rN_6s ^!N!!D " $"*A?"6#V #t$u]t$%Iƺ&sg&q%& &띾'#@!ʳ@ @ ~A"$.BA17A79Ba@B\C~]6CzqCD"DdE/Eb,EWEWF^FN G H-کHiiHl:HrIrIr=%IJ"YKa.NKLMO@.MNOjMLEMFNAH5NNEO$|OUojOROJ>OPAմPPqP>Q.QoR0 RCRSR^C.SZiJSqTSwtTFXT.UAƪU.VVLXVvV/Wª W X!7XdY;ƱZs@cZYZ`[+o[n\^;k^K_m_q^` `AEo`y>`bOb !cH QgCct [Xc lu~h ni, Mi] i i Mi $~j. o lp pQ \Ap p 3q dqq $73q $7zr 8:rI C"r S,s a4sY es eIs eKt eKtR x t zq.t zq.u zq.uC zq.u {u },v },vB },vy }4cv lcv Iwb &w ,x ,xB >xu >x >x >y) QyY tz jzH *z {! W${x { ^| #|  )| I} -b}E \} l} } qN~7 qN~t s~ s~ s3 Ns \ Ҋ ָ1  4X  d #G 'yu <=B L* ZN< [Dj [Dj$ sjg t p  ֎ $ VL z s sX m +P TM ҽ "г9 1b M%G XE Yv d- jM z  \g W 4  +, 3p7=H>`J9~i>Z[bȪDA"ɴ;̥V{:-V{:[i e[^e[^wvwQP4)0&i$F2F2MainWinF7F7MainWin...... ChannelWidget......CoreConnectDlg...... IdentitiesDlg...... TopicWidgetAlleAllBufferViewWidgetNyNewCoreConnectDlg%De*%De*Message%Ds*%Ds*Message KerneCoreMainWinFontFontFontsSettingsPageFormularFormAccountManagementSettingsPageFormularFormBufferManagementSettingsPageFormularFormConnectionSettingsPageFormularFormCoreSettingsPageFormularFormFontsSettingsPageFormularForm MainWidgetFormularFormNickListWidgetFormularForm TopicWidget HjlpHelpMainWinNetvrkNetsBufferViewWidget AfslutQuit QtopiaMainWin kernecore DebugConsoledagedaysBufferManagementSettingsPage(YourNickname #quassel Network: The Topic BufferWidget(YourNickname #quassel Network: The Topic ChannelWidgetLVil du virkeligt afslutte Quassel IRC?'Do you really want to quit Quassel IRC? QtopiaMainWin2Intet emne er sat for %1.No topic is set for %1.IrcServerHandler %D0%1%D0%1Message %De%1%De%1Message %Ds%1%Ds%1Message &Away&Away IdentitiesDlg,Brug altid denne kontoAlways use this accountCoreConnectDlg@Kaldenavnet %1 er allerede tagetNick %1 is already takenIrcServerHandler.Brug altid denne profilAlways use this profileCoreConnectDlgOmAboutAboutDlgAdministratorAdminAccountManagementSettingsPageKanalerChansBufferViewWidget DebugDebugMainWin FonteFontsFontsSettingsPage Vrt:Host:CoreConnectDlg Vrt:Host:EditCoreAcctDlg Host:Host:StorageDetailsPage IdentIdent IdentitiesDlg Navn:Name: AdminUserPage Port:Port:CoreConnectDlg Port:Port:EditCoreAcctDlg Port:Port: ServerEditDlg Port:Port:StorageDetailsPage Fane 1Tab 1BufferViewWidgetEmneTopic NetworkModelBruger:User:CoreConnectDlgBruger:User:EditCoreAcctDlgBruger:User:StorageDetailsPageViewsMainWinSkift navn Edit Nick NickEditDlgBrug intern Use internalCoreConnectDlg*Automatisk away efterAuto away after IdentitiesDlg lokallocal DebugConsole&Emne for %1 er "%2"Topic for %1 is "%2"IrcServerHandlerBacklog StorageBufferManagementSettingsPageForbinder... Connecting...ClientForbinder... Connecting...CoreConnectDlgForbinder... Connecting...CoreConnectProgressDlg2Rediger identitetens navnEdit Identity NameRenameIdentityDlgAdministrationAdministrationAccountManagementSettingsPage"Vis vrktjslinje Show Toolbar QtopiaMainWinnIndtast login-informationer for administrator brugeren.,Please enter credentials for the admin user. AdminUserPage"Rediger identitet Edit Identity IdentitiesDlgDenne guide vil hjlpe dig med at opstte din shiny nye Quassen IRC klient.[This wizard will guide you through the setup process for your shiny new Quassel IRC Client. IntroPageT%Dr%DN%1%DN er nu kendt som %DN%DU%2%DU%DN*%Dr%DN%1%DN is now known as %DN%DU%2%DU%DNMessageLModtog CTCP VERSION foresprgsel af %1#Received CTCP VERSION request by %1 CtcpHandler%DmUser mode: %DM%1%DMMessageN Du har ikke tilfjet nogle kaldenavne.# You haven't entered any nicknames. IdentitiesDlg,Rediger identiteter...Edit Identities...MainWin

