:710 msgid "Receive fallback:" msgstr "Záložní kódování:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:737 #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:751 msgid "" "This specifies how control messages, nicks and servernames are encoded.\n" "Unless you *really* know what you do, leave this as ISO-8859-1!" msgstr "" "Tato volba specifikuje v jakém kódování jsou přezdívky, kontrolní zprávy a názvy serverů.\n" "Pokud FAKTICKY nevíte co děláte radši ponechte nastaveno na ISO-8859-1!" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.ui:741 msgid "Server encoding:" msgstr "Kódování serveru:" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:37 msgid "Networks" msgstr "Sítě" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:168 msgid "
 • All networks need at least one server defined
 • " msgstr "
 • Každá síť potřebuje definovaný alespoň jeden server
 • " #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:170 msgid "Invalid Network Settings" msgstr "Špatné nastavení sítě" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:542 msgid "Delete Network?" msgstr "Smazat síť?" #. ts-context NetworksSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/networkssettingspage.cpp:543 msgid "Do you really want to delete the network \"%1\" and all related settings, including the backlog?" msgstr "Opravdu chcete smazat síť \"%1\" a veškeré její nastavení, včetně historie?" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:13 msgid "Edit Nickname" msgstr "Upravit přezdívku" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:19 msgid "Please enter a valid nickname:" msgstr "Prosím vložte validní přezdívku:" #. ts-context NickEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/nickeditdlg.ui:32 msgid "A valid nickname may contain letters from the English alphabet, digits, and the special characters {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ and -." msgstr "Validní přezdívka může obsahovat písmenka anglické abecedy, čísla, a speciální znaky {, }, [, ], \\, |, `, ^, _ a -." #. ts-context NotificationsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/notificationssettingspage.cpp:28 msgid "Notifications" msgstr "Oznámení" #. ts-context PhononNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/phononnotificationbackend.cpp:143 msgid "Select Audio File" msgstr "Vyberte zvukový soubor" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:20 msgid "Play a sound" msgstr "Přehrát zvuk" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:46 msgid "Prelisten to the selected sound" msgstr "Přehrát vybraný zvuk" #. ts-context PhononNotificationConfigWidget #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:59 #: ../src/qtui/ui/phononnotificationconfigwidget.ui:69 msgid "Select the sound file to play" msgstr "Vyberte zvukový soubor pro přehrání" #. ts-context PostgreSqlStorage #: ../src/core/postgresqlstorage.cpp:62 msgid "PostgreSQL Turbo Bomber HD!" msgstr "PostgreSQL Proste labůžo!" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:82 msgid "Requesting a total of up to %1 backlog messages for %2 buffers" msgstr "Požaduji %1 zpráv historie pro %2 záložky" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:106 msgid "Requesting up to %1 of all unread backlog messages (plus additional %2)" msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie (a navíc ještě %2)" #. ts-context QObject #: ../src/client/backlogrequester.cpp:123 msgid "Requesting a total of up to %1 unread backlog messages for %2 buffers" msgstr "Požaduji celkem %1 nepřečtených zpráv historie pro %2 záložek" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:56 msgid "Welcome to Quassel IRC" msgstr "Vítejte v IRC klientu Quassel" #. ts-context QObject #: ../src/qtui/ircconnectionwizard.cpp:58 msgid "This wizard will help you to set up your default identity and your IRC network connection.
  This only covers basic settings. You can cancel this wizard any time and use the settings dialog for more detailed changes." msgstr "Tento průvodce vám pomůže nastavit výchozí identitu a spojení k IRC síti.