 ChannelWidget6Modtog ukendt CTCP %1 af %2Received unknown CTCP %1 by %2 CtcpHandler$Standard identitetDefault Identity IdentitiesDlg$Standard identitetDefault IdentityIdentitiesEditDlg$Standard identitetDefault IdentityNetworkEditDlg %Da-*-%Da-*-Message %Dj-->%Dj-->Message %Dk<-*%Dk<-*Message %Dm***%Dm***Message %Dp<--%Dp<--Message %Dq<--%Dq<--Message %Dr<->%Dr<->Message<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:11pt;"><span style=" font-size:89pt; color:#00008b;">Quassel IRC</span></p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:49pt;"><span style=" font-size:22pt;">Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.</span></p></body></html>

Quassel IRC

Chat comfortably. Anywhere.

 BufferWidget<Rediger netvrks indstillingerEdit Network SettingsNetworkEditDlgB Du skal angive dit rigtige navn. You have not set a real name. IdentitiesDlg<%DrDu er nu kendt som %DN%1%DN %DrYou are now known as %DN%1%DNMessage<Forbind automatisk ved opstartAuto-connect on startupNetworkEditDlg(Gendanner session...Requesting User states...ClientfEr du sikker p du vil fjerne de(t) valgte netvrk?8Are you sure you want to delete the selected network(s)? ServerListDlg&Kopier... &Duplicate...IdentitiesEditDlgj<b>Dine netvrks indstillinger er ugyldige!</b><br>%1/Your network settings are invalid!
%1NetworkEditDlgServer adresse:Server address: ServerEditDlg&Rediger kerne kontoEdit Core AccountEditCoreAcctDlg~%Dj%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH sluttede sig til %DC%DU%4%DU%DC9%Dj%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH has joined %DC%DU%4%DU%DCMessage$Created: 01.04.2007 Lines: 1234 BufferManagementSettingsPageHovedVindue MainWindowMainWinDebug &konsolDebug &ConsoleMainWinT%Dq%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH afsluttede(%Dq%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH has quitMessageH<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Quassel IRC</span></p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt; font-weight:600;"><span style=" font-size:8pt; font-weight:400;">mobile edition</span></p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:5pt;"> </span></p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;">(C) 2005-2007 af</p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt; font-weight:600;">Quassel IRC holdet</p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;">Manuel Nickschas</p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;">Marcus Eggenberger</p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;">Marco Genise</p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;"><span style=" font-size:4pt;"> </span></p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;">&lt;http://quassel-irc.org&gt;</p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:5pt;">&lt;devel@quassel-irc.org&gt;</p></body></html>3

Quassel IRC

mobile edition

(C) 2005-2007 by

The Quassel IRC Team

Manuel Nickschas

Marcus Eggenberger

Marco Genise

<http://quassel-irc.org>

<devel@quassel-irc.org>

AboutDlg.Indtast server detaljerEnter Server Details ServerEditDlgminutterminutes IdentitiesDlg*Emne valg af %1 p %2Topic set by %1 on %2IrcServerHandler6Synkroniserer med kernen...Synchronizing to core...Client4Opst administrator-brugerSetup Admin User AdminUserPage2Srlige fonte for QuasselCustom Application FontsFontsSettingsPage.Aktivr automatisk awayEnable Auto Away IdentitiesDlgj%Dp%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH forlod %DC%DU%4%DU%DC7%Dp%DN%DU%1%DU%DN %DH(%2@%3)%DH has left %DC%DU%4%DU%DCMessage32 Users ChannelWidget&LukC&lose ServerListDlgTilfj...Add...AccountManagementSettingsPage&Omdb... &Rename...IdentitiesEditDlglBrug /nick <nytnavn> for at fortstte din IRC-session!:Please use /nick to continue your IRC-Session!IrcServerHandler BufferBuffer NetworkModel*Konfigurer Quassel...Configure Quassel...MainWinSletDeleteCoreConnectDlg DialogDialogAboutDlg DialogDialog SettingsDlgNogle af disse indstillinger krver en genstart af Quassel klienten for at trde i krft. Det er vores intention at fikse dette.nSome of these settings require a restart of the Quassel Client in order to take effect. We intend to fix this.FontsSettingsPageForbindelse ConnectionConnectionSettingsPageForbindelse ConnectionMainWin(%Da%DN%DU%1%DU%DN %2%Da%DN%DU%1%DU%DN %2Message Full CustomMainWinGruppe:Group:NetworkEditDlg ForbindelsesfejlConnection ErrorCoreConnectDlg ForbindelsesfejlConnection ErrorCoreConnectProgressDlgDebug konsol Debug Console DebugConsoleIndtast alle ndvendige informationer, eller bortkast ndringerne for at vende tilbage til valg af konto.XPlease enter all required information or discard changes to return to account selection.EditCoreAcctDlg %n Half-Op(s) NickModelKan ikke forbinde til kernen lige nu p grund af [seris b0rkage da vi skifter til dynamiske signaler]. Prv igen senere.zCan't connect to internal core at the moment [serious breakage due to switch to dynamic signals]. Please check back later.CoreConnectDlg Ny...New...CoreConnectDlg"Deltag i kanal...Join Channel...MainWin Navne:Nicks:FontsSettingsPage4Forbind til Quassel kernenConnect to Quassel CoreCoreConnectDlg FjernRemoveAccountManagementSettingsPage OmdbRenameAccountManagementSettingsPageSlet permanentDelete permanentlyBufferManagementSettingsPage Chat WidgetFontsSettingsPage InternInternalMainWin Emne:Topic:FontsSettingsPageAway rsag Away Reason IdentitiesDlgAfslut rsag Quit Reason IdentitiesDlg&Rediger identiteterEdit IdentitiesIdentitiesEditDlg %n Voiced NickModel4 Voiced ChannelWidgetKick rsag Kick Reason IdentitiesDlgPart rsag Part Reason IdentitiesDlgtDisse kommandoer er udfrt efter forbindelsen er oprettet.*These commands are executed after connect.NetworkEditDlg"Om Quassel IRC...About Quassel IRC...MainWinOm Qt... About Qt...MainWinKommentar:Comment:NetworkEditDlg;Please enter credentials for the selected storage provider.StorageDetailsPage*Manglende informationMissing informationEditCoreAcctDlgVlg... Choose...FontsSettingsPageVis sidste Show lastBufferManagementSettingsPage:Behold beskeder fra de sidsteKeep messages from the lastBufferManagementSettingsPage6Konto-navn findes allerede!Account name already exists!CoreConnectDlg2 Du skal angive en Ident. You have to specify an Ident. IdentitiesDlgKonto kontrolAccount ManagementAccountManagementSettingsPageFlyt &opMove &UpNetworkEditDlgPerformNetworkEditDlg Gem som standardSave as defaultBufferManagementSettingsPageh Du skal mindst tilfje n server til dette netvrk.8 You need to enter at least one server for this network.NetworkEditDlgFlyt &ned Move &DownNetworkEditDlg*background-color: rgba(220, 220, 255, 40%) MainWidgetRigtigt navn Real Name IdentitiesDlgNUgyldig bruger eller kode. Prv igen.%1-Invalid user or password. Pleasy try again.%1CoreConnectDlg<b>En anden klient ndrede identitets data!</b><br>Acceptr ndringerne (de lokale ndringer vil blive tabt)?uSome other GUI client changed the identities data!
Apply updated settings, losing all changes done locally? IdentitiesDlgEvaluer! Evaluate! DebugConsoleAlle netvrk All NetworksMainWin"%DmMode %DM%1%DM by %DN%DU%2%DU%DNMessage>Forbinder til den interne kerneConnecting to internal coreCoreConnectDlg&Skjul buffer lokaltHide buffer locallyBufferManagementSettingsPage