  Zaměřuje se pouze na základní nastavení. Můžete ho kdykoliv přerušit a použít nastavení v aplikaci pro podrobnější nastavení/změny." #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:121 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:166 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:314 msgid "Invalid block declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace bloku: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:140 msgid "Invalid palette role assignment: %1" msgstr "Neplatné přiřazení role palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:156 msgid "Unknown palette role name: %1" msgstr "Neznámý název role palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:192 msgid "Invalid subelement name in %1" msgstr "Neplatný název pod-elementu v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:234 msgid "Invalid message type in %1" msgstr "Neplatný typ zprávy v %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:243 msgid "Invalid condition %1" msgstr "Neplatný stav: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:255 msgid "Invalid message label: %1" msgstr "Neplatný popisek zprávy: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:266 msgid "Invalid senderhash specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace hash odesílatele: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:270 msgid "Senderhash can be at most \"0x0f\"!" msgstr "Hash odesílatele může být maximálně \"0x0f\"!" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:285 msgid "Invalid format name: %1" msgstr "Neplatný název formátu: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:292 msgid "Illegal IRC color specification (must be between 00 and 0f): %1" msgstr "Neplatná specifikace IRC barvy (musí být mezi 00 a 0f): %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:300 msgid "Unhandled condition: %1" msgstr "Neobsloužený stav: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:329 msgid "Invalid proplist %1" msgstr "Neplatný seznam vlastností: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:348 msgid "Invalid chatlist item type %1" msgstr "Neplatný typ položky seznamu rozhovorů: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:364 msgid "Invalid chatlist state %1" msgstr "Neplatný stav seznamu pokeců %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:390 msgid "Invalid property declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace vlastnosti: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:414 msgid "Invalid font property: %1" msgstr "Neplatná vlastnost písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:420 msgid "Unknown ChatLine property: %1" msgstr "Neznámá vlastnost ChatLine: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:442 msgid "Invalid palette color role specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace role barevné palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:449 msgid "Unknown palette color role: %1" msgstr "Neznámá role barevné palety: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:456 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:478 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:499 msgid "Invalid gradient declaration: %1" msgstr "Neplatná deklarace gradientu: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:465 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:486 #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:509 msgid "Invalid gradient stops list: %1" msgstr "Neplatný seznam zastavení gradientu: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:605 msgid "Invalid font specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:644 msgid "Invalid font style specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace stylu písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:657 msgid "Invalid font weight specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace proporcí písma: %1" #. ts-context QssParser #: ../src/uisupport/qssparser.cpp:667 msgid "Invalid font size specification: %1" msgstr "Neplatná specifikace velikosti písma: %1" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:145 msgid "year" msgstr "rok" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:146 msgid "day" msgstr "den" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:147 msgid "h" msgstr "h" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:148 msgid "min" msgstr "min" #. ts-context Quassel::secondsToString() #: ../src/common/util.cpp:149 msgid "sec" msgstr "sec" #. ts-context QueryBufferItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:424 msgid "Query with %1" msgstr "Pokec s %1" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:13 msgid "Sync With Core" msgstr "Synchronizovat s Jádrem" #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:21 msgid "Syncing data with core, please wait..." msgstr "Synchronizuji data s Jádrem, prosím o strpení..." #. ts-context SaveIdentitiesDlg #: ../src/qtui/settingspages/saveidentitiesdlg.ui:81 msgid "Abort" msgstr "Zrušit" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:30 msgid "Server Info" msgstr "Informace o serveru" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:94 msgid "Use SSL" msgstr "Použít SSL" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:140 msgid "SSL Version:" msgstr "Verze SSL:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:147 msgid "Do not change unless you're going to connect to a server not supporting SSLv3!" msgstr "Tuto hodnotu měňte pouze za předpokladu, že se připojujete k serveru nepodporujícímu SSLv3!" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:151 msgid "SSLv3 (default)" msgstr "SSLv3 (výchozí)" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:156 msgid "SSLv2" msgstr "SSLv2" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:161 msgid "TLSv1" msgstr "TLSv1" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:213 msgid "Proxy Host:" msgstr "Počítač:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:251 msgid "Proxy Username:" msgstr "Proxy - Uživatelské jméno:" #. ts-context ServerEditDlg #: ../src/qtui/settingspages/servereditdlg.ui:261 msgid "Proxy Password:" msgstr "Proxy - Heslo:" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:14 #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:14 msgid "Configure Quassel" msgstr "Nastavit Quassel" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:35 #: ../src/qtui/ui/settingsdlg.ui:50 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:99 #: ../src/qtui/ui/settingspagedlg.ui:30 msgid "Settings" msgstr "Nastavení" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:109 msgid "Save changes" msgstr "Uložit změny" #. ts-context SettingsDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:110 msgid "There are unsaved changes on the current configuration page. Would you like to apply your changes now?" msgstr "Na této konfigurační stránce jsou neuložené změny. Přejete si je uložit?" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:122 #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:126 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:36 msgid "Configure %1" msgstr "Nastavit %1" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Reload Settings" msgstr "Znovu načíst nastavení" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:193 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:104 msgid "Do you like to reload the settings, undoing your changes on this page?" msgstr "Opravdu chcete znovu načíst nastavení, odstraní všechny změny na této stránce?" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Restore Defaults" msgstr "Obnovit výchozí" #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsDlg #. #-#-#-#-# quassel.po #-#-#-#-# #. ts-context SettingsPageDlg #: ../src/qtui/settingsdlg.cpp:202 #: ../src/qtui/settingspagedlg.cpp:113 msgid "Do you like to restore the default values for this page?" msgstr "Opravdu chcete obnovit výchozí nastavení pro tuto stránku?" #. ts-context ShortcutsModel #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:110 msgid "Action" msgstr "Činnost" #. ts-context ShortcutsModel #: ../src/qtui/settingspages/shortcutsmodel.cpp:112 msgid "Shortcut" msgstr "Zkratka" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:22 msgid "Search:" msgstr "Hledat:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:62 msgid "Shortcut for Selected Action" msgstr "Zkratka pro vybranou činnost" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:68 msgid "Default:" msgstr "Výchozí:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.ui:82 msgid "Custom:" msgstr "Vlastní:" #. ts-context ShortcutsSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/shortcutssettingspage.cpp:60 msgid "Shortcuts" msgstr "Zkratky" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:880 msgid "Peer tried to send package larger than max package size!" msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček větší než je maximální povolená velikost!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:885 msgid "Peer tried to send 0 byte package!" msgstr "Peer se pokusil odeslat balíček s nulovou velikostí!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:902 msgid "Peer sent corrupted compressed data!" msgstr "Peer odeslal porušená komprimovaná data!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:917 msgid "Peer sent corrupt data: unable to load QVariant!" msgstr "Peer odeslal porušená data: nezdařilo se načítaní QVariant!" #. ts-context SignalProxy #: ../src/common/signalproxy.cpp:1050 msgid "Disconnecting" msgstr "Odpojuji" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:35 msgid "The name of the IRC network you are configuring" msgstr "Název IRC sítě kterou nastavujete" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:81 msgid "A list of IRC servers belonging to this network" msgstr "Seznam IRC serverů patřících do zvolené sítě" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:96 msgid "Edit this server entry" msgstr "Upravit nastavení zvoleného serveru" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:116 msgid "Add another IRC server" msgstr "Přidá další IRC server" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:136 msgid "Remove this server entry from the list" msgstr "Smaže vybraný server ze seznamu" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:226 msgid "Join Channels Automatically" msgstr "Automaticky vstoupit do" #. ts-context SimpleNetworkEditor #: ../src/qtui/ui/simplenetworkeditor.ui:250 msgid "A list of IRC channels you will join automatically after connecting to the network" msgstr "Seznam IRC kanálů ke kterým se automaticky připojíte po připojení do dané sítě" #. ts-context SqliteStorage #: ../src/core/sqlitestorage.cpp:52 msgid "SQLite is a file-based database engine that does not require any setup. It is suitable for small and medium-sized databases that do not require access via network. Use SQLite if your Quassel Core should store its data on the same machine it is running on, and if you only expect a few users to use your core." msgstr "SQLite je souborově založený databázový server, který