Warning: This affects the global message storage (backlog) for the selected buffer!

BufferManagementSettingsPage*Forbind til kernen...Connect to Core...MainWinnKan ikke forbinde til kernen, da vi krer selvstndigt!ICan't connect to internal core, since we are running as a standalone GUI!CoreConnectDlg.Kaldenavn nr du er vk Away Nick IdentitiesDlgForesprgslerQueriesBufferViewWidgetAfslut...Quit...MainWinForfattereAuthorsAboutDlgFjern netvrk?Remove Network? ServerListDlgVil du virkeligt slette data for kontoen '%1'?<br>Bemrk at dette kun har en effekt p den lokale klient, og ikke vile slette noget fra kernen.Do you really want to delete the data for the account '%1'?
Note that this only affects your local account settings and will not remove any data from the core.CoreConnectDlg$Alle foresprgsler All QueriesMainWinSlet identitet?Delete Identity?IdentitiesEditDlg%n Operator(s) NickModel Show Nicks QtopiaMainWin|<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Quassel IRC </span>(fr udgivelse)</p></body></html>

Quassel IRC (pre-release)

AboutDlg Om...About... QtopiaMainWin%DS<%1>%DS<%1>Message%DT[%1]%DT[%1]Message Konto:Account:CoreConnectDlg Konto:Account:EditCoreAcctDlg%De[%1]%De[%1]Message<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;"><span style=" font-weight:600;">Konto styring</span></p></body></html>

Account Management

AccountManagementSettingsPageBuffereBuffersBufferManagementSettingsPage$&Hurtig forbind...Quick &Connect...MainWinServereServersNetworkEditDlg#Could not open backlog database: %1 SqliteStorageAlle buffers All BuffersMainWin&Forbindelses stadieConnection ProgressCoreConnectProgressDlg&Slr logning fra...Disabling logging... SqliteStorageKaldenavne Nicknames IdentitiesDlgKaldenavn: Nickname: NickEditDlgKonklusion ConclusionConclusionPageH%1 har skiftet emne for %2 til: "%3"$%1 has changed topic for %2 to: "%3"IrcServerHandler Local DisplayBufferManagementSettingsPage&Afbryd forbindelsen DisconnectMainWinGen-forbind ReconnectMainWin&Forbind&Connect ServerListDlgForbindConnectCoreConnectDlgForbindConnectMainWinDatabase: Database:StorageDetailsPage&Tilfj...&Add... IdentitiesDlg&Tilfj...&Add...IdentitiesEditDlg&Tilfj...&Add...NetworkEditDlg&Tilfj...&Add... ServerListDlgKonto opstningAccount SettingsCoreConnectDlg &SletDe&lete IdentitiesDlg &SletDe&leteIdentitiesEditDlg &SletDe&leteNetworkEditDlg Override default display optionsBufferManagementSettingsPage"Vis alle beskederShow all messagesBufferManagementSettingsPage&Annuller&CancelIdentitiesEditDlg(Behold alle beskederKeep all messagesBufferManagementSettingsPage &Slet&DeleteIdentitiesEditDlg &Slet&Delete ServerListDlgKodeord: Password: AdminUserPageKodeord: Password:CoreConnectDlgKodeord: Password:EditCoreAcctDlg Password:StorageDetailsPage^Dit nskede kaldenavn indeholder ulovlige tegn!2Your desired nickname contains illegal characters!IrcServerHandlerStandardDefaultCoreConnectDlg$&Netvrks liste...&Network List...MainWin@Du har valgt flgende opstning:&You chose the following configuration:ConclusionPage$Ugyldig identitet!Invalid Identity! IdentitiesDlg Vlg kerne-kontoSelect Core AccountCoreConnectDlgAlle kanaler All ChannelsMainWin@Ugyldige netvrks indstillinger!Invalid Network Settings!NetworkEditDlgStatistik StatisticsBufferManagementSettingsPage %n Admin(s) NickModelAumatisk away Auto Away IdentitiesDlgSelect Storage ProviderStorageSelectionPage19 Users ChannelWidgetSlet konto?Delete account?CoreConnectDlgUdseende AppearanceFontsSettingsPageRediger...Edit... IdentitiesDlgRediger...Edit...NetworkEditDlg&Rediger...&Edit... IdentitiesDlg&Rediger...&Edit...NetworkEditDlg&Rediger...&Edit... ServerListDlgManage Views...MainWinFolk i kanalenNicks in ChannelNickListWidget"Could not create backlog table: %1 SqliteStorageBuffer kontrolBuffer ManagementBufferManagementSettingsPageSet Away globallyMainWinOpfrselBehaviorConnectionSettingsPage<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=" font-family:'Trebuchet MS'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:29pt; color:#00008b;">Quassel IRC</span></p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#7fff00;"><span style=" font-size:10pt; color:#00008b;">mobil udgave</span></p><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:29pt; color:#483d8b;"><span style=" font-size:6pt; color:#000000;">Chat komfortabelt. Hvorsomhelst.</span></p></body></html>j

Quassel IRC

mobile edition

Chat comfortably. Anywhere.

 MainWidget4Vis beskeder fra de sidsteShow messages from the lastBufferManagementSettingsPageImport BacklogMainWinServer liste Server List ServerListDlg Show Buffers QtopiaMainWinBehold sidste Keep lastBufferManagementSettingsPageHuskRememberCoreConnectDlgGenerelt:General:FontsSettingsPageDefinerer hvor mange beskeder den lokale Quassel klient kan vise for denne buffer. Dette er uafhngig fra kernens log.Defines how many messages the local Quassel client shows for this buffer. This is independent from the central backlog storage in the core.BufferManagementSettingsPageIdentitet: Identity:NetworkEditDlgIdentitet: Identity:RenameIdentityDlgBuffer visning: Buffer Views:FontsSettingsPageLicens aftaleLicence AgreementAboutDlgNTilgngelige kontoer p Quassel-kernen: Available Quassel Core accounts:CoreConnectDlgNew Item ChannelWidget2Finder netvrks stadie...Requesting network states...Client %n User(s) NickModel&Beskeder &Messages IdentitiesDlgbeskedermessagesBufferManagementSettingsPageTidsstempel: Timestamp:FontsSettingsPageIndstillingerSettingsMainWinIndstillingerSettings SettingsDlgNetvrk:Network:NetworkEditDlg:&Vis denne dialog ved opstart&Show this dialog on startup ServerListDlgBuffer visning BufferViewBufferViewWidget@ operatrer @ Operators ChannelWidget3Please select the storage provider you want to use.StorageSelectionPagev%Dk%DN%DU%1%DU%DN smed %DN%DU%2%DU%DN ud fra %DC%DU%3%DU%DC?%Dk%DN%DU%1%DU%DN has kicked %DN%DU%2%DU%DN from %DC%DU%3%DU%DCMessageSetup Storage ProviderStorageDetailsPageBruger antal Nick Count NetworkModelNavne liste: Nick List:FontsSettingsPageVlg buffer Select BufferBufferViewWidget4Ikke forbundet til kernen.Not connected to core.MainWinEgenskaber... Properties...CoreConnectDlg[%1]%2 [%1]%2  IdentitiesDlg,Kerne opstnings guideCore Configuration Wizard ConfigWizard!Override default storage settingsBufferManagementSettingsPage&Brugerflade profil: GUI Profile:CoreConnectDlgKontonavnet skal vre unikt. Indtast et andet kontonavn, eller bortkast ndringerne for at vende tilbage til valg af konto.uAccount names need to be unique. Please enter a different name or discard all changes to return to account selection.EditCoreAcctDlg&Generelt&General IdentitiesDlg Forbinder til %1Connecting to %1CoreConnectDlg Forbinder til...Connecting to...CoreConnectDlg New Sub Item ChannelWidgetStatus buffer Status BufferBuffer&Afslut Quassel IRC?Quit Quassel IRC? QtopiaMainWinD Netvrksnavn eksisterer allerede. Network name already exists.NetworkEditDlgKodeord... Password...AccountManagementSettingsPage%n ejer%n ejere %n Owner(s) NickModel&Venter p kernen...Waiting for core...MainWinRequesting Channel states...Client~<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Buffer styring</span>Buffer kontrol</p></body></html>

Buffer Management

BufferManagementSettingsPage@Data blev ndret p fjernvrten!Data changed remotely! IdentitiesDlgDIndtast et navn til den nye konto:(Please enter a name for the new account:CoreConnectDlgIntroduktion Introduction IntroPage<Afbryd forbindelsen til kernenDisconnect from CoreMainWin<Allerede forbundet til kernen!Already connected to Core!ClientOpret kontoCreate AccountCoreConnectDlg*Ikke-unikt konto navnNon-unique account nameEditCoreAcctDlgf<b>Kunne ikke forbinde til Quassel-kernen!</b><br> .Could not connect to Quassel Core!
CoreConnectDlgf<b>Kunne ikke forbinde til Quassel-kernen!</b><br> .Could not connect to Quassel Core!
CoreConnectProgressDlgFor at forbinde til Quassel kernen, skal du frst oprette en konto.<br>Indtast venligst et navn til denne konto:rIn order to connect to a Quassel Core, you need to create an account.
Please enter a name for this account now:CoreConnectDlg*Forbundet til kernen.Connected to core.CoreConnectDlg*Forbundet til kernen.Connected to core.MainWinTilbage beskedReturn Message IdentitiesDlg Er du sikker p du vil slette identiteten "%1"? Netvrk der bruger denne identitet vil blive resat til at bruge standard-identiteten.sDo you really want to delete identity "%1"? Networks using this identity will be reset to use the default identity.IdentitiesEditDlgIkke i kanalenNot in channel NickModelJ<b>Forbindelse til kernen i gang.</b>&Connection to core in progress.CoreConnectProgressDlgFModtog CTCP PING foresprgsel af %1"Received CTCP PING request from %1 CtcpHandlerEn eller flere af dine identiteter indeholder ikke al ndvendig information: %1 Tilfj alle manglende informationer.tOne or more of your identities do not contain all necessary information: %1 Please fill in any missing information. IdentitiesDlgBUgyldig data modtaget fra kernen! Invalid data received from core!ClientEn konto med navnet '%1' findes allerede, og konto navne skal vre unikke!GAn account named '%1' already exists, and account names must be unique!CoreConnectDlg