nevyžaduje nastavování. Je vhodný pro malé a střední databáze, které nepotřebují být přístupné přes síť. Použijte jej pokud vaše Quassel jádro ukládá data na stejném stroji na kterém běží a pokud očekáváte pouze pár připojujících se uživatelů k tomuto jádru." #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:14 msgid "Security Information" msgstr "Bezpečnostní informace" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:22 msgid "Hostname:" msgstr "Název počítače" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:39 msgid "IP address:" msgstr "IP adresa:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:56 msgid "Encryption:" msgstr "Šifra:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:73 msgid "Protocol:" msgstr "Protokol:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:90 msgid "Certificate chain:" msgstr "Certifikační řetězec:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:120 msgid "Subject" msgstr "Objekt" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:126 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:248 msgid "Common name:" msgstr "Jméno:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:143 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:265 msgid "Organization:" msgstr "Organizace:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:160 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:282 msgid "Organizational unit:" msgstr "Organizační jednotka:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:177 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:299 msgid "Country:" msgstr "Země:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:194 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:316 msgid "State or province:" msgstr "Stát či provincie:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:231 #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:353 msgid "Locality:" msgstr "Lokalita:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:242 msgid "Issuer" msgstr "Vydavatel" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:367 msgid "Validity period:" msgstr "Doba platnosti:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:384 msgid "MD5 digest:" msgstr "MD5 přehled:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:401 msgid "SHA1 digest:" msgstr "SHA1 přehled:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/ui/sslinfodlg.ui:431 msgid "Trusted:" msgstr "Důvěryhodný:" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:69 msgid "Yes" msgstr "Ano" #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:71 msgid "No, for the following reasons:
   " msgstr "Ne, z následujících důvodů:
    " #. ts-context SslInfoDlg #: ../src/qtui/sslinfodlg.cpp:78 msgid "%1 to %2" msgstr "%1 k %2" #. ts-context StatusBufferItem #: ../src/client/networkmodel.h:144 msgid "Status Buffer" msgstr "Záložka stavu" #. ts-context SystemTray #: ../src/qtui/systemtray.cpp:61 #: ../src/qtui/systemtray.cpp:92 msgid "&Minimize" msgstr "&Minimalizovat" #. ts-context SystemTray #: ../src/qtui/systemtray.cpp:94 msgid "&Restore" msgstr "&Obnovit" #. ts-context SystrayNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/systraynotificationbackend.cpp:135 msgid "Show a message in a popup" msgstr "Zobrazit zprávu ve vyskakovacím okně" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:68 msgid "Activate dock entry, timeout:" msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:" #. ts-context TaskbarNotificationBackend::ConfigWidget #: ../src/qtui/taskbarnotificationbackend.cpp:70 msgid "Mark taskbar entry, timeout:" msgstr "Zpoždění zobrazení v panelu:" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:31 msgid "Connect to IRC" msgstr "Připojí k IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:32 msgid "Disconnect from IRC" msgstr "Odpojí od IRC" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:34 msgid "Leave currently selected channel" msgstr "Opustí zvýrazněný kanál" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:35 msgid "Join a channel" msgstr "Vstoupí na kanál" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Query" msgstr "Vykecávat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:37 msgid "Start a private conversation" msgstr "Zahájí soukromou konverzaci" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:38 msgid "Request user information" msgstr "Vyžádá uživatelské informace" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Op" msgstr "Op" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:40 msgid "Give operator privileges to user" msgstr "Přidá práva dozorce uživateli" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Deop" msgstr "Deop" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:41 msgid "Take operator privileges from user" msgstr "Odebere práva dozorce uživateli" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Voice" msgstr "Rozkecat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:42 msgid "Give voice to user" msgstr "Nastaví stav mluvky na uživatele" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Devoice" msgstr "Umlčet" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:43 msgid "Take voice from user" msgstr "Odebere stav mluvky od uživatele" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Kick" msgstr "Vykopnout" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:44 msgid "Remove user from channel" msgstr "Odstraní uživatele z kanálu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban" msgstr "Zablokovat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:45 msgid "Ban user from channel" msgstr "Zabrání uživateli v přístupu ke kanálu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Kick/Ban" msgstr "Vyhodit/Zablokovat" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:46 msgid "Remove and ban user from channel" msgstr "Odstraní uživatele a zablokuje opětovný přístup uživateli na kanál" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:51 msgid "Connect to all" msgstr "Připojit ke všemu" #. ts-context ToolBarActionProvider #: ../src/uisupport/toolbaractionprovider.cpp:58 msgid "Disconnect from all" msgstr "Odpojit ze všeho" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:50 msgid "Resize dynamically to fit contents" msgstr "Měnit velikost podle obsahu" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.ui:84 msgid "On hover only" msgstr "Pouze při podržení myši nad tématem" #. ts-context TopicWidgetSettingsPage #: ../src/qtui/settingspages/topicwidgetsettingspage.cpp:23 msgid "Topic Widget" msgstr "Rozhraní Tématu" #. Action Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:581 msgid "%DN%1%DN %2" msgstr "%DN%1%DN %2" #. Nick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:585 msgid "You are now known as %DN%1%DN" msgstr "Nyní jste znám jako %DN%1%DN" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:586 msgid "%DN%1%DN is now known as %DN%2%DN" msgstr "%DN%1%DN je nyní znám jako %DN%2%DN" #. Mode Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:590 msgid "User mode: %DM%1%DM" msgstr "Uživatelský režim: %DM%1%DM" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:591 msgid "Mode %DM%1%DM by %DN%2%DN" msgstr "Režim %DM%1%DM od %DN%2%DN" #. Join Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:595 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH vlezl do %DC%4%DC" #. Part Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:598 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%4%DC" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH opustil %DC%4%DC" #. Quit Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:603 msgid "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH has quit" msgstr "%DN%1%DN %DH(%2@%3)%DH to zabalil" #. Kick Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:610 msgid "%DN%1%DN has kicked %DN%2%DN from %DC%3%DC" msgstr "%DN%1%DN vykopnul %DN%2%DN z %DC%3%DC" #. Day Change Message #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:627 msgid "{Day changed to %1}" msgstr "{Den: %1}" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:639 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH ended. Users joined: " msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH skončil. Vrátili se: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:643 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:658 msgid "%DN%1%DN (%2 more)" msgstr "%DN%1%DN (%2 více)" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:653 msgid "Netsplit between %DH%1%DH and %DH%2%DH. Users quit: " msgstr "Netsplit mezi %DH%1%DH a %DH%2%DH. Opustili nás: " #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:662 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:700 msgid "[%1]" msgstr "[%1]" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:698 msgid "<%1>" msgstr "<%1>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:702 msgid "-*-" msgstr "-*-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:704 msgid "<->" msgstr "<->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:706 msgid "***" msgstr "***" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:708 msgid "-->" msgstr "-->" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:710 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:712 msgid "<--" msgstr "<--" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:714 msgid "<-*" msgstr "<-*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:716 msgid "<-x" msgstr "<-x" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:718 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:720 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:722 #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:726 msgid "*" msgstr "*" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:724 msgid "-" msgstr "-" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:728 msgid "=>" msgstr "=>" #. ts-context UiStyle::StyledMessage #: ../src/uisupport/uistyle.cpp:730 msgid "<=" msgstr "<=" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:692 msgid "%n Owner(s)" msgid_plural "%n Owner(s)" msgstr[0] "%n Vlastník" msgstr[1] "%n Vlastníci" msgstr[2] "%n Vlastníků" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:693 msgid "%n Admin(s)" msgid_plural "%n Admin(s)" msgstr[0] "%n Správce" msgstr[1] "%n Správci" msgstr[2] "%n Správců" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:694 msgid "%n Operator(s)" msgid_plural "%n Operator(s)" msgstr[0] "%n Dozorce" msgstr[1] "%n Dozorci" msgstr[2] "%n Dozorců" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:695 msgid "%n Half-Op(s)" msgid_plural "%n Half-Op(s)" msgstr[0] "%n Bachař" msgstr[1] "%n Bachaři" msgstr[2] "%n Bachařů" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:696 msgid "%n Voiced" msgid_plural "%n Voiced" msgstr[0] "%n Mluvka" msgstr[1] "%n Mluvky" msgstr[2] "%n Mluvek" #. ts-context UserCategoryItem #: ../src/client/networkmodel.cpp:697 msgid "%n User(s)" msgid_plural "%n User(s)" msgstr[0] "%n Uživatel" msgstr[1] "%n Uživatelé" msgstr[2] "%n Uživatelů" #~ msgid "Add Buffers Automatically:" #~ msgstr "Přidávat záložky automaticky:" #~ msgid "Hide inactive buffers:" #~ msgstr "Skrýt neaktivní záložky